Dm 20140430

of 36 /36
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES MOERDIJKSE MIDWEEKEDITIE 30 APRIL 2014 WEEK 18 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 16.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL ...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... ZEVENBERGEN - Op zondag 4 mei wordt om 20.00 uur, zoals ieder jaar, een bezin- ningsbijeenkomst gehouden in het kader van Dodenherdenking en de Bevrijding. Het thema van dit jaar is: ‘Vrijheid geef je door’. In een gezamenlijke bijeenkomst wordt door jong en oud stilgestaan bij de prijs die betaald is voor onze vrijheid. Om 19.00 uur begint de bijeenkomst in de Rooms-katholieke Kerk in Zevenbergen. Na afloop hiervan gaan de aanwezigen in gezamenlijkheid naar het monument in het Plantsoen. Hier wordt om exact 20.00 uur twee minuten stilte gehouden en is daarna voor een ieder gelegenheid tot het leggen van kransen. Dodenherdenking in Zevenbergen WILLEMSTAD - Een reddingsbrigade van de Koninklijke Nederlandse Redding Maat- schappij (KNRM) in Dordrecht heeft vorige week assistentie verleend bij een zeiljacht dat in problemen was geraakt bij de Vol- keraksluizen in Willemstad. Het jacht kwam woensdagavond rond 20.45 uur vast te zitten aan de grond. Aan boord bevon- den zich vijf mensen. De reddingsbrigade uit Dordrecht was deze woensdag toeval- lig bezig met de wekelijkse trainingsavond toen het zeiljacht in problemen kwam. Met een reddingsboot werd het gevaarte los getrokken van de grond, waarna het op ei- gen kracht zijn koers kon voortzetten. Brigade schiet zeiljacht te hulp MOERDIJK - Gedeputeerde Ruud van Heugten (CDA) heeft donderdag namens de provincie Noord-Brabant zijn handteke- ning gezet onder het samenwerkingscon- venant voor de Vlaams-Nederlandse Del- ta. Zes provincies bevestigen daarmee de verregaande samenwerking om te komen tot duurzame ontwikkeling van de delta en versterking van de economische en logis- tieke kracht van de regio. De onderteke- ning vond plaats in de buisleidingenstraat onder het Hollands Diep. In de Vlaams-Ne- derlandse Delta wordt samengewerkt door de provincies Antwerpen, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zee- land en Zuid-Holland. Delta wordt duurzaam ontwikkeld LIEFST 24 LINTJES UITGEREIKT IN MOERDIJK BEWONERS WILLEN AANTREKKELIJKE DORPSENTREES KLUNDERT - De eerste viering van Koningsdag is afgelopen zaterdag in heel de gemeente Moerdijk op grootste wijze gevierd. In alle kernen waren door de diverse Oraneverenigingen en -stichtingen tal van activiteiten georgani- seerd. In Klundert had de Scouting gezorgd voor enkele hangbruggen om de Bottekreek te kunnen oversteken. Dit leidde vaak tot veel hilariteit en soms een nat pak. Elders in deze Bode een fotoreportage over Koningsdag in de gemeente Moerdijk. FOTO CEES VAN DER BURG DOOR PETER HOUTEPEN Tetra Pak wil de vestiging in Moerdijk nog dit jaar sluiten. Daarbij gaan 215 banen verloren. CNV Vakmensen heeft een lijst met eisen neergelegd waaraan het soci- aal plan moet voldoen. Stevige compensatie Onderhandelaar Arjan Huizinga namens CNV Vakmensen: “We willen een stevige compensatie voor de werknemers. Tetra Pak is een winstgevende onderneming en zal hier een hoge prijs voor moeten betalen. Dat betekent bijvoorbeeld een goede ontslagvergoeding en een budget van 4.000 euro per werknemer voor on- dersteuning bij het vinden van een andere baan. En zo hebben we nog een aantal ei- sen op tafel gelegd.” Onvermijdelijk De directie van Tetra Pak reageerde vrijdag kort voor het verstrijken van het ultimatum op de valreep met een brief aan de vakbonden. In de brief bood de directie aan om het eindbod in te trekken en met de bonden in gesprek te willen gaan over een interessante aanbieding. “Maar daar zijn we niet ingetrapt”, aldus Huizinga. “De brief was onvoldoende, het is volstrekt niet duidelijk welke eisen Te- tra Pak wel en niet wil overnemen. Onze conclusie was dat het ultimatum was verstreken, zonder dat aan onze eisen is voldaan. Daarmee zijn acties onvermijde- lijk geworden.” CNV Vakmensen wil met de werkonder- brekingen en stakingen de druk net zo lang opvoeren, totdat de directie in be- weging komt. “Ze zullen uiteindelijk wel moeten.” Acties bij Tetra Pak Moerdijk CNV Vakmensen eist beter sociaal plan voor werknemers MOERDIJK - De werknemers van Tetra Pak in Moerdijk voeren deze week actie, nadat de directie vrijdag om 12.00 niet ingegaan was op de eisen van CNV vakmensen voor een beter sociaal plan. Vrijdag om 15.00 uur vond al meteen een werkonderbreking plaats. Meer dan een half miljoen Bodes Elke week! www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws Noordhaven 102 Zevenbergen • Tel. 0168-323489 Facebook: Nagelkerke Zevenbergen MANDARIJN SLOFFEN FRIS EN LEKKER 3 VOOR MAAR 2,50 PAK ROOMBOTER STROOPKOEKEN VOOR MAAR 2,50 Albert Heijn Zevenbergen is elke zondag geopend van 12.00 tot 18.00 uur. Gewoon bij Albert Heijn VANDAAG IN DE BODE Duurzaamheid Kijk welke duurzame oplossingen er in jouw omgeving zijn. Elektrische auto “L Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque pe- natibus et magnis dis parturient montes. “ Biologische voeding “L Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nas- cetur ridiculus mus. “ Bio Based economy Bio Based Economy Van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een eco- nomie die draait op biomassa als grondstof. Goed voor de toekomst goed voor ons allemaal Goed voor de toekomst goed voor ons allemaal De bedrijven die zich in deze special pre- senteren, houden rekening met de effecten van hun bedrijfsvoering op medewerkers, milieu en maatschappij. Ook streven ze een hoger bedrijfsrende- ment na. Ze nemen beslissingen vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Volgens hun toekomstvisie kan een onderne- ming op een andere manier niet overleven.

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Dm 20140430

Page 1: Dm 20140430

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

M O E R D I J K S EMIDWEEKEDITIE30 APRIL 2014WEEK 18

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 16 . 5 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode

KIJK OP WWW.

INTERNETBODE.NL

...VOOR HET

LAATSTE ACTUELE LOKALE

NIEUWS...

ZEVENBERGEN - Op zondag 4 mei wordt om 20.00 uur, zoals ieder jaar, een bezin-ningsbijeenkomst gehouden in het kader van Dodenherdenking en de Bevrijding. Het thema van dit jaar is: ‘Vrijheid geef je door’. In een gezamenlijke bijeenkomst wordt door jong en oud stilgestaan bij de prijs die betaald is voor onze vrijheid. Om 19.00 uur begint de bijeenkomst in de Rooms-katholieke Kerk in Zevenbergen. Na afl oop hiervan gaan de aanwezigen in gezamenlijkheid naar het monument in het Plantsoen. Hier wordt om exact 20.00 uur twee minuten stilte gehouden en is daarna voor een ieder gelegenheid tot het leggen van kransen.

Dodenherdenking in Zevenbergen

WILLEMSTAD - Een reddingsbrigade van de Koninklijke Nederlandse Redding Maat-schappij (KNRM) in Dordrecht heeft vorige week assistentie verleend bij een zeiljacht dat in problemen was geraakt bij de Vol-keraksluizen in Willemstad. Het jacht kwam woensdagavond rond 20.45 uur vast te zitten aan de grond. Aan boord bevon-den zich vijf mensen. De reddingsbrigade uit Dordrecht was deze woensdag toeval-lig bezig met de wekelijkse trainingsavond toen het zeiljacht in problemen kwam. Met een reddingsboot werd het gevaarte los getrokken van de grond, waarna het op ei-gen kracht zijn koers kon voortzetten.

Brigade schiet zeiljacht te hulp

MOERDIJK - Gedeputeerde Ruud van Heugten (CDA) heeft donderdag namens de provincie Noord-Brabant zijn handteke-ning gezet onder het samenwerkingscon-venant voor de Vlaams-Nederlandse Del-ta. Zes provincies bevestigen daarmee de verregaande samenwerking om te komen tot duurzame ontwikkeling van de delta en versterking van de economische en logis-tieke kracht van de regio. De onderteke-ning vond plaats in de buisleidingenstraat onder het Hollands Diep. In de Vlaams-Ne-derlandse Delta wordt samengewerkt door de provincies Antwerpen, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zee-land en Zuid-Holland.

Delta wordt duurzaam ontwikkeld

LIEFST 24 LINTJES UITGEREIKT IN

MOERDIJK

BEWONERS WILLEN AANTREKKELIJKE DORPSENTREES

KLUNDERT - De eerste viering van Koningsdag is afgelopen zaterdag in heel de gemeente Moerdijk op grootste wijze gevierd. In alle kernen waren door de diverse Oraneverenigingen en -stichtingen tal van activiteiten georgani-seerd. In Klundert had de Scouting gezorgd voor enkele hangbruggen om de Bottekreek te kunnen oversteken. Dit leidde vaak tot veel hilariteit en soms een nat pak. Elders in deze Bode een fotoreportage over Koningsdag in de gemeente Moerdijk. FOTO CEES VAN DER BURG

DOOR PETER HOUTEPEN

Tetra Pak wil de vestiging in Moerdijk nog dit jaar sluiten. Daarbij gaan 215 banen verloren. CNV Vakmensen heeft een lijst met eisen neergelegd waaraan het soci-aal plan moet voldoen.

Stevige compensatieOnderhandelaar Arjan Huizinga namens CNV Vakmensen: “We willen een stevige compensatie voor de werknemers. Tetra Pak is een winstgevende onderneming en zal hier een hoge prijs voor moeten

betalen. Dat betekent bijvoorbeeld een goede ontslagvergoeding en een budget van 4.000 euro per werknemer voor on-dersteuning bij het vinden van een andere baan. En zo hebben we nog een aantal ei-sen op tafel gelegd.”

OnvermijdelijkDe directie van Tetra Pak reageerde vrijdag kort voor het verstrijken van het ultimatum op de valreep met een brief aan de vakbonden. In de brief bood de directie aan om het eindbod in te trekken en met de bonden in gesprek te willen

gaan over een interessante aanbieding. “Maar daar zijn we niet ingetrapt”, aldus Huizinga. “De brief was onvoldoende, het is volstrekt niet duidelijk welke eisen Te-tra Pak wel en niet wil overnemen. Onze conclusie was dat het ultimatum was verstreken, zonder dat aan onze eisen is voldaan. Daarmee zijn acties onvermijde-lijk geworden.”CNV Vakmensen wil met de werkonder-brekingen en stakingen de druk net zo lang opvoeren, totdat de directie in be-weging komt. “Ze zullen uiteindelijk wel moeten.”

Acties bij Tetra Pak MoerdijkCNV Vakmensen eist beter sociaal plan voor werknemers

MOERDIJK - De werknemers van Tetra Pak in Moerdijk voeren deze week actie, nadat de directie vrijdag om 12.00 niet ingegaan was op de eisen van CNV vakmensen voor een beter sociaal plan. Vrijdag om 15.00 uur vond al meteen een werkonderbreking plaats.

Meer dan een half miljoen Bodes Elke week!

www.internetbode.nlvoor het (gratis)

aanleveren van al uw nieuws

Noordhaven 102 Zevenbergen • Tel. 0168-323489Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

mandarijn sloffen fris en lekker 3 voor maar € 2,50 Pak roomboter strooPkoekenvoor maar € 2,50

Albert Heijn Zevenbergen is elke zondag geopend van 12.00 tot 18.00 uur.

Gewoon bij Albert Heijn

VANDAAGIN DE BODE

Duurzaamheid

Kijk welke duurzame oplossingen er in jouw omgeving zijn.

Elektrische

auto“L Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque pe-

natibus et magnis dis parturient montes. “

Biologische

voeding

“L Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus et magnis dis parturient montes, nas-

cetur ridiculus mus. “

Bio Based economyBio Based Economy Van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een eco-nomie die draait op biomassa als grondstof.

Goed voor de toekomst

goed voor onsallemaal

Goed voor de toekomst

goed voor onsallemaal

De bedrijven die

zich in deze special pre-

senteren, houden rekening met

de effecten van hun bedrijfsvoering op

medewerkers, milieu en maatschappij.

Ook streven ze een hoger bedrijfsrende-

ment na. Ze nemen beslissingen vanuit

maatschappelijke betrokkenheid. Volgens

hun toekomstvisie kan een onderne-

ming op een andere manier niet

overleven.

Page 2: Dm 20140430

Actie

artik

elen

zijn

gel

dig

vana

f wee

k 18

, 1 t/

m 4

mei

201

4 zo

lang

de

voor

raad

stre

kt. P

rijs-

en/o

f mod

elw

ijzig

inge

n al

smed

e ze

tfout

en v

oorb

ehou

den.

LIFE & GARDEN BREDAIABC 5024 (t.o. MediaMarkt Woonboulevard), 076-7630885LIFE & GARDEN ETTEN-LEURLage Vaartkant 11, 076-5034956

www.lifeandgarden.com

KIJK VOOR OPENINGSTIJDEN OP:www.lifeandgarden.com

genieten met groen

ALLE ZONDAGENWEER GEOPEND VAN 11-17 UUR

tuincentrum

3 voor 2,-

3 voor 10,-

Tuinhortensia’s.In diverse kleuren. Pot 10,5cm. Per stuk 4,99

Gevulde hengselmand.In wit, rose of naturel met diverse kleuren planten. Van 12,95 voor 7,99

Bacopa ‘Sutera cordata’.In de kleuren wit en roze.Super zomerbloeiende hang- of kruipplant voor in bloembakken, hanging-baskets of als bodembe-dekker. Houdt van een zonnige standplaats en bloeit de hele zomer.Per stuk 1,753 voor 2,-

7,99

NIEUW Life & Garden in Breda!voorheen tuincentrum Overvecht t.o. Mediamarkt

Ontwikkeling/bouw: Verkoop:

T: 0165 – 32 23 00www.evers-makelaardij.nl

Op de hoek Roosendaalsebaan-Willem van de Maststraat te Oud-Gastel worden drie zeer royale bouwkavels te koop aangeboden.

Een koper heeft de keuzemogelijkheid:• Koop bouwkavel, bouw en ontwikkelen in eigen beheer.• Koop bouwkavel, bouw en ontwikkeling door Bouwonderneming Hoendervangers conform het kant-en-klaar bouwplan incl. bouwvergunning.Koopsom per kavel € 150.000,= v.o.n.Voor meer info: www.evers-makelaardij.nl

OUD GASTEL

BOUWKAVELS

Locatie: hoek Roosendaalsebaan – Willem v/d Maststraat

Roosendaalsebaan

Will

em v

/d M

asts

traa

t

Koopsom

per riant kavel

€ 150.000,- V.O.N.

605 m2

590 m2 585 m2

Bouwkavels Roosenhoek

N

Adv. Roosenhoek april '14 c.indd 1 18-04-14 16:34

Page 3: Dm 20140430

actualiteit

PaGiNa 3

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

Voor Fijnaart, Klundert, Heijningen en langeweg zijn nu gebiedsplan-nen gemaakt. inmiddels is gestart met het gebiedsplan voor Stand-daarbuiten; daarna volgt nog het plan voor het buitengebied.

DOOR PETER HOUTEPEN

Een ander idee betreft onder andere het

plaatsen van authentieke lantaarnverlich-ting en het plaatsen van meer bloembak-ken. Aanspreekpunt voor deze actie zijn

de wijkvereniging en de verenigingen uit Langeweg. Het uitlichten van kenmer-kende gebouwen is ook een voorstel,

bijvoorbeeld Ons Stedeke en de kerk. De wijkraad, Emmaus, Energiek Moerdijk en de gemeente gaan hiermee aan de gang.

Brede schoolDe kansen voor de ontwikkeling van een Brede school in Langeweg worden ge-inventariseerd. Om het netwerk rond de Mariaschool verder te verbreden, gaat de school samen met de opbouwwerker van Surplus in de periode 2014-2016 be-kijken welke kansen er op dit gebied lig-gen. Daarbij wordt ook contact gelegd met Kinderopvang en Stichting Kultureel Werk Moerdijk (SKW). De Mariaschool gaat ver-der een enquête houden naar de behoefte aan een buitenschoolse opvangvoorzie-ning in Langeweg.

VeiligheidOp enkele plaatsen in de kern ervaren in-woners dat de veiligheid in geding komt. Dat is onder andere het geval aan de Zuiddijk vanwege de rijsnelheid en bij de oversteekplaats van de kruising Zuiddijk/N285 (bij het plein). Wat betreft de knel-punten langs de provinciale weg N285 is afgesproken dat inwoners hun wensen afstemmen met de gemeente en dat de gemeente samen met de inwoners de aandachtspunten bij de provincie neerlegt. Ook hebben enkele inwoners als knelpunt aangegeven dat de weg tussen Langeweg en Zevenbergen niet verlicht is.

Hierover is afgesproken dat inwoners gaan inventariseren in hoeverre dit knelpunt in Langeweg speelt en dit vervolgens terug-koppelen aan de gemeente. Gemeente en inwoners stemmen vervolgens onderling af hoe dit onder de aandacht kan worden gebracht bij de provincie.

Wonen en levenDe gebiedsplannen zijn volgens demissio-nair wethouder Louis Koevoets meer dan voorheen een totaalbeeld over de woon-omgeving. “Gebiedsplannen zijn de uit-komst van gesprekken met inwoners, maar ook met politie, zorg- en woningpartners. Zo maken we samen één beeld voor alle aspecten van wonen en leven in de diverse kernen van de gemeente Moerdijk. Tijdens twee dorpsavonden en de voorbereidende dorpstafels met een aantal sleutelfiguren hebben we met alle betrokken partijen veel informatie opgehaald om de toekomst van Langeweg samen vorm te geven. Deze vorm van samenwerken en inwoners be-trekken bij plannen werkt goed. We zijn er erg blij mee.”

Bewoners Langeweg willen aantrekkelijke dorpsentreesKansen voor ontwikkel ing van een Brede school worden geïnventar iseerd

Het uitlichten van kenmerkende gebouwen in Langeweg, bijvoorbeeld Ons Stedeke, is een actiepunt. ARCHIEFFOTO CEES VAN DER BURG

LANGEWEG - Inwoners van Langeweg zijn voorstander van het creëren van aantrekkelijke dorpsentrees. Volgens hen kan dat aan de Zuiddijk en de Schoolstraat. Het is een van de acties ter bevordering van de leefbaarheid in Langeweg zoals opgenomen in het gebiedsplan voor de kern.

DOOR CEES VAN DER BURG

Het grote aantal lintjes is ongetwijfeld te danken aan de brief, die vorig jaar aan diverse besturen is gezonden met het ver-zoek in de vereniging/instelling eens rond te kijken of mensen voor een lintje in aan-merking konden komen. De grote respons bracht ook een lawine aan smoesjes met zich mee om de betrokkenen tot het laat-ste moment in het ongewisse te laten. Bo-vendien bevatte de lijst enkele bijzondere ‘gevallen’, namelijk drie koppels: twee echtparen en twee broers.

RidderVier raadsleden werden donderdagmid-dag in de raadszaal reeds gehuldigd. Voor Harry Rubbens, Henk Schouwenaars, Leo Smid en Monika van der Wijck-Helmer was het niet helemaal een verrassing, omdat zij minimaal twaalf jaar lid van een gemeenteraad zijn geweest. Om die reden werd Kees van Schenk Brill vorige maand al onderscheiden. De hoogste onderschei-ding, Ridder in de Orde van Oranje-Nas-sau, werd in deze reeks toegekend aan Leo Schuitemaker uit Klundert. Alle ande-ren werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

BusjeHet verzinnen van smoesjes om de aan-staande gedecoreerden om de tuin te leiden, leidde soms tot grote hilariteit. Zo

zou Riet Hartman met familie naar de Efte-ling gaan en toen dan ook een busje voor-reed was zij niet verbaasd. Het busje was echter door de gemeente ingezet om de gemeentelijke delegatie en de pers naar de diverse bestemmingen te brengen als alternatief voor de karavaan auto’s met dit doel.Cor Reijnders-van Est uit Heijningen kwam naar een vergadering van het Rode Kruis in Fijnaart. Zij schrok zo toen bleek dat het om haar ging, dat ze meteen weer naar buiten wilde rennen.

StokstijfBij de twee echtparen, De Vrij-Lodders uit Fijnaart en Van Kouwen-de Gouw uit Zevenbergen, wisten de vrouwen van het lintje voor de mannen. Burgemeester Klijs begon zijn verhaaltje af te steken te-gen Adrie de Vrij, waarop zij uitriep: “Dat zou voor hem zijn!” Hilariteit alom dus. In Zevenbergen werd eerst Frans Kouwen gehuldigd en daarna tot haar verbijstering ook Anneke van Kouwen. Christ Toebak uit Langeweg was niet thuis, omdat hij met een dorpsgenoot naar een vergadering in Zevenbergen was. De vergadering bleek uiteindelijk een smoesje en bij thuiskomst bleef hij stokstijf staan vanwege de vele gasten in zijn huis, inclusief de burgemees-ter.

VervolgZo veel onderscheidingen zou zeer veel

ruimte in deze editie vergen om de ver-diensten van de gedecoeerden toe te lich-ten. Daarom wordt nu volstaan met een opsomming van de gedecoreerden en zal later in een persoonlijk interview nader op de toekenning van de onderscheiding worden ingegaan. In volgorde van uitrei-king, behalve de reeds genoemde raads-leden, zijn dat: Cor Reijnders-van Est (75 jaar, Heijningen), Jaap de Vrij (70 jaar,

Fijnaart), Adrie de Vrij-Lodders (63 jaar, Fijnaart), Riet Machielsen-Jochems (69 jaar, Standdaarbuiten), Peet Deijkers, (80 jaar, Standdaarbuiten), Christ Toebak (58 jaar, Langeweg), Lenie Biemans-Hessels (72 jaar, Zevenbergschen Hoek), Thea Weterings-Flipsen, (71 jaar, Moerdijk), Leo Schuitemaker (64 jaar, Klundert), Koos Schoep (63 jaar, Klundert), Rob Schoep (57 jaar, Klundert), Anjo van Tilborgh-van der

Burgh (55 jaar, Klundert), Dieny Gabriels-Stoop (65 jaar, Noordhoek), Mien de Jong-Schneijderberg (68 jaar, Noordhoek), Wouter Rozenveld (55 jaar, Noordhoek), Riet Hartman-de Lint (81 jaar, Zevenber-gen), Johan Korteweg (64 jaar, Zevenber-gen), Jan Legierse (63 jaar, Zevenbergen), Frans van Kouwen (64 jaar, Zevenbergen) en Anneke van Kouwen-de Gouw (67 jaar, Zevenbergen).

Burgemeester deelt liefst 24 koninklijke onderscheidingen uitVeel hi lar i tei t b i j u i t reiking l int jes

Gedecoreerden van het afgelopen jaar, inclusief de 24 van deze keer. FOTO CEES VAN DER BURG

MOERDIJK/ZEVENBERGEN - Bij de jaarlijkse ‘Algemene Gelegenheid’ werden in de gemeente Moerdijk liefst 24 koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Elders in deze Bode kan men lezen tot welke problemen dit heeft geleid, maar anderzijds gingen de uitreikingen met veel hilariteit gepaard.

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Ruimte voor diapositieve tekst

ZONDAG 25 MEI

GEOPEND

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Ruimte voor diapositieve tekst

WWW.WINKELHARTETTEN-LEUR.NL

zaterdag 10 mei

VERWENNEN WIJ DE MOEDERS

zondag 25 mei

MEULEMARTgrote braderie

met diverse optredens

Page 4: Dm 20140430

Activiteitenagenda

Jongerenwerk MoerdijkJongerencentrum Tune inn – Kristallaan 25d4761 ZC Zevenbergen T. 0168 - 325996Info: www.jongerenwerkmoerdijk.nl

Iedere maandag, woensdag en vrijdagInloop van 14.00 – 18.00u

Iedere dinsdagSuperwomen van 15.30 – 17.30uVoor meiden van 12 t/m 15 jaar. GRATIS!

Iedere vrijdagInloop / activiteiten van 19.00- 22.00uVoor jongeren van 12 t/m 18 jaar

Pluspunt Serena Zandberg 1 ZevenbergenIedere maandag, woensdag en vrijdagInloop koffie-uur van 10.30-12.00u

Surplus Welzijn Nieuwsp/a Pastoor van Kessellaan 74761 BH ZevenbergenTelefoon: (0168) 32 33 [email protected]

Pluspunt Serena; gezellig drukZEVENBERGEN - 15 april, in het Pluspunt Serena is het weer gezellig druk. Het is crea-middag; paasstukjes knutselen.

Veel activiteitenIn het Pluspunt Serena wordt elke week van alles georganiseerd voor senioren. Regelmatig vindt er een wedstrijd koersbal plaats of is er een kaartmiddag. Ook de bingo is altijd heel gezellig; met leuke prijzen daar-bij. Houdt u van knutselen? kom dan eens naar de creamiddagen in Pluspunt Serena.

Maar u kunt ook gewoon eens binnenlopen op iedere maandag, woensdag en vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur tijdens het koffie-uur.

Wilt u meer informatie over deze activiteiten dan kunt u bellen met de coördinator van het Pluspunt, de heer Nico Rijven, M 06 -24 48 58 53 of met Loket Surplus T 0168 - 33 18 33.

Vragen of problemen rond relaties, geld, werk, school, opvoeding of gevoelens?Surplus Welzijn biedt de mogelijkheid voor internethulpverlening voor de inwoners van de gemeente Moerdijk. Via de website www.hulponline.surpluswelzijn.nl kunnen mensen bij het maatschappelijk werk online terecht voor informatie, advies en begeleiding bij vragen van psychosociale of maatschappelijk aard. Surplus Welzijn biedt online hulp, kosteloos en voor iedereen.www.hulponline.surpluswelzijn.nl

Hulpverlening via internetKomt u er even niet meer uit?

Bezoek Catharinakerk in Hoogstraten

Rondleiding door Breda

Zomerschool voor seniorenMOERDIJK – Woensdag 26 maart was de presentatie van het programmaboekje van de Zomerschool 2014 voor Senioren.

Zomerschool bestaat 5 jaarDe presentatie van het programma boekje werd dit jaar extra feestelijk gevierd. Dit omdat de Zomerschool voor de 5e keer van start gaat. De Zomerschool biedt in de peri-ode van de zomervakantie, wanneer familie en vrienden met vakantie zijn, een gevarieerd programma. In 2010 begon de Zomerschool met 9 ac-tiviteiten, nu in 2014 zijn er 21 uitstapjes waar de senioren aan deel kunnen nemen; allemaal bedacht en georganiseerd door een team van enthousiaste vrijwilligers van Surplus Welzijn.

Welke activiteitenDe Zomerschool zal dit jaar plaatsvinden van 30 juni tot en met 30 augustus. U kunt kiezen uit een gevarieerd programma.

Zo kunt u een bezoek brengen aan het vo-gelrevalidatiecentrum in Zundert, aan de Kersenboomgaard Zuylenhoeve, deelnemen aan een stadswandeling door Willemstad of aan een interessante rondleiding door het Baarle’s Museum. Ook dit jaar wordt de zo-merschool weer afgesloten met een heerlijk driegangen diner.

InteresseVoor een aantal activiteiten zijn er nog plaatsen vrij. Heeft u zin om met een gezel-lig groepje een dagje uit te gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pluspunt Serena 06 24485853 of met Loket Surplus T 0168 - 33 18 33. Inschrijven voor een activiteit kan tot 31 mei 2014.

Veel Nederlanders stellen een tandartsbezoek uit, omdat ze niet voor onverwachte kosten willen komen te staan of omdat ze opzien tegen de behandeling.

CDC Complete tandzorg in Best (bij Eindhoven) is de meest ervaren tandkliniek van Nederland. Voor veel patiënten is het een geruststellende gedachte dat ze bij CDC onder narcose behandeld kunnen worden. Zet uw schaamte overboord, voor elk klein of groot gebitsprobleem heeft CDC een oplossing.

In 20 minuten duidelijkheid over uw gebitHeeft u gebitswensen of gebitsproblemen? Maak geheel vrijblijvend een afspraak voor een gratis intakegesprek. Aan de hand van een gebitsscan en een gebitsanalyse krijgt u direct een persoonlijk gebitsadvies, een behandelplan en kostenbegroting. Het advies verplicht u tot niets. U bepaalt zélf of u voor CDC kiest!

Aanmelden voor de gratis intake?Bel: 0499 – 37 88 25Of plan zelf een afspraak in de online agenda:www.cdctandzorg.nl/intake

De heer Van der Heijden uit Rotterdam, was onder behandeling bij CDC Complete tandzorg

De Rijn 1, 5684 PJ Best (bij Eindhoven) T 0499 - 37 8 25 www.cdctandzorg.nl

Tandarts uitstellen?Wie al enige tijd niet bij de tandarts is geweest, is vooral op zoek naar duidelijkheid

Kies voor CDC Complete tandzorg:

• Nr 1 tandkliniek van Nederland

• Jaarlijks bezoeken duizenden patiënten

uit Nederland en België CDC vanwege

haar expertise.

• Eigen technisch laboratorium vervaardigt

jaarlijks honderden tandprotheses (snel,

efficiënt en deskundig)

• CDC hanteert dezelfde tariefstelling

voor tandheelkundige handelingen als

opgesteld door de Nederlandse Zorg

Autoriteit (NZa)

• CDC in Best is goed bereikbaar en ligt

direct aan de snelweg bij Eindhoven.

• CDC heeft ultra modern narcosecentrum

en werkt volgens de stengste

protocollen.

Angstbehandelingen; behandeling

onder narcose

Cosmetische tandheelkunde

(Klik) gebit

Kroon- en brugwerk

Implantaten

Vervanging kunstgebit in 1 dag

Page 5: Dm 20140430

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonHoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Cees van der Burg, Ties Steehouwer, Anja BouwmenAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 18De oplossing van deze puzzel is in week 19 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

DOOR VERA DE GEUS

De gemeenten Moerdijk, Etten-Leur, Hal-derberge, Woensdrecht, Bergen op Zoom, Breda, Steenbergen, Roosendaal, Rucphen en Zundert hebben ook de handen ineen geslagen waar het de leerplicht betreft. Vooral van de intensieve samenwerking samenwerking tussen de leerplichtamb-tenaren werd veel verwacht. “Als een leerplichtambtenaar bijvoorbeeld een poos ziek is, kan een ander het werk naad-loos overnemen. Dan heb je een goede back-up. Bovendien kun je ook efficiënter werken. Als een leerling in Oudenbosch woont, maar in Roosendaal op school zit, kan ik me voorstellen dat het handig is als beide leerplichtambtenaren één en ander op elkaar afstemmen. Daarnaast weten twee meer dan één dus het is fijn als je

van elkaars kennis gebruik kan maken”, zei de Halderbergse wethouder Jan Paantjens al eerder.

EnthousiastSinds de samenwerking, die sinds 1 augus-tus 2012 van kracht is, is er meer eendui-digheid gekomen. Er is gekozen voor één manier van werken vanuit één bepaalde visie waardoor er dus ook een gezamen-lijk beleid is vastgesteld. De scholen in de verschillende gemeenten hebben ieder één aanspreekpunt gekregen waardoor het voor scholen makkelijker is om contact op te nemen met de leerplichtambtenaar. Een en ander heeft ervoor gezorgd dat het onderwijs spreekt van een succes, blijkt na de eerste evaluatie. Het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant blijkt een goed functionerende intergemeentelijke samen-

werking. “De doelstelling om het school-verzuim en schooluitval terug te dringen brengt het RBL dichterbij”, blijkt uit het rapport. In het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant houden achttien gemeenten gezamenlijk zicht op maar liefst 150.000 jongeren uit deze regio in de leeftijd van 4 tot 23 jaar. Zowel de gemeenten als het onderwijs zijn enthousiast en spreken van duidelijke tekenen dat er resultaten geboekt worden. Scholen spreken zelfs van betrouwbare dienstverlening. Ook de leerplichtambtenaren zien voordelen in de nieuwe manier van werken: “Wij ervaren in het nieuwe team ruimte om ervaringen te delen, waardoor hulpvragen sneller en beter onderbouwd kunnen worden beant-woord.” Vanwege de algehele tevreden-heid gaat de samenwerking tussen de betrokken gemeenten zeker door.

Acties tegen schoolverzuim en schooluitval boeken succes

In het eerste jaar al z ichtbare stappen

MOERDIJK - De samenwerking in het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant hebben de gemeenten Moer-dijk, Etten-Leur, Halderberge, Woensdrecht, Bergen op Zoom, Breda, Steenbergen, Roosendaal, Rucphen en Zun-dert geen windeieren gelegd. Het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten is na een jaar al teruggedrongen, dat blijkt uit de eerste evaluatie. Ook blijken er nog voldoende mogelijkheden te zijn om in de toekomst door te pakken.

Als je alle interviews van ministers van de laatste jaren op een rij zet, hoe vaak zou dan het woord ‘efficiënt’ voorkomen? Vaak, verzeker ik u. Af en toe lijkt het wel een wondermiddel. Tientallen miljoenen, zo niet miljarden kunnen er volgens beleidsbepalers worden bespaard als iedereen wat efficiënter zou werken. Niet alleen bij de overheid zelf, maar … waar niet eigenlijk? Als je als landelijke overheid vraagt of alles en iedereen doelmatiger gaat werken, lijkt het me verstandig dat je zelf het goede voorbeeld geeft. Misschien het begrip nog even duiden. Efficiënt betekent dat je op zo’n manier werkt dat je met zo weinig mogelijk tijd en geld zo veel mogelijk resultaat bereikt. Dat moet bij de provincies veel beter, vindt minister Ronald Plasterk van Binnenland-se Zaken en volgens hem zijn superprovincies daarvoor het beste middel. Flevoland, Noord-Holland en Utrecht zijn als eerste aan de beurt.De drie hebben echter vanaf het begin gezegd niets te zien in Plasterks plannen. De commissarissen van de koning onderstreepten dat vorige week nog eens en zeiden dat wat hen betreft de discussie is gesloten. Zo willen zij niet verder. Enquêtes onder leden van Provinciale Staten, ambtenaren, deskundigen en inwoners wezen al eerder uit dat niemand trek heeft in een provinciale kolos. Plasterk trok zich daar vrijdag na de ministerraad echter niets van aan en verklaarde doodleuk dat volgens hem ‘alles op schema’ ligt. Iedereen voelt aan dat er zo niets van komt, maar Plasterk steekt zijn kop in het zand en gaat door. Los van de vragen of zo’n superprovincie ooit efficiënter zal zijn - megaf-usies hebben in het verleden immers bewezen dat groter zelden sneller en goedkoper is - en of het niet beter is helemaal te stoppen met de provincies, moet je je afvragen of dat zo verstandig is van de minister. Hij kan het beter onderin een la van zijn bureau stoppen en met Flevoland, Noord-Holland en Utrecht gaan praten over maatregelen om doelmatiger te werken. Dat zou heel wat tijd en geld besparen en een mooi resul-taat opleveren. Efficiënt heet dat.

Stop het in een la

ColumnEugène de Kok

DOOR CEES VAN DER BURG

Het Waterschap Brabantse Delta en de ge-meente Moerdijk hebben samengewerkt tijdens dit project en gaan dit steeds vaker doen. Bij deze opening stond men hier dan ook even bij stil. Waterschap en gemeente zien de samenwerking aan projecten als Keenehaven als toegevoegde waarde voor beide organisaties en omgeving en stimu-leren dit, voor nu en in de toekomst.

PoelenDoor de aanleg van deze EVZ ontstaat een verbinding tussen de Mark/Dintel en het Hollands Diep. De oevers zijn schuin afgegraven en natuurlijk ingericht. Ook zijn poelen aangelegd. Hierdoor kunnen planten en dieren zich makkelijker ver-plaatsen en ontwikkelen en zo bijdragen

aan schoner water. Het gebied waarin het waterschap de werkzaamheden heeft uitgevoerd ligt tussen Fijnaart en Klundert. De poelen staan in verbinding met de wa-terloop de Keen en kunnen ook dienen als opvang van overtollig water. Dit zuidelijk-ste stuk van de EVZ vormt een begin van de uiteindelijk 5 kilometer lange zone.

RustpuntVoor deze gelegenheid waren wethouder Louis Koevoets van de gemeente Moerdijk en bestuurslid Huub Hieltjes van het Wa-terschap Brabantse Delta, alsmede een select gezelschap genodigden, naar het rustpunt gewandeld. Tijdens de ‘opening’ vertelde bestuurslid Hieltjes over de werk-zaamheden, die aan het watersysteem zijn uitgevoerd. Naast de aanleg en de functie van EVZ sprak hij ook over overige water-

projecten in de directe omgeving. Ook de aansluitende EVZ’s die samen met EVZ Keenehaven een verbinding vormen kwa-men aan bod.

RecreatieWethouder Koevoets memoreerde de toegevoegde waarde voor de gemeente. Het belangrijkste aspect naast de ontwik-keling van de natuur is de recreatie. EVZ Keenehaven vormt een plek waar fietsers en wandelaars van een groen, natuurlijk gebied met een afwisseling in flora en fauna kunnen genieten. Niet alleen het naastgelegen fietspad draagt hieraan bij, maar zeker ook het bankje dat geplaatst is langs EVZ Keenehaven. Het bankje biedt naast een rustplaats voor recreanten te-vens een fantastisch uitzicht over de rest van het gebied.

Rustpunt ecologische verbindingszone in gebruik

Waterschap en gemeente werken samen in project

Wethouder Louis Koevoets (links) en bestuurslid Hieltjes geven hun visie op de ecologische verbindingszone (achtergrond). FOTO CEES VAN DER BURG

FIJNAART - Halverwege de Nieuwlandse dijk, een fiets- en wandelpad tussen de Barlaaksedijk en de Boeren-weg in Fijnaart, is afgelopen vrijdag een rustpunt langs de ecologische verbindingszone (EVZ) Keenehaven in gebruik genomen.

Page 6: Dm 20140430

PAGINA 6

Het aanbod verse groenten en fruit is deze maand fors uitgebreid bij Aldi. Naast de vertrouwde producten kunnen consumenten nu meer dan 20 nieuwe pro-ducten, zoals bleekselderij, aubergines, avocado’s, grapefruit en frambozen verwachten bij Aldi. Het uitgebreide aanbod is in heel Nederland verkrijgbaar.

Het assortiment bij Aldi is altijd in ontwikkeling. De afgelopen jaren heeft Aldi het aan-bod uitgebreid met onder meer met kruiden, sauzen, stevia-zoetstof, cosmetica, verse sushi en een biologische lijn (Mama Natuur). En nu komt daar de uitbreiding van groente en fruit bij. Hiermee komt Aldi tegemoet aan de wensen van de klant en kan Aldi een complete winkelervaring bieden.

Altijd versVanuit het principe dat de producten altijd van de beste kwaliteit zijn, zorgt Aldi ervoor dat de verse producten elke dag worden aangeleverd in de filialen. Hierdoor kan de consument elke dag kiezen uit de beste kwaliteit verse groenten en fruit, vers vlees en ovenvers brood en gebak.

Aldi breidt aanbod verse groenten en fruit fors uit

Zoals bleekselderi j , aubergines, avocado’s en f rambozenKORT BEDRIJVIG

SecuTax, Koperslagerij 60, Zevenbergen. Telefoon 088-112 66 00. Website www.secutax.nl

ZEVENBERGEN - Sinds kort opereert in de gemeente Moerdijk het bedrijf SecuTax BV, waarin een beveiligings-bedrijf en een taxibedrijf zijn samen-gegaan. Door taxichauffeurs op te leiden tot beveiliger/hulpverlener (en andersom) ontstond een nieuw lokaal surveillanceteam, dat zowel een pri-vate als een publieke rol kan spelen in het verhogen van de veiligheid bin-nen de gemeente.

Een onderdeel van B&V Partners in Vei-ligheid is B&V Safety BV, dat zich bezig-houdt met beveiligingsactiviteiten. Taxi Vos is een tak van Vos Taxi en Touringcars BV. Safety BV en Taxi Vos hebben nu de krachten gebundeld in SecuTax BV. Taxi Vos werd in 1967 opgericht en staat sinds 2000 onder leiding van broer en zus Jack en Jorita Vos.

CombinerenEen taxidienst op het platteland aanbie-den in de nachtelijke uren is onrendabel. Daarom is in veel gebieden doordeweeks ’s nachts vrijwel geen taxi meer te krijgen. Maar door het te combineren met een

beveiligersdienst, kan een hoop synergie optreden. De beveiligers voeren allerlei beveiligingsdiensten uit, zoals alarmop-volging wanneer een alarm afgaat, bevei-ligingsrondes bij bedrijven of mensen die op vakantie zijn en open- en sluitrondes bij avondwinkels of tankstations.

CentraleSecuTax werkt 24 uur per dag. Dat wordt gedaan in drie ploegen van drie mensen: één centralist en twee chauffeurs. De cen-tralist doet uit efficiency-oogpunt zowel de planning van Taxi Vos als SecuTax. In totaal worden tien taxichauffeurs opgeleid tot beveiliger. Op dit moment heeft Secu-Tax de beschikking over één voertuig, de tweede is onderweg. De voertuigen zijn/worden uitgerust met een AED (defibril-lator voor reanimatie), blusmiddelen en dergelijke.

LevensreddendIn de nachtelijke uren kunnen de wagens van SecuTax ook dienst doen als taxi. Daarom zal dit wagenpark ook worden uitgebreid tot vijf, waardoor een goede dekking voor de gemeente wordt be-

reikt en men snel ter plaatse kan zijn en bijvoorbeeld in geval van hartfalen zelfs levensreddend. Mocht tijdens een taxirit een alarmmelding binnenkomen, dan kan een andere wagen de melding overnemen. Daarnaast zijn de taxichauffeurs de ogen en oren van de maatschappij.

MaatschappelijkSecuTax heeft dan ook een convenant samenwerkingsovereenkomst met de gemeente en politie gesloten. Hierin er-kennen de gemeente Moerdijk en Politie (District Markiezaten/Basisteam Mark en Dintel) dat SecuTax het lokale beveili-gingsbedrijf is met een belangrijke maat-schappelijke functie. SecuTax zal op som-mige terreinen goed samenwerken met de politie.Zowel particulieren als bedrijven kunnen hun alarmsysteem in huis en/of bedrijf aansluiten op de centrale van SecuTax. In geval van alarmopvolging is een beveiliger in 15 minuten ter plaatse.

CalamiteitenAls men op de centrale is aangesloten is het ook mogelijk om zelfstandig melding

te maken van calamiteiten in huis of in de buurt. Het nummer dat gebeld kan worden is: 088-112 66 66. De beveiligers surveilleren namelijk 24 uur op 7 dagen in de buurt/wijk als men aan-gesloten is.

Bij een melding gaat de beveiliger kijken en lost eventuele problemen op. Bij crimi-nele activiteiten worden de alarmdiensten verwittigd. Meer details over de diensten van SecuTax zijn te vinden op onderstaan-de website.

SecuTax BV in Moerdijk waakt over uw eigendommenBEDRIJVIG NIEUWS

Jack en Jorita Vos bij het eerste beveiligingsvoertuig/annex taxi. FOTO CEES VAN DER BURG

HEIJNINGEN - Voor deze eerste Ko-ningsdag had het plaatselijke Oranje-comité weer een bomvol programma samengesteld op basis van het thema ‘Polderlympics’.

Onder een stralend zonnetje werd begon-nen met de Herrie Parade. In optocht lie-pen de kinderen en hun ouders door het dorp, om iedereen wakker te maken. Zij werden daarbij muzikaal begeleid door Drumband DSH uit Heijningen. De officiële opening van Koningsdag werd voltrokken door Burgemeester Jac Klijs. Nadat hij ie-dereen hartelijk welkom had geheten, ver-telde hij de aanwezigen wat er deze dag zoals te beleven viel.Hij complimenteerde drumband DSH met het feit dat zij in zo’n klein dorp nog steeds een flink korps op de been kunnen brengen. Dit jaar liepen ook 4 leerlingen van de

slagwerkgroep mee in het korps. Vervol-gens nodigde hij een ieder uit om deel te gaan nemen aan de activiteiten die het plaatselijke Oranjecomité georganiseerd had. Met de Olympische vlam voorop, wer-den de kinderen begeleid naar het voetbal-veld van v.v. Chrislandia. Daar kon worden gestart met de Olympi-sche Zeskamp. Er werd door de kinderen fanatiek gestreden op de verschillende spelonderdelen zoals skilopen, boogschie-ten, hindernisbaan, estafette, puzzelspel en coachenspel.In de tussentijd hadden zich een behoorlijk aantal peuters gemeld in het Pestalozzi-huis voor de 5 kamp. In een ongedwongen sfeer, konden zij naar hartenlust spelen. Blikgooien, torens bouwen en het visjes vangen waren populair, maar ook glijden op een glijbaan en springen op een lucht-kussen.

Na de prijsuitreiking van de tekenwedstrijd en Zeskamp, konden de kinderen zich te goed doen aan de gereedstaande Picknick. Lekker in het zonnetje in het gras zittend, je broodje opeten, wat wil je nog meer als kind?

Eerst mocht er nog vrij gespeeld worden op het Luchtkussen. Daarna was het tijd voor de “we gaan voor goud” middagspelroute. Daarin kregen de kinderen spellen voorge-schoteld als reuze mikado, een surfplank verplaatsen met boomstammetjes en de grote hindernisbaan. Terwijl de kinderen zich in het zweet werkten was er in het Pestalozzihuis het dart- en biljarttoernooi en de kaart- en sjoelmiddag. Daar was het vooral gezellig, maar ook de volwassenen lieten zien er soms nog fanatiek tegenaan te gaan. Vooral het gooien van de hoogste score bij sjoelen deed veel stof opwaaien.Aan het eind van de middag konden de prijzen worden uitgedeeld en aansluitend werd met de feestelijke barbecue begon-nen. De avond liep over in een gezellig samenzijn, waar nog eens gezellig werd nagepraat over deze eerste Koningsdag in Heijningen.

Geslaagde Koningsdag in Heijningen

Geconcentreerde gezichten bij het puzzelspel.

MOERDIJK - Opbrengst Collecte Nationaal Fonds Kinder-hulp.

De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, die gehouden is in de week van 13 tot en met 19 april, heeft in 2014 € 2.106.19 opgebracht. Hiervoor zijn 47 collectanten op pad ge-gaan in Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Met het ingezamelde geld wil Kinderhulp geluk mogelijk maken, juist voor die kinderen die in hun leven al zoveel ellende hebben mee-gemaakt. Een fiets, weekje kamperen, zwemles, sporten of een Sinterklaascadeautje. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar voor een grote groep kinderen in Nederland zijn dit soort dingen vaak niet weggelegd. In (pleeg)gezinnen met financiële problemen of jeugdzorginstel-

lingen ontbreekt in veel gevallen het geld hiervoor. Nationaal Fonds Kinderhulp helpt door financieel bij te springen. Want ook kinderen die opgroeien in probleemsituaties moeten de mo-gelijkheid krijgen om hun talenten te benutten en aansluiting te houden bij leeftijdsgenoten. Maar ook de kans om gewoon kind te zijn en even de zorgen opzij te zetten. Kinderhulp zet zich hier al meer dan 50 jaar voor in en hoopt dit met uw steun nog lange tijd te kunnen doen. Heeft men de collectebus gemist? Men kan Kinderhulp alsnog steunen door ‘Geluk’ te sms’en naar 4333. Men doneert dan eenmalig en komt op voor kinderen in Nederland met minder kansen. Collectanten en gevers: hartelijk dank! Samen maken ze geluk mogelijk. Voor nadere informatie kan men bellen met de plaatselijke organisator van de collecte Jana Peeraer tel 0168-463523 of 06-15135117.

Opbrengst collecte ZEVENBERGEN - De werkgroep Hart-veilig Zevenbergen heeft een gift van 875,27 euro van de Rabo Clubkas Cam-pagne gekregen.

De werkgroep Hartveilig Zevenbergen, een onderdeel van de EHBO vereniging Aqua ’53, spant zich in om in Zevenbergen een 24 uurs AED dekkingsplan te realiseren. Het dekkingsplan houdt in dat er in Zeven-bergen op een aantal plaatsen een Auto-matische Externe Defibrillator (AED) in een kast buiten komt te hangen. Deze kast is beveiligd met een codeslot. De kast is 24 uur per dag bereikbaar voor vrijwilligers die een reanimatiecursus hebben gevolgd

en die aangemeld zijn bij Hartslag NU. In het geval dat een reanimatie nodig is krijgt een vrijwilliger een oproep, en de code van de kast, om de AED in de buurt op te gaan halen. Op deze wijze kan een slachtoffer snel hulp worden geboden. De gift van de RABO Clubkas Campagne is bestemd voor het fonds dat noodzakelijk is om het dek-kingsplan in Zevenbergen te realiseren en te onderhouden. De initiatiefnemers zijn dan ook erg ingenomen met deze gift.Voor meer informatie is de werkgroep Zevenbergen Hartveilig bereikbaar op 06-46181064.Meer nieuws over de ontwikkelingen over Zevenbergen Hartveilig leest u binnenkort.

Hartveilig Zevenbergen ontvangt gift

Overhandiging van de cheque.

BREDA 076-5729568HEIJNINGEN 0167-528558

Profi teer nu vanverlaagde BTW-tarief!

Page 7: Dm 20140430

lief en leed

PAGinA 7

Familieberichten

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten en Fijnaart.Huisartsenpraktijk De Clundert, Westerstraat 41, Klundert, tel. 0168 - 40 12 22, voor inwoners van Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 -435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenBuiten de openingstijden van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076-5953099.Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 25,Roosendaal, tel. 0165-591400.Apotheek KlundertDe Eendracht, Westerstraat 43, Klundert is voor spoedgevallen bereikbaar viatel. 0168-388190.Tandarts28 april t/m 4 mei: P. Vorage, telefoon 0168-4025635 mei t/m 11 mei: H.P. Tijmes, telefoon 0167-523259WijkzusterTelelefoon 0165-54 66 13DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168-324489

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Thebe Thuiszorg MoerdijkVoor persoonlijke verzorging/verpleging.

Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen- en verhuurartikelen in Zevenbergen.Bel: 088-117 32 14 of mail naar [email protected]

Openingstijden Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen Tel: 14 0168Maandag t/m donderdag 08.30 – 12.00 uur en 08.30 – 17.00 uur (op afspraak)Donderdag 18.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)Vrijdag 08.30 – 12.00 uur

Uw medeleven heeft ons zeer gesteund en doen

beseffen dat onze lieve moeder, oma en overgroot-

moeder

Alida Cornelia Schoep-de Wilt

niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel

heeft betekend. Uw belangstelling, de woorden van

troost en de vele schriftelijke bemoedigingen maken

het gemis niet minder, maar zijn wel een bron van

warmte, waaruit wij kracht mogen putten om verder

te gaan.

Kinderen,

kleinkinderen en

achterkleinkinderen

Klundert, april 2014

Na een liefdevolle verzorging in Fendertshofis door de Heere uit ons midden weggenomen,onze geliefde broer, zwager en oom

Hendrik Marcusweduwnaar van

Elisabeth Hendrika Maria van der Wel

in de leeftijd van 87 jaar.

Familie MarcusFamilie Van der Wel

Fijnaart, 25 april 2014

Correspondentieadres:P.C. van der WelRiederstee 472993 XT Barendrecht

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op dinsdag 29 april van 19.30 – 20.00 uur in Rouwcentrum Zuidema, Schanspoort 6 te Klundert.

De rouwdienst wordt gehouden op woensdag 30 april om 14.00 uur in de Ned. Herv. kerk aan de Kerkring te Klundert.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats.

Na de begrafenis is en in het rouwcentrum gelegenheid tot condoleren.

Geen bloemen.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn man, onze vader, groot- en overgrootvader,

Joop van Westenbrugge

De vele vaak zeer persoonlijke uitingen van be-trokkenheid hebben ons diep geroerd en getroost. Het heeft ons daarbij enorm gesteund te merken wat een bijzonder persoon hij, niet alleen voor ons, maar ook voor anderen is geweest.

Namens de familie,

Corry van Westenbrugge-de Hoog

29520 visite Jongenotter 09-04-2008 15:24 Pagina 1

Uitvaartverzorging Ria Jongenotterpersoonlijke begeleiding en stijlvolle uitvaart

Tel. 0168 - 403877

Dag en nacht bereikbaar.Voor alle verzekeringsmaatschappijen

Ook voor budget-uitvaarten

WWW.RIAJONGENOTTER.NL

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de bloemen, bloemstukjes, kaarten en felicitaties die we mochten ontvangen.Daarvoor onze hartelijke dank.

Het was een onvergetelijke dag.

Bedankt namens

Wim en Riet Bezuijen

Page 8: Dm 20140430

PAGINA 8

DOOR CEES VAN DER BURG

De programma’s weken over het algemeen niet af van de gebruike-lijke Koninginnedag, maar waren min of meer ge-update. Het college van burgemeester en wethouders, aangevuld met enkele raadsleden, gaf in tien kernen acte de présence bij aubades en openingen. Burge-meester Jac Klijs mocht als eerste om 09.00 uur in Heijningen in actie komen. Door het fraaie weer was het ook in de meeste gevallen druk tot zeer druk.

AmbulanceVrijwel overal waren onvoorstelbare hoeveelheden goederen en etenswaren uitgestald op de zogeheten vrijmarkten. Op veel plaatsen werden zeskampen voor jong en/of oud gehouden. In Zevenbergen stond een race tussen prinsen en prinsessen op het programma. De prinsen lieten het afweten, maar het leek toch wel spectaculair te worden doordat bij het aanvangstijdstip een ambulance arriveerde. Die had hier niets mee te maken en uiteindelijk was de race alleen vermakelijk.

DrenkelingenIn Klundert had de Scouting gezorgd voor enkele hangbruggen en een vlot om de Bottekreek te kunnen oversteken. Het zonnetje en de temperatuur waren dan ook bijzonder welkom voor de talloze ‘drenkelingen’. Rond en in de (oude) haven van Willemstad waren eveneens diverse activiteiten, zoals aquabubbles en een ka-noparcours. Voor het geval hier iemand te water zou raken, stond (lees: lag met een boot) de Reddingsbrigade paraat. De echte helden konden zich uitleven op een klimrots.

Koningsdag in Moerdijk uitbundig en massaal gevierd

Ondanks de plek tussen afvalbakken en (door hen geblokkeerde) pissoir vermaakten deze dames in Zevenbergen zich uitstekend. FOTO’S CEES VAN DER BURGOefenen voor de kinderzeskamp in Standdaarbuiten.

Op Koningsdag mag alles, zelfs op kanonnen klimmen in Klundert.Op de Markt in Zevenbergen was het dringen om wat te kunnen te drinken.

Een bescheiden vrijmarkt in Zevenbergschen Hoek.

Veel vertier met een toernooitje mini-beachvolleybal in Langeweg.Pannenkoeken geven weer nieuwe energie in Fijnaart.Onder toezicht van de Reddingsbrigade kanovaren en in aquabubbles rond-spartelen in Willemstad.

MOERDIJK - Van de vroege ochtend tot in sommige kernen de late avond is de eerste Koningsdag uitbundig gevierd.

Page 9: Dm 20140430

EEN EIGEN WK SPEELSCHEMA MET BEDRIJFSLOGO?

Ga naar www.oranje-wk-actie.nl upload uw logo en scoor bij uw klant.

BINNEN 10 DAGEN GELEVERD

logo en scoor bij uw klant.logo en scoor bij uw klant.

1.29v van 1.39

2.39v van 2.49

0.85v van 0.89

1.09v van 1.15

179.00159.00

WATERDICHT

0.99v van 1.89

0.79v van 1.55

48%goedkoper

49%goedkoper

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 30-04-2014 t/m dinsdag 06-05-2014

Vanaf woensdag 30-04-2014

Outdoor-navigatie

- 14 MPCMOS sensor- Full HD Video 1080p- 1.4" display- 10x digitale zoom- Inclusief

accessoires

Action Cam

250-300 gRoomboter koeken

100 g

Oploskoffi e goud

1 kg

Kristal-suiker

1 kgSuikerklontjes

VERLAGINGENVERLAGINGENVERLAGINGENPRIJS

Mango’s2 stuks

Sperziebonen500 g

Vanaf woensdag 30-04-2014*

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland Word vergoed door alle verzekeringsmaatschappijen Geen ontwenningsverschijnselen 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Ook ’s-avonds en in het weekend

● Hoogste slagingspercentage, 90,5%● Nieuwste methode -> Luxopuncture● Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

● 3 behandelingen van 20 minuten● Geen extra kilo’s en pijnloos● Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

Definitief AFSLANKEN!!!!●Nieuwstemethode- > Luxopuncture●GEEN JOJO-EFFECT●Wordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!●Wekelijkseenbehandeling van 20 min.●Behandelingendoorgediplomeerde therapeuten

●Luxopunctureook: BURN-OUT DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QIGONG

STOPPEN MET ROKEN

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten Geen extra kilo’s en pijnloos

Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AFSLANKEN, DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QiGong/TaiChi

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143

Behandelingen ook ’s-avonds

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143(Etten-Leur)

Behandelingen ook ‘s-avonds

Binnen en buiten spelen in een landelijke omgeving met

boerderijdieren.Ook voor kinder- en familiefeestjes.

0165 342478Scherpenbergsebaan 55 Rucphen www.denscherpenberg.nl

Openingstijden: wo-vr-za-zo

van 10.00 tot 19.00 u

Wij zijn de gehele

meivakantie geopend!(deze week géén peuterochtenden)

Page 10: Dm 20140430

11 MEI MamaJIJ BENT DE ALLERLIEFSTE!

MOEDERDAGMamaMamaMamaMamaMamaMamaMama

Zondag 11 mei is het weer

MoederdagAlle moeders hebben weer een verwenfestijn in het vooruit-zicht, want het is bijna Moederdag! Zondag 11 mei is het zover.

Verwen mam met een dikke knuffel, zelfgemaakt presentje, bloemetje of ontbijt op bed.

Bijna altijd zeggen ze dat die aandacht niet nodig is, maar wedden dat ze er (stiekempjes) van genieten?

MoederdagAlle moeders hebben weer een verwenfestijn in het

STANDDAARBUITEN - Tijdens de 39e Dorpsweek zal de Cultuurprijs Stand-daarbuiten worden uitgereikt.

Stichting Dorpsweek roept hierbij iedereen op die een nominatie voor deze prijs wil in-

dienen. Nominaties kunnen schriftelijk of via mail worden ingeleverd bij de nieuwe jury hiervoor, bestaande uit Inge van Rijs-bergen, Clara Verhulst en Bea Hoeks-de Laat, Van Glymestraat 16, 4758 AD Stand-daarbuiten, [email protected]

Cultuurprijs 2014

DOOR MONIQUE JANSEN

Kerk en Samenleving kan op dit moment rekenen op zes gastgezinnen en Gertrudis van Nijvel op drie. Beide stichtingen kun-nen nog fl ink wat families gebruiken die hun huis en hart van 12/13 tot 27 juli wil-len openstellen voor Poolse kinderen.

GastgezinnenVolgens de twee organisaties wordt het steeds moeilijker om voldoende gastge-zinnen te vinden. Dat zou komen door een combinatie van factoren. Dockx: “Bij veel gezinnen werken tegenwoordig beide ou-ders en dan hebben ze de vakantie nodig om zelf de accu op te laden. Ook bestaat er een verkeerd beeld van Polen.” Vaak leeft de misvatting dat de meeste Polen inmid-dels in welvarende omstandigheden leven. Jos van Aert van Gertrudis van Nijvel: “Er is een middenklasse die het beter krijgt, maar er is nog een hele grote onderklasse die in armoede leeft.” In Polen leven veel

gezinnen nog in erbarmelijke toestanden. De kinderen die twee weken naar Neder-land komen zijn afkomstig uit de verarmde steden Katowice en Tychy, het zuidoosten van Polen. In deze industrie- en mijngebie-den is de luchtverontreiniging enorm. Hele gezinnen leven vaak in één kamer. Ook zijn er weeskinderen die opgroeien in opvang-tehuizen van de katholieke kerk. De steden zien er grauw en sober uit.

Onvergetelijke ervaringDe stichtingen uit Schijf en Heerle wer-ken sinds vorig jaar intensief samen. Zo worden gezamenlijk gastouders geworven en komen de kinderen uit Polen met één bus naar Nederland. Wel organiseren de stichtingen een eigen programma. Hieraan kunnen ook de eigen kinderen of kleinkin-deren uit een gezin meedoen. Volgens de stichtingen is de vakantie voor gastouders een onvergetelijke ervaring. Dockx: “Ik hoor vaak van ouders dat ze het als een verrijking ervaren.” Niet alleen ouders ko-

men in aanmerking om zich aan te melden voor het opvangen van Poolse kinderen, ook opa’s en oma’s zijn van harte welkom. De eerste dagen is het even wennen tus-sen de gastouders en de Poolse jongens en meisjes, maar met handen- en voetenwerk en een woordenboekje in de hand kom je er vaak al. Drie keer per week staan er activiteiten (bijvoorbeeld een sportdag) op het programma voor de gastgezinnen. Gastouders kunnen dan ook ervaringen delen. De organisatie heeft 24 uur per dag begeleidsters en tolken klaarstaan die kun-nen worden geraadpleegd als dat nodig is. Tussen de gezinnen en de kinderen groeien al snel vriendschap en genegenheid. Vol-gens Dockx leven de Poolse kinderen in deze twee weken helemaal op. “Je ziet ze genieten van het spelen op het gras, van de dingen die voor ons zo gewoon zijn”, vertelt Dockx.

Sociale mediaJos van Aert en Ankie Dockx hopen dat ze in juli een bus vol kinderen uit Katowice en Tychy kunnen verwelkomen. Binnenkort worden de jongens en meisjes geselec-teerd die twee weken vakantie mogen vieren in Nederland. Voor de kinderen be-tekent de vakantie dat ze even op adem kunnen komen. Als ze ouder zijn zoeken ze vaak via sociale media contact met de gastgezinnen om te laten weten hoe fi jn en belangrijk de vakanties zijn geweest. Er komen nu soms kinderen mee van de eerste Poolse kinderen die hier twintig jaar geleden werden opgevangen, omdat de omstandigheden in beide steden nau-welijks is verbeterd.

Wilt u één of twee Poolse kinderen een vakantie bieden of wilt u meer info, bel of mail dan met: Stichting Kerk en Samen-leving Schijf: Ankie Dockx 06-50206115 of [email protected] of naar Stichting Gertrudis van Nijvel Heerle: Jos van Aert 06-51303585 of [email protected].

Te weinig gastouders voor vakanties voor Poolse kinderen

‘Er bestaat een verkeerd beeld van Polen’

Poolse kinderen tijdens een activiteit. ARCHIEFFOTO

MOERDIJK – Stichting Kerk en Samenleving Schijf en Stichting Gertrudis van Nijvel uit Heerle zijn dringend op zoek naar gastgezinnen die in de zomervakantie twee weken lang kansarme Poolse kinderen willen opvangen. Op dit moment zijn er zo weinig gastouders aangemeld dat het de vraag is of de vakanties wel door kunnen gaan. Volgens Ankie Dockx van Kerk en Samenleving is het op dit moment vijf voor twaalf. “Ik moet helaas de noodklok luiden”, vertelt Dockx.

ZEVENBERGEN - De fi etsvierdaagse wordt gereden van woensdag 25 t/m zaterdag 28 juli.

De TWC Zevenbergen organiseert weer de Fietsvierdaagse, Dus schrijft alvast in uw afstanden die kunnen worden gereden is voor iedereen met een beetje basiscondi-tie te doen.

De afstanden zijn: 15 km, 30 km of 50 km. De vertrektijden voor de woensdag, don-derdag en vrijdag is 12.30 uur, zaterdag is de vertrektijd 8.00 uur. Op zaterdag is voor de fi etsers die van een uitdaging houden een rit uitgezet van 80 km of 120 km. De vertrektijd van deze beide ritten is 9.00 uur. Alle ritten vertrekken van sportpark de Knip.

Fietsvierdaagse TWC Zevenbergen

HEIJNINGEN - Aanstaand weekend staan de laatste competitiewedstrij-den op het programma. Er zijn dan nog doordeweekse wedstrijden en het B en het D team moeten volgende week zaterdag ook nog spelen.

Uitslagen afgelopen weekOudemolen/Chrislandia 1-IFC 7 1-1Oudemolen/Chrislandia 2-Unitas ’30 6 3-6

ProgrammaDonderdag 1 meiHoeven 6-Oudemolen/Chrislandia 2 18.30uHalsteren VE1-Chrislandia/Oudemolen VE1 20.30u

Zaterdag 3 meiChrislandia 1-DVO ’60 1 14.30uDVO ’60 4-Chrislandia/Oudemolen 2 15.00uWFB VR1-Chrislandia/Oudemolen VR1 10.30uChrislandia/Oudemolen B1-Virtus B3 11.00uSCO / TOFS E4-Chrislandia/Oudemolen E1G 08.30u

Zondag 4 meiRBC 2-Oudemolen/Chrislandia 1 11.00u (met de bus, zie website)Dinsdag 6 meiChrislandia/Oudemolen VR1-DSVP VR4 20.00u

vv Chrislandia/Oudemolen

WILLEMSTAD - Ook in 2014 organi-seert de Stichting Cultuur Moerdijk een serie klassieke muziek concer-ten in Willemstad. En natuurlijk op de prachtige historische locaties die deze stad rijk is.

Zaterdag 24 mei: Koepelkerk. Het Roosen-daals Kamerkoor o.l.v. Ted van der Heijdt; Tannie van Loon, orgel.Zaterdag 28 juni: Arsenaal. Jong muzikaal talent van Instituut Hellendaal Rotterdam.Zaterdag 27 september: Oude Raadhuis.

Marlotte van ‘t Hoff, zang. Eva Szalai, pi-ano.Eind oktober: Mauritshuis. Klassiek con-cert door blazers ensemble.Door omstandigheden zijn van het laatste concert nog geen nadere gegevens be-kend. Aanvang van alle concerten: 20.00 uur. U kunt kaarten reserveren en kopen bij Lenie Ozephius, tel. 06-13508110. Help door uw aanwezigheid mee om deze serie concer-ten ook in de komende jaren mogelijk te maken en… breng iemand mee!

Zomerconcerten WillemstadSticht ing Cul tuur Moerdi jk

Tel. 0168-370545Hazeldonkse Zandweg 28b Zevenbergen www.de3musketiers.nl

Restaurant • Bowling • Feestzaal

11 mei Moederdagbrunchvan 11.00-14.00 uur € 21.50

p.p.

kinderen € 12.- • onder 4 jaar GRATIS.

Moederdagdiner € 28.50 p.p.

- gratis bowlen voor de kinderen tot 13.00 uur

- springkussen!!!- voor iedere moeder een leuk kado

Verse

Asperges!!!

Page 11: Dm 20140430

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

VERZEKERINGENHYPOTHEKENFINANCIERINGEN

VOORDELIGSTE HYPOTHEEKIN DE REGIO?

Bel 076-5035436Lange Brugstraat 34, 4871 CP Etten-Leur

Tel. 076 - 503 54 36www.pott-assurantien.nl

U krijgt dan een eerlijk bod, direct geld +

RDW Vrijwaring

Uw auto verkopen?Bel: 06-51286089

Ook ‘s avonds en op Zondag!

Alle auto’s vanaf BJ 2000Max. 175.000 km

Dakwerkenvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nl

ADVERTORIAL

BEZOEK ONZE SHOWROOM: Weidehek 125, 4824 AT Breda,

076 - 762 00 00, www.plamecoplafonds.nl

Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

Ik heb belangstelling voor Plameco Plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

Telefoon: ........................................Naam: ..........................................Adres: ....................................................................................................Postcode: ........................................Woonplaats: ................................

Uitnodiging Plafondshow

Uw plafondadviseur Katy Vermeulen

Een nieuw plafond in één dag!

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

U ziet het niet zitten? Dat begrijpen wij volkomen. Want een nieuw plafond in de woonkamer, keuken, slaapkamer, kantoor of zelfs de badkamer doe je niet elke dag. Ruimte leegmaken, alles afdekken en stof, heel veel stof is wat er overblijft als je gaat verbouwen. NIET BIJ PLAMECO! Wij spannen een nieuw plafond onder uw huidige plafond in slechts één dag ! Terwijl de meubels blijven staan. En we ruimen alles netjes op en nemen de rommel mee. Kom kijken op onze plafondshow hoe mooi het bij u kan worden. Met sierlijsten of zonder, met uw eigen lampen of (LED) inbouwverlichting, alles kan.

Natuurlijk is Plameco plafonds erkend door het CBW

Vrijdag 2 mei 10.00 tot 16.00 uur

Zaterdag 3 mei 10.00 tot 16.00 uur

Zondag 4 mei 11.00 tot 15.00 uur

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem. De koffi e staat klaar!

• Schone montage in één dag.• Zonder hakken en breken.• De meubels kunnen blijven staan.• Uit één geheel op maat gemaakt. • Betaling in termijnen mogelijk. (vraag naar de voorwaarden)

AUTOMONTAGEBEDRIJFJOKO

• Sloop-loop-schade auto’s - motors te koop gevraagd.

• Alle gebruikte onderdelen online.

• Vrijwaring bij ophalen.• Reparatie en onderhoud.

Lid ARN-Stiba-RDWMaalbergenstr. 24a Wernhout

Tel. 076-5971739 / [email protected]

Showroom op afspraak:Korte Brugstraat 194871 XP Etten-Leur

T: +31 (0) 651850910E: [email protected]: www.artfabriks.nl

Art is Kunst.Meubels Stofferen enKussens confectionerenis een …… KUNST

• Meubelstofferen• Kussenconfectie• Meubelreparaties• Scheepsstofferen

• GestoffeerdeWanden• FurnitureDesign• Grotecollectiebekledingsstoffen• VoorParticulierenProjekt

vaarbewijscursus Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom - Dongen Etten-Leur - Rotterdam staRt haLf/EinD apRiLspoedcursus op zaterdag

Telefoon 0165-546707 www.yachtconsult.com.

OPENDEURDAGEN

Puur genieten

maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek

fabricatie van ramen & deuren in PVC en aluminium

alles in eigen beheer sinds 1983 • 10 jaar waarborg

nieuwbouw • renovaties • meer dan 30 jaar ervaring

zaterdag 15 en zondag 16 februarivan 10 uur tot 17 uur

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • tel. 03 666 57 86

A l le dagen open 10u - 17u • zondag 14u tot 17u • www.bruvo.be

Bezoek onzeshowroom of Bel voor een

gratis offerte

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • Tel. 00 32 3 - 666 57 86 • Fax: 00 32 3 - 666 44 41 • www.bruvo.beALLE DAGEN OPEN VAN 10-17 UUR • ZONDAG VAN 14-17 UUR • Geen voorschotten, u betaalt pas na afwerking!

DE MOOISTE SERRE´S & KOZIJNEN

Bezoek onze

vernieuwde

showroom BRUYNSEELS-VOCHTEN NVVERANDA’S • RAMEN • DEUREN in ALUMINIUM & PVC

Meer dan 25 jaar ervaring!2013

MEER DAN 30 JAAR ERVARING!

SERRES

BEL VOOR EENGRATIS

OFFERTE

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 12: Dm 20140430

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 154761 BJ Zevenbergen

OpeningstijdenMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uur

PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten buiten kantoortijd: 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEEnTE MOErDiJK30 APriL 2014

FOTO VAn DE WEEK:

Werkzaamheden op de kinderboerderij

Op de kinderboerderij in Zevenbergen wordt voor de kinderen een educatieve water ontdekplek gerealiseerd. Er is een gat geboord om bij het grondwater te komen. Meer informatie vindt u op www.dedierenploeg.nl. Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar [email protected]. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

ingezonden door Madeleine Vrolings

WerkzaamhedenWillemstadOp 5 mei word het Sluispad noord in Willemstad gedeeltelijk voorzien van een nieuw wegdek. De weg wordt daarom op 5 en 6 mei geheel afge-sloten voor motorvoertuigen. De dagen daarna is het voor voertuigen wel mogelijk om te passeren via rijplaten in de berm.

Omdat de weg aanluit op het sluizencomlex is het zo smal dat er geen andere mogelijkheid is dan de weg tijdelijk af te sluiten. naar verwachting worden deze werkzaamheden in 5 dagen afge-rond. Voetgangers, fietsers en brommers kunnen wel (met een kleine hindernis) passeren.

Twee weken voor aanvang van de werkzaam-heden worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

GeBIedSPlan STanddaarBuITen GaaT Verder!

Heeft u een leuk idee voor uw buurt? Bijvoorbeeld een barbecue met de straat, een borrel met de wijk of een andere leuke activiteit? Om de sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente te bevorderen hebben woningcorporaties Brabantse Waard en Bernardus Wonen samen met de gemeente het leefbaarheidsfonds MoerdijkLeeft! opgericht.Het leefbaarheidsfonds faciliteert activiteiten door materialen kosteloos uit te lenen. Kijk voor de spelregels en het aanvraagformulier op www.moerdijkleeft.nl. Op het aanvraagformulier ziet u ook welke materialen u kunt lenen.

eerste dorpsavond van Standdaarbuiten gemist? Op woensdagavond 7 mei vindt de tweede dorpsavond plaats voor het gebieds-plan van Standdaarbuiten.

Het gebiedsplan van Standdaarbuiten kende een mooie start met de eerste dorpsavond op maandag 31 maart. ruim 75 inwoners waren hiervoor naar ‘t Sandt gekomen. Uit deze opkomst blijkt dat het gebiedsplan leeft en dat velen willen meedenken over de toekomst van het dorp. Het doel van de gebiedsplannen is onder meer het behoud van de leefbaarheid in de toekomst en het komen tot een nieuwe vorm van samenwerking tussen de deelne-mende partijen.

Belangrijk voor StanddaarbuitenTijdens de eerste dorpsavond is door inwoners aan-gegeven waar ze trots op zijn in Standdaarbuiten: onder andere het verenigingsleven, de saamhorig-heid en de dorpsweek. Ook zijn een aantal uitdagin-gen benoemd zoals het behoud van voorzieningen

(zoals de supermarkt) en de leegstand van een aan-tal panden. in een kleiner gezelschap (de dorpstafel) zijn deze punten verder uitwerkt en zijn er voorstel-len gedaan. Deze zullen tijdens de dorpsavond op 7 mei nader worden besproken.

uitnodiging Wilt u mee denken over de leefbaarheid in Stand-daarbuiten? U bent van harte welkom op 7 mei om 19.30 in ’t Sandt. Doet u ook (weer) mee?

De gemeente Moerdijk gaat samen met inwoners, verenigingen, Stichting Groenhuysen, Bernardus Wonen en de politie aan de hand van het gebieds-plan aan de slag met de leefbaarheid in Standdaar-buiten. Uw inzet hiervoor is belangrijk!

Meer informatieVoor meer informatie en nieuws kijk op de website www.gebiedsplannen.nl/standdaarbuiten of volg ons via Facebook: www.facebook.com/gebiedsplanStanddaarbuiten en klik op ‘vind ik leuk’.

GrOF HuISHOudelIJK aFVal

Huishoudelijk afval, dat niet in uw duobak past, wordt maandelijks na aanmelding aan huis opgehaald door van Gansewinkel. Vanaf nu kunt u grof huishoudelijk afval tot en met de maandag voor de inzameldon-derdag melden bij de gemeente. Hiervoor moest de melding op vrijdag al binnen zijn.

Grof huishoudelijk afval kunt u aanmelden door te bellen met de gemeente: tel. 14 0168. De inzameldata vindt u op uw afvalwijzer 2014. Heeft u geen afval-wijzer (meer)?

Kijk dan op www.moerdijk.nl/afvalkalender.

MilieustraatGrof huishoudelijk afval kunt u ook inleveren bij de milieustraat, Fuutweg 4 (industrieterrein nummer 460-461) in Klundert.

Steenpuin, tegels, oud ijzer, zand, bouwafval en der-gelijke, zijn geen grof huishoudelijk afval. Deze afval-stromen worden niet bij u thuis opgehaald. U kunt dit afval zelf wegbrengen naar de milieustraat.

Buitenwerk in beeld: bomen rooienDe medewerkers van de buitendienst zetten zich het hele jaar door in voor uw leefomgeving. Zij houden de buurt en omge-ving in de gemeente Moerdijk schoon, netjes en leefbaar door dagelijks onderhoud. Met de rubriek “Buitenwerk in beeld” geven we regelmatig een inkijk in hun werk.

rooien van bomenElk jaar rond deze tijd zie je het wel een keer: gemeentewer-kers die bomen rooien. Hoe zit dat precies? Wie bepaalt welke bomen er gerooid worden? Het rooien van bomen (wortels weghalen en alle stammen en takken afvoeren) valt onder het onderhoudswerk van de gemeente. Dit werk gaat het hele jaar door. Er zijn immers altijd wel zieke bomen en takken die te laag hangen of dreigen af te breken.

Zieke paardenkastanjesDeze maand staat het rooien van zieke paardenkastanjes centraal. De kastanjebomen aan de Kerkring in Willemstad worden vervangen door iepen. De kastanjebomen leden helaas aan ‘bloedingsziekte’. Je ziet dan soms oranjerood slijm uit plekken op de boom komen. De ziekte kan zich snel verspreiden onder kastanjebomen.

OnderzoekVoordat bomen in onze gemeente worden gerooid, doen we eerst een uitgebreid onderzoek. Dat is verplicht volgens de Flora- en faunawet. Er wordt dan gekeken of er geen dieren in de bomen verblijven (zoals vleermuizen, of vogels met nestjes). na deze controle stellen we een bewonersbrief op, zodat de omwonenden tijdig geïnformeerd worden over de werkzaamheden. Er gaat een planning uit naar de desbetreffende aannemer en hij start vervolgens met de werkzaamheden. De bomen zijn na het rooien eigendom van de aannemer. De aannemer zorgt verder ook voor de afvoer van de bomen.

Page 13: Dm 20140430

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

EVENEMENTENVERGUNNING

De burgemeester heeft een vergunning verleend

voor:

• Het houden van de jaarlijkse Bartholomeusker-

mis van 27 tot en met 31 augustus 2014 in het

centrum van Zevenbergen (verzonden 16 april

2014)

• Het houden van een nazomerfestival op 6 en 7

september 2014 in het centrum van Zevenber-

gen (verzonden 16 april 2014)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een

bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de

gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag

van verzending van het besluit aan de aanvrager.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende meldingen (artikel 8.41 Wm) zijn ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer• Koolwijk Moerdijk BV, Oostelijke Randweg 30 in

Moerdijk voor het veranderen van de inrichting• VOF Boerderij Wijtvliet & Zo / Boerderij Wijvliet BV,

Krauwelsgors 5 in Langeweg voor het veranderen van de inrichting

• Maatschap A.M.M. en F.A.M. de Deugd, De Lange-weg 20 in Langeweg voor het veranderen van de inrichting

Meldingen Wet milieubeheer

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-dure van toepassing is:

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Adres Omschrijving project Datum ontvangst‘t Ravelijn 14 in Klundert uitbreiden van de woning 22 april 2014Houtsnipweg 2 in Klundert plaatsen van een hekwerk 17 april 2014Lindonk 89-91 in Zevenbergen wijzigen van de brandcompartimentering voor een groepswoning met 24-uurs zorg 15 april 2014Populierenstraat 2 en 4 in Fijnaart uitbreiden van de woningen door middel van een opbouw op de bestaande entree 15 april 2014

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 1 mei 2014 tot en met woensdag 11 juni 2014 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen. ZienswijzenBinnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 1 mei 2014 tot en met woensdag 11 juni 2014 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen. Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen Binnen de inzage termijn kan eenieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethou-ders, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 0168 373 600. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

ONTWERPBESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDUREBurgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende gefaseerde vergunningen te verlenen voor:

ONTWERP-BESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDUREBurgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

Adres Omschrijving projectMarkweg Zuid 27 Het wijzigingen van de opslagvoorzieningen, realiseren van een nieuwe opslaghal en het verharden van het buitenterrein (fase 1 – milieu-activiteit)Markweg Zuid 27 Het bouwen van diverse opslagvoorzieningen (fase 2 – bouwactiviteit)

Adres Omschrijving projectLapdijk 22 in Moerdijk Het plaatsen van (tijdelijke) woonunits voor arbeidsmigranten. (Deze aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten: het bouwen van een bouwwerk, het handelen in strijd met planologische regels, het gebruiken van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid);Niervaartweg 1-a in Klundert Wijzigen van de brandwerende scheiding t.p.v. keuken/atelier van het activiteitencentrum

BEKENDMAKINGENHieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige infor-matie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

Luikse Markt in WillemstadVanwege de Luikse Markt is op 3 mei 2014 van 7.00 uur tot 20.00 uur de parkeerplaats aan de Lantaarndijk in Willemstad afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Wielerronde van StanddaarbuitenVanwege de Wielerronde van Standdaarbuiten is op 4 mei 2014 van 8.30 uur tot 19.00 uur, de Timberwolf-straat, Molenstraat, Markt, Wieken, van Glymesstraat, van Liedekerkestraat, Dwarsstraat, Korenhoek en Kerk-straat in Standdaarbuiten afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

WEGAFSLUITINGEN

Gezocht: Betrokken inwoners voor de burgerschouw

Tijdens een burgerschouw bekijkt de gemeente samen met een groep inwoners de openbare ruimte in een bepaald gebied. In welke mate zijn zaken schoon, heel en veilig? Hiervoor worden objectieve maatstaven gebruikt. Ligt er veel zwerfvuil op straat, staan de lantaarnpalen recht, zijn de bankjes heel, doet de straatver-lichting het, is er veel onkruid aanwezig, is het speeltoestel veilig? Schouwen meet kwaliteit van schoon, heel en veilig op basis van beelden en normen.

ResultatenDe resultaten van elke schouw worden zo snel mogelijk verwerkt en doorgegeven aan de deelnemers. Kleine zaken worden direct opgelost, grotere zaken meegenomen in het gemeentelijk beleid. De gebiedsbeheerder kop-pelt dit terug, ook waarom iets niet uitgevoerd kan worden.

LocatiesIn onze gemeente vinden de volgende burgerschouwen plaats:

Plaats DatumFijnaart Dinsdag 20 meiNoordhoek Woensdag 21 meiHelwijk Maandag 26 meiZevenbergen 1: wijk Bosselaar/Centrum en Zwanegat Dinsdag 27 meiHeijningen Woensdag 28 meiKlundert Maandag 2 juniLangeweg Dinsdag 3 juniZevenbergen 2: wijk Torenveld Woensdag 4 juniWillemstad Maandag 16 juniZevenbergschen Hoek Dinsdag 17 juniZevenbergen 3: wijken Krooswijk en Molengors Woensdag 18 juniMoerdijk Maandag 23 juniStanddaarbuiten Dinsdag 24 juni

AanmeldenAanmelden voor de burgerschouw kan via www.moerdijk.nl/aanmelden-burgerschouw.

Page 14: Dm 20140430

PAGINA 14

CDC, De Rijn 1, Best, 0499-378825

Het populaire RTL 4 programma “Hotter-than-my-daughter”, dat gepresen-teerd wordt door Gordon, helpt moeders en dochters aan een nieuwe start. CDC Complete tandzorg heeft in het nieuwe seizoen diverse kandidaten voorzien van een mooi gebit.

In de eerste uitzending op woensdagavond 7 mei zien we kandidaat Angel. Zij was erg bang voor de tandarts en onzeker over haar voortanden, die uit elkaar en naar voren stonden. Angel is dolgelukkig met het eindresultaat. Het oogt niet alleen veel mooier, het geeft ook een ‘boost’ aan haar zelfvertrouwen. Zij was in tranen van geluk toen ze het resultaat zag.

Tijdelijk gratis consult CDC in Best (bij Eindhoven) is de grootste tandkliniek van Nederland en heeft een passende oplossing voor ieder gebit. Plan nu een gratis consult bij CDC en krijg in 20 minuten duidelijkheid over uw gebitswensen. A.d.h.v. een gebitsscan en gebits-analyse krijgt u een persoonlijk behandeladvies. Het geadviseerde behandelplan en kostenbegroting krijgt u mee. U bepaalt zelf of u de volgende stap zet. Bel voor een gratis intake: 0499-37 88 25 of plan zelf een afspraak in de online agenda: www.cdctandzorg.nl/intake

‘Hotter Than My Daughter’ voor nieuw gebit bij CDC

- ADVERTORIAL -

FIJNAART & HEYNINGENSeniorenraad: Woensdag 7 mei: Ouderensoos in De Vijverhof, aanvang 14.15 uur; ANBO. Jaarlijkse busreis, vertrek 08.00 uur vanaf bushalte Fendertshof.

KORTE BERICHTENDOOR CEES VAN DER BURG

De Ewoudsdam in Zevenbergschen Hoek is over vele honderden meters opgebro-ken en gedeeltelijk afgegraven. Om het

huis van decoranda Lenie Hessels te be-reiken, moest de gemeentelijke delegatie en gevolg door het zandlichaam ploeteren. Gelukkig was het droog en bleef hen een modderbad bespaard.

OverheidsrelOver voeten in aarde gesproken: de uit-reiking in de gemeente Moerdijk had een kleine overheidsrel tot gevolg. De ‘burger-lijke ongehoorzaamheid’ van burgemees-ter Klijs om donderdag al te beginnen viel niet in goede aarde bij het Kapittel voor de Civiele Orden, de instantie die waakt over het wel en wee van de onderschei-dingen. De lintjes moeten op de dag voor Koningsdag vóór 12.00 uur worden uitge-reikt. Maar 24 stuks op één ochtend is een onmogelijke taak.

KapittelenDit voornemen was klaarblijkelijk ‘uitge-lekt’. Klijs hierover: “Ik werd die dag door de voorzitter van het Kapittel gekapitteld.” Als alternatief werd het inschakelen van de loco-burgemeester genoemd, maar deze moet het dan doen zonder ambtsket-ting. Uiteindelijk werd het voor deze keer gedoogd, doch mag niet meer gebeuren. De (achterhaalde) oorzaak is het tijdstip waarop de Nederlandse Staatscourant met de namen verschijnt. De gedecoreer-den waren overigens allemaal blij met dit ‘stoute’ optreden van de burgervader.

Ploeteren en overheidsrel met lintjes

Het burgemeestersechtpaar Hetty en Jac Klijs, alsmede kabinetschef Julia Folmer, ploete-ren door de opgebroken Ewoudsdam . FOTO CEES VAN DER BURG

MOERDIJK/ZEVENBERGSCHEN HOEK - Het pad van uitreiken van konink-lijke onderscheidingen (lintjes) gaat niet altijd over rozen.

MOERDIJK - Dit jaar de dag van de lintjesregen op vrijdag 25 april. Maar wie verwacht nu dat die regen op hem of haar zal neerkomen?

Eigenlijk niemand, maar als het echt ge-beurt is de verrassing heel groot. De bur-gemeester van Moerdijk had besloten de uitverkorenen voor een onderscheiding niet naar het gemeentehuis te lokken, maar in plaats daarvan hen thuis een bezoek te brengen. Zo geschiedde dit in de Langenoordstraat 74A, toen er die morgen op de bel werd gedrukt. Voor de deur stonden Jac. Klijs in gezelschap van zijn echtgenote en de medewerker Kabi-netszaken mevrouw J. Folmer. Gezien het onverwachte van de visite bleven allen gemakshalve in de keuken om aldaar naar de burgemeester te luisteren. Deze richtte zich tot Johan Korteweg en memoreerde in

een korte toespraak (hij had nog een lange lijst met adressen af te werken) al zijn ver-diensten voor verschillende voetbalvereni-gingen, zoals Merwe Boys, ODS, DFC en vanzelfsprekend Seolto. Vooral voor Seolto heeft Johan een ongelooflijke hoeveelheid vrijwilligerswerk verzet. In vele functies was hij gedurende 37 jaar actief en sprong altijd in, waar nodig, om de helpende hand te bieden. Seolto zelf had hem al op een eerder moment - in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 29 november 2013 - geëerd met het erelidmaatschap van de vereniging, maar de Koninklijke benoe-ming tot lid in de Orde van Oranje-Nassau is natuurlijk de echte kroon op al zijn werk. Vereniging feliciteert hem dan ook van harte met de terechte onderscheiding. Op de foto een decoreerde Johan en burge-meester Klijs die de opbergdoos voor het lintje gaat overhandigen.

Een verrassend bezoek

Johan met opgespeld lintje

ZEVENBERGEN - Woensdag 23 april j.l. heeft Zevenbergen afscheid kun-nen nemen van Annie Hennephof van Opstal in een drukbezochte viering met veel muziek in de Hervormde Kerk op de Markt en aansluitend in het Crematorium Zegestede.

Nadat ze eind oktober 2013 werd gecon-fronteerd met een levensbedreigende ziekte gaf zij begin november 2013 een afscheidsfeest en ging vervolgens werken aan haar afscheidsviering. Op 26 maart j.l. werd in haar aanwezigheid haar 4e klein-kind Bowis geboren.

Drie weken later overleed zij op 17 april 2014.Annie was naast een spiritueel mens ook een duizendpoot op het gebied van muziek.Niet gebonden aan één kerk was zij on-der andere dirigent van Amicante (Katho-liek Kerk 1999-2008), het Westhoekkoor (2002-2012) en de Cantorij van de Gere-formeerde Kerk (2010-2012). Zelf zong ze in veel koren zoals Tallis, Amicante en The Seven Mountain Gospelsingers. In Etten Leur was zij van 2005-2012 muziekvak-kracht op de afdeling dagbesteding van de GGZ waar ze o.a. ouderen blij maakte met het gezamenlijk zingen van liedjes uit hun jeugd.Daarnaast nam zij het initiatief voor de cursus ‘Muziek voor de Allerkleinsten’ in Zevenbergen, waarbij peuters hun eerste muzikale stapjes konden zetten. Ook gaf ze kinderen en volwassenen muziekles op piano, gitaar en dwarsfluit. Een van haar laatste initiatieven was het oprichten van de djembee groep ‘Sambany’ in Zevenber-gen. In haar werk is zij van grote betekenis geweest voor voor de muzikale ontwik-keling van veel Zevenbergse kinderen en voor muziekcultuur in het algemeen.The Seven Mountain Gospelsingers

De mooiste bloemen worden als eerste geplukt

In Memoriam

Zicht vanaf het orgel.

MOERDIJK - Rijkswaterstaat voert van vrijdag 16 mei 21.00 uur tot maandag 19 mei 06.00 uur en van vrijdag 23 mei 21.00 uur tot maandag 26 mei 06.00 uur groot onderhoud uit aan de A16. Er wordt gewerkt tussen knooppunt Klaverpolder en de Moerdijkbrug, in de richting van Rotterdam. Tijdens de werkzaamheden blijft één rijstrook open voor het verkeer, maar ondanks dat verwacht Rijkswaterstaat grote verkeershinder op de A16 en de omliggende wegen A27 en A59. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om goed voorbereid de weg op te gaan. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemers Heijmans, MNO Vervat en BAM.

Verkeershinder verwacht op A16

FIJNAART 55+ BRIDGEUitslag 22 april, gele lijn: 1. Ella v.d. Gijp-Veronica Nieuwenhuijzen 59,38%, 2. Hedy Groeneveld-Adrie Nouwen 57,29%, 3. Martha-Piet Berghout 52,60%, 4. Erna-Jan Ha-mers 51,56%, 5. Toon Dierks-Twan Rijsdijk 51,04%, 6. Bets-Piet Kannekens 50,52%.Rode lijn: 1. Annie Reijnders-Bert Maat 58,85%, 2. Pia Kok-Christine van Huisstede 57,29%, 3. Corry de Krey-Yvonne Vogel 56,25%, 4. Marcia Erkamps-Nel Keuter 54,17%, 5. Nettie Donders-Jo van Sprundel 51,04%, 6. Tineke Vis-Cora Winkelhof 50,52%, 7. Anke-Pex Rijnberk 50,00%.

SENIORENBRIDGE WILLEMSTADUitslag 23 april: Mw. Graafmans-Mw. Lussenburg 63,75%; Dhr. Verheij-Dhr. Bogerd 58,33%; Mw. Dane-Visser-Mw. Knook den Hollander 54,58%; Dhr. Maat-Dhr. Brouwers 52,50%; Mw. Frijters-Dhr. v.d. Linden 52,08%; Mw. Dane-Groenenberg-Mw. v. Beem 52,08%; Mw. Erkamps-Mw. Maat 51,67%; Mw. Coomans-Dhr. Korpershoek 51,25%; Mw. Knook-Maris-Dhr. Groeneveld 45,42%; Dhr. v. Beem-Dhr. v. Brouwershaven 44,17%; Dhr. v. Schendel-Dhr. de Heer 38,33%; Mw. Meesters-Mw. Oele 35,83%

BRIDGE

Programma juniorenZaterdag 3 mei 08:30 Unitas’30 F15-DHV F210:30 Klundert C2-DHV C212:00 Schijf D1-DHV D1

09:45 Rood Wit W F3-DHV F1Senioren14:30 DHV 1-Kapelle 114:30 Alliance 3-DHV 2Kijk voor meer info op www.vvdhv.nl

DHV Zevenbergschenhoek

STANDDAARBUITEN - Tijdens de 39e Dorpsweek van Standdaarbuiten zullen ook dit jaar weer de verkiezing van sportvrouw, sportman en sportploeg plaatsvinden.

Deze verkiezing vindt plaats op basis van ingezonden nominaties. Deze nominaties mogen van zowel sportverenigingen als wel par-

ticulieren komen. Stichting Dorpsweek roept dan ook een ieder op indien ze een sportvrouw, sportman of sportploeg willen nomi-neren, dit te doen middels een schrijven of mail te sturen naar de nieuwe jury, bestaande uit Inge van Rijsbergen, Clara Verhulst en Bea Hoeks-de Laat. Adres: Van Glymestraat 16, 4758 AD Stand-daarbuiten. [email protected].

Verkiezing sportmensen Standdaarbuiten

MOERDIJK - Er is gevist bij HSV. Blue Wate rFishing op 19 april middels de senioren competitie viswedstrijd in het voormalig Oude Jachthaven De Roodevaart.

Opkomst is nog groeiende gezien het aan-tal deelnemers. Bij de vereniging staat voorop het motto: Alles mag en niets moet. Als het maar gezellig is aan de waterkant

onderling. Uitslag van de 2e wedstrijd: 1. M. v. Beers 3240gr/1pnt., 2. L. v. Aken 1950gr/2pnt., 3. C. v. Tilborg 1660gr/3pnt., 4. F. Malipaard 1400gr/4pnt., 5. D. de Jong 910gr/5pnt., 6. W. v. Zandbergen 200gr/6pnt., ged. 7. M. Nieuwenkerk 0 gr/7pnt en T. Geerling 0gr/7pnt. Dit brengt na de 2e wedstrijd het klassement op: 1. L. v. Aken 3 pnt., 2. D. de Jong/ 8pnt., 3. T. Geerling 9pnt., 4e F. Malipaard 10pnt.,

5. M. Nieuwenkerk 12pnt., 6. M. v. Beers 13pnt ., 7. C. v. Tilborg 15pnt., 8. Jack Lo-kers 16pnt., ged. 9e J. Broeren 18 pnt., W. v. Zandbergen 18pnt., 10. J. v. Mourik 24 pnt. De volgende senioren comp. viswedstrijd wordt gevist op 3 mei, locatie: voormalig jachthaven De Roodevaart van 08.00-12.00u. Iedereen welkom om te komen kijken.

Viswedstrijd HSV BWF

Page 15: Dm 20140430

Duurzaamheid

Kijk welke duurzame oplossingen er in uw omgeving zijn.

Elektrisch

rijdenVoor zijn werk rijdt Wido den Hollander bijna elke

week van Middelburg naar Amsterdam. Eenmaal

aangekomen vallen wel eens verbaasde blikken

ten deel. “Ben je helemaal vanuit Zeeland komen

rijden in een elektrische auto? vragen ze me dan”,

zegt den Hollander die rijdt in een Tesla Model S.

Biologische

voedingSteeds meer mensen kiezen ervoor om biolo-

gisch te eten. Bij biologisch voedsel houden

boeren zoveel mogelijk rekening met het

milieu en dierenwelzijn.

Biobased economyOp weg naar een meer duurzame wereld komt

het begrip ‘biobased economy’ vaak terug. De

overheid en het bedrijfsleven bedenken in dit

kader allerlei nieuwe technieken. Maar wat is

een bio-economie eigenlijk?

Goed voor de toekomst

goed voor onsallemaal

Goed voor de toekomst

goed voor onsallemaal

De bedrijven die zich in deze special pre-

senteren, houden rekening met de effecten van hun bedrijfsvoering op medewerkers, milieu en maatschappij.

Ook streven ze een hoger bedrijfsrende-ment na. Ze nemen beslissingen vanuit

maatschappelijke betrokkenheid. Volgens hun toekomstvisie kan een onderne-

ming op een andere manier niet overleven.

Page 16: Dm 20140430

Zon op MoerdijkEnergiek Moerdijk en drie lokale installatie partners; Van der Heijden Klimaattechniek, De Groene Zonnepanelen Brabant en Agrozon hebben samen een complete reeks zonnesyste-men samengesteld, bestaande kwaliteitsproducten van Eu-ropese oorsprong. Een selectie van de meest voorkomende systemen staat in onderstaande tabel. Is uw interesse gewekt en wilt u deelnemen aan ons project Zon op Moerdijk, vul dan het offerteaanvraag formulier op de website in en er wordt contact met u opgenomen om een afspraak te maken voor een schouw.Een van de installatie partners komt langs voor een schouw, om u te adviseren en te komen tot een vrijblijvende maat-werk offerte.

Persoonlijk Advies op Maat - Gratis Schouw, Quickscan voor besparingmogelijkhedenVrijblijvend Advies en Maatwerk Offerte

aA-kwaliteit materialen van Europees fabrikaataHoge opbrengst - 1kWh/Wp per jaar aUitgebreide fabrieksgarantie aUw maandlasten direct omlaagaLagere prijs door BTW teruggaveaSnel terugverdiend (Terugverdientijd 7 − 8 jaar)aTot 13% meer rendement dan uw spaarrekeningaUw huis wordt meer waard en is makkelijker te verkopen> MELD U AAN OP WWW.ZONOPMOERDIJK.NL <

Energiek Moerdijk – elke week lezen we wel wat in de buurt dicht gaat, leeg blijft of niet meer met openbaar vervoer bereikbaar is. Of het nu gaat om sluiting van winkels, zwembaden, (basis-)scholen of het exploiteren van een speeltuin of kinderboerderij: De kwaliteit van onze directe leefomgeving loopt terug en dat merken we iedere dag.Een aantal mensen uit de gemeente Moerdijk vindt dat dat zo niet verder kan. Zij hebben zich vorig jaar juni verenigt in een coöperatie om de problemen structureel aan te pakken. Daarvoor is geld nodig, maar ook een andere manier van denken.

Zon op MoerdijkOm onze plannen te delen en om te horen wat mensen in Moerdijk belangrijk vinden, zijn Energiek Cafés georgani-seerd en is een enquête gehouden. Daaruit blijkt dat er veel belangstelling bestaat voor de aanschaf van zonnepanelen, maar dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Steeds meer mensen willen hun eigen energiecentrale op hun dak, zeker nu zonnepanelen steeds goedkoper worden en de energieprijzen door extra energieheffingen van de overheid steeds hoger worden.Omdat Energiek Moerdijk ook de lokale economie wil stimul-eren en het bovendien prettiger werkt met mensen die je kent, is een samenwerking aangegaan met drie installateurs uit onze eigen gemeente. Samen is gezocht naar componenten van hoge kwaliteit die ideaal op elkaar zijn afgestemd, om ervoor te zorgen dat uw zonnestroomsysteem een maximale opbrengst heeft. Op basis hiervan is een leveringsprogram-ma opgesteld dat periodiek wordt geëvalueerd op prijs en kwaliteit, zodat steeds de beste materialen geleverd kunnen worden. Energiek Moerdijk is samen met de installateurs ve-rantwoordelijk voor het uitgevoerde werk, de garantie en de service. Een probleem is snel verholpen omdat wel elkaar makkelijk weten te vinden.

Solar TourDe komende maanden tourt Energiek Moerdijk langs de 11 kernen om uitleg te geven over de energiecentrale op uw

dak. Mensen die al zonnepanelen hebben, vertellen over hun ervaringen en de financiële voordelen. Ook wordt uitleg gegeven over hoe de door u betaalde BTW teruggevorderd kan worden. De Solar Tour biedt u dus een informatief pro-gramma, waar de zonnepanelen worden getoond en uitleg wordt gegeven over de manier van werken, de schouw, kwaliteit, garantie, salderen, monitoren en wanneer u vra-gen heeft worden die beantwoord. U kunt via de website of tijdens de Solar Tour in uw kern een afspraak maken voor een vrijblijvende aanbieding. Bent u benieuwd, kijk dan al vast op de website waar de volgende Solar Tour plaatsvindt. www.zonopmoerdijk.nl

Energie besparingEnergie in Beeld is een programma waar Energiek Moerdijk gebruik van mag maken om met de bewoners het energieverbruik in uw kern of wijk te berekenen. Daarmee krijgt u in-zicht in het verbruik per kern of wijk, naar gelang uw wensen. Wanneer het verbruik hoog is kan samen met de bewoners op zoek gegaan worden naar de oorzaken hiervan en op welke manieren energie besparing mogelijk is. In de praktijk kan met niet al te veel moeite 20 tot 30% energiebesparing worden gehaald. Het belangrijkste is om bewust te worden van uw verbruik en het verbruik van de gemiddelde Neder-lander en de mogelijkheden om het verbruik te beperken.Indien hier behoefte aan is willen wij ook dit onderwerp per kern en samen met u onderzoeken. Daarvoor zoeken wij bijvoorbeeld samenwerking met de dorpstafels in het kader van de gebiedsplannen die door de gemeente Moerdijk per dorpskern worden georganiseerd. Ook kunnen wij u binnen-kort helpen in uw zoektocht naar de goedkoopste energie leverancier met onze “Switch Service”.

Educatie en BewustwordingEnergie besparen, jong geleerd is oud gedaan! Energiek Moerdijk werkt waar mogelijk samen met alle vormen van onderwijs in de regio. Energiek Moerdijk was opdrachtgever voor 3e jaars leerlingenTechnasium van het Markland Col-lege voor een spannende, technische energiebesparende opdracht. Zowel het Markland College Zevenbergen als Prin-

sentuin College in Breda zijn Eco schools en hebben met En-ergiek Moerdijk samengewerkt tijdens de maatschappelijke stageweken. Op de Kennedyschool in Fijnaart, Willem de Zwijger in Willemstad en de Breinklas in Zevenbergen van de Waarden hebben de 3e jaars leerlingen van het Markland College tijdens de maatschappelijke stageweken een work-shop voor deze basisscholen georganiseerd over energie besparen. Ook HBO studenten van o.a. AVANS betrekken we bij onderzoeken over leefbaarheid en, energie besparen en gebruik maken van niet fossiele bronnen. Zelfs de kleint-jes van de kinderopvang de Roef hebben meegedaan aan de landelijke warme truiendag in februari.

Dit kunnen we allemaal niet alleenVindt u net als de initiatiefnemers van Energiek Moerdijk ook dat het zo niet verder kan en ziet u voor uzelf de uitdaging om u in te zetten voor een duurzame samenleving? Word dan lid en meld u aan via de website.Wilt u meer informatie over zonnepanelen, hoe het allemaal werkt en wat er allemaal bij komt kijken? Volg de media; website en facebook en lees wanneer de Solartour bij u in de buurt komt.Energiek Moerdijk werkt samen met De Moerdijkse Uitdag-ing om de verbinding te kunnen leggen tussen wens en real-isatie. Bent u ondernemer en wilt u zich op welke wijze dan ook inzetten? Neem contact op via onze website of die van de Moerdijkse Uitdaging.

ENERGIEK MOERDIJK

ENERGIEKMOERDIJKPostbus 2724760AG Zevenbergen

WWW.ENERGIEKMOERDIJK.NL

BESPARENPRODUCEREN

INKOPENBETAALBAAR

EIGENDUURZAAM

ZEN Power kM 265 black

Aantal panelen (portrait)

Energieproductie p/j (kwh)

Prijs (incl.BTW en installeren)

Pakket 2M

8

2.070

€ 4.795

Pakket 3M

12

3.110

€ 6.610

Pakket 4M

16

3.990

€ 8.135

ZEN Power cP255

Aantal panelen (portrait)

Energieproductie p/j (kwh)

Prijs (incl.BTW en installatie)

Pakket 2P

8

2.040

€ 4.395

Pakket 3P

12

3.060

€ 6.010

Pakket 4P

16

4.080

€ 7.335

De BTW is terug te vorderen, vraag om het BTW 3 - stappen plan !!!

Zonnepanelen van Energiek Moerdijk

MoerdijkseBode opmaak 1/1 pagina.indd 2 25-04-14 06:53

Page 17: Dm 20140430

BAVEL - Dier Medisch Centrum

(DMC) de Roosberg hoopt komende

zomer het nieuwe pand aan de

Nieuwe Daalakker 27 evenals een

naast gelegen woonhuis in Bavel

te betrekken. Dierenarts Janneke

de Ruijter en haar partner Enno

Weinberg zien er reikhalzend naar

uit. Een droom komt uit. De nieuwste

technologie op het gebied van warm-

teterugwinning staat garant voor een

comfortabel en duurzaam gebruik

waarvan ook de dieren en de klanten

profiteren.

HENK KETELAAR

Duurzaam bouwen is een bouwwijze die goed is voor mens en milieu. In dit geval ook voor de dieren die straks voor herstel een nachtje in DMC moeten blijven. En als je dan toch gaat bouwen, doe het dan goed, moeten Enno en Janneke gedacht hebben bij het uitwerken van hun bouwplannen. Het verantwoord omspringen met water, energie en ruimte stond hoog op hun agenda. In zeven jaar tijd is de praktijk van Janneke bijna explosief gegroeid. Zij, haar twee collega’s en de vier assistenten moeten werkelijk woekeren met de beschikbare ruimte. Bovendien claimt de webwinkel van het DMC ‘VetAction.nl’ ook zijn ruimte.

Energieneutraal

Het DMC de Roosberg wordt van ap-

paratuur voorzien volgens nieuwste

technieken op het gebied van warm-

teterugwinning en klimaatbeheersing.

Volgens berekening moet het pand over

tien jaar energieneutraal functioneren.

Eén en ander hangt overigens af van de

energieprijzen. In ieder draagt het pand

bij aan een schoner milieu.

Duurzaamheid staat centraal

Dier Medisch Centrum de Roosberg bouwt nieuw pand

“ Deze groei moesten we in goede banen gaan leiden, dus reguleren,” zegt Enno gedecideerd.

EisenGezien de vele eisen waaraan een moderne dierenkliniek als het DMC de Roosberg moet voldoen, was nieuwbouw de enige optie. “Bovendien, Janneke wil als geboren en getogen Bavelse in het dorp blijven wonen en werken,” motiveert Enno de keuze. Hij en Janneke hadden de hoop ooit nog eens te mogen bouwen op de grond van haar ouders, 350 meter verderop. Die mogelijk-heid deed zich voor toen het bestemmings-plan wijzigde.

‘Omdat we toch moesten bouwen, dan maar gelijk duurzaam’

Foto 1: Een WP-installatie zoals die in DMC de Roosberg geplaatst gaat worden. FOTO VAN DEN BUIJS INSTALLATIE

Illustratie 1: Artist’s impression van de duurzaam te bouwen praktijkruimte en woonhuis van DMC De Roosberg in Bavel.

Duurzaam“Omdat we toch moesten bouwen, dan maar gelijk duurzaam,” zegt Enno die vanuit zijn eerder beroep met deze materie te maken heeft gehad. Niet voor niets heeft hij op een enkele uitzondering na het hele pand van LED-verlichting voorzien. De door ons ingeschakelde bedrijven hebben het ons mogelijk gemaakt om een nog beter en duurzamer pand te bouwen dan Janneke en ik in aanvang voor ogen hadden.”

InstallatieKees van den Buijs van Van den Buijs instal-latie uit Zundert, is trots op het door hem te leveren werk.“ Het ontwerp én de installatie van de warmtepomp met bodemsondes zijn van onze hand. De installatie verwarmt en koelt de gehele woning en de praktijkruimte. Ook het ventilatiesysteem met warmteterug-winning gaan wij plaatsen.

Dit gebalanceerde ventilatiesysteem zorgt voor een optimaal en efficiënt gebruik van de energie. Naast de flinke CO2-reductie is voor de levensduur van de woning de bewoner onafhankelijk van gasleverantie en kan hij elke stroomleverancier nemen. Voor het plaatsen van fotovoltaïsche cel panelen (PV) zijn reeds de nodige voorberei-dingen getroffen.

Omdat wij vaker met het bijltje hakken, hebben wij de klant begeleid met de aanvraag voor de Energie Investering Aftrek (EIA).”

De massieve speksteenkachels van TulikiviDe massieve speksteenkachels van Tulikivi zijn warmteaccumulerende houtkachels, die je slechts een paar uur hoeft te stoken voor 24 uur warmte. De Tulikivi speksteen is immers bijzonder goed in staat veel warmte op te slaan in een klein volume en is bovendien hittebestendiger dan metaal.

De Tulikivi speksteenkachels bieden modern comfort en kwaliteit, waarbij vooral de dagelijkse tijdwinst en de doordachte technologie opvalt. Het zijn echte kachels zonder grenzen, met uitgebreide technische en esthetische opties, bovenop de meer dan 60 standaard-modellen. Bij echt maatwerk wordt de speksteenkachel van uw dromen eerst op computer ontwikkeld. Uw Tulikivi kan ook een bako-ven, houtoven of fornuis zijn, waarin u de heerlijkste gerechten bereidt met het unieke aroma van het houtvuur.

Misschien wel het belangrijkst voor het wereldwijde succes van de Tulikivi speksteenkachels is de behaaglijke stralingswarmte, een echte steun in koude winterdagen. Deze stralingswarmte zorgt voor een gezond binnenklimaat omdat de lucht niet uitgedroogd wordt en de warmte zeer gelijkmatig verdeeld wordt. De natuurstenen kachels bieden ook extra voordelen inzake veiligheid, ook voor kinderhandjes. De kachel geeft heel rustig haar warmte af waardoor u lekker tegen de warme kachel aan kan staan of zitten. Het is een echte knuffelkachel!

De Tulikivi speksteenkachel is ook een zeer milieubewuste kachel die aan de strengste eisen voldoet. Met bijzonder schone rookgassen en een ongeëvenaard verbrandingsrendement. Dit levert ook een aanmerkelijke besparing op van uw verwarmingskosten. De kachels kunnen aangesloten worden op een directe aanvoer van verbrandingslucht van buiten. Vooral van belang voor laagenergie-wonin-gen en andere woningen die goed geïsoleerd zijn.

Afwisselend hout of pellets stoken is nu ook mogelijk met de Tulikivi pelletbrander P10. Ook is CV koppe-ling mogelijk door het plaatsen van warmtewisselaars in de speksteenkachel. Voor modern geïsoleerde woningen, laagenergiewoningen en passiefhuizen biedt een W10-Tulikivi uitzonderlijk interessante mogelijkheden, waar ze zowel ruimteverwarming als sanitair warm water kan bieden, zonder risico op oververhitting van de ruimte. Tenslotte is een moderne Tulikivi ook in kleur verkrijgbaar, of met een afwerking in gekleurde ceramiek.

Ontdek het warmtecomfort van een echte Tulikivi speksteenkachel bij...

‘t Smidje Haarden & KachelsGalderseweg 94 - 4885 AJ Galder (Grens Meerseldreef ) - T (+31) (0)76 56 12 571 - @ [email protected]

www.smidje.nl

Page 18: Dm 20140430

ELKOR GROEP I Kromzaad 1 I 4703 RD Roosendaal I 0165-542503 I [email protected] I www.elkor.nl

Voordelen:• Lagere energierekening• Installatiedooreenerkendinstallateur• Waardestijgingvanuwonroerendgoed• Bijdragenaaneenbetermilieu• Ubetaaltgeenbtw

BODE-ACTIE: Beslis voor 31 mei 2014 en ontvang een tablet gratis!

Wiltumeerinformatie?Neemcontactopvooreenaanbiedingopmaat.

Elkor Solar Energy, There Is Always a Way... ElkorSolarEnergyisuwpartnervoor zonneboilers,zonnepaneelinstallaties, ledverlichting,laadpalenenandereduurzameoplossingen.

ElkorSolarEnergyverzorgtkleinschalige projecten,maarookvolledigebedrijfs-installaties.Ontwerp,verkoopenmontagegebeurenineigenbeheer.Wewerken enkelmetdebestematerialenuitde zonne-industrie,hierdoorkunnenwijustandaardtot25jaargarantiegevenopde omvormersinonzeinstallaties.Onzepanelengeven30jaaropbrengstgarantie.

Ukuntbijonsterechtvooradviesover subsidie,rendementenomslagpuntcalculatie.LaatonsmetumeedenkenenverdienzosnelmogelijkgeldterugopuwElkorzonne-installatie.

DaarnaastverzorgtElkorSolarEnergydesgewenstookhetperiodiekonderhoudvanuwinstallaties.Denkhierbijaancontroleopbrengst,hetschoonmakenvanpanelen enadviesovereventueleuitbreiding.

Alsuvóór31mei2014beslist eenzonnepaneelinstallatieaan teschaffen,ontvangtugratis eenSamsungtabletom onderandereuwenergie- voordelentebekijken.

Profiteer vandaag nog van de voordelen!

ELKOR SOLAR ENERGY

Duurzaam in de breedste zin van het woord.

Lagere energierekening

DE NIEUWE LEON ST VEEL RUIMTE VOOR MINDER GELD

DE PRAKTISCHE SEAT LEON ST STATIONWAGON NU IN DE SHOWROOM. VANAF € 21.800,-

VEEL RUIMTE VOOR MINDER GELD14% BIJTELLING VANAF € 127,- BIJTELLING P/M

ENJOYNEERING

SEAT.NL

Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Leon: 3,2 - 5,9L/100 km (1:31,25 - 1:16,9). CO2 emissie g/km 85 - 137. Er is al een SEAT Leon vanaf € 18.650,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen

‘af importeur’ en zolang de voorraad strekt. SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V., Leusden. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Genoemde bijtellingsbedragen betreffen de netto bijtelling, gebaseerd op 42% tarief inkomstenbelasting. Prijzen zijn inclusief BTW. Vraag naar meer informatie bij je SEAT-dealer.

Openingstijden:

ma t/m do 08.00 tot 18.00 uur

vr 08.00 tot 20.00 uur

za 09.00 tot 16.00 uur

Autobedrijf Kees Vermeulen B.V.Beatrijsweg 63 • Klundert • 0168 - 40 22 76 • www.seat.nl/keesvermeulen

Page 19: Dm 20140430

Martin Breuer uit Klundert werd een drietal jaar geleden door een zwager enthousiast gemaakt voor energie uit zonnepanelen. Na een gedegen bestudering van wat er allemaal mogelijk en onmogelijk was, liet hij een vijftal bedrijven een offerte maken om zonnepanelen op zijn dak te plaatsen. Er is een hoge concurrentie in deze branche, dus het is zaak om bij betrouwbare leveranciers je licht op te steken.In 2012 was er nog subsidie van het Rijk ver-krijgbaar op het plaatsen van zonnepanelen. Martin Breuer had de maximale subsidie van 650 euro al binnen voordat de rekening van de leverancier (4.750 euro) binnen was. Op het dak werden 9 zonnepanelen (164 bij 99 centimeter) van 19 kilo per stuk geplaatst.

Dit gebeurde met steunen die aan de panlatten bevestigd werden en met behulp van aluminium buizen. De panelen zijn van het type poly kristallijn. Op zolder werd een omvormer geplaatst en vandaar uit werd een kabel getrokken naar de groepenkast, waar een aparte groep geplaatst werd die aangesloten werd op

de elektriciteitsmeter. Vanaf dit moment werd elektriciteit aan de elekriciteitsleverancier terug geleverd.

SportHet is een misvatting dat de elektriciteit in zon-nepanelen opgewekt wordt uit zonnewarmte. Het is de lichtstraling van de zon die de energie opwekt. Hoe hoger de zon aan de hemel staat, hoe hoger de energieopbrengst. Zelfs in de winter met sneeuw op het dak zijn de panelen al rendabel, hoewel beduidend minder als in de zomer. Op dit tijdstip van het jaar leveren daglichtpanelen al tussen 08.30 uur en 20.00 uur energie op. Het is opmerkelijk om te zien dat de elektriciteitsmeter bij de familie Breuer de tegengestelde kant (dus linksom) draait. Dit betekent dat er aan Essent stroom geleverd wordt in plaats van dat er stroom afgenomen wordt. Martin Breuer heeft er een sport van gemaakt om per dag de meterstanden op te nemen. In de praktijk is bij deze familie het elektriciteitsverbruik van 4000 kilowatt per jaar teruggebracht naar 1250 kilowatt per jaar; bij de

huidige elektriciteitstarieven een besparing van ruim 45 euro per maand.

Voordelen Breuer vindt zelf dat hij de stap naar zonnepane-len al tien jaar eerder had moeten zetten. Naast de direct merkbare voordelen in de portemon-nee, zijn er in zijn ogen nog veel meer andere voordelen aan duurzaam energieverbruik verbonden, zoals het feit dat je echt bewuster met energieverbruik omgaat. Zo worden de opladers als ze niet gebruikt worden uit de stop-contacten gehaald; standby instellingen worden uitgeschakeld. Maar er wordt vooral bewuster met het milieu omgegaan. Op de panelen rust een levensduur van 20 tot 25 jaar, hierover heeft zijn leverancier ook zwart op wit garantie gegeven. De terugverdienperi-ode ligt momenteel tussen de 6 tot 10 jaar.

“De rente op een spaarrekening is momenteel slechts 1,4 % per jaar, de investering in zon-nepanelen levert fors meer op dan je centen op de bank!”

Martin Breuer al twee jaar gebruiker van zonnepanelen

‘Het is voor mij een sport geworden om dagelijks de meterstand bij te houden’

Duurzaamheid en zonnepanelen staan al jaren enorm in de belangstelling; ook

particulieren overwegen meer en meer om zonnepanelen op hun dak te (laten)

installeren.

DOOR FRANS VAN DER BOM

BTW terug op zonnepanelenDe BTW welke betaald is op de aanschaf en aanleg van zonnepanelen is bij de Belas-tingdienst terug te vragen. Als je jezelf bij de Belastingdienst meldt als ondernemer kan dat al snel honderden euro’s opleveren. Dat kan als je de zonnepanelen na 20 juni 2013 hebt aan-geschaft. Als ondernemer krijg je de BTW over aangeschafte goederen terug. In dit geval dus het zonnepanelensysteem. Omdat je stroom levert aan een energieleverancier ben je in feite een ondernemer. Over de stroom die je terug-levert zou je weer BTW moeten betalen, maar omdat een particulier in bijna alle gevallen onder de grens blijft van 1.335 euro kun je daarvoor ontheffi ng krijgen. Je hebt dus wel de lusten, maar niet de lasten.Zie je op tegen de administratieve rompslomp: er zijn talloze ad-ministratiekantoren die dit tegen een redelijke vergoeding voor je willen en kunnen regelen.

Martin Breuer

Meer informatie? Kijk op onze websiteof bel 0486 - 464877!

ZONNEPANELEN NU extra

VOORDELIG

De actie Benut je Zon gaat verder via Sun & Wind energy www.sunwindenergy.nl

Page 20: Dm 20140430

Wij delen Bas’ zorg voor een gezonde bodem

Bij de ontwikkeling van nieuwe groenterassen draait

het om de kleinste details. Daarom is het noodzakelijk

dat de landbouwgronden van Rijk Zwaan in Fijnaart in

optimale conditie verkeren. Het is de dagelijkse verant-

woordelijkheid van Station Manager Bas van Kuijk.

Van een goed werkende regenleiding tot een efficiënte

bemesting per plant via een modern GPS-systeem:

alle details moeten kloppen. Bas heeft echter niet

alleen oog voor detail, maar ook oog voor de

toekomst. Want alleen op een duurzaam gezonde

bodem kunnen de selecteurs van Rijk Zwaan de aller-

kleinste verschillen blijven opmerken. En alleen met

dat inzicht kunnen zij blijven werken aan de lekkere,

aantrekkelijke en gezonde groenten van de toekomst.

Bas gaat op een zorgvuldige manier met landbouw-

grond om. Rijk Zwaan - wereldspeler in de veredeling

van groenten - deelt deze zorg. Samen werken we aan

een gezonde toekomst. Lees meer op rijkzwaan.nl.

RZN-advcorp-bas-wt-264x195-140418.indd 1 18-04-2014 14:49

Sinds 2000 heeft het wereldwijd ac

tieve groenteveredelingsbedrijf Rijk

Zwaan een R&D locatie in Fijnaart.

Selectieteelten op de perfect geschik

te West-Brabantse zandgrond vallen

hier samen met vooruitstrevend

onderzoek in high tech laboratoria.

Op beide vlakken draagt Rijk Zwaan

een belangrijke steen bij aan een

duurzame toekomst.

Rijk Zwaan ontwikkelt groenterassen en verkoopt daarvan de zaden aan tuinders over de hele wereld. De nieuwe rassen bieden een betere smaak en presentatie, maar ook betere eigenschappen voor de teler. Bijvoorbeeld een hogere opbrengst per m2 en steeds betere ziekteresistenties. “Van nature

‘Van nature richten wij ons op de toekomst’

Sinds 2000 heeft het wereldwijd actieve

groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan

een R&D locatie in Fijnaart. Selectie

teelten op de perfect geschikte West-

Brabantse klei vallen hier samen met

vooruitstrevend onderzoek in high tech

laboratoria. Op beide vlakken draagt Rijk

Zwaan een belangrijke steen bij aan een

duurzame toekomst.

Rijk Zwaan ontwikkelt groenterassen en

verkoopt daarvan de zaden aan tuinders over

de hele wereld. De nieuwe rassen bieden een

betere smaak en presentatie, maar ook betere

eigenschappen voor de teler. Bijvoorbeeld een

hogere opbrengst per m2 en steeds betere ziek-

teresistenties. “Van nature dragen wij daardoor

al bij aan duurzaamheid”, weet facility manager

Leo Woudenberg. “Door onze laboratorium-

technieken slagen we er in om steeds sneller en

efficiënter nieuwe rassen te ontwikkelen.

De nieuwe technieken helpen bij een steeds

efficiëntere benutting van landbouwgrond en

een steeds lager gebruik van bestrijdingsmid-

delen. Niet alleen in onze omgeving, maar

bijvoorbeeld ook in Afrika.”

Rotatieschema

Hoewel de ontwikkelingen snel gaan, blijft ver-

edeling een zaak van de lange adem. Geduld is

ook essentieel als het gaat om het gebruik van

landbouwgrond. “We nemen ruim de tijd om

onze percelen optimaal te prepareren, bijvoor-

een beeld via het gebruik van groenbemesters

en een rotatieschema. Eens per 5 jaar laten we

elk perceel sowieso een jaar braak liggen. Dat

is niet alleen belangrijk voor het resultaat van

ons huidige werk, maar ook voor de toekomst.

Een uitgeputte grond geeft nauwelijks nog

opbrengst, laat staan dat je er de rassen van

de toekomst op kunt selecteren. De grond op

deze locatie is perfect voor Rijk Zwaan, in ieders

belang zijn we er dan ook heel zuinig op!”

Ook in ieders belang is het behoud van biodi-

versiteit: de kern van groenteveredeling. Alle

eigenschappen die in groenten voorkomen, zijn

immers afkomstig uit de natuur.

“In onze zoektocht naar nieuw materiaal wer-

ken we daarom wereldwijd samen met genen-

banken. We financieren verzamelmissies die

de genenbanken in staat stellen hun collecties

uit te breiden en genetische bronnen voor de

toekomst veilig te stellen. Ook helpen we bij het

beschrijven, karakteriseren en vermeerderen

van de genetische bronnen. Op deze manier

proberen we ons steentje bij te dragen aan het

behoud van genetische variatie voor toekom-

stige generaties.”

Warmte- en koudebronnen

Naast de aan het veredelingswerk gekop-

pelde duurzaamheid, zoekt Rijk Zwaan ook op

facilitair gebied naar duurzame oplossingen. Zo

beschikt het bedrijf zowel op het hoofdkantoor

in De Lier als in Fijnaart over een ondergrondse

warmte- en koudeopslag (WKO). “Met water

uit koudebronnen koelen we in de zomer de

vloeren van onze kassen en klimaatcellen, wat

duidelijk een positief effect heeft op de groei

van de plantjes. Het warme water dat bij de

koeling ontstaat, wordt in warmtebronnen

opgeslagen en gebruiken we in de winter

voor verwarming van kantoren en kassen.

Op jaarbasis zorgt dit voor een besparing van

ongeveer 500.000 kuub gas. Kortom: minder

kosten, een beter teeltresultaat en een lagere

CO2-uitstoot. Duurzaamheid op alle vlakken!”

‘Groei met oog voor mens en natuur’

Rijk Zwaan probeert niet alleen zuinig om te gaan met de aarde, maar heeft ook een duurzame benadering van werkgeverschap. Het primaire doel van het bedrijf is mede-werkers een duurzame en prettige baan te bieden. Deze aanpak zorgt voor een hoge tevredenheid en een laag verloop, en leidt al jaren tot gezonde groeicijfers.

Page 21: Dm 20140430

Steeds meer mensen kiezen ervoor

om biologisch te eten. Bij biologisch

voedsel houden boeren zoveel mogelijk

rekening met het milieu en dierenwel-

zijn. Koeien, varkens en kippen krijgen

meer ruimte om te leven dan in de

gangbare veehouderij. Biologische

fruittelers houden extra rekening met

het milieu door geen pesticiden te

gebruiken. Door voor deze producten te

kiezen dragen consumenten bij aan een

betere wereld waarin duurzaamheid

centraal staat.

DOOR MONIQUE JANSEN

Voedsel krijgt niet zomaar het keurmerk ‘biolo-gisch’. Certifi ceringinstituut Skal controleert de bedrijven die ecologische producten maken. In de biologische landbouw mogen de meeste

dieren naar buiten waardoor ze meer ruimte krijgen voor het uitoefenen van hun natuurlijke behoeften. Varkens, koeien en kippen leven ook langer, waardoor hun vlees beter is gerijpt. Ook biologisch fruit en groenten krijgen langer de tijd om te groeien, waardoor de oorspron-kelijke smaak, geur en kleur gewaarborgd blijft.

Strenge richtlijnenHet telen van biologisch voedsel is aan strenge richtlijnen gebonden. Zo mogen de boeren geen genetisch gemanipuleerde ingrediënten gebruiken.

Het aantal dieren dat een agrariër houdt dient in evenwicht te zijn met de grondoppervlakte, zodat er nooit sprake kan zijn van een mest-overschot. Voedselverwerkers voegen geen chemische kleur-, geur- en smaakstoffen toe aan een product. Telers van fruit zetten tegen ziekten en plagen natuurlijke vijanden in, zoals speciale insecten en insectenetende vogels.

Dierenwelzijn In de biologische veehouderij staat het dieren-welzijn op hoog niveau centraal. Vleeskuikens beschikken over een uitloop naar buiten en leven dubbel zolang als hun soortgenootjes in de intensieve veehouderij. In biologische melkveestallen staan de koeien op stro en kunnen ze in de zomer de wei. Varkens op een biologisch bedrijf beschikken ook over een strobed en kunnen buiten rondscharrelen.

Zeugen met biggetjes staan niet tussen metalen stangen ingeklemd, maar bewegen vrij rond in hun kraamhokken.

AanbodBiologisch eten onderscheidt zich op ver-schillende punten van gangbaar voedsel. Zo bevatten natuurlijke groenten en fruit minder resten van pesticiden. In biologisch vlees, melk en eieren zitten minder geneesmiddelen, doordat bioboeren niet op structurele wijze geneesmiddelen gebruiken.

Voor biologische producten bestaan verschillende keurmerken. De be-langrijkste twee keurmerken zijn:

Eko-keurmerk Het Eko-keurmerk is het Neder-landse keurmerk voor biologische producten. Voedingswaren met dit keurmerk voldoen onder meer aan verschillende welzijns- en milieuei-sen. Ook hebben de producten een cijfer die aangeeft van welk bedrijf de voeding komt.

DemeterDe Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw geeft het keurmerk Demeter uit. In deze landbouw staan de zorg voor de bodem en het landschap centraal. Daarbij wordt gestreefd naar een goed evenwicht tussen voeding voor mens en dier.

Bijdragen aan betere wereld door biologisch te eten

Extra rekening houden met milieu en dierenwelzijn

TOP 3 Populairste bioproducten1. Houdbare producten,

bijvoorbeeld thee, chips en pindakaas

2. Zuivel3. Aardappels, groenten en fruit

Voor biologische producten hoeven consu-menten al lang niet meer alleen naar natuur-voedingswinkels. Supermarkten breiden het aanbod aan ecologisch eten steeds beter uit. Ook komen er steeds meer lokale warenmark-ten waar biologische voedingsmiddelen te koop worden aangeboden. Bio-eten is vaak wel iets duurder, doordat er op kleine schaal wordt geproduceerd. Daar staat wel tegenover dat fruit en groenten op duurzame wijze zijn geteeld en dat dieren een beter leven hebben gehad.

WWW.VANTILBURGGROEP.NL

Toyota brengt sinds 1997 de Prius op de

markt. Het was de eerste voor de consu-

ment gebouwde hybride auto ter wereld.

Later kwam Toyota met meer hybride

personenauto’s. Met deze auto’s wordt de

uitstoot van CO2 beperkt. Bovendien sluit

deze ontwikkeling aan op de wereldwijd

afnemende voorraad aardolie.

Een hybride auto betekent dat het voertuig wordt aangedreven door verschillende technieken, in de regel een zuinige benzinemotor in combinatie met een krachtige elektromotor. Toyota maakt di-verse modellen hybride auto’s. Bijvoorbeeld Prius, Prius Plug- in, Prius Wagon, Auris en Yaris.Een hybride auto verbruikt minder brandstof en is dus ook een milieuvriendelijk alternatief. Een Prius Plug- in beschikt over een dermate grote

accu, dat een gedeelte van de energie kan worden opgeslagen. Deze energie is afkomstig van het gewone elektriciteitsnet. Met deze accu kunnen meer elektrische kilometers worden gereden. Het brandstofverbruik kan in de stad met 15 tot 35 procent afnemen en buiten de bebouwde kom zelfs met 25 tot 55 procent. De krachtige elektromotor zorgt ervoor dat de hybride schone uitlaatgassen uitstoot en dat draagt bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Naast een ste-vige besparing op het verbruik en het onderhoud, realiseert de consument ook een besparing op het vlak van de wegenbelasting. Uit recent onderzoek blijkt dat de Toyota Prius de laagste kosten per kilometer heeft. (Bron: Consumer Reports, de Amerikaanse Consumentenbond).

Autobedrijf Andreae bvde Hil 2, 0168-324150

www.andreae.nl

Groen autorijden

Page 22: Dm 20140430

Biobased in de regio: grote groene groeiambitiesIn plaats van fossiele grondstoffen biomassa gebruiken

“Onze regio heeft grote duurzame groei-ambities. Wij, het bedrijfsleven, kennis-instellingen en overheden, hebben die ambities gebundeld in de zogeheten Delta Region. Daarin hebben we afspraken gemaakt om tot snelle en duurzame groei en werkgelegenheid te komen. Een van

de speerpunten in onze Koepelvisie is de focus op Biobased Economy. Samen met de sectoren Maintenance (Onderhoud) en Logistiek vormt Biobased de motor voor groei in deze regio voor de komende jaren. Die groei vindt plaats binnen het streven naar een circulaire economie.”

Aan het woord is Daan van Doorn, voorzitter van de Strategic Board Delta Region. Sinds vorig jaar zet hij zich - samen met collega-ondernemers en bestuurders van kennisinstellingen en overheden in Zuidwest-Nederland én delen van Vlaanderen - actief in om de regio een ‘boost’ te geven.

Slim samenwerken‘Door slim samenwerken en door als regio te spe-cialiseren, ontdekken en benutten we veel meer kansen. Voor het MKB én voor grotere bedrijven. Onze kennisinstellingen zorgen voor inhoudelijke verdieping en voor een goede aansluiting van talent en arbeidsmarkt. Onze lokale en regionale overheden faciliteren, en dat is onmisbaar voor succes. Samen maken we ons sterk voor de

concurrentiepositie van de Delta Regio. Met als horizon 2020 bereiken we in samenhang veel meer dan de som der delen,’ licht voorzitter Daan van Doorn toe.

‘Bijzonder is dat het bedrijfsleven in de regio hiervoor nadrukkelijk aan het roer staat. Op dit moment vindt al veel grensoverschrijdende innovatie plaats, werken groot- en klein bedrijf samen en is een krachtige doelgerichte lobby gaande. Doordat we samen vanuit één agenda werken, met één gezamenlijk doel, voorkomen we versnippering van goedbedoelde initiatieven voor de ontwikkeling van de regio.’ De RWB (Regio West-Brabant) ontwikkelt in de regio West-Brabant het economisch beleid en de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant zorgt voor de uitvoering.

Groene chemie‘De Biobased-ontwikkeling in de Delta Regio is een aansprekend onderdeel van de circulaire economie. Voor de ontwikkeling van Biobased is het een groot voordeel dat zowel chemie als agro-

en voedingsindustrie hier sterk aanwezig zijn. Dat maakt het makkelijker om nieuwe processen en samenwerkingen te ontwikkelen. Er zit enorm veel potentieel in de overgang naar Biobased-grondstoffen. Onze innovatiethema’s zijn groene grondstoffen, groene bouwstenen en duurzame procestechnologie. Concrete ambities voor de regio op het gebied van Biobased zijn onder meer een jaarlijkse werkgelegenheidsgroei van 500 tot 3000 banen. Ook gaan er renderende innovaties ontstaan via slimme cross-overs met de regionale topclusters Logistiek en Maintenance. Daar wordt de hele regio beter van.’

www.deltaregion.euwww.west-brabant.eu

www.rewin.nlVoorzitter van de Strategic Board Delta Region,Daan van Doorn

Commissaris van de Koning in Noord-Brabant Wim van de Donk in gesprek met Daan van Doorn

Heel veel mensen zijn geïnteresseerd in duurzaamheid en maken tijdens hun leven keuzes die hierbij passen. Het was tot voor kort nog niet zover dat ook de uitvaart duurzaam kon worden vormgegeven. Wanneer men een uitvaart moet regelen voor een dierbare is er vaak weinig tijd om zich te oriënteren op duurzame producten en diensten.

“Een uitvaart bestaat uit producten, diensten en processen. Denk aan een kist, een urn, de crematie, een begrafenis en een condoleance. Wij hebben uiteindelijk de uitvaart opgedeeld in tien onderdelen en vervolgens hebben wij, per onderdeel, in samenwerking met Bureau Daadwerk en Stichting Natuur en Milieu onderzocht hoe deze onderdelen van een uitvaart zo duurzaam mogelijk geleverd kunnen worden.” aldus Roel Stapper, directeur van Zuylen Uitvaartverzorging. Dit onderzoek heeft een jaar geduurd en is zeer intensief gedaan. De deelnemende uitvaartondernemingen hebben samen met een duurzaamheidsadviseur het bestaande aanbod geïnventariseerd en onderzocht. Daarbij is gekeken naar de grondstoffen, het gebruik van toxische stoffen, productiemethoden, arbeidsomstandigheden, transport en, in het geval van de kist en de urn, de afbreekbaarheid. Het onderzoek is vervolgens door de Stichting Natuur & Milieu gecontroleerd en, na een aantal kleine aanpassingen, goedgekeurd. Het resultaat is een pakket waarin voor tien keuzes die de klant bij het regelen van een uitvaart maakt, duurzame adviezen en producten aangeboden worden.

Zuylen Uitvaartverzorging, Tuinzigtlaan 11 Breda, 076 521 68 77 www.zuylen.nl

“Ik luister en vertaal, steun en ondersteun, regel en organiseer om zo samen met de nabestaanden op een respectvolle, eigen manier tot een passend afscheid te komen.”

Ellen Oostdam, uitvaartverzorgster

Een duurzame kist Als voorbeeld van een product van een duurzame uitvaart belichten we hier de kist. Een duurzame kist is gemaakt van binnenlands snelgroeiend hout zoals van een populier en een wilg met het FSC Keurmerk. Deze kisten worden vervaardigd zonder lak of lijm en hebben geen verbindingsmaterialen of ornamenten.

GreenLeave is een label “GreenLeave is geen keurmerk, het is meer een label. We bestaan nu uit zes uitvaartondernemingen verspreid over Nederland. Dit maakte het project werkbaar. Met deze stichting willen wij een vliegwiel zijn voor nieuwe duurzame innovaties. Andere uitvaartondernemingen kunnen zich bij ons aansluiten om zo tot landelijke dekking te komen.” zegt Roel Stapper. Stichting GreenLeave is pas gestart en wil doorgroeien in aanbod en omvang. Het aanbod van producten en diensten bestaat uit de duurzaamste van dit moment. De uitvaartondernemers willen hun leveranciers aanmoedigen om hun producten en diensten verder te ontwikkelen qua duurzaamheid. Bezoek voor meer informatie over GreenLeave en de duurzame onderdelen van een uitvaart de website www.greenleave.nu. Zuylen Uitvaartverzorging, uw uitvaartverzorger Zuylen Uitvaartverzorging is er voor u in de periode na een overlijden. U kunt rekenen op onze persoonlijke aandacht, zorg en begeleiding. Wij zetten elke dag onze betrokkenheid, dienstbaarheid en creativiteit in. Het is onze missie om voor ieder budget de mooiste en best passende uitvaart te verzorgen. Dat kunnen wij nu op duurzame wijze. Hierbij willen we u zoveel mogelijk ontzorgen. Daarnaast hebben wij alles onder één dak om een uitvaart naar wens voor u te verzorgen. Op de dag van de uitvaart kunt u rekenen op onze flexibiliteit, professionaliteit en hartelijkheid. In het kort maakt dit Zuylen Uitvaartverzorging uw uitvaartverzorger!

De bekleding van een kist bestaat vaak uit katoen. De katoenteelt kent echter een grote milieubelasting. Linnen en hennep zijn twee goede alternatieven. Vervoer De meeste winst qua duurzaamheid kan gemaakt worden op vervoer en transport. Denk aan alle belangstellenden die met de auto naar de uitvaartdienst komen. Bezoekers kunnen gevraagd worden om met het openbaar vervoer te komen of op de fiets. Het transport van de kist, de bloemen en het drukwerk kan beperkt worden door lokaal in te kopen.

GreenLeave, de duurzame uitvaart in regio West-Brabant

Page 23: Dm 20140430

Duurzame toepassingen zijn op allerlei

gebieden volop in ontwikkeling. Zo is het

nu ook mogelijk om ‘groen’ te varen. Met

waterstof als brandstof hoor je een bootje

nauwelijks meer. En er is nog een belang-

rijk voordeel, vertelt Gino de Jonghe van

Innovénteq. Hij is betrokken bij de reali-

satie van twee sloepen die op waterstof

kunnen varen. “Er komt geen uitstoot vrij,

waardoor het hele CO2-verhaal niet van

toepassing is”, legt hij uit. “Wat er uit de

uitlaat komt, zijn druppels drinkwater.”

DOOR BRITTA JANSSEN

Europa investeert in de ontwikkeling van het gebruik van waterstof in Nederland, via het project ‘Waterstofregio Vlaanderen-Zuid-Neder-land’. Dit project realiseert innovatieve waterstof-

projecten, met de focus op duurzame waterstof. De twee sloepen zijn omgebouwd om waterstof te kunnen tanken en in het project is ook een waterstofvulpunt ontwikkeld. “Er is al wel een waterstoftankstation in Nederland, maar de tweede die we nu gebouwd hebben is geschikt voor maritieme toepassingen”, aldus de Jonghe. Eind maart is dit eerste waterstofvulpunt voor de waterrecreatie in Nederland in Kamperland officieel in gebruik genomen. De Jonghe liet hierbij zien hoe de twee sloepen met een brand-stofcel op waterstof kunnen tanken.

DoorbraakDe sloepen ontwerpen en bouwen was een flinke klus, aldus De Jonghe. “We hopen nu op een doorbraak. De waterstoftechnologie is niet nieuw, maar de combinatie van het vulpunt en de sloepen maken het plaatje compleet.” Net als met de elektrische auto moet deze manier van varen nu verder in de markt gezet worden, bijvoorbeeld door het bedrijfsleven. “Ik denk dat

waterstof over tien, vijftien jaar een geaccepteer-de brandstof is. Je kunt er kleine sloepen mee laten varen, maar ook een flinke plezierjacht.”

WaterstofWaterstofNet coördineert ‘Waterstofregio Vlaan-deren-Zuid-Nederland’. De partijen die hierin samenwerken, zoals de Nederlandse overheid en de industrie, willen concrete duurzame plannen realiseren. Zo moet dit gebied zich profileren als ‘groen’. Ook hogescholen en universiteiten zijn erbij betrokken. Waterstof is in normale omstan-digheden een kleurloos, reukloos, niet-oxide-rend, niet-radioactief, niet-kankerverwekkend en niet-toxisch gas, schrijft WaterstofNet op haar website. ‘Waterstof is een licht gas, ruim veertien keer lichter dan lucht. Dit heeft als voordeel dat het gas als het vrijkomt snel stijgt en dat is goed voor de veiligheid, aldus WaterstofNet. ‘De problematiek van LPG - dat in gasvorm zwaarder is dan lucht, waardoor het tegen de grond blijft hangen - is daarom bij waterstof niet aanwezig.’

WaterstofNet voorziet dat het gebruik van waterstof in de toekomst steeds belangrijker wordt, bijvoorbeeld omdat het minder afhanke-lijk maakt van fossiele brandstoffen. Waterstof kan duurzaam geproduceerd worden met bijvoorbeeld de zon en wind.

Meer informatieKijk voor meer informatie op www.waterstofnet.eu

Varen op waterstofRecreëren op het water kan ook al groen

Sloepeigenaar Peter Launspach (r) en Gino de Jonghe, betrokken bij de ontwikkeling van de sloep, bij het nieuwe vulpunt. FOTO COBY WEIJERS

Genieten op het water kan nu ook duurzaam. FOTO BEELDENBANK LAAT

ZEELAND ZIEN/MARCO VAN DIJKE

FOTO BEELDENBANK LAAT ZEELAND ZIEN/BEN SEELT

Biobased economy, wat is dat?In plaats van fossiele grondstoffen biomassa gebruiken

Op weg naar een meer duurzame wereld

komt het begrip ‘biobased economy’

vaak terug. De overheid en het bedrijfsle-

ven bedenken in dit kader allerlei nieuwe

technieken. Maar wat is een bio-econo-

mie eigenlijk?

Biobased economy gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstof-fen - zoals olie, steenkool en aardgas - naar een economie die draait op biomassa - zoals planten(resten), algen en vleesafval - als grondstof. Met biomassa kun je bijvoorbeeld energie, kunststof en brandstof produceren. Het gebruiken van groene grondstoffen verduur-zaamt de economie.

BroeikasgasDe rijksoverheid stimuleert de ontwikkeling naar een bio-economie. ‘Het bedrijfsleven en de rijksoverheid investeren samen honderden miljoenen euro’s in onderzoek en ontwikkeling van de biobased economy’, schrijft de rijksover-heid op haar website. Zo kan bijvoorbeeld maïs grondstof zijn bij de productie van (bio)plastic, uit rietsuiker kun je biobrandstof winnen en door houtsnippers in energiecentrales te verbranden produceer je elektriciteit en warmte. ‘Dankzij het gebruik van biomassa zijn minder fossiele grondstoffen nodig. Dat betekent minder uitstoot van broeikasgas. Ook zijn producten uit biomassa makkelijker biologisch afbreekbaar te maken.’

ProjectenEr zijn allerlei – vaak grote – projecten om manieren te onderzoeken waarop biomassa fossiele grondstoffen kan vervangen. Zo kweken

wetenschappers verschillende soorten zeewier. Dit kan gebruikt worden als bron van voedsel, als grondstof voor bioplastics en om energie op te wekken.

Andere deskundigen kweken algen in afvalwa-ter. Algen reinigen het water en met deze proef onderzoeken ze op het afvalwater zo herge-bruikt kan worden, bijvoorbeeld als koelwater in fabrieken. In een ander experiment worden algen geteeld voor het voedingssupplement omega3-olie, zodat hiervoor niet langer vis en ander leven in zee hoeft te worden gevangen.

VerdienenDeze projecten en nieuwe toepassingen leveren werkgelegenheid op. Dat is ook een reden voor de overheid om erin te investeren. ‘In de bio-economie valt veel geld te verdienen. Binnen Europa vertegenwoordigt de bio-econo-mie een omzet van 2000 miljard euro per jaar. En er werken 22 miljoen mensen in deze sector.

Dat is negen procent van de werkgelegenheid in de Europese Unie.’ Het gaat dan vooral om werk in de landbouw, visserij, bosbouw, biotechno-logie, chemie en energie. Door de aanwezig-heid van open water, goede verbindingen met het achterland en een grote en innovatieve chemische en bloeiende agrarische sector is zuidwest-Nederland aantrekkelijk voor het ontwikkelen van de bio-economie, aldus onder meer de Kamer van Koophandel. ‘Juist in tijden van economische crisis biedt de overgang naar een biobased economy kansen voor bestaande en nieuwe bedrijven’, stelt ze.

Page 24: Dm 20140430

Te Koop

Buxus 2 jarig-20/30 cm E 0.40 per stuk

Taxus 30/50 cm E 0.60 per stuk

BuxusBol

ø30 cm E 5.00

Buxuspyramide

50-70 cm E 7.50

Zundert, 076-5973377

Blaaksedijk 28 | 4793 RN Fijnaart Tel. 0168 - 46 27 22 | 06 12 11 77 [email protected]

www.VanStr ienHoveniers .n l

Iedereen kent het probleem: het terras of bestrating is vervuild en dat is geen prettig gezicht. Tijd voor een schoonmaakbeurt met de Easy Cleaner. Bezoek voor meer informatie onze website.

Een mooi en schoon terras!

25Na 25 jaar leveren van topkwaliteit hebben we dit jaar feest, hierbij steunen wij Stichting Kika en maakt u kans op een vliegreis voor 2 personen naar Turkije! Kijk voor meer infor-matie op onze website www.uniekgraszoden.nl.

Heerle - Tel: +31(0)165-302994E-mail: [email protected]

Verkoop graszoden+ tuinaanleg 25Na 25 jaar leveren van topkwaliteit hebben we dit jaar feest, hierbij steunen wij Stichting Kika en maakt u kans op een vliegreis voor 2 personen naar Turkije! Kijk voor meer infor-matie op onze website www.uniekgraszoden.nl.

Heerle - Tel: +31(0)165-302994E-mail: [email protected]

Verkoop graszoden+ tuinaanleg

Het adres voor al uwplanten en meer!‘t planten huis

’t Planten huis hazeldonkse Zandweg 26a, Zevenbergen

www.plantenhuiszevenbergen.nl

VOLOP PerkgOed!

wij VuLLen OOk uw bLOembakken.

ZOndag OPenvan 12.00 tot 17.00!

AanlegOnderhoudRenovatieOntwerp

Middenstraat 154751 PX, Oud Gasteltel: (06) 21 11 72 68e-mail: i[email protected]

Koop bij de man die het ook repareren kan!

Dekkers Machinehandel vofvoor al uw tuin en parkmachinesnoordhoeksestraat 1, oud Gastel, tel. 0165 - 314214, www.dekkersendekkers.nl

robotmaaiers

tweewieltractorenen Feesmachines

compacttractorennieuw en Gebruikt

houtversnippermachineskantensnijdersook zelFrijdend

compacttractorendieselFrontmaaiers

Green-technoloGYproFessionele, milieu-vriendelijke en zeer krachtiGe werktuiGen

Het adres voor aluw tuinmachines

gazonmaaiers en tuintractoren.zowel opvang als recycler en zero-turn maaiers.

Koop bij de man die het ook repareren kan!

Dekkers Machinehandel vofvoor al uw tuin en parkmachinesnoordhoeksestraat 1, oud Gastel, tel. 0165 - 314214, www.dekkersendekkers.nl

robotmaaiers

tweewieltractorenen Feesmachines

compacttractorennieuw en Gebruikt

houtversnippermachineskantensnijdersook zelFrijdend

compacttractorendieselFrontmaaiers

Green-technoloGYproFessionele, milieu-vriendelijke en zeer krachtiGe werktuiGen

Het adres voor aluw tuinmachines

gazonmaaiers en tuintractoren.zowel opvang als recycler en zero-turn maaiers.

snel-sneller-snelstDe prestaties van de Toro TimeCutter ZTRM gazonmaaier zijn onvergelijkbaar. De dub-bele stickbesturing zorgt er voor dat geen wending te moeilijk is en geen obstakel te lastig. En met z’n maaibreedte van 112 cm verkort de TimeCutter de maaitijd met de helft. Met een keur aan hulpstukken, zoals bijvoorbeeld de Recycler. Deze snijdt en hersnijdt het gras en laat het afval in het gazon verdijnen. U gaat grasmaaien weer leuk vinden, dankzij het comfort van deze unieke machine.

Onze dealers geven u graag een demonstratie van het TimeCutter systeem met:• Recycler®.• Stickbesturing• Maaibreedte 112 cm

De SchanS TuinSchermenbetonsysteem | tel. 0164 686418www.deschanstuinschermen.nl

ww

w.a

dc

om

mu

nic

ati

e.n

l

5.99

LaminaatBasic living 7 mm dik, Klasse 31

Lamel parketEXTRA RUSTIEK EIKEN LANDHUISDELEN 17,5 cm breed, 15 mm dik, 4 mm massief eiken top laag, in wit of naturel geolied

29.95

25.95

PVCEASY CLICK SYSTEEM OP MDF DRAGER, IN 6 KLEUREN, EENVOUDIG ZELF TE LEGGEN

MULTIPLANKRUSTIEK EIKEN LANDHUISDELEN 18 cm breed, 15 mm dik, 4 mm toplaag ONBEHANDELD WERKINGSARM WISSELENDE LENGTES

29.95

Laminaatextra lange en brede landhuisdelen 220 cm lang, 24 cm breed, 8mm dik, 4x v-groef, one click-to-go, leverbaar in 12 kleuren, voor internsief woongebruik

18.95

normaal 54.95

per m2 VOOR

van 37.95

per m2 VOOR

van 11.95

per m2 VOOR

van 48.95

per m2 VOOR

van 34.95

per m2 VOOR

VLoER HET ZELf BREDAKruisvoort 70, woonboulevard breda, tegenover de IKEA, naast Grando Tel. 076-5426234 Gratis parkeren www.vloerhetzelf.nl

kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl Aanbiedingen alleen geldig in filiaal breda. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

oP=oP GoEDKooPSTE VAN NEDERLAND! UIT VooRRAAD LEVERBAAR

de mooiste en goedkoopste vloeren vind je bij vhz

daar is hetvoorjaar

al begonnen

iedere zondag geopend 11.00-17.00 uur

B O T A N I S C H E T U I N

BOTANISCHE TUIN ARBORETUM OUDENBOSCH

www.arboretumoudenbosch.nl

Ontmoeten in het groen ACHTER ‘t POSTKANTOOR 1 (voorheen Markt 46) 4731 HP OUDENBOSCH, 0165 - 317171

B O T A N I S C H E T U I N

BOTANISCHE TUIN ARBORETUM OUDENBOSCH

www.arboretumoudenbosch.nl

Ontmoeten in het groen ACHTER ‘t POSTKANTOOR 1 (voorheen Markt 46) 4731 HP OUDENBOSCH, 0165 - 317171

B O T A N I S C H E T U I N

BOTANISCHE TUIN ARBORETUM OUDENBOSCH

www.arboretumoudenbosch.nl

Ontmoeten in het groen ACHTER ‘t POSTKANTOOR 1 (voorheen Markt 46) 4731 HP OUDENBOSCH, 0165 - 317171

B O T A N I S C H E T U I N

BOTANISCHE TUIN ARBORETUM OUDENBOSCH

www.arboretumoudenbosch.nl

Ontmoeten in het groen ACHTER ‘t POSTKANTOOR 1 (voorheen Markt 46) 4731 HP OUDENBOSCH, 0165 - 317171

B O T A N I S C H E T U I N

BOTANISCHE TUIN ARBORETUM OUDENBOSCH

www.arboretumoudenbosch.nl

Ontmoeten in het groen ACHTER ‘t POSTKANTOOR 1 (voorheen Markt 46) 4731 HP OUDENBOSCH, 0165 - 317171

KOM NAAR DE PLANTENBEURS OP 4 MEI

ZUNGU VIERT FEEST

Zungu en zijn broertjes hebben van HomePlan een nieuw huis gekregen en vieren feest. HomePlan bouwt huizen voor aidswezen in Zuid-Afrika. Winnie viert geen feest,

zij wacht nog op haar huis. Er wachten nog heel veel kinderen op een huis. Bouwt u mee?

Meer weten? www.homeplan.nl

SMS HOME AAN naar 5757en steun HomePlan met 3 euro per maand

Page 25: Dm 20140430

kunstgebitreparatiesaanpassen gebit prothese op implantatenklikgebit

het implanteren gebeurt op eigen locatie. vergoeding door alle verzekeringen.

Uw kUnstgebitverdient de zorg van de tandprotheticus.

informeer vrijblijvend en maak gratis 1e afspraak!

tandProthetisch Centrum ZevenbergenHaveneind 25, Zevenbergen T. 0168 370986

www.tpczevenbergen.nl, [email protected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken• moderne uurwerken• wijzerplaten

Wilgenstraat 81 OudenboschTel. 0165 - 320948

www.klokkenmakerijdetijd.nl

Zelf doen… & genieten!

WOENSDAG

30APRIL

DONDERDAG

1MEI

VRIJDAG

2MEI

ZATERDAG

3MEIMEI

KOOPAVOND

MEI

KOOPAVOND KOOPAVOND

WOENSDAG

23APRIL

DONDERDAG

24APRIL

VRIJDAG

25APRIL

ZATERDAG

26APRILAPRIL

KOOPAVOND

APRIL

KOOPAVOND KOOPAVOND

FORNUIS 90 CM, RVS & ZWART

NU:

9 90

Uitgekiend tot op de €uro!

4950

MAAK KANS OP EXTRA VOORDEEL MET ONZE ‘KONINGSSPELEN’!

MET VLAG EN WIMPEL!

EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!

MAANDAG

5MEI

- Diverse kookworkshops - Koningsspelen voordeel- Volop keukeninspiratie - Uitverkoop showroom- modellen!

Rijke keuken l ij n !

6790

PELGRIM COMBI-OVENVerkoopprijs 1075,-PELGRIM COMBI-OVEN

NU:

590

PELGRIM VAATWASSERVerkoopprijs 875,-PELGRIM VAATWASSER

NU:

490

KOOPAVONDKOOPAVOND KOOPAVOND

KOOK-WORKSHOPS!!

P/M:

168COMPOSIET-STEENACTIE

4eigentijdse

kleuren!

MEI

KOOPAVONDKOOPAVOND

WORKSHOPS!!

KOOK-WORKSHOPS!!

Koman’s Vishandel B.V. te MoerdijkVerse bak- en/of stoofpaling 500 gram € 12.50Verse scholfilet per 500 gram € 7.95Gerookte makreelfilet 500 gram € 5.95diverse smaken

Openingstijden: Ma t/m Wo: 08.00-13.00u Do en Vr: 08.00-16.00u Za: 08.00-13.00u

Alleen contante betaling mogelijk

Koman’s Vishandel B.V.Den Bels 1, 4782 PG Moerdijke-mail: [email protected] / 0168-412422

Deze aanbieding is geldig t/m Zaterdag 10 mei 2014

Infra & verhuurPaardenbakken,

stal- en montagewerkTel. 0165 303332

www.vanewouw.nl

Page 26: Dm 20140430

VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG

HOME ESSENTIALSKEUKENMACHINE• krachtige motor (420 Watt)• inhoud 4 liter• regelbaar vermogen• incl. mixhaak, kneedhaak, garde en spatbeschermingvoor het bereiden van taarten, slagroom, brood, pizza’s etc.

VOOR PROFESSIONELE

RESULTATEN!

38.95

28 c

m

22 cm

GIFTSETBODYCAREdiverse varianten

LIVING/HOMEBLOEMPOTaardewerkwit of grijs

vanaf:

1.15

3.99

2.39

3.790.79

SIERADENKASTMET SPIEGELhoutwit of grijs22x15x28 cm

AIRWICKGEURKAARSdiverse soortenbijvoorbeeldelixer oriental

DAMESTEENSLIPPER2 modellendiverse kleurenen printsmaten 36-41

1.59 1.29

4.99

DECO BLOEMPOTZINKbloempot: diverse prints22x22x11 cmemmer:met tekst18x18x15 cm

2.99

KOOKCADEAUSETcupcakes, chocolade, speculaas of koekjes8-delig

DAMESHORLOGEdiverse trendy modellentopkwaliteit uurwerk

COZZIBOXERSHORTjongensdiverse kleuren en printsmaten 98-152

MOEDERDAGSTUNT! CADEAUTIP!

2 STUKS

15x18 cm

1.59 20x23 cm

2.9927x30 cm

4.79

GIFTSETETERNAL GARDENdiverse variantendouchegel en bodylotion

0.72

KOOK- OFZOMERBOEKzeer luxe uitvoering

1.99

Page 27: Dm 20140430

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 30 APRIL T/M DINSDAG 6 MEI 2014

TIP VOOR MOEDERDAG!

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

MMOOEEDDEERRDDAAGG!

RELAXED DE ZOMER IN!

60 c

m39 cm

FERRERORAFFAELLOwafeltjes met amandel en kokos180 gram

ARTICOACRYLVERFdiverse kleurenuni of glitter6x 75 ml

2.59

TUINSCHILDERIJuv-proof canvas58x58 cm

7.99

2.49

KOOKBOEKSTANDAARDhoutwit

DOVEDOUCHECREMEdiverse varianten500 ml

2.99

1.99

HOUTENLADENKASTcarte postale

18.49INTEXLOUNGE ZWEMBAD4-persoons229x229x66 cm

21.95

MEISJEST-SHIRTdiverse kleuren en prints100% katoenmaten 86-128

VANDERBILTEAU DE TOILETTE100 ml

5.99

1.99

TOPKWALITEIT!11 MEI MOEDERDAG!

SERVEERSCHAALhout/glas

3.95

XL-FORMAAT79x79 cm

12.95

MEISJESBROEKdiverse kleuren en prints100% katoenmaten 86-128

2.99

AFTER EIGHT200 gram

1.39

ACRYLICMEDIUM3 handige hulpmiddelen om het karakter van acrylverf te veranderenmodelling paste, gel medium, pearl medium

5.95

MAROUSSIAEAU DE TOILETTE100 ml

6.49

Page 28: Dm 20140430

PAGINA 28

FIJNAART - In de Dorpskerk, Kerkring 1, Fijnaart wordt een bidstond voor Is-raël gehouden op D.V. dinsdagavond 6 mei, aanvang 19.30 uur.

LezingenEr wordt een meditatie gehouden door ds. D. Breure over ‘Bidden voor Israël: Waar-om en Hoe?’, n.a.v. Daniël 9. Verder zal dhr. A. Goedhart spreken over ‘De visie van ds. Van Herwaarden op Israël.’ Dominee A. van Herwaarden was predikant in Fijnaart van 1846 tot 1854. Hij had een sterke ver-wachting van een aanstaande bekering van het volk Israël. Hij is bekend geworden door zijn bijzondere dood. Hij overleed door een blikseminslag tijdens een kerkdienst in Opheusden, waar hij preekte.

Herstel IsraëlDe bidstond wordt gehouden door het Co-mité Herleving Gebed voor Israël. Zij wil aandacht vragen voor Israël als het volk van Gods verbond, waar nog onvervulde beloften voor gelden. Verwachte bekering van Israël zal een rijk-dom zijn voor de hele wereld. Deze toe-komst mag men niet uit het oog verliezen. Het gebed neemt een belangrijke plaats in als het gaat over het uitzien naar een ze-genrijke tijd. Velen voor ons hebben uitge-zien en gebeden om het herstel van Israël. Nu de staat er is, zien zij dan niet uit naar het geestelijk herstel?Het comité heet iedereen van harte wel-kom. Voor meer informatie: www.gebed-voorisrael.nl

Bidstond voor IsraëlVisie van oud predikant F i jnaart op Israël

Wij helpen bij:Lotgenotencontact

VoorlichtingBelangenbehartiging

Juridische zaken

Heeft u of iemand uit

uW omgeving brandWonden?

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

MOERDIJK - Voor het Oranje toernooi hadden zich 12 deelnemers inge-schreven, welke in 3 poules waren ingedeeld.De eindstanden van de poules waren als volgt. Poule 1: 1. Senna Semler 30,00 mp moy. 1,69, 2. Frans Kremer 29,57 mp moy. 1,31, 3. Klaas Stoop 29,30 mp moy. 1,85 Bnd, 4. Walter van Dongen 20,32 mp moy. 1,03. Poule 2: 1. Chris Beukelman 30,00 mp moy. 1,43, 2. Wil Semler 28,29 mp moy. 2,15, 3. Geert Jaspers 27,74 mp moy. 1,59, 4. Piet Gelens 21,35 mp moy. 1,52. Poule 3: 1. Theo Krist 30,00 mp moy. 1,14, 2. Frans Dijs 25,83 mp moy. 1,313, Frans Tielen 22,17 mp moy. 0,71, 4. Thea Beukelman 19,29 mp moy. 0,38. Hierna werden door de poulewinnaars en de beste nummer 2 de volgende wedstrijden gespeeld met als uitslagen: Senna Semler-Theo Krist 10,00-2,40, Chris Beukelman-Klaas Stoop 10,00-7,44. De verliezers speelden om de 3e en 4e plaats met als uitslag: Theo Krist-Klaas Stoop 10,00-6,27. De winnaars speelden om de 1e en 2e plaats met als uitslag: Chris Beukelman-Senna Semler 5,65-10,00. Hierdoor ging de beker, welke door het Oranje comité beschikbaar is gesteld, naar Senna Semler.

Senna Semler winnaar

Vier finalisten.

WILLEMSTAD - Derde Voor- en Najaars-concours van HSV De Veste vervist op zaterdag 26 april in de Kleine Vest.Uitslag: 1. R.van Poppel, 905gr., 2. P. Leest

Hzn, 70gr., 3. A. van Alphen, 25gr., 4. L. Ver-heijen, 20gr., 5. G. den Hollander, 0gr., 6. P. Leest Azn, 0gr., 7. B. Heijstek, 0gr.,8. G. van Poppel, 0gr.

HSV De Veste

FIJNAART - Het bestuur van Wieler-promotie Fijnaart heeft helaas het besluit moeten nemen om de 9e editie van de Ster van Moerdijk op zondag 22 juni niet door te laten gaan.

Als gevolg van organisatorische problemen met als grondslag o.a. de te late financiële zekerheid is besloten dat zij dit jaar niet

zoals gewoonlijk een veilige en mooie Ster van Moerdijk kunnen organiseren. Hier-door komen ook de geplande toertocht, Moerdijks-kampioenschap en de jeugd-wedstrijden op zaterdag 21 juni en zondag 22 juni te vervallen. Het bestuur hoopt met de huidige contacten en sponsors volgend jaar de mooie koers voor Beloftenrenners wel plaats te kunnen laten vinden.

9e Ster van Moerdijkgaat dit jaar niet door

STANDDAARBUITEN - Elk jaar met Koninginnedag is er in Oud-Gastel de Vlietloop.

Ook dit jaar met Koningsdag werd de jaar-lijkse Vlietloop gehouden, ditmaal voor de 30e keer. Er kon gekozen worden tus-sen de 5 of 10 Engelse Mijl. AVS had dit jaar alleen lopers op de langere afstand van 10EM. Voor Edwin Jaspers, Marcella Roks en Ingeborg de Jong-Magielse was

dit zelfs pas hun 1e keer dat zij de langere afstand meeliepen. Parcours verdeeld over 3 rondes door en rondom het Gastels veer over ruim 16km. zorgde voor de volgende goede resultaten.

Uitslag 10EM: Roel van Nes 59:12, Ton Nagtzaam 1:02:54, Wendy Deijkers 1:16:57, Edwin Jaspers 1:17:46, Marcella Roks 1:18:37, Ingeborg de Jong-Magielse 1:21:39, Kees Fikke 1:26:08.

Lopend nieuws AVS’90

STANDDAARBUITEN - Vrijdag 25 april stond in het teken van de Konings-pelen. In samenwerking met basis-school Aventurijn en 5 plaatselijke verenigingen is er een super ochtend in elkaar gezet voor de kinderen.

Ze begonnen op school met een ontbijt ge-volgd door de landelijke Kanga dans. Om 10.00 uur begon het sportieve gedeelte bij de verenigingen. Iedere 20 minuten een groep van 20 bovenbouw en 20 onder-bouw jeugd. In eerste instantie paniek.... want hoe ga je dit op een tennispark or-ganiseren waar je normaliter hooguit dub-belspel speelt? Even brainstormen en er kwam een prachtig programma uit. Voor de bovenbouw een baan waar ze partijtjes konden spelen en een baan met een heus

ballenkanon waar het de bedoeling was om de bal goed terug te slaan. Helaas vlo-gen er een serie ballen richting de voetbal-club maar dat mocht de pret niet drukken. De onderbouw mocht op baan 1. Op deze baan was een mini veldje opgesteld waar de kinderen konden proberen de bal over te slaan naar vriendje of vriendinnetje. Op de andere helft van de baan werden wat oefeningetjes gedaan met bal en racket. Als de zoemer ging was het wisseltijd. De tijd ging snel en het was dan elke keer weer zo tijd om te wisselen. Het was echt een super ochtend met super weer en heerlijke sportieve en vrolijke kinderen. Hopelijk hebben ze net zo genoten als wij van TC Rally en hopelijk zien we nog wat kids terug op onze tennisbanen. Voor meer info: [email protected].

Koningsspelen bij TC Rally te Standdaarbuiten

ZEVENBERGEN - De laatste uitslagen van deze periode.

Baan 1: Nel Anemaat 389 pins, Nelie Hoeven 408 pins, Jos Stoop 471 pins. De hoogste game en score voor Jos met 168 en 471 pins.Baan 2: Corrie v.d. Sijde 416 pins, Wim Martens 446 pins, Toon v.d.Logt 359 pins. Corrie en Wim beide de hoogste game n.l. 160 pins, maar de hoogste score voor Wim met 446 pins.

Baan 3: Willem Wolvers 422 pins, Jan Ze-venbergen 394 pins, Adrie Struik 418 pins. De hoogste game voor Adrie met 181 pins, Maar de hoogste score voor Willem met 422 pins.Baan 4: Martha Rijnart 420 pins, Hilde Oosterling 340 pins, Thea Struik 409 pins. De hoogste game en score voor Martha met 168 en 420 pins.Voor de laatste middag van deze maanden allemaal heel goed gegooid.

SBZ De 3 Musketiers

Menu- Gazpacho -

- Diverse Spaanse ham en worst -- Warm en koude tapas -

- Vis of vlees paella - - Creme Napolitane -

- Koffie met Liquor 43 -

7 juni 2014Inclusief spaans eten, drank

en muziekAanvangstijd: 19:00

€45,-

Graag van te vorenreserveren!Tel.nr 06-46166597

Kerkstraat 2, Oud-Gastel, 0165-518192

Gratis meubelenhebben wij niet!

Maar wel 1000 M2 nieuwe, gebruikte en b-keuze Meubelen

tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

Antiekrenovatie Hans Swanenberg

• Verwijderen van verf- en laklagen. • Opnieuw kleuren en/of lakken. • Ook voor al uw overige meubelen. • Tevens straal- en spuitwerk.• Keukenrenovatie.• Stoelenmatten en webbing.

Zevenbergschen HoekTel/Fax 0168-452451

www.antiekrenovatie.nl

- opleidingen tot NMI/MfN registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

ERKEND MEDIATOR WORDEN?

Het Mediation Educatie Centrum leidt op voor het examen tot erkend NMI/MfN registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website, of bel 015 - 36 112 36.

Volgende informatieavond (start 19.30 uur) : Do. 8 mei, WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Do. 15 mei, Hotel Trivium Etten-Leur

Tel: 015 – 36 112 36 [email protected] www.mediationeducatie.nl

TE KOOPSTACARAVAN op kleine camping bij Renesse

Honden toegestaanPrijs slechts € 8.500

Inclusief staangeld voor 2014

0625350103

B. VISSERS WANDAFWERKINGzoekt behangwerk.Expert in verwerken

glasvlies.Scherpe prijs.

Tel. 06-53692514

Zevenbergse Metaalhandel

verhuist naar: Koekoeksedijk 16

Tel 06-16944484 Wij kopen al uw oude Metalen

Ook graTis plaatsen van containers

Page 29: Dm 20140430

BadkamerspecialistTimmer- en Klusbedrijf

JodimasTJohan Stoop

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Paardenbloem 7, 4761 WT ZevenbergenTel: 0168-325973 06-22339923 • Fax: 0168-336069

E-mail: jstoop.jodimas[email protected]• lid VLOKBekijk ook eens onze website www.jodimast.nl

Uw adres voor: Badkamers renoveren Toiletten renoveren Keukenleidingen verleggen/aanleggen Keukens plaatsen Kozijnen vervangen (hout/kunststof) Dubbele beglazing leveren/plaatsen Kleine verbouwingen Aanbouwen compleet realiseren Zolderkamers maken Dakramen leveren/plaatsen Alle timmerwerken Tuinafscheidingen leveren/plaatsen etc.

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

AKROLGespecialiseerd in:

Rolluiken, Zonweringen, Kunststof Kozijnen, Verandadaken, Garagedeuren,

Horren en hordeuren, Plisse voorkunststof kozijnen, Gevelbekledingen

Bel of mail [email protected]

Noordhaven 54 • Zevenbergen • tel. 0168-371430 www.justman.nl • volg ons op

lente aanbieding2e broek

50% kortingVan 29 april tot 10 mei(maximaal 1 jeans)

Diergeneeskunde in Roosendaal op Hoog niveauVoorjaar in de weiInmiddels lopen de meeste lammetjes weer in de wei, altijd een mooi zicht. Echt een teken dat het weer voorjaar is. Voor de landbouwhuisdierenarts is de lammertijd een drukke tijd. Dierenhospitaal Visdonk wordt regelmatig gebeld om een schaap te helpen met het verlossen van de lammeren, erg dankbaar werk. Ook nadat de lammeren geboren zijn wordt de dierenarts er nog wel eens bij gehaald.

Zo kwam er laatst een eigenaar bij ons op de praktijk met een lam dat niet goed liep. In plaats van op

de bodem van zijn zooltjes liep het lam met beide voorpootjes overkoot, hij kon zijn pootjes tijdens het lopen niet recht houden. Gelukkig is dit zonder operatie te verhelpen. We doen om beide voorpootjes een verband met een spalkje om de pootjes in de goede stand te zetten. Deze spalkjes ondersteunen het lam om de pootjes ook tijdens het lopen in de goede stand te houden. Om de 3 dagen is het lam op controle geweest. We keken dan hoe de stand was zonder ondersteuning en brachten een nieuw verband aan. In de loop van 2,5 week is het lam sterk genoeg geworden en is de stand van de pootjes voldoende hersteld om het lam zonder spalkjes en verband met de eigenaar mee

naar huis te kunnen laten gaan. Het lam is zelfs zo ver hersteld dat hij het tijdens de laatste controle buiten op een rennen zette. Samen met de eigenaar hebben we aardig hard moeten rennen om het lam weer te pakken te krijgen en gedurende die tijd bleef het lam goed lopen. Duidelijk een geval van patiënt genezen.

Dierenhospitaal Visdonk, Visdonkseweg 2a, 4707 PE Roosendaal

Dierenhospitaal Visdonk locatie Tolberg, Tolbergcentrum 53, 4708 GB Roosendaal

T 0165 583 750 F 0165 583 755 E [email protected] I www.dierenhospitaal-visdonk.nl

24 UUR 7 DAGEN PER WEEK BEREIKBAAR

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Spreekuur volgens afspraak.

M 100 / Y 100

C 46 / M 18 / Y 44 / 37

Zo kwam er laatst een eigenaar bij ons op de praktijk met een lam dat niet goed liep. In plaats van op

T 0165 583 750 F 0165 583 755 E [email protected]

, Visdonkseweg 2a, 4707 PE Roosendaal

I www.dierenhospitaal-visdonk.nl

Zadelmakerij borduren bedrukkenBosschendijk 173 A | 4731 DD Oudenbosch | 0165-331487

INDESIT condensdrogers / Inbouwvaatwassers INDESIT Was-Droogcombinaties Vriezers INDESIT wasmachines Diverse modellen Wassen EN Drogen in 1 machine Diverse modellen Diverse modellen Lichte schade Lichte schade A+ klasseLichte schade 2 jaar fabrieksgarantie 2 jaar fabrieksgarantie 2 jaar fabrieksgarantie 2 jaar fabrieksgarantie Vanaf: Vanaf: Vanaf: Vanaf:

MAANDAANBIEDINGEN OP = OP:

e249

Kruisstraat 48a - Lage ZwaluweTelefoon: 0168-486399Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Wij bezorgen gratis of U kunt het apparaat direkt meenemen

Kijk voor meer aanbiedingen op onze website: WWW.LAGEZWALUWEWITGOED.NL

e199 e149e279

ALLEEN IN OUDENBOSCH!

za 3 mei

10.00 tot 16.00 uur

ALLEEN IN OUDENBOSCH!

10.00 tot 16.00 uur

Beautydag voor de hond en Puppyparty!

Molenstraat 131 • oudenbosch

Kom op zaterdag 3 mei met uw hond naar Animal World Oudenbosch voor heerlijke behandelingen en gezondheidstips en heel veel leuke activiteiten, zoals Pizza maken voor de hond, een GRATIS behandeling met Frontline en nog veel meer! Tijdens onze speciale Puppyparty kunt u lieve puppy’s bewonderen van verschillende rassen en komt u alles te weten over de opvoeding en ver-zorging van uw (nieuwe) huisgenoot.

Kijk snel op animalworld.nl voor alle informatie.

Page 30: Dm 20140430

sport

pAGINA 30

UitslagMaandag 21 aprilInternos 1-Virtus 1 2-1Halsteren F1-Virtus F1 4-0Virtus VR1 za-IFC VR1 za 3-2Dinsdag 22 aprilVirtus E2/E3-Virtus D4 6-5Woensdag 23 aprilHoeven D3-Virtus D3 1-0Virtus E4-Madese Boys E4 2-1Internos F4-Virtus F4 7-0Donderdag 24 aprilMOC’17 D2-Virtus D1 2-7Zondag 27 aprilBVV’63 2-Virtus 2 2-11Groen Wit 2-Virtus 3 1-4Virtus 4-BSC 6 2-7Virtus 5-Internos 11 4-5Hontenisse VR1-Virtus VR1 1-0ProgrammaWoensdag 30 aprilDEVO B1-Virtus B2 19:30Virtus VR1 za-Papendrecht VR1 za 19:45

Zaterdag 3 meiVVC’68 7 za-Virtus 2 za 13:00Virtus A1-Zwaluwe A1 14:30Virtus A2-Bavel A2 14:30Virtus B1-Sprundel B1 12:45NSV B1-Virtus B2 11:30ST Chrislandia/Oudemolen B1-Virtus B3 11:00Bavel C1-Virtus C1 11:00Virtus C2-DVO’60 C2 12:45Roosendaal C8-Virtus C4 10:15Victoria’03 D1-Virtus D1 09:00Virtus D2-NSV D1 11:15Virtus F1-DVO’60 F1 10:00Goes VR1 za-Virtus VR1 za 14:30Virtus MC1-Cluzona MC1 11:15Achtmaal MD1-Virtus MD1 11:30Zondag 4 meiVirtus 1-HVV’24 1 14:30Virtus 2-Internos 3 12:00Virtus 3-Terheijden 2 12:00Unitas’30 6-Virtus 5 10:00Virtus VR1-Alliance VR1 10:00

VV Virtus nieuws

Programma 3 meiSeolto E4-Achtmaal E2 08.45uSVC F1-Seolto F1 09.30uSeolto MP2-Unitas’30 MP6 09.30uSeolto D2-Internos D4 10.15uRSV E1-Seolto E1 11.00uSeolto 2-Klundert 3 12.00u

Seolto B2-Victoria’03 B4 12.00uDVO’60 5-Seolto 4 13.00uKruiningen 1-Seolto 1 14.30uSeolto 3-Internos 3 14.30uSeolto 5-Oosterhout 2 14.30uAdvendo B1-Seolto B1 15.00u

vv Seolto

Uitslag seniorenSVC 2-Noordhoek 2 4-1Noordhoek 3-TPO 3 0-1Internos VR1-Noordhoek VR1 zo 6-3Uitslag jeugdOlympia 60 C2-Noordhoek C1 6-1Programma seniorenRaamsdonk 1-Noordhoek 1 14.30 uurNoordhoek 2-De Fendert 2 11.30 uur

DSE 4-Noordhoek 3 10.00 uurNoordhoek VR1 zo-BSC VR2 10.30 uurProgramma jeugdWoensdag 30 aprilFC Bergen B2-Noordhoek B1 19.00 uurZaterdag 3 meiNoordhoek B1-Wernhout B1 14.30 uurMaandag 5 meiSmerdiek E1-Noordhoek E1 19.00 uur

VV Noordhoek Nieuws

Uitslag 23 aprilSeolto B1-Klundert B1 1-2Klundert C1-MOC’17 C2 5-1Zondag 27 aprilZBC’97 3-Klundert 2 3-6

ProgrammaZaterdag 3 mei14:30 Klundert 1-Drechtstreek 112:30 Klundert 2-Zwaluwe 212:00 Seolto 2-Klundert 3

14:30 VVC’68 5-Klundert 410:30 Tholense Boys VR1-Klundert VR112:00 Klundert A1-Moerse Boys A110:30 Bavel B1-Klundert B110:30 Klundert C2-DHV C210:30 Klundert D1-Rood Wit W D110:30 SC Kruisland D1-Klundert D210:15 Hoeven E2-Klundert E212:00 VCW E2-Klundert E3Zondag 4 mei11:00 Klundert 2-Steenbergen 5

VV Klundert nieuws

UitslagDonderdag 24 aprilDSE MD2-TPO/VOV MD1 6 -1Zondag 27 aprilTPO 2-Roosendaal 15 3-0Noordhoek 3-TPO 3 0-1Madese Boys DA2-TPO DA1 3-0ProgrammaZaterdag 3 mei

11.30 uur TPO /VOV B1-Rijen B309.30 uur TPO/VOV C1-Raamsdonk C1 11.00 uur TPO/VOV MD1-Bavel MD1 TPO/VOV E1, TPO/VOV F1, TPO MP 1 vrijZondag 4 mei14.30 uur TPO 1-Achtmaal 1 10.00 uur Unitas’30 5-TPO 2 10.00 uur TPO 3-De Fendert 3 10.45 uur TPO DA1-Oosterhout DA1

Info vv TPO

Uitslag pupillen Donderdag 24 april VVR E1-Kogelvangers E1 1-5Beek Vooruit F2-Kogelvangers F1 2-3Programma senioren Zaterdag 3 mei Wemeldinge 1-Kogelvangers 1 av.14.30uTVC Breda 2-Kogelvangers 2 av.12.30uKogelvangers 3-De Fendert 3 av.14.00u

Programma pupillen Zaterdag 3 mei Kogelvangers MP2-SJO Prinsenland MP2 av.11.00uKogelvangers MP3-VVC’68 MP1 av.11.00u

Programma pupillen Woensdag 7 meiInternos F2-Kogelvangers F1 av.18.30u

Kogelvangers Nieuws

STANDDAARBUITEN - Het talentvolle team SVC 2 o.l.v. Pierre Snijders en Edwin Magielse had er veel vertrou-wen in, maar waren er ook van over-tuigd dat Noordhoek geen makkelijke tegenstander zou zijn.

Dit bleek niet geheel onterecht, want in de 10e minuut was Noordhoek al erg ge-vaarlijk. Doelman Jos de Jong kwam goed uit zijn doel, zodat de Noordhoek-aanvaller naar buiten gedreven werd en Kevin Rokx met een sliding de aanval kon neutrali-seren. Twaalfde minuut knappe aanval van SVC 2, waarbij Tom van Hoof de bal voorgeeft. Noordhoek-keeper denkt de bal te kunnen onderscheppen, maar laat deze los. Zo’n buitenkansje laat Ramon Troost zich niet ontnemen: 1-0. Noordhoek krijgt nog meer kansen, maar verzuimd ze af te maken. Dit niet alleen door het ontbreken van scherpte en geluk, maar zeker ook doordat SVC’er Jos de Jong een prima

keeper is. In de 20e minuut stoomt Sjoerd Hoppenbrouwers op aan de linkerkant en legt de bal keurig terug op Ramon Troost, welke op zijn beurt de bal verwoestend hard de kruising injaagt: 2-0 Na de rust een nog sterker SVC 2 dat voetbal technisch echt heel goed speelt en door Noordhoek alleen met fysieke inzet bestreden kon worden. Na 7 minuten een vrije trap voor SVC op zo’n 20 meter van het Noordhoek-doel. SVC’er John de Jong kijkt, mikt en schiet de bal een metertje over de kruising heen. Na een kwartier in de 2e helft laat SVC zich toch verassen. Onterecht gege-ven vrije trap wordt bij de 2e paal in het SVC-doel gekopt, waardoor het 2-1 wordt. SVC 2 herpakt zich vrijwel onmiddellijk en gaat door met hetgeen ze al die tijd gedaan hebben, goed voetballen. Vanuit het middenveld stuurt Siebe Nagtzaam met een knappe pass Ramon Troost op avontuur. Knap schot van Ramon, maar ook een mooie redding van de Noordhoek-

keeper. schitterende aanval van SVC 2 in de 24e minuut. Aron van Boxel speelt Bart Wagenmakers perfect aan, welke over de rechterkant opstoomt in de richting van de achterlijn. Bart geeft voor, waarna het alu-minium van de paal ervoor zorgt dat Tom van Hoof de 3-1 maakt. Wat was dit een mooie aanval. Met zo’n kleine marge bleef het spannend tot minuut 28. Daarin maakt Tom van Hoof alsnog de 3-1. In de 30e minuut een knappe actie op snelheid van Joey Troost, waarbij Noordhoek de nood-rem gebruikt en volkomen terecht geel krijgt. Vrije trap die daaruit volgt wordt (na een slimme schijntrap) door Tom van Hoof in de richting van de kruising geschoten, maar wederom weet de Noordhoek-doel-man de bal te redden. In de 35e minuut de bevrijdende 4-1 gemaakt door Jules Toussain op aangeven van Aron van Boxel. Wat nog rest is een terecht afgekeurd bui-tenspel doelpunt van SVC 2 en een knappe redding van Jos op een verdwaald schot van Noordhoek. Maar dan is het toch echt zover. SVC 2 is kampioen.

Uitslag senioren Zondag 27 aprilSVC 2-Noordhoek 2 4-1Victoria 3-SVC 3 2-5Fendert 3-SVC 4 1-0

Programma jeugd Zaterdag 3 mei MOC D2-SVC D2 11:45SVC F1-Seolto F1 09:30Programma senioren Zondag 4 mei SVC 1-Blauw Wit 1 14:30Val Aan 1-SVC 2 13:00SVC 3-SC Gastel 5 10:30SC Gastel 4-SVC 4 10:00SVC 5-DIVO 3 10:30

SVC 2 kampioen

Kampioenen SVC 2. Foto Carole Delrue

MOERDIJK - De 3e clubkampioens-wedstrijd van HSV Altijd Beet op za-terdag 26 april.

Er werd onder goede weersomstandig-heden gevist en over het algemeen te-genvallende resultaten, maar niet voor iedereen. Er was er één die met kop en schouders boven iedereen uitstak en met

de eer ging strijken. Uitslag: 1. Jan Lig-tenbarg met 15.200 gram, 2. Ad Timmers met 380 gram, 3. Ton Marijnissen met 260 gram, 4.Cor Kanters met 200 gram, 5. Henk Lips met 160 gram, 6. Piet Kortlever met 0 gram, 7. Joop van Bavel met 0 gram, 8. Leo Smits met 0 gram, 9. Paul van Leest met 0 gram. De volgende wedstrijd is op zaterdag 10 mei.

HSV Altijd Beet

MOERDIJK - Het team Stuc. Bedr. Kanters 2 speelde uit tegen Sprundel 4 in Sprundel op donderdag 24 april.

De spelers Wim Kanters, Jos Broeders, Marjo Hoeven en Maikel van Wingerden waren van de partij. De 1e partijen moes-ten Wim en Maikel tegelijk spelen. Maikel wist de partij te winnen, zijn tegenstander had weinig kans. Op de andere tafel wist Wim de partij niet te winnen en speelde niet zo’n beste wedstrijd. Waarschijnlijk had hij zijn kruit al verschoten vorig week in Sprundel, waarbij hij moest invallen bij het 1e team en een super wedstrijd speel-de met een gemiddelde van 0,927. De 2e partijen moesten Marjo en Jos te gelijk spelen. Jos speelde begin van de wedstrijd een goede partij, maar zijn tegenstander maakte op het eind nog veel series achter

elkaar, waardoor Jos de wedstrijd verloor. Op de andere tafel speelde Marjo.Hij be-gon in het begin van de partij slecht. Op het einde van de wedstrijd maakte hij in de laatste 3 beurten 9 caramboles, waardoor de wedstrijd werd gewonnen door Marjo. Team heeft hierdoor de wedstrijd met 4-4 remise gespeeld, waardoor het 1 partijpunt behaald heeft. Dit was namelijk de laatste wedstijd voor de competitie. Het team is hierdoor op de 3e plaats geëindigd in de competitie. Hierdoor is het biljartseizoen voor het 2e team met een goede prestatie en gezelligheid onder elkaar verlopen. Op naar het volgende seizoen.

Tweede plaats Stuc. Bedr. Kanters 1Door de laatste 2 wedstrijden van de com-petitie te winnen, heeft het Zevenbergs team van Stuc. Bedr. Kanters 1 de 2e

plaats veilig weten te stellen bij Drieban-den Groot Derde Divisie Zevenbergen. De 1e plaats werd opgeëist door het team van Merwehof uit Dordrecht en dit team pro-moveert nu naar de 2e divisie. Een 2e plek voor het Zevenbergs team met de spelers Erik Kortsmit, Ivo Stolting, Jos Goverde en Kees Vijfhoek, is een mooie prestatie. Jos Goverde heeft de meeste punten bij elkaar gespeeld. Hij scoorde 34 wedstrijdpunten, Erik en Kees beiden24 punten en Ivo 22 punten. Laatste wedstrijd werd met 8-0 gewonnen. Erik maakte in 37 beurten de 35 vol, Ivo deed hetzelfde in 43 beurten, Jos had er 30 in 50 beurten, Kees 30 in 53 beurten. Al met al een mooie afsluiting van een goed seizoen, waarin de titel voor het grijpen lag. Merwehof wilde daar niet aan meewerken, waardoor het beste team de titel pakte.

Remise Stuc. Bedr. Kanters 2

STANDDAARBUITEN - Op Hemel-vaartsdag donderdag 29 mei organi-seert atletiekvereniging AVS’90 weer haar jaarlijkse hardloopwedstrijd. Start: Dr. Poelsstraat. Finish: Timber-wolfstraat.

Starttijd en afstand13.00u 1 km trimloop jeugd t/m 9 jaar 13.00u 2 km trimloop jeugd 10 t/m 12 jaar 13.30u ca. 5 km trimloop - ca. 10 km trim-loop 13.30u 15 km wegwedstrijd KNAU-leden - 15 km trimloopZowel geldprijzen als in natura, daarnaast

een bonus voor verbetering van parcours-records heren en dames 15 km KNAU-wedstrijd Uw startnummer is tevens lot-nummer. Herinnering deelnemers 5, 10 en 15 km

VoorinschrijvingVoorinschrijven kan tot en met 28 mei 12.00 uur via www.inschrijven.nl.Vanaf 12.00 uur tot 15 minuten voor aan-vang in de sportkantine van de voetbalver-eniging SVC, Dokter Poelstraat 4, 4758 AN Standdaarbuiten.AVS’90 neemt deel aan het Running Cen-ter West Brabant loop circuitklassement.

Algemene voorwaardenAlle deelnemers dienen zich te houden aan het door de organisatie opgestelde regle-ment. De organisatie deelt u in de diverse klas-sen in, volgens de reglementen van de KNAU. Om een prijs in ontvangst te nemen moet u aanwezig zijn. Uw deelname aan dit evenement ge-schiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico. Voor de categorie junioren C is geen aparte categorie, zij nemen deel aan de categorie junioren B.Inlichtingen: e-mail: [email protected]

De 15km van Smaal Standdaarbuiten

NOORDHOEK - Onderdeel van de eerste Koningsdag was als vanouds de jeu de bouleswedstrijd bij jeu de boules Noordhoek.

Het was een gezellig,sportief gebeuren naast het schoolplein, mooi weer en een mooi gemêleerd gezelschap van 24 personen, die met zijn allen de strijd aangingen om de wisselbeker 2014. Maar liefst 5 mensen wisten al hun partijen om te zetten in winst,

Mark viel nog net buiten de prijzen met een hoge score van 427 p. Uitslag was als volgt: Dames: 1. Riet de jong 427p., 2. Tonny Veeke 315 p., 3. Corry de Jong 314p. Heren: 1. Roel Nelemans 441p., 2. ex aequo Hein de Jong 441p., 3. Frans van Laarhoven 431p. Winnaar van de wisselbeker na finale was Roel Nelemans. Mensen die willen meedoen met het Moerdijk toernooi op 24 mei kunnen zich opgeven tot 10 mei bij Lisette Oomen, tel. 0168-403624 .

Jeu de boules Noordhoek

Page 31: Dm 20140430

individueel vervoervoordelig tarief

betaling achterafrolstoeltoegankelijk24 uur operationeeliedereen is welkom

boeken max. 8 personenboeken max. 8 personen

“Reizen met Deeltaxi is voor mij niet altijd prettig. Ik wil graag rechtstreeks

van A naar B. Met Taxipas is dat juist wel mogelijk.”

“De dagbesteding bezoek ik erg graag. Leuk bezoek ik erg graag. Leuk om onder de mensen te blijven. Helaas wordt het vervoer er naar toe niet

langer vergoed. Dan kom ik toch zelf !”

“Stappen in het weekend? Natuurlijk wel! Samen met mijn

vrienden bestellen we een taxibus. Meestal bestellen we pas een uur van te voren. We delen de kosten dus niemand

hoeft de BOB te zijn.”

“De treintaxi “De treintaxi is helaas komen te vervallen. De Taxipas is hier

het perfecte alternatief!”

Vanaf nu kunt u op een eenvoudige, voordelige en veilige manier gebruik maken van onze taxidiensten. Individueel vervoer van deur tot deur

met heldere spelregels een een voordelig en transparant tarief.Kijk voor meer informatie op onze website of facebook.

KellyRiet82 jaar

22 jaar

“Bestel hem vandaag nog!” www.taxigoverde.nl of bel 0168-330050

“Een taxi zoals een taxi bedoeld is!”

Nieuw

Samen sterker

Ga naar ‘zelf regelen’ op rabobank.nl of download onze apps

De meeste bankzaken regelt u makkelijk en snel online. Zoals last-minute een

reisverzekering afsluiten bijvoorbeeld. Maar ook uw andere verzekeringen

inzien of wijzigen is zo gedaan.

Met onze online diensten kunt u meer dan u denkt.

vlak vooruw vlucht.

Uw reis-verzekering

afsluiten,

WILLEM THE FLOWERMANStandplaats Kerkhofweg t.o. watertoren in Zevenbergen

TOT ZATERDAG OP DE KERKHOFWEG IN ZEVENBERGEN

VAN 7.30 TOT 13.00 UUR

Deze week bij the Flowerman:

pak met50 Tulpen

€ 5,-20 lange rozen

€ 5,-Super boeket

€ 5,-www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

”Die ene druppel. Die doet er toe.”- Liliane Brekelmans, oprichtster Liliane Fonds

gratis plaatsing

Page 32: Dm 20140430

sport

pAGINA 32

ZEVENBERGEN - Zaterdag 3 mei fiet-sen de randoneurs naar Den Bosch, een rit van 125 km, vertrek 8.00 uur. De recreanten fietsen naar de Philips-dam een rit van 90 km vertrek 8.05 uur. En tenslotte de Toerrijders die fietsen naar Putte een rit van 110 km vertrek 8.10 uur.

Zondag 4 mei fietsen de randoneurs de

Servais Knaven Classic een rit van 145 km vertrek 7.00 uur. De recreanten en de toerrijder fietsen ge-zamenlijk een deel van de Servais Knaven classic dat zal rond de 65 km zijn, vertrek 9.10 uur. Alle ritten starten vanaf sportpark ’De Knip’ in Zevenbergen. Uiteraard is het mogelijk om eens mee te fietsen. Kom dan op een vertrektijd naar het sportpark en sluit u aan.

Fietstochten van TWC Zevenbergen

MOERDIJK - Het Paasweekeinde was voor zwem- en polovereniging Hieronymus alles behalve een rustig weekend op de meubelboulevard. Er waren meer bijna 50 wedstrijdzwem-mers actief op maar liefst 4 wedstrij-den waarvan 2 in Nederlands en 2 in het buitenland.

In Antwerpen waren 20 zwemmers actief op de Antwerp International Youth Swim-ming cup die van 18 tot 20 april gehouden werd. Zij konden weer heel wat prijzen mee naar Roosendaal brengen. De belang-rijkste was wel die van meest complete zwemmers van het kampioenschap die naar Coen de Bruijn ging.In Glasgow was onder de leiding van de KNZB bondscoach Manon Vermariën ac-tief. Ze verbeterde in 1 dag 2 keer haar pr op de 400m vrije slag. ’s Ochtends zwom ze op de British Para-Swimming Interna-tional Meet 2014 in Glasgow in het Toll-cross International Swimming Centre al pr en haalde ze een finaleplaats. In de finale tikte ze weer bijna 3s sneller aan in een toptijd van 4.55.94. Na een zenuwachtige maandagnacht en dinsdag gisteravond het verlossende bericht gekregen van bondscoach paraly-pisch zwemmen: Ze is geselecteerd voor

de KNZB ploeg en mag starten op het Eu-ropees kampioenschap IPC (gehandicapte sport). Dat wordt gehouden van 4 tot 10 augustus in Eindhoven. Roos Englebert heeft zaterdag jl deelgeno-men aan het NJK in Amersfoort. Zij werd als 11-jarige 11e van Nederland. In een tijd van 11.12 op de 800m vrije slag.Tot slot de 4de wedstrijd: 2de paasdag waren 30 zwemmers aan de start op de traditionele Paassprintwedstrijd in Veld-hoven. Alle zwemmers zwommen 4 sprin-tafstanden (de oudste zwommen ook 100 wisselslag) Sarah Uuldriks kwam aan de start op de 100m vrije slag en zwom hier aan inschrijf-tijd.In Veldhoven werd ook een klassement ge-zwommen. De Klassementsmedailles voor Hieronymuszwemmers Min1-2: Sverre Spijker Goud, Robin de Neef Zilver; Min 3-4 meisjes:Luka de Neef zilver, jongens Owen van Aalst brons; Min 5-6 jongens Levi Brouwers Brons, Jeugd 1-2 dames Annika Spijker brons; Junioren 1-2 jon-gens Lars Kammers zilver, Steyn Nieuw-stad brons; Senioren Bram van Ginneken, brons.Voor de complete uitslag en meer informa-tie www.zpv-hieronymus.com en face-book zpvhieronymus

Sarah zwemt 100 vrijOp Antwerp Internat ional Youth Swimmingcup

NoordhoekPV DE GEVLEUGELDE VRIENDENQuievrain 26 april, 133 dd: 1-2-4-5-10. A. Kouters; 3. J. Sitters & Zn; 6. Ant. de Jong; 7-8-9. J. Veeken.

ZevenbergenONS GENOEGENQuievrain 26 april, 327d: 1 A Rutjes;

2-4 A Kanters; 3-10 J van Brenkelen; 5-7 P Mol ; 6 A v/d Luytgaarden; 8 A Rutjes; 9 D Meyer.

PV ORANJEBOVEN26 april, Quievrain 290d: 1,5,7,9 M Blommers; 2 K Leijten; 3,4,10 R Nederlof; 6 D.C.M de Roos; 8 R Schoep en zoon.

Duivensport

Uitslagde Fendert 3-SVC 5 0-1de Fendert 2-Grenswachters 2 0-3de Fendert VR 1 (zo)-Bavel VR2 2-3Programma 3 meide Fendert E2-Zwaluwe E1 09.00de Fendert F5-Dosko F4 09.30de Fendert C1-RWB C1 10.00de Fendert C2-Vosmeer C1 11.00de Fendert D2-Nw. Borgvliet D1 11.30de Fendert B1-DSE B1 12.00de Fendert 5-Smerdiek 3 12.30

de Fendert 4-Alliance 4 14.30F.c. Bergen E1-de Fendert E1 10.45The Gunners 2-de Fendert 2 12.30MOC’17 A2-de Fendert A1 13.15Kogelvangers 3-de Fendert 314.00Zwaluwe 1-de Fendert 1 14.30VCW B1-de Fendert B2 14.30Leonidas VR2-de Fendert VR1 (za) 15.00Programma 4 meiTPO 3-de Fendert 3 10.00Noordhoek 2-de Fendert 2 11.30Sc ’t Zandt VR2-de Fendert VR1 (zo) 12.00

Info vv de Fendert

MOERDIJK - Biljarten Regio Competi-tie 2013-2014, na ronde 16.

A-Teams: 1. Welberg 1 697,324 16, 2. Halsteren 1 674,994 16, 3. Halsteren 4 659,872 16, 4. Oud Gastel 1 654,997 16, 5. Steenbergen 2 646,687 16, 6. Vossemeer 1 641,733 16, 7. S.B.Ponderosa 2 639,560 16, 8. Halsteren 5 637,215 16, 9. de Heen 1 631,687 16, 10. Steenbergen 1 627,558 16, 11. Lepelstraat 1 627,252 16, 12. Oud Gastel 2 621,894 16, 13. S.B.Ponderosa 1 619,130 16, 14. Halsteren 3 613,943 16, 15. Halsteren 2 612,045 16, 16. Welberg 3 611,792 16, 17. Keijenburg-1 611,673 16, 18. Hoeven 1 604,228 16, 19. Welberg 2 597,662 16, 20. Lepelstraat 2 579,441 16.

B-Teams: 1. de Heen 3 706,743 16, 2. Halsteren 10 678,487 16, 3. Halsteren 8 661,430 16, 4. Stampersgat 2 661,193 16, 5. Steenbergen 5 660,624 16, 6. S.B.Ponderosa 3 653,576 16, 7. Welberg 5 644,868 16, 8. Oud Gastel 3 640,249 16, 9. Halsteren 9 636,565 16, 10. de Duivento-ren 2 630,948 16, 11. de Heen 2 630,826 16, 12. Welberg 4 625,915 16, 13. Oud Gastel 5 621,632 16, 14. het Fort 1 619,491 16, 15. Oud Gastel 4 618,802 16, 16. Steenbergen 4 609,381 16, 17. Halsteren 6 604,061 16, 18. Steenbergen 3 599,979 16, 19. Halsteren 7 598,538 16, 20. de Duiven-toren 1 587,388 16.Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Biljarten Regio Competitie

FIJNAART - De Fendertsmannen wa-ren te gast op de prachtige parkbaan van de Oosterhoutse golfvereniging. Zoals gebruikelijk werden de Fen-dertsmannen weer met open armen ontvangen en verwend met een heerlijk kopje koffie en appelgebak, maandelijks terugkerend ritueel.

Deze dag was georganiseerd door Jurgen van Hoof, die de prijswinnaars met een heerlijk flesje wijn in het zonnetje zette. Maar de hoofdprijs hield hij voor zichzelf, met subliem spel behaalde Jurgen een mooie zege. De dag begon zoals de Fen-dertsmannen gewend zijn, strak blauwe lucht en een heerlijk zonnetje waren de voorbode van opnieuw een mooie en ge-

zellige dag. Rond 10.00 uur verzamelden de Fendertsmannen zich en na een ge-degen warming-up stonden de heren te popelen om de strijd met elkaar aan te gaan. De neary op hole 10 bleek te moei-lijk voor de Fendertsmannen, niemand wist de green te bereiken. Longest op hole 18 daarentegen was een prooi voor Ger Tegelaar, met ruim verschil versloeg hij Jo de Rooij. De poedelprijs was voor Ar-jan Magielse met 22 punten, hoewel zijn zangcarrière in de lift zit gaat het met zijn golfcarrière de andere kant op. Arjan heeft dit jaar het juiste ritme nog niet weten te vinden. Ger Tegelaar is bezig aan een grote inhaalslag, meer uurtjes op de golfbaan dan op kantoor is tegenwoordig geen uit-zondering meer. Dit moet zich een keer te-

rugbetalen in de uitslag. Deze keer moest hij genoegen met plaats 8 met 22 punten. René Consenheim zit in een kleine dip. De vrijdagavondcompetitie met de tennis kost iets te veel kracht en daar betaald René de tol voor op de golfbaan, met 23 punten eindigde hij op de zevende plaats. Pascal Kreeft blijft al maanden hangen rond de 25 punten. Ook voor Pascal moet alles een keer op zijn plaats vallen om zich eens te mengen in de strijd om de hoofdprijzen, de zesde plaats was deze keer zijn deel. Wim van Alphen kon de vorm van de vo-rige keer niet doortrekken, een lesje aan de vooravond van de Fendertsmannen wedstrijd had Wim toch uit zijn evenwicht gebracht. Zoekend naar de juiste houding en swing leverde Wim 26 punten op en de 5e plaats. Toon Nuiten had vandaag ruzie met zijn driver en had onderweg behoor-lijk wat herstelslagen nodig, maar met zijn ijzers wist hij toch nog veel recht te trek-ken om met 28 punten op de 4e plaats te eindigen. Martijn Sprenkels zit volop in de lift, langzaamaan groeit Martijn naar zijn oude vorm toe en meldt hij zich weer voor de podiumplaatsen. Martijn eindigde met een nette score van 30 punten op de derde plaats. Jo de Rooij moesten we ’s-morgens nog wel uit bed bellen maar eenmaal op de golfbaan was Jo weer helemaal bij de les. Zekerheidje in de top 3 van de Fend-ertsmannen. Streep op de laatste hole kostte hem de zege maar met 33 punten pakte Jo een mooie 2e plaats. De man in vorm was Jurgen van Hoof, met solide spel en respect voor de baan maakte hij weinig fouten. Berekenend spelend pakte hij 35 punten en liet de rest van de Fend-ertsmannen in vertwijfeling achter. Jurgen gefeliciteerd met de mooie overwinning en in mei krijgen de Fendertsmannen een nieuwe kans.

Jurgen van Hoof klasseFendertsmannen tegen Oosterhoutse gol fvereniging

Winnaar Jurgen van Hoof

NOORDHOEK - De beslissingen voor de tafeltennisvereni-ging Smash’70 teams in de NTTB voorjaarscompetitie vie-len vrijdag 25 april.

Smash’70 2 had de beste uitgangspositie, want ze begonnen als leider in de 3de klasse. Daar ze echter maar 1 punt voorstonden op hun concurrent Belcrum, moesten ze proberen een zo’n groot mo-gelijke overwinning te behalen op hun tegenstander BackHands 6. Dit lukte redelijk, want via 3 overwinningen van Theo Coppens en 2 winstpartijen voor zowel Joris Gerritsen als Jacqueline van Osta en de winst in het dubbel won het team met 2-8. Omdat hun concurrent met 9-1 won stonden beide teams gelijk. Smash’70 2 bleek uiteindelijk toch alleen 1e en behaalde het uiteindelijke kampioenschap, doordat ze in de 2 onderlinge duels beter hadden gescoord. Winst met 6-4 thuis en uit 5-5 gelijk. Hierdoor werd het team wederom, zij het nipt, kampioen. Prima prestatie temeer daar de 4e speler van het team Raymond Liebau de gehele com-

petitie geblesseerd was en daardoor geen enkele wedstrijd kon deelnemen.Ook Smash’70 1 speelde tegen BackHands. Zij won-nen tegen team 4 met 4-6 via 3 overwinningen van Albert van Dueren den Hollander, 1 overwinning van zowel Ludo Gommers als Pierre UitdeHaag en winst in het dubbel. Voor Smash’70 1 stond nauwelijks meer iets op het spel en ze eindigen uiteindelijk op de 4e plaats in de 2e klasse en handhaven zich op dat niveau en krijgen hoogstwaarschijnlijk volgend seizoen concurrentie van het eigen 2e team dat door het kampioenschap promoveert naar de 2e klasse. Een grote tegenvaller was de degradatie van Smash’70 3. Door met 7-3 te verliezen van Pinpongers 2, komen ze 2 punten tekort en degraderen teleurgesteld uit de 5e klasse naar de 6e klasse. In de laatste wedstrijd won Leon v.d. Horst 2 keer en voegde Corné Polak er 1 overwinning aan toe. Wim Hopmans bleef helaas zonder winst. Tot eind mei worden door de Smash’70-spelers nog enkele onderlinge toernooien verspeeld en wordt ook de eigen Laddercompetitie afgesloten.

Tafeltennis Smash’70 2 behaalt het kampioenschap

MOERDIJK - Het afgelopen weekend heeft Kirsten Vermeulen met haar paard Beau haar eerste Z1 dressuur wedstrijd gereden in Prinsenbeek.

Het is toch weer een hele stap naar het Z1, de dressuur ring krijgt dan een afme-ting van 20x60 meter, dus dat is 20 meter meer dan in de standaard dressuur ring. Er komen dan ook gelijk 6 letters bij om je oefeningen op uit te voeren. Dus een hele uitdaging. De eerste proef heeft ze met een paar fout-jes toch weten te rijden met een uitslag van 196 punten. Door de eerste ervaring te hebben meegemaakt ging ze vol goede moed naar haar tweede proef. Deze proef zat goed in elkaar mooi vloeiend gereden en daar hadden we een goed gevoel over. De uitslag werd bekend en Kirsten mocht de tweede prijs ophalen met 212 punten, dus dat was gelijk al met een winstpunt naar huis. Er kan weer getraind worden voor de volgende wedstrijd, Kirsten weer succes hiermee.

Kirsten Vermeulen start Z1 dressuur

Kirsten Vermeulen met Beau.

Page 33: Dm 20140430

Kantoor Voordeel.com1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR

bureaus - kasten - stoelen - tafels

Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

STALENDRAAIDEURKASTEN

NIEUW IN VERPAKKING

Met 4 legbordenLet op: afhaalprijzen!

(... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden)

Alle prijzen exclusief BTW.voorvan 125.-

95.-95.-Uitsluitend verkoop à

contant. Pinnen mogelijk.

50t/m80%van de catalogusprijzen

KORTING VAN

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u.

80b x 38d x 178h

Mobiele Paardenpraktijk voor gemeente Moerdijk e.o.

Erkende paardendierenartsen

Liesbeth de KroonAukje van Sommeren

Tel. [email protected]

www.paardenpraktijkdekroon.nl

Mobiele Paardenpraktijk voor gemeente Moerdijk e.o.

Erkende paardendierenartsen

Liesbeth de KroonAukje van Sommeren

Tel. [email protected]

www.paardenpraktijkdekroon.nl

Mobiele Paardenpraktijk voor gemeente Moerdijk e.o.

Erkende paardendierenartsen

Liesbeth de KroonJosje Scheurwater

Tel. [email protected]

www.paardenpraktijkdekroon.nl

Heeft u plannen voor nieuwbouw *

verbouw * onderhoud of renovatie

Bel voor een vrijblijvende offerte.

Aannemingsbedrijf EngelenVan Abcoudestraat 1

4791 BS KlundertTel. 0168-405711

06-54726692Fax 0168-405980

Ma. t/m vrij. van 8.00-12.30 u. en van 13.00-17.30u. Zat. van 8.00-16.00 u. www.tegel-discount.nlHOOGWAARDIGE

KWALITEIT

Argon 29, 4751 XC Oud Gastel, Borchwerf 2, 0165 530540

HOEZO DUUR? BIJ ONS VASTE

LAGE PRIJZEN!!!Heeft u al een offerte?

Breng deze gerust mee, wij zijn gegarandeerd

goedkoper.

Actie maand Mei GEEN BTW* vraag naar de voorwaarden

TEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNT

VARKENSHAASJES 1KGKIPKARBONADE 3KG5.-

voor meer scherpe aanbiedingen:

DEN DEEL 4 | MADE | 0162 - 68 31 37 | 06 - 40 98 17 26 | [email protected]

bbq all-in

11.80www. dehaspel.com [email protected]

Haspelstraat 9 4741 SH Hoeven Tel : 0165-502114 / 06-53365009

Caravanpark de Haspel is op zoek naar een student die op zaterdag en soms door de week het team van de buitendienst wil komen versterken.

Wij bieden: Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf Een afwisselende functie

Wij vragen: Tractor rijbewijs Klantvriendelijke houding Eventueel ervaring in groenonderhoud

Mocht je je aangesproken voelen reageer dan schriftelijk of via de mail voor 15 mei 2014. Voor vragen kun je contact opnemen met Wim Buijs tel: 06-53365009

www.garageboxentehuur.NUBergen op Zoom/

Zevenbergschen Hoek0164-687235

Als Sanitair | tegel | Sauna adviseur ben je het eerste aanspreekpunt voor onze klanten en adviseer je hen bijhet maken van keuzes. Je maakt een passend ontwerpbinnen het budget van de klant. De badkamer wordt ontworpen in een fantastisch 3d computerprogrammawaarin je de vrijheid hebt om je creativiteit te laten werken en je de klanten fotorealistisch kunt laten zienhoe de toekomstige badkamer eruit komt te zien.

Geïnteresseerd? Als het voor jouw geen probleem is omop vrijdagavond, zaterdag en koopzondag te werken, ditzijn immers de dagen met de meeste bedrijvigheid.

Verkoper (ster)sanitair en tegels

Stuur dan uw brief met CV naar:Jan van Sundert bvAfdeling personeelszakenLokkerdreef 10 4879 ND Etten-LeurOf per email aan [email protected]

www.janvansundert.nl

Het betreft een fulltime funktie

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Op Bevrijdingsdag (maandag 5 mei 2014) zijn de poliklinieken in Roosendaal, Etten-Leur

en Oudenbosch gesloten.

Ook de prikposten van het Franciscus Ziekenhuis zijn dan dicht.

De laboratoria en de onderzoek- en behandelafdelingen werken deze dag als op zondag.

www.franciscusziekenhuis.nl

Happy single ... maar liever happy samen

Take2 Relatiebemiddeling

Relatiebemiddeling voor singles vanaf 30 jaar tot...

Persoonlijk, veilig en betaalbaar!

Bel of mail nu voor een gratis/vrijblijvend kennismakingsgesprek.

www.take2.nl 088-885 885 8 [email protected]

DE PEUGEOT 208 ENVY...Uw beste voornemen voor 2014!

Meer info of inruil? Ga dan snel naar » www.goedkopepeugeots.nl

+ NÚ 0% RENTE OP UW FINANCIERING!

PTA Roosendaal De Keen Etten-Leur F. Nouws RucphenVlierwerf 6 Voorsteven 25 Sprundelseweg 35bTel: (0165) 566666 (076) 5013151 (0165) 343740

Peugeot 208 Envy 5 deurs 1.2 € 18.660,00Extra inruilpremie € 2.500,00 Extra voorraad korting € 500,00

Knalprijs van € 18.660 voor € 15.660,00* Uw totale voordeel: € 3.000,00!

PTA is onderdeel van Automotions

Meer info of inruil? Ga dan snel naar » www.goedkopepeugeots.nl

PTA Roosendaal De Keen Etten-Leur F. Nouws RucphenVlierwerf 6 Voorsteven 25 Sprundelseweg 35bTel: (0165) 566666 (076) 5013151 (0165) 343740

Meer informatie èn voorwaarden: www.goedkopepeugeots.nl!

TOT 17 MEI: Extreem hoge inruilpremies op een nieuwe Peugeot 107, 208 en 308!

107

208

308

RUN OUT

VOORRAADVOORDEEL

AUTO V/H JAAR2014!

RUN RUN OUTOUT

VOORRAADVOORRAAD

De laatste 55 stuksPrivate Lease v.a. € 225,- p/mFinanciering: nu 0% rente!

48 STUKS!

De laatste 55 stuksPrivate Lease v.a. € 259,- p/mFinanciering: nu 0% rente!

50 STUKS!

208 PEUGEOT 208TOT

INRUILVOORDEEL

K

ORTING

€2.700

2014!2014!

Financiering:

PEUGEOT 308TOT

INRUILVOORDEEL

K

ORTING

€1.500

PEUGEOT 107TOT

INRUILVOORDEEL

K

ORTING

€1.900

Private Lease v.a. € 349,- p/mFinanciering: nu 3,08% rente!

Meer informatie èn voorwaarden: www.goedkopepeugeots.nl!

GevelreinigingJan van Mierlo

Oude voegen uithakken, hogedruk-reiniging,impregneren, zandstralen, reparatie-metselwerk, enz...

www.gevelreinigingjanvanmierlo.nlVoor frisse en stralende gevels!Ontdek je huis opnieuw! (Nu met extra voorjaarskorting)

Tel.: 0162-429915 of 06-25095552(Nu met extra voorjaarskorting)

Tel.: 0162-429915 of 06-25095552

Nieuwe website!

Page 34: Dm 20140430

PAGINA 34

NOORDHOEK - U heeft in het Noordhoeks Nieuws kunnen lezen dat de Stich-ting Kerkgebouw Noordhoek al druk doende is met het kerkgebouw. Op het verzoek om bruikbare ideeën in te brengen zijn een aantal reacties gekomen. Het eerste idee is inmiddels opgepakt. Het gaat hierbij om de Jaarlijkse Nati-onale Herdenking op 4 mei.

In het kerkgebouw hangt al jaren een plaquette/herdenkingssteen, met hierop de namen van de gesneuvelden uit Noordhoek tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze gedenk-steen, die de laatste jaren weinig aandacht heeft gekregen, lijkt Stichting Kerkgebouw Noordhoek een geschikte locatie om de plechtigheid van de dodenherdenking te laten plaatsvinden. Als vertegenwoordiger van de gemeente Moerdijk zal mevrouw C.S.P. van Dijkhorst het officiële gedeelte voor haar rekening nemen. Aansluitend zal zoals in het gehele land 2 minuten stilte zijn.

Programma Dodenherdenking 4 meiPlaats: Noordhoek, kerkgebouw Noordhoek19.40u Samenkomst vóór de kerk.19.45u Toespraak Mevrouw Dijkhorst (gemeente Moerdijk)20.00u 2 minuten stilte.20.02u Last Post, Cornald Nuiten zal dit stuk spelen.Aansluitend: Wilhelmus door Cornald Nuiten & Peter Nagtzaam.Aansluitend: Kranslegging door mevrouw Dijkhorst en de voorzitter van StichtingKerk-gebouw Noordhoek.Aansluitend: Bezoekers / aanwezigen zijn in de gelegenheid om bloemen te leggen.Na afloop is er gelegenheid om koffie/thee te drinken in het kerkgebouw.

Dodenherdenking in NoordhoekSticht ing Kerkgebouw Noordhoek

WILLEMSTAD - Hierbij nodigen wij iedereen uit om op zondag 4 mei met ons stil te staan bij en een moment na te denken over alle burgers en militai-ren van het Koninkrijk der Nederlan-den, omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op 10 mei 1940, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Voor 2014 is gekozen om het jaarthema en de slogan ‘Vrijheid geef je door’ te blijven gebruiken. Dit jaar staat wederkerigheid centraal, een heel actueel onderwerp. Vrijheid staat of valt bij de ruimte die we elkaar bieden. Mensen zijn op elkaar aan-gewezen. Vrijheid is meer dan elkaar met rust laten, iets anders dan je gang gaan alsof er geen ander mens is. Vrijheid kan alleen bestaan op basis van wederkerig-heid.

Dat mensen elkaar respecteren is een belangrijk kenmerk van een vrije samen-leving.Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom op zondag 4 mei om 19.30 uur in de Koepelkerk te Willemstad voor een herdenkingsbijeenkomst. Op deze bijeenkomst zal als eerste een vertegen-woordiger van de Gemeente Moerdijk een korte toespraak houden over het thema ‘Vrijheid geef je door in wederkerigheid’. Aansluitend zullen we de symboliek van het thema verder uitwerken. Een aantal kinderen uit Willemstad zullen vervolgens een gedicht voordragen. Even voor 20.00 uur lopen we dan gezamenlijk naar het mo-nument bij het Mauritshuis. Om 20.00 uur zullen we bij het monument twee minuten stil zijn. Daarna zullen vertegenwoordigers van diverse organisaties bloemen bij het monument leggen.

Dodenherdenking in WillemstadVri jheid geef je door

ZEVENBERGEN - Op zondag 4 mei vindt weer de traditionele dodenher-denking in Zevenbergen plaats.

Het thema van dit jaar is “Vrijheid geef je door”. Voorafgaand aan de 2 minuten stilte

bij het monument in het Julianaplantsoen is er een bezinningbijeenkomst in de RK kerk aan de Markt.Tijdens de bezinningbijeenkomst zal wet-houder de heer J.J. Kamp namens het gemeentebestuur het woord voeren. De

heer Jan Barel spreekt over zijn ervaringen als kind in de oorlog in Zevenbergen. Me-dewerking wordt verleend door het koor Zezam, organist is dhr. Aart van Muijen. De bezinningsbijeenkomst in de RK kerk begint om 19.00 uur.Aansluitend aan de bezinningsbijeenkomst is er een stille tocht naar het monument aan het Julianaplantsoen waar om 20.00 uur de 2 minuten stilte worden gehouden. Tevens is daar de gelegenheid om bloe-men te leggen.

BevrijdingsvuurOok dit jaar zullen de Moerdijkrunners het bevrijdingsvuur weer van Wageningen naar Zevenbergen brengen. Uiteraard zal dat weer plaatsvinden in de nacht van 4 op 5 mei.Op maandagmorgen 5 mei om ± 10.00 uur komt de groep aan bij het monument in het Julianaplantsoen. Een lid van het college van B&W zal het vuur daar in ontvangst nemen.

Dodenherdenking in ZevenbergenZondag 4 mei

IMMANUELPAROCHIE0168-323218, www.immanuel-parochie.euCluster west:kernen Fijnaart, Willemstad, Noordhoek en KlundertRK HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE kerk te Fijnaarte-mail: [email protected] 1 mei9.30u Eucharistieviering. Voorganger P. d Rooij. Koster R. Vissers.Vrijdag 2 mei15.00u Euch.viering Parochiehuis Klundert.Voorganger G. DirvenZondag 4 mei09.30u Eucharistieviering. Celebrant P. d Rooij. Pas-toraalwerker P.d Meijer.Misdienaars Merel-Minou en Rebecca. Lector Rina. Koster R. Vissers. Collectanten P.Volders en W. Schrauwen. Gebedsintenties Antonia Roks-Vermeulen. Ko de Moor e.v. Pia v Mourik 1ste collecte Caritas. 2de collecte eigen kerk.19.00u Dodenherdenking. Aansluitend kranslegging op de Protestantse begraafplaats. Na afloop koffie drinken in Het Trefpunt.

JOANNES DE DOPER te KlundertPastor spreken: rk pastorie, Molenstraat 31: maandag, woensdag en vrijdag in de morgenuren.Vrijdag 2 mei15.00u Euch.viering Parochiehuis Klundert. Voorgan-ger G. Dirven. Door de grote opkomst vorige maand is deze viering nu in het parochiehuis en in de namiddag.

Cluster midden:Kern ZevenbergenRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Zevenbergene-mail: [email protected]

Zondag 4 mei11.00u Eucharistieviering. Voorgangers: Pastoor Peter de Rooij en Pastor Piet de Meijer. M.m.v Bartholo-meuskoor met Nederlandse gezangen. Kinderneven-dienst. Na de viering is er gezamenlijk koffie drinken.

Misintenties: Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr. Willem v. Fessem; Fam. v. Fessem de Graaf; Henk Roosjen e.v. Frieda Roosjen-Mensink; Eerw. Heer v. Poppel; Koos en Jo Ammerlaan v. Mil; Jan Schoones e.v. Leida Schoones-Witkamp; Bep en Ton v.d. Grint v. Loenen; Marietje en Piet v. Bakel- Reijs; Jan Stoop e.v. Riet Martens (jgt); John Roos e.v. Riet Stoop; Raymond Kooijman; Fam. Stoop-Martens.

Cluster oost:kernen Zevenbergschen Hoek, Lage Zwaluwe, Moer-dijk en LangewegRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Zevenbergschen Hoeke-mail: [email protected]

Zondag 4 mei11.00u Eucharistieviering met koor Lage Zwaluwe. Voorganger pastor G. Dirven. Misdienaars: Carolijn Akkermans en Esmee van `t Geloof. Intenties: Ad van Etten e.v. Johannie van der Made; Frans Pals e.v. An-net de Bruijn; Jgt. Caroline van de Dam.Om 19.15u Dodenherdenking met aansluitend stille tocht naar het monument in het Martinuspark.

PROTESTANTSE GEM., MOERDIJKZondag 4 mei9.30u Ds. F. den Harder. Organist mevr. M. v.d. Bent.

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT, ZE-VENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nlZondag 4 mei09.30u ds. K. Folkersma, Bunschoten16.30u ds. R. Kramer, Amersfoort

GEREFORMEERDE KERK, ZEVENBERGENStationsstraat 2, www.zevenbergen.protestantse-kerk.netZondag 4 mei10.00u Voorganger: Prof. Chr. Vonck

HERVORMDE GEMEENTE, ZEVENBERGENwww.hervormdzevenbergen.nlZondag 4 mei10.00u ds.T.Schutte, Ede.

HERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERTZondag 4 mei10.00u Ds.G.Scherf, Sleeuwijk18.30u Ds.A.Slingerland

GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTZondag 4 mei10.00u dhr. W. Verwijs, Bruinisse18.30u ds. A. Slingerland, Herdenkingsdienst in Her-vormde Kerk.

PAROCHIE H. BERNARDUS VAN CLAIRVAUXPostbus 174, 4730 AD Oudenbosch; pastoor Maickel Prasing, 0165-330502; pastoraal werker Annemiek Buijs-Tuytelaars, 0165-330502; diaken Peter Hoefna-gels, 0165-330502; priester-assistent Alex Schuer-man, 0164-248005; teamassistent Eric Roovers, 06-16540840. H. Johannes de Doper Standdaarbuiten: misintenties kunt u opgeven bij mw. K. van Gorp, 0165-318022, mw. I. Lambregts, 0165-317275 of op de pastorie van de Basiliek in Oudenbosch. Misintenties aangeboden voor vrijdag verschijnen in de eerstvol-gende Bode. Als ze later worden aangeboden, wor-den ze niet gepubliceerd, maar wel in de betreffende viering afgeroepen. Basiliek H.H. Agatha & Barbara: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch; 0165-330502; fax 0165-330514; [email protected]. Op werk-dagen is er van 9.00u tot 12.00u iemand in de pastorie aanwezig om u te woord te staan. U kunt altijd telefo-nisch een afspraak maken met de pastoor.Donderdag 1 mei19.00u Hellemonskapel, eucharistieviering. Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 2 mei10.00u de Blomhof, viering.10.00u Hellemonskapel, woord- en communieviering,

1e vrijdag v.d. maand. Voorganger: pastor A. Buijs-Tuytelaars. Intentie: Jac Rampaart.Zondag 4 mei11.00u Basiliek, eucharistieviering, 3e zondag v. Pa-sen. Voorgangers: pastoor M. Prasing en diaken P. Hoefnagels. Intenties: Tonny Buijzen (jgt.); overl. ou-ders Buijs Perdaems; Jeanne Buys en Annie Buys; overl. ouders Cor en Lucie Verpalen-Teunissen en hun dochtertje Ceciel; Kees Brans e.v. Zus Koevoets; fam. Visser-Vermeulen (jgt.); Cor Kouters e.v. Jan Voermans (jgt.); Erica Hellemons (verj.); Toon Nagtzaam e.v. Lies Nagtzaam-Schneydenberg. Lector: M. Jongmans. Acolieten: Marie Rose, Boudewijn, Patrik. Koor: Cha-varim.19.00u Basiliek. Nationale Dodenherdenking met do-minee C. Inkelaar-de Mos en diaken P. Hoefnagels. Lector: E. Hinten. Koor: Basiliekkoor. Dinsdag 6 mei19.00u Hellemonskapel, eucharistieviering. Voorgan-ger: pastoor M. Prasing. Intentie: voor alle overlede-nen van onze geloofsgemeenschappen.Donderdag 8 mei19.00u Hellemonskapel, eucharistieviering. Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 9 mei10.00u de Blomhof, viering.Heiligverklaring: In verband met de heiligverklaring van paus Johannes XXIII en paus Johannes Paulus II is er op zondag 4 mei om 15.00u een bijeenkomst in de Antoniuskathedraal in Breda. In het bijzonder zijn hiervoor uitgenodigd diegenen die meegaan met de bisdombedevaart naar Polen in oktober dit jaar.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HEIJNINGEN/STANDDAARBUITENZondag 4 mei10.00u Dorpskerk, ds. F.C. de Ronde

PROTESTANTSE GEMEENTE, WILLEMSTADZondag 4 mei10.00u Koepelkerk Ds. W. van Laar

KERKELIJK NIEUWS

FIJNAART - Dinsdag 6 mei zal er een bidstond voor Israel worden gehou-den in De Dorpskerk (PKN) te Fijnaart, Kerkring 1. Aanvang 19.30 uur.

Ds. D. Breure zal een meditatie houden over “Bidden voor Israel: Waarom en Hoe?”, n.a.v. Daniel 9. Verder zal de heer A.B. Goedhart spreken over: “De visie van ds. van Herwaarden op Israel.” Dominee A. van Herwaarden stond in

Fijnaart van 1846-1854. Hij had een sterke verwachting van een aanstaande bekering van het volk Israel. Hij is bekend geworden door zijn bijzondere dood. Hij overleed door een bliksem inslag tijdens een kerkdienst waar hij preekte.De bidstond wordt georganiseerd door het Comite Herleving Gebed voor Israel. Zij wil aandacht vragen voor Israel als een volk van Gods verbond waar nog onvervulde beloften voor gelden. De verwachte beke-

ring van Israel zal een rijkdom zijn voor de wereld. Deze toekomst moeten we niet uit het oog verliezen. Het gebed neemt een belangrijke plaats in als gaat over het uitzien naar een zegen-rijke tijd. Velen in de lijn van de Nadere Reformatie hebben uitgezien naar deze tijd en gebeden om het herstel van Israel. Nu de staat er is, zien wij dan ook niet uit naar het geestelijk herstel? www.gebed-voorisrael.nl

Bidstond voor Israël in Fijnaart

STANDDAARBUITEN - De jaarlijkse Dodenherdenking vindt plaats op zondag 4 mei.

De Herdenkingsdienst begint om 19.00 uur in de aula van basis-school Aventurijn m.m.v. vertegenwoordigers van de katholieke en protestantse kerkgenootschappen, Harmonie Oefening en Se-niorenkoor De Molenwieken. Na de herdenkingsdienst zullen de deelnemers om 19.45 uur naar het oorlogsmonument aan ‘t Sandt gaan. Om 20.00 uur worden de 2 minuten stilte in acht genomen,

gevolgd door het Wilhelmus. Aansluitend zal een vertegenwoor-diger van de gemeente Moerdijk het woord tot de aanwezigen richten. Hierna zullen kransen en bloemen worden gelegd namens de inwoners van Moerdijk, Standdaarbuitense gemeenschap en de nabestaanden. Vervolgens zullen er bloemen worden gelegd bij het oorlogsmonument en de oorlogsgraven op de R.K. en Pro-testantse begraafplaats. Als afsluiting van de herdenkingsplech-tigheid bestaat de gelegenheid om na te praten bij een kop koffie in de school.

Dodenherdenking

Page 35: Dm 20140430

is een modern familiebedrijf gespecialiseerd in het bouwen, leveren en onderhouden van vrachtwagencarrosserieën in verschillende uitvoeringen.Voor een spoedige indiensttreding zoeken we een

MAGAZIJNCHEFFUNCTIE EISEN:✔ Afgeronde opleiding op MBO niveau✔ Goede contactuele eigenschappen✔ Stressbestendig en gestructureerd✔ Technische achtergrond is een pré✔ Géén 9 tot 5 mentaliteit

FUNCTIEOMSCHRIJVING:✔ Onderdeleninkoop✔ Voorraadbewaking✔ Controle inkomende goederen✔ Factuurcontrole✔ Dagelijkse aansturing van magazijnteam✔ Afvalstromen beheren✔ Orde en netheid van de magazijnen bewaken

Voor bovenstaande vacatures bieden wij u een afwisselende baan met een goede salariëring.Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:

Hertoghs CarrosserieënT.a.v. Afdeling Personeelszaken4704 RE Roosendaal

www.hertoghs.nl

BSM IS EEN JONGE DYNAMISCHE ONDERNEMING GESPECIALISEERD IN HET VERVAARDIGEN VAN AFSLUITERS, FLENZEN EN FITTINGEN. BSM MAAKT UNIEKE PRODUCTEN IN KLEINE AANTALLEN. WIJ ZIJN ACTIEF IN DE CHEMIE, PETROCHEMIE EN OFFSHORE. BSM HEEFT EEN EIGEN PRODUCTIEUNIT IN BREDA VAN WAARUIT WIJ ONZE KLANTEN IN DE HELE WERELD LEVEREN. BIJ BSM WERKEN ENTHOUSIASTE MENSEN EN HET IS EEN BEDRIJF WAAR EEN INFORMELE SFEER HEERST.

VANWEGE DE EXPLOSIEVE GROEI ZIJN WIJ MET ONMIDDELIJKE INGANG OP ZOEK NAAR EEN:

Administratief medewerker in opleiding

in opleiding ben je werkzaam op de afdeling financiële administratie. De uit het controleren en verwerken van inkoopfacturen, het vervaardigen

van verkoopfacturen, het voeren van debiteuren- en crediteurenbeheer, het bijwerken van mutaties in de en salarisadministratie en het ondersteunen van de administrateur bij alle voorkomende

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een jonge, flexibele, accurate en gedreven persoonlijkheid die de BE in deeltijd volgt. De vacature is voor 32 uur per week.

kun je richten aan de controller van de groep Rolanda van Seumeren,

INFORMATIE OVER ONZE BEDRIJVEN VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE WEBSITES WWW.BSMVALVES.COM. WIJ BIEDEN: EEN INFORMELE GOEDE WERKSFEER, EEN UITSTEKENDE BELONING.

BSM VALVES BV ZINKSTRAAT 33 4823 AD BREDA

TELEFOON 076-5418400

BSM IS EEN JONGE DYNAMISCHE ONDERNEMING GESPECIALISEERD IN HET VERVAARDIGEN VAN AFSLUITERS, FLENZEN EN FITTINGEN. BSM MAAKT UNIEKE PRODUCTEN IN KLEINE AAN-TALLEN. WIJ ZIJN ACTIEF IN DE CHEMIE, PETROCHEMIE EN OFFSHORE. BSM HEEFT EEN EIGEN PRODUCTIEUNIT IN BREDA VAN WAARUIT WIJ AAN ONZE KLANTEN IN DE HELE WERELD LE-VEREN. BIJ BSM WERKEN ENTHOUSIASTE MENSEN EN HET IS EEN BEDRIJF WAAR EEN INFOR-

VANWEGE DE EXPLOSIEVE GROEI ZIJN WIJ MET ONMIDDELLIJKE INGANG OP ZOEK NAAR UITBREIDING VAN ONS SALESTEAM.

Ben jij de nieuwe aankomend TOPVERKOPER van BSM Valves?

In deze binnendienstfunctie ga je ondersteuning geven aan de bestaande verkoopafdeling en het realiseren van vastgestelde verkoopresultaten door het verwerven van opdrachten.In een later stadium behoort het bezoeken van klanten tot de mogelijkheid.

* Een commercieel toptalent met technische feeling* Enthousiasme om het vak van ervaren collega verkopers te leren* Eigen initiatief en een kritische houding * Zelfstandigheid, stressbestendig en flexibiliteit* Geen 8 tot 5 mentaliteit* Goede sociale en communicatieve vaardigheden* Een flexibele service- en kwaliteitsgerichte instelling* Potentie om de organisatie te kunnen vertegenwoordigen op hoog niveau* Minimaal een afgeronde MBO/MTS opleiding, bij voorkeur werktuigbouwkunde* Uitmuntende kennis van de Engelse taal in woord en geschrift

Indien de functie je aanspreekt reageer dan per omgaande via e-mail t.a.v. Marcel Zijlmans via [email protected]

Voor informatie over ons bedrijf verwijzen wij naar onze website WWW.BSMVALVES.COMWij bieden: een informele goede werksfeer, een uitstekende beloning en arbeidsvoorwaarden volgens de cao voor het metaalbewerkingsbedrijf

BSM VALVES BVZINKSTRAAT 334823 AD BREDA

TELEFOON 076-5418400

Op dit moment zijn wij op zoek naar een gedreven

Project EngineerIn deze functie, op het snijvlak van sales en engineering werk je verder nauw samen met de inkoop- en kwaliteitsafdeling. Vanuit je (materiaal)technische expertise en brede kennis op het gebied van internationale standaarden en bedrijfsspecifieke normen ben je verantwoordelijk voor het lezen en vertalen van klantspecificaties naar interne behoeftes via het opstellen van valve data sheets en inspectie testplannen. Het uitpluizen van normen en specificaties vind je een uitdaging. Je weet de optimale weg voor de rest van de organisatie te definiëren in een doolhof van specificaties en reglementen.

Daarnaast behoort tot je taken:• Het doornemen klantspecificaties en bijbehorende normen;• het vertalen van klantspecificaties naar de beste oplossing voor alle betrokken partijen;• het afstemmen en doorspreken met collega’s en klanten van deze interne order specificaties;• het definiëren van aanvullende verificatie testen;• het opstellen van werkinstructies en procedures;• het initiëren en deelnemen aan kick-off en projectoverleg meetings;• het verzamelen van alle relevante documenten die nodig zijn voor het verwerken van een order;• het adviseren van de afdeling inkoop m.b.t. te gebruiken materialen.

Om succesvol te kunnen zijn in de functie beschik je over de volgende competenties: Je bent

• Nauwkeurig en precies in je werkwijze• Klantgericht• Stressbestending• Sterke communicatieve vaardigheden• Teamspirit• Geen 9 tot 5 mentaliteit• Slagvaardig

Aanvullende functie-eisen:• een afgeronde HTS opleiding of door de ervaring bereikte vergelijkbaar niveau• ervaring binnen de olie en gas industrie• kennis van diversen materialen en beproevingstechnieken• kennis van de relevante normen (bijv. PED, API, BS, ASTM ed. )• ervaring met het opstellen van procedures (bijv. NDO, lassen, coaten)• goede beheersing van de Engelse en Duitse taal

VOOR MEER INFORMATIE OVER ONS BEDRIJF VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE WEBSITE WWW.BSMVALVES.COM. WIJ BIEDEN: EEN INFORMELE GOEDE WERKSFEER, AANTREKKELIJKE ARBEIDSVOOR-WAARDEN AFGESTEMD OP PERSOONLIJKE BEHOEFTES, INTERNATIONALE SETTING, ALLE RUIMTE VOOR GROEI EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING. EEN UITSTEKENDE BELONING EN ARBEIDSVOORWAARDEN VOLGENS DE CAO VOOR HET METAALBEWERKINGSBEDRIJF

BSM VALVES BV • MOSKESBAAN 10 • 4823 AH BREDA • 076-5418400

Reacties naar aanleiding van deze vacature kunt u sturen naar Anouk Deckers,HR assistent via [email protected]

BSM Valves B.V. (onderdeel van Aalbers Industries N.V.) is een dynami-sche onderneming gespecialiseerd in het ontwikkelen en vervaardigen van afsluiters. BSM maakt klant specifieke unieke producten in kleine aantallen in hoogwaardige materialen die voldoen aan een breed scala van normen. Wij zijn actief in de chemische-, petrochemische- en off-shore industrie en werken samen met alle grote spelers in de markt. BSM heeft een eigen productie-unit in Breda van waaruit wij aan onze klanten in de hele wereld leveren. Bij BSM werken enthousiaste men-sen (ca. 80) en het is een bedrijf waar een informele sfeer heerst.

Banden B.V.

INTER-SPRINT GROEPInter-Sprint Banden werd ruim 35 jaar geleden opgericht en is inmiddelsuitgegroeid tot Europa’s grootste, onafhankelijke, im- en exportbedrijf op hetgebied van autobanden. Onze organisatie kenmerkt zich, naast een omvangrijkemultimerkenvoorraad, door een platte organisatie, en daarmee open endynamische cultuur.

Om ons team te versterken en de groei voort te zetten zijn wij op zoek naareen enthousiaste:

Verkoopmedewerkers Duitse , Franse en Spaanse clientèle

Als verkoopmedewerker Duitse, Franse en Spaanse clientèle heeft u dagelijks telefonisch contact met uw klanten en prospects in de gebieden waar u verantwoordelijk voor bent. U handelt met hen de dagelijkse ordering af en informeert uw klanten over de voortgang. Tevens weet u potentiele klanten onze eigen merken te verkopen.U pleegt telefonisch acquisitie en bezoekt klanten in de betreffende gebieden.Inter-Sprint Banden BV is gevestigd te Moerdijk.

Hiertoe beschikt u over:• Een enthousiaste, inspirerende en motiverende wijze van werken in een team• Een goede dosis verantwoordelijkheidsgevoel• De correcte vakinhoudelijke kennis

U heeft:• Een sterke persoonlijkheid en een representatief voorkomen.• Mensen vinden het fijn met u zaken te doen omdat u altijd doet wat u belooft• Sterke communicatieve vaardigheden• Overtuigings kracht en bent ondernemend• Geen 9 tot 17.00 mentaliteit

Wij vragen:• Goede kennis van de Nederlandse taal i.c.m. Duits, Frans of Spaans is een must• U heeft een sterke affiniteit met de autobranche

Wij bieden:• Een uitdagende baan in een informeel en dynamische werkomgeving• Een bijbehorend salaris en deelname aan een collectieve pensioenregeling• Een gelegenheid uw sterke eigenschappen verder te ontplooien.

Werkzaamheden:• Nieuwe relaties aanmaken• Bestaande relaties onderhouden

U kunt uw sollicitatiebrief met cv binnen 1 week na het verschijnenvan deze advertentie richten aan:Inter-Sprint Banden BV • t.a.v. Dhr. H. GillessePostbus 25 • 4780 AA Moerdijk • Tel. 0168-392153e-mail: [email protected] • www.inter-sprint.nl

Werken bij CSi is werken aan geniale product handling en palletiseeroplossingen. Voor (inter)nationale marktleiders. Voor producten van wereldklasse. Wij zoeken professionals die van vernieuwing en uitdaging houden. Geïnspireerd?Kijk dan snel op: werkenbijcsi.com

13155_Adv_Personeelswerving.indd 1 04-12-13 10:50

Bra

bant

Wer

kt.n

l ber

eikt

maa

ndel

ijks

35.0

00 k

andi

date

n

www.brabantwerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Page 36: Dm 20140430

Opel Meriva 18i-16v 125pk Temptation09-2007, blauw mt, 110.631 km Prijs: € 7.950,-

Ford Focus 1.6 Ti-VCT Futura 5drs07-2007, 54.569 km, 115pk Prijs: € 8.945,-

Renault Mégane Grand Tour 1.6-16V Tech Line. Geregelde Airco, Xenon, L.M. velgen, Parkeersensoren12-2011, 92.900 km Prijs: € 8.750,-

Autobedrijf VAN DRIMMELEN

MELASSESTRAAT 2ZEVENBERGEN

TEL. 0168-371501www.vandrimmelenford.nl

Feel the difference

Autobedrijf van Drimmelen Zevenbergen, 0168 - 37 15 01

Breda 076 - 528 14 00Etten-Leur 076 - 503 44 50Oosterhout 0162 - 48 14 00

Autobedrijf HOPMANS

DE LANGEWEG 12AZEVENBERGEN

TEL. 0168-328040 www.hopmans.com

Autobedrijf SCHEERDERS

TOUWSLAGERIJ 20ZEVENBERGEN

TEL. 0168-335531www.garagescheerders.nl

Rijklaarprijs € 22.932,-VRIENS Voordeel € 1.500,-

.432-

Rijklaarprijs € 28.793,-VRIENS Voordeel € 3.000,-NU RIJKLAAR! € 25.793-

• 11 Astra Edition uitvoering• 8 Astra Cosmo uitvoering• 9 Astra Sport uitvoering

www.vriensopel.nl Autobedrijf AARSMAN

TOUWSLAGERIJ 18ZEVENBERGEN

TEL. 0168-370500www.autobedrijfaarsman.nl

Zit uw nieuwe Fiat Grande Punto of Bravo in onze voorraad? Dan profi teert u het nieuwe jaar meteen al van aantrekkelijk

voordeel. Want onze hele voorraad Grande Punto’s en Bravo’s mag weg met hoge kortingen. Bovendien krijgt u ook op onze

voorraadmodellen 3 jaar garantie en 3 jaar 0% rente*. Uw voordeel kan dus oplopen tot wel 5 4.000,-. Kom bij ons langs of

at.nl of uw nieuwe Fiat Grande Punto of Bravo op voorraad staat!

10.000,-, Bravo: 3 12.500,-, FGA Capital Netherlands B.V. is kredietgever en werkt onder Wft vergunningsnummer 12013694 als aanbieder van nancieringen. Een prospectus is beschikbaar op www.fi atfi nancialsolutions.nl. Toetsing bij BKR te Tiel. De Fiat voorraadactie is geldig tot en met 28 februari 2009.

UW VOORDEEL KAN OPLOPEN TOT WEL 6 4.000,- !

Gem. brandstofverbruik: 4,5-7,0 l/100 km (1 op 14,3-22,2).CO2: 115 -165 gr/km.

AUTOBEDRIJF AARSMANZEVENBERGEN, TOUWSLAGERIJ 18, TEL. 0168 - 37 05 00

Autobedrijf

Opel Meriva 16i-16v Cosmo 3-2010, zwart mt, airco, ecc, navigatie50.546 km Prijs: € 12.950,-

Opel Corsa 12i-16v 5drs silverline05-2006, metro, 51.098 km Prijs: € 6.500,-

Opel Meriva-b 14i-16v turbo 120pk Cosmo 06-2011, zilver mt Prijs: € 14.950,-

Ford C-max 1.8 16v Ghia03-2009, 65.699 km, 125pk

Prijs: € 13.450,-

Ford C-max 1.6 EcoBoost Titanium 05-2011, 41.269 km, 182pk

Prijs: € 21.950,-

Ford Fiesta 1.0 Titanium, 5drs01-2014, 06 km, 100pk

Prijs: € 18.495,-

Ford C-max 1.8 16v Business Edition03-2010, 70.007 km, 125pk Prijs: € 14.890,-

TOPPER VAN DE MAAND TOPPER VAN DE MAAND

Renault Clio 5-drs 1.2 Business Line07-2007, d.grijs metaallak, Airco / Radio Renault, Prijs: € 6.450,-

Renault Grand Scénic II 2.0-16V Tech Line 5-pers. Geregelde Airco, Xenon, Cruise Controle, Trekhaak 08-2008, 118.800 km Prijs: € 9.450,-

Renault Laguna H.B. 2.0 DCI ExpressionNavigatie/ Radio CD06-2009, 191.312 km Prijs: € 8.450,-

Renault Scénic 1.6 Automaat Dynamique Luxe Navigatie / Climate Control / L.M. velgen01-2006, 93.345 km Prijs: € 7.750,-

Opel Corsa 12i-16v 111 edition11-2010, technical grey, airco, navigatie47592 km Prijs: € 9.500,-

in b

eeld

Zeve

nber

gen

op on

ze w

ebsit

es vi

ndt u

nog v

eel m

eer o

ccas

ions

Fiat Panda 1.2 Edizione Cool06-2012, 46.808 km

Prijs: € 6.950,-

Fiat 500 1.2 Lounge04-2009, 76.951 km Prijs: € 8.950,-

Fiat 500 Cabrio 85pk Lounge Cabrio05-2013, 14.771 km Prijs: € 15.450,-

Fiat Bravo 1.4 16V T-Jet Emotion 120pk 02-2010, 58.030 km Prijs: € 10.450,-

TOPPER VAN DE MAAND

Fiat 500 1.2 Lounge Automaat Start&Stop 01-2011, 27.474 km Prijs: € 10.450,-

TOPPER VAN DE MAAND

De ecoTEC plus, het meest efficiënte toestel

van VAILLANTKOOP

LEASE

HUUR

ONDERHOUD

BESPAAR DIRECT OP UW ENERGIEREKENING!

ONDERHOUD

Ook voor u hebben wij

een betaalbare oplossing!NIEUWE CV-COMBI KETEL?

van VAILLANT

U huurt al een hr-ketel voor

minder dan 1 euro per dag!

ZONNEPANELENDoor Vigar geïnstalleerd

van het dak tot in de meterkast!

van het dak tot in Door Vigar geïnstalleerd

van het dak tot in de meterkast!SUNRISE

ZONNEPANELEN 260 WATTPIEK

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE: WWW.VIGAR.NLVAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

• VERHUUR • VERKOOP• FLEXLEASE • ONDERHOUD

Paneel kleur geheel BLACK. Nu BTW teruggaaf mogelijk op aanschaf en installatie.

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR DIVERSE INSTALLATIE WERKEN PV PANELEN.