Dm 20141112

24
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES MOERDIJKSE MIDWEEKEDITIE 12 NOVEMBER 2014 WEEK 46 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 16.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode rabantWerkt.nl DOOR REMKO VERMUNT Claudia Oskam was 36 jaar en woonde in Zevenbergen samen met haar drie kin- deren. Tot ze op een dag ruzie kreeg met haar ex-man en naar zijn huis ging om er over te praten. Daar aangekomen werd ze naar de ga- rage gelokt. Daar had hij een mes en een zeil klaarliggen om haar om te brengen. Twee dagen later, op 12 januari 2014 werd haar lichaam gevonden in een ka- naal in Zevenbergen. De politie vond haar lichaam op aanwij- zing van William R. die schuld bekende. De reden? Daar blijven de familieleden naar op zoek. Volgens William R. was het een ‘explosie van geweld’. De stoppen waren doorgeslagen na een telefoontje tussen de twee. Claudia had een brief gekregen van de belasting- dienst waaruit bleek dat ze er 600 euro op achteruit zou gaan na de scheiding. Een ruzie was het gevolg van het telefoontje. Moord Na het telefoontje was William R. naar het huis gereden alwaar hij het zeil en een mes klaarlegde in de garage. De officier van justitie acht dan ook moord met voorbedachte rade bewezen. Wat er tijdens het gevecht precies ge- beurde weet William R. niet meer. Hij bekende haar te hebben geschopt, ge- stoken en gewurgd. Daarna rolde hij haar in het zeil en dumpte haar lichaam in het kanaal. ‘Ik wist niet dat ik zo kwaad kon zijn’, verklaarde William R. in de rechts- zaal. Nabestaanden Tijdens de zitting liep de moeder van Claudia Oskam de zaal uit. De gruwel- daden van William R. werden in detail beschreven, wat voor haar reden ge- noeg was om er even niet bij te willen zijn. Later lazen de broer en vader van Claudia Oskam een slachtofferverklaring voor. “Er zijn geen woorden voor wat hij Claudia heeft aangedaan. Er is dan ook geen plek voor excuses en geen plek voor vergeving.” De kinderen van de twee zijn ondergebracht bij de broer van Claudia en zijn gezin. Hij hoopt dan ook dat de kinderen bij hen mogen blijven. William R. mocht als laatste spreken. Hij vertelde dat hij spijt had en dat hij dit nooit had gewild. ‘Ik ben geen moordenaar,’ zei hij. Op 18 november wordt er door de rechter een uitspraak gedaan. 14 jaar cel geëist tegen William R. Geen plaats voor vergeving door nabestaanden Claudia Oskam ZEVENBERGEN – Er hangt veertien jaar cel boven het hoofd van William R., de man die ervan verdacht wordt in januari van dit jaar zijn ex-vrouw en de moeder van zijn kinderen van het leven beroofd te hebben. Afgelopen week vond de zitting plaats in de rechtbank van Breda. Nabestaanden van de om het leven gebrachte Claudia Oskam waren hierbij aanwezig. ZEVENBERGEN – Een 25-jarige inwoon- ster van Zevenbergen is in de nacht van woensdag op donderdag op de Burge- meester Berettastraat in Etten-Leur aan- gehouden. De vrouw negeerde een stop- teken van de politie bij een routinecontrole en probeerde daarna de politieauto af te schudden. De politie wilde haar stoppen, omdat haar voertuig niet was gekeurd en verzekerd. Toen ze zich even later bedacht, zette ze alsnog de auto aan de kant. De agenten troffen 15 stuks illegaal vuurwerk aan in haar auto. Het vuurwerk is in beslag genomen, de vrouw krijgt een proces-ver- baal voor onverzekerd en ongekeurd rijden en voor het bezit van vuurwerk. Vrouw aangehouden met vuurwerk in auto MOERDIJK – Op dit moment telt Neder- land ongeveer 2200 mensen die honderd jaar zijn of ouder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek die deze week bekend zijn gemaakt. Dat zijn er ruim tweemaal zoveel als op 1 januari 2000. Gemeente Moerdijk telde op 1 ja- nuari van dit jaar maar liefst acht eeuw- lingen. Uit cijfers komt naar voren dat er veel meer vrouwen zijn die honderd jaar worden, dan mannen. Ook blijkt dat als de trend van de vergrijzing door blijft zetten er in 2025 weer een verdubbeling is van het aantal honderdjarigen. Etten-Leur telde maar één eeuwling, in de gemeente Breda waren er begin dit jaar 22 eeuwlingen. Verdubbeling van 100-jarigen sinds 2000 WILLEMSTAD – De lindebomen aan de Binnensingel in Willemstad worden dit na- jaar flink gesnoeid. De kans dat de bomen omwaaien is te groot, omdat de bomen maar een klein wortelgestel hebben. Om het gevaar van omwaaien te voorkomen, worden ze teruggesnoeid. Op de lange termijn moeten de lindebomen vervangen worden, maar dit gebeurt in overleg met de Stadsraad en de Heemkundekring van Willemstad. Op 13 november organiseert de gemeente een inloopmiddag- en avond in het Mauritshuis waarbij belangstellen- den kunnen zien hoe de Binnensingel er uit gaat zien. De deuren zijn geopend van 15.00 tot 17.00 en van 19.00 tot 21.00. Lindebomen gesnoeid aan de Binnensingel MOERDIJK – Volgens de Partij voor de Dieren staat de leefbaarheid van Moer- dijk al een langere tijd onder druk. Nu de provincie naar mogelijkheden zoekt om de geluidsruimte op te vullen op het haven- en industrieterrein Moerdijk, wil de partij ingrijpen. Volgens de PvdD hebben de in- woners van Moerdijk de laatste weken re- gelmatig te maken gehad met nachten met sterke geluidsoverlast. “We vinden dat er absoluut geen geluidstoename mee mag zijn, sterker nog, we vinden dat de provin- cie met het Havenschap en de gemeente met een plan moet komen om de geluids- overlast van de haven omlaag te brengen,” aldus fractievoorzitter Marco van der Wel. Leefbaarheid van Moerdijk onder druk VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL Meer dan een half miljoen Bodes Elke week! WILLEMSTAD - Wethouder Jaap Kamp boorde afgelopen week de eerste paal van het nieuw te bouwen Willemshuys de grond in. Aan de Achterstraat moet medio 2015 een pand verrijzen met daarin twaalf levensloopbestendige appartementen, een studio en twee stadswo- ningen. Lees meer over de bouw van het Willemshuys op pagina vijf van deze bode. FOTO MARJANNE DIJKSTRA PIETENCHAOS ZET ZICH IN VOOR HET GOEDE DOEL VRIJWILLIGERS WERKEN AAN KLUNDERT BIJ KAARSLICHT ZEVENBERGEN - Op 17 november belegt de ChristenUnie West-Brabant een bijeen- komst over de wijzigingen in het sociale domein. Per 1 januari gaat er veel verande- ren in de Wmo, de Jeugdzorg en voor men- sen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Annette Gepkens, projectleider bij de ge- meente Moerdijk, licht toe wat er allemaal wijzigt. Zij zal ook vragen beantwoorden. Deze avond wordt gehouden in de kerk Ge- reformeerd Vrijgemaakt op de Noordhaven 2 in Zevenbergen (ingang achter de kerk in de Lange Noordstraat). Welkom vanaf 19.45 uur voor koffie of thee; aanvang 20.00 uur. Inlichtingen bij secretaris Jan Oskam, telefoon 0168-32 55 19. Openbare bijeen- komst ChristenUnie De Donk 26 Zevenbergen 0168-750653 www.degordijnenconcurrent.nl KWALITEITSSTOFFEN TEGEN BODEMPRIJZEN! Ga nu naar brabantwerkt.nl voor lokale vacatures in jouw buurt VERNIEUWD! Noordhaven 102 Zevenbergen • Tel. 0168-323489 Facebook: Nagelkerke Zevenbergen SPECULAAS 1 PAK VOOR 1.75 2 PAKKEN VOOR 3.00 HET IS ER WEER, LUBECKER MARSEPEIN DAGELIJKS GEBAKKEN Problemen met uw huid? Bezoek een gespecialiseerd medisch centrum Zomergemstraat 2A, 4826 CW Breda T 076 5780050 www.dermcentrum.nl

description

 

Transcript of Dm 20141112

Page 1: Dm 20141112

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

M O E R D I J K S EMIDWEEKEDITIE12 NOVEMBER 2014WEEK 46

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 16 . 5 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode rabantWerkt.nl

DOOR REMKO VERMUNT

Claudia Oskam was 36 jaar en woonde in Zevenbergen samen met haar drie kin-deren. Tot ze op een dag ruzie kreeg met haar ex-man en naar zijn huis ging om er over te praten. Daar aangekomen werd ze naar de ga-rage gelokt. Daar had hij een mes en een zeil klaarliggen om haar om te brengen. Twee dagen later, op 12 januari 2014 werd haar lichaam gevonden in een ka-naal in Zevenbergen. De politie vond haar lichaam op aanwij-zing van William R. die schuld bekende. De reden? Daar blijven de familieleden naar op zoek. Volgens William R. was het een ‘explosie van geweld’. De stoppen waren doorgeslagen na een

telefoontje tussen de twee. Claudia had een brief gekregen van de belasting-dienst waaruit bleek dat ze er 600 euro op achteruit zou gaan na de scheiding. Een ruzie was het gevolg van het telefoontje.

MoordNa het telefoontje was William R. naar het huis gereden alwaar hij het zeil en een mes klaarlegde in de garage. De offi cier van justitie acht dan ook moord met voorbedachte rade bewezen. Wat er tijdens het gevecht precies ge-beurde weet William R. niet meer. Hij bekende haar te hebben geschopt, ge-stoken en gewurgd. Daarna rolde hij haar in het zeil en dumpte haar lichaam in het kanaal. ‘Ik wist niet dat ik zo kwaad kon zijn’, verklaarde William R. in de rechts-zaal.

NabestaandenTijdens de zitting liep de moeder van Claudia Oskam de zaal uit. De gruwel-daden van William R. werden in detail beschreven, wat voor haar reden ge-noeg was om er even niet bij te willen zijn. Later lazen de broer en vader van Claudia Oskam een slachtofferverklaring voor. “Er zijn geen woorden voor wat hij Claudia heeft aangedaan. Er is dan ook geen plek voor excuses en geen plek voor vergeving.” De kinderen van de twee zijn ondergebracht bij de broer van Claudia en zijn gezin. Hij hoopt dan ook dat de kinderen bij hen mogen blijven. William R. mocht als laatste spreken. Hij vertelde dat hij spijt had en dat hij dit nooit had gewild. ‘Ik ben geen moordenaar,’ zei hij. Op 18 november wordt er door de rechter een uitspraak gedaan.

14 jaar cel geëist tegen William R.Geen plaats voor vergeving door nabestaanden Claudia Oskam

ZEVENBERGEN – Er hangt veertien jaar cel boven het hoofd van William R., de man die ervan verdacht wordt in januari van dit jaar zijn ex-vrouw en de moeder van zijn kinderen van het leven beroofd te hebben. Afgelopen week vond de zitting plaats in de rechtbank van Breda. Nabestaanden van de om het leven gebrachte Claudia Oskam waren hierbij aanwezig.

ZEVENBERGEN – Een 25-jarige inwoon-ster van Zevenbergen is in de nacht van woensdag op donderdag op de Burge-meester Berettastraat in Etten-Leur aan-gehouden. De vrouw negeerde een stop-teken van de politie bij een routinecontrole en probeerde daarna de politieauto af te schudden. De politie wilde haar stoppen, omdat haar voertuig niet was gekeurd en verzekerd. Toen ze zich even later bedacht, zette ze alsnog de auto aan de kant. De agenten troffen 15 stuks illegaal vuurwerk aan in haar auto. Het vuurwerk is in beslag genomen, de vrouw krijgt een proces-ver-baal voor onverzekerd en ongekeurd rijden en voor het bezit van vuurwerk.

Vrouw aangehouden met vuurwerk in auto

MOERDIJK – Op dit moment telt Neder-land ongeveer 2200 mensen die honderd jaar zijn of ouder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek die deze week bekend zijn gemaakt. Dat zijn er ruim tweemaal zoveel als op 1 januari 2000. Gemeente Moerdijk telde op 1 ja-nuari van dit jaar maar liefst acht eeuw-lingen. Uit cijfers komt naar voren dat er veel meer vrouwen zijn die honderd jaar worden, dan mannen. Ook blijkt dat als de trend van de vergrijzing door blijft zetten er in 2025 weer een verdubbeling is van het aantal honderdjarigen. Etten-Leur telde maar één eeuwling, in de gemeente Breda waren er begin dit jaar 22 eeuwlingen.

Verdubbeling van 100-jarigen sinds 2000

WILLEMSTAD – De lindebomen aan de Binnensingel in Willemstad worden dit na-jaar fl ink gesnoeid. De kans dat de bomen omwaaien is te groot, omdat de bomen maar een klein wortelgestel hebben. Om het gevaar van omwaaien te voorkomen, worden ze teruggesnoeid. Op de lange termijn moeten de lindebomen vervangen worden, maar dit gebeurt in overleg met de Stadsraad en de Heemkundekring van Willemstad. Op 13 november organiseert de gemeente een inloopmiddag- en avond in het Mauritshuis waarbij belangstellen-den kunnen zien hoe de Binnensingel er uit gaat zien. De deuren zijn geopend van 15.00 tot 17.00 en van 19.00 tot 21.00.

Lindebomen gesnoeid aan de Binnensingel

MOERDIJK – Volgens de Partij voor de Dieren staat de leefbaarheid van Moer-dijk al een langere tijd onder druk. Nu de provincie naar mogelijkheden zoekt om de geluidsruimte op te vullen op het haven- en industrieterrein Moerdijk, wil de partij ingrijpen. Volgens de PvdD hebben de in-woners van Moerdijk de laatste weken re-gelmatig te maken gehad met nachten met sterke geluidsoverlast. “We vinden dat er absoluut geen geluidstoename mee mag zijn, sterker nog, we vinden dat de provin-cie met het Havenschap en de gemeente met een plan moet komen om de geluids-overlast van de haven omlaag te brengen,” aldus fractievoorzitter Marco van der Wel.

Leefbaarheid van Moerdijk onder druk

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS

KIJK OP WWW.

INTERNETBODE.NL

Meer dan een half miljoen Bodes Elke week!

WILLEMSTAD - Wethouder Jaap Kamp boorde afgelopen week de eerste paal van het nieuw te bouwen Willemshuys de grond in. Aan de Achterstraat moet medio 2015 een pand verrijzen met daarin twaalf levensloopbestendige appartementen, een studio en twee stadswo-ningen. Lees meer over de bouw van het Willemshuys op pagina vijf van deze bode. FOTO MARJANNE DIJKSTRA

PIETENCHAOS ZET ZICH IN VOOR HET

GOEDE DOEL

VRIJWILLIGERS WERKEN AAN KLUNDERT

BIJ KAARSLICHT

ZEVENBERGEN - Op 17 november belegt de ChristenUnie West-Brabant een bijeen-komst over de wijzigingen in het sociale domein. Per 1 januari gaat er veel verande-ren in de Wmo, de Jeugdzorg en voor men-sen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Annette Gepkens, projectleider bij de ge-meente Moerdijk, licht toe wat er allemaal wijzigt. Zij zal ook vragen beantwoorden. Deze avond wordt gehouden in de kerk Ge-reformeerd Vrijgemaakt op de Noordhaven 2 in Zevenbergen (ingang achter de kerk in de Lange Noordstraat). Welkom vanaf 19.45 uur voor koffi e of thee; aanvang 20.00 uur. Inlichtingen bij secretaris Jan Oskam, telefoon 0168-32 55 19.

Openbare bijeen-komst ChristenUnie

De Donk 26 Zevenbergen 0168-750653

www.degordijnenconcurrent.nl

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen!

Ga nu naar brabantwerkt.nlvoor lokale vacatures in jouw buurt

VERNIEUWD!Noordhaven 102 Zevenbergen • Tel. 0168-323489

Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

speculaas 1 pak voor € 1.75

2 pakken voor € 3.00Het is er weer, Lubecker marsepein

Dagelijks gebakken

Problemen met uw huid? Bezoek een gespecialiseerd medisch centrum

Zomergemstraat 2A, 4826 CW Breda T 076 5780050 www.dermcentrum.nl

Problemen met uw huid? Bezoek een gespecialiseerd medisch centrum

Zomergemstraat 2A, 4826 CW Breda T 076 5780050 www.dermcentrum.nl

SCHIMMELNAGELS

Page 2: Dm 20141112

ZevenbergseMetaalhandelKoekoeksedijk 16

Tel 06 -16 94 44 84Wij kopen al uw oude Metalen

Ook GRATIS plaatsen van containers

GEBOREN BOUWERS SINDS 1841Uw betrouwbare en vakbekwame partner

voor uw bouw- en renovatiewerkzaamheden. Neem contact voor een vrijblijvende offerte.

t.a.v. P.D. Ruijsenaars, Walstraat 26, 4791 JC KlundertTel: 0168-402644, www.ruijs-bouw.nl, [email protected]

Infra & verhuurPaardenbakken,

stal- en montagewerkTel. 0165 303332

www.vanewouw.nl

Voor het inlijsten

van uw foto`s,

borduurwerken,

geboortekaartjes,

schilderijen enz.

www.lijstenmakerij-p5.nl

LIJSTENMAKERIJ P5Noordlangeweg 12, Fijnaart

(zijstraat v. Zwingelspaansedijk)

Open: Do- en vrijdag: 10.00 -17.00 uurZaterdag: 10.00 -16.00 uur

Overige dagen op afspraak

Tel: 0168 471041

DeskunDig enbetrouwbaar

Slagingskans 75%, al 30 jaar succesvol.Lia van der Wel 0165-388816Of 088-0221900 (alle regio’s)

www.mens-en-relatie.nlomdat niets zo persoonlijk is als een relatie

Erkend branchevereniging SinglesKeurmerk en Geschillencommissie

Voegwerk!vakbekwame

voeger

zoekt voegwerk

06-55887266

BRUYNSEELS - VOCHTEN NVVERANDA’S - RAMEN - DEUREN in ALUMINIUM & PVC

OPENDEURDAGEN

Puur genieten

maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek

fabricatie van ramen & deuren in PVC en aluminium

alles in eigen beheer sinds 1983 • 10 jaar waarborg

nieuwbouw • renovaties • meer dan 30 jaar ervaring

zaterdag 15 en zondag 16 februarivan 10 uur tot 17 uur

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • tel. 03 666 57 86

A l le dagen open 10u - 17u • zondag 14u tot 17u • www.bruvo.be

Bezoek onzeshowroom of Bel voor een

gratis offerte

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • Tel. 00 32 3 - 666 57 86 • Fax: 00 32 3 - 666 44 41 • www.bruvo.beALLE DAGEN OPEN VAN 10-17 UUR • ZONDAG VAN 14-17 UUR • Geen voorschotten, u betaalt pas na afwerking!

DE MOOISTE SERRE´S & KOZIJNEN

Bezoek onze

vernieuwde

showroom

BRUYNSEELS-VOCHTEN NVVERANDA’S • RAMEN • DEUREN in ALUMINIUM & PVC

Meer dan 25 jaar ervaring!2013

MEER DAN 30 JAAR ERVARING!

SERRES

BEL VOOR EENGRATIS

OFFERTE

Bezoekonzewebsite

Dakwerkenvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nl

Antiekrenovatie Hans Swanenberg

• Verwijderen van verf- en laklagen. • Opnieuw kleuren en/of lakken. • Ook voor al uw overige meubelen. • Tevens straal- en spuitwerk.• Keukenrenovatie.• Stoelenmatten en webbing.

Zevenbergschen HoekTel/Fax 0168-452451

www.antiekrenovatie.nl

Page 3: Dm 20141112

actualiteit

PaGiNa 3

Altijd actueel en altijd bij de hand

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

VÓÓR U EN DÓÓR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

Bezoek nuwww.internetbode.nl

voor het nieuws uit uw buurt

DOOR TIES STEEHOUWER

Dat stemmen was verleden week de bot-tleneck omdat er heel veel stemrondes nodig waren om tot een meerderheid te komen. Dit omdat de leerlingen hardnekkig voor hun eigen voorstel bleven stemmen en niet bereid waren tot compromissen. De voorzitter van de kindergemeenteraad Jac. Klijs moest dan ook enkele niet de-mocratische noodgrepen uitvoeren eer De Arenbergschool te winnaar kon worden uitgeroepen. De leerlingen hadden zich op school al goed voorbereid om hun plan zo goed mo-gelijk te presenteren. De Molenvliet stelde voor om met kinderen met een beperking tussen 4 en 12 jaar naar de kinderboerderij in Zevenbergen te gaan. Samen met ande-ren zouden daar dan spelletjes worden ge-daan en pannenkoeken worden gegeten. Ze dachten voor 150 kinderen 1800 euro nodig te hebben.

ArenbergDe Arenberg had 1372,50 euro nodig om met gehandicapten kinderen een clinic dag te houden met de sporten hockey, voet-bal, tennis, volleybal, kickboksen, turnen, handbal en dansen. Plaats van handelen de sporthal in Zevenbergen. In hun voor-stel hadden ze heel veel details verwerkt zoals de speeltijden en catering. De kin-deren van de St. Jozefschool wilden zich meer richten op kinderen met ADD, ADHD

en dyslexie. Uit hun voorstel bleek dat ze het vooral leuk wilden houden met voor iedereen iets lekkers na afloop. Zij dach-ten voor hun activiteit 1540 euro nodig te hebben. Nadat de scholen hun plannen hadden gepresenteerd konden er vragen worden gesteld en opmerkingen gemaakt. Daarbij werd er vooral op de details van de voorstellen ingegaan.

TevredenOmdat iedereen aan de beurt moest ko-men en een enkeling wat langdradig was moest de burgemeester soms hard ingrij-pen. Alles verliep echter in een gemoe-delijke sfeer en de leerlingen waren erg lief voor elkaar. Tot echte botsingen kwam het niet terwijl de standpunten wel vast werden gehouden. Omdat de aanwezige raadleden hun ene stem aan het voorstel van de Molenvliet hadden gegeven was de uitslag van de eerste stemronde 9, 8, 8. De burgemeester waarschuwde dat dat niet zo door kon gaan. ‘Anders zitten we hier om twaalf uur nog, jullie zullen toch echt water bij de wijn moeten doen’. Na tien minuten schorsing was dat ook gebeurd maar in onvoldoende mate, 10, 8,7, en na een schorsing van 5 minuten was het weer 9,8,8. Door beurtelings scholen van stem-ming uit te sluiten kon net op tijd toch De Arenberg tot winnaar worden uitgeroepen en werd Nick van Dam ambassadeur van Madurodam, de club die ook de uitvoering van hun plan gaat bekostigen.

Leden kindergemeenteraad lief voor elkaarArenberg kr i jgt ‘meeste ’ s temmen

De Arenberg werd uiteindelijk winnaar FOTO TIES STEEHOUWER

ZEVENBERGEN – Leerlingen van groep 8 van de Moerdijkse basisscholen De Molenvliet uit Klundert, De Aren-berg uit Zevenbergen en de St. Jozefschool uit Noordhoek liepen verleden week een dag mee met de plaatselijke politiek. Ze deden dat niet vrijblijvend maar kregen een duidelijke opdracht mee: organiseer een leuke dag voor kinderen met een handicap maar blijf wel binnen de begroting van 2000 euro. Aan de opdracht zat wel een com-petitie element omdat ze voor of tegen elkaars voorstel moesten stemmen.

DOOR TIES STEEHOUWER

Hoewel er door de diverse werkgroepen veel werk wordt verzet is het vooral de werkgroep “potten en kaarsen” die nog veel mensen nodig hebben. Onder leiding van Cor Hollemans is men al enkele weken bezig om de aanwezige potten te sorteren en, als dat nodig is, ze schoon te maken, en bijna altijd is dat nodig. In 2007, toen de eerste Klundert bij Kaarslicht werd ge-houden, zijn er veel potten verzamelt maar door breuk en vervuiling zijn er toch dit jaar weer veel nodig. Op strategische plekken, zoals in de Doorsteek, staan dan ook dozen waar voorbijgangers grote glazen potten in kunnen zetten. Het moeten wel grote lege wijde zogenaamde appelmoespotten zijn. Om op 13 december al deze potten neer te zetten, er waxinelichtjes in te doen, ze aan te steken en later weer op te ruimen zijn veel mensen nodig. Honderd om precies te zijn, volgens Petra Verreijen. Opgeven kan via [email protected]. Er komen 10.000 potten in het centrum te staan.

LampionnenoptochtOp vrijdag 13 december wordt er om 18.00 uur gestart met een lampionnenoptocht. Oranje Garde zorgt hierbij voor de muzi-

kale begeleiding. 18.30 uur vindt de offici-ele opening plaats. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de precieze invulling, maar zeker is in ieder geval dat dit gebeurt rondom de Bottekreek. De muziek hierbij is speciaal voor Klundert bij Kaarslicht gecomponeerd door Erik en Gijs, voorheen DJ Gijs, van Moombahteam. Na de zeker spectaculaire opening, onder andere ook met de medewerking van Spido en red-dingsbrigade het Rooie Paerd, wordt er tussen 19.00 en 22.00 weer volop door koren en muziekverenigingen uit heel de gemeente Moerdijk en omgeving opge-treden. Dertien locaties, binnen en buiten, zijn hiervoor speciaal ingericht. Bijzonder hierbij is de medewerking van jongeren-centrum Tune-Inn. Ook zij willen graag la-ten zien wat er gebeurt als ze ‘spelen met licht’.

10.000 lichtjesNatuurlijk zijn het weer de 10.000 waxine-lichtjes die gaan zorgen voor de speciale sfeer, maar ook dit jaar wordt het kaars-licht weer aangevuld met, goed daarbij passende, gekleurde verlichting. Dit wordt verzorgd door studenten van ROC Zoomv-liet college. Om 22.00 uur vindt de officiële sluitingsact plaats.

In tegenstelling tot de opening is dat op het Stadhuisplein, met de medewerking van de studenten van het ROC. Dit belooft dan ook een spectaculaire afsluiting te worden van een bijzondere

avond. Het bestuur van de Stichting Klun-dert bij Kaarslicht, onder leiding van Wen-dy Konijnendijk, gaan ervan uit dat ook deze Klundert bij Kaarslicht weer een zeer speciale avond wordt. Dat lukt niet zonder

de inzet van vele vrijwilligers. Wendy: ‘Wij kunnen altijd nog extra hulp gebruiken, bij-voorbeeld bij het opbouwen of afbreken. U kunt zich hiervoor aanmelden via het se-cretariaat [email protected]’.

Veel vrijwilligers nodig bij Klundert bij Kaarslicht“Zi j wil len graag laten z ien wat er gebeurt als ze ‘spelen met l icht ’”

In het centrum komen 10.000 lichtjes te staan FOTO TIES STEEHOUWER

KLUNDERT – Op 13 december 2014 vindt de 5e editie van Klundert bij Kaars-licht plaats, met als thema ‘Spelen met licht’. Op dit moment wordt er door de verschillende werkgroepen weer hard aan getrokken om er ook deze keer een mooie en sfeervolle avond van te maken. Het bestuur van Klundert bij Kaarslicht is blij dat er ook dit jaar weer een flink aantal sponsoren bereid waren het evenement financieel te ondersteunen. Positief is ook dat er voor de verschillende werkgroepen weer nieuwe vrijwilligers ge-vonden zijn.

Page 4: Dm 20141112

HomePlan bouwt huizen voor aidswezen in Zuid-Afrika. Daarmee krijgen ze hun ouders niet terug. Maar het zorgt wel voor een betere gezondheid, scholingsprogramma’s

en hoop voor de toekomst. Bouwt u mee?

Meer weten? www.homeplan.nl

open een deurnaar een betere

toekomst

sms Home aan naar 5757en steun Homeplan met 3 euro per maand

UW WONING DIRECT EN ZONDER ZORGEN VERKOPEN?

www.bagrovastgoed.nl

Bagro Vastgoed koopt uw huis!Bagro VastgoedOostvoorstraat [email protected]

0167 522622

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

DE VOORDELEN:• geen makelaarskosten• geen verkoop-stress• geen dubbele woonlasten• snelle afwikkeling• geen ontbindende

voorwaarden• ook als uw woning

al te koop staat

STALLINGnu plaats voor uw:

CAMPER / CARAVAN AUTO / BOOT

Of uw:Caravan / Camper

SNEL VERkOPEN!!Bel direct: 0186-652960

Recretiestalling Numansdorp Z-HVlak bij Rotterdam

[email protected]

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Ontwikkeling:

Informatie:www.bonmakelaardij. [email protected]: 0168 - 33 58 55

[email protected]: 0165 - 70 05 30

Kom zaterdag 15 november naar de infodag en ontmoet uw droomwoning! Op korte termijn wordt de nieuwe bouwfase vastgesteld, misschien zit uw woning hier wel bij! Loop ook eens door de wijk en maak van de gelegenheid gebruik om de woningen die nog te koop en al gerealiseerd of in aanbouw zijn te bekijken. U bent tussen 11.00 en 13.00u van harte welkom in het infocentrum, bereikbaar via de Zuidrand/ Huizersdijk en de brug over de Roode Vaart of via de Kuringen. Prijzen vanaf € 197.750 v.o.n.

www.bosselaarzuid.nl

15 NOVEMBER INFODAG

Zelf bouwen?Er zijn ook nog enkele

bouwkavels beschikbaar!

Uitgesproken Zevenbergen!

A1

A3

Gerealiseerd

NIEUW! B5 C3

B4In aanbouw D2Gerealiseerd

NIEUW!NIEUW!

C1 EA2

WILLEM THE FLOWERMANStandplaats Kerkhofweg t.o. watertoren in Zevenbergen

TOT ZATERDAG OP DE KERKHOFWEG IN ZEVENBERGEN

VAN 7.30 TOT 13.00 UUR

Deze week bij the Flowerman:

20 kleine roosjes€ 2,00

Bos met 3 amaryllis

€ 2,5020 grote rozen

€ 3,50

Page 5: Dm 20141112

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonHoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Cees van der Burg, Ties Steehouwer, Anja BouwmenAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 46De oplossing van deze puzzel is in week 47 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.nl

Eerste vliegtuigcrashbord geplaatstBurgemeester onthul t bord over neergekomen vl iegtuig

WILLEMSTAD – Burgemeester Jac. Krijs en Matthew Skinner, de kleinzoon van vlieger Paul Decroix, onthulden verleden week een bord vlak bij de plek waar Decroix op vrijdag 3 november 1944 met zijn Spitfire neerkwam. Het bord met daarop veel gegevens over deze crash is het eerste van een serie van zes borden die de komende weken op het grondgebied van de gemeente Moerdijk worden neergezet. FOTO TIES STEEHOUWER

Stel dat arbeidsmigranten niet naar Nederland kwamen om in de kassen van het Westland of aspergekwekerijen in Limburg te werken, maar dat zij huis en haard verlieten om hier aan de slag te gaan in het openbaar vervoer of thuiszorg. Ik denk dat het betoog van minister Lodewijk Asscher begin vorig jaar over lage lonen en ille-gale schijnconstructies, waardoor Nederlanders van de arbeidsmarkt zouden worden verdrongen, net zo fel zou zijn geweest. ‘Het kabinet wil dergelijke constructies fel bestrijden’, kondigde de minister van sociale zaken toen aan. Of hij er daadwerkelijk tegen ten strijde is getrokken weet ik, zoals vaker met dit soort plannen, niet, maar daar gaat het me ook niet om. ‘Stop werken zonder loon’, heet de actie die FNV zater-dag aankondigde. Een paar weken geleden riep CNV al het ‘meldpunt verdringing’ in het leven. Beide bonden zeggen dat er in de zorgsector en het openbaar vervoer mo-menteel mensen worden ontslagen en dat hun werk vervolgens wordt ingevuld door vrijwilligers. Ik heb niets dan lof voor vrijwilligers, ben er zelf ook een, en het is goed dat zij zaken oppakken die organisaties en overheden laten liggen, maar het is geen personeel. Daarom moet het ook niet zo worden ingezet. Toen ik ooit een paar weken in het ziekenhuis lag, kwamen vrijwilligers langs met bibliotheekboeken of vroegen ze of ik zin had in thee of appelsap. Nu moeten ze soms mensen wassen, eten geven en op bed leggen. Volgens mij was dat niet voor niets werk dat betaalde krachten deden. Vrijwilligers lijken er tegenwoordig niet meer te zijn voor extra klusjes en om het leven van patiënten te veraangenamen, maar om, zoals bestuurders dat zeggen ‘de bedrijfsvoering betaalbaar te houden’, zodat er niet moet worden bespaard op de chique kantoren en directeurslonen, bakken met overbodige regels niet moeten worden geschrapt en de dagelijkse kilo’s papierwerk blijven kunnen worden ingevuld. Ze hoeven niet eens lage lonen te betalen of illegale schijnconstructies te verzinnen. Vrijwilligers doen het werk immers gratis, omdat ze iets goeds willen doen, maar zeker niet om betaalde krachten van de markt te verdringen. Helaas krijg je die indruk de laatste tijd wel.

Verdringing

ColumnEugène de Kok

DOOR MARJANNE DIJKSTRA

Aan de Willemstadse Achterstraat moet medio 2015 een pand verrijzen met daarin twaalf levensloopbestendige appartemen-ten, een studio en twee stadswoningen. Omdat de gevels gaan lijken op klassieke herenhuizen, past het gebouw goed bin-nen de bestaande bebouwing in de buurt. De studio en appartementen hebben een terras, balkon of tuin. Naast de apparte-menten liggen twee stadswoningen en achter het woongebouw verrijzen straks bergingen en zijn de parkeerplaatsen. Zorgverlener Surplus heeft samen met Willemshuys een zorgarrangement ont-wikkeld. Het wordt makkelijk om zorg in te kopen en die te ontvangen in de eigen woonomgeving en daardoor langer thuis te kunnen blijven wonen.

VergunningenPeter Schiphorst van Circumflex Project-

ontwikkeling vertelt: “Al in 2007 hebben we deze grond aangekocht en nu kunnen we dan eindelijk gaan beginnen met bou-wen. Het terrein heeft jaren braak gelegen dus dit is best een heugelijk moment. Al twee keer eerder wilde een ontwikkelaar hier bouwen, maar dat bleek best lastig. Omdat je binnen de vesting bouwt, moet je aan allerlei eisen voldoen wat betreft de welstandsnorm en heb je meer vergunnin-gen nodig. Dit soort woningen zijn uniek hier in Wil-lemstad. We bouwen binnen de vesting en ook vlakbij de jachthaven. Nieuwbouw binnen allemaal oude bebou-wing heeft zijn voordelen; het is allemaal net wat beter geïsoleerd en voldoet aan de huidige eisen voor huisvesting. Ook heeft iedereen een eigen parkeerplaats. Inmid-dels zijn van de vijftien woningen er tien formeel verkocht. Het is ideaal voor wat oudere mensen in verband met eventuele zorg die kan wor-

den ingekocht, maar de woningen zijn ook ideaal voor starters.”

ImpulsOok wethouder Jaap Kamp is blij dat er nu kan worden begonnen aan de bouw van het Willemshuys. Hij vertelt: “Dit is een mooi project voor de Achterstraat en dit is goed voor de hele vesting Willemstad. Ik moet hierbij denken aan een voorstraat-dorp; een groep nederzettingen waarbij de kern van het dorp gevormd wordt door een voorstraat, een straat die haaks op de dijk staat. Ik denk dan ook aan ambachtsacti-viteit en de activiteiten rond het water die Willemstad groot maakten. Over de be-bouwing van dit stukje grond hebben we lang gesproken. Het zal naar mijn idee een impuls geven aan de kern Willemstad. Het past bij de bestaande bebouwing. Het is fijn dat er weer wat schot zit in trajecten als deze. De gemeente is erg blij dat er hier vandaag een eerste paal wordt geslagen.”

Eerste paal geslagen voor WillemshuysBraakl iggend terrein aan Achterstraat medio 2015 weer bebouwd

‘Bouwvakker Sjaak’ bracht zijn versie van ‘Aan de Amsterdamse grachten’. FOTO MARJANNE DIJKSTRA

WILLEMSTAD - ‘Aan de Willemstadse grachten, heb ik heel mijn hart voor altijd verpand.’ ‘Bouwvakker Sjaak’ wist vorige week woensdag bij de start van de bouw van het Willemshuys aan de Achterstraat in Willemstad de lachers op zijn hand te krijgen. Met zijn eigen versie van ‘Aan de Amsterdamse grachten’ luidde hij samen met havenkoor Fortitudo feestelijk het begin van de bouw van het Willemshuys in. Wethouder Jaap Kamp draaide even later de eerste paal van de nieuwbouw de grond in.

Page 6: Dm 20141112

PAGINA 6

DOOR TIES STEEHOUWER

Tijn kon een zeer complete jeugdraad pre-senteren met 2 narren, een pliessie en een grote boer. Prins Wout den eerste wordt het komende carnaval gesteund door vijf raadsleden, een miss carnaval, een vrou-welijke pliessie, een adjudant en ook met

twee narren. Aan het elfde van de elfde bal was dit jaar weer het liedjesfestival verbonden. In andere jaren deden daar veel mensen aan mee maar dit jaar ontbra-ken onder andere MMML en Ikke & IJ. Het laatste trio trad wel op in de loop van de avond. Mede door hun inzet werd het een leuke en gezellig 11 van de 11 bal.

Zeker de vele jeugdige carnavalsvierders waren de hele avond druk in de weer met het lopen van de polonaise en bij sommige liedjes bewogen ze zich zelfs al roeiend over de parketvloer van het parochiehuis. Die hoeven ze na afloop niet meer schoon te maken. In zijn inauguratie praatje prees de nieuwe prins de uitbater van de loca-tie Menno Donkers voor zijn gastvrijheid. De drie groepen die meededen aan het liedjesfestival hadden hun liedjes het motto voor 2015, “Alles val op z’n plek” meegegeven. BC De Rietbengels kregen de meeste punten en CV De Narrekus en Wedoenmaorundotje werden tweede en derde.

Wout van Hattum nieuwe prins in Loerendonck

Tijn van Kaam presenteert z i jn jeugdraad

Prins Wout den eerste en jeugdprins Tijn van Kaam hebben er zin in FOTO TIES STEEHOUWER

KLUNDERT – Walter van Hattum liet zich zaterdagavond in het parochiehuis kronen als de nieuwe prins carnaval van Loerendonck: Prins Wout den eerste. Dat gebeurden ten overstaan van een goed gevulde zaal die vooral be-volkt werd door jeugdige carnavalsvierders. Die zagen in het begin van de avond Tijn van Kaam opdraven als de nieuwe jeugdprins.

Informatiebijeenkomst: Op dinsdag 18 november vindt in de aula van het Francis-cus Ziekenhuis in Roosendaal een informa-tieavond plaats over de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Toegang gratis. Meer informatie en aanmelden (noodza-kelijk): https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/2014roosendaal of bij het Patiënten Service Bureau van het Franciscus Zieken-huis (route 94), tel. (0165) 588576 of via e-mail: [email protected]. U kunt zich ook aanmel-den via het inschrijfformulier op de website www.franciscusziekenhuis.nl/agendaMS Collecteweek: Op maandag 17 november gaat de MS Collecte weer van start. Dit jaar gaan ca. 14.000 vrijwilligers in het hele land op pad om zoveel mogelijk geld op te halen voor Multiple Sclerose (MS). Laat u de collectant niet in de kou staan? Elke MS-collectant kan zich legiti-meren. Het Nationaal MS Fonds is te her-kennen aan het oranje vlinderlogo. Wie de collectant mist, kan uiteraard ook een gift overmaken op giro 5057. Wilt u meer infor-matie? Kijk op www.nationaalmsfonds.nl Ook kunt u zich nog steeds aanmelden als collectant. Neem contact op met Pame-la Zaat, van het Nationaal MS Fonds, 010-5919839, [email protected]

ZEVENBERGENBoekenmarkt/platenmarkt: Zaterdag 15 november is er van 10.00 tot 14.00 uur een groot opgezette boekenmarkt/platen-markt in de Bartholomeus kerk Markt 19 Zevenbergen. Wij hebben Uw hulp nodig want wij zijn nog op zoek naar oude an-sichtkaarten, dat aanbod is er nu niet meer. Heeft U nog iets over voor deze markt dan kunt U het elke werkdag ‘s morgens afge-ven bij het Bartholomeushuis tussen 9.00

en 11.30 uur. De opbrengst van de markt is voor de diverse werkgroepen van deze kerk. Toegang gratis.Bevrijdingsconcert: Zaterdag 15 no-vember in de NH Kerk te Zevenbergen, met organist Aart van Muijen, een concert in de NH Kerk in Zevenbergen. Het concert vindt plaats in het kader van ‘70 jaar Ze-venbergen bevrijd’. Onder deze titel wordt een aantal activiteiten en evenementen georganiseerd tussen november 2014 en mei 2015. In november 2015 zal het project worden afgesloten met een groot spek-takel. Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.

KLUNDERTDe Brug Stichting: inloop 10-12 uur, donderdag 13 november, van Polanenpark 19, 4791 BP Klundert, gastvrouw Erika van Maastricht en helper Jopie van Dongen; maandag 17 november, Stadhuisring 17, 4791 HS Klundert, gastvrouw Joke van de Werken en helper Sita de Kok; woensdag 19 november, Verlaatstraat 46, 4791 HK Klundert, gastvrouw: Henny Strootman en helper Erika van Maastricht. Vragen en info; 0168 405095 www.debrugstich-ting.nlOpen ochtend: Woensdagochtend 19 no-vember is er een Open Ochtend bij CBS de Molenvliet, Graaf Florisstraat 1a, Klundert. Iedereen is welkom om een kijkje te nemen in de school. Er is tevens de mogelijkheid om nieuwe leerlingen in te schrijven. Ook al is uw kind nog maar 2 of 3 jaar, ga gerust langs voor een 1e indruk in de school.

ZEVENBERGENSpelletjesmiddag: Woensdagmiddag 12 november tussen 13.30 en 15.30u toveren de speelotheekmedewerksters de podium-

ruimte aan de Kasteelweg 3 in Zevenber-gen om tot een spelletjesbieb. Aan kleine tafels kunnen die middag kinderen tussen 4 en 12 jaar onder het genot van een glaas-je limonade en wat lekkers te snoepen, met elkaar gezelschapsspellen spelen.

LANGEWEG Bezoek tuincentrum: Op woensdag 19 november brengt de Seniorenraad Lan-geweg een bezoek aan tuincentrum ‘De Bosrand’ in Bavel. Verzamelen en vertrek vanaf de kerk, Langeweg, om ca. 09.30 uur. Aanmelden uiterlijk dinsdag 18 november bij Jo Tiimmermans, tel. 329879, bij Lenie de Wever, tel. 328576 of bij Bob Dijkhoff, tel. 06-17435288.

FIJNAARTSeniorenraad Fijnaart & Heyningen: 11-11 KVV in De Graanbeurs; 12-11 Oude-rensoos in De Vijverhof, aanvang 14.15uur; 13-11 KBO Ontspanningsmiddag in De Graanbeurs; 18-11 Akt.Commissie. Bezoek Intratuin, daarna pannekoek eten in De Heen. Vertrek 13.00 uur vanaf Fendertshof.

STANDDAARBUITENSpeculaastaart-actie The Stard-reams: Ook dit jaar zullen de leden van Majorette- en twirlvereniging The Stard-reams de inwoners van Standdaarbuiten vragen om ons financieel te ondersteunen door middel van het huis aan huis verko-pen van speculaastaartjes. Wij zullen op woensdag 19 november aanstaande aan het begin van de avond bij u langs komen. Omdat wij gelukkig nog steeds groeien in het aantal leden en de meeste daarvan erg jong zijn, zullen wij de opbrengst van deze actie gebruiken om nieuwe wedstrijdkle-ding en andere materialen aan te schaffen.

KORTE BERICHTEN

MOERDIJK - Zaterdag 15 november is de officiële start van het carnavals-seizoen in Moerdijk. Voorgaande ja-ren opende het carnavalsseizoen in Moerdijk (Spieringkruiersdurp) met een 11/11-bal.

Dit jaar gooien De Spieringkruiers het over een andere boeg en organiseren een

sauwelavond. De sauwelavond wordt net als het 11/11-bal gehouden in De Blokhut, zaal open 19.00 uur en aanvang 19.30 uur. Aan belangstelling geen klagen want alle kaarten waren binnen hele korte tijd uitver-kocht. Aan de sauwelavond zullen een vijf-tal sauwelaars uit Moerdijk en omgeving deelnemen. Rond 22 uur is sauwelavond ten einde en vanaf 22.15 uur is De Blokhut

voor iedereen toegankelijk om er nog spet-terende avond van te maken. Rond 23 uur zal de prins, zijn raad en gevolg op ludieke wijze gepresenteerd worden. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door René Mol van Famous AVL. Wil je weten wie de nieuwe prins (?), raadsleden en hofdames zijn, kom zaterdag 15 november voor een gezellige avond naar de Blokhut.

Sauwelavond

FIJNAART - Afgelopen zaterdag heeft een groep (hang)jongeren van Han-gout Fijnaart het dorp ontdaan van zwerfvuil.

Deze groep van 12 jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar heeft op initiatief van Hangout Fijnaart door het dorp Fijnaart alle speeltuinen en straten zwerfvuil gemaakt.

Na een flinke ronde zijn zij geëindigd bij de Cafetaria- Eethuis Family waar zij op uitnodiging een frietje mochten komen eten. Rob Buijtendijk, initiatiefnemer van Hangout Fijnaart noemt dit als een zeer geslaagd project op weg naar een betere samenleving in Fijnaart en zullen er nog vele gaan volgen.

Hangjongeren in actie

Hangout Fijnaart ruimt zwerfvuil op.

ZEVENBERGEN - Zondag 5 november 1944: terwijl de granaten nog steeds het luchtruim doorklieven, zij het min-der heftig dan in voorgaande dagen, voeren de achtergebleven vernieti-gingstroepen der Duitschers hun laat-ste opdrachten uit.

Na zich teruggetrokken te hebben langs de Zuidhaven worden beide bruggen op-geblazen. Nadat het een weinig rustiger was geworden in de lucht en mijn collega, dhr. Borsten, uit onze woonhuiskelder naar de gang was gegaan, het was omstreeks 4 uur in de namiddag, hoorde hij mensen passeren. Hij kijkt voorzichtig door het raampje van de voordeur en zag aan de overzijde van de straat enige tientallen soldaten, op afstand van circa 6 meter, voorzichtig voortsluipen, het geweer in de aanslag. Hij zegt: “dat zijn waarachtig Engelsen, Canadezen, nee Amerikanen !” Nog eens gekeken, jawel hoor, de eersten der be-vrijders waren in onze gemeente. Een zachte kreet van verlossing ging bij ons op: “gelukkig, de bevrijding is aanstaande, de moffen zijn verdreven, we hebben het wel zwaar moeten betalen, doch laten we dankbaar zijn !”Er werden meer stemmen gehoord buiten; ook heer Borsten moest zich nog eens goed overtuigen. Het was inderdaad zo, de Engelsen of Canadezen of Amerikanen waren binnen.De heer Van Ginderen leidde nog steeds het blussingswerk, smid Mangnus had kans gezien om de motorspuit te herstel-len. Ook werd deze dag voortgaan met het bergen van slachtoffers. In een der getroffen schuilkelders trof men allen in zithouding aan, de handen en armen in

knijpende beweging van angst tegen het lichaam gedrukt; een compacte massa van zestien menschen in een verpletterde ruimte. Dit alles beschrijven is niet doen-baar, een luguber gezicht van vreselijk verminkte slachtoffers. Laat ik dit daarom beeindigen met te vermelden, dat in totaal 79 menschen in de kom van Zevenbergen gesneuveld waren.Ook de buitenwijken, Langeweg en Den Hoek, hebben het zwaar te verduren ge-had. De R.K. kerk te Zevenbergschenhoek werd onherstelbaar beschadigd; ook de meeste woningen getuigden van een har-de strijd. Te Langeweg werd het seminarie van de Capucijnen door 75 granaattreffers zwaar beschadigd en zal wel ongeveer ge-heel gesloopt moeten worden. De meeste huizen waren onbewoonbaar door het granaatvuur terwijl vijftien menschen het leven verloren. In Zevenbergschenhoek waren 8 slachtoffers te betreuren.Dit was een deel oorlogsbeschrijving uit het dagboek van de heer C. de Gouw, toen-tertijd gemeentearchitect ofwel directeur van gemeentewerken van Zevenbergen. Deze De Gouw heeft nauwgezet een met potlood geschreven verslag gedaan van elke dag uit de oorlogsperiode te weten vanaf 10 mei 1940 tot en met 11 april 1945.Zijn verhaal kan gelegd worden naast de foto’s die zijn te zien in de maand novem-ber in de hal van het gemeentehuis in Zevenbergen. Elke werkdag worden daar foto’s tentoongesteld, bijeengebracht door de gezamenlijke heemkundekringen uit de gemeente Moerdijk.Tevens exposeert de Zevenbergse heem-kundekring in de gehele maand november op alle dagen in “Zeven Schakels” met foto’s uit de Tweede Wereldoorlog uit de gemeente Zevenbergen.

Oorlog en Bevrijding in de Westhoek op foto’s

ZEVENBERGEN - Het bekende smart-lappenkoor Dolor Canto uit Zeven-bergen heeft behoefte aan een aantal nieuwe leden van het ‘mannelijke’ geslacht.

Zeker de afgelopen jaren heeft dit koor een bepaald niveau bereikt wat ze graag wil handhaven. Om de muzikale balance weer in evenwicht te brengen is er daarom plaats voor nieuwe zangcollega’s.Dolor Canto is een laag drempelig koor wat inhoudt dat u geen noten hoeft te kun-nen lezen en zich alleen op de tekst hoeft

te concentreren die voor u staat. De optre-dens zijn in de hele regio en soms op uit-nodiging daar buiten. De sterke band van de leden onderling zorgt er voor dat u zich direct thuis zal voelen bij dit koor.Om de twee weken repeteert het koor in de bekende locatie: de Borgh in Zeven-bergen. Dus als u al lang twijfelt of een zangkoor iets voor u is, stap dan over de drempel en wees van harte welkom bij ons koor. Voor eventuele inlichtingen kunt u contact opnemen met: Netty Nagtzaam, tel. 0168/326808, e-mail [email protected]

Zevenbergs Smartlappen-koor heft ledenstop op

BREDA 076-5729568HEIJNINGEN 0167-528558

Profi teer nu vanverlaagde BTW-tarief!

Page 7: Dm 20141112

lief en leed

PAGinA 7

Familieberichten

Thebe Thuiszorg MoerdijkVoor persoonlijke verzorging/verpleging.

Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen- en verhuurartikelen in Zevenbergen.Bel: 088-117 32 14 of mail naar [email protected]

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten en Fijnaart.Huisartsenpraktijk De Clundert, Westerstraat 41, Klundert, tel. 0168 - 40 12 22, voor inwoners van Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 -435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenBuiten de openingstijden van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076-5953099.Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 25,Roosendaal, tel. 0165-591400.Apotheek KlundertDe Eendracht, Westerstraat 43, Klundert is voor spoedgevallen bereikbaar viatel. 0168-388190.Tandarts10 november t/m 16 november: H. Beersma, telefoon 0168-32454217 november t/m 23 november: P. Vorage, telefoon 0168-402563WijkzusterTelelefoon 0165-54 66 13DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168-324489

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Openingstijden Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen Tel: 14 0168Maandag t/m donderdag 08.30 – 12.00 uur en 08.30 – 17.00 uur (op afspraak)Donderdag 18.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)Vrijdag 08.30 – 12.00 uur

kunstgebitreparatiesOOK WEEKEND REPARATIESaanpassen gebit prothese op implantatenklikgebit

Informatie afspraak isGRATIS!

Tandprothetisch Centrum ZevenbergenHaveneind 25, Zevenbergen T. 0168 370986

www.tpczevenbergen.nl, [email protected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

D a n s e n o n t m o e te l k a a r i n r i j s b e r g e n

voor singles & parenZaal open 19.30 uur start 20.30 uurHarmonieZaal te rijsbergen

ZaterDag15 novembereddy smets

& letty lankainlichtingen: 06 22414307 www.bootrijsbergen.nl

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

snuffelmarkt goes22 + 23 nov

ZeelanDHallen *9.00-16.30 uur

gratIs Parkeren

Voor de vele blijken van belangstelling en medelevendie ik mocht ontvangen na het overlijden van mijn lieve man

Leen Rijndorp

wil ik u allemaal hartelijk bedanken.

Het heeft mij veel goed gedaan.

Miek Rijndorp

Willemstad, november 2014

Koman’s Vishandel B.V. te MoerdijkVerse Zeebaarsfilet 500 gram € 8.95

Verse Kabeljauwfilet met vel 500 gram € 9.50Gekookte Mosselen diepvries per kilo € 6.50Openingstijden: Ma t/m Wo: 08.00-13.00u Do en Vr: 08.00-16.00u Za: 08.00-13.00u

Alleen contante betaling mogelijk

Koman’s Vishandel B.V.Den Bels 1, 4782 PG Moerdijke-mail: [email protected] / 0168-412422

Deze aanbieding is geldig t/m zaterdag 22 november 2014

29520 visite Jongenotter 09-04-2008 15:24 Pagina 1

Uitvaartverzorging Ria Jongenotterpersoonlijke begeleiding en stijlvolle uitvaart

Tel. 0168 - 403877

Dag en nacht bereikbaar.Voor alle verzekeringsmaatschappijen

Ook voor budget-uitvaarten

WWW.RIAJONGENOTTER.NL

Lieverd,Leven is als sneeuwje kunt het niet bewarentroost is dat je er wasuren,maanden,jaren.

Degene die ik liefheb verlaat ik om de degene die ik liefhad terug te vinden.

In liefde losgelaten mijn lieve vrouw

Erna Hamers - Ritchiechtgenote van

Jan Hamers

Zij overleed in de leeftijd van 65 jaar.

Jan HamersMa RitchiFamilie RitchiMa HamersFamilie Hamers

4 november 2014Kadedijk 25, 4793 GA Fijnaart

De afscheidsdienst heeftinmiddels plaatsgevonden.

Page 8: Dm 20141112

PAGINA 8

Cafetaria Amber - Zevenbergsepoort 4 - 4791 AE Klundert - 0168-405201 www.cafetaria-amber.nl - [email protected]

ZEVENBERGEN - Cafetaria Amber aan de Zevenbergsepoort 4 te Klundert, is opgenomen in de landelijke Cafetaria Top 100 (2014/2015), een onafhanke-lijke ranglijst van topcafetaria’s sa-mengesteld door het vakblad Snack-koerier.

Met behulp van zo’n dertig anonieme ju-ryleden, heeft Snackkoerier honderden cafetaria’s bezocht en beoordeeld. Er is gekeken door het oog van een kritische consument. Beoordeeld is op smaak/be-reiding van de producten, gastvriendelijk-heid, prijs/kwaliteitverhouding, hygiëne en natuurlijk de uitstraling.

VIP KlantenkaartIn een land met meer dan 5000 cafetaria’s,

is het uniek bij één van de beste 100 cafe-taria’s van Nederland te horen. Om dit te vieren start Cafetaria Amber binnenkort met het uitgeven van een VIP Klanten-kaart. Vaste klanten kunnen zo punten sparen en die later inwisselen voor leuke kortingen en acties.

UitbreidingMisschien heeft u zelf al een kijkje geno-men. Sinds begin november is de cafetaria bijna verdubbeld in oppervlakte. Achter in de zaak kunnen bezoekers heerlijk zitten met uitzicht op een levensgrote foto van Venetië. Of een drankje nuttigen aan de nieuw geplaatste bar.Volg Cafetaria Amber op Facebook en blijf zo op de hoogte van de nieuwe acties, zo-als bijvoorbeeld de VIP Klantenkaart.

Één van de beste cafetaria’s in de Regio West-Brabant

KORT BEDRIJVIG

DOOR CEES VAN DER BURG

De groep ‘de PietenChaos’ bestaat bijna 5 jaar en werd opgericht door Jeffrey Dal-derop, die sinds 2001 op persoonlijke titel reeds betrokken is bij de jaarlijkse intocht van Sinterklaas. In 2009 werd begonnen met een groepje van drie Pieten, maar inmiddels is dat uitgegroeid tot een groep van vijftien zwarte Pieten. Met elkaar wer-ken zij aan een leuk en mooi Sinterklaas-feest voor jong en oud. In december 2010 werden de eerste stappen gezet naar de vorming van een echte Sinterklaasvereni-ging.

KikaOp 21 oktober 2014 is de vereniging offi-cieel een stichting geworden met als be-stuur Renée Seelen (voorzitter), Marjolein Goossens (secretaris) en Jeffrey Dalderop (penningmeester). Als nevenactiviteit koos de PietenChaos ervoor om zich ook in te zetten voor een goed doel. Daarbij viel de keus op de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa), die via kostbaar onderzoek het aan-tal van 25% aan sterfte door kinderkanker terug wil dringen naar 5%. Elk jaar gaat daartoe een deel van de opbrengst van de PietenChaos naar de Stichting Kika.

PietennaamAlle pieten hebben een eigen pietennaam, inclusief een eigen karakter, zoals Plan-

piet, Stalpiet, Spelletjespiet, Knuffelpiet en Regenboogpiet. De kleding wordt in eigen beheer gemaakt en oogt bijzonder fraai en verzorgd. De drukste activiteiten vinden plaats vanaf de intocht van Sin-terklaas, maar het hele jaar door worden bijeenkomsten gehouden om plannen te maken en het organiseren van mooie sinterklaasfeesten. Ook dit jaar komen ze weer met Sinterklaas op Pakjesboot 7 naar Zevenbergen. DansgroepOverigens is de Pietenchaos ook actief in Halderberge en daarnaast is een Pieten Academie gestart en hebben de eerste twee leerlingen zich aangemeld. Op die manier hoopt de PietenChaos een bijdrage te leveren om het Sinterklaasfeest in Ne-derland (met Zwarte Pieten) levendig te houden. Volgend jaar wordt nog verster-king verkregen door een dansgroepje van Balletstudio Tamara, die tijdens de presen-tatie een vlot pietendansje uitvoerden. HuisbezoekMet veel plezier en een beetje informatie van de ouders komt de Pietenchaos graag aan huis om het sinterklaasfeest compleet maken. Met bezoekjes van ongeveer 30 minuten kunnen de kinderen het sinter-klaasfeest van het jaar beleven. Standaard komt men met minimaal twee pieten. Dit is bedoeld om het voor de pieten zelf wat

makkelijker te maken voor het geval ze in een lastige situatie komen en dan elkaar kunnen helpen zich daar weer uit te red-den. PietenpartyIeder jaar is in de periode dat Sinterklaas Nederland bezoekt wel een kindje jarig. De PietenChaos kan dan zorgen voor een kinderfeestje met zwarte pieten en een leuk pietenthema. Van 13.00 tot ongeveer 16.00 uur zal gevuld worden met spelle-tjes. De kinderen worden dan verwacht om verkleed als Sint of piet naar het feestje te komen. Tijdens het feestje worden allerlei dingen gedaan die iets met Sinterklaas te maken hebben, zoals het pepernotenspel, de mooiste tekening voor Sinterklaas en een Feestpiet stoelendans. Meer informa-tie is te vinden op de website pietenchaos.nl.

SinterklaasintochtDe Stoomboot uit Spanje met de Sint en zijn gevolg komt dit jaar op zaterdag 15 november aan op de Schansdijk (tussen de Caldic en Colcim) om 14.00 uur en wordt dan verwelkomd door meneer Michel (van Opstal). Vervolgens gaat de stoet naar het midden-Haventracé en wordt de Sint om 14.30 uur ontvangen door de burgemees-ter of diens plaatsvervanger. Aansluitend volgt om 15.00 uur het traditionele pro-gramma in De Borgh.

PietenChaos brengt orde op zakenZevenbergse st icht ing zet z ich in voor KiKa

ZEVENBERGEN - Op 21 oktober jongstleden is de PietenChaos officieel een stichting geworden. Afgelopen zater-dag hield de reeds vijf jaar bestaande groep een presentatie in Theater De Schuur.

DOOR REMKO VERMUNT

De begroting van de gemeente Moerdijk bedraagt 85 miljoen euro. Maar hoeveel geld daarvan gaat er nu daadwerkelijk naar een dorp als Fijnaart en waar wordt dat geld dan aan besteed? Door een buurtbegroting op te stellen hoopt de gemeente een antwoord te

krijgen op die vragen. “Ik hoor wel eens op straat: ‘Waar gaan mijn euro’s naar-toe,’” vertelt wethouder Fakkers. “Met de buurtbegroting geven we antwoord op die vraag.”

BesparingDe gemeente wil niet alleen inzicht geven in de begroting, ze willen de inwoners

ook betrekken bij de begroting. “Mensen zeggen straks misschien wel: ‘Dat kan ik veel goedkoper voor je doen, of waarom pakken jullie dat niet anders aan.’ Zo besparen we nog geld ook.” Het inzicht in de begroting hoort volgens Fakkers bij de burgerparticipatie. Als de pilot slaagt, worden er voor de gehele gemeente spe-ciale begrotingen opgesteld.

Fijnaart krijgt dorpsbegroting ‘Een dorpsbegrot ing past binnen de burgerpart icipat ie ’

FIJNAART – De gemeente Moerdijk gaat een pilot starten met een buurtbegroting in de kern Fijnaart. De begro-ting moet aantonen waar het geld van de gemeente precies naartoe gaat als het om Fijnaart gaat. De gemeente wil hiermee meer inzicht geven in de begroting en burgers mee laten denken over de kosten.

KLUNDERT - Op 14 en 15 november houdt vogelvereniging Excelsior haar onderlinge jubileumtentoonstelling.

De grote zaal van het Parochiehuis zal weer omgetoverd worden tot een waar vogelparadijs. Er zijn door 19 leden 221 vo-gels ingezonden op deze tentoonstelling, van kanarie tot papagaai. Dit zijn vogels die allen in gevangenschap gekweekt zijn. En 80 procent is gekweekt door de leden van Excelsior.Tevens is Excelsior op zoek naar nieuwe

leden, in Klundert zijn er zeker mensen die voor hun hobby vogels houden verzorgen en kweken, voor deze mensen is Excel-sior een goede thuishaven, en als men lid wordt, ben je automatisch lid van de NBvV en krijg je maandelijks het prachtige maandblad “Onze Vogels” waarin zeer veel wetenswaardigheden staan over het houden van vogels.

Zeker nu de wetgeving steeds strenger wordt is het raadzaam jonge vogels die men kweekt te ringen, er zijn soorten waar

een vaste voetring verplicht is daar anders bij controle deze in beslag genomen wor-den door de dierenpolitie, inclusief een flinke geld boete.Daarom is het zeer aan te bevelen lid te worden van een vogelvereniging.Inlichtingen tijdens de tentoonstelling wel-ke geopend wordt op vrijdag 14 november om 20.00 uur, en zaterdag 15 november van 10.00 tot 16.00 uur. U bent van harte welkom in Het Parochie-huis in de Oosterstraat 20 te Klundert. De toegang is gratis.

60e vogeltentoonstelling georganiseerd

LANGEWEG - Carnavals Stichting de Slikgatse Kemphanen houdt op zater-dag 15 november weer voor de derde keer een Sauwelavond.

Dit vindt plaats in Eeterij & Feesterij fe Droom te Langeweg de zaal is open om 18.30 uur en om 19.30 uur zal de eerste

sauwelaar zijn/haar opwachting maken. De entree is gratis en in de pauze zal een loterij gehouden worden. De optredende sauwelaars zijn: Nick Fleismann, Bart kete-laars, Cheyenne de Laat, René van Boxel, Luuk Meesters, Judith Hoefnagels, Ronald Kustermans, Kees van Oosterhout, Arie Schoofs en Twan van Oers.

Sauwelavond Langeweg

STANDDAARBUITEN - Het aftellen is begonnen: zaterdag 15 november komt Sinterklaas weer naar Neder-land. De Goedheiligman zal om 14.00 als vanouds in de haven van Stand-daarbuiten aankomen. Hopelijk zullen er weer veel mensen staan om hem welkom te heten!

Daarna zal Sinterklaas onder begeleiding van Harmonie Oefening en de Stardreams naar het Thomashuis gaan, waar de of-ficiële ontvangst door de wethouder zal plaatsvinden. Op de Markt zullen lootjes worden uitge-deeld aan de aanwezige kinderen. Sin-terklaas en zijn Pieten hebben een paar extra cadeautjes meegebracht die daar ter plekke zullen worden verloot.Vervolgens gaan we in optocht achter de

Harmonie aan richting ‘t Sandt. Natuurlijk hebben de Pieten weer een spectaculair programma voorbereid. De winnaars van de kleurwedstrijd worden ook ‘s middags door Sinterklaas bekend gemaakt. Aan het einde van de middag kunnen de snoepzak-ken worden opgehaald, tegen inlevering van een snoepzakbon.De kleurplaten kunnen nog tot en met 12 november worden ingeleverd bij Jac At-tent. Mocht u de collectant hebben gemist, dan staat er daar nog een collectebus. Ook de kleurplaten en snoepzakbonnen zijn bij Jac Attent nog tot en met 12 november verkrijgbaar.Langs deze weg wil het Sinterklaascomité alle mensen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan de collecte, mede dankzij uw steun kan ook dit jaar Sinter-klaas weer feestelijk onthaald worden.

Intocht Sinterklaas Standdaarbuiten

KLUNDERT - Op zaterdag 15 november komen Marcel en Lydia Zimmer naar Klundert voor het vakantiebijbelclub-concert 2014. Zij zijn bekend van een groot aantal kinderliedjes, zoals ‘Ja is ja’, ‘Groot en geweldig’ en ‘Kom aan boord’ en van door hen gemaakte op-wekkingsliederen.

Het concert is een kado voor alle kinderen en hun familie die in de herfstvakantie naar de vakantiebijbelclub kwamen in Ze-venbergen, Fijnaart en Klundert.

Gelukkig is er plek genoeg dus zijn ook alle andere kinderen in de leeftijd van on-geveer 4 tot 12 jaar welkom. De kaartjes voor het concert zijn gratis. Reserveren is niet verplicht, maar wel aanbevolen (kaartje = voorrang). Voor meer informatie en voor het reserveren van kaartjes, kijk op www.pknklundert.nl

Het concert vindt plaats op zaterdag 15 no-vember in de kerk aan het Von Kropffplein 1 in Klundert. Het begint om 15.30 uur en is om 17.00 uur afgelopen.

Marcel en Lydia Zimmer geven familieconcert

Feest je als afslui t ing vakant iebi jbelclubs

ZEVENBERGEN - Voor een overvolle theaterzaal van hotel De Borgh con-certeerden afgelopen zondagavond 2 orkesten in een dubbelconcert: Het Zevenbergse “Symfonisch RuimteOr-kest” en de bekende Harmonie “Eu-phonia” uit Teteringen.

Het Zevenbergse symfonisch RuimteOr-kest o.l.v. Caspar versluis opende de avond met een mooie vertolking van het eerste deel van Dvoraks “New World Symfonie”, gevolgd door enkele dansen van Johannes Brahms. Daarna was het tijd voor Blues, Cubaanse muziek en een medley van de

bekendste titelsongs uit de James Bond-films. Na de Pauze trad 52 muzikanten tellende Euphonia op onder leiding van de beroemde dirigent Römanö Mediati. Dat Euphonia in de éen na hoogste afde-ling van de nederlandse muziekfederatie speelt bleek uit de prachtige vertolkingen van “The Benefaction from Sky and Mo-ther Earth” van de japanse componist Ya-gisawa. Het mooi gedragen “To my Coun-try” van Johan de Mey was een ode aan de bevrijding van Nederland. gevolgd door prachtige vertolkingen van Les Misérables en Persis. Afgesloten werd met klaterende Klezmer medley “Besserabyanke”. Het pu-

bliek genoot met volle teugen en beloonde het orkest met een staande ovatie. In zijn dankwoord memoreerde voorzitter Gerrit van der Schouw nog eens het feit er vanaf 1920 tot aan de 2e wereldoor-log een symfonieorkest in Zevenbergen bestond, wat in de volksmond “de Sen-fenie” werd genoemd. Een aantal van die muzikanten overleefden de oorlog niet en het heeft tot 1995 geduurd voordat er weer een symfonisch orkest in Zevenber-gen werd opgericht. Volgend jaar zal het symfonisch RuimteOrkest dan ook haar 20 jarig bestaan vieren met een aantal feest-concerten.

Topconcert in Zevenbergen

WILLEMSTAD - De herfst begint met een stemming concert van de drie Willemstadse koren op 15 november.

Twee jaar geleden al weer hebben de drie Willemstadse koren

meegedaan aan een benefiet concert t.b.v. de restauratie van het orgel van de Koepelkerk. .De toegang is gratis, alhoewel we wel collecteren om de kosten binnen de perken te houden. Aanvang 20.00 uur. Voor informatie: Leen Blok 0168-473883.

Willemstadse koren in Concert

Page 9: Dm 20141112

RAT IN DE VAL

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

(0113) 57 38 81www.ongediertespecialist.nl

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

Activiteiten AgendA

Jongerenwerk Moerdijk

Jongerencentrum Tune inn

Kristallaan 25d

4761 ZC Zevenbergen T. 0168 - 325996

Info: www.jongerenwerkmoerdijk.nl

vrijdag 21 november

Spooktocht deelname € 5,00

Tijd 19.00 - 23.00 uur

Leeftijd 10 jaar tot 16+

vrijdag 13 december

Klundert bij kaarslicht

Tijd 17.00 - 23.00 uur

Leeftijd Alle leeftijden

Surplus Welzijn nieuwsp/a Pastoor van Kessellaan 74761 BH ZevenbergenTelefoon: (0168) 32 33 [email protected]

Kind centraal en wijk erbij Als we het hebben over een brede school in deze gemeente, dan hebben we het eigenlijk over de gestructureerde samenwerking en gezamenlijke activiteiten van scholen en hun (omliggende) partners. Denk hierbij aan activiteiten zoals een huiswerkklas, lessen van sportclubs en kookworkshops van de GGD. Altijd staat de ontwikkeling van het kind centraal. Er zijn ook activiteiten voor ouders en buurtgenoten, zoals een informatieavond over opvoeding of een wijkontmoeting op het schoolplein. Bijvoorbeeld in de vorm van een kerst- of boekenmarkt. Brede scholen dragen een steentje bij in het verstevigen van sociale verbanden en het vergroten van de leefbaarheid van de wijk of kern. Als er meerdere scholen in een kern zijn, worden er nu steeds meer gezamenlijk activiteiten opgepakt. De krachten worden gebundeld en een grotere doelgroep wordt bereikt. Zo heeft het jongerenwerk afgelopen september een

aantal kunstworkshops georganiseerd, voor de vier Klundertse basisscholen. Dit in het kader van festival Ontpop. Dit was voor herhaling vatbaar en wordt een jaarlijks terugkerende activiteit. Nieuw is ook de verbinding met de gebiedsplannen die momenteel vanuit de brede scholen in de diverse kernen wordt gemaakt. De dorps- en stadsavonden zijn de ideale plek voor de scholen om nog meer partners aan zich te binden. Surplus verbindt en ondersteuntWe zijn altijd op zoek naar leuke ideeën en initiatieven. Heeft u een leuk idee of wilt u graag betrokken worden bij de brede schoolontwikkeling bij u in de buurt? Dan horen wij dat heel graag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merle Dekker, (school)opbouwwerker Surplus Welzijn, via T 0168 32 33 50 of 06 53 25 54 47. Of mail naar E: [email protected]

Brede school Moerdijk MOeRdiJK - de brede school ontwikkeling is nog steeds in volle gang. Alle 24 scholen in de gemeente Moerdijk hebben de ambitie om zich hier toe te ontwikkelen. Basisscholen in Klundert, Zevenbergen, noordhoek, Standdaarbuiten en Zevenbergschen Hoek hebben dit certificaat al en in Langeweg en Fijnaart wordt hier momenteel ook hard aan gewerkt.

Klundertse kunstworkshop voor “Ontpop”

De jaarlijkse feestavond voor alle Moerdijkse vrijwilligers en sporters vindt plaats op vrijdag 12 december. Ieder jaar worden alle vrijwilligers en sporters is de gemeente Moerdijk bedankt voor hun sportieve, enthousiaste en belangeloze inzet voor de Moerdijkse samenleving. Gemeente Moerdijk, Vrijwilligerscentrale en Moerdijk Fit laten op deze avond hun waardering zien. Alle bezoekers worden als exclusieve VIPS verwelkomd en kunnen genieten van een leuke avond, vol verhalen en anekdotes, ontspanning en natuurlijk een hapje en een drankje. Deze gezellige avond begint om 19.30 uur. Aanmelden

kan tot 20 november [email protected]

KLundeRt - viP feest voor Moerdijkse.viP feest voor Moerdijkse vrijwilligers en sporters in de niervaert in Klundert

HOOM staat voor Hulp en Ondersteuning Op Maat MOeRdiJK - in de gemeente Moerdijk biedt HOOM verschillende vormen van hulp in de thuissituatie. vrijwilligers worden ingezet bij vooral oudere mensen, voor als zij op zoek zijn naar een luisterend oor, zin hebben in een praatje, om gezellig samen te winkelen of om boodschappen te doen. Zo wordt beoogd de eenzaamheid bij ouderen te voorkomen.

MantelzorgersEr wordt de laatste tijd veel gesproken en geschreven over mantelzorgers. Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald zorgen voor zieke of gehandicapte familieleden of vrienden. Meestal gaat het om zorg voor een langere tijd. In deze tijd van grote bezuinigingen in de zorg, wordt steeds meer een beroep op mantelzorgers gedaan. Daar waar zorgprofessionals, bijvoorbeeld thuiszorg, voorheen zorgden voor mensen die thuis hulp of zorg nodig hadden, moet een groot deel nu opgevangen worden binnen het eigen sociale netwerk. Mantelzorgers hebben vaak ook een eigen gezin, baan of studie. Daarbij de zorg hebben voor een naaste kan bij de mantelzorger voor overbelasting zorgen.

HOOM zet dan respijtzorg in. Bij respijtzorg wordt de zorg voor de naaste tijdelijk overgenomen door een vrijwilliger of professional. Door tijdelijk de zorg aan een ander over te laten krijgt de mantelzorger even lucht en ruimte om

andere dingen te doen. In de wetenschap dat de zorg voor zijn/haar naaste goed geregeld is. Daarnaast kan de mantelzorger een beroep doen op de mantelzorgcoach. Deze mantelzorgcoach kijkt samen met de mantelzorger hoe de zorg zo goed mogelijk is vol te houden terwijl de mantelzorger goed voor zichzelf blijft zorgen. Naast de fysieke zorg zijn er steeds meer regelingen en bijkomende zaken die rondom mantelzorg uitgezocht moeten worden. Dit kan voor de mantelzorger net even te veel zijn. Het helpt dan als een mantelzorgcoach luistert, adviseert, ontlast en samen met de mantelzorger zoekt naar oplossingen.

Op www.hoomondersteuning.nl kunt u meer informatie vinden over deze en andere diensten die HOOM levert en hoe u als vrijwilliger of mantelzorgcoach aan de slag kunt.

Stolker Sportprijzen

nieuwe seriesklaar terwijl u wacht

www.debekerboer.nl

Uit eigen timmerfabriekIedere houtsoort leverbaarVervang Uw vlizotrap door een vaste trap

Ambachtenstraat 5b 4731 RE Oudenbosch Tel. 0165 - 31 33 54

Ingrid van Iersel - van MarissingGsm: 06 - 51 86 20 51E-mail: [email protected]

NOVEMBER AANBIEDINGWEG MET DE VLIZOTRAP?

vaste trap naar zolderin vuren hout,

ingemeten en geplaatst€1300,- incl. BTW

Margrietstraat 15 / Rucphensestraat 62 - Sint Willebrord - Tel. 0165-382403 Dinsdagmiddag gesloten - Vrijdagavond koopavond - www.daanvandeurse.nl

meubelen ● gordijnen ● vloeren ● verlichting ● kleinmeubelen ● zonwering ● woonaccessoires

COMPLETE WONINGINRICHTING

inruilmogelijk!

3300 m2

Gewoon mooier!

vele woonprogramma’s met kortingen tot 50%!!

3 - H - 2 van € 1935,- nu voor € 1500,- 2,5 - H - 2 voor € 1125,-incl. kussens in alle kleuren mogelijk

3 - 1 Relax - 1 van € 2399,- nu voor € 1799,-

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

Page 10: Dm 20141112

sport

pAGINA 10

SENIORENBRIDGE WILLEMSTADUitslag 5 november: 1. mw. Keuter-mw. Erkamps 62,85%, 2. dhr. Brouwers-dhr. Maat 59,38%, 3. mw. Knook-Maris-dhr. Groeneveld 58,68%, 4. dhr. Van Beem-mw. Braber 57,29%, 5. mw. Maat-mw. Van Meel 54,17%, 6. mw. Lussenburg-mw. Graafmans 53,47%, 7. dhr. De Jager-dhr. G. Knook 49,31%, 8. mw. Dane-Visser-mw. Knook-den Hollander 48,96%, 9. mw. Coomans-dhr. Van Meel 47,92%, 10. dhr. A. Knook-mw. Van der Vorm 45,14%, 11. dhr. Van Exel-dhr. Van Brouwershaven 42,36%, 12. dhr. De Heer-dhr. Van Schen-del 42,01%, 13/14. dhr. A. van der Linden-mw. Frijters 39,24%, 13/14. mw. Oele-mw. Van Sprundel 39,24%.

BRIDGECLUB FIJNAARTUitslag maandag 3 november, A-lijn: 1. ged Jan Timmers-Ernst Verwer, Nel Jonkers-Schalk v.d. Vorm 64,93%; 3.Ab Bienefelt-Ad v. dBoon 58,33%; 4.Gerry v.d. Boon-Maarten Schouls 57,29%; 5.Pex Rijnberk-Henk Stam 54,17%.

B-lijn: 1. Willy Timmers-Nelleke van Zui-lichem 66,17%; 2. Els Kamp-Ria Stam-kot 64,17%; 3. Martha en Piet Berghout 60,67%; 4.Tonnie Broeders-Nel Keuter 52,75%; 5. Nettie Donders-Jo van Sprun-del 51,25%.

C-lijn: 1. Adje Knook-Kors van Beem 61,25%; 2. Anita Koole&Hannie van Tilborgh 60,42%; 3. Pia Kok-Ger Laheij 80,00%; 4. ged. Piet Vermunt-Chrtine van Huisstede, Veronica van Nieuwenhuyzen-Joke den Engelse 52,08%.

BRIDGECLUB KLUNDERTUitslag maandag 3 november, A-Lijn: 1. Dames Buijs-V.d.Wiel 59,38%, 2. Dames v.Drimmelen-Goedemondt 55,21%, 3. Dhr. en mw. R. en T. Damen 54,17%, 4-5. Mw Leendertse-dhr. V. Knippenberg 53,13%, 4-5. Dames Vermeulen-Viergever 53,13%, 6-7. Dhr. en mw. Schampers 47,92%, 6-7. Heren Roos-V. Beek 47,92%, 8. Dames Pars-Oranje 44,79%.B-Lijn: 1. Dames den Hollander-Gerrits 67,08%, 2. Dames Bol-Verhoeven 60,94%, 3. Dames Leijten-Den Engelse 53,23%, 4. Heren de Heer-V. Schendel 53,06%, 5. Dames Bol-V. Eekelen 52,72%, 6. Dhr. en mw. V.d.Hil 50,80%, 7. Dhr. en mw. T. en T. Damen 50,38%, 8. Dames Veenstra-V. Sprundel 49,53%.

BRIDGECLUB DE HOEKSLAGUitslag 5 november: 1.Ineke vd Klis-Jo Leendertse 59.38%; 2.Gerrie Verkaik-Wim vd Velden 55.21%; 3.Emmy en Rob Lor-mann 52,60%; 4.Betty en Max Geheniau 52,60%; 5.Coby vd Hil-Jan v. Beek 52,60%; 6.Joke Francois-Ton Beumer 50,00%; 7.Pe-ter Drabbe-Wim v Zwol 48.96%; 8.Corrie van Genesen-Ria Luijkx 47,92%; 9.Evalien en Theo Goossens 44,27%; 10.Gerard Cornel-Ad Roomer 36,46%.

ZBCMaandagavond 3 november, A-lijn: 1. Rinus Krols & Frans te Welscher 69,17%; 2. Andre Vos & Nel Vos 58,33%; 3. Rien Oomen & Lisette Oomen 51,67%; 3. Jan den Biggelaar & Jos Verheijen 51,67%; 5. Berna de Kok & José Spiering 51,25%B-lijn: 1. Annie Tielen & Jan Verschueren

61,25%; 2. Thea Graven & Rosetta v Bas-telaere 57,08%; 3. Anke de Grund & Fried-je Kock 54,58%; 3. Jan vd Krogt & Tineke vd Krogt 54,58%; 5. Rinus Wagemakers & Ria Wagemakers 54,17%C-lijn: 1. Cor Beumer & Corrie Vissers 59,72%; 2. Marcel Henkelman & Erna Henkelman 57,64%; 3. Lia Lamers & Marjo de Raad 55,90%; 4. Corrie v Bijsterveldt & Jan Tabak 53,82%; 5. Tiny Lansen & Annie vd Luytgaarden 52,08%D-lijn: 1. Toos vd Giessen & Jos Gevers 59,44%; 2. Diny Verhoef & Toon vd Wiel 57,08%; 3. Henk v Genesen & Lida v Leeu-wen 55,76%; 4. Ine Corstiaensen & Kees Corstiaensen 55,35%; 5. Janus Schrau-wen* & Riet Schrauwen* 49,13%

Dinsdagavond 4 november, A-lijn: 1. Ellie de Hoog & José Spiering 57,29%; 2. Ruud de Vrijer & Wil Walraven 55,21%; 3. Jos Gevers & Toos vd Giessen 54,17%; 4. Toos Ermers & Riet Nooren 53,82%; 5. Lida v Leeuwen & Theo vd Louw 53,47%B-lijn: 1. Marian Kavelaars & Ria de Waal 56,67%; 2. Thea Graven & Sylvia Stoffels 55,83%; 3. Tiny Lansen & Annie vd Luyt-gaarden 54,58%; 4. Toon v Gurp & Ria v Gurp 53,75%; 5. Bert Groenewegen & Nel Groenewegen 51,67%

C-lijn: 1. Tonnie Vreugdenhil & Gerda Ver-meulen 66,50%; 2. Henny de Jong & Corrie de Reijer 62,08%; 3. An Dingemans & An-toinette Rosendaal 60,42%; 4. Jannie van der Have & Joska Heijblom 55,50%; 5. Jan Rottier & Rosa Wiessner 53,50%Afmelden tot 2 uur voor aanvang: 06-49844480. Voor info: 06-19246311.

BRIDGE

KLUNDERT - De eerste punten voor Klundert zijn binnen na een sensa-tionele 1-2 overwinning in en tegen Dinteloord.

Het experiment om de wedstrijd in de avonduren te spelen bleek een succes met het voor Dinteloord ongekende aantal toe-schouwers van rond de 500. Het duel be-gon spectaculair, al in de 2e minuut werd een doelpunt van Dinteloord afgekeurd vanwege vermeend buitenspel. In de daar-opvolgende minuut werd ook een doelpunt van Christian Fuanani afgekeurd, nadat hij vanuit de rebound scoorde nadat de bal was teruggekomen. Na deze sensationele opening was Dinteloord de bovenliggende partij en kon Klundert enkel door keihard te werken tegenstand bieden. De 1-0 in de 32e minuut door Pieter van Est was op dat moment verdiend te noemen. Klundert stroopte echter de mouwen op en liet het kopje niet hangen. De gelijkmaker van Klundert kwam er na een verre uittrap van doelman Yoeri van Wingerden op Christian Fuanani. De behendige spits wurmde zich langs de laatste verdediger die niets an-ders kon doen dan hem naar de grond te trekken. De penalty was natuurlijk terecht, maar de overtreding waar maar één straf op staat, namelijk rood, bleef met geel achterwege. Peter van Wingerden schoot de strafschop onberispelijk binnen en kon Klundert met een gelijke stand van 1-1 gaan rusten.Na rust pakte Klundert de zaken veel ener-gieker aan en ging het nagenoeg alle duels over het hele veld winnen. Doelpunt van Eric Fuanani werd opnieuw afgekeurd op advies van de Dinteloordse assistent. In

een bloedstollend spannende eindfase, met veel strijd en passie en weinig goed voetbal, trok Klundert de 3 punten als-nog over de streep. Edgar van der Giesen scoorde in de 86e minuut 1-2. De assistent van Dinteloord wilde er voor de 3e keer een stokje voor steken, maar scheidsrech-ter Elissen dacht daar anders over en wees naar de middenstip.In het restant had Klundert de wedstrijd middels Kevin van Andel in het slot moe-ten gooien, maar oog in oog met doelman Pietersma bleek deze de sterkste, waar-door het tot het laatste fluitsignaal span-nend bleef. Na het laatste fluitsignaal was de ontlading groot bij Klundert. Winnen in het hol van de leeuw deed Klundert ontzet-tend goed en smaakt naar meer. Eindelijk af van die hatelijke nul.

UitslagWoensdag 5 novemberKlundert MB1-Unitas’30 MB1 2-4Zaterdag 8 novemberDinteloord 1-Klundert 1 1-2SC Amstelwijck 2-Klundert 2 1-1Klundert 3-Heerjansdam 4 7-2Klundert 4-Alliance 2 5-2Klundert A1-ODIO A1 0-3Klundert MB1-Tholense Boys MB1 0-1Klundert C1-Unitas’30 C2 7-1

Baronie C9-Klundert C2 3-1Internos D2-Klundert D1 1-7Virtus D3-Klundert D2 9-1Zwaluwe E1G-Klundert E1-2Terheijden E2-Klundert E2 6-6Klundert F1-Zwaluwe F1G 1-1Klundert F2-Sprundel F3 4-0Vosmeer F2G-Klundert F3 1-2Zondag 9 novemberNoordhoek 2-Klundert 2-1ProgrammaDonderdag 13 november20:00 De Fendert 1-Klundert 1/2Zaterdag 15 november14:30 Heerjansdam 3-Klundert 212:30 Rijsoord 6-Klundert 312:00 Klundert A1-Tholense Boys A113:00 Cluzona B1-Klundert B112:00 Klundert MB1-SJO FC De Westhoek MB110:30 Klundert C1-Hoeven C111:30 Boeimeer C5-Klundert C210:30 Klundert D1-Rood Wit W D108:45 Klundert D2-Kogelvangers D2G09:15 Seolto E1-Klundert E109:30 DHV E1-Klundert E211:30 Dubbeldam F3-Klundert F108:45 Klundert F2-Rood Wit W F308:45 Klundert F3-DIOZ F2Zondag 16 november11:00 Klundert 2-SC Gastel 4

Streekderby prooi Klundert

KLUNDERT - Het eerste team van korf-balvereniging DSO is de zaalcompe-titie voortvarend begonnen. In West-kapelle werd de eerste wedstrijd van het zaalkorfbalseizoen gewonnen met 13-18. Met name de sterke eerste helft was hier de basis voor.

Het tweede team van DSO wist een goede wedstrijd niet te bekronen met winst. Bij Swift verloren ze met 22-18. Het derde team ontbeerde het aan geluk en verloren met 1 punt verschil, tevens bij Stormvogels in Westkapelle.Het A2 wist haar eerste wedstrijd in Vlis-singen ook niet om te zetten in winst. Bij Seolto werd er verloren met 11-5.

UitslagenStormvogels (W) 1-DSO (K) 1 13-18Swift (M) 3-DSO (K) 2 22-18Stormvogels (W) 2-DSO (K) 3 11-10

Seolto A3-DSO (K) A2 11-5

ProgrammaZaterdag 15 november 19.50 DSO 1-Blauw Wit 118.40 DSO 2-ACKC 217.30 DSO 3-Blauw Wit 220.40 Nexus 3-DSO 513.10 KCR A3-DSO A112.00 ACKC B2-DSO B110.00 DSO C1-Keep Fit ‘70 C110.00 De Voltreffers C1-DSO C211.00 VIOS D1-DSO D111.00 Sporting Delta D3-DSO D211.00 Scheldevogels D1-DSO D310.00 Oranje Wit E5-DSO E209.00 Scheldevogels E1-DSO E312.00 Springfield E1-DSO E409.00DSO E5-Emergo E110.00Oranje Wit F2-DSO F209.00PKC/SWKGroep F4-DSO F309.00GKV/Enomics F4-DSO F4

DSO 1 begint voortvarend aan de zaalcompetitie

UitslagDVO ‘60 1-Oranje Blauw’14 1 0-0DOSKO 9-Oranje Blauw’14 zo2 2-6Oranje Blauw’14 za2-Tholense Boys 3 0-1Unitas ‘30 4-Oranje Blauw’14 zo3 7-1DOSKO VE1- Oranje Blauw’14 VE1 uitge-steldOranje Blauw’14 VR1-WFB VR1 2-8Hoeven C2-Oranje Blauw’14 C1 2-2Oranje Blauw’14 D1-FC Moerstraten D1G 1-7Oranje Blauw’14 F1-MOC ‘17 F5 9-0

Programma Donderdag 13 novemberOranje Blauw’14 VE 1-NOAD ‘67 VE1 20.00Zaterdag 15 november Oranje Blauw’14 2-Halsteren 3 14.30Oranje Blauw’14 VR1-DFC VR1 12.00DEVO C1-Oranje Blauw’14 C1 12.30TPO D1G-Oranje Blauw’14 D1 11.00Oranje Blauw’14 F1-Steenbergen F3 09.00Zondag 16 november Oranje Blauw’14 zo2-SVC 3 13.00 Kijk voor het laatste nieuws: www.oran-jeblauw14.nl

vv Oranje-Blauw ‘14

MOERDIJK - Biljarten Regio Competi-tie 2014-2015, na ronde 14.

A-Teams: 1. Vossemeer 1 597,595 14, 2. Welberg 1 592,409 14, 3. S.B.Ponderosa 1 582,296 14, 4. Welberg 2 576,212 14, 5. Steenbergen 2 573,016 14, 6. Steenbergen 1 567,766 14, 7. Oud Gastel 1 566,756 14, 8. Halsteren 4 565,367 14, 9. Lepelstraat 2 549,448 14, 10. Lepelstraat 1 547,335 14, 11. Oud Gastel 2 542,700 14, 12. Welberg 3 539,437 14, 13. Halsteren 3 537,948 14, 14. de Heen 1 537,119 14, 15. Halsteren 2 536,959 14, 16. Halsteren 5 533,941 14, 17. S.B.Ponderosa 2 532,900 14, 18. Hoe-ven 1 532,456 14, 19. Halsteren 1 518,074 14, 20. Keijenburg-1 513,174 14.

B-Teams: 1. Stampersgat 1 615,266 14, 2. Halsteren 8 577,064 14, 3. Steenbergen 3 568,064 14, 4. Halsteren 9 567,487 14, 5. de Heen 3 567,012 14, 6. Halsteren 6 566,680 14, 7. de Heen 2 559,130 14, 8. de Duiventoren 2 555,307 14, 9. de Dui-ventoren 1 554,183 14, 10. Welberg 4 551,659 14, 11. Halsteren 10 542,403 13, 12. Welberg 5 536,180 1, 13. Steenbergen 5 533,186 14, 14. Oud Gastel 5 530,042 14, 15. Oud Gastel 3 519,050 14, 16. Steenber-gen 4 517,639 14, 17. Halsteren 7 502,886 13, 18. Oud Gastel 4 493,751 14, 19. het Fort 1 485,024 13, 20. S.B.Ponderosa 3 476,641 13. Uitgesteld Ponderosa-3 tegen ‘t Fort. Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Biljarten Regio Competitie

ZEVENBERGEN - In de periode van 20 november tot 21 de-cember organiseert jeugd biljart vereniging Amorti een 3-banden toernooi.

Hiervoor kan iedereen uit de gemeente Moerdijk inschrijven en is geheel kosteloos. Inschrijven kan bij Frans Tielen (0168-327101) of in het biljart-centrum van Amorti aan de Dr. Arienslaan 88 in Zevenbergen. De sluiting van de inschrijving is 14 november. De spelers zullen in poules van 5 worden ingedeeld waarbij dan de eerste 2 van elke poule doorgaan naar de finaleronde.

TopteamcompetitieZondag 16 november staan de belangrijke thuiswedstrijden tegen Horna uit Hoorn op het programma. Op dit moment staat het team van Amorti op de 1e plaats gevolgd door Horna. Stand: 1. Amorti 14-24; 2. Horna 10-16; 3. ‘t Topke 2 14-15; 4. Den Bosch 12-12; 5. ‘t Topke 1 12-9; 6. ‘t Topke 3 14-0.JeugdcompetitieZondag 16 november wordt in Bergen op Zoom de volgende ronde gespeeld van de landscompetitie jeugd. Hier komen de spelers Rowan Kremer, Sybren Hofma, Mike Fens, Stephan Kortsmit en Senna Semler, allen lid van JBV Amorti in actie.

Open 3-banden toernooi bij JBV Amorti STANDDAARBUITEN - Wim Nieuw-kerk wint de eerste en ook gelijk de laatste A4 run. Zondagmiddag was het grote evenement in Steenbergen. Er werd gelopen over de nieuwe A4 die je rechtstreeks van Rotterdam naar Antwerpen verbind.

Het was een prachtig goed georganiseerd evenement wat helaas maar eenmalig was omdat 24 november de snelweg ge-opend word. Met een aquaduct en veel wind hadden de lopers een zware wed-strijd voor de boeg.

Uitslagen5km: Annika Spronk 21:48, Ria Rombouts 27:30, Marian Joosen 27:45, Gitta Hop-penbrouwers 28:16.10km: Edwin Jaspers 45:22, Rudolf de Jong 46:22, Marcella Roks 46:38, Tineke Teunissen 48:08, Ingeborg de Jong-Ma-gielse 48:22, Jack Beerendonk 49:29, An-nie Langeweg 54:11, Anita Stoop 54:35, Liesbeth Beerendonk 54:40, Bianca Drie-sprong 1:05:07.Halve Marathon: Wim Nieuwkerk win-naar overall met 1:12:53, Eric van Alphen 1:56:18.

Lopend nieuws AVS’90

ZEVENBERGEN - Hier de uitslagen van 7 november.

Baan 1: Ton Kuipers 366 pins; Hanna d. Mulder 212 pins; Nelie Hoeven 371 pins.Baan 2: Willem Wolvers 356 pins; Riet Vos 278 pins; Jan Zevenbegen 389 pins.Baan 3: Nel Anemaat 456 pins; Joke Korts-

mit 341 pins; Netty Nagtzaam 256 pins.Baan 4: Corrie v.d.Sijde 438 pins; Bob v.Es 239 pins; Adrie Struik 440.Baan 5: Mia Lokers 319 pins; Gerrie d. Jong 341 pins.De hoogste game en score bij de dames Nel met 174 en 456 pins. Bij de heren Adrie met 160 en 440 pins.

SBZ Zevenbergen De 3 musketiers

WILLEMSTAD - Uitslag 2e Jachtha-venwedstrijd.

Vervist op zaterdag 8 november in de Jachthaven van Willemstad.

1. L. Verheijen, 1.300gr; 2. G. den Hollan-der, 1.250gr; 3. B. Heijstek, 1.200gr; 4. P. Leest Hzn, 750gr; 5. W. Blokland, 550gr; 6. M. Dubbelman, 400gr; 7. G. van Poppel, 350gr

HSV De Veste

OPENINGSTIJDEN: dinsdag, woensdag en vrijdag:

09.00 - 18.00 uurzaterdag: 10.00 - 16.00 uur

WWW.LAGEZWALUWEWITGOED.NL

Page 11: Dm 20141112

All-in groepsuitje met:Koffie, Activiteit & Buffet

€ 49,95

www.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractieVoor meer informatie & voorwaarden zie:www.akkermans.com/winteractie of bel ons direct op 0167-502621

l e i s u r e & g o l f

Voordelige bloemen

0.99

speciale aanbieding

0.59v van 0.62

1.09v van 1.19

0.99v van 1.09

0.65v van 0.69

volgens VARA Kassa**VOOR HUISMERKENvolgens de Consumentenbond*

2.79

speciale aanbieding

1.19

speciale aanbieding

0.99

speciale aanbieding

4.991.99

1.99

speciale aanbieding

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VOORDEELVOORDEELWEEKEND

400 g

Sperzie- ofsnijbonen*

VERKRIJGBAAR IN DE KOELING

CA. 6 STUKS

2.2 KG

10 STUKS

* Aanbiedingen geldig vanaf 14-11-2014.

** Geldig t/m zondag 16-11-2014

500 g

Mini smaak-trostomaten

Petitpains*

Peper-room, 400 g

Ovenschotelvarkens-medaillons*

Verse kaas

Zonnebloemolie

Cheddar kaas 45+

Sardines in zonnebloemolie PRIJSVERLAGINGEN

* Bron: Consumentengids april 2014 ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014

Lengte 40 cm, max. 24 stelen of lengte 50 cm, max. 14 stelen.

Rozen**

Lengte 50 cm, 22 stelen.

Bloemen-boeket**

Mandarijnen in kistje*

voor meer scherpe aanbiedingen:

DEN DEEL 4 | MADE | 0162 - 68 31 37 | 06 - 40 98 17 26 | [email protected]

6.-4 BIEFSTUKKEN OF3KG KIPPENBOUTEN

3.50

Uitnodiging Informatiebijeenkomsten hoogspanningsverbinding Roosendaal-TilburgHet ministerie van Economische Zaken (EZ) organiseert samen met Landelijk Netbeheerder TenneT een vijftal informatiebijeenkomsten over een routewijziging van de hoogspannings verbinding tussen Roosendaal-Borchwerf en Tilburg. Om u te informeren over deze route wijziging wordt u van harte uitgenodigd op één van onder-staande avonden:• woensdag 26 november: Sporthal Oosterheide,

L. Napoleonlaan 111 te Oosterhout• donderdag 27 november: Sporthal Oosterheide,

L. Napoleonlaan 111 te Oosterhout• woensdag 3 december: Fidei Et Arti, Pastoor Hellemonsstraat 1

te Oudenbosch• maandag 8 december: De Borgh, IJshof 1 te Zevenbergen• maandag 15 december: Lot 66, Mijkenbroek 27 te Breda

Op deze avonden staan verschillende informatiestands en zijn medewerkers van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en van TenneT aanwezig om uw vragen te beantwoorden en met u in gesprek te gaan.

De bijeenkomsten in Zevenbergen, Oudenbosch en Breda starten om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur.

De bijeenkomsten in Oosterhout bestaan uit twee delen. U kunt langs komen van 19.00 tot 20.15 uur of van 20.30 tot 21.30 uur. U kunt op elk gewenst moment binnen lopen. Op elke bijeenkomst is ruimte voor maximaal 200 tot 300 bezoekers. Bij een (te) hoge opkomst kan aan u gevraagd worden even te wachten of naar de tweede bijeenkomst op dezelfde avond te komen.

Nieuw tracé tussen Roosendaal en TilburgDe route van de voorgenomen 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg wordt tussen Roosendaal en Tilburg gewijzigd wegens nieuwe technische eisen die in mei dit jaar bekend zijn geworden. Daaruit blijkt dat als er twee 380 kV verbindingen in één hoogspanningslijn worden aangelegd, dit leidt tot technische risico’s. De komende tijd zal in samenwerking met onder andere de gemeenten de route verder worden uitgewerkt. Uitgebreide informatie over de nieuwe hoogspanningsverbinding is ook te vinden op www.zuid-west380kv.nl

Page 12: Dm 20141112

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 154761 BJ Zevenbergen

OpeningstijdenMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uur

PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten(ook buiten kantoortijd): 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEEnTE MOErDiJK12 nOVEMBEr 2014

FOTO VAn DE WEEK:

60 jaar weekmarkt in Zevenbergen

Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar [email protected]. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

ingezonden door nel Verhaert-Franken

VeIlIge FIeTSVerBIndIng WIllemSTad – KlunderT

Als uitwerking van het fiets- en wandelpaden-netwerk, is de gemeente voornemens de noord-langeweg in te richten als fietsstraat met een landbouwsluis en bredere fiets(suggestie)stroken in rood asfalt aan te leggen op de Tonsedijk, Zwingelspaansedijk en Drogedijk.

Inloopmiddag en -avondBelangstellenden nodigen wij uit voor een inloop-middag en -avond op 16 december 2014 in het Mauritshuis, Hofstraat 1 in Willemstad. Tijdens deze inloopmiddag en -avond wordt tus-sen 15.00 en 17.00 uur en 19.00 en 21.00 uur het schetsontwerp toegelicht. U heeft dan ook de mogelijkheid om vragen te stellen of uw opmer-kingen en ideeën kenbaar te maken.

nIeuWe daTum STadSaVOnd KlunderT

Op www.gebiedsplannen.nl heeft enige tijd gestaan dat de stadsavond in Klundert zou plaatsvinden op maandag 17 november. Voor deze bijeenkomst is een nieuwe datum gepland. De stadsavond vindt plaats op dinsdag 2 december in de Joannes de Doperkerk, Molenstraat 31 in Klundert.

uITnOdIgIng dOrPSaVOnd nOOrdHOeK

Wilt u mee denken over de leefbaarheid in noordhoek? Op donderdagavond 27 november vindt de tweede dorpsavond plaats voor het gebiedsplan van noordhoek. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in Café noordhoek. Kijk voor meer informatie en nieuws op www.gebiedsplannen.nl/noordhoek of volg www.facebook.com/gebiedsplannoordhoek.

Sinterklaas is weer in aantocht!

geZOCHT: energIeamBaSSadeurS

BOa’s moerdijk in het nieuw

natuurlijk doet de Sint ook dit jaar weer zijn intrede in de gemeente Moer-dijk. in Standdaarbuiten, Fijnaart en Zevenbergen vindt de intocht plaats op zaterdag 15 november. Op 22 november komt Sinterklaas aan in Moerdijk, Klundert en Willemstad, op 23 november in Zevenbergschen Hoek en op 29 november in Langeweg. Kijk voor meer informatie op www.moerdijk.nl. Vanwege de intocht van Sinterklaas worden diverse wegen tijdelijk afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Wij vragen om uw begrip.

Samen met andere gemeenten in de regio West-Brabant werkt de gemeente aan energiebesparing bij woningen. Hiermee streven we naar een lager energieverbruik in de regio en vermindering van de C02-uitstoot.

We zoeken vrijwilligers, die wonen in de gemeente Moerdijk en die als energieambassadeur woningei-genaren in de gemeente Moerdijk advies op maat

willen geven over het treffen van energiebesparende maatregelen.

meer informatie en aanmeldenU kunt zich tot uiterlijk 17 november 2014 aanmel-den bij de gemeente Moerdijk, t.a.v. Alex Crane via tel. 14 0168, e-mail [email protected]. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.vrijwilligers-werkmoerdijk.nl

in navolging van het landelijke uniform van de politie, hebben de Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (kortweg: BOA’s) van de gemeente Moerdijk zich deze week in het nieuw gestoken.

De bedoeling is dat in een tijdsbestek van 5 jaar iedere BOA in nederland in hetzelfde uniform loopt. Dit komt de herkenbaarheid ten goede.Hoewel het nu nog niet verplicht is om met het landelijke uniform voor BOA’s te werken, vond de gemeente dat, nu de politie in het nieuwe uniform hun werk doet, de gemeente niet kon achterblijven. Vandaar dat in dezelfde lijn is aange-haakt aan het landelijke uniform van de BOA’s.

Overlast door bomen, heesters, hagen en overhangend groen

Bomen en planten vormen onze directe leefomgeving. Bijna alle tuinen zijn ingericht met groen. Als bomen en beplanting te hoog of te breed worden kan dit ergernis opleveren. in goed overleg met de buren kan dit probleem vaak worden opgelost. Wilt u weten wat uw rechten zijn? Kijk dan op www.moerdijk.nl/overlast-groen

Jeugd, zorg en werk vanaf 2015Op 1 januari 2015 gaat er van alles veranderen. Flink wat taken op het gebied van jeugdhulp, langdurige zorg en werk gaan naar gemeenten. We noemen de veranderingen de decentralisaties in het sociaal domein. Omdat het er drie zijn, korten we het af naar ‘de 3D’s’.

Welke taken krijgt de gemeente er bij?• Ondersteuningomzelfstandigtelevenvoorouderenenmensenmeteenbeperking(Wmo)• Ondersteuningbijvragenoveropvoedenenopgroeien(jeugdhulp)• Ondersteuningbijinkomenenhetzoekenvanwerk(participatiewet)

als u nu al zorg of ondersteuning ontvangt: er verandert niet meteen iets voor uAls u nu afspraken heeft gemaakt of een indicatie heeft voor zorg en ondersteuning in 2015, dan verandert er in de meeste gevallen niet meteen iets voor u. in de loop van 2015 kan er in uw specifieke situatie wel wat veranderen. Daarover word u ruim op tijd persoonlijk geïnformeerd.

Zorg en ondersteuning die past bij uw leven en uw behoeftenWe maken het zo eenvoudig mogelijk om bij de gemeente terecht te kunnen. Als u voor een familielid, vriend of buurman/vrouw zorgt, helpen we u ook graag met ondersteuning. Als u meerdere zorg- en ondersteuningsvragen heeft, dan komt er straks één team dat afstemt welke ondersteuning er nodig is en daar met u afspraken over maakt. De hulp die we bieden kan verschillen van mens tot mens, we bieden geen standaardpakketten. U ontvangt hulp die past bij uw eigen situatie en aanvullend is op uw eigen mogelijkheden.

aanleiding voor de veranderingenAlle gemeenten in nederland krijgen deze taken erbij van de landelijke overheid. nu worden deze zorg- en ondersteuningsdiensten door verschillende organisaties geregeld. Door meer taken bij de gemeente te leggen, kunnen verschillende problemen binnen één gezin/huishouden in één keer aangepakt worden. U heeft dus met minder mensen en met minder regels te maken als u ondersteuning nodig heeft. Dat werkt beter voor iedereen én geeft minder kosten voor de samenleving. Door deze verandering houden we zorg en ondersteuning betaalbaar.

Waar u nu terecht kunt voor hulp en ondersteuningKomt u er zelf of met hulp van familie, vrienden, buren of vrijwilligers niet meer uit?Belt u dan gerust naar de gemeente met uw vraag via tel. 14 0168.

meer informatieKijk voor meer informatie op www.moerdijk.nl/ 3decentralisaties of bel met de gemeente via tel. 14 0168.

Page 13: Dm 20141112

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

Begroting gemeenschappelijke regelingenBurgemeester en wethouders maken bekend dat de aangepaste begroting voor 2015 van Werkvoorzie-ningschap West Noord-Brabant (WVS-Groep) op 8 december 2014 vastgesteld moet worden. De gemeen-te heeft de gelegenheid om hun mening daarover te geven en bespreekt de begroting in de commissie-vergadering Sociale Infrastructuur van 26 november 2014.

De conceptbegroting ligt vanaf 11 november 2014 tot en met 26 november 2014 ter inzage in het gemeen-tehuis.

DRANK- ENHORECAVERGUNNINGPARACOMMERCIEEL

De burgemeester heeft een drank- en horecaver-gunning verleend aan:• Stichting Seniorenraad Zevenbergen, Kasteel-

weg 4 in Zevenbergen (verzonden 3 november 2014)

De vergunning is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpvergunning.

BeroepEr kan beroep worden ingesteld door belang-hebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belangheb-benden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend. Een beroepschrift richt u, binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit, aan de Recht-bank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht.

EXPLOITATIEVERGUNNING PARACOMMERCIEEL

De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend aan:• Stichting Seniorenraad Zevenbergen, Kasteel-

weg 4 in Zevenbergen (verzonden 3 november 2014)

BezwaarAls u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk.

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-dure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangstAchterdijk 107b in Zevenbergen bouwen van een loods t.b.v. stalling en opslag 29 oktober 2014Schanspoort 3 in Klundert realiseren van een sparing in een ruimte scheidende wand 31 oktober 2014

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 29 oktober 2014 tot en met 5 november 2014 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Verlenging beslistermijn Wabo

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslis-termijn te verlengen met maximaal 6 weken:

BESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning verleend voor:

Adres Omschrijving project Datum verzondenZevenbergsepoort 6 in Klundert legaliseren brandtrap inclusief plaatsen bijbehorende vloerafscheidingen 4 november 2014Groenstraat 11 - 13 in Willemstad bouwen tuinhuis 5 november 2014Westelijke Randweg 5 in Klundert vergroten tankenpark U-580 27 oktober 2014Graanweg 22a in Moerdijk veranderen inrichting (fase 1) 30 oktober 2014Stadsedijk 85 in Heijningen wijzigen stalsysteem en dieraantallen 5 november 2014

Adres Omschrijving project Datum ontvangstVoorstraat 19-a Fijnaart Realiseren van een bovenwoning 9 oktober 2014

Adres Omschrijving project Hoek Julianastraat ongenummerd in Moerdijk Tijdelijk verplaatsen trapveldjeMarkweg Zuid 34 in Heijningen Realiseren van nieuwe bedrijfshal, verplaatsen van bestaande paroxidekluis en vervangen van LPG heftrucks door diesel heftrucks (fase 2)

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

De beslistermijn wordt verlengd om de aanvrager in de gelegenheid te stellen tegemoet te komen aan de bemerkingen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 15 januari 2015.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaar-schrift dient te worden gericht aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

De beschikkingen zijn niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 13 november 2014 tot en met 24 december 2014 ter inzage in het gemeentehuis.

BeroepBelanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90.006, 4800 PA Breda.

BEKENDMAKINGENHieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige infor-matie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 31 oktober 2014 de vol-gende verkeersbesluiten heeft genomen:

• Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats voor de woning Koningin Wilhelminastraat 11 te Zevenbergen

• Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats voor de woning Beuken-laan 34 te Fijnaart

• Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats voor de woning Prinses Margrietstraat 16 te Fijnaart

• Aanwijzen twee parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen in de Voorstraat te Willemstad

De bovenstaande besluiten liggen tot 18 december 2014 ter inzage in het gemeen-tehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten tot 18 december 2014 schriftelijk bij het college van B&W een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.

Verkeersbesluit(en)

Meldingen wet milieubeheerBurgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende meldingen (artikel 8.41 Wm) zijn ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer• De heer M.W.M. Hopmans., Kwartiersedijk 1 in

Fijnaart voor het veranderen van de inrichting.

EvenementenvergunningDe burgemeester heeft een vergunning verleend voor:• Kerstbraderie op 13 december 2014 van 11:00 uur

tot 22:00 uur en op 14 december 2014 van 11:00 uur tot 18:00 uur op de parkeerplaats aan de Bedrijvenweg 2 in Fijnaart (verzonden 4 november 2014)

• Intocht Sinterklaas in Standdaarbuiten op 15 november 2014 van 14:00 uur tot 17:00 uur (ver-zonden 4 november 2014)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

Page 14: Dm 20141112

sport

pAGINA 14

ZEVENBERGEN - Afgelopen vrij-dag was het Zevenbergse team van Stolting Advocatuur te sterk voor te-genstander Merwehof/Derogee uit Dordrecht. Door deze overwinning behoudt het team aansluiting met de top, met twee punten achterstand op de koploper Distel 3 uit Roosendaal.

Een korte samenvatting van de gespeelde wedstrijden. Bord 2 en 3, respectievelijk Erik Kortsmit en Jos Goverde, traden als eerste in het strijdperk. Erik speelde een degelijke wedstrijd, en van aanvang af was het duidelijk dat Erik de wedstrijd be-ter aanvoelde dan zijn tegenstander Rein den Adel. Rein kon zich niet aanpassen aan de biljarts, en dan ben je op voorhand als kansloos. Met een hoogste serie van 6 speelde Erik de partij uit in 58 beurten: 40 tegen 23.Op de andere tafel speelde Jos Goverde tegen Wim Derogee. Zoals wel vaker in deze competitie het geval is geweest, speelde Jos meer tegen zichzelf dan tegen Wim. Jos: “ik wil de posities allemaal te mooi raken. Als dit dan niet lukt, word ik een beetje wanhopig. Het vertrouwen ver-dwijnt dan als sneeuw voor de zon.

Dan ga ik tegen mezelf biljarten, en een wedstrijd winnen tegen twee tegenstan-ders, is moeilijk”. Na een goed begin, lukte het Jos dus weer niet om het niveau vast houden. Wim kreeg de kans om weg te lopen van Jos, waardoor na 53 beurten de stand 35 om 29 op het bord stond, in het voordeel van Wim dus. Typerend voor Jos is zijn hoogte serie van 3 in deze wedstrijd. Jos: “ik heb moeite om series te maken. Mijn teamgenoten hebben mij nuttige tips ge-geven. Ik ga daar zeker iets mee doen.”De twee andere wedstrijden werden door Ivo Stolting (bord 4) en Marcel Hopmans (Bord 1) gespeeld. Piet den Boer, tegen-stander van Ivo, had eigenlijk ook geen schijn van kans tegen Ivo. Met tussenstan-den van 11 tegen 5, 22 tegen 11, eindigde Ivo met een stand van 35 tegen 23 in 55 beurten.Marcel Hopmans speelde een sterke wed-strijd tegen Piet van Es. Na de tweede helft gooide Piet echter de handdoek in de ring, waardoor Marcel de wedstrijd eenvoudig wist te winnen: 40 om 30 in 37 beurten.De volgende wedstrijd is in Alblasserdam, en wel op zaterdag 22 november om 19 uur. Tegenstander HWA/Hordijk.

Simpele overwinning voor Stolting Advocatuur

Bil jar ten Driebanden Groot Tweede Divisie Zevenbergen.

ZEVENBERGEN - Zondag 2 november zijn een aantal zwemmers van ZC AquaDream afgereisd naar Amster-dam om deel te nemen aan de Speedo

Sportemotion Cup 2014.

Vele junioren en jeugdzwemmers komen jaarlijks op deze gezellige wedstrijd in

het Sloterparkbad af. Er kon een keuze gemaakt worden uit minimaal drie 100m nummers.Ronaldo Nagtzaam uit Zevenbergen begon deze wedstrijd met de 100m vlinderslag en dankzij een goede slagfrequentie wist hij deze bijna 2sec sneller te zwemmen dan twee weken geleden in Nieuwegein. Zijn 100m schoolslag ging ook stukken beter en dit resulteerde in een mooi persoonlijk record (1.18.58). Tot slot haalde hij ook nog 1 sec van zijn beste tijd af op de 100m vrije slag en finishte in 56.48! Zus Kristy ging ook van start maar had de pech onlangs geveld te zijn door een griepje. Dit vergt conditioneel heel erg veel van een zwemmer dus ze probeerde er maar het beste van te maken. Haar eerste afstand, de 100m vrije slag ging desondanks erg goed. Ze zwom een mooie vlakke race en kwam met 1.02.50 erg dicht bij haar persoonlijk record uit. Ook haar 100m schoolslag zag er netjes uit maar bij de zware vlinderslag miste ze vandaag toch echt wat power.Meer info: www.zc-aquadream.nl

Ronaldo Nagtzaam zwemt persoonlijke records

Bij Speedo Sportemotion Cup 2014

Ronaldo en Kristy Nagtzaam samen met trainer/coach Eric Minkman.

UitslagZaterdag 8 novemberVirtus 2 za-Halsteren 4 za 0-5Virtus G1-Unitas G2 4-1Heerjansdam A1-Virtus A1 2-1Virtus A2-NSV A1 0-6Papendrecht B1-Virtus B1 1-2Halsteren B2-Virtus B2 4-0De Alblas B3-Virtus B3 5-2Virtus B4-Internos B3 2-4Virtus C1-VVR C1 4-1Virtus C3-JEKA C10 4-0TSV Gudok D1-Virtus D1 4-0Virtus D2-Madese Boys D2 0-2Virtus D3-Klundert D2 9-1Hoeven D3-Virtus D4 0-0Virtus E1-Baronie E2 7-2GSC/ODS E1-Virtus E2 4-2Internos E2-Virtus E3 5-3De Fendert E3-Virtus E4 6-1Victoria’03 E5-Virtus E5 1-3Virtus F1-Seolto F1 3-0

Virtus F2-Dubbeldam F3 4-4Virtus F3-Unitas’30 F8 0-6Internos F4-Virtus F4 6-1Virtus F5G-Roosendaal F8 7-1Virtus VR1 za-Rijsoord VR1 za 2-3ST SC Welberg/NVS MA1-Virtus MA1 17-1FC Dauwendaele MC1-Virtus MC1 2-12Rood Wit W MD1-Virtus MD1 0-3Zondag 9 novemberRijen 1-Virtus 1 0-0Moerse Boys 3-Virtus 2 0-6Virtus 3-OMC 2 2-1Virtus 4-Hoeven 3 1-0Virtus 5-Groen Wit 6 3-0Terheijden VR1-Virtus VR1 3-7ProgrammaZaterdag 15 novemberVirtus 2 za-SC Welberg 3 za 14:30Victoria’03 A1-Virtus A1 14:00De Fendert B2-Virtus B2 10:00Virtus B4-DEVO B1 12:45

VCW C1-Virtus C2 13:00Boeimeer D1-Virtus D1 10:00Virtus D2-Zwaluwe D1G 11:15Virtus D4-SC Gastel D3 10:00DVO’60 E1-Virtus E1 10:00Virtus E2-Oranje Wit E2 10:00Virtus E3-Kogelvangers E1 10:00Virtus E4-Noordhoek E1 09:00Virtus E5-DSE E5 09:00Beek Vooruit F2-Virtus F1 11:00Kogelvangers F1-Virtus F2 09:00Virtus F3-SVC F2 11:00Virtus F4-NSV F1G 09:00Unitas’30 F9-Virtus F5G 08:30Virtus VR1 za-VVAC VR1 za 14:30Virtus MC1-MOC’17 MC1 11:15Virtus MD1-SJO Prinsenland MD1 10:00Bavel Mini1-Virtus Mini1 11:00Zondag 16 novemberBe Ready 2-Virtus 3 14:30Virtus 4-BSC 4 12:00Roosendaal VR1-Virtus VR1 09:30

VV Virtus

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Afgelopen zaterdag bleken de 5 ZBC Kaapverdia-nen waarvan er 3 de voorhoede vorm-den de DHV verdediging te machtig.

Spelers van een 1ste klas niveau die het verschil en de uitslag bepaalden. In deze matige wedstrijd kreeg DHV in de 2de helft een 5tal doelrijpe kansen en leek optisch de wedstrijd in evenwicht. Atlagh Mous-takin van ZBC beschikte over een turbo versnelling en samen met zijn landgenoten konden de persoonlijke fouten van DHV niet uitblijven. Na 16 minuten 1-0 door een foutieve in-greep op links. In de 2de helft werden Jordi en Bergain vervangen voor Elias en

Tresor. Na 56 minuten een corner die laag voor het doel kwam, maar die opstuitte en bij een poging om weg te werken volledig werd gemist werd het 2-0. Kort daarop bediende de hardwerkende Thomas, Elias die onreglementair werd gestopt in het strafschop gebied en verzilverde Dennis Kortsmit de toegekende penalty 2-1. Door slecht ingrijpen achterin kwam ZBC te snel op 3-1. 25 minuten lang bleek een goed willend maar onmachtig DHV niet in staat om enkele goede kansen te verzilveren. Komende zaterdag speelt DHV vriend-schappelijk uit tegen Dia waarna op 22 November thuis tegen GSC/ODS gespeeld gaat worden. Door hard te trainen zal het tij gekeerd moeten gaan worden daar het

team voetbalkwaliteiten voldoende in huis heeft.

Uitslagen 8 novemberSAB MD1-DHV MD1 0-9TPO E1-DHV E1 1-2Barca D1-DHV D1 4-4DHV F1-ST TPO/VOV F1 0-14DHV 2-Fendert 1-3ZBC’97 1-DHV 1 3-1

Programma 15 november09.00u Madese Boys F2 - DHV F109.30u DHV E1-Klundert E209.45u Tsc MD1-Dhv MD111.30u DHV D1-Hz’75 D114.30u vriendsch. DIA 1-DHV 1

DHV komt tekort tegen ZBC’97

WILLEMSTAD - Het 2e seniorenteam en jeugdteams 2 en 3 van tafelten-nisvereniging Witac’89 winnen ruim, teams 1 en 3 halen belangrijke pun-ten.

Tegen The Back Hands 5 uit Sint Wille-brord speelde team 1 gelijk: 5-5. Albert de Jong boekte 2 mooie overwinningen, Willem Maris en Ria van Meel wonnen elk 1 maal. Het dubbelspel werd door Albert en Ria ruim gewonnen. Team 2 herstelde zich goed van de vorige weken geleden ne-derlagen en won uit van Breda 3 met 3-7. Rinus Huybregts moest soms bij de les ge-houden worden, maar won wel al zijn par-tijen. Piet van Beers en Cor Bom wonnen

elk 2 maal. In de promotie poule van de 6e klasse speelde team 3 in Steenbergen ge-lijk tegen de koploper TCS 2. Arthur Baal-man won 2 maal, Kees Heijstek en Martien Fransen elk 1 maal. Kees en Arthur won-nen gemakkelijk het dubbelspel. Team 4 verloor thuisspelend met 4-6 van TCO’78 uit Ossendrecht. Desiree Nieuwkoop is de laatste weken goed op dreef en won 3 maal. Erik Maliepaard voegde hier 1 over-winning aan toe.

JeugdIn Tilburg verloor het 1e jeugdteam met 9-1 van Irene 1. Alleen Joram van der Zwaag boekte een ruime zege. Justin Stierman en Daniël begonnen sterk aan het dubbelspel

maar konden het echter niet afmaken. Het 2e team won in Breda met 3-7 van Belcrum 1. Olaf van der Lugt en Luc Roodenburg wonnen in soms spannende partijen al hun wedstrijden. Clint Heijstek speelde alles in 5 games, was 2 maal dichtbij een overwin-ning, maar verloor toch. Het dubbelspel werd na een partij op het scherpst van de schede door Clint en Olaf gewonnen.Het 3e team blijft hun goede reeks vervol-gen en won deze week in Sint Willebrord met 2-8 van The Back Hands 6. Maik Ma-liepaard en Jenniffer Marijnissen haalden de volle buit binnen. Desiré Voet won 1 maal en was dichtbij een 2e overwinning. Jenniffer en Desiré wonnen ook het dub-bel.

Witac’89 doet goede zakenZEVENBERGEN - Zondag 9 november hield Judovereniging Zevenbergen weer de jaarlijkse ouder-kind judo ochtend. Judoka’s mochten deze och-tend een ouder of ander familielid meenemen om samen te judoën en al-lerlei spelletjes te doen.

Met meer dan 20 koppels was de opkomst zeer goed te noemen. Er waren niet al-leen vaders vroeg uit de veren om zich in een judopak te hijsen, nee ook een enkele moeder ging vol goede moed de mat op om met zoon/dochter allerlei spelletjes te doen.

Na een gezamenlijk kopje koffie had judo-leraar Paul weer vele leuke, afwisselende en inspannende activiteiten in petto waar-bij vooral het samen plezier hebben voorop stond. De soms ludieke oefeningen brach-ten vooral de ouders aan het zweten en de judoka’s aan het lachen.Natuurlijk was er ook aandacht voor judo-worpen en grepen, die de judoka’s trots aan hun ouders en het publiek lieten zien. Naderhand ging iedereen moe maar vol-daan naar huis. Het was weer supergezel-lig!De foto’s zullen binnenkort op de site ko-men te staan: www.jvzevenbergen.nl

Succesvolle ouder-kind judo ochtend JVZ

NOORDHOEK - In de 8e speelronde speelden de 3 Smash’70 teams een thuiswedstrijd.

Team 1 speelde tegen Belcrum en zette een 5-5 eindstand neer. Ludo Gommers won 2 partijen, Pierre Uitdehaag en in-valster Jacqueline van Osta voegden daar 1 punt aan toe. dubbel zorgde voor het 5e punt. Team 1 staat nu op een 2e plaats, maar die positie is vertekend vanwege het feit dat tegenstanders nog wedstrijden moeten inhalen. Team 2 heeft ook een 5-5 eindstand neer-gezet tegen Middelburg. Theo Coppens won keurig al zijn 3 partijen en Joris won 1 partij. Sander van Dongen kon niet tot winst komen. De dubbel zorgde ook hier

voor het 5e punt. Door deze uitslag staat Team 2 nog net op een vierde (veilige) plaats, maar met een zwaar programma in het verschiet.Team 3 heeft met 3-7 klop gekregen van Markiezaat. Alleen Leon van de Horst wist zijn partijen te winnen en Wim Hopmans en Chris Keyzer konden daar helaas niets aan toevoegen. Jammer, temeer daar dit een wedstrijd was tegen de grootste concurrent voor de titel. Team 3 staat nu 4 punten achter de koploper op een 2e plaats en zal alles uit de kast moeten ha-len om terug op plaats 1 te komen. Deze week geen competitiewedstrijden. Vol-gende week 3 uitwedstrijden tegen res-pectievelijk Smash (Geertruidenberg), ODT (Roosendaal) en Vice Versa (Oudenbosch).

Mager resultaat Smash’70

Zoek en vind lokale vacaturesvia www.brabantwerkt.nl

Vacatures bij jou in de buurt

Page 15: Dm 20141112

Meer dan een half miljoen

Bodes elke week!

GevelreinigingJan van Mierlo

Oude voegen uithakken, hogedruk-reiniging,impregneren, zandstralen, reparatie-metselwerk, enz...

www.gevelreinigingjanvanmierlo.nlVoor frisse en stralende gevels!Nu met extra najaars korting!

Tel.: 0162-429915 of 06-25095552Tel.: 0162-429915 of 06-25095552

Nieuwe website!

OPHEFFINGS-UITVERKOOP

KORTINGENvanaf 20% tot wel 75%

Onze merken: Cambio - Marc Aurel - EssentielHunkydory - Princess goes hollywood - Supertrash - Margittes

Noordhaven 88, Zevenbergen 0168-328810

Heeft u plannen voor nieuwbouw *

verbouw * onderhoud of renovatie

Bel voor een vrijblijvende offerte.

Aannemingsbedrijf EngelenVan Abcoudestraat 1

4791 BS KlundertTel. 0168-405711

06-54726692Fax 0168-405980

Interesse in een gratis BIJBELCURSUS?

- u bepaalt zelf het studietempo- eenvoudig, geen vooropleiding- lessen worden gecorrigeerd teruggestuurd- geen bezoek aan huis- geen kosten

Volledig anoniem

Info: Geref. Gemeente Tholen p/a Postbus 28 4690 AA TholenE-mailadres: [email protected]

*****************************Stuur een gratis proefles:Naam..............................................Adres...............................................PC + Woonplaats.............................*****************************

vaarbewijscursus Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom - Dongen Etten-Leur - Rotterdam staRt oktoBEREn BEgin novEmBERspoedcursus op zaterdagTelefoon 0165-546707 www.yachtconsult.com.

AKROLGespecialiseerd in:

Rolluiken, Zonweringen, Kunststof Kozijnen, Verandadaken, Garagedeuren,

Horren en hordeuren, Plisse voorkunststof kozijnen, Gevelbekledingen

Bel of mail [email protected]

Kantoor Voordeel.com1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR

bureaus - kasten - stoelen - tafels

Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

STALENDRAAIDEURKASTEN

NIEUW IN VERPAKKING

Met 4 legbordenLet op: afhaalprijzen!

(... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden)

Alle prijzen exclusief BTW.voorvan 125.-

95.-95.-Uitsluitend verkoop à

contant. Pinnen mogelijk.

50t/m80%van de catalogusprijzen

KORTING VAN

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u.

80b x 38d x 178h

Blaaksedijk 28 | 4793 RN Fijnaart Tel. 0168 - 46 27 22 | 06 12 11 77 [email protected]

www.VanStr ienHoveniers .n l

Ontwerp | Aanleg | Onderhoud | Sierbestrating

Profiteer nu van het 6% BTW tarief

KledingreparatieHet Schaartje

Voor het vermaken van al uw kledingLaat Jolanda Melisse het voor u doen!

Haar vakmanschap maakt uw kleding weer als nieuw!

Bel en maak een afspraak!0168 - 326 71506 - 405 364 72

KvK 20127289

‘t Ravelijn 324791 KCKlundert

Telefoon: 06 1744 3256

E-mail: [email protected]

Bent u het verven van uw houtenkozijnen ook zo zat?

Vraag dan vrijblijvend een offerteaan voor het leveren en/of monterenvan kunststof kozijnen.

Bij HDV Bouw & Onderhoud kunt uook terecht voor andere kunststofbouwproducten, zoals goten, gevel-bekleding, dakranden en nog veel meer!

Onze producten zijn gegarandeerdonderhoudsarm en zeer duurzaam.

www.hdvbouwenonderhoud.nl

HDV

Bouw & Onderhoud

Gratis meubelenhebben wij niet!

Maar wel 1000 M2 nieuwe en gebruikte Meubelen

tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

Page 16: Dm 20141112

De grootste in kleine prijzen

DAMESRIEMdiverse uitvoeringenmaten 75-105

239

CLUSTERVERLICHTINGvoor binnen en buiten4,5 meter snoer

CHOCOLADEFONDUESETporseleinmet 2 vorkjes

DAMESVESTgrofgebreid acryldiverse kleurenmaten S-XL

099

219

099699

119

HOESLAKEN PERCALE KATOEN90x200 cm

90x220 cm 4.99140x200 cm 5.99180x200 cm 6.99180x220 cm 7.99

KANDELAAR VOORDINNERKAARSENwit hout22 cm

31 cm 1.99

449

KERSTDORP MET VERLICHTINGset bestaat uit 5 huisjes en 4 karikaturen

995 1495

1495

COZZIBOXERSHORTjongensmaten 98-152

TRENDYHEADPHONEhippe neon kleuren of een pluche variantbeide headphones zijn uitgerust met topkwaliteit speakers

UITZOEKENSPEELGOEDvoordelige schoencadeautjes

499GUESSSEDUCTIVEeau de toilette75 ml

9-DELIG PRIJSKNALLER

CADEAUTIP 2-PACK

OP = OP

KERSTDORP MET MUZIEK LED-verlichting9.959.95

FONDUEBORDporseleinØ 19 cm1.09

DINNERKAARSEN2x23 cm14 stuks2.49

GLORIA VANDERBILTeau de toilette100 ml5.99

UITZOEKEN

Page 17: Dm 20141112

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 12 november t/m dinsdag 18 november 2014

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

DAMES/HERENTHERMOBROEKzwart/witpolyestermaten S-XXL

thermoshirt 2.99

MASTERDARTSDARTBORDsisal materiaal, rond metalen nummer ring, voldoet aan competitie eisen. excl. pijlen

CHOCOLADELETTERmelkkeuze uit M, P en S

RACEBAAN METHANDGENERATORENlaat de auto's racen met behulp van 2 handgeneratoren

KOOLMONOXIDEMELDER85db, waarschuwt bij gevaarlijkeconcentraties koolmonoxide,plaats er één bij de CV ruimte

VASELINEBODYLOTIONdiverse varianten400 ml

SILANWASVERZACHTERdiverse soorten37 wasbeurten

249 995

084 1495

995 199

159

PERSILWASMIDDELdiverse soorten16 wasbeurten

199HOBBYACRYLVERFdiverse kleurentopkwaliteit250 ml

139

299

PAILLETTENSJAAL70x38 cm

muts 1.49

BAANLENGTE 6.32 M135 GRAM

WEDSTRIJDKWALITEIT

ONMISBAAR VOORELKE KUNSTSCHILDER

CHOCOLADESINT150 gram0.75

BRANDBLUSSERmet manometer1 kg6.99

PENSELENSET10-delig1.75SCHILDERSDOEKcanvas30x30 cm1.59

MASTERDARTSDARTPIJLEN3 stuks inopbergdoosje2.95

WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Page 18: Dm 20141112

sport

pAGINA 18

FIJNAART - Het venijn zat dit jaar in de staart. In de allerlaatste wedstrijd sloeg Robert Moorman genadeloos toe, met een score van 35 punten pak-te hij de dagzege en maakte hij een sprong in het klassement van de Fen-dertsman van het jaar van de vijfde naar de eerste plaats. Daarmee haal-de hij op de allerlaatste wedstrijddag de felbegeerde titel Fendertsman 2014 binnen.

De Fendertsmannen waren deze keer te gast bij Golf & Countryclub Steenhoven in het Belgische Postel. De baan lag er schitterend bij en uiteraard was het weer voortreffelijk, alle ingrediënten voor een laatste spannende wedstrijd met nog een vijftal kanshebbers op de titel Fenderts-

man 2014. Organisator Arjan Magielse had een rijk gevulde prijzenpot meegeno-men om de Fendertsmannen nog een keer lekker te verwennen.De neary was een prooi voor Peter Rutters en de longest was met een ‘machtige’ drive voor Jo de Rooij. Wim van Alphen had een heerlijke dag beleefd, werd bedolven on-der de poedelprijzen en viel daarmee net buiten de top tien. Martin van Diepen had een offday en behaalde de 10e plaats met 21 punten. Jo de Rooij met 22 punten en Toon Nuiten met 23 punten deden het niet veel beter op plaats 9 en 8. Luuk Frijters was goed voor 27 punten en de 7e plaats, gevolgd door Robbie Haverkamp met 28 punten op de 6e plaats. René Consenheim eindigde op de 5e plaats met 28 punten en Arjan Magielse viel met 29 punten net bui-

ten de top drie. Pascal Kreeft behaalde een mooie derde plaats met 29 punten net na Peter Rutters die een sterke ronde beloond zag met een tweede plaats met 30 punten. De ‘dubbele’ winnaar was Robert Moor-man die met een heel mooie score van 35 punten zichzelf in het zonnetje zette.Zoals gezegd stond de wedstrijd vooral in het teken van de titelstrijd voor de Fend-ertsman van het jaar. De kanshebbers Toon Nuiten, Martin van Diepen en Jo de Rooij begonnen vol goede moed aan de wed-strijd maar moesten al snel het hoofd bui-gen, het spel was onvoldoende secuur om de koploper Jurgen van Hoof te bedreigen. Jurgen was helaas niet in staat om deel te nemen aan de wedstrijd en daarmee zijn score te verbeteren. Het werd dus al snel duidelijk dat alleen Robert Moorman Jurgen nog van de troon zou kunnen sto-ten. Halverwege de wedstrijd had Robert nog onvoldoende punten gescoord, het kwam dus aan op de laatste negen holes. Met 16 punten op de eerste negen holes en 19 punten op de tweede negen holes en een totaalscore van 35 punten was de buit binnen. In de eindrangschikking legde Toon Nuiten met 171 punten beslag op de derde plaats, eindigde Jurgen van Hoof met 173 punten op de tweede plaats. Ro-bert Moorman pakte met 175 punten de ti-tel Fendertsman 2014, een prijs die telt op je golf CV. Robert gefeliciteerd en volgend jaar weer een nieuwe kans voor de Fend-ertsmannen om te knokken voor het felbe-geerde label aan de tas. Het golfjaar werd in stijl afgesloten in het centrum van Breda waar de ‘jonge’ Fendertsmannen zich te goed deden aan een bescheiden hapje en drankje. Volgend jaar februari starten de Fendertsmannen aan een nieuwe ronde van mooie en spannende wedstrijden. We houden u op de hoogte!

Robert Moorman wint de titel Fendertsman 2014

Winnaar Robert Moorman

Uitslagde Fendert D2-Victoria ‘03 D3 4-1de Fendert B3-Steenbergen B3 2-5de Fendert D3-TPO D1 11-1de Fendert E3-Virtus E4 6-1de Fendert E4-Prinsenland E3 11-1de Fendert F2-S.c. Gastel F2 0-7de Fendert D1-Steenbergen D2 2-1de Fendert MP2-Noorhoek MP1 8-2de Fendert MD1-Cluzona MD1 9-0de Fendert A1-FC Axel A1 4-3de Fendert D2-Kogelvangers D2 2-33de Fendert 2-Duiveland 2 4-1de Fendert 1-Duiveland 1 0-4de Fendert B3-MOC’17 B6 1-2de Fendert VR1-WHS VR1 6-0Unitas MP1-de Fendert MP1 6-4Halsteren E3-de Fendert E2 0-3Kogelvangers F3-de Fendert F3 0-6Vivoo C1-de Fendert C2 9-1Zwaluwe MP2-de Fendert MP3 12-3

Hoeven E5-de Fendert E5 1-6Roosendaal F4-de Fendert F1 4-0S.c. Gastel E1-de Fendert E1 2-2Rillandia 2-de Fendert 3 3-1Nw. Borgvliet B1-de Fendert B2 1-0Victoria’03 B2-de Fendert B1 2-4Moerse boys C1-de Fendert C1 5-1DHV 2-de Fendert 4 1-3S.c. Stavenisse 2-de Fendert 5 3-3DIOZ MB1-de Fendert MB1 2-1de Fendert 3 (zo)-Hoeven 6 0-4de Fendert 2 (zo)-Internos 4 3-2Programma Donderdag 13 novemberVrederust VE1-de Fendert VE1 20.00Zaterdag 15 novemberde Fendert E1-Victoria’03 E1 08.45de Fendert E2-Lepelstr. Boys E1 08.45de Fendert F1-BSC F1 08.45de Fendert F2-DIOZ F1 08.45de Fendert MP3-BSC MP2 09.00

de Fendert B2-Virtus B2 10.00de Fendert D1-RBC D1 10.00de Fendert F3-Kogelvangers F4 10.15de Fendert MP1-DSE MP1 10.15de Fendert MB1-ST. Schijf/RSV MB1 11.30de Fendert C2-SVC C1 12.00de Fendert 2-WHS 2 12.00de Fendert 3-WHS 3 12.30de Fendert 5-SPS 2 14.30de Fendert B1-DSE B1 14.30de Fendert VE1-Steenbergen VE1 14.30Tholense boys MD1-de Fendert MD1 08.45Seolto E2-de Fendert E3 08.45Schijf D2-de Fendert D3 10.45Rood Wit MP2-de Fendert MP2 11.00OMC VR2-de Fendert VR1 11.30Beek Vooruit E9-de Fendert E4 11.45Noordhoek D1-de Fendert D2 12.00DVO’60 A1-de Fendert A1 13.00Halsteren B5-de Fendert B3 13.15Zundert C1-de Fendert C1 13.15

Info vv de Fendert

ZEVENBERGEN- Het driebandenteam Stuc. Bedr. Kanters speelde uit tegen Rob Jacobs Mannenmode 2 in Kwa-dedamme donderdag 6 november.

De spelers Wim Kanters, Jos Broeders, Marjo Hoeven en Maikel van Wingerden speelden een uit wedstrijd in Kwade-damme. Team van Kanters is al sinds 19 september ongeslagen. Het team is in ‘the winning mood’. Wim gaf van te voren aan dat zij deze tegenstanders niet moesten onderschatten. Bord 3 en 4 moesten de wedstrijd beginnen. Maikel bord 4 met 20 caramboles moest spelen tegen Jurgen Bruggeman. Door een serie van 3 nam Maikel al vroeg de leiding. Zijn tegenstan-der kon hem moeilijk bijhouden. Maar toen hij iets dichterbij kwam, gaf Maikel gas bij. Hij speelde de wedstrijd uit met een keurige serie van 4. Hij behaalde zijn 20 caramboles in 39 beurten, moyenne 0,512.

Op de andere tafel speelde Marjo, bord 3 met 25 caramboles tegen Joop de Fouw. Marjo begon de partij erg sterk. Dankzij een serie van 5 (tevens de hoogste serie avond) speelde hij enige tijd boven een moyenne van 1. Zijn tegenstander begon matig en liep al vroeg tegen een achter-stand aan. Halverwege de partij viel Marjo even stil en daardoor zakte zijn moyenne. Maar uiteindelijk won Marjo de partij mak-kelijk. Hij behaalde 25 caramboles in 35 beurten, moyenne 0,714. Tussenstand 4-0 voor Stuc. Bedr. Kanters.Jos bord 3 met 25 caramboles moest spe-len tegen Gilles Sturm. Jos, die dit seizoen nog ongeslagen is, had er alle vertrouwen in om ook deze partij te winnen. Jos begon de partij goed en kwam al snel op voor-sprong. Hij maakte zijn caramboles erg gemakkelijk en maakte een aantal series van 3. Zijn tegenstander kon hem niet bij-houden. Jos won de partij makkelijk in 31

beurten, moyenne 0,806. Wim, de kopman bord 1 met 30 caramboles, speelde op de andere tafel tegen Marco Kooiman. Wim begon de partij met een serie van 3. Bijna iedere beurt maakte hij wel een caram-bole. Het was open spel en zo kon Wim snel zijn caramboles maken. Na 35 beurten stond Wim al op 29 caramboles. De laat-ste wedstrijden had Wim veel moeite om zijn laatste carambole te maken. Maar hij deed er iets sneller over. Wim maakte zijn 30e carambole in 39 beurten. Zijn tegen-stander bleef achter met 13 caramboles. Wim had een moyenne van 0,769. Doordat Wim en Jos hun partij wonnen, wist Stuc. Bedr. Kanters de volle winst te pakken. Eindstand 8-0. Stuc Bedr Kanters nam de 2 matchpunten mee naar huis. Daardoor ble-ven ze op de 1e plek staan met 14 match-punten. Volgende wedstrijd spelen ze op donderdag 14 november thuis tegen Bilj Ver. De Zwaan, aanvang 19:30 uur.

Stuc. Bedr. Kanters wint

Uitslag seniorenZaterdag 8 november Kogelvangers 1-DBGC 1 1-1Tholense Boys 2-Kogelvangers 2 4-3Sprundel 2-Kogelvangers 3 2-1Uitslag juniorenZaterdag 8 november Kogelvangers B1-FC Bergen B1 1-2Kogelvangers C1-NVS C1 0-1Steenbergen C4-Kogelvangers C2 0-5Uitslag pupillen Zaterdag 8 november SJO Prinsenland D1-Kogelvangers D1 2-1De Fendert D2-Kogelvangers D2G 2-3SC Gastel E2-Kogelvangers E1 6-1Kogelvangers E2-Rood Wit W. E2 0-2Kogelvangers F1-Wieldrecht F2 13-0Noordhoek F1-Kogelvangers F2 0-6Kogelvangers F3G-De Fendert F3 0-6Kogelvangers F4-Halsteren F4 1-1SJO Prinsenland MP1-Kogelvangers MP1 14-2DSE MP2-Kogelvangers MP2 3-0Programma seniorenZaterdag 15 november (vriendschap-pelijk)

Kogelvangers 1-Stellendam 1 av.14.30uProgramma senioren Zaterdag 15 novemberKogelvangers 3-Rillandia 3 av.13.30uProgramma juniorenZaterdag 15 novemberNieuw Borgvliet B1-Kogelvangers B1 av.12.30uKogelvangers C1-VVC ‘68 C1 av.12.00uHalsteren C4-Kogelvangers C2 av.11.45uProgramma pupillen Zaterdag 15 novemberKogelvangers D1-Kapelle D1 av.09.00uKlundert D2-Kogelvangers D2G av.08.45uVirtus E3-Kogelvangers E1 av.10.00uKogelvangers E2-NSV E1 av.10.30uKogelvangers F1-Virtus F2 av.09.00uKogelvangers F2-SJO Prinsenland F2 av.09.00uRoosendaal F11-Kogelvangers F3G av.09.00uDe Fendert F3-Kogelvangers F4 av.10.15uZwaluwe MP1G-Kogelvangers MP1 av.10.30uKogelvangers MP2-Unitas ‘30 MP5 av.11.00u

Kogelvangers Nieuws

Uitslag seniorenNoordhoek 1-SC Gastel 1 0-2Noordhoek 2-Klundert 2 2-1Sprundel 6-Noordhoek 3 3-6DVO’60 VR2-Noordhoek VR1 zo 0-3Marjola Girls VR 1-Noordhoek VR1 za 7-2Uitslag jeugdNoordhoek A1-Seolto A1 1-3Noordhoek C1-DEVO C1 3-3Noordhoek D1-Cluzona D2 6-1

WVV’67 MD1-Noordhoek MD1 7-2Noordhoek F1-Kogelvangers F2 0-6Programma jeugdNSV A1-Noordhoek A1 12.00 uurVictoria’03 C2-Noordhoek C1 10.00 uurNoordhoek D1-De Fendert D2 12.00 uurNoordhoek MD1-Cluzona MD1 09.30 uurVirtus E4-Noordhoek E1 09.00 uurInternos F4-Noordhoek F1 08.45 uurTVC Breda MP3G-Noordhoek MP1 10.30 u

VV Noordhoek Nieuws

Uitslagen jeugdSVC A1-Rood Wit A1 1-2VVR D2-SVC D1 1-1Pelikaan E3-SVC E1 7-1DIOZ F1-SVC F1 1-3Uitslagen seniorenSVC 1-RBC 1 0-4DOSKO 3-SVC 2 1-2Kruisland 3-SVC 3 3-2BSC 7-SVC 4 1-1SVC 5-MOC 6 2-3SVC Vr1-Hoeven Vr10-4

Programma jeugd 15 november

SVC A1-FC Bergen A1 14.30De Fendert C2-SVC C1 12.00SVC D1-WVV D1 11.30SC Gastel E3-SVC E1 10.30SVC E2-Hoeven E5 10.30SVC F1-DEVO F1 09.30Virtus F3-SVC F2 11.00Programma senioren 16 novemberSVC 1 vrijSVC 2-NSV 2 12.00Oranje Blauw-SVC 3 13.00SVC 4 vrijSVC 5-HSC 5 09.45SVC Vr1-BSC Vr3 12.00

SVC

UitslagZaterdag 8 novemberDEVO B1-TPO/VOV B1 4-0TPO/VOV C1-Terheijden C2 5-4De Fendert D3-TPO/VOV D1G1 1-1TPO/VOV E1-DHV E1 1-2DHV F1-TPO/VOV F1 0-14DIOZ F2-TPO/VOV F2 4-12Zondag 9 novemberTPO 1-PCP 1 0-4TPO 2-DOSKO 6 4-1ProgrammaZaterdag 15 november09.30 uur TPO/VOV B1-Unitas’30 B3

13.00 uur Dussense.Boys C1G-TPO/VOV C111.00 uur TPO/VOV D1G-Oranje Blauw D109.30 uur TPO/VOV E1-HZ’75 E1G08.30 uur The Gunners F2-TPO/VOV F109.00 uur舘Alliance F5-TPO/VOV F210.30 uur VCW MP1-TPO/VOV MP1Zondag 16 novemberTPO 1, 2 vrij11.00 uur Beek Vooruit 12-TPO 310.45 uur TPO DA1-DEVO DA2Dinsdag 18 november19.30 uur Molenschot 1-TPO 1 vriend-schappelijk

Info vv TPO

Jouw CVPersoonsgegevens

Naam Daan WoutersAdres Beethovenlaan 17Postcode 5044 TPTelefoonnummer 2167 029 290E-mailadres [email protected] 25 september 1990 Geboorteplaats WaalwijkGeslacht ManNationaliteit NederlandseBurgerlijke staat OngehuwdRijbewijs B

Eerste hulp bij solliciteren?

Maak gratis een professioneel CVop www.brabantwerkt.nl

Page 19: Dm 20141112

Loop- of rugprobLemen

Ook voor botox- rimpel- en laserbehandelingen.

De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier)

huid- en laserklinieken • poliklinieken dermatologie • huidtherapieBergen op Zoom- Middelburg

Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: > Rimpelfi lling met Restylane, > Botoxbehandelingen, > Fractional Laser en CO2-fractional laser, > en de nieuwe Ultherapie tegen huidverslapping.

Verder alle Laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, pigmentvlekken, huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer…

Er weer jonger uitzien… zonder plastische chirurgie

> Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg Boerhaaveplein 3d • 4624VT Bergen op Zoom • 0164-263822 • www.huidlaser.nl> Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 • www.dermateam.nl

huid- en laserklinieken • poliklinieken dermatologie • huidtherapie

Bergen op Zoom - Middelburg - GoesBij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: - Rimpelfilling met Restylane- Botoxbehandelingen- Fractional Laser en CO2-fractional laser- en de nieuwe Ultherapie tegen huidverslapping

Verder alle laserbehandelingen tegen overbeha-ring, couperose, pigmentvlekken, huidoneffen-heden, kleine spatadertjes en nog veel meer...

Er weer jonger uitzien...zonder plastische chirurgie

> Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg Boerhaaveplein 3d • 4624VT Bergen op Zoom • 0164-263822 • www.huidlaser.nl

> Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 www.dermateam.nl

> Huid- en laserkliniek Goes Beatrixlaan 20 • 4461 PN Goes • 0118-673050 www.dermateam.nl

KERS

TREI

ZEN

DA

GTO

CH

TEN

& M

EERD

AA

GS

DAGTOCHTEN: Kerstmarkt Duitsland v.a. € 19,50 Düsseldorf, Essen, Keulen en Oberhausen! Kerst in België & Frankrijk v.a. € 15,00 Antwerpen, Lille, Hasselt & Brugge Kerst in Nederland v.a. € 12,50 Valkenburg, Maastricht en Gouda Amsterdam & Rijksmuseum € 37,50 Margriet Winterfair v.a. € 29,50 Verrassingsreis 2e Kerstdag € 85,00 MUSICALS & EVENTS: Theatervoorstelling Anne € 85,00 Moeder ik wil bij de revuev.a. € 65,00 NIEUW: Billy Elliot v.a. € 62,50 Soldaat van Oranje v.a. € 77,50 Hij gelooft in mij v.a. € 62,50 Holland zingt Hazes v.a. € 85,00 Schalke 04 v.a. € 99,00 MEERDAAGS & SPECIALS: Parijs Dagtocht € 52,50 3-Daagse reis v.a. € 129,00 Londen Dagtocht € 52,50 2-Daagse reis v.a. € 119,00 3-Daagse reis v.a. € 159,00 Disneyland Paris Dagtocht v.a. € 50,00 2-Daagse reis v.a. € 165,00 Luxemburg 3-Daagse reis v.a. € 119,00 Winterberg / De Brabander 5-Daagse reis v.a. € 319,00

www.brabantexpres.nl

Mineralen edelstenen en fossielenbeurs

INTERGEM op za-zo 15 en 16 nov. in Kinepolis Antwerpen

Info: www.acam.beTel: +32-496146503

- opleidingen tot MfN register-/familiemediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

ERKEND MEDIATOR WORDEN?

Het Mediation Educatie Centrum leidt op voor het examen tot erkend MfN registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website, of bel 015 - 36 112 36.

Volgende informatieavond : Maandag 15 december, Hotel Princeville Breda (start 19.30 uur) Dinsdag 16 december, WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Tel: 015 – 36 112 36 [email protected] www.mediationeducatie.nl

30JAARCOMATHERMCOMATHERM30JAAR

ETTEN-LEUR: Industrieterrein Vosdonk • Ecustraat 1 • tel. 076 - 50 88 077 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur WWW.COMATHERM.NL

• Kozijnen

• Serres

• Zonweringen

• Aanbouwen

• Overkappingen

• Lichtstraten

• Garagedeuren

• Dakkapellen

• Screens

• Rolluiken

AL 30 JAAR KWALITEIT EN ZEKERHEID!PERFECTE PRIJS/KWALITEIT!

WIJ BETALEN UW BTW*

TOT HET EINDE VAN HET JAAR!*Actie van toepassing op kozijnen, rolluiken en zonwering!

WIJ BETALEN UW BTWTOT HET EINDE VAN HET JAAR!

KOZIJNEN VOOR

ELK BUDGET!

TOT HET EINDE VAN HET JAAR!*Actie van toepassing op kozijnen, rolluiken en zonwering! KOM NAAR ONZE SHOWROOM EN PROFITEER VAN HET VOORDEEL

West Vaardeke 69 • Oudenbosch • Telefoon: 0165-349340

High Wine 21 november 20.00 uur4 wijnen, luxe hapjes v.a. 4 personen € 24,95 p.p.

TIJDIG RESERVEREN

Pinnen mogelijk

Algemene Kennisgeving

AgendaVan de openbare vergadering van de Cliëntenraad SW op maandag 17 november 2014 (aanvang 15.00 uur) in het kantoor van WVS-groep, Bosstraat 81 (4704 RL) Roosendaal.

1. Opening.

2. Besluitenlijst van de vergadering van de Cliëntenraad SW

op 8 september 2014.

3. Mededelingen.

4. Vaststelling Werkplan 2015.

5. Vaststelling begroting 2015.

6. Vaststelling vergaderrooster 2015.

7. Opdracht plan van aanpak arbeidsontwikkeling WVS.

8. Beleid van de gemeenten m.b.t. beschut werk en de

SW-geïndiceerden op de SW-wachtlijst na 1 januari 2015.

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

Postbus 1130, 4700 BC Roosendaal,

Tel. 0165 596500, Fax 0165 561263

Ma. t/m vrij. van 8.00-12.30 u. en van 13.00-17.30u. Zat. van 8.00-16.00 u. www.tegel-discount.nlHOOGWAARDIGE

KWALITEIT

Argon 29, 4751 XC Oud Gastel, Borchwerf 2, 0165 530540

HOEZO DUUR? BIJ ONS VASTE

LAGE PRIJZEN!!!Heeft u al een offerte?

Breng deze gerust mee, wij zijn gegarandeerd

goedkoper.

SPHINXV&B - MOSA NU BLIJVEND

SCHERP GEPRIJSD

TEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNT

P pe

“wild menu” 3 gangen

Wild paté met cumberlandsaus of Salade gerookte eendenborst ------------- Wildstoofschotel of Fazantenborst met zuurkool en spek

------------- Dessert van het seizoen

€ 29,75 Website: www.bistro-utpandje.nl

Hier kunt hier tevens ook ons kerstmenu vinden.

Uitgebreide à la carte menukaart

Kerkstraat 2 Oud Gastel Tel. 0165 – 518 192

Hier kunt u tevens ook ons kerstmenu vinden.

Page 20: Dm 20141112

PAGINA 20

ZEVENBERGEN - Zaterdag 22 november organiseert café de Druif samen met de Vrolijke Slokkers haar jaarlijkse Playback Show.

Kruip je graag in de huid van iemand anders, schrijf je in, pak de microfoon en leef je uit. Alle optredens worden door een jury beoordeeld en uiteindelijk wordt er een winnaar gekozen. Iedereen mag meedoen.Aanmelden kan vanaf 20.00 uur en rond de klok van 21.00 uur zal het eerste optreden zijn!

Playback Show in café de Druif

KORT BEDRIJVIG

KORT BEDRIJVIG- ADVERTORIAL -

BREDA - Het is de grootste woonboulevard van Nederland, onlangs vierde een groot deel van haar winkels hun tienjarig bestaan en afgelopen twee maanden werden er ook de Budget Home Store en Lamp en Licht geopend. Woonboule-vard Breda XXL is de grootste en leukste woonboulevard van Nederland! Met 80.000m2 aan winkelplezier vind je er een uitgebreid aanbod op het gebied van huis, tuin en keuken. Kortom, een uitstapje naar Woonboulevard Breda XXL is nooit tevergeefs.

Woonboulevard Breda XXL biedt niet alleen het meest complete assortiment van Neder-land, je vindt er ook XXL service én XXL gemak. Dankzij de ruime openingstijden van de Woonboulevard kun je altijd terecht en bij de meeste winkels is het zelfs mogelijk een afspraak te maken voor persoonlijk advies. En met 2600 gratis parkeerplekken is er nooit een reden om te haasten of te vertrekken voordat je alles gezien hebt wat de woonbou-levard te bieden heeft.Op Woonboulevard Breda XXL is er ook genoeg gelegenheid om tussen het winkelen door gezellig even iets te eten of drinken. Zo kun je niet alleen terecht bij McDonald’s, Kentucky Fried Chicken en het restaurant van de IKEA, ook La Plaza Lunchroom en Déli-france zijn op de woonboulevard gevestigd. Voor aanbod, service en gemak kom je dus gezellig naar Woonboulevard Breda XXL, waar je ook nog eens XXL voordeel én acties aantreft. We zien je graag op Woonbou-levard Breda XXL! Of kijk alvast op onze Facebook of Pinterest pagina! https://www.facebook.com/woonboulevardbredaxxl en http://www.pinterest.com/wbbredaXXL/

Kom naar Woonboulevard Breda XXL

KLUNDERT - Omdat de Dorcas-voedselactie de afgelopen jaren zo`n enorm succes was, hebben Roel en Henny Strootman opnieuw het initia-tief genomen om deze actie in Klun-dert te gaan coördineren. Samen met zo`n 6000 vrijwilligers in heel Neder-land zetten zij zich op deze manier in voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika.

Dit jaar wordt in de week van 3 t/m 8 no-vember voor de 19e keer de Dorcas-voed-selactie gehouden. Niet alleen in Klundert, maar op meer dan duizend locaties in Nederland wordt voed-sel ingezameld. Bij deze actie zijn meer dan 400 kerken, 600 supermarkten en ruim 6000 vrijwilli-gers betrokken.Deze actie gaat als volgt: aan de klanten die de supermarkt binnenkomen wordt door een vrijwilliger gevraagd of zij één of meerdere producten van het voedsellijstje,

wat uitgedeeld wordt, willen kopen. Na het afrekenen bij de kassa levert de klant deze producten in bij de vrijwilligers. Met al deze producten worden landelijk duizen-den voedselpakketten samengesteld. Er staat ook een collectebus in de supermarkt waarin de mensen een gift kunnen doen voor het transport (ca. 5 euro per pakket).In Klundert wordt deze actie gehouden op vrijdag 14 en zaterdag 15 november. Wij hopen op een nog grotere opbrengst als voorgaande jaren. Het is de bedoeling dat de eerste 20.000 pakketten voor Kerst op de plaats van be-stemming terechtkomen. We hopen van harte dat u deze actie met producten en giften zal steunen op 14 en 15 november! Wil je een paar uurtjes hel-pen in de supermarkt? Vrijwilligers kunnen zich opgeven op emailadres: [email protected] Voor meer informatie kunt u kijken op de site van Dorcas: www.dorcasvoedselactie.nl

Dorcas-voedselactie

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.

Met dit gevoel hebben Alzheimer-patiënten dagelijks te kampen.

Waar drinkt u koffie uit?

1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl

ZEVENBERGEN - Zes vrouwen, zes levens, één kapsalon en een vriend-schap voor het leven. Dit najaar brengt Tejatergroep Snippers het ont-roerende stuk Steel Magnolias naar de Borgh in Zevenbergen.

In Steel Magnolias krijgen we een kijkje in de dorpskapsalon van Trudy, waar zes totaal verschillende vrouwen geregeld sa-menkomen. Tijdens het wassen, knippen en drogen delen zij lief en leed met elkaar. Met als leidraad belangrijke gebeurtenis-sen uit het leven van Sarah: haar bruiloft, haar zwangerschap, maar ook hoe zij met

haar ziekte diabetes omgaat. Verder zien we de ontwikkeling van nieuweling Anna-bel en de relatie-perikelen van Trudy. In de kapsalon hebben de vrouwen de macht en zij schuwen niet ook hun zwakke kanten te tonen. Als het even niet goed gaat, vinden zij troost bij elkaar en weten ze elkaar door de tranen heen aan het lachen te maken. Dat maakt hun vriendschap van staal.Robert Harling schreef het verhaal in 1987, waarna het tot op heden in verschillende theaters over heel de wereld wordt op-gevoerd. In 2004 verscheen het stuk op Broadway en Albert Verlinde bracht het in 2007 in Nederland op de planken met

onder andere Renée Soutendijk en Karin Bloemen in de hoofdrollen. De filmversie leverde Julia Roberts zelfs een Oscarnomi-natie op. Laat u meevoeren door de kracht van vriendschap en bezoek deze ontroe-rende voorstelling!UitvoeringsdataZaterdag 15 november, 20.00 uurVrijdag 21 november, 20.00 uurZaterdag 22 november, 20.00 uurZaal open: 19.30 uurPlaats: Theaterzaal De Vlakte / de Borgh, IJshof 1, Zevenbergen.Info en kaarten: www.snippersonline.nl of via de Borgh.

Tejatergroep Snippers brengt Steel Magnolias

ag

Restaurant ● Bowling ● Feestzaal

Voor meer informatie en reserveringen: � 0168-370545Hazeldonkse Zandweg 28b Zevenbergen

www.de3musketiers.nl

Restaurant ● Bowling

1e en 2e KerstdagKerstbrunch € 29,75 p.p. vanaf 11.00 uur

Kerstdiner € 49,50 p.p. 4 gangen vanaf 16.00 uur

Kerstbuffet € 39,50 p.p. van 15.00 tot 17.30 uur en van 18.30 tot 21.00 uur

* * * * VOOR BIJ U THUIS: * * * * Kerstschotel € 16,00 p.p.

Buffet Noël € 29,50 p.p.(Warm- en koud buffet incl. dessert)

Gratis bowlenvoor de kinderen van 11.00

tot 13.00 uur

HAARDHOUTvoornamelijk eiken - direct stookbaar

Leverbaar in big bags van ½ kuub en 1 kuub of los gestort

vanaf 2 kuub

www.basti aansenloonwerken.nlTel: 076-5968279

Vul nu uw wintervoorraad aan!

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland Word vergoed door alle verzekeringsmaatschappijen Geen ontwenningsverschijnselen 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Ook ’s-avonds en in het weekend

● Hoogste slagingspercentage, 90,5%● Nieuwste methode -> Luxopuncture● Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

● 3 behandelingen van 20 minuten● Geen extra kilo’s en pijnloos● Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

Definitief AFSLANKEN!!!!●Nieuwstemethode- > Luxopuncture●GEEN JOJO-EFFECT●Wordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!●Wekelijkseenbehandeling van 20 min.●Behandelingendoorgediplomeerde therapeuten●Luxopunctureook: BURN-OUT DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN

STOPPEN MET ROKEN

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten Geen extra kilo’s en pijnloos

Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AFSLANKEN, DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QiGong/TaiChi

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143

Behandelingen ook ’s-avonds

Etten-Leur

TE HUUR

06 - 54 23 04 06

Bedrijfspand met kantoor op zichtlokatie156 m²te ZevenbergenCampagneweg 22kvoorzien van 2 overheaddeuren

www.internetbode.nl �/MoerdijkseBode @MoerdijkseBode�

FAMILIE YIAN

‘‘Het laatste lokale

nieuws uit mijn

buurt lees ik op

www.internetbode.nl

‘‘

CAFETARIA

AMBER

KLUNDERT

Page 21: Dm 20141112

WINTERWINTERGenieten van de

VEILIG OP WEG MET WINTERBANDENIn tegenstelling tot landen als Duitsland en Oostenrijk is het in Nederland niet verplicht om in de winter op winterbanden te rijden. Toch is het sterk aan te raden om een setje winterproof banden aan te schaffen. Winterbanden zijn niet alleen veiliger bij sneeuw en ijs, maar zijn ook bij regen erg nuttig.

DOOR RIA VAN MEIR

Een winterband is te herkennen aan een grof en open bandenprofi el. Bovendien is het rubber zachter dan bij een zomerband. Daardoor hebben winterbanden meer grip op de weg. Vooral bij sneeuw en ijs is het verschil tegenover zomerbanden aanzienlijk, zo blijkt uit een test van de Consumentenbond. De organisatie liet een auto bij 50 kilometer per uur remmen. Met winterbanden had de auto zo’n 30 meter nodig om op een besneeuwde weg tot stilstand te komen, terwijl dezelfde auto op zomerbanden pas na zestig meter stilstond. Ook bij lagere temperaturen en bij regen is de remweg korter.

Het is wel belangrijk dat je altijd een set van vier winterbanden neemt. Het is een fabel dat winterbanden voor enkel de aangedreven wielen voldoende zou zijn. Dat levert juist gevaarlijke situaties op. De auto heeft dan te maken met twee verschillende bandensets met ieder andere eigenschappen, wat onvoorspelbaar rijgedrag oplevert.

Wanneer de temperatuur weer boven de zeven graden uitkomt, kunnen de winterbanden weer opgeborgen worden. Boven die temperatuur slijten de banden sneller, waardoor de remweg juist weer langer wordt. Wissel daarom in het voorjaar je banden weer om voor zomerbanden, zodat je ook in de zomer veilig de weg op kunt.

PAGINA 21

LANGEWEG - Zaterdagmiddag 29 november rond 13.00 uur hopen we De Sint weer op Langeweg te kunnen verwelkomen. Na ontvangst op het plein voor de Droom is er de altijd gezellige rondtocht door ons dorp.

Na deze rondtocht is er een feestprogramma in gymzaal De Waai. Deze middag is be-doeld voor alle kinderen vanaf ongeveer 1 jaar tot en met de basisschoolleeftijd en na-tuurlijk voor hun ouders, familie en belangstellenden. Kinderen die op de Mariaschool in Langeweg zitten en/of lid zijn van SKW worden auto-matisch opgegeven, maar het zou wel prettig zijn, als doorgegeven wordt, dat kinderen niet komen naar de intocht.

OpgevenAndere kinderen van dezelfde leeftijd zijn natuurlijk ook van harte welkom. We denken hierbij met name aan kinderen van het speciaal basisonderwijs, kinderen die op een andere basisschool zitten en aan de kinderen van 1, 2 en 3 jaar. Als de kinderen niet op de Mariaschool zitten of géén lid zijn van het SKW dan vragen wij een kleine bijdrage te voldoen bij opgave. U kunt de kinderen met vermelding van naam, geslacht, leeftijd, contactadres èn e-mail-adres opgeven tot 21 november bij: Josien van Oers, Kloosterlaan 1, tel.nr.: 0168-323645.

Sint intocht Langeweg

DOOR CEES VAN DER BURG

SBZ telt momenteel 23 leden, hoewel het begrip leden niet ge-heel op zijn plaats is, want het is geen vereniging en ook nergens bij aangesloten. Het is meer een gezelligheidsgroep, die overi-gens in de afgelopen zeventien jaar weinig verloop kende. Zo zijn bijvoorbeeld Nel Anemaat, Nelie Hoeven en Joke Witkamp vanaf het beging actief. De oudste van de sportievelingen is Willem Wolvers, die met zijn 78 jaar al weer veertien jaar lid is en weke-lijks de uitslagen in de Moerdijkse Bode verzorgt.Lief- en leedDe leden betalen ook geen contributie, maar rekenen na afl oop van de speelmiddag persoonlijk een bedrag voor de baanhuur en hun vertering af. Wel wordt jaarlijks een geringe bijdrage voor het ‘lief- en leedpotje’ gevraagd. Nu is alleen nog sprake van een

‘leedpotje’, want het liefgedeelte dreigde uit de hand te lopen door onder meer de vele meerjarige huwelijksvieringen. Het eerder genoemde weinige verloop is voornamelijk het gevolg van ‘ouderdom’, zoals overlijden en beperkingen.

ResultatenHet streven is om met achttien personen op de vrijdagse speel-middag in Bowlingcentrum de Drie Musketiers in actie te komen. Op de zes bowlingbanen kunnen dan drie personen per baan van 13.45 tot 16.00 uur drie games spelen.

Van september tot en met april worden de resultaten verzameld en tijdens het jaarlijkse etentje wordt bekend gemaakt wie met de hoogste eer gaat strijken. Daarnaast kent SBZ een uitwisseling met een bowlingclub in Delft.

55-plussers smijten ballenSenioren bowlen al zevent ien jaar met elkaar

ZEVENBERGEN – ‘Bewegen voor ouderen’ is tegenwoordig een veelgehoorde slogan. Maar een groepje 55-plus-sers brengt dat al zo’n zeventien jaren in praktijk onder de naam Senioren Bowling Zevenbergen (SBZ).

Van Bredastraat 1 • 4651 LR Steenbergen • T: 0167-564250 • E: [email protected] • W: www.autokar.nl

Auto Kar

De Wintercheck WeekMaak nu bij ons een afspraak voor de acties in de week

van 17 t/m 21 november:

Kom speciaal op 22 november langs voor:

Een GRATIS WINTERCHECK van uw auto

Het laten WISSELEN van uw zomer- en winterbanden

De zeer aantrekkelijke winter-bandenactie. KORTINGEN tot wel 20% op winterbanden

De beste en scherpste deals op nieuwe en gebruikte auto’sHet laten verwijderen van kleine deukjes uit uw autoEen hapje en een drankje en leuke kinder- en knutselacti-viteiten

Kom langs voor een super voordelig WINTERPAKKET

Kom langs en profi teer van spetterende KORTINGEN en andere acties op nieuwe en gebruikte auto’s

Het GRATIS laten repareren van sterretjes in de voorruit van uw autoEen GRATIS attentie voor elke bezoeker van de open dagOpeningstijden Open Dag: 09.00 - 17.00 uur.

De Open Dag

Page 22: Dm 20141112

PAGINA 22

IMMANUELPAROCHIE0168-323218, www.immanuel-paro-chie.euCluster west:kernen Fijnaart, Willemstad, Noordhoek en KlundertRK HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE kerk te Fijnaarte-mail: [email protected]

Donderdag 13 november9.30u Gebedsviering.Zondag 16 november9.30u Sinterklaasviering. Woord en Com-munieviering. Voorganger Diaken M. Bastiaansen. Misdienaar Illa. Lector Toos Koster, W. Schrauwen. Collectanten R. Romme en P. Berghout. Gebedsintenties: Govert Laros. Jrgt. Lies van Mierienboer-Korst. Antonius van Kaam e.v. Cor Jo-chems. Overleden familie van Kaam-van der Horst en familie Thijs-Vergouwen. 1e Collecte Caritas, Jongerenpastoraat; 2e Collecte voor eigen kerk.Maandag 17 november15.00u Fendertshof. Woord en communie-viering. Voorganger Diaken M. Bastiaan-sen. Intentie Willy Geers.

JOANNES DE DOPER te KlundertDe Maria-kapel is open op zaterdag van 10 tot 17u voor het aansteken van een kaarsje en gebed tot O.L.Vrouw. Geen spreekuur.

Cluster midden:Kern ZevenbergenRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-venbergen

e-mail: [email protected] 16 november11.00u Ceciliafeest. Eucharistie m.m.v. Bartholomeuskoor Latijn gezongen. Voor-gangers: Pastoor P.d.Rooij en Pastor P.d. Meijer. 2e caritas collecte: jongeren pas-toraat. Misintenties: Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr. Willem v. Fessem; Fam. v. Fessem de Graaf; Ran Ooyen e.v. Ad v. Opdorp; Sjef Willemsen e.v. Nel Ooyen; Ouders Ooyen Karremans; Kees en Riet Kortsmit-Ooyen; Mien Ooyen e.v. Kees Kapitein; Boul Ooyen; Nico de Grauw e.v. Cor Ooyen; Mien Jaspers-van Dongen e.v. Gerard Jaspers; Joke v. Dongen e.v. Wim Martens; Overleden familie Damen-Dingemans.

Cluster oost:kernen Zevenbergschen Hoek, Lage Zwa-luwe, Moerdijk en LangewegRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-venbergschen Hoeke-mail: [email protected] 15 november19.00u Eucharistieviering met gelegen-heidskoor. Presentatie van Mariëlle Bos-sers tot pastoraal werkster. Voorganger vicaris W. Wiertz, pastores P. de Rooij, M. Bastiaansen, P. de Meijer en M. Bossers. Misdienaars: Jennifer Spoorenberg en Esmee van `tGeloof. Intentie voor: John v. Schijndel; Riet v. Geel-Nuijten bij 1e jgt.Vrijdag 21 november18.30u Vormselviering in Fijnaart.

PROTESTANTSE GEM., MOERDIJKZondag 16 november

9.30u Ds. F. den Harder. Organist dhr. J. Willeboordse.18.30u Zingen bij het orgel. Organist dhr. J. v. Nes.

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT, ZEVENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nlZondag 16 november09.30u Ds. M. Tel (Houten)16.30u Ds. Z. van Hijum

GEREFORMEERDE KERK, ZEVENBERGENStationsstraat 2, www.gereformeerde-kerkzevenbergen.nl

Zondag 16 november10.00u Gezamenlijke jeugddienst in de Ge-reformeerde kerk. Dienst door jongeren en voor allen die zich de jeugd kunnen herin-neren. Voorganger: Dhr. D.J. Bierenbrood-spot.

HERVORMDE GEMEENTE, ZEVEN-BERGENwww.hervormdzevenbergen.nlZondag 16 november10.00u Jeugddienst. Gezamenlijk dienst in de Gereformeerde kerk Stationsstraat.

HERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERTZondag 16 november10.00u Ds.A.Slingerland, Gedenken over-ledenen18.30u Ds.C.L.de Rooij, Rotterdam Voorbe-reiding Heilig Avondmaal

GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTZondag 16 november10.00u dhr. T.J.D. de Koning, N.Lekkerland16.30u drs. P.M. van Dam, Houten

PAROCHIE H. BERNARDUS VAN CLAIRVAUXPostbus 174, 4730 AD Oudenbosch; pas-toor Maickel Prasing, 0165-330502; pas-toraal werker Annemiek Buijs-Tuytelaars, 0165-330502; diaken Peter Hoefnagels, 0165-330502; priester-assistent Alex Schuerman, 0164-248005; teamassistent Eric Roovers, 06-16540840. H. Johannes de Doper Standdaarbuiten: misintenties kunt u opgeven bij mw. K. van Gorp, 0165-318022, mw. I. Lambregts, 0165-317275 of op de pastorie van de Basiliek in Ouden-bosch. Misintenties aangeboden voor vrijdag ver-schijnen in de eerstvolgende Bode. Als ze later worden aangeboden, worden ze niet gepubliceerd, maar wel in de betreffende viering afgeroepen. Basiliek H.H. Agatha & Barbara: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch; 0165-330502; fax 0165-330514; [email protected]. Op werkdagen is er van 9.00u tot 12.00u iemand in de pastorie aanwezig om u te woord te staan. U kunt altijd telefonisch een afspraak maken met de pastoor.Donderdag 13 november19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 14 november10.00u de Blomhof, viering.Zondag 16 november11.00u Basiliek, eucharistieviering. Voor-

gangers: pastor A. Schuerman en diaken P. Hoefnagels. uit dankbaarheid voor het 50-jarig huwelijk v. Piet en Martina Fens; overl. ouders Piet Brouwers en Luus de Kok; Willem Brinkhuis, zoon v. een vriend en vriendin v. Gerrit-Jan Stenfert; Mart v. Eijk; Cornelia Kokke. Lector: C. de Vos. Acolieten: Willem, Babs, Jan-Willem. Koor: Basiliekkoor.

Dinsdag 18 november19.00u Hellemonskapel, woord- en com-munieviering. Voorganger: diaken P. Hoef-nagels. Intentie: voor alle overledenen van onze geloofsgemeenschappen.Donderdag 20 november19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 21 november10.00u de Blomhof, viering.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HEIJNINGEN/STAND-DAARBUITENZondag 16 novemberDorpskerk aanvang 10.00u Ds. J.H. van der Sterre Heilig Avondmaal. Thema kinderne-vendienst: “Wat jullie voor een van deze kleinsten doen, heb je voor mij gedaan.”Ontmoetingskerk aanvang 19.00u Ds. F.C. de Ronde. Zangdienst u kunt een lied op-geven wat er gezongen zal worden.

PROTESTANTSE GEMEENTE, WILLEMSTADZondag 16 novemberDoopdienst 10.00u Koepelkerk Ds. W. van Laar

KERKELIJK NIEUWS

ZEVENBERGEN - De intocht van Sint Nicolaas in Zevenbergen is dit jaar op zaterdag 15 november.

Ook dit jaar komt de Sint met de Stoom-boot Pakjesboot 7 via de Roode Vaart aan bij de Schansdijk ter hoogte van de Caldic. Om ong. 14.00 uur zal de boot hier aanme-ren en wordt de Sint en zijn gevolg verwel-komd door Meneer Michel. Na de aankomst zal de Sint met ongeveer 90 Pieten, waaronder Paardenpieten, Mu-ziekpieten, Stuntpieten, Strooipieten via de Oranjelaan- Willem III straat-Arien-slaan- Stoofstraat- Noordhaven rond 14.30 uur arriveren in het centrum ter hoogte van de de Vrijbuiter. Hier wordt hij officieel in Zevenbergen verwelkomd door burge-meester Klijsen en zijn echtgenote.Hierna volgt een rondrit door het centrum naar De Borgh aan de IJshof volgens de route: Noordhaven - Zuidhaven - Markt - Molenstraat - Oude Kerkstraat - Doelstraat - Sportcentrum De Borgh (deze is geopend vanaf 14.00 uur).Rond 15.15 uur vangt hier het speciale pro-gramma voor de kinderen aan. Ook dit jaar weer veel liedjes, licht, geluid en spanning. Het wordt weer een groot feest voor alle kinderen. Dit duurt tot on-geveer 15.45 uur.

Hierna houdt Sint Nicolaas met enkele van zijn Pieten een receptie.Sinterklaas is zijn schatkist kwijt; die is vorig jaar verstopt, maar de Pieten weten niet meer waar de kist is. Om te zoeken naar de schatkist heeft de Sint een speciale schatkistenspeurneus aangenomen, die met een schatkaart op zoek gaat. Ook is het nog de vraag of er in de kist nog voldoende geld zit voor de cadeautjes, want dat heeft de Sint niet kunnen controleren. Allemaal weer heel spannendKleurplaten kun je ook vinden op onze site: www.SinterklaasZevenbergen.nl. Tevens vind je hier Sinterklaasliedjes (ook het Zevenbergs Sinterklaasliedje), cadeau-tjes, foto’s en nog veel meer. De dag na de intocht zijn foto’s van de intocht via deze pagina te bewonderen.Jongens en meisjes uit Zevenbergen en omgeving: kom op zaterdag 15 november de Sint en zijn Pieten een warm welkom heten en laat zien dat jullie heel blij zijn dat ze weer in Zevenbergen zijn aangekomen.Buurtbewoners van de Schansdijk en om-geving: tussen 13.30-14.15 uur is er wat overlast i.v.m. de aankomst van de Sint. Ook kan er drukte ontstaan rond uw hui-zen/parkeerplaatsen. Graag uw begrip hiervoor.

Sint Nicolaas en zijn Pieten komen in Zevenbergen

ZEVENBERGEN - In november is het 70 jaar geleden dat Zevenbergen werd bevrijd. Om dat te herdenken organiseren op zaterdag 15 november het koor Zezam en Muziekvereniging Zevenbergen, samen met organist Aart van Muijen, een concert in de NH Kerk in Zevenbergen.

Het wordt een ‘ingetogen’ concert omdat het in 1944 geen feest was. Er vielen tien-tallen doden te betreuren en Zevenbergen was een puinhoop. Ook in de periode daar-na was er weinig reden tot feestelijkheid. De rest van het land moest nog worden bevrijd en er waren regelmatig beschie-tingen.

In het programma van deze avond worden werken zowel apart als gezamenlijk uitge-voerd. Twee nummers worden begeleid door doedelzakspeler Marcel Pieterse. En natuurlijk ontbreekt “Land of Hope and Glory” niet. Dit nummer is het slot van het concert.Het concert vindt plaats in het kader van ‘70 jaar Zevenbergen bevrijd’. Onder deze titel wordt een aantal activiteiten en eve-nementen georganiseerd tussen november 2014 en mei 2015.

In november 2015 zal het project worden afgesloten met een groot spektakel. Aan-vang: 20.00 uur; De NH-kerk is open om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Bevrijdingsconcert in de NH Kerk Zevenbergen

OUDEMOLEN - Vijfendertig vrijwilli-gers hebben op zaterdag 1 november tijdens de landelijke natuurwerkdag de handen flink uit de mouwen gesto-ken in de polder Ruigenhil bij Oude Molen.

Met een strak blauwe lucht en een zomer-se temperatuur waren de omstandigheden meer dan goed! De natuurwerkdag werd georganiseerd door de Natuurwerkgroep Moerdijkse Polders, die deel uitmaakt van de IVN Etten-Leur e.o.

VenstersLangs de Kleine Ton hebben vrijwilligers van jong tot oud drie “vensters” gemaakt in de bosstrook tussen het wandelpad en de voormalige kreek de Kleine Ton. Dit wandelpad maakt deel uit van de polder-wandeling “Rondom de Ton”. Door het wegzagen van wilgjes en elzen ontstaan vensters en heeft de wandelaar voortaan weer vrij uitzicht op de Kleine Ton. Langs deze voor-malige kreek heb je onder meer kans om de zeldzame ijsvogel te spotten.

Goed verzorgdOm 10.00 uur werd verzameld langs de Zuidlangeweg, waarna iedereen direct enthousiast aan de slag ging met het

landschapsonderhoud. Degenen die geen gereedschap hadden konden dit lenen van de natuurwerkgroep. Om 11.00 werd gepauzeerd met een lekkere plak cake. Om 12:15 werd vervolgens soep geserveerd, waarbij de natuurwerkers konden kiezen uit Marokkaans gekruide pompoensoep of vegetarische groentetomatensoep. Voor de kinderen werd een kampvuurtje gemaakt, waarop blikjes knakworstjes op-gewarmd werden. Met een wit bolletje en ketchup werden deze smakelijk verorberd. Daarna konden de kinderen nog marshmal-lows boven het kampvuurtje klaarmaken. Genieten!

De laatste loodjesNa de pauze gingen nog negen natuurwer-kers door om de klus te klaren: De laatste boompjes werden omgezaagd en in rillen langs het pad gelegd. Tenslotte werden alle materialen verzameld en om 15:00 was alles weer opgeruimd. Degenen met een houtkachel gingen huiswaarts met een auto vol eigenhandig gezaagde stam-metjes. Die zitten er voorlopig weer warm-pjes bij. Alle natuurwerkers kregen na af-loop een recyclebare bidon mee naar huis.

2015Op de eerste zaterdag van november is het traditiegetrouw de landelijke natuurwerk-

dag en ook volgend jaar zal de natuurwerk-groep Moerdijkse Polders weer een leuke activiteit organiseren voor jong en oud. Want samen houden we de Moerdijkse natuur natuurlijk mooi!

Wilt u meer informatie over de mogelijk-heden van landschapsonderhoud in onze mooie gemeente, neem dan contact op met Philip Verweij via [email protected] of 0168-325624.

Geslaagde natuurwerkdag

De natuurwerkers.

Bosschendijk 140 • 4731 RD Oudenbosch • T: 0165 502512

www.tuincentrumdebont.nl

1973 - 2014na 41 jaar

TIJD VOOR IETS NIEUWS(opening voorjaar 2015)

ALLES MOET WEG!!

TOTALELEEGVERKOOP

ZONDAG A.S.OPEN 12-17 u.

Page 23: Dm 20141112

www.

brabantwerkt.nl

vacatures bij jou

in de buurt

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken• moderne uurwerken• wijzerplaten

Wilgenstraat 81 OudenboschTel. 0165 - 320948

www.klokkenmakerijdetijd.nl

AUTODEMONTAGEBEDRIJFJOKO

• Sloop-loop-schade auto’s - motors te koop gevraagd.

• Alle gebruikte onderdelen online.

• Vrijwaring bij ophalen.• Reparatie en onderhoud.

Lid ARN-Stiba-RDWMaalbergenstr. 24a Wernhout

Tel. 076-5971739 / [email protected]

De SchanS TuinSchermenbetonsysteem | tel. 0164 686418www.deschanstuinschermen.nl

Ontvangvacatures

die jij zoekt!Maak gratis jouw zoekprofi el aan

op www.brabantwerkt.nl

Eerste hulp bij solliciteren?

Jouw CVPersoonsgegevens

Naam Daan WoutersAdres Beethovenlaan 17Postcode 5044 TPTelefoonnummer 2167 029 290E-mailadres [email protected] 25 september 1990 Geboorteplaats WaalwijkGeslacht ManNationaliteit NederlandseBurgerlijke staat OngehuwdRijbewijs B

Postcode 5044 TPTelefoonnummer 2167 029 290Telefoonnummer 2167 029 290E-mailadres [email protected] 25 september 1990 Geboorteplaats WaalwijkGeslacht ManNationaliteit NederlandseBurgerlijke staat OngehuwdRijbewijs B

Maak gratis een professioneel CVop www.brabantwerkt.nl

Recreatieparadijs de Belhamel is op zoek naar jou.

Enthousiaste allround horEca mEdEwErk(st)Er• Ben jij beschikbaar in de weekenden?• Min. 2 jaar horecaervaring• Spontaan-Representatief?• Minimaal 19 jaar?• Op zoek naar een afwisselende baan?• Geen 9-5 mentaliteit.• Verantwoordelijkheidsgevoel

Geïnteresseerd? Stuur dan je motivatie met CV naar:[email protected]•Brugdam17LageZwaluwe

Mooie vrijstaande woning ( ca. 550 m³) met grote garage/schuur. Gelegen aan een doorgaande weg in het groenrijke buitengebied van Etten-Leur. Opp. ca. 13.520 m² Vraagprijs € 499.000,- k.k.

Exclusief Landelijk Wonen &

Agrarisch Vastgoed

www.vermeerenmakelaardij.nl

Hilsebaan 382 te Etten-Leur

Voor een opdrachtgever in Heijningen is Schoonmaakbedrijf Perfekt BV op zoeknaar een:

InterIeurverzorger (m/v) voor 10-15 uur per week.

Interesse?Neem contact op via onderstaande gegevens:www.schoonmaakbedrijfperfekt.nl0162 [email protected]

www.tandvitaal.nl Onderdeel van:

Algemene Tandheelkunde

Kunstgebit en Klikgebit

Implantologie

Facings

Bleken, Mondhygiëne

Kroon- en Brugwerk

Mondzorg ZevenbergenPast. van Kessellaan 3 - ZevenbergenT 0168 - 331 390E [email protected]

ZOEKT U EEN TANDARTS?Persoonlijke aandacht en advies staan centraal in onze manier van werken. Met een team van ervaren specialisten hebben we alles in huis om u aan een stralende lach te helpen. Mooie tanden en kiezen zijn op elke leeftijd mogelijk. Neem contact met ons op voor een afspraak. Wij heten u van harte welkom.

Wij nemen nieuwe patiënten aan!

OP MAANDAG 24 NOVEMBER IS ER EEN INFORMATIE-SPREEKUUR VAN

10:00-12:00 UUR

Ter uitbreiding van ons team zoeken wij op korte termijn:

Ervaren service/ onderhoudsmonteurZijn taak is:• Uitvoeren van onderhoud• Verhelpen van storingen • Div. installatiewerkzaamheden CV

Functie eisen:• U heeft de nodige vakkennis verkregen door opleiding en / of praktijkervaring• U beschikt over een zelfstandige werkhouding • U bent representatief

Wij bieden:• Een afwisselende baan met een prima en informele werksfeer• Salaris overeenkomstig ervaring en prestatie • Gebruik van bedrijfsauto

Interesse?Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Je kunt je CV of eventuele vragen mailen naar: [email protected] | t.a.v. Marianne de Graaf

Adres: Oude Heijningsedijk 187 | 4794 RE HeijningenWebsite: www.semaverwarming.nl

Ontwerp / aanlegStoringen / onderhoudCentrale verwarmingGas / water / sanitair

. . . vertrouwd zaken doen Voor al uw verzekeringen. Voor advies, info en/of offertes kunt u ons bellen.

Koen Beenackers

Vestiging Zundert Het Laar 1, 4881 DS Zundert

Postbus 80, 4750 AB Oud Gastel Tel. 076- 5971700, Fax 076- 5972879

[email protected] www.sweere.nl

Sweere v.o.f. is een allround dienstverlenend bedrijf dat zich in de regio West Brabant zowel op de particuliere als zakelijke markt richt. Onze diensten bestaan o.a. uit verzekeringen, financiële planning, hypotheken, bemiddelen in onroerend goed en diverse bankzaken. Klantgerichtheid, kwaliteit en integri-teit zijn sleutelwoorden binnen ons kantoor, die geleid hebben tot sterke groei in de markt. Binnen het kantoor zijn 14 personen werkzaam, maar door de groei en verdere professionalisering van de organisa-tie zijn wij op zoek naar een binnendienstmedewerker welke onze activiteiten op gebied van makelaardij en hypotheken mede coördineert en ondersteunt.

Om ons enthousiaste team te versterken zijn wij op zoek naar:

Binnendienstmedewerk(st)er WONEN full-time (m/v) Werkzaamheden zullen bestaan uit het:- Commerciële en administratieve ondersteuning van de makelaar en financieel- / hypotheekadviseurs - Verrichten van bancaire werkzaamheden voor relaties- Telefonisch en persoonlijk te woord staan van relaties

Profiel:- MBO/HBO- Ervaring in een vergelijkbare functie is pré - Communicatief vaardig zowel schriftelijk als mondeling.- Accuraat en nauwkeurig

Voor bovengenoemde functies bieden wij u een dynamische omgeving met passende salariëring en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor meer informatie over ons kantoor verwijzen wij ook naar onze website www.sweere.nl

Uw schriftelijke sollicitatie met uitgebreide CV kunt u tot 1 december a.s. opsturen naar Sweere Vof, Postbus 80, 4750 AB Oud Gastel. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer Rockx (0165-512851) of via e-mail [email protected]

STUNTVERKOOP OPENDAGEN ZONDAG

16, 23 EN 30 NOVEMBER VAN 11:00 TOT 16:00 UUR.

HAARDEN & KACHELSA-MERKEN TEGEN DUMPPRIJZEN

NERGENS VOORDELIGER!

GASHAARDEN I HOUT INBOUWHAARDEN I HOUT INZETHAARDEN I

MAATWERK I VRIJSTAANDE HOUTTOESTELLEN I PELLETHAARDEN I ROOKKANALEN

BEZOEKADRES: PENNINGWEG 4, 4879AG TE ETTEN-LEUR T: 06-13263168 I E: [email protected]

Page 24: Dm 20141112

www.kloosterblokje-willemstad.nl

Op dinsdag 18 november van 19.00 tot 20.30 uur start

de verkoop van de 2e fase Kloosterblokje IV in

het Wapen van Willemstad aan de Benedenkade 12.

Uitgebreide documentatie ligt voor je klaar.

Informatie & verkoop WG Makelaars, 0168 47 70 77

Bon Makelaardij, 0168 - 33 58 55

6 tweekappers, 4 nultreden- en 7 rijwoningen

Kloosterblokje IV Willemstad

Uitnodiging start verkoop

NU NOG LAGERE PRIJZEN!!!

OPHEFFINGSUITVERKOOPM E U B E L A F D E L I N G