Dbv 20140430

28
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES BEVELANDSE MIDWEEKEDITIE 30 APRIL 2014 WEEK 18 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 35.000 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Vanaf pagina 8 www.zeelandwerkt.nu bereikt maandelijks 35.000 kandidaten HEINKENSZAND - De eerste Koningsdag is geslaagd. Zaterdag was er in de Bevelandse gemeenten van alles te doen en het droge en vaak zonnige weer droeg alleen maar bij aan de gezelligheid. In Heinkenszand (foto) was het oranje dorpshart te vinden bij De Stenge. Hier leverden onder meer de spellen veel vertier op. FOTO COBY WEIJERS WATERLEIDING GAAT IN ÉÉN KEER DE GROND IN WEMELDINGE - Als alles mee zit, begin- nen zorgverlener SVRZ, woningcorporatie RWS en projectontwikkelaar Marsaki na de zomervakantie van 2015 met de bouw van een woonzorgcentrum in Wemeldin- ge. Het was de bedoeling eind dit jaar te starten, maar SVRZ wilde eerst weten of de verpleeghuisplaatsen pasten in de toe- komstige regioplanning voor mensen met een zware zorgvraag. Nu is gebleken dat het kan, gaan de organisaties door. Op de plek van de oude Rabobank moeten twee groepswoningen verschijnen voor mensen met dementie. Elk huis biedt plaats aan zes personen. Daarnaast worden negen appartementen voor senioren gebouwd. Woonzorgcentrum in Wemeldinge komt er KWADENDAMME - Op de sportvelden in Kwadendamme vindt volgend weekend de 22e editie van het Bluesfestival plaats. Honderden fans uit binnen- en buitenland komen weer naar het dorp toe voor de ar- tiesten, die ook het binnen- en buitenland komen. Vrijdag begint het feest om 16.30 uur en staan namen als Ryan McGarvey, The Juke Joints, John Primer and Band en Bb and The Blues Shacks op het program- ma. Zaterdag start het festival ‘s middags al en zijn onder meer Julian Sas, Shanna Waterstown, Mitch Kashmar, Aaron Key- lock, Terry Harmonica Bean en JP Soars and The Red Shots van de partij. Meer informatie: www.bluestown.nl. 22e Bluesfestival in Kwadendamme DOOR EUGÈNE DE KOK Het is het gevolg van een raadsbesluit begin vorig jaar. Toen gingen de gemeen- teraadsleden akkoord met het voorstel om in totaal iets meer dan 200.000 euro uit te trekken om alle schooldaken in de gemeente Borsele te voorzien van zon- nepanelen. Afgesproken werd dat de schoolbesturen zelf ook een duit in het zakje zouden doen. Daarnaast dragen het bedrijfsleven en het Zeeuws Klimaat- fonds bij. Het Borselse college van burge- meester en wethouders zei in maart vorig jaar dat de scholen met de panelen zo’n elf procent kunnen besparen op hun ener- giekosten. Ze baseerde zich daarvoor op eerdere ervaringen met zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen. Zo liggen er al langer zonnepanelen op het dak van de gemeentelijke werkplaats in Heinkenszand. Wethouder Kees Weststrate stelde vrijdag de installatie van de Ds. G. H. Kerstenschool in Borssele officieel in werking. Hij deed dat via het digitale schoolbord. Kinderen kunnen op een spe- ciaal bord in de school de opbrengst van de panelen zien. Met 125 panelen is de installatie op de Ds. G. H. Kerstenschool de grootste van de gemeente. Om ze te bekostigen, heeft het schoolbestuur vorig jaar een extra subsidie van de landelijke overheid ont- vangen. In totaal worden er de komende weken in Borsele ongeveer 600 panelen verdeeld over de daken van de scholen. Ze zijn goed voor 130.000 kilowattuur per jaar, een hoeveelheid die is te vergelijken met ongeveer 45 huishoudens. ‘De scholen en de gemeente zetten hiermee een grote stap om hun energievoorziening duurza- mer te maken. Zij geven hiermee het goe- de voorbeeld’, laat de gemeente weten. Zonnepanelen op schooldaken Ds. G. H. Kerstenschool in Borssele bijt spits af BORSSELE - De zonnestroominstallatie van de Ds. G. H. Kerstenschool in Borssele is vrijdag officieel in wer- king gesteld. De school is de eerste van veertien die is voorzien van zonnepanelen. autoruitschade? 0113-251700 Goedkoper kan niet... leuker wel! Spoorstraat 18c ’s-Gravenpolder T (0113) 312547 KEUKEN OUTLET WINKEL EL EL INK . Intratuin Koudekerke Galgeweg 5. 0118-551623 Donderdag en vrijdag koopavond, www.intratuin.nl Intratuin Koudekerke ZONDAG A.S. OPEN van 12.00 tot 17.00 uur

description

 

Transcript of Dbv 20140430

Page 1: Dbv 20140430

actualiteit onroerend goed auto’s sport kerkelijk nieuws vacatures

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

B E V E L A N D S EMIDWEEKEDITIE30 APRIL 2014WEEK 18

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

o p l a g e : 3 5 . 0 0 0t o ta l e o p l a g e z e e l a n d

e n w e s t - b r a b a n t : 4 8 0 . 0 0 0

ThUIS IN DE REgIo

Vanafpagina 8

www.zeelandwerkt.nubereikt maandelijks 35.000 kandidaten

HEINKENSZAND - De eerste Koningsdag is geslaagd. Zaterdag was er in de Bevelandse gemeenten van alles te doen en het droge en vaak zonnige weer droeg alleen maar bij aan de gezelligheid. In Heinkenszand (foto) was het oranje dorpshart te vinden bij De Stenge. Hier leverden onder meer de spellen veel vertier op. FOTO COBY WEIJERS

WATERLEIDINg gAATIN ééN KEERDE gRoND IN

WEMELDINGE - Als alles mee zit, begin-nen zorgverlener SVRZ, woningcorporatie RWS en projectontwikkelaar Marsaki na de zomervakantie van 2015 met de bouw van een woonzorgcentrum in Wemeldin-ge. Het was de bedoeling eind dit jaar te starten, maar SVRZ wilde eerst weten of de verpleeghuisplaatsen pasten in de toe-komstige regioplanning voor mensen met een zware zorgvraag. Nu is gebleken dat het kan, gaan de organisaties door. Op de plek van de oude Rabobank moeten twee groepswoningen verschijnen voor mensen met dementie. Elk huis biedt plaats aan zes personen. Daarnaast worden negen appartementen voor senioren gebouwd.

Woonzorgcentrum in Wemeldinge komt er

KWADENDAMME - Op de sportvelden in Kwadendamme vindt volgend weekend de 22e editie van het Bluesfestival plaats. Honderden fans uit binnen- en buitenland komen weer naar het dorp toe voor de ar-tiesten, die ook het binnen- en buitenland komen. Vrijdag begint het feest om 16.30 uur en staan namen als Ryan McGarvey, The Juke Joints, John Primer and Band en Bb and The Blues Shacks op het program-ma. Zaterdag start het festival ‘s middags al en zijn onder meer Julian Sas, Shanna Waterstown, Mitch Kashmar, Aaron Key-lock, Terry Harmonica Bean en JP Soars and The Red Shots van de partij. Meer informatie: www.bluestown.nl.

22e Bluesfestival in Kwadendamme

DOOR EUGÈNE DE KOK

Het is het gevolg van een raadsbesluit begin vorig jaar. Toen gingen de gemeen-teraadsleden akkoord met het voorstel om in totaal iets meer dan 200.000 euro uit te trekken om alle schooldaken in de gemeente Borsele te voorzien van zon-nepanelen. Afgesproken werd dat de schoolbesturen zelf ook een duit in het zakje zouden doen. Daarnaast dragen het bedrijfsleven en het Zeeuws Klimaat-fonds bij. Het Borselse college van burge-meester en wethouders zei in maart vorig jaar dat de scholen met de panelen zo’n

elf procent kunnen besparen op hun ener-giekosten. Ze baseerde zich daarvoor op eerdere ervaringen met zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen. Zo liggen er al langer zonnepanelen op het dak van de gemeentelijke werkplaats in Heinkenszand. Wethouder Kees Weststrate stelde vrijdag de installatie van de Ds. G. H. Kerstenschool in Borssele officieel in werking. Hij deed dat via het digitale schoolbord. Kinderen kunnen op een spe-ciaal bord in de school de opbrengst van de panelen zien. Met 125 panelen is de installatie op de

Ds. G. H. Kerstenschool de grootste van de gemeente. Om ze te bekostigen, heeft het schoolbestuur vorig jaar een extra subsidie van de landelijke overheid ont-vangen. In totaal worden er de komende weken in Borsele ongeveer 600 panelen verdeeld over de daken van de scholen. Ze zijn goed voor 130.000 kilowattuur per jaar, een hoeveelheid die is te vergelijken met ongeveer 45 huishoudens. ‘De scholen en de gemeente zetten hiermee een grote stap om hun energievoorziening duurza-mer te maken. Zij geven hiermee het goe-de voorbeeld’, laat de gemeente weten.

Zonnepanelen op schooldakenDs. G. H. Kerstenschool in Borssele bi j t spi ts af

BORSSELE - De zonnestroominstallatie van de Ds. G. H. Kerstenschool in Borssele is vrijdag officieel in wer-king gesteld. De school is de eerste van veertien die is voorzien van zonnepanelen.

autoruitschade?0113-251700

Spoorstraat 18c 4431 NK ’s-Gravenpolder

T (0113) 312547 • M 06 53314189Openingstijden zie www.keukenoutletwinkel.nl

KEUKENOUTLETWINKEL

Goedkoper kan niet... leuker wel!

Spoorstraat 18c ’s-GravenpolderT (0113) 312547

Spoorstraat 18c 4431 NK ’s-Gravenpolder

T (0113) 312547 • M 06 53314189Openingstijden zie www.keukenoutletwinkel.nl

KEUKENOUTLETWINKEL

Goedkoper kan niet... leuker wel!

Spoorstraat 18c 4431 NK ’s-Gravenpolder

T (0113) 312547 • M 06 53314189Openingstijden zie www.keukenoutletwinkel.nl

KEUKENOUTLETWINKEL

Goedkoper kan niet... leuker wel!

Spoorstraat 18c 4431 NK ’s-Gravenpolder

T (0113) 312547 • M 06 53314189Openingstijden zie www.keukenoutletwinkel.nl

KEUKENOUTLETWINKEL

Goedkoper kan niet... leuker wel!

Spoorstraat 18c 4431 NK ’s-Gravenpolder

T (0113) 312547 • M 06 53314189Openingstijden zie www.keukenoutletwinkel.nl

KEUKENOUTLETWINKEL

Goedkoper kan niet... leuker wel!.

Intratuin Koudekerke Galgeweg 5. 0118-551623Donderdag en vrijdag koopavond, www.intratuin.nl

Intratuin Koudekerke ZONDAG A.S. OPEN van 12.00 tot 17.00 uur

Page 2: Dbv 20140430

PIET GAAT DOOR MET VOORDEEL-PRIJZEN!

Mr. F.J. Haarmanweg 4, Terneuzen. Tel. 0115-622722 • Oranjestraat 40, IJzendijke. Tel. 0117-301660Livingstoneweg 44, Goes. Tel. 0113-220211

een RIDA onderneming

NIEUW: HUREN PER UUR Voor de kleine klus! Kijk op de website! www.pietvogelaarbusinessrent.nl

KINDERFEESTJE? VERHUIZING OF TRANSPORT?

Voor de kleine klus!

25% KORTINGop daghuur. 100 km vrij.

op weekdagen van maandag t/m vrijdag

NIEUW: HUREN PER UUR

25% KORTINGop daghuur. 100 km vrij.

op weekdagen van

maandag t/m vrijdag

SB38744

Zeker van je zorg!Beperkte openingstijdenpoliklinieken en functieafdelingenMaandag 5 mei (Bevrijdingsdag) en donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) zijnde poliklinieken en functieafdelingen van de ADRZ-locaties Goes, Middelburg,Vlissingen en Zierikzee gesloten. Vrijdag 30 mei (dag na Hemelvaartsdag) gelden beperkte openingstijden.

Kijk voor afwijkende openingstijden op www.adrz.nl. U kunt voor meerinformatie ook telefonisch contact opnemen met onze recepties in Goes: 0113-234000, Vlissingen: 0118-425000.

GROENTE EN FRUIT

ABDIJSTRAAT 2, KAPELLEWWW.DE-FRUITSCHUUR.NL � TEL: 0113-341746

Komkommer per stuk 0.29Courgette per stuk 0.49Hollandse Andijvie per kilo 0.99Hollandse Asperges per kilo 2.99Grote Zoete Blauwe Druiven per kilo 2.99Hollandse Aardbeien

Perkplanten, oa. geraniums,bacopa,surfinia,nemesia. Groenteplanten oa.tomaat, sla, kool ,andijvie-planten,

Geënte komkommerplanten, paprika. tuinzaden,kunstmest,koemest,potgrond,bemeste tuinaarde.

AANBIEDINGEN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

0113 231 055 | 0621 273 077 [email protected]

GOESwww.bitbybit.nl

COMPUTEROPLEIDINGENCAD | ADOBE | OFFICE | WEBDESIGN

AANBIEDINGEN WEEK 18

We hebben weer super lekkere aanbiedingen!

4 Slavinken + 4 Beefburgers Samen

Steak Sel de Mer 3 stuks

Zeeuwse rib-eye4 weken gerijpt 2 stuks

Kip Boursino (kipfi let,

parmaham, boursin) 2 stuks

Zeeuwsgebraad + Gebraden rosbief 2 x 100 gram

Kip smokey salad + Eiersalade 200 gram

American Ribs(spareribs licht gerookt) 500 gram

Bieten stamppot met een speklapje 500 gram

650

595

495

349

298

(h)eerlijk vlees bij Cees Mol

500 gr. Rundgehakt +4 Runderhamburgerssamen

Stroopwafeltje(varkensfilet, reypenaar-kaas, stroop) 100 gram

Boerenham 2e 100gr. gratis 100 gram

Oma’s sukadelappen500 gram

Kip Cordon bleu 3 stuks

Erwten- soep 2e pot halve prijs

Beenhamsalade + Winterse kipsalade200 gram

Andijviestampot met slavink500 gram

Cees Mol, keurslagerOostwal 36, 4461 TJ GoesT (0113) 211 667 • F (0113) 232 006www.mol.keurslager.nl

650

225

249

595

AANBIEDINGEN WEEK 01

595 195

550295

595

695

Cees Mol, keurslagerOostwal 36, 4461 TJ GoesT(0113) 211 667 F (0113) 232 006www.mol.keurslager.nl volg ons op Facebook!

595

Uw krant is bij uitgeverij De Bode in uitstekende handen

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden: Tel. 076 599 81 11 | www.internetbode.nl

Page 3: Dbv 20140430

actualiteit

DOOR EUGÈNE DE KOK

En die nieuwe waterleiding wordt weer aangelegd in het kader van een veel gro-ter programma van Evides Waterbedrijf in Zeeland. “We willen er daarmee voor zorgen dat de waterdruk in Zeeland ook in de toekomst op gelijk niveau blijft”, zei woordvoerder Rianne de Voogt van Evides donderdag, terwijl de honderden meters lange, stalen leiding door meerdere tele-scoopkranen omhoog werd getild. Eerder werd in het kader van het programma al een nieuwe leiding aangelegd op Wal-cheren. Tot de aanleg van het nieuwe tracé tussen pompstation de Wranghe bij Kapelle en Boszicht in Goes, dat in totaal vier kilometer lang is, is besloten na een onderzoek naar de leveringszekerheid van het drinkwater in de omgeving van Goes. ‘Daaruit bleek dat verbeteringen noodza-kelijk waren, vooral tijdens zogenoemde zomerpieken en in het geval van calamitei-ten’, liet Evides voor de start van de werk-zaamheden in oktober vorig jaar weten. Het stuk waterleiding van 700 meter heeft weken langs het hertenkamp gelegen, maar verdween donderdag bij Boszicht onder de grond. Vanaf dat punt werd hij met tussenpozen onderdoor de ‘s-Gra-venpolderseweg getrokken om bij de Ina Boudier Bakkerlaan weer naar boven te komen. In de dagen daarvoor was er al een boorgat gemaakt. Volgens De Voogt was de operatie bijzonder, omdat ‘we dit niet

zo vaak doen in een stedelijke omgeving zoals hier’. Mede daarom waren de om-wonenden op een informatieavond en met nieuwsbrieven ingelicht.

“De mensen hadden vooraf wel de nodige zorgen, maar we hebben die weg kunnen nemen.” Een deel van de omwonenden keek donderdag vanaf de balkons van Bos-zicht en achter de hekken toe. Het intrek-ken verliep zonder problemen. De voor de werkzaamheden aangelegde brug tussen de wijk Overzuid en Boszicht werd daarna afgebroken. Ook is de brug tussen de John Lennonlaan en het hertenkamp weer open gegaan.

VervangenMet de operatie van de donderdag is de grootste klus geklaard, maar het werk is nog niet gedaan. Er wordt nog gewerkt aan de vervanging van een drinkwaterlei-ding tussen de Eikenlaan en Beukenstraat en tussen serviceflat De Schakel en de Boudenwijn Büchlaan in Riethoek ligt een nieuwe buis. Voor het eerstgenoemde project is het kruispunt tussen de Beu-kenstraat en de Eikenlan van 8 mei tot en met 16 mei gedeeltelijk afgesloten. Evides verwacht dat alle werkzaamheden voor de zomer zijn afgerond.

DOOR MERIJN SITSEN

Vergezeld door trotse familie en vrienden stond Roger Thiebou een tikje nerveus op het stadskantoor van Bergen op Zoom. Hij had die ochtend schijnbaar tegen zijn oom gezegd dat hij niet zoveel zin had in alle poespas rondom het uitreiken van de zilveren medaille van het Carnegie Hel-denfonds. “Zijn heldhaftige optreden op 7 augustus 2003 konden we echter niet ge-ruisloos aan ons voorbij laten gaan”, aldus burgemeester Petter. De gemeente wilde maar al te graag meewerken aan de aan-vraag van de vader van Thiebou. Elf jaar na dato had hij de stoute schoenen aange-trokken en de gemeenten Goes en Bergen op Zoom benaderd.

BrandOp 7 augustus in 2003 sloeg in de woning van Thiebou het noodlot toe. Er brak brand uit en het pand moest worden ontruimd. Nog voordat de brandweer arriveerde was de voormalige bewoner al druk bezig

met het blussen en het evacueren van zijn medebewoners. Hij redde daarbij volgens burgemeester Petter bijna zeker mensen-levens. Zijn reddingsactie was niet zonder gevaar, want tijdens zijn heldhaftige optre-den kreeg Thiebou giftige dampen binnen.

Hij belandde met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis en heeft vandaag de dag, ruim tien jaar na het ongeval, nog steeds last van zijn ademhaling.

HeldMet het uitreiken van de hoogste onder-scheiding van het Carnegie Heldenfonds is de Goesenaar nu volgens Petter officieel een held. Hans de Vries, secretaris van het heldenfonds, vertelde dat het ook fout kan aflopen. “Het komt helaas soms voor dat we de onderscheiding postuum moeten uitreiken”, aldus De Vries. Uiterst bescheiden nam de voormalige

inwoner van het Broersblok de onderschei-ding in ontvangst van de burgemeester van Bergen op Zoom. Hij benadrukte nog-maals dat hij zijn actie als de normaalste

zaak van de wereld ziet. Daarnaast gaf hij aan dat hij door zijn daad enorm veel respect voor brandweerlieden heeft gekre-gen. “We kunnen niet zonder brandweer”,

stelde Thiebou. “Ik vond het toch behoor-lijk eng om in een brandende omgeving te zijn en die mensen hebben hiermee bijna dagelijks te dealen.”

PaGiNa 3

‘Verbeteringen noodzakelijk’

‘Roger redde levens’

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

ww

w.i

nte

rnet

bo

de.

nl

U kunt uw advertentie opgeven via de button

“Advertentie aanleveren”

Redactie kunt uaanleveren via de button“Redactie aanleveren”

Volg ons op twitter: @BevelandseBode.

Roger Thiebou uit Goes nu officieel een heldThiebou heef t met gevaar voor eigen leven mensen gered

Roger Thiebou ontvangt van de burgemeester van Bergen op Zoom de heldenmedaille. FOTO MERIJNSITSEN.NL

GOES - Roger Thiebou uit Goes is door burgemeester Frank Petter van Ber-gen op Zoom onderscheiden met de zilveren medaille van het Carnegie Heldenfonds. Hij kreeg de erepenning en het bijbehorende getuigschrift vorige week voor zijn daden tijdens een brand in 2003 in een woonzorg-complex in Bergen op Zoom. Thiebou stelde met gevaar voor eigen leven zijn toenmalige medebewoners in veiligheid. Hoewel Petter sprak van een grootse daad, vindt de Goesenaar dat hij niet meer dan zijn plicht deed. “Dat doe je toch gewoon voor je vrienden?”, aldus de bescheiden Thiebou.

Waterleiding van 700 meter gaat in één keer de grond inMega-klus onderdeel van nieuw watertracé tussen pompstat ion de Wranghe en Boszicht

De stalen waterleiding werd donderdag de grond ingetrokken, onderdoor de ‘s-Gravenpolderseweg. FOTO EUGÈNE DE KOK

GOES - Maar liefst 700 meter leiding met een diameter van 60 centimeter is donderdag in één dag onder de grond verdwenen. De mega-klus was onderdeel van het vernieuwen van de drinkwaterleiding tussen Kapelle en Goes.

Page 4: Dbv 20140430

Zelf doen… & genieten!

WOENSDAG

30APRIL

DONDERDAG

1MEI

VRIJDAG

2MEI

ZATERDAG

3MEIMEI

KOOPAVOND

MEI

KOOPAVOND KOOPAVOND

WOENSDAG

23APRIL

DONDERDAG

24APRIL

VRIJDAG

25APRIL

ZATERDAG

26APRILAPRIL

KOOPAVOND

APRIL

KOOPAVOND KOOPAVOND

FORNUIS 90 CM, RVS & ZWART

NU:

9 90

PELMA KEUKENS AMUNDSENWEG 47, 4462 GP GOES T (0113) 219770 W WWW.PELMAKEUKENS.NL

Uitgekiend tot op de €uro!

4950

MAAK KANS OP EXTRA VOORDEEL MET ONZE ‘KONINGSSPELEN’!

MET VLAG EN WIMPEL!

EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!EXTRA VOORDEEL!

MAANDAG

5MEI

- Diverse kookworkshops - Koningsspelen voordeel- Volop keukeninspiratie - Uitverkoop showroom- modellen!

Rijke keuken l ij n !

67906790

PELGRIM COMBI-OVENVerkoopprijs 1075,-PELGRIM COMBI-OVEN

NU:

590

PELGRIM VAATWASSERVerkoopprijs 875,-PELGRIM VAATWASSER

NU:

490

MEI

KOOPAVOND KOOKWORK-SHOPS!!

KOOPAVONDKOOPAVOND KOOPAVOND

KOOKWORK-SHOPS!!

P/M:

168COMPOSIET-STEENACTIE

4eigentijdse

kleuren!

Page 5: Dbv 20140430

ACTUALITEIT

DOOR BRITTA JANSSEN

Vrijdag verraste burgemeester Anton Sta-pelkamp ‘zijn’ inwoners in de Hervormde Kerk in Kapelle met de koninklijke onder-scheiding. Schmid speldde hij het lintje dinsdag in de raadszaal op, bij zijn afscheid als gemeenteraadslid voor Gemeentebe-lang Kapelle. Die functie bekleedde hij de afgelopen vier jaar. ‘Je was een prettige collega die misschien wel in politieke zin tegenstanders had, maar op persoonlijk vlak met iedereen door één deur kon.’

MedemensWilly Walrave-Hamelink kreeg haar lintje, omdat ze al sinds 1980 actief lid is van Buurtvereniging Jong&Oud in Wemeldin-ge. Daarnaast was ze van 1984 tot 1992 hulpouder bij christelijke basisschool De Hoeksteen in Wemeldinge. Sinds 1988 is ze bestuurslid/secretaris van muziekver-eniging OKK Wemeldinge en van 1997 tot 2007 was ze mede-initiatiefnemer en bestuurslid van de Wemeldingedag. In zijn toespraak prees Stapelkamp haar in-zet voor OKK. ‘Optredens en reisjes, onze Willy regelt het wel. Maar ook als lid van Jong&Oud en als hulpouder bij De Hoeksteen staat ze klaar voor de medemens. Je doet niet snel te-vergeefs een beroep doen op haar. Van bovenlokaal belang was haar inzet als ini-tiatiefnemer en bestuurslid van de Wemel-

dingedag. Daarmee wordt Wemeldinge als onze parel aan de Oosterschelde mooi op de recreatieve kaart gezet.’

WarmElla Allemekinders-de Leeuw is sinds 1977 vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis en sinds 1987 pleegouder via Ju-vent Pleegzorg. ‘Zij heeft, aanvankelijk als hoofdopvoeder, maar sinds de pensione-ring van haar echtgenoot samen met hem, veel pleeg- en adoptiekinderen opgevan-gen’, aldus de gemeente Kapelle. ‘Soms langdurig en tot aan hun volwassenheid, soms voor een korte periode.’ Al 37 jaar is Allemekinders vrijwilliger bij het Rode Kruis. ‘Als EHBO-’er bij evene-menten, als docente en als collectant. Dat is bijzonder’, stelde de burgemeester. ‘En veel kinderen in moeilijke omstandigheden vonden een warm en veilig onderkomen bij de familie Allemekinders. Dat is zorg voor de ander die een groot beroep op je doet en waarvoor je veel inlevert aan vrijheid en privacy. Het is niet voor niks dat hier een groot tekort aan is. Ze ontpopt zich ook als ambassadeur voor de pleegzorg, doordat ze erover is gaan schrijven. Men-sen beschrijven haar als een bescheiden, maar zeer sterke vrouw, eentje die vooral in stilte haar werk doet.’

LuisteraarAndré Paul was in 1983 en 1984 fi scus-assessor van de senaat van studentendispuut/-vereniging

Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. in Amsterdam, van 1986 tot 1988 leidinggevende bij de jeugdvereniging van de Gereformeerde Gemeente Kapelle-Biezelinge, van 1986 tot 1998 vrijwilliger bij het gezinsvervan-gend tehuis De Toevlucht en van 1991 tot 1998 secretaris van de Bijbelstudievereni-ging Sola Scriptura van de Gereformeerde Gemeente Kapelle-Biezelinge. Sinds 1992 is hij lid van het schoolbestuur van de Juliana van Stolbergschool in Kapelle, sinds 1998 oprichter en lid van het Ge-meentecontact, sinds 1998 diaken bij de Gereformeerde Gemeente Kapelle-Bieze-linge, sinds 2001 oprichter van en lid bij de EHBO-commissie binnen de kerkelijke gemeente en sinds 2001 oprichter en be-stuurslid van de commissie Naastenhulp. ‘Hij behoort tot de groep zeer actieve men-sen uit de gereformeerde gezindte die zich binnen de eigen zuil op tal van terreinen inzet voor de gemeenschap’, aldus Sta-pelkamp. ‘Ik heb me laten vertellen dat hij meer een luisteraar is dan een prater en dat is een vaardigheid die je in het diaco-nale werk onmisbaar is. Duidelijk is dat hij zijn sporen in de Kapelse gemeenschap meer dan verdiend heeft.

PAGINA 5

ColofonKantoor regio ZeelandKeizerstraat 3a, 4461 AN Goes, Tel. 0118 617 661

HoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Bevelandse Bode

Bevelandse Bode

Redactie Britta Janssen, Eugène de KokCorrespondenten Jenine Hooglander en Jessica RoversAcquisitie Bert PaauweDruk Drukkerij VorsselmansSluittijdenAdvertenties maandag 12.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 10.00 uurAanleveren via www.internetbode.nlBezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 18De oplossing van deze puzzel is in week 19 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Als je alle interviews van ministers van de laatste jaren op een rij zet, hoe vaak zou dan het woord ‘effi ciënt’ voorkomen? Vaak, verzeker ik u. Af en toe lijkt het wel een wondermiddel. Tientallen miljoenen, zo niet miljarden kunnen er volgens beleidsbepalers worden bespaard als iedereen wat effi ciënter zou werken. Niet alleen bij de overheid zelf, maar … waar niet eigenlijk? Als je als landelijke overheid vraagt of alles en iedereen doelmatiger gaat werken, lijkt het me verstandig dat je zelf het goede voorbeeld geeft. Misschien het begrip nog even duiden. Effi ciënt betekent dat je op zo’n manier werkt dat je met zo weinig mogelijk tijd en geld zo veel mogelijk resultaat bereikt. Dat moet bij de provincies veel beter, vindt minister Ronald Plasterk van Binnenland-se Zaken en volgens hem zijn superprovincies daarvoor het beste middel. Flevoland, Noord-Holland en Utrecht zijn als eerste aan de beurt.De drie hebben echter vanaf het begin gezegd niets te zien in Plasterks plannen. De commissarissen van de koning onderstreepten dat vorige week nog eens en zeiden dat wat hen betreft de discussie is gesloten. Zo willen zij niet verder. Enquêtes onder leden van Provinciale Staten, ambtenaren, deskundigen en inwoners wezen al eerder uit dat niemand trek heeft in een provinciale kolos. Plasterk trok zich daar vrijdag na de ministerraad echter niets van aan en verklaarde doodleuk dat volgens hem ‘alles op schema’ ligt. Iedereen voelt aan dat er zo niets van komt, maar Plasterk steekt zijn kop in het zand en gaat door. Los van de vragen of zo’n superprovincie ooit effi ciënter zal zijn - megaf-usies hebben in het verleden immers bewezen dat groter zelden sneller en goedkoper is - en of het niet beter is helemaal te stoppen met de provincies, moet je je afvragen of dat zo verstandig is van de minister. Hij kan het beter onderin een la van zijn bureau stoppen en met Flevoland, Noord-Holland en Utrecht gaan praten over maatregelen om doelmatiger te werken. Dat zou heel wat tijd en geld besparen en een mooi resul-taat opleveren. Effi ciënt heet dat.

Stop het in een la

ColumnEugène de Kok

Ad van Goudswaard krijgt lintjeBrandweerman ui t Col i jnsplaat benoemd tot L id in de Orde-Nassau

COLIJNSPLAAT - Burgemeester Henny van Kooten van Noord-Beveland reikte dinsdagavond een koninklijke onderscheiding uit aan Ad van Goudswaard uit Colijnsplaat. Hij kreeg het lintje, omdat hij van 1989 tot 2013 lid was van de vrijwillige brandweer Noord-Beveland. De burgemeester verraste de brandweerman tijdens de oefenavond van brandweergroep Colijnsplaat-Kortgene. Van Goudszwaard is be-noemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. ‘Door zijn inzet levert de heer Van Goudswaard een bijdrage aan de openbare veiligheid in de gemeente en hij mag met recht gezien worden als een voorbeeld van goed burgerschap’, stelt de gemeente Noord-Beveland. FOTO COBY WEIJERS

Andre Schmid. FOTO BENNIE KRAJENBRINK

Vier Kapellenaren krijgen lintjeWilly Walrave, El la Al lemekinders , André Paul en Andre Schmid koninkl i jk onderscheiden

Burgemeester Anton Stapelkamp met Ella Allemekinders, Willy Walrave en André Paul (vlnr). FOTO BENNIE KRAJENBRINK

KAPELLE - Ella Allemekinders-de Leeuw, Willy Walrave-Hamelink en Andé Paul zijn vrijdagmorgen bij de Ka-pelse lintjesregen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Andre Schmid viel deze eer dinsdag te beurt.

BEZOEK ONZE SHOWROOM IN ARNEMUIDEN!0118 416 701 | [email protected]

HORECASPECIALIST ZEELAND

Page 6: Dbv 20140430

PAGINA 6

Kinderen dansen, zingen en sporten

GOES - Op vrijwel alle scholen in Zeeland hebben kinderen zich vrijdag uitgeleefd tijdens de Koningsspelen. Ze kregen ‘s ochtends een ontbijt op school, zongen en dansten de ‘Kanga’ en speelden spelletjes, zoals hier op de Bisschop Ernstschool in Goes. FOTO BENNIE KRAJENBRINK

DOOR EUGÈNE DE KOK

Mevrouw Westerweel uit Wolphaartsdijk is ook benoemd tot Lid in de Orde van Oran-je-Nassau, maar zij kon niet bij de ceremo-nie in de kerk aan de Singelstraat aanwezig zijn. Ze krijgt het lintje daarom op een later moment. Mevrouw M.E.P.M. Debbaut-Verhaegh uit Goes werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat zij sinds 1974 vrijwilligerswerk verricht, onder meer als oprichter en bestuurslid van de peuter-speelzaal in Heinkenszand, voor de Zon-nebloem en de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen in Goes. Dezelfde eer viel de heer S.E. de Dreu uit Goes ten beurt, omdat hij zich vrijwillig in-zet sinds 1982. Hij is sinds dat jaartal secre-taris voor de Stichting Hulp Gehandicapten in Goes en werd bovendien geeërd, omdat hij ondanks zijn beperking drie pleegkinde-ren van jongs af aan tot volwassenen heeft opgevoed. De Goese Dorith van Ewijk werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Aan de ene kant, omdat ze zich al sinds de jaren ‘80 inzet voor het wel en wee van (huiskamer)papegaaien en vrijwilliger is bij de Reddingshondenwerkgroep Zeeland en aan de andere kant vanwege haar 16-jarige raadslidmaatschap. Tussen 2002 en 2006

was ze zelfs wethouder. De heer J. van Gilst uit Goes kreeg uit han-den van burgemeester René Verhulst een lintje voor zijn werkzaamheden voor het dovenpastoraat, de stichting Vision Baraolt en voor het Interkerkelijk Doven Pastoraat. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer M. Klaassen uit Goes werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege ‘zijn grote inzet’ sinds 1987 voor het Leger des Heils en omdat hij jaren stadsgids is ge-weest in de binnenstad van Goes en ander vrijwilligerswerk verrichte. De uit ‘s-Heer Arendskerke afkomstige heer M. de Klerk werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij sinds 1995 actief is voor de Stichting Culturele Voorzieningen en het overlegorgaan in zijn dorp, de Kustmarathon Zeeland en het Leespunt van de Bibliotheek Oosterschelde. De keer J. de Klerk uit Kloetinghe werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg die onderscheiding, om-dat hij zich al jaren druk maakt voor AV’56 en Brass Band Excelsior. Van het muziekge-zelschap uit Kloetinge is hij bovendien al 50 jaar lid. De Klerk is sinds vorig jaar ook bode van het Sint Sebastiaans of Handboog Gilde in zijn woonplaats. A. Lijnse uit Goes werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij al 45 jaar de

motor is van muziekpodium Razzmatazz in Oost-Souburg. In die periode hebben vele artiesten uit binnen- en buitenland op het zolderpodium gestaan. Jaarlijks komen er zo’n 700 bezoekers op af. De derde ridder in Goes was de heer A. Martherus uit Goes. Hij ontving de onder-scheiding vanwege een breed palet aan activiteiten. Zo was en is hij actief voor de scouting, de Mission for Seafarers in Vlis-singen, de Koninklijke Vereniging voor Re-serve Officieren en is hij EHBO’er en buddy van een man die een niertransplantatie heeft ondergaan. Ook de heer G. Ottenvanger uit ‘s-Heer Hendrikskinderen doet te veel om het al-lemaal op te noemen. Hij was en is onder meer actief voor het Gilde van Vrijwillige Molenaars, de Hollandse Molen, de stich-ting Verzameling Ons Molenverleden en de vereniging Dorpsbelangen ‘s-Heer Hen-drikskinderen. Mevrouw M.M. Steendijk-Corstanje werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau omdat zij al jaren vrijwilliger is voor gymnastiek-vereniging Forza Gymnastica en de KNGU. Mevrouw P. van Zwienen-Zonruiter is sinds 1948 actief op het gebied van sport en wel-zijn. De oud-topturnster was onder meer betrokken bij Volharding en Forza Gymnas-tica en geeft nog altijd les aan ouderen in Zorgcentrum Ter Weel.

Drukke vrijdagochtend in Grote KerkTwaalf gedecoreerden in gemeente Goes

De gedecoreerden in de gemeente Goes. Van links naar rechts: M. Klaassen, M.E.P.M. Debbaut-Verhaegh, burgemeester René Verhulst, S.E. de Dreu (voor), G. Ottevanger (achter), A. Martherus, J. van Gilst, D. van Ewijk, M. de Klerk, J. de Klerk, M.M. Steendijk-Corstanje, P. van Zwienen-Zonruiter en A. Lijnse. FOTO COBY WEIJERS

GOES - Maar liefst twaalf inwoners van de gemeente Goes hebben vrijdag in de Grote Maria of Magdalenakerk in Goes een koninklijke onderscheiding ontvangen. Onder hen zijn acht Leden in de Orde van Oranje-Nassau en vier Ridders in de Orde van Oranje-Nassau.

In de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes begint het programma om 19.05 uur. Burgemeester René Verhulst geeft een toespraak, oud-gemeentearchivaris Allie Barth zorgt voor een herinnering aan Ne-derlandse onderduikers en een leerling van basisschool ‘t Noorderlicht leest een gedicht voor. Bij het monument op de Gro-te Markt worden kransen gelegd en zijn er om 20.00 uur twee minuten stilte. Vanaf 20.45 uur is er een herdenkingsconcert van huiskamerorkest TY in de Grote of Maria Magdalenakerk. In ‘s-Heer Arendskerke begint de bijeen-komst in de Petruskerk rond 19.15 uur. Er zijn verschillende toespraken en er worden kransen en bloemen gelegd bij het monu-ment. Na de twee minuten stilte om 20.00 uur vertellen leerlingen van Schengehof in de Petruskerk over hun gedachten over vrijheid. De kerk in ‘s-Heer Hendrikskinderen is vanaf 18.45 uur open voor belangstellen-den. Marten Wiersma van de Vereniging Dorpsbelangen opent om 19.00 uur de

bijeenkomst. Er is muziek van het Leger des Heils en een aantal mensen houdt een toespraak of leest een gedicht voor. Na de twee minuten stilte om 20.00 uur is de plechtigheid afgelopen. In dorpshuis Het Blokhuis in Kattendijke begint de herdenking zondag tussen 19.15 uur en 19.30 uur. Er zijn voordrachten en toespraken en om 20.00 uur houden de aanwezigen twee minuten stilte bij het graf van Korporaal Thomson aan de Kure-weg. Daarna is er nog een informeel sa-menzijn in Het Blokhuis. De deuren van dorpshuis Amicitia in Kloe-tinge zijn vanaf 19.30 uur geopend. Ook hier zijn eerst enkele toespraken en wor-den om 20.00 uur bij het graf van J.P. Di-caire twee minuten stilte gehouden. De Griffioen is de beginplaats van de her-denking in Wolphaartsdijk. Ook daar zijn meerdere afspraken en lezen leerlingen van scholen in het dorp gedichten voor. Om 20.00 uur zijn de twee minuten stilte waarna mensen de gelegenheid hebben om bloemen te leggen bij het monument.

Programma Dodenherdenking

Zondag 4 mei

GOES - In Goes en de omliggende dorpen vindt zondag de Nationale Do-denherdenking plaats.

Weer drukte van jewelste in GoesKoningsdag 2014

GOES - Het was zaterdag weer een drukte van jewelste op en rondom de (gerestaureerde) Stenen Brug op Koningsdag. Kinderen en hun ouders hadden voor de vrijmarkt kun kleedjes en tafeltjes zaterdag uitgestald op de Oostwal, Oostsingel, in de Voorstad en Rim-melandstraat. Duizenden mensen liepen rond in de hoop iets van hun gading te zien of gewoon voor de gezelligheid. Daarnaast waren er allerlei activiteiten voor jong en oud te doen in Goes. Op de kop van brug was een podium gebouwd waarop verschillende optredens waren te zien. FOTO COBY WEIJERS

GOES - Vanaf woens-dag 23 april 2014 is de web-site www.vrijwilligerspuntgoes.nl actief. Deze website bundelt de informatie over vrijwilligers-werk en mantelzorg in de gemeen-te Goes en de vrijwilligers vacature-bank van SMWO.

De website richt zich op vier cate-gorieen bezoekers. Bezoekers vin-den in de vacaturebank een over-zicht van vrijwilligers functies. Met de nieuwe website van het Vrij-

willigerspunt Goes, www.vrijwilligers-puntgoes.nl, gaat een lang gekoester-de wens in vervulling. Organisaties kun-nen hun eigen vrijwilligersvacatu-res gaan beheren.Dat betekent dat medewer-kers van een organisatie zonder tussen-komst van een medewerker van het Vrij-willigerspunt, aan de slag kun-nen gaan met hun vacatures. Zowel vrijwilligers als organisaties kunnen wel bij het vrijwil-ligerspunt terecht voor informatie en ad-vies. Ook is SMWO met het vrijwilligers-punt in de toekomst beter bereikbaar.

Nieuwe website van, voor en over vrijwilligerswerk

Page 7: Dbv 20140430

lief en leed

PAGinA 7

FamilieberichtenWeekenddienstenBel bij spoed en levensbedreigende situaties altijd 112.HuisartsHuisartsenpost Zeeland, locatie Bevelanden. ‘s-Gravenpolderseweg 114b in Goes, links van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. Telefoon: 0900-1785. Huisartsenprak-tijk De Pijlers is sinds 1 januari aangesloten bij de Huisartsenpost Zeeland. Meer: www.huisartsenpostzeeland.nl. TandartsDe dienstdoende tandarts voor Noord- en Zuid-Beveland is te bereiken via 06-22347209. Meer: www.tandartsennoordenzuidbeveland.nl.Apotheek Zeeuwse Apotheek. Stationspark 35, Goes. Telefoon: 0113-270620. Dierenarts Dierenkliniek Yerseke Drs. M. BerrevoetsDrs. K. Mc Laren Molenlaan 24 Yerseke 0113-572756

Thuiszorg Cederhof in Kapelle - Biezelinge - Schore en Wemeldinge 0113-342710 - [email protected]

OpeningstijdenGemeente Noord-Beveland Voorstraat 31 4491 EV Wissenkerke Tel: 14 0113Maandag t/m Donderdag 08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uurVrijdag 08.30 – 12.00 uur Gemeente Goes M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes Tel: 14 0113Maandag t/m Vrijdag 09.00 – 12.30 uurDonderdag 17.00 – 20.00 uur Zaterdag 10.00 – 12.00 uur Gemeente Kapelle Kerkplein 1 4421 AA Kapelle Tel: 14 0113 Maandag t/m Vrijdag 09.00 – 12.00 uur Woensdag 09.00 – 16.00 uurDonderdag 17.00 – 20.00 uur (geen aangifte burgerlijke stand) Gemeente Borssele Stenevate 10 4451 KB Heinkenszand Tel: (0113) 238383Maandag 08.30 – 12.30 uur (op afspraak) Dinsdag t/m vrijdag 08.30 – 12.30 uur Woensdag 12.30 – 16.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)Donderdag 17.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)

Zungu en zijn broertjes hebben van HomePlan een nieuw huis gekregen en vieren feest. HomePlan bouwt huizen voor aidswezen in Zuid-Afrika. Winnie viert geen feest, zij wacht nog op haar huis. Er wachten nog heel veel kinderen op een huis. Bouwt u mee?

Meer weten? www.homeplan.nl

SMS HOME AAN naar 5757en steun HomePlan met 3 euro per maandZUNGU VIERT FEEST

• Volledig woonprogramma op de begane grond• Prachtige, rustige en groene woonwijk in Kloetinge, kavel: 400 m2, vrije oprit• Standaard 4 slaap- en 2 badkamers• Inclusief tegelwerk, complete keuken en badkamer!• Bouw gestart, oplevering voorjaar 2014• Koopsom compleet v.a. € 367.500,- v.o.n. NOG 1 TE KOOP!

VRIJSTAAND EN COMFORTABEL WONEN IN RUSTIG RIETHOEK

LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN: GOED GEREGELD!check:j vande l inde.n l

OF Bel: 0 1 1 3 - 2 5 0 5 5 5

De

Zeeu

wse

uit

vaar

tver

zorg

ing

H

enk

in d

en B

osch

Pers

oonl

ijke

aand

acht

en

beta

alba

re k

wal

itei

t

2

4 uu

r pe

r da

g be

reik

baar

op

0

113-

2513

03

V

oor

mee

r in

form

atie

bez

oek

onze

web

site

ww

w.z

eeuw

seui

tvaa

rtve

rzor

ging

.nl

Of m

ail n

aar:

info

@ze

euw

seui

tvaa

rtve

rzor

ging

.nl

Hee

ft u

gee

n co

mpu

ter

bel o

ns v

oor

vrijb

lijve

nde

info

rmat

ie o

p bo

veng

enoe

md

num

mer

.

De Zeeuwse uitvaartverzorging Henk in den Bosch

Persoonlijke aandacht en betaalbare kwaliteit

24 uur per dag bereikbaar op 0113-251303

Voor meer informatie bezoek onze website www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Of mail naar: [email protected] u geen computer bel ons voor vrijblijvendeinformatie op bovengenoemd nummer.

De Zeeuwse uitvaartverzorging Henk in den Bosch

Persoonlijke aandacht en betaalbare kwaliteit

24 uur per dag bereikbaar op 0113-251303

Voor meer informatie bezoek onze website www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Of mail naar: [email protected] u geen computer bel ons voor vrijblijvendeinformatie op bovengenoemd nummer.

De Zeeuwse uitvaartverzorging Henk in den Bosch

Persoonlijke aandacht en betaalbare kwaliteit

24 uur per dag bereikbaar op 0113-251303

Voor meer informatie bezoek onze website www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Of mail naar: [email protected] u geen computer bel ons voor vrijblijvendeinformatie op bovengenoemd nummer.

De Zeeuwse uitvaartverzorging Henk in den Bosch

Persoonlijke aandacht en betaalbare kwaliteit

24 uur per dag bereikbaar op 0113-251303

Voor meer informatie bezoek onze website www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Of mail naar: [email protected] u geen computer bel ons voor vrijblijvendeinformatie op bovengenoemd nummer.

De Zeeuwse uitvaartverzorging

Henk in den Bosch

www.jan-gbm.nl • [email protected] • 06 - 51 10 30 83

Als het goed

en netjes moet!

Reünie

25 JAAR KRABBENDIJKEKERKPOLDER

Zaterdag 17 mei 2014Voor oud-leerlingenen oud-personeelsleden

Ga voor meer info en aanmelden naarwww.calvijncollege.nl

1988

–2013

1988 – 2013

1988–201

25VAVAAV KOKOOK NDERWIJS

Voor oud-leerlingenen oud-personeelsleden

www.calvijncollege.nlwww.calvijncollege.nlGevelreinigingJan van Mierlo

Oude voegen uithakken, hogedruk-reiniging,impregneren, zandstralen, reparatie-metselwerk, enz...

www.gevelreinigingjanvanmierlo.nlVoor frisse en stralende gevels!Ontdek je huis opnieuw! (Nu met extra voorjaarskorting)

Tel.: 0162-429915 of 06-25095552(Nu met extra voorjaarskorting)

Tel.: 0162-429915 of 06-25095552

Nieuwe website!

Page 8: Dbv 20140430

AgendaGoes

Datum Activiteit

4 mei Nationale Herdenking 2014 Vanaf 19.00 uur Diverse plaatsen in de gemeente

zie www.goes.nl.15 mei Wethoudersspreekuur voor inwoners en ondernemers, zie

www.goes.nl/spreekuur 18.30 – 19.30 uur Stadskantoor15 mei Hamerraad en Commissie zie voor

agenda www.goes.nl > Bestuur en Organisatie > Vergaderschema

19.30 uur Stadskantoor

Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl

Bekendmakingen GoesInformatiepagina woensdag 30 april 2014

www.goes.nl>Inwoner>Nieuws/Actueel>Info Goes

StadskantoorM.A. de Ruijterlaan 24461 GE Goes

PostadresPostbus 21184460 MC GoesT 14 0113E [email protected] I www.goes.nl

Openingstijden afdeling Publiekszakenma t/m vr 09.00 - 12.30 uur do-avond 17.00 - 20.00 uurza 10.00 - 12.00 uur

Op maandag- t/m donderdagmiddag kunt u alleen na telefonische afspraak geholpen worden. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten.

Openingstijden afdelingen Activering & Inkomensvoorziening en Zorgma t/m vr 09.00 - 12.30 uur

Calamiteitentel. (0113) 249 770In noodgevallen buiten kantooruren: 06 5329 8141

www.goes.nl

Benchmarking Publiekszaken

Ook dit jaar doet de gemeente Goes weer mee aan de Benchmarking Publiekszaken. Zo krijgt de gemeente inzicht in de tevredenheid van dienstverlening aan de balie, de telefoon en ons digitaal loket. Wanneer u in contact komt met de gemeente, kunt u gevraagd worden om aan het klanttevredenheidsonderzoek mee te doen. Er wordt dan naar uw e-mailadres gevraagd waarop u een link naar een vragenlijst ontvangt. Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum via14 0113 of [email protected].

Geen wethoudersspreekuur op 1 en 8 mei

In verband met de meivakantie vervalt het wet-houdersspreekuur op 1 en 8 mei.Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 15 mei.

Gemeentelijke diensten gesloten op 5 mei

Maandag 5 mei zijn de gemeentelijke diensten in verband met Bevrijdingsdag gesloten. Het UWV is deze dag wel geopend.Bij calamiteiten buiten kantooruren kunt u bel-len met 06 – 5329 8141

Restafval en oud papierOp 5 mei wordt het restafval en oud papier wel opgehaald.

Gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker wonende te Goes in de buurt van of aan: Koninginneweg 6Het verkeersbesluit ligt vanaf 30 april 2014 zes weken ter inzage. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Goes. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zes weken na de datum van deze bekendmaking.Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:a. de naam en het adres van de indiener;b. de dagtekening;c. een omschrijving van het besluit waartegen

het bezwaar is gericht;d. de gronden van het bezwaar

datum zaaknummer locatie omschrijvingverzending23-4-2014 OMG-2014-0026 Singelstraat 7 te Goes het vernieuwen van het raamkozijn24-4-2014 OMG-2014-0060 Piet Heinstraat 2A te Goes het verbouwen en uitbreiden van

het pand24-4-2014 OMG-2014-0107 Plein 6A te ‘s-Heer het vergroten en vervangen van Hendrikskinderen de dakkapellen

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzen-ding (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belangheb-bende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage aangevraagde en verleende vergunningenNa een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

OntwerpbeschikkingBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

zaaknummer locatie omschrijvingOMG-2014-0061 Oostkerkestraat 1 te Wolphaartsdijk het renoveren en herinrichten van de Nicolauskerk

Met ingang van 1 mei 2014 ligt de ontwerpbeschikking, met de daarop betrekking hebbende stukken, gedurende zes weken ter inzage. Voor inzage kunt u een telefonische afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700.Over de ontwerpbeschikking kan eenieder gedurende de termijn van terinzagelegging naar keuze schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wet-houders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Vergun-ningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 942.Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze over de ont-werpbeschikking naar voren hebben gebracht, kunnen niet-ontvankelijk worden verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum zaaknummer locatie omschrijvingverzending22-4-2014 OOW-2014-290 Grote Kade 8 - 10 te Goes het plaatsen van een steiger van 24 april t/m 14 mei 201422-4-2014 OOW-2014-289 hoek Korte Vorststraat/ het plaatsen van een steiger van Papegaaistraat te Goes 28 april t/m 9 mei 201424-4-2014 OOW-2014-302 gemeente Goes het plaatsen van verkiezingsborden

van 30 april tot 1 juni 201424-04-2014 HSD-2014-277 Vermetstraat 24 te het houden 5 kippen en 1 haan ‘s-Heer Arendskerke

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum zaaknummer locatie omschrijvingverzending25-04-2014 DHW_O-2014-282 Koepoort te Goes ontheffing schenken zwak-alco-

holhoudende dranken tijdens de Kermis in de poffertjeskraam van

8 t/m 14 augustus 201425-04-2014 EVG-2014-252 Zomerweg 75 te Kloetinge een evenementenvergunning voor

de opening van Dataprotectors28-04-2014 EVG-2014-170 Hollandse Hoeve te Goes een evenementenvergunning voor

Hollandse Hoeve dag in Hollandsehoeve gebied rondom

kinderboederij op 17 mei 201424-04-2014 EVG-2014-113 een evenementenvergunning voor

Jubileumfeest zorginstelling Ter Weel op twee locaties Randhof en Ter Weel op 18 en 25 juni 2014

28-04-2014 EVG-2014-164 Pearyweg 13-15 te Goes een evenementenvergunning voor Auto Poppe Ladies Day op

24 mei 201428-4-2014 EVG-2014-193 Zandkreekweg, Veerweg en een evenementenvergunning voor de Inlaag te Wolphaartsdijk worstel en kom boven loop op 18 mei 2014

Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemees-ter/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingenNa een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunningBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergun-ning hebben ontvangen:

datum zaaknummer locatie omschrijvingontvangst23-04-2014 OMG-2014-0190 Beestenmarkt 10 en 14 het plaatsen van terrasschermen te Goes 23-04-2014 OMG-2014-0189 Evertsenstraat 100 te Goes het uitbreiden van het pand21-04-2014 OMG-2014-0187 Keizerstraat 3A en 3B te Goes het splitsen van appartementen22-04-2014 OMG-2014-0188 Rossinipad 4 te Goes het bouwen van een woning23-04-2014 OMG-2014-0193 Scottweg te Goes het bouwen van 7 units tbv opslag18-04-2014 OMG-2014-0186 Vivaldipad 1 te Goes het uitbreiden van het pand De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheerBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum zaaknummer locatie omschrijvingontvangst14-4-2014 M-ACT142508 Kokuitsweg 6 te Kattendijke het melden van de tijdelijke opslag

vaste mest

De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Tegen een melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Als u vragen of opmerking hebt over ingediende melding kunt u met hen contact opnemen met de Regionale Uitvoerdingsdienst Zeeland via telefoonnummer 0115 745 100 of via [email protected].

Verleende omgevingsvergunningenBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingspro-cedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Page 9: Dbv 20140430

www.goes.nl

Bekendmakingen GoesInformatiepagina woensdag 30 april 2014

www.goes.nl>Inwoner>Nieuws/Actueel>Info Goes

om 19.59 “Taptoe”. Om 20.05 is er gelegenheid tot het leggen van bloemen bij het monument. Koperkwartet Advendo verzorgt passende muzi-kale omlijsting.

KattendijkeAlle belangstellenden zijn om 19.15 uur welkom voor een bijeenkomst in Dorpshuis Het Blokhuis waar iedereen welkom geheten wordt door de heer E. Kolmeijer namens Vereniging Dorps-belangen Kattendijke. Door inwoners van Kat-tendijke, de heer E. Kolmijer en de dames L. en A. Croughs worden er voordrachten gehouden. Namens het gemeentebestuur houdt wethouder A. van der Reest een korte toespraak. Om 19.55 uur wordt namens het gemeentebestuur een krans gelegd bij het monument. Muziekgezel-schap Oefening en Uitspanning speelt: om 19.59 “Taptoe”.

Vlaggen half stokVanaf 18.00 uur tot 20.02 uur wordt van alle openbare gebouwen de vlag halfstok gehangen. Particulieren worden verzocht de vlag ook half-stok te hangen.Vanaf 19.55 uur luiden in de hele gemeente de kerkklokken, terwijl van 20.00 uur tot 20.02 uur stilte wordt gehouden.

Raadsbesluit Havenverordening

De raad van de gemeente Goes;gelezen het voorstel van het college van burge-meester en wethouders; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; overwegende dat het gewenst is om regels (hernieuwd) vast te stellen voor het gebruik en beheer van het havengebied;besluit:vast te stellen de Havenverordening Goes.

Artikel 1. ToepassingsgebiedDe havenverordening is van toepassing op:- het door de havendammen begrensde vaar-

water buiten de sluis Goese Sas;- alle vaarwater en havenoevers binnen de

sluis het Goese Sas;- het Goese Meer; Hierna te noemen: het havengebied (zie bijbeho-rende situatietekening).

Artikel 2. BegripsbepalingenIn deze verordening wordt verstaan onder:a. Vaartuig: alle soorten van drijvende lichamen

die vanwege hun drijfvermogen worden gebruikt dan wel bestemd zijn of geschikt zijn voor het dragen en eventueel vervoeren van personen, dieren, stoffen (al dan niet vloeibaar), gassen, goederen of voorwer-pen, al dan niet met het vaartuig één geheel uitmakende, en ook caissons, pontons, baggermolens, zuigers en dergelijke drijvende lichamen;

b. Bedrijfsvaartuig: een vaartuig dat uitsluitend of in hoofdzaak gebruikt wordt of bestemd is voor de uitoefening van een bedrijf, beroep, of sociaal-culturele activiteiten en die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

c. Zeilend bedrijfsvaartuig: zeilschip met een traditioneel karakter dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt voor de beroeps-matige chartervaart en die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en waarvoor certificaten als bedoeld in artikel 3, eerst lid van de Schepenwet zijn afgegeven;

d. Schipper: de gezagvoerder van een schip of hij die deze vervangt;

e. Opleggen van een vaartuig: het tijdelijk uit de vaart nemen van een vaartuig;

f. Vaste ligplaats: een ligplaats die op grond van een overeenkomst met een watersportver-eniging, dan wel met het college, ter beschik-king is gesteld voor permanent gebruik door hetzelfde vaartuig;

g. Woonboot: een vaartuig of object dat uitslui-tend of in hoofdzaak wordt gebruikt als, of te oordelen naar zijn constructie of inrichting uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is tot, dag- of nachtverblijf van een of meer perso-nen;

h. Havenmeester: de persoon die door het col-lege is aangewezen en aan wie het toezicht en handhaving op de haven, haventerreinen en de daarbij behorende werken is opgedragen;

i. College: college van burgemeester en wethou-ders;

j. Haven: een haven gelegen in het havengebied als bedoeld in artikel 1;

k. Belastingplichtig: degene die op grond van de geldende Verordening binnenhavengeld gehouden is om scheepvaartrechten te beta-len.

Artikel 3. Vergunningplicht1. Het is verboden zonder vergunning van het

college met een vaartuig in het havengebied een ligplaats in te nemen, dit met uitzonde-ring van de particuliere jachthavens Hansa, de Werf, de Stadshavens en de Houthaven en in het Goese Meer binnen de erfgrens voor maximaal één vaartuig.

2. Voor die ligplaatsen waar geen vergunning voor is vereist, mag slechts na aanwijzing of mondelinge toestemming van de havenmees-ter ligplaats worden ingenomen.

3. In het belang van ondermeer de veiligheid in het havengebied kan het college bepaalde vaartuigen verbieden om ligplaats in te nemen in een bepaalde haven.

Artikel 4. MeldingsplichtDe schipper die met zijn vaartuig een ligplaats (niet zijnde zijn vaste ligplaats) in de havens wenst in te nemen, is verplicht zich direct na aankomst te melden.

Artikel 5. IdentificatieDe schipper en/of de belastingplichtigen zijn verplicht de havenmeester een geldig identiteits-bewijs te tonen en daarvan een kopie te verstrek-ken, indien de havenmeester daarom verzoekt. Indien zij niet aan dit verzoek tegemoet komen, is de havenmeester gerechtigd de betreffende persoon met zijn vaartuig de toegang tot het havengebied te ontzeggen.

Artikel 6. Woon- en nachtverblijf1. Het is verboden met een woonboot een lig-

plaats in het havengebied in te nemen.2. Het is verboden een vaartuig als permanent

woon- en nachtverblijf te gebruiken. 3. Voor (zeilende) bedrijfsvaartuigen, zoals

binnen- of zeeschepen, die daadwerkelijk als zodanig worden gebruikt, kan door het college een ontheffing worden verleend.

Artikel 7. Openbare orde, veiligheid, milieu, stads- en dorpsschoon en voorkoming van gevaar, schade of hinder in het havengebied1. Vaartuigen moeten deugdelijk worden afge-

meerd, zodat de vrijheid van het scheepvaart-verkeer, de veiligheid van de opvarenden of de veiligheid op het water niet in gevaar wordt gebracht of er schade ontstaat of dreigt te ontstaan.

2. Niet toegestaan is het: a. aanbrengen van wijzigingen aan steigers

en kaden en dergelijke; b. dumpen van (huishoudelijk) afval, olie,

de inhoud van chemische toiletten of andere verontreinigingen anders dan in de daarvoor bestemde containers;

c. gebruik van onderwaterclosets; d. op de steigers en kaden laten liggen van

toebehoren als masten, rondhout, meer-touwen en dergelijke;

e. laten uitsteken van onderdelen van het vaartuig of bijboten en dergelijke waar-door gevaar of hinder kan ontstaan;

f. ontsteken van open vuur en barbecuen in de haven;

g. vissen in de haven; h. zwemmen in de haven en springen van

keersluizen en bruggen; i. (sport)duiken in het havengebied; j. zeilen en het voeren van zeil binnen het

havengebied, met uitzondering van het Goese Meer en als hiervoor ontheffing is verleend door het college;

k. harder varen dan 6 km per uur; l. verstoren van de rust;

m. ankeren of dreggen; n. ijs te breken met uitzondering van het ijs

rond een vaartuig; o. een vaartuig op te leggen;3. Het is verboden zonder of in afwijking van

een vergunning van het college een boot, vaartuig of ander drijvend voorwerp te slo-pen, te (ver)bouwen, vervangen, vergroten of andere werkzaamheden uit te voeren.

4. Het is verboden zonder toestemming van de havenmeester aan een vaartuig slijp-, las-, verfspuit- en/of gritwerkzaamheden uit te voeren in het havengebied.

5. In geval van storm, brand of enig ander onheil is iedereen in het havengebied ver-plicht hulp te verlenen.

Artikel 8. Bescherming havenoever1. Zonder ontheffing van het college is het

verboden: a. binnen een afstand van twee meter uit de

kruin van het talud van de haven grond-stoffen, bouwstoffen, producten of andere goederen of materialen te plaatsen of op te slaan;

b. binnen een afstand van vier meter uit de kruin van het talud van de haven zand, grind, steenslag, steenkool, graan of andere verstuifbare of verschuifbare materialen aanwezig te hebben of op te slaan, tenzij dit wordt opgeslagen achter keerwanden, in bakken of silo’s, in welk geval de afstand van twee meter in acht moet worden genomen.

2. De oeverconstructie moet in goede staat van onderhoud worden gehouden.

3. Het is zonder ontheffing verboden in de oeverconstructie of de onderwaterbodem wijzigingen aan te brengen.

Artikel 9. Ernstig gevaar, schade of hinder opleverende vaartuigenHet college kan indien naar zijn oordeel een vaartuig in slechte staat van onderhoud is, ernstig gevaar, schade of hinder, of ernstige verstoring van de orde met zich meebrengt of kan brengen:a. een verbod opleggen om met dat vaartuig het

havengebied binnen te komen, in de haven te verblijven of zich met dat vaartuig op een ligplaats te bevinden, of;

b. maatregelen opleggen aan de schipper van het vaartuig dat in de haven verblijft of

zich op een ligplaats bevindt.

Artikel 10. Vergunning- of ontheffing- verlening1. Een vergunning of ontheffing is persoons-,

ligplaats- en vaartuig gebonden. Dat wil zeg-gen dat bij iedere wijziging in één van deze omstandigheden een nieuwe aanvraag moet worden ingediend.

2. Een vergunning of ontheffing kan voor een bepaalde tijd worden verleend. Een aanvraag om verlenging geldt als een nieuwe aanvraag.

3. Aan de vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbon-den.

4. Een vergunning of ontheffing kan in ieder geval worden geweigerd in het geval van:

a. strijdigheid met het bestemmingsplan; b. strijdigheid met de belangen die ten

grondslag liggen aan de betrokken bepa-lingen;

c. niet of niet volledig nakomen van de voorschriften en/of beperkingen van een eerder verleende vergunning;

d. strijdigheid met een voor het betreffende gebied geldende redelijke eis van wel-stand.

5. De vergunning of ontheffing kan in ieder geval worden ingetrokken of gewijzigd als:

a. onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt bij de aanvraag;

b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten na het verle-nen van de vergunning of ontheffing moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan deze is vereist;

Nationale Herdenking 2014

De Nationale Herdenking wordt gehouden op zondag 4 mei. Tijdens deze herdenking zullen allen, zowel burgers als militairen, die sinds mei 1940 wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen worden herdacht. Ook wordt stilgestaan bij degenen die het slachtoffer zijn van oorlogshandelingen, ter-reur, racisme en bij vredesoperaties.

GoesIn Goes wordt iedereen uitgenodigd om 19.00 uur in de Grote of Maria Magdalenakerk aan de Singelstraat. Klarinettist Annemiek de Bruin van de Zeeuwse Muziekschool verzorgt de muziek tijdens de binnenkomst. Burgemeester mr. L.J. Verhulst houdt een korte toespraak, “Vrijheid geef je door in wederkerigheid”. De heer A. Barth, oud gemeente-archivaris herinnert aan de Nederlandse onderduikers “Een eerbetoon aan velen”. Een leerling van ’t Noorderlicht draagt een gedicht voor. Om 19.40 uur wordt naar het monument voor het Stadhuis aan de Grote Markt gewandeld waar de herdenkingsplechtigheid plaatsvindt. Om 19.50 uur worden kransen gelegd namens het gemeentebestuur en diverse organisaties. Ook het publiek kan bloemen leggen. Muziekvereni-ging Euphonia verleent medewerking aan de herdenking op de Grote Markt. Na de plechtig-heid verzorgt het Bladelin-Ensemble en het TY Zeeuws Kamerorkest in de Grote Kerk Goes een concert.

KloetingeIn Kloetinge wordt iedereen uitgenodigd deel te nemen aan de ‘stille tocht’ naar de begraaf-plaats. Om 19.30 uur bent u welkom in Amicitia voor een bijeenkomst, waar de heer Vuijk u welkom heet namens de Dorpsvereniging Kloetinge. Namens het gemeentebestuur houdt gemeenteraadslid F. van der Knaap een korte toespraak. Door een leerling van de Kloetingse-school wordt een gedicht voorgedragen. De ‘stille tocht’ vertrekt om 19.45 uur vanaf Amicitia. Na de kranslegging om 19.55 uur kunt u bloemen leggen op het graf van J.P. Dicaire. Een cornetbla-zer van de brassband Excelsior Kloetinge speelt om 19.59 uur “Taptoe”.

’s-Heer HendrikskinderenAlle belangstellenden zijn om 18.45 uur welkom in kerk voor een bijeenkomst. De heer M.J. Wiersma, namens de Vereniging Dorpsbelangen ’s-Heer Hendrikskinderen heet u welkom. Een leerling van de Poeljeugd draagt een gedicht voor. Namens het gemeentebestuur houdt wet-houder mevrouw drs. G.L. Meeuwisse een korte toespraak. Om 19.55 uur worden kransen gelegd bij de gedenksteen. Een cornetblazer van de brassband Excelsior ’s-Heer Arendskerke speelt om 19.59 uur “Taptoe”.

’s-Heer ArendskerkeOm 19.15 uur bent u in de Petruskerk welkom voor een bijeenkomst, waar een teamlid van o.b.s. Schengehof u welkom heet. Namens het gemeentebestuur houdt gemeenteraadslid de heer D. Alssema een korte toespraak. Vervolgens worden er twee korte toespraken gehouden door een vertegenwoordiger van Stichting Overleg-orgaan ’s-Heer Arendskerke en door de heer W. Boddaert, directeur van het Schengehof.Om 19.55 uur worden er kransen gelegd bij het monument. Een cornetblazer van de brassbandExcelsior ’s-Heer Arendskerke geeft om 19.59 uur het Taptoesignaal.

WolphaartsdijkOm 19.15 uur bent u welkom voor een bijeen-komst in Dorpshuis De Griffioen waar ieder-een welkom geheten wordt door mevrouw S. Huissoon-Schrijver, voorzitter van Vereniging “Gemeenschap Wolfaartsdijk”. Nina Houtekamer en Sanne de Baar, leerlingen van de brede school Samenspel dragen een gedicht voor. De heer H. Hoogerland houdt een korte toespraak namens het gemeentebestuur. Om 19.57 uur wordt namens het gemeentebestuur een krans gelegd bij het monument. Koperkwartet Advendo speelt

Page 10: Dbv 20140430

Bekendmakingen GoesInformatiepagina woensdag 30 april 2014

www.goes.nl>Inwoner>Nieuws/Actueel>Info Goes

c. deaandevergunningofontheffingverbonden voorschriften en beperkingen of de voorschriften uit deze havenverorde-ning niet zijn of worden nagekomen;

d. vandevergunningofontheffinggeengebruik wordt gemaakt binnen een termijn van drie maanden na afgifte;

e. de houder dit verzoekt.

Artikel 11. Doorvaart bruggen en sluizen1. De schipper is bij de sluizen en bruggen altijd

verplicht alle aanwijzingen van de sluismees-ter of de brugwachter onmiddellijk uit te voeren.

2. Het is verboden aan de remmingswerken of palen van bruggen af te meren als het vaar-tuig niet voor doorvaart van deze bruggen ligt te wachten.

Artikel 12. Afmeerregime

1. De havenmeester is bevoegd aan de gebrui-kers tijdelijk, in verband met onderhouds-werkzaamheden of andere omstandigheden, een andere ligplaats aan te wijzen dan de oorspronkelijk aangewezen ligplaats. Dit geldt voor het gehele havengebied.

2. De schipper van een afgemeerd vaartuig is verplicht ervoor te zorgen dat het vaartuig altijd vlot en veilig kan worden betreden en verlaten.

3. De havenmeester kan bij afwezigheid van de schipper of zijn vervanger een vaartuig verhalen of doen verhalen als dit nodig is.

Artikel 13. Laden en lossen1. Het is verboden in de havens goederen of

voorwerpen te lossen of te laden zonder afdoende maatregelen om te voorkomen dat daarvan iets in het water valt.

2. Mocht door nalatigheid of schuld van de

verantwoordelijke persoon of personen toch goederen of voorwerpen in de haven terechtkomen, dan moeten deze onmiddellijk worden verwijderd.

Artikel 14. Toezicht1. De havenmeester is belast met het toezicht op

en de handhaving van deze verordening. In gevallen waarin deze verordening niet voor-ziet, en in geval van twijfel of geschil over de uitleg van deze verordening, beslist in eerste instantie de havenmeester.

2. De havenmeester heeft altijd toegang tot een vaartuig in het havengebied.

3. Iedereen die zich in het havengebied bevindt, is verplicht de aanwijzingen van de haven-meester op te volgen. Bij het niet opvolgen van instructies of het overtreden van deze verordening, kan ontzegging van het haven-gebied volgen.

Artikel 15. Overgangsrecht en inwerking- treding1. Devergunningenenontheffingdiezijn

verleend volgens de Havenverordening Goes 1993 blijven van kracht totdat de tijd waar-voor zij werden verleend is verstreken of deze zijn ingetrokken.

2. Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de dag waarop zij bekend is gemaakt.

3. Bij de inwerkingtreding van deze verordening komt de Havenverordening Goes 1993 te vervallen.

Aldus vastgesteld door de raad van degemeente Goes in zijn openbarevergadering van

degriffier, devoorzitter,drs. J.W. Scherpenzeel. mr. L.J. Verhulst.

www.goes.nl

Bekendmaking Regeling klachten en Regeling bezwaren

Het dagelijks bestuur van de gemeenschap-pelijke regeling Samenwerking de Bevelanden maakt bekend dat in de openbare vergadering van 7 april 2014 door het algemeen bestuur is vastgesteld de Regeling over de behandeling van klachten en dat het algemeen en het dagelijks bestuur de Regeling commissie bezwaarschriften hebben vastgesteld. De regelingen liggen in de gemeentehuizen van de deelnemende gemeen-ten ter inzage en tegen betalingen kan een kopie verstrekt worden. De regelingen zijn op 29 april 2014 digitaal bekendgemaakt en staan ook op de website van de deelnemende gemeenten en de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden.

Het algemeen bestuur van de gemeenschappe-lijke regeling Samenwerking de Bevelanden;gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 24 maart 2014;gelet op artikel 7 van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden en titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht;besluit:vast te stellen de Regeling over de behandeling van klachten Samenwerking de Bevelanden.

HOOFDSTUK 1:BEGRIPS- EN ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 BegripsbepalingenIn deze regeling wordt verstaan onder:a. klacht: een uiting van ongenoegen over

de wijze waarop een bestuursorgaan, een lid daarvan of een ambtenaar zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuur-lijke of rechtspersoon heeft gedragen;

b. bestuursorgaan: het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur;

c. gedraging: het in een bepaalde aangelegen-heid jegens een natuurlijk persoon of rechts-persoon handelen of nalaten te handelen door:

1. een bestuursorgaan; 2. een ambtenaar of een daarmee op grond

van diens werkzaamheden gelijk te stellen persoon (inclusief arbeidscontractanten) in de uitoefening van zijn functie;

d. klachtencommissie: de commissie die op grond van artikel 1.3 een klacht onderzoekt enhetbetreffendebestuursorgaanoverdeafdoening van een klacht adviseert;

e. klachtencoördinator: de functionaris als bedoeld in artikel 1.7.

Artikel 1.2 Algemene bepalingen1. Een ieder heeft het recht om over de wijze

waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan.

2. Een gedraging van een persoon, bedoeld in artikel 1.1 onder c sub 2, wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan.

3. Het bestuursorgaan draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen en over gedragingen van bestuursorganen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn.

4. Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van een bestuursorgaan kan geen beroep worden ingesteld.

Artikel 1.3 KlachtencommissieEr is een klachtencommissie die belast is met de voorbereiding van de beslissing op en de advise-ring over de klacht.

Artikel 1.4 Samenstelling en benoeming klachtencommissie1. De commissie bestaat uit een voorzitter en

tenminste twee leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door het algemeen bestuur op voorstel van het dagelijks bestuur.

2. Het algemeen bestuur benoemt overeenkom-stig het eerste lid een genoegzaam aantal plaatsvervangende leden.

3. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 1.5 Secretaris1. De secretaris is een door het dagelijks bestuur

aangewezen ambtenaar.2. Het dagelijks bestuur wijst tevens één of meer

plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 1.6 Zittingsduur1. De voorzitters en de leden worden benoemd

voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk één keer herbenoemd te worden.

2. De voorzitters en de leden kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het dagelijks bestuur.

3. De aftredende of ontslag nemende voorzitters of leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 1.7 Klachtencoördinator1. De secretaris is tevens klachtencoördinator.2. De klachtencoördinator ziet er op toe dat

de behandeling van een klacht conform het bepaalde in deze verordening plaatsvindt.

3. Indien klager dit wenst, verleent de klach-

tencoördinator hem medewerking bij het op schrift stellen van een klacht.

4. De klachtencoördinator adviseert het bestuursorgaan over het voorkomen van klachten.

HOOFDSTUK 2: BEHANDELING VAN SCHRIFTELIJKE KLACHTEN

Artikel 2.1 Indiening1. Een klacht wordt ingediend bij het bestuurs-

orgaan.2. Een schriftelijke klacht dient ondertekend te

worden ingediend.3. De klacht dient te omvatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van de gedraging waar-

tegen de klacht is gericht.4. Indien het klaagschrift in een vreemde taal

is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de klager zorg te dragen voor een verta-ling.

Artikel 2.2 Registratie1. Elke ingediende klacht over een gedraging

wordt na registratie voorgelegd aan de klach-tencoördinator.

2. Een mondeling ingediende klacht wordt op schrift gesteld en ter ondertekening aan kla-ger voorgelegd ter bevestiging van de juiste notering van de klacht.

Artikel 2.3 Ontvangstbevestiging1. De ontvangst van een klacht wordt door de

klachtencoördinator binnen één week schrif-telijk aan de klager bevestigd.

2. In de bevestiging wordt meegedeeld wie de klacht zal behandelen en hoe de verdere gang van zaken is.

3. Degene op wiens gedraging de klacht betrek-king heeft, krijgt de klacht, de eventueel daarbij meegezonden stukken en de ont-vangstbevestiging in afschrift toegezonden.

Artikel 2.4 Ontvankelijkheid1. Het bestuursorgaan is niet verplicht de klacht

te behandelen, indien zij betrekking heeft op een gedraging:

a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van het bepaalde in deze regeling is behandeld;

b. die langer dan een jaar voor indiening heeft plaatsgevonden;

c. waartegen door de klager bezwaar gemaakt had kunnen worden of

d. waartegen door de klager beroep kan of kon worden ingesteld;

e. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechter-lijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onder-worpen is geweest of

f. zolang terzake daarvan een opsporingson-derzoekopbevelvandeofficiervanjus-titie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de

opsporing of vervolging van een strafbaar feit en terzake van dat feit een opsporings-onderzoekopbevelvandeofficiervanjustitie of een vervolging sprake is.

2. Een klacht wordt niet in behandeling geno-men, indien:

a. het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvol-doende is;

b. niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 2.1, tweede en derde lid, en klager de voor behandeling vereiste gegevens niet binnen twee weken nadat klager op de tekortko-ming is gewezen, heeft verstrekt.

3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ont-vangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 2.5 Vooronderzoek1. De klachtencoördinator is in verband met de

voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwin-nen.

2. De klachtencoördinator onderzoekt of de zaak in de minne kan worden geschikt alvo-rens de zaak in behandeling wordt genomen. De klachtencoördinator verricht daartoe de nodige handelingen, genoemd in lid 3 tot en met 7.

3. Alvorens een klacht ter formele behandeling wordt voorgelegd aan de commissie vindt een interne behandeling van de klacht plaats. Wel ontvangt de commissie direct een afschrift van een ingediende klacht.

4. In het kader van de interne behandeling van de klacht wordt een gesprek belegd teneinde te bezien of naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet kan worden geko-men.

5. De uitkomst van het gesprek als bedoeld in het vierde lid wordt door de klachtencoördi-nator op schrift gesteld.

6. De klachtencoördinator deelt de uitkomst van de interne procedure schriftelijk aan de klager mede en stelt daarbij de klager in de gelegenheid om schriftelijk te bevestigen dat naar tevredenheid aan de klacht tegemoet is gekomen.

7. Indien door de klager wordt aangegeven dat deze niet tevreden is met de uitkomst van de interne procedure, legt de klachtencoördi-nator de klacht ter behandeling voor aan de commissie.

8. De klachtencommissie kan bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en deze zo nodig uitnodigen daartoe op de zitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het dagelijks bestuur vereist.

Artikel 2.6 Horen1. De klachtencommissie stelt de klager en

degene op wiens gedraging de klacht betrek-king heeft, in de gelegenheid in elkaars aanwezigheid te worden gehoord.

Page 11: Dbv 20140430

Bekendmakingen GoesInformatiepagina woensdag 30 april 2014

www.goes.nl>Inwoner>Nieuws/Actueel>Info Goes

2. Op verzoek van partijen, dan wel ambtshalve door de klachtencommissie, kunnen partijen afzonderlijk worden gehoord, indien aanne-melijk is dat gezamenlijk horen een zorg-vuldige behandeling zal belemmeren of dat tijdens het horen feiten of omstandigheden bekend zullen worden waarvan geheimhou-ding om gewichtige redenen is geboden. Op een dergelijk verzoek beslist de voorzitter van de klachtencommissie.

3. De voorzitter van de klachtencommissie kan het horen opdragen aan de voorzitter of een lid van de klachtencommissie.

4. Van het horen van de klager kan worden afge-zien, indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

5. Van het horen wordt een verslag gemaakt.6. De klachtencommissie zendt een rapport van

bevindingen, vergezeld van het advies en eventuele aanbevelingen, aan het bestuurs-orgaan. Het rapport bevat het verslag van het horen.

Artikel 2.7 Afdoening1. Het bestuursorgaan handelt de klacht binnen

10 weken na ontvangst af.2. Het bestuursorgaan stelt de klager en degene

op wiens gedraging de klacht betrekking heeft schriftelijk en gemotiveerd in ken-nis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, de beslissing over de klacht alsmede van de eventuele conclusies die daaraan zijn verbonden.

3. Indien de conclusies van het bestuursorgaan afwijken van het advies, wordt in de conclu-sies de reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies meegezonden met de ken-nisgeving, bedoeld in lid 2.

4. Indien de klacht niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn kan worden afgehan-deld, kan het bestuursorgaan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt door de klachtencoördinator schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

5. Indien vervolgens nog een klacht kan worden ingediend bij een persoon of college, aange-wezen om klachten over het bestuursorgaan te behandelen, wordt daarvan bij de kennis-geving melding gemaakt.

Artikel 2.8 Tussentijds beëindigen procedure1. Zodra het bestuursorgaan naar tevredenheid

van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van dit hoofdstuk.

2. De klachtencoördinator bevestigt dit schrifte-lijk aan klager en aan degene over wie werd geklaagd.

HOOFDSTUK 3: RAPPORTAGE

Artikel 3.1 JaaroverzichtDe klachtencoördinator brengt jaarlijks vóór 1 april aan het algemeen bestuur een rapportage uit, inhoudende een overzicht en een analyse van de ingekomen klachten in de rapportage-periode en zo nodig voorzien van beleidsmatige aanbevelingen. Deze rapportage wordt ter ken-nisname aan de Ondernemingsraad voorgelegd.

HOOFDSTUK 4: SLOTBEPALINGEN

Artikel 4.1 InwerkingtredingDeze regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 4.2. CiteertitelDeze regeling wordt aangehaald als Klachtenre-geling Samenwerking de Bevelanden.

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden in zijn openbare vergadering van 7 april 2014.

de secretaris, de voorzitter,mr. F.L.A.R. Marquinie MBA mr. L.J. Verhulst

Bekendmaking Regeling bezwaren

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwer-king de Bevelanden;gezien het voorstel van het dagelijkse bestuur van 24 maart 2014;gelet op artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;besluiten: vast te stellen de Regeling commissie bezwaar-schriften Samenwerking de Bevelanden.

Artikel 1 BegripsbepalingenIn deze regeling wordt verstaan onder:a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het

bestreden besluit heeft genomen;b. commissie: vaste commissie van advies voor

de bezwaarschriften;c. voorzitter: de voorzitter als bedoeld in artikel

3 van deze regeling, end. secretaris: de secretaris als bedoeld in artikel

4 van deze regeling;e. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van

de gemeenschappelijke regeling;f. dagelijks bestuur: het dagelijkse bestuur van

de gemeenschappelijke regeling.

Artikel 2 Inleidende bepaling commissieEr is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie1. De commissie bestaat uit een voorzitter, twee

leden en één of meer plaatsvervangende leden.

2. De voorzitter, de leden en plaatsvervangende leden worden, op voorstel van het dage-lijkse bestuur, door het algemeen bestuur benoemd, geschorst en ontslagen.

3. De commissie regelt onderling de vervanging van de voorzitter.

4. De voorzitter en de (plv.) leden kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursor-gaan van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden of van de deelnemende gemeenten aan deze gemeen-schappelijke regeling.

Artikel 4 Secretaris1. De secretaris is een door het dagelijkse

bestuur aangewezen medewerker die de com-missie in bij haar werkzaamheden onder-steunt.

2. Het dagelijks bestuur wijst tevens één of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 5 Zittingsduur1. De voorzitter en de leden worden benoemd

voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk eenmaal herbenoemd te worden.

2. De voorzitter en de leden kunnen ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk medede-ling aan het dagelijks bestuur.

3. De aftredende of ontslag nemende voorzitter of leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift1. Op het ingediende bezwaarschrift wordt de

datum van ontvangst aangetekend.2. Het bezwaarschrift met de daarbij overge-

legde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

Artikel 7 BemiddelingDe commissie onderzoekt of de zaak in de minne kan worden geschikt alvorens de zaak in behan-deling wordt genomen. De secretaris verricht daartoe de nodige handelingen.

Artikel 8 Uitoefening bevoegdhedenDe bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze regeling uitgeoefend door de voorzitter:a. artikel 2:1, tweede lid;

b. artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

c. artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft;

d. artikel 7:4, tweede lid;e. artikel 7:6, vierde lid;f. artikel 7:3.

Artikel 9 Vooronderzoek1. De voorzitter is bevoegd rechtstreeks alle

gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

2. De voorzitter kan op verzoek dan wel uit eigen beweging bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitno-digen daartoe op de hoorzitting te verschij-nen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het dagelijks bestuur vereist.

Artikel 10 HoorzittingDe voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het ver-werend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich te laten horen.

Artikel 11 Uitnodiging zitting1. De voorzitter nodigt de belanghebbenden en

het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

2. Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter ver-zoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

3. De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

4. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 12 QuorumVoor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 13 Niet-deelneming aan de behandelingDe voorzitter en de leden nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

Artikel 14 ZittingBehandeling van de bezwaarschriften vindt in een besloten zitting plaats.

Artikel 15 Schriftelijke verslaglegging1. Het (audio)verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezi-gen en hun hoedanigheid.2. Het (audio)verslag verwijst naar de op de zit-ting overgelegde bescheiden.

Artikel 16 Nader onderzoek1. Indiennaafloopvandezittingmaarvoordat

het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de leden dit onderzoek houden.

2. De uit het nader onderzoek verkregen infor-matie wordt in afschrift aan de leden, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

3. De leden, het verwerend orgaan en de belang-hebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter een verzoek richten tot het beleg-gen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo’n verzoek.

4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze regeling die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeen-komstige toepassing.

Artikel 17 Raadkamer en advies1. De commissie beraadslaagt en beslist achter

gesloten deuren over het door haar uit te

brengen advies.2. De commissie beslist bij meerderheid van

stemmen over het uit te brengen advies.3. Indien bij een stemming de stemmen staken,

beslist de stem van de voorzitter.4. Het advies is gemotiveerd en omvat een

voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

5. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 18 Uitbrengen advies en verdaging1. Het advies wordt tijdig uitgebracht aan het

bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

2. Indien naar het oordeel van de voorzitter de termijn van twaalf weken, genoemd in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

3. Van een besluit tot verdaging ontvangen de leden en de belanghebbende(n) een afschrift.

Artikel 19 Uitbrengen jaarverslagDe commissie brengt jaarlijks voor 1 mei aan de bestuursorganen schriftelijk verslag uit van hun werkzaamheden in het voorafgaande kalender-jaar. Het jaarverslag wordt ter kennisname aan de deelnemende gemeenten toegezonden.

Artikel 20 InwerkingtredingDeze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 21 CiteertitelDeze regeling wordt aangehaald als Regeling commissie bezwaarschriften Samenwerking de Bevelanden.

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden in zijn openbare vergadering van 7 april 2014.

de secretaris, de voorzitter,mr. F.L.A.R. Marquinie MBA mr. L.J. Verhulst

www.goes.nl

Page 12: Dbv 20140430

PAGINA 12

GOES - Nederland en Zeeland bestaan dit jaar 200 jaar en dit wordt het hele jaar door, met name in Zeeuws-Vlaan-deren gevierd tijdens bijzondere eve-nementen die het thema verbinden symboliseren.

In het kader van alle festiviteiten rondom het 200-jarig bestaan is de organisatie van het evenement op zoek naar foto’s en her-inneringen van deelnemers en bezoekers van één van de eerdere zwemtochten over de Westerschelde.

20 juli 2014 zal voor het eerst sinds 50 jaar weer de zwemtocht over de Westerschel-de plaatsvinden. Deze historische tocht, met als titel ‘De Scheldebeker 2014’, zal deze keer van Vlissingen naar Breskens gezwommen worden door zwemmers die zich reeds eerder hebben gekwalificeerd.Van 26 mei tot en met 28 juli vindt er een fototentoonstelling plaats van de zwem-tochten uit de jaren 1930 tot 1964. Heeft u van de zwemtochten van weleer (1964 of nog eerder) foto’s of krantenberichten en wilt u deze beschikbaar stellen voor de

tentoonstelling, dan kunt u deze digitaal versturen naar [email protected] foto’s worden verwerkt tot een bij-zondere tentoonstelling die in zowel Vlis-singen als Breskens te zien zal zijn in het stadshart van de steden.Verstuurt u de foto’s per post, vergeet dan niet hierbij op de achterzijde ook uw eigen contactgegevens te vermelden zodat wij het materiaal aan u kunnen terugsturen.Ook als u zelf heeft deelgenomen aan één van de eerdere zwemtochten en u wilt er ook deze editie weer bij zijn als suppor-ter van het deelnemersveld, meld u dan aan via onderstaande contactgegevens waarna u een uitnodiging toegestuurd zult krijgen.Contactgegevens: Stichting Zeeland Sport & Leisure, t.a.v. Luke Kuyper, Badhuis-straat 82, 4381 LV Vlissingen. Uiteraard zullen wij uw foto’s en berichten met zorg behandelen en krijgt u deze na afloop van het evenement weer terug.Stichting Zeeland Sport & Leisure kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kwijt-geraakte en of beschadigde stukken in de post. Meedoen met deze actie is dan ook voor eigen risico.

De Scheldebeker 2014, vijftig jaar later…

CDC, De Rijn 1, Best, 0499-378825

Het populaire RTL 4 programma “Hotter-than-my-daughter”, dat gepresen-teerd wordt door Gordon, helpt moeders en dochters aan een nieuwe start. CDC Complete tandzorg heeft in het nieuwe seizoen diverse kandidaten voorzien van een mooi gebit.

In de eerste uitzending op woensdagavond 7 mei zien we kandidaat Angel. Zij was erg bang voor de tandarts en onzeker over haar voortanden, die uit elkaar en naar voren stonden. Angel is dolgelukkig met het eindresultaat. Het oogt niet alleen veel mooier, het geeft ook een ‘boost’ aan haar zelfvertrouwen. Zij was in tranen van geluk toen ze het resultaat zag.

Tijdelijk gratis consult CDC in Best (bij Eindhoven) is de grootste tandkliniek van Nederland en heeft een passende oplossing voor ieder gebit. Plan nu een gratis consult bij CDC en krijg in 20 minuten duidelijkheid over uw gebitswensen. A.d.h.v. een gebitsscan en gebits-analyse krijgt u een persoonlijk behandeladvies. Het geadviseerde behandelplan en kostenbegroting krijgt u mee. U bepaalt zelf of u de volgende stap zet. Bel voor een gratis intake: 0499-37 88 25 of plan zelf een afspraak in de online agenda: www.cdctandzorg.nl/intake

‘Hotter Than My Daughter’ voor nieuw gebit bij CDC

- ADVERTORIAL -

DOOR JENINE HOOGLANDER

Zondag 7 september zijn de Zeelandhallen in Goes de startplaats voor de 17e editie van de Ride for the Roses. Het wielereve-nement wordt sinds 1998 in Nederland georganiseerd. Het succes van de Ride for the Roses zit hem volgens de organisatie in de unieke formule: samen met duizen-den anderen op een sportieve, gezonde en plezierige manier bezig zijn en tegelijker-tijd iets doen tegen kanker.

BehandelingMet de inspiratiebijeenkomst wilde de or-ganisatie volgens eigen zeggen de reeds opgegeven vrijwilligers voorbereiden op hun rol en hen in de mogelijkheid stellen anderen in hun omgeving te inspireren zich ook op te geven. Tijdens de avond vertel-den verschillende sprekers over hun erva-ringen met kanker. Om de vrijwilligers te laten zien waar de opbrengst van de Ride for the Roses zoal naartoe gaat, legde Jan Hoeijmakers onder meer uit hoe het dna werkt. Hoeijmakers is hoogleraar molecu-laire genetica aan het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en won in 2012 de KWO-Prijs. Deze onderscheiding kent KWF Kankerbestrijding toe aan een onderzoeker met een ‘uitmuntend onderzoeksvoorstel’. Uit onderzoek van de afdeling Genetica van het Erasmus MC, onder leiding van Hoeijmakers, blijkt dat kanker ontstaat doordat er iets misgaat met de celdeling

en het reparatiesysteem, legde de hoog-leraar uit. Het is een ingewikkelde theorie en onderzoek kost veel geld en duurt lang, vertelde Hoeijmakers. “Met een terug-tredende overheid komt er steeds minder geld ten goede aan onderzoek. Wij krijgen meer gelden vanuit Amerika dan van onze overheid. Daarin laat de overheid steken vallen. Eén op de drie mensen krijgt een vorm van kanker.” Daarom is volgens Hoeijmakers particulie-re werving, zoals bij de Ride for the Roses, belangrijk. Met de avond wilde de orga-nisatie laten zien wat er met de sponsor-gelden van het evenement wordt gedaan. “Wij kunnen nu al tumorweefsel testen en er zo achter komen welke behande-ling het meest effectief is. Dit is mogelijk gemaakt door sponsorgelden van de Ride for the Roses. De opbrengst gaat dit jaar naar het bekroonde onderzoek van KWO-prijswinnaar professor dokter Ton Schu-macher, hoogleraar ‘immunotechnologie’ in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam.” Schumacher doet onder-zoek naar de werking en mogelijkheden van immunotherapie bij kankerpatiënten. Een uniek onderzoek, dat wordt uitgevoerd met een zelfontwikkelde technologie, in samenwerking tussen onderzoekers en artsen.

VoldoeningDe inspiratiebijeenkomst werd geleid door vaste speaker Eddie Bogeart. “Vroe-

ger mocht je niet over kanker praten, nu moet je erover praten.” De vrijwilligers kregen door middel van een sketch, opge-voerd door ‘Henk en Nel’ die in hun beste Zeeuws een rondleiding langs de toer ga-ven, inzicht over wat van hen als vrijwilli-gers verwacht wordt. Het werd al snel dui-delijk dat zonder inbreng van vrijwilligers het evenement nooit zou kunnen plaats-vinden. Ook oud-wielrenner Jo de Roo en het Rode Kruis deden hun verhaal over hun ervaringen met de Ride for the Roses en de ziekte. De avond werd afgesloten met een dankwoord van Kees Bal voor de vrijwilli-gers. Hij kreeg ook vanuit de eerste acties een cheque overhandigd van 350 euro uit de ‘boetepot’ van een voetbaltoernooi. “Ik ben geschrokken van het feit dat er meer geld komt uit Amerika dan vanuit onze overheid. Des te belangrijker is het dat wij met de Ride for the Roses ons steentje bijdragen. Alle beetjes helpen.” Bal deed een oproep aan scholen, particulieren en sportvereni-gingen om zich in te zetten en ook deed hij een oproep voor meer vrijwilligers. “Zonder inbreng van onze vrijwilligers zou dit evenement nooit kunnen plaatsvinden. Het helpen geeft veel voldoening en jaren-lange prettige samenwerking.”

Meer informatieKijk voor meer informatie of het aanmel-den als vrijwilliger op www.ridefortheroses.nl

Inspiratiebijeenkomst voorvrijwilligers Ride for the Roses

Hoogleraar ver tel t wat er met geld wordt gedaan

GOES - Vrijwilligers van de Ride for the Roses kregen deze maand een inspiratiebijeenkomst aangeboden in the-ater De Mythe in Goes. De vrijwilligers kregen als dank voor hun inzet een avond aangeboden met onder andere uitleg over het onderzoek dat de afdeling Genetica van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam doet naar kanker met geld van de KWF Kankerbestrijding. Voor dit doel zamelt de Ride for the Roses geld in.

GOESManhuistuinconcert: Zondag 4 mei Manhuistuinconcert van 12.00 tot 13.15 uur ver-zorgd door Seniorenorkest Zeeland o.l.v. Lize de Hoog. De toegang is gratis. De ingang van de Manhuistuin bevindt zich bij het poortje rechts van het gebouw van het Luzac College, (voormalig ROC-gebouw) aan de Zusterstraat 11 (voorzijde) of bij het hek in het Schuttershofgebied (achterzijde). Bij minder goed weer wordt uitgeweken naar de Grote of Maria Magdalenakerk. Info: J.A.Roeland 0113-231577.

Meidendisco: Op de 30 april organiseert SMWO een meidendisco van 19.00-21.30u. DJ Neils Whiz komt draaien en we hebben een optreden van RedOne! We maken de lekkerste alcoholvrije cocktails voor je klaar en zorgen voor hapjes, girls just wanna have fun! De disco is voor meiden van 11 t/m 14 jaar uit Goes en omgeving. Aanmelden is niet nodig. Locatie: Jeugdcentrum Goese Polder, Joseph Lunslaan 15. Voor vragen kun je contact opnemen met jongerenwerker Githa Faasse 06-11903884.

Gratis rondleiding door het historische hart van Goes: Op elke woensdagmiddag in de maanden mei, juni, juli, augustus en september kan men deelnemen aan de gratis stadsrondleiding in Goes. Deze rondleidingen starten om 14.00 uur en duren ca. ander-half uur. De gids staat voor de ingang van het Historisch Museum / VVV-kantoor aan de Singelstraat. Vooraf aanmelden is niet nodig. Zie voor verdere informatie: website www.gildedebevelanden.nlAlcoholvrije schuimparty voor jongeren: Donderdag 8 mei organiseren SMWO-jongerenwerk en café Pake Sake een alcoholvrije schuimparty voor jongeren vanaf 14 jaar met optredens van DJ Willem, Neilz Whiz en Jayh Jawson. Met de schuimparty wil de organisatie de jeugd de mogelijkheid geven een leuke avond te beleven in een café zonder alcohol. Wijngaardstraat 66, 20.00-02.00u, Goes. Info: Matijs Gerrits, Jongeren-werker SMWO 0113-277111.Ruilwinkel: Zaterdag 3 mei is de ruilwinkel, Couwervestraat 2 te Goes, weer open van 12.00 tot 16.00 uur. U kunt spulletjes brengen tot 15.30 waar u punten voor krijgt en van de punten kunt u weer iets terug kopen in de winkel. Deze zaterdag 3 mei is er geen rommelmarkt, daar kunt u zaterdag 7 juni voor terecht. Maandag 5 mei is de winkel ivm bevrijdingsdag gesloten! Ook op Hemelvaartsdag en de vrijdag erna 29 en 30 mei is de ruilwinkel gesloten. www.ruilwinkelgoes.nl

WILHELMINADORPInformatieve lezing: Genezing en gezondheid - tegenwoordig een droom? Tegenwoor-dig gebeuren binnen de Bruno Gröning-Vriendenkring nog steeds genezingen. Tijdens de lezing worden medisch gedocumenteerde genezingen voorgesteld. De toegang is gratis, er wordt een gift gevraagd. Dinsdag 6 mei, 19.30u Het Wilhelminahuis, Brugstraat 4 te Wilhelminadorp. Info: 0118-611907, 0113-233881, www.bruno-groening.org

KATSLentemarkt: Lentemarkt in Kats op zaterdag 3 mei van 11.00 tot 16.30 uur in- en rondom de Katse kerk. Alle inkomsten komen ten goede aan de restauratie van de kerk en het Nieuw-Zeelandhuis.

‘S-HEER ARENDSKERKEHobby Computer Club Zeeland: Op 1 mei houdt HCC FS Airliners werkgroep Hobby Computer Club Zeeland een thema avond vliegen via PC. Airliners werkgroep geeft een inloop avond in ‘s Heer Arendhuis aan de Torenring 46 in ‘s-Heer Arendskerke. Aanvang 19.30-22.30u. Toegang gratis ook voor niet leden. Info: http://www.hcczeeland.nl/zee/airliners

‘S GRAVENPOLDERDansen: Zaterdag 3 mei houdt OntspanningsVereniging ‘Amicitia’ (OVA) een dansavond in het dorpshuis ‘Ons Dorpsleven’, Poelvoordestraat 3. Een DJ verzorgt de muziek, aan-vang 20.00 uur.

KORTE BERICHTEN

‘S-HEER ABTSKERKE - Op 24 mei wordt er een reünie gehouden in de school van s Heer Abtskerke.

Alle oud leerlingen van de school zijn welkom van 16.00 tot 19.00 uur, in het

schoolgebouw aan de vd. Plasschestraat. Aanmelden kan nog tot 7 mei via: www.facebook.com/reunie.sheerabtskerke tel. 0113-311570/311730 of via email: [email protected]. We hopen op een leuke middag!

Reünie school ‘s-Heer Abtskerke

‘S-HEER ABTSKERKE - In het wijkcentrum Versvliet te ‘s-Heer Abtskerke zal voor de derde keer in successie een Opera-Avond gehouden worden.

Op een groot scherm worden opera’s vertoont waarbij een clubje gezellige mensen gewoon aan tafeltjes bij een hapje en een drankje kunnen genieten. Op initiatief van de Goesenaar Aad Ven-derbos is enkele weken geleden begonnen op bescheiden schaal deze avonden te organiseren. 2 keer werd dit een ongekend suc-ces met veel enthousiaste mensen die een geweldige avond beleefden. Wegens dit overdonderende succes heeft Venderbos besloten in samenwerking met Versvliet deze Opera-avonden dit

jaar te continueren. Er is een zeer geweldige invulling gegeven aan de behoefte van zeer veel mensen eens een avondje uit te kunnen gaan in een gezellige ambiance.De eerstkomende avond is op vrijdag 2 mei. Om 19.30 uur kunt u al komen; er zal dan te horen en te zien zijn de overweldigde Ope-ra Rigoletto. Met de beste tenor ter wereld Pavarotti. De volgende avond zal zijn op vrijdag 20 juni en wel met de Komische Opera Il Barbiere di Sevigla in een meer dan uitstekende uitvoering. Er zijn natuurlijk wel wat beperkingen in het aantal plaatsen; geïnteres-seerden dus snel reageren is wel gewenst!Reserveren: Dorpshuis Versvliet, ´s-Heer Abtskerke, tel. 0113-312187 of Aad Venderbos, tel. 0113-251838.

Opera-avond in wijkcentrum VersvlietVoor al le opera-l iefhebbers

Page 13: Dbv 20140430

BIJ ONZE KLANTEN IS HET MUISSTIL

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

(0113) 57 38 81www.ongediertespecialist.nl

OPENDEURDAGEN

Puur genieten

maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek

fabricatie van ramen & deuren in PVC en aluminium

alles in eigen beheer sinds 1983 • 10 jaar waarborg

nieuwbouw • renovaties • meer dan 30 jaar ervaring

zaterdag 15 en zondag 16 februarivan 10 uur tot 17 uur

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • tel. 03 666 57 86

A l le dagen open 10u - 17u • zondag 14u tot 17u • www.bruvo.be

Bezoek onzeshowroom of Bel voor een

gratis offerte

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • Tel. 00 32 3 - 666 57 86 • Fax: 00 32 3 - 666 44 41 • www.bruvo.beALLE DAGEN OPEN VAN 10-17 UUR • ZONDAG VAN 14-17 UUR • Geen voorschotten, u betaalt pas na afwerking!

DE MOOISTE SERRE´S & KOZIJNEN

Bezoek onze

vernieuwde

showroom BRUYNSEELS-VOCHTEN NVVERANDA’S • RAMEN • DEUREN in ALUMINIUM & PVC

Meer dan 25 jaar ervaring!2013

MEER DAN 30 JAAR ERVARING!

SERRES

BEL VOOR EENGRATIS

OFFERTE

ElEctronic van dEn driEs ‘s-HEERENHOEK

Wasmachines, koel-vrieskasten en afwasmachinesmet lichte schade, volledige garantie.

Eigen technische dienst, gratis bezorging en instelling.

ElEctronic van dEn driEsMolendijk 10 (t.o. kerk), ‘s-Heerenhoek, tel. 0113-352159

led televisies met 3 jaar garantieEigen technische dienst, gratis bezorging en instelling.

Merken: Sony, Panasonic, Loewe, Opta, Philips, Samsung etc.LEd TELEviSiE 32”

€ 295,-LEd TELEviSiE 40”

€ 399,-LEd TELEviSiE 39”

€ 469,-LEd TELEviSiE 42”

€ 499,-

MiELE waSauTOMaaTElders €13998kg - 1600 toeren - F4 motor, koolborstelloos en met gratis stofzuiger

v/d dries prijs € 1199,-

KOELERTaFELMOdEL Elders € 249

v/d dries prijs

€ 189,-

vRiESKaSTTaFELMOdELElders € 189

v/d dries prijs

€ 149,-

KOEL-vRiES cOMbiNaTiE143 cM HOOgElders € 399

v/d dries prijs

€ 289,-

KOEL-vRiEScOMbiNaTiEElders € 499

v/d dries prijs

€ 389,-

zaKLOzE STOFzuigER1800w - geen filter of stofzak nodig. Elders € 109

v/d dries prijs

€ 79,-

cONdENS waSdROgERElders € 649 - 8kg met display - 3 jaar garantie

v/d dries prijs

€ 549,-

waSauTOMaaT 1600 TOEREN6kg - 3 jaar garantieElders € 529

v/d dries prijs

€ 399,-

iNbOuw KOELER MET vRiESvaKElders € 799

v/d dries prijs

€ 599,-

UW HOVENIER

bUdgEtVRIENdElIjk tUINIEREN.

tuinaanleg, bestrating, tuinonderhoud, snoeiwerk, schut-tingen, gazons en kunstgras.

06-53760350

Happy single ... maar liever happy samen

Take2 Relatiebemiddeling

Relatiebemiddeling voor singles vanaf 30 jaar tot...

Persoonlijk, veilig en betaalbaar!

Bel of mail nu voor een gratis/vrijblijvend kennismakingsgesprek.

www.take2.nl 088-885 885 8 [email protected]

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 14: Dbv 20140430

W W W . B O R S E L E . N L

BORSELS BULLETIN3 0 A P R I L 2 0 1 4 W E E K 1 8

REDACTIE GEMEENTE INFO afdeling Bestuursondersteuning, Tel. (0113) 238438 E-mail: [email protected] GEMEENTERAAD raadsgriffi er, Tel. (0113) 238440 GEMEENTE BORSELE Gemeenteraad, College van Burgemeester en Wethouders, commissie bezwaarschriften.Postadres: Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Bezoekadres: Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand. Tel. +14 0113, fax (0113) 561385 Openingstijden Burgerzaken: Maandag 08.30-12.30 uur en ‘s middags op afspraakDinsdag 08.30-12.30 uurWoensdag 08.30-16.00 uurDonderdag 08.30-12.30 uur en van 17.00 tot 20.00 uurVrijdag 08.30-12.30 uurOpeningstijden ter inzage liggende stukken iedere werkdag van 08.30-12.30 uurE-mail: [email protected]: www.borsele.nlTwitter: @gemeenteborsele

ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.• Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van

de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.

• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs nietkan worden verweten geen zienswijzen tehebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening en de gronden van het beroep. De beschikking wordt na afl oop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Ook het verzoek om voorlopige voorziening moeten worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

BESCHIKKING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHTBurgemeester en wethouders van Borsele maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor: Het bouwen van een horecagelegenheid met terras bestaande uit de activiteiten: bouwen, het uitvoeren van werk en het afwijken van het bestemmingsplan.Locatie: Nieuwe Veerweg ongenummerd inHoedekenskerke, kadastraal bekend als gemeente Borsele sectie T nummer 770.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehoren-de stukken liggen met ingang van 24 april 2014gedurende zes weken ter inzage in het gemeen-tehuis tijdens openingstijden. De beschikking kunt u ook inzien op www.borsele.nl.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp-beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan binnen zes weken na de datum waarop de vergunning aan de aanvrager is bekendgemaakt beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, door:• Belanghebbenden die zienswijzen hebben

BorseleBBBooCultu

re

le

PUBLIEKSJURYFOTOWEDSTRIJD“BELEEF BORSELE” 2013Wil u ook kans maken op een waardebon van € 50?De gemeente Borsele en de Culturele Raad Borsele hebben in de maanden maart tot en met december 2013 voor de vierde keer een fotowedstrijd georganiseerd. Het thema dat jaar was “Beleef Borsele”. De winnende maandfoto’s zijn te zien op www.cultureleraadborsele.nl en op onze facebookpagina.Geef aan ons door wat uw favoriete foto is via [email protected] of door een berichtje op onze facebookpagina te plaatsen. Onder de deelnemers aan de publieksjury zal de kadobon van € 50 worden verloot. “KLEINKUNST OP STOOM”Op 8 juni a.s. organiseert de Culturele Raad Borsele in samenwerking met de Stoomtrein Goes Borsele: “kleinkunst op Stoom”. Tijdens deze dag zijn er allerlei activiteiten op cultureel gebied in de trein, op de stations en in de eindpuntvoorziening. Ook zal deze dag de prijsuitreiking van de fotowedstrijd plaatsvinden en zullen de prijswinnaars bekend worden gemaakt.

“OELJEBROELJE”24 augustus a.s. organiseert de Culturele Raad Borsele weer Oeljebroelje, cultuur-festival aan de Schelde in Fort Ellewoutsdijk. In tenten op het binnenplein en in de kazematten zal weer een veelheid aan kunst te zien zijn en op een podium zullen diverse artiesten hun opwachting maken.

CULTUREEL IN BORSELE

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevings-vergunning hebben ontvangen:

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING REGULIER EN UITGEBREID

Aanvragen reguliere procedureDe publicatie van de aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunning regulier

Bezwaar De beschikkingen en bijbehorende stukken liggen vanaf de verzenddatum van het besluit gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Wonen. De beschikkingen en bijbehorende stukken zijn iedere werkdag in te zien tijdens openingstijden.Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de dag waarop de vergunning aan de aanvrager is bekendgemaakt (verzonden), bezwaar maken tegen de verleende vergunning. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Borsele. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de gemeentegids en opwww.borsele.nl.

Verlengen beslistermijnOp grond van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten de termijn voor het nemen van een besluit naar aanleiding van de onderstaande aanvragen, te verlengen met zes weken:

Kwadendamme A de Koningstraat 10 17 april 2014 het uitbreiden van de woningLewedorp Vlaamseweg 8 17 april 2014 het plaatsen van een geluidscherm‘s-Gravenpolder Rangeerstraat (ong) 17 april 2014 het bouwen van 13 units‘s-Gravenpolder Rangeerstraat (ong) 17 april 2014 het bouwen van 13 units

Borssele Molenpad (B 1139) 22 april 2014 het bouwen van een schuur achter nr. 11 Lewedorp Noord Kraaijertsedijk 5 22 april 2014 het plaatsen van twee dakkapellenNieuwdorp Hertenweg 53 22 april 2014 het verbouwen van de woningNieuwdorp Hertenweg 53 22 april 2014 het verbouwen van de woning

Ovezande Hoofdstraat 90 07 februari 2014 het starten van een kapsalon

BORSELSE SPRINTERACTIVITEITENPROGRAMMABent u woonachtig in de gemeente Borsele en vindt u het leuk om samen dingen te ondernemen?De Borselse Sprinter haalt u op en brengt u thuis. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen incl. de (entree)kosten voor de activiteit, eventuele lunch/diner of koffi e met een koek of consumptie.

1 mei, 12.30 - 17.30 uurRondrit, bloesemtocht Walcheren e.o. met bezoek ’t Hofje in Biggekerke.Kosten: € 14,50

**** Speciale rit **** 3 mei, 09.00 - 18.30 uur Speciale rit: bezoek Mediapark Beeld en Geluid, Hilversum. Kosten: € 38,50 excl. lunch

6 mei, 11.30 – 17.30 uur Rondrit ’s-Herenplekjes met bezoek en rondleiding meubelstoffeerderij.Kosten: € 13,507 mei, 10.30 – 15.00 uurLunchen bij de Rozentuin in Kats.Kosten: € 13,758 mei, 12.30 – 17.30 uurMeibloesemrit, Kapelle-Yerseke e.o.Kosten: € 13,9512 mei, 11.30 - 17.30 uurRit Veere en rondvaart Veerse Meer met ‘Stad Veere’ (hele uren). Kosten: € 27,00 14 mei, 17.45 - 22.30 uurRit naar informatieve bijeenkomst met fi lm

‘Verdwaald in het geheugenpaleis’, Alzheimer Café/ Geheugensteun in Borsele.Kosten: € 5,50 15 mei, 18.15 – 23.00 uurRit naar een leuke show ‘de wereld van het Nederlandse lied’ met ‘DELTA Viert het Leven’, De Vroone Kapelle. Kosten: € 5,50 16 mei, 10.00 - 15.30 uurLunchrit naar het land van Tholen in (voorheen Brasserie Du Bois), nu Eterij de Thoolse Brug met hetzelfde concept. Kosten: € 12,50 excl. lunch

U kunt zich aanmelden voor een activiteit door te bellen met 06-52560982 op maandag en woensdag van 09.00-12.00 uur. Kijk ook eens op www.borselsesprinter.nl voor het volledige activiteitenprogramma of overige informatie.

Sprinternieuws opvragen?Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten vindt u in het Sprinternieuws. Wilt u ook het Sprinternieuws ontvangen?Bel het VrijwilligersHuis (0113) 311999 ofmail uw adresgegevens [email protected].

EVENEMENTENKALENDEROmschrijving Locatie DatumOpen dag Biologische boerderijwinkel Bimmelsweg 3 ‘s-Heer Abtskerke 3 mei 2014en Angusfokkerij ‘s-Heer AbtskerkeBluesfestival Kwadendamme 9 en 10 mei 2014Actieve rommelmarkt Monie, Hertenweg 61 Nieuwdorp 10 meiConcert Mariakerk, aanvang 20.00 uur Nisse 10 mei 2014Opening clubgebouw tennisvereniging ‘s-Heerenhoek 10 mei 2014‘s-Heerenhoek vanaf 14.30 uur. Boerenmarkt, van 10.00-16.30 uur Molen ‘De Vijf Gebroeders’ 10 mei 2014 Heinkenszand

Actieve rommelmarkt Monie, Hertenweg 61 Nieuwdorp 10 mei

INHAALROUTES OUD-PAPIERBuitengebiedKwadendamme, Hoedekenskerke, Baarland, OudelandePersoneelsbijeenkomst: Dinsdag 13 mei wordt ingehaald op woensdag 14 mei.Ovezande, Driewegen, Ellewoutsdijk, OudelandeHemelvaartdag: Donderdag 29 mei wordt ingehaald op vrijdag 30 mei.

INHAALROUTES AFVALBorssele, Driewegen, Ellewoutsdijk, Ovezande Bevrijdingsdag: Maandag 5 mei rijden wij de huisvuilroute zoals u van ons gewend bent. Heinkenszand, NisseWegens een personeelsbijeenkomst wordt de route van dinsdag 13 mei ingehaald op:Woensdag 14 mei: Nisse / Heinkenszand Over de Dijk 1+2+3Donderdag 15 mei: overig gedeelte Heinkenszand

WIJZIGINGEN ROUTES HUISVUILDIENST

Het gemeentehuis in Heinkenszand en het Vrijwilligershuis in ’s-Gravenpolder zijn op 5 mei (Bevrijdingsdag) gesloten. De afdeling Burgerzaken is weer gevestigd inons vernieuwde gemeentehuis in Heinkens-zand, Stenevate 10, 4451 KB Heinkens-zand. U kunt ons bezoeken op de reguliere openingstijden tenzij anders aangegeven op www.borsele.nl of in de Bevelandse Bode.

GEWIJZIGDEOPENINGSTIJDENGEMEENTEHUIS

Page 15: Dbv 20140430

PAGINA 15

VAN ONZE REDACTIE

Burgemeester Jaap Gelok van Borsele verraste de twee vrijwil-ligers vrijdagmorgen in de raadsboerderij in Heinkenszand.

De KoningDicky de Koning-Kastelijn zet zich al sinds 1992 belangeloos in voor de samenleving, vooral op het gebied van archeologie. Ze is vrijwilliger bij onder andere het archeologisch onderzoek naar het Verdronken Dorp Valkenisse, Stichting Cultureel Erfgoed Zee-land (SCEZ), mede-oprichter en begeleider van de Werkgroep

Archeologie in Hulst, bestuurslid afdeling Zeeland van de ver-eniging AWN Vrijwilligers in de archeologie en projectleider van archeologisch onderzoek naar de Hofsteden Duno en Ravesteyn in Walcheren.

WisseJan Wisse is vanaf 1976 heel actief voor de samenleving: vrij-williger bij de PKN-gemeente, ouderling, betrokken bij het or-ganiseren van rommelmarkten en de KWF-kankerbestrijding in Heinkenszand, lid van de werkgroep Roemenië en werkgroep begraafplaats Heinkenszand en vrijwilliger voor het Vrijwilligers-huis, als maaltijdbezorger.

Lintjesregen Borsele: 2 koninklijke onderscheidingen

Ridder en Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dicky de Koning-Kastelijn uit ‘s-Gravenpolder mag zich Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. FOTO ARCHIEF GEMEENTE BORSELE

HEINKENSZAND - Bij de lintjesregen in Borsele vrijdagmorgen zijn Dicky de Koning-Kastelijn uit ‘s-Gravenpolder en Jan Wisse uit Heinkenszand koninklijk onderscheiden. De Koning is benoemd tot Ridder in de Orde van Oran-je-Nassau en Wisse tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan Wisse uit Heinkenszand is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. FOTO ARCHIEF GEMEENTE BORSELE

Lintje voor Jan ZandeeOud-wethouder Borsele ‘ zeer betrokken bi j gemeenschap’

HEINKENSZAND - Bij zijn afscheid als wethouder voor de gemeente Borsele is Jan Zandee woensdagmiddag verrast met een koninklijke onderscheiding. In de raadsboerderij in Hein-kenszand is Zandee benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Jaap Gelok speldde hem het lintje op. ‘Naast zijn inzet als raadslid (1994-2006) en wethouder (2006-2014) was hij zeer betrokken bij de gemeenschap’, stelt de gemeente in een pers-bericht, ‘zoals bij de zending van de gereformeerde gemeente, als steunfractielid voor de SGP in Borsele en de Statenfractie van de Provincie Zeeland, als bestuurslid van Voetius Scholengemeenschap (nu het Calvijn College), als vrijwilliger bij het gezinsvervangend tehuis Rondas en De Beukelaar en bij het project Housing4More.’ FOTO COBY WEIJERS

‘s-GRAVENPOLDER - Vanuit het Vrij-willigersHuis in ‘s-Gravenpolder wor-den er de komende periode diverse activiteiten georganiseerd.

Mei:7 Combineren kun je leren, Cursus voor werkende mantelzorgers, dorpshuis Versvliet, V.d. Plasschestraat 33, ‘s- Heer Abtskerke, 19.30u (2e avond op 21 mei)14 Alzheimer Café/Geheugensteun in Bor-sele Grand Café Fonteyne, Hoefbladstraat 1, Heinkenszand, 19.30u

14 Peuter in zicht,Cursus, dorpshuis Ons Dorpsleven, Poel-voordestraat 3, ‘s-Gravenpolder, 19.30u22 Wandeling voor mantelzorgers door heggengebied Start: parkeerterrein aan de V.d. Poest Clementstraat in Nisse, 13.30u

Meer informatieKijk voor uitgebreide activiteitenbeschrij-vingen, deelnemersvoorwaarden en aan-melden op www.vrijwilligershuis.nl of neem contact op met het VrijwilligersHuis in ‘s-Gravenpolder, tel. 0113-311 999 en vraag de uitgebreide folder aan.

Activiteiten meiVri jwil l igersHuis :

GOES - Het aantal gevallen van huid-kanker bij mannen en bij vrouwen neemt fors toe, in tien jaar tijd is het aantal verdrievoudigd van 15.000 naar 45.000 personen per jaar. En dat aantal neemt de komende jaren steeds met 3% per jaar toe. De ver-wachting is dat 1 op de 6 Nederlan-ders huidkanker krijgt.

Huidkanker wordt grotendeels veroor-zaakt door overmatige blootstelling aan de zon en vooral oudere mensen krijgen hiermee te maken. Gezien hun leeftijd zijn zij langer bloot-gesteld geweest aan de schadelijke UV stralen van de zon. Verbranden en zeker veelvuldig verbranden beschadigt het DNA. Bovendien waren er geen voorlich-tings-campagnes over de gevaren van zonlicht toen zij jonger waren. Bij hen kan zich in grote getale huidkanker ontwik-kelen.Huidkanker is vaak een plekje of een bult-je wat opeens wordt opgemerkt en groeit, of een langer bestaande plek die blijft groeien, van kleur verandert of bloedt. Deze plek kan ruw aanvoelen, makkelijk bloeden en soms pijn doen. Huidkanker

kan ook een moedervlek zijn die plotse-ling ontstaat of juist al jaren aanwezig is en verandert. Verandering van kleur, vorm en bloeden zijn kenmerken van een kwaadaardige moedervlek ofwel een me-lanoom. Een snel groeiend en makkelijk bloedend roze, rood of bruin gezwelletje is ook reden om de huisarts te bezoeken.We moeten het zongedrag veranderen, er valt preventief veel aan huidkanker te doen.Altijd geldt: hoe eerder u verdachte plekjes ontdekt, des te groter de kans is huidkanker te voorkomen of tijdig te be-handelen.Alle reden dus voor stichting Palazzoli, dermatoloog W.Habets, dermatoloog A.Galimont en huidtherapeute I. Kasse om dit jaar weer de voorlichtingscam-pagne over de gevaren van de zon en het vroegtijdig herkennen van huidkanker te herhalen. Een snelle herkenning van huid-kanker is essentieel omdat er dan snel en tijdig ingegrepen kan worden. Voorlich-ting heeft absoluut nut. Sinds 30 jaar is het aantal melanoomgevallen fors toege-nomen. Het aantal patiënten dat hieraan komt te overlijden is echter stabiel geble-ven. De vroegtijdige ontdekking van een

melanoom kan uitzaaiingen voorkomen, en zo levens redden!Tijdens de informatiedag zaterdag 17 mei wordt onder meer verteld hoe u kunt ge-nieten van de zon zonder risico te lopen. Een boodschap die jong en oud aangaat. Iedereen is daarom welkom: volwasse-nen, kinderen maar ook professionals als schoonheidsspecialisten en medewer-kers van kinderdagverblijven.Voor de kleintjes is er een speciaal ver-haal over Dikkie Dik en de smeerpoes (waarvan de opbrengst naar Stichting Melanoom gaat). Ook worden handige websites die helpen bij het bepalen van huidtype en zonnekracht getoond.De hoop is dat het aantal jonge patiënten met huidkanker in de toekomst terugge-drongen wordt. Huidkanker die nu niet gezaaid wordt op jonge leeftijd hoeft la-ter ook niet geoogst te worden!U bent dus van harte welkom zaterdag 17 mei! Op onze website www.derma-team.nl kunt u het volledige programma inzien.Vlissingen: locatie Ter Reede, Vredehof-laan 370, ontvangst 09.30 uur.Goes: locatie Erasmuspark, Troelstralaan 160, ontvangst 13.30 uur.

Voorlichting over huidkanker

HEINKENSZAND - Zeeuwse Jeugd Renster Zoe Mulder uit Heikenszand rijdt super weekend.

Zaterdag heeft Zoe een wedstrijd gereden in de Kids Trophy Mountainbike in Cues-

mes België en behaalde een fraaie eerste plaats in een hele zware wedstrijd. Zondag werd in Breda de Oranje ronde gereden een wegwedstrijd met een sterk deelne-mersveld. Zoe sprinten naar een knappe tweede plaats.

Zoe Mulder rijdt super weekend

Zoe Mulder in actie.

w w w . b o r s e l e . n lv e r v o l g p a g i n a

Herdenking 4 meiOp zondag 4 mei 2014 organiseert de gemeente Borsele in samenwerking met de Jongerenraad en de Seniorenraad om 20:00 uur een herdenking bij de herinneringsplaquette op het Van der Biltplein in Heinkenszand. muziekvereniging St. Caecilia verzorgt hierbij koraalmuziek. Voor en na de herdenking is er een concert van euterpe in de Stenge, Stengeplein 1 Heinkenszand. dit begint om

Stengeplein 1 in Heinkenszand19.00 uur Concert & voordracht door basisschoolleerlingen in de Stenge20.00 uur Twee minuten stilte en kranslegging

bij herinneringsplaque20.20 uur Concert & voordracht basis- schoolleerlingen/gastspreker in de

Stenge21.00 uur Afsluiting herdenking met een

hapje en een drankje

19:00 uur met tussendoor voordrachten van leerlingen van de Jan van Schengenschool en de reiger. Zij lezen gedichten en verhalen voor. Ook is er een monoloog door Jopie minnaard. We sluiten de bijeenkomst met een hapje en een drankje. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de herdenking.

Programma 4 mei 2014:18.45 uur Ontvangst in de Stenge,

op 8 mei is er geen gemeenteraadsbijeen- komst.

gemeenteraad

Page 16: Dbv 20140430

VEILIG RIJDEN BEGINT BIJ BOSCH CAR SERVICE

Wij doen alles voor uw auto

De winter komt eraan! Mijn skibril kan op en mijn zomerbanden kunnen eraf.

Bosch Car Service GoesDirk Dronkersweg 15a | 4462 GA GoesTel. 0113-273665 | www.boschcarservicegoes.nl

Bosch Car Service de MuynckQuistenburg 8 | 4454 PZ BorsseleTel. 0113- 350 863 | www.demuynck.nl

Bosch Car Service Hoogesteger KapelleDijkwelsestraat 59 | 4421 AG KapelleTel. 0113-341 315 | www.boschcarservicehoogesteger.nl

Garage van HalstRuiterplaatweg 2b | 4493 PG KamperlandTel. 0113-371234 | www.vanhalst.nl

Laat uw auto uitlijnenvoor slechts € 75,-Voor meer:• Veiligheid• Comfort• Brandstof-

besparing

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stillerte maken, slijpen wij de rails.Daarom rijdt in de nachten van 10 tot 12 mei op het traject Roosendaal - Vlissingen een slijptrein.Woont u in Kapelle/Biezelinge in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van hetslijpgeluid.Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/vernieuwing

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdelingPubliekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdenskantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

foto

: Pet

er H

onig

HOGE KORTINGEN VOOR MOEDERDAG!

w.m.

verdiepingvl

izo

vliz

o

1500+ vl

2600+ vl

1500+ vl

2600+ vl

slaapkamer 1

badkamer

slaapkamer 2

hobby

badkamer

slaapkamer 1

hobby slaapkamer 2

4900

2000

3590

1930

2530

2530

3890

2300

2170

52505425

9440

35049003504900350

350

8740

350

2240

2600

6500

4900

begane grond

hal hal

woonkamer

keuken

woonkamer

keuken

52505425

9440

35049003504900350

350

8740

350

w.m.

verdieping

vliz

o

vliz

o

1500+ vl

2600+ vl

1500+ vl

2600+ vl

slaapkamer 1

badkamer

slaapkamer 2

hobby

badkamer

slaapkamer 1

hobby slaapkamer 2

4900

2000

3590

1930

2530

2530

3890

2300

2170

52505425

9440

35049003504900350

350

8740

350

2240

2600

6500

4900

begane grond

hal hal

woonkamer

keuken

woonkamer

keuken

52505425

9440

35049003504900350

350

8740

350

Fiets mee en ontdek al het moois dat Schouwen-Duiveland te bieden heeft!

Fietstoertocht Schouwen-Duiveland

Airpack Alpe d’Huzes team presenteert

Er zijn drie routes mogelijk: 100 km (start 10:00 uur) , 50 km (start 10:30 uur), 35 km (start 10:30 uur).

De 100 km is een ‘rondje eiland’ langs de dijken van Zierikzee naar Bruinisse verder naar Nieuw-Haamstede en weer terug. Kiest u liever voor de 50 km dan kunt u vogels kijken in Plan Tureluur of zeehonden spotten bij de Schelphoek. Om onze mooie dorpen zoals Brouwershaven, Kerkwerve en Noordgouwe te kunnen bezichtigen in uw eigen tempo bieden wij de 35 km aan.

Voor de kinderen is er een verrassing aan het eind!

Zaterdag 10 mei 2014

Inschrijfgeld: € 10,- voor 100 km, € 5,- voor 50 km en € 3,50 voor 35 km Start en finish locatie: Groene Weegje 25 te Zierikzee Tijdens de tochten wordt een hapje en een drankje aangeboden. Aanmelden kan via [email protected] Opbrengst is ten goede van KWF Kankerbestrijding.

Meer informatie is te vinden op: https://www.facebook.com/airpack.alpedhuzes of via Carly Romeijn 0111 - 415 455

UW BRIL IS MAATWERKDAAROM KIEST U VOOR TILROE OPTIEK

WALSTRAAT 81 VLISSINGEN

0118 412370 www.tilroe.nl

WIJ KUNNEN DECLAREREN BIJ VELE ZORGVERZEKERAARS

OP DE TOTAALPRIJSVAN DE COMPLETE

BRIL

MERKBRILLEN - DESIGNERBRILLEN - MODERNE BRILLENGLAZEN

50%KORTING

TILROE OPTIEKBRILLEN EN CONTACTLENZEN

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 17: Dbv 20140430

Meer over de Keukenvernieuwers? Kijk op

DOE MEE MET DE NIEUWE TRENDKEUKENRENOVATIE NU OOKIN WALCHEREN, NOORD-BEVELAND, ZUID-BEVELANDen ZEEUWS-VLAANDERENAan het woord: Bernhard Verhage, Keukenvernieuwer

Meer over de Keukenvernieuwers? Kijk op

DOE MEE MET DE NIEUWE TRENDKEUKENRENOVATIE NU OOK

BEVELAND, ZUID-BEVELAND

Aan het woord: Bernhard Verhage, Keukenvernieuwer

Meer over de Keukenvernieuwers? Kijk op

DOE MEE MET DE NIEUWE TRENDKEUKENRENOVATIE NU OOKIN WALCHEREN, NOORD-BEVELAND, ZUID-BEVELANDen ZEEUWS-VLAANDERENAan het woord: Bernhard Verhage, Keukenvernieuwer

2014

2014

W��k�� ��…

Welkom op...

Oude Veerseweg 1a - 4332 SH Middelburg ☎ 06 - 340 184 95 - [email protected]

www.ramsjburg.nl

Oude Veerseweg 1a - 4332 SH Middelburg 06 - 340 184 95 - [email protected]

www.ramsjburg.nl06 - 340 184 95 - [email protected]

www.ramsjburg.nlwww.ramsjburg.nl06 - 340 184 95 - [email protected] - 340 184 95 - [email protected]

www.ramsjburg.nl06 - 340 184 95 - [email protected]

www.ramsjburg.nlwww.ramsjburg.nl06 - 340 184 95 - [email protected]

Welkom op...Welkom op...Welkom op... Op

bren

gsstt b dd vvoor

ZZeennddiininnig

Ger.Gemeenten•

Inname- Inname-

en verkoop en verkoop

e

en verkoop en verkoop

e

van boedels, van boedels,

meubelen, boe- meubelen, boe-

ken, kleding, etc.ken, kleding, etc.

Oude Veerseweg 1a - 4332 SH Middelburg

Welkom op...

Oude Veerseweg 1a - 4332 SH Middelburg ☎ 06 - 340 184 95 - [email protected]

Oude Veerseweg 1a - 4332 SH Middelburg 06 - 340 184 95 - [email protected] - 340 184 95 - [email protected] - 340 184 95 - [email protected]

Oude Veerseweg 1a - 4332 SH Middelburg 06 - 340 184 95 - [email protected] - 340 184 95 - [email protected] - 340 184 95 - [email protected]

Welkom op...Welkom op...Welkom op...

Oude Veerseweg 1a - 4332 SH Middelburg

Op

bren

gsstt b dd vvoor

ZZeennddiininnig

Ger.Gemeenten•

Inname- Inname-

en verkoop en verkoop

e

en verkoop en verkoop

e

van boedels, van boedels,

meubelen, boe- meubelen, boe-

ken, kleding, etc.ken, kleding, etc.

Geopend: Di, Wo en Vrijdag van 9.30-17.00

Pauze 12.00- 13.00

1.29v van 1.39

2.39v van 2.49

0.85v van 0.89

1.09v van 1.15

179.00159.00

WATERDICHT

0.99v van 1.89

0.79v van 1.55

48%goedkoper

49%goedkoper

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 30-04-2014 t/m dinsdag 06-05-2014

Vanaf woensdag 30-04-2014

Outdoor-navigatie

- 14 MPCMOS sensor- Full HD Video 1080p- 1.4" display- 10x digitale zoom- Inclusief

accessoires

Action Cam

250-300 gRoomboter koeken

100 g

Oploskoffi e goud

1 kg

Kristal-suiker

1 kgSuikerklontjes

VERLAGINGENVERLAGINGENVERLAGINGENPRIJS

Mango’s2 stuks

Sperziebonen500 g

Vanaf woensdag 30-04-2014*

Page 18: Dbv 20140430

PAGINA 18

Markt is even een groot pleintjeGrote act iv i tei t t i jdens Nationale Sportweek

GOES - SMWO, het CIOS en de gemeente Goes hebben woensdag een grote pleintjesactiviteit georganiseerd op de Grote Markt in Goes. Er was van alles te doen voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar. De dag begon met activiteiten voor aangepaste sporters. Daarna konden kinderen deelnemen aan workshops kickboksen, straatvoetbal, rolstoelhockey, dansen, basketbal en hockey. De pleintjesactiviteit was onderdeel van de Nationale Sportweek die tot en met zaterdag duurde. FOTO COBY WEIJERS

GOES - Wat startte als een klein idee, groeide afgelopen weken uit tot een groot succes. Medewerkers Gieke en Fatima van Juvent, Jeugd & Opvoed-hulp Zeeland blikken dan ook tevre-den terug op de drukbezochte ladie-snights voor pleegmoeders in Goes en Middelburg.

Fatima: “Pleegouders zijn onmisbaar in onze samenleving. Het was dat extraatje dat je wilt teruggeven aan de mensen die hun hart en huis open stellen voor kinderen die tijdelijk een thuis nodig hebben. Met de drie ladiesnights is dat volgens mij aar-dig gelukt!”

Gieke: “Het is de eerste keer dat we zo-iets hebben opgezet. In het begin wisten we dan ook nog niet zo goed op hoeveel deelnemers we mochten rekenen. Ik ben de plaatselijke ondernemers dan ook erg dankbaar dat ze toch met ons in zee wil-den gaan. Voor hetzelfde geld nodig je een kapper en pedicure uit en organiseer je een modeshow voor maar een handjevol pleegouders. Gelukkig bleek al snel na het versturen van de uitnodiging dat het storm liep met aanmeldingen.” Fatima: “We hebben de pleegmoeders en hun introducés echt een avondje uit kunnen bieden, daar ben ik trots op!” Gieke: “Het mooiste verhaal

voor mij was de oma die haar kleinkin-deren opvoedt omdat haar dochter in een woongroep verblijft. Alle vier waren ze op de ladiesnight. Even een avondje samen weg. Aan het eind van de avond hebben ze samen de moeder weer teruggebracht.” De roep om een herhaling van de ladie-snight hebben de dames de afgelopen dagen al meerdere keren gehoord. Fatima: “Dat zal ook zeker gaan gebeuren. Alleen de roep van de pleegvaders wordt nu ook steeds luider en luider. Dus ik denk dat we nu eerst onze pijlen moeten richten op een stoer mannenuitje!”Meer informatie over pleegzorg: www.juvent.nl

Ladiesnight voor pleegmoeders groot succes

GOES - De renners hadden een druk weekend. Zaterdag stond de wed-strijd door de polder van Koewacht op het programma. Renzo Moretti (ca-tegorie 2) en Jurgen Mesu (categorie 5), beiden afkomstig uit Middelburg, mochten op de tweede trede van het podium plaatsnemen. Arjan Poleij uit Kruiningen mocht in categorie 6 de derde trede beklimmen. Op zon-dag op de wielerbaan in Breda stond Maureen Arens in categorie 3 op de derde plaats en Zoë Mulder beklom in categorie 6 een fraaie tweede plek.

In Koewacht rijden de jongste renners van categorie 1 tot en met 3 hun rondjes in het dorp. De grote ronde van 3 kilometer door de polder is voor hen erg zwaar. An-net Moeleker werd in categorie 1 9e. In categorie 2 sprintte Firn Arens naar een 6e plaats, Myrthe Greijdanus werd 7e, Mitchell Kraaijenbrink werd 12e en Vera de Munnik 15e. In categorie 3 was de 7e plaats voor Maureen Arens, de 12e plek voor Aniek Adriaenssens en Marjolein Harthoorn werd 22e. In categorie 4 sprint-te Shirin van Anrooij naar een 9e plaats. Lisanne de Munnik eindigde als 16e, Floris Kristalijn werd 19e, Casper Vos werd 20e en Twan Schrier 26e. In categorie 5 reed Flavio Moretti een sterke wedstrijd. Hij moest in de laatste ronde de groep laten gaan en werd 17e. In categorie 6 sprintte Tristan Timmermans naar de 8e plaats,

Daphne Mesu naar de 14e plek en Hidde Greijdanus werd 22e. In categorie 7 finish-te Jochem Kerckhaert op een mooie 4e plaats, Pepijn Hillemans was zeer tevre-den met zijn 6e plaats, Jarmo Visser werd 18e en Lars Steenbakker 20e. Zondag waren de renners in het zonover-goten Breda present. Renzo beklom we-derom het podium maar dan een treetje la-ger op de 3e plaats. Annet verraste vriend en vijand met haar 5e plaats. Firn reed in categorie 2 naar een knappe 4e plaats. Myrthe werd nu 8e, Vera werd 13e en Mit-chell noteerde de 15e plek. In categorie 3 reed Aniek een goede wedstrijd en werd 9e. In categorie 4 probeerde Shirin weg te rijden. Helaas kreeg zij geen hulp van an-deren en werd teruggepakt door de grote groep. Zij sprintte toch nog naar een mooie 4e plaats. In categorie 5 werd Jurgen 13e en Flavio 26e. Categorie 6 werd opge-schrikt door een val van Daphne Mesu. Na een wielwissel kon zij haar wedstrijd her-vatten. Zij finishte nog als 16e. Arjan werd 4e, Tristan reed naar de 9e plaats, Hidde werd 14e en Fabian van Hekke werd 26e. In categorie 7 bleef gelukkig wel iedereen overeind en sprintte Jochem naar een ver-diende 5e plaats, Pepijn werd 7e, Jarmo 16e, Lars 18e en Nick de Munnik finishte als 24e. Zaterdag zijn de renners van categorie 5 tot en met 7 present in het Zeeuwse Yer-seke. Deze wedstrijd start om 12:30 uur voor categorie 5.

Moretti, Arens, Mesu, Poleij en Mulder op podium

...voor het laatste actuele lokale nieuws...

KiJK OP WWW.intERnEtBODE.nl

KrabbendijkeT (0113) 50 36 35www.kaangeveltechniek.nl

SCREENSUITERSTSCHERPEPRIJZEN!

G E V E L T E C H N I E K

ROLLUIKEN • KOZIJNEN • HORREN

T (0113) 50 36 35www.kaangeveltechniek.nl

T E C H N I E K

ROLLUIKEN • KOZIJNEN • HORREN

ZONWERING

Bestel nu uw

Straks genieten!

KG003

KG003

Autobedrijf van Weele

www.brommobielzeeland.nl

Westweg 5 Krabbendijke • Tel. 0113 - 50 20 10

45De grootste onderde brommobielen

Meer info of inruil? Ga dan snel naar » www.goedkopepeugeots.nl

PTA Roosendaal De Keen Etten-Leur F. Nouws RucphenVlierwerf 6 Voorsteven 25 Sprundelseweg 35bTel: (0165) 566666 (076) 5013151 (0165) 343740

Meer informatie èn voorwaarden: www.goedkopepeugeots.nl!

TOT 17 MEI: Extreem hoge inruilpremies op een nieuwe Peugeot 107, 208 en 308!

107

208

308

RUN OUT

VOORRAADVOORDEEL

AUTO V/H JAAR2014!

RUN RUN OUTOUT

VOORRAADVOORRAAD

De laatste 55 stuksPrivate Lease v.a. € 225,- p/mFinanciering: nu 0% rente!

48 STUKS!

De laatste 55 stuksPrivate Lease v.a. € 259,- p/mFinanciering: nu 0% rente!

50 STUKS!

208 PEUGEOT 208TOT

INRUILVOORDEEL

K

ORTING

€2.700

2014!2014!

Financiering:

PEUGEOT 308TOT

INRUILVOORDEEL

K

ORTING

€1.500

DE PEUGEOT 208 ENVY...Uw beste voornemen voor 2014!

Meer info of inruil? Ga dan snel naar » www.goedkopepeugeots.nl

+ NÚ 0% RENTE OP UW FINANCIERING!

Peugeot 208 Envy 5 deurs 1.2 € 18.660,00Extra inruilpremie € 2.500,00 Extra voorraad korting € 500,00

Knalprijs van € 18.660 voor € 15.660,00* Uw totale voordeel: € 3.000,00!

PTA is onderdeel van Automotions

PTA Goes, Pearyweg 11. Tel: (0113) 220620

PEUGEOT 107TOT

INRUILVOORDEEL

K

ORTING

€1.900

Private Lease v.a. € 349,- p/mFinanciering: nu 3,08% rente!

Meer informatie èn voorwaarden: www.goedkopepeugeots.nl!

Page 19: Dbv 20140430

Intratuin Koudekerke Galgeweg 5 0118-551623 Donderdag en vrijdag koopavond Kijk voor onze actuele folder op www.intratuin.nl/folder

Zelf maken Versier de vaas met lint en een persoonlijke hanger, speciaal voor jouw mama!

Lentecadeautjes

voor mama

16.95

prijsplukker

9.99

SolanumBloeit de hele zomer,

50 cm potmaat 27 cm, exclusief decoratie.

Scentchip brander Diverse kleuren, met 80 gram scentchips en een zeepje, verpakt als kant en klaar cadeau. Per stuk 15.95 9.99

Astilbe Unique Diverse kleuren, 50 cm potmaat 17 cm

prijsplukker2.49

1.49

Tête-à-tête Dalian2-zitsbank met tafeltje, aluminium met textileen zitting en rugleuning, 2 jaar garantie, exclusief decoratie. 119.- 99.-

prijsplukker6.99

4.99

Kussen Primavera Diverse dessins, 45 x 45 cm, achterkant is effen. Per stuk 11.95 7.99

Vaas Fiori fl owers Glas, 19 cm, Ø 16 cm, exclusief decoratie en bloemen. 9.99 6.99

hoog

te

hal

fsch

aduw

v

olle

zon

Zondag 4 mei

geopend van 12.00 tot 17.00 uur

Aanbiedingen zijn geldig t/m 4 mei 2014.

Zomerbloeiers in hengselmand 28 cm potmaat 24 cm.

Compleet 12.95 9.99

Vlijtig liesje (Impatiens Fiesta)Diverse kleuren, 20 cm potmaat 12 cm.

Page 20: Dbv 20140430

Kantoor Voordeel.com1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR

bureaus - kasten - stoelen - tafels

Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

STALENDRAAIDEURKASTEN

NIEUW IN VERPAKKING

Met 4 legbordenLet op: afhaalprijzen!

(... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden)

Alle prijzen exclusief BTW.voorvan 125.-

95.-95.-Uitsluitend verkoop à

contant. Pinnen mogelijk.

50t/m80%van de catalogusprijzen

KORTING VAN

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u.

80b x 38d x 178h

Voordeel & gemak

alle financiële zaken

onder één dak

BINNENKORTIN GOESBINNENKORTIN GOES

SCHRIJF JE ALVAST ONLINE IN!

.NL.NL.NL.NL.NL.NL.NL.NL

Onbeperkt sporten v.a.

per maand

€15,95

NIEUW OP DE VAN DE SPIEGELSTRAAT!

* AA

NBI

EDIN

G IS

GEL

DIG

TOT

1 JU

NI 2

014,

VO

OR

DE N

IEUW

E CL

UB E

N N

IET

GEL

DIG

IN C

OM

BIN

ATIE

MET

AN

DERE

ACT

IES.

GA

NAA

R W

WW

.BAS

IC-F

IT.N

L EN

BEK

IJK D

E VO

OR W

AARD

EN. F

ACIL

ITEI

TEN

KUN

NEN

PER

VES

TIG

ING

VER

SCHI

LLEN

. DRU

K- E

N Z

ETFO

UTEN

VO

ORB

EHO

UDEN

.

INSCHRIJVEN T.W.V.

€ 25,-25,-25,-+

*Vraag naar de voorwaarden of kijk op halfords.nl/peugeot

Elektrische fi ets CE122/CE1327 versnellingen Shimano Nexus, eenvoudig te bedienen display en een actieradius tot 70 km. Ook verkrijgbaar in herenmodel.

1499.Nu met 5 jaar gratis E-bike garantie t.w.v. 159.-*

Check alle aanbiedingen op halfords.nl

UNIEK IN ZEELAND: Infinity Sun

DE toEKomSt voor EEN gEZoNDE brUINE tEINt

Zwanestraat 13HeinkensZand / 0113 760044 / 06 13665319

Beauty in&out

Bij Deco Home vindt u een ruim assortiment horren. Geschikt voor elk type raam en op maat gemaakt. Kom langs in

onze winkel en laat u inspireren!

moet maar voelen!

Livingstoneweg 5c, Goes Tel. 0113 – 760560 www.decohomegoes.nl

Wie geen horren Wil,moet maar voelen!

U vindt bij ons een ruim assortiment horren!

Wij helpen bij:Lotgenotencontact

VoorlichtingBelangenbehartiging

Juridische zaken

Heeft u of iemand uit

uW omgeving brandWonden?

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

Page 21: Dbv 20140430

SHIRT WIDESPREAD100% KATOEN DIVERSE KLEURENNORMAAL 69.95

NU 2 VOOR98.-

VORSTELIJK VEEL VOORDEEL

ORANJEWEKEN

Tegenover de Grote Kerk naast het museum in Goes

Maandag 13.00 - 17.30 uurDinsdag 9.00 - 18.00 uurWoensdag 9.00 - 18.00 uurDonderdag 9.00 - 17.30 uur

Donderdag koopavond 19.00 - 21.00 uurVrijdag 9.00 - 18.00 uurZaterdag 9.00 - 17.30 uurZondag Gesloten

www.steutelgoes.nl facebook/steutelmenswear

CASUAL SHIRT BUTTON DOWNLANGE MOUW MET BORSTZAK, 100% KATOENNORMAAL 79.95

NU 59.95

COLBERTVISCOSEMIXNORMAAL 199.-

NU 159.- NU 159.- JACK LEEROOK VERKRIJGBAAR IN BRUINNORMAAL 329.-

NU 269.-

SHIRT ACTIE 10.- KORTING OP ALLE SHIRTS VAN DE VOLGENDE MERKENHUGO BOSS | JOHN MILLER | OLYMP | LEDUB | TOMMY HILFIGER

ALLEEN OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE

JACKS ACTIE 20.- KORTINGOP ALLE JACKS VAN DE VOLGENDE MERKEN

TENSON | BOSS ORANGE HUGO BOSS | NZA TOMMY HILFIGER | STONES

ALLEEN OP VERTOON VAN DEZEADVERTENTIE

DIVERSE KLEUREN

NU 39.95

POLO

NU 2 VOOR

100% WOLNORMAAL 299.-

NU 249.-

KOSTUUM met zijsplitten

SHIRT ACTIE 10.- KORTINGOP ALLE SHIRTSHUGO BOSS | JOHN MILLER | OLYMP | LEDUB | TOMMY HILFIGER

ALLEEN OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE

TENSON | BOSS ORANGE HUGO BOSS |

NORMAAL 299.-

NU 249.-

met zijsplitten

OP ALLE 5-POCKET BROEKEN VAN DE VOLGENDE MERKEN

HUGO BOSS | BOSS ORANGE | GARDEUR | PIERRE CARDIN | MENS

BROEKEN ACTIE 10.- KORTING

Samen Zeeuwsvoetbal kijkenmet het Portaal van Zeeland

Meer weten? Kijk op www.DELTA.nl/portaalvanzeeland

Maak kans op

één van de 50 gratis

interactieve HD ontvangers!

Kijk op www.DELTA.nl/

portaalvanzeeland en doe

mee met de prijsvraag

DELTA-Voetbal-264x200.indd 1 22-04-14 16:03

Page 22: Dbv 20140430

PAGINA 22

VAN ONZE REDACTIE

‘We vinden het belangrijk om goed voorbe-reid te zijn’, zei de veiligheidsregio over het convenant. ‘Daarmee kunnen we mensen-levens redden. Ter voorbereiding oefenen we regelmatig medische hulpverlening bij extreme calamiteiten. Bij rampen gelden andere processen en protocollen, de druk en omvang zijn groter, er zijn meer partijen betrokken en de aansturing is anders dan bij “gewone” ambulancezorgverlening.’

CoördinerenDe Meldkamer Ambulancezorg is de eer-ste schakel bij calamiteiten. De medewer-kers verzamelen informatie en beslissen of ‘opschaling’ - meer capaciteit inzetten - nodig is. ‘Voor een vlotte, goede afhande-

ling draait het bij een grote calamiteit om samenwerking tussen ambulancediensten onderling én samenwerking met andere hulpdiensten, zoals politie en brandweer.’ De regie en coördinatie tussen de ver-schillende partijen ligt bij de Genees-kundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). ‘Het is dan ook van cruciaal belang dat de RAVZ en GHOR goed op el-kaar ingespeeld zijn en goede afspraken hebben over hoe ze moeten optreden bij een crisis.’Het duurt gemiddeld een half uur voor het coördinatieteam paraat is, aldus de VRZ. ‘De eerste periode komt het dus aan op de mensen van de ambulancevoorziening. Vanuit de meldkamer worden er direct meerdere ambulances naar de plaats van het ongeval gestuurd. Het team dat als

eerste ter plaatse is bij een calamiteit co-ordineert het op gang komen van de hulp-verlening. De eerste taak is het verkennen van de situatie en het leggen van contact met politie, brandweer en Meldkamer Ambulancezorg. Wanneer de Officier van Dienst Geneeskundig van de GHOR ter plaatse is, neemt hij of zij de leiding en coördinatie over van het ambulanceteam.’De medewerkers analyseren onder meer hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn.’Daarnaast zijn er mensen binnen het coördinatieteam die ambulances uit andere regio’s oproepen en besluiten wel-ke slachtoffers naar welk ziekenhuis gaan. Vaak wordt ook het traumateam ingezet, bekend als de traumahelikopter met een trauma-arts en verpleegkundige voor ge-specialiseerde medische behandelingen.’

Veiligheidsregio en ambulance-voorziening vernieuwen afsprakenGOES - De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en Regionale Ambulance Voorziening Zeeland (RAVZ) hebben belang-rijke afspraken vastgelegd in een convenant. Deze maand is dit officieel ondertekend. ‘Het convenant is niet nieuw’, liet de VRZ vorige week weten. ‘We hebben al sinds 2009 afspraken. De actualisering was vooral nodig door de gewijzigde wet- en regelgeving.’ In de overeenkomst staan onder meer afspraken over protocollen en over hoe en met wie er op regelmatige basis geoefend wordt.

VAN ONZE REDACTIE

De provincie Zeeland en het Europees Visserijfonds investeren in duurzame ont-wikkeling van visserijgebieden. In 2010 konden belangstellenden subsidie aanvra-gen voor initiatieven op het gebied van de werkgelegenheid, versterking van de con-currentiekracht en versterking van de soci-aal-culturele identiteit van vissersdorpen. Deze subsidiepot is nog niet leeg, aldus Zeeland. De te subsidiëren projecten moeten pas-sen in de ontwikkelstrategie van de pro-vincie Zeeland.

CriteriaOm in aanmerking te komen voor subsidie moet een project passen binnen één van de vastgestelde criteria: innovatie, eco-nomische diversificatie en samenwerking. ‘Daarbij valt te denken aan ontwikkeling van nieuwe, duurzame productiemetho-den, de promotie van visserijproducten of toeristische activiteiten. Aanvragers kunnen maximaal 300.000 euro subsidie krijgen. Het project moet voor 1 januari 2016 zijn uitgevoerd.’De Lokale Visserij Groep Zeeland, met ge-deputeerde Kees van Beveren als voorzit-

ter, beoordelen de aanvragen. ‘De groep bestaat verder uit vertegenwoordigers van visserijorganisaties, gemeenten en de toe-ristische sector. De beste projecten komen het eerst in aan-merking voor subsidie.’

Meer informatieWie een aanvraag wil indienen, kan van 1 tot en met 28 mei terecht bij de Rijks-dienst voor Ondernemend Nederland. Meer informatie over de subsidieregeling en voorwaarden is te vinden op de web-site https://mijn.rvo.nl/duurzame-ontwik-keling-van-visserijgebieden-2014

546.000 euro voor Zeeuwse visserijSubsidie voor projecten

GOES - In mei komt voor de visserijgebieden in Zeeland 546.000 euro beschikbaar vanuit het Europees Visserijf-onds. Dit geld is nog over van eerdere subsidierondes, laat de Provincie Zeeland in een persbericht weten. Van 1 tot en met 28 mei kunnen projecten op het gebied van werkgelegenheid, versterking van de concurrentiekracht of de sociaal-culturele identiteit van vissersdorpen worden aangemeld voor een beoordeling.

KLUNDERT - De organist van de Para-dijskerk in Rotterdam, Wouter Blac-quière, houdt een orgelconcert in de Grote Kerk op vrijdag 2 mei.

Hij zal composities uit de Franse orgelro-mantiek spelen, o.a. van Vierne, Tourne-

mire en Duruflé. Het concert eindigt met het magistrale werk van César Franck: De Grande Pièce Symphonique. Voor liefheb-bers van Symphonische orgelmuziek is een bezoek aan dit concert zeker aan te bevelen. Het concert begint om 20.00 uur. Iedereen welkom.

Franse orgelmuziek

Wouter Blacquiere

GOES - Gedurende de hele maand mei hebben de acht kunstenaars die deelnemen aan het project Goes ‘En - Passant’ hun kunstwerken weer uit handen gegeven aan winkeliers in de Goese binnenstad. Zij maken met hun kunst de etalages weer tot iets bijzonders . In de maand juni expose-ren de kunstenaars hun werken in de overzichtsexpositie in de Grote Kerk te Goes.

Al voor de 21e keer wordt dit project ge-realiseerd door de stichting ‘En - Passant’ en het is daarom een niet meer weg te denken kunstmanifestatie geworden. De stichting heeft tot doel om kunst dich-ter bij de mensen te brengen. Door eerst werk te tonen in de Goese binnenstad, krijgt het winkelend publiek “impersant“ de mogelijkheid kennis te maken met het werk van de kunstenaars. Op vele plaatsen in binnen- en buitenland heeft dit project

al navolging gekregen. Kunst plaatsen in openbare ruimtes zoals in een binnenstad, of daar waar veel mensen komen, wordt blijkbaar door het publiek gewaardeerd. Het publiek op een aangename manier confronteren met kunst, terwijl men win-kelt. Het spreekt je aan of niet. Dat kunst iets met je kan doen dat is wat de stichting wil bereiken.

KunstrouteBij alle deelnemende winkeliers is een fol-der te vinden met een plattegrond van de Goese binnenstad. Daarop is aan gegeven op welke plaatsen de kunstwerken te be-zichtigen zijn. Ook vindt u daarop nadere gegevens van de kunstenaars en wat ze beogen met hun werk. Het publiek kan aan de hand van de folder zelf een route sa-menstellen om de beelden of schilderijen te bekijken. In totaal zijn er zo’n 60 wer-ken te ontdekken. Zie ook [email protected].

De Goese binnenstad heeft een uitgele-zen centrum om dit project te realiseren: een kleinschalig, groot winkelgebied; met kleine gezellige straatjes die allemaal met elkaar op loopafstand in verbinding staan. Daarbij heeft Goes nog een groot aanbod van zelfstandige winkeliers, die zelf bepa-len op welke manier ze hun waren willen verkopen. De stichting is blij met de en-thousiaste winkeliers.Deelnemende kunstenaars:Coby Baard uit Kattendijke met sculpturen Jenni van Geest uit Goes met schilderijen in acryl en grafisch werk; Heleen van den Hooven uit West Souburg met viltvorm-geving; Hans Keukelaar uit Kloetinge met schilderijen in acryl en gouache; Janneke Rottier uit Goes met schilderijen in ge-mengde techniek; Frida van Overbeeke-Verschuur uit Goes - beelden in brons; Yvonne Oyevaar uit Goes met beelden in steen; Jack Willemsen uit Goes met beel-den in roestvrijstaal.

Bekende en onbekende namen in Goes ‘en-passant’

Meimaand is kunst ki jken in Goese binnenstad

GOES - Vrijwilligers van een viertal sportverenigingen uit de regio hebben de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of het werk binnen hun vereni-ging door meer vrijwilligers gedragen kan worden. Stuk voor stuk bloeiende verenigingen; clubs met ambitie. Die ambitie brengt met zich mee dat er meer vrijwilligers nodig zijn om de verenigingsdoelen te bereiken. Met hulp van SportZeeland is een traject uitgezet van vijf stappen.

Volleybalvereniging Volley Hulst, Voetbal-verenigingen Vogelwaarde, Hontenisse en HVV’24 hebben geïnventariseerd voor wel-ke functies en taken binnen de vereniging meer handen gewenst zijn. De taken die zoal binnen de vereniging verricht dienen te worden zijn erg divers. Daardoor is er voor ieder lid dat zijn of haar steentje wil bijdragen wel een klus naar wens. De één wil de club wel helpen als het maar een gezellige taak is waarbij je veel mensen ontmoet. Een ander wil graag een taak waarbij je wat leert terwijl weer een ander juist een

job prefereert waarbij de eigen talenten worden aangesproken. Werken voor je ei-gen ‘cluppie’ wordt door veel vrijwilligers erg gewaardeerd.Vrijwilligerswerk is het fundament van de sport in onze regio. Daarom gaan deze verenigingen al hun leden betrekken bij het initiatief om meer vrijwilligers te wer-ven. ‘Iedereen heeft het druk, maar iets doen voor je vereniging hoort er bij’ zo stelt Joost Hopmans van SportZeeland. Hij vervolgt: ‘De vraag aan de leden is dan ook niet óf zij iets willen doen, maar wat zij willen doen! De sport in Nederland wordt gedragen door de eigen leden. Hoe breder dat draagvlak is hoe gezonder de vereniging! Het is fantastisch dat deze vier verenigingen er helemaal voor gaan om het fundament van hun vereniging te verstevigen.’Voor de zomervakantie zal ieder lid telefo-nisch of ‘live’ benaderd worden om meer voor de vereniging te gaan betekenen. Zo maak je samen je vereniging sterk. Deze verenigingen hopen en verwachten nog deze zomer door deze actie hun ambities waar te maken.

Meer vrijwilligers?Verenigingen voeren actie!

GOES - Na een weekend rust speelt vv GOES zondag 4 april thuis tegen FC Boshuizen.

Omdat de laatste 2 competitiewedstrijden tegelijk moeten beginnen, begint de wed-strijd om 14.00 uur. Ze zijn de enige ploeg die van FC Boshui-zen heeft verloren. Uit werd namelijk met

5-1 verloren, de jongens hebben nog wat goed te maken. Willen ze nog enige kans maken om de nacompetitie te bereiken, zal er zondag gewonnen moeten worden. Zij verwachten een team dat 100% gemo-tiveerd aan de wedstrijd gaat beginnen. Dezelfde start als tegen VOC en dat ze dat dan 2 maal 3 kwartier volhouden en de 3 punten in Goes blijven.

ProgrammaZaterdag 3 mei11:15 Patrijzen C1-Goes C114:30 Goes VR1-Virtus VR1Zondag 4 mei 14:00 Goes-FC Boshuizen12:00 Goes 2-Oosterhout 211:30 JEKA 4-Goes 310:30 Zeeland Sport 3-Goes 4

Programma vv GOES

ProgrammaZaterdag 3 mei 11.00 Kapelle D4-Kloetinge D711.00 Kapelle B1-DOSKO B112.45 Kapelle A1-Roosendaal A212.45 Kapelle VR1-Arnemuiden VR114.30 DHV 1-Kapelle 1

14.30 Veere 2-Kapelle 212.45 MZC’11 3-Kapelle 314.30 Krabbendijke 2-Kapelle 514.30 Walcheren B3-Kapelle B210.00 SJO FC De Westhoek C3-Kapelle C311.30 Hoeven D1-Kapelle D1

Programma vv Kapelle

GOES - In het voormalige KMT-ge-bouw aan de Putseweg 60 hebben Jan en Janneke de Jonge een uniek museum opgebouwd van allerlei denkbaar materiaal uit en over de Tweede Wereldoorlog, met daarbij als speciaal thema de Slag om de Schelde.

Er is van alles te zien, denkt u daarbij aan allerlei uniformen, wapens, militaire uitrustingen. Dit alles wordt verrassend mooi gepresenteerd, met bijvoorbeeld een levensgrote poppen en er is zelfs een heus treinstel uit die tijd. Er zijn ook enkele com-

pleet ingerichte bunkers te bezichtigen. Op maandag 5 mei is het natuurlijk feest: Dan is het museum de gehele dag geopend en zijn er optredens van de Schotse band Mac Fun, mét doedelzak! Iedereen is welkom, ook groepen. Het museum is het gehele jaar open: Ie-dere 2e zaterdag van de maand van 13.00-17.00 uur. Ook buiten deze uren bent u van harte welkom, dan wel even bellen: 0164-674534. Op 5 mei is het museum de gehele dag geopend, dan is er ook koffie, thee en fris-drank: Putseweg 60, Ossendrecht; www.oorlogsmuseumossendrecht.nl

Bevrijdingsdag in Oorlogsmuseum

Zuid Bevelander Jan de Jonge vier t 5 mei in Ossendrecht

Page 23: Dbv 20140430

Schoon genoegvan vuil tapijt?chem-Dry Droger, schoner, gezonder

• Voor particulieren en bedrijven• Snel droog en langer schoon• Vuilafstotende behandeling• Specialist in moeilijke vlekken• Speciale behandeling voor Berbers, Perzen etc.

Ook voor meubelreiniging

Bel voor gratis advies en

prijsopgave.

Bergen op Zoom 0164-245005

Goes 0113-229020

Middelburg 0118-639623

Roosendaal 0165-529955

Dé tapijt- en [email protected]

0800 - 4477999 (gratis) Roosendaal Goes

TOT 15 JAARGARANTIE

BIJ AANKOOP VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN

GRATIS INZETHORREN!

Nico Kulk ontvangt u graag met verse koffie op Klarinetweg 10-12 in Middelburg

www.zkkozijnenbv.nlTelefoon (0118) 65 14 35 - Fax (0118) 67 44 20

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.30 uur zaterdag 09.30 - 13.30 uur 's avonds op afspraak

Wij zijn een gerenommeerd bedrijf en leveren uitsluitend topproducten. ZK Kozijnen B.V., uw adres in Zeeland voor:

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN EN DEUREN, GEVELBEKLEDING, SCHUIFPUIEN, ROLLUIKEN, DAKVENSTERSGARAGEDEUREN, DAKKAPELLEN, ZONWERINGEN, PARASOLS

TOT 15 JAARGARANTIE

BIJ AANKOOP VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN

GRATIS INZETHORREN!

Nico Kulk ontvangt u graag met verse koffie op Klarinetweg 10-12 in Middelburg

www.zkkozijnenbv.nlTelefoon (0118) 65 14 35 - Fax (0118) 67 44 20

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.30 uur zaterdag 09.30 - 13.30 uur 's avonds op afspraak

Wij zijn een gerenommeerd bedrijf en leveren uitsluitend topproducten. ZK Kozijnen B.V., uw adres in Zeeland voor:

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN EN DEUREN, GEVELBEKLEDING, SCHUIFPUIEN, ROLLUIKEN, DAKVENSTERSGARAGEDEUREN, DAKKAPELLEN, ZONWERINGEN, PARASOLS

TOT 15 JAARGARANTIE

BIJ AANKOOP VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN

GRATIS INZETHORREN!

Nico Kulk ontvangt u graag met verse koffie op Klarinetweg 10-12 in Middelburg

www.zkkozijnenbv.nlTelefoon (0118) 65 14 35 - Fax (0118) 67 44 20

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.30 uur zaterdag 09.30 - 13.30 uur 's avonds op afspraak

Wij zijn een gerenommeerd bedrijf en leveren uitsluitend topproducten. ZK Kozijnen B.V., uw adres in Zeeland voor:

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN EN DEUREN, GEVELBEKLEDING, SCHUIFPUIEN, ROLLUIKEN, DAKVENSTERSGARAGEDEUREN, DAKKAPELLEN, ZONWERINGEN, PARASOLS

TOT 15 JAARGARANTIE

BIJ AANKOOP VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN

GRATIS INZETHORREN!

Nico Kulk ontvangt u graag met verse koffie op Klarinetweg 10-12 in Middelburg

www.zkkozijnenbv.nlTelefoon (0118) 65 14 35 - Fax (0118) 67 44 20

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.30 uur zaterdag 09.30 - 13.30 uur 's avonds op afspraak

Wij zijn een gerenommeerd bedrijf en leveren uitsluitend topproducten. ZK Kozijnen B.V., uw adres in Zeeland voor:

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN EN DEUREN, GEVELBEKLEDING, SCHUIFPUIEN, ROLLUIKEN, DAKVENSTERSGARAGEDEUREN, DAKKAPELLEN, ZONWERINGEN, PARASOLS

Bij aankoop van kunsTsTof kozijnenGRATIS INZETHORREN!

www.zkkozijnenbv.nl

,

Tijd voor het terras!

[email protected] - www.tuincentrum-nieuwenhuijse.nl

Grintweg 79 - 4401 ND Yerseketel. 0113 - 57 20 75

Uw adres voor al uw tuinbenodigdheden.

Perkplanten in vele soorten en kleuren!

En volop vaste planten en groenteplanten!

Elke vrijdag

tot 21.00 uur.

Elke vrijdag

koopavond

Onze nieuwe collectie buitenpotten is binnen!Keuze uit duizenden potten, div. soorten en maten.

AANBIEDING:Nu bij aankoop van € 25,–

buitenpotten 1 zak potgrondDCM 40 ltr. t.w.v. € 4,50 GRATIS

Actie geldig t/m 10 mei

Meer informatie? Kijk op www.DELTAZeelandFonds.nl

Het bestuur van het DELTA Zeeland Fonds hee tijdens de tweede vergadering van 2014 besloten om 29 maatschappelijke projecten een donatie te geven, waaronder de volgende projecten:

1. Sint Jans Hospice de Casembrood: Mini Symposium Zeeland breed, scholing voor ver-pleegkundigen en artsen in Zeeland die werkzaam zijn in de palliatieve zorg.

2. Demonstratie ronde golfer Joost Luiten: de beroemde golfer Joost Luiten komt naar de Domburgsche golfclub voor een demonstratieronde voor jeugdleden van alle Zeeuwse golfclubs.

3. Werkt voor Ouderen: het ontwikkelen van een karaoke DVD voor en door ouderen. Meezingers van vroeger met het thema Zeeland. 4. Stichting Kustloop Vrouwenpolder: 1500 deelnemers nemen deel aan de 8e kustloop van Vrouwenpolder op 6 september.5. Veerse meer Sloepenrace: De race is dit jaar genomineerd voor zowel de vrouwen als de

mannen in de hoofdklasse van de Federatie Sloeproeien Nederland. 6. 1 minuut � lmfestival: iedereen kan een 1 minuut � lm insturen, de winnende � lm gaat

naar de Unica het wereld festival voor amateur � lms.

Jaarlijks stort DELTA een bedrag in het DELTA Zeeland Fonds. Dit fonds verstrekt donaties aan maatschappelijke projecten in Zeeland. De bijdragen variëren van € 500 tot € 25.000, a� ankelijk van de aard van het project.

Volg ons

op Facebook

en Twitter!

Het DELTA Zeeland Fonds keert uit!

Benieuwd welke maatschappelijke projecten ook een donatie ontvangen of zelf een donatie aanvragen? Kijk op de website www.DELTAZeelandFonds.nl

Gratis uw hypotheek afsluiten!

dat bestaat niet

Maar sluit in mei uw hypotheek af bij JT Financiële Diensten en ontvang 20% korting op

het afsluiten van uw hypotheek

onze bezoekafspraken zijn vrijblijvend zonder kosten

www.jtfd.nl

ONZE SCORE OP INDEPENDER.NL

8.4

Gratis uw hypotheek afsluiten!dat bestaat niet.

Maar sluit in mei uw hypotheek af bij JT Financiële Diensten en ontvang 20% korting

JT Financiële Diensten I Heernisseweg 101 I 4461 Goes I www.jtfd.nl I [email protected] I Tel.: 0113 229514

Onze bezoekafspraken zijn vrijblijvend zonder kosten

BIJ SSK...

Keller Brilliant White greeploos

• Uniekeeigenservice

• Uitstekendegarantie

• Eigenmontageafdeling

• Realistischfoto-ontwerp

• Allesinéénhand!

• Uitsluitendtopkwaliteit

• Nederlandsfabricaat

• Persoonlijkadvies

• Duidelijkeinformatie

• Heldereafspraken

• Kortelijnen

Kloosterweg 6 KapelleIndustrieterrein ‘De Smokkelhoek’Tel. 0113 - 33 00 04www.SSK-KeuKenSTudIo.nl

Geopend:Maandagt/mdonderdag09.30tot17.30uurVrijdag09.30tot21.00uurkoopavond!Zaterdag09.30tot16.00uurw w w. K e l l e r K e u K e n S . n l

nIeuw In

onZe SHowrooM

Page 24: Dbv 20140430

TMC Koudekerke

Dorpsplein 35

(0118) 55 55 33

TMC Kruiningen

Zandweg 1b

(0113) 38 26 26

TMC Bergen op Zoom

Van Konijnenburgweg 13

(0164) 27 44 77

TMC Goes

Marconistraat 13

(0113) 22 41 02

www.tmcbinnenhuisadviseurs.nl

TMC, de leukste interieurspecialist die de verwachtingen overtreft!

gezondbinnenklimaat

duurzaaminrichten

altijd een mooieoplossing

Bewust wonen, bewust kiezen. Bij TMC Woonwinkels verrassenwij u graag met mooie oplossingenén opmerkelijke acties.

bewust wonen

altijd een mooieoplossing

Lekker stil!

energiebesparen

Daarom koopt u uw gordijnenbij TMC Woonwinkels:

• De meest uitgebreide gordijnen-collectie vanaf 19.95,- p.m.incl. confectie

• Gratis inmeetservice en kleuradvies(ook bij uw thuis)

• Gratis gemonteerd door eigenstoffeerders

• Bestaande ophangsystemen kunnen verwijderd worden

• Vele verschillende confectiemethodenen variatie ophangsystemen

Vaste voordeelregels van tapijtbij TMC Woonwinkels:• Merktapijt al vanaf 69,- p.m.

(4 m breed) gelegd

• Alles gratis gelegd (uitgezonderd trappen) door eigen stoffeerders

• Scherpe tarieven voor stofferen trappen

• Uithuisservice op afspraak

• Verwijderen oud tapijt op afspraak

• Het mooiste stoffeerwerk ookborders etc.Trap

gestoffeerd

299,-Trap, stootborden en treden met stevig

bouclé tapijt. Prijs gebasseerd op13 treden en keuze uit

2 tapijtkwaliteiten.

Page 25: Dbv 20140430

EEN EIGEN WK SPEELSCHEMA MET BEDRIJFSLOGO?

Ga naar www.oranje-wk-actie.nl upload uw logo en scoor bij uw klant.

BINNEN 10 DAGEN GELEVERD

logo en scoor bij uw klant.logo en scoor bij uw klant.

Te Koop

Buxus 2 jarig-20/30 cm E 0.40 per stuk

Taxus 30/50 cm E 0.60 per stuk

BuxusBol

ø30 cm E 5.00

Buxuspyramide

50-70 cm E 7.50

Zundert, 076-5973377

Uit eigen kwekerij:

•GERANIUMS,HANG-ENPERKPLANTEN •hangpottenen-zakkengevuldmetplanten •professionelepotgrond

Geopend: mat/mvrij 09.30-12.00en13.00-17.00 zaterdag 09.30-12.00en13.00-15.00

HEINKENSzANd:Oudekamerseweg14(richtingSchaapskooi)

‘S-HEERENHOEK:Nassauweg13

KWEKERIJ ZUIDERWIJK

nieuw gazon

of “echt” kunstgras

06-53760350

KNRM station Hansweert | www.knrm.nl/Hansweert |

Mede mogelijk gemaakt door:

3 mei - REDDINGBOOTDAG!10.00 - 16.00 uur | Kanaalweg 10 Hansweert

- Meevaren met de reddingboot voor donateurs- Spectaculaire demonstratie met SAR-helikopter*- Bezichtigen van brandweervoertuig en ambulance*- Op de foto met Rinus Redder- Verkoop van leuke KNRM-attenties- Diverse dranken, friet en snacks

*: Komst van helikopter, brandweer en ambulanceonder voorbehoud van operationele omstandigheden.

Donateur? Meevaren!Meevaren? Donateur worden!

De SchanS TuinSchermenbetonsysteem | tel. 0164 686418www.deschanstuinschermen.nl

Noordzeesalade150 gram 2.85

Tarbotjeper kilo 13.95

Gepelde wokgarnalen500 gram 9.95

Lekkerbekken3 haLeN = 2 beTaLeN

Tot ziens in onze geheel vernieuwde winkel:

Vishandel Van as Zeeland b.V.Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

Weekaanbiedingen 29-04 t/m 03-05-2014

er zijn weer Zeeuwse lamsoren,Zeeuwse kreeften en Oosterscheldepaling!

Dakwerkenvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nl

Uw vacature in De Bode én op Zee landWerk t .nu

Wij helpen bij:Lotgenotencontact

VoorlichtingBelangenbehartiging

Juridische zaken

Heeft u of iemand uit

uW omgeving brandWonden?

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

Page 26: Dbv 20140430

PAGINA 26

KAPELLEVrije Evangelische GemeenteNoordelijke Achterweg 67, Wemeldinge. Diensten: zo.10.00u. Tevens elk seizoen extra diensten. www.vegwemeldinge.nlChristelijke Gereformeerde KerkBiezelingseweg 6, Kapelle. Zondag 4 mei: 10.00u Ds. A.G.M. Weststrate; 17.00u Ds. A.G.M. WeststrateGer. Gem. Kapelle-BiezelingePetrakerk, Goessestraatweg 18, Kapelle. Zondag 4 mei: 10.00u leesdienst, 16.30u Ds. G.J.N. MoensProt. Gem. Kapelle-Biezelinge-Evers-dijkMozeskerk, Noordstraat 4, Biezelinge. Zondag 4 mei: 10.00u Da. L.H. StelHervormde Gemeente KapelleKerkplein 4, Kapelle. Dienst: zo. 10.00u. Voorganger: ds. L.C.P. DeventerProt. Gem. Hansweert & SchoreDijkstraat 5, Hansweert. Nieuwe Kerkplein 1, Schore. Diensten: ‘s zomers zo. 09.30u; ‘s winters zo. 10.00u, om de week wisse-lend in de Hervormde Kerk Hansweert en Schore.Protestantse Gem. WemeldingeKerkweg 5, Wemeldinge. Zondag 4 mei: 10.00u Ds. J. Raatjes

BORSELEGereformeerde gemeente BorsseleOostsingel 21, Borssele. Diensten: zo. 09.30u, 14.00u en 18.00u.Protestantse Gemeente BorsselePredikant: Ds.M.J.Wisse, 0113-561322. Scriba: P.Duijnkerke. Zondag 4 mei: 10.00u ds Catsburg, Stad aan ‘t HaringvlietGer. gem. ‘s-GravenpolderLangeweg 61, ‘s-Gravenpolder. Diensten: zo. 09.30u, 14.00u en 18.00uGer. gem. Hoedekenskerke‘s-Gravenpoldersestraat 4, Hoedekens-kerkeGer. gem. NieuwdorpHavenweg 26, Nieuwdorp. Elke zondag kerkdiensten om 9.30, 14.00 en 18.30u.Gereformeerde gemeente NisseZuidweg 15, Nisse. Diensten elke zondag om 9.30u en ‘s middags wisselende tijden.Herv. Gem. OudelandeScriba: mevr. H.M. Storm-Wagenaar, tel: (0113) 548527. www.pknoudelande.nlOud Ger. Gem. ‘s-GravenpolderProvincialeweg 16, ‘s Gravenpolder. Dien-sten: zo. 09.30u, 14.00u en 18.00u

Prot. Gem. `s Gravenpolder/BaarlandZondag 4 mei: Baarland 10.00u dhr. G. Berrevoets; ‘s-Gravenpolder 10.00u drs. R Verkaik, Hardinxveld-Giessendam.Prot. Gem. “de Ark” HoedekenskerkeVerder: Kerkstraat 32, Hoedekenskerke. Diensten zondag 10.00u Samenwerkende Protestantse Ge-meenten ’s-Heer Abtskerke en NisseDienst om de 14 dagen, steeds zo. om 10.00u. Zondag 4 mei: 10.00u ds. C. Bra-kema. Dienst in ‘s-Heer Abtskerke.Prot. Gem. HeinkenszandBarbesteinkerk: Clara’s Pad 6, Heinkens-zand. Dorpskerk: Dorpstraat 71, Heinkens-zand. Zondag 4 mei: 10.00u Dorpskerk mw ds M. V.d. Vlugt-PletProtestantse Gemeente LewedorpZandkreekstraat 31, Lewedorp. Predikant: da. M.J. Wisse.Prot. Kerkgemeenschap NieuwdorpCoudorp 1, Nieuwdorp. Zondag 4 mei: 10.00u Ds W. Kakes - ‘s Heer AbtskerkeRK Kerk ‘s-Heerenhoek(‘s-Heerenhoek - Borssele - Nieuwdorp). Parochie: H. Willibrordus. Postadres: De-ken Holtkampstraat 9, ‘s-Heerenhoek, tel. (0113) 351264. Diensten: 3e en 4e za. van de maand 19.00u, zo. 9.00u.RK Kerk H. Blasius Heinkenszand(‘s-Heer Arendskerke - Heinkenszand). Parochiecentrum: Kerkdreef 4, Heinkens-zand, tel. (0113) 561216. Diensten: iedere za.19.00u en iedere zo. 09.00u.RK Kerk Kwadendamme(‘s-Gravenpolder - Hoedekenskerke - Baar-land - Nisse - Oudelande - ‘s-Heer Abtsker-ke) Kerk en pastorie: Johan Frisostraat 5-7, Kwadendamme. Diensten: vrij. 09.00u, zo. 10.45u.RK Kerk LewedorpParochie: H. Eligius. Secr.: Burgemeester Lewestraat 11, Lewedorp. Spreekuur: elke 1e ma. van de maand 19.00-19.30u, tel. (0113) 612694. Diensten: zo. 10.30uRK Kerk Ovezande & Driewegen - El-lewoutsdijkParochie: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Pastorie: Hoofdstraat 58, Ovezande, tel. (0113) 655214. Diensten: zo. 09.30u, laat-ste za. van de maand 19.00u.Prot. Gem. Driewegen - Ellewoutsdijk - OvezandeVan Tilburghstraat 27 te Driewegen, e-mail: [email protected], tel. 06-49914124. Voorganger: ds. Arie vd Maas,

06-13423121, e-mail: [email protected]. Zondag 4 mei: 10.00u mw T. Bredijk.

GOESChristelijke Gereformeerde KerkMaranathakerk, Bergweg 43A, Goes. Diensten zo. om 10.00u en 17.00u. Voor-ganger: ds. J.G. Schenau.Doopsgezinde gemeente/Vereniging Vrijzinnige ProtestantenDoopsgezinde kerk, Westwal 41, Goes. Predikant ds. Leuny de Kam. Geen dienst.Evangelische Gemeente Rafaël GoesSamenkomsten in Pontes-Goese Lyceum, ingang Vogelzangsweg. Aanvang dien-sten 10.00u, laatste zondag van de maand 19.30u.; www.rafaelgoes.nl. Voorgan-ger: K. Verhage

Family Time MinistriesSamenkomst iedere zondag om 13.00 uur in wijkgebouw De Spinne, Joseph Lun-slaan 7, Goes-Noord. Voorganger: Raadj Gonesh. Voor meer informatie: mail. [email protected], tel. 06-40733166. Zie ook www.familytime-ministries.nlGemeente van Jehovah GetuigenKoninkrijkszaal, Van Hallstraat 4, Goes. Vergadertijden: wo. 19.30u en zo. 10.00u.Gereformeerde GemeenteLouise de Colignylaan 177, Goes, tel. 228023. Predikant en preses: ds. C.J. Meeuse. Kerkdiensten om 9.30u, 14.00u en 18.00u.Ger. Gem. in NederlandKoningskerk, Nassaulaan 153, GoesGereformeerde Kerk VrijgemaaktOntmoetingskerk, Kornetstraat 4, Goes (te-genover ziekenhuis). Zondag 4 mei: 9.30u ds. J.P.D. Groen; 16.30u ds. J.P.D. Groen Leger des HeilsRav. de Groene Jager 72, Goes. Dienst zo. om 10.00u. Korpsofficieren: Majoor D. v. Vuuren en Majoor mevr. R. v. Vuuren-v. Leeuwen. Tevens kindernevendienst.Oud Ger. Gem.Kerkgebouw De Hoeksteen, Noordhoek-laan 90, Goes. Diensten: elke zo. om 10.00u en 17.30u.Rooms-katholieke kerkH. Maria Magdalenakerk, Singelstr. 9, Goes. Diensten iedere zaterdag om 19.00u en iedere zondag om 11.00u.Protestantse gemeente GoesGrote of Maria Magdalenakerk, Singels-

traat 21, Goes. De Hoogte, Populieren-straat 29, Goes. Oosterkerk, Bergweg 88, Goes. Zondag 4 mei: Grote Kerk 10.00u Ds G. Rosbergen te Hoevelaken; Oosterkerk 9.30u Mevr ds E. Bouman te Nw en St Joosland; de Hoogte 10.00u Ds A. Jobsen, DoopdienstVergadering van GelovigenZondag eredienst van 10.00 tot 11.00u; woordbediening van 11.30 tot 12.30u. www.nieuwleven-goes.nl. De samen-komsten worden gehouden in: Dorpshuis Heer Arendhuis, Torenring 46 te ‘s-Heer Arendskerke.Vrije Evangelische GemeenteKerkgebouw: Bethelkerk, Beatrixlaan, Goes. Diensten zondag 10.00u en 18.30u. 1e zondag v/d maand zingen in de Bethel-kerk aanvang 18.30u.Hervormde GemeenteKerkgebouw De Levensbron, Mansholt-laan 1, Goes. Zondag 4 mei: 10.00u ds. T.W. van Bennekom, Goes; 17.00u ds. P.M. van ‘t Hof, Oude TongeVliedberggemeente Geref.Kerk Goes e.o.Calvijn College, Klein Frankrijk 19, Goes. Diensten: zo. om 9.30 en 16.30 uur.Messiaanse gemeenschap Stichting Yeshiva GoesBijeenkomst elke shabbat van 11.00 tot 13.00u in de Bonte Koe, Beestenmarkt 4, Goes, [email protected], 06-44518941.Admiraal de Ruyterziekenhuis GoesZondag 4 mei: 10.00-10.30u Ds. M. WissePKN Gem. ‘s Heer ArendskerkeTorenring 2, ‘s-Heer Arendskerke. Pre-dikant: ds. M.J. Wisse. Zondag 4 mei: 10.00u Mevr. Vos-ButeijnProt. Gem. ‘s Heer H’kinderenPlein 1, tel. 233098. Zondag 4 mei: 10.00u Mw. Ds. M. Helderman januari: sen de Jonge, MiddelburgHerv. Gemeente KattendijkeKerkgebouw: Dorpsstraat 53, Kattendijke.Prot. Gemeente KloetingeGeerteskerk, Geertesplein 24, Kloetinge. Predikant: ds. J.H. de Koe. Zondag 4 mei: 10.00u Eredienst, ds. J.H. de Koe.Prot. Gem. WilhelminadorpBrugstraat 12, Wilhelminadorp. Zondag 4 mei: 10.00u Ds. A. Molenaar, MiddelburgGeref. Gem. WolphaartsdijkVilla Novastraat 1, Wolphaartsdijk. Tel. 06-30826746. Diensten iedere zondag om

09.30u, 14.00u en 18.00u.Prot. Gem. WolphaartsdijkNicolauskerk, Oostkerkestraat 1, Wolp-haartsdijk. Zondag 4 mei: 10.00u Mevr. M.S. Maris, Nisse.Baha’i-gemeenschap GoesBijeenkomsten vinden wekelijks plaats in Zeeland, geregeld ook in Goes. Info: 06-30534547Huis van EliaIedere zondag samenkomst om 13.15u. Adres: Oosterkerk Goes, Bergweg 88 te Goes (ingang aan de J.D. van Mellestraat). Kinderdienst aanwezig. Voor meer infor-matie: C. Harthoorn 0113-622409 of [email protected] ArrahmaanA. Joachimikade 5, tel. 257539. Voorz.: H. Nahari

NRD-BEVELANDGereformeerde GemeenteTorendijk 76, 4484 AV KortgeneProt. Gem. De Ontmoeting te Noord-Beveland i.w.Nicolaaskerk, Kerkgang 2, Kortgene. Katse Kerk, Kerkstraat 3, Kats. Opstandingskerk, Voorstraat 20 Wissenkerke. Predikanten: Ds. R. den Hertog en mw. Ds. K. van den Broeke. Zondag 4 mei, Misericordia Do-mini: Wissenkerke gezamenlijke dienst in Kortgene; Kortgene, 11.00u mevr R de Koning mmv Harpe Davids

Prot. Gemeente KamperlandDe Ark, Veerweg 100, Kamperland. Dienst: zo. 9.30u. Zondag 4 mei: ds.J.Wouters, Middelburg.Gereformeerde GemeenteVeerweg 12, Kamperland. Diensten: 10.00u, middagdienst wisselende tijden.Prot. Gem. te ColijnsplaatHavelaarstraat 30, Colijnsplaat. Dienst: zo. 10.00u. Zondag 4 mei: ds. Spaans (dienst in Cleijenborch).

Wijzigingen en/of aanvullingen, bijvoor-beeld wie wanneer voorgaat (lees: preek-rooster) kunt u gratis doorgeven via www.internetbode.nl - bovenaan de pagina klikken op ‘Aanleveren redactie’ en vervol-gens op De Bevelandse Bode. De rest wijst zich dan vanzelf. Voor vragen of het schrijven van artikelen, bel de redactie van De Bevelandse Bode, tel: 0118 61 76 61.

KERKELIJK NIEUWS

HEINKENSZAND - Vorige week is de bouw van het ontvangstgebouw bij de molen De Vijf Gebroeders te Hein-kenszand begonnen.

Eerder waren de nodige graafwerkzaam-heden uitgevoerd en vorige week is een begin gemaakt met het storten en op-metselen van de fundering. Verwacht wordt dat de ruwbouw in juli klaar zal zijn. Daarna zal door vrijwilligers het gebouw verder afgewerkt worden. De bouw wordt financieel mogelijk gemaakt door inzet van eigen middelen maar daarnaast ook een

subsidie uit het Europees LandbouwFonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en de werkzaamheden worden vooral uitge-voerd door leerlingen van een leerling-bouwplaats.Het gebouw komt er aan de buitenzijde uit te zien als een gepotdekselde Zeeuwse schuur. Binnen bevinden zich een ont-vangstruimte om groepen bezoekers tot 30 personen te kunnen ontvangen. Verder wordt een bescheiden werk- en opslag-ruimte ten behoeve van de vrijwilligers, die wekelijks onderhoudswerk aan de mo-len uitvoeren, gerealiseerd.

Bouw ontvangstgebouw bij molen gestart

De Vi j f Gebroeders

GOES - De Stichting Muziek in de Gro-te Kerk Goes organiseert op 4 en 5 mei twee concerten in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes.

Op 4 mei is het traditionele herdenkings-concert aansluitend aan de herdenking op de Grote Markt. Het concert wordt verzorgd door het Bladelin Ensemble onder leiding van Patrick Beuckels. De begeleiding is in handen van TY Zeeuws Kamerorkest en Arno van Wijk, orgel. Op het programma staat muziek van Gabriël Fauré, waaronder

zijn bekende Requiem. Het concert begint om 20.30 uur, entree is gratis.Op maandag 5 mei geeft de cantor-orga-nist en stadsorganist van Goes Arno van Wijk een concert op het Marcussen-orgel in de Grote Kerk. Op het programma staan bewerkingen over Valeriusliederen van Jan Zwart, Piet Post en Willem Mudde, en muziek van George Thalben-Ball en Franz Liszt (diens beroemde Präludium und Fuge über den Namen B.A.C.H.). Het concert be-gint om 20.00 uur. Voor meer informatie: www.muziekindegrotekerkgoes.nl

Concerten in Grote of Maria Magdalenakerk

GOES - De eerste koningsdag vroeg om het eerste optreden van ‘het be-

verorkest’ (geformeerd door bevers van scoutinggroep Hertog van Beije-

ren-Gosaha uit Goes).

Gewapend met liedjesboek en instrumen-ten gingen de jongens en meisjes in de leeftijd tussen 4 en 7 jaar richting Stenen Brug. Bij de theetuin aangekomen gaven zij hun eerste optreden. Zij brachten samen met de leiding kinder-liedjes ten gehore en begeleidde zichzelf met allerlei instrumentjes. Een pauze met drinken en koekhappen erna was welverdiend. Vervolgens gingen zij met een vlot over het water; maakten zij prachtige schilderijen en konden zij hun energie kwijt op het springkussen.Jongens en meisjes in de leeftijd tussen de 4 en 7 jaar die ook graag avonturen wil-len beleven en mee willen spelen met de bevers zijn van harte welkom. De bevers spelen iedere zaterdag van 9.30-12.00 uur in en rond de Grote Schuur op het terrein van de Hollandse Hoeve in Goes. De ingang is naast de ingang van het ambachtencentrum.

Wil je eerst nog wat informatie dan kan je op de volgende manieren contact opne-men. [email protected] facebook: scou-ting Hertog van Beijeren www.hvbgos.nl

Het Beverorkest

Bevers van scoutinggroep hertog van Beijeren-Gosaha vormen het Beverorkest.

GOES - In de laatste competitiewed-strijd van dit seizoen, versloegen de biljarters van 3B-SD HydroZorg het team van Verkeersschool Blom met ruime cijfers.

In Sprundel werd het 2-6 voor de Zeeu-wen. Voor de pauze was het al 0-4 en vervolgens zorgde Jan Suykerbuyk voor de beslissende overwinning. De uitslag: Toon Nouws-Philip v.d.Male

30-22 in 53 brt;Ilhan Tufekci-Jan Suyker-buyk 22-25 in 43 brt;Ben Stadhouders-Jean-Louis Smulder 19-25 in 58 brt;Henk Leyten-Peter de Winter 15-20 in 45 brt. Tot volgend seizoen.

Mooie overwinning van 3B-SD HydroZorg

Page 27: Dbv 20140430

Matrassen, Bodems, Boxsprings

Paspoortstraat 23 Oost-Souburg0118-469670

Kloosterpoort 5-21 Kapelle0113-330888

WWW.MEGABED.NL

EUROKNALLERSNOOIT EERDER WAS UW EURO ZOVEEL WAARD!

Charlston koudschuimmatrasDe hoge densiteit (dichtheid) van de volschuim kern van de HR 55 koudschuim matras Charleston in combinatie met de 7 zone indeling van het ligoppervlak maken dit matras tot de absolute topper in de koudschuim matrassencollectie. De hoes is gemaakt van een mix van polyester en katoen. Aan de binnenzijde van de hoes wordt het anti-allergische Regulon gestikt (200gr/m2) wat zorgt voor een goede temperatuur en vochtregeling. De hoes is afneembaar d.m.v. een driezijdige rits. 90x200cm €699,= ALLE MATEN LEVERBAAR

Anglaise koudschuimmatrasKern hr 42Afritsbare dubbeldoekshoesTotale hoogte 15cmGeschikt voor vlakke of verstelbare bodems90x200cm €258,=ALLE MATEN LEVERBAAR

Stratego pocketveer matras7zone pocketveer matrasAfritsbare doorstikte hoesGeschikt voor zowel vlakke als verstelbare bodems90x200 cm €399,= ALLE MATEN LEVERBAAR

Geneste pocketveer matrasIn een pocketvering matras wordttranspiratievocht snel en effi ciënt afgevoerd. Bovendien blijft de matras ook in de zomer lekker koel door de goede luchtcirculatie. De Pocket Premium slaapsystemen met 300 individuele ondersteuningpunten per m2 geven een stevig ligcomfort door de geneste structuur van de pockets.90x200cm €599,= ALLE MATEN LEVERBAAR

Nasa Visco pocketveerDe Nasa Visco-pocketveer is een combinatie van pocketveren en drukverlagend traagschuim. Dit zorgt voor een naadloze en ergonomische ondersteuning voor het hele lichaam.90x200cm €599,= ALLE MATEN LEVERBAAR

GRATIS THUIS BEZORGD IN HEEL ZEELAND

ErgosencePocketvering matras Ergo Sense Partner met unieke Hoog / Laag pocketveer systeem , 7-slags pocketveer met 320 veren m2 en 7 zones met aan 1 kant hoogwaardig koudschuim HR45 en aan de andere kant Nasaschuim met Cool Visco klima gel. Uniek in Nederland Cool Visco Klima Gel. Dit unieke nasaschuim is voorzien van allemaal stukjes cool gel wat ervoor zorgt dat het nasaschuim koeler aanvoelt dan alle andere nasaschuimen. 90x200cm €799,= ALLE MATEN LEVERBAAR

Nasamatras EspagnolaHet door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie ontwikkelde NASA (visco elastisch) traagschuim heeft stormenderhand de Nederlandse slaapkamers veroverd. De voordelen van dit materiaal zijn dan ook niet gering. Stevig en toch zacht, daaromkan dit type matras gedurende zeer lange perioden achtereen intensief worden gebruikt; het risico van doorliggen is kleiner dan dat van andere matrassen.Door al deze eigenschappen is het Nasa traagschuim matras zeer geschikt voor mensen met gewrichtsklachten en lijders aan rugklachten, met name in de onderrug.En natuurlijk is dit type matras ook heel geschikt voor iedereen die gewoon goed voor zijn/haar spieren en gewrichten wil zorgen zonder in te leveren op comfort. Het matras heeft een zeer luxe 400 gram gewatteerde tijk met holle vezels waarin extracten van de Aloë Vera plant verwerkt zijn. Dit geeft een rustgevend gevoel voor de huid. De tijk is afritsbaar en geschikt voor de wasmachine.90x200 €999,= ALLE MATEN LEVERBAAR

Latex 7 zone comfortLatex matrassen kenmerken zich door een uitzonderlijk goed aanpassings-vermogen en blijvende veerkracht door de juiste combinatie van synthetische latex en natuurlatex. Latex matrassen staan bekend om hun warme ligcomfort.Ook de schoudercomfort-zone en de ventilatiekanalen dragen bij aan een subliem slaapgenot.90x200cm €995,= ALLE MATEN LEVERBAAR

HET 2e MATRAS NU SLECHTS € 1,-

Anglaise koudschuimmatras

Geschikt voor vlakke of verstelbare bodems

Stratego pocketveer matras

ergonomische ondersteuning voor het hele lichaam.

Charleston in combinatie met de 7 zone indeling van het ligoppervlak maken dit matras tot de absolute topper in de koudschuim matrassencollectie. De hoes is gemaakt van een mix van polyester en katoen. Aan de binnenzijde van de hoes wordt het anti-allergische Regulon gestikt (200gr/m2) wat zorgt voor

aan 1 kant hoogwaardig koudschuim HR45 en aan de andere kant Nasaschuim met Cool Visco klima gel. Uniek in Nederland Cool Visco Klima Gel. Dit unieke nasaschuim is voorzien van allemaal stukjes cool gel wat ervoor zorgt dat het nasaschuim koeler aanvoelt dan alle andere nasaschuimen.

Latex matrassen kenmerken zich door een uitzonderlijk goed aanpassings-vermogen en blijvende veerkracht door de juiste combinatie van synthetische latex en natuurlatex. Latex matrassen staan bekend om hun warme ligcomfort.Ook de schoudercomfort-zone en de ventilatiekanalen dragen bij aan een subliem

Geneste pocketveer matras

afgevoerd. Bovendien blijft de matras

goede luchtcirculatie. De Pocket Premium slaapsystemen met 300 individuele ondersteuningpunten per m2 geven een stevig

2e matras

2e matras

2e matras

2e matras

2e matras

2e matras

2e matras

2e matras

€1,-

€1,-

€1,-

€1,-

€1,-

€1,-

€1,-

€1,-

€1,-€1,-€1,-€1,-€1,-€1,- €1,-€1,-€1,-€1,-€1,-

€1,-€1,-€1,-€1,-€1,-€1,-

€1,-€1,-€1,-€1,-€1,-€1,-€1,-

€1,-€1,-€1,-€1,-€1,-€1,-GRATIS THUIS BEZORGD IN HEEL ZEELAND

€1,-€1,-€1,-€1,-€1,-€1,-

€1,-€1,-€1,-€1,-€1,-

€1,-€1,-€1,-€1,-€1,-€1,-€1,-

Page 28: Dbv 20140430