Dm 20141105

24

Click here to load reader

description

 

Transcript of Dm 20141105

Page 1: Dm 20141105

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

M O E R D I J K S EMIDWEEKEDITIE5 NOVEMBER 2014WEEK 45

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 16 . 5 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode

MOERDIJK – De provincies Noord-Bra-bant, Zeeland en Limburg investeren sa-men met het Rijk en de Europese Unie de komende jaren voor 321 miljoen euro om de Zuid-Nederlandse economie te ontwik-kelingen tot een sterke kenniseconomie. Ruim een derde van dat bedrag (113 mil-joen euro) is daarbij afkomstig uit Europa. De miljoenen zijn bedoeld voor innovatieve projecten die de werkgelegenheid bevor-deren. De Brabantse gedeputeerde Bert Pauli noemt als voorbeeld het combineren van de high tech met de agrarische sector. “In beide takken van sport zijn we al goed, maar in combinatie zijn we in staat om unieke landbouwmachines te maken.”

Miljoenen voor innovatieprojecten

DOOR VERA DE GEUS

Het komt nogal eens voor dat buren el-kaar in de haren vliegen om een futiliteit. Dit kan uitmonden in een langslepende burenruzie die het woongenot behoor-lijk aantast. De gemeente Halderberge krijgt meer dan regelmatig te maken met buurtbewoners die met elkaar in de clinch liggen over bijvoorbeeld overlast door bijvoorbeeld geluid, spelende kinde-ren of huisdieren. Om die reden hebben de gemeenten in 2012 de handen ineen geslagen en het project Buurtbemidde-ling opgezet. Ook de woningcorporaties Bernardus Wonen en Brabantse Waard en de politie Midden- en West-Brabant zijn erbij betrokken.

GratisBij Buurtbemiddeling gaat een vrijwilliger

in gesprek met buren die met elkaar in on-min leven. De vrijwilliger probeert zo bu-ren te helpen hun probleem op te lossen en de relatie te verbeteren. “De kracht van buurtbemiddeling is dat de partijen zelf de oplossingen aandragen, waardoor de kans groot is dat het probleem daarna echt opgelost is”, aldus de gemeente. “Bovendien is het gratis. Bij kleine irrita-ties en lichte vormen van overlast, biedt buurtbemiddeling uitkomst.” Uit onder-zoek blijkt het project de gemeente geen windeieren te leggen. In 2013 kwamen er in Halderberge 52 zaken binnen. In 78% procent van de zaken is buurtbemiddeling succesvol gebleken.

GesprekHet project moet nu beter vindbaar wor-den door middel van de nieuwe landelijke site www.problemenmetjeburen.nl. Hier

is algemene informatie over de 10 meest voorkomende burenproblemen te vinden en bovendien worden er tips gegeven. Bezoekers worden direct doorverwezen naar de voor hen dichtstbijzijnde organi-satie voor Buurtbemiddeling. “Doordat men via deze laagdrempelige website snel terecht komt bij de Buurtbemiddeling die in hun buurt actief is, kan het gesprek snel worden aangegaan”, aldus de initia-tiefnemers. “We hopen dat met de komst van de nieuwe site ook meer mensen het be-staan van Buurtbemiddeling ontdekken. Nog lang niet iedereen kent dit fenomeen waarbij vrijwillige bemiddelaars buren-relaties helpen verbeteren. Zouden meer mensen het kennen, dan konden veel confl icten in een vroeg stadium worden voorkomen”, zegt Piet Luijkx, coördinator van Buurtbemiddeling Halderberge.

Buurtbemiddeling timmert aan de wegWebsite problemenmetjeburen.nl maakt hulpvraag bi j burenruzies laagdrempelig

HALDERBERGE - Het project Buurtbemiddeling blijkt al goed te werken, maar dankzij de landelijke website www.problemenmetjeburen.nl wordt het naar alle waarschijnlijkheid een nog groter succes. Buurtbemidde-ling Halderberge heeft samen met zo’n 80 andere lokale organisaties de site opgezet, om ervoor te zorgen dat mensen sneller hulp bij burenruzies inschakelen. Ook staan er tips op om ervoor te zorgen dat situaties niet onnodig uit de hand lopen.

GEBIEDPLAN FIJNAART ONDER DE LOEP

GENOMEN

LEDENVERGADERING RABOBANK SUCCES MET

YVON JASPERS

MOERDIJK – De gemeente Moerdijk heeft een app ‘gekocht’ om inwoners van de gemeente op de hoogte te houden van ruimtelijke ontwikkelingen. ‘Bewoners zijn vaak verrast door bepaalde initiatieven in de buurt’, vertelt wethouder Eef Scho-neveld. Hiervoor is vaak een vergunning afgegeven, maar mensen hebben dat niet voorbij zien komen en weten dan van niets. De app komt voor het einde van het jaar beschikbaar en is dan kosteloos te down-loaden. Na het invullen van de postcode zien de inwoners precies de zaken die in hun omgeving spelen die vergunnings-plichtig zijn. Zo wil de gemeente een extra stukje service bieden.

Gemeente gebruikt app als extra service

ZEVENBERGEN – Burgemeester Klijs heeft groep 5 van basisschool De Regenboog uitgenodigd voor een gezamenlijk ontbijt op het gemeentehuis. Burgemeester Klijs is niet de enige, ruim 225 burgemeesters door het hele land ontbijten deze week met basisschoolleerlingen vanwege het Natio-naal Schoolontbijt. De kinderen schuiven samen aan de ontbijttafel en maken ken-nis met elkaar. Tijdens deze week krijgen ze speciaal lesmateriaal over het belang van een gezond ontbijt. Burgemeester Klijs betaalt een symbolisch bedrag voor het ontbijtje. Dat geld gaat naar het goede doel. Dit jaar is dat de Make-A-Wish Foun-dation.

Burgemeester ontbijt met leerlingen

FIJNAART – De cafetaria van Henk en An-nette van Lenten staat dit jaar alweer in de top 5 van de Cafetaria Top 100. Vorig jaar stond de cafetaria nog op plek drie in de lijst, dit jaar zakken ze een plaatsje naar plek 4. ‘Dit is gewoon één van de beste cafetaria’s van het land’, staat er in het juryrapport te lezen. Annette van Lenten: ‘Wij werken hier met vijf mensen en we-ten alles van elkaar. Ik zie het direct aan iemand als er iets is. En als dat zo is, gaan we naar beneden om te praten. Net zolang totdat het gezicht weer op lachen staat. Dan gaan we aan het werk.’ Nummer 1 op de lijst is dit jaar Bon Appetit uit Rijsber-gen geworden.

Cafetaria Eethuis Family in top 5

MOERDIJK – Op het bedrijfsterrein van Afvalstoffen Terminal Moerdijk is vorige week een brand ontstaan tijdens het los-sen van een tankwagen met slib. Het vuur is snel geblust door de inzet van eigen brandweer en de overheidsbrandweer. De chauffeur van de tankwagen heeft wel brandwonden opgelopen en is over-gebracht naar het ziekenhuis. De hulp-diensten en de Omgevingsdienst Midden-West-Brabant zijn ter plaatse geweest. Daarnaast heeft de brandweer metingen verricht waarbij geen schadelijke concen-traties zijn gemeten. De wind stond op het moment van de brand in de richting van Strijen.

Korte brand op bedrijfsterrein ATM

ZEVENBERGEN – Buurtpreventisten star-ten vanaf deze maand in de wijk Bosselaar in Zevenbergen. Een groep van ruim 45 buurtbewoners heeft zich gemeld om aan de slag te gaan. Binnenkort worden er ook bijeenkomsten georganiseerd door de ge-meente in Klundert en Willemstad. Deze binden respectievelijk plaats op 25 novem-ber om 19.30 (Klundert) en op 9 december (Willemstad). Buurtpreventie is volgens de gemeente ‘een vorm van sociaal toezicht door inwoners in de eigen buurt. Dit doen zij vanuit een gevoel zelf medeverant-woordelijk te zijn voor de leefbaarheid in de eigen woonomgeving.’ In verschillende wijken is al buurtpreventie aanwezig.

Buurtpreventisten in Bosselaar aanwezig

MOERDIJK - De oud-SP-voorzitter Chris Verschuuren is afgelopen weekend, op zaterdag 1 november, overleden. De socia-listische voorman is verantwoordelijk voor de oprichting van de SP-fractie Moerdijk. Volgens de SP-afdeling in Moerdijk streed Verschuuren zijn gehele leven tegen soci-aal onrecht en kwam hij op voor de men-sen. “Eerst deed hij dit onder andere bij de vakbond, en op oudere leeftijd heeft Chris de SP-afdeling Moerdijk opgericht. Hierin was hij zeer succesvol als voorzit-ter en in zijn werk voor de hulpdienst.” Verschuuren is nog een aantal jaren regio-vertegenwoordiger geweest voor de lokale SP-afdelingen.

Oud-voorzitter van SP Moerdijk overleden

STANDDAARBUITEN – De herinrichting van het centrum van Standdaarbuiten start op 24 november van dit jaar. Het afgelopen jaar zijn er al veel voorbereidingen getrof-fen en inmiddels zijn de werkzaamheden aanbesteed. Om inwoners en onderne-mers te informeren organiseert de aanne-mer samen met gemeente Moerdijk op 10 november een informatieavond in ’t Sant, Timberwolfstraat 5a in Standdaarbuiten. Tijdens deze avond wordt het team voorge-steld dat aan de slag gaat en er wordt een toelichting gegeven op de planning van de werkzaamheden. Het programma start om 20.00 uur, maar de deuren gaan al eerder open. U kunt binnen vanaf 19.30.

Standdaarbuiten wordt heringericht

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE

NIEUWS

KIJK OP WWW.

INTERNETBODE.NL

MOERDIJK – Het Westerkwartier hielt vrijdag een Halloween snoeptocht door Klundert. (zie foto). In Moerdijk dorp gingen vrijdagavond ook veel kinderen op pad en de kinderen uit Heijningen griezelden op en in fort Sabina terwijl er in het zwembad van Fijnaart ook Hal-loween werd gehouden. Eerder in de week was het griezelen in Zevenbergschen Hoek. FOTO TIES STEEHOUWER

Problemen met uw huid? Bezoek een gespecialiseerd medisch centrum

Zomergemstraat 2A, 4826 CW Breda T 076 5780050 www.dermcentrum.nl

Problemen met uw huid? Bezoek een gespecialiseerd medisch centrum

Zomergemstraat 2A, 4826 CW Breda T 076 5780050 www.dermcentrum.nl

SCHIMMELNAGELS

Page 2: Dm 20141105

kunstgebitreparatiesOOK WEEKEND REPARATIESaanpassen gebit prothese op implantatenklikgebit

Informatie afspraak isGRATIS!

Tandprothetisch Centrum ZevenbergenHaveneind 25, Zevenbergen T. 0168 370986

www.tpczevenbergen.nl, [email protected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

www.marisvlees.nlVragen? Bel: 06 204 349 27 of kijk op:

Vers, topkwaliteit vlees van eigen koeien

www.marisvlees.nlVragen? Bel: 06 204 349 27 of kijk op:

Vers, topkwaliteit vlees van eigen koeien

www.marisvlees.nlVragen? Bel: 06 204 349 27 of kijk op:

Vers, topkwaliteit vlees van eigen koeienKoop puur rundvlees rechtstreeks van de boer van eigen koeien

Kijk eens op onze website hoe het werkt of bel 06 - 204 349 27

Hazelzet Administratie Service

Engelseweg 11, 4756 SE Kruisland

Tel. 0167 533360 - [email protected]

BEZUINIGEN ?

Dat doen we op uw belasting

De rek is eruit ! De regering bezuinigt maar

door, de koopkracht neemt af en u weet niet

meer waar u nog besparen kunt. Daar kan

Hazelzet helpen. Wij hebben ons in 28 jaar

ontwikkeld tot een expert in belastingzaken en

administratie. Wij kunnen u meer belastinggeld

besparen. Met ons als 'sparring partner' houdt

u de grijpgrage vingers van de fiscus in toom.

Waar wij goed in zijn:

- administratie en loonadministratie

- jaarrekeningen

- begeleiding bij administratie

- belastingaangiften, zakelijk en voor

particulieren

- fiscaal advies, speciaal voor ZZPérs, kleine Bv´s

en ondernemers

-door kleinschaligheid een zeer persoonlijke

begeleiding

Neem contact met ons op voor informatie of

voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Daar

gaat u geen spijt van krijgen.

ADVERTORIAL

BEZOEK ONZE SHOWROOM: Weidehek 125, 4824 AT Breda,

076 - 762 00 00, www.plamecoplafonds.nl

Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

Ik heb belangstelling voor Plameco Plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

Telefoon: ........................................Naam: ..........................................Adres: ....................................................................................................Postcode: ........................................Woonplaats: ................................

Profi teer nog een paar maanden van het lage BTW tarief!

Uw plafondadviseur Katy Vermeulen

Uitnodiging plafondshow

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Loopt u al langer rond met plannen voor een opknapbeurt voor uw woon-kamer, keuken, slaapkamer of badkamer? Dan is het verstandig dat u dat binnen afzienbare tijd laat uitvoeren want half 2015 loopt het lage B.T.W. tarief van 6% op arbeid af en gaat u weer 21% betalen. Dit bete-kent dat u 15% meer kwijt bent dus wees er snel bij! Kom kijken op onze plafondshow hoe mooi het ook bij u kan worden. Met sierlijsten of super strak, alles kan. Met uw eigen lampen of met sfeervolle inbouwverlichting, al-les is mogelijk. En Plameco mon-teert uw plafond natuurlijk binnen 1 dag terwijl de meubels blijven staan. Natuurlijk is Plameco pla-fonds erkend door het CBW.

Vrijdag 7 november 10.00 tot 16.00 uur

Zaterdag 8 november 10.00 tot 16.00 uur

Zondag 9 november 11.00 tot 15.00 uur

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem. De koffi e staat klaar!

• Schone montage in één dag.• Zonder hakken en breken.• De meubels kunnen blijven staan.• Uit één geheel op maat gemaakt. • Betaling in termijnen mogelijk. (vraag naar de voorwaarden)

Profi teer van 15% korting

Eén op de drie mensen heefttegenwoordig last van één vanbovengenoemde pijnklachten.Deze kunnen met chiropractievaak snel en pijnloos wordenverholpen.

Voor wie wil weten wat chiro-prac-tie is en hoe de meest uiteenlopendeklachten snel en pijnloos kunnenworden verholpen, worden vanmaandag 9 t/m vrijdag 20 oktobervrijblijvende rug- en nekscans aan-geboden voor 15,- ter waardevan € 60,-. Mocht dit tot een ver-volg-afspraak leiden, dan wordende kosten hiervan ook zonder huis-artsverwijzing geheel of gedeeltelijk

AfspraakVoor wie wil weten wat chiropractie isen hoe de meest uiteenlopende klach-ten snel en pijnloos kunnen wordenverholpen, worden t/m vrijdag15 maart 2008 vrijblijvende rug- ennek-scans aangeboden voor 15,- terwaarde van 60,-. Mocht dit tot eenvervolgafspraak leiden, dan wordende kosten hiervan ook zonder huisarts-verwijzing geheel of gedeeltelijk ver-goed door uw verzekering. De scans worden alleen gemaakt op

Bij Chiropractie Brabant

Voorjaarsactie 20 febr. t/m 15 maart 2008

Eén op de drie mensen heefttegenwoordig last van één vanbovengenoemde pijnklachten.Deze kunnen met chiropractievaak snel en pijnloos wordenverholpen.

Nazomeractie: 13 sept. t/m 1 okt. 2010

1 oktober 2010

Eén op de drie mensen heefttegenwoordig last van één vanbovengenoemde pijnklachten.Deze kunnen met chiropractievaak snel en pijnloos wordenverholpen.

Voor wie wil weten wat chiro-prac-tie is en hoe de meest uiteenlopendeklachten snel en pijnloos kunnenworden verholpen, worden vanmaandag 9 t/m vrijdag 20 oktobervrijblijvende rug- en nekscans aan-geboden voor 15,- ter waardevan € 60,-. Mocht dit tot een ver-volg-afspraak leiden, dan wordende kosten hiervan ook zonder huis-artsverwijzing geheel of gedeeltelijk

AfspraakVoor wie wil weten wat chiropractie isen hoe de meest uiteenlopende klach-ten snel en pijnloos kunnen wordenverholpen, worden t/m vrijdag15 maart 2008 vrijblijvende rug- ennek-scans aangeboden voor 15,- terwaarde van 60,-. Mocht dit tot eenvervolgafspraak leiden, dan wordende kosten hiervan ook zonder huisarts-verwijzing geheel of gedeeltelijk ver-goed door uw verzekering. De scans worden alleen gemaakt op

Bij Chiropractie Brabant

Voorjaarsactie 20 febr. t/m 15 maart 2008

Eén op de drie mensen heefttegenwoordig last van één vanbovengenoemde pijnklachten.Deze kunnen met chiropractievaak snel en pijnloos wordenverholpen.

worden t/m vrijdag

Spectaculaire HERFST-acTiE 3-21 novEmbER 2014Bij Chiropractie Brabant

Spectaculaire HERFST-AKTIE 6 oktober – 24 oktober 2014

Voor nu slechts € 10,- Myovision scan ter waarde van € 60,-

De werkelijke reden van uw rug-, nek- en hoofdpijnklachten worden niet altijd even duidelijk voor u in beeld gebracht. Een scan met de Myovision 8000 doet dat echter wel. Chiropractie Brabant heeft de beschikking over deze unieke scanner, waarmee afwijkende spierspanningen direct en pijnloos zichtbaar worden gemaakt. Eén op de drie mensen heeft tegenwoordig last van één van bovengenoemde pijnklachten. Deze kunnen met chiropractie vaak snel en pijnloos worden verholpen. Afspraak Voor wie wil weten wat chiropractie is en hoe de meest uiteenlopende klach-ten snel en pijnloos kunnen worden verholpen, worden t/m vrijdag 24 oktober 2014 vrijblijvende rug- en nekscans aangeboden voor € 10,-- ter waarde van € 60,-. Mocht dit tot een vervolgafspraak leiden, dan worden de kosten hiervan ook zonder huisartsverwijzing geheel of gedeeltelijk vergoed door uw verzekering. De scans worden alleen gemaakt op afspraak Chiropractie Brabant is gevestigd aan de Banakkerstraat46a,

Hoek Banakkerstraat/Adamastraat 4873 AM Etten-Leur. Tel. 076-5023574 [email protected] www.chiropractie-ettenleur.nl

★ Voorbeeld van een scan met de Myovision 8000.

Bij Chiropractie Brabant

Spectaculaire HERFST-AKTIE 6 oktober – 24 oktober 2014

Voor nu slechts € 10,- Myovision scan ter waarde van € 60,-

De werkelijke reden van uw rug-, nek- en hoofdpijnklachten worden niet altijd even duidelijk voor u in beeld gebracht. Een scan met de Myovision 8000 doet dat echter wel. Chiropractie Brabant heeft de beschikking over deze unieke scanner, waarmee afwijkende spierspanningen direct en pijnloos zichtbaar worden gemaakt. Eén op de drie mensen heeft tegenwoordig last van één van bovengenoemde pijnklachten. Deze kunnen met chiropractie vaak snel en pijnloos worden verholpen. Afspraak Voor wie wil weten wat chiropractie is en hoe de meest uiteenlopende klach-ten snel en pijnloos kunnen worden verholpen, worden t/m vrijdag 24 oktober 2014 vrijblijvende rug- en nekscans aangeboden voor € 10,-- ter waarde van € 60,-. Mocht dit tot een vervolgafspraak leiden, dan worden de kosten hiervan ook zonder huisartsverwijzing geheel of gedeeltelijk vergoed door uw verzekering. De scans worden alleen gemaakt op afspraak Chiropractie Brabant is gevestigd aan de Banakkerstraat46a,

Hoek Banakkerstraat/Adamastraat 4873 AM Etten-Leur. Tel. 076-5023574 [email protected] www.chiropractie-ettenleur.nl

★ Voorbeeld van een scan met de Myovision 8000.

21 november 2014

Kozijnen en Glas van WingerdenNijverheidsstraat 7 4791 ED Klundert

T. 0168-403809 E. [email protected] ook eens op:

www.kozijnenenglasvanwingerden.nl

OZIJNEN EN GLAS VAN WINGERDENK K OZIJNEN EN GLASK

OZIJNEN EN GLAS VAN WINGERDENK VAN WINGERDEN- Kunststof / houten kozijnen

- Gevelbetimmeringen

- Dakkapellen / Dakramen

- Dubbelglas / Float / Figuur / Spiegelglas

- Rolluiken

- Garagedeuren

Bel voor een vrijblijvende offerte.

OZIJNEN EN GLAS VAN WINGERDENK

Voorsteven 11 4871 DX Etten-Leur

Tel. 076-5016517 Fax 076-5036988

GSM 06-53838824

Aanleg, onderhoud en reparatie van:

- SANITAIR, GAS & WATERINSTALLATIES- CV INSTALLATIES- DAKBEDEKKINGEN- ZINK- EN LOODWERKEN

[email protected]

www.broeren-bv.nl

Lid van

Page 3: Dm 20141105

actualiteit

PaGiNa 3

Altijd actueel en altijd bij de hand

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

VÓÓR U EN DÓÓR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

Bezoek nuwww.internetbode.nl

voor het nieuws uit uw buurt

DOOR TIES STEEHOUWER

De werkgroep Fijnaart, prettig om te wonen was druk bezig geweest om een digitale markplaats op te zetten. Dit om vrijwilligers in contact te brengen met mensen die hulp nodig hebben. Gedacht wordt hierbij om boodschappen te doen, helpen met een belastingformu-lier in de vullen, een stukje te wandelen of gewoon om samen koffie te drinken. Ook wil men in Fijnaart een echt loket realise-ren waarbij mensen terecht kunnen met vragen. Gerealiseerd was al, dat ook niet bewoners van de Fendertshof daar mee kunnen doen aan de activiteiten daar.

Scholen en veiligheidDe werkgroep Basisscholen verankert in Fijnaart had al bereikt dat de drie scholen in Fijnaart meer gaan samenwerken. De groep zoekt nog ouders die hen daarbij willen helpen. Daarnaast zijn er plannen om een brede school op te zetten. De groep Fijnaart bereikbaar en veilig on-derweg had geconstateerd dat de fietsrit van de middelbare scholieren naar Ze-venbergen wel erg onveilig is. “Het is wachten op ongelukken”. Vooral de Eer-

ste Kruisweg werd door hen erg onveilig bevonden. “Deze weg is alleen bestemd voor omwonenden maar daar wordt flink de hand mee gelicht”. De groep maakt zich dan ook sterk voor een fietspad maar dat werd door wethouder Zwiers als veel te duur bevonden. Wel had de gemeente voor borden “Matig uw snelheid” gezorgd maar tevens geconstateerd dat er op de dijken gemiddeld 90 werd gereden. Zwiers: En daar ben ik toch wel van geschrokken”. De werkgroep zou ook graag zien dat er langs de Paralellelweg een wandelpad kwam.

VoetbalveldjeDe werkgroep die zich bezig houdt met het verenigingsleven kon als succesje mel-den dat ze er in geslaagd waren om een plek voor een, onomstreden, trapveldje te vinden. Ze zouden graag zien dat ook de tennis naar de Kreekweg verhuisde. Wethouder Zwiers: “We streven ernaar om alle buitensporten naar de Kreekweg te krijgen”. De wethouder vertelde dat de supermarkt niet naar het centrum wil ver-huizen maar dat de gemeente er wel naar streeft om in ieder geval de Voorstraat te revitaliseren. “Gewoon opleuken dus” klonk het uit de zaal.

Dat “opleuken” zou binnen twee jaar gere-aliseerd moeten zijn. Als voorbeeld noem-de Zwiers de herinrichting van de markt in Standdaarbuiten.

De inwoners van Fijnaart kunnen zelf idee-en aandragen. Dat gebeurde al direct na de pauze tijdens een kringgesprek. Enkele ideeën die daar werden geopperd waren:

Inrichten van blauwe zones, bredere trot-toirs voor terrassen, de weekmarkt ver-plaatsen en parkeerplaatsen elders reali-seren.

Fijnaarders denken na over hun dorpVoorstraat wordt voor 5 ton opgeleukt

Vooral ondernemers hadden ideeën over de Voorstraat FOTO TIES STEEHOUWER

FIJNAART – De gebiedsplanavond vorige week in De Parel werd door veel Fijnaarders bezocht. Jan Willem van Bodegom leidde de avond omdat, zoals hij zelf vertelde, een professionele kracht te duur zou zijn. Enkele maanden geleden waren op de vorige gebiedsplanavond zes werkgroe-pen geformeerd. Verleden week deden ze verslag wat ze allemaal bedacht hadden, en soms zelfs uitgevoerd, om vooral de leefbaarheid van het dorp in de toekomst te waarborgen en eventueel te verbeteren.

FOOR FRANS VAN DER BOM

Het thema “West-Brabant Noord draait door!” gaf in deze tijd waarin veel fruit op

veilingen doorgedraaid wordt en de discus-sies over Zwarte Piet zo nu en dan even-eens doordraaien een positieve wending aan het begrip ‘doordraaien’. In twee bijna

anderhalf uur durende presentaties werd een zeer afwisselend, boeiend programma geboden, met vier actuele thema’s die de leden van Rabobank West-Brabant Noord

als belangrijk aangegeven hadden èn – dit was een primeur voor de aanwezige leden: - Johan Staes, per 1 november de nieuwe directievoorzitter van Rabobank West-Bra-bant-Noord was een van de tafelgasten.

Internet & veiligheidOp de vraag van Yvon Jaspers of we ons zorgen moeten maken over hackers en internetbankieren werd door de twee ta-felgasten Paul Samwel (Lead security ar-chitect Rabobank) en Rolf Goovers (secu-rity specialist op het gebied van ‘hacken’) uitgebreid in gegaan. Beide deskundigen lieten met veel praktische tips zien dat veiligheid en internet mensenwerk is en dat de gebruiker zelf ook veel kan doen om problemen te voorkomen. De Rabobank heeft zijn zaakjes goed op orde en is met up-to-date software, zo-als de nieuw ontwikkelde Rabo scanner, steeds preventief in de weer tegen de ge-organiseerde misdaad.

Ondersteuning vrijwilligerswerkMede dank zij de Rabobank Clubkas Cam-pagne is het mogelijk een groot aantal cul-turele en sportieve amateuractiviteiten in de regio te ondersteunen. Wendy Konijnendijk van “Klundert bij Kaarslicht” en Hans Baaten 1e hoboïst van het Regio Orkest West Brabant vertelden beiden over hun vruchtbare samenwerking met de Rabobank. Dank zij deze samen-werking is het mogelijk om grotere ama-teurproducties uit te voeren. Op 13 december bijvoorbeeld is het in

Klundert wederom “Klundert bij kaars-licht”.

Carel KraayenhofTot verrassing van het publiek stond daar in een keer de bekende bandoneonist Carel Kraayenhof op het podium. In een boeiend gesprek met Yvon Jaspers kregen de leden een kijkje in het leven van deze inmiddels bekende Nederlander. Naast zijn wereldberoemde ‘Adios Nonino’ mocht de zaal nog genieten van een mooie Tango-toegift. Via een Jakhals-filmpje waarin Yvon Jaspers genomineerd werd voor een “Ice-Bucket-Challenge” voor de stichting “ALS” werd het volgende en laatste item van deze bijzondere bijeenkomst geïntro-duceerd:

Ondernemerschap en zorgGasten aan tafel waren hier Bernard Mul-ler, een geslaagd zakenman, maar ook ALS-patiënt en Marco Goovers, directeur Bedrijven Rabobank West-Brabant-Noord. Beiden brachten ALS onder de aandacht en specifiek werd het initiatief van Muller rondom het Zorghotel Willemstad en de zorg van Rabobank West-Brabant-Noord hiervoor belicht. Met de woorden: “We gaan geschiedenis schrijven!” werd hier een uniek stukje samenwerking omschre-ven. Aan het einde van deze afwisselende bijeenkomst las Dominique Engers met akoestische gitaarbegeleiding van Eelco Menkveld in een zelfgeschreven gedicht de gebeurtenissen van de afgelopen mid-dag voor.

Jaarlijkse ledenbijeenkomst Rabobank West-Brabant Noord“We gaan geschiedenis schri jven!”

Yvon Jaspers na afloop van het gebeuren temidden van haar tafelgasten op het podium van de Nieuwe Nobelaer FOTO FRANS VAN DER BOM

ETTEN-LEUR- Rabobank West-Brabant Noord organiseerde op 30 oktober haar jaarlijkse ledenbijeenkomst in de Nieuwe Nobelaer. ’s Middags werd de middagsessie door 400 gasten bezocht en ’s avonds bezochten 500 leden deze door Yvon Jaspers gepresenteerde, boeiende infotainment bijeenkomst.

Page 4: Dm 20141105

KOOP

LEASE

HUUR

ONDERHOUD

NIEUWE CV-COMBI KETEL?

ZONNEPANELENDoor Vigar geïnstalleerd van het dak

tot in de meterkast!

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR DIVERSE INSTALLATIE WERKEN PV PANELEN.

STAP NU OVER OP ZONNEPANELEN! NIEUWE CV-COMBI KETEL?

U HUURT AL

EEN HR-KETEL

VOOR MINDER DAN

1 EURO PER DAG!

Ook voor u hebben wij

een betaalbare oplossing!Vaillant ecoTEC plus is door de Consumentenbond voor de tweede

keer op rij uitgeroepen tot “Beste uit de test”.

Volgens de Consumentenbond zijn de voordelen van de ecoTEC plus

niet gering. De Consumentenbond roemt de volgende voordelen:

• Hoog verwarmingsrendement

• Hoog warmwaterrendement

• Kan op zeer laag vermogen werken

• Vult een bad zeer snel

• Snel heet water

De Vaillant ecoTEC plus is daarmee onafhankelijk bewezen het meest

efficiënte toestel van Vaillant en beschikbaar in alle CW-klassen.

BESTE UIT DE TEST LEAFLET_2013.indd 1

ONDERHOUD

ALWEER ALS ‘BESTE UIT DE TEST’!

Door Vigar geïnstalleerd van het dak

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR DIVERSE DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE: WWW.VIGAR.NLVAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

• VERHUUR • VERKOOP• FLEXLEASE • ONDERHOUD

Paneel kleur geheel BLACK. Nu BTW teruggaaf mogelijk op aanschaf en installatie.

Opel Astra gtc 18i-16v 140 pk mondialclimate control, navigatie, zilver mt.8-2008, 90.753 km Prijs: € 9.950,-

Ford C-Max 1.8 16V 125PK titanium10-2009, 128.441 km Prijs: € 10.980,-

Renault Kangoo II Family 1.6 16V Expression Airco, trekhaak, Cruise Control, radio Renault CD12-2011, 61.591 km Prijs: € 12.950,-

Autobedrijf VAN DRIMMELEN

MELASSESTRAAT 2ZEVENBERGEN

TEL. 0168-371501www.vandrimmelenford.nl

Feel the difference

dit zo’n 39,- per maand minder bijtelling (42%

belastingschijf). Focus Limited, nu in de showroom.

Tijdelijk model, dus kom snel naar de Ford dealer of

kijk op www.ford.nl en sla uw slag.

Nu: 22.343,-Tegen meerprijs ook leverbaar

als diesel en/of Wagon.

Nu ook in onze showroom:

Ford Mondeo Limited van 33.239,- voor 28.739,-

Ford C-MAX Limited van 28.786,- voor 24.286,-

Zevenbergen, 0168 - 37 15 01

Breda 076 - 528 14 00Etten-Leur 076 - 503 44 50Oosterhout 0162 - 48 14 00

Autobedrijf HOPMANS

DE LANGEWEG 12AZEVENBERGEN

TEL. 0168-328040 www.hopmans.com

Autobedrijf SCHEERDERS

TOUWSLAGERIJ 20ZEVENBERGEN

TEL. 0168-335531www.garagescheerders.nl

Zafira

Bijv. 16i-16v EditionLichtmetalen wielen, Airco/climate contr., Enz.

Rijklaarprijs € 28.793,-VRIENS Voordeel € 3.000,-NU RIJKLAAR! € 25.793-

Nog maar4 stuks!

De nieuwe Astra op de Nederlandse markt vanaf 1 december 2009.

Speciaal voor u ingekocht en dus uit voorraad leverbaar!

Deze week kopen is volgende week rijden!

28 stuks Nieuwe Opel Astra 5 deurs:• 11 Astra Edition uitvoering• 8 Astra Cosmo uitvoering• 9 Astra Sport uitvoering

De gloednieuwe Opel Astra

Uit voorraad leverbaar

Autobedrijf AARSMAN

TOUWSLAGERIJ 18ZEVENBERGEN

TEL. 0168-370500www.autobedrijfaarsman.nl

teert u het nieuwe jaar meteen al van aantrekkelijk

Uw voordeel kan dus oplopen tot wel 5 4.000,-. Kom bij ons langs of

3 12.500,-, FGA Capital Netherlands B.V. is kredietgever en werkt onder Wft vergunningsnummer 12013694 als aanbieder van atfi nancialsolutions.nl. Toetsing bij BKR te Tiel. De Fiat voorraadactie is geldig tot en met 28 februari 2009.

6 4.000,- !

2: 115 -165 gr/km.

AUTOBEDRIJF AARSMANZEVENBERGEN, TOUWSLAGERIJ 18, TEL. 0168 - 37 05 00

Autobedrijf

Opel Meriva 16i-16v Cosmo zwart mt, airco, ecc, navigatie, 3-2010, 50.546 km Prijs: € 12.950,-

Opel Agila 1.2i-16v editionairco, blauw mt., 5-200821.347 km Prijs: € 7.250,-

Opel Zafira 2.2i-16v cosmo navigatie climatecontrol, grijs mt.1-2010, 60.192 km Prijs: € 16.950,-

Ford Fiesta 1.25 82PK 3 drs titanium01-2010, 121.582 km Prijs: € 8.700,-

Ford Mondeo 2.0 145PK Wagon Ghia

04-2009, 140.500 km Prijs: € 13.450

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100PK 5drs titanium01-2013, 19.049 km

Prijs: € 15.650,-

Ford Kuga 2.0 TDCi 136PK Trend11-2009, 141.453 km

Prijs: € 16.995,-

TOPPER VAN DE MAAND TOPPER VAN DE MAAND

Renault Clio 5-drs 1.2 16V 75Beige metaallak, airco, radio Renault04-2008, 26.384 km Prijs: € 6.750,-

Renault Clio 1.6 16V 3-drs automaat 20th Anniversary Geregelde airco, LM Velgen, navigatie, Blue Tooth 06-2010, 40.369 km Prijs: € 10.950,-

Renault Mégane Estate 1.6-16V Dynamique Geregelde Airco, L.M. Velgen, Radio Renault C.D., Trekhaak05-2010, 63.000 km Prijs: € 12.450,-

Renault Grand Scenic II Business Sport 1.6 16V LPG Geregelde airco, Xenon, Cruise Control, navigatie, parkeersensoren01-2010, 151.658 km Prijs: € 11.950,-

Opel Astra 14i-16v turbo 5drs editionairco, zilver mt., 1-2012, 29.613 km Prijs: € 15.500,-

in b

eeld

Zeve

nber

gen

op on

ze w

ebsit

es vi

ndt u

nog v

eel m

eer o

ccas

ions

Fiat 500 Lounge twinair turbo 80PK Nieuwe auto!! 1 km

Prijs: € 13.950,-

Fiat 500 sport 1.2 automaat07-2009, 75.722 km Prijs: € 8.450,-

Fiat 500 Lounge 1.2 automaat10-2009, 49.789 km Prijs: € 8.350,-

Fiat 500 Lounge twinair turbo 80PK08-2013, 26.930 km Prijs: € 11.450,-

TOPPER VAN DE MAAND

Fiat 500 1.2 automaat

02-2011, 21.541 km Prijs: € 9.450,-

TOPPER VAN DE MAAND

Page 5: Dm 20141105

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonHoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Cees van der Burg, Ties Steehouwer, Anja BouwmenAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

• Ruim 37 procent van de kinderen werd wel eens geslagen, uitge-scholden of uitgelachen.• Het percentage van kinderen dat thuis wordt blootgesteld aan siga-rettenrook is gedaald van 14 pro-cent naar 5 procent. • Het percentage moeders dat rookt tijdens de zwangerschap is afge-nomen van 14 procent naar tien procent. Het percentage moeders dat in die situatie alcohol drinkt is gehalveerd en ging van tien naar vijf procent.

Resultaten

DOOR REMKO VERMUNT

Uit de resultaten blijkt dat sommige speer-punten enorm zijn verbeterd in de afgelo-pen vijf jaar, maar er zijn ook tegenslagen terug te lezen in het rapport. Zo is het percentage van kinderen met overgewicht nog hetzelfde als vijf jaar geleden. In 2008 had 11 procent van de kinderen tussen de 0 en 12 jaar ernstig overgewicht, en dat zijn er nu nog evenveel. Volgens de GGD komt overgewicht vaker voor bij kinderen uit armere gezinnen en gezinnen met een laag opleidingsniveau. De overheid zet zich in om het aantal kinderen met overgewicht terug te brengen. Overgewicht zorgt er namelijk niet alleen voor dat de kans op diabetes groter wordt, maar er kunnen ook psychosociale problemen (onzeker-heid, eenzaamheid) ontstaan. Natuurlijk vergroot je met overgewicht ook de kans op hart- en vaatziekten. De GGD adviseert

dan ook voldoende lichaamsbeweging en een gezond eetpatroon.

SportEn juist het voldoende bewegen is in per-centages afgenomen. Werd er in 2008 nog door 69 procent van de leerlingen twee keer per week gesport op school, in 2013 is dat aantal afgenomen naar 58 procent. Buiten schooltijd sport slechts 36 procent van de kinderen minimaal twee keer per week minimaal een uur. De kinderen zijn juist meer voor de televisie gaan zitten. In 2008 zat 26 procent achter de televi-sie, in 2013 is dat aantal opgelopen tot 34 procent. Het gaat daarbij om 14 uur per week televisie kijken of meer. Dat de kinderen niet veel buitenspelen is volgens de ouders te wijten aan de verkeersdrukte, waardoor het niet veilig is. Daarnaast mis-sen de ouders op veel plekken een veilige speelplek. Omdat de werkeloosheid in de

gezinnen is toegenomen van twee naar zes procent is er ook een groepje kinderen dat geen lid kan zijn van een sportclub of ver-eniging. Het gaat daarbij om vijf procent van de kinderen.

Jeugdmonitor kaart problemen aanAantal jongeren met overgewicht bl i j f t s tabiel , maar ook te hoog

MOERDIJK - GGD West-Brabant heeft in 2013 voor de tweede keer onderzoek gedaan naar de gezondheid van 0 tot en met 11 jarigen in de regio. De resultaten hiervan zijn afgelopen week bekend gemaakt. In het hele gebied wonen 90.000 kinderen, ruim 15.500 ouders kregen een vragenlijst toegestuurd en ruim 7.000 ouders vulden deze in. Het eerste onderzoek naar de gezondheid van de jongeren in deze leeftijdscategorie vond plaats in 2008.

Puzzel week 45De oplossing van deze puzzel is in week 46 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

We leven in verwarrende tijden. Zo kregen we te horen dat Nederland eventjes een bedrag van 642 miljoen euro extra aan de Europese Unie mag overmaken omdat we volgens alle afspraken keurig hebben bezuinigd en onze boekhouding daarmee op orde is. Het al jaren alle regels aan haar laars lappende Frankrijk daarentegen mag een miljard euro tegemoet-zien omdat haar economie nog steeds niet echt op gang komt. Het braafste jongetje uit de klas heeft al zijn huiswerk netjes gedaan en heeft een tien gescoord, maar krijgt daarvoor op zijn donder en moet voor straf vier punten afstaan aan een lui ettertje. Zo voelt dat onge-veer. Stiekem hoop je dan toch dat zo’n k*tventje op het schoolplein een keer de verkeerde tegenkomt en vervolgens een pak rammel krijgt. Die vechtersbaas zou in dit geval wel eens Engeland kunnen zijn, met een aan de Europese Unie te betalen naheffing van 1,2 miljard euro zelfs nog meer genaaid dan Nederland. Nog niet zo lang geleden werd er voor minder een hele oorlogsvloot naar de Falklands gestuurd, maar dat terzijde. Gelukkig mogen wij ons druk maken over het Nationaal Schoolontbijt dat deze week overal in het land op de basis-scholen plaatsvindt. Volgens voedselwaakhond Foodwatch worden de jonge basisscholie-ren bijkans gehersenspoeld door de grote bedrijven die met hun producten het Nationaal Schoolontbijt sponsoren. Vorig jaar waagden ze het namelijk om onze kids brood met hal-varine, hagelslag, smeerkaas en sinaasappelsap uit een pakje voor te schotelen. Te zoete, te zoute en te vette troep dus. Volgens Foodwatch wellicht de eerste rampzalige stap naar een miserabel leven met overgewicht en obesitas. Al die rotzooi is dit jaar bij het Nationaal Schoolontbijt dus resoluut van tafel geveegd, de vele protesten ten spijt. Tja, via Petje Pita-mientje en Joris Driepinter leerde ik vroeger dat in pindakaas veel pitamientjes zitten en dat drie glazen melk per dag erg gezond is. Daar zijn de meningen tegenwoordig echter ook over verdeeld. Het blijven derhalve verwarrende tijden. Van daadkracht getuigt het schrappen van de hagelslag overigens wel. Ik stel voor dat minister Dijsselbloem en minister-president Rutte samen met de Britse premier Cameron snel een Engels ontbijtje gaan nuttigen. Of dat nou gezond is of niet. Ook zij mogen namelijk wel eens daadkracht gaan tonen.

Daadkracht

ColumnAddo Sprangers

DOOR REMKO VERMUNT

Werkplein Hart van West-Brabant moet ervoor zorgen dat mensen die opzoek zijn naar een baan makkelijker geholpen kun-nen worden door een samenwerking tus-sen verschillende gemeenten. Het gaat daarbij om de gemeenten Etten-Leur, Hal-derberge, Moerdijk, Rucphen, Roosendaal en Zundert. De cliëntenraad van Sociale Zaken (Soza) heeft nu een blik geworpen op de gemeenschappelijke regeling en zij hebben aan de hand daarvan advies uitge-bracht, ook stelden zij nog een aantal be-langrijke vragen. De cliëntenraad bestaat uit vijf cliënten en vijf vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit Etten-Leur.

OpeningZo staat er in de regeling dat het werkplein vanaf 1 januari 2015 van start gaat. De cli-

entenraad twijfelde echter of dit haalbaar is. Volgens de gemeente moet het werk-plein op 1 januari nog steeds kunnen star-ten. In antwoord op de vraag van de cliën-tenraad reageren zij: ‘Op genoemde datum zal er een solide basis staan, waarbij de dienstverlening aan de burgers van de zes gemeenten gewaarborgd wordt.’

TegenprestatieDaarnaast wilde de cliëntenraad een ver-duidelijking omtrent het inzetten van po-tentiële werknemers voor maatschappelijk nuttige activiteiten, zolang zij nog geen uit-zicht hebben op werk. De gemeente laat op zijn beurt dan ook weten dat er van klanten die nog geen zicht hebben op werk wordt verwacht dat zij een tegenprestatie ver-richten in de vorm van het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten. Daar-bij wordt wel gekeken naar de wensen van de klant, zodat de activiteit aansluit

op hetgeen hij/zij leuk vind om te doen. Er wordt dan ook gekeken naar de motivatie van een cliënt bij het inzetten tijdens ac-tiviteiten, niettemin is er vastgelegd door de gemeente dat er van iedereen die is aangewezen op een bijstandsuitkering een tegenprestatie verwacht mag worden.

AdviesDe cliëntenraad adviseert de gemeenten op een aantal punten, zo vragen zij om ervoor te zorgen dat er dermate toezicht is dat er voorkomen wordt dat dezelfde problematiek ontstaat als in de woning-bouwverenigingen. Omdat het toezicht op het nieuwe Werkplein wordt geregeld in de Gemeenschappelijke Regeling Werk-plein Hart van West-Brabant, hebben de colleges van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om sturing te geven op de dienstverlening en bedrijfsvoering van de Werkpleinorganisatie.

Werkplein Hart van West-Brabant van start op 1 januari

Cliëntenraad bezorgd om werknemers

Het stadskantoor van Etten-Leur wordt één van de hoofdlocaties van het Werkplein FOTO REMKO VERMUNT

MOERDIJK – De gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-brabant gaat volgens de gemeente Et-ten-Leur 1 januari van start. Dat blijkt uit de antwoorden die zij gaven op de vragen vanuit de cliëntenraad Soza. Deze week werd de gemeenschappelijke regeling besproken in de opiniebijeenkomst.

Page 6: Dm 20141105

PAGINA 6

ZEVENBERGEN - Afgelopen week heeft Formido Zevenbergen een flinke prijs uitgereikt. Deze werd overhan-digd aan Rudolf Krebbekx. Hij kreeg een tegoedbon t.w.v. €500,- die hij mag besteden op raamdecoratie.

Rudolf won deze prijs naar aanleiding van

een deelname aan een actie van firma Fe-tim, een leverancier van raamdecoratie. Hier moest hij aangeven waarom juist hij kans maakt op deze prijs. Door zijn eigen raamdecoratie te omschrijven als “uit-grootmoeders-tijd” gunde firma Fetim hem de prijs zodat hij zijn huis kan voorzien van wat hedendaagse raamdecoratie.

Formido pakt uit!

Rudolf Krebbekx, winnaar €500 , - raamdecorat ie Formido Zevenbergen

Formido medewerkster Santa-Yanah Wullems overhandigd Rudolf Krebbekx de prijs.

MOERDIJK - Op zondag 9 november is het 70 jaar geleden dat Moerdijk werd bevrijd.

De Poolse 1e divisie wist na zware gevech-ten in Moerdijk de laatste Duitse soldaten uit West-Brabant te verdrijven. Vrijheid is kostbaar, het stilstaan bij en het doorgeven van beelden en verhalen van de bevrijding is belangrijk naar de toekomst. Daarom organiseert Stichting Heemkunde Moer-

dijk op zondag 9 november ‘s middags om 15.00 uur een bijeenkomst in De Ankerkuil.Medewerking aan deze middag verlenen het muziek-duo Xfeer, het Seniorenkoor Moerdijk en Theo Buijs als verteller uit “Moerdijk’s tol aan de bevrijding”, een dagboek dat door zuster Cornelia werd bijgehouden.De entree, koffie en thee zijn gratis en be-langstellenden, oud en jong, zijn van harte welkom.

Moerdijk 70 jaar bevrijd

November 1944, Poolse soldaten bij de Moerdijkse Marechausseekazerne.

MOERDIJK - De actie “Eén bood-schapje meer voor de Voedselbank” heeft een prachtig resultaat opgele-verd. De inwoners van onze gemeente hebben in totaal 126 kratten vol bood-schappen gedoneerd.

“Van alleen spaghetti kun je geen maal-tijd maken, dus doen we er saus bij en een lekker toetje!” Dat was zomaar een

reactie tijdens de jaarlijkse actie van de Voedselbank, en zo zaten er weer drie boodschappen extra in het kratje. Er werd gul gegeven bij de diverse supermarkten in Zevenbergen, Klundert, Willemstad en Fijnaart. Bedankt voor de extra bood-schappen die u voor de Voedselbank heeft gedaan. Ook het geld en de statiegeldbon-netjes die u heeft gedoneerd zijn gebruikt om boodschappen van te doen.

126 kratten boodschappen voor Voedselbank Moerdijk

DOOR TIES STEEHOUWER

Vooral in het eerste gedeelte van de bij-eenkomst was bijzonder indrukwekkend. In een precies afgestemd tempo praatte Marijn van Wensen de onderdelen aan

elkaar. Het begon met de geluiden van oorlogsgeweld door de leden van het slag-werkkorps Oranje Garde. Nadat het kanongebulder was verdwe-nen tussen de gewelven van de kerk las Van Wensen het gedicht ´Herdenken is

danken´ van de vroegere voorzitter van de heemkundekring Jan Buitkamp voor. Erg indrukwekkend was het opnoemen van de namen van de burgerslachtoffers van de oorlog in Klundert en ook het lezen van een gedeelte van het dagboek, dat Anna Punt-Maris van de eerste week van november 1944 maakte, bracht veel zakdoeken te-voorschijn. Vooral op diegene die het allemaal hebben meegemaakt maakte het verhaal diepe indruk.

Zang en dans en muziekTussen het gesproken woord door werd er gedanst op muziek uit de film ‘Schindlers List’ door de leden van de balletgroep van AZTV uit Zevenbergen onder leiding van Margot van Dijk en zong Ton Boomaars enkele toepasselijke liedjes. Voorafgaande aan twee minuten stilte speelde Gerard van Wensen het Taptoe Signaal. Aan de Bevrijdingsdagen werd aandacht geschonken door het ouderen-koor de Herfstklanken onder leiding van Paul Koevermans. Zij zongen liedjes zo-als Cheerio en Trees heeft een Canadees waarna Ikken & IJ, samen met begeleiding van organist Henk Strootman het lied ‘Al-les wat ademt’ zongen. De middag werd besloten met een bevrij-dingsconcert. The Girls Next Door brach-ten een medley van de liedjes van The An-drews Sisters en The Black Sheep Swing Band bracht ̀ A tribute to Glenn Miller’. Het publiek was zondagmiddag zeer te spreken over de middag en de organisatie, onder leiding van Kees Hendrixs, over de goede opkomst van de Klundertse bevolking.

Bevrijding Klundert indrukwekkend herdacht

Grote belangstel l ing voor herdenkingsmiddag

The Girls Next Door in actie FOTO TIES STEEHOUWER

KLUNDERT – Ruim 300 mensen bezochten zondagmiddag de door de heemkundekring Die Overdraghe georgani-seerde bijeenkomst Herinneringen aan november 1944. Het werd in het Cultureel Centrum Klundert een middag die bestond uit de onderdelen de bezetting, herinneringen, gedenken, de bevrijding en een bevrijdingsconcert. Bewust was er voor gekozen om de ervaringen en de emoties die de mensen ondervonden in de eerste week van november 1944 te laten zien en horen in woord, muziek, zang en dans.

FIJNAART/HEIJNINGENSeniorenraad: Woensdag 5 november ANBO-Ontspanningsmiddag in De Parel. Tevens zal er deze middag voorlichting met hulpmiddelen worden gegeven, dit i.v.m. het veranderen van de wetten in Den Haag, aanvang 14.00 uur.

FIJNAARTZ!N: Zondagavond 9 november komt oud Fijnaarder Wim Bevelander naar Fijnaart om een specialdienst rondom het thema ‘Z!N’ te verzorgen. Begin 2014 stond de nieuwe cd Z!N van Wim Bevelander we-kenlang in de Nederlandse gospeltop 10 van GrootNieuws radio. De specialdienst begint om 19.00 uur in De Ontmoetings-kerk aan de Wilhelminastraat 66. Toegang is gratis.

KLUNDERTOliebollenactie: Jaarlijkse oliebollenac-tie op zaterdag 8 november in Klundert. De verkoop van de oliebollen is bestemd voor familieprojecten in Roemenie. Vanaf 10.00 uur komen de verkopers bij u aan de deur. Om verzekerd te zijn van oliebollen kunt u deze ook bestellen bij onderstaande personen: Fam. van Saane (404580); Fam. de Kok (404515); Fam. Endepoel (404117); Fam.van de Werken

(405814). Vanaf 10.00 tot 12.00 uur kunt u ook de oliebollen kopen in gebouw de Ring aan de Kerkring te Klundert.Stadsavond: De Stadsavond in Klundert is verplaatst. Inwoners van Klundert zijn nu welkom op dinsdag 2 december in de voor-malige RK kerk. De werkgroepen bekijken dan samen met u wat er allemaal is bereikt in Klundert en wat er nog op stapel staat. Het wordt een gezellige avond, niet al te veel luisteren maar zelf meedenken over de leefbaarheid van uw stadje. Noteer in uw agenda: dinsdag 2 december Stads-avond. Aanvang 19.30 uur.

ZEVENBERGENRuilbeurs: De Zevenbergsche ruilvrien-den houdt op zaterdag 8 november een ruilbeurs voor postzegels en munten in het Sportcentrum Lindonk, Kristallaan 25 van 13.00-17.00 uur.Thuiskomen: 9 november is het weer zover, Zinnige Zondag. Een zondag voor de hele Immanuëlparochie. Het thema is dit keer “thuiskomen”. Iedereen is welkom van jong tot oud, al-leen of met het hele gezin. Ook de familie Ulus zal weer aanwezig zijn. Voelt u zich ook thuis bij God, benieuwd wie zich nog meer daar thuis voelen, of gewoon nieuwsgierig; kom dan zondag

9 november naar de Bartholomeuskerk te Zevenbergen. Aanvang tussen 9.15 en 9.30 uur.Lezing “Sinterklaasfeest”: Op de afde-lingsavond van Vrouwen van Nu, Afdeling Zevenbergen van woensdag 12 november zal de heer Jos Magnus een lezing houden over het ontstaan van deze folklore en tra-ditie. De afdelingsavonden zijn niet alleen voor eigen leden, andere geïnteresseerde dames zijn van harte welkom tegen ver-goeding van een kleine bijdrage. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Sportcentrum De Lindonk, Kristallaan 25 te Zevenbergen. Nog meer willen weten? Kijkt u dan even op de website vrouwen-vannu.nl Belangstelling of lid worden? Informatie hierover bij Ineke Matser 0168-328247.

STANDDAARBUITENJoker- en riktoernooi KBO: Jokeren: 1. Jo v. Kinderen 100+ pnt, 2. Riet Vermunt 51+ pnt, 3. Lida Frietman 10+ pnt, 4. Dien Broos -45 pnt, 5. Riet v. Dorst -49 pnt. Rik-ken: 1. Jaantje Vermunt 522 pnt, 2. Tonny Jongmans 466 pnt, 3. Wim Koevoets 447 pnt, 4. Elly Jongmans 434 pnt, 5. Piet Nuy-ten 421 pnt. Het volgende toernooi begint op donderdag 13 november in café Kerk-zicht, aanvang 13.30 uur.

KORTE BERICHTEN

KLUNDERT - Op donderdag 6 november geven de Sociale Raadslieden bij KBO afdeling Klundert informatie over on-derwerpen zoals: sociale zekerheid, belastingen, woonza-ken, consumentenzaken, juridische kwesties, personen- en familierecht, welzijn en maatschappelijke informatie.

Een medewerker van het Sociale Raadsliedenwerk geeft via een power-pointpresentatie een korte uitleg over het werk dat zij doen, zoals onder andere het invullen van belastingformulieren en het uitleggen van de inhoud van een brief met juridische of

ambtelijke taal. Verder maken zij bezwaarschriften op en bemid-delen zij daar waar nodig is. Ze raadplegen, als dat nodig is, een maatschappelijk werker, schuldhulpverlener, advocaat of notaris. Iedereen kan op een spreekuur van de Sociale Raadslieden langs-komen voor kosteloos advies, informatie of praktische hulp. Na de pauze is het mogelijk voor het stellen van algemene vragen. Voor persoonlijk vragen, over welk onderwerp dan ook, kan men op het spreekuur van het sociale raadsliedenwerk langs te komen. De middag begint om 14.00 uur. De zaal van het Parochiehuis gaat om 13.00 uur open.

Sociale Raadslieden bij KBO Klundert

ADVOCATENKANTOOR MR. V.D. BORSTMarkt 21 te Etten-Leur

KOSTELOOSinLOOpSpREEKUUR

Wekelijks voor particulier en bedrijfMaandag 19.00 - 20.00 uur

www.advocaatvanderborst.nl

Page 7: Dm 20141105

lief en leed

PAGinA 7

Familieberichten

Wij helpen ubij een waardigafscheid Wij staan al vele jaren lang

dag en nacht voor u klaar om u bij te staan na een overlijden.

TELEFOON (0168) 46 22 30

www.uitvaartleeuw.nl

UITVAARTVERZORGING

G. LEEUW

Rouwcentrum Leeuw Wilhelminastraat 68

Fijnaart

Tapijt en vinyl

Traplopers

Marmoleum

Vitrage en overgordijnen

Paneel en vouwgordijnen

Binnenzonwering

Laminaat (Quick Step)

Meubelstoffen

Meubelleder

Meubelstoffering

Woning en Meubelstoffeerderij

“Délon Bruyninckx”

Nijverheidsweg 2a

Oudenbosch

Tel : 0165-321276

V

o

o

r

e

e

n

g

e

d

e

g

e

n

v

a

k

m

a

n

s

c

h

a

p

!

Aangesloten bij

5PLK

Uw showroom aan huis!Verkoop/leggen/onderhoud

Begrafenis- en crematieverzorging

Ria Jongenotter

Postbus 115, 4790 AC Klunderttel. (0168) 40 38 77mob. 06 - 29 59 50 [email protected]

Donker eiken meubelsmaken wij blank of een andere kleur.

Gratis Transport.info: 073-6417807 b.g.g. 06-52691413

www.sunny-meubel.nl

Dankbaarheid aan onze Hemelse Vader mocht de boventoon voeren op de feestdag t.g.v. ons 60 jarig huwelijk.

We mogen terugkijken op een gezegende dag en willen iedereen die door zijn aanwezigheid, inzet en medewerking daaraan heeft bijgedragen, heel hartelijk bedanken.

De attenties en de véle, véle kaarten met lieve woorden en goede wensen waren hartverwarmend.

We voelen ons rijk gezegend met zoveel lieve mensen om ons heen.

Nogmaals hartelijk dank.

Cor en Ploontje Boelhouwerskinderen, klein- en achterkleinkinderen

Klundert, november 2014Stadhuisring 14

Wij danken iedereen voor de overweldigende

hoeveelheid belangstelling, mooie woorden,

prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten

die wij mochten ontvangen na het overlijden

van mijn man, ons pa en opa

Piet Nagtzaam

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden,

maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet

en vergroot de moed om verder te gaan.

Toke Nagtzaam-Magielse

Kinderen en kleinkinderen

Voor uw overweldigende belangstelling enmedeleven gedurende de periode dat hij ziekwas en na het overlijden van mijn dierbare man, onze zorgzame vader en trotse opa

Pieter Adriaan den Hollander

zeggen wij u hartelijk dank.Het heeft ons doen beseffen dat hij niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeftbetekend.

E. den Hollander - van DamKinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Klundert, oktober 2014

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

tuinman biedt zich aan

Voor winterklaar maken van uw tuin. tevens doen wij ook aan alle

sierbestratingen.06 - 25 14 30 15

Wat zo diep in het hart zitkun je door de dood niet verliezen...De herinnering aan een bijzonder mens is geboren.

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat hij ons gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van

Christiaan Laurentius Petrus Verschuuren

Chrisechtgenoot van

Neeltje Gieltje Verschuuren - Nelemans †

Hij overleed op 1 november 2014 in de leeftijd van 74 jaar.

Petra en Peter

Abdulla en NajebaFerdos, Farzana en Roman

Dunja en Ronald

Correspondentieadres:Coöperatie DELAt.a.v. familie VerschuurenDe Wijper 84726 TG Heerle

De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag 6 november om 15.30 uur in de aula van crematorium Zegestede, Ionweg 12 te Roosendaal.

Na afloop bent u uitgenodigd voor een samen zijn met de familie in de koffie-kamer van het crematorium.

Rood was pa z’n lievelingskleur. Wij zouden het mooi vinden als u een losse rode bloem neerlegt aan het einde van de dienst.

Ook als u geen uitnodiging ontvangen heeft, bent u welkom.

Rolluiken aantrekkelijk geprijsd!Bijv. 200x200cm elektr. bediend

v.a. € 650,-- incl. BTW.

[email protected] Tel. 0168-404966 www.pgklundert.nl

- Kunststof Kozijnen - Gevelbetimmeringen - Rolluiken & Zonweringen - Interieurbetimmering - Dakkapellen - Houten Deuren & Kozijnen - Garagedeuren Kessel is een handelsnaam van P&G b.v.

Page 8: Dm 20141105

DOOR MONIQUE JANSEN

Via DigiD kunnen mensen inloggen bij overheidsinstellingen, zoals gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank en de Belas-tingdienst. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk om een vergunning aan te vragen. DigiD-gegevens zijn strikt persoonlijk en dienen geheim te worden gehouden, om-dat identiteitsfraude anders op de loer ligt. Personen die beschikken over de DigiD van anderen kunnen bijvoorbeeld misbruik maken door het rekeningnummer voor de ontvangst van de kinderbijslag te wijzigen.

OnderscheppenBij bijna elke gemeente in Nederland is het mogelijk om te loggen met de DigiD. Hier-voor werkt de gemeente met een speciaal computerprogramma. Hierin zitten stan-

daard inloggegevens bij die ook makkelijk op het internet zijn te vinden. Gemeenten dienen dit wachtwoord zelf te wijzigen op het moment dat het programma in gebruik wordt genomen. Een aantal gemeenten had dit volgens Opgelicht niet gedaan, waardoor het standaard wachtwoord nog steeds in gebruik was. Hierdoor kon een beveiligingsspecialist makkelijk inloggen en zich uitgeven voor de administrateur. Een hacker zou op deze wijze eenvoudig de DigiD-inloggegevens van burgers kun-nen onderscheppen.

Nieuwe omgevingDe gemeente Moerdijk erkent dat het di-gitale loket een kwetsbaarheid bevatte. Enkele weken geleden meldde de websi-televerancier dat er mogelijk iets niet in orde was.

“Dat is natuurlijk onacceptabel. Onze in-woners moeten op een veilige manier di-gitaal zaken kunnen doen. Er is onmiddel-lijk actie ondernomen en er is een nieuwe omgeving geïnstalleerd.

Er zijn vervolgens ook externe testen uit-gevoerd door een bedrijf dat is gespeciali-seerd in beveiligingsvraagstukken”, meldt de gemeente. De ingehuurde onderneming meldt dat er in de tijd van de kwetsbaar-heid op het loket geen misbruik van gege-vens heeft plaatsgevonden. Ook de verant-woordelijke overheidsorganisatie Logius heeft het systeem getest. Daaruit blijkt dat de website van de gemeente Moerdijk nu helemaal op orde is.

Mogelijk misbruikJaarlijks wordt de website van de ge-meente Moerdijk onderzocht op veiligheid. De gemeente geeft aan dat nooit voor hon-derd procent kan worden gegarandeerd dat er geen misbruik wordt gemaakt van de site. “Maar we zorgen wel dat we doen wat we kunnen doen en nemen direct maatregelen als zich iets voordoet”, geeft men aan. De gemeente erkent al op de hoogte te zijn geweest van het probleem voor de televisie-uitzending van Opgelicht. Omdat er geen misbruik van gegevens heeft plaatsgevonden, was er toen geen directe aanleiding om te berichten over het ‘lek’. Het is niet verplicht voor burgers om over een DigiD te beschikken. Wel is het bezit van zo’n elektronische handtekening vaak noodzakelijk om gebruik te maken van overheidsdiensten via het internet.

PAGINA 8

‘Er is onmiddellijk actie ondernomen’

KLUNDERT - Gemengde zangvereni-ging Niervaert Koor huldigt jubilaris.

Dinsdag 28 oktober is er in de muziekzaal van Sport Plaza Moerdijk in Klundert de 61-jarige Tonny van Elewout gehuldigd voor een lidmaatschap van 40 aaneenge-sloten jaren van het Niervaert Koor. Als jong meisje van 21 jaar deed zij op 24 oktober 1974 auditie bij de toenmalige dirigent van het koor dhr. Wim Hommel, waar al snel bleek dat beiden een muzi-kale klik met elkaar hadden en er werd een convenant gesloten wat inmiddels 40 jaar bestaat. Binnen het koor spreken ze dan ook van een geweldige prestatie, maar geheel vreemd is dit 40 jaar lidmaatschap niet, want de ledenlijst laat zien dat het gemiddelde lidmaatschap voor een ieder uit vele tientallen jaren bestaat, wat doet getuigen van een robuust koor met vele potenties op zanggebied, saamhorigheid en gezelligheid.In de ruim 60 jaar dat het koor bestaat zijn

er diverse platen en cd’s uitgebracht die getuigen van de hoge kwaliteit van het koor.Ook komen er regelmatig aanvragen binnen om muzikale ondersteuning te wil-len verlenen en is het koor een graag ge-ziene gast bij vieringen van o.a. het sacra-ment van Niervaert en Diensten of jubilea .Namens het bestuur en erelid dhr. Wim Hommel heeft Tonny bloemen ontvangen en werd zij geprezen om haar geweldige inzet voor het koor, niet alleen het zingen, maar ook voor de vele nevenactiviteiten waarbij Tonny altijd graag betrokken was en nog steeds is, waarvan recent de rom-melmarkt gehouden ter financiële onder-steuning van het koor.Het Niervaert Koor repeteert elke dinsdag-avond in de muziekzaal van Sport Plaza de Niervaert van 20.00-22.00 uur en heeft nog plaats voor o.a. tenoren, alten, bassen en/of sopranen. Contact hierover kan men opnemen met het secretariaat mevr. Van Brecht, tel. 0168-403148.

40-jarig jubileum Tonny van Elewout in Niervaert koor

DOOR REMKO VERMUNT

“Zo viel bijvoorbeeld de uitkering uit het Gemeentefonds mee, hebben we min-der kosten gemaakt op het gebied van de WMO en waren de kosten voor on-derhoud aan gebouwen lager door onze nieuwe werkwijze”, benoemt Frans Fak-kers als meevallers. Als de gemeente in deze lijn doorgaat, dan sluiten zij het

jaar af met een positief resultaat van 1.460.000 euro. “Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen”, zegt Fakkers. “De Jeugdzorg, WMO 2015 en de Participa-tiewet zijn ingerijpende ontwikkelijgen die ook de nodige financiële risico’s met zich meebrengen. Dit zal pas in de loop van 2015 en 2016 duidelijk worden.

Ieder jaar biedt de gemeente drie keer

een bestuursrapportage aan. Daarin staat precies hoever de gemeente is met de plannen van het jaar en de stand van zaken met betrekking tot de budgetten worden weergegeven. Voor de periode van april tot augustus 2014 is dat een erg positief resultaat. In de begroting van dit jaar hield de ge-meente rekening met een positief eindre-sultaat van 666.000 euro.

Gemeente houdt voorlopig geld overTweede bestuursrapportage laat een posi t ief saldo z ien

ZEVENBERGEN – De gemeente Moerdijk heeft bij het opmaken van de tweede bestuursrapportage een voor-delig saldo van 383.000 euro. Volgens wethouder Frans Fakkers is dat positieve resultaat goed te verklaren. Zo zijn er verschillende incidentele meevallers geweest voor de gemeente, terwijl er ondertussen structurele ingrepen nodig waren om het huishoudboekje op het juiste peil te houden.

KLUNDERT - De koffieconcerten, gebracht onder de noemer Klassiek Moerdijk Presenteert..., kenmerken zich door de hoge kwaliteit van de musici in combinatie met een pro-gramma van vermaarde componisten.

Klassiek Moerdijk organiseert het volgen-de winterconcert met de Canadese pianist Luke Welch.Luke Welch is geboren in 1980 in Toronto. Hij geeft zijn eerste concert op zevenjarige leeftijd. Na privé lessen van Jedrysik en Kuzeljevich behaalt hij zijn bachelor en master opleiding aan de West Ontario universiteit onder begeleiding van John-Paul Bracey. Naast het volgen van een aantal master classes studeert hij aan

het Codarts Conservatorium in Rotterdam. In 2004 geeft hij een Mozart concert met het Durham kamerorkest. Hij treedt op in Canada, de Verenigde Staten, Nederland, Duitsland, Italië, en het Verenigd Konink-rijk. Hij werkt als co-repetitor voor de Amsterdam School voor de Kunst, het Sca-pino Ballet, het Nederlands Danstheater en voor kunstscholen in Rotterdam, Delft en Arnhem. Tijdens dit concert horen wij stukken van beroemde componisten, zoals de Kinderszenen van Robert Schumann, Sonate D 784 van Franz Schubert die hij na een langdurig ziekbed schreef en de Klavierstucke van Johannes Brahms, die met Johann Sebastian Bach en Ludwig van Beethoven als een van de vermaarde 3 B componisten genoemd wordt.

Het concert vindt plaats op zondag 9 no-vember in Cultureel Centrum Klundert (vm. katholieke kerk in Klundert). Aanvang 12.00 uur.

ProgrammaHet programma bevat werken van Dome-nico Scarlatti, Robert Schumann, Franz Schubert, Frederic Chopin, Oscar Mora-wetz en Johannes Brahms. Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar op de dag van het concert aan het Cultureel Centrum in Klundert. Jongeren tot 16 jaar hebben gratis toegang. Prijs voor het concert is inclusief een pauzeconsumptie en een programmaboekje. Voor verdere informa-tie over het totale concert programma zie: www.cultuurmoerdijk.nl

Klassiek Moerdijk presenteert pianist Luke WelchSticht ing Cul tuur Moerdi jk

FIJNAART - Halloween in de Reiger-straat in Fijnaart zit erop.

Ongeveer 40 blije kinderen konden spelle-tjes doen, op de springkussens springen en kleuren. Vele vrijwilligers hebben er op toe kunnen zien dat de avond werd afgesloten met heel veel kinderen die konden aanbel-

len bij de 17 huizen die meededen en in een zelf gekleurde tas gevuld met snoep , speelgoed en een ijsje voldaan op huis aan konden. De organisatie spreekt van een zeer geslaagde avond, die voor herhaling vatbaar is dankzij de sponsors die door hun bijdrage, er voor gezorgd hebben dat alles voor de kinderen kosteloos was.

Het zit er weer op

ROOSENDAAL - Een beklemmende geschiedenis over een door afkomst en opvoeding tot isolement gedoemd kind, wiens angsten en dwangneuro-tische trekken evenwel verzacht wer-den door een grote opmerkingsgave en een hartstochtelijke aandacht voor de natuur.

In de loop van de jaren is zijn isolement geworden tot een verschansing waar al-leen meisjes doorheen kunnen breken, die enigszins lijken op zijn jeugdliefde. De filmvoorstelling vindt plaats in het kader van de maand “Nederland Leest”. Bij deze film wordt een inleiding over Maarten ‘t

Hart en ‘Een vlucht regenwulpen’ verzorgd door drs. Cor Gerritsma uit Etten-Leur. Ger-ritsma was jarenlang docent Nederlands. Hij schreef meer dan 25 boeken en tiental-len artikelen over Nederlandse literatuur. De Bibliotheek VANnU verzorgt een infor-matiestand over het werk van Maarten ‘t Hart en alle bezoekers krijgen een gratis exemplaar van het boek ‘Een vlucht re-genwulpen’. Reserveren kan op: [email protected] voorstellingen van Cine7 zijn in Theater De Schuur, Kerkstraat 23, Zevenbergen, vrijdag 14 november, aanvang: 20.00 uur, zaal open: 19.30 uur.

Een Vlucht RegenwulpenCine7 met lezing

MOERDIJK - Zondag 2 november hield Sportvereniging Het Rooie Paerd een afscheidsreceptie voor Aad Tetteroo.

Jarenlang was Aad hét gezicht van de ver-eniging. Vanaf het prille begin in de jaren 1976 / 1977 is zij actief lid geweest. Zo’n beetje alle functies binnen de vereniging heeft ze vervuld. Van penningmeester naar redactie van het clubblad naar voor-zitter van de Zwemvereniging. Al die tijd was Aad ook instructeur en stond ze elke maandagavond aan het zwembad om ie-dereen van jong tot oud zwemles te geven. Ook bij andere verenigingsactiviteiten zo-

als de jeugdkampen was Aad altijd van de partij. Dit altijd met een grote lach op haar gezicht. Aad was vorig jaar al gestopt als bestuurslid en heeft sinds afgelopen oktober ook het instructeursbijltje erbij neergelegd. Ze blijft nog wel bij onze vereniging zwemmen. Dit vertrek konden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom is er feestelijk afscheid genomen van Aad door het bestuur, de instructeurs en verschillende leden van de vereniging. Dit alles in het bijzijn van haar man Jan en hun (achter)(klein)kinderen.We hopen nog lang van Aad te mogen ge-nieten.

Afscheidsreceptie voor Aad Tetteroo

Aad Tetteroo tijdens het afscheid van Sportvereniging Het Rooie Paerd.

Lek op gemeentelijke website Moerdijk verholpen

Tv-programma Opgelicht : ‘Gegevens DigiD waren te onderscheppen door hackers ’

Via DigiD kunnen digitaal zaken worden geregeld via het internet. FOTO REMKO VERMUNT

ZEVENBERGEN – De DigiD-inlogpagina van de gemeente Moerdijk blijkt niet waterdicht te zijn geweest. Het tv-programma Opgelicht maakte vorige week openbaar dat Moerdijk samen met een elf andere gemeenten beschik-te over een kwetsbaarheid op de website, waardoor het voor hackers niet moeilijk was om DigiD-inloggevens op te vangen van burgers die met hun DigiD inlogden bij de gemeente. Uit onderzoek blijkt dat de gegevens niet zijn misbruikt en inmiddels is het lek verholpen.

Page 9: Dm 20141105

Constructiewerken Diverse reparatiewerkzaamhedenCarrosseriebouw Dak- en gevelbeplatingMachinebouw Kraanverhuur

Jef de Meijer B.V.

Oude Heistraat 5 Tel: 076 597 42544884 LE Wernhout Fax: 076 597 5786www.jefdemeijer.nl E-mail: [email protected]

Voordelige bloemen

1.89v van 2.99

0.49v van 0.95

48%goedkope

r 37%goedkope

r

1.99

speciale aanbieding

2.69

speciale aanbieding

2.49

speciale aanbieding

4.491.99

0.69 nú voor

2.79 nú voor

2.99 nú voor

Bron: Consumentengids februari 2014

Consumentengids juli/aug. 2014

Bron: Consumentengids nov. 2014

Bron: Consumentengids juni 2014Bron: Consumentengids nov. 2014

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

ALWEER ALS BESTE GETEST

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VOORDEELVOORDEELWEEKEND

40 cm, max. 24 stelen of 50 cm, max. 14 stelen.

Rozen**

500 g

Witte druiven*

PITLOOS

CA. 4 STUKS

4 STUKS

4 STUKS

* Aanbiedingen geldig vanaf 07-11-2014.

** Geldig t/m zondag 09-11-2014

50 cm, max. 20 stelen.

Bloemen-boeket**

500 g

Prei*

Ham-kaas-croissants*

500 g

Magere varkenslapjes*

500 g

Quarter-pounder*

Gemengde sla

Bijenhoning

Vloeibaar wasmiddel wit

www.heijligersbv.nl

Uw installateUr voor: Elektra

Data/utp communicatieZonnepanelen en laadpalen

Beveiliging, brand en ontruiming

maar ook:water, gas en verwarming

zink maatwerk, hemelwater-afvoeren en dakgoten

Industrieweg 27 - Zevenbergen - T. 0168 - 329814

Page 10: Dm 20141105

PAGINA 10

DOOR CEES VAN DER BURG

Enkele honderden inwoners van Zeven-bergen en omgeving hebben afgelopen za-terdag de weg naar de badmintonhal van Sportcentrum De Lindonk gevonden. Daar konden zij zich bij een dertigtal kramen laten informeren over de mogelijkheden in de gezondheidszorg. “Dat is ook een van de doelstellingen van de markt”, aldus Marga Haazelager, een van de organisatoren. “Wij richten ons niet alleen op ouderen, maar ook gezinnen kun-nen hier terecht.” Onder de bezoek(st)ers waren dan ook opvallend veel jongeren.

WMO-loket“Wat wij node missen is een vertegen-woordiging van de gemeente en met name het WMO-loket”, weet mede-organisator Jos Beurskens te vertellen. Zoals wellicht bekend komt per 1 januari aanstaande een groot deel van de zorg on-der regie van de gemeente. Haazelager: “Hoewel veel details nog niet bekend zijn had de gemeente de mensen kunnen ge-ruststellen dat in 2015 sprake is van een

overgangsjaar, waarin allerlei fout lopende zaken kunnen worden hersteld. Een gemis-te kans dus.”

ZondeUiteraard was de gemeente wel benaderd in de persoon van Beurskens. Het gesprek eindigde met de hoopvolle mededeling dat de gemeente het ‘zonde van de tijd’ vond. Wethouder Eef Schoneveld, die op per-soonlijke titel de markt bezocht en de zorg van de gemeente in zijn portefeuille heeft, antwoordde desgevraagd dat de gemeente hier zeker had moeten staan. Het waarom moest hij schuldig blijven, maar mogelijk heeft de huidige enorme hoeveelheid werk in het gemeentehuis een rol gespeeld.

WijkzusterDe markt kende een grote diversiteit aan zorgmogelijkheden, zoals de informatie over en van de wijkzuster, die overigens ressorteert onder de Stichting Surplus. De Kruisvereniging Brabant heeft namelijk zelf geen personeel in dienst. Surplus was eveneens met een stand ver-tegenwoordigd met informatie over onder

andere dagverzorging, zorgboerderijen, alsmede steun- en pluspunten. Ook enkele instellingen op gezondheidsgebied waren aanwezig, met name de Hartstichting en de Diabetesvereniging. Bij deze laatste kon men het glucosegehalte laten me-ten met een ‘mobiel’ meetinstrument dat reeds bij vele diabetici in gebruik is.

LoopfietsVoor hulpmiddelen ten behoeve van (min-der)validen kon men onder meer terecht bij Stelcomfort. Het complete assortiment in Zevenbergen zorgt ervoor dat men niet naar Breda of Roosendaal hoeft af te reizen. Zo is een loopfiets in de handel voor (tij-delijk) mindervaliden waar een rollator niet volstaat. Een bijzondere stand was die van Mamma Care. Dit jonge bedrijf is gespeci-aliseerd in bh’s voor vrouwen die na een operatie aan borstkanker een borstrecon-structie hebben gekregen. Bewust hadden de organisatoren bij het benaderen van de standhouders gekozen voor bedrijven en instellingen in (de nabij-heid van) Zevenbergen.

Veel belangstelling voor Gezondheidsmarkt in De Lindonk

Gemeente grote afwezige

Mamma Care biedt vrouwen met een borstreconstructie passende bh’s. FOTO CEES VAN DER BURG

ZEVENBERGEN – De eerste door de Zevenbergse afdeling van de Kruisvereniging Brabant georganiseerde Ge-zondheidsmarkt is afgelopen zaterdag druk bezocht. Onder de tientallen informatiekramen werd het WMO-loket van de gemeente node gemist.

MOERDIJK - De Fotoclub Moerdijk heeft een unieke samenstelling. Om-dat de club erg groot is (ruim 75 leden) zijn er zeven zogenaamde focusgroe-pen gevormd. Elke focusgroep legt zich toe op een iets ander onderwerp. Bij drie groepen is dat onderwerp “al-gemeen”, maar er zijn ook groepen met zeer specifieke interesses zoals natuur, objecten en mensen.

Op de 11e november wordt door de club een openbaar toegankelijke avond geor-ganiseerd waarop alle groepen elkaar iets vertellen over de activiteiten van het afge-lopen jaar en de plannen voor het komende jaar. Dat gebeurt in korte presentaties van maximaal 10 minuten elk.In zeven keer 10 minuten, verdeeld over drie blokken, wordt er dus ene totaalbeeld van de fotoclub geschetst.

Daarnaast heeft elke groep een soort stand waar iemand van die groep aanwe-zig. Daar kan de bezoeker meer informatie krijgen over de activiteiten van de groep. Voor, tussen en na de drie blokken met presentaties heeft u voldoende gelegen-heid om bij die stands te kijken. U kunt dus kennis maken met alle geledingen van de fotoclub op één avond. Naast de presen-taties wordt er ook werk getoond van de groepen alsmede de foto’s die eerder al in september te zien waren in het gemeen-tehuis. Het geheel is nadrukkelijk niet be-doeld als complete expositie, maar deze avond geeft wel een beeld van wat er zoal aan foto’s wordt gemaakt in de club.Meldt u aan bij [email protected] en u bent van harte welkom. Aanvang 19.30 uur in MFC De Kristal, Kristallaan 25c in Zevenbergen. Zaal open vanaf 19.00 uur.

Presentatie Fotoclub Moerdijk

ZEVENBERGEN - Zoals overal in ons vaderland ondervond ook Zevenber-gen de terugslag van de overmoed van het Duitse Rijk. Hitler had in-middels in Europa de totale oorlog afgekondigd en gebruikte de Duitse arbeidskrachten voor het front en haalde vervangende hulp uit zijn win-gewesten.

Tijdens WO- II probeerden velen in Neder-land te ontsnappen aan de Duitse bezetter door onder te duiken. Na de Duitse inval werd de groep mensen, die zich voor de bezetter verborgen moest houden, steeds groter; joden vooral, maar ook veel verzetsmensen, studenten, ho-mo’s, mannen die weigerden in Duitsland te gaan werken, maar ook geallieerde pi-loten en spoorwegmensen die in septem-ber 1944 in staking waren gegaan.Honger heeft niemand in Brabants Westhoek ge-leden. Hier op het platteland was er nog al wat te krijgen of te kopen. In de steden en vooral in de Randstad was het wel heel anders; daar was op een gegeven moment aan alles te kort.Na een zware strijd in de zomer 1944 braken de Amerikanen op 27 juni ten zuiden van St. Loo door de Duitse verdedigingslinies en begon de opmars naar Parijs die zij op 27 juni triomfante-lijk binnentrokken. Op 4 september werd Brussel bevrijd, direct daarna gevolgd door Antwerpen. De eerste Nederlandse stad, die werd bevrijd, was Maastricht op 14 september en de algehele bevrijding van ons land leek nu erg nabij. De gealli-

eerde opmars leek niet te stuiten en leidde enerzijds tot overspannen verwachtingen bij de bevolking, anderzijds tot paniek bij alles wat Duits of Duitsgezind was.Op dit moment, dat de geallieerde legers in hoog tempo Brabant naderden, waren er twee dingen die de gebeurtenissen in de komende twee maanden zouden bepalen. De Duitse generaal Chill zag kans om uit allerlei vluchtende eenheden even ten zui-den van de Nederlandse grens een nieuwe frontlijn te vormen. Tegelijkertijd gaf de Brit Mountgomery zijn troepen bevel de opmars te staken omdat de aanvoerlijnen te lang werden. Als echter op 6 september toch de aanval op de linie van de Duitser Chill losbarstte, meenden de Britten “een wandeling van een dag” nodig te hebben. Mis dus, het zou nog een maand duren alvorens de eerste Britten West- Brabant “binnen wandelden”.Deze, ook voor alle kernen van de ge-meente Moerdijk gruwelijke Tweede Wereldoorlog, staat nog bij velen diep in het geheugen gegrift. De gezamenlijke Moerdijkse heemkundekringen houden in de gehele maand november in de hal van het gemeentehuis in Zevenbergen een fototentoonstelling over de Tweede We-reldoorlog in de gemeente Moerdijk, die tijdens openingstijden op werkdagen uit-gebreid is te bezichtigen. Tevens houdt de Zevenbergse heemkundekring in “Zeven Schakels” een extra foto- expo over WO- II in Zevenbergen. Deze tentoonstelling is eveneens, in de maand november, elke dag doorlopend te bekijken.

Fototentoonstelling over Tweede Wereldoorlog

BEDRIJVIG NIEUWS- ADVERTORIAL -

Modoc Uitzendbureau - Hoogstraat 2- 4691 CB Tholen

THOLEN - Nu bijna vijf jaar geleden begon het avontuur aan de Hoogstraat 2 te Tholen, de opening van Modoc Uitzendbureau. De afgelopen jaren heeft het volledige team, dat inmid-dels is uitgebreid tot zeven collega’s, succesvol gebouwd aan de naamsbe-kendheid en aan langdurige relaties met werkzoekenden en bedrijven bin-nen ons netwerk.

Het familiebedrijf Modoc, opgericht door Moeder Marja de Heer en dochter Linda van Wensen, gaat op een bijzonder per-soonlijke manier aan de slag voor mensen die op zoek zijn naar een vaste of flexibele baan. Modoc is actief binnen alle branches. Onze vestiging in Tholen is hoofdzakelijk in de techniek, productie en transport &logistiek actief.Modoc werkt. En hoe! Logisch dan ook dat de naam Modoc Uitzendbureau met ingang van 1 november aanstaande wordt gewijzigd in Modoc Werkt. Deze naam

dekt de lading van onze werkzaamheden eens te meer, omdat we ons al lang niet meer enkel als uitzendbureau profileren. Zo houden we ons al jaren bezig met wer-ving & selectie, payrolling, opleidingen en detachering. Met de vakkennis die we in huis hebben bestrijken we het gehele HR spectrum. Dit heeft ons doen ontwikkelen tot een allround adviseur en leverancier op het gebied van werk.Modoc Werkt op het eiland Tholen. De volgende quote onderstreept dit; “Wij zijn authentiek en herkenbaar. Tholenaren verschuilen zich niet maar slaan hun vleu-gels, privé en zakelijk, uit naar West Bra-bant. Zo verbreden ze hun horizon en krijgt hun handelsgeest alle ruimte. Maar zodra de zaken zijn afgehandeld wél terug naar huis: over de brug naar Tholen (DNA onderzoek Tholen)”.Modoc werkt voor iedereen met deze ar-beidsmentaliteit. De trots op deze reputatie en de trots op de regio, zijn de basis ingrediënten voor het

“Modoc-gevoel”.Modoc voegt daar graag arbeidsvitami-nen, creativiteit en een flinke dosis werk-plezier aan toe door o.a. een persoonlijke benadering, het in kaart brengen van ta-lenten en het bieden van ontwikkeltrajec-ten. Werkgevers kunnen de flexibiliteit van hun organisatie optimaliseren zonder in te leveren op kwaliteit en betrokkenheid. Samen bouwen aan de toekomst van hun bedrijf en de regio.

De Modoc aanpak werkt zo goed, dat we gaan uitbreiden met een tweede vestiging in Kortgene op Noord-Beveland. Per 3 november opent Modoc Werkt hier haar deuren, om zo een nog betere optima-lisatie van vraag en aanbod op de arbeids-markt van Noord-Beveland en de rest van Zeeland te kunnen realiseren. Daarmee hebben de werkzoekenden en werkgevers van Noord-Beveland voor het eerst een eigen uitzendbureau. Hét uitzendbureau voor mensen die op zoek zijn naar concrete en persoonlijke

ondersteuning bij het vinden van de baan die bij hen past. De werkbemiddelaar die meedenkt met uw bedrijf en de regio.

Met ingang van maandag 3 november opent Blazien de Looff (geboren en geto-gen Peelander met 15 jaar ervaring in de

uitzendbranche) samen met Freek Geuze namens Modoc de deuren van de nieuwe vestiging in Kortgene.Modoc Werkt aan jouw toekomst!

Voor meer informatie zie www.modocwerkt.nl

Modoc Werkt voor Tholen

Het familiebedrijf Modoc is opgericht door MOeder Marja de Heer en DOChter Linda van Wensen.

Page 11: Dm 20141105

www.internetbode.nl

voor het (gratis)

aanleveren van al

uw nieuws

Uw oude dak

vervangen met

nieuwe golfplaten

of

epdm dakrubber

Tel. 06 - 20957897

Uw oUde kabel en metalen z i jn geld waard!Gebr. Timmermans is al bijna 60 jaar actief in de recycling van metalen. Wij beschikken over de vereiste vergunningen en zijn ISO gecertificeerd.

U kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante betaling, aanleveren.ook kunnen wij, bij voldoende volume, containers op uw locatie plaatsen.

openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-17.45 uur • vrijdag 07.30-15.45 uur • zaterdag 07.30-12.15 uur

gebr. timmermans b.v.boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat

4751 Xk oud gasteltel.: 0031 (0)165 - 31 77 [email protected] www.krt.nl of mobiel.krt.nl

Metaalprijzen geldig week 45 vanaf totplastic koper kabel € 1,50 € 2,50 p/kgstekkerkabel € 0,50 € 1,00 p/kgplastic aluminium kabel € 0,65 p/kgloodkabel koper € 0,85 € 1,10 p/kgloodkabel aluminium € 0,45 p/kgzuiver blank koper € 4,40 p/kgonzuiver koper € 4,00 p/kggemengd rood € 3,20 € 3,50 p/kggeel koper € 2,30 p/kgaluminium € 0,75 p/kgroest vrij staal € 0,75 p/kgzuiver lood € 1,00 p/kgzink € 0,80 p/kgelectro motoren € 0,30 p/kgijzer € 0,15 p/kgaccu’s € 0,33 p/kgwasmachines, drogers per kg € 0,10 p/kgauto katalysator per stuk € 20,00

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingen.

Uw oUde kabel en metalen z i jn geld waard!krt is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in het verwerken van kabel en metalen.

wij zijn iSo 9001:2000 gecertificeerd en beschikken uiteraard over de vereiste (milieu)vergunningen.

U kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante betaling, aanleveren.ook kunnen wij, bij voldoende volume, containers op uw locatie plaatsen.

openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-18.00 uur • vrijdag 07.30-16.00 uur • zaterdag 07.30-12.30 uur

gebr. timmermans b.v.boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat

4751 Xk oud gastelTel.: 0165 - 31 77 [email protected] www.krt.nl

metaalprijzen geldig week 32 vanaf tot

plastic koper kabel € 1,90 € 2.90 p/kgplastic aluminium kabel € 0,70 p/kggrondkabel koper € 0,95 € 1,15 p/kggrondkabel aluminium € 0,50 p/kgzuiver blank koper € 5,80 p/kgonzuiver koper € 5.30 p/kggemengd rood € 4,80 € 5,05 p/kggeel koper € 2,95 p/kgaluminium € 0,95 p/kgroest vrij staal € 1,30 p/kgzuiver lood € 1,20 p/kgzink € 0,80 p/kgelectro motoren € 0,50 p/kgijzer € 0,21 p/kgaccu’s € 0,45 p/kgwasmachines, drogers per kg € 0,21 p/kgauto katalysator per stuk € 15,00

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingen.

Te huurIn Klundert

(nabij industrieterrein Moerdijk)

OPSLAG-, WerK-,KANTOOrruimtes nodig?

70 m2 - 180 m2 240 m2 - 450 m2

480 m2

tegen aantrekkelijke prijzen

INfO:

J. den hollanderverhuur B.V.

Bel: [email protected]

of kom langsop Molenvliet 1 te Klundert

24-uur

bandenpech service:

0168 - 40 32 39

voor bedrijven

Levering en montage van: Personenwagenbanden

Vrachtwagenbanden

Tractorbanden

Heftruckbanden

Tuinbouwbanden

Grondverzetbanden

Motorbanden/accu’s

Accu’s

Sportvelgen

OER-DEGELIJK!

Dynamoweg 6, Klundert Tel. [email protected] www.groenenbergbanden.nlOpeningstijden: Ma. t/m Vr. 8.30-17.30 Zat. 8.30-12.30

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418www.deschanstuinschermen.nl

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren.Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan.Betonpaal in combinatie met betonplaat.Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

Evt. gratis thuisbezorging.

Ook voor rooienen verwijderenvan uw oudeerfafscheding!!!

ONGEDIERTE?

GRATIS!

Wilt u meer informatie

bel 088 - 22 121 22of kijk op:

GRATIS!

DeskunDig enbetrouwbaar

Slagingskans 75%, al 30 jaar succesvol.Lia van der Wel 0165-388816Of 088-0221900 (alle regio’s)

www.mens-en-relatie.nlomdat niets zo persoonlijk is als een relatie

Erkend branchevereniging SinglesKeurmerk en Geschillencommissie

ag

Restaurant ● Bowling ● Feestzaal

Voor meer informatie en reserveringen: � 0168-370545Hazeldonkse Zandweg 28b Zevenbergen

www.de3musketiers.nl

Restaurant ● Bowling

1e en 2e KerstdagKerstbrunch € 29,75 p.p. vanaf 11.00 uur

Kerstdiner € 49,50 p.p. 4 gangen vanaf 16.00 uur

Kerstbuffet € 39,50 p.p. van 15.00 tot 17.30 uur en van 18.30 tot 21.00 uur

* * * * VOOR BIJ U THUIS: * * * * Kerstschotel € 16,00 p.p.

Buffet Noël € 29,50 p.p.(Warm- en koud buffet incl. dessert)

Gratis bowlenvoor de kinderen van 11.00

tot 13.00 uur

RadiateuR stuk?auto, tractor,

motor, schip…Teunis bellen!

0113-216261

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland Word vergoed door alle verzekeringsmaatschappijen Geen ontwenningsverschijnselen 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Ook ’s-avonds en in het weekend

● Hoogste slagingspercentage, 90,5%● Nieuwste methode -> Luxopuncture● Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

● 3 behandelingen van 20 minuten● Geen extra kilo’s en pijnloos● Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

Definitief AFSLANKEN!!!!●Nieuwstemethode- > Luxopuncture●GEEN JOJO-EFFECT●Wordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!●Wekelijkseenbehandeling van 20 min.●Behandelingendoorgediplomeerde therapeuten●Luxopunctureook: BURN-OUT DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN

STOPPEN MET ROKEN

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten Geen extra kilo’s en pijnloos

Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AFSLANKEN, DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QiGong/TaiChi

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143

Behandelingen ook ’s-avonds

Etten-Leur

Dakwerkenvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nl

Bedrijvenweg 1 4793 SK Fijnaart www.ceesvanderzande.nl Tel. 0168 - 46 26 36 [email protected]

Voordelig Verbouwen i.v.m. 6% BTW op ARBEID!

Verlengd tot 1 juli 2015

D A N S E NO N T M O E T

E L K A A R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

H A R M O N I E Z A A LR I J S B E R G E N

ZAT. 15 NOv. Eddy SmetsZAT. 20 DEc. DuoEigenwijs Ingang Lagestraat 1 cq 3

Zaal open 19.30 uur start 20.30 uur_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IEDERE ZATERDAG!!K O u T E R S H O f R I J S B E R G E N

Zaal open 19.30 uur start 20.00 uur

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Telefoon: 06 22 41 43 07www.bootrijsbergen.nl

Infra & verhuur

Bestratingen -tuinaanleg/ onderhoudTel. 0165 303332

www.vanewouw.nl

Page 12: Dm 20141105

Uitkomsten raadsvergadering 30 oktoberDe gemeenteraad heeft op donderdag 30 oktober 2014 besluiten genomen over de beleids-nota’s en verordeningen in het kader van de Participatiewet, Wmo gemeente Moerdijk 2015-2017 en Zorg voor Jeugd West-Brabant West.

De volledige besluitenlijst kunt u vinden op de website. Neem voor meer informatie contact op met de raadsgriffier, de heer H.D. Tiekstra, via telefoon 14 0168 of e-mail [email protected].

Uitnodiging raadsvergadering 13 novemberDe gemeenteraad vergadert op donderdag 13 november 2014. De vergadering is openbaar en begint om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. In deze vergadering komt de vaststelling van de beleidsbegroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2018 aan de orde.

Via http://moerdijk.raadsinformatie.nl kunt u de raadsvergadering (ook na afloop) beluisteren. De beslui-tenlijst wordt achteraf zo snel mogelijk op de website geplaatst. Neem voor meer informatie contact op met de raadsgriffier, de heer H.D. Tiekstra, via telefoon 14 0168 of e-mail [email protected].

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 154761 BJ Zevenbergen

OpeningstijdenMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uur

PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten buiten kantoortijd: 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEENTE MOErDIJK5 NOVEMBEr 2014

FOTO VAN DE WEEK:

‘Herfst in de Fendert’

Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar [email protected]. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

Ingezonden door Anja Moerland

InFOrmaTIeaVOnd‘HerInrIcHTIng cenTrum STanddaarBuITen’

Start uitvoeringIn het afgelopen jaar zijn de voorbereidingen

getroffen voor de herinrichting van het centrum

van Standdaarbuiten. Het werk is inmiddels aan-

besteed en aangenomen door Gebr. De Leeuw

BV uit Oosterhout. Op 24 november start de aan-

nemer met de uitvoering van de werkzaamheden.

Gebr. De Leeuw organiseert samen met de

gemeente een informatieavond op maandag 10

november in ’t Sandt, Timberwolfstraat 5a in

Standdaarbuiten. De zaal is geopend vanaf 19.30

uur, het programma start om 20.00 uur. Op de

avond wordt het projectteam voorgesteld en een

toelichting gegeven op de planning en fasering.

InrichtingsvoorstelTimberwolfstraatOp de informatieavond ligt tevens een inrich-

tingsvoorstel ter inzage voor de Timberwolfstraat.

Aansluitend aan de herinrichting van het centrum

wordt deze straat vanaf de Dr. Poelstraat tot aan

de Van Glymesstraat aangepakt, in verband met

het vervangen van de zieke paardekastanjes.

Vorige week was in het nieuws dat de DigiD van inwoners van onder andere gemeente Moerdijk moge-lijk in verkeerde handen kon vallen bij het aanvragen van producten via de website. Het digitale loket bevatte inderdaad enige tijd een kwetsbaarheid. Gelukkig is dit na de signalering meteen verholpen. In dit bericht leest u een toelichting van de gemeente.

Conform de eisen vindt jaarlijks een audit plaats van ons digitale loket. Bij de laatste audit zijn geen kwets-baarheden gesignaleerd. Enkele weken geleden kregen we van onze websiteleverancier het signaal dat het digitale loket een kwetsbaarheid bevatte. Dat is natuurlijk onacceptabel. Onze inwoners moeten op een veilige manier digitaal zaken kunnen doen. Er is onmiddellijk actie ondernomen en er is een nieuwe omgeving geïnstalleerd. Er zijn vervolgens ook externe testen uitgevoerd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in bevei-ligingsvraagstukken. Dit bedrijf heeft geconstateerd dat er GEEN misbruik heeft plaatsgevonden op onze site voordat het probleem werd ontdekt. Daarnaast heeft de verantwoordelijke overheidsorganisatie voor DigiD, Logius, ook een test uit laten voeren op ons systeem en geconcludeerd dat de kwetsbaarheid is verholpen.

uitnodiging middag en avond over snoeien lindebomen binnensingelIn het voorjaar zijn enkele bomen aan de binnensingel in Willemstad omgewaaid. De gemeente heeft daarom alle lindebomen aan de binnensingel laten onderzoeken op vitaliteit en stabiliteit. Uit het onderzoek is gebleken dat de bomen een verhoogde kans hebben op omwaaien, door de steeds vaker voorkomende windstoten.

Inloopmiddag en -avondNatuurlijk heeft het snoeien invloed op het aanzicht van de binnensingel. Daarom houdt de gemeente op don-derdag 13 november aanstaande een inloopmiddag en –avond. Tijdens deze inloopuren kunnen belangstellenden zien hoe de binnensingel er na het snoeien zal uitzien. Dat kan op basis van een visualisatie middels tekeningen, waarbij groenadviseurs van de gemeente uitleg zullen geven. Geïnteresseerden kunnen binnenlopen in het Mau-ritshuis, van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.

mOerdIjK.nL VeILIg

WILLemSTad

GEZOCHT: ENErGIEAMBASSADEUrSSamen met andere gemeenten in de regio West-Brabant werkt de gemeente Moerdijk aan energiebespa-ring bij woningen. Hiermee streven we naar een lager energieverbruik in de regio en vermindering van de C02-uitstoot.

We zoeken vrijwilligers, die wonen in de gemeente Moerdijk en die als energieambassadeur woningei-genaren in de gemeente Moerdijk advies op maat willen geven over het treffen van energiebesparende maatregelen.

Op grond van de daadwerkelijke situatie wordt door u bepaald welke maatregelen het meest interessant zijn. Het onafhankelijk advies op maat is een tastbaar en praktisch product voor de eigenaar van de woning.

WIe ZOeKen We?Iedereen met technische interesse, affiniteit met energiebesparing en enthousiasme om woningeigenaren te adviseren, kan energieambassadeur worden. De specifieke kennis die nodig is, krijgt u aangereikt in een (gratis) tweedaagse cursus. U leert daarin te kijken naar aspecten als isoleren, verwarmen en ventileren. Daarna kunt u in uw eigen gemeente bij mensen thuis zelfstandig technisch advies uitbrengen en weet u alles over de verschillende subsidiemogelijkheden. De adressen die bezocht moeten worden krijgt u aange-reikt. Inwoners kunnen zich hiervoor aanmelden. De adviezen van de energieambassadeurs worden altijd zeer gewaardeerd.

WaT BIeden We?Om het advies te kunnen geven, krijgt u een tweedaagse cursus bij Avans in Tilburg, waarvan anderhalve dag theorie en, om de opgedane kennis te oefenen in de praktijk, een halve dag praktijk in de vorm van het ‘doorlichten’ van een woning. De cursus zal eind november/begin december 2014 worden gegeven. In januari 2015 zullen dan de eerste energie-adviezen gegeven kunnen worden. De tijdsinvestering is in onder-ling overleg te bepalen. U kunt in aanmerking komen voor een reiskostenvergoeding.

aanmeLdenU kunt zich tot uiterlijk 17 november 2014 aanmelden bij de gemeente Moerdijk, t.a.v. Alex Crane via tel. 14 0168, e-mail [email protected]. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.vrijwilligerswerkmoerdijk.nl

Page 13: Dm 20141105

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

Adres Omschrijving project Graanweg 8 Moerdijk Het oprichten van een

inrichting en het bouwen van een overkapping op reeds gerealiseerd beton-wanden.

ONTWERP BESCHIKKING WABO UITGEBREIDEVOORBEREIDINGSPROCEDURE

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevings-recht vergunning te verlenen voor:

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbeho-rende stukken liggen met ingang van donderdag 6 november 2014 tot en met woensdag 17 december 2014 ter inzage in het gemeentehuis.

ZienswijzenBinnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

BEKENDMAKINGENHieronder en op de volgende pagina geven we een kort overzicht van de gemeentelijke be-kendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tij-dens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

Bent u 18 jaar of ouder en heeft u een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm (die op u van toepas-sing is)? Dan heeft u in 2014 recht op een eenmalige koopkrachttegemoetkoming. Het kabinet geeft extra finan-ciële ondersteuning aan inwoners met een laag inkomen. Hiermee wil het kabinet eenmalig het koopkrachtverlies van de sociale minima in 2014 verzachten.

De hoogte van deze koopkrachttegemoetkoming staat vast en is:• € 100,-- voor samenwonenden/gehuwden• € 90,-- voor een alleenstaande ouder• € 70,-- voor een alleenstaande.

De tegemoetkoming ontvangt u automatisch als u een uitkering van degemeente heeftOntving u op 01-09-2014 een WWB, IOAW of IOAZ-uitkering van de gemeente Moerdijk? Dan krijgt u dit bedrag automatisch gestort in november/december 2014. U hoeft hiervoor niets te doen. Ontving u op 1 september 2014 een bijstandsuitkering in de vorm van een ’aanvullende inkomensvoorziening ouderen’? Dan wordt het bedrag automatisch betaald door de Sociale verzekeringsbank. U hoeft dan ook geen aanvraag in te dienen bij de gemeente.

De tegemoetkoming moet u aanvragen als u geen uitkering van degemeente heeftVoldoet u aan de voorwaarden, maar ontving u op 1 september 2014 geen uitkering van de gemeente Moerdijk? Dan kunt u vanaf 1 november 2014 een aanvraag indienen bij team Werk en inkomen. U mag deze aanvraag indienen tot 15 december 2014.

Het aanvraagformulier kunt u vanaf 1 november 2014 elke werkdag tussen 9.00 – 12.00 uur ophalen in het gemeentehuis. Kunt u het aanvraagformulier niet ophalen? Neem dan contact op met team Werk en inkomen, via tel. 14 0168. Het aanvraagformulier wordt dan opgestuurd. Weet u niet of u aan de voorwaarden voldoet? Neem dan ook contact op met team Werk en inkomen of kijk op www.laaginkomen.nl.

Voorwaarden • Voor de bepaling van de hoogte van het inkomen geldt als peilmaand september 2014. • Voor deze koopkrachttegemoetkoming geldt geen vermogensgrens van de WWB. Het eventuele vermogen

blijft dus buiten beschouwing. • De gemeente Moerdijk streeft er naar de bedragen voor eind 2014 uit te keren. • Geen recht op een koopkrachttegemoetkoming hebben: • gedetineerden; • personen jonger dan 18 jaar; • personen jonger dan 27 jaar die door het Rijk bekostigd onderwijs kunnen volgen (en die in verband hier-

mee al dan niet aanspraak hebben op studiefinanciering); • personen van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting verblijven.

InkomensgrenzenOm in aanmerking te kunnen komen voor een koopkrachttegemoetkoming mag uw inkomen niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm. Hiervoor gelden de volgende bedragen: Vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd (110% van de bijstandsnorm):Alleenstaande € 994,48Alleenstaande ouder € 1278,61Gehuwden € 1420,67

Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd (110% van de bijstandsnorm):Alleenstaande € 1090,99Alleenstaande ouder € 1372,94Gehuwd € 1501,69

Meer informatieWilt u weten of u recht heeft op extra geld? Ga naar www.laaginkomen.nl en doe de test. Daar kunt u zien of u recht heeft op extra geld. En hoe u het geld aanvraagt.

Eenmalige uitkering koopkrachttegemoetkoming 2014

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-dure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangstVoorstraat 65 in Willemstad vervangen van een gedeelte van de kap i.v.m. brandschade 27 oktober 2014Prins Bernhardstraat 1 in Zevenbergen kappen van een zieke kastanje 23 oktober 2014De Langeweg 14 in Zevenbergen realiseren van een gesloten aardwarmte systeem 22 oktober 2014Westmiddelweg 1 in Oudemolen oprichten/wijzigen van de inrichting 22 oktober 2014Achterstraat 11 t/m 39 in Willemstad gewijzigd uitvoeren van een reeds verleende vergunning (bouwen van appartementen en stadswoningen) 22 oktober 2014Patrijsweg 1 in Klundert bouwen van een nieuw bedrijfspand 24 oktober 2014Zuidlangeweg 11 in Oudemolen bouwen van tunnelkassen 27 oktober 2014

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 22 oktober 2014 tot en met 29 oktober 2014 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

GEWEIGERDE REGULIERE OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wabo hebben besloten de volgende aanvraag te weigeren:

Adres Omschrijving project Datum verzondenEerste Kruisweg 9 in Fijnaart plaatsen van een fietsenstalling 27 oktober 2014Middenweg 30 in Moerdijk verplaatsen van een bestaande traforuimte en het realiseren van een tweetal traforuimten 29 oktober 2014 met transformatoren

Adres Omschrijving project Datum verzondenHamseweg 11 in Langeweg het realiseren van verkoop van niet-streek eigen agrarische producten 23 oktober 2014

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

Aanvraag regulierbouwvergunning eerste fase

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Adres Werkzaamheden Koningin Bouwen van IngekomenWilhelmina- 6 appartementen gewijzigdestraat 2+ 4 in reguliereZevenbergen bouwaanvraag

eerste fase (ingekomen 24 oktober 2014)

Page 14: Dm 20141105

PAGINA 14

UitslagMaandag 27 oktoberUnitas B1-Virtus B1 1-1Woensdag 29 oktoberRoosendaal D4-Virtus D3 1-8Donderdag 30 oktoberVirtus B4-MOC’17 B6 3-3Zaterdag 1 novemberHaarsteeg G1G-Virtus G1 2-1Dubbeldam A1-Virtus A1 6-1DEVO A1-Virtus A2 3-1VVGZ B1-Virtus B1 1-5Virtus B2-Grenswachters B1 1-3Virtus B3-Papendrecht B3 2-3Moerse Boys B2-Virtus B4 0-1Virtus C1-Terheijden C1 0-5Virtus C2-Beek Vooruit C4 2-1Virtus C3-Baronie C9 4-3Virtus D1-DVO’60 D1 1-4Beek Vooruit D3-Virtus D2 7-1Kogelvangers D2G-Virtus D3 3-4DEVO D2-Virtus D4 4-1VVR E1-Virtus E1 3-2SC Emma E1-Virtus E2 1-5Virtus E3-Hoeven E2 3-0Roosendaal E7-Virtus E4 3-1SC Gastel E5G-Virtus E5 4-4Virtus F1-Unitas’30 F2 1-1

Virtus F2-Klundert F1 2-4Roosendaal F7-Virtus F3 12-0Virtus F4-Kogelvangers F2 6-1JEKA F11G-Virtus F5G 8-1Wieldrecht VR1 za-Virtus VR1 za 3-4SC Gastel MC1-Virtus MC1 3-1DSE MD1-Virtus MD1 0-3Virtus Mini 1-Internos Mini 1 3-5Zondag 2 novemberVirtus 1-Dubbeldam 1 4-2Virtus 2-Rood Wit W 3 6-1Raamsdonk 2-Virtus 3 2-0Klundert 2-Virtus 4 11-2IFC 7-Virtus 5 7-0Virtus VR1-Baronie VR2 4-7ProgrammaWoensdag 5 novemberVirtus B1-RBC B1 19:30Zaterdag 8 novemberVirtus 2 za-Halsteren 4 za 14:30Virtus G1-Unitas G2 11:15Heerjansdam A1-Virtus A1 14:30Virtus A2-NSV A1 12:45Papendrecht B1-Virtus B1 10:30Halsteren B2-Virtus B2 13:15De Alblas B3-Virtus B3 14:30Virtus B4-Internos B3 12:45Virtus C1-VVR C1 14:45

Virtus C3-JEKA C10 12:45TSV Gudok D1-Virtus D1 12:00Virtus D2-Madese Boys D2 11:15Virtus D3-Klundert D2 10:00Hoeven D3-Virtus D4 11:30Virtus E1-Baronie E2 10:00GSC/ODS E1-Virtus E2 09:45Internos E2-Virtus E3 08:45De Fendert E3-Virtus E4 08:45Victoria’03 E5-Virtus E5 09:00Virtus F1-Seolto F1 10:00Virtus F2-Dubbeldam F3 09:00Virtus F3-Unitas’30 F8 10:00Internos F4-Virtus F4 08:45Virtus F5G-Roosendaal F8 09:00Virtus VR1 za-Rijsoord VR1 za 14:30ST SC Welberg/NVS MA1-Virtus MA1 13:30FC Dauwendaele MC1-Virtus MC1 09:30Rood Wit W MD1-Virtus MD1 09:30Virtus Mini 1-Dongen Mini 3 09:00Zondag 9 novemberRijen 1-Virtus 1 14:30Moerse Boys 3-Virtus 2 12:00Virtus 3-OMC 2 12:00Virtus 4-Hoeven 3 12:00Virtus 5-Groen Wit 6 10:00Terheijden VR1-Virtus VR1 11:00

Winst voor Virtus 1

FIJNAART - De 2e ronde van de Win-tercompetitie jeu de boules werd ge-speeld van de Jeu de boulesclub op zaterdagmiddag 1 november.

Einduitslag: 1. Piet van Pelt 3+19, 2. Ger Lips 3+16, 3. Gerrit Blokland 3+15. De aan-moedigingsprijs ging naar Mart Noordijk.Volgende wedstrijd is 29 november.

Jeu de Boulesclub FijnaartZEVENBERGEN - Hier de uitslagen van 31 oktober.Baan 1: Hilde Oosterling 395 pins, Nelie Hoeven 355 pins, Adrie Struik 476 pins. Baan 2: Corrie v.d. Sijde 78 pins, Jan Ze-venbergen 423 pins, Willem Wolvers 312

pins. Baan 3: Nel Anemaat 409 pins, Ger-rie d.Jong 222 pins, Ton Kuipers 375 pins.Baan 4: Riet Vos 339 pins, Wim Martens 394 pins, Thea Struik 444 pins. Baan 5: Hanna d. Mulder 272 pins, Bob v.Es 282 pins, Mia Lokers 263 pins. Baan 6: Martha

Rijnart 415 pins, Netty Nagtzaam 318 pins, Jan Hasper 291 pins. De hoogste game bij de dames Nel Anemaat met 157 pins, maar de hoogste score Thea Struik met 444 pins. Bij de heren Adrie Struik met 191 en 476 pins.

SBZ Zevenbergen De 3 Musketiers

STANDDAARBUITEN - Vampieren, heksen, zombies, enge feeën, griezels en monsters waren afgelopen zater-dagavond allemaal naar de kantine van vv SVC gekomen. Niet voor niks natuurlijk, alle enge verschijningen wilde maar een ding, en dat was mee doen met de Halloween Bingo bij SVC.

Uitslagen jeugdZaterdag 1 novemberODIO A1-SVC A1 3-1SVC C1-DVO C2 5-0

MOC D3-SVC D1 4-0SVC E1-Papendrecht E2 3-1Unitas E12-SVC E2 2-2SC Gastel F2-SVC F1 8-2SVC F2-Seolto F2 7-1Uitslagen seniorenZondag 2 novemberWVV 1-SVC 1 3-0SVC 2-Cluzona 2 5-4SVC 4-TPO 2 1-2SC Kruisland 4-SVC 5 3-4DEVO Vr2-SVC Vr1 4-1Programma jeugdZaterdag 8 novemberSVC A1-RoodWit A1 14.30

MOC C3-SVC C1 13.00VVR D2-SVC D1 11.00Pelikaan E3-SVC E1 10.15SVC E2-BSC E5 10.30DIOZ F1-SVC F1 10.00SVC F2-Victoria F3 09.30

Programma seniorenZondag 9 novemberSVC 1-RBC 1 14.30DOSKO 3-SVC 2 13.00Kruisland 3-SVC 3 11.00BSC 7-SVC 4 10.00SVC 5-MOC 6 09.45SVC Vr1-Hoeven Vr1 12.00

Halloween bij SVC

MOERDIJK - Door een zware neder-laag tegen Tanaka en een goed resul-taat van concurrent Vice Versa, wordt de strijd van het 1e seniorenteam van tafeltennisvereniging Witac’89 tegen degradatie ongemeen spannend.

Geflatteerd was de 2-8 overwinning van Tanaka op Witac 1 wel. Zowel Albert de Jong als Willem Maris verloren hun 1e wedstrijd met 2 punten verschil in de 5e game. Na 7 partijen keek Witac tegen een 0-7 achterstand aan. Gelukkig konden Al-bert en Ria van Meel in hun laatste partij nog een winstpartij uit het vuur slepen. In St Willebrord was The Back Hands te sterk voor het 2e seniorenteam van Witac (7-3). Rinus Huybregts speelde al zijn partijen in 5 games en wist 2 partijen in winst om te zetten. Piet van Beers slaagde er in om 1 zwaar bevochten zege te boeken. Cor Bom verzuimde in 1 partij, na diverse match-points, om de winst te grijpen.Witac 3 deed in St Annaland goede zaken tegen Smash’76. De buit werd gelijk ver-deeld tussen Martien Fransen, Kees He-ijstek en Arthur Baalman, die elk 2 maal zegevierden. Ook het dubbelspel was een prooi voor Witac, waardoor een 3-7 eind-overwinning werd bereikt.

Het 4e seniorenteam behaalde een prima overwinning tegen Hotak’68 uit Hooger-heide. Desiree Nieuwkoop verraste in deze wedstrijd met 3 degelijke winstpartijen, o.a. tegen een tegenstander die tot dan nog ongeslagen was in de competitie. Erik Maliepaard en Michel Wessels konden hier nog 2 zeges aan toevoegen (eindstand 7-3).Het 1e jeugdteam is in een sterke poule ingedeeld en heeft het daardoor erg zwaar deze competitie. In Etten-Leur leed dit team een 8-2 nederlaag. Lichtpuntjes in deze wedstrijd waren 2 fraaie zeges van Manon Gerritsen. Yoran van der Zwaag was eenmaal erg onfortuinlijk met een 14-12 nederlaag in de 5e game.Witac 2 van de jeugd verloor in Roosen-daal de aansluiting met de koppositie door een zware 9-1 nederlaag tegen ODT-Kla-verblad Verz. Alleen Luc Roodenburg wist een partij naar zich toe te trekken.Het 3e jeugdteam draait bij de starters een uitstekend seizoen en is na de 2-8 overwinning op Smash’76 op de 2e plaats beland. Maik Maliepaard en Jenniffer Ma-rijnissen boekten beiden de volle winst. Desiré Voet volgde dit spoor met 2 zeges in het enkelspel. Met dit resultaat heeft Witac de koploper in het vizier.

Spannende degradatiestrijd

HEIJNINGEN - Na 10 jaar keerde de 20 jarige Heijningse zwemster Estrella Wierikx terug in het zwembad waar ze als 10 jarige met wedstrijdzwemmen begonnen is. Aldaar kwam ze haar “oude trainer” Henk Sebrechts, de huidige hoofd-coach van de Roosen-daalse zwemvereniging Hieronymus, na al die jaren weer eens tegen.

Met volgende week de Nederlandse Kampioenschappen korte baan voor de deur had Estrella besloten om weer eens

een wedstrijd in de regio West-Brabant te zwemmen. Ze kreeg toestemming van haar huidige club PSV-Eindhoven om in Roosendaal deel te nemen alvorens eind november naar Australië te vertrekken. De Heijningse startte op de 50 meter school-slag, de 100 meter wisselslag, de 50 meter vlinderslag en de 50 meter vrije slag. Zo-wel de schoolslag als de wisselslag wist zij met ruime voorsprong te winnen. Op de 50 meter vlinderslag tikte zij als 2e aan en bij de vrije slag kwam zij niet verder dan de 3e plaats.

Estrella Wierikx wint schoolslag en wisselslag

Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften

Burgemeester en wethouders maken bekend dat maatwerkvoorschriften in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn opgelegd aan:

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schrif-telijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

MELDINGEN WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende meldingen (artikel 8.41 Wm) zijn ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer• Zeldenrust V.O.F., Hazeldonkse Zandweg 105 in Zevenbergen voor het veranderen van de inrichting.

• JVG Klundert BV, Vlietweg 1 in Klundert voor het oprichten van een inrichting.

BESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning verleend voor:

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 6 november 2014 tot en met woensdag 17 december 2014 ter inzage in het gemeentehuis.

BeroepBelanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de Rechtbank Zeeland West-Brabant, team Bestuursrecht, postbus 90.006, 4800 PA Breda. De vergunninghouder kan, ondanks een beroepschrift, na afloop van de beroepstermijn toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, tegelijkertijd met of ná het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzienin-genrechter van de Rechtbank Zeeland West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Adres Omschrijving project Markweg Zuid 34, Heijningen Veranderingsvergunning voor het bewerken en verwerken van kunststof en polyester.W.B. Bijl Profielen B.V.Sluisweg 12, Heijningen Gedeeltelijk intrekken van de veranderingsvergunning Wet milieubeheer d.d. 10 juni 2008, voor de soorten enChugoku Paints B.V. hoeveelheden aanwezige gevaarlijke stoffen waarop het verzoek zich richt; alsmede het voorschrift 1.1.2 van de vergunning d.d. 10 juni 2008 te wijzigen, zodat de maximaal toegestane hoeveelheden en soorten gevaarlijke stoffen die binnen de inrichting aanwezig mogen zijn opnieuw zijn vastgelegd.

Naam en Opleggen Datumadres maatwerk- verzondeninrichting voorschriften op grond van het aspect Mamach Machine Geluid 23 oktoberhandel BV, 2014Campagneweg 10in Zevenbergen

Page 15: Dm 20141105

OURANT NAC - SC EXCELSIOR 9 augustus

INNOVATIEF ONDERWIJSPROGRAMMA GROEIT BINNEN EN BUITEN BETAALD VOETBAL

10.000 DEELNEMERS JUBILEREND PLAYING FOR SUCCESS

Deze week is een speciale week voor Playing for Success. Het initiatief bestaat vijf na-melijk jaar en ook de Bredase afdeling, gevestigd in de NACademy van het Rat Verlegh Stadion, viert daarom feest.

FOTO MAURICE VAN STEEN

'Playing for Success' is een naschools pro-gramma, dat is bedoeld voor kinderen van 9 tot 14 die op school niet de prestaties leveren die van hen worden verwacht. Vaak heeft dat sociaal-emotionele redenen. De bijzondere locatie, de intensieve bege-leiding en de contacten met de spelers zorgen ervoor dat kinderen weer ervaren dat ze wel degelijk kunnen leren en dat leren ook gewoon leuk kan zijn. Het hele stadion wordt ingezet bij allerlei opdrach-ten die te maken hebben met taal, rekenen of ICT. In het Rat Verlegh Stadion betekent dat bijvoorbeeld het opmeten van de lijnen rond het veld. Playing for Success noemt het "Leren met een WOW-factor".

Het project bestrijkt inmiddels zo’n 10.000

KLEED JE GEEL-ZWART!

GRAND OPENING FAN-SHOP GROOT SUCCES

Na wekenlang hard werken is de Fanshop in het Rat Ver-legh Stadion op donderdag 23 oktober officieel geopend. De winkel heeft (met dank aan het Bredase grafische bedrijf Impressive Shit, fotograaf Maurice van Steen en grafisch vormgever Batucada Design) een nieuwe NAC-feel gekre-gen met levensgrote posters, mooie NAC-uitingen en een nieuwe fancorner! Zes spelers openden de nieuwe fanshop onder de belangstelling van tientallen toegestroomde NAC-koopjesjagers. Om de opening te vieren kwamen Mats Seuntjens, Elson Hooi, Adnane Tighadouini, Kenny van der Weg, Mounir El Allouchi en Joeri de Kamps in tweetallen langs om handte-keningen uit te delen en op de foto te gaan. Sommige spelers bleven langer dan gepland hangen, waardoor op het hoogtepunt van de avond een half basiselftal door te fanshop zwierf.

Voor mensen die zich graag in geel-zwart hullen is er overi-gens goed nieuws. De fanshop is sinds de opening elke werk-dag geopend tijdens de kan-toortijden van NAC. Het NAC-kantoor is dagelijks geopend van 9:00-17.00 uur.

NAC DOOR IN BEKER NAC speelt in de 1/8e finale van de KNVB beker uit tegen sbv Excelsior. Dit is gebleken uit de loting na de laatste wedstrijden in het bekertoernooi vorige week donderdag. De 1/8e finale van de KNVB Beker staat op de agenda tussen dinsdag 16 december en donderdag 18 december. Op NAC.nl kun je zien op welke dag NAC voor dit bekerduel in actie komt!

leerlingen tussen 9 en 14 jaar, die hierdoor weer plezier in school hebben gekregen! Steeds meer betaald voetbalorganisaties, onderwijsbesturen en gemeenten maken zich hard voor de komst van een Playing for Success leercentrum in het stadion. 80 procent van de clubs in de Eredivisie en een groeiend aantal clubs uit de Jupiler Le-ague beschikken er inmiddels over. Playing for Success groeit als kool. Steeds vaker ook buiten het voetbal.

“Playing for Success gebruikt de bijzon-dere sfeer en de uitdagende wereld van het topvoetbal om kinderen een duwtje in de rug te geven,” zegt Irene de Kort van KPC Groep. Vijf jaar geleden haalde zij het van oorsprong Engelse onderwijsconcept

naar Nederland. Met succes. De Kort: “Veel harder dan de afgelopen vijf jaar konden we niet groeien.“

Playing for Success zit vol ambities. Sinds 2011 hebben, met steun van Het Platform Beroepsonderwijs, zo’n 500 jongeren die vroegtijdig hun school dreigden te verlaten deelgenomen aan een aangepast program-ma, gericht op doorstroming naar oplei-ding of werk. Aan het programma werd deelgenomen door 4 roc’s. De eerste resul-taten worden binnenkort gepresenteerd. In Rotterdam worden successen geboekt met een leercentrum bij Rotterdam Basketball College. En ook buiten de sport blijkt het innovatieve onderwijsconcept aan te slaan. In Den Haag wordt bijvoorbeeld samenge-werkt met het AFAS Circustheater.

“Er is nog een wereld te winnen,” vindt Irene de Kort. We zijn nog lang niet klaar in het betaald voetbal, maar in principe kunnen we op elke WOW-locatie een leer-centrum starten. Met name de culturele sector en de groensector lenen zich hier-voor. Toen we vijf jaar geleden startten was ons doel om jaarlijks 18.000 kinderen weer plezier in het leren te geven. Die doelstel-ling staat nog steeds overeind.”

Playing for Success viert van 1 tot en met 8 november De Week van Playing for Suc-cess, met presentaties in verschillende stadions tijdens en naast de wedstrijden, open dagen in veel van de leercentra.

TICKETINFO Op zaterdag 8 november speelt NAC tegen het AZ van Nemanja Gudelj. Dit speciale duel trapt af om 20.45 uur. Voor dit duel geldt een vrije verkoop en dat betekent dat iedereen een kaartje kan kopen om NAC eens live in actie te zien. Tickets bestellen kan via www.nactickets.nl. Na de wedstrijd op 8 november moeten we tot het einde van de maand wachten tot NAC weer terugkeert naar het Rat Verlegh Stadion. Op 29 november speelt de ploeg namelijk thuis tegen FC Utrecht. In de tus-sentijd reist de formatie van interim-coach Eric Hellemons nog af naar Go Ahead Eagles in Deventer. Kijk voor alle ticketver-koopinfo op www.nactickets.nl!

OURANTUpdate

NAC - AZ 8 NOVEMBER

INNOVATIEF ONDERWIJSPROGRAMMA GROEIT BINNEN EN BUITEN BETAALD VOETBAL

10.000 DEELNEMERS JUBILEREND PLAYING FOR SUCCES

Deze week is een speciale week voor Playing for Success. Het initiatief bestaat vijf namelijk jaar en ook de Bredase afdeling, gevestigd in de NACademy van het Rat Verlegh Stadion, viert daarom feest.

FOTO'S MAURICE VAN STEEN

'Playing for Success' is een naschools program-ma, dat is bedoeld voor kinderen van 9 tot 14 die op school niet de prestaties leveren die van hen worden verwacht. Vaak heeft dat sociaal-emotionele redenen. De bijzondere locatie, de intensieve begeleiding en de contacten met de spelers zorgen ervoor dat kinderen weer ervaren dat ze wel degelijk kunnen leren en dat leren ook gewoon leuk kan zijn. Het hele stadion wordt ingezet bij allerlei opdrachten die te maken hebben met taal, rekenen of ICT. In het Rat Verlegh

exclusief de wedstrijdshirts.

derdagavond.

festijn met 3-4.

Stadion betekent dat bijvoorbeeld het opmeten van de lijnen rond het veld. Playing for Success noemt het "Leren met een WOW-factor".

Het project bestrijkt inmiddels zo’n 10.000 leerlingen tussen 9 en 14 jaar, die hierdoor weer plezier in school hebben gekregen! Steeds meer betaald voetbalorganisaties, onderwijs-

besturen en ge-meenten maken zich hard voor de komst van een Playing for Success leercentrum in het stadion. 80 procent van de clubs in de Eredivisie en

een groeiend aantal clubs uit de Jupiler League beschikken er inmiddels over. Playing for Suc-cess groeit als kool. Steeds vaker ook buiten het voetbal.

“Playing for Success gebruikt de bijzondere sfeer en de uitdagende wereld van het top-voetbal om kinderen een duwtje in de rug te geven,” zegt Irene de Kort van KPC Groep. Vijf jaar geleden haalde zij het van oorsprong Engelse onderwijsconcept naar Nederland. Met succes. De Kort: “Veel harder dan de afgelopen vijf jaar konden we niet groeien.“

Playing for Success zit vol ambities. Sinds 2011 hebben, met steun van Het Platform Beroeps-onderwijs, zo’n 500 jongeren die vroegtijdig hun school dreigden te verlaten deelgenomen aan een aangepast programma, gericht op doorstroming naar opleiding of werk. Aan het programma werd deelgenomen door 4 roc’s. De eerste resultaten worden binnenkort gepresen-teerd. In Rotterdam worden successen geboekt met een leercentrum bij Rotterdam Basketball College. En ook buiten de sport blijkt het inno-vatieve onderwijsconcept aan te slaan. In Den Haag wordt bijvoorbeeld samengewerkt met het AFAS Circustheater.

“Er is nog een wereld te winnen,” vindt Irene de Kort. We zijn nog lang niet klaar in het betaald voetbal, maar in principe kunnen we op elke WOW-locatie een leercentrum starten. Met name de culturele sector en de groensector lenen zich hiervoor. Toen we vijf jaar gele-den startten was ons doel om jaarlijks 18.000 kinderen weer plezier in het leren te geven. Die doelstelling staat nog steeds overeind.”

Playing for Success viert van 1 tot en met 8 no-vember De Week van Playing for Success, met presentaties in verschillende stadions tijdens en naast de wedstrijden, open dagen in veel van de leercentra.

DE DOCU VAN JELLENAC-keeper Jelle ten Rouwelaar is de afgelopen weken intensief gevolgd door een filmploeg voor een documentaire op FOX Sports. De doelman van NAC werd niet alleen tijdens trainin-gen en wedstrijden gevolgd, maar er werd ook gefilmd op plekken die belangrijk zijn voor Jelle en zijn voetbalcarrière. Afgelopen dinsdag ging de docu in premiere op FOX Sports.

De documentaire staat in het teken van het leven als keeper en duurt 55 minuten. “Veel mensen denken dat het leven van een keeper erg gemakkelijk is, maar dat is niet zo”, vertelt Jelle. De docu geeft inzage in het leven van de beroepskeeper. De filmploeg begon met filmen in de voorberei-dingen naar het seizoen. De beelden zijn geschoten op het trainingscomplex in Zundert en in het Rat Verlegh Stadion. Ook nam Jelle de cameraploeg mee op sleeptouw door zijn geboortedorp Joure om oude herinneringen op te halen. De beelden worden afgewisseld door interviews met mensen die erg belangrijk voor Jelle’s carrière zijn geweest om een compleet beeld van de club-held te geven. De komende weken wordt de docu nog enkele malen herhaald.

'Playing for success' gebruikt de

bijzondere sfeer en de uitdagende

wereld van topvoetbal

BESTEL KAARTEN VIA NACTICKETS.NLOp zaterdag 8 november speelt NAC tegen het AZ van Nemanja Gudelj. Dit speciale duel trapt af om 20.45 uur. Voor dit duel geldt een vrije verkoop en dat betekent dat iedereen een kaartje kan kopen om NAC eens live in actie te zien. Tickets bestellen kan via www.nactickets.nl.

KLEED JE IN GEEL-ZWART!

JAARREKENING NAC OP KOERSHoudstermaatschappij NAC Breda B.V. heeft het boekjaar 2013/2014 afgesloten met een positief resultaat van € 351.101,-.

Na toevoeging van dit resultaat bedraagt het eigen vermogen van de organisatie per 30 juni 2014 €1.3 miljoen negatief ten opzichte van €12.2 miljoen euro negatief vorig jaar. De verbetering van het eigen vermogen is het gevolg van de omzetting van bestaande leningen in eigen ver-mogen door middel van een aandelentransactie in maart 2014. Incidentele baten en lasten buiten beschouwing latend, laat het genormaliseerde resultaat een verlies van €1.1 miljoen zien. Dit is in lijn met de resultaten die NAC met de KNVB heeft afgesproken om terug te keren naar een gezonde financiele huishouding.

In het Plan van Aanpak begroot NAC in de seizoenen 2014/2015 en 2015/2016 nog een klein

-

DOCU JELLENAC-keeper Jelle ten Rouwelaar is de afgelopen weken intensief gevolgd door een filmploeg voor een documentaire op FOX Sports. De doelman van NAC werd niet alleen tijdens trainingen en wedstrij-den gevolgd, maar er werd ook gefilmd op plekken die belangrijk voor hem zijn. Af-gelopen dinsdag ging de docu in premiere op FOX Sports.

De documentaire duurt 55 minuten. “Veel mensen denken dat het leven van een keeper erg gemakkelijk is, maar dat is niet zo”, vertelt Jelle. De docu geeft inzage in het leven van de beroepskeeper. De beelden worden afgewisseld door interviews met mensen die erg belangrijk voor Jelle’s car-rière zijn geweest. De docu wordt nog een aantal keer herhaald!

JAARREKENING NAC OP KOERSHoudstermaatschappij NAC Breda B.V. heeft het boekjaar 2013/2014 afgesloten met een positief resultaat van € 351.101,-.

Na toevoeging van dit resultaat bedraagt het eigen vermogen van de organisatie per 30 juni 2014 €1.3 miljoen negatief ten opzichte van €12.2 miljoen euro negatief vorig jaar. De verbetering van het eigen vermogen is het gevolg van de omzetting van bestaande leningen in eigen vermogen door middel van een aandelentransactie in maart 2014. Incidentele baten en lasten buiten beschouwing latend, laat het genor-maliseerde resultaat een verlies van €1.1 miljoen zien. Dit is in lijn met de resultaten die NAC met de KNVB heeft afgesproken om terug te keren naar een gezonde finan-ciele huishouding. In het Plan van Aanpak begroot NAC in de seizoenen 2014/2015 en 2015/2016 nog een klein verlies, alvorens vanaf seizoen 2016/2017 structureel zwarte cijfers te schrijven.

Het complete jaarverslag van NAC is te downloaden via de website www.nac.nl

NACourant_2nov_DeBode kopie.indd 1 03-11-14 00:08

Page 16: Dm 20141105

De grootste in kleine prijzen

KERSTKAARTENincl. enveloppen16 stuks of luxe kaarten 15 stuks

0.59

VOGELHUISOP STANDAARDFCS hout

AIRWICKLUCHTVERFRISSERrefi ll, diverse soorten200 ml

COLGATE TANDPASTAregular of herbal100 ml

169

2295

199

095995

HEIDRUNOPBERGBOXkunststof, zware kwaliteitmet klapdekseltransparant10 liter

42 liter 3.79

AFSTANDBESTUURBAREUFO DRONE6-assen voor extra stabiliteitvliegt in alle richtingen, met LED lichtjes26 cm

GEURKAARSENSETca. 25 branduren per kaarsdiverse geuren6x10 cm

249SET/3

WOONDEKENBONT LOOKluxe kwaliteitsoft polyesterdiverse kleuren

1395ca

. 1.1

0 m

150X200 CM

795

3D KERSTKAARTENdiverse variantenincl. enveloppen2 stuks

049DVD'STOP TV-SERIESo.a. Hawaii fi ve-o, Heroes, Las Vegasen Sex & the City

COLGATE TANDPASTAwhitening75 ml

0.79

SINTERKLAASDVD'Sdiverse varianten

2.49

KERSTVERLICHTING80 lamps, LEDvoor binnen en buiten met timer

395 48 lamps, LEDmet timer

2.99

KUSSENHOESBONT LOOK royaal formaatsoft polyesterdiverse kleuren50x50 cm

2.49

8-PACKMEZENBOLLEN8x90 gram

0.75

VOGELVOERHOUDERgecoat staal12 cm

0.49

Page 17: Dm 20141105

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 5 november t/m dinsdag 11 november 2014

zet-

en d

rukf

oute

n vo

orbe

houd

en

DAMESPONCHOdiverse kleuren en printsfl eece kwaliteitmaten S-XL

diverse kleuren en printsfl eece kwaliteitmaten S-XL

HERENSOKKENdiverse kleuren en dessinsmaten 39-46

LEDEREN HANDSCHOENENdiverse varianten, zwart of bruinmaten S-XXL

ROAD NAVIGATORNAVIGATIESYSTEEMRN200, groot 5" touchscreenextra dun, kaarten van heel Europa met gratis updates incl. toebehoren

PATRONENKARTONdiverse kerst varianten32 velA5

DISNEY MEGA PRIKBLOKdiverse varianten

BOODSCHAPPENMANDgevuld

189

299 289

3995 119

099

299

399

FLEECEVESTjongens en meisjesdiverse kleurenmaten 92-170

389

AUTO STEKKERDOOS12V/ 24Vmet 3 contacten en 2x USB contactenvoor het onderweg opladen van meerdere apparaten tegelijk

2.79

ten van heel Europaates n

AS1mevoa

2

HARIBO MEGAUITDEELZAK700 gram

SPEELKASSAMET ACCESSOIRESLCD displaymet boodschappen en speelgeld

695

LEDERENHANDSCHOENENdames en heren modellen, zwartmaten S-XXL

3.49

3 PAAR

CADEAUTIP

HARIBOUITDEELZAK325 gram

1.69

SINT MAARTEN TIP

199

FIETSKOPLAMPretro, 3-LEDs, verchroomdincl. batterijen

FIETSACHTERLICHTLEDincl. batterijen

1.49

WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Page 18: Dm 20141105

sport

pAGINA 18

ZEVENBERGSCHEN HOEK - DHV heeft de kans om van de onderste plaats weg te komen niet gepakt zaterdag 1 november.

Een matig Binnenmaas profiteerde van enkele zwakke momenten in de DHV-defensie en ging met een 3-4 eindstand opgelucht terug naar Maasdam. Na een gesprek van trainer Leo Dietvorst met de selectie over de te hanteren spelwijze werd er in een 4-5-1 variant gespeeld. Eli-as fungeerde als diepe spits en mocht hij alleen met 3 doelpunten zijn optreden als geslaagd noemen, maar de overige spelers acteerden in deze samenstelling onwennig en was het vertoonde spel veelal onsa-menhangend. Na 12 min. een diepe bal van Kees op Elias: 1-0. Binnenmaas kreeg in de 1e helft niet veel kansen en aan de gelijkmaker in de 36 min. (1-1) ging buiten-spel vooraf. Na 40 min. een diepe bal van Tom en Elias scoorde zijn 2e. Rust 2-1.De 2e helft kan worden samengevat als dramatisch voor de ploeg. Nadat Binnen-maas na 55 min. op 2-2 was gekomen, speelde DHV wat meer naar voren en waren vervolgens 2 zwakke momenten van de verdediging de oorzaak van een 2-4 achterstand. Ook de wissels van Mark voor Jordi, Hawar voor Housni en Jesper voor

Tom hadden geen effect. De zwak leidende scheidsrechter Kees Brouwer uit Portugaal gaf nog rode kaarten voor Leo en Hawar en illustreerden hiermee de weerbaarheid van een ploeg die na het laatste fluitsig-naal ontredderd achter bleef. Elias scoorde in blessuretijd zijn 3e treffer (3-4), maar hiermee verdween het degradatiespook niet meer.

Uitslag juniorenZaterdag 1 novemberDHV B1-Pelikaan B4 1-2DHV D1-Seolto D1 2-3DHV E1-Zwaluwe E2G 7-1VCW F1-DHV F1 3-2Bavel MD2-DHV MD1 0-12DHV 1-Binnenmaas 1 3-4Uitslag seniorenDHV 1-Binnenmaas 1 3-4Programma juniorenZaterdag 8 november 09:30 SAB MD1-DHV MD109:30 TPO E1-DHV E110:30 Barca D1-DHV D111:30 DHV F1-ST TPO/VOV F114:30 DHV 2-De Fendert 414:30 Papendrecht B3-DHV B1Programma senioren14:30 ZBC’97 1-DHV 1Kijk voor meer info op www.vvdhv.nl

DHV scoort drie keer,maar verliest toch

ZEVENBERGEN - Het darttoernooi Open Zevenbergen werd gehouden bij Dance Masters Tien Koevoets. Tony Martinez uit Turnhout (België) won de finale tegen Wesley van Osch uit Roosendaal.

Het toernooi werd gepresenteerd door Tien Koevoets en Bij Dennis. De organisatie lag bij Stichting Toernooi en Evenement. Danszaal werd omgetoverd tot een meer exclusieve dartlokatie. Met een 32-tal dar-ters werd het toernooi gespeeld. Er werd gespeeld in 8 poeltjes, waarvan de besten doorgingen naar de winnaarsronde en de verliezersronde. Daar werd een knock-out ronde gespeeld. Hoe hoog het niveau lag, werd meteen duidelijk toen in één van de 1e partijen door Tony Martinez een 10-dar-ter werd geproduceerd. Wilco Vermeulen bijna al zijn partijen in de poule met 15 of minder besliste en een 160-uitworp gooi-de, waar iedereen zich op stuk beet.

VerliezersrondeTon Franssen uit Zevenbergen won in de verliezersronde een spannende partij te-gen Sander van Oijen met 3-2. Hiermee stond hij bij de beste 8 en verraste zichzelf. Daarna won hij van Frank van Dortmont. In een spannende partij verloor hij van Jimmy Jonker, die figuurlijk ‘een maatje’ te groot was. Daarentegen was het een prima re-sultaat van Jimmy om een finale plaats te behalen.

Aan de andere kant van de sheet waren Eduard en John(ne) de sterksten. Ook al ging dit bij John(ne) wat moeilijker dan bij Eduard. Tegen elkaar werd dit maar eens duidelijk. Eduard wist 2 mooie finishen te werpen van 116 en won met 4 tegen 0. In de finale van de verliezersronde speelden Eduard en Jimmy tegen elkaar. Jimmy wierp wat hij waard was en liet zien dat hij een terechte tegenstander was. Als gerou-tineerde darter zette hij de uitworp 2x op 170. De 1e keer scheelde dit maar 1 enkele bull. Tot de stand 2-2 ging het tegen elkaar op, maar daarna nam Eduard afstand en brak hij Jimmy.

WinnaarsrondeHenk v.d. Horst moest meteen tegen Mau-rice Rijnart en won dit met 4-1. Daarna won Henk met dezelfde cijfers van Mario Temmerman. Wesley van Osch werd zijn tegenstander, maar was op dat moment te sterk voor Henk en verloor met 5-2. Wesley zat aan de ‘zware’ kant. Zijn 1e partij tegen Corne van Mastrigt won hij met 4-2, daarna tegen Eddy Hoogenboom die maar eens met dubbels lag te knoeien, waarop Wesley dankbaar gebruik van maakte en won met 4-1. Tony Martinez, topper uit België, moest aantreden tegen Jacky Lamers en won deze met 4-1. Ver-volgens speelde hij tegen Dennie Struys en won met 4-0. De halve finale was tegen Wilco Vermeulen. Ook deze won hij over-tuigend met 5-0.

FinaleTony won de 1e leg. Daarna was het We-sley, 1-1,1-2,1-3. Beiden wierpen in de 2e leg een 180. Vervolgens was het alleen maar Tony die 2-3, 3-3, 4-3 en 5-3 maakte. Wesley haakte even aan om 5-4 te maken, maar meer zat er niet meer in.

Uitslag: 1. Tony Martinez, 1. Eduard Til-leman; 2. Wesley van Osch, 2. Jimmy Jonker; 3/4. Henk van der Horst, John(ne) Antes, Wilco Vermeulen, Ton Franssen.

Uitgebreid verslag: www.dartranking.nl

Tony Martinez wint

NOORDHOEK - Afgelopen vrijdag werd het tweede ranking-toernooi van DV Noordhoek gespeeld.

In drie poules werd gestreden om een fel

begeerde plaats in de kwartfinales. Wal-ter en Youri maakten er een spannende wedstrijd van die met 3-2 naar Walter ging. Cees won met 3-1 vrij eenvoudig van Maarten, die tot nu toe nog niet heeft la-

ten zien waartoe hij in staat is. De strijd tussen moeder en zoon, Ria en Robert ging met 3-0 naar de zoon. Tot slot waren Ap-pie en Thijs tot elkaar veroordeeld en de overwinning leek vrij eenvoudig naar Ap-pie te gaan maar verrassend trok Thijs de stand weer gelijk. Uiteindelijk wist Appie de beslissende leg naar zich toe te trekken en won dus met 3-2. In de eerste halve finale moest Cees het opnemen tegen Walter. Met 3-0 dwong Cees voor de tweede achtereenvolgende keer een finaleplaats af. Robert en Appie maakten er een mooie spannende wed-strijd van die, ondanks mogelijkheden voor Robert, toch naar Appie ging met 3-2. De finale tussen Cees en Appie scheen in eer-ste instantie een vluggertje in het voordeel van Appie te worden. Bij een 2-0 achter-stand zag Cees het licht en liet zijn tegen-stander wat steken vallen. In de beslissen-de vijfde leg ging Appie sterk van start en gaf zijn opgebouwde voorsprong niet meer uit handen. Hij besloot de wedstrijd door op een fraaie manier met 2 keer tops 80 uit te gooien. Buiten dit hoogtepunt waren er nog uitworpen van Cees 96 en Walter 91. Cees en Youri wisten er ook ieder nog een 180 in te prikken. Het derde toernooi is vrijdag 28 november.

Appie wint tweede toernooi DV Noordhoek

De twee finalisten Cees en Appie.

UitslagS.c Gastel E1-de Fendert E1 4-0de Fendert C2-Steenbergen C3 0-3de Fendert D3-Oranje Blauw’14 D1 3-6de Fendert E3-Noordhoek E1 0-5de Fendert E4-S.c. Gastel E4 7-3de Fendert B2-MOC’17 B3 1-8de Fendert C1-Baronie C3 2-1de Fendert MP1-Unitas’30 MP2 6-8de Fendert MB1-Victoria’03 MB1 2-2de Fendert C2-BSC C2 2-3de Fendert 3-Kruiningen 3 5-1de Fendert 4-Zwaluwe 5 2-4de Fendert B1-Roosendaal B3 4-1DVO’60 MD1-de Fendert MD1 1-6MZC’11 E3-de Fendert E2 1-7Hoeven F2-de Fendert F2 1-6MOC’17 F11-de Fendert F3 4-1HZ’75 MP1-de Fendert MP2 7-3Alliance E1-de Fendert E1 7-3BSC E5-de Fendert E5 3-1Kogelvangers MP2-de Fendert MP3 6-0WHS 2-de Fendert 2 0-2

VVC’68 VR1-de Fendert VR1 0-1Alliance B3-de Fendert B3 1-0Cluzona D1-de Fendert D1 2-3Grenswachters A1-de Fendert A1 1-0Smerdiek 1-de Fendert 1 1-5de Fendert 3 (zo)-Sprundel 6 0-3de Fendert 2 (zo)-DEVO 2 2-2de Fendert VR1 (zo)-Sc ‘t Zand VR2 1-2Programma Donderdag 6 novemberMOC’17 VE1-de Fendert VE1 20.00Zaterdag 8 novemberde Fendert D3-TPO D1 08.45de Fendert E3-Virtus E4 08.45de Fendert E4-Prinsenland E3 08.45de Fendert F2-S.c. Gastel F2 08.45de Fendert D1-Steenbergen D2 10.00de Fendert MP2-Noordhoek MP1 10.15de Fendert MD1-Cluzona MD1 10.15de Fendert A1-FC Axel A1 11.00de Fendert D2-Kogelvangers D2 11.30de Fendert 2-Duiveland 2 12.00de Fendert 1-Duiveland 1 14.30

de Fendert B3-MOC’17 B6 14.30de Fendert VR1-WHS VR1 14.30Unitas MP1-de Fendert MP1 08.30Halsteren E3-de Fendert E2 09.00Kogelvangers F3-de Fendert F3 09.00Vivoo C1-de Fendert C2 09.30Zwaluwe MP2-de Fendert MP3 09.30Hoeven E5-de Fendert E5 10.15Roosendaal F4-de Fendert F1 10.15S.c. Gastel E1-de Fendert E1 10.30Rillandia 2-de Fendert 3 12.30Nw. Borgvliet B1-de Fendert B2 12.30Victoria’03 B2-de Fendert B1 13.00Moerse boys C1-de Fendert C1 11.00DHV 2-de Fendert 4 14.30S.c. Stavenisse 2-de Fendert 5 14.30DIOZ MB1-de Fendert MB1 14.30Zondag 9 novemberde Fendert 3 (zo)-Hoeven 6 10.00de Fendert 2 (zo)-Internos 4 11.00de Fendert VR1 (zo)-Vivoo VR1 11.00Donderdag 13 novemberVrederust VE1-de Fendert VE1 20.00

Info vv de Fendert

UitslagZaterdag 1 novemberTPO/VOV B1-DVO’60 B3 3-2Zwaluwe C2G-TPO/VOV C1 1-6Schijf D1-TPO/VOV D1G1 5-0Klundert E2 -TPO/VOV E1 2-3TPO/VOV F1-Boeimeer F3 5-2TPO/VOV F2-SC Welberg F2 13-1TPO/VOV MP1-Seolto MP1 0-15Zondag 2 novemberUVV’40 1-TPO 1 10-0SVC 4-TPO 2 1-2TPO 3-Madese Boys 7 2-2TPO DA1-Zundert DA3 5-1

ProgrammaZaterdag 8 november14.30 uur DEVO B1-TPO/VOV B109.30 uur TPO/VOV C1-Terheijden C208.45 uur De Fendert D3-TPO/VOV D1G09.30 uur TPO/VOV E1-DHV E111.30 uur DHV F1-TPO/VOV F110.00 uur DIOZ F2-TPO/VOV F211.00 uur TPO/VOV MP1-WDS’19 MP1Zondag 9 november14.30 uur TPO 1-PCP 110.00 uur TPO 2-DOSKO 614.30 uur Beek Vooruit 12-TPO 3TPO DA1 vrij

Info vv TPO

Uitslag seniorenNSV 1-Noordhoek 1 2-1Sc Gastel 4-Noordhoek 2 3-0WHS VR 1-Noordhoek VR1 za 1-11Uitslag jeugdNoordhoek A1-Unitas’30 A2 3-2De Fendert E3-Noordhoek E1 0-5Noordhoek F1-SJO Prinsenland F2 4-2Noordhoek MP1-SJO Prinsenland MP2 7-0Programma seniorenZaterdag 8 novemberMarjola Girls VR 1-Noordhoek VR1 za 12.30 uur

Zondag 9 novemberNoordhoek 1-SC Gastel 1 14.30 uurNoordhoek 2-Klundert 2 11.30 uurSprundel 6-Noordhoek 3 10.00 uurDVO’60 VR2-Noordhoek VR1 zo 10.00 uur

Programma jeugdNoordhoek A1-Seolto A1 14.30 uurNoordhoek C1-DEVO C1 12.00 uurWVV’67 MD1-Noordhoek MD1 09.30 uurNoordhoek F1-Kogelvangers F2 09.00 uurDe Fendert MP2-Noordhoek MP1 10.15 uur

VV Noordhoek Nieuws

UitslagOranje Blauw’14 1-SPS 1 3-2De Schutters 2-Oranje Blauw’14 zo2 0-5BSC 2-Oranje Blauw’14 za2 3-1De Schutters 3-Oranje Blauw’14 zo3 4-5Oranje Blauw’14 VE1-Halsteren VE1 uit-gesteldMVV ‘27 VR3-Oranje Blauw’14 VR1 2-3Oranje Blauw’14 C1-Noordhoek C1 7-2De Fendert D3-Oranje Blauw’14 D1 3-6SC Welberg F1-Oranje Blauw’14 F1 4-1Programma Donderdag 6 novemberDOSKO VE1-Oranje Blauw’14 VE1 20.00Zaterdag 8 november

DVO ‘60 1-Oranje Blauw’14 1 14.30Oranje Blauw’14 za2-Tholense Boys 3 14.30Oranje Blauw’14 VR1-DVC VR1 12.00Hoeven C2-Oranje Blauw’14 C1 13.00Oranje Blauw’14 D1-FC Moerstraten D1G 10.00Oranje Blauw’14 F1-MOC ‘17 F5 09.00Zondag 9 novemberDOSKO 9-Oranje Blauw’14 zo2 10.00Unitas ‘30 4-Oranje Blauw’14 zo3 12.00Let op: Uiterste inleverdatum voor de Gro-te Club Actie boekjes is vrijdag 7 novem-ber. Kijk voor het laatste nieuws: www.oranjeblauw14.nl

VV Oranje-Blauw’14

WILLEMSTAD - Uitslag 1e Jachtha-venwedstrijd vervist op zaterdag 1 november in de Jachthaven van Wil-lemstad.

1. B. Heijstek, 5.450gr; 2. G. van Poppel, 3.000gr;3. P. Leest Hzn, 2.750gr;

4. W. Blokland, 2.550gr;5. M. Dubbelman, 2.350gr;6. R. de Sager, 1.950gr;7. L. Verheijen, 1.650gr;8. R. Verleyen, 1.550gr;9. G. de Visser, 1.350gr;10. G. den Hollander, 1.250gr

HSV De Veste

Bosschendijk 140 • 4731 RD Oudenbosch • T: 0165 502512

www.tuincentrumdebont.nl

1973 - 2014na 41 jaar

TIJD VOOR IETS NIEUWS(opening voorjaar 2015)

ALLES MOET WEG!!

TOTALELEEGVERKOOP

ZONDAG A.S.OPEN 12-17 u.

Page 19: Dm 20141105

Beter wachten op de trein, dan wachten op een nier.

Ga naar nierstichting.nl

ZEVENBERGEN - Het team Stuc. Bedr. Kanters speelde vrijdag 31 oktober thuis tegen Zandee Kloetinge uit Kwa-dedamme. De spelers die meespeelde van het team Stuc. Bedr. Kanters waren Wim Kanters, Jos Broeders, Marjo Hoeven en Maikel van Wingerden. Met de laatste 5 winstpartijen ging het team met veel zelfvertrouwen de wedstrijd in. Het team begon de wedstrijd met bord 4 en 2. Maikel bord 4 met 20 caramboles speelde tegen Kees Roggeband. Zijn tegenstander had geen schijn van kans en had moeite om de caramboles te maken. Maikel speelde de partij rustig uit en won de partij in 45 beurten met een gemiddelde van 0,444. Op de andere tafel speelde Jos bord 2 met 25 carambo-les tegen Daan Weststrate. Jos had veel moeite mee met zijn tegenstander. De eerste 8 beurten had hij nog geen punt. Zijn te-genstander speelde merendeel in de verdediging, waarbij beiden niet in het spel kwamen. In de 36e beurt stond het 22 tegen 22, waarbij het nog spannend werd. Maar Jos had er nog vertrou-wen in om de partij te winnen. In de laatste 2 beurten maakte Jos nog 3 caramboles, waardoor hij de partij won in 68 beurten met een gemiddelde van 0,367. De tussenstand was toen 4-0 in het voordeel van Stuc. Bedr. Kanters. Beide teams konden nog gelijk spelen. De andere partijen speelde Marjo bord 3 met 25 caramboles en Wim bord 1 met 30 caramboles op beide tafels. Marjo had er zin in, na een weekje rust en speelde tegen Paul Bodbijl. Hij begon de wedstrijd zeer goed in de 20e beurt was het 14 tegen 7. Zijn tegenstander kwam in 25e beurt nog terug tot 11 caramboles tegen 14, waarbij Marjo even een paar beurten geen punten kon halen. Maar Marjo speelde de partij netjes uit in 42 beurten met een gemiddelde van 0,595. Zijn tegenstander kwam niet verder dan 13 caramboles. Op de andere tafel speelde Wim tegen Piet Verschure. Wim zat goed in de wedstrijd. In de 30e

beurt stond het 17 tegen 6 caramboles in het voordeel van Wim. Zijn tegenstander had geen antwoord op het gedreven spel van Wim. In de 51e beurt stond het 29 tegen 18 caramboles. Laatste carambole was voor hem nog lastig, waar hij nog 8 beurten over deed wat jammer was. Wim wist de partij te winnen in 60 beur-ten met een gemiddelde van 0,500. Het team heeft hierdoor de trend voortgezet door met 8-0 te winnen. Het team is hierdoor ge-stegen naar de 1e plaats met 12 matchpunt gelijk met Hoog/Laag Keukens. Dit omdat Stuc. Bedr. Kanters een hogere % caramboles dan Hoog/Laag Keukens heeft. De volgende wedstrijd spelen ze uit op donderdag 6 november uit tegen Rob Jacobs mannenmode 2 in Kwadedamme.

Koploper Stuc. Bedr. KantersNOORDHOEK - Na een pauze week-einde vanwege de herfstvakantie waren de Smash’70 teams blijkbaar extra gemotiveerd om nu thuis in de 7de ronde van de NTTB competitie hun iets mindere resultaten van een paar eerdere weken te verbeteren.

Smash’70 1 deed het goed tegen Hotak’68 3 uit Hoogerheide en won met 8-2. Albert van Dueren den Hollander en Ludo Gom-

mers bleven ongeslagen en wonnen ook het dubbel. Pierre UitdeHaag bleef helaas op één overwinning steken. Het team staat voorlopig op een veilige 3de plaats in de 2de klasse.Programma:Het programma voor de thuiswedstrijden van komend weekeinde luidt:Smash’70 1 - Belcrum 7Smash’70 2 - Middelburg 5Smash’70 3 - Markiezaat 5

Alle Smash’70 teams winnen

MOERDIJK - Biljarten Regio Competi-tie 2014-2015, na ronde 12.

A-Teams: 1. Vossemeer 1 566,837 13, 2. Welberg 1 550,139 13, 3. Steenbergen 2 532,677 13, 4. Steenbergen 1 525,135 13, 5. Oud Gastel 1 520,689 13, 6. Halsteren 4 518,210 13, 7. Lepelstraat 1 512,896 13, 8. Oud Gastel 2 505,434 13, 9. Welberg 3 503,358 13, 10. de Heen 1 500,817 13, 11. Halsteren 2 498,522 13, 12. S.B.Ponderosa 1 498,514 12, 13. S.B.Ponderosa 2 494,754 13,14. Hoeven 1 493,716 13, 15. Welberg 2 486,092 12, 16. Lepelstraat 2 477,348 12, 17. Keijenburg-1 473,366 13,. 18. Halste-ren 5 466,719 12, 19. Halsteren 3 446,924 12, 20. Halsteren 1 440,298 12.

B-Teams: 1. Stampersgat 1 563,214 13, 2. de Heen 3 532,921 13, 3. Halsteren 8 532,848 13, 4. Halsteren 9 527,233 13, 5. Steenbergen 3 524,896 13, 6. de Duiven-toren 2 516,856 13, 7. de Duiventoren 1 516,676 13, 8. de Heen 2 513,434 13, 9. Oud Gastel 5 504,159 13, 10. Halsteren 10 500,676 12, 11. Steenbergen 5 493,404 13, 12. Halsteren 6 492,821 12, 13. Steen-bergen 4 488,571 13, 14. Halsteren 7 468,549 12, 15. Welberg 4 463,172 12, 16. Welberg 5 459,481 12, 17. Oud Gastel 4 452,088 13, 18. het Fort 1 446,732 12, 19. S.B.Ponderosa 3 444,885 12, 20. Oud Gas-tel 3 437,976 12. Uitgesteld Ponderosa-3 tegen ‘t Fort. Wedstrijdleiders: Henk Vrij-hoef en Dinnus Frijters.

Biljarten Regio Competitie

ZevenbergseMetaalhandelKoekoeksedijk 16

Tel 06 -16 94 44 84Wij kopen al uw oude Metalen

Ook GRATIS plaatsen van containers

Zevenbergsepoort 43 • Klundert • Tel. 0168 - 402 [email protected]

MAANDMENU NOVEMBER

Voorgerecht: Champignon cremesoep op verrassende wijze geserveerd

Hoofdgerecht: Wildzwijnbiefstukjes met

heerlijke wildsaus en bijpassend

garnituur

Nagerecht: Warme peer met chocoladesaus

en vanilleijs

€ 24,50 per persoon

WWW.HOBBYKAS.NL

Showterrein met 36 kassen

EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven

0165-502506

tot 30% goedkoper dan de supermarkt

bbq all-in

11.80voor meer scherpe aanbiedingen:

DEN DEEL 4 | MADE | 0162 - 68 31 37 | 06 - 40 98 17 26 | [email protected]

½KG 3.50

bbq all-in

11801801voor meer scherpe aanbiedingen:voor meer scherpe aanbiedingen:bbq all-inbbq all-inbbq all-inbbq all-in

180801801voor meer scherpe aanbiedingen:voor meer scherpe aanbiedingen:

schnitzelweek

ALLESCHNITZELSVA R K E N S - K I P - K A L K O E N - R U N D E R

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

KERS

TREI

ZEN

DA

GTO

CH

TEN

& M

EERD

AA

GS

DAGTOCHTEN: Kerstmarkt Duitsland v.a. € 19,50 Düsseldorf, Essen, Keulen en Oberhausen! Kerst in België & Frankrijk v.a. € 15,00 Antwerpen, Lille, Hasselt & Brugge Kerst in Nederland v.a. € 12,50 Valkenburg, Maastricht en Gouda Amsterdam & Rijksmuseum € 37,50 Margriet Winterfair v.a. € 29,50 Verrassingsreis 2e Kerstdag € 85,00 MUSICALS & EVENTS: Theatervoorstelling Anne € 85,00 Moeder ik wil bij de revuev.a. € 65,00 NIEUW: Billy Elliot v.a. € 62,50 Soldaat van Oranje v.a. € 77,50 Hij gelooft in mij v.a. € 62,50 Holland zingt Hazes v.a. € 85,00 Schalke 04 v.a. € 99,00 MEERDAAGS & SPECIALS: Parijs Dagtocht € 52,50 3-Daagse reis v.a. € 129,00 Londen Dagtocht € 52,50 2-Daagse reis v.a. € 119,00 3-Daagse reis v.a. € 159,00 Disneyland Paris Dagtocht v.a. € 50,00 2-Daagse reis v.a. € 165,00 Luxemburg 3-Daagse reis v.a. € 119,00 Winterberg / De Brabander 5-Daagse reis v.a. € 319,00

www.brabantexpres.nl

uw adres voor:BladblazersBladzuigersVeegmachinesTuinfrezenCompacttractorenKettingzagenOnderdelen en reparatie van alle merken

Koop bij de man die het ook repareren kan!

Dekkers Machinehandel vofvoor al uw tuin en parkmachinesnoordhoeksestraat 1, oud Gastel, tel. 0165 - 314214, www.dekkersendekkers.nl

robotmaaiers

tweewieltractorenen Feesmachines

compacttractorennieuw en Gebruikt

houtversnippermachineskantensnijdersook zelFrijdend

compacttractorendieselFrontmaaiers

Green-technoloGYproFessionele, milieu-vriendelijke en zeer krachtiGe werktuiGen

Het adres voor aluw tuinmachines

gazonmaaiers en tuintractoren.zowel opvang als recycler en zero-turn maaiers.

Koop bij de man die het ook repareren kan!

Dekkers Machinehandel vofvoor al uw tuin en parkmachinesnoordhoeksestraat 1, oud Gastel, tel. 0165 - 314214, www.dekkersendekkers.nl

robotmaaiers

tweewieltractorenen Feesmachines

compacttractorennieuw en Gebruikt

houtversnippermachineskantensnijdersook zelFrijdend

compacttractorendieselFrontmaaiers

Green-technoloGYproFessionele, milieu-vriendelijke en zeer krachtiGe werktuiGen

gazonmaaiers en tuintractoren.

urn maaiers.

Kijk voor uitgebreide informatie op www.dekkersendekkers.nlKoop bij de man die repareren kan!

Kom langs vooreen vrijblijvende demo

Eric LugtenTelefoon: 06 83 55 15 71E-mail: [email protected]: 57770654www.eml-klus-en-dakwerken.nl

Page 20: Dm 20141105

sport

pAGINA 20

DOOR ADDO SPRANGERS

Elke week beleven de spelers van de ver-schillende G-teams in de regio volop ple-zier aan het beoefenen van hun geliefde voetbalsport. Passie, spanning, vreugde en teleurstelling, het zijn allemaal ingrediën-ten die bij het spelen van een wedstrijd om de hoek komen kijken. Dat geldt echter ook voor de passieve beleving van een voet-balwedstrijd. Het roemruchte ‘Avondje NAC’ is hiervan misschien wel het meest

treffende voorbeeld. De ambiance bij wed-strijden van eredivisievoetbalclub NAC in het eigen Rat Verlegh Stadion in Breda is ongekend.

BetrokkenheidAls belangrijk lokaal en regionaal nieuws-medium is Uitgeverij De Bode al jaren kind aan huis bij NAC. Ook op vele andere ter-reinen is verslaggeving dichtbij huis het paradepaardje van De Bode. Het toont haar maatschappelijke betrokkenheid. Die

betrokkenheid brengt de uitgeverij graag op ludieke wijze tot uiting. In dit geval door de G-voetbalteams uit de regio uit te nodigen voor het gratis meemaken va n een heus ‘Avondje NAC’. Dat is niet zonder reden. NAC houdt al jaren een G-voetbal-toernooi in het Rat Verlegh Stadion. In mei van dit jaar vond alweer de veertiende editie van het jaarlijks terugkerende eve-nement voor spelers met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking plaats. Het is een initiatief dat ook door Uitgeverij De Bode een warm hart wordt toegedragen.

UitnodigingVoor de competitiewedstrijd NAC-AZ ko-mende zaterdag heeft Uitgeverij De Bode het volledige Vak I (op de korte zijde achter een van de doelen) gratis beschikbaar ge-steld aan de spelers van de verschillende G-teams, hun leiders, trainers, ouders, broertjes, zusjes en direct betrokkenen. Alle leiders ontvingen daartoe enkele weken geleden een brief met daarin een persoonlijke uitnodiging voor hun team. De respons was meer dan overweldigend. Vanuit een vrijwel vol Vak I moedigen de G-teams en hun aanhang komende zater-dag NAC aan tijdens het duel tegen AZ. Uitgeverij De Bode wenst iedereen een heerlijke voetbalavond in het Rat Verlegh Stadion!

G-teams gratis naar Avondje NAC

Vanuit een vol Vak I wordt NAC zaterdag door de G-teams uit de regio toegejuicht. FOTO WWW.HETFOTOBEDRIJF.NL

BREDA - Een gratis Avondje NAC voor G-voetballers uit Breda en verre omgeving. De actie van weekblad De Bode kan bij voorbaat al geslaagd worden genoemd. Vanuit een vrijwel vol Vak I moedigen de verschillende G-teams en hun aanhang komende zaterdag NAC aan tijdens de thuiswedstrijd tegen AZ.

ZEVENBERGEN - Het 2e 500-punten toernooi van dit seizoen werd ge-houden in Lage Zwaluwe bij Hirundo op zondag 26 oktober en vond het internationaal Klompentoernooi van Judobond Nederland plaats in Sint-Oedenrode.

Maar liefst 20 judoka’s uit Zevenbergen verschenen op de mat in Lage Zwaluwe. In poules streden zij voor punten in hun judopaspoort en op de mat waren dan ook mooie partijen, worpen en grepen te zien. Er was veel publiek en die genoten van alle activiteit op de matten. Uitslag: 1e plaats: Tyn van Rosmalen, Michel van Wijk, Sem Melissen, Bart Martens, Danick Kortsmit en Wessel Tielen, 2e plaats: Ronan van Pelt, Julia Roubos, Sjoerd Mulders, Paul Duijverman, Julian Kloeg en Esmee Ne-ven, 3e plaats: Floor Mulders, Esmee Mar-tens en Yorik v.d. Wolf, 4e plaats: Sem Ver-

hoeven, Rohan v.d. Wolf, Isa Maas, Stijn van Oers en Julia Neven. Mooie prestaties en iedereen ontving dan ook een mooie oorkonde. Michel van Wijk en Yorik van de Wolf bereikten zelfs de 500 punten-grens en kregen een mooie beker. Enkele andere judoka’s gingen over een honderd grens heen en voor hen lag een mooie medaille klaar. Het volgende 500 punten toernooi is op 30 november bij de eigen vereniging in de Borgh in Zevenbergen. Schrijf snel in.Ook werd er op zondag 26 oktober een JBN toernooi gehouden in Sint-Oedenro-de. Daar deden 3 judoka’s van Judover-eniging Zevenbergen aan mee. Diego van Rosmalen en Lucas Verstraaten lieten in een zwaar schema zien dat zij heel wat in hun mars hebben en beiden behaalden dan ook een hele mooie 3e plaats.Ook Sem Zijlmans streed voor wat hij waard was. Helaas was er geen podiumplaats voor hem. Info: www.jvzevenbergen.nl

Mooie prestaties JVZ judoka’s en op JBN toernooi

Uitslag senioren Dinsdag 28 oktober (Omroep Brabant Cup)v.v. Roosendaal 1-Kogelvangers 1 6-0Uitslagen senioren Zaterdag 1 november DFS 1-Kogelvangers 1 1-1Kogelvangers 2-Boeimeer 2 1-2Kogelvangers 3-DVO 60 2 5-2Uitslagen junioren Zaterdag 1 november Steenbergen B2-Kogelvangers B1 3-1Halsteren C2-Kogelvangers C1 3-4Kogelvangers C2-VVC 68 C2G 3-5Uitslagen pupillen Zaterdag 1 november Kogelvangers D1-RBC D2 0-3

Kogelvangers D2G-Virtus D3 3-4Kogelvangers E1-Internos E2 7-4RSV E1-Kogelvangers E2 5-2Zwaluwe F1G-Kogelvangers F1 6-1Virtus F4-Kogelvangers F2 6-1Kogelvangers F3G-Kogelvangers F4 0-10Kogelvangers MP1-DEVO MP1 8-0Kogelvangers MP2-De Fendert MP3 6-0Programma seniorenZaterdag 8 novemberKogelvangers 1-DBGC 1 av.14.30uTholense Boys 2-Kogelvangers 2 av.12.30uSprundel 2-Kogelvangers 3 av.14.30uProgramma junioren Zaterdag 8 novemberKogelvangers B1-FC Bergen B1 av.12.30uKogelvangers C1-NVS C1 av.12.00u

Steenbergen C4-Kogelvangers C2 av.13.30uProgramma pupillen Zaterdag 8 novemberSJO Prinsenland D1-Kogelvangers D1 av.09.00uDe Fendert D2-Kogelvangers D2G av.11.30uSC Gastel E2-Kogelvangers E1 av.10.30uKogelvangers E2-Rood Wit W. E2 av.10.30uKogelvangers F1-Wieldrecht F2 av.09.00uNoordhoek F1-Kogelvangers F2 av.09.00uKogelvangers F3G-De Fendert F3 av.09.00uKogelvangers F4-Halsteren F4 av.10.30uSJO Prinsenland MP1-Kogelvangers MP1 av.09.30uDSE MP2-Kogelvangers MP2 av.11.15u

Kogelvangers Nieuws

KLUNDERT - Klundert trof in Slied-recht een tegenstander die voor Klun-dert een maatje te groot bleek.

UitslagZaterdag 1 novemberKlundert 1-Sliedrecht 1 1-5Klundert 2-Wieldrecht 3 2-2Hardinxveld 3-Klundert 3 3-3VVC’68 7-Klundert 4 4-0DVO’60 A1-Klundert A1 2-0DSE B1-Klundert B1 2-2SC Gastel MB1-Klundert MB1 8-0Advendo C1-Klundert C1 0-9Klundert C2-Roosendaal C8 3-6Hoeven D1-Klundert D1 7-1

Klundert D2-Noordhoek D1 0-7Klundert E1-BSC E1 8-0Klundert E2-TPO E1 2-3Virtus F2-Klundert F1 2-4JEKA F17-Klundert F2 5-2Alliance F5-Klundert F3 8-0Zondag 2 novemberKlundert 2-Virtus 4 11-2

ProgrammaWoensdag 5 november19.30 Klundert MB1-Unitas ‘30 MB1Zaterdag 8 november19:00inteloord 1-Klundert 112:00C Amstelwijck 2-Klundert 214:30 Klundert 3-Heerjansdam 4

14:30 Klundert 4-Alliance 212:00 Klundert A1-ODIO A114:30 Klundert B1-Seolto B112:00 Klundert MB1-Tholense Boys MB110:30 Klundert C1-Unitas’30 C208:30 Baronie C9-Klundert C210:00 Internos D2-Klundert D110:00 Virtus D3-Klundert D209:00 Zwaluwe E1G-Klundert E110:00 Terheijden E2-Klundert E208:45 Klundert F1-Zwaluwe F1G08:45 Klundert F2-Sprundel F310:00Vosmeer F2G-Klundert F3

Zondag 9 november11:30Noordhoek 2-Klundert 2

Klundert 1 kansloos

ZEVENBERGEN - Afgelopen zondag zijn in Rosmalen de wedstrijden ge-speeld tegen het team van Den Bosch.

De 1e wedstrijd werd met 6-0 gewonnen. Stef van Hees behaalde een royale over-winning door zijn 275 car grote hoek in 9 beurten bij elkaar te spelen waarbij hij een serie van 202 caramboles behaalde, Brian Eelen speelde ook een prima partij door in 13 beurten zijn 170 car te behalen, zijn hoogste serie was hierbij 138. Kevin van Hees had 19 beurten nodig voor de winst. In de 2e wedstrijd werd er ook met 6-0

gewonnen, nu had Kevin 15 beurten no-dig en Brian behaalde de overwinning in 20 beurten. Stef speelde in 21 beurten de partij uit. Op zondag 16 november staan de thuiswedstrijden tegen Horna uit Hoorn op het programma.Stand: 1. Amorti 14-24; 2. Horna 10-16; 3. ‘t Topke 2 14-15; 4. Den Bosch 12-12; 5. ‘t Topke 1 12-9; 6. ‘t Topke 3 14-0.Driebanden biljarttoernooi JBV AmortiEind november en begin december organi-seert JBV Amorti een driebanden toernooi. Iedereen uit de gemeente Moerdijk kan zich hiervoor inschrijven en is kosteloos.

Afhankelijk van het aantal deelnemers zal er in poules worden gespeeld op woensdag, donderdag of vrijdagavond. De finale zal dan op een zaterdag of zon-dag zijn. Inschrijven kan bij Frans Tielen (0168-327101) of Walter van Dongen (0168-324552). Ook kan men zich in het bil-jartcentrum aanmelden, op maandag t/m vrijdag van 13.00-16.00 uur. Opgeven kan ook via [email protected]. Bij aanmelden het driebanden moyenne doorgeven, indien dit niet bekend is dan het libremoyenne. De inschrijvingen moeten op 11 november binnen zijn.

Maximale punten JBV Amorti in Topteamcompetitie

DOOR TIES STEEHOUWER

Dat de beide bridgers uit Willemstad geen eerste maar wel kampioen werden komt omdat de drie eerste plekken werden be-zet door niet Moerdijkers en dan is het volgens de reglementen niet mogelijk om kampioen van de gemeente Moerdijk te worden. Zwiers had zich goed voorbereid op de prijsuitreiking. Zo wist hij te vertel-len dat er 1000 bridgeclubs zijn in Neder-land en dat bridge, wat aantal betreft, de vierde sport van Nederland is. Hij prees de organisatie voor hun inzet en concludeerde dat de jaarlijkse Moerdijkdrive wel goed georganiseerd moest zijn ”anders houdt je het geen 14 jaar vol”. Gezien de grote beker vroeg hij zich wel af of het nu om het spel of de knikkers gaat.

Volgens Ary Ampt gaart het in ieder geval wel om het spel omdat hij meteen de, bij het kampioenschap behorende kleine be-ker, inleverde. Dirk Polak vertelde daar nog even mee te wachten omdat hij hem eerst aan zijn kleinzoon wilde laten zien. Op de vraag wat hun geheime wapen was om kampi-oen te worden was het antwoord van de heren: “Heel veel geluk en een heel klein beetje kennis. En natuurlijk goede kaar-ten”. Het stel speelt pas een jaar samen en dit was hun eerste overwinning. Aan de drive deden 60 paren mee en dat waren er een paar minder dan verleden jaar. Tweede van het kampioenschap werden Jan de Biggelaar en Jos Verheijen uit Zevenber-gen en derde werden Manda en Eimert Kaptein uit Willemstad.

Ary Ampt en Dirk Polak beste bridgers van Moerdijk

Bridge kampioenschap groot succes

Wethouder Zwiers reikte de beker uit FOTO TIES STEEHOUWER

KLUNDERT – Voor de veertiende maal werden afgelopen zaterdag in de Niervaert de Moerdijkse bridge kampioenschappen gehouden. Na een hele dag bridgen bleken Ary Ampt en Dirk Polak uit Willemstad niet bo-venaan te staan maar wel kampioen van Moerdijk te zijn geworden. Wet-houder Thomas Zwiers was naar Klundert gekomen om de reusachtige wisselbeker uit te reiken.

KLUNDERT - Ook in de achtste ronde van de interne competitie van SV UNK blijft Casper van Maanen de ranglijst aanvoeren.

Het was zijn tegenstander Henk Sinke, die Casper deze avond verschillende keren flink in het nauw dreef en meer verdiende dan de remise, waarmee hij uiteindelijk genoegen moest nemen. Toch steeg Henk nog een plaatsje op de ranglijst en staat nu zesde. Opmerkelijk is de prestatie van Arend den Boer, die ook nu weer de volle winst incasseerde door te winnen van Hans Hollemans. Arend steeg

hiermee van de elfde naar de achtste plaats. Verrassend was niet de uitslag van Loek van der Venne, die won van Ton Ste-ge. Winst was er ook voor Piet van Putten tegen Bert van der Merwe. Daardoor blijft de stand voor de eerste 4 plaatsen gelijk. Yvonne Ruigendijk schoot weer eens een keer uit haar slof door tegen Jan Lips re-mise te spelen. Datzelfde overkwam Rob Andrea tegen de op nummer elf staande Jan Nodelijk. Verder won Hans Mollenbrok van Wim Westenberg en versloeg Frans van den Abbeelen de als rode lantaarndrager ge-klasseerde Tjeu Grubben.

Casper van Maanen blijft aan de leiding bij SV UNK

Page 21: Dm 20141105

AUTODEMONTAGEBEDRIJFJOKO

• Sloop-loop-schade auto’s - motors te koop gevraagd.

• Alle gebruikte onderdelen online.

• Vrijwaring bij ophalen.• Reparatie en onderhoud.

Lid ARN-Stiba-RDWMaalbergenstr. 24a Wernhout

Tel. 076-5971739 / [email protected]

All-in groepsuitje met:Koffie, Activiteit & Buffet

€ 49,95

www.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractieVoor meer informatie & voorwaarden zie:www.akkermans.com/winteractie of bel ons direct op 0167-502621

l e i s u r e & g o l f

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

nu: 2 hallenZondag 9 nov.open: 10.00 - 17.00 uur

racket-centrumTerheijdenseweg 500

4826 aB

BredaVolg Breda-noord/Terheijden

Bij schaatsbaan Breda

0161-456291

vlooienma r k t

Autobedrijf Kees Vermeulen B.V.Beatrijsweg 63, Klundert, 0168 - 40 22 76, www.seatvermeulen.nlOpeningsti jden: ma t/m vr 08.00 tot 18.00 uur, za 09.00 tot 16.00 uur.

WIE JUBILEERT TRAKTEERT!BIJ AANKOOP VAN EEN VAN ONDERSTAANDE OCCASSIONS ONTVANGT U EEN GRATIS SET WINTERBANDEN CADEAU.

Merk/Type SEAT MII 1.0 SPORT Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 BEAT 5-DRS Merk / Type SEAT IBIZA 1.6 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA ST 1.2 TDI STYLEBouwjaar 2012 27757 km Bouwjaar 2009 80000 km Bouwjaar 2009 59359 km Bouwjaar 2009 21827 km Bouwjaar 2010 95000 kmPrijs € 9750,- Prijs 8.950,00€ Prijs 10.250,00€ Prijs € 10950,- Prijs 8.950,00€

Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT ALTEA 1.8 TSI STYLE AUTOMAATBouwjaar 2010 61575 km Bouwjaar 2011 65944 km Bouwjaar 2011 30000 km Bouwjaar 2012 29888 km Bouwjaar 2012 24998 kmPrijs € 10250,- Prijs 9.750,00€ Prijs 12.250,00€ Prijs 14.950,00€ Prijs 19.850,00€

Merk / Type FIAT PANDA 1.1 Merk / Type SUZUKI ALTO 1.0 COMFORT Merk / Type SUZUKI SWIFT 1.3 BASE Merk / Type TOYOTA AYGO 1.0-12V NOW Merk / Type PEUGEOT 107 1.0-12v ACCESSBouwjaar 2009 26000 km Bouwjaar 2010 31829 km Bouwjaar 2009 59368 km Bouwjaar 2011 15603 km Bouwjaar 2013 1984 kmPrijs 5.350,00€ Prijs 5.995,00€ Prijs 7.495,00€ Prijs 7.450,00€ Prijs 7.999,00€

Merk / Type FORD KA 1.2 TREND Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 COOL & SOUND Merk / Type PEUGEOT 206 1.4 FOREVERBouwjaar 2010 51323 km Bouwjaar 2010 31500 km Bouwjaar 2010 49219 km Bouwjaar 2012 21172 km Bouwjaar 2008 67816 kmPrijs 6.950,00€ Prijs 6.995,00€ Prijs 7.150,00€ Prijs 8.450,00€ Prijs 7.500,00€

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP WWW.SEATVERMEULEN.NLAUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN BEATRIJSWEG 63 - KLUNDERTTEL: 0168 - 40 22 76

WIE JUBILEERT TRAKTEERT!BIJ AANKOOP VAN EEN VAN ONDERSTAANDE OCCASIONS ONTVANGT U EEN GRATIS SET WINTERBANDEN CADEAU

SEAT MII 1.0 SPORT 2012 27.757 km € 9.750

SEAT IBIZA 1.4 COPA2010 61.575 km € 10.250

FIAT PANDA 1.12009 26.000 km € 5.350

FORD KA 1.2 TREND2010 51.323 km € 6.950

SEAT IBIZA 1.4 BEAT 5-DRS2009 80.000 km € 8.950

SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE5-drs 2011 65.944 km € 9.750

SUZUKI ALTO 1.0 COMFORT2010 31.829 km € 5.995

FORD KA 1.2 LIMITED2010 31.500 km € 6.995

SEAT IBIZA 1.6 SPORTUP2009 59.359 km € 10.250

SEAT IBIZA 1.4 COPA 5-drs2011 30.000 km € 12.250

SUZUKI SWIFT 1.3 BASE2009 59.368 km € 7.495

FORD KA 1.2 LIMITED2010 49.219 km € 7.150

SEAT IBIZA 1.4 SPORTUP2009 21.827 km € 10.950

SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs 2012 29.888 km € 14.950

TOYOTA AYGO 1.0-12V NOW2011 15.603 km € 7.450

FORD KA 1.2 COOL &SOUND 2012 21.172 km € 8.450

SEAT IBIZA ST 1.2 TDI STYLE2010 95.000 km € 8.950

SEAT ALTEA 1.8 TSI STYLEAUTOMAAT 2012 24.998 km € 19.850

PEUGEOT 107 1.0-12v ACCESS 2013 1984 km

€ 7.999

PEUGEOT 206 1.4 FOREVER2008 67.816 km € 7.500

WIE JUBILEERT TRAKTEERT!BIJ AANKOOP VAN EEN VAN ONDERSTAANDE OCCASSIONS ONTVANGT U EEN GRATIS SET WINTERBANDEN CADEAU.

Merk/Type SEAT MII 1.0 SPORT Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 BEAT 5-DRS Merk / Type SEAT IBIZA 1.6 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA ST 1.2 TDI STYLEBouwjaar 2012 27757 km Bouwjaar 2009 80000 km Bouwjaar 2009 59359 km Bouwjaar 2009 21827 km Bouwjaar 2010 95000 kmPrijs € 9750,- Prijs 8.950,00€ Prijs 10.250,00€ Prijs € 10950,- Prijs 8.950,00€

Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT ALTEA 1.8 TSI STYLE AUTOMAATBouwjaar 2010 61575 km Bouwjaar 2011 65944 km Bouwjaar 2011 30000 km Bouwjaar 2012 29888 km Bouwjaar 2012 24998 kmPrijs € 10250,- Prijs 9.750,00€ Prijs 12.250,00€ Prijs 14.950,00€ Prijs 19.850,00€

Merk / Type FIAT PANDA 1.1 Merk / Type SUZUKI ALTO 1.0 COMFORT Merk / Type SUZUKI SWIFT 1.3 BASE Merk / Type TOYOTA AYGO 1.0-12V NOW Merk / Type PEUGEOT 107 1.0-12v ACCESSBouwjaar 2009 26000 km Bouwjaar 2010 31829 km Bouwjaar 2009 59368 km Bouwjaar 2011 15603 km Bouwjaar 2013 1984 kmPrijs 5.350,00€ Prijs 5.995,00€ Prijs 7.495,00€ Prijs 7.450,00€ Prijs 7.999,00€

Merk / Type FORD KA 1.2 TREND Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 COOL & SOUND Merk / Type PEUGEOT 206 1.4 FOREVERBouwjaar 2010 51323 km Bouwjaar 2010 31500 km Bouwjaar 2010 49219 km Bouwjaar 2012 21172 km Bouwjaar 2008 67816 kmPrijs 6.950,00€ Prijs 6.995,00€ Prijs 7.150,00€ Prijs 8.450,00€ Prijs 7.500,00€

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP WWW.SEATVERMEULEN.NLAUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN BEATRIJSWEG 63 - KLUNDERTTEL: 0168 - 40 22 76

WIE JUBILEERT TRAKTEERT!BIJ AANKOOP VAN EEN VAN ONDERSTAANDE OCCASSIONS ONTVANGT U EEN GRATIS SET WINTERBANDEN CADEAU.

Merk/Type SEAT MII 1.0 SPORT Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 BEAT 5-DRS Merk / Type SEAT IBIZA 1.6 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA ST 1.2 TDI STYLEBouwjaar 2012 27757 km Bouwjaar 2009 80000 km Bouwjaar 2009 59359 km Bouwjaar 2009 21827 km Bouwjaar 2010 95000 kmPrijs € 9750,- Prijs 8.950,00€ Prijs 10.250,00€ Prijs € 10950,- Prijs 8.950,00€

Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT ALTEA 1.8 TSI STYLE AUTOMAATBouwjaar 2010 61575 km Bouwjaar 2011 65944 km Bouwjaar 2011 30000 km Bouwjaar 2012 29888 km Bouwjaar 2012 24998 kmPrijs € 10250,- Prijs 9.750,00€ Prijs 12.250,00€ Prijs 14.950,00€ Prijs 19.850,00€

Merk / Type FIAT PANDA 1.1 Merk / Type SUZUKI ALTO 1.0 COMFORT Merk / Type SUZUKI SWIFT 1.3 BASE Merk / Type TOYOTA AYGO 1.0-12V NOW Merk / Type PEUGEOT 107 1.0-12v ACCESSBouwjaar 2009 26000 km Bouwjaar 2010 31829 km Bouwjaar 2009 59368 km Bouwjaar 2011 15603 km Bouwjaar 2013 1984 kmPrijs 5.350,00€ Prijs 5.995,00€ Prijs 7.495,00€ Prijs 7.450,00€ Prijs 7.999,00€

Merk / Type FORD KA 1.2 TREND Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 COOL & SOUND Merk / Type PEUGEOT 206 1.4 FOREVERBouwjaar 2010 51323 km Bouwjaar 2010 31500 km Bouwjaar 2010 49219 km Bouwjaar 2012 21172 km Bouwjaar 2008 67816 kmPrijs 6.950,00€ Prijs 6.995,00€ Prijs 7.150,00€ Prijs 8.450,00€ Prijs 7.500,00€

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP WWW.SEATVERMEULEN.NLAUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN BEATRIJSWEG 63 - KLUNDERTTEL: 0168 - 40 22 76

WIE JUBILEERT TRAKTEERT!BIJ AANKOOP VAN EEN VAN ONDERSTAANDE OCCASSIONS ONTVANGT U EEN GRATIS SET WINTERBANDEN CADEAU.

Merk/Type SEAT MII 1.0 SPORT Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 BEAT 5-DRS Merk / Type SEAT IBIZA 1.6 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA ST 1.2 TDI STYLEBouwjaar 2012 27757 km Bouwjaar 2009 80000 km Bouwjaar 2009 59359 km Bouwjaar 2009 21827 km Bouwjaar 2010 95000 kmPrijs € 9750,- Prijs 8.950,00€ Prijs 10.250,00€ Prijs € 10950,- Prijs 8.950,00€

Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT ALTEA 1.8 TSI STYLE AUTOMAATBouwjaar 2010 61575 km Bouwjaar 2011 65944 km Bouwjaar 2011 30000 km Bouwjaar 2012 29888 km Bouwjaar 2012 24998 kmPrijs € 10250,- Prijs 9.750,00€ Prijs 12.250,00€ Prijs 14.950,00€ Prijs 19.850,00€

Merk / Type FIAT PANDA 1.1 Merk / Type SUZUKI ALTO 1.0 COMFORT Merk / Type SUZUKI SWIFT 1.3 BASE Merk / Type TOYOTA AYGO 1.0-12V NOW Merk / Type PEUGEOT 107 1.0-12v ACCESSBouwjaar 2009 26000 km Bouwjaar 2010 31829 km Bouwjaar 2009 59368 km Bouwjaar 2011 15603 km Bouwjaar 2013 1984 kmPrijs 5.350,00€ Prijs 5.995,00€ Prijs 7.495,00€ Prijs 7.450,00€ Prijs 7.999,00€

Merk / Type FORD KA 1.2 TREND Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 COOL & SOUND Merk / Type PEUGEOT 206 1.4 FOREVERBouwjaar 2010 51323 km Bouwjaar 2010 31500 km Bouwjaar 2010 49219 km Bouwjaar 2012 21172 km Bouwjaar 2008 67816 kmPrijs 6.950,00€ Prijs 6.995,00€ Prijs 7.150,00€ Prijs 8.450,00€ Prijs 7.500,00€

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP WWW.SEATVERMEULEN.NLAUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN BEATRIJSWEG 63 - KLUNDERTTEL: 0168 - 40 22 76

WIE JUBILEERT TRAKTEERT!BIJ AANKOOP VAN EEN VAN ONDERSTAANDE OCCASSIONS ONTVANGT U EEN GRATIS SET WINTERBANDEN CADEAU.

Merk/Type SEAT MII 1.0 SPORT Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 BEAT 5-DRS Merk / Type SEAT IBIZA 1.6 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA ST 1.2 TDI STYLEBouwjaar 2012 27757 km Bouwjaar 2009 80000 km Bouwjaar 2009 59359 km Bouwjaar 2009 21827 km Bouwjaar 2010 95000 kmPrijs € 9750,- Prijs 8.950,00€ Prijs 10.250,00€ Prijs € 10950,- Prijs 8.950,00€

Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT ALTEA 1.8 TSI STYLE AUTOMAATBouwjaar 2010 61575 km Bouwjaar 2011 65944 km Bouwjaar 2011 30000 km Bouwjaar 2012 29888 km Bouwjaar 2012 24998 kmPrijs € 10250,- Prijs 9.750,00€ Prijs 12.250,00€ Prijs 14.950,00€ Prijs 19.850,00€

Merk / Type FIAT PANDA 1.1 Merk / Type SUZUKI ALTO 1.0 COMFORT Merk / Type SUZUKI SWIFT 1.3 BASE Merk / Type TOYOTA AYGO 1.0-12V NOW Merk / Type PEUGEOT 107 1.0-12v ACCESSBouwjaar 2009 26000 km Bouwjaar 2010 31829 km Bouwjaar 2009 59368 km Bouwjaar 2011 15603 km Bouwjaar 2013 1984 kmPrijs 5.350,00€ Prijs 5.995,00€ Prijs 7.495,00€ Prijs 7.450,00€ Prijs 7.999,00€

Merk / Type FORD KA 1.2 TREND Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 COOL & SOUND Merk / Type PEUGEOT 206 1.4 FOREVERBouwjaar 2010 51323 km Bouwjaar 2010 31500 km Bouwjaar 2010 49219 km Bouwjaar 2012 21172 km Bouwjaar 2008 67816 kmPrijs 6.950,00€ Prijs 6.995,00€ Prijs 7.150,00€ Prijs 8.450,00€ Prijs 7.500,00€

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP WWW.SEATVERMEULEN.NLAUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN BEATRIJSWEG 63 - KLUNDERTTEL: 0168 - 40 22 76

WIE JUBILEERT TRAKTEERT!BIJ AANKOOP VAN EEN VAN ONDERSTAANDE OCCASSIONS ONTVANGT U EEN GRATIS SET WINTERBANDEN CADEAU.

Merk/Type SEAT MII 1.0 SPORT Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 BEAT 5-DRS Merk / Type SEAT IBIZA 1.6 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA ST 1.2 TDI STYLEBouwjaar 2012 27757 km Bouwjaar 2009 80000 km Bouwjaar 2009 59359 km Bouwjaar 2009 21827 km Bouwjaar 2010 95000 kmPrijs € 9750,- Prijs 8.950,00€ Prijs 10.250,00€ Prijs € 10950,- Prijs 8.950,00€

Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT ALTEA 1.8 TSI STYLE AUTOMAATBouwjaar 2010 61575 km Bouwjaar 2011 65944 km Bouwjaar 2011 30000 km Bouwjaar 2012 29888 km Bouwjaar 2012 24998 kmPrijs € 10250,- Prijs 9.750,00€ Prijs 12.250,00€ Prijs 14.950,00€ Prijs 19.850,00€

Merk / Type FIAT PANDA 1.1 Merk / Type SUZUKI ALTO 1.0 COMFORT Merk / Type SUZUKI SWIFT 1.3 BASE Merk / Type TOYOTA AYGO 1.0-12V NOW Merk / Type PEUGEOT 107 1.0-12v ACCESSBouwjaar 2009 26000 km Bouwjaar 2010 31829 km Bouwjaar 2009 59368 km Bouwjaar 2011 15603 km Bouwjaar 2013 1984 kmPrijs 5.350,00€ Prijs 5.995,00€ Prijs 7.495,00€ Prijs 7.450,00€ Prijs 7.999,00€

Merk / Type FORD KA 1.2 TREND Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 COOL & SOUND Merk / Type PEUGEOT 206 1.4 FOREVERBouwjaar 2010 51323 km Bouwjaar 2010 31500 km Bouwjaar 2010 49219 km Bouwjaar 2012 21172 km Bouwjaar 2008 67816 kmPrijs 6.950,00€ Prijs 6.995,00€ Prijs 7.150,00€ Prijs 8.450,00€ Prijs 7.500,00€

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP WWW.SEATVERMEULEN.NLAUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN BEATRIJSWEG 63 - KLUNDERTTEL: 0168 - 40 22 76

WIE JUBILEERT TRAKTEERT!BIJ AANKOOP VAN EEN VAN ONDERSTAANDE OCCASSIONS ONTVANGT U EEN GRATIS SET WINTERBANDEN CADEAU.

Merk/Type SEAT MII 1.0 SPORT Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 BEAT 5-DRS Merk / Type SEAT IBIZA 1.6 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA ST 1.2 TDI STYLEBouwjaar 2012 27757 km Bouwjaar 2009 80000 km Bouwjaar 2009 59359 km Bouwjaar 2009 21827 km Bouwjaar 2010 95000 kmPrijs € 9750,- Prijs 8.950,00€ Prijs 10.250,00€ Prijs € 10950,- Prijs 8.950,00€

Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT ALTEA 1.8 TSI STYLE AUTOMAATBouwjaar 2010 61575 km Bouwjaar 2011 65944 km Bouwjaar 2011 30000 km Bouwjaar 2012 29888 km Bouwjaar 2012 24998 kmPrijs € 10250,- Prijs 9.750,00€ Prijs 12.250,00€ Prijs 14.950,00€ Prijs 19.850,00€

Merk / Type FIAT PANDA 1.1 Merk / Type SUZUKI ALTO 1.0 COMFORT Merk / Type SUZUKI SWIFT 1.3 BASE Merk / Type TOYOTA AYGO 1.0-12V NOW Merk / Type PEUGEOT 107 1.0-12v ACCESSBouwjaar 2009 26000 km Bouwjaar 2010 31829 km Bouwjaar 2009 59368 km Bouwjaar 2011 15603 km Bouwjaar 2013 1984 kmPrijs 5.350,00€ Prijs 5.995,00€ Prijs 7.495,00€ Prijs 7.450,00€ Prijs 7.999,00€

Merk / Type FORD KA 1.2 TREND Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 COOL & SOUND Merk / Type PEUGEOT 206 1.4 FOREVERBouwjaar 2010 51323 km Bouwjaar 2010 31500 km Bouwjaar 2010 49219 km Bouwjaar 2012 21172 km Bouwjaar 2008 67816 kmPrijs 6.950,00€ Prijs 6.995,00€ Prijs 7.150,00€ Prijs 8.450,00€ Prijs 7.500,00€

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP WWW.SEATVERMEULEN.NLAUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN BEATRIJSWEG 63 - KLUNDERTTEL: 0168 - 40 22 76

WIE JUBILEERT TRAKTEERT!BIJ AANKOOP VAN EEN VAN ONDERSTAANDE OCCASSIONS ONTVANGT U EEN GRATIS SET WINTERBANDEN CADEAU.

Merk/Type SEAT MII 1.0 SPORT Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 BEAT 5-DRS Merk / Type SEAT IBIZA 1.6 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA ST 1.2 TDI STYLEBouwjaar 2012 27757 km Bouwjaar 2009 80000 km Bouwjaar 2009 59359 km Bouwjaar 2009 21827 km Bouwjaar 2010 95000 kmPrijs € 9750,- Prijs 8.950,00€ Prijs 10.250,00€ Prijs € 10950,- Prijs 8.950,00€

Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT ALTEA 1.8 TSI STYLE AUTOMAATBouwjaar 2010 61575 km Bouwjaar 2011 65944 km Bouwjaar 2011 30000 km Bouwjaar 2012 29888 km Bouwjaar 2012 24998 kmPrijs € 10250,- Prijs 9.750,00€ Prijs 12.250,00€ Prijs 14.950,00€ Prijs 19.850,00€

Merk / Type FIAT PANDA 1.1 Merk / Type SUZUKI ALTO 1.0 COMFORT Merk / Type SUZUKI SWIFT 1.3 BASE Merk / Type TOYOTA AYGO 1.0-12V NOW Merk / Type PEUGEOT 107 1.0-12v ACCESSBouwjaar 2009 26000 km Bouwjaar 2010 31829 km Bouwjaar 2009 59368 km Bouwjaar 2011 15603 km Bouwjaar 2013 1984 kmPrijs 5.350,00€ Prijs 5.995,00€ Prijs 7.495,00€ Prijs 7.450,00€ Prijs 7.999,00€

Merk / Type FORD KA 1.2 TREND Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 COOL & SOUND Merk / Type PEUGEOT 206 1.4 FOREVERBouwjaar 2010 51323 km Bouwjaar 2010 31500 km Bouwjaar 2010 49219 km Bouwjaar 2012 21172 km Bouwjaar 2008 67816 kmPrijs 6.950,00€ Prijs 6.995,00€ Prijs 7.150,00€ Prijs 8.450,00€ Prijs 7.500,00€

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP WWW.SEATVERMEULEN.NLAUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN BEATRIJSWEG 63 - KLUNDERTTEL: 0168 - 40 22 76

WIE JUBILEERT TRAKTEERT!BIJ AANKOOP VAN EEN VAN ONDERSTAANDE OCCASSIONS ONTVANGT U EEN GRATIS SET WINTERBANDEN CADEAU.

Merk/Type SEAT MII 1.0 SPORT Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 BEAT 5-DRS Merk / Type SEAT IBIZA 1.6 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA ST 1.2 TDI STYLEBouwjaar 2012 27757 km Bouwjaar 2009 80000 km Bouwjaar 2009 59359 km Bouwjaar 2009 21827 km Bouwjaar 2010 95000 kmPrijs € 9750,- Prijs 8.950,00€ Prijs 10.250,00€ Prijs € 10950,- Prijs 8.950,00€

Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT ALTEA 1.8 TSI STYLE AUTOMAATBouwjaar 2010 61575 km Bouwjaar 2011 65944 km Bouwjaar 2011 30000 km Bouwjaar 2012 29888 km Bouwjaar 2012 24998 kmPrijs € 10250,- Prijs 9.750,00€ Prijs 12.250,00€ Prijs 14.950,00€ Prijs 19.850,00€

Merk / Type FIAT PANDA 1.1 Merk / Type SUZUKI ALTO 1.0 COMFORT Merk / Type SUZUKI SWIFT 1.3 BASE Merk / Type TOYOTA AYGO 1.0-12V NOW Merk / Type PEUGEOT 107 1.0-12v ACCESSBouwjaar 2009 26000 km Bouwjaar 2010 31829 km Bouwjaar 2009 59368 km Bouwjaar 2011 15603 km Bouwjaar 2013 1984 kmPrijs 5.350,00€ Prijs 5.995,00€ Prijs 7.495,00€ Prijs 7.450,00€ Prijs 7.999,00€

Merk / Type FORD KA 1.2 TREND Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 COOL & SOUND Merk / Type PEUGEOT 206 1.4 FOREVERBouwjaar 2010 51323 km Bouwjaar 2010 31500 km Bouwjaar 2010 49219 km Bouwjaar 2012 21172 km Bouwjaar 2008 67816 kmPrijs 6.950,00€ Prijs 6.995,00€ Prijs 7.150,00€ Prijs 8.450,00€ Prijs 7.500,00€

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP WWW.SEATVERMEULEN.NLAUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN BEATRIJSWEG 63 - KLUNDERTTEL: 0168 - 40 22 76

WIE JUBILEERT TRAKTEERT!BIJ AANKOOP VAN EEN VAN ONDERSTAANDE OCCASSIONS ONTVANGT U EEN GRATIS SET WINTERBANDEN CADEAU.

Merk/Type SEAT MII 1.0 SPORT Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 BEAT 5-DRS Merk / Type SEAT IBIZA 1.6 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA ST 1.2 TDI STYLEBouwjaar 2012 27757 km Bouwjaar 2009 80000 km Bouwjaar 2009 59359 km Bouwjaar 2009 21827 km Bouwjaar 2010 95000 kmPrijs € 9750,- Prijs 8.950,00€ Prijs 10.250,00€ Prijs € 10950,- Prijs 8.950,00€

Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT ALTEA 1.8 TSI STYLE AUTOMAATBouwjaar 2010 61575 km Bouwjaar 2011 65944 km Bouwjaar 2011 30000 km Bouwjaar 2012 29888 km Bouwjaar 2012 24998 kmPrijs € 10250,- Prijs 9.750,00€ Prijs 12.250,00€ Prijs 14.950,00€ Prijs 19.850,00€

Merk / Type FIAT PANDA 1.1 Merk / Type SUZUKI ALTO 1.0 COMFORT Merk / Type SUZUKI SWIFT 1.3 BASE Merk / Type TOYOTA AYGO 1.0-12V NOW Merk / Type PEUGEOT 107 1.0-12v ACCESSBouwjaar 2009 26000 km Bouwjaar 2010 31829 km Bouwjaar 2009 59368 km Bouwjaar 2011 15603 km Bouwjaar 2013 1984 kmPrijs 5.350,00€ Prijs 5.995,00€ Prijs 7.495,00€ Prijs 7.450,00€ Prijs 7.999,00€

Merk / Type FORD KA 1.2 TREND Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 COOL & SOUND Merk / Type PEUGEOT 206 1.4 FOREVERBouwjaar 2010 51323 km Bouwjaar 2010 31500 km Bouwjaar 2010 49219 km Bouwjaar 2012 21172 km Bouwjaar 2008 67816 kmPrijs 6.950,00€ Prijs 6.995,00€ Prijs 7.150,00€ Prijs 8.450,00€ Prijs 7.500,00€

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP WWW.SEATVERMEULEN.NLAUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN BEATRIJSWEG 63 - KLUNDERTTEL: 0168 - 40 22 76

WIE JUBILEERT TRAKTEERT!BIJ AANKOOP VAN EEN VAN ONDERSTAANDE OCCASSIONS ONTVANGT U EEN GRATIS SET WINTERBANDEN CADEAU.

Merk/Type SEAT MII 1.0 SPORT Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 BEAT 5-DRS Merk / Type SEAT IBIZA 1.6 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA ST 1.2 TDI STYLEBouwjaar 2012 27757 km Bouwjaar 2009 80000 km Bouwjaar 2009 59359 km Bouwjaar 2009 21827 km Bouwjaar 2010 95000 kmPrijs € 9750,- Prijs 8.950,00€ Prijs 10.250,00€ Prijs € 10950,- Prijs 8.950,00€

Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT ALTEA 1.8 TSI STYLE AUTOMAATBouwjaar 2010 61575 km Bouwjaar 2011 65944 km Bouwjaar 2011 30000 km Bouwjaar 2012 29888 km Bouwjaar 2012 24998 kmPrijs € 10250,- Prijs 9.750,00€ Prijs 12.250,00€ Prijs 14.950,00€ Prijs 19.850,00€

Merk / Type FIAT PANDA 1.1 Merk / Type SUZUKI ALTO 1.0 COMFORT Merk / Type SUZUKI SWIFT 1.3 BASE Merk / Type TOYOTA AYGO 1.0-12V NOW Merk / Type PEUGEOT 107 1.0-12v ACCESSBouwjaar 2009 26000 km Bouwjaar 2010 31829 km Bouwjaar 2009 59368 km Bouwjaar 2011 15603 km Bouwjaar 2013 1984 kmPrijs 5.350,00€ Prijs 5.995,00€ Prijs 7.495,00€ Prijs 7.450,00€ Prijs 7.999,00€

Merk / Type FORD KA 1.2 TREND Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 COOL & SOUND Merk / Type PEUGEOT 206 1.4 FOREVERBouwjaar 2010 51323 km Bouwjaar 2010 31500 km Bouwjaar 2010 49219 km Bouwjaar 2012 21172 km Bouwjaar 2008 67816 kmPrijs 6.950,00€ Prijs 6.995,00€ Prijs 7.150,00€ Prijs 8.450,00€ Prijs 7.500,00€

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP WWW.SEATVERMEULEN.NLAUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN BEATRIJSWEG 63 - KLUNDERTTEL: 0168 - 40 22 76

WIE JUBILEERT TRAKTEERT!BIJ AANKOOP VAN EEN VAN ONDERSTAANDE OCCASSIONS ONTVANGT U EEN GRATIS SET WINTERBANDEN CADEAU.

Merk/Type SEAT MII 1.0 SPORT Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 BEAT 5-DRS Merk / Type SEAT IBIZA 1.6 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA ST 1.2 TDI STYLEBouwjaar 2012 27757 km Bouwjaar 2009 80000 km Bouwjaar 2009 59359 km Bouwjaar 2009 21827 km Bouwjaar 2010 95000 kmPrijs € 9750,- Prijs 8.950,00€ Prijs 10.250,00€ Prijs € 10950,- Prijs 8.950,00€

Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT ALTEA 1.8 TSI STYLE AUTOMAATBouwjaar 2010 61575 km Bouwjaar 2011 65944 km Bouwjaar 2011 30000 km Bouwjaar 2012 29888 km Bouwjaar 2012 24998 kmPrijs € 10250,- Prijs 9.750,00€ Prijs 12.250,00€ Prijs 14.950,00€ Prijs 19.850,00€

Merk / Type FIAT PANDA 1.1 Merk / Type SUZUKI ALTO 1.0 COMFORT Merk / Type SUZUKI SWIFT 1.3 BASE Merk / Type TOYOTA AYGO 1.0-12V NOW Merk / Type PEUGEOT 107 1.0-12v ACCESSBouwjaar 2009 26000 km Bouwjaar 2010 31829 km Bouwjaar 2009 59368 km Bouwjaar 2011 15603 km Bouwjaar 2013 1984 kmPrijs 5.350,00€ Prijs 5.995,00€ Prijs 7.495,00€ Prijs 7.450,00€ Prijs 7.999,00€

Merk / Type FORD KA 1.2 TREND Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 COOL & SOUND Merk / Type PEUGEOT 206 1.4 FOREVERBouwjaar 2010 51323 km Bouwjaar 2010 31500 km Bouwjaar 2010 49219 km Bouwjaar 2012 21172 km Bouwjaar 2008 67816 kmPrijs 6.950,00€ Prijs 6.995,00€ Prijs 7.150,00€ Prijs 8.450,00€ Prijs 7.500,00€

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP WWW.SEATVERMEULEN.NLAUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN BEATRIJSWEG 63 - KLUNDERTTEL: 0168 - 40 22 76

WIE JUBILEERT TRAKTEERT!BIJ AANKOOP VAN EEN VAN ONDERSTAANDE OCCASSIONS ONTVANGT U EEN GRATIS SET WINTERBANDEN CADEAU.

Merk/Type SEAT MII 1.0 SPORT Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 BEAT 5-DRS Merk / Type SEAT IBIZA 1.6 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA ST 1.2 TDI STYLEBouwjaar 2012 27757 km Bouwjaar 2009 80000 km Bouwjaar 2009 59359 km Bouwjaar 2009 21827 km Bouwjaar 2010 95000 kmPrijs € 9750,- Prijs 8.950,00€ Prijs 10.250,00€ Prijs € 10950,- Prijs 8.950,00€

Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT ALTEA 1.8 TSI STYLE AUTOMAATBouwjaar 2010 61575 km Bouwjaar 2011 65944 km Bouwjaar 2011 30000 km Bouwjaar 2012 29888 km Bouwjaar 2012 24998 kmPrijs € 10250,- Prijs 9.750,00€ Prijs 12.250,00€ Prijs 14.950,00€ Prijs 19.850,00€

Merk / Type FIAT PANDA 1.1 Merk / Type SUZUKI ALTO 1.0 COMFORT Merk / Type SUZUKI SWIFT 1.3 BASE Merk / Type TOYOTA AYGO 1.0-12V NOW Merk / Type PEUGEOT 107 1.0-12v ACCESSBouwjaar 2009 26000 km Bouwjaar 2010 31829 km Bouwjaar 2009 59368 km Bouwjaar 2011 15603 km Bouwjaar 2013 1984 kmPrijs 5.350,00€ Prijs 5.995,00€ Prijs 7.495,00€ Prijs 7.450,00€ Prijs 7.999,00€

Merk / Type FORD KA 1.2 TREND Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 COOL & SOUND Merk / Type PEUGEOT 206 1.4 FOREVERBouwjaar 2010 51323 km Bouwjaar 2010 31500 km Bouwjaar 2010 49219 km Bouwjaar 2012 21172 km Bouwjaar 2008 67816 kmPrijs 6.950,00€ Prijs 6.995,00€ Prijs 7.150,00€ Prijs 8.450,00€ Prijs 7.500,00€

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP WWW.SEATVERMEULEN.NLAUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN BEATRIJSWEG 63 - KLUNDERTTEL: 0168 - 40 22 76

WIE JUBILEERT TRAKTEERT!BIJ AANKOOP VAN EEN VAN ONDERSTAANDE OCCASSIONS ONTVANGT U EEN GRATIS SET WINTERBANDEN CADEAU.

Merk/Type SEAT MII 1.0 SPORT Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 BEAT 5-DRS Merk / Type SEAT IBIZA 1.6 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA ST 1.2 TDI STYLEBouwjaar 2012 27757 km Bouwjaar 2009 80000 km Bouwjaar 2009 59359 km Bouwjaar 2009 21827 km Bouwjaar 2010 95000 kmPrijs € 9750,- Prijs 8.950,00€ Prijs 10.250,00€ Prijs € 10950,- Prijs 8.950,00€

Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT ALTEA 1.8 TSI STYLE AUTOMAATBouwjaar 2010 61575 km Bouwjaar 2011 65944 km Bouwjaar 2011 30000 km Bouwjaar 2012 29888 km Bouwjaar 2012 24998 kmPrijs € 10250,- Prijs 9.750,00€ Prijs 12.250,00€ Prijs 14.950,00€ Prijs 19.850,00€

Merk / Type FIAT PANDA 1.1 Merk / Type SUZUKI ALTO 1.0 COMFORT Merk / Type SUZUKI SWIFT 1.3 BASE Merk / Type TOYOTA AYGO 1.0-12V NOW Merk / Type PEUGEOT 107 1.0-12v ACCESSBouwjaar 2009 26000 km Bouwjaar 2010 31829 km Bouwjaar 2009 59368 km Bouwjaar 2011 15603 km Bouwjaar 2013 1984 kmPrijs 5.350,00€ Prijs 5.995,00€ Prijs 7.495,00€ Prijs 7.450,00€ Prijs 7.999,00€

Merk / Type FORD KA 1.2 TREND Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 COOL & SOUND Merk / Type PEUGEOT 206 1.4 FOREVERBouwjaar 2010 51323 km Bouwjaar 2010 31500 km Bouwjaar 2010 49219 km Bouwjaar 2012 21172 km Bouwjaar 2008 67816 kmPrijs 6.950,00€ Prijs 6.995,00€ Prijs 7.150,00€ Prijs 8.450,00€ Prijs 7.500,00€

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP WWW.SEATVERMEULEN.NLAUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN BEATRIJSWEG 63 - KLUNDERTTEL: 0168 - 40 22 76

WIE JUBILEERT TRAKTEERT!BIJ AANKOOP VAN EEN VAN ONDERSTAANDE OCCASSIONS ONTVANGT U EEN GRATIS SET WINTERBANDEN CADEAU.

Merk/Type SEAT MII 1.0 SPORT Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 BEAT 5-DRS Merk / Type SEAT IBIZA 1.6 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA ST 1.2 TDI STYLEBouwjaar 2012 27757 km Bouwjaar 2009 80000 km Bouwjaar 2009 59359 km Bouwjaar 2009 21827 km Bouwjaar 2010 95000 kmPrijs € 9750,- Prijs 8.950,00€ Prijs 10.250,00€ Prijs € 10950,- Prijs 8.950,00€

Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT ALTEA 1.8 TSI STYLE AUTOMAATBouwjaar 2010 61575 km Bouwjaar 2011 65944 km Bouwjaar 2011 30000 km Bouwjaar 2012 29888 km Bouwjaar 2012 24998 kmPrijs € 10250,- Prijs 9.750,00€ Prijs 12.250,00€ Prijs 14.950,00€ Prijs 19.850,00€

Merk / Type FIAT PANDA 1.1 Merk / Type SUZUKI ALTO 1.0 COMFORT Merk / Type SUZUKI SWIFT 1.3 BASE Merk / Type TOYOTA AYGO 1.0-12V NOW Merk / Type PEUGEOT 107 1.0-12v ACCESSBouwjaar 2009 26000 km Bouwjaar 2010 31829 km Bouwjaar 2009 59368 km Bouwjaar 2011 15603 km Bouwjaar 2013 1984 kmPrijs 5.350,00€ Prijs 5.995,00€ Prijs 7.495,00€ Prijs 7.450,00€ Prijs 7.999,00€

Merk / Type FORD KA 1.2 TREND Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 COOL & SOUND Merk / Type PEUGEOT 206 1.4 FOREVERBouwjaar 2010 51323 km Bouwjaar 2010 31500 km Bouwjaar 2010 49219 km Bouwjaar 2012 21172 km Bouwjaar 2008 67816 kmPrijs 6.950,00€ Prijs 6.995,00€ Prijs 7.150,00€ Prijs 8.450,00€ Prijs 7.500,00€

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP WWW.SEATVERMEULEN.NLAUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN BEATRIJSWEG 63 - KLUNDERTTEL: 0168 - 40 22 76

WIE JUBILEERT TRAKTEERT!BIJ AANKOOP VAN EEN VAN ONDERSTAANDE OCCASSIONS ONTVANGT U EEN GRATIS SET WINTERBANDEN CADEAU.

Merk/Type SEAT MII 1.0 SPORT Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 BEAT 5-DRS Merk / Type SEAT IBIZA 1.6 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA ST 1.2 TDI STYLEBouwjaar 2012 27757 km Bouwjaar 2009 80000 km Bouwjaar 2009 59359 km Bouwjaar 2009 21827 km Bouwjaar 2010 95000 kmPrijs € 9750,- Prijs 8.950,00€ Prijs 10.250,00€ Prijs € 10950,- Prijs 8.950,00€

Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT ALTEA 1.8 TSI STYLE AUTOMAATBouwjaar 2010 61575 km Bouwjaar 2011 65944 km Bouwjaar 2011 30000 km Bouwjaar 2012 29888 km Bouwjaar 2012 24998 kmPrijs € 10250,- Prijs 9.750,00€ Prijs 12.250,00€ Prijs 14.950,00€ Prijs 19.850,00€

Merk / Type FIAT PANDA 1.1 Merk / Type SUZUKI ALTO 1.0 COMFORT Merk / Type SUZUKI SWIFT 1.3 BASE Merk / Type TOYOTA AYGO 1.0-12V NOW Merk / Type PEUGEOT 107 1.0-12v ACCESSBouwjaar 2009 26000 km Bouwjaar 2010 31829 km Bouwjaar 2009 59368 km Bouwjaar 2011 15603 km Bouwjaar 2013 1984 kmPrijs 5.350,00€ Prijs 5.995,00€ Prijs 7.495,00€ Prijs 7.450,00€ Prijs 7.999,00€

Merk / Type FORD KA 1.2 TREND Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 COOL & SOUND Merk / Type PEUGEOT 206 1.4 FOREVERBouwjaar 2010 51323 km Bouwjaar 2010 31500 km Bouwjaar 2010 49219 km Bouwjaar 2012 21172 km Bouwjaar 2008 67816 kmPrijs 6.950,00€ Prijs 6.995,00€ Prijs 7.150,00€ Prijs 8.450,00€ Prijs 7.500,00€

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP WWW.SEATVERMEULEN.NLAUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN BEATRIJSWEG 63 - KLUNDERTTEL: 0168 - 40 22 76

WIE JUBILEERT TRAKTEERT!BIJ AANKOOP VAN EEN VAN ONDERSTAANDE OCCASSIONS ONTVANGT U EEN GRATIS SET WINTERBANDEN CADEAU.

Merk/Type SEAT MII 1.0 SPORT Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 BEAT 5-DRS Merk / Type SEAT IBIZA 1.6 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA ST 1.2 TDI STYLEBouwjaar 2012 27757 km Bouwjaar 2009 80000 km Bouwjaar 2009 59359 km Bouwjaar 2009 21827 km Bouwjaar 2010 95000 kmPrijs € 9750,- Prijs 8.950,00€ Prijs 10.250,00€ Prijs € 10950,- Prijs 8.950,00€

Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT ALTEA 1.8 TSI STYLE AUTOMAATBouwjaar 2010 61575 km Bouwjaar 2011 65944 km Bouwjaar 2011 30000 km Bouwjaar 2012 29888 km Bouwjaar 2012 24998 kmPrijs € 10250,- Prijs 9.750,00€ Prijs 12.250,00€ Prijs 14.950,00€ Prijs 19.850,00€

Merk / Type FIAT PANDA 1.1 Merk / Type SUZUKI ALTO 1.0 COMFORT Merk / Type SUZUKI SWIFT 1.3 BASE Merk / Type TOYOTA AYGO 1.0-12V NOW Merk / Type PEUGEOT 107 1.0-12v ACCESSBouwjaar 2009 26000 km Bouwjaar 2010 31829 km Bouwjaar 2009 59368 km Bouwjaar 2011 15603 km Bouwjaar 2013 1984 kmPrijs 5.350,00€ Prijs 5.995,00€ Prijs 7.495,00€ Prijs 7.450,00€ Prijs 7.999,00€

Merk / Type FORD KA 1.2 TREND Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 COOL & SOUND Merk / Type PEUGEOT 206 1.4 FOREVERBouwjaar 2010 51323 km Bouwjaar 2010 31500 km Bouwjaar 2010 49219 km Bouwjaar 2012 21172 km Bouwjaar 2008 67816 kmPrijs 6.950,00€ Prijs 6.995,00€ Prijs 7.150,00€ Prijs 8.450,00€ Prijs 7.500,00€

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP WWW.SEATVERMEULEN.NLAUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN BEATRIJSWEG 63 - KLUNDERTTEL: 0168 - 40 22 76

WIE JUBILEERT TRAKTEERT!BIJ AANKOOP VAN EEN VAN ONDERSTAANDE OCCASSIONS ONTVANGT U EEN GRATIS SET WINTERBANDEN CADEAU.

Merk/Type SEAT MII 1.0 SPORT Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 BEAT 5-DRS Merk / Type SEAT IBIZA 1.6 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA ST 1.2 TDI STYLEBouwjaar 2012 27757 km Bouwjaar 2009 80000 km Bouwjaar 2009 59359 km Bouwjaar 2009 21827 km Bouwjaar 2010 95000 kmPrijs € 9750,- Prijs 8.950,00€ Prijs 10.250,00€ Prijs € 10950,- Prijs 8.950,00€

Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT ALTEA 1.8 TSI STYLE AUTOMAATBouwjaar 2010 61575 km Bouwjaar 2011 65944 km Bouwjaar 2011 30000 km Bouwjaar 2012 29888 km Bouwjaar 2012 24998 kmPrijs € 10250,- Prijs 9.750,00€ Prijs 12.250,00€ Prijs 14.950,00€ Prijs 19.850,00€

Merk / Type FIAT PANDA 1.1 Merk / Type SUZUKI ALTO 1.0 COMFORT Merk / Type SUZUKI SWIFT 1.3 BASE Merk / Type TOYOTA AYGO 1.0-12V NOW Merk / Type PEUGEOT 107 1.0-12v ACCESSBouwjaar 2009 26000 km Bouwjaar 2010 31829 km Bouwjaar 2009 59368 km Bouwjaar 2011 15603 km Bouwjaar 2013 1984 kmPrijs 5.350,00€ Prijs 5.995,00€ Prijs 7.495,00€ Prijs 7.450,00€ Prijs 7.999,00€

Merk / Type FORD KA 1.2 TREND Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 COOL & SOUND Merk / Type PEUGEOT 206 1.4 FOREVERBouwjaar 2010 51323 km Bouwjaar 2010 31500 km Bouwjaar 2010 49219 km Bouwjaar 2012 21172 km Bouwjaar 2008 67816 kmPrijs 6.950,00€ Prijs 6.995,00€ Prijs 7.150,00€ Prijs 8.450,00€ Prijs 7.500,00€

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP WWW.SEATVERMEULEN.NLAUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN BEATRIJSWEG 63 - KLUNDERTTEL: 0168 - 40 22 76

WIE JUBILEERT TRAKTEERT!BIJ AANKOOP VAN EEN VAN ONDERSTAANDE OCCASSIONS ONTVANGT U EEN GRATIS SET WINTERBANDEN CADEAU.

Merk/Type SEAT MII 1.0 SPORT Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 BEAT 5-DRS Merk / Type SEAT IBIZA 1.6 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA ST 1.2 TDI STYLEBouwjaar 2012 27757 km Bouwjaar 2009 80000 km Bouwjaar 2009 59359 km Bouwjaar 2009 21827 km Bouwjaar 2010 95000 kmPrijs € 9750,- Prijs 8.950,00€ Prijs 10.250,00€ Prijs € 10950,- Prijs 8.950,00€

Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT ALTEA 1.8 TSI STYLE AUTOMAATBouwjaar 2010 61575 km Bouwjaar 2011 65944 km Bouwjaar 2011 30000 km Bouwjaar 2012 29888 km Bouwjaar 2012 24998 kmPrijs € 10250,- Prijs 9.750,00€ Prijs 12.250,00€ Prijs 14.950,00€ Prijs 19.850,00€

Merk / Type FIAT PANDA 1.1 Merk / Type SUZUKI ALTO 1.0 COMFORT Merk / Type SUZUKI SWIFT 1.3 BASE Merk / Type TOYOTA AYGO 1.0-12V NOW Merk / Type PEUGEOT 107 1.0-12v ACCESSBouwjaar 2009 26000 km Bouwjaar 2010 31829 km Bouwjaar 2009 59368 km Bouwjaar 2011 15603 km Bouwjaar 2013 1984 kmPrijs 5.350,00€ Prijs 5.995,00€ Prijs 7.495,00€ Prijs 7.450,00€ Prijs 7.999,00€

Merk / Type FORD KA 1.2 TREND Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 COOL & SOUND Merk / Type PEUGEOT 206 1.4 FOREVERBouwjaar 2010 51323 km Bouwjaar 2010 31500 km Bouwjaar 2010 49219 km Bouwjaar 2012 21172 km Bouwjaar 2008 67816 kmPrijs 6.950,00€ Prijs 6.995,00€ Prijs 7.150,00€ Prijs 8.450,00€ Prijs 7.500,00€

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP WWW.SEATVERMEULEN.NLAUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN BEATRIJSWEG 63 - KLUNDERTTEL: 0168 - 40 22 76

WIE JUBILEERT TRAKTEERT!BIJ AANKOOP VAN EEN VAN ONDERSTAANDE OCCASSIONS ONTVANGT U EEN GRATIS SET WINTERBANDEN CADEAU.

Merk/Type SEAT MII 1.0 SPORT Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 BEAT 5-DRS Merk / Type SEAT IBIZA 1.6 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA ST 1.2 TDI STYLEBouwjaar 2012 27757 km Bouwjaar 2009 80000 km Bouwjaar 2009 59359 km Bouwjaar 2009 21827 km Bouwjaar 2010 95000 kmPrijs € 9750,- Prijs 8.950,00€ Prijs 10.250,00€ Prijs € 10950,- Prijs 8.950,00€

Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT ALTEA 1.8 TSI STYLE AUTOMAATBouwjaar 2010 61575 km Bouwjaar 2011 65944 km Bouwjaar 2011 30000 km Bouwjaar 2012 29888 km Bouwjaar 2012 24998 kmPrijs € 10250,- Prijs 9.750,00€ Prijs 12.250,00€ Prijs 14.950,00€ Prijs 19.850,00€

Merk / Type FIAT PANDA 1.1 Merk / Type SUZUKI ALTO 1.0 COMFORT Merk / Type SUZUKI SWIFT 1.3 BASE Merk / Type TOYOTA AYGO 1.0-12V NOW Merk / Type PEUGEOT 107 1.0-12v ACCESSBouwjaar 2009 26000 km Bouwjaar 2010 31829 km Bouwjaar 2009 59368 km Bouwjaar 2011 15603 km Bouwjaar 2013 1984 kmPrijs 5.350,00€ Prijs 5.995,00€ Prijs 7.495,00€ Prijs 7.450,00€ Prijs 7.999,00€

Merk / Type FORD KA 1.2 TREND Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 COOL & SOUND Merk / Type PEUGEOT 206 1.4 FOREVERBouwjaar 2010 51323 km Bouwjaar 2010 31500 km Bouwjaar 2010 49219 km Bouwjaar 2012 21172 km Bouwjaar 2008 67816 kmPrijs 6.950,00€ Prijs 6.995,00€ Prijs 7.150,00€ Prijs 8.450,00€ Prijs 7.500,00€

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP WWW.SEATVERMEULEN.NLAUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN BEATRIJSWEG 63 - KLUNDERTTEL: 0168 - 40 22 76

WIE JUBILEERT TRAKTEERT!BIJ AANKOOP VAN EEN VAN ONDERSTAANDE OCCASSIONS ONTVANGT U EEN GRATIS SET WINTERBANDEN CADEAU.

Merk/Type SEAT MII 1.0 SPORT Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 BEAT 5-DRS Merk / Type SEAT IBIZA 1.6 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 SPORTUP Merk / Type SEAT IBIZA ST 1.2 TDI STYLEBouwjaar 2012 27757 km Bouwjaar 2009 80000 km Bouwjaar 2009 59359 km Bouwjaar 2009 21827 km Bouwjaar 2010 95000 kmPrijs € 9750,- Prijs 8.950,00€ Prijs 10.250,00€ Prijs € 10950,- Prijs 8.950,00€

Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.4 COPA 5-drs Merk / Type SEAT IBIZA 1.2 TDI STYLE 5-drs Merk / Type SEAT ALTEA 1.8 TSI STYLE AUTOMAATBouwjaar 2010 61575 km Bouwjaar 2011 65944 km Bouwjaar 2011 30000 km Bouwjaar 2012 29888 km Bouwjaar 2012 24998 kmPrijs € 10250,- Prijs 9.750,00€ Prijs 12.250,00€ Prijs 14.950,00€ Prijs 19.850,00€

Merk / Type FIAT PANDA 1.1 Merk / Type SUZUKI ALTO 1.0 COMFORT Merk / Type SUZUKI SWIFT 1.3 BASE Merk / Type TOYOTA AYGO 1.0-12V NOW Merk / Type PEUGEOT 107 1.0-12v ACCESSBouwjaar 2009 26000 km Bouwjaar 2010 31829 km Bouwjaar 2009 59368 km Bouwjaar 2011 15603 km Bouwjaar 2013 1984 kmPrijs 5.350,00€ Prijs 5.995,00€ Prijs 7.495,00€ Prijs 7.450,00€ Prijs 7.999,00€

Merk / Type FORD KA 1.2 TREND Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 LIMITED Merk / Type FORD KA 1.2 COOL & SOUND Merk / Type PEUGEOT 206 1.4 FOREVERBouwjaar 2010 51323 km Bouwjaar 2010 31500 km Bouwjaar 2010 49219 km Bouwjaar 2012 21172 km Bouwjaar 2008 67816 kmPrijs 6.950,00€ Prijs 6.995,00€ Prijs 7.150,00€ Prijs 8.450,00€ Prijs 7.500,00€

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP WWW.SEATVERMEULEN.NLAUTOBEDRIJF KEES VERMEULEN BEATRIJSWEG 63 - KLUNDERTTEL: 0168 - 40 22 76

Kijk voor alle informati e op www.seatvermeulen.nl

Financiering mogelijk.

Dorpsweg 136, 4655 AH de Heen(Steenbergen)

Op zoek naar echte rust??Chaletparc de Uitwijk heeft het!!! Hier worden luxe vrijstaande Top Totaal chalets geplaatst, nu tot wel 70 m2 vloeroppervlak, welke het gehele jaar door voor recreatieve doeleinden gebruikt mogen worden. Het parc gelegen nabij jachthaven “de Schapenput” beschikt over ruime landelijk gelegen kavels voorzien van alle comfort (nog enkele kavels bij vijvers beschikbaar). 20 minuten van Rotterdam en 10 min v.a. ‘t Grevelingenstrand. Bezoekadres: Heensedijk 77A

Meer info: Fam. v. Nieuwenhuyzen +31167-560000 www.de-uitwijk.nl of neem contact op met onze Top Totaal-vertegenwoordigerJ.K. Bekius GSM +31658977991.

Dorpsweg 136, De Heen, Tel. 0167-560000www.de-uitwijk.nl

Restaurant geopend: dinsdag t/m zondag v.a. 12.00 uur,maandag gesloten

Tevens terrein-, keuken- en bedieningsmedewerkers m/v gevraagd

Tevens heeft onze camping nog enkele seizoensplaatsen beschikbaar!

OPEN DAG ZONDAG 9 NOVEMBER VAN 13.00 - 16.00 UUR

POOLS BOuwBedrijf

Verbouw, Renovatie, Badkamers, Keukens,

Schilderwerk, Stucwerk. BetaalBaaR en BetRouwBaaR

Meer info: www.klussenpool.nl of bel Derek, 06-30652303

De ZwaanDe 11e van de 11e vieren bij…

Zaterdag 8 november verzorgen de nieuwe eigenaar Rene met zonen Elroy en Glenn deze traditionele feestavond.

Het installeren van onze Prins Carnaval vieren we met

GRATIS hapjes en snacks !

Saome houwut langst vol !Zaal open vanaf 19.00 uur.Hoofdstraat 1, Zevenbergschen Hoek

Like us, tel. 0168 321637

Page 22: Dm 20141105

PAGINA 22

Thebe Thuiszorg MoerdijkVoor persoonlijke verzorging/verpleging.

Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen- en verhuurartikelen in Zevenbergen.Bel: 088-117 32 14 of mail naar [email protected]

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten en Fijnaart.Huisartsenpraktijk De Clundert, Westerstraat 41, Klundert, tel. 0168 - 40 12 22, voor inwoners van Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 -435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenBuiten de openingstijden van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076-5953099.Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 25,Roosendaal, tel. 0165-591400.Apotheek KlundertDe Eendracht, Westerstraat 43, Klundert is voor spoedgevallen bereikbaar viatel. 0168-388190.Tandarts3 november t/m 9 november: J. van Nes, telefoon 0168-33139010 november t/m 16 november: H. Beersma, telefoon 0168-324542WijkzusterTelelefoon 0165-54 66 13DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168-324489

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Openingstijden Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen Tel: 14 0168Maandag t/m donderdag 08.30 – 12.00 uur en 08.30 – 17.00 uur (op afspraak)Donderdag 18.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)Vrijdag 08.30 – 12.00 uur

IMMANUELPAROCHIE0168-323218, www.immanuel-parochie.euCluster west:kernen Fijnaart, Willemstad, Noordhoek en KlundertRK HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE kerk te Fijnaarte-mail: [email protected] 2 november9.30u Allerzielen. Woord en communieviering. Voor-ganger Diaken M. Bastiaansen. Samenzang o.l.v. Wim Hommel. Misdienaars Rina en Amy. Koster R. Vissers. Gebedsintenties Thijs Meeuwisse, Riet en Lia; Kees v. Kaam e.v. Koosje v. Kaam-Thijs; Riet en Toon Dictus; overl. ouders Frijters-Hagens en Kees; uit dankbaar-heid bij een 50 jarig huwelijk; Fam. v. Hoof, Adrie, Kees, Joke; Giel Martens e.v. Corrie v.d. Broek; overl. ouders Antonius Dierks en Catharina Taks; overl. ou-ders Franciscus Mies en Christina v.d. Maagdenberg en overl. broer Ad Mies; overl. Herben-Kuipers; Jan Mangelaars e.v. Wilhelmina Deijkers. Collectanten: J. Dingemans en P. Berghout. 1ste Collecte Caritas eigen noden. 2de collecte voor eigen kerk. Herdenking van onze overleden dierbare en zegening begraafplaats.Dinsdag 4 november19.30u Oecumenische herdenkingsviering 70 jaar be-vrijding Fijnaart in de Dorpskerk Kerkring.

JOANNES DE DOPER te KlundertDe Maria-kapel is open op zaterdag van 10 tot 17u voor het aansteken van een kaarsje en gebed tot O.L.Vrouw. Geen spreekuur.Vrijdag 7 november15.00u parochiehuis, pastor G.Dirven gaat voor in de h.mis. Na afloop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Cluster midden:Kern ZevenbergenRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Zevenbergene-mail: [email protected] 9 november9.30u Start Zinnige zondag.11.00u Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Peter de Rooij en Pastor Piet de Meijer. M.m.v. Amicante. Bloemengroet. Misintenties: Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr. Wil-lem v. Fessem. Fam. v. Fessem de Graaf. Koos en Jan Ammerlaan-van Mil. Antoon Claassen e.v. Ad Wijtv-

liet (jgt). Voor levende en overleden leden van de fam. Kallenberg-Mientjes. Jos Nefkens e.v. Engelina Kou-ters. Fam. Roovers v.d. Noort en overl. kinderen. Lucia de Jong e.v. Arnoldus v. Dorst.

Cluster oost:kernen Zevenbergschen Hoek, Lage Zwaluwe, Moer-dijk en LangewegRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Zevenbergschen Hoeke-mail: [email protected]

PASTORAAL STEUNPUNT NOORDHOEKVrijdag 7 november19.00u gebedsdienst vóór in de kerk, pastor G. Dirven. Samenzang zal begeleid worden door Mevr. A. Vorster. Gebed: Albert Vermue en o.o. Huybrechts-Verhees.

PROTESTANTSE GEM., MOERDIJKZondag 9 november9.30u oecumenische dienst 70 jaar bevrijding Moer-dijk. Ds. F. den Harder. Organist dhr. L. van Breugel.

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT, ZE-VENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nlWoensdag 5 november19.30u Ds. Z. van Hijum, dankdag voor gewas en ar-beidZondag 9 november09.30u Kerkdienst16.30u Ds. Z. van Hijum

GEREFORMEERDE KERK, ZEVENBERGENStationsstraat 2, www.gereformeerdekerkzeven-bergen.nl

HERVORMDE GEMEENTE, ZEVENBERGENwww.hervormdzevenbergen.nlZondag 9 november10.00u ds. G.C.Buijs, Doopdienst

HERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERTZondag 9 november10.00u Ds.E.J.N.Kronenburg, Hendrik Ido Ambacht18.30u Ds.A.Slingerland

GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTZondag 9 november10.00u ds. J. Reehorst, Stavenisse, Dankdagdienst16.30u dhr. R.L. Antes, Ridderkerk

PAROCHIE H. BERNARDUS VAN CLAIRVAUXPostbus 174, 4730 AD Oudenbosch; pastoor Maickel Prasing, 0165-330502; pastoraal werker Annemiek Buijs-Tuytelaars, 0165-330502; diaken Peter Hoefna-gels, 0165-330502; priester-assistent Alex Schuer-man, 0164-248005; teamassistent Eric Roovers, 06-16540840. H. Johannes de Doper Standdaarbuiten: misintenties kunt u opgeven bij mw. K. van Gorp, 0165-318022, mw. I. Lambregts, 0165-317275 of op de pastorie van de Basiliek in Oudenbosch. Misintenties aangeboden voor vrijdag verschijnen in de eerstvol-gende Bode. Als ze later worden aangeboden, worden ze niet gepu-bliceerd, maar wel in de betreffende viering afgeroe-pen. Basiliek H.H. Agatha & Barbara: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch; 0165-330502; fax 0165-330514; [email protected]. Op werkdagen is er van 9.00u tot 12.00u iemand in de pastorie aanwezig om u te woord te staan. U kunt altijd telefonisch een af-spraak maken met de pastoor.Verlies verwerken: De werkgroep Diaconie orga-niseert op donderdag 6 november om 19.30u in ‘de Pilaar’ een bijeenkomst rond verlies en rouw. De inlei-ding zal worden verzorgd drs. A. Polspoel. U bent van harte welkom. In verband met de organisatie graag vooraf aanmelden bij de pastorie van de Basiliek of via [email protected] 6 november19.00u Hellemonskapel, eucharistieviering. Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 7 november10.00u de Blomhof, viering.10.00u Hellemonskapel, eucharistieviering, 1e vrijdag v.d. maand. Voorganger: pastoor M. Prasing.Zondag 9 november11.00u Basiliek, eucharistieviering, kerkwijding St. Jan van Lateranen. Voorgangers: pastoor M. Prasing en pastor A. Buijs-Tuytelaars. Intenties: overl. ouders v. Oosterhout-v. Oosterhout; overl. ouders v. Gijzen-v. Gastel; Sjaak Wagemakers e.v. Naantje Schrauwen (jgt.); Adrie Konings e.v. Annie v. Boxel (jgt.); Jan

v. Miert e.v. Rina v. Miert (jgt.); Nelly Braat e.v. Jan Schets (jgt.); Willem Brinkhuis, zoon v. een vriend en vriendin v. Gerrit-Jan Stenfert; Jacobus Blommerde; Petronella de Vos. Lector: M. Jongmans. Acolieten: Raymond, Emma, Lekisha. Koor: Basiliekkoor.Dinsdag 11 november19.00u Hellemonskapel, woord- en communieviering. Voorganger: pastor A. Buijs-Tuytelaars. Intentie: voor alle overledenen van onze geloofsgemeenschappen.Overleden: Op zaterdag 1 november hebben we afscheid genomen van Betsie v.d. Bom e.v. Tony de Jong. Op donderdag 6 november nemen we om 11.00u afscheid van Sjef v.d. Berg, e.v. Annie v. Kurin-gen, om 13.00u gevolgd door de crematieplechtigheid in Roosendaal. We wensen alle nabestaanden veel sterkte.60 jaar Bedevaart Banneux: Op zaterdag 8 novem-ber viert het Bisdom Breda om 11.30u in de Basiliek het 60-jarig jubileum van de bedevaart. Hoofdcele-brant in deze feestelijke viering is mgr. J. Liesen. Mu-zikaal wordt de viering verzorgd door de Oosterhoutse Nachtegalen. U bent van harte welkom.Winkel en Museum: Mooie kaarsen, beelden, boe-ken zoals “100 jaar Basiliek” en nog meer zijn te ver-krijgen in de winkel, dagelijks open 13.00-16.00u en bereikbaar via de kerk of het Doelpad.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HE-IJNINGEN/STANDDAARBUITENZondag 9 novemberDorpskerk aanvang 10.00u Ds. F.C. de Ronde. Zen-dingsdienst Afsluiting actie schoenendoos. Flame en Meetingpoint: De gelijkenis van de talenten.Ontmoetingskerk aanvang 19.00u. Specialdienst met medewerking van Wim Bevelander. Hij presenteert zijn nieuwe cd Z!N.Maandag 10 novemberFendertshofdienst aanvang 15.00u ds. J.H. van der Sterre.Woensdag 12 novemberVijverhof aanvang 20.00u Gemeente avond.

PROTESTANTSE GEMEENTE, WILLEMSTADZondag 9 novemberDankdag gewas en arbeid. M.m.v. de Koepelcantorij. 10.00u Koepelkerk Ds. W. van Laar

KERKELIJK NIEUWS

ZEVENBERGEN - Begin november is het 70 jaar geleden dat Zevenbergen werd bevrijd. Met diverse activiteiten op verschillende locaties zal dat ein-de van een donkere periode herdacht worden.

Ook het Zevenbergs Vocaal Ensemble (ZVE) wil daaraan bijdragen met een con-cert waarin liederen van hoop en verlan-gen centraal staan. Het concert wordt gehouden in de Ned. Herv. kerk aan de Markt in Zevenbergen op zaterdag 8 november en begint om 20.15 uur.De bijdrage van het ZVE pretendeert geen herdenkingsconcert te zijn. Toch zijn er wel parallellen naar die perio-de te trekken. Zo zullen er liederen klinken

vol hoop en verlangen naar betere tijden, naar de vrolijkheid en onbevangenheid van de jeugd en de mildheid van de ouderdom. Verlangen ook naar het einde van de kou en de komst van de lente; in de zekerheid dat achter donkere wolken altijd weer de zon schijnt en dat bittere kou steeds weer overgaat in de mildheid van het voorjaar. De teksten zijn letterlijk maar kunnen ook als metaforen gezien worden. Het thema ‘De winter voorbij’ is daarom in deze peri-ode zeker op zijn plaats.Door de eeuwen heen heeft dit thema diverse componisten geïnspireerd. Er zul-len dan ook liederen uit de 16de eeuw ten gehore worden gebracht van Preatorius en Morley , gevolgd door Mozart (18de eeuw) tot en met de Harald Genzmer die in 1960 zijn ‘Steh’ auf Nordwind’ componeerde.

Ook in werken van componisten als Elgar, Schubert, Haydn en Brambach komt dit thema aan bod; soms heel letterlijk met zware stormen, sneeuw en ijzel zoals bij Brambach, poëtisch bij Elgar, vrolijk bij Schubert en melancholiek bij Haydn.De pianiste Ceacilia Boschman zal het koor op de piano begeleiden en verder wordt medewerking verleent door de tenor Erik Janse. Hij zal enkele gedeelten uit Schu-berts’ Winterreise vertolken. Het geheel staat onder leiding van dirigente Hanneke Verbeek.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van het koor. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Voor meer informatie (en verkoop kaarten) Henriëtte Monster, tel. 0168-324340 of [email protected].

Zevenbergs Vocaal Ensemble‘De winter voorbi j ’ - l iederen van hoop en verlangen

ZEVENBERGEN - Op zaterdag 8 no-vember houdt het koor SMGS uit Zevenbergen weer haar jaarlijkse boeken- en rommelmarkt om haar koorkas extra te vullen.

Naast een uitgebreid aanbod van boeken, hebben we ook veel goede gebruiksartike-len, kerstartikelen, legpuzzels en andere zaken. Voor een ieder zal er vast iets moois tussen zitten, dus komt gerust even bin-nen lopen. Ook kunt u tijdens de rommel-markt meedoen aan een prijsvraag door de waarde van de producten in een gevulde levensmiddelenmand te raden. Degene die het dichts de waarde weet te raden, wint de mand. De markt vindt plaats in de voormalige sportschool aan de Dr. Ariën-slaan 84 in Zevenbergen. Hier is voldoende parkeerruimte voor fiets en auto. Vanuit het centrum is deze locatie gemakkelijk te voet bereikbaar via de Dijkstraat en

de Lobbekenstorenstraat. De markt start om 10.00 uur en duurt tot 14.30 uur. Door het jaar heen hebben we al veel boeken en andere spullen aangeboden gekregen. Maar onze markt kan niet goed genoeg gevuld zijn. Dus als u nog goede boeken of spullen (klein huisraad) voor onze rom-melmarkt wilt aanbieden, dan vernemen wij dit graag. U kunt hiervoor contact op-nemen met Jan van Bers (0168-850618) of Thecla de Waal (0168-323163). U kunt ook een email sturen met uw naam, adres, telefoonnummer en wat u aan te bieden heeft, naar: [email protected]. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Zingen doe je samenBinnen onze koor zingen we voor een groot deel vierstemmig. Dus mannen en vrou-wen, jong en oud, zijn van harte welkom om hun stem toe te voegen. In november starten we als koor met de voorbereiding

naar kerst. Een mooi moment om met ons mee te komen doen als je zingen leuk vindt. We starten nu met het repeteren zo-dat je vanaf begin af aan mee kan leren. En zingen is minder moeilijk dan je denkt. Een oud gezegde uit Zimbabwe luidt niet voor niets: “If you can talk, you can sing”. Om onze zangkunst te ontwikkelen, hebben we elk jaar een aantal sessies met een zangpedagoge. Deze helpt ons met raad en daad om met plezier en ontspanning samen lekker te zingen. Als je in november start, dan mag je tot 1 januari 2015 gratis met het koorzingen kennismaken. En als dit bevalt, dan kan je de stap maken om lid worden. Interesse? We repeteren elke woensdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in het gebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Stationsstraat 2 in Zevenbergen.Meer informatie over de boeken- en rom-melmarkt en ons koor vind je op onze web-site: www.smgs.nl

Boeken- en rommelmarkt koor SMGS

Page 23: Dm 20141105

www.

brabantwerkt.nl

vacatures

bij jou in

de buurt

• Poorten (ook automatisch)• Industriële hekwerken• Gaashekwerken• Sierhekwerken• Balkonhekken

Rucphensebaan 58, 4714 RE SprundelTel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656

www.verstijlenhekwerken.nl

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken• moderne uurwerken• wijzerplaten

Wilgenstraat 81 OudenboschTel. 0165 - 320948

www.klokkenmakerijdetijd.nl

Vakmensen gezocht! Succesvol eigen

klusbedrijf starten.www.devakman.info

K

E

U

K

E

N

S

K

E

U

K

E

N

S

K

E

U

K

E

N

S

SpecialiSt in keuken renovatie

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een gedreven en betrokken

ALLROUND TECHNISCH MEDEWERKER WERKPLAATS

fulltime, 38 uur per week

In deze functie ben je hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de kali- braties en het onderhoud van de ijkgewichten van 20 t/m 2500 kg.

Affiniteit met metaaltechniek en een gezonde werkmentaliteit is een must.

Wij bieden een veelzijdige baan in een dynamisch bedrijf metgoede arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd? Mail voor 17 november je CV voorzien vanmotivatie naar: [email protected]

Uitverkoopoverjarige Modellen

Overjarige modellen tegen inkoops-prijs weg! I.v.m. verbouwing

kortingen tot wel 50%. Alle fietsen koopt u bij ons met een

half jaar gratis onderhoud

Zevenbergsepoort 2, KLUNDERT, Tel. 0168-402437www.vanderhorst-bikeshop.nl

Wegenssucces ver-lengd t/m 8 november

Time2Flex zoekt ervaren oppermannen

bestratingen Stuur je cv naar [email protected]

of check www.time2flex.nl

in Standdaarbuiten is op zoek naar een:

Fulltime Chauffeur/Terreinmedewerker (40 uur)

Functieomschrijving:Het correct afleveren en afhandelen van orders bij de klanten • Het klaarzetten van bestellingen, laden/ lossen en alle verdere voorkomende (terrein)werkzaamheden.

Functieprofiel:Representatief voorkomen • Goede contactuele eigenschappen • Klantvriendelijk en resultaatgericht • Goede beheersing van de Nederlandse taal • Ervaring met bestra-tingsmaterialen geniet de voorkeur • Rijbewijs B+C • Ervaring laadkraan is een pré• Heftruck certificaat • Een flexibele houding qua werktijden, ook in het weekend

Wij bieden:Een goed salaris conform CAO • Prima arbeidsvoorwaarden • Een afwisselende baan • Leuke collega’s in een gezond bedrijf

Heeft u zin in een uitdagende baan met veel mogelijkheden, neem dan snel contact met ons. Stuur jouw CV met motivatie per e-mail naar [email protected] of per post naar:

Handelsonderneming OssenblokT.a.v. PersoneelszakenMolenstraat 344758 AB StanddaarbuitenTel. 0165-316296

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Gratis meubelenhebben wij niet!

Maar wel 1000 M2 nieuwe en gebruikte Meubelen

tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

Farm Trans Organische Grondstoffen BV is op zoek naar een:

AdministrAtief medewerk(st)er plAnning ter ondersteuning van de transportplanning op MBO niveau

Acqu

isitie

wor

dt n

iet o

p pr

ijs g

este

ld.

Wij bieden:Een uitdagende fulltime baan in een team van jonge enthousiaste collega’s in een bedrijf meteen informele werksfeer en een passende beloning

Kijk voor meer informatie op WWW.farmtrans.nl of bel naarRichard v.d. Werf 0168-393030Sollicitaties: [email protected]

Mark S. Clarkelaan 17 (Havennr. 516), 4761 RK Zevenbergen (industrieterrein Moerdijk). Tel. 0168 - 39 30 30

gezocht Personeel voor Cafetaria Klundert

• fulltimer • parttimer voor vrijdag (ook in de ochtend)

eventuele andere werktijd bespreekbaar

Tel 0168 32 18 39 / 06 30 16 88 87

Page 24: Dm 20141105

Maatwerk saunavanaf

Maatwerk is standaard bij Jan van Sundert. Elke sauna is te maken naar uw wensen.

2385,-

Incl. whirlpool (180x80 cm), badmeubel, spiegel, 2 wastafelkranen, wandcloset- combinatie. Excl. tegels.*

3730,-

Complete badkamer

2795,-

Kijk voor meer inspiratie, informatie en openingstijden op www.janvansundert.nl

300 KEUKENS & BADKAMERS 1001 VLOER- & WANDTEGELS 4500 M2 WINKELPLEZIER!

1001 soorten wand- & vloertegels Vloertegels 60x60cm nú per m vanaf

Wandtegels nú per m vanaf

2

2

Goed in sauna’sGoed in badkamers Goed in keukens

Goed in tegels

A.S. ZONDAG GEOPEND VAN 11:00 TOT 17:00

Incl. Bosch apparatuur en vaatwasser. Verkrijgbaar in diverse afmetingen.*

Complete keuken

5985,-7650,-

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.Jan van Sundert Lokkerdreef 10, Etten-Leur Tel. (076) 504 8800