Dm 20130731

of 16 /16
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES MOERDIJKSE MIDWEEKEDITIE 31 JULI 2013 WEEK 31 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 16.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL ...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... DOOR PETER HOUTEPEN De PvdD zet grote vraagtekens bij de uit- latingen van gedeputeerde Yves de Boer, die stelt dat het LPM goed zou zijn voor 6000 banen. Volgens de partij is deze stelling op niets gebaseerd. Eerder heeft de Provincie Noord-Brabant aangegeven dat nog geen enkel bedrijf interesse heeft getoond. Voldoende ruimte Statenlid Marco van der Wel van de PvdD maakt zich zorgen over de financiële toekomst van het LPM. “Wij dagen de gedeputeerde uit om zijn stellingen over het aantal bedrijven en banen te onder- bouwen. De tijd van bedrijventerreinen aanleggen en maar hopen dat het goed komt is voor- bij. Daarbij is er op het havenschap zelf voldoende ruimte, 135 hectare niet ge- bruikte grond, inclusief een niet gebruikte binnenhaven. Het vraagt slechts bestuurlijke wil om dat goed te gebruiken.” Overschot Ook Wim Rijnart, voorzitter van de Stich- ting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) vindt het aantal te verwachten werknemers van 6000 volstrekt niet rea- listisch. “Dat zijn er bijna net zoveel als op het huidige industrieterrein. Dat is der- tien maal groter en voor negentig procent betreft het onze buitenlandse arbeiders.” Daarnaast, zo vindt de voorzitter, is er op het industrieterrein Moerdijk nog ruimte in overvloed. “Een nooit gebruikte in- steekhaven is niet van belang. Ook het overschot aan andere bedrijfsterreinen in Brabant telt niet, evenals de mening van de dorpsbewoners van Moerdijk, wat steeds verder geïsoleerd komt te liggen.” Lef Rijnart vraagt zich af of de provinciebe- stuurders op deze weg door zouden gaan als ze hoofdelijk financieel aansprakelijk gesteld zouden worden voor het misluk- ken van dit plan. Het doordrukken van het LPM krijgt voor de SBBM hoe dan ook op deze manier meer de schijn van arrogantie van de macht. “Het gemeentebestuur van Moerdijk gaat mee met wat toegezegde kraaltjes, maar heeft onvoldoende oog voor de negatieve effecten voor veel inwoners. ” Dit ondanks het feit, aldus Rijnart, dat de SBBM met voldoende goed onder- bouwde motieven en betrouwbare recen- te cijfers heeft aangetoond dat het abso- luut onverantwoord is om deze geplande ruimte op te offeren voor dit bij voorbaat kansloos plan. “Inhoudelijk gaat het pro- vinciebestuur hier volledig aan voorbij. We mogen hopen en ervan uit gaan dat onze volksvertegenwoordigers in de provincie het lef hebben om de stekker uit het LPM te trekken om het zoveelste overheidsdebacle te voorkomen.” Vraagtekens over toekomst LPM PvdD en SBBM kritisch over haalbaarheid MOERDIJK/DEN BOSCH - Zowel de Partij voor de Dieren (PvdD) als de Stichting Behoud Buitengebied Moer- dijk (SBBM) plaatsen vraagtekens bij de komst en haalbaarheid van het Logistiek Park Moerdijk (LPM). On- langs keurden Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant het ontwerp inpassingsplan van het LPM goed, waardoor de realisatie een stap dichterbij gekomen is. KRUISZWAARDEN IN KLUNDERT WORDEN AANGEPAST ZEVENBERGEN - De gemeenten Moer- dijk, Etten-Leur, Halderberge, Roosendaal, Rucphen en Zundert hebben de samen- werkingsafspraken met organisatie MEE vastgelegd in een convenant. MEE biedt ondersteuning aan mensen met een be- perking en hun familie. Het overheidsor- gaan College van Zorgverzekering (CvZ) deed onlangs het verzoek om de afspraken te beschrijven in een overeenkomst. De zes gemeenten zijn afzonderlijk benaderd voor het opstellen van een convenant. In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten ver- antwoordelijk voor de regie rond de onder- steuning van cliënten met een beperking. Gemeenten maken afspraken met MEE BREDA - De rechtbank in Breda heeft een 53-jarige man uit Klundert veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf waarvan een jaar voorwaardelijk, alsmede opname in een GGz-inrichting. De man wordt ervan beschuldigd in januari van dit jaar een poging te hebben gedaan om zijn vrouw te wurgen en later een kussen in haar gezicht te hebben willen drukken. Daarna zou hij geprobeerd hebben om zichzelf van het leven te beroven. De man was in een depressie geraakt doordat hij werkloos was geworden. Ook zijn echtgenote had psychische problemen. Tegen de man was een gevangenisstraf van vier jaar geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. Celstraf voor man (53) uit Klundert WEST-BRABANT - Jeroen Blijlevens is ontslagen als ploegleider bij Belkin. Vo- rige week kwam naar buiten dat de oud- coureur in de Tour de France van 1998 epo heeft gebruikt. Hij was toen in dienst van TVM en won een etappe. Blijlevens heeft in een open brief verklaard dat hij gedurende zijn carrière als wielrenner epo tot zich heeft genomen. Eerder dit jaar ontkende ‘Jerommeke’ dat nog. In het dopingconvenant van de Nederlandse wie- lerploegen liet de West-Brabander toen opnemen nooit doping te hebben gebruikt. Epo was in 1998 nog niet te traceren door de dopingautoriteiten; met terugwerkende kracht wel. Blijlevens ontslagen bij ploeg Belkin WILLEMSTAD - Enkele jaren geleden heeft de gemeente Moerdijk legionella-senso- ren laten plaatsen bij alle vijverfonteinen in de gemeente Moerdijk. Bij een water- temperatuur van 25 graden worden de waterpartijen bij de fonteinen automatisch uitgeschakeld om het risico op een legi- onella besmetting uit te sluiten. Als het meerdere dagen op rij warmer is dan 25 graden ontstaat gevaar voor verspreiding van legionella. De kans ontstaat als water vernevelt en als de druppeltjes worden in- geademd. De gemeente heeft nu de heer Moerland uit Willemstad een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke gezond- heidsrisico’s van nevel van fonteinen. Onderzoek naar nevel van vijverfonteinen ZEVENBERGSCHEN HOEK - Op 23, 24 en 25 augustus wordt in Zevenbergschen Hoek weer het jaarlijkse Zomercarnaval gehouden. Het evenement start op vrijdag de 23e met een Streetparade, gevolgd door de officiële opening en een Caribi- sche avond met optredens van diverse sambabands. Op zaterdag 24 augustus is er een kinderochtend, een seniorenmiddag en ‘s avonds een thema-avond in de vorm van het ‘Hoedjes Bal’; iedereen wordt ver- wacht met een hoed of een ander hoofd- deksel. Zondag 25 augustus wordt het Zomercarnaval afgesloten met een dorps- brunch en de zevenkamp op sportpark D’n Hoekschop. Eind augustus weer Zomercarnaval MOERDIJK - Een 41-jarige inwoner van Klundert is vorige week zijn rijbewijs kwijt geraakt nadat hij betrokken was bij een eenzijdig verkeersongeval op de Zuidelijke Randweg in Moerdijk. Hij bleek onder in- vloed van alcohol achter het stuur te zitten. In een bocht op verloor de man de macht over het stuur van zijn auto. Hij vloog over de kop toen hij met de wagen tegen een betonnen blok aanreed. Ongeschonden kwam hij uit zijn voertuig, waarna hij over- gebracht werd naar het bureau. Daar wei- gerde de Klundertenaar alle medewerking en wenste ook niet mee te werken aan een ademanalyse. Zijn rijbewijs is opgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Dronken chauffeur over de kop MOERDIJK - Een grote brand in een kantoorgebouw en loods van het bedrijf Eurosupply Hoogwerksystemen op de Oostelijke Randweg in Moerdijk heeft za- terdagochtend voor grote schade gezorgd. De brand begon rond de klok van 10.45 uur. De brandweer gaf rond 12.00 uur het sein brandmeester. De brandweer is nog wel enig tijd geweest met nabluswerkzaamheden. Eurosupply Hoogwerksystemen is gevestigd op in- dustrieterrein Moerdijk. De oorzaak van de brand is onbekend. Blikseminslag lijkt niet aan de orde, omdat het vuur uitbrak voordat het noodweer zaterdagochtend over West-Brabant trok. Kantoorgebouw en loods in brand ZEVENBERGEN - Slachtofferhulp Neder- land zoekt nieuwe vrijwilligers in Brabant. Het afgelopen jaar nam het aantal hulp- verzoeken toe. Landelijk werden 150.000 slachtoffers geholpen. Om aan die vraag tegemoet te komen, wordt versterking gezocht. Daarom heeft Slachtofferhulp Nederland nieuwe films gemaakt om nieuwe vrijwilligers te enthousiasmeren. Binnen Slachtofferhulp Nederland bestaan drie vrijwilligersfuncties: de Aanmelding (het eerste contact met slachtoffers), de algemene dienstverlening en juridische dienstverlening. Voor elke functie is een film gemaakt. Kijk voor meer informatie op www.slachtofferhulp.nl/Werken-bij/. Slachtofferhulp zoekt vrijwilligers GRAANCIRKELS GEZIEN LANGS A17 BIJ NOORDHOEK ZEVENBERGEN - Stilte voor de storm. Afgelopen zondag was het centrum vrijwel verlaten. In het aanstaande weekeinde zal dat wel anders zijn als het wielerspektakel losbarst. Op zaterdag een dikke bandenrace en een prominentenrace, op zondag de wielerronde met amateurkoersen en het profomnium van vele bekende toprenners. En op beide dagen vooral veel muziek. FOTO CEES VAN DER BURG Ik ga op vakantie en ik neem mee... de BODE! Maak een foto van jezelf of je reisgenoot met de Bode op jouw vakantiebestemming en win mooie prijzen! Stuur je mooiste foto naar: [email protected] Vermeld bij je inzending ook even je naam, waar je de foto hebt gemaakt en waar je zelf vandaan komt. Inzenden kan t/m 14 augustus 2013 WIN EEN BODE ACTIEPAKKET t.w.v. € 50 + JOUW FOTO IN DE BODE!

Embed Size (px)

description

DM_20130731

Transcript of Dm 20130731

Page 1: Dm 20130731

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

M O E R D I J K S EMIDWEEKEDITIE31 JULI 2013WEEK 31

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 16 . 5 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode

KIJK OP WWW.

INTERNETBODE.NL

...VOOR

HET

LAATSTE

ACTUELE

LOKALE

NIEUWS...

DOOR PETER HOUTEPEN

De PvdD zet grote vraagtekens bij de uit-latingen van gedeputeerde Yves de Boer, die stelt dat het LPM goed zou zijn voor 6000 banen. Volgens de partij is deze stelling op niets gebaseerd. Eerder heeft de Provincie Noord-Brabant aangegeven dat nog geen enkel bedrijf interesse heeft getoond.

Voldoende ruimteStatenlid Marco van der Wel van de PvdD maakt zich zorgen over de fi nanciële toekomst van het LPM. “Wij dagen de gedeputeerde uit om zijn stellingen over het aantal bedrijven en banen te onder-bouwen. De tijd van bedrijventerreinen aanleggen en maar hopen dat het goed komt is voor-bij. Daarbij is er op het havenschap zelf voldoende ruimte, 135 hectare niet ge-bruikte grond, inclusief een niet gebruikte binnenhaven.

Het vraagt slechts bestuurlijke wil om dat goed te gebruiken.”

OverschotOok Wim Rijnart, voorzitter van de Stich-ting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) vindt het aantal te verwachten werknemers van 6000 volstrekt niet rea-listisch. “Dat zijn er bijna net zoveel als op het huidige industrieterrein. Dat is der-tien maal groter en voor negentig procent betreft het onze buitenlandse arbeiders.”Daarnaast, zo vindt de voorzitter, is er op het industrieterrein Moerdijk nog ruimte in overvloed. “Een nooit gebruikte in-steekhaven is niet van belang. Ook het overschot aan andere bedrijfsterreinen in Brabant telt niet, evenals de mening van de dorpsbewoners van Moerdijk, wat steeds verder geïsoleerd komt te liggen.”

LefRijnart vraagt zich af of de provinciebe-stuurders op deze weg door zouden gaan

als ze hoofdelijk fi nancieel aansprakelijk gesteld zouden worden voor het misluk-ken van dit plan. Het doordrukken van het LPM krijgt voor de SBBM hoe dan ook op deze manier meer de schijn van arrogantie van de macht. “Het gemeentebestuur van Moerdijk gaat mee met wat toegezegde kraaltjes, maar heeft onvoldoende oog voor de negatieve effecten voor veel inwoners.” Dit ondanks het feit, aldus Rijnart, dat de SBBM met voldoende goed onder-bouwde motieven en betrouwbare recen-te cijfers heeft aangetoond dat het abso-luut onverantwoord is om deze geplande ruimte op te offeren voor dit bij voorbaat kansloos plan. “Inhoudelijk gaat het pro-vinciebestuur hier volledig aan voorbij. We mogen hopen en ervan uit gaan dat onze volksvertegenwoordigers in de provincie het lef hebben om de stekker uit het LPM te trekken om het zoveelste overheidsdebacle te voorkomen.”

Vraagtekens over toekomst LPMPvdD en SBBM kri t isch over haalbaarheid

MOERDIJK/DEN BOSCH - Zowel de Partij voor de Dieren (PvdD) als de Stichting Behoud Buitengebied Moer-dijk (SBBM) plaatsen vraagtekens bij de komst en haalbaarheid van het Logistiek Park Moerdijk (LPM). On-langs keurden Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant het ontwerp inpassingsplan van het LPM goed, waardoor de realisatie een stap dichterbij gekomen is.

KRUISZWAARDEN IN KLUNDERT

WORDEN AANGEPAST

ZEVENBERGEN - De gemeenten Moer-dijk, Etten-Leur, Halderberge, Roosendaal, Rucphen en Zundert hebben de samen-werkingsafspraken met organisatie MEE vastgelegd in een convenant. MEE biedt ondersteuning aan mensen met een be-perking en hun familie. Het overheidsor-gaan College van Zorgverzekering (CvZ) deed onlangs het verzoek om de afspraken te beschrijven in een overeenkomst. De zes gemeenten zijn afzonderlijk benaderd voor het opstellen van een convenant. In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten ver-antwoordelijk voor de regie rond de onder-steuning van cliënten met een beperking.

Gemeenten makenafspraken met MEE

BREDA - De rechtbank in Breda heeft een 53-jarige man uit Klundert veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf waarvan een jaar voorwaardelijk, alsmede opname in een GGz-inrichting. De man wordt ervan beschuldigd in januari van dit jaar een poging te hebben gedaan om zijn vrouw te wurgen en later een kussen in haar gezicht te hebben willen drukken. Daarna zou hij geprobeerd hebben om zichzelf van het leven te beroven. De man was in een depressie geraakt doordat hij werkloos was geworden. Ook zijn echtgenote had psychische problemen. Tegen de man was een gevangenisstraf van vier jaar geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Celstraf voor man (53) uit Klundert

WEST-BRABANT - Jeroen Blijlevens is ontslagen als ploegleider bij Belkin. Vo-rige week kwam naar buiten dat de oud-coureur in de Tour de France van 1998 epo heeft gebruikt. Hij was toen in dienst van TVM en won een etappe. Blijlevens heeft in een open brief verklaard dat hij gedurende zijn carrière als wielrenner epo tot zich heeft genomen. Eerder dit jaar ontkende ‘Jerommeke’ dat nog. In het dopingconvenant van de Nederlandse wie-lerploegen liet de West-Brabander toen opnemen nooit doping te hebben gebruikt. Epo was in 1998 nog niet te traceren door de dopingautoriteiten; met terugwerkende kracht wel.

Blijlevens ontslagen bij ploeg Belkin

WILLEMSTAD - Enkele jaren geleden heeft de gemeente Moerdijk legionella-senso-ren laten plaatsen bij alle vijverfonteinen in de gemeente Moerdijk. Bij een water-temperatuur van 25 graden worden de waterpartijen bij de fonteinen automatisch uitgeschakeld om het risico op een legi-onella besmetting uit te sluiten. Als het meerdere dagen op rij warmer is dan 25 graden ontstaat gevaar voor verspreiding van legionella. De kans ontstaat als water vernevelt en als de druppeltjes worden in-geademd. De gemeente heeft nu de heer Moerland uit Willemstad een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke gezond-heidsrisico’s van nevel van fonteinen.

Onderzoek naar nevel van vijverfonteinen

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Op 23, 24 en 25 augustus wordt in Zevenbergschen Hoek weer het jaarlijkse Zomercarnaval gehouden. Het evenement start op vrijdag de 23e met een Streetparade, gevolgd door de offi ciële opening en een Caribi-sche avond met optredens van diverse sambabands. Op zaterdag 24 augustus is er een kinderochtend, een seniorenmiddag en ‘s avonds een thema-avond in de vorm van het ‘Hoedjes Bal’; iedereen wordt ver-wacht met een hoed of een ander hoofd-deksel. Zondag 25 augustus wordt het Zomercarnaval afgesloten met een dorps-brunch en de zevenkamp op sportpark D’n Hoekschop.

Eind augustus weer Zomercarnaval

MOERDIJK - Een 41-jarige inwoner van Klundert is vorige week zijn rijbewijs kwijt geraakt nadat hij betrokken was bij een eenzijdig verkeersongeval op de Zuidelijke Randweg in Moerdijk. Hij bleek onder in-vloed van alcohol achter het stuur te zitten. In een bocht op verloor de man de macht over het stuur van zijn auto. Hij vloog over de kop toen hij met de wagen tegen een betonnen blok aanreed. Ongeschonden kwam hij uit zijn voertuig, waarna hij over-gebracht werd naar het bureau. Daar wei-gerde de Klundertenaar alle medewerking en wenste ook niet mee te werken aan een ademanalyse. Zijn rijbewijs is opgestuurd naar het Openbaar Ministerie.

Dronken chauffeur over de kop

MOERDIJK - Een grote brand in een kantoorgebouw en loods van het bedrijf Eurosupply Hoogwerksystemen op de Oostelijke Randweg in Moerdijk heeft za-terdagochtend voor grote schade gezorgd. De brand begon rond de klok van 10.45 uur. De brandweer gaf rond 12.00 uur het sein brandmeester. De brandweer is nog wel enig tijd geweest met nabluswerkzaamheden. Eurosupply Hoogwerksystemen is gevestigd op in-dustrieterrein Moerdijk. De oorzaak van de brand is onbekend. Blikseminslag lijkt niet aan de orde, omdat het vuur uitbrak voordat het noodweer zaterdagochtend over West-Brabant trok.

Kantoorgebouw en loods in brand

ZEVENBERGEN - Slachtofferhulp Neder-land zoekt nieuwe vrijwilligers in Brabant. Het afgelopen jaar nam het aantal hulp-verzoeken toe. Landelijk werden 150.000 slachtoffers geholpen. Om aan die vraag tegemoet te komen, wordt versterking gezocht. Daarom heeft Slachtofferhulp Nederland nieuwe fi lms gemaakt om nieuwe vrijwilligers te enthousiasmeren. Binnen Slachtofferhulp Nederland bestaan drie vrijwilligersfuncties: de Aanmelding (het eerste contact met slachtoffers), de algemene dienstverlening en juridische dienstverlening. Voor elke functie is een fi lm gemaakt. Kijk voor meer informatie op www.slachtofferhulp.nl/Werken-bij/.

Slachtofferhulp zoekt vrijwilligers

GRAANCIRKELS GEZIEN LANGS A17 BIJ NOORDHOEK

ZEVENBERGEN - Stilte voor de storm. Afgelopen zondag was het centrum vrijwel verlaten. In het aanstaande weekeinde zal dat wel anders zijn als het wielerspektakel losbarst. Op zaterdag een dikke bandenrace en een prominentenrace, op zondag de wielerronde met amateurkoersen en het profomnium van vele bekende toprenners. En op beide dagen vooral veel muziek. FOTO CEES VAN DER BURG

Ik ga op vakantie en ik neem mee...

de BODE!Maak een foto van jezelf of je reisgenoot met de Bode op jouw vakantiebestemming en win mooie prijzen!

Stuur je mooiste foto naar: [email protected] bij je inzending ook even je naam, waar je de foto hebt gemaakt en waar je zelf vandaan komt.

Inzenden kan t/m 14 augustus 2013

WIN EEN BODEACTIEPAKKET

t.w.v.€ 50 +

JOUW FOTO IN DE BODE!

Page 2: Dm 20130731

Bedrijvenweg 1 4793 SK Fijnaart www.ceesvanderzande.nl Tel. 0168 - 46 26 36 [email protected]

Al 100 jaar hét adres

voor uw bouwwerkzaamheden!

Buitendijk West 12 4791 SC KlundertTel.: 0168-402433Fax: [email protected]

Uw specialist in:

NIEUWBOUWVERBOUWRENOVATIEONDERHOUD

GRATIS MEUBELENhebben wij niet!

MAAR WEL 1000 M2 NIEUWE, GEBRUIKTE EN B-KEUZE MEUBELEN

Tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

PROGRAMMA-SAMENVATTING: FOLKLORE, HET BOERENLEVEN VAN 65 JAAR GELEDEN - HISTORISCHE

OPTOCHT MET ZWARE TREKPAARDEN - KERMIS – STRAATTHEATER – OLD-TIMER TRACTOREN

– VETERANENSPORTDAG - GROTE BRADERIE - EXPOSITIES - KALFJES VOORBRENGWED-

STRIJD DOOR KINDEREN - SNUFFELMARKT - KLEINDIEREN – KINDERBOERDERIJ DE LEIJHOEVE –

DE GEHELE DAG: ZEER SPECTACULAIRE SHOWS MET PAARDEN, HONDEN, EZELTJES, BIKETRIAL EN VOETBAL-

CLINIC - COUNTRY LINE DANSEN EN MUZIEKGROEPEN - GROTE FEESTTENT EN GEZELLIGE TERRASJES!

Boerendag: uw fijnste dagje uit!Een gezellig en gemoedelijk echt Brabants dagje uit voor jong en oud? Kies dan voor de weg naar Rijsbergen. Daar wordt op zaterdag 3 augustus voor de 37ste keer de Boeren-dag gehouden. Een evenement met jaarlijks ruim 15.000 bezoekers.Het wonen, werken en leven van vele jaren geleden op het Brabantse platteland wordt er levensecht in beeld gebracht. Een volle dag vermaak, met veel amusement, muziek, braderie, straattheater, country line dans en show, spectaculaire optredens van o.a. de The Future Guys met een ware westernshow, De Veluwe Hunt met Hoornblazers met een impressie van een slipjacht, Bike Trial en een heuse reptielenshow van Ferry Torrez.

De entreeprijs is slechts € 5,- per persoon (kinderen tot en met 12 jaar hebben gratistoegang). Parkeren is gratis. De folkloregroep beeldt tijdens de Boerendag het thema“leuren langs de deuren” uit. Allerlei kooplieden en ambachtslieden zijn te verwachten: schillenboer, bakker, toddenboer, waarzegger, barbier, enz.

Op zaterdagavond Afterparty € 8,-

Op zondag 4 augustus Classic- en Oldtimerday: de hele dag het evenemententerrein vol met allerlei mogelijke modellen oldtimers: tractoren, auto’s, brommers en stationaire motoren. Op zondag feest in de tent vanaf 15:00 uur met DJ Gijs. Entreeprijs € 3,-

Het bestuur en alle vrijwilligers heten u alvast van harte welkom op zaterdag 3 augustus en zondag 4 augustus 2013 in Rijsbergen.

Vanaf het NS-station Breda is Rijsbergen gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer (Buslijn 115). Uitstappen busstation Julianastraat of Rijserf. Het terrein ligt hier ca. 500 meter vandaan.

Inlichtingen: - Stichting Boerendag, Warande 14, Tel. 076-5962537 - VVV Breda, Willemstraat 17, Tel. 0900-5222444 - VVV Zundert, Markt 27, Tel. 076-5978590 - - Ook te volgen op facebook

BOERENDAGRIJSBERGEN

36stezaterdag 4 augustus 2012

Uw f i j n s t e d a g j e u i t ! ! !

zondag4 augustus

Classic- en Oldtimerdayvan 10.00 - 17.00 uur

en daarna tot 20.00 uur

feest in de tent

zaterdag3 augustus

Afterpartyvan 20.30 - 01.00 uur

zaterdag3 augustus

Boerendagvan 10.00 - 17.30 uur

Eerste weekend van augustus 2013.

37ste

Uw showroom aan huis!

Verkoop/leggen/onderhoud

Voorsteven 11 4871 DX Etten-LeurTel. 076-5016517 Fax 076-5036988

GSM 06-53838824

Aanleg, onderhoud en reparatie van:

- Sanitair, gas en waterinstallaties- CV installaties- Dakbedekkingen- Zink en loodwerken

[email protected] www.broeren-bv.nl

Wij verzorgen:Bitumen en EPDM dakbedekking

Pannendaken

Ondergrond, Renovatie, Isolatie

Zink en Loodwerk

Dakkapellen, Dakramen

en Dakgoten

Eric LugtenTelefoon: (+31) 06 83 55 15 71E-mail: [email protected]. Breda:

n

ergrond, Renovatie, Iso

Zin en Loooddwerk

DDakkkapelllen, Dakkrammen

D kk

3 AUG. BREDA CAMPING LIESBOS BRADERIE MET LUIKSE-MARKT4 AUG. WOUWSE-PLANTAGE BRADERIE MET LUIKSE-MARKT10 AUG. YERSEKE ZOMERMARKT BRADERIE MET LUIKSE-MARKT10 AUG. RIJSBERGEN BRADERIE MET LUIKSE-MARKT CAMPING FORT ORANJE11 AUG. BREDA WINKELCENTR. DE BERG (HAAGSE BEEMDEN)

DE MUIZENBERGSE BRADERIE MET LUIKSE-MARKT17/18 AUG. RIJSBERGEN AMERICAN DAY BRADERIE MET LUIKSE-MARKT

CAMPING FORT ORANJE17 AUG. TOPPER YERSEKE MOSSELFEESTEN BRADERIE MET LUIKSE-MARKT

CENTRUM/HAVEN/DE DIJK AL JAREN 40.000 BEZOEKERS18 AUG. STEENBERGEN FLORAPLEIN LUIKSE-MARKT24 AUG. RIJSBERGEN BRADERIE MET LUIKSE-MARKT CAMPING FORT ORANJE25 AUG. ROOSENDAAL EVENEMENTTER. DE STOK BRADERIE MET LUIKSE-MARKT25 AUG. RIJSBERGEN BOEDHA VRIJMARKT

Alle markten open van 10:00 tot 17:00 uurInl/reserv. 0165-302682 of www.demarkten-wouw.nl of

www.demarkten.com

Voor het inlijsten

van uw foto`s,

borduurwerken,

geboortekaartjes,

schilderijen enz.

www.lijstenmakerij-p5.nl

LIJSTENMAKERIJ P5Noordlangeweg 12, Fijnaart

(zijstraat v. Zwingelspaansedijk)

Open: Do- en vrijdag: 10.00 -17.00 uurZaterdag: 10.00 -16.00 uur

Overige dagen op afspraak

Tel: 0168 471041

Wij helpen bij:Lotgenotencontact

VoorlichtingBelangenbehartiging

Juridische zaken

HEEFT U OF IEMAND UIT

UW OMGEVING BRANDWONDEN?

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

Page 3: Dm 20130731

ACTUALITEIT

DOOR RIA VAN MEIR

De aankondiging van ‘boven’ dat er een einde zou komen aan de graancirkels moet volgens Van den Broeke nu worden opge-vat als een test. “Om te kijken of mensen niet teveel in hun teleurstelling zouden blijven hangen, van het missen van het spektakel. Om te kijken of ze de bron toch trouw zouden blijven, in soberheid, zonder cirkels. Het gaat niet om het spektakel, maar enkel om de kern die erachter zit.

Die je ook uiteindelijk donder fenomenen zou moeten voelen”, legt hij op zijn web-site uit. De paragnost kreeg de boodschap in de avond van 8 juli door via de geest van de overleden graancirkelonderzoeker Pat Delgado. Die kondigde meteen aan dat het nieuwe graancirkelseizoen snel zou aanbreken.

AppelsDe onderzoeker heeft geen woord teveel achter gelaten bij Van den Broeke. Na de ontdekking van een kleine graancirkel aan de Palingstraat in Hoeven, vond er vorige week een ware explosie plaats. In één nacht verschenen twee graancirkels langs

de A17 bij Noordhoek en opnieuw een cir-kel aan de Palingstraat in Hoeven. Volgens Van den Broeke komt van die laatste plaats een zeer genezende energie vrij. Hij roept mensen op om een appel mee te nemen naar de plaats, om zo de energie op te vangen. Ook bij de twee velden in Noordhoek kun-nen de mensen appels gebruiken om de energie te vangen. Volgens Van den Broe-ke moeten de appels zo lang mogelijk be-waard worden, zonder dat ze rotten. “Deze appels dienen dan met schil en al opgege-ten te worden en zullen een krachtige he-lende werking hebben”, voorspelt hij.

ToestemmingKort na de berichtgeving over de drie for-maties in Noordhoek en Hoeven reizen de eerste ‘graancirkelzoekers’ af naar West-Brabant om de verschijningen met eigen ogen te bewonderen. De bezoekers hebben er soms een autorit van enkele uren opzitten, voordat zij een glimp van de energie kunnen opvangen. Vooral aan de Palingstraat in Hoeven was het direct na de melding erg druk met nieuwsgierige graancirkelzoekers. Van den Broeke waarschuwt dat niet alle boeren toestemming hebben gegeven voor het betreden van het veld. De eigenaar van het perceel nabij het knooppunt Noordhoek heeft wel toestemming gegeven, maar vraagt vijf euro entree voor het betreden van zijn land.

DOOR PETER HOUTEPEN

Over de zwaarden ontstond enkele weken geleden commotie. Volgens raadslid Bert Schreuders van de ChristenUnie afdeling Moerdijk, vertonen de drie zwaarden gelij-kenissen met de drie kruisen die in de Bij-bel worden beschreven en waaraan Chris-tus gestorven zou zijn. Hij stelde daarover in een brief vragen aan het college.

OplossingHet college heeft in antwoord op de vragen van raadslid Schreuders laten weten open te staan voor een oplossing. Burgemeester en wethouders zochten daarbij naar een manier om de gelijkenis met de kruisen te verminderen zonder de zwaarden te verwijderen en zonder de verbinding met het monument van de drie zwaarden in Stavanger (Noorwegen) te verliezen.

InkortenIn overleg met vragensteller Bert Schreu-ders is besloten dat het probleem moge-lijk kan worden opgelost door de dwars-stukken - de zogenaamde stootplaten of pareerstangen - van de zwaarden in te korten. Ook in het monument in Stavan-ger, waar de zwaarden op zijn gebaseerd, zijn deze stootplaten smaller ten opzichte van het lemmet. Op deze manier hoopt de gemeente de gelijkenis met kruisen te

verminderen, maar blijft de legende van de drie zwaarden in stand en wordt niemand onnodig voor het hoofd gestoten.

OnderdeelDe drie zwaarden zijn onderdeel van de speelhoek aan het begin van de wijk Rode-borg. De huizen in deze wijk zijn gebouwd in Noors aandoende stijl en dat uit zich vooral in de kleuren van de gevels en de namen van de straten.

De speelplek op de voormalige sportvel-den bestaat naast de zwaarden uit een aarden wal met hierop een grote zwerfkei en een glijbaan, een soort aanlegsteiger en een houten boot. Bedoeling is dat er in de toekomst ook nog een speelplek in het midden van de wijk verrijst.

EenheidDe drie zwaarden in Klundert verwijzen naar de drie koningen die in het jaar 872 de strijd voor de eenheid van Noorwegen verloren van de Viking Harald Hafdrage. Hij wist alle 29 kleine koninkrijken onder zijn

bestuur te krijgen zodat de drie zwaarden staan voor vrede, vrijheid en eenheid. Toen de vader van Harald, Halfdan Zwarte Gudrødsson overleed in 860 volgde hij hem op als koning van - toen nog - enkele kleine

en ietwat verspreide rijkjes (voornamelijk in het zuidoosten van het huidige Noorwe-gen). Harald wordt gezien als de eerste ko-ning die over geheel Noorwegen heerste. Hij was vader van veel kinderen, met ver-

schillende moeders. Het is niet bekend van hoeveel kinderen hij de echte vader was, of hoeveel vrouwen hij exact heeft had; verschillende bronnen geven verschillende getallen aan.

PAGINA 3

‘Het gaat om de kern die erachter zit’

Dwarsstukken zwaarden

worden ingekort

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

ww

w.i

nte

rnet

bo

de.

nl

U kunt uw advertentie opgeven via de button

“Advertentie aanleveren”

Redactie kunt uaanleveren via de button“Redactie aanleveren”

Volg ons op Twitter: @MoerdijkseBode.

Gemeente gaat zwaarden in Klundert aanpassenMaatregelen om gel i jkenis met Bi jbelse kruisen weg te nemen

De drie zwaarden met op de achtergrond de typische Noorse huisjes in de wijk Rodeborg. FOTO TIES STEEHOUWER

KLUNDERT - De zwaarden in de Klundertse nieuwbouwwijk Rodeborg blijven staan, maar worden wel aangepast om de gelijkenis met Bijbelse kruisen weg te nemen. Dat heeft het college van burgemeester en wethou-ders van Moerdijk besloten. De dwarsstukken van de zwaarden worden ingekort zodat het geheel er minder als kruisen uitziet.

Graancirkels gesignaleerd langs A17 bij NoordhoekVolgens paragnost Robbert van den Broeke ‘een test van boven’

Van de graancirkels komt een zeer genezende energie vrij, aldus Robbert van den Broeke. FOTO FERRY DE BONT

NOORDHOEK - Een maand geleden kondigde Robbert van den Broeke nog aan dat er voortaan geen graancirkels meer via hem zouden worden gevormd. Maar een bezoek van een overleden graancirkelonderzoeker aan de pa-ragnost uit Hoeven luidde een nieuwe periode in. Het gevolg was volgens Van den Broeke een ware explosie, waarbij in één nacht maar liefst drie formaties in Noordhoek en Hoeven verschenen.

Page 4: Dm 20130731

2 PAAR

SET/6

DAMESTOPmaten S-XLvoorgevormd

4.49

bureauKLEMLAMPdiverse kleuren

2.49

radiografisch bestuurbareSPEEDBOOT23 cm

7.95

textielVLAGGENLIJNca. 6,5 meter

1.29

10 stuksAUTOPOETSDOEKEN33x34 cm

0.79

herenQUARTERSOKmet badstofmaten 43-462 paar

1.49

American SnacksXXL GUMdiverse soorten

0.49

stapelbaarCOLAGLAZEN22 cl ofBIERGLAZEN28 cl

1.69

ESSELTE

BRIEVENBAKdiverse kleurenstapelbaarA4-formaat

DAMES

KOUSENVOETJESmet katoenéén maat

1.19

DESIGN

SKIMBOARD104x52 cm

DUGADOO'S OF BISTRELLO

CHIOCHIPSBistrello paprika:100 gramDugadoo's bbq:125 gram

1.19

HANNIBAL

TROLLEYREISTASmet uitschuifbare handgreepvoor optimaal reiscomfortextra stevigXL-size!

11.99

1.69 0.79

DAMES/HEREN

ZOMERSEHOEDdiverse kleurenen dessinsmaten 56-58

WETENSCHAPPELIJKE

REKENMACHINEsolar

KLARO

AUTOSHAMPOOwas&waxreinigt en beschermd1 liter

AMSTERDAM

LONGDRINKGLAZEN27 cl

HIGH STREET

DAMESTASimitatieleerin diverse trendy kleuren

SHAMPOO

PALMOLIVENATURALSdiverse soorten400 ml

1.29

7.95

4.99

MICROFIBER

HOOFDKUSSENvoor de juiste ondersteuning60x50x10 cm

0.69

1.59

0.897.99

KIJK OP ACTION.NL VOOR DE FOLDER!

Elders7.95 8.99

Elders3.50 4.95

Zet-

en d

rukf

oute

n vo

orbe

houd

en. A

anbi

edin

gen

geld

en v

an zo

. 28-

07-2

013

t/m

za. 0

3-08

-201

3 in

Ned

erla

ndse

filia

len.

Kijk voor winkeladressen en overige informatie op onze website: www.action.nl

IN DE WINKEL NOG MEER VOORDEEL!TEXTIELACTIE!

Page 5: Dm 20130731

ACTUALITEIT

PAGINA 5

ColofonHoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Cees van der Burg, Ties SteehouwerAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

Puzzel week 31De oplossing van deze puzzel is in week 32 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Op het moment dat deze column wordt gedrukt, stap ik in het vliegtuig. Vakantie. Fijn voor je, denkt u misschien. Ja, maar eerlijk gezegd houd ik ook mijn hart vast. Op de plek waar ik al jaren naartoe ga, is geen kabeltelevisie en ben je min of meer versto-ken van internet. Het is ook geen Nederlandse enclave waar de Telegraaf dagelijks, in kilo’s zware stapels wordt bezorgd. Als je iets van het nieuws wilt zien, moet je een paar kilometer rijden naar het stadje. Daar kun je in een internetcafé - hier bestaan ze nog - de nieuwssites checken. En elke keer dat ik dat de laatste jaren deed, werd ik er verre van vrolijk van. Zo las ik op een zonnige morgen in juli 2000 dat een Concorde was neergestort op een vliegveld in Parijs. 113 doden en het einde van het supersonische vliegtuig. Tijdens mijn vakantie in augustus 2005 raasde de orkaan Katrina over New Orleans. Ieder-een weet wat daarvan de gevolgen waren. Halverwege augustus 2008 leek het in tegenstelling tot andere jaren redelijk te gaan, maar las ik al wel berichten over een Amerikaanse bank: Lehman Brothers. In september stonden alle medewerkers met een kartonnen doos op straat en was de kredietcrisis een feit. In 2010 ging ik met een goed gevoel op vakantie, omdat die crisis al op zijn einde leek te lopen en de weg omhoog was gevonden. Nee dus, bleek in juli in het donkere internetcafé. Elke website was veranderd in het Financieel Dagblad. Griekenland en Europa zouden omvallen als andere landen niet snel met miljarden euro’s over de brug kwamen. Drie jaar later is niets veranderd. ‘Europa wil graag een zomer zonder Griekse crisis’, was eind juni een kop van een NOS-bericht. Dat wil ik ook, maar ik vrees het ergste met de aangekondigde massaontslagen onder ambtenaren en de demonstraties te-gen die maatregelen. Een causaal verband tussen mijn vakantiebezoekjes aan het internetcafé en rampspoed elders is er niet, maar dit keer neem ik het zekere voor het onzekere en kruip niet achter het beeldscherm. Wie weet helpt het. Bovendien vier ik dan ook eens echt vakantie.

Het internetcafé

ColumnEugène de Kok

DOOR RIA VAN MEIR

De Raad van State deed vorige week uit-spraak over drie verschillende initiatieven voor de bouw van windmolens in de omge-ving van de Dintel. Bewoners en agrariërs waren in opstand gekomen tegen de komst van zeven windmolens op het AFC Nieuw Prinsenland ten zuiden van de Dintel, de maximaal zes turbines aan de andere zijde van de rivier op Moerdijks grondgebied en nog eens drie molens in de Sabinapolder bij Heijningen. De bezwaarmakers vrees-den voor geluidsoverlast en schaduwhin-der van de wieken. De bezwaarmakers wezen verder op de nabijheid van de Eco-logische Hoofdstructuur in de Sabinapol-der en de gevolgen van lichtreflectie door de aanwezigheid de kassen van het AFC.

SlordighedenDe Raad van State bleek ongevoelig voor het merendeel van de argumenten van de bezwaarmakers en verklaarde bijna alle bezwaren ongegrond. Slechts op enkele procedurele punten konden de bezwaar-makers winst binnenhalen. Het rechtsor-gaan kon echter kleine slordigheden vin-den in het provinciale inpassingsplan voor het windpark op het AFC en de bouwver-gunning voor de drie windmolens aan de Sabinaweg. De besluiten moeten daardoor worden aangepast. Door de kleine winst voor de bezwaarmakers, draaien de ge-meente en provincie op voor de gemaakte proceskosten. Maar de Raad van State be-nadrukte dat haar uitspraak niets af doet aan de eerder genomen besluiten om de

bouw van de windmolens toe te staan.

HoogteDe zestien windmolens moeten in totaal zo’n 150 megawatt per jaar opleveren. Dat is gelijk aan het energieverbruik van zo’n 25.000 huishoudens. De hoogste windmo-lens komen op het AFC bij Fijnaart. Volgens de provincie mogen de turbines daar een tiphoogte van 150 meter bereiken. Aan de overzijde van de rivier komen afhankelijk van de uitvoering vijf of zes windmolens. De turbines krijgen in ieder geval een as-hoogte van honderd meter. De initiatiefne-mer is er nog niet aan uit of er vijf molens met een tiphoogte van 155 meter of zes lagere turbines worden. De windmolens aan de Sabinapolder worden maximaal 105 meter hoog.

Groen licht voor bouw windmolensRaad van State keurt dr ie ini t iat ieven rond Dintel goed

HEIJNINGEN - De bouw van drie windparken in de omgeving van Fijnaart en Heijningen kan doorgaan. De Raad van State heeft de bezwaren van omwonenden voor de drie initiatieven grotendeels ongegrond verklaard. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk moeten nog wel enkele slordigheden in hun plannen weg-werken, maar dat staat de komst van zestien turbines rond de Dintel niet meer in de weg.

DOOR TIES STEEHOUWER

De chauffeurs gaan nu 125 euro per jaar betalen voor het stallen van hun vrachtwa-gen. Het bestuur van de stichting, bestaan-de uit voorzitter Hans van Dongen, secre-taris Leen Bielefelt en penningmeester Leo Bestebreur, is van plan om van het geld in ieder geval het parkeerterrein een stik veiliger te maken. Het grote probleem van alle parkeerplaatsen, en in het bijzonder die van vrachtwagens, is diefstal. Diefstal van goederen, maar vooral diefstal van dieselolie. Vooral de laatste tijd neemt het illegaal overpompen van deze brandstof erg toe, volgens Hans van Dongen. “Er zijn wel speciale niet te kraken tankdoppen, maar dan maken ze gewoon een gat in de

tank. Soms stromen er tientallen liters de grond in.”

ProbleemDit probleem speelt ook op de parkeer-plaatsen in Zevenbergen en Standdaar-buiten. Ook die heeft de gemeente afge-stoten. In Standdaarbuiten werd het een openbare parkeerplaats en in Zevenbergen zijn de chauffeurs wel bereid om jaarlijks de 350 euro te betalen. De oplossing in Fijnaart mag dan ook uniek worden ge-noemd.

VerstevigenDe parkeerplaats in Fijnaart biedt plaats aan 20 combinaties. Die zijn nu allemaal bezet en er is een wachtlijst van vier

chauffeurs. Om de parkeerplaats staat een stevig hek en buiten de poort en op het terrein zelf staan overdekte plekken om de fiets weg te zetten. Omdat het hek bijna helemaal uit gaas is opgetrokken, denkt het bestuur van de stichting eraan om het hek te verstevigen met dubbel staaldraad. Maar dat kost 20.000 euro en dat is nog niet in kas. Ook wil men rondom stuiken zetten met doornen zoals meidoorn. Een elektronische bewaking met camera’s ligt voor de hand, maar dat is tegen de wet op de privacy. Wethouder Louis Koevoets ver-telt dat hij zelf liever niet bezuinigt, maar dat er om de begroting sluitend te maken geen ontkomen aan is. “Ik wil het niet, maar de kiezers wel. En die zijn tenslotte de baas.”

Beter hek moet diefstal voorkomenChauffeurs nemen parkeerplaats over

Wethouder Louis Koevoets draagt het beheer van de gemeente symbolisch over aan Hans van Dongen. FOTO TIES STEEHOUWER

FIJNAART - Met de overname van het beheer van de vrachthaven parkeerplaats aan de Parallelweg in Fijnaart is er win win situatie ontstaan. Voorheen had de gemeente Moerdijk het beheer over de parkeerplaats langs de rijksweg in handen, maar vanaf heden is dit in handen van de Stichting Chauffeurs Fendert. “Het beheer staat voor 7000 euro per jaar op de begroting van de gemeente en omdat er maar 2500 vanuit de chauffeurs binnenkwam wilden wij hun bijdrage verhogen.” Dat zou dan neerkomen op 350 euro per jaar per chauffeur en daar hadden ze in Fijnaart niet zoveel trek in. Daarom werd de Stichting Chauffeurs Fendert opgericht.

Page 6: Dm 20130731

PAGINA 6

...de Bode in de Tour de France

Iedere eerste woensdag van de maand vindt u de maandwinnaar van de fotowedstrijd ‘Breng Halderberge in Beeld’ van de gemeente Halderberge. Deze foto wint een VVV Irischeque ter waarde van 25 euro en maakt automatisch kans op de jaarprijs: een rondvlucht van 30 minuten die mogelijk wordt gemaakt door Airparc Seppe. Meer informatie en het deelnameformulier vindt u op www.halderberge.nl

BRENG HALDERBERGE IN BEELD!Maak een foto van jezelf of je reisgenoot met de Bode op jouw vakantiebestemming en win mooie prijzen! Stuur deze foto naar: [email protected] bij je inzending ook even je naam, waar je de foto hebt gemaakt en waar je zelf vandaan komt.

Inzenden kan t/m 14 augustus 2013

IK GA OP VAKANTIE EN IK NEEM MEE...

Wachtend op de aankomst van de laatste etappe van de Tour de France in Parijs, las de familie Verhaart uit Zevenbergen in de Bode alvast de berichten over de World Port Classic die eind augustus weer over Moerdijks grondgebied gaat. “We kregen bezoek van een supporter van de bolletjestrui en hij was ook bereid om mee op de foto te gaan toen wij uitlegden waarom we de foto maakten.” Het wachten op de renners uit de Tour de France duurde niet lang. “We hadden immers de Bode om uit te pluizen”, aldus de familie Verhaart.Stuur ook uw mooiste foto van de Bode op vakantie op naar [email protected] en maak kans op mooie prijzen.

WILLEMSTAD - Zesde Zomeravond-concours vervist op 23 juli in de Ton-nekreek.

Uitslag: 1. A. v. Alphen 9.800gr, 2. L. Ver-heijen 9.000gr, 3. J. Schoep 8.550gr, 4. B. Heijstek 7.000gr, 5. A. Leest 6.850gr, 6. M. v. Rijswijk 6.500gr, 7. R. v. Poppel 4.650gr, 8. G. den Hollander 3.000gr, 9. G. de Wit 1.650gr, 10. G. v. Poppel 1.350gr, 11. M.

Dubbelman 150gr.Op 31 augustus wordt er om de Nol Voogt Bokaal gevist in Kundert. Leden die hier-aan mee willen doen, gaarne zo spoedig mogelijk opgeven bij R. van Poppel, tel. 0168-473506. Ook leden die slecht ter been zijn kunnen meedoen, hier wordt rekening mee gehouden. Leden die zich al opgegeven hebben hoeven niet meer te reageren.

HSV De Veste

ZevenbergenPV ONS GENOEGENVlucht Pommeroeul, 27 juli, 139 dui-ven: 1-4-10. A. v.d. Luytgaarden; 2-7-8. P. Mol; 3-5-6. J. v. Brenkelen; 9. J. Kokke.

NoordhoekPV DE GEVLEUGELDE VRIENDENUitslag Pommeroeul, 27 juli, 75 dui-ven: 1. J. Veeken; 2-3-4-5-6-7-8-9-10. J. Sitters & Zn.

Duivensport

WILLEMSTADStadswandeling: Vanaf 1 mei tot 1 oktober is er iedere zondagmiddag om 13.30 uur een stadswandeling in Willemstad o.l.v. een gids. Startpunt is het kantoor van het Toe-risten en Arrangementen Bureau gelegen aan de Raadhuisstraat 4.

KORTE BERICHTEN

VermistKater, cypers, witte borst, 3 voeten, 1 voor-poot en wit in snuit, is gechipt, Zeestraat, Zevenbergen.

Voor gratis registratie en info over vermis-te en gevonden huisdieren kan men bellen 01614-3437. Kijk voor recente gegevens op www.dierencentrale.nl

Dierencentrale

MOERDIJK - Programma 10 en 11 au-gustus.

Voor het komende weekend heeft de toch-tencommissie weer een aantal mooie rit-ten uitgekozen. Op zaterdag 10 augustus fietsen de recreanten naar Gilze, een tocht van 100 km, vertrek 8.05u. De randonneurs

fietsen deze dag naar Rijen, een rit van 110 km, vertrek 8.00u.Zondag 11 augustus gaan de randonneurs naar Zundert, 65 km, vertrek 9.00u. De re-creanten fietsen naar Moerstraten, 60 km, vertrek 9.05u. Voor meer informatie over onze ritten, kijk op www.twczevenbergen.nl

TWCZevenbergenEen goed voornemen? Fiets eens gezel l ig mee!

DOOR CEES VAN DER BURG

Vlak voor zijn verhuizing vanuit Spijkenisse had Hans van Oosten zijn EHBO-diploma behaald en in Zevenbergen werd hij direct lid van de plaatselijke EHBO-vereniging. Ondertussen was hij in de bedrijfsschool van Shell opgeleid tot elektromonteur. Van 1983 tot zijn pensionering in 2012 heeft hij in de beveiliging van dat bedrijf gewerkt. Dat betekende wisseldiensten, hetgeen goed uitkwam voor Aqua ’53, waar hij inmiddels de secretarisfunctie had over-genomen.

GeknepenIn het verlengde hiervan werd hij ook se-cretaris en vrijwilliger van de Lotuskring West-Brabant, een vereniging waarvan de leden zich bij oefeningen en dergelijke be-schikbaar stellen als ‘slachtoffer’. “In de twintig jaar dat ik dat werk gedaan heb, ben ik talloze keren geknepen door brandweerlieden en schoolkinderen”, merkt Van Oosten lachend op. Een ander uitvloeisel was de coördinatie van de col-lecte voor de Nederlandse Brandwonden Stichting in Zevenbergen.

VierdaagseEen bijzondere activiteit waarvoor hij zich al bijna 25 jaar inzet is het begeleiden en verzorgen van de wandelaars van Groene Ster tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Destijds ging het om zo’n 20 tot 30 per-sonen; dit jaar slechts acht, hoewel uit de gemeente Moerdijk circa vijftig personen deelnemen. De eerste jaren werd in Nijmegen een busje gehuurd, maar later werd met ‘ge-sponsorde’ busjes vanuit Zevenbergen

gereden en gingen de lopers en loopsters de heen- en terugreis met een touringcar.Het verblijf in Nijmegen is een verhaal op zich. Van Oosten: “We logeerden in een za-lencentrum met zo’n tweehonderd mannen en vrouwen in één zaal. Pas sinds zeven jaar kunnen we terecht in een school en slapen we met acht personen, mannen en vrouwen apart, in een klas.”

MilleniumnachtOp verzoek van de Zevenbergse huisartsen werd ongeveer een kwart eeuw geleden tijdens carnaval een EHBO-post ingericht, eerst in ‘t Hoekske, daarna De Schakel en nu in het Bartholomeushuis. Een dergelijke post was ook beschikbaar in de milleniumnacht, de nacht waarin van eeuw werd gewisseld (1999-2000). De post was paraat van 00.05 tot 03.00 uur, maar de enige slachtoffers waren het ge-volg van vuurwerk. Andere hoogtepunten zijn de (vrijwel) jaarlijkse gecombineerde oefeningen met de brandweer en de po-litie. In de resterende vrije tijd heeft Van Oosten jarenlang geassisteerd bij de goede doe-lenmarkten van de gezamenlijke kerken in Zevenbergen.

Hans van Oosten, specialist in pleisters(werk)Verenigingswerk vooral geconcentreerd op EHBO-vereniging

Hans van Oosten controleert regelmatig de basisuitrusting voor een eerste hulpverlening. FOTO CEES VAN DER BURG

ZEVENBERGEN - De wieg van Hans van Oosten (61) stond in Voorschoten, maar toen zijn vader tot burgemeester van de (toenmalige) gemeente Klundert benoemd was, werd dit ook zijn woonplaats. In 1976 verhuisde hij van Spijkenisse naar Zevenbergen, waar hij zich in het verenigingswerk stortte. In feite bij één vereniging, de EHBO-vereniging Aqua ’53.

Ter gelegenheid van de voorlopig voor het laatst gehouden Koningin-nedag werden eind april in totaal 3.016 koninklijke onderscheidingen uitgereikt. In de provincie Noord-Brabant werden veruit de meeste personen gedecoreerd, 605 om precies te zijn. Van die 605 wonen er 11 in de gemeente Moerdijk. Een van hen is Hans van Oosten uit Ze-venbergen.

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

Page 7: Dm 20130731

LIEF EN LEED

PAGINA 7

Familieberichten

WeekenddienstenBel voor levensbedreigende situaties 112.

HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 53 02 00 in het Poortgebouw van het Francis-cusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten en Fijnaart.Huisartsenpraktijk De Clundert, Westerstraat 41, Klundert, tel. 0168 401 222, voor inwoners van Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenDe dienst van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door de Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173 Etten-Leur, tel. 076 502 5650.Apotheek KlundertDe Eendracht, Westerstraat 43, Klundert is voor spoedgevallen bereikbaar viatel. 0168 388 190.Tandarts29 juli: t/m 4 augustus: J. van Nes, telefoon 0168 - 33 13 905 augustus: t/m 11 augustus: H.P. Tijmes, telefoon 0167 - 52 32 59DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168 324 489.

Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Thebe Thuiszorg MoerdijkVoor persoonlijke verzorging/verpleging.

Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen- en verhuurartikelen in Zevenbergen.Bel: 088-117 32 14 of mail naar [email protected]

5PLK

Uitvaartverzorging Ria Jongenotterpersoonlijke begeleiding en stijlvolle uitvaart

Tel. 0168 - 403877

Dag en nacht bereikbaar.Voor alle verzekeringsmaatschappijen

Ook voor budget-uitvaarten

WWW.RIAJONGENOTTER.NL

uitvaartverzorging

G. LeeuwRouwcentra in

Steenbergen en Fijnaart

Steenbergen e.o.: 0167-566104

Fijnaart e.o.: 0168-462230

Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartleeuw.nl

Voor een uitvaart

overeenkomstig uw wens

Bedroefd, omdat we hem niet willen missen, nemen we afscheid van ons oudste lid,

Jacques de Groot

Gedurende meer dan 60 jaar heeft Jacques een belangrijke rol gespeeld in onze toneelvereniging; als speler, regisseur, schrijver van prachtige teksten en liedjes en later met zijn niet afnemende belangstelling. Nu moeten we hem missen.

Toneelvereniging “De Verenigde Ambachtslieden”

Een DAKKAPEL brengt meer ruimte en licht op uw zolder.

In één dag wind- en waterdicht geplaatst. Ook RENOVEREN wij uw bestaande dakkapel.

[email protected] Tel. 0168-404966 www.pgklundert.nl

- Kunststof Kozijnen - Gevelbetimmeringen - Rolluiken & Zonweringen - Interieurbetimmering - Dakkapellen - Houten Deuren & Kozijnen - Garagedeuren Kessel is een handelsnaam van P&G b.v.

Infra & verhuur

GROND- ENSLOOPWERKEN

Tel. 0165 303332 www.vanewouw.nl

(siergrindvloeren - mortelvloeren - coatingvloeren - gietvloeren) VOOR EEN VLOER DIE BIJ U PAST !

Belt u gerust voor een afspraak

in onze showroom! Tel. 06-25273058Showroom: Generaal Allenweg 14, Zevenbergen

[email protected]

VOORJAARS AANBIEDINGGietvloer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 60,-Siergrindvloer . . . . . . . . . . . . . . . € 32,50

Coatingvloer . . . . . . . . . . . . . . . . € 20,-Voor alle vloeren geldt prijs p.m2, vanaf 40 m2

HoederKunststofv loeren

Page 8: Dm 20130731

PAGINA 8

DOOR TIES STEEHOUWER

Het concert is bedoeld om iedereen te bedanken die heeft meegewerkt om de verhuizing van het orgel mogelijk te ma-ken. De stichting om het orgel te behouden werd in 2010 opgericht door organist Lam-bert van Eekelen. Omdat de kerk in Moer-dijk inmiddels is gesloten en misschien wordt afgebroken, moest er voor het unie-ke orgel onderdak worden gezocht. Voor dat onderdak zorgde de pas opgerichte stichting uit Klundert. Het werd gevonden in de ook pas gesloten Joannes de Doper kerk in Klundert. Het is de bedoeling dat tijdens het concert de beide stichtingen zich samenvoegen.

GeschiedenisDe orgelgeschiedenis van de Moerdijkse Stephanusparochie is nog vrij jong en be-gint pas in 1958 bij het gereedkomen van de nieuwe parochiekerk. De kerk wordt groots opgezet omdat de planologen ver-wachtten dat het dorp Moerdijk een be-langrijke economische en culturele plaats wordt met veel inwoners uit de Randstad.

De kerk moet ook een cultureel middelpunt gaan worden. Vandaar ook het besluit om een groot orgel te bouwen, niet alleen voor liturgisch maar vooral voor concertgebruik. Deze toekomstverwachtingen waren te hoog gespannen, Moerdijk blijft een klein dorp dat langzaam leegloopt.

RampenfondsMoerdijk had in de oorlog en tijdens de watersnoodramp van 1953 veel geleden; het dorp was vrijwel verwoest. De Deense staat gaf speciaal gelden voor de herbouw van orgels in het rampgebied, onder de voorwaarde dat ook Deense orgelmakers enkele opdrachten zouden krijgen. Het Rampenfonds bepaalde dat Moerdijk een orgel zou krijgen van de befaamde Deense orgelmaker Marcussen & Søn in Aabanraa. De pastoor wenste geen opdracht te geven voor het bouwen van het orgelbalkon en wilde, als het toch gerealiseerd zou wor-den, er niet aan meebetalen. Tijdens een tussentijds bezoek eind 1964 van directeur Zachariassen van Marcussen moest deze tot zijn verbijstering constateren dat er he-lemaal geen orgelbalkon was. En het orgel

was gereed om verscheept te worden naar Moerdijk.

PastoorEven werd er aan gedacht om het orgel dan maar in de kerk in Klundert te plaat-sen, maar dat wilde de toenmalige pastoor Konings niet hebben omdat hij vond dat andere parochies zwaarder waren getrof-fen. Omdat het Rampenfonds toch het orgelbalkon bekostigde, kwam het orgel uiteindelijk in 1966 in Moerdijk terecht en dan nu sinds enkele weken in Klundert. Daar is onlangs een hele week gewerkt om het orgel te plaatsen. Het werk werd uitgevoerd door vakmensen uit Kroatië. De vloer van het koor was van te voren een meter verhoogd. Dit met het oog op de toekomst, omdat de mogelijkheid bestaat dat er een verdiepingsvloer in de kerk wordt gemaakt. De Stichting Cultureel Klundert is namelijk van plan om culturele activiteiten in de kerk te organiseren of er een huisartsenpraktijk in te vestigen. Deze plannen zijn nog wel prematuur, maar de stichting heeft goede hoop dat het alle-maal gaat lukken.

Marcussenorgel verhuisd van Moerdijk naar Klundert

Off iciële ingebruikname voorzien in oktober

De laatste fase: het plaatsen van de pijpen. FOTO TIES STEEHOUWER

KLUNDERT - Als alles volgens plan verloopt dan wordt op donderdag 3 oktober het Marcussenorgel in de RK kerk in Klundert in gebruik genomen. Organist Gerben Maurik zal dan het eerste concert spelen. Met dit eerste concert op het prachtige orgel komt een er een voorlopig einde aan de inspanningen van de Stichting Behoud Marcussen-orgel Moerdijk en de Stichting Cultureel Klundert om het orgel te redden om het een waardig onderdak te geven.

ZBCMaandagavond 22 juli, A-lijn: 1. Mie-ke de Callafon-Nel Vos 58,33%; 2. Jan v Gorp-Marthy v Gorp 55,56%; 3. Louise Jansen-Martin v Meenen 53,47%; 4. Loe v’t Westende-Tonny v’t Westende 52,78%; 4. Rinus Krols-Frans te Welscher 52,78%B-lijn: 1. Toos Ermers-Sylvia Stoffels 55,83%; 2. Ria Luykx-v. Leygen-Riet Noo-ren 54,17%; 3. Tjeu Grubben-Wim v.d. Velden 53,75%; 4. Wil Walraven-Wieneke Wijnants 53,33%; 4. Joke Francois-Lenie Slegers 53,33%C-lijn: 1. Cor Dietvors-Ria Sweep 62,50%; 2. Wim Ligthart-Rika Schreuders 61,50%; 3. Bert Groenewegen-Nel Groenewegen 56,50%; 4. Joke Wijne-Willem Wijne 54,75%; 5. Bertus Schrauwen B-Dies Ver-mue 53,67%De zomercompetitie is ook toegankelijk voor niet-leden. Afmelden tot 2 uur voor aanvang: tel: 06-49844480. Voor info: 06-19246311.

SENIOREN BRIDGE WILLEMSTADUitslag 24 juli: 1. dhr Maat-dhr. Brouwers 63,54%; 2. mevr. Maat-dhr v. Brouwers-haven 52,08%; 3. mevr. Frijters-dhr. v.d. Linden 51,04%; 4. mevr. Dane-Visser-mevr. Knook den Hollander 46,88%; 5. mevr. v.d. Vorm-dhr. v. Schendel 43,75%; 6. mevr. Knook-Maris-mevr. Dane-Groenenberg 42,71%

BRIDGECLUB FIJNAARTUitslag 22 juli zomeravondcompeti-tie, A-lijn: 1.Dick Saarloos en Dirk Polak 64,58%; 2. Ad van Iersel en Mia de Vos 59,38%; 3.Ge en Henk v.d. Weerd 52,60%; 4.Ria Stamkot en Annie Reijnders 52,08%; 5.Hans Riethoff en Cor v. Veelen 51,56%.B-lijn: 1.Lenneke Braber en Jan J. Tim-mers 72,50%; 2.Ad v.d. Boon en Ab Biene-felt 57,08%; 3.Bert de Kok en Bert de Lint 56,25%; 4.Corrie Maat en Arie v.d. Linden 55,00%; 5.Nel en Piet Breure 51,25%.

C-lijn: 1.Martha en Piet Berghout 60,94%; 2.Geertje en Kors v. Beem 59,90%; 3.Cor-rie v.d. Berg en Lia Bastiaansen 57,29%; 4.Bram Huitkar en Tonnie Broeders 56,25%; 5.Rob den Engelse en Guido Voet 50,00%.

BC WILLEMSTADUitslag Zomerdrive 25 juli : Lijn A: A ROOD: 1. Tonny van Dis-Cees Brouwers 60,42, 2. Lenneke Braber-Jan J. Timmers 58,85, 3. Nel Jonkers-Jan Sonneveld 54,69, 4. Annelies Muniers-Monica Hoogeboom 53,13, 5. Martin Koole-Anita Koole 52,08, 6. Sjaan van Exel-John Groen 50,52, 7. Hans Schoovers-Piet Braat 50,00.Lijn B: B WIT: 1. Piet Breure-Klaas van Exel 61,46, 2. Jacques Bogerd-Dick Saar-loos 59,90, 3. Henri Munier-Huib Polman 57,81, 4. Annie Braat-Rianne Schoovers 57,29, 5. Nel Breure-Tonnie Broeders 50,00, 5. Aagje Verhagen-Willem van Op-dorp 50,00.

BRIDGE

ZEVENBERGEN - De horeca in het centrum van Zevenbergen zorgt ook dit jaar voor een aantrekkelijk pro-gramma rond de Rabo Profronde van Zevenbergen.

Op zaterdag 3 en zondag 4 augustus is er een diversiteit aan activiteiten op de Markt en in de Molenstraat. Zaterdag 3 augustus begint het programma om 13.00 uur bij de feesttent op de hoek Markt-Molenstraat. Het begint gelijk met een nieuw onder-deel, namelijk touwtrekwedstrijden. Een touwtrekteam bestaat uit 5 personen. Er zijn mannen- en vrouwenteams en ge-mengde ploegen. Ze strijden allemaal om mooie prijzen die beschikbaar worden ge-steld door de horeca. Er hebben zich tot op heden al meer dan 10 ploegen ingeschreven. Inschrijven kan via [email protected] en bij de deelne-mende horecazaken Om 15.00 uur wordt de Rabo Dikke Banden Race gehouden voor basisscholieren. In verschillende leeftijdsklassen rijden de kinderen om de prijzen. De klassen zijn groep 3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8. Nieuw dit jaar is dat de winnaars mee kunnen doen aan de regionale Rabo Dikke Banden Race. Kinde-ren kunnen zich opgeven bij Slijterij Nelis aan de Lage Wipstraat 50a in Zevenbergen of per email op [email protected]. Geef door je naam, leeftijd, adres en in welke groep je in schooljaar 2013-2014 zit. Voor racehelmen wordt gezorgd. Voor alle deel-nemers is er een attentie. Meedoen kost niets. Opgeven bij de deelnemende hore-cabedrijven kan ook. Om 16.15 uur gaan de Zevenbergse prominenten tegen elkaar ra-cen. Vorig jaar deden o.a. mee burgemees-ter Jac Klijs, toenmalige voorzitters van Seolto en Virtus, Jack van Hulten en Ad

Farla en enkele oud-Prinsen Carnaval. Ook nu zullen bekende Zevenbergenaren racen op het circuit Molenstraat-Markt-Zuidha-ven-Nieuwe Kerkstraat-Molenstraat. Na de prominentenrace gaan de (halve) fina-les van de touwtrekwedstrijd van start. De organisatie hoopt rond 19.00 uur de win-naars te kunnen huldigen. Het avondprogramma begint om 20.00 uur in de feesttent. Niet met een opwar-mertje, maar met een artiest van naam, een topper, een publiekstrekker, namelijk Daantje uit de talentenjacht Bloed, Zweet en Tranen. Om 21.00 uur zal de topband Riverside van start gaan. Dit is één van de amusementsorkesten uit de stal van Vrienden van Amstel Live. De avond wordt afgesloten met een 2e toppertje, te weten de zanger Jeroen Spierenburg. Op zondag 4 augustus wordt de Rabo Profronde gere-den. In de feesttent zal die middag een dj van allure de stemming er al vroeg inbren-gen. Als de renners van hun fietsen zijn gestapt treedt Marco Kanters op.

Daantje uit Bloed, Zweet en Tranen treedt op

Dikke Banden Race en touwtrekken op Wielerzaterdag

Zangeres Daantje en presentator Jeroen van der Boom

HEIJNINGEN - Woensdag 31 juli is er een echt piratenavontuur te beleven op Fort Sabina.

Acteur Jannos Groffen en verteller Joost van Rijckevorsel brengen het verhaal ‘Het avontuur van Boris de Bospiraat’. Tijdens dit verhaal worden kinderen uitgenodigd mee te spelen. Er moet een piraten power-drink worden gebrouwen en er wordt naar een schat gezocht. En de jonge piraatjes

moeten natuurlijk door verschillende op-drachten te verrichten laten zien of ze wel piraatwaardig zijn. Het grote historische fort met onderaardse gangen, torens, ka-zerne en munitieopslag is het decor voor dit avontuur. Zorg dat je erbij bent.Woensdag 31 juli, Fortweg 1, Heijningen, poorten open om 13.00u. Het programma duurt circa 2,5 uur. Er kan daarna naar har-telust worden gespeeld op het fort.www.fortsabina.n

Piraten avontuur op Fort Sabina

Poortgebouw.

www.tuincentrumdebont.nlT: 0165 502512

NU KORTING TOTop onze tuinmeubel collectie* Korting op adviesprijzen

4040%

Page 9: Dm 20130731

Uw installateur voor

elektra, gas, water

en verwarming.

Industrieweg 27 ZevenbergenT. 0168 - 329814

www.heijligersbv.nl

kunstgebitreparatiesaanpassen gebit prothese op implantatenklikgebit

het implanteren gebeurt op eigen locatie. vergoeding door alle verzekeringen.

Uw KUNSTGEBITverdient de zorg van de tandprotheticus.

Informeer vrijblijvend en maak GRATIS 1e afspraak!

TandProthetisch Centrum ZevenbergenMolenstraat 3, Zevenbergen, T. 0168 370986

www.tpczevenbergen.nl, [email protected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

KOOPKANTOORMEUBELEN

Wegens verhuizing (naar andere locatie)

Alles moet weg tegen SPOTPRIJZEN !!Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 17.30 uur.Showroom: Bredaseweg 243 RoosendaalBezorging en montage behoort tot de mogelijkheden.

WWW.KOOPBV.NL

Totale Showroomuitverkoop!!

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

aangesloten bij VBAG en RBNG3 behandelingen van 20 minuten

en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

STOPPEN MET ROKEN

Nieuwste methode -> LuxopunctureGEEN JOJO-EFFECTWordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

behandeling van 20 min.

gediplomeerde therapeuten

BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

CHRONISCHE KLACHTEN,

Bel vrijblijvend voor info of afpraak:

076-5153143 (Etten-Leur)Behandelingen ook ‘s avonds.

0.99v van 1.75

0.59v van 1.09

3.99

8.69

3.493.79

0.85

3.99

5.995.99

46%goedkoper

43%goedkoper

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

www.aldi.nl

Vanaf woensdag 31-07-2013

Vanaf woensdag 31-07-2013*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 31-07-13 t/m dinsdag 06-08-13.

Citroenen500 g

Mini Roma trostomaatjes400 g

ZOMER VOORDEEL!

Direction Soleil0.75 l

Tequila fl avoured bier0.5 l

Kaapse pracht Bag-in-Box3 l

Rosébier6x 0.33 l

Zweedse fakkelGemiddelde brandduur: 2 uur.

Anti-rimpelcrème- met collageen- verstevigt de huid - 50 ml

Age vital crème 60+- intensieve lifting- dag- of nachtcrème - 50 ml

Solar tuinverlichtingInclusief LED-verlichting.

6 FLESJES

3 LITER

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 10: Dm 20130731

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 154761 BJ Zevenbergen

OpeningstijdenMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uur PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten buiten kantoortijd: 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEENTE MOERDIJK31 JULI 2013

FOTO VAN DE WEEK:

Genieten van het zonnetjein Willemstad

Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar [email protected]. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

VoorwaardenVermeld in uw e-mail uw naam, woonplaats en waar de foto precies gemaakt is. Aangezien we de foto’s willen publiceren, ontvangen wij inzendingen graag in JPEG, JPG, PNG of GIF. Formaat minimaal 1024x768, maximaal 6 Mb per bericht.

Bent u al aangemeld voor Burgernet?

Via Burgernet sporen we samen verdachten van misdrijven op en vinden we vermiste personen terug. In de gemeente Moerdijk zijn inmiddels ruim 4200 mensen aangemeld voor Burgernet. Het afgelopen jaar kwam Burgernet 5 keer in actie in de gemeente Moerdijk. In 4 van de 5 gevallen werden daders gepakt en vermiste per-sonen terug gevonden.

Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van uw woon- en leefomgeving? Meld u zich dan aan via www.burgernet.nl.

Eigen grond en bouwplannen?Heeft u een stuk (bouw)grond en denkt u wel eens over het bouwen van een nieuwe woning voor uzelf, uw ouders of kinderen? Gemeente Moerdijk wil de woningbouw in de gemeente graag een zetje geven en er voor zorgen dat het woningaanbod past bij de behoefte die er leeft.

Ideeën inbrengenU kunt zich melden met uw idee over een nieuw te bouwen woning, maar ook als u er wel eens over heeft gedacht om een schuur of loods te vervangen door een woning. Of bijvoorbeeld als u misschien een woning wilt in een voormalige winkel. Voorwaarde om een idee voor te leggen is wel dat u de eigenaar moet zijn van de grond waarvoor u de bouw-ideeën heeft.

De gemeente gaat samen met u de mogelijkheden bekijken. Het is wel goed om te weten dat de bestaande wetten en regels van toepassing zijn voor uw initiatief. De gemeente gaat namelijk alleen globaal kijken of het idee binnen wetten en regels past, bij een eventueel vervolg zullen initiatiefnemers ook zelf nog onder-zoeken moeten laten uitvoeren

Melden vóór 1 septemberIn oktober wil het college de initiatieven graag beoordelen. Daarom vragen wij u zich bij ons te melden vóór 1 september. U kunt zich schriftelijk of per e-mail bij de gemeente aanmelden, waarbij vermelding van het adres van de grond die in uw eigendom is en waarop u wilt gaan bouwen voldoende is voor de eerste inven-tarisatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Vinken via telefoonnummer 140168.

WEGAFSLUITINGEN

Profwielerronde in ZevenbergenOp zondag 4 augustus vindt de wielerronde in Zevenbergen plaats. De volgende straten zijn daarom afge-sloten voor alle verkeer, behalve voetgangers van 7.00 uur tot 20.00 uur: Zuid- en Noordhaven, Kerkstraat, Dijkstraat, Lobbekenstorenstraat, Zeestraat, van der Markstraat, van Glymesstraat, Arembergstraat, Lange-noordstraat, Merodestraat, Markt, Oude Kerkstraat, en Molenstraat. De Merodestraat is vanaf de Koningin Wilhelminastraat naar de Markt op 4 augustus 2013 tijdens de Wielerronde eenrichtingsverkeer. Op het hele parcours is het verboden te parkeren.Er geldt ook een parkeerverbod met wegsleepregeling van 2 augustus 2013 24.00 uur tot 4 augustus 2013 21.00 uur op de Zuidhaven en Noordhaven tussen de Stoofstraat en Brouwersstraat. Vanwege de festiviteiten op de zaterdag voorafgaand aan de Wielerronde is op 3 augustus 2013 van 10.00 uur tot 01.00 uur de Molenstraat in Zevenbergen afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Kijk voor meer informatie over de wielerronde op www.profrondezevenbergen.nl

TEXTIEL IS MEER DAN KLEDING

Van tijd tot tijd worden in ieder huishouden de kledingkasten uitgeruimd. Alles wat niet meer in de mode is, of wat u niet meer aantrekt, doet u weg. Wist u dat in de verzamelcontainer voor textiel ook kapotte of gescheurde kleding, leer, één schoen en ander textiel mag?

Doneren =alle textielhergebruikenHumana, de inzamelaar van het textiel in de gemeen-te Moerdijk, is een goed doel dat gebruikte kleding, schoenen en ander textiel inzamelt. Naast herbruik-bare kleding geeft Humana ook kapotte of versleten kleding, schoenen, riemen, tassen, gordijnen, handdoe-ken, lappen stof en ander textiel een tweede leven.

Doneren =kleding een tweede leven gevenJaarlijks zamelt Humana ongeveer 8,5 miljoen kilo textiel in en is hiermee één van de grootste kledingin-zamelaars in Nederland. 80% van de kledingstukken die Humana inzamelt wordt door iemand anders gedragen, waarmee productie van nieuwe kleding wordt bespaard. De overige 20 procent wordt gerecycled tot losse vezels voor nieuwe producten, zoals garen, paardendekens, isolatiemateriaal en kunstobjecten.

Doneren = beter voor het milieuDoor gebruikt textiel te doneren, wordt minder textiel onnodig verbrand. Dit betekent dus ook minder CO2-uitstoot.

Doneren = bijdragen aan het goede doelHumana is een ontwikkelingsorganisatie en één van de grootste textielinzamelaars van Nederland en neemt de verantwoording op zich om gebruikt textiel een nieuwe bestemming te geven. Met onder andere de inzameling en verkoop van gebruikt textiel zorgt Humana er voor dat mensen in zuidelijk Afrika hun leven in eigen handen kunnen nemen. Daarom ondersteunen vakopleidingen, duurzame landbouw en voedings-onderwijs.

Ingezonden door M. Verhaard Volg ons ook via facebook

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

Page 11: Dm 20130731

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

BEKENDMAKINGENHieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige infor-matie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNINGBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-dure van toepassing is:

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 25 juli 2013 tot en met 1 augustus 2013 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangstGlasweg 7 in Heijningen bouwen van een vogelnetconstructie 16 juli 2013Oude Kerkstraat 97 in Standdaarbuiten vergroten van de bovenverdieping 22 juli 2013Stationsstraat 45 in Zevenbergen wijzigen van de voorgevel 16 juli 2013De Langeweg 72 in Langeweg stucen en kleuren van de buitengevel 21 juli 2013

Adres Omschrijving project Datum verzondenBloemendaalse Zeedijk 10 in Zevenbergschen Hoek het plaatsen van een verdiepingsvloer met kantoorruimten 23 juli 2013Middenweg 30 in Moerdijk wijzigen van de bouw van laad- en losplaatsen ter plaatse van tankput 4 van het bedrijf 17 juli 2013De Omloop 3 in Zevenbergschen Hoek uitbreiden van de woning 23 juli 2013Lantaarndijk 2 in Willemstad wijzigen van de functie van de vuurtoren 24 juli 2013Vlakkekreek 53,55,59 in Willemstad bouwen van 3 woningen 23 juli 2013Allenweg 34 in Zevenbergen bouwen van een vrijstaande woning 23 juli 2013Rozenhof 1 in Fijnaart legaliseren van een tuinhuis 19 juli 2013

Beschikking wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning verleend voor:

Adres Omschrijving projectRegenboogstraat 1 in Zevenbergen Plaatsen van een erfafscheiding en het brandveilig gebruiken van de school

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 1 augustus 2013 tot en met woensdag 11 september 2013 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

BeroepBelanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90.006, 4800 PA Breda.De vergunninghouder kan, ondanks een beroepschrift, na afloop van de beroepstermijn toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, tegelijkertijd met of ná het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van beroep of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbeho-rende stukken liggen met ingang van donderdag 1augustus 2013 tot en met woensdag 11 september 2013 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

ZienswijzenBinnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijkezienswijze richt u aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk. Als u een mondelinge zienswijzewilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contactopnemen met de afdeling Vergunningen en Handha-ving.

De beslistermijn wordt verlengd om de aanvrager in de gelegenheid te stellen tegemoet te komen aan debemerkingen. Door dit besluit is de nieuwe uiterstebeslisdatum 3 september 2013.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Hetbezwaarschrift dient te worden gericht aan het collegevan B & W van de gemeente Moerdijk.

TWEEDE ONTWERP BESCHIKKINGWABO UITGEBREIDEVOORBEREIDINGSPROCEDURE

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevings-recht vergunning te verlenen voor:

Verlenging beslistermijn Wabo

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:

Adres Omschrijving projectVoorstraat 50 Bouwen van aanbouwenin Willemstad aan het pand

Adres Omschrijving Datum project ontvangstNabij Buitendijk Het vervangen 28 mei 2013west Klundert van de oevers en uiterwaarden

World Ports ClassicZet onze gemeente op de kaart!

Op 30 en 31 augustus komt de internationale wielerkoers World Ports Classic weer voor zo’n 40 km door onze gemeente.

De World Ports Classic (WPC) is een tweedaagse wielerkoers van Rotterdam naar Antwerpen en weer terug. Op vrijdag 30 augustus a.s. komt de wielerkoers voor een belangrijk deel door de gemeente Moerdijk en het Zeeha-ven- en Industrieterrein Moerdijk. Het kaartje hieronder geeft de route weer die de wielrenners afleggen. Live op tvIn een kleine honderd landen wordt op televisie aandacht besteed aan de WPC. Op Eurosport en Omroep Brabant wordt de koers op vrijdag live uitgezonden op de televisie. Een groot gedeelte van de World Ports Classic wordt ook door de NOS uitgezonden. De beelden die worden uitgezonden zijn vergelijkbaar met de beelden van de Tour de France. De gemeente Moerdijk wordt daarom goed in beeld gebracht!

DeelnemersDe A.S.O, de organisatie van de Tour de France die ook de WPC organiseert, heeft inmiddels 18 ploegen, waaron-der de Nederlandse ploegen Belkin, Argos-Shimano en Vacansoleil-DCM, uitgenodigd om deel te nemen. In ieder geval staan de sprinters Marcel Kittel, André Greipel en Mark Cavendish op 30 augustus aan de start van de World Ports Classic. Deze drie topspurters wonnen in de afgelopen Ronde van Frankrijk allen een etappe, Kittel zelfs vier.

De route voert het peloton vanuit Etten-Leur naar Zevenbergen en vervolgens via Langeweg, het haven- en industrieterrein Moerdijk, Klundert, Zwingelspaan en Heijningen richting Rotterdam. In totaal rijden de cou-reurs zo’n 40 kilometer door de gemeente Moerdijk.

Zet Moerdijk op de kaartSamen met u willen we de gemeente Moerdijk goed op de kaart zetten. Heeft u een leuk idee om uw bedrijf onder de aandacht te brengen of om uw buurt of vereniging te promoten? Langs de route is volop ruimte om de aandacht naar u toe te trekken!

Page 12: Dm 20130731

AUTOMONTAGEBEDRIJFJOKO

Lid ARN-Stiba-RDW

Vandaag uw auto, jeepof bus v.a. ’98 verkopen.

Bel HUGOContant + RDW. Vrijwaring!06 - 122 58 443

Ook ’s avonds.

MADE | DEN DEEL 4 | KIJK OP MAROS.NL/MADE

BESTELLEN VIA INTERNET OF WHATSAPP: 06 40 98 17 26

Reclames geldig t/m zaterdag | GROOTHANDELSKORTING € 1.50 bij afname van 3kg per vers vleessoort excl. reclames | Prijs- en tekstfouten voorbehouden

11.80THUISBEZORGD EN OPGEHAALD INCL. BBQ,

BORDEN, BESTEK E.D.

75ST. 22.50

150ST. 42.50100ST. 32.50

GELDIG T/M 3-8

KIPPENBOUTEN ½KG 0.99

H.O.H. EN/OF VERSE WORST ½KG 1.99

HACHEE EN/OF RIBLAPPEN ½KG 2.99

500GR P.P 8.95BBQ COMPLEET

ALLES VOOR EEN BBQ FEEST

500GR P.P 5.95BBQ BASIS

BEPAAL ZELF UW VLEES

BBQ CULINAIR > GARNAAL- ,VARKENSHAAS, -TOURNEDO-SPEKSPIES 1.99

P.ST.

Opel Corsa 14i-16v 5drs Cosmoairco, ecc, 08-2009, zilver mt., 62.185 km Prijs: € 9.600,-

Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon Titanium Diesel Automaat01/2012, 31.829 km Prijs: € 32.950,-

Dacia Sandero 1.6 StepwayRood metallic, 2010, 79.200 km Prijs: € 9.450,-

Autobedrijf VAN DRIMMELEN

MELASSESTRAAT 2ZEVENBERGEN

TEL. 0168-371501www.vandrimmelenford.nl

Autobedrijf HOPMANS

DE LANGEWEG 12AZEVENBERGEN

TEL. 0168-328040 www.hopmans.com

Autobedrijf SCHEERDERS

TOUWSLAGERIJ 20ZEVENBERGEN

TEL. 0168-335531www.garagescheerders.nl

Autobedrijf AARSMAN

TOUWSLAGERIJ 18ZEVENBERGEN

TEL. 0168-370500www.autobedrijfaarsman.nl

Opel Corsa 12i-16v 5drs Cosmoairco, ecc, 26.941 km, zwart mt, 3-2010 Prijs: € 11.250,-

Opel Zafira 18i-16v Temptation 03-2008, zwart mt, 81.720 km Prijs: € 13.200,-

Toyota Verso 18i-16v airco, ecc, 2-2008, grijs mt., 143.997 km

Prijs: € 11.950,-

Ford Fiesta 1.25 16v 82PK 5drs Titanium X-Pack 10/2011, 22.973 km Prijs: € 13.950,-

Ford Ka 1.25 Titanium X06/2010, 22.697 km

Prijs: € 8.455,-

Ford Focus CC 1.6 16v Titanium 01/2008, 82.086 km Prijs: € 13.900,-

Ssangyong Kyron Dynamic Diesel Automaat 01/2008, 87.847 km

Prijs: € 9.950,-

TOPPER VAN DE MAAND TOPPER VAN DE MAAND

Renault Twingo 1.2-16V Authentique Blauw metallic, 2007, 32.270 km Prijs: € 4.950,-

Skoda Fabia Combi 1.4-16V SportRood, 2006, 66.350 km

Prijs: € 6.450,-

Renault Mègane Coupé-Cabrio 2.0 Turbo Dyn., Zwart metallic, 2008, 65.000 km Prijs: € 14.950,-

Renault Grand Scénic 1.4 TCE Dynamique, Grijs metallic, 2009, 68.080 km Prijs: € 14.950,-

Opel Astra 14i-16v Turbo 140PK09-2011, zwart mt., 34.001 km Prijs: € 15.500,-

in b

eeld

Zeve

nber

gen

op on

ze w

ebsit

es vi

ndt u

nog v

eel m

eer o

ccas

ions

Fiat Punto 85PK Edizione Cool 5d mei 2013 Rijklaar prijs: € 13.668,-

Fiat Croma 2.2 Benzine Automaatfeb 2006, 91.196 km Prijs: € 7.950,-

Fiat Croma 1.9 Diesel Automaatjan 2008, 70.000 km Prijs: € 15.950,-

Fiat Sedici 1.6 Benzine Dynamicfeb 2008, 51.613 km Prijs: € 8.950,-

TOPPER VAN DE MAAND

Fiat 500 85PK Easy mei 2012, 29.000 km Prijs: € 10.650,-

TOPPER VAN DE MAAND

Zungu en zijn broertjes hebben van HomePlan een nieuw huis gekregen en vieren feest. HomePlan bouwt huizen voor aidswezen in Zuid-Afrika. Winnie viert geen feest, zij wacht nog op haar huis. Er wachten nog heel veel kinderen op een huis. Bouwt u mee?

Meer weten? www.homeplan.nl

SMS HOME AAN naar 5757en steun HomePlan met 3 euro per maandZUNGU VIERT FEEST

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Uw krant is bij uitgeverij De Bode

in uitstekende handen

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden: Tel. 076 599 81 11 | www.internetbode.nl

Page 13: Dm 20130731

AANHANGWAGENSPAARDENTRAILERS

w w w . b e t a n c o . n l

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie:

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Jan JochemsH A N D E L E N T R A N S P O R T

TE KOOP:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

DAMES, HEREN & KIDS-KLEDING VAN O.A: GAASTRA, TOMMY HILFIGER, GEDDES & GILLMORE, MARCO POLO, MCGREGOR, GANT & GEISHA. M.U.V. ONZE NIEUWE COLLECTIES.DOMBURGOOSTSTRAAT 1

GOESGROTE MARKT 1

RENESSEHOGEZOOM 171

TERNEUZENNOORDSTRAAT 109

ZOUTELANDELANGSTRAAT 13

MIDDELBURGMARKT 73

ETTEN-LEURWINKELCENTRUM 16

SALEON SELECTED ITEMS

BOMONT

60%WWW.BOMONT.NL

Laat uw huis behandelen en ben de gehele zomer vliegen en muggen vrij. Tevens gehele ongedierte bestrijdingBastiaansen Loonwerken

Bel voor info: 076-5968279

VLIEGEN BESTRIJDING

ZEVENBERGENSE METAALHANDEL

De HiL 26 Tel. 0616944484

Wij kopen al uw oude Metalen.

Ook GRATIS plaatsen van containers.

VLIEG NAAR DE MAAN

(0113) 57 38 81www.ongediertespecialist.nl

vliegen

ACTIE-WEGENS SUCCES VERLENGD!Grootste kans van slagen door persoonlijke bemiddeling.

Nu gratis 3 maanden extra.

Bel: Lia van der Wel 0165-388816

Of 0800-0230595 (landelijk)

www.mens-en-relatie.nlerkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

HEIJNINGENZuylenhoeve, Kreekweg 1

Open ma t/m vrij van 10.00 tot 17.30 uurzat & zo van 10.00 tot 16.30 uur

ROOSENDAAL Aspergekwekerij Vos,Boeiinksestraat 8

Open ma t/m vrij van 10.00 tot 17.30 uurzat van 10.00 tot 16.30 uur

BREDA Intratuin,Terheijdenseweg 296

Ma geslotenOpen di t/m vrij van 10.00 tot 17.30 uur

zat van 10.00 tot 16.30 uur

Info : www.zuylenhoeve.nl

ZOETE KERSEN uit eigen

BOOMGAARD

ZOETE KERSEN uit eigen

BOOMGAARD

Bekendmaking besluitWaterwet

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft het besluit genomen om, op grond van artikel 5.4

van de Waterwet, het projectplan voor Willemstad-Tonnekreek in de gemeente Moerdijk, in het

kader van het programma Kader Richtlijn Water (KRW), vast te stellen.

In dit projectplan wordt de maatregel beschreven en de wijze van uitvoering. Het doel van de

KRW-maatregel is behoud en verbetering van de ecologische waterkwaliteit van het Hollandsch

Diep. Dat wordt bereikt door het uitvoeren van verschillende maatregelen zoals het aanbrengen

van vooroeververdedigingen, suppletie en herstellen kreken waarmee natuurvriendelijke oevers

en een intergetijdengebied ontstaan.

Terinzagelegging

Het projectplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 1 augustus 2013 tot en met 11 september 2013

ter inzage bij:

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Boompjes 200, te Rotterdam. Op werkdagen van 09.00 uur

tot 16.00 uur en buiten deze uren na een vooraf gemaakte afspraak (telefoon: 06 54 90 20 45 of

06 11 59 10 52, fax: 010 402 70 81).

De receptie van de gemeente Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15, te Zevenbergen. Op maandag

tot en met donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur, donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur

en vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (telefoon: 14 0168).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van de vaststelling van het projectplan een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de minister van Infrastructuur en Milieu, p/a de

hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, afdeling Werkenpakket,

Postbus 556, 3000 AN Rotterdam.

Inwerkingtreding besluit

Het projectplan treedt in werking één dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de

Algemene wet bestuursrecht schorst een bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan,

indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een

verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Het verzoek moet worden gericht aan

de Voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het

verzoekschrift woonachtig dan wel gevestigd is.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met Rijkswaterstaat

West Nederland Zuid, mevrouw B.S.H. Zoete, telefonisch bereikbaar onder nummer 06 54 90 20 45

en de heer P.A. Janssen, telefonisch bereikbaar onder nummer 06 11 59 10 52.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze,

directeur Netwerkontwikkeling,

mr. drs. A. Driesprong

WWW.HOBBYKAS.NL

Budget kas € 360,-

Alu-pro kas v.a. € 875,-

Combi-pro kas v.a. € 1000,-

Victoriaanse kas v.a. €1450,-Bel voor onze folder/prijslijstShowterrein met 36 kassenEMBREGTS KASSEN

Gors 70 Hoeven 0165-502506

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 14: Dm 20130731

PAGINA 14

HEILIGE BARTHOLOMEUS, ZEVENBERGSCHEN HOEKZondag 4 augustus11.00u Eucharistieviering met koor Lage Zwaluwe. Voorgangers pastor P. de Rooij en L. van Andel. Mis-dienaars: Christiane Vermue en Carolijn Akkermans. Intenties: Toos Hessels; Jacobus en Wilhelmina van Minderhout-van Geel; Cornelia Wevers-de Ridder jgt; Anton Krijnen e.v. Nel Verhoef.

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT, ZEVENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nlZondag 4 augustus09.30u Leesdienst16.30u Leesdienst

HEILIGE BARTHOLOMEUS, ZEVENBERGENwww.immanuel-parochie.eu/zevenbergenZondag 4 augustus11.00u Eucharistieviering. Voorganger Pastor George Dirven. M.m.v. Bartholomeuskoor. Twee collectes. Na de viering mogelijkheid om gezamenlijk koffie te drin-ken. Misintenties: Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr. Willem v. Fessem; Fam. v. Fessem de Graaf; Elly Stoop

Visker (jgt); Piet Damen e.v. Adri Hermus; Ouders Jo-hannes de Koning (verj.) en Isabella v. Nispen; Ouders Jo v. Sliedregt en Nel Dietvorst; Nico de Graauw e.v. Cor Ooijen (verj.); Gabie en Piet de Graauw.

GEREFORMEERDE KERK, ZEVENBERGENStationsstraat 2, www.gereformeerdekerkzeven-bergen.nlZondag 4 augustus10.00u Gezamenlijke dienst Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente in de Hervormde kerk. Voorgan-ger: Ds. P. de Graaf.

GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTZondag 4 augustus10.00u ds. N.W. v.d. Houten, Dordrecht16.30u ds. D. Westerneng, ’s Gravenpolder

JOANNES DE DOPER, KLUNDERTPastor spreken: rk pastorie, Molenstraat 31: maandag, woensdag en vrijdag in de morgenuren.

PAROCHIE STANDDAARBUITENPastoor Maickel Prasing. Pastorie: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch, 0165-330502

Vieringen:Zondag 11.00u Basiliek. Eucharistieviering. Voorgan-ger: pastoor M. Prasing. Misintentie: Maria VermeulenDinsdag 19.00u Hellemonskapel (Basiliek)Donderdag 19.00u Hellemonskapel (Basiliek)Vrijdag 10.00u Blomhof. Misintentie: jgt. Nelly v.d. Klundert w.v. Kees v.d. Luytgaarden.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HE-IJNINGEN/STANDDAARBUITENZondag 4 augustus10.00u Ds. G.H. Labooy, Papendrecht, Ontmoetings-kerk

HERVORMDE GEMEENTE, ZEVENBERGENwww.hervormdzevenbergen.nlZondag 4 augustusDs. P.de Graaf, Zierikzee. Gezamenlijke dienst Her-vormd/Gereformeerd.

HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE, FIJNAARTZondag 4 augustus09.30u Eucharistieviering met samenzang welke wordt opgedragen door Pastor G. Dirven. Misdienaars: Jeanne en Amy. Lector: Elly. Koster: Hans Berghout.

Collecte is bestemd voor Caritas, collectanten: Y. Reu-vers en P. Berghout. Gebedsintenties: overl. ouders Traats-Krols en kinderen. Jgt. Adrianus Schrauwen (fundatie). Jgt. Antonia van der List (fundatie). Piet de Blaaij.

MededelingenElke dinsdagmiddag, ook in deze vakantieperiode is er om 14.00 tot 16.00 uur spreekuur in de Jacobus-hof of in een van de ruimtes eromheen waar ook de gebedsintenties kunnen opgegeven worden. Dit geldt ook voor de parochianen uit Klundert, Noordhoek en Willemstad.Treinramp in Santiago de Compostella: Naar aanlei-ding van de treinramp afgelopen week in Santiago de Compostella, het bedevaartsoord van onze patroon-heilige Jacobus de Meerdere, willen wij stil staan bij de 78 slachtoffers die het leven lieten tijdens deze ramp. Ook voor de tientallen gewonden waarvan er 20 slecht aan toe zijn willen wij bidden.

PROTESTANTSE GEMEENTE, WILLEMSTADZondag 4 augustus10.00u Koepelkerk, ds. P. van Veldhuizen, H.I. Am-bacht.

KERKELIJK NIEUWS

DOOR TIES STEEHOUWER

De vakantieweek wordt vrijdag afgesloten met een verrassingsavond. De rest van de schoolvakantieperiode kunnen de kinderen iedere woensdagavond meedoen aan de sport- en spelavonden. Al deze activiteiten worden gehouden in en rond De Blokhut, in het hart van de wijk. Niet alleen een fysiek hart maar ook een geestelijk hart, omdat in de loop van het jaar daar heel veel activiteiten worden ge-houden. Zo maar een greep: kaartavonden, Halloween vieringen, toneelavonden van Fame, carnaval, talentenjachten, ruilbeur-zen, de bekende rommelmarkten en nog heel veel meer. De Blokhut is ook het onderkomen van de

tafeltennisvereniging Witac’89. Zoals de 89 in deze naam al aangeeft, bestaat deze vereniging dit jaar 25 jaar en dat is ook de leeftijd van de Blokhut.

Jubileum25 jaar is nog niet zo heel lang maar omdat er tegenwoordig in korte tijd veel veran-dert voldoet het gebouw, aldus Janny den Hollander van de speeltuinvereniging, al-lang niet meer aan de eisen van deze tijd. Zes jaar geleden werd door de toenmalige wethouder Marjolein de Wit al een reno-vatie- en uitbreidingsplan gepresenteerd, maar daarna is er niets meer van de ge-meente Moerdijk vernomen. Wat Janny en Ies den Hollander vooral stoort is dat ze het toenemende aantal ge-

bruikers niet kunnen ontvangen. Kortom, het gebouw is overbelast. Inmiddels is het plan zodanig geëvalueerd dat er gedacht wordt aan samenvoeging met de nieuw te bouwen basisschool tot een multifunctio-neel gebouw voor de hele wijk. Ondanks de moeilijkheden met de realisatie van een nieuwe Blokhut, wordt het 25-jarig jubileum in de eerste week van september toch gevierd. Zo is er op woensdag 4 september een variatiemiddag voor de jeugd, op donder-dag 5 september kunnen de kinderen vanaf 14 jaar karten en is er voor de ouderen op vrijdag een bingo. De jubileumweek wordt op zaterdag 7 september besloten met een open dag, een vrijmarkt en een familie-feest.

De hele week feest in HelwijkPiraten maken de wijk onvei l ig

Vorig jaar waren het nog karren die werden gebouwd in de vakantieweek. ARCHIEFFOTO TIES STEEHOUWER

WILLEMSTAD - Al twee dagen zijn de kinderen uit de wijk Helwijk van Willemstad bezig om piratenschepen in alle soorten en maten te bouwen. Het is de bedoeling dat de gebouwde schepen vrijdag door iedereen te bewon-deren zijn tijdens de grote optocht. Hieraan voorafgaand kunnen de kinderen op donderdag meedoen aan een speurtocht en in de nacht van donderdag op vrijdag slapen in hun zelfgemaakte hutten bij de basisschool. Al deze activiteiten zijn onderdelen van de kindervakantieweek van de speeltuinvereniging Kindervreugd. Het motto voor dit jaar is ‘Piraten’.

MOERDIJK - Zonnebloem Moerdijk gaat het 20 jarig bestaan vieren op woensdag 31 juli met een huifkartocht naar Oude Molen.

Vertrek is vanaf Moerdijk om 11.00 uur, aankomst om 12.00 uur in ‘de Prullenkast’. Hier wordt met 36 gasten en vrijwilligers geno-ten van een high-tea. Om 16.00 uur keert het gehele gezelschap met de huifkar huiswaarts.

20 jaar Zonnebloem

MOERDIJK - Woensdag 24 juli is de eerste bouwvak viswedstrijd gestre-den.

Gelukkig was het niet zo ontzettend warm en stond er een briesje, waardoor het heerlijk vertoeven was aan de waterkant met de hengel in de hand.Uitslag: 1. Dhr. C v Tilborg 2.82kg, 2. Dhr. F.Malipaard 1.46kg, 3. Dhr.J.Stoop 1.45kg,

4. Dhr.J.Lokers 1.38kg, 5. Dhr. D. de Jong 1.32kg, 6. Dhr. J.v.Mourick 1.20kg en J. v.d.Spek 0,00kg. Plaatsnummers 1 t/m 3 kregen een leuke geldprijs. Voor liefheb-bers woensdag 31 juli wordt de 2e bouw-vak viswedstrijd gevist. Liefhebbers zijn van harte welkom. Opge-ven bij Leon v Aken, tel. 06-55395853. Lo-ting plaatsnummers 18.15u Vissen 19.00-21.00 uur.

Uitslag eerste bouwvak viswedstrijd BWF

Deelnemers geconcentreerd tijdens het vissen.

ZEVENBERGEN - Er is gevist aan de Mark in Standaarbuiten op zaterdag 20 juli voor de 2e voorronde voor het Clubkampioenschap van Sportvisserij Zuidwest Nederland.

De 2 clubs die daar tegen elkaar uitkwa-men waren HSV Het Alvertje uit Zevenber-gen en HSV De Bleeken uit Heesch-Vinkel. HSV Het Alvertje verloor de selectieronde van de Kampioen van 2012. Met 38 punten voor HSV De Bleeken versloeg men Het Alvertje, die deze ronde maar 18 punten wisten te behalen. Het aantal deelne-mende vissers met vis aan het einde van de wedstijd viel tegen, zo wisten maar 14 vissers vis te vangen. Dit betekende dat van de totaal 28 deelnemers maar liefst de helft geen vis heeft kunnen laten wegen aan het einde van de selectiedag. Over het parkoers had men geen klagen. HSV Het Alvertje kreeg van de tegenstander alle lof voor het organiseren van deze wedstrijd. Het feit dat Het Alvertje de wedstrijd niet heeft kunnen winnen komt hoofdzakelijk doordat Het Alvertje qua aantal deelne-mende vissers ver in de minderheid wa-ren. De reden hiervan is ongetwijfeld de vakantieperiode, maar ook het WK voor de jeugd in Frankrijk speelt hierbij een grote rol. Maar dit aantal moet men niet zien als een excuus voor het verliezen van de wed-

strijd. De meeste vissers van HSV De Blee-ken zijn gewoon van een ander kaliber dan de wedstrijdvissers van Het Alvertje. Het is namelijk zo dat De Bleeken met diverse wedstrijdvissers die in de Nationale selec-tie vissen zijn en ook voor Sportvisserij Ne-derland mee vissen in diverse Internatio-nale wedstrijden. Dan is dit een pleister op de wonde en komt het verlies niet meer zo hard aan. Daar kwam nog bij dat er maar liefst 3 man extra aanwezig waren om hun vissers te coachen, wat ook zijn vruchten heeft afgeworpen. Dat HSV De Bleeken deze wedstrijd zeer serieus nemen, bleek uit het feit dat elke deelnemer van deze vereniging van te voren enkele malen was wisten trainen aan de Mark. Kortom een wijze les voor volgend jaar, wanneer Het Alvertje zich weer zal proberen te plaatsen voor dit Clubkampioenschap. Het afgelo-pen weekend hebben 2 junioren van HSV Het Alvertje meegedaan aan het Wereld-kampioenschap Junioren U18 in Rieux in Frankrijk. Tussenstand afgelopen zaterdag 27 juli van team Nederland U23 was een 6e plaats en het team U18 een 7e plaats. Visland Enge-land stak er in de 1e wedstrijddag met kop en schouders boven de rest van de andere landen uit, met 5 eerste plaatsen. Eind-uitslag van dit WK 2013 wordt later deze week bekend gemaakt.

HSV Het Alvertje doet op verschillende fronten mee

Page 15: Dm 20130731

PAGINA 15

www.internetbode.nlvoor het (gratis) aanleveren

van al uw nieuws

De eikenprocessierups is weer ge-signaleerd! Deze behaarde rupsen zitten in de maanden mei, juni, juli en augustus in een groot aantal eikenbo-men.

Na contact met de brandharen kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwe-gen. Reden genoeg voor de GGD om u te informeren over wat u kunt doen om deze klachten te voorkomen.

Herkennen en klachtenEikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de nesten op de stammen en takken: dichte spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen. Raak deze niet aan! Echter,

ook zonder direct contact met de rups kun-nen klachten ontstaan, waarbij de brand-haren voornamelijk jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en/of luchtwegen veroorzaken. Ook dieren kunnen klachten krijgen wanneer ze in contact komen met de brandharen.

Vermijd contactDe GGD adviseert dan ook om elk contact met de rupsen en resten ervan te vermij-den. Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met eikenprocessierupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen. Als u toch in contact bent gekomen met de brandharen, ga dan niet krabben of wrijven, maar strip de huid met plakband en was of spoel de huid of ogen goed met water.

De klachten verdwijnen normaalgesproken binnen twee weken. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.

Eikenprocessierups gezien?Wanneer u (nesten) eikenprocessierupsen in uw omgeving ziet, neem dan contact op met uw gemeente. De gemeente kan wanneer nodig bestrijdingsmaatregelen nemen.

Meer informatieVoor meer informatie kunt u contact op-nemen met de GGD, Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid, tel. 0900-3686868. U kunt ook kijken op de website van de GGD: www.ggdhvb.nl of de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: www.rivm.nl.

Vermijd de eikenprocessierups en voorkom klachten WEST-BRABANT - De internationale organisatie voor interculturele uitwis-

selingen AFS is op zoek naar gastgezinnen voor een aantal buitenlandse scholieren in de leeftijd van 15-18 jaar gedurende10 maanden.

Deze scholieren komen bij het begin van het nieuwe schooljaar naar Nederland en gaan juli 2014 weer terug naar huis. Ze zijn afkomstig uit verschillende landen: Italië, Spanje, Japan, Thailand, Indonesië, Australië, USA, Argentinië, Brazilië, Costa Rica en andere landen. Ze staan allemaal te popelen om Nederland te ontdekken, de taal te leren en alles te weten te komen over onze gewoontes en gebruiken. In ruil daar-voor bieden ze hun gastfamilie een kijkje in hun eigen cultuur, zodat beide kanten een ervaring rijker worden. Ze gaan net als hun Nederlandse leeftijdsgenoten alle dagen (op de fiets) naar school en gaan proberen om hier nieuwe vrienden te maken en een goeie relatie met hun gastfamilie op te bouwen. Om dit allemaal te kunnen doen hebben deze scholieren een gastvrij gastgezin nodig dat hen gedurende hun verblijf hier een plekje wil bieden en gezamenlijk deze ontdekkingstocht wil ondernemen. De gastgezinnen en de scholieren krijgen uiteraard begeleiding van de vrijwilligers van AFS en tevens worden er gedurende het uitwisselingsjaar een aantal activiteiten voor de scholieren en de gastgezinnen georganiseerd.Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over AFS en/of het gastouder-schap, neem contact op met Josephine Meerman 06-13951516; www.afs.nl

Gastgezinnen gezocht

TE HUURIn Klundert

(nabij industrieterrein Moerdijk)

OPSLAG-, WERK-,KANTOORruimtes nodig?

70 m2 - 180 m2 240 m2 - 450 m2

480 m2

tegen aantrekkelijke prijzen

INFO:

J. den Hollanderverhuur B.V.

Bel: [email protected]

of kom langsop Molenvliet 1 te Klundert

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418www.deschanstuinschermen.nl

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren.Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan.Betonpaal in combinatie met betonplaat.Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

Evt. gratis thuisbezorging.

Ook voor rooienen verwijderenvan uw oudeerfafscheding!!!

0164 687235

A.S. ZATERDAG

NOGMAALS GEOPEND

VAN 9.00 TOT 17.00 UUR

Galgenweg 704761 PN ZevenbergenTel.: 0168 - [email protected]

DA

GTO

CH

TEN

BUS

REIZ

EN D

AG

TOC

HTE

N

A’DAM & PALEIS OP DE DAM € 35,00 5 aug Vervoer + rondleiding Paleis op de Dam + vrij bezoek aan Amsterdam SAFARIPARK BEEKSE BERGEN € 22,50 9 aug Vervoer + entree Safaripark DAGREIS LONDEN € 52,50 3 en 17 aug, 28 sep en 12 okt Vervoer, overtocht + plattegrond MOSSELDAG € 15,00 17 aug SCHALKE 04 – B. DORTMUND € 129,00 26 okt Vervoer + ticket + 3 consumpties + snack MUSICAL SISTER ACT € 65,00 13 okt, 19 nov en 18 dec Vervoer + 2e rang ticket 3-DGSE MUZIEKREIS OP DE VELUWE 29 sep t/m 1 okt vanaf € 239,00 8-DGSE MUZIEKREIS BLOEMENRIVIÈRA BUSREIS € 695,00 VLIEGREIS € 975,00 12 t/m 19 okt Met optredens van o.a. Jannes, Rene Schuurmans, Johan Heuser en Yannick Bovy

www.brabantexpres.nl

PVM BV is een groothandel, im- en exportbedrijf in plantsoen zaden en materialen voor bos- en landschapsbouw.

LOODSMEDEWERKER

SIN-TECH vraagt het volgende personeelLassers MIG/MAG

Lasser

Bankwerkers/monteursRotaty monteurs

GrondwerkersAlle in bezit van eigen vervoerBellen naar 0165-310973 G.E. SinonMail: [email protected]

Uw aankoop makelaar voor uw nieuwe droomhuis.

Zevenbergen – Moerdijk. www.barel.nl

Bel: 0168 - 323923

Uw aankoop makelaar vooruw nieuwe droomhuis.

Bel ons vrijblijvend voor al uw vragen!

Zevenbergen - Moerdijkwww.barel.nl - Bel: 0168 - 323923

DROOMHUIS?WWW.BAREL.NL

BVB voor allerlei GRAAFWERK in tuin, schuur ofbedrijfslocatie en tevens inname grond en puin, verkoop van zand, tuingrond

en grind (kan bezorgd worden). Tevens leggen en leveren van betonplaten (evt. stelcon 2x2, div. diktes), ingraven septictanks en reparatie/aanleggen riolering.

Verhuur van trilplaten en minikranen met machinist.Verkoop van gebruikte tegels, banden e.d.

Tel. 0168-404884 of 06-53489432 b.g.g. 0180-466244Ingang bedrijf: Vlietweg 14/Schansweg 24g, kantoor: Schansweg 24g Klundert E-mail [email protected]

BAS VAN BEZOOIJEN KLUNDERTMACHINEVERHUUR EN GRONDWERKEN

Page 16: Dm 20130731

Xxxxx

xxx

Openingstijdenmaandag 10.00 - 22.00 uurdinsdag 10.00 - 22.00 uurwoensdag 10.00 - 22.00 uur

donderdag 10.00 - 22.00 uurvrijdag 10.00 - 22.00 uurzaterdag 09.30 - 20.00 uur

BREDAKruisvoort 14Woonboulevard 4814 RZ BredaTel. 076 - 5258100

www.mediamarkt.nlRuim 2500 gratis parkeerplaatsen

Ook cadeaukaarten verkrijgbaar

zondag12.00 - 17.00 uur(IEDERE ZONDAG OPEN)

Blackberry Z 10 i.c.m. 2-jarig abonnement

Art.nr.: 1238895, 1225701

i.c.m. 2-jarig Vodafone Red Essential

1e 6 maanden

- 400 minuten- onbeperkt SMS

- 500 MB Databundel

€ 22,-daarna € 44,- per maand

per m

aand

PRIJS I.C.M. ABONNEMENT

Perfecte foto maken met Time Shift

BlackBerry Hub om snel up-to-date te blijven

EWM146L WitWasmachine

Art.nr.: 1167035

Extra grote vuldeur

Resttijd indicatie

6 kginhoud

OP ALLE WASMACHINES, WASDROGERS, KOELKASTEN, VAATWASSERS, OVENS*

*Kijk voor de voorwaarden op MediaMarkt.nl/bezorgen