DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

34
Onderzoeksrapport 1e kwartaal 2011

description

 

Transcript of DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

Page 1: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

Onderzoeksrapport 1e kwartaal 2011

Page 2: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

DM Barometer

De DM Barometer is een onderzoek van DDMA, OMG/Mailmedia en Tijdschrift voor Marketing naar de bestedingen en trends in de dialoogmarketing (directe en interactieve marketing).

Vier keer per jaar peilt de DM Barometer de DM branche. Tweemaal wordt gevraagd naar de bestedingscijfers in dialoogmarketing (DM Barometer enquête) en tweemaal wordt een specifiek thema uit de branche nader onderzocht (DM Barometer Special).

Kijk op www.dm-barometer.nl voor meer informatie. Hier zijn onder andere alle onderzoeksrapporten van 2005 t/m 2011 te downloaden.

Meldt u aan als PANELLID van de DM Barometer en ontvang elk kwartaal gratis het uitgebreide onderzoeksrapport met de laatste kengetallen uit de dialoogmarketing branche.

Page 3: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

Respons

Deze DM Barometer enquête is digitaal uitgezet onder de abonnees van de nieuwsbrief van DDMA, Communicatienieuws en Marketing Online. De enquête bestaat uit meerkeuzevragen, een aantal open vragen en stellingen.

Dit kwartaal hebben 77 marketeers een bijdrage geleverd aan de DM Barometer.

Page 4: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

Kengetallen

Dienstverleners

• 49% van de dienstverleners wil in de nabije toekomst mobile marketing in het dienstenportfolio opnemen. Ze bieden het op dit moment nog niet aan.

• Volgens dienstverleners wordt de eigen website het meest door adverteerders ingezet in de crossmediamix (79%), gevolgd door e-mail marketing (61%) en online advertising (58%).

• Volgens dienstverleners is social media / marketing het meest groeiende dialoogmedium (74%). Mobile marketing (26%) en e-mail marketing (16%) volgen op afstand. Daarentegen verliest ongeadresseerd drukwerk als dialoogmedium het meeste terrein (32%), gevolgd door telemarketing (29%).

• De meeste dienstverleners (40%) hebben een dialoogmarketingbudget tot € 5.000om in te zetten ter promotie van de eigen diensten.

Page 5: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

Kengetallen

Dienstverleners

• De meeste dienstverleners (47%) hebben in het afgelopen jaar een omzet/BBI tot € 500.000 gerealiseerd. Iets meer dan helft van de dienstverleners (55%) geeft aan dat de omzet/BBI van het afgelopen jaar is gestegen in vergelijking met 2009. Ook voor 2011 zijn ze positief, twee derde verwacht dat de omzet/BBI in 2011 zal stijgen.

• De dienstverlener vindt word of mouth het meest effectief bij het werven van nieuwe klanten, gevolgd door search engine marketing en de eigen website.

• Bij het onderhouden en uitbouwen van een klantrelatie vindt de dienstverlener online communities het meest effectief, gevolgd door de eigen website, e-mail marketing en word of mouth.

Adverteerders

• In 2011 wordt door adverteerders gemiddeld 36% van het totale marketingbudget aan dialoogmarketing besteed. De helft van de adverteerders geeft aan dat het budget voor dialoogmarketing in 2011 gelijk is gebleven ten opzichte van 2010. Ze kijken positief naar 2012. 60% verwacht dat het budget voor dialoogmarketing in 2012 zal stijgen in vergelijking met dit jaar.

Page 6: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

Kengetallen

Adverteerders

• Adverteerders besteden het budget voor dialoogmarketing voornamelijk aan de eigen website (15%), geadresseerde post (14%) en search engine marketing (11%).

• De adverteerder geeft aan dat word of mouth voor zijn organisatie het meest effectief is bij het werven van nieuwe klanten, gevolgd door de eigen website en search engine marketing.

• Bij het onderhouden en uitbouwen van de klantrelatie geeft de adverteerder aan dat online communities voor zijn organisatie het meest effectief is, gevolgd door e-mail marketing en daarna eigen website, geadresseerde post en word of mouth.

• 60% van de adverteerders overweegt om in de nabije toekomst mobile marketing in te zetten voor marketingdoeleinden. Deze adverteerders gebruiken het medium mobile marketing op dit moment nog niet.

Page 7: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

Kengetallen

Trendonderzoek Dialoogmedia

• Voorkeurskanaal in oriëntatiefase.

– DM Barometer: volgens de adverteerder oriënteert de consument zich het meest via vrienden, familie, kennissen wanneer hij meer wil weten over een product of dienst van een organisatie.

– Uit het Trendonderzoek Dialoogmedia blijkt internet het voorkeurskanaal te zijn van de consument. Vrienden, familie, kennissen staat lager op de lijst.

• Voorkeurskanaal in aankoopfase.

– DM Barometer: volgens de adverteerder schaft de consument het vaakst een product of dienst van een organisatie aan via de telefoon of op de locatie zelf.

– In het Trendonderzoek Dialoogmedia komt de telefoon echter niet voor in de top drie, maar staat internet bovenaan als voorkeurskanaal.

• Voorkeurskanaal in servicefase.

– DM Barometer: volgens de adverteerder neemt de consument het vaakst contact op met een organisatie, wanneer hij een vraag of een probleem heeft m.b.t. een product of dienst, via de telefoon, e-mail en website.

– Dit komt overeen met de resultaten uit het Trendonderzoek Dialoogmedia.

Page 8: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

Kengetallen

Stellingen

• 71% van de marketeers stelt dat customer service niet zonder social marketing kan.

• Twee derde van de marketeers wil graag dat binnen de organisatie een FTE wordt (of is) vrijgemaakt voor social marketing.

• Bij 45% van de organisaties is men ook bereid om een FTE vrij te maken voor socialmarketing.

• 64% vindt dat de resultaten van een crossmediale campagne duidelijk genoeg zijn om daar als adverteerder een substantieel deel van het budget voor te reserveren.

• Crossmedia is een combinatie van on- en offline media die is gericht op synergie om de effectiviteit van de communicatie te versterken, volgens 94% van de marketeers.

Page 9: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

DIENSTVERLENERS

Page 10: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

Wat is het budget voor dialoogmarketing dat uw bedrijf inzet om de eigen diensten te promoten?

Dialoogmarketingbudget en omzet

Page 11: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

Wat is de omzet/BBI die uw bedrijf in 2010 heeft gerealiseerd?

Dialoogmarketingbudget en omzet

Page 12: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

Is de omzet/BBI in 2010 gestegen, gedaald of gelijk gebleven ten opzichte van 2009?

Dialoogmarketingbudget en omzet

Page 13: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

En wat is de verwachting voor 2011: zal de omzet/BBI stijgen, dalen of gelijk blijven in vergelijking met 2010?

Dialoogmarketingbudget en omzet

Page 14: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

In dialoog met de klantWelk dialoogmedium is volgens u effectief in de branche bij het

werven van nieuwe klanten?

De marketeers zijn gevraagd voor elk kanaal een waardering te geven op de schaal van 0 tot 5, waarbij 0 = niet effectief en 5 = heel effectief. De cijfers in de grafiek duiden de gemiddelde scores aan.

Page 15: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

In dialoog met de klantWelk dialoogmedium is volgens u effectief in de branche bij het

onderhouden en uitbouwen van de klantrelatie?

De marketeers zijn gevraagd voor elk kanaal een waardering te geven op de schaal van 0 tot 5, waarbij 0 = niet effectief en 5 = heel effectief. De cijfers in de grafiek duiden de gemiddelde scores aan.

Page 16: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

In dialoog met de klantWelke dialoogmedia of technieken overweegt u in de nabije toekomst op te nemen in uw dienstenportfolio, maar biedt u op dit moment nog niet aan?

Page 17: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

In dialoog met de klantWelke combinatie van dialoogmedia wordt door adverteerders volgens

u het meest ingezet binnen één crossmediacampagne?

Page 18: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

In dialoog met de klantWelke dialoogmedia maken volgens u op dit moment een groei door,

en worden dus steeds vaker ingezet binnen campagnes?

Page 19: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

In dialoog met de klantWelke dialoogmedia verliezen daarentegen op dit moment terrein, en

worden dus steeds minder ingezet voor campagnes?

Page 20: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

ADVERTEERDERS

Page 21: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

DialoogmarketingbudgetWat is het totale marketingbudget van uw organisatie in 2011?

Page 22: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

DialoogmarketingbudgetWelk percentage van het totale marketingbudget besteedt uw

organisatie in 2011 aan dialoogmarketing?

Page 23: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

DialoogmarketingbudgetHoe is het budget voor dialoogmarketing over de verschillende

dialoogmedia verdeeld, uitgedrukt in percentage?

Page 24: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

DialoogmarketingbudgetIs het budget voor dialoogmarketing van uw organisatie in 2011

gestegen, gedaald of gelijk gebleven ten opzichte van 2010?

Page 25: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

DialoogmarketingbudgetEn wat is de verwachting voor 2012: zal het budget voor dialoogmarketing van uw organisatie stijgen, dalen of gelijk blijven in vergelijking met 2011?

Page 26: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

In dialoog met de klantWelk dialoogmedium is voor uw organisatie effectief bij het werven

van nieuwe klanten?

De marketeers zijn gevraagd voor elk kanaal een waardering te geven op de schaal van 0 tot 5, waarbij 0 = niet effectief en 5 = heel effectief. De cijfers in de grafiek duiden de gemiddelde scores aan.

Page 27: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

In dialoog met de klantWelk dialoogmedium is voor uw organisatie effectief bij het

onderhouden en uitbouwen van uw klantrelatie?

De marketeers zijn gevraagd voor elk kanaal een waardering te geven op de schaal van 0 tot 5, waarbij 0 = niet effectief en 5 = heel effectief. De cijfers in de grafiek duiden de gemiddelde scores aan.

Page 28: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

In dialoog met de klantWelke dialoogmedia of technieken overweegt u in de nabije toekomst in te zetten voor marketingdoeleinden, maar gebruikt u op dit moment nog niet?

Page 29: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

Kanaalvoorkeur consument

Via welke dialoogmedia oriënteert de consument zich volgens u het meest wanneer hij meer wil weten over een product of dienst van uw organisatie?

Page 30: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

Kanaalvoorkeur consument

Via welke dialoogmedia schaft de consument volgens u het vaakst een product of dienst aan bij uw organisatie?

Page 31: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

Kanaalvoorkeur consument

Via welke dialoogmedia neemt de consument volgens u het vaakst contact op met uw organisatie, wanneer hij een vraag of een probleem heeft m.b.t. een

product of dienst?

Page 32: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

Stellingen

Customer service kan niet zonder social marketing.

Als marketeer zijnde wil ik graag dat binnen de organisatie een FTE vrij wordt/is vrijgemaakt voor social marketing.

Mijn organisatie is bereid om een FTE vrij te maken voor social marketing.

Page 33: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

Stellingen

De resultaten van een crossmediale campagne zijn nog te onduidelijk om daar als adverteerder een substantieel deel van het budget voor te reserveren.

Crossmedia is een combinatie van on- en offline media die is gericht op synergie om de effectiviteit van de communicatie te versterken.

Page 34: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2011 Q1)

Meer data, resultaten en informatie?

www.dm-barometer.nl

DDMA, branchevereniging voor dialoogmarketingWG Plein 508

1054 SJ Amsterdam020 – 452 8413

Jonneke Prinsen, Onderzoek [email protected]