Dm 20141029

of 32 /32
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES MOERDIJKSE MIDWEEKEDITIE 29 OKTOBER 2014 WEEK 44 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 16.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode FIJNAART – Een 58-jarige man uit Ou- denbosch en zijn 52-jarige passagier uit Roosendaal zijn afgelopen donderdag aangehouden, omdat ze een aanhangwa- gen hadden gestolen. Agenten zagen de mannen hard voorbij rijden met een aan- hangwagen. De verlichting van de aanhan- ger brandde niet, waarop de agenten de auto onderwierpen aan een controle. Toen bleek dat de aanhangwagen zojuist ge- stolen was bij een woning aan de Leuwe- rikstraat in Fijnaart. De twee mannen zijn aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De eigenaar van de aanhanger heeft aangifte gedaan en heeft zijn voertuig opgehaald. Aanhangwagen op Blaaksedijk gestolen ZEVENBERGEN - De politie hield woens- dag weer een hennepopruimdag. Agenten vielen woningen binnen aan de Markt in Zevenbergen en aan de Mathildadonk in Roosendaal. In het huis aan de Mathilda- donk troffen agenten een hennepstekkerij aan. Er stonden in totaal ruim 3.000 stek- ken en ruim 100 moederplanten. Tevens vond hier diefstal van energie plaats. In een verhuurd huis op de Markt in Zeven- bergen vond de politie 350 hennepplanten. De planten waren geoogst. Wel lagen hen- neptoppen nog te drogen. De henneptop- pen met een gewicht van 8.5 kilo werden in beslag genomen. De elektriciteit werd illegaal afgenomen. Politie houdt hennepopruimdag MOERDIJK – Havenschap Moerdijk is op- nieuw gecertificeerd als Ecoport. Dat werd op 15 oktober bekend gemaakt tijdens het GreenPort Congres in Barcelona. Het Ha- venschap kreeg deze certificatie ‘voor haar inspanningen op het gebied van duurzaam- heid en milieu’. Het Havenschap Moerdijk heeft onder andere papierloos vergaderen ingevoerd, zonnepanelen geplaatst, het gebruik van LED-verlichting uitgebreid en een verduurzaming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gerealiseerd. Jacco Rentrop van het Havenschap Moerdijk is trots op de hercertificering. “Het Haven- schap Moerdijk en de bedrijven werken er samen hard aan.” Haven van Moerdijk opnieuw Ecoport LANGEWEG – Op de N285 tussen Ze- venbergen en Langeweg zijn vorige week twee doden gevallen. Het gaat daarbij om een 42-jarige motorrijder en zijn 17-jarige passagiere. Een vuilniswagen en de motor kwamen vlakbij de kruising van de Lange- weg met de Pootweg in botsing. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend, wel heb- ben Verkeers Ongevallen Analysten on- derzoek gedaan naar het voorval. De hulp- diensten zijn een lange tijd bezig geweest om iemand van onder de vuilniswagen te bevrijden, maar dit mocht niet meer baten. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en de weg is in beide richtingen afgesloten geweest. Dodelijk ongeval op N285 bij Langeweg MOERDIJK – Rijkswaterstaat voert vanaf 31 oktober groot onderhoud uit aan de A16 tussen de Moerdijkbrug en Klaverpol- der, in de richting van Antwerpen. Tijdens de werkzaamheden blijft er slechts één rijstrook open voor het verkeer. De werk- zaamheden duren naar verwachting tot 3 november. Rijkswaterstaat verwacht grote hinder op de A16 en de omliggende we- gen, zij raden weggebruikers dan ook aan om rekening te houden met een langere reistijd en omleidingsroutes. Ook van vrij- dag 7 november tot en met maandag 10 november is de weg gedeeltelijk afgespro- ken. Tijdens deze uren is ook het fietspad over de Moerdijkbrug afgesloten. Hinder op A16 door werkzaamheden ZEVENBERGEN - Heijligers Installaties BV uit Zevenbergen is genomineerd voor de Femme Tech Bedrijven award 2014. Deze prijs wordt uitgereikt aan het technische bedrijf dat zich het beste inspant om met succes meer vrouwen te werven en te behouden. Een vakjury bepaalt wie de winnaar wordt, de Awards worden op 11 november voor de vierde keer uitgereikt. Heijligers Installaties BV is genomineerd in de categorie kleine bedrijven, waarin drie andere kanshebbers zijn: Einstein Techno Centre (Spijkenisse), Vos Techniek (Apel- doorn) en Blicon Beveiliging (Gilze). He- ijligers is een installatiebureau voor onder meer elektra, verwarming, water en gas. Vrouwen in techniek worden beloond MOERDIJK – Van alle 403 gemeenten in Nederland zijn er 390 gemeenten die op Twitter zitten. Zo ook de Gemeente Moerdijk met het Twitteraccount @Moer- dijkse_stem. Een onderzoeksbureau deed onderzoek naar de inzet van sociale media bij alle gemeenten in het tweede kwartaal van 2014. Moerdijk belandde daarbij op de 74e plaats. In totaal werden er vanuit het Moerdijkse Twitteraccount 299 berichten geplaatst. De reactiesnelheid van de ge- meente Moerdijk is 19 uur en 43 minuten. Het meest gebruikte woord is dan ook Moerdijk. Volgens het onderzoeksbureau zijn gemeenten nog te veel bezig met ei- gen informatie te verzenden. Reactiesnelheid van bijna 20 uur op Twitter ZEVENBERGEN – De Markt in Zevenber- gen wordt voorlopig nog niet heringericht. Eerder dit jaar werden er plannen bekend- gemaakt over het Marktplein. Zo zou er in het najaar al begonnen worden met de reconstructie van de Markt. De plannen zijn echter gewijzigd, pas in 2017 komt de Markt aan de beurt. Voorlopig betekent dat dat het plein bruikbaar blijft voor evene- menten, zoals de Bartholomeuskermis, de wielerronde en carnaval. De plannen voor de Kasteeltuin achter de Bartholomeus- kerk in Zevenbergen gaan wel volgens schema. Woensdag 29 oktober is er een inspraakavond over het bestemmingsplan voor de Kasteeltuin. Geen reconstructie markt Zevenbergen WILLEMSTAD – Ruim 28 oude zeilvrachtschepen deden het afgelopen weekeinde de haven van Willemstad aan. Aan boord een mand met suikerbieten die ter plekke werden gekeurd en goedgevonden door wethouder Zwiers van de gemeente Moerdijk. De schepen waren de hele week onderweg geweest en brachten op die manier een ode aan de Zeeuwse bietenvaart van vroeger. FOTO TIES STEEHOUWER DOOR REMKO VERMUNT “We willen inwoners meer en meer be- trekken bij wat we doen”, zegt wethouder Frank Fakkers. “Soms als klankbord, soms als raadgever, soms om zaken samen op te pakken. Het inwonerpanel is een manier waarop we snel en makkelijk be- paalde zaken kunnen voorleggen. Ik ben echt hartstikke blij dat er zoveel geïnte- resseerden zijn.” Het inwonerspanel wordt ieder jaar zo’n 3 a 4 keer geraadpleegd. Zij krijgen vragen over onderwerpen die binnen de gehele gemeente spelen. Dat kan varieren van onderhoud van groen of plannen voor woningbouw tot bezuinigingen. “De ano- nieme antwoorden worden verzameld en meegewogen in de besluiten. Het gaat om een representatieve steek- proef maar we zien de resultaten als een indicatie of signaal. Vergelijkbaar met een poll die je tegenwoordig vaak ziet.” Opdracht De eerste opdracht voor de panelleden was het geven van hun mening over de gemeentegids. De gemeente vroeg zich namelijk af of een papieren gemeente- gids nog wel nodig was in dit digitale tijd- perk. In totaal reageerde zo’n 300 mensen op die vraag. “Een prachtige respons”, noemt Fakkers het. Dat is namelijk 55 procent van alle deelnemers.Driekwart van de responden- ten gebruikt de gids nog en vindt daar naar eigen zeggen de informatie die men zoekt en zij zijn positief over de inhoud, de lay-out en het taalgebruik van de ge- meentegids. Over een papieren vorm of een digitale vorm zijn de meningen ver- deeld. Zo wil ongeveer een derde de pa- pieren versie behouden, een derde wil de digitale versie en het laatste gedeelte wil beide kunnen gebruiken. Aanmelden Iedereen kan meedoen aan het panel, de gemeente hoopt dan ook dat zoveel mogelijk mensen meedenken in het pa- nel. Alles gaat via het internet en juist omdat alles digitaal verloopt is er geen maximum aan het aantal panelleden. In- woners uit de gemeente Moerdijk kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar [email protected] of telefonisch via 140168. Inwonerspanel trekt 500 mensen Gemeente Moerdijk wil inwoners meer betrekken bij wat ze doen ZEVENBERGEN – Ruim 500 mensen hebben zich aangemeld om deel te nemen aan een inwoner- of burgerpa- nel. De gemeente Moerdijk hield in het voorjaar van 2014 een peiling naar de belangstelling voor zo’n panel. De groep van 500 man is na de zomer begonnen met het eerste onderwerp: hun reactie op de nieuwe gemeen- tegids. VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL NEERGESTORTE PILOOT WORDT HERDACHT DOOR ZIJN KLEINZOON OMGEVINGSDIENST KOMT MET EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING Problemen met uw huid? Bezoek een gespecialiseerd medisch centrum Zomergemstraat 2A, 4826 CW Breda T 076 5780050 www.dermcentrum.nl VANDAAG IN DE BODE - OVERLIJDEN & HERDENKEN - & Overlijden Herdenken Elk afscheid is de geboorte van een herinnering Stap voor stap toewerken naar het afscheid Allerzielen en Allerheiligen Oase van leven en dood

description

 

Transcript of Dm 20141029

Page 1: Dm 20141029

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

M O E R D I J K S EMIDWEEKEDITIE29 OKTOBER 2014WEEK 44

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 16 . 5 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode

FIJNAART – Een 58-jarige man uit Ou-denbosch en zijn 52-jarige passagier uit Roosendaal zijn afgelopen donderdag aangehouden, omdat ze een aanhangwa-gen hadden gestolen. Agenten zagen de mannen hard voorbij rijden met een aan-hangwagen. De verlichting van de aanhan-ger brandde niet, waarop de agenten de auto onderwierpen aan een controle. Toen bleek dat de aanhangwagen zojuist ge-stolen was bij een woning aan de Leuwe-rikstraat in Fijnaart. De twee mannen zijn aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De eigenaar van de aanhanger heeft aangifte gedaan en heeft zijn voertuig opgehaald.

Aanhangwagen op Blaaksedijk gestolen

ZEVENBERGEN - De politie hield woens-dag weer een hennepopruimdag. Agenten vielen woningen binnen aan de Markt in Zevenbergen en aan de Mathildadonk in Roosendaal. In het huis aan de Mathilda-donk troffen agenten een hennepstekkerij aan. Er stonden in totaal ruim 3.000 stek-ken en ruim 100 moederplanten. Tevens vond hier diefstal van energie plaats. In een verhuurd huis op de Markt in Zeven-bergen vond de politie 350 hennepplanten. De planten waren geoogst. Wel lagen hen-neptoppen nog te drogen. De henneptop-pen met een gewicht van 8.5 kilo werden in beslag genomen. De elektriciteit werd illegaal afgenomen.

Politie houdt hennepopruimdag

MOERDIJK – Havenschap Moerdijk is op-nieuw gecertifi ceerd als Ecoport. Dat werd op 15 oktober bekend gemaakt tijdens het GreenPort Congres in Barcelona. Het Ha-venschap kreeg deze certifi catie ‘voor haar inspanningen op het gebied van duurzaam-heid en milieu’. Het Havenschap Moerdijk heeft onder andere papierloos vergaderen ingevoerd, zonnepanelen geplaatst, het gebruik van LED-verlichting uitgebreid en een verduurzaming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gerealiseerd. Jacco Rentrop van het Havenschap Moerdijk is trots op de hercertifi cering. “Het Haven-schap Moerdijk en de bedrijven werken er samen hard aan.”

Haven van Moerdijk opnieuw Ecoport

LANGEWEG – Op de N285 tussen Ze-venbergen en Langeweg zijn vorige week twee doden gevallen. Het gaat daarbij om een 42-jarige motorrijder en zijn 17-jarige passagiere. Een vuilniswagen en de motor kwamen vlakbij de kruising van de Lange-weg met de Pootweg in botsing. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend, wel heb-ben Verkeers Ongevallen Analysten on-derzoek gedaan naar het voorval. De hulp-diensten zijn een lange tijd bezig geweest om iemand van onder de vuilniswagen te bevrijden, maar dit mocht niet meer baten. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en de weg is in beide richtingen afgesloten geweest.

Dodelijk ongeval op N285 bij Langeweg

MOERDIJK – Rijkswaterstaat voert vanaf 31 oktober groot onderhoud uit aan de A16 tussen de Moerdijkbrug en Klaverpol-der, in de richting van Antwerpen. Tijdens de werkzaamheden blijft er slechts één rijstrook open voor het verkeer. De werk-zaamheden duren naar verwachting tot 3 november. Rijkswaterstaat verwacht grote hinder op de A16 en de omliggende we-gen, zij raden weggebruikers dan ook aan om rekening te houden met een langere reistijd en omleidingsroutes. Ook van vrij-dag 7 november tot en met maandag 10 november is de weg gedeeltelijk afgespro-ken. Tijdens deze uren is ook het fi etspad over de Moerdijkbrug afgesloten.

Hinder op A16 door werkzaamheden

ZEVENBERGEN - Heijligers Installaties BV uit Zevenbergen is genomineerd voor de Femme Tech Bedrijven award 2014. Deze prijs wordt uitgereikt aan het technische bedrijf dat zich het beste inspant om met succes meer vrouwen te werven en te behouden. Een vakjury bepaalt wie de winnaar wordt, de Awards worden op 11 november voor de vierde keer uitgereikt. Heijligers Installaties BV is genomineerd in de categorie kleine bedrijven, waarin drie andere kanshebbers zijn: Einstein Techno Centre (Spijkenisse), Vos Techniek (Apel-doorn) en Blicon Beveiliging (Gilze). He-ijligers is een installatiebureau voor onder meer elektra, verwarming, water en gas.

Vrouwen in techniek worden beloond

MOERDIJK – Van alle 403 gemeenten in Nederland zijn er 390 gemeenten die op Twitter zitten. Zo ook de Gemeente Moerdijk met het Twitteraccount @Moer-dijkse_stem. Een onderzoeksbureau deed onderzoek naar de inzet van sociale media bij alle gemeenten in het tweede kwartaal van 2014. Moerdijk belandde daarbij op de 74e plaats. In totaal werden er vanuit het Moerdijkse Twitteraccount 299 berichten geplaatst. De reactiesnelheid van de ge-meente Moerdijk is 19 uur en 43 minuten. Het meest gebruikte woord is dan ook Moerdijk. Volgens het onderzoeksbureau zijn gemeenten nog te veel bezig met ei-gen informatie te verzenden.

Reactiesnelheid van bijna 20 uur op Twitter

ZEVENBERGEN – De Markt in Zevenber-gen wordt voorlopig nog niet heringericht. Eerder dit jaar werden er plannen bekend-gemaakt over het Marktplein. Zo zou er in het najaar al begonnen worden met de reconstructie van de Markt. De plannen zijn echter gewijzigd, pas in 2017 komt de Markt aan de beurt. Voorlopig betekent dat dat het plein bruikbaar blijft voor evene-menten, zoals de Bartholomeuskermis, de wielerronde en carnaval. De plannen voor de Kasteeltuin achter de Bartholomeus-kerk in Zevenbergen gaan wel volgens schema. Woensdag 29 oktober is er een inspraakavond over het bestemmingsplan voor de Kasteeltuin.

Geen reconstructie markt Zevenbergen

WILLEMSTAD – Ruim 28 oude zeilvrachtschepen deden het afgelopen weekeinde de haven van Willemstad aan. Aan boord een mand met suikerbieten die ter plekke werden gekeurd en goedgevonden door wethouder Zwiers van de gemeente Moerdijk. De schepen waren de hele week onderweg geweest en brachten op die manier een ode aan de Zeeuwse bietenvaart van vroeger. FOTO TIES STEEHOUWER

DOOR REMKO VERMUNT

“We willen inwoners meer en meer be-trekken bij wat we doen”, zegt wethouder Frank Fakkers. “Soms als klankbord, soms als raadgever, soms om zaken samen op te pakken. Het inwonerpanel is een manier waarop we snel en makkelijk be-paalde zaken kunnen voorleggen. Ik ben echt hartstikke blij dat er zoveel geïnte-resseerden zijn.” Het inwonerspanel wordt ieder jaar zo’n 3 a 4 keer geraadpleegd. Zij krijgen vragen over onderwerpen die binnen de gehele gemeente spelen. Dat kan varieren van onderhoud van groen of plannen voor woningbouw tot bezuinigingen. “De ano-nieme antwoorden worden verzameld en meegewogen in de besluiten.

Het gaat om een representatieve steek-proef maar we zien de resultaten als een indicatie of signaal. Vergelijkbaar met een poll die je tegenwoordig vaak ziet.”

OpdrachtDe eerste opdracht voor de panelleden was het geven van hun mening over de gemeentegids. De gemeente vroeg zich namelijk af of een papieren gemeente-gids nog wel nodig was in dit digitale tijd-perk. In totaal reageerde zo’n 300 mensen op die vraag. “Een prachtige respons”, noemt Fakkers het. Dat is namelijk 55 procent van alle deelnemers.Driekwart van de responden-ten gebruikt de gids nog en vindt daar naar eigen zeggen de informatie die men zoekt en zij zijn positief over de inhoud,

de lay-out en het taalgebruik van de ge-meentegids. Over een papieren vorm of een digitale vorm zijn de meningen ver-deeld. Zo wil ongeveer een derde de pa-pieren versie behouden, een derde wil de digitale versie en het laatste gedeelte wil beide kunnen gebruiken.

AanmeldenIedereen kan meedoen aan het panel, de gemeente hoopt dan ook dat zoveel mogelijk mensen meedenken in het pa-nel. Alles gaat via het internet en juist omdat alles digitaal verloopt is er geen maximum aan het aantal panelleden. In-woners uit de gemeente Moerdijk kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar [email protected] of telefonisch via 140168.

Inwonerspanel trekt 500 mensenGemeente Moerdi jk wil inwoners meer betrekken bi j wat ze doen

ZEVENBERGEN – Ruim 500 mensen hebben zich aangemeld om deel te nemen aan een inwoner- of burgerpa-nel. De gemeente Moerdijk hield in het voorjaar van 2014 een peiling naar de belangstelling voor zo’n panel. De groep van 500 man is na de zomer begonnen met het eerste onderwerp: hun reactie op de nieuwe gemeen-tegids.

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

NEERGESTORTE PILOOTWORDT HERDACHT

DOOR ZIJN KLEINZOON

OMGEVINGSDIENSTKOMT MET EERSTE

BEGROTINGSWIJZIGING

Problemen met uw huid? Bezoek een gespecialiseerd medisch centrum

Zomergemstraat 2A, 4826 CW Breda T 076 5780050 www.dermcentrum.nl

Problemen met uw huid? Bezoek een gespecialiseerd medisch centrum

Zomergemstraat 2A, 4826 CW Breda T 076 5780050 www.dermcentrum.nl

SCHIMMELNAGELS

Laat ze nu behandelen met de PinPoint laser.Na de laserbehandeling worden de nagelsgeleidelijk weer normaal in de daarop volgende maanden.

VANDAAGIN DE BODE

- OVERL IJDEN & HERDENKEN -

&Overlijden Herdenken

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering

Stap voor stap toewerken

naar het afscheid

Allerzielen en Allerheiligen

Oase van leven en dood

Stap voor stap toewerken

naar het afscheid

Allerzielen en Allerheiligen

Oase van leven en dood

Page 2: Dm 20141029

BIJ ONZE KLANTEN IS HET MUISSTIL

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

(0113) 57 38 81www.ongediertespecialist.nl

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

BRUYNSEELS - VOCHTEN NVVERANDA’S - RAMEN - DEUREN in ALUMINIUM & PVC

OPENDEURDAGEN

Puur genieten

maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek

fabricatie van ramen & deuren in PVC en aluminium

alles in eigen beheer sinds 1983 • 10 jaar waarborg

nieuwbouw • renovaties • meer dan 30 jaar ervaring

zaterdag 15 en zondag 16 februarivan 10 uur tot 17 uur

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • tel. 03 666 57 86

A l le dagen open 10u - 17u • zondag 14u tot 17u • www.bruvo.be

Bezoek onzeshowroom of Bel voor een

gratis offerte

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • Tel. 00 32 3 - 666 57 86 • Fax: 00 32 3 - 666 44 41 • www.bruvo.beALLE DAGEN OPEN VAN 10-17 UUR • ZONDAG VAN 14-17 UUR • Geen voorschotten, u betaalt pas na afwerking!

DE MOOISTE SERRE´S & KOZIJNEN

Bezoek onze

vernieuwde

showroom

BRUYNSEELS-VOCHTEN NVVERANDA’S • RAMEN • DEUREN in ALUMINIUM & PVC

Meer dan 25 jaar ervaring!2013

MEER DAN 30 JAAR ERVARING!

SERRES

BEL VOOR EENGRATIS

OFFERTE

Bezoekonzewebsite

Dakwerkenvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nl

Uit eigen timmerfabriekIedere houtsoort leverbaarVervang Uw vlizotrap door een vaste trap

Ambachtenstraat 5b 4731 RE Oudenbosch Tel. 0165 - 31 33 54

Ingrid van Iersel - van MarissingGsm: 06 - 51 86 20 51E-mail: [email protected]

NOVEMBER AANBIEDINGWEG MET DE VLIZOTRAP?

vaste trap naar zolderin vuren hout,

ingemeten en geplaatst€1300,- incl. BTW

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

Page 3: Dm 20141029

actualiteit

PaGiNa 3

Altijd actueel en altijd bij de hand

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

VÓÓR U EN DÓÓR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

Bezoek nuwww.internetbode.nl

voor het nieuws uit uw buurt

DOOR TIES STEEHOUWER

De middag begint om 14.00 uur. De ope-ning wordt verzorgd door de trommela-ren van de Oranje Garde. Vervolgens zal gastheer Marijn van Wensen het gedicht ‘Herdenken is danken’ van oud Overdraghe voorzitter Jan Buitkamp voordragen. Ton Boomaars zingt het door hemzelf en Pau-line van Bezooijen geschreven lied ‘Je mocht dit niet meer…’. Dit lied beschrijft de beperkingen die de bezetting had voor het dagelijks leven. De voorzitter van de kring, Ties Steehouwer besteedt daarna in een kort verhaal aandacht aan de toestand in Klundert tijdens de Tweede Wereldoor-log en de periode net voor de bevrijding, waarna de balletgroep van AZTV uit Ze-venbergen o.l.v. Margot van Dijk een dan-sintermezzo zal verzorgen op muziek uit de film ‘Schindlers List’.

Herinneren en gedenkenEllen Willemse-Vorster, zal een gedeelte van het oorlogsdagboek van de Klundertse Anna Punt-Maris voorlezen, gevolgd door een improvisatie op het Marcussenorgel door organist Henk Strootman. Dan is het tijd om de Klundertse oorlogsslachtoffers

te gedenken. Herma Luykx-Meijer zal de 78 namen voorlezen, gevolgd door het Taptoe Signaal door Gerard van Wensen en twee minuten stilte. AZTV o.l.v. Margot van Dijk sluit dit gedeelte af met een toepasselijke dans. In de pauze is het boek Oorlogsherin-neringen uit Klundert te koop. Na de pauze kondigt Ton Boomaars met zijn lied ‘This is D-day’, de bevrijding aan. Seniorenkoor ‘Herfstklanken’ o.l.v. Paul Koevermans zet dat gevoel kracht bij met een drietal bevrij-dingsliedjes, waarna het duo ‘Ikken & IJ’, daarbij ondersteund door organist Henk Strootman, Seniorenkoor ‘Herfstklanken’ en Oranje Garde een ode brengt aan Klun-dert met het Klunderts Volkslied. Voordat het Bevrijdingsfeest echt begint gebeurt dat met het lied ‘Alles wat ademt’, dat gezongen wordt door Herfstklanken en ‘Ik-ken & IJ’, die daarbij ondersteund worden door Henk Strootman op orgel, en door de Oranje Garde.

BevrijdingsconcertDe middag wordt afgesloten met een bevrijdingsconcert. Speciaal voor deze gelegenheid werden The Andrews Sis-ters heropgericht. Zij brengen tijdens dit eenmalige optreden een medley van hun

grootste hits. Daarna is het de beurt aan de Black Sheep Swing Band, met muziek van Glenn Miller. Het Bevrijdingsconcert wordt afgesloten met het samen zingen van het lied ‘We’ll meet again’ van de Engelse zangeres Vera Lynn. Na afloop van de Herinneringsbijeen-

komst is er bij de uitgang een collecte. Ook is er na afloop in het Parochiehuis gelegen-heid om na te praten en iets te drinken. Deze herinneringsbijeenkomst is in prin-cipe bestemd voor alle inwoners van Klun-dert en de toegang is gratis. Maar er zijn maar 350 plaatsen beschikbaar.

Omdat de organisatie wil weten hoeveel mensen er komen en men niemand wil te-leurstellen kan men bij Primera in de Voor-straat toegangskaarten van 2 euro kopen.

In ruil voor de toegangskaart krijgt men in de pauze een kop koffie of thee.

Kaarten herinneringsmiddag bevrijding bijna uitverkochtDruk programma t i jdens herdenkingsmiddag in Cul tureel Centrum

Er werd afgelopen week al druk gerepeteerd in de voormalige RK kerk FOTO TIES STEEHOUWER

KLUNDERT – Op zondag 5 november 1944 om 11.30 uur werd Klundert door Engelse troepen bevrijd van het Duitse juk. De dagen daarvoor lag de stad in de frontlinie en dat betekende dat bijna de hele kern werd verwoest. Het bestuur van de heemkundig kring Die Overdraghe vindt dat de herin-nering aan die periode levend moet blijven. Op zondag 2 november wordt er daarom in het Cultureel Centrum in de voormalige RK kerk een herin-neringsmiddag gehouden.

DOOR REMKO VERMUNT

‘De Omgevingsdienst levert als verleng-stuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving voor de regio Mid-

den- en West-Brabant.’ Dat is de missie zoals hij in het bedrijfsplan van de Omge-vingsdienst in 2013 is verwoord. In het plan van aanpak dat toen gepresen-teerd werd, werd omschreven dat 2013 en 2014 de opbouwjaren van de omgevings-

dienst zouden vormen. Eind 2014 moest de dienst draaiendel zijn. Nu 2015 eraan zit te komen werd het dus tijd om nog eens goed naar de begroting te kijken.

OnzekerhedenDoordat het bevoegde gezag van de Om-gevingsdienst per 1 januari 2014 is overge-gaan van de provincie naar de gemeenten, is het budget van de provincie met ruim 3 miljoen euro verlaagd. Hierdoor moest er door de gemeenten bijgesprongen wor-den. Hoe dit gecompenseerd gaat worden is nog niet duidelijk, maar het zorgde er wel voor dat er een hoop onzekerheden ontstonden voor de Omgevingsdienst. Daarnaast bleven de taken en de omzet die door de deelnemers werden ingebracht achter bij wat de verwachtingen waren.

BegrotingDeze onzekerheden zijn doorgevoerd in de begroting. Zo is er voor gekozen om vast te houden aan de omzet uit de meerjaren-begroting van 28,8 miljoen euro. In totaal is er 4,5 miljoen euro opgenomen als om-zet die nog gerealiseerd moet worden uit 2013, omdat het onzeker is of de dienst dit kan realiseren is er in de begroting reke-ning gehouden met een vacatureruimte van 3,5 miljoen. Door een vacaturestop is dit tegoed be-vroren om de onzekerheid van de nog te realiseren omzet op te vangen. Toch blijft er dan nog 1 miljoen euro omzet over die bekostigd dient te worden. De Omgevings-dienst verwacht uit de ervaringen van 2013 en 2014 dat dit bedrag nog wel te compenseren is met de omzet van komend jaar. De overgang van de provincie naar de gemeenten heeft gevolgen voor de Om-gevingsdienst, maar welke gevolgen dat

precies zijn is nog niet duidelijk. De dienst hoopt daar aan het einde van het jaar dui-delijkheid over te krijgen en daarna wordt bekeken of de begroting nog realistisch is gezien de eventuele verandering van af-spraken.

BesparingHet komende jaar moet de Omgevings-dienst ook drie procent besparen. In de meerjarenbegroting is vastgesteld dat er 3x3 procent bespaard moet worden. Het geld wat ze daarvan overhouden in 2015 wordt gebruikt om de transitiekosten terug te verdienen en om het negatieve eigen vermogen terug op nul te brengen. Om die besparing te realiseren hebben ze de kosten voor personele inzet terug gebracht en er is bespaard op de overhead. De overhead is het deel van een budget dat een organisatie aan de eigen organisatie besteedt.

MissieDe missie die de Omgevingsdienst in het bedrijfsplan van 2013 had verwoord is later door het bestuur en management gefinetuned. Daaruit ontstond een brede visie: “Wij zijn vóór 2017 dé gezagheb-bende uitvoeringsorganisatie, die op een innoverende en doelmatige wijze een kwalitatief hoogwaardige bijdrage levert aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving.” Zij proberen dit te bewerk-stelligen door strenge en rechtvaardige uitvoering van vergunningverlening, toe-zicht en handhaving.

Positief resultaat voor begroting OmgevingsdienstGemeenten stemmen in met eerste begrot ingswijz iging omgevingsdienst

De Omgevingsdienst doet regelmatig metingen en onderzoek, zo ook bij Chemie-Pack na de ramp in 2011 ARCHIEFFOTO

MOERDIJK – De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft de begroting voor 2015 vastgesteld. In de be-groting komt de omgevingsdienst uit op een positief resultaat van 595.958 euro. Dat resultaat komt overeen met de eerder vastgestelde meerjarenbegroting. Het bedrag wordt aan de algemene reserves van de omgevingsdienst toegevoegd.

Page 4: Dm 20141029

Paasdijkweg 33, Poortvliet, infolijn 0166 619100

TV Dressoir Tine, 160x45x55cm

(ook 120cm breed leverbaar)

Ladenkast Tine, 50x45x120cm

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE MET DE MEEST ACTUELE AANBIEDINGENWWW.WOONBOULEVARDPOORTVLIET.NL

geheel verniewde

Sfeervol landelijk vormgegeven woonpro-gramma. De bovenbladen en deuren zijn gemaakt van massief vergrijsd eiken. De geraffineerde combinatie tussen elegante vormgeving en een stoere afwerking van de deuren en bladen vormen de basis voor een exclusief interieur.

Sfeervol landelijk vormgegeven woonpro-gramma. De bovenbladen en deuren zijn gemaakt van massief vergrijsd eiken. De geraffineerde combinatie tussen elegante vormgeving en een stoere afwerking van de deuren en bladen vormen de basis voor een exclusief interieur.

Tafel Tine, 200x100x78cm

TineProgramma

gratisinterieur

adviesOp zoek naar een nieuwe zithoek of bent u toe aan geheel nieuw inter-ieur? Een nieuwe indeling of wilt u hulp bij het integreren van de laatste woontrends? Ons team van interieuradviseurs helpen u graag! In een vrijblijvend adviesgesprek geven onze interieuradviseurs een ant-woord op al uw woonvragen en samen zoekt u naar de perfecte oplos-sing voor het ideaalplaatje dat past bij uw woonstijl en budget. Maak uw woondroom waar en kom langs in onze showroom in Poortvliet voor het beste advies en een gezellig dagje uit.

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE BEZOEK OOK ONZE WEBSITE BEZOEK OOK ONZE WEBSITE BEZOEK OOK ONZE WEBSITE BEZOEK OOK ONZE WEBSITE MET DE MEEST ACTUELE AANBIEDINGENMET DE MEEST ACTUELE AANBIEDINGENWWW.WOONBOULEVARDPOORTVLIET.NLWWW.WOONBOULEVARDPOORTVLIET.NL

interieuradvies

Op zoek naar een nieuwe zithoek of bent u toe aan geheel nieuw inter-ieur? Een nieuwe indeling of wilt u hulp bij het integreren van de laatste woontrends? Ons team van interieuradviseurs helpen u graag! In een vrijblijvend adviesgesprek geven onze interieuradviseurs een ant-

Bowl salontafel 239.-

Vancouver999.-1699.-

Carpet Patchwork 239.-

50.000 m2 winkeloppervlakte 28 woonwinkels Laagste prijzen sinds 1919 5 jaar garantie

Dressoir Tine, 189x47x95cm

Buffetkast Tine, 119x50x225cm

Stoel Chloe, stof Monet taupe, zand, bruin en antraciet

2.5 + 2 zits Vancouverin microleder.

van 1699.- voor 999.-

Paasdijkweg 33, Poortvliet, infolijn 0166 619100

(ook 120cm breed leverbaar)

Salontafel Tine, 100x100x45cm

Stoel Do, stof allure bruin, zwart, beige of antraciet

Openingstijden: Dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 17.30 uur | Vrijdag (koopavond) van 10.00 tot 21.00 uur | Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur | Zondag en maandag gesloten

1599.-

479.-

169.-199.-

169.-189.-

399.-

599.-799.-

970.-

Ook leverbaar in160x90 en 220x90cm

Vitrinekast949.-120x46x220cm

Page 5: Dm 20141029

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonHoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Cees van der Burg, Ties Steehouwer, Anja BouwmenAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 44De oplossing van deze puzzel is in week 45 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

DOOR TIES STEEHOUWER

De in Groot- Brittannië wonende Mat-thew Skinner vertelde, in een telefonisch gesprek, dat hij het geweldig vind dat er in Moerdijk aandacht wordt besteed aan zijn grootvader en aan de plek waar zijn vliegtuig neerstortte. “Grootvader is voor de hele familie een held en we zijn altijd trots op hem geweest”. “Ik vind het erg belangrijk dat zijn geschiedenis niet wordt vergeten en probeer dat dan ook aan mijn drie kinderen van 7, 5 en 3 jaar door te ge-ven door onder andere musea te bezoeken waarin de Tweede Wereldoorlog centraal staat”. Skinner komt met zijn vrouw en kin-deren enkele dagen in Nederland. Ze zijn onder andere van plan om ook Dordrecht te bezoeken en het traject te volgen dat zijn grootvader, met andere krijgsgevangenen, moest lopen naar Rotterdam. Het bord in Willemstad is door de familie van de pi-loot geschonken. Paul Decroix is geboren in 1921 in Kortrijk en heeft een deel van zijn jeugd doorgebracht in Canada. In 1941 is hij in militaire dienst gegaan in het Bel-gische leger in Canada. Vanaf 1942 heeft hij vlieger-opleidingen gevolgd in Engeland en Canada en op 1 augustus 1944 is hij Spitfire-piloot geworden bij het Belgische 349 squadron van de Royal Air Force. Op 2 november 1944 werd zijn squadron over-geplaatst naar Maldegem in België en één dag later nam hij deel aan een operatie tussen het ‘Hollandsch Diep’ en de ‘Oude Maas’.

Krijgsgevangene In januari 1945 moest hij, samen met 1400 collega-gevangenen in westelijke richting lopen(!) naar Stalag Luft 3A in Sagan, 160 km zuidoost van Berlijn. De reden daarvoor was dat de Duitsers wilden voorkomen dat de krijgsgevangenen in handen van de oprukkende Russen zouden vallen. Een afstand van ruim 250 km in 20 dagen en midden in de winter met temperaturen van min 25°C. Meer dan 400 mannen vonden onderweg de dood; deze mars staat (sa-men met marsen vanuit andere kampen) bekend als de Lange Mars (the Long March

To Freedom). Decroix heeft de oorlog over-leefd en verliet de Belgische luchtmacht in 1955. Hij heeft 7 onderscheidingen ge-kregen en één daarvan is het Belgische Oorlogskruis 1940-1945, met palmblad (Croix de Geurre 1940-45, avec Palme), Hij trouwde en kreeg vijf kinderen waarvan er drie in Australië wonen. Hij is gestorven in 1974, slechts 53 jaar oud.

CrashkaartHet achterhalen van de bovengenoemde gegevens heeft veel werk gekost. Daar kan voor de drie onderzoekers nog veel meer bijkomen omdat zij een lijst hebben van 80 vliegtuigen die op het grondgebied van Moerdijk zijn neergekomen. Van 51 is

de plek bekend. Voorlopig zullen er zes her-denkingspanelen in de gemeente worden weggezet waar veel gegevens opstaan van de neergestorte vliegtuigen en hun bemanning. De meeste vliegtuigen die zijn neergestort waren vliegtuigen van de ge-allieerden maar ook enkele Duitse vliegtui-gen zijn in kaart gebracht. Om de panelen te plaatsen moest niet alleen toestemming van de gemeente Moerdijk worden verkre-gen maar ook van het waterschap omdat enkele borden op een dijk komen te staan. Langs de plekken van de borden zijn fiets-routes ontwikkeld en in het voorjaar komt er een boek uit waar de crashes van vlieg-tuigen op het grondgebied van Moerdijk in staan.

Kleinzoon bezoekt de plek waar zijn grootvader in 1944 neerstortte

Een ode aan pi loot Paul Decroix

Vlieger Paul Decroix

MOERDIJK – Op vrijdag 3 november 1944 werd de Spitfire van piloot Paul Decroix vanuit Strijensas zodanig be-schoten dat hij zijn vliegtuig iets ten oosten van Willemstad aan de grond moest zetten. De piloot werd daarbij licht gewond. Hij werd gevangen genomen en door de Duitsers naar Dordrecht gebracht. De gegevens in boven-staande zinnen werden door Sjaan Kannekens, Willem en zoon Peter van Dranen en Hans van Dordrecht boven water gebracht. Op maandag 3 november om 12.30 uur onthult de kleinzoon van Paul Decroix, Matthew Skinner een plaquette die ongeveer de plaats aangeeft waar het vliegtuig is gecrasht.

De plek waar het vliegtuig neerstortte op een oude landkaart.

Meestal zie ik niet alles meer even scherp aan het einde van mijn hardlooprondje, maar dit gebeurde vrijdag toch echt. Terwijl ik zuchtend aan mijn laatste meters bezig was, zag ik aan de andere kant van de straat een mevrouw in een scootmobiel. Ze stopte bij een oprit, pakte twee brieven uit haar mandje, stapte af en liep naar de deur waar ze de brieven in de bus deed. Bij het volgende huis en dat daarna herhaalde het tafereel zich. Eenmaal thuis wist ik niet wat ik hiervan moest denken. Was haar via de wmo ooit een scootmobiel toegekend, terwijl ze hem eigenlijk niet nodig had? Ze liep niet als een gazelle, maar het leek haar redelijk goed af te gaan. Of had ze haar hulpmiddel wel degelijk nodig, maar was ze door steeds strengere regelgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid gedwongen elk baantje wat op haar pad kwam te accepteren? Vanaf 1 januari verandert er veel in de zorg. Toch is er nog niet veel meer zeker dan dat er minder geld beschikbaar is. Met dat in het achterhoofd kun je het bovenstaan-de van twee kanten bekijken. Stel dat de vrouw onnodig een scootmobiel heeft, je er voor het gemak van uitgaat dat ze niet de enige is, is het goed dat opnieuw naar alle zorgvragers wordt gekeken en kan er flink op de budgetten worden gekort. Als de vrouw hem wel degelijk nodig heeft, ze mede door haar beperking moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen en ze wel moet werken, gaat het de verkeerde kant op in Nederland. De postbezorgende mevrouw in haar scootmobiel heeft uren door mijn hoofd ge-speeld, maar ik weet nog steeds niet hoe ik haar moet plaatsen. Er kan natuurlijk ook iets anders spelen wat ik niet weet. De komende tijd moeten deskundigen vele tienduizenden mensen (opnieuw) beoordelen, indiceren in jargon. Ik hoop dat de des-kundigen in deze beoordelingsmarathon scherp blijven, ze alles goed afwegen, zodat ze de juiste keuzes maken en alle veranderingen fatsoenlijk vorm krijgen. Het zou niks voor mij zijn. Zelf zie ik het na een paar kilometer al niet meer scherp.

Postbode in scootmobiel

ColumnEugène de Kok

Page 6: Dm 20141029

PAGINA 6

DOOR TIES STEEHOUWER

De laatste geestelijke die tot 2004 in de pastorie woonde was pastoor van Oers, daarna stond het enkele jaren leeg en te koop tot 5 jaar geleden het echtpaar Dee-len er introk en het zoveel mogelijk in zijn oude staat terug bracht. ‘d Engelenburgh is in 1873 gebouwd. De architect P. Soffers ontwierp het pand in een eclectische stijl. Dit is een mengsel van diverse bouwstijlen. Nadat het pand in 2009 in particuliere han-den overging, is getracht zoveel mogelijk details uit de bouwtijd terug te brengen. Prachtige ornamenten plafonds, stijlvolle

lambrisering, geselecteerde behangsels en bijpassende meubels brengen de sfeer van vroeger terug. Daarnaast werden de vertrekken ingericht met veel antiek dat er voor zorgde dat de bezoekers als vanzelf in een romantische stemming kwamen.

GenietenHet was dan ook genieten voor de over-wegend wat oudere bezoekers zondag. Er werd niet alleen genoten van de muziek-keuze maar ook van de door Ellen Deelen verzorgde inleidingen. Zij deed dat niet alleen met veel charme maar ook met hu-mor. De bezoekers kwamen gedurende de

middag veel te weten over de componisten en de werken die ze hadden gecreëerd. De bariton Jan Mulder en de sopranen Ellen Deelen en Jet Hoogen Esch zongen niet alleen de aria’s en de liederen met veel gevoel maar acteerden er ook met passie bij. Zij werden begeleid door Johan Cnos-sen. Het werd een gevarieerde middag met hoogtepunten uit opera’s, operettes en musicals. Een nostalgische middag op hoog niveau. Het echtpaar Deelen is van plan om op de laatste zondag van novem-ber nogmaals een dergelijk huiskamercon-cert te verzorgen in de ‘d Engelenburgh in Fijnaart.

Een genoeglijke middag in een rijksmonument

Eerste concert in ‘d Engelenburgh

Marcel en Ellen Deelen ( links) samen met de pianist Johan Cnossen, de sopraan Jet Hoogen Esch en de bariton Jan Mulder FOTO TIES STEEHOUWER

FIJNAART – Voor het eerst hielden Ellen en Marcel Deelen zondagmiddag in het prachtige pand naast de RK kerk in Fijnaart een muziekmiddag. Ruim 40 mensen genoten van een programma met makkelijk in het gehoor liggende muziek van de componisten Verdi, Mozart, Puccini, Lehar en Gershwin. De toehoorders werden niet alleen in een Weense stemming gebracht door de muziek maar ook door het serveren van de het Oostenrijkse gebak Sacher-torte. De zo ontstane sfeer van ruim 100 jaar geleden werd versterkt door de inrichting van de voormalige pastorie van de Jacobus de Meerdere kerk.

LANGEWEG - Langeweg staat bol van muzikaliteit op zaterdagavond 1 no-vember Maar liefst 18 dweilorkesten uit Brabant zullen op deze muzikale avond hun muzikale kwaliteiten ten toon spreiden.

Zaterdag 1 november is het begin van een carnavelske maand waarin verbroedering op de 1e plaats staat. Nadat de ‘Slikgat-se’ toeterfeesten een jaartje de polder in waren getrokken i.v.m. ruimtegebrek in Langeweg zelf, maakten veel mensen zich ongerust dat Langeweg deze gezellige ac-tiviteit kwijt zou raken. Mede organisator Wim van Geel stelt alle mensen gerust, want het toeterfeest is van Slikgat en blijft van Slikgat. De samenwerking met Ons Stedeke en de gemeenten Moerdijk is bijzonder goed en zodoende hebben ze dit jaar 2 mooie locaties in kunnen richten als gezellige speellocaties in Langeweg zelf. Dorpshuis Ons Stedeke en sportzaal de Waai zijn dan ook omgetoverd tot het caré van Slikgat. Ca. 250 muzikanten zijn aanwezig en men kan er ook bij zijn, de entree is gratis en de gezelligheid is ver-zekerd. Een ieder is voor een muzikant erg belangrijk, de interactie tussen muzikant en publiek zorgt vaak voor de nodige ge-zelligheid en polonaises. Zorg dat men er ook bij is.d’Eigeweskus zijn momenteel met 16 mu-zikanten in de leeftijd van 15 tot 62 jaar en zij laten zien dat deze combinatie zeer goed samengaan. 16 muzikanten die het onderling perfect met elkaar kan vinden en waar de gezelligheid op de 1e plaats komt. De jeugd is tevreden en de ‘oudjes’ kunnen het ook nog gezellig bijbenen.

Natuurlijk kunnen zij altijd muzikanten ge-bruiken, m.n. bariton-schuiftrombone en/of trompet zijn altijd welkom, maar ook de deksels kunnen ze prima gebruiken. Mocht men interesse hebben en is nu de mooiste tijd om in te stromen in het orkest, ga een keertje langs op de repetitie-avond op vrij-dagavond vanaf 19.30 uur in Ons Stedeke, of mail: [email protected] het toeterfeest zullen d’Eigeweskus de komende tijd nog meer op Langeweg te beluisteren zijn. Zo zullen zij op de federatiefeesten in ja-nuari en op het komende carnaval de prins en raad van elf bijstaan met hun muzikale ondersteuning. Ook op de kerstmarkt in Moerdijk in de-cember zal de Langewegse kerstmuziek niet ontbreken. Maar nu eerst voor de 27e keer de toeterfeesten op zaterdag 1 november in Langeweg met de volgende deelnemende orkesten: Fist-Tilburg, de Verkusblaozers-zevenb.Hoek, Windtkracht (Standaardbuiten),d’Eigeweskus (Lange-weg), Bultse Herrie (Zevenbergen), Op docters recept (Tilburg), de Blaoskaffers (Made), Noodtkreet (Terheijden), de Kan-nieblaozers (Zevenbergen), ‘t Hofkapeluk-ke (Hoeven), de Duckers-Dongen, de Lap-zwansen (Prinsenbeek), VTop (Eindhoven), Play it again Sam (Eindhoven), Noggus (Breda), Exclusief (Breda), Zooique (Ouden-bosch), Zzzzzderbijband (Oisterwijk).d’Eigeweskus nodigen iedereen graag uit om eens gezellig met elkaar een muzikale avond op Langeweg te beleven, onder het motto: Genieten, luisteren en beleven. Het Slikgatse Toeterfeest 2014 in Langeweg is op zaterdagavond 1 november in Ons Ste-deke en de Waai.

Toeterfeest terugd’Eigeweskus houden toeter feest

MOERDIJK - De Fijnaartse Black Sheep Swing Band organiseert elk jaar een concert voor een goed doel uit West-Brabant. De opbrengst van dit jaar gaat naar de Truckersdag Moerdijk. Het concert vindt plaats op zaterdagavond 8 november bij Tien Koevoet Dance Masters.

Het organiseren van een benefietconcert zit de Fijnaartse big band in de genen. Sinds haar oprichting in 2007 heeft ze inmiddels een vijftal benefietconcerten georganiseerd. Hierbij werd maar liefst meer dan 15.000 euro ingezameld en uitgedeeld aan diverse goede doelen. Dit jaar staat de Truckersdag Moerdijk in de schijnwerpers. De organisatie van de Truckersdag kan de financiële impuls goed gebruiken om de onkosten te dekken, zo-

dat vele mensen door de gehele gemeente Moerdijk weer plezier kunnen beleven aan de Truckersdag. Het benefietconcert is elk jaar verrassend anders van opzet. De Black Sheep Swing Band zoekt telkens culturele samenwerking met een andere partij om de avond in te vullen. Dit jaar is dat Tien Koevoets Dance Masters uit Zevenbergen. Enkele van zijn dansparen zullen verschil-lende dansstijlen laten zien op muziek van de band, en de avond vindt plaats in zijn danscentrum.Kaartverkoop voor dit evene-ment gaat via Tien Koevoets Dance Mas-ters, via www.blacksheepswingband.nl, en via leden van de Black Sheep. Wilt u andere optredens van de Black Sheep Swing Band bijwonen dan kan dat op zon-dag 2 november bij het Bevrijdingsconcert in Klundert, en op zaterdag 13 december bij ‘Klundert bij kaarslicht’.

‘Black Sheep meets... Truckersdag Moerdijk’

ZEVENBERGEN - In Theaterzaal de Borgh zullen de laatste muzikale wer-ken o.l.v. dirigent Clemens Rosmulder klinken op vrijdag 31 oktober om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Het concert bevat een schat aan hoogte-punten uit het klassieke repertoire. Het Regio Orkest West-Brabant zal werken uitvoeren van o.a. Dvorak, Bernstein, Shostakovich, Bach, Grieg, Sibelius en Tchaikovsky. Sopraan Eline Delis zal bij Ru-salka’s Song to the Moon en het Vilja Lied

soleren. Een aantal werken staat al een lange tijd op de verlanglijst van Rosmulder. De dirigent is zeer blij dat hij de muzikale periode samen met het ROWB kan afslui-ten met deze gouden klassiekers.

Clemens Rosmulder geeft het stokje na 10 jaar na dit concert over aan de nieuwe dirigent Dick Verhoef. Deze zal voorgesteld worden aan het publiek met de Nieuw-jaarsconcerten op 3 en 4 januari 2015. Wat: Afscheidsconcert dirigent Clemens Rosmulder

Afscheidsconcert van dirigent Clemens Rosmulder

Regio Orkest West-Brabant neemt in s t i j l a fscheid

LANGEWEGRik en jokerconcours: Ook dit jaar or-ganiseert KBO-afdeling Langeweg rik- en jokerconcoursavonden die gehouden zul-len worden in gemeenschapshuis Ons Ste-deke te Langeweg: vrijdag 7, 14 november en 21 november. De zaal is vanaf 19.00 uur open, de wedstrijden beginnen om 19.30 uur. Er zijn leuke prijzen te winnen.

FIJNAART/HEIJNINGENOuderensoos: Woensdag 29 oktober Ou-derensoos in De Vijverhof, aanvang 14.15 uur.

ZEVENBERGENMarktdag: In verzorgingshuis de West-hoek, Prins Bernhardstraat in Zevenbergen wordt zaterdag 1 november van 10.00-15.00 uur een marktdag gehouden. Tevens vindt er een rommelmarkt plaats, op-brengst hiervan is tbv Bartholomeuskerk.

Collecte Alzheimer Nederland: In de week van 3 tot en met 8 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In Zevenbergen gaan zo’n 17 collectanten op pad om geld in te zamelen. Alzheimer is een ontluisterende ziekte, waarbij de patiënt geheugen, identiteit en emoties verliest. Uiteindelijk vernietigt de ziekte het meest waardevolle dat een mens bezit: zichzelf. Wat begint met vergeetachtigheid leidt uiteindelijk tot totale ontreddering en tot de dood. Alzheimer is niet te stoppen. Nog niet. Meer onderzoek naar oorzaken

en oplossingen is noodzakelijk om Alzhei-mer te kunnen overwinnen. En daarvoor is veel geld nodig.

Seniorenraad: De Seniorenraad houdt op zaterdag 29 november een dagtocht naar de Kerstmarkt in Aken. We vertrekken vanaf het Gemeentehuis in Zevenbergen, Pastoor van Kessellaan, om 8 uur en ver-wachten rond 21.00 uur weer terug te zijn op de opstapplaats. U reist deze dag met een comfortabele touringcar. Voor informa-tie en opgave kunt u terecht bij: J. Beurs-kens, tel. 0168-323335 of 06-24879934, Prins Bernhardstraat 4, Zevenbergen.

ZEVENBERGSCHEN HOEKOnafhankelijk Moerdijk: De plaatse-lijke politieke partij Onafhankelijk Moer-dijk houdt op maandag 3 november een openbare bijeenkomst. Aan de orde komt o.a. de agenda van de eerstkomende raadsvergadering waar als belangrijkste punt het voorstel over een leefbaarheids-impuls voor Zevenbergschen Hoek wordt besproken. Ook andere zaken kunnen aan de orde worden gesteld. De bijeenkomst vindt plaats op het gemeentehuis, aan-vang 20.00 uur.

FIJNAARTKleindiertentoonstelling: vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november houdt de Klein dieren sportvereniging De Brabantse Westhoek te Fijnaart een grote tentoon-stelling in De Parel te Fijnaart. Voor deze

tentoonstelling zijn meer dan 640 dieren (konijnen, cavia’s, grote- en dwerghoen-ders en sierduiven) ingeschreven uit de provincie N. Brabant, Zeeland, Zuid-Hol-land en Gelderland. De dieren worden op vrijdag vanaf 9.00u gekeurd door 10 keur-meesters uit het hele land. De tentoonstel-ling is geopend voor publiek op vrijdag van 20.00 tot 22.00u en op zaterdag van 10.00 tot 16.30u. Toegang is gratis.

WILLEMSTADLedenvergadering BBM: Dinsdag 4 no-vember om 19.30 uur wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering BBM in Gebouw Irene te Willemstad.

KLUNDERTInloopochtend: De Brug Stichting, in-loopochtend 10-12 uur, donderdag 30 okto-ber, van Polanenpark 19, 4791 BP Klundert, gastvrouw Erika van Maastricht en helper Nel van Maastricht.Vragen en info; 0168 405095 www.debrugstichting.nlHalloween: Op vrijdag 31 oktober gaat het Westerkwartier griezelen. Ze houden de jaarlijkse Halloweenoptocht. Aanvang is om 19.30 uur aan de Prins Willemstraat, Ga gerust verkleed en neem een tasje mee voor de lekkere ‘Trick or Treat’ traktatie. Graag 2 AA-batterijen meenemen, maar ter plaatse kopen kan ook. Hengeltjes met Lampionnen worden verstrekt, maar mocht men een hengel met lichtje thuis hebben, neem dit dan ook a.u.b. mee. Leden zijn van ‘t Westerkwartier zijn gratis.

KORTE BERICHTEN

OPENINGSTIJDEN: dinsdag, woensdag en vrijdag:

09.00 - 18.00 uurzaterdag: 10.00 - 16.00 uur

WWW.LAGEZWALUWEWITGOED.NL

Page 7: Dm 20141029

lief en leed

PAGinA 7

Familieberichten

Thebe Thuiszorg MoerdijkVoor persoonlijke verzorging/verpleging.

Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen- en verhuurartikelen in Zevenbergen.Bel: 088-117 32 14 of mail naar [email protected]

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten en Fijnaart.Huisartsenpraktijk De Clundert, Westerstraat 41, Klundert, tel. 0168 - 40 12 22, voor inwoners van Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 -435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenBuiten de openingstijden van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076-5953099.Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 25,Roosendaal, tel. 0165-591400.Apotheek KlundertDe Eendracht, Westerstraat 43, Klundert is voor spoedgevallen bereikbaar viatel. 0168-388190.Tandarts27 oktober t/m 2 november: H.P. Tijmes, telefoon 0167-5232593 november t/m 3 november: J. van Nes, telefoon 0168-331390WijkzusterTelelefoon 0165-54 66 13DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168-324489

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Openingstijden Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen Tel: 14 0168Maandag t/m donderdag 08.30 – 12.00 uur en 08.30 – 17.00 uur (op afspraak)Donderdag 18.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)Vrijdag 08.30 – 12.00 uur

29520 visite Jongenotter 09-04-2008 15:24 Pagina 1

Uitvaartverzorging Ria Jongenotterpersoonlijke begeleiding en stijlvolle uitvaart

Tel. 0168 - 403877

Dag en nacht bereikbaar.Voor alle verzekeringsmaatschappijen

Ook voor budget-uitvaarten

WWW.RIAJONGENOTTER.NL

Zovele hartelijke en bemoedigende wensen na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma

Geertje van Beem-Vedder

zijn voor ons allen tot grote steun.

Daarvoor onze oprechte en welgemeende dank.

K. van BeemKinderen enkleinkinderen

Willemstad, oktober 2014

KOOP

LEASE

HUUR

ONDERHOUD

NIEUWE CV-COMBI KETEL?

ZONNEPANELENDoor Vigar geïnstalleerd van het dak

tot in de meterkast!

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR DIVERSE INSTALLATIE WERKEN PV PANELEN.

STAP NU OVER OP ZONNEPANELEN! NIEUWE CV-COMBI KETEL?

U HUURT AL

EEN HR-KETEL

VOOR MINDER DAN

1 EURO PER DAG!

Ook voor u hebben wij

een betaalbare oplossing!Vaillant ecoTEC plus is door de Consumentenbond voor de tweede

keer op rij uitgeroepen tot “Beste uit de test”.

Volgens de Consumentenbond zijn de voordelen van de ecoTEC plus

niet gering. De Consumentenbond roemt de volgende voordelen:

• Hoog verwarmingsrendement

• Hoog warmwaterrendement

• Kan op zeer laag vermogen werken

• Vult een bad zeer snel

• Snel heet water

De Vaillant ecoTEC plus is daarmee onafhankelijk bewezen het meest

efficiënte toestel van Vaillant en beschikbaar in alle CW-klassen.

BESTE UIT DE TEST LEAFLET_2013.indd 1

ONDERHOUD

ALWEER ALS ‘BESTE UIT DE TEST’!

Door Vigar geïnstalleerd van het dak

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR DIVERSE DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE: WWW.VIGAR.NLVAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

• VERHUUR • VERKOOP• FLEXLEASE • ONDERHOUD

Paneel kleur geheel BLACK. Nu BTW teruggaaf mogelijk op aanschaf en installatie.

De wind in mijn harende lucht in mijn longende zee is mijn zielheel diep binnengedrongen.

Geheel onverwacht is overleden mijn lieve man, onze vader en opa

Ary Smitechtgenoot van

Wies Vletter

in de leeftijd van 75 jaar.

Wies Smit-Vletter Ria en Wim Loes en Hans Martin en Milou Jolande en Peter Sylvana en Eshwin Steven

22 oktober 2014Watermolen 364761 GT Zevenbergen

De begrafenis heeft dinsdag 28 oktoberte Zevenbergen plaatsgevonden.

Page 8: Dm 20141029

PAGINA 8

DOOR TIES STEEHOUWERWie zich daar niets van aantrokken waren de kinderen en de moeder van het gezien Bolijn. Zij zorgden met hun vijven voor ze-ven procent van het aantal deelnemers. In

totaal zwommen er 78 mensen mee met de vierdaagse. De meesten daarvan waren kinderen in de ochtenduren. Als redenen voor het geringe aantal deelnemers noemde het personeel

van het bad dat veel mensen tegenwoor-dig in de herfstvakantie een paar dagen weg gaan en ‘er zijn de laatste tijd heel veel evenementen voor de kinderen’. De jeugd tot 9 jaar en de 65 plussers moesten, om voor een herinnering in aanmerking te komen, 250 meter zwemmen en de ande-ren 500 meter. Met die 250 had Rens Bolijn de grootste moeite omdat hij nog maar net zijn kop-pie bovenwater kan houden maar hij zette dapper door. Wie ook dapper doorzette was Theo Holla uit Willemstad. Theo is een verwoed vierdaagse loper, waarvan hij er al meer dan 40 heeft gelopen. Ook het aantal zwemvierdaagsen van hem mogen er zijn. ‘Ik ben nu aan mijn 54ste keer be-zig’ vertelde hij, terwijl hij rustig in slow motion zijn baantjes trok. ‘De meesten heb ik hier gezwommen maar vroeger ook veel in Klundert en als ik er-gens op vakantie was’. In totaal werd er door de deelnemers bijna 100 euro bij elkaar gezwommen. Het geld is bestemd voor de Stichting Opkikker die zorgt voor opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind.

Zwemmen levert geld opVoor de 37ste keer Zwemvierdaagse in F i jnaart

Esmee Danen en de leden van het gezin Bolijn met hun medailles FOTO TIES STEEHOUWER

FIJNAART – Het meeste geld werd verleden week tijdens de zwemvierdaagse in ’t Volkerakkertje bij elkaar ge-zwommen door Esmee Danen. Zij bracht door vier maal 250 meter te zwemmen 25 euro bij elkaar en daar was ze best trots op. De zwemvierdaagse werd in Fijnaart voor de 37ste maal gehouden. Nog niet zo lang geleden was hij erg populair vertelde Petra Reuvers, maar de laatste jaren neemt de belangstelling sterk af.

WILLEMSTAD - Vrijdag 31 oktober treedt in Willemstad het gelegen-heidsklarinetensemble “ZiGoRo” op, een samenwerkingsverband tussen de klarinetensembles uit Zierikzee, Goes en Roosendaal.

Alle drie de klarinetensembles staan on-der enthousiaste leiding van Hans Hest, klarinetdocent aan de Zeeuwse Muziek-school, en zijn oorspronkelijk opgericht om klarinetleerlingen de mogelijkheid te geven in een ensemble te spelen. Inmid-dels is ZiGoRo sinds de oprichting in 1999 uitgegroeid tot een gevarieerd gezelschap bestaande uit leerlingen en ervaren spe-lers.Bijna alle soorten klarinetten zijn binnen ZiGoRo vertegenwoordigd, van de

kleinste (es-klarinet) via de bes klarinet, de altklarinet, de basklarinet tot de grootste van de familie (contrabasklarinet). Samen laten deze instrumenten een gevarieerd repertoire horen, van klassiek tot jazz maar ook pop en uiteraard klezmer worden door de groep ten gehore gebracht. Naast het samenspel laten de leden tijdens con-certen ook individueel hun vaardigheden horen, op de klarinet of zelfs als zange-res. ZiGoRo geeft regelmatig optredens, hoofdzakelijk in Zeeland en West-Brabant maar ook andere steden in Nederland wor-den aangedaan. Naast jaarlijkse optredens in het filmtheater in Zierikzee, de Kring in Roosendaal en tijdens de zomeravondcon-certen in Renesse is ZiGoRo ook betrok-ken bij concerten met andere orkesten en

koren, zoals het Zeeuws Byzantijns koor Sretenje en de Big Band van de Zeeuwse Muziekschool. Met ZiGoRo wordt ook eens in de twee jaar een concertreis georgani-seerd; zo zijn in de afgelopen jaren onder andere Perugia, Kopenhagen, Barcelona, Praag, Salzburg, Leipzig en recentelijk, in mei 2014, Florence bezocht. Het pro-gramma van 31 oktober is ook groten-deels gebaseerd op het repertoire wat zij in Florence ten gehore hebben gebracht. Geluids- en video-opnames van de laatste reis zijn te beluisteren en bekijken op het YouTube kanaal van Zigoro (http://www.youtube.com/channel/UCQ-wMqtZD-V8rA5yNVfN5jew). Mocht u ZiGoRo in de toekomst blijven volgen, hou hun Facebook pagina dan in de gaten!

Klarinettenspel in Willemstad

ZEVENBERGEN - Dramatische thril-ler van François Ozon over een leraar Frans die gefascineerd raakt door een kort verhaal van een van zijn leerlin-gen.

In deze film volgen we een docent Frans die gebukt gaat onder inspiratieloze rot-zooi. Zelf ambieerde Germain ooit het schrijversvak, maar slaagde daar net niet in, en moet sindsdien toezien hoe pupillen essays schrijven over pizza eten en hoe zijn vrouw een lachwekkend pretentieuze vertoning maakt van haar kunstexpositie. Echte kwaliteit verschijnt dan opeens voor zijn ogen als hij een werkstuk van een van zijn leerlingen nakijkt. De onopvallende Claude schrijft bijzonder levendige, haast obsessieve teksten over het gezinsleven van een schoolvriend, en met name diens knappe moeder. Germain ziet talent en geeft Claude schrijftips en bijlessen. Maar

hoe meer hij hem leert over het interessan-ter en pakkender maken van zijn verhaal en personages, hoe curieuzer de zaak wordt. Beschikt Claude over een vitale verbeel-dingskracht of is hij een perverse voyeur? Misschien is het antwoord op de vraag of we naar waan of werkelijkheid kijken hier niet eens het belangrijkst. Dans la Maison is vooral een charmant werk over de liefde voor verhalen vertellen. Over de schoon-heid die een creatieve geest kan bieden én over de keerzijde daarvan. Met dat in het achterhoofd kun je je ook afvragen in hoeverre we hier eigenlijk zelf naar fictie kijken. Wie deze vertelling over voyeu-risme en verhalen scheppen niet letterlijk neemt, ziet ook een film over film, en over de filmmaker als auteur. Reserveren kan op: [email protected] voorstellingen van Cine7 zijn in Theater De Schuur, Kerkstraat 23, Zevenbergen, vrijdag 31 oktober, 20.00 uur.

Dans la Maison bij Cine7Vri jdag 31 oktober

MOERDIJK - De tijd van griezelen is aangebroken in het dorp Moerdijk.

Traditiegetrouw houdt SKW De Klavers voor de kinderen tijdens Halloween een griezeltocht. Op vrijdag 31 oktober worden de kinderen verwacht om 18.45 uur bij café De Put. Ze vertrekken van daaruit in groep-jes en langs de aangegeven route komen ze op diverse locaties griezels tegen, waar ze een opdracht moeten uitvoeren. Waar op de looproute bij een voordeur een pom-poen staat, mogen de kinderen aanbellen

voor iets lekkers. Rond 21.00 uur wordt iedereen terug verwacht.SKW De Klavers zou het heel erg leuk vin-den als de kinderen verkleed komen. Het lopen van de route is onder begeleiding en verantwoording van de ouders. Door mid-del van een huis-aan-huis flyer worden de inwoners opgeroepen om als Halloween-figuur mee te doen en/of een pompoen bij de voordeur te zetten. Wilt men meedoen of heeft men een pompoen nodig ? Geef zich dan op bij Ingrid Joosen , Havendijk 3, tel. 0168484190 .

SKW de Klavers is inde ban van Halloween

ZEVENBERGEN - Oldtimer Vereniging Zevenbergen houdt op zondag 2 november een snerttoertocht over een lengte van ongeveer 120 km. Tevens is dit de afsluitingstocht voor dit jaar.

De toertocht gaat door een prachtig landschap met molens en

water. De tocht zal ongeveer 3 uur duren. Wij verzamelen om 12.30 uur in ons clubhuis Ambiente aan de Langenoordstraat. De routebeschrijvingen zullen daar worden uitgedeeld. Niet leden betalen een kleine bijdrage. Bij terugkomst staat er voor iedereen een heerlijke kop snert te wachten. Voor meer info kunt u contact opnemen met tel 06-29566619.

Oldtimer Vereniging Zevenbergensnert toertocht

STANDDAARBUITEN - Op zaterdag 1 november houdt Motor Club De Stand-bikers hun jaarlijkse feest avond, zo-als altijd in café Kerkzicht te Stand-daarbuiten.

Dit jaar wordt de live muziek verzorgt door de west Brabantse Rock Cover Band Heavy Duty Rock, ze brengen covers van bekende en minder bekende rocknummers, van Anouk tot Led Zeppelin en van ACDC tot

Joe Cocker. Het repertoire wisselt regel-matig, waarbij het enige uitgangspunt is dat de leden van Heavy Duty Rock het zelf lekkere muziek vinden en dat dit z’n weerslag op het publiek heeft.Plezier staat voorop en dat hoor en zie je ook terug tij-dens de optredens. Kom dus mee rocken, kijken en luisteren! De toegang is gratis, en iedereen die van goede muziek houdt is welkom! Zaterdag 1 november aanvang 20.30 uur.

Feestavond MC De Standbikers

FIJNAART - Spetterend Halloween-feest op vrijdag 31 oktober in zwem-bad Het Volkerakkkertje.

Ze gaan verschillende Halloween-spelle-tjes doen en van cake-pops spookjes ma-ken. Iedereen tot en met 12 jaar en in het bezit van een A-diploma is welkom. Het

feest is van 19.00-21.00 uur, maar zorg dat men er om 19.00 uur is.Kinderen die lid zijn van de Jip Vip club, krijgen op vertoon van de Jip Vip kaart 50% korting. Ga allemaal naar Het Volkerakkertje op 31 oktober. Dit Halloweenfeest magmen niet missen.

Halloween in zwembad

STANDDAARBUITEN - Op zondag 2 november houdt de Werkgroep Open Podium Standdaarbuiten voor de ze-vende keer alweer het Open Podium Standdaarbuiten. Aankomend talent kan zijn of haar kunsten weer komen vertonen in Zalencentrum ‘t Sandt.

De deuren gaan om 14.00u open en vanaf een uurtje of half drie beginnen we met de eerste artiest. Iedereen die zin en tijd heeft

om hieraan mee te doen wordt hierbij uit-genodigd. Het maakt daarbij niet uit welke podiumkunst je beoefent; ben je stand-up comedian, danser, muzikant of badkamer-zanger met talent, je bent hartelijk welkom. Op onze Facebook-pagina staan foto’s en korte filmpjes van eerdere edities (www.openpodium-standdaarbuiten.nl). Je kunt daar aangeven of je wil deelnemen, maar dat hoeft niet. Je kunt ook zomaar binnen-lopen om je kunsten te vertonen.

Open Podium Standdaarbuiten

KLUNDERT - Afgelopen woensdag 22 oktober was het weer gezellig druk bij de minidisco.

Sinds 2 jaar organiseert de speeltuin het Westerkwartier dit in de herfstvakantie voor de jonge jeugd van 4 t/m 7 jaar. De

speeltuin kantine was helemaal in disco stijl met glitterlampen en laserlichten. De 9 jarige DJ Sander Legierse draaide de juiste en swingende muziek, om zo’n 25 tal kinderen zowel jongens als meisjes op de dansvloer te krijgen. Diegene die het bes-te konden dansen zowel jongen als meisje

konden een prijsje winnen, zo werd er ook een stoelendans gehouden waar de jeugd ook graag aan meedeed.Het was weer een geslaagde middag, veel kindjes vonden het jammer dat de middag al voorbij was, waarna ze tevreden naar huis gingen.

Gezellig druk bij minidiscoSpeeltuin het Westerkwart ier

STANDDAARBUITEN - Een groot aan-tal AVS’ers deden mee aan verschil-lende afstanden tijdens de marathon Brabant loop in Etten-Leur. Het was gezellig druk en de lopers hadden uit-stekend weer.

Jo Rijnvos die deze maand 70 is geworden deed de langste afstand, namelijk de hele marathon. Na zijn vakantie in Frankrijk kwam hij goed getraind terug en was er klaar voor. Jo was tevreden en finishte in een knappe tijd van 3:59:19. Wendy Deij-kers werd 3e bij de dames op de 5km. Roel

van Nes werd 3e in zijn categorie mannen 35+. Edwin Jaspers, Marcella Roks en Ingeborg de Jong-Magielse hadden hun debuut op de halve marathon. Zij kunnen terugkijken op een uitstekende prima 1e halve marathon.

Uitslag5km: Wendy Deijkers 20:59, Ria Rombouts 27:23, Marian Joosen 27:32, Gitta Hop-penbrouwers 27:53.10km: Kees van der Zande 49:56, Anita Stoop 52:22.Halve marathon: Roel van Nes 1:16:57,

Edwin Jaspers 1:42:23, Marcella Roks 1:42:25, Ingeborg de Jong-Magielse 1:49:54, Kees Fikke 1:50:37.Hele marathon: Jo Rijnvos 3:59:19.

Marathon SauerlandManuel Schippers liep zaterdag 18 ok-tober de marathon in Sauerland. Manuel had niet veel getraind voor deze marathon, maar liep toch een hele knappe tijd van 3:14:49.Marathon AmsterdamEric van Alphen liep de marathon in Am-sterdam in een mooie tijd van 4:36:42.

Lopend nieuws AVS’90

Page 9: Dm 20141029

All-in groepsuitje met:Koffie, Activiteit & Buffet

€ 49,95

www.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractiewww.akkermans.com/winteractieVoor meer informatie & voorwaarden zie:www.akkermans.com/winteractie of bel ons direct op 0167-502621

l e i s u r e & g o l f

WILLEM THE FLOWERMANStandplaats Kerkhofweg t.o. watertoren in Zevenbergen

TOT ZATERDAG OP DE KERKHOFWEG IN ZEVENBERGEN

VAN 7.30 TOT 13.00 UUR

Deze week bij the Flowerman:

2 bosjes Freesia’s€ 2,50

Diverse grafstukjes v.a. € 10,00

Herfstboeket € 5,00

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland Word vergoed door alle verzekeringsmaatschappijen Geen ontwenningsverschijnselen 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Ook ’s-avonds en in het weekend

● Hoogste slagingspercentage, 90,5%● Nieuwste methode -> Luxopuncture● Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

● 3 behandelingen van 20 minuten● Geen extra kilo’s en pijnloos● Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

Definitief AFSLANKEN!!!!●Nieuwstemethode- > Luxopuncture●GEEN JOJO-EFFECT●Wordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!●Wekelijkseenbehandeling van 20 min.●Behandelingendoorgediplomeerde therapeuten●Luxopunctureook: BURN-OUT DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN

STOPPEN MET ROKEN

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten Geen extra kilo’s en pijnloos

Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AFSLANKEN, DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QiGong/TaiChi

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143

Behandelingen ook ’s-avonds

Etten-Leur

Voordelige bloemen

0.79v van 1.25

0.69v van 0.99

0.89v nú voor

14%goedkope

r

37%goedkope

r

30%goedkope

r

3.39

speciale aanbieding

1.59

speciale aanbieding

4.492.19

volgens VARA Kassa**VOOR HUISMERKENvolgens de Consumentenbond*

1.19v van 1.39

1.29v van 1.39

1.29v van 1.39

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

PRIJSVERLAGINGEN

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VOORDEELVOORDEELVOORDEELWEEKEND

Lengte 40 cm, 22 stelen of lengte 50 cm, 12 stelen.

Rozen**

Pompoen* 250 gHokkaido, per stuk

Snoep-tomaatjes*

4 STUKS

Varkenssaté*

500 g

Stokbrood*

Ca. 400 g

Boomstammetjes*

400 g

* Bron: Consumentengids april 2014

* Aanbiedingen geldig vanaf 31 oktober 2014.

** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014

** Geldig t/m zondag 02-11-2014

Lengte 50 cm, max. 20 stelen.

Bloemenboeket**

Reinigingsmelk, oogmake-up remover, of tonic met of zonder alcohol. 250 ml

Gezichts-reiniging

75 ml

Handcrème Q10 2x 100 stuks.

Watten-schijfjes

Page 10: Dm 20141029

sport

pAGINA 10

UitslagZaterdag 25 oktoberVirtus B4-TPO/VOV B1 2-2TPO/VOV C1-DIA C4 18 -3TPO/VOV F2-Klundert F3 13-0Zondag 26 oktoberTPO 1- DIVO 1 2-3TPO 2-De Schutters 3 4-3Irene’58 5--TPO 3 4-0SVC DA1-TPO DA1 1-3ProgrammaZaterdag 1 november

11.30 uur TPO/VOV B1-DVO’60 B310.15 uur Zwaluwe C2G-TPO/VOV C112.00 uur Schijf D1-TPO/VOV D1G08.45 uur Klundert E2 -TPO/VOV E110.00 uur TPO/VOV F1-Boeimeer F309.30 uur TPO/VOV F2-SC Welberg F211.00 uur TPO/VOV MP1-Seolto MP1Zondag 2 november14.30 uur UVV’40 1-TPO 110.00 uur SVC 4-TPO 214.30 uur TPO 3-Madese Boys 710.45 uur TPO DA1-Zundert DA3

Info vv TPO

SENIORENBRIDGE WILLEMSTADUitslag 22 oktober: 1. dhr. A. v.d. Linden-mw. Frijters 63,19%, 2. dhr. Brouwers-dhr. Maat 6197,00%, 3. Mw. Oele-mw. v. Sprundel 53,52%, 4. mw. Keuter-mw. Er-kamps 5278,00%, 5. mw. Lussenburg-mw. v. Meel 52,08%, 6. mw. Coomans-dhr. v. Meel 51,39%, 7. mw. Dane-Groenenberg-dhr. Korpershoek 48,30%, 8. dhr. A. Knook-dhr. Saarloos 48,30%, 9. dhr. Verhey-dhr. Verhoeven 47,92%, 10. dhr. v. Exel-dhr. v. Brouwershaven 46,80%, 11. mw. Knook-Maris-dhr. v. Beem 46,10%, 12. mw. Dane-Visser-dhr. G. Knook 45,83%, 13. dhr. de Heer-dhr. v. Schendel 43,75%, 14. dhr. de Jager-mw. Maat 38,89%.BRIDGECLUB FIJNAARTUitslag maandag 20 oktober, A-lijn: 1. Addie Schouls-John Groen 64,17%; 2. Bert de Kok-Bert de Lint 60,00%; 3. Tonny v. Dis-Cees Brouwers 54,58%; 4. Pex Rijnberk-Henk Stam 53,33%; 5.Piet Breure-Bram Huitkar 50,50%.B-lijn: 1. Tonnie Broeders-Nel Keuter 60,83%; 2. Corrie Voet-Lenie Coomans 57,50%; 3. Martha en Piet Berghout 55,83%; 4. Cees Vrolijk-Henk v.d. Weerd 51,67%; 5. Riet Neelen-Annie Reijnders 51,25%.C-lijn: 1. Tonny Frijters-Arie v.d. Linden 58,85%; 2. Nel Magielse-Jeanne v. Put-ten 54,69%; 3. Graeme Reijnders-Toon Reijnders 54,17%; 4. Veronica v. Nieuwen-huyzen-Joke den Engelse 52,40%; 5. Ella Huybregts-Hannie v. Tilborgh 50,73%.ZBCMaandagavond 20 oktober, A-lijn: 1. Berna de Kok-José Spiering 61,25%, 2.

Rinus Krols-Frans te Welscher 57,50%, 3. Toos Ermers-Sylvia Stoffels 56,25%, 4. Jan den Biggelaar-Rien Clarijs 53,75%, 5. Mieke de Callafon-Nel Vos 52,92%.B-lijn: 1. Rinus Wagemakers-Ria Wagema-kers 58,33%, 2. Anneke v Dorst-Tineke v.d. Krogt 56,67%, 3. Gerda Ideler-Lies Tries-scheijn 56,25%, 4. Leonie Heus-Anneke Weda 55,42%, 4. Anke de Grund-Friedje Kock 55,42%.C-lijn: 1. Ad Neelen-Riet Schrauwen-Buijs 61,13%, 2. Corrie v. Bijsterveldt-Jan Tabak 56,82%, 3. Rieke de Kort-Jan Rot-tier 54,50%, 4. Lia Lamers-Marjo de Raad 53,17%, 5. Jan Bol-Cora Jacobs 52,92%.D-lijn: 1. Toos v.d. Giessen-Mies Meule-man 66,15%, 2. Rosetta v. Bastelaere-Bep Lagerwerf 61,25%, 3. Felix Goverde-Theo Neelen 59,38%, 4. Henk v. Genesen-Lida v. Leeuwen 55,00%, 5. Diny Verhoef-Toon v.d. Wiel 53,13%.Dinsdagavond 21 oktober, A-lijn: 1. Hetty Brandt-Jos Gevers 62,92%, 2. Ton Beumer-Jan Hasper 58,75%, 3. Jan den Biggelaar-Joke Francois 57,92%, 4. Ellie de Hoog-José Spiering 57,08%, 5. Wil Walra-ven-Ria de Jong 50,42%.B-lijn: 1. Wim de Kok-Frank de Rave 61,25%, 2. Tiny Lansen-Annie v.d. Luytgaar-den 57,50%, 3. Thea Graven-Sylvia Stoffels 57,08%, 4. Corrie Hopmans-Corrie Rom-mens 56,25%, 5. Toon v. Gurp-Ria v. Gurp 54,17%.C-lijn: 1. Greet Aarts-Ad Wijtvliet 70,57%, 2. An Dingemans-Dies Vermue 60,49%, 3. Jan Rottier-Rosa Wiessner 56,72%, 4. Wyger Kolk-Jean Kolk 50,00%, 5. Connie Gerrits-Gerda Vermeulen 49,95%.

Afmelden tot 2 uur voor aanvang, tel. 06 49844480. Voor info, tel. 06-19246311.BRIDGECLUB KLUNDERTUitslag maandag 20 oktober, A-lijn: 1. mw Leendertse-dhr. V. Knippenberg 65,10%, 2. dames v. Drimmelen-Goedemondt 61,46%, 3. dames Buijs-V.d.Wiel 59,17%, 4. dames V. Beek-Schampers 56,25%, 5. mw Mol-dhr. Schampers 52,08%, 6. dames Pars-Oranje 50,00%, 7. dames Vreugdenhil-V.d.Klis 47,08%, 8. heren Roos-V. Beek 45,63%.B-lijn: 1. dames Bol-Verhoeven 58,17%, 2-3. dames Visser-V. Brecht 57,83%, 2-3. dhr. en mw. T. en T. Damen 57,83%, 4. dhr. en mw. V.d.Hil 56,09%, 5. heren Broeders-V. Schendel 54,17%, 6. mw Matthee-dhr. Nieuwkerk 48,75%, 7. dhr. en mw Den Engelse 48,33%, 8. dames den Hollander-Gerrits 48,17%.

BC WILLEMSTADUitslagen 23 oktober, lijn A: 1. Jan.A Timmers & John Groen 55,83%; 1. Lenneke Braber & Jan.J Timmers 55,83%; 3. Nel Jonkers & Jan Sonneveld 53,33%; 4. Frieda Maagdenberg & Manda Kaptein 52,92%; 5. Tonny v. Dis & Cees Brouwers 52,08%Lijn B: 1. Doortje Evers & Frans-Paul Evers 66,67%; 2. Lenie Coomans & Arie v.d. Linden 57,50%; 3. Yvonne de Buck & Ank de Grund 55,00%; 4. Ad Knook & Bert de Lint 54,17%; 5. Bert de Kok & Sjaan Oele 51,67%Lijn C: 1. Els Kamp & Truus v. Neste 62,00%; 2. Corrie Maat & Bert Maat 60,83%; 3. Sjaan v. Exel & Willy Timmers 60,42%; 4. Bram Huitkar & Nel Breure 58,00%; 5. Ine de Pender & Ria Stamkot 55,00%.

BRIDGE

KLUNDERT - Opnieuw is het Klundert niet gelukt om een goed resultaat neer te zetten en blijft troosteloos met geen enkel punt onder aan de rang-lijst staan. Ook tegen Alblasserdam was Klundert beslist niet kansloos, maar gaf veel te gemakkelijk de doel-punten weg en leed uiteindelijk een flinke nederlaag.

Klundert schoot flitsend uit de startblok-ken en nam al snel de leiding na een vlotte aanval met Kevin van Andel als slotak-koord. Dezelfde Kevin van Andel kwam kort daarna alleen voor de keeper om de 0-2 op het scorebord te zetten, maar raakte de bal totaal verkeerd bij een lob over de keeper , waardoor de bal ruim naast het lege doel ging. Kort hierna ging Peter van Wingerden gruwelijk in de fout bij de op-bouw en in plaats van 0-2 stond het plotse-ling 1-1. Deze stand leek ook de ruststand te worden, maar opnieuw was Klundert gul voor Alblasserdam. Doelman Jeffrey Damen wilde met een uittrap uit de han-den snel het spel hervatten, maar kwam slechts tot een Alblasserdam-aanvaller die

zo op het doel af kon lopen en geen fout maakte: 2-1. Gelijk na rust was het binnen de kortste keren gebeurd met Klundert. Twee keer werd een afgeslagen aanval van de rand van de ‘16’ binnengeschoten. Klundert probeerde nog wel van alles en Nestor Zimmerman verkleinde binnen het kwartier de marge tot 2. Klundert bleef wel aandringen, maar de aansluitingstref-fer om het nog echt spannend te maken kwam er niet.In de slotfase gaf Klundert voor de 3e maal een doelpunt cadeau aan de tegenstander door de bal zo in de voe-ten te spelen van een speler van Alblas-serdam die de eindstand op 5-2 bepaalde.Volgende week een loodzwaar karwei als Sliedrecht op bezoek komt.UitslagZaterdag 25 oktoberAlblasserdam 1-Klundert 1 5-2Heerjansdam 3-Klundert 2 afg.Klundert 3-EBOH 3 6-4Klundert 4-VOV 1 13-3Klundert VR1-SSV’65 VR1 0-3Klundert A1-Roosendaal A2 1-4Klundert B1-Yerseke B1 5-1Klundert C1-Zundert C1 2-0

Klundert D1-TVC Breda D1 8-3Zwaluwe D2G-Klundert D2 2-1Klundert E2-Zwaluwe E2G 0-3Hoeven F4-Klundert F2 4-1TPO F2-Klundert F3 13-0Zondag 26 oktoberSC Amstelwijck 3-Klundert 2 5-7ProgrammaZaterdag 1 november14:30 Klundert 1-Sliedrecht 112:00 Klundert 2-Wieldrecht 314:30 Hardinxveld 3-Klundert 313:00 VVC’68 7-Klundert 4 13:00 DVO’60 A1-Klundert A114:30 DSE B1-Klundert B114:30 SC Gastel MB1-Klundert MB112:45 Advendo C1-Klundert C110:30 Klundert C2-Roosendaal C811:30 Hoeven D1-Klundert D108:45 Klundert D2-Noordhoek D1 08:45 Klundert E1-BSC E108:4 5Klundert E2-TPO E109:00 Virtus F2-Klundert F108:30 JEKA F17-Klundert F209:30 Alliance F5-Klundert F3Zondag 2 november11:00 Klundert 2-Virtus 4

Opnieuw gevoelige tik

ZEVENBERGEN - Het driebanden team Stuc. Bedr. Kanters speelde uit tegen L&B Ledermode in Hoeven woensdag 22 oktober.

De spelers Wim Kanters, Jos Broeders, Maikel van Wingerden en Eef Eijskoot waren van de partij. Het team van Kanters pakte de laatste 4 keer de volle winst. Met veel zelfvertrouwen gingen ze naar Hoeven toe. Maar zij wisten van tevoren dat dit een moeilijke wedstrijd zou worden, want L&B Ledermode eindigde vorig jaar 2e en draait altijd mee in de top. Maar toch lukte het Stuc. Bedr. Kanters om te winnen.Bord 4 en 2 mochten als 1e beginnen. Eef bord 4 met 20 caramboles speelde tegen Bert Ligtvoet. De tegenstander van Eef be-gon de partij goed, maar viel stil. Dit was het moment dat Eef een tandje bij moest zetten. Dit deed hij ook. Na een paar kleine series kwam hij op gelijke hoogte. Het was een spannende partij. Bert behaalde zijn 20e carambole in 62 beurten, maar Eef maakte met zijn nabeurt gelijk. Beiden

hadden een moyenne van 0,322 en alweer pakt Eef een belangrijk punt.Jos bord 2 met 25 caramboles speelde tegen Brian Bakkers. Brian begon de partij erg sterk en liep al snel uit. Jos miste veel op één haar na, maar hij bleef rustig en gaf niet op. Brian viel stil en bij Jos ging het steeds beter lopen. Hij maakte een aantal series, waaronder de hoogste serie van de avond, 5 caramboles. Jos liep uit en wist de partij te winnen in 43 beurten, moyenne 0,581. Hij wist tot nog toe al zijn 6 wed-strijden winnend af te sluiten. Het is dus terecht dat hij in het dreamteam staat.Tussenstand was toen 3-1 in het voordeel van Stuc. Bedr. Kanters. Beide teams kon-den nog de winst pakken. Wim bord 1 met 30 caramboles speelde tegen Corné Bak-kers. Wim begon de partij uitstekend. Hij was al snel bijna halverwege, maar toen zakte hij in. Veel caramboles gingen net mis. Daardoor kon Corné inlopen en kwam op voorsprong. Tegen het einde maakte Wim zijn caramboles. Dit was helaas iets te laat, want zijn tegenstander maakte uit.

Wim moest nog 2 caramboles maken in de nabeurt om er nog een gelijkspel uit te sle-pen. De opstoot was goed raak, maar de 30e carambole lag te moeilijk voor Wim. Hierdoor had hij de partij in 56 beurten op 1 carambole verloren. Moyenne 0,517.Ondertussen speelde Maikel bord 3 met 25 caramboles tegen Ad Braspenning. Door-dat Wim zijn partij net had verloren, moest Maikel zijn partij winnen. Tussenstand 3-3. Beide spelers begonnen de partij moei-zaam. Maikel kwam niet goed in zijn spel. Tot de 15 caramboles ging het gelijk op. Daarna ging het iets beter lopen bij Mai-kel. Hij maakte een paar kleine series en liep uit. Op het einde maakte hij nog een serie van 4 (met enige geluk)en zo kon hij de partij uitspelen in 57 beurten, moyenne 0,438. Ondanks de druk had hij de partij gewonnen en kon Stuc. Bedr. Kanters de 2 matchpunten terug mee naar Zevenbergen nemen. Eindstand 5-3.De volgende wedstrijd spelen ze op vrijdag 31 oktober thuis tegen Zandee Kloetinge, aanvang 19.30 uur.

Vijfde winst op rij

KLUNDERT - Uitslag 6e Tonnekreekw edstrijd vervist op zaterdag 25 oktober in de Tonnekreek.

1. G. de Visser, 5.865gr; 2. L. Verheijen,

4.925gr; 3. M. Dubbelman, 2.550gr; 4. P. Leest Hzn, 2.470gr; 5. G. van Poppel, 1.820gr; 6. B. Heijstek, 1.770gr; 7. G. den Hollander. 1.655gr. 8. R. van Poppel, 1.285gr

HSV De Veste

ZEVENBERGEN - Het Zevenbergs Driebanden biljartteam Stolting Ad-vocatuur, met de spelers Marcel Hop-mans, Erik Kortsmit, Jos Goverde, Ivo Stolting en Kees Vijfhoek, hebben een remise afgedwongen tegen de num-mer twee van de ranglijst Polka Print uit Sluiskil.

Ivo en Kees, respectievelijk bord drie en vier, speelden de eerste twee wedstrijden. Kees had tegen de oude rot Louis Dallinga geen schijn van kans. Kees kwam niet tot scoren, en na 52 beurten maakte Louis de partij uit: 35 tegen 18 voor Kees. De par-tij van Ivo tegen Meerten Dallinga had wel een spannend verloop. Halverwege de wedstrijd nam Meerten de leiding, en stond deze pas af in de laatste beurt. Bij een stand van 33 om 31 in het voordeel van Meerten, maakte Ivo de resterende 4 pun-ten, waardoor hij alsnog de winstpunten in Zevenbergen hield. In de tweede helft van deze ontmoeting, speelde Erik Kortsmit en Marcel Hopmans. Erik kwam moeizaam op gang, maar ook tegenstander Dirk Vlerick, kon geen potten breken. Halverwege de wedstrijd nam Erik het heft in eigen hand. Met een moyenne van boven de 1 over de laatste 20 punten, pakte Erik de overwin-ning, Dirk op 24 punten achterlatend. 40 om 25 in 53 beurten. Op de andere tafel

zou een overwinning van Marcel de over-winning betekenen, maar dat was vrijdag-avond te veel gevraagd. Marcel kon het goede spel van Jean Paul de Kraker niet volgen. Eenvoudige posities werden door Marcel gemist. Zijn slechtste wedstrijd tot dusver in deze competitie diende zich aan. Eindstand 25 om 40 in 46 beurten voor Jean Paul. Eindstand 4-4. Zaterdag is de tegenstander De Distel. De wedstrijd tegen koploper De Distel begint om 19 uur te Roosendaal.

Stolting Avocatuur speelt gelijkDriebanden Groot Tweede Divisie Zevenbergen

Uitslagen seniorenZaterdag 25 oktober (competitie)Kogelvangers 1-Duiveland 1 4-1Bruse Boys 2-Kogelvangers 2 9-2Seolto 2-Kogelvangers 3 1-0Uitslagen jeugdZaterdag 25 oktober (competitie)Kogelvangers B1-SJO Prinsenland B1 2-3Kogelvangers C1-Steenbergen C2 1-2Roosendaal C7-Kogelvangers C2 2-3De Fendert D1-Kogelvangers D1 0-2NSV E1-Kogelvangers E2 1-0Programma seniorenZaterdag 1 november (competitie)DFS 1-Kogelvangers 1 av.14.30uKogelvangers 2-Boeimeer 2 av.14.30uKogelvangers 3-DVO 60 2 av.14.00u

Programma jeugdZaterdag 1 november (competitie)Steenbergen B2-Kogelvangers B1 av.15.00uHalsteren C2-Kogelvangers C1 av.11.45uKogelvangers C2-VVC 68 C2G av.12.00uKogelvangers D1-RBC D2 av.10.30uKogelvangers D2G-Virtus D3 av.09.00uKogelvangers E1-Internos E2 av.10.30uRSV E1-Kogelvangers E2 av.11.00uZwaluwe F1G-Kogelvangers F1 av.09.00uVirtus F4-Kogelvangers F2 av.09.00uKogelvangers F3G-Kogelvangers F4 av.09.00uKogelvangers MP1-DEVO MP1 av.11.00uKogelvangers MP2-De Fendert MP3 av.11.00u

VV Kogelvangers

ZEVENBERGEN - Hier de uitslagen van 24 oktober.

Baan 1: Adrie Struik 438 pins, Martha Rijnart 457 pins, Ton Kuipers 461 pins. De hoogste score bij de dames Martha met 457 pins. Bij de heren de hoogste game voor Adrie met 155 pins. De hoogste score Ton met 461 pins.Baan 2: Hilde Oosterling 381 pins, Willem Wolvers 375 pins, Thea Struik 432 pins, de hoogste game en score voor Thea met 149 en 432 pins.Baan 3: Nel Heijtlager 342 pins, Jos Stoop 489 pins. De hoogste game en score voor Jos met 163 en 489 pins.

Baan 4: Nel Anemaat 402 pins, Nelie Hoe-ven 408 pins, Hanna de Mulder 253 pins. De hoogste game Nel met 164 pins,maar de hoogste score voor Nelie met 408 pins.Baan 5: Bob v. Es 360 pins, Nettie Nacht-zaam 377 pins, Gerrie de Jong 275 pins. De hoogste game voor Bob met 154 pins, maar de hoogste score voor Nettie met 377pins.Baan 6: Joke Kortsmit 349 pins, Joke v.d.Lans 249 pins, Riet Vos 224 pins. De hoogste Game en score voor Joke Kortsmit met 133 en 349 pins.Gezien de grote belangstelling zijn we genoodzaakt een reservelijst aan te gaan leggen.

SBZ Zevenbergen De 3 musketiers

Bosschendijk 140 • 4731 RD Oudenbosch • T: 0165 502512

www.tuincentrumdebont.nl

1973 - 2014na 41 jaar

TIJD VOOR IETS NIEUWS(opening voorjaar 2015)

ALLES MOET WEG!!

TOTALELEEGVERKOOP

ZONDAG A.S.OPEN 12-17 u.

Page 11: Dm 20141029

De appartementen hebben een oppervlakte van 80 tot 110 m2 met een separate buiten- berging. Koopsom vanaf € 198.000,- v.o.n Huur vanaf € 1.185 per maand. Alle woningen hebben een eigen parkeerplaats op afgesloten binnenterrein. Een op maat gemaakt pakket zorg en service door Surplus is geheel vrijblijvend mogelijk.

De stadswoningen hebben een inhoud van 500 tot 650 m3 met een royale tuin en eigen parkeerplaatsen. Vanaf € 438.000,- v.o.n. incl. twee parkeerplaatsen op afgesloten binnenterrein.

Ook interesse? Neem snel contact op!

woneninwillemshuys.nl

Willemshuys bestaat uit 15 wooneenheden aan de Achterstraat in Willemstad. Moderne appartementen en woningen als klassieke herenhuizen. Alle 12 appartementen zijn levensloop bestendig en beschikken over een royaal terras en balkon. De appartementen op de begane grond hebben zelfs een tuintje. Boven de doorgang naar het achterterrein komt een ruime studio. Verder komen er 2 ruime stadswoningen met riante tuin en eigen parkeerplaatsen. Het achterterrein wordt ingericht met parkeerplaatsen en bergingen in een groene setting. Willemshuys is een kleinschalig project binnen de oude vesting, met een uitzicht op de oude molen, maar met de Jumbo drie deuren verder. Een unieke kans dus om comfortabel te midden van een rijke geschiedenis te gaan wonen. Inschrijven kan nu.

Authentiek wonen modern comfort

Koop v.a. € 198.000 v.o.n. Huur vanaf

€ 1.185 p/mnd.

t 0168 477 077 wgmakelaars.nl t 0186 619 300 veldhoen-romeijn.nl circumflex-bv.nl

*op 20/09/2013

Nog maar 4 woningen te verkopen voor start bouw!

woneninwillemshuys.nl

de oude vesting, met een uitzicht op de oude molen, maar met de Jumbo drie deuren verder. Een unieke kans dus om comfortabel te midden van een rijke geschiedenis te gaan wonen. Inschrijven kan nu.

t 0168 477 077 wgmakelaars.nl t 0186 619 300 veldhoen-romeijn.nl circumflex-bv.nl

WILLEMSHUYS – KLEINSCHALIG NIEUWBOUWPROJECT AAN DE ACHTERSTRAAT IN WILLEMSTAD

Net achter het centrum in de Achterstraat, een wat rustiger deel van het stadje, ligt Willemshuys. Het klein-schalige project Willemshuys ligt binnen de oude vestingmuren en bestaat uit dertien ruime levensbestendige appartementen en twee stadswoningen. Naast de appartementen liggen de stadswoningen die de aansluiting vormen met de overige bebouwing. Achter het woongebouw bevinden zich de privé-parkeerplaatsen en bergin-gen. Deze zijn bereikbaar via een onderdoorgang vanaf de Achterstraat. Boven de onderdoorgang ligt de studio.

Met de sfeer van vroegerDe gevel van het gebouw lijkt op een rijtje klassieke herenhuizen. Deze bouwstijl sluit goed aan bij de uitstraling van de historische vesting. Willemshuys is een combinatie van de sfeer van vroeger met het gemak van nu. Dus geen last van gebreken van een oude woning, maar genieten van alle moderne hedendaagse comfort.

Woningaanbod Onlangs is de bouw gestart van de vijftien wooneenheden met prijzen vanaf € 198.000,- v.o.n. De verkoop van deze woningen verloopt spoedig. Er zijn nog maar enkele appartementen en een stadswoning te koop. Willemshuys wordt in opdracht van Circumflex gerealiseerd door Bouwbedrijf Noordersluis en wordt in de zomer van 2015 opgeleverd. Meer informatie over het project is te vinden op de website

www.woneninwillemshuys.nl BOUW IS GESTART; NOG ENKELE TE KOOP!

Vanaf 1 januari 2015 wordt de zorg in Nederland anders georganiseerd en dat veroorzaakt nogal wat on-zekerheid. Misschien vraagt ook u zich af wat de gevolgen van al die veranderingen zullen zijn. Seniorenvereniging KBO-Brabant kan uw vragen beantwoorden, en – belangrijker nog – u direct onder-steunen bij uw zorgaanvraag.

Wat gaat er veranderen in de zorg?Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verant-woordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die dan Wmo-2015 gaat heten. Deze wet regelt

dat thuiswonende ouderen en mensen met een beperking ondersteuning en begeleiding krij-gen. Gemeenten mogen grotendeels zelf bepa-len hoe ze hun nieuwe taak gaan invullen.De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat verdwijnen en wordt vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Hierin is de intensieve zorg geregeld. Zorg en onder-

steuning worden voortaan vergoed door de gemeente of door uw zorgverzekeraar.

Waarom al die veranderingen?Een belangrijk doel van de verandering is: mensen langer thuis laten wonen en zo veel mogelijk zelf laten regelen voor ze bij de over-heid aankloppen voor hulp. De verandering is ook een bezuinigingsmaatregel: de rijksover-heid hoopt zo ruim 2 miljard euro te besparen. Daarnaast verwacht het Rijk dat gemeenten beter in staat zijn om zorg op maat te leveren.

Wat betekenen de veranderingen voor u? Concreet betekenen de veranderingen dat u wat minder snel recht hee� op zorg. De over-heid verwacht dat u eerst bekijkt wat u zelf nog kunt en op welke manier familie, vrien-den, buren of andere vrijwilligers u hierbij kunnen helpen. Pas daarna kunt u bij de over-heid aankloppen. De overheid wil hiermee de participatiemaatschappij stimuleren: een samenleving waarin mensen elkaar helpen.

Wat kan KBO-Brabant voor u doen? Om vanaf 1 januari 2015 uw zorg of onder-steuning zo goed mogelijk geregeld te krijgen, is het belangrijk dat u goed beslagen ten ijs komt. Zorg dat u weet waar u aan toe bent en waar u aanspraak op kunt maken! KBO-Brabant kan u daarbij helpen, u staat niet alleen. • De senior cliëntondersteuners van

KBO-Brabant ondersteunen u bij gesprek-ken met de gemeente en helpen u bij uw aanvraag. Zij weten van de hoed en de rand

en komen – kosteloos en ona� ankelijk! – op voor uw belangen.

• Afdelingen van KBO-Brabant organiseren voorlichtingsbijeenkomsten waar speciaal daarvoor opgeleide seniorenvoorlichters u informeren over de veranderingen.

• Als lid van KBO-Brabant kunt u, via onze senior cliëntondersteuners, zelfs een beroep doen op een gespecialiseerde juridische helpdesk.

• De lokale KBO-Afdelingen behartigen de collectieve belangen van senioren in uw gemeente, ook waar het de Wmo-2015 betre� .

Let op! De komende maanden kunnen de plannen voor de nieuwe wetgeving nog ver-anderen. Op www.kbo-brabant.nl kunt u de actuele ontwikkelingen volgen. Wilt u deskundige en

Word dan nu lid van bij uw zorgaanvraag in 2015?

Wilt u deskundige en

bij uw zorgaanvraag in 2015? persoonlijke ondersteuning

KBO-Brabant!

Ongerust over uw zorg in 2015?KBO-Brabant ondersteunt bij uw aanvraag

advertorial

Kom met ons op voor de belangen

van 50-plussersen word lid van KBO-Brabant!

Het lidmaatschap biedt vele voordelen:

• deskundige en persoonlijke ondersteuning

bij uw zorgaanvraag

• belangenbehartiging van senioren:

inkomen, mobiliteit, welzijn, wonen en zorg

• heel veel activiteiten bij u in de buurt:

ontspanning, sport, cultuur, zingeving

en educatie

• toegang tot de contactwebsite

Groet & Ontmoet

• mogelijkheden te over om vrijwilligers-

werk te doen

• collectiviteitskortingen op onder

meer uw zorgverzekering

• het laagste energietarief van Nederland

via Ons Energiecollectief

• korting bij lokale bedrijven met uw

ledenpas van KBO-Brabant

• korting op uw medische keuring

voor het rijbewijs

• elke maand het informa-

tieve ledenmagazine Ons

• deelname aan het

KBO-tabletproject en

toegang tot Ons Platform

Meld u aan via onze website

www.kbo-brabant.nl of bel ons op

(073) 644 40 66.

132.000 leden 300 lokale KBO-Afdelingen

Lidmaatschap tot 2015 gratis Lidmaatschap tot 2015 gratis

daarna circa € 25 per jaar

Page 12: Dm 20141029

sport

pAGINA 12

FIJNAART - Het heren tennisteam 1 van Fijnaart, bestaande uit Peter Dierks, Anton Verhagen, Piet Verha-gen, Rene Consenheim en Jurgen van Hoof, is voor de 2e keer op rij kampi-oen geworden.

Het herenteam komt uit in de hoogste klasse op vrijdagavond. Er worden 4 dub-bels gespeeld en het heren team is onge-slagen kampioen geworden. Na een goede voorbereidingsperiode, met name door good old captain Piet, is de competitie van start gegaan tegen Etten- Leur. Uit ervaring blijkt het kampioenschap te gaan tussen Etten-Leur en de mannen uit de Fendert. Direct een belangrijke wedstrijd. Na in-tensieve strijd is de 1e en belangrijkste wedstrijd door de mannen uit de Fendert gewonnen: 3-1 en daarmee was direct een belangrijke stap gemaakt richting het kampioenschap. Met mooi spel door Anton Verhagen en Jurgen van Hoof werden de tegenstanders van het matje geveegd: 6-1 en 6-1. Rene Consenheim en Peter Dierks speelden tevens een goede wedstrijd. Piet Verhagen was zich nog aan het voorberei-den voor de komende wedstrijden. De 2e helft in Etten-Leur verloopt altijd net zo goed als de wedstrijden en de overwinning is tot in de kleine uurtjes gevierd.

De 2e wedstrijd was thuis tegen Zwa-luwe, altijd lastig. Met wat uren training viel alles goed en werd Zwaluwe van de mat geveegd: 4-0 voor de mannen uit de Fendert. Ook uit naar de Bocht werd een overwinning geboekt door de mannen uit de Fendert met 4-0 met dank aan David en Arjan. David en Arjan hebben ingevallen tijdens de wedstrijd uit tegen de Bocht.Toen nog thuis tegen Etten-Leur, de wed-strijd waarin het kampioenschap kon wor-den veiliggesteld. Piet Verhagen, eindelijk terug van zijn hoogtestage uit Kenia. Piet speelde weergaloos, goed voetenwerk, technisch begaafd en wat een smashes. Ze zijn allemaal trots op Piet Verhagen. Jammer dat de wedstrijd nipt verloren ging. Piet Verhagen werd veroordeeld tot het verzorgen van een feestmaal tijdens de laatste wedstrijd en Piet heeft het daar-mee helemaal goed gemaakt.Vrijdag 16 oktober hebben de mannen thuis gespeeld tegen de Bocht: 4-0 en het kampioenschap was definitief binnen. Na een uitvoerige toespraak namens het bestuur en dito huldiging met bloemen, wachtte de ceremonie op het bordes, ron-de op de platte kar en daarna hebben de mannen van de Fendert nog heel lang feest gevierd in het altijd gezellige clubhuis van de Fendertse tennisvereniging.

Heren tennisteam 1 van Fijnaart is weer kampioen

ZEVENBERGEN - Afgelopen weekend is de finale 3e klas van de WBBR ge-speeld welke georganiseerd werd door BV De Fotsers in het biljartcen-trum van Amorti.

In de 1e ronde werden de winstpartijen be-haald door Bert Eestermans, Jan Kersten en Johan Vos in respectievelijk 26, 28 en 30 beurten. In de 2e ronde ging de winst naar Johan Vos, in 23 beurten, en Jan Ker-sten in 24 beurten. Bert Eestermans kwam 5 caramboles te kort tegen Sjaak Rijsdijk.In de 3e ronde moest Jan aantreden tegen Sjaak, Bert had Johan als zijn tegenstan-der en Mees Sonneveld moest het tegen Jack Stoop opnemen. Ook in deze ronde wisten Jan en Johan hun partij winnend af te sluiten, ook Mees won zijn partij tegen Jack. Met nog 2 ronden te spelen hadden Jan en Johan nu al 4 matchpunten voorsprong op de rest. De partijen in de 4e ronde waren verrassend, zowel Johan als Jan verloren hun partij maar bleven door de reeds opgebouwde voorsprong toch op de eerste 2 plaatsen staan.De finale ging dus tussen Jan en Johan waarbij Johan voortvarend van start ging. Halverwege de partij werden de rollen omgedraaid en was het Jan die in de 23e beurt zijn 80 te behalen caramboles als eerste wist te behalen, Johan bleef steken

op 62 caramboles.De partij tussen Jack en Sjaak eindigde in remise en Bert won van Mees.

Eindstand1. Jan Kersten OBC 8-2,692. Johan Vos DPP 6-2,753. Bert Eestermans DPP 6-2,494. Sjaak Rijsdijk Kruisstraat 5-2,305. Jack Stoop DPP 3-2,166. Mees Sonneveld OBC 2-2,09

Uitslagen landscompetitie jeugdBradley Mariott-Sybren Hofma 8,14-11,00Rowan Kremer-Dennis de Ronde 10,00-6,13Sybren Hofma-Dennis de Ronde 4,58-11,00Rowan Kremer-Merijn van Nispen 3,33-11,00Stand: 1. Merijn van Nispen 10-88,14; 2. Sybren Hofma 8-79,58; 3. Dennis de Ronde 8-74,18; 4. Rowan Kremer 9-73,14; 5. Bradley Mariott 8-72,00; 6. Mike Fens 7-71,66; 7. Jeannette vd Hooff 8-68,00; 8. Stephan Kortsmit 6-63,42; 9. Senna Sem-ler 6-61,20; 10. Milano Zweverink 6-55,52; 11. Annie vd Heuvel 5-41,33; 12. Willie vd Heuvel 5-36,25. Programma: Op zondag 16 november spelen alle deelnemers bij Bellevue in Ber-gen op Zoom.

Jan Kersten kampioen3e klas West Brabantse Bi l jar t Regio

MOERDIJK - Vorig weekend werden de kampioenen van CC de Westhoek over seizoen 2014 gehuldigd. Dit vond plaats bij Pv de Eendracht in Etten-Leur.

Door Jan Robbeson

De Concours combinatie bestaat uit de vol-gende deelnemende verenigingen in totaal goed voor 132 spelende hokken: 1918 Pv de Eendracht Etten-Leur, 1990 Pv Ons Ge-noegen Zevenbergen, 1932 Pv Oranje Bo-ven Klundert, 1931 Pv de Reisduif Hoeven, 1947 Pv de Postduif Oudenbosch, 1971 Pv De Gevleugelde Vrienden Noordhoek.

Vitesse oude duivenDuifkampioen: 1. 1932 Nederlof R. 13-1330021 4611.99; 2. 1932 Leyten K. 13-3317084 4562.71; 3. 1932 Roos D.C.M. De 13-1329864 4524.86; 4. 1932 Leyten K. 13-3316993 4470.97; 5. 1971 Kouters A. 10-1812185 4436.07Hokkampioen: 1. 1932 Leijten H. 9674.06; 2. 1932 Roos D.C.M. de 9627.42; 3. 1971 Kouters A. 9619.68; 4. 1918 Rob-beson Comb. 9371.76; 5. 1918 Zundert K. van 9287.01

Midfond oude duivenDuifkampioen: 1. 1932 Leyten K. 13-3317004 4885.99; 2. 1947 M. Boeren 12-3223118 4255.87; 3. 1931 Embregts-Theunis 11-3024491 4142.48: 4. 1931 Embregts-Theunis 13-3337856 4018.13; 5. 1932 Leijten H. 12-1713046 3975.13Hokkampioen: 1. 1931 Embregts-Theunis 10117.97; 2. 1918 Wevers A.C. 9791.01; 3. 1932 Leyten K. 9267.81; 4. 1932.0429 Ne-derlof R. 9179.85; 5. 1918.0793 Broek H. van de 8812.49Eendaagse fondDuifkampioen: 1. 1990 Luytgaarden A. v.d. 12-3230588 3279.08; 2. 1990 Brenke-len J. van 13-1322927 3114.84; 3. 1918 Damen & zn F. 13-3337206 3102.54; 4. 1931 Kastel P. van 11-3024557 3000.55; 5. 1918.0742 Zundert M. van 10-3015475 2868.97Hokkampioen: 1. 1918 Zundert M. van 6457.56; 2. 1918 Damen & zn F. 6270.92; 3. 1990 Luytgaarden A. v.d. 6078.03; 4. 1918 Reniers & Muijsenberg 5865.96; 5 1918 Heeren Comb. 5822.85Meerdaagse fondDuifkampioen: 1. 1990 Pruijsen L. 10-3039409 1941.07; 2. 1931 Pijper Comb. 11-3032038 1934.07; 3. 1971 Kouters & zn G.

13-3324401 1759.23; 4. 1932 Baren L. van 07-1927157 1756.86; 5. 1990 Beers R. van 12-3230560 1735.58Hokkampioen: 1. 1971 Kouters & zn G. 5962.44; 2. 1932 Baren L. van 5408.20; 3. 1947 L. Roks 5119.17; 4. 1990 Pruijsen L. 5062.69; 5. 1971 Jong TH. de 4980.70Vitesse jonge duivenDuifkampioen: 1. 1931 Embregts-Theu-nis 14-3422592 3640.03; 2. 1931 Eekelen L. van 14-1146087 3557.59; 3. 1918 Hee-ren Comb. 14-3420706 3331.58; 4. 1932 Leijten H. 14-1141052 3258.56; 5. 1918 Heeren Comb. 14-3420661 3216.77Hokkampioen: 1. 1931 Embregts-Theu-nis 6750.18; 2. 1932 Leijten H. 6574.71; 3. 1918 Dekkers & zn C. 6268.42; 4. 1971 Jong Ant. de 6076.79; 5. 1918 Heeren Comb. 5969.93Midfond jonge duivenDuifkampioen: 1. 1931 Embregts-Theu-nis 14-3422572 3900.98; 2. 1918 Damen & zn F. 14-3420707 3774.46; 3. 1931 Embregts-Theunis 14-3434928 3625.19; 4. 1931 Embregts-Theunis 14-3422570 3613.28; 5. 1931 Embregts-Theunis 14-3422536 3546.55Hokkampioen: 1. 1931 Embregts-Theunis 8046.82; 2. 1918 Poppel R. van 7327.83; 3. 1918 Beers P. van 7103.03; 4. 1918 Damen & zn F. 6572.91; 5. 1932 Schoep R. & zn 6551.38NatoerDuifkampioen: 1. 1918 Poppel R. van 13-1323919 5304.69; 2. 1918 Poppel R. van 12-1706785 5268.08; 3. 1990 Meyer D. 13-1357172 5122.35; 4. 1918 Poppel R. van 13-1323864 4879.74; 5. 1918 Heeren Comb. 11-3022925 4443.68Hokkampioen: 1. 1918 Heeren Comb. 11536.42; 2. 1990 Meyer D. 11173.34; 3. 1918 Poppel R. van 11025.58; 4. 1918 Rob-beson Comb.10668.02; 5. 1918 Wevers A.C. 9833.07De W. Aarts Bokaal: Rene van Poppel uit Etten-Leur met een totaal van 20Generale titel: 1. Heeren Comb. Etten-leur 44933.99; 2. Leyten K. Klundert 42518.53; 3. Robbeson Comb. Etten-Leur 42181.64; 4. Leijten H. Klundert 40573.39; 5. Poppel R. van Etten-Leur 40268.14

Kampioenen van CC de Westhoek ‘70 gehuldigdComb. Heeren pakt Generale t i tel 2014

De kampioenen van CC de Westhoek ‘70. Foto H. v. Boheemen.

ZEVENBERGEN - Tijdens het Merwes-tein Zwemgala 2014 te Nieuwegein, dat gehouden werd op 18 en 19 ok-tober, hebben de zwemmers van ZC AquaDream zeer mooie resultaten neergezet. Er werden limieten be-haald voor zowel Regionale als Ne-derlandse Kampioenschappen en er gingen maar liefst 11 medailles mee naar huis.

Zevenbergse Kristy Nagtzaam verscheen dit weekend maar liefst 8 keer aan de start. Ze begon met een technisch goede 100m. vrije slag en kon het tempo goed vasthouden. Dit resulteerde in een mooi persoonlijk record (1.02.26). Ook haar 200m. wisselslag ging prima en ze finishte in 2.36.05, wederom een pr. Tevens heeft ze op beide afstanden de limiet gehaald voor de Nederlandse Junioren en Jeugd Kampioenschappen! Kristy wist ook drie bronzen medailles te scoren op de 50m. schoolslag, 50m. vlinderslag en 200m. vlinderslag. Verder zwom ze nog een

nette 50m. vrije slag, 50m. rugslag en 100m. vlinderslag. Ronaldo Nagtzaam had net als zijn zus ook 8 persoonlijke starts. Zijn eerste race was de 50m. vrije slag waarop hij als 3e aantikte, dus een bron-zen medaille was binnen. Ook de 100m. vlinderslag die hierop volgde, leverde hem brons op. En ondanks een moeizame start op de 50m. rugslag wist Ronaldo toch een mooi persoonlijk record te zwemmen (31.25). Op zijn 100m. schoolslag liet hij een goede techniekverbetering zien met wederom een pr. als resultaat (1.20.49). De 50m. vlinderslag leverde hem weer een podiumplaats op, nu zelfs goud! Ook zwom hij nog 100m. vrije slag, 200m. wis-selslag en tot slot nog de 200m. vrije slag in 2.09.64 (pr.). Ook hun teamgenoten de-den goede zaken tijdens dit toernooi. Joris Jorissen zwom 50m. vrije slag en dankzij een hoge slagfrequentie haalde hij ruim 1 sec. van zijn tijd af waardoor hij in 31.21 finishte. Tessa Loos verscheen dit week-end viermaal aan de start en wist op de 200m. schoolslag, 50m. rugslag en 100m.

schoolslag haar persoonlijke records fors te verbeteren. Vincent Dermaux had voor 100m. vrije slag en 200m. wisselslag ge-kozen. Hij volgde de tip van coach Petra op om zijn slagfrequentie wat op te hogen en gooide ook lekker veel power in zijn 200m. wisselslag. Dit resulteerde in een mooi pr. en bovendien heeft hij hiermee een BWK limiet in de wacht gesleept! Mari-ette Bulman zwom een keurige 100m. en 200m. vrije slag en verbeterde op beide af-standen haar tijden met 2 seconden. Rick Bulman was zeer goed in vorm: hij startte dit weekend op 50m. vrije slag (pr.), 100m. vlinderslag (pr.), 100m. schoolslag, 100m. vrije slag (pr.) en 200m. vlinderslag en al zijn races waren goed voor goud! Zelfs de zware 200m. vlinderslag die hij nog nooit eerder gezwommen had, ging super. Met een tijd van 2.34.90 heeft hij nu ook op deze afstand een NJJK startbewijs op zak!Geïnteresseerd in de zwemsport? Neem gerust contact met ons op en volg vrijblij-vend een paar proeftrainingen. Kijk voor meer info op www.zc-aquadream.nl

Persoonlijke successen voor Ronaldo en Kristy Nagtzaam

UitslagOranje Blauw’14 1-TPO 1 afgelastRillandia 1 - Oranje Blauw’14 1 2-0Oranje Blauw’14 za2-Halsteren 3 uitge-steldOranje Blauw’14 zo2-Victoria ‘03 7 5-0Oranje Blauw’14 zo3-Alliance 3 3-5Oranje Blauw’14 VE1-NOAD ‘67 VE1 uit-gesteld

Roosendaal C5-Oranje Blauw’14 C1 7-2Roosendaal F6-Oranje Blauw’14 F1 0-7Programma Donderdag 30 oktober Oranje Blauw’14 VE1-Halsteren VE1 20.00Zaterdag 1 november Oranje Blauw’14 1-SPS 1 14.30BSC 2-Oranje Blauw’14 za2 14.30MVV ‘27 VR3-Oranje Blauw’14 VR1 16.00

Oranje Blauw’14 C1-Noordhoek C1 11.00De Fendert D3-Oranje Blauw’14 D1 08.45SC Welberg F1-Oranje Blauw’14 F1 09.00Zondag 2 november De Schutters 2-Oranje Blauw’14 zo2 10.30De Schutters 3-Oranje Blauw’14 zo3 11.00

Kijk voor het laatste nieuws: www.oranjeblauw14.nl

VV Oranje-Blauw ‘14

MOERDIJK - Het 1e team van tafel-tennisvereniging Witac’89 verlaat de laatst plaats. Team 4 wint en de jeugd-teams hebben wisselend succes.In vaak spannende wedstrijden heeft team 1 met 8-2 gewonnen van Vice Versa’51 3 uit Oudenbosch. Albert de Jong speelde vrijuit en won zijn 3 partijen met goed spel in elk 3 games. Ria van Meel en Willem Maris hadden meer moeite met hun tegen-standers, maar wonnen toch elk 2 maal, Albert en Ria wisten ook het dubbelspel in winst omzetten. Ook team 4 speelde thuis tegen Vice Versa’51 8 en won met 6-4. Ver-rassend waren de 3 ruime overwinningen van Erik Maliepaard. Desiree Nieuwkoop won 2maal, terwijl Lorenzo van Kempen niet tot winst kon komen. Erik en Desiree wonnen ook het dubbel.

JeugdTegen het bovenaan staande TCS 1 uit Steenbergen verloor team 1 met 1-9. Tij-men van der Zwaag redde de eer, terwijl hij en Justin Stierman in het dubbelspel heel dicht bij een overwinning waren.Team 2 speelde tegen het ook bovenaan staande TCS 2 gelijk met 5-5. Olaf van der Lugt won 2 maal en verloor zijn 3e partij na een spannende strijd in 5 games. Luc Roodenburg won ook 2 wedstrijden. Clint Heijstek won 1 wedstrijd.Het onderaan staande TCO’78 3 was geen partij voor het 3e jeugdteam. Maik Ma-liepaard, Jenniffer Marijnissen en Desiré Voet haalde de volle buit binnen, incl. het dubbel van Jenniffer en Desiré: 10-0. Door dit goede resultaat zijn zij de koploper tot op 2 punten genaderd.

Tafeltennis Witac’89 1verslaat concurrent

Page 13: Dm 20141029

- OVERL IJDEN & HERDENKEN -

&Overlijden Herdenken

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering

Editie Etten-Leur | Halderberge | Zundert | Moerdijk

Gedenken kan op vele manieren

Stap voor stap toewerken

naar het afscheid

Besparen op uitvaart is vrij

eenvoudig

Erfenis vaak splijtzwam tussen

kinderen en stiefouders

Page 14: Dm 20141029

- OVERL IJDEN & HERDENKEN -

Zoals in alle branches zijn er ook in de uitvaartbranche verschillende trends te vinden, zo ook als het gaat over urnen en grafstenen. Een staande of juist een liggende grafsteen van hout, graniet of glas. Je kan het haast zo gek niet bedenken of het is mogelijk. Hoewel je de keuze misschien liever overlaat aan nabestaanden kan het geen kwaad om je toch te verdiepen in de mogelijkheden.

DOOR REMKO VERMUNT

Dé trend op het gebied van grafstenen is op

dit moment grafversiering op plexiglas of zwart

graniet. Door het inbranden van een foto, een

bijzondere tekst of tekeningen wordt de grafsteen

op een unieke manier versierd, waardoor het een

zeer persoonlijk monument wordt. De laatste

woorden van een dierbare, een mooi gedicht

of een brief van lang geleden schitterend op

het glas. Het behoort tot de mogelijkheden

om een grafsteen een eigen ‘touch’ te geven.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog vele andere

mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het combineren

van verschillende materialen. Zo wordt hout

gemakkelijk gecombineerd met natuursteen en

robuuste stenen kan je combineren met ijzeren

smeedwerk. Designs verschillen van strak en

modern, naar rond en klassiek. Alles is mogelijk,

ook traditionele grafzerken behoren vandaag de dag

nog tot de opties. Simplistisch, statisch en vredig

voor hen die niet houden van te veel poespas.

CrematieSteeds vaker wordt er gekozen voor een

crematie na het overlijden van een dierbare. De

as wordt vaak bewaard in een urn, maar wordt

ook regelmatig uitgestrooid in zee, in een bos of

uit bijvoorbeeld een vliegtuigje. Wie kiest voor

een urn heeft daar ook verschillende keuzes in.

Zo is er de duo urn die het mogelijk maakt om

bijvoorbeeld een echtpaar samen te gedenken in

één urn. Duo urnen komen er in vele soorten en

maten, zo kan je kiezen voor een urn in de vorm

van een bronzen Boedha, maar ook in de vorm

van een zilver hartje of een simpele vierkante

urn gemaakt van natuursteen. Andere opties

zijn mini reisurnen, een beschilderde urn of een

simpele urn die je in een gedenkmuur weg kan

zetten. Voor de mensen die niet kunnen kiezen

tussen begraven en cremeren is er ook nog de

urnenkelder. Een urnenkelder biedt de oplossing

voor het bijzetten en begraven van maximaal 4

urnen of 4 asbussen. De kunststof urnenkelder is

weersbestendig en zwaar genoeg om de druk van

grondwater te weerstaan. Het is een combinatie

van begraven en cremeren. Zo zie je maar, iemand

gedenken kan op heel veel verschillende manieren.

VoorwaardenLet wel op, iedere begraafplaats hanteert andere

voorwaarden waaraan een grafsteen moet voldoen.

De verschillen zitten hem in de afmetingen,

materiaalkeuze en soms ook de vormgeving van de

steen. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om juist

dat ene mooie monument op het graf te plaatsen,

daarom is het belangrijk om van tevoren goed te

kijken naar de voorwaarden waaraan het graf moet

voldoen. Neem daarom altijd eerst contact op met

de gemeente, de desbetreffende begraafplaats

of vraag ernaar bij de begrafenisondernemer.

Gedenken kan op vele manieren

Wij kunnen het verdriet bij de nabestaanden niet weghalen, maar hen wel heel wat zorgen uit handen nemen in deze zo emotionele tijd. In korte tijd moet veel geregeld worden. Jan de Wit & Zn uitvaartverzorging is een kleine onderneming die daarom dicht bij de mensen staat en dienstverlening persoonlijk maakt.

Jan de Wit is geen onbekende in West-Brabant als uit-vaartverzorger. Al ruim 35 jaar heeft hij op karakteristieke, zeer persoonlijke wijze zijn sporen in de uitvaartwereld verdiend. Meer dan 15.000 uitvaarten heeft hij inmiddels tot volle tevredenheid in de regio en ver daarbuiten mogen verzorgen. De afgelopen 15 jaar is hij als zelfstandig uit-vaartondernemer gevestigd op de Markt in Etten-Leur. Sinds 12 jaar is zoon Ruud in het bedrijf. Hij hield zich aanvankelijk bezig met de administratie, het maken van drukwerk en het opzetten van een unieke webwinkel voor uitvaartproducten. Zijn vrouw Charlotte heeft de taken zoals administratie, webwinkel en de uitvaartwinkel van hem overgenomen. Naast Jan is Ruud nu ook steeds meer het gezicht geworden van Jan de Wit & Zn uitvaartverzor-ging. Naast het verzorgen van uitvaarten beschikt Jan de Wit & Zn over een unieke uitvaartwinkel aan de Markt 70 in Etten-Leur met daarnaast, geheel in huidig tijdsbeeld passend, een webwinkel voor uitvaartartikelen.

Bij Jan de Wit & Zn wordt men 24 uur per dag direct en persoonlijk te woord gestaan. Jan en Ruud hechten enorm veel waarde aan persoonlijke aandacht die ze de nabestaanden kunnen bieden. Vaak zorgen zij voor een eerste opvang, waarbij de nabestaanden ondanks alle verdriet, hun verhaal kwijt kunnen.

Mede door hun ruime ervaring kunnen ze een hoop werk uit handen van nabestaanden nemen, zaken coördineren, op allerlei vragen antwoorden geven en service verlenen. Of het nu gaat om formaliteiten als aangifte doen bij de gemeente, contacten met kerk of crematorium, het regelen van een koffietafel of; om het organiseren en meeregelen van meer persoonlijke aspecten bij een uitvaart als bijvoorbeeld het maken van persoonlijk drukwerk, het kiezen van passende muziek, online condoleren of zelfs het maken van opnames van een uitvaart voor nabestaanden die niet aanwezig kunnen zijn. Niets is voor Jan de Wit & Zn uitvaartverzorging teveel.

Na vele jaren zijn Jan en Ruud zeer verheugd om nu een eigen uitvaartcentrum te openen. In het uitvaartcentrum is er plek waar een kleine dienst gehouden kan worden voor zo’n 30 personen, waarna er na de dienst een kopje koffie genomen kan worden. Ruud vertelt: “Wij merken dat er steeds meer behoefte is aan uitvaarten in een klein gezelschap, deze wens voor de nabestaanden kunnen wij nu vervullen.” Het uitvaartcentrum beschikt ook over twee 24-uur kamers. In deze kamers kunnen nabestaanden 24 uur per dag langsgaan bij hun dierbare. Zij krijgen een pasje toegereikt en kunnen op elk moment van de dag binnen. Deze kamers zijn zeer huiselijk ingericht waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de term ‘hospitality’. Begin november 2014 wordt het uitvaartcen-trum van Jan de Wit & Zn uitvaartverzorging geopend aan de Anna van Berchemlaan 38 in Etten-Leur.

Jan de Wit & Zn. Uitvaartverzorging Altijd tot uw dienst! dag en nacht persoonlijk bereikbaar!Uitvaart- en informatiewinkelMarkt 70, 4875 CG ETTEN-LEUR

telefoon: 076-5015807 telefax: 076-5023787email: [email protected] site: www.jandewit-zn.nl

Elk afscheid verdient een persoonlijke begeleiding!

Jan de Wit & Zn. UitvaartverzorgingWij staan altijd voor u klaar!

Met toewijding en aandacht verzorgt Jan Reedijk Uitvaartverzorging een begrafenis of crematie van een ge-liefde, vriend of familielid. Vanaf het voorgesprek tot en met de uitvaart-plechtigheid kunt u op ons rekenen en uw wensen staan bij ons centraal. Tevens zijn wij door onze persoonlijke aanpak in staat een unieke uitvaart te verzorgen tegen redelijke kosten.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op: 076-502 28 87*

www.janreedijkuitvaartverzorging.nlinfo@janreedijkuitvaartverzorging.nl

*Ook als u een Natura uitvaartverzekering heeft, kunt u ons bellen.

met ruim 25 jaar ervaring een begrip in de regio

Iedereen verdient een waardig afscheid. Jan Reedijk Uitvaartverzorging helpt daarbij.

Jan Reedijk uitvaartverzorging Jagershof 10, 4871 KG Etten-Leur

Met toewijding en aandacht verzorgt Jan Reedijk Uitvaartverzorging een begrafenis of crematie van een geliefde, vriend of familielid. Vanaf het voorgesprek tot en met de uitvaartplechtigheid kunt u op ons rekenen en uw wensen staan bij ons centraal. Tevens zijn wij door onze persoon-lijke aanpak in staat een unieke uitvaart te verzorgen tegen redelijke kosten.

Het regelen van een uitvaart is voor velen een ingrijpende gebeurtenis waarbij veel komt kijken. Daarbij

kunnen de kosten van een uitvaart een belangrijke rol spelen. Na een persoon-

lijk gesprek maken we aan de hand van uw keuze een opgave van kosten.

Omdat wij vanuit ons kantoor aan huis werken kunnen we tegen een eerlijke tariefstelling werken wat uiteindelijk

ten goede komt aan de cliënt.

Onze doelstelling is om nabestaanden daadwerkelijk te helpen bij het regelen en verzorgen van een uitvaart, rekening houdend met de persoonlijke wensen. Een persoonlijke benadering is bij Jan Reedijk Uitvaartverzorging erg belangrijk.Het zit hem dan ook niet in de grootsheid, maar juist in kleine details.Ook de “Lichtjesavond” wordt door onsgeorganiseerd en uit de grote belang-stelling is gebleken dat er een duidelijke behoefte is aan zo’n avond.

Kortom: Jan Reedijk Uitvaartverzorgingis er voor iedereen, kijk op onze website: www.janreedijkuitvaartverzorging.nl

Page 15: Dm 20141029

- overl ijden & herdenken -

Het voelt bijna onwerkelijk. Op het moment dat u uw dierbare verliest, wordt er gelijk veel van u verwacht. De uitvaart moet geregeld worden, een kist of urn uitgezocht worden en een laatste rustplaats gekozen worden. Niet iets waar u in de eerste uren na het verlies op zit te wachten. Toch helpen al deze ‘gedwongen’ regelzaken u om uw gedachten te verzetten en toe te werken tot het echte afscheid. Met deze tips helpen wij u graag op weg.

DOOR RIA VAN MEIR

De eerste stap na het overlijden van een persoon

is altijd de officiële vaststelling door een arts.

Neem daarom direct contact op met de huisarts

of de behandelend arts in het ziekenhuis om

een verklaring van overlijden te laten opstellen.

Deze verklaring is nodig om aangifte van het

overlijden te doen bij de gemeente. U ontvangt

dan een akte van overlijden, die weer nodig is

om een begrafenis of crematie te regelen.

UitvaartverzorgerDe aangifte bij de gemeente hoeft u

overigens niet zelf te doen. Meestal doet de

begrafenisondernemer voor u de aangifte. U

bent vrij om zelf een uitvaartverzorger te kiezen

die u zal begeleiden bij het afscheidsproces.

Het regelen van een uitvaartverzorger is dan

ook de eerstvolgende stap, na het inschakelen

van de arts. De begrafenisondernemer kan

u immers veel werk uit handen nemen en

wijzen op de juiste dingen die geregeld moeten

worden, al is het niet wettelijk verplicht om

een uitvaartondernemer in te schakelen.

VerzekeringEen volgende stap is om na te gaan om de

overledene een uitvaartverzekering had, zodat

u weet welke kosten er gedekt zijn. Indien het

overlijden gebeurde tijdens een reis, moet u ook de

alarmcentrale op de hoogte stellen. Bij een dodelijk

verkeersongeluk moet ook de maatschappij

waar de autoverzekering loopt gebeld worden.

Laatste wilsbeschikkingHet kan zijn dat de overleden persoon een laatste

wilsbeschikking heeft opgesteld. In dat document

staan de wensen voor de uitvaart omschreven.

De beschikking moet voorzien zijn van een datum

en een handtekening en het liefst ondertekend

zijn in het bijzijn van een tweede persoon. Het

is ook mogelijk dat de laatste wilsbeschikking

is opgenomen in het testament. In dat geval

zult u contact moeten opnemen met de notaris

over de inhoud van beide documenten.

RouwkaartenU kunt ervoor kiezen om de overledene thuis op

te baren, zodat de naasten persoonlijk afscheid

kunnen nemen. De verzorging van de overledene

vindt plaats waar en wanneer de familie dat wenst.

Dit kunt u zelf voor uw rekening nemen, maar ook

overlaten aan de begrafenisondernemer. Het is

belangrijk dat u zo snel mogelijk een datum, tijdstip

en locatie kiest voor het officiële afscheid, zodat de

rouwkaarten de deur kunnen uitgaan. Tot slot zullen

een aantal praktische zaken, zoals het vervoer,

de bloemen en de muziek, tijdens de uitvaart

geregeld moeten worden. Uw uitvaartverzorger

zal u helpen in de moeilijke keuzes, zodat u straks

op een waardige manier afscheid kunt nemen.

Stap voor stap toewerken naar het afScheid

In 1995 vestigde Jan Zuidema zich als begrafenisondernemer in Klundert, waar hij ook ging wonen. Sinds die tijd leidt hij de uitvaartonderneming, waarbij hij sinds 2010 wordt bijgestaan door Eric Arts.

RouwcentraAls eerste rouwcentrum werd gebruikgemaakt van het rouwcentrum op de begraafplaats in Klundert, in 1999 werd de exploitatie overgenomen van de Gemeente Moerdijk. Het rouwcentrum in Klundert is in 2012 door ons van gemeente Moerdijk gekocht en in de winterperiode van 2014 geheel gerenoveerd. In 2009 werd het rouwcentrum aan de Noordhaven 4 in Zevenbergen in gebruik genomen. In beide rouwcentra kan in een huiselijke sfeer afscheid genomen kan worden van een dierbare. Bij alle rouwbezoeken wordt naar behoefte koffi e en thee geserveerd. Daarnaast heeft u in ons rouwcentrum te Klundert ook de mogelijkheid om in kleine kring (maximaal 50 personen) een afscheidsdienst te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne apparatuur voor geluidsversterking, het afspelen van muziek of een fotocollage via PowerPoint. Ook is deze ruimte zeer geschikt voor

een condoleancebijeenkomst na een begrafenis.

Sinds september 2014 beheert Rouwcentrum Zuidema de rouwkamer die gevestigd is in kerkelijk centrum De Gaard te Willemstad. Tevens beheert Zuidema de rouwkamers van verzorgingshuis De Westhoek en in Zevenbergschen Hoek.

ThuisRouwcentrum Zuidema biedt ook de mogelijkheid om de opbaring elders te laten plaatsvinden zoals thuis of in een rouwkamer in uw eigen woonplaats. Bij thuisopbaring biedt Zuidema de mogelijkheid voor opbaring op bed of in een kist. Uiteraard wordt hierbij gebruik gemaakt van moderne koeltechnieken.

VoorbereidingOok de voorbereiding van een uitvaart is bij hen in goede handen. Steeds meer mensen hechten er waarde aan hun wensen rondom een uitvaart vooraf vast te leggen in een codicil. Deze formulieren zijn gratis verkrijgbaar bij Rouwcentrum Zuidema. Aan alle wensen wordt, indien mogelijk, gehoor gegeven. Denkt u bijvoorbeeld aan een

locatie waar de uitvaart plaatsvindt, de keuze van de kist, de wijze van vervoer, de keuze van een rouwbrief etc.

UitvaartverzekeringAls u verzekerd bent tegen uitvaartkosten dan kan dit zijn in natura (de verzekering wordt uitgekeerd in dienstverlening door de uitvaartverzekering) of in geld. Beide polissen vertegenwoordigen een bepaalde waarde die door Rouwcentrum Zuidema kan worden geïncasseerd. U heeft de keuze om dit geld op uw eigen rekening te laten storten, of deze te laten storten op rekening van Rouwcentrum Zuidema en het bedrag in mindering te laten brengen op de uitvaartnota. U bent hierbij niet verplicht de keuzes van de verzekeringsmaatschappij te volgen en kunt dus altijd gebruik maken van de diensten van Rouwcentrum Zuidema.

NazorgOok voor goede nazorg bent u bij Rouwcentrum Zuidema aan het goede adres, of het nu gaat om het opstellen van een dankadvertentie, het drukken van dankkaartjes of het adviseren bij de keuze van een grafgedenkteken, een asbestemming of een herdenkingssierraad, wij staan u met raad en daad terzijde.

Jan Zuidema en Eric ArtsUitvaartverzorgers

Rouwcentrum ZuidemaHet overlijden van een dierbare is voor nabestaanden erg ingrijpend. Er komt vaak heel veel op je af en er moeten soms op korte termijn veel besluiten genomen worden. Hierdoor is professionele hulp bijna altijd noodzakelijk. Als er 1 uitvaartonderneming is, binnen de Gemeente Moerdijk, die deze hulp kan bieden dan is dat wel Rouwcentrum Zuidema, gevestigd in Klundert en Zevenbergen.

Inrichting Rouwcentrum Zuidema in Klundert Inrichting Rouwcentrum Zuidema in Zevenbergen

Page 16: Dm 20141029

NATUURSTEEN

“Steenhouwerij Van Peer, waar aandacht,vakmanschap en toewijding vanzelfsprekend zijn..”

ST

EE

NH

OU

WE

RIJ V

AN P

EE

R bv

No

ord

ers

tra

at

65

, 4

71

4 R

A

Spru

nd

el

ww

w.v

an

-pe

er.

nl

in

fo@

van

-pe

er.

nl

GEDENKTEKENSGRAFMONUMENTENEN URNENMONUMENTEN

NATUURSTEENRESTAURATIEWERKEN

BOUW EN INTERIEUR

Iedere begrafenis of crematie is anders.

Zo ook de wijze waarop nabestaandenfamilieleden het liefst gedenken enherinneren. Een gedenkteken in de vormvan een grafmonument of urnensteen,kan daar bij horen.

Steenhouwerij Van Peer in Sprundel is,al sinds 1957, een vertrouwd adres eneen begrip op het gebied van bijzonderemonumenten.

Heeft u specifieke wensen, dan staan wiju graag terzijde om deze, als u wilt, ineen uniek gedenkteken te vertalen.

“Steenhouwerij Van Peer, waar aandacht,vakmanschap en toewijding vanzelfsprekend zijn..”

ST

EE

NH

OU

WE

RIJ V

AN P

EE

R bv

No

ord

ers

tra

at

65

, 4

71

4 R

A

Spru

nd

el

ww

w.v

an

-pe

er.

nl

in

fo@

van

-pe

er.

nl

GEDENKTEKENSGRAFMONUMENTENEN URNENMONUMENTEN

NATUURSTEENRESTAURATIEWERKEN

BOUW EN INTERIEUR

Iedere begrafenis of crematie is anders.

Zo ook de wijze waarop nabestaandenfamilieleden het liefst gedenken enherinneren. Een gedenkteken in de vormvan een grafmonument of urnensteen,kan daar bij horen.

Steenhouwerij Van Peer in Sprundel is,al sinds 1957, een vertrouwd adres eneen begrip op het gebied van bijzonderemonumenten.

Heeft u specifieke wensen, dan staan wiju graag terzijde om deze, als u wilt, ineen uniek gedenkteken te vertalen.

“Steenhouwerij Van Peer, waar aandacht,vakmanschap en toewijding vanzelfsprekend zijn..”

Iedere begrafenis of crematie is anders. Zo ook de wijze waarop nabestaanden familieleden het liefst gedenken en herinneren. Een gedenkteken in de vorm van een grafmonument of urnensteen, kan daar bij horen.Steenhouwerij Van Peer in Sprundel is, al sinds 1957, een vertrouwd adres en een begrip op het gebied van bijzonderemonumenten.Heeft u specifieke wensen, dan staan wij u graag terzijde om deze, als u wilt, in een uniek gedenkteken te vertalen.

“Steenhouwerij Van Peer, waar aandacht, vakmanschap en toewijding vanzelfsprekend zijn..”

Uw condoleance in De Reiskoffer

Voor een informeel

samen zijn

na het afscheid

van een dierbare...

Hotel De Reiskoffer - Pastoor van Breugelstraat 45 - BosschenhoofdT: 0165 - 316 310 E: [email protected] www.hoteldereiskoffer.nl

Het team van uitvaartverzorging Jack Mathijssen nodigt u uit voor

ONZE OPEN DEUR DAGop zondag 2 november tussen 11.00 en 15.00 uur.

In beide Afscheidshuizen bent u welkom om met ons kennis te maken.In Rucphen: Schijfse Vaartkant 1 B In Rijsbergen: Sint Bavostraat 18

Tarievenboekje, wilsbeschikking en de regionale Afscheidswijzer liggen voor u klaar.U kunt dan met ons ook afspreken om een wilsbeschikking door te nemen

“Laat uw nabestaanden niet achter met vragen”.

Kantoor:Sint Bavostraat 36, 4891 CJ Rijsbergen.Telefoon: 076-5963698 of 06-13185863

Kantoor:Sint Bavostraat 36

Afscheidshuizen:Sint Bavostraat 18

RijsbergenSchijfse Vaartkant 1b

Rucphen

076 5963698 www.jackmathijssen.nl

U kunt bij ons ook terecht als u elders bent verzekerd.In Rucphen houden we iedere eerstedonderdag vande maand tussen 10.00 en 12.00 uureen inloopochtend.

- OVERL IJDEN & HERDENKEN -

Rouwcentrum ZuidemaTel: 0168-405038

Een perfect verzorgde uitvaart,

een troostrijke gedachte

Betrokkenheid, persoonlijke begeleiding, aandacht voor individuele wensen en uitgebreide mogelijkheden staan voor ons centraal. Stijlvol dragen op schouders en thuisopbaring mogelijk.

Rouwcentra: Beheer van:Schanspoort 6, 4791 HC Klundert Rouwkamer De WesthoekNoordhaven 4, 4761 DA Zevenbergen Rouwkamer Zevenbergschen Hoek

Kantoor: Internet:Noordhaven 4 [email protected] DA Zevenbergen www.rouwcentrum-zuidema.nl

Page 17: Dm 20141029

- overl ijden & herdenken -

Gemiddelde uitvaart kost al snel zo’n 7000 euro

Besparen op uitvaart is vrij eenvoudig

Het is misschien niet het leukste om te doen, maar het loont te kijken naar de kosten van een uitvaart. Door keuzes te maken kun je makkelijk honderden euro’s besparen waardoor je ook een fors lagere uitvaartverzekering kunt afsluiten.

VAN ONZE REDACTIE

Kies je voor een marmeren grafsteen of eentje van graniet? Wil je in

het uitvaartcentrum een traditionele koffietafel met cake na afloop, zie

je het liefste dat de gasten wat drinken en eten bij jou thuis of laat je

ze na de plechtigheid meteen vertrekken? Laat je een kist dragen door

werknemers van het uitvaartbedrijf dragen of is het mooier als familieleden

en naaste vrienden dit doen? En misschien wel de belangrijkste vraag

die je je moet stellen is of je wilt worden begraven of gecremeerd?

Het zijn stuk voor stuk vragen die misschien geen gezellig, maar wel een

nuttig gesprek opleveren. Het geeft je namelijk een goed inzicht in de

kosten van een uitvaart. Volgens de bekende vergelijkingssite Independer

kost een gemiddelde uitvaart zo’n 7000 euro. Op basis van dit bedrag kun

je op zoek naar de meest voordelige uitvaartverzekering, maar je kunt

het zelf ook goedkoper maken door te bepalen wat je wel en niet wilt.

De kosten van een uitvaart bestaan onder meer uit bepaalde basiskosten,

een grafkist en bijbehorende steen, een rouwadvertentie in een lokale of

regionale krant, bloemen en rouwkaarten en dankbetuigingen, die vaak een

paar weken na de plechtigheid naar de nabestaanden worden verstuurd.

Op al deze uitgaven kun je eenvoudig besparen. Zo kun je kiezen voor

een betrekkelijk goedkope kist van eikenhout printfolie of eentje van

massief notenhout om maar wat te noemen. Het scheelt zo honderden

euro’s. Daarnaast is het natuurlijk een eenvoudige keuze om geen

dankbetuigingen te sturen of af te zien van een koffietafel.

RechtenEen hele belangrijke keuze is die tussen cremeren of begraven. Het

grootste verschil zijn de grafrechten. Die verschillen sterk per gemeente.

Volgens de eerder genoemde website Independer zit er tussen de

duurste en goedkoopste gemeenten een gat van wel 6500 euro. Woon

je in een gemeente waar de kosten laag zijn, dan hoeft een begrafenis

niet veel duurder te zijn dan een crematie, maar als jouw gemeente wel

veel in rekening brengt voor de jaren na het overlijden, is het zeker de

moeite waard om vanuit kostenoogpunt over cremeren na te denken.

Lang niet iedereen zal het willen, maar het is het goedkoopste om je lichaam

na overlijden beschikbaar te stellen aan de wetenschap. Het wordt dan door

een anatomisch instituut van een universiteit gebruikt voor onderwijs aan

studenten en medisch-wetenschappelijk onderzoek. Wie dit wilt, moet een

codicil invullen dat zowel door u als het anatomisch instituut bewaard wordt.

Het aantal mensen dat deze keuze heeft gemaakt is de laatste jaren overigens

enorm gegroeid. Er is zelfs sprake van een overschot aan lijken. Daarom

hanteren veel universiteiten momenteel een inschrijfstop voor onbepaalde tijd.

Begrafenis- en crematieverzorging

Ria Jongenotter

Tel: 0168 - 40 38 77 | 06 - 29 59 50 09

www.riajongenotter.nl

...Uw rouwwerk specialist

Bij ons kunt u terecht voor

deskundig advies en aandacht.

In een persoonlijk gesprek nemen wij

de tijd om aan uw wensen te voldoen.

Weet u dat u zelf uw bloemist

kunt uitkiezen en ook als

verzekerde heeft u vrije keuze.

Alle prijsklasse mogelijk!

Bel 0168-405563

of kom langs: Brugstraat 1 te Klundert

Page 18: Dm 20141029

Markt 38 | Etten-Leur | Tel. 076-5012896

UUrwerken, GoUd, Zilver, reparatie-inrichtinG

SeeYou gedenksieraden mogen met recht

uniek en stijlvol genoemd worden. Deze

sieraden symboliseren het afscheid nemen

én het gezien worden van uw dierbare en

laten als geen ander zien waarom ze dicht

bij het hart gedragen worden.

Voor info: kom naar onze winkel

Gedenksieraden

Wat is er nu mooier dan een uniek sieraadaangepast aan uw herinneringen van een geliefde die u mist. Omdat afscheid nemen iets is wat we niet graag doen draagt u op deze manier uw geliefde voor altijd dichtbij. Vanwege de vele mogelijkheden die bijna oneindig zijn en ieder zijn persoonlijke wensen heeft verdiepen wij ons graag in uw wensen enherinneringen om samen met u tot iets moois tekomen. Een uniek herinneringssieraad is mogelijkin goud, zilver, staal of leder.

Molenstraat 42 4881CS ZundertTel. (0031) 076-5972620

[email protected]

S T I C H T I N G HEDEN EN VERLEDEN

S T I C H T I N G HEDEN EN VERLEDEN Opgericht bij notariële akte d.d. 24 juli 2007 Voorzitter: Gerard Boot De stichting vraagt voor haar verzameling

DOODS- BID EN DEVOTIE-PRENTJES OVERLIJDENSBERICHTEN Voor complete verzamelingen kunnen wij een afspraak met u maken en een eventuele vergoeding is bespreekbaar. Van een overledene zouden wij steeds gaarne in het bezit komen van een bidprentje en/of een kerkboekje en overlijdensbericht voor ons archief. U kunt deze opzenden. Wat de stichting nog meer doet en verzamelt kunt u vinden op onze website.

AFGEVEN KAN IEDERE ZATERDAG Tussen 10.00 en 12.00 uur Ettenseweg 75 (achterom) 4891 XT Rijsbergen Bereikbaar op : 06 22 41 43 07

www.bootrijsbergen.nl kopje stg. heden en verleden Giften welkom op Bankrekeningnummer RaBo 1325.23.140 ter bestrijding voor onze kosten.

Wij zijn van mening, als stichting, dat het 1e graf op het huidige kerkhof bewaard dient te blijven voor het nageslacht. Daarvoor kunt u ook een vrijblijvende gift storten op deze bankrekening.

TIP: Knip deze advertentie uit en bewaar deze.

Opgericht bij notariële akte d.d. 24 juli 2007 Voorzitter: Gerard Boot

De stichting vraagt voor haar verzameling

DOODS- BID- EN DEVOTIE-PRENTJESOVERLIJDENSBERICHTEN

Voor complete verzamelingen kunnen wij een afspraak met u maken en een eventuele vergoeding is bespreekbaar. Van een overledene

zouden wij steeds gaarne in het bezit komen van een bidprentje en/of een kerkboekje en overlijdensbericht voor ons archief. U kunt deze

afgeven. Wat de stichting nog meer doet en verzamelt kunt u vinden op onze website.

AFGEVEN KAN IEDERE ZATERDAG tussen 10.00 en 12.00 uurEttenseweg 75 (achterom) 4891 XT Rijsbergen

Bereikbaar op : 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl kopje stg. heden en verleden

Giften welkom op Bankrekeningnummer NL95 RABO 0132 5231 40 ter bestrijding van onze kosten. Wij zijn van mening, als stichting, dat het 1e graf op het huidige kerkhof bewaard dient te blijven voor het nageslacht. Daarvoor kunt u ook een vrijblijvende gift storten op deze bankrekening.

TIP: Knip deze advertentie uit en bewaar deze.

H et adres voor al uw bloemwerk

snijbloemen • boeketten • grote sortering kamer-planten tuinplanten • potteriën • decoratieartikelen

René en Katinka CappetijnNieuwlandweg 2 - Oudenbosch

tel: 0165 - 312908 - fax: 0165 - 322829 - e-mail: [email protected]

snijbloemen • boeketten • grote sortering kamerplanten• tuinplanten • potterieën • decoratieartikelen

Het adres voor uw rouwbloemwerk

uw bloemwerk

René en Katinka CappetijnNieuwlandweg 2 - Oudenbosch

tel: 0165 - 312908 - fax: 0165 - 322829 - e-mail: [email protected]

uw bloemwerk

René en Katinka CappetijnNieuwlandweg 2 - Oudenbosch

tel: 0165 - 312908 - fax: 0165 - 322829 - e-mail: [email protected]

Ook voor een persoonlijk advies.

www.monicaoudenbosch.nl

bloemwerk

Maatwerkvoordelenmet

1396

4

Appelaarseweg 14, 4793 EK FijnaartT (0168) 46 35 50, F (0168) 46 33 60 E [email protected]

www.cjnotarissen.nl

UitnodigingHet Advocatenkantoor Asselbergs en Klinkhamer Advocaten te Etten-Leur, dat de belangen behartigt van een aantal gedupeerden van neuroloog Sanders van het Amphia ziekenhuis, organiseert een algemene informatiebijeenkomst op maandag 18 februari a.s. om 19:30 uur in het Trivium Hotel & Spa, Trivium 72 te Etten Leur. De informatiebijeenkomst, die vrij toegankelijk is, heeft tot doel mogelijk gedupeerden te informeren over hun juridische positie en mogelijkheden. Bent u niet in de gelegenheid om de bijeenkomst bij te wonen dan kunt u op www.letselzaken.com uw gegevens achterlaten waarna een van de letselschade advocaten persoonlijk contact met u zal opnemen.

Bredaseweg 161 4872 LA Etten-Leur t. 076 502 20 80 [email protected] www.ak-advocaten.eu

Verlies, rouw en het verdelen van de erfenis vormen een emotioneel levensfeit waarmee iedereen onherroepelijk wordt geconfronteerd. Alles wat zich in de familie heeft afgespeeld aan liefde, erkenning en waardering wordt in de heftige fase rond het overlijden van ouders door de broers en zussen gewogen en verrekend.

Aan het woord zijn Sanne Odekerken en Anoeska van Ginderen van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten te Etten-Leur, specialisten op het gebied van erfrecht.

Sanne vertelt: “Erfgenamen kunnen het vaak niet eens worden over de afwikkeling van de erfenis. Bijvoorbeeld omdat er in het verleden schenkingen hebben plaatsgevonden of dat één van de erfgenamen zich bevoordeeld of juist benadeeld voelt bij de overname van de ouderlijke woning of het familiebedrijf. Ook kan onenigheid bestaan over de uitgevoerde taken of de toegekende bevoegdheden van de executeur.

Anoeska ziet in toenemende mate discussies over de erfenis ontstaan. “We ervaren dat het voeren van gerechtelijke procedures prevaleert boven het aanzien van de familie dat wordt geschaad. Een andere oorzaak zit in het steeds vaker voorkomen van samengestelde gezinnen. Het belang van het intact houden van de familiebanden is dan minder aanwezig. Denk aan het hertrouwen van een van de ouders waardoor stiefouders een rol kunnen gaan spelen. De aanwezigheid van eventuele stiefkinderen maakt de zaak nog complexer.”

Sanne en Anoeska kunnen aan de hand van hun expertise een objectieve analyse geven. Is de verdeling eerlijk verlopen? Zijn er mogelijkheden voor het voeren van een gerechtelijke procedure? Heeft een executeur zijn werk naar beste vermogen gedaan? Uit ervaring weten zij dat het onderliggende probleem heel vaak zit in frustraties uit het verleden: “Als we die angel eruit kunnen halen, dan ligt de oplossing dichtbij”.

Tijdens het gratis spreekuur: iedere donderdag tussen 09:00 – 10:00 uur kunnen allerhande vragen met betrekking tot het erfrecht gesteld worden.

UitnodigingHet Advocatenkantoor Asselbergs en Klinkhamer Advocaten te Etten-Leur, dat de belangen behartigt van een aantal gedupeerden van neuroloog Sanders van het Amphia ziekenhuis, organiseert een algemene informatiebijeenkomst op maandag 18 februari a.s. om 19:30 uur in het Trivium Hotel & Spa, Trivium 72 te Etten Leur. De informatiebijeenkomst, die vrij toegankelijk is, heeft tot doel mogelijk gedupeerden te informeren over hun juridische positie en mogelijkheden. Bent u niet in de gelegenheid om de bijeenkomst bij te wonen dan kunt u op www.letselzaken.com uw gegevens achterlaten waarna een van de letselschade advocaten persoonlijk contact met u zal opnemen.

Bredaseweg 161 4872 LA Etten-Leur t. 076 502 20 80 [email protected] www.ak-advocaten.eu

Een objectieve analyse

Page 19: Dm 20141029

Met dank aan rouwadvertenties.nu (Hellenique)

Een laatste groet, een intense uiting van liefde

Ondanks zijn strijdkracht is onze Twan op dinsdag 14 augustus rustig ingeslapen. We zijn verdrietig maar ook dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft.

Henk en Els van Oosten - KlaarJasper Denise & Edward Asraël

Twan is thuis. Je kunt Twan nog een bezoekje brengen op donderdagavond van 19.00 - 19.30 uur.

De afscheidsbijeenkomst is op vrijdag 17 augustus om 10.00 uur in de aula van ‘De Kievitsbloem’, Oostranddreef 1 in Lelystad. Aansluitend brengen we Twan naar zijn graf.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het restaurant van Natuurpark Lelystad, Vlotgrasweg 11.

Corr. adres: Familie Van Oosten, Waterland 5, 8245 GG Lelystad

Twan van Oosten

* 9 juni 1993 † 14 augustus 2012

Rouwadvertenties worden om verschillende redenen geplaatst. Het kan een aankondiging zijn om familie, vrienden en bekenden van de overledene te bereiken en tevens kan de advertentie dienen als een laatste groet, een intense uiting van liefde, vriendschap en respect.

Rouwadvertenties worden steeds persoonlijker. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van opmaaktechnieken om afbeeldingen, foto’s kleuren en speciale vormgevingen in het familiebericht te verwerken.

Met het lokale huis-aan-huis bereik van De Bode komt uw rouwadvertentie ook daadwerkelijk bij degenen die u dierbaar zijn.

- OVERL IJDEN & HERDENKEN -

Juridisch dienstverlener DAS ziet het aantal confl icten tussen kinderen en stiefouders over erfenissen toenemen. De groei komt doordat kinderen sinds 2003 het recht hebben om een deel van de erfenis op te eisen.

DOOR ADDO SPRANGERS

Kinderen letten volgens erfrechtjurist Irene Gorissen

van DAS extra op de centen als er een stiefouder

in beeld is, vooral als zij al volwassen waren. Zij

vragen vaak of het kan worden voorkomen dat

bezittingen in handen van de stieffamilie komen

te vallen. Dat doen de kinderen omdat ze een

minder sterke band voelen met hun stieffamilie

waardoor het vertrouwen vaak ontbreekt. “Steeds

meer kinderen kennen hun rechten en zijn bereid

ze op te eisen,” aldus Gorissen in het blad Metro.

EscalatieHet verdelen van erfenissen gaat meestal in

goed overleg. Als mensen bij DAS aankloppen,

is het volgens haar eigenlijk al geëscaleerd.

“Uiteindelijk blijkt het vaak niet eens meer om

het geld te gaan, maar vooral over heel veel oud

zeer,” zo stelt Gorissen. “Kinderen die zich soms

jarenlang te kort gedaan voelen, willen koste wat

kost voor eens en altijd hun recht halen. Ook als

dat de relatie met de stieffamilie verpest.”

AfdwingenKinderen raken steeds vaker in confl ict met

stiefouders over de erfenis van hun overleden ouder.

Sinds 2003 is het voor kinderen namelijk mogelijk om

het erfdeel van de eerst overleden ouder te claimen

als de nog levende vader of moeder hertrouwt.

Meestal gaat dit in goed onderling overleg, maar als

de verhoudingen binnen de familie verstoord zijn, kan

dit bijzonder moeilijk zijn. Als de laatste biologische

ouder ook overlijdt, staan kinderen en stiefmoeder of

-vader recht tegenover elkaar bij het verdelen van de

bezittingen. Zolang er geen testament is dat anders

bepaalt, hebben kinderen recht op een deel van de

erfenis en kunnen dit wettelijk ook afdwingen.

Overleg blijkt moeilijk bij verstoorde verhoudingen

Erfenis vaak splijtzwamtussen kinderen

en stiefouders

Page 20: Dm 20141029

- overl ijden & herdenken -

Waarvoor staan deze vieringen op 1 en 2 november?

allerheiligen & allerzielenOver de hele wereld vieren mensen op 1 november Allerheiligen. Een dag later is het Allerzielen. Waarbij staan mensen stil op deze dagen?

Allerheiligen is een christelijk feest ter nagedachtenis

aan alle heiligen en martelaren. Martelaar - afgeleid van

het Griekse woord martus, dat getuige betekent - was

de eretitel voor mensen die bij de christenvervolgingen

in het Romeinse rijk hun trouw aan het christelijke

geloof met de dood moesten bekopen.

In het jaar 837 riep paus Gregorius IV 1 november

uit als katholieke gedenkdag. Onder meer in België,

Frankrijk, Italië, Polen en Spanje is het een nationale

feestdag. In ons land werd deze vrije dag in 1968

verplaatst naar de eerste zondag na 1 november.

Allerheiligen en Allerzielen zijn nauw met elkaar

verbonden. Allerzielen zou in het jaar 998 voor het

eerst gevierd zijn, maar pas in de dertiende eeuw

de naam Allerzielen hebben gekregen. Op deze dag

herdenken mensen overledenen. Nabestaanden

plaatsen bloemen op het graf. Soms worden er in

familiekring wafels of pannenkoeken gebakken.

Allerheiligen en Allerzielen zijn de dagen waarop in de

rooms-katholieke kerk de onderwerpen dood en leven

na de dood aan de orde komen. Bij de kerkelijke viering

van Allerheiligen wordt het thema van het einde der

tijden behandeld. Er worden missen opgedragen aan

alle heiligen en kerkhoven bezocht. Het leven van de

heiligen die in de hemel verblijven wordt herdacht en

als voorbeeld gesteld voor een goed christelijk leven.

De voorbereidingen voor beide dagen vinden vaak

plaats op allerheiligenavond. In de middag en avond

van Allerheiligen worden voorbereidingen getroffen voor

Allerzielen.

In rooms-katholieke streken maken mensen kerkhoven

schoon en versieren deze met bloemen. In veel parochies

is het gebruikelijk dat wanneer er een parochiaan uit de

kerk wordt begraven er een kruisje wordt opgehangen met

daarop de naam van de overledene. Op de eerstvolgende

Allerzielen komt de familie van de overledene naar

de mis om het kruisje in ontvangst te nemen.

Page 21: Dm 20141029

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

Aanbiedingen geldig van woensdag 29 oktober t/m dinsdag 4 november 2014

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Het pakt voordelig uit bij Action

KIJK OP ACTION.NL

KERSTHOBBY ARTIKELENmaak je eigen MDF kersthangers of –fi gurendiverse leuke varianten

029

STEEKSCHUIMBLOK23x11x7.5 cm

THEELICHTEN75 STUKSca. 6 branduren

CADEAUTIP

PER STUK

DAMESHUISPAKfl eecediverse kleurenmaten S-XL

7 95

DAMESJACKPUdiverse kleurenmaten S-XL

LANTAARNGRIJS16x16x38 cm

DAMES/HERENFLEECEVESTdiverse kleurenmaten S-XL

249

175 7 99

449 1295

HUIL BABYPOPmet reiswieghuilt als ze haar speen verliest, met slaapoogjes, afmeting ca. 38 cmkeuze uit 2 varianten

7 95

229

299

199

NIVEABADCREMEdiverse soorten 750 ml

XL SOFTDIEROF HANDPOP DINOkeuze uit dino's of wilde dieren

THERMOLEGGING OF PANTYpolyester/elastan100 deniermaten S-XXXL

EXTRA DIKKEKWALITEIT

895

LAVALAMPterug van weggeweest!een zeer mooie designlamp voor ontspanning en decoratie kleur of glitter incl. adapter

22x22x50 cm 7.9528x28x68 cm 14.95

DECORATIESTEKERnajaar0.59

DECORATIEMOSMIX100 gram0.69

RUITENSPROEIERANTIVRIESbescherming tot -15 °C5 liter2.19RUITENSPROEIERANTIVRIESbescherming tot -25 °C5 liter2.99

THEELICHTHOUDERhuis met tekstmetaal9.5x9x18 cm1.4913.5x9x31 cm2.99LED DISCO

PROJECTORvoor een fantastisch licht effect 10W 220-240V14.95

DIVERSEHOBBY ARTIKELENideaal voor het beplakken van MDFvoor het creëren van de leukste creaties0.59

POPPENKLEDINGdiverse modellen voor poppen van 40-45 cm1.99

SANEXDEOSPRAYdiverse soorten150 ml1.49

SPAANSESLOFFENdiverse kleurenmaten 36-411.85

MAGNUMRUITENWISSERdiverse matenhoogwaardige kwaliteiteenvoudig te monterenmade by

449

149

lange levensduur en aerodynamisch

90x200 cm 2.3990x220 cm 2.49140x200 cm 3.49180x200 cm 3.99180x220 cm 4.49

JERSEYHOESLAKENgeschikt voor een ledikantwit of off-white60x120 cm

Page 22: Dm 20141029

Uitnodiging raadsvergaderingenDonderdag 30 oktoberDe gemeenteraad vergadert op donderdag 30 oktober 2014. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. In deze vergadering worden besluiten genomen over de beleidsnota’s en verordeningen in het kader van de Participatie-wet, Wmo gemeente Moerdijk 2015-2017 en Zorg voor Jeugd West-Brabant West.

Donderdag 6 novemberDe gemeenteraad vergadert op donderdag 6 november 2014. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. In deze vergadering komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

- Beleidskader armoedebeleid 2014 – 2017;- Preventie en handhavingsplan alcohol;- Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek;- Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart voor West-Brabant.

Via http://moerdijk.raadsinformatie.nl kunt u de raadsvergaderingen (ook na afloop) beluisteren. De besluitenlijsten worden achteraf zo snel mogelijk op de website geplaatst. Neem voor meer informatie contact op met de raadsgriffier, de heer H.D. Tiekstra, via telefoon 14 0168 of e-mail [email protected].

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 154761 BJ Zevenbergen

OpeningstijdenMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uur

PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten buiten kantoortijd: 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEENTE MOERDIJK29 OKTOBER 2014

FOTO VAN DE WEEK:

‘ De polder maakt zich klaar voor de winter’

Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar [email protected]. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

Ingezonden door Alois van Mingeroet (Fotoclub Moerdijk)

60 jaar WeeKmarKTZeVenBergen

De allereerste weekmarkt in Zevenbergen vond plaats op De Markt in Zevenbergen op donder-dag 15 juli 1954, van 09.00 uur tot 14.00 uur. De komende maand staat daarom in het teken van het 60 jarig bestaan van de weekmarkt in Zevenbergen.

Op donderdag 6 november vindt om 10.30 uur de officiële aftrap van deze feestmaand plaats. Wet-houder Zwiers zet tijdens de aftrap verschillende kooplieden in het zonnetje. Alle kooplieden die langer dan 25 jaar op de weekmarkt staan wor-den gehuldigd omdat ze 25, 30, 40, 45 of zelfs 50 jaar op de weekmarkt staan. Verder vinden er tot 4 december verschillende acties plaats in het kader van de feestmaand. Er zijn leuke prijzen te winnen en donderdag 4 december is zwarte piet natuurlijk ook aanwezig.

In grote lijnen is er niet zo veel veranderd met de weekmarkt in Zevenbergen. De branches die er 60 jaar geleden begonnen, staan er in grote lijnen nog steeds en de marktdag is nog steeds hetzelfde. Nadat het vele jaren een middagmarkt is geweest, is het inmiddels wel een markt van 10.00 uur tot 16.00 uur. Het aantal kramen is eigenlijk ook nagenoeg hetzelfde gebleven. Velen hebben echter hun kramen ingeleverd voor een moderne verkoopwagen en andere kooplieden hebben inmiddels twee of zelfs meer kramen in gebruik.

Team Bosselaar van startVanaf volgende maand start het team buurtpreven-tisten in de wijk Bosselaar in Zevenbergen met een groep van ruim 45 buurtbewoners. Woont u in de wijk Bosselaar en wilt u ook een steentje bijdra-gen? Neem dan contact op met de coördinator via [email protected].

Bijeenkomsten Klundert en WillemstadBinnenkort organiseert de gemeente voor Klundert en Willemstad bijeenkomsten over buurtpreventie.

De bijeenkomst voor de inwoners van Klundert vindt plaats op dinsdag 25 november om 19.30 uur in de Niervaert in Klundert. Inwoners van de kern Klundert krijgen hiervoor een uitnodiging in de brievenbus.

De bijeenkomst voor de inwoners van Willemstad

vindt plaats op dinsdag 9 december. Nadere infor-matie hierover volgt nog.

meer informatieKijk voor meer informatie over buurtpreventie op www.moerdijk.nl/buurtpreventie

Op 1 januari 2015 gaat er van alles veranderen. Flink wat taken op het gebied van jeugdhulp, langdurige zorg en werk gaan naar gemeen-ten. nu liggen deze taken nog bij het rijk, de provincie en de zorgkantoren. Het zijn de sociale voorzieningen die we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd om kwetsbare men-sen in onze samenleving te ondersteunen. We noemen de veranderingen de decentralisaties in het sociaal domein. Omdat het er drie zijn, korten we het af naar ‘de 3D’s’.

Welke taken krijgt de gemeente er bij?Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoor-delijk voor de ondersteuning van kwetsbare groepen in de samenleving. Gemeenten krijgen er de volgende taken bij:• Ondersteuningomzelfstandigtelevenvooroude-

ren en mensen met een beperking (Wmo)• Ondersteuning bij vragen over opvoeden en

opgroeien (jeugdhulp) • Ondersteuningbijinkomenenhetzoekenvanwerk

(participatiewet)

als u nu al zorg of ondersteuningontvangt: er verandert niet meteen iets voor uAls u nu afspraken heeft gemaakt of een indicatie heeft voor zorg en ondersteuning in 2015, dan ver-andert er in de meeste gevallen niet meteen iets voor

u. Voor iedereen die nu zorg of ondersteuning krijgt, maken we samen met de zorg- en welzijnsorganisaties afspraken over het voortzetten van de zorg in 2015. We zorgen ervoor dat iedereen tijdens en na de over-gang juiste en goede zorg krijgt. In de loop van 2015 kan er in uw specifieke situatie wel wat veranderen. Daarover word u ruim op tijd persoonlijk geïnformeerd.

Zorg en ondersteuning die past bij uw leven en uw behoeftenMet de nieuwe zorg en ondersteuning willen we liever voorkomen dan genezen. We maken het zo eenvoudig mogelijk om bij de gemeente terecht te kunnen. Als u voor een familielid, vriend of buurman/vrouw zorgt, helpen we u ook graag met ondersteuning.Als u meerdere zorg- en ondersteuningsvragen heeft, dan komt er straks één team dat afstemt welke ondersteuning er nodig is en daar met u afspraken over maakt. De hulp die we bieden kan verschillen van mens tot mens, we bieden geen standaardpakketten. U ontvangt hulp die past bij uw eigen situatie en aan-vullend is op uw eigen mogelijkheden.

aanleiding voor de veranderingenAlle gemeenten in Nederland krijgen deze taken erbij van de landelijke overheid. Nu worden deze zorg- en ondersteuningsdiensten door verschillende organisa-ties geregeld. Door meer taken bij de gemeente te leggen, kunnen verschillende problemen binnen één gezin/huishouden in één keer aangepakt worden. U heeft dus met minder mensen en met minder regels te maken als u ondersteuning nodig heeft. Dat werkt beter voor iedereen én geeft minder kosten voor de samenleving. Door deze verandering houden we zorg en ondersteuning betaalbaar.

Waar u nu terecht kunt voor hulp en ondersteuningKomt u er zelf of met hulp van familie, vrienden, buren of vrijwilligers niet meer uit? Belt u dan gerust naar de gemeente met uw vraag (telefoonnummer 14 0168).

meer informatieKijk voor meer informatie op www.moerdijk.nl/3decentralisaties. U kunt hiervoor ook met de gemeente bellen via tel. 14 0168.

BUUrTPreVenTIe

jeUgD, ZOrg en WerK VanaF 2015

Page 23: Dm 20141029

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

DRANK- EN HORECA-VERGUNNING COMMERCIEEL

De burgemeester heeft een drank- en horecavergun-ning verleend aan:• De Zwaan, Hoofdstraat 1 in Zevenbergschen Hoek

(verzonden 17 oktober 2014)

BezwaarEr kan bezwaar worden ingediend door belanghebben-den binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Het bezwaar moet worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk.

Exploitatievergunningcommercieel

De burgemeester heeft een exploitatievergunning ver-leend aan:• De Zwaan, Hoofdstraat 1 in Zevenbergschen Hoek

(verzonden 17 oktober 2014)

BezwaarAls u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de burgemees-ter van de gemeente Moerdijk.

EVENEMENTENVERGUNNING

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:• Het houden een wintermarkt in het Thomas-

huis aan de Markt 32 in Standdaarbuiten op 13 december 2014 van 11:00 uur tot 16:00 uur (verzonden 16 oktober 2014)

• Het houden van een mosselfeest voor leden van de v.v. de Kogelvangers in de kantine aan de Grintweg 2 in Willemstad op 13 december 2014 van 17:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 16 oktober 2014)

• Het houden van een stamppottenavond voor leden van v.v. de Kogelvangers in de kan-tine aan de Grintweg 2 in Willemstad op 8 november 2014 van 18:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 22 oktober 2014)

• Het houden van de jaarlijkse Snertloop in Standdaarbuiten op 27 december 2014 van 12:00 uur tot 16:00 uur (verzonden 22 okto-ber 2014)

• Het houden van een najaarsmarkt in de Fen-dertshof aan de Kerkring 21 in Fijnaart op 29 november 2014 van 19:00 uur tot 16:00 uur (verzonden 22 oktober 2014)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-dure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangstVeerstraat 16 in Standdaarbuiten verbouwen van een 2 onder 1 kap woning 14 oktober 2014Hoefbladstraat 2 in Zevenbergen bouwen van een aanbouw 16 oktober 2014Oostelijke Randweg 6 in Moerdijk bouwen van een werkplaats 14 oktober 2014Molenberglaan 19 in Klundert plaatsen van een erfafscheiding 21 oktober 2014

Adres Omschrijving project Datum ontvangstLangeweg-Zuid 4 in Standdaarbuiten wijzigen van de inrichting 15 oktober 2014

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingspro-cedure van toepassing is:

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 15 oktober 2014 tot en met 22 oktober 2014 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum verzondenWillem-Alexanderlaan 30 in Zevenbergen plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 22 oktober 2014Wethouder Trompersstraat 40 in Langeweg plaatsen van twee dakkapellen 17 oktober 2014Molenstraat 36 in Fijnaart starten van een bedrijf aan huis (activiteit waarvoor vergunning is verleend: handelen in 22 oktober 2014 strijd met regels ruimtelijke ordening) Zuidrand 5 in Zevenbergen wijzigen van het gebruik van bedrijfsruimte naar balletstudio 17 oktober 2014Campagneweg 10 in Zevenbergen realiseren van een keerwand 22 oktober 2014Zuidhaven 119 in Zevenbergen vervangen van de pui 22 oktober 2014

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

Vertrokken naar onbekende bestemming

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van burgemeester en wethouders. Voor meer informatie, zie de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda.

Geslachtsnaam en voorletters Geboortedatum Adres Datum beslissing Ooye, Esmeralda E.L.H.M. 28-11-1979 Zuidhaven 141, 4761 CW Zevenbergen 20-10-2014

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 14 oktober 2014 het Privacyregle-ment en de Regeling beheer en toezicht basisregistra-tie personen hebben vastgesteld.Het Privacyreglement en de Regeling beheer en toe-

zicht basisregistratie personen treden in werking met terugwerkende kracht op 6 januari 2014 en liggen voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze zijn tegen betaling van de kosten verkrijg-baar en vanaf het moment van inwerkingtreding te

raadplegen op http://www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Schrauwen van de afdeling gegevensbeheer.

Vaststelling privacyreglement en regeling beheer en toezicht basisregistratie personen

MELDINGEN WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende meldingen (artikel 8.41 Wm) zijn ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer• Residence Waterweelde BV, Zwaluwsedijk 11 in Moerdijk voor het veranderen van de inrichting.

• Klaverhof V.O.F., Klaverpolderseweg 2 in Moerdijk voor het oprichten van de inrichting

• Van Dam BV, Plaza 16 in Moerdijk voor het oprichten van de inrichting

BEKENDMAKINGENHieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergun-ningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tij-dens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

Op 18 november 2014 houdt gemeente Moerdijk weer speeddates met lokale ondernemers. Tijdens de avond kunnen de ondernemers met de gemeente en ook met elkáár kennismaken. Moerdijkse ondernemers zijn op 18 november vanaf 19.00 uur welkom in het gemeentehuis. Om 19.30 uur is het

openingswoord. Aansluitend starten de ‘speeddates’: gesprekken van 10 minuten met verschillende medewerkers van de gemeente.Het aanmelden voor de speeddates kan tot 7 november via www.moerdijk.nl/speeddate.

Speeddates Moerdijkse ondernemers met gemeente

Page 24: Dm 20141029

sport

pAGINA 24

Uitslagen zaterdag 25 oktoberSeolto 1-SSS 1 2-4Seolto 2-Kogelvangers 3 1-0Seolto 4-ASWH 5 4-5Unitas’30 A2-Seolto A1 1-3Tholense Boys B1-Seolto B1 1-2Seolto C1-SC Kruisland C1 4-3Seolto D2-Cluzona D3 0-0Seolto E2-WDS’19 E3 3-1Seolto E3-SJO Prinsenland E3 15-1Good Luck F2G-Seolto F2 2-2Seolto MP1-TVC MP3 6-4

Programma zaterdag 1 novemberSeolto A1-RSV A1

Seolto B1-METO B1SC Gastel C2-Seolto C1DHV D1-Seolto D1Alliance D4-Seolto D2Seolto E1-Roosendaal E3Seolto E2-Be Ready E2Seolto E3-Beek Vooruit E9DSE F1-Seolto F1SVC F2-Seolto F2TPO MP1-Seolto MP1Feyenoord AV1-Seolto 1Seolto 2 uitgesteldSeolto 3-Rijsoord 8Nieuw Lekkerland 5-Seolto 4DVO’60 5-Seolto 5

VV Seolto

Uitslag jeugd Zaterdag 25 oktoberSVC A1-DVO A1: 5-1Roosendaal C4-SVC C1: 4-2Uitslag senioren Zondag 26 oktoberSVC 1-ODIO 1: 1-5Steenbergen 3-SVC 2: 2-3Roosendaal 10-SVC 3: 2-2Dubbeldam 8-SVC 4: 2-0SVC Vr1-TPO Vr1: 1-3Programma jeugd Zaterdag 1 november ODIO A1-SVC A1 14:30SVC C1-DVO C2 12:30MOC D3-SVC D1 10:00SVC E1-Papendrecht E2 10:30SC Gastel F2-SVC F1 09:00SVC F2-Seolto F2 09:30

Programma senioren Zondag 2 novemberWVV 1- SVC 1 14:30SVC 2-Cluzona 2 12:00SVC 3 vrijSVC 4-TPO 2 10:00SC Kruisland 4-SVC 5 10:00DEVO Vr2-SVC Vr1 14:00

Algemene LedenvergaderingWoensdag 29 oktober is er om 19:30 uur een algemene ledenvergadering in de kan-tine van vv SVC. Aangezien de volgende belangrijke zaken op de agenda staan is uw aanwezigheid bijzonder belangrijk. Voorzitter Eric v.d. Perk treedt af en is niet herkiesbaar, se-cretaris Johan van de Klundert treedt af en is niet herkiesbaar, bestuurslid Louis

Koevoets jr. treedt af en is niet herkies-baar, bestuurslid Christian Rebbens treedt af en is niet herkiesbaar, bestuurslid Bart Leeuwangh treedt af en is niet herkies-baar. Daarnaast is er een vacature voor de functie van penningmeester. Kortom, meer dan genoeg redenen voor eenieder om woensdagavond om 19.30 uur in de kantine van SVC aanwezig te zijn.

Halloween-bingoZaterdag 1 november staat de Halloween-bingo op de agenda van de activiteiten-commissie. Deelnemers en ouders zijn welkom vanaf 18.45 uur in de kantine van SVC. Net zoals voorgaande jaren vinden ze het heel leuk als je wat tijd en energie in je kleding stopt en je die aanpast aan het thema van deze gezellige avond.

SVC nieuws

Uitslagde Fendert E1-DVO’60 E1 6-3de Fendert E5-BSC E5 2-4de Fendert F2-Hoeven F2 9-1de Fendert D1-Kogelvangers D1 0-2de Fendert A1-Achtmaal A1 0-0de Fendert MB1-Kruiningen MB1 1-4de Fendert 2-Baronie 2 3-1de Fendert 1-Den Bommel 1 2-2DVO’60 F1-de Fendert F1 7-1Halsteren F4-de Fendert F3 3-1Cluzona MD1-de Fendert MD1 0-5Schijf C1-de Fendert C2 3-0F.c. Bergen 3-de Fendert 3 1-7Hoeven C1-de Fendert C1 3-4Odio B1-de Fendert B2 3-1Good Luck 6-de Fendert 4 1-4Dinteloord 4-de Fendert 5 3-2Meto B1-de Fendert B1 4-0Victoria’03 3-de Fendert 2 (zo) 2-7

GSBW VR1-de Fendert VR1 (zo) 1-3Divo 3-de Fendert 3 (zo) 10-0Programma Woensdag 29 oktoberde Fendert C2-Steenbergen C3 19.00Zaterdag 1 novemberde Fendert D3-Oranje Blauw’14 D1 08.45de Fendert E3-Noordhoek E1 08.45de Fendert E4-S.c. Gastel E4 08.45de Fendert B2-MOC’17 B3 10.00de Fendert C1-Baronie C3 10.00de Fendert MP1-Unitas’30 MP2 10.15de Fendert MB1-Victoria’03 MB1 11.30de Fendert C2-BSC C2 12.00de Fendert 3-Kruiningen 3 12.30de Fendert 4-Zwaluwe 5 14.30de Fendert VE1-Steenbergen VE1 14.30de Fendert B1-Roosendaal B3 14.30DVO’60 MD1-de Fendert MD1 08.45MZC’11 E3-de Fendert E2 09.00Hoeven F2-de Fendert F2 09.00

MOC’17 F11-de Fendert F3 10.00HZ’75 MP1-de Fendert MP2 10.00Alliance E1-de Fendert E1 10.30BSC E5-de Fendert E5 11.00Kogelvangers MP2-de Fendert MP3 11.00WHS 2-de Fendert 2 12.00VVC’68 VR1-de Fendert VR1 12.00Alliance B3-de Fendert B3 12.30Cluzona D1-de Fendert D1 13.00Grenswachters A1-de Fendert A1 14.00Smerdiek 1-de Fendert 1 15.00Zondag 2 novemberde Fendert 3 (zo)-Sprundel 6 10.00de Fendert 2 (zo)-DEVO 2 11.00de Fendert VR1 (zo)-Sc ‘t Zand VR2 11.00Maandag 3 novemberde Fendert D2-Victoria ‘03 D3 18.30de Fendert B3-Steenbergen B3 20.00Donderdag 6 novemberMOC’17 VE1-de Fendert VE1 20.00

Info vv de Fendert

Uitslagen zaterdag 25 oktoberVirtus A1-Oranje Wit A2 0-1Virtus A2-DIOZ A1 0-2Virtus B1-Sleeuwijk B1 4-0Pelikaan B4-Virtus B3 3-0Virtus B4-TPO B1 2-2JEKA C2-Virtus C1 2-0JEKA C4-Virtus C2 3-1Terheijden D1-Virtus D1 3-9Virtus E1-Alliance E1 4-4EBOH E1-Virtus E2 7-0Unitas’30 E4-Virtus E3 1-3Virtus VR1-IFC VR1 0-3Virtus MA1-ST SC Welberg/NVS MA1 2-9Zondag 26 oktoberBeek Vooruit 1-Virtus 1 1-2SC Gastel 3-Virtus 2 0-1Virtus 3-SC Emma 2 2-3Virtus 4-SC Gastel 4 2-8Virtus 5-Internos 11 3-3

Be Ready VR1-Virtus VR1 4-3Programma woensdag 29 oktoberRoosendaal D4-Virtus D3 19.15Zaterdag 1 novemberUnitas’30 5 za-Virtus 2 za 14.30Haarsteeg G1G-Virtus G1 14.30Dubbeldam A1-Virtus A1 14.30DEVO A1-Virtus A2 14.30VVGZ B1-Virtus B1 12.30Virtus B2-Grenswachters B1 11.15Virtus B3-Papendrecht B3 12.45Moerse Boys B2-Virtus B4 13.00Virtus C1-Terheijden C1 14.30Virtus C2-Beek Vooruit C4 12.45Virtus C3-Baronie C9 13.00Virtus D1-DVO’60 D1 10.00Beek Vooruit D3-Virtus D2 10.00Kogelvangers D2G-Virtus D3 09.00DEVO D2-Virtus D4 11.00VVR E1-Virtus E1 09.00

SC Emma E1-Virtus E2 09.45Virtus E3-Hoeven E2 10.00Roosendaal E7-Virtus E4 10.15SC Gastel E5G-Virtus E5 09.30Virtus F1-Unitas’30 F2 10.00Virtus F2-Klundert F1 09.00Roosendaal F7-Virtus F3 09.00Virtus F4-Kogelvangers F2 09.00JEKA F11G-Virtus F5G 08.30Wieldrecht VR1 za-Virtus VR1 za 12.00SC Gastel MC1-Virtus MC1 12.30DSE MD1-Virtus MD1 09.00Virtus M1-Internos M1 09.00Zondag 2 novemberVirtus 1-Dubbeldam 1 14.30Virtus 2-Rood Wit W 3 12.00Raamsdonk 2-Virtus 3 12.00Klundert 2-Virtus 4 11.00IFC 7-Virtus 5 10.00Virtus VR1-Baronie VR2 10.00

VV Virtus

KLUNDERT - In de week van 13 t/m 17 oktober organiseerde Seolto i.s.m. Moerdijkfit een voetbalweek voor de vijf Zevenbergse basisscholen. In totaal hebben ruim 300 kinderen een echte voetbaltraining gehad van Seolto-trainers.

De training begon met een dribbeloefe-ning, waarbij de kinderen van het ene vak naar het andere vak moesten dribbelen. Dit bleek niet altijd even makkelijk, maar uit-eindelijk kregen alle kinderen steeds meer de controle over de bal. Toen ze eenmaal warm waren, werd er op het overspelen

geoefend. In groepjes van twee moesten de kinderen de bal, tussen de pionnetjes, naar elkaar overspelen. Als ze dat gelukt was, mochten ze een pionnetje verder, zo-dat het steeds moeilijker werd. Sommige kinderen stonden zelfs aan de andere kant van het veld! De laatste oefening was het schieten op doel na een dribbel, Ook hierbij gold dat als er gescoord werd, de kinderen een pionnetje naar achteren mochten. Op het eind was er nog tijd over voor een spelletje schieten tussen de meisjes en de jongens. En eerlijk is eerlijk, de meisjes wonnen heel vaak.

Seolto geeft voetbaltraining aan basisschoolkinderen

Uitslag seniorenNoordhoek 1-Grenswachters 1 3-2Noordhoek 2-BSC 4 4-1BSC 8-Noordhoek 3 5-2Zundert VR3-Noordhoek VR1 zo 0-5Noordhoek VR1 za-NOAD’67 VR1 4-3Uitslag jeugdNoordhoek C1-Internos C3 2-5

Programma seniorenZaterdag 1 novemberWHS VR 1-Noordhoek VR1 za 14.15 uur Zondag 2 novemberNSV 1-Noordhoek 1 14.30 uur

Sc Gastel 4-Noordhoek 2 10.00 uurNoordhoek 3-Dosko 8 10.00 uurProgramma jeugdNoordhoek A1-Unitas’30 A2 14.30 uurOranje Blauw’14 C1-Noordhoek C1 11.00 uurKlundert D2-Noordhoek D1 08.45 uurNoordhoek MD1-Tholense Boys MD1 09.30 uurDe Fendert E3-Noordhoek E1 08.45 uurNoordhoek F1-SJO Prinsenland F2 09.30 uurNoordhoek MP1-SJO Prinsenland MP2 10.45 uur

VV Noordhoek nieuws

ZEVENBERGEN - Dames 1 van Groene Ster handbal speelde zaterdag 25 ok-tober tegen het jonge Desk.

In de rust was de stand 10-7. De dames spraken de juiste tactiek door en dit zorgde voor een spectaculaire 2e helft. Break naar break wisten ze de tegenstander achter zich te houden. Daarnaast was de knapste prestatie dat in de 2e helft, geen tegen doelpunt is gevallen, eindstand 24-7.Heren 1 knokt zich langs koploper Desk met 25-23. Zondag was een gezellig mid-

dagje Groene Ster Handbal. Om 13.00 uur startte de E-jeugd. De tegenstander was wat meer ervaren, wat zorgde voor een wat tam Groene Ster. Eindstand 1-15.Hierna was het beurt aan de F2 die met hun fanatisme niet minder opvielen als hun tegenstander. De tegenstander was groter en sneller, maar hun gedrevenheid zorgde voor 2 mooie doelpunten van Luna Francois. Volgende keer beter. Eindstand 2-10.De jeugd sloot af met de F1 die met trots hun gesponsorde tenue showden. Ze heb-

ben als team laten zien aan de sponsor dat ze het waard zijn. Met opgeheven hoofd en scores door ieder teamlid, werd het veld verlaten met een 22-0. De jeugd van Groene Ster kon na al deze wedstrijden een van de trainers in actie zien. Richard Verdaas speelde met heren 2 en samen zorgde ze voor een einduitslag van 24-22. Leuk weekend Groene Ster Handbal. Ook interesse? Op donderdag trainen zij allemaal. Informeer bij [email protected]: 45 jaar, 16 jaar of 5 jaar. Handbal is een sport voor iedereen.

F1 wint in nieuw tenue

NOORDHOEK - Afgelopen zaterdag werd het afsluitingstoernooi ge-speeld van 2014. We maken daar al-tijd een gezellige middag van met een hapje en een drankje en tevens worden dan de uitslagen bekend gemaakt van alle toernooien die we het afgelopen jaar ge-speeld hebben.

Ook deze keer hebben we dat gedaan en voor iedere deelnemer aan het zaterdag-

middagtoernooi wat iedere maand ge-speeld is was er een kleine attentie. Voor de eerste drie winnaars was er uiteraard een beker en voor de nummer een ook een wisselbeker. Er waren maar twee perso-nen die afgelopen zaterdag alle drie par-tijen wisten te winnen.

Uitslagen1. Kitty Confurius 325p; 2. Theo de Jong 311p; 3. Frans van Laarhoven 214p; 4 en

5 Lisette Oomen en Gerrit Confurius 212p.Vaste partnertoernooi: 1. Lies en Leentje Krijnen met 11p; 2. Roel Nelemans en Wim Koevoets met 10p.Tete a tete: 1. Roel Nelemans 17 +119p; 2. Frans van Laarhoven 13 + 66p; 3. Leentje Krijnen 12 + 22p.

Zaterdagmiddagtoernooi: 1. Roel Nele-mans 13 + 91p; 2. Hein de Jong 12 +76p; 3. Wim Koevoets 12 +63p.

Jeu de boules Noordhoek

ZEVENBERGEN - Ondanks de remise tegen de naar de 4e plaats geklom-men Jan Lips, kon Casper van Maanen zich in de zevende ronde van de inter-ne competitie van schaakvereniging UNK op de eerste plaats handhaven.

De altijd behoedzaam spelende Lips over-zag een doorbraak in de defensief spe-lende Van Maanen en liet zich daardoor op het laatste moment toch nog de volle winst ontglippen; eindstand 0,5-0,5. Er was deze avond nog een opvallende remi-se. De altijd bedachtzaam en verdedigend spelende Ton Stege dwong de op nummer 3 van de rangrijst staande Piet van Putten

tot deling van de punten en klom daarmee naar de 8e plaats. Opvallend was ook de overwinning van Bert van de Merwe op Loek van der Venne, die overigens nog stevig op de tweede plaats staat. Rob Andrea boekte in een lange partij tegen Arend den Boer de volle winst, maar staat daarbij toch nog bescheiden op de 6e plaats. Henk Sinke maakte korte metten met Jan Nodelijk, die met een paar kleine foutjes in de verdedi-ging al snel moest opgeven. Verder waren er nog overwinningen voor Frans van den Abbeelen op Wim Westenberg en Hans Mollenbroek op deze keer wel erg wispel-turig spelende Tjeu Grubben,

Zevende ronde van interne competitie SV UNK

Casper van Maanen bl i j f t aan de leiding

MOERDIJK - Biljarten Regio Competi-tie 2014-2015, na-ronde 11.

A-Teams: 1. Welberg 1 510,168 12, 2. Steenbergen 2 494,902 12, 3. Vossemeer 1 479,447 11, 4. Oud Gastel 1 478,389 12, 5. Lepelstraat 1 475,739 12, 6. Halsteren 2 469,942 12, 7. Halsteren 4 469,386 12, 8. Oud Gastel 2 463,587 12, 9. S.B.Ponderosa 1 457,429 11, 10. S.B.Ponderosa 2 456,285 12, 11. Hoeven 1 452,843 12, 12. Welberg 2 449,172 11, 13. Lepelstraat 2 446,375 11, 14. Steenbergen 1 441,086 11, 15. Halste-ren 5 433,685 11, 16. Keijenburg-1 433,376 12, 17. de Heen 1 430,114 11, 18. Welberg 3 423,044 11, 19. Halsteren 3 411,756 11, 20. Halsteren 1 408,610 11.

B-Teams: 1. Stampersgat 1 510,833 12, 2. de Heen 3 490,056 12, 3. Steenbergen 3 487,224 12, 4. Halsteren 8 483,089 12, 5. de Duiventoren 1 480,146 12, 6. de Heen 2 475,437 12, 7. Oud Gastel 5 474,278 12, 8. Steenbergen 5 465,872 12, 9. Halsteren 10 461,498 11, 10. Halsteren 6 456,126 11, 11. de Duiventoren 2 447,263 11, 12. S.B.Ponderosa 3 444,885 12, 13. Halsteren 9 435,240 11, 14. Halsteren 7 428,668 11, 15. Welberg 4 426,716 11, 16. Welberg 5 423,814 11, 17. Oud Gastel 4 421,879 12, 18. Steenbergen 4 420,092 11, 19. het Fort 1 407,878 11, 20. Oud Gastel 3 401,291 11.

Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Biljarten Regio Competitie

Page 25: Dm 20141029

Uw krant is bij uitgeverij De Bode in uitstekende handenInformeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden: Tel. 076 599 81 11 | www.internetbode.nl

TaxidriverRij jij Roel(36, met MS) naar hetziekenhuis en praatje op de terugwegsamen na?

Geef om kinderen.redeenkind.nl | Giro 1599333

STALLINGnu plaats voor uw:

CAMPER / CARAVAN AUTO / BOOT

Of uw:Caravan / Camper

SNEL VERkOPEN!!Bel direct: 0186-652960

Recretiestalling Numansdorp Z-HVlak bij Rotterdam

[email protected]

vaarbewijscursus Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom - Dongen Etten-Leur - Rotterdam staRt oktoBEREn BEgin novEmBERspoedcursus op zaterdagTelefoon 0165-546707 www.yachtconsult.com. BURENUITNODIGING

PROJECT “BOSRANDONTWIKKELING” VAN NATUURMONUMENTEN EN SHELL MOERDIJK

Levendbarende hagedisBron: Natuurmonumenten

Oprichters vrijwilligers-team Shell MoerdijkBron: Shell Moerdijk

Komende drie jaar gaat Natuurmonumenten samen met Shell Moerdijk werken aan het project in de Rucphense bossen. Ook de buren van Shell Moerdijk worden uitgenodigd om mee te helpen.

De samenwerking is begonnen met een paar enthousiaste medewerkers van Shell Moerdijk die graag iets voor de natuur in hun eigen omgeving willen doen. Het enthousiasme is overgeslagen op het bestuur en vervolgens is het project tot stand gekomen. Shell Moerdijk ondersteunt het project zowel financieel als met het beheerwerk zelf.

Wat gaat er gebeuren?Met het project ‘Bosrandontwikkeling’ worden de scherpe overgangen van bos naar niet bos, veel geleidelijker gemaakt met struiken en kruiden. Door het maken van open plekken en takkenhopen worden geschikte leefplekken voor kleine zoogdieren gecreëerd. Dit project bevordert de biodiversiteit in het gebied. De open plekken vormen mooie vliegroutes voor vlinders en een goede leefplek voor de levendbarende hagedis. Shell Moerdijk wil als goede buur graag een positieve bijdrage leveren aan een prettige woonomgeving in samenwerking met Natuurmonumenten.

De buren van Shell Moerdijk worden uitgenodigd om op 8 november een kijkje te komen nemen en mee te helpen in de natuur. U kunt zich aanmelden op www.shell.nl/moerdijk/bosrandontwikkeling. Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus wees er snel bij.

Het project Bosrandontwikkeling is een samenwerking van Natuurmonumenten en Shell Moerdijk

ThemamiddagHET BEELD VAN GOD

IN DE MENSzaterdag 8 november, 14.00 - 16.30 uurontvangst vanaf 13.30 uur, kosten € 5,--

Blauwehandstraat 21Bergen op Zoom

Graag vooraf aanmelden email: [email protected] of tel.: 0164 785290www.rozenkruis.nl

I N T E R N AT I O N A L E S C H O O LVA N H E T G O U D E N R O Z E N K RU I S

Blaaksedijk 28 | 4793 RN Fijnaart Tel. 0168 - 46 27 22 | 06 12 11 77 [email protected]

www.VanStr ienHoveniers .n l

Ontwerp | Aanleg | Onderhoud | Sierbestrating

Profiteer nu van het 6% BTW tarief

GASTELSEWEG / BOSSTRAAT 38, 4704 RL ROOSENDAAL

HOGE KORTINGENtot wel 70%

GROTE MAGAZIJN UITVERKOOPDIVERSE Loungesets, Dinnersets, Parasols,

Gazebo’s, BBQ’s en Buitenkeukens, etc.Vrijdag 31 oktober van 10.00 tot 20.00 uur. Zaterdag 1 november

en zondag 2 november van 10.00 tot 17.00 uur

Page 26: Dm 20141029

Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Ibiza: 3.4 - 5.9L/100 km (1:29,4 - 1:16,9) CO2-emissie 88 - 139 g/km. Er is al een SEAT Ibiza vanaf € 12.745,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen

‘af-importeur’. SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V., Leusden. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Prijzen zijn inclusief BTW. Vraag naar meer informatie bij je SEAT-dealer.

De Ibiza FR Dynamic is gebaseerd op de FR-uitvoering en nog completer en sportiever. De FR Dynamic is leverbaar met een 1.2 TSI 63kW/85pk motor voor de 3-deurs SC, 5-deurs en de ST.

DYNAMIC DEALS KRACHTIGE MODELLEN VOOR SPORTIEVE PRIJZEN

DYNAMIC DEALSKRACHTIGE MODELLEN VOOR SPORTIEVE PRIJZEN

VANAF € 16.725,- VOORDEEL TOT € 1.825,-

IBIZA FR DYNAMICDE IBIZA FR DYNAMIC BIEDT EXTRA TEN OPZICHTE VAN DE FR:/ SEAT Portable System met navigatie

en bluetooth/ Bi-xenon met LED-dagrijverlichting/ Parkeersensoren achter/ Automatisch dimmende

binnenspiegel

/ Regen- en lichtsensor/ Elektrisch inklapbare spiegels/ Donker getinte ruiten achter

ENJOYNEERING

SEAT.NL

Openingstijden:

ma t/m vr 08.00 tot 18.00 uur

za 09.00 tot 16.00 uur

Autobedrijf Kees Vermeulen B.V.Beatrijsweg 63 • Klundert • 0168 - 40 22 76 • www.seatvermeulen.nl

Zondag 2 November

Woensdag 5 November

Zondag 9 November HCR De Postelse Hoeve* Dr. Deelenstraat 10, 5042 AD Tilburg

Hotel Terminus Goes*Stationsplein 1, 4461 HP Goes

Golden Tulip Mastbosch Hotel-Breda*

Burg. Kerstenslaan 20, 4837 BM Breda

10.00 t/m 16.00 uur

10.00 t/m 16.00 uur

10.00 t/m 16.00 uur

*Zaal: zie borden G & C On Tour

Page 27: Dm 20141029

Meer dan een half miljoen Bodes

elke week!

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken• moderne uurwerken• wijzerplaten

Wilgenstraat 81 OudenboschTel. 0165 - 320948

www.klokkenmakerijdetijd.nl

Zadelmakerij borduren bedrukkenBosschendijk 173 A | 4731 DD Oudenbosch | 0165-331487

AUTODEMONTAGEBEDRIJFJOKO

• Sloop-loop-schade auto’s - motors te koop gevraagd.

• Alle gebruikte onderdelen online.

• Vrijwaring bij ophalen.• Reparatie en onderhoud.

Lid ARN-Stiba-RDWMaalbergenstr. 24a Wernhout

Tel. 076-5971739 / [email protected]

Gestrest het jaar uit?! Het hoeft niet...De donkere dagen zijn begonnen en elk jaar gaat dit ook gepaard met het afsteken van vuurwerk vóór, tijdens en ná de jaarwisseling. Vuurwerkangst bij honden komt veel voor. Vaak wordt dit met de jaren intenser. Honden die angstig zijn voor vuurwerk worden veelal ook angstiger van andere plotselinge, harde gelui-den, zoals onweer of zwaar vrachtverkeer. Gebleken is dat de vroeger veel gebruikte pil-letjes, die de hond deden versuffen, niet vol-doende werkten.

Sterker nog, de hond krijgt alle geluiden bewust mee en de angst wordt daar alleen maar erger van.

Gelukkig weten we nu beter en hebben we ef-fectievere methoden om de honden van deze problemen af te helpen. De methode die we nu hanteren is gebaseerd op gewenning aan be-paalde geluiden.

Het grote voordeel daarvan is dat de hond niet alleen ‘beschermd’ is tijdens de dagen rond de jaarwisseling maar ook gedurende het jaar te-gen andere onverwachte geluiden. Wel is het es-sentieel om tijdig, dus nu, te beginnen met de training tegen vuurwerkangst.

Dierenhospitaal Visdonk wil graag zoveel mo-gelijk honden proberen af te helpen van hun vuurwerkangst en dat kan ook! Door op tijd te starten kunt u deze angst weg trainen. In sa-menwerking met gedragstherapeuten geven wij lezingen waarin we uitgebreid op deze training ingaan. Weet u dat uw hond angstig is voor vuurwerk of wilt u voorkomen dat uw hond angstig gaat worden, neem dan deel aan een van onze le-zingen. Op vrijdagavond 14 november is er een lezing bij ons op de kliniek. Aanmelden kunt u door contact op te nemen met ons Dierenhos-pitaal.Zo is oudjaar niet alleen voor ons maar ook voor uw hond een feest!

Dierenhospitaal Visdonk, Visdonkseweg 2a, 4707 PE Roosendaal

Dierenhospitaal Visdonk locatie Tolberg, Tolbergcentrum 53, 4708 GB Roosendaal

T 0165 583 750 F 0165 583 755 E [email protected] I www.dierenhospitaal-visdonk.nl

24 UUR 7 DAGEN PER WEEK BEREIKBAAR

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Spreekuur volgens afspraak.

M 100 / Y 100

C 60 / M 100 / Y 100

C 46 / M 18 / Y 44 / 37

doende werkten.

Ontdek de nieuwe Metro lijn gashaarden van DruDe moderne, strak vormgegeven inbouwhaarden met robuuste kaders en hoger glas (41cm) zijn voorzien van de energiezuinige

Eco Wave brandertechniek waarmee een eigen vlammenpatroon kan worden gekozen. De hoogte van de vlam is in 15 standen instelbaar.Dankzij de innovatieve techniek is controle over de warmte mogelijk en kan tot 50% op het gasverbruik bespaard worden. Met de handige

DRU Control App is de bediening van de haard via tablet of smartphone bovendien heel eenvoudig. Er is keuze uit een front, tunnel, 2- of een 3-zijdig model. De gashaarden kunnen met het fl exibele PowerVent© systeem bijna overal in een woonruimte worden geplaatst.

Van der Pluijm Haard en SchouwDe Boedingen 7, 4906 BA Oosterhout, tel. 0162-420041, [email protected], www.woningverwarming.nl

Openingstijden: maandag gesloten, dinsdag tot en met vrijdag 9.00-17.30 uur, zaterdag 9.00-16.00 uurKoopzondagen: 1ste zondag van de maand

Bezoek onze showroom en laat u inspireren!

A.s. zondag 2 november GEOPEND van 13.00 - 17.00 uur

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw eigen accountmanager of Kim Kustermans of Koen Emmers op 076 - 599 81 11 of via: [email protected]

ZUNDERT - Als ondernemer in Etten-Leur iemand uit Vlissingen een virtu-ele rondleiding geven door je bedrijf of als horeca ondernemer online de sfeer van uw restaurant laten proe-ven? Het kan nu met ‘Binnenkijken bij...’ van Uitgeverij De Bode.

VAN ONZE REDACTIE

Google Street View is voor de meesten een bekend begrip. Wie heeft er vanachter zijn of haar computer nog niet ‘rondgelo-pen’ door de Kalverstraat in Amsterdam, de Ramblas in Barcelona, Bondi Beach in Sydney of door de eigen straat? Tegen-woordig is de techniek van Google Street View ook interessant voor ondernemers. Door middel van kwalitatief hoogstaande panoramafoto’s kunt u mensen namelijk rondleiden door uw bedrijf. Waar ter we-

reld zij ook zijn, 24 uur per dag en zeven dagen per week. Op hun pc, laptop, tablet of telefoon kunnen zij een virtuele tour krijgen en alle producten in uw schappen bekijken. Uitgeverij de Bode biedt deze dienst vanaf nu aan onder de noemer ‘Binnenkijken bij...’. “Als modern mediabedrijf springen we graag in op dit soort ontwikkelingen”, zegt directeur Luuk Roozeboom. “We wil-len onze klanten een totaalpakket kun-nen aanbieden. ‘Binnenkijken bij...’ is een mooie toevoeging op onze weekbladen, onze website en de digitale producten die we al aanbieden.” Lijkt het u interessant? Neem dan contact op met Uitgeverij De Bode. Wij sturen dan een Google gecertificeerde fotograaf langs die 360 graden-panoramafoto’s maakt van uw bedrijf. Vervolgens zorgen wij ervoor dat klanten ook virtueel in uw winkel kun-

nen wandelen, dat u extra opvalt in de zoekresultaten van Google, mensen uw bedrijf direct kunnen binnenwandelen via Google Street View, er afbeeldingen zijn te zien van uw zaak in Google Maps en u alles makkelijk kunt delen via internet en sociale netwerken.

Vindbaar in GoogleIn de Google zoekresultaten wordt uw bedrijf opvallend vermeld door uw Bin-nenkijken vermelding. Overigens wordt het fotomateriaal uw eigendom en is het rechtenvrij te gebruiken.

Een paar klikkenDaarnaast kunt u tegen een aantrekkelijk tarief in de papieren editie van Weekblad De Bode in de rubriek ‘Binnenkijken bij...’ laten zien dat uw bedrijf online is te bezoe-ken. Wij kunnen de rondleiding verder op

onze website www.internetbode.nl plaat-sen. Mensen die het laatste lokale nieuws willen lezen, kunnen dan met een paar klikken uw bedrijf binnenwandelen. Als u wilt dat wij de fotograaf bij u langs stu-

ren, bel dan met Uitgeverij de Bode: 076-5998111. Of kijk op www.internetbode.nl.

Meer informatie is te vinden op:www.internetbode.net/streetview

Waar ook ter wereld altijd binnenkijken bij...Bijzondere dienst van Ui tgeveri j De Bode

BEDRIJVIG NIEUWS

U valt extra op in de zoekresultaten van Google door uw Binnenkijken vermelding.

Page 28: Dm 20141029

MOERDIJK - Op de plaquette boven de ingang van de Protestantse Kerk staat dat de 1e steen is gelegd op 2 november 2014.

Dit jaar valt 2 november op zondag. Tijdens de kerkdienst om 09.30 uur willen ze hier in

dankbaarheid aandacht aan geven. Belang-stellenden zijn hartelijk welkom en ze hopen dat de aandacht voor het gebouw ook aan-dacht is voor waar de kerk voor is: Doorge-ven en bewaren van het geloof.Voorganger in de dienst is ds. F.A. den Har-der en organist dhr. C.R. van Kooij.

200 jaar kerk in Moerdijk

MOERDIJK - Vanaf 1 november 2013 is Mariëlla Bossers-Van Langh in de Immanuelparochie werkzaam als pas-toraal projectmedewerker. Zij heeft zich in het afgelopen jaar met name ingezet voor activiteiten op het terrein van jeugd, jongeren en jonge gezinnen. Per 1 november aanstaande loopt haar aanstelling af.

In het afgelopen jaar heeft zij met goed ge-volg haar theologieopleiding afgerond. De Dienst ‘Opleiding en Vorming’ van het bis-dom Breda heeft bisschop Liesen positief geadviseerd met betrekking tot een benoe-ming als pastoraal werkster. Bisschop Lie-sen heeft dit advies overgenomen.Dit betekent dat zij per 1 november 2014 benoemd zal worden als pastoraal werk-ster voor de Immanuelparochie op basis van 80%. Haar taken vanuit het pastoraal team liggen op het gebied van ‘kind en gezin’.

Bovendien wordt zij de contactpersoon voor het pastorale cluster Oost van de Immanu-elparochie en is zij beschikbaar voor alge-mene pastorale taken. Zodra de aanpassing van de dagkapel in Zevenbergschen Hoek klaar is, zal zij 2 dagen per week daar haar werk verrichten.Het pastorale team is erg blij dat Mariëlla nu als pastoraal werkster deel gaat uitma-ken van het pastorale team van de parochie. ‘In het afgelopen jaar hebben wij haar al goed leren kennen en we zien uit naar de verdere samenwerking met haar’ aldus pas-toor Peter de Rooij.Op zaterdagavond 15 november om 19.00 uur zal Mariëlla Bossers-Van Langh gepre-senteerd worden door vicaris Wiel Wiertz in de H. Bartholomeuskerk in Zevenbergschen Hoek. Dan wordt ook haar benoemingsbrief voorgelezen. Wij hopen dat velen van u daarbij aanwezig kunnen zijn.

Aanstelling pastoraal werkster Immanuelparochie

Mariël la Bossers-Van Langh

STANDDAARBUITEN - In het kader van de herdenking van de 70-jarige bevrij-ding van Standdaarbuiten vinden de volgende activiteiten plaats.

Op vrijdag 31 oktober is er om 10.00 uur een viering, waarin Allerheiligen, Allerzielen en de 70-jarige bevrijding van Standdaarbuiten zullen herdenken. Deze viering vindt plaats in de Blomhof en is voor iedereen toeganke-lijk. Tijdens de viering zullen o.a. de namen van de burgerslachtoffers worden genoemd en zal als overweging een gedeelte wor-den voorgelezen uit het interview ‘De hel van de bevrijding’, zoals dat is afgenomen van de heer Arnold Nieuwstad, die tijdens de bevrijding toevallig in Standdaarbuiten verbleef.Op vrijdagmiddag 31 oktober wordt door Toine Vermunt een lezing gehouden in de Blomhof met als thema ‘De bevrijding van Standdaarbuiten’. Deze lezing begint om 14.30 uur en is voor iedereen toegankelijk.

De lezing zal visueel worden ondersteund door foto’s en documenten uit die tijd.Op zondag 2 november worden mensen in de gelegenheid gesteld om de bevrijdings-route af te leggen, zoals deze werd gevolgd door de bevrijders van de Timberwolfdivisie. Deze route wordt afgelegd in een bus met plaatsen voor ongeveer 50 inzittenden. Bij voldoende deelname wordt de route 2 maal gereden en wel om 13.00 uur en om 15.00 uur. Er kan bij de Blomhof en bij de Molen worden opgestapt. Tijdens de route zal op de meest gedenkwaardige plaatsen commentaar worden gegeven door Toine Vermunt, hetzij vanuit de bus, hetzij op de plaatsen zelf. Vanwege het beperkte aantal plaatsen is het nodig, dat mensen zich voor deze activiteit aanmelden. Dit kan via de e-mail [email protected] of via de telefoonnummers 0165-850883 (Esther Eenhuizen) of 0165-313209 (Toine Vermunt). Aan alle activiteiten zijn geen kosten ver-bonden.

De zeventigjarige bevrijding van Standdaarbuiten

FIJNAART - De klok staat terug op de normale stand, de eerste herfststorm hebben we overleefd en de winterban-den worden van stal gehaald. Kortom, het is de hoogste tijd voor Muziekver-eniging Oranjevaan om weer oliebol-len te gaan bakken. De aftrap van het nieuwe bakseizoen vindt zaterdag 1 november plaats. Vanaf 08.45 uur zijn de lekkernijen te verkrijgen op de Voorstraat in Fijnaart.

De komende maanden bakt Oranjevaan op vier momenten overheerlijke oliebollen. Namelijk op zaterdag 1 november, zaterdag 13 december, woensdag 31 december en zaterdag 14 februari. De bakkraam staat opgesteld tegenover Drogisterij Sebastian aan de Voorstraat 39 in Fijnaart. De oliebol-len worden ter plaatse gebakken en zijn dus

kakelvers. Wilt u genieten van een heerlijke lekkernij bij de koffie of lunch, zorg dan dat u op tijd bij de kraam bent, want op is op. De oliebollen worden zaterdag ook verkocht in de flat Fine Aerde (van 10.00 tot 10.45 uur) en in de hal van Fendertshof (van 11.00 tot 11.30 uur).

125-jarig bestaanDe opbrengst van de oliebollenacties wordt besteed aan activiteiten in 2015. Volgend jaar bereikt Muziekvereniging Oranjevaan namelijk de respectabele leeftijd van 125 jaar. Het hele jaar wordt stilgestaan bij dit bijzondere jubileum. Zo houdt het koor MOVE op zaterdag 21 maart een lustrum-concert en wordt het jubileum spectaculair afgesloten met de musical Beauty and the Beast.Meer informatie: www.oranjevaan.nl

Oranjevaan start nieuw bakseizoen

Oliebol len smullen op zaterdag 1 november

Beter wachten op de trein, dan wachten op een nier.

Ga naar nierstichting.nl

Klus-it René PeetersGroeneweg 28, 4759 BB Noordhoek

Tel.: 0168-403640 / Fax: 0168-403313Mob.: 06-46193871

Zie onze vernieuwde website: www.klus-it.nl [email protected] / Lid VLOK

Geen vooRRijKosten

Betrouwbaar & Professioneel6% BTW op arbeid per 1 maart 2013

www.garageboxentehuur.nuBergen op Zoom | Zevenbergschen Hoek | Breda | Kapelle (Zld)

0164-687235

kunstgebitreparatiesOOK WEEKEND REPARATIESaanpassen gebit prothese op implantatenklikgebit

Informatie afspraak isGRATIS!

Tandprothetisch Centrum ZevenbergenHaveneind 25, Zevenbergen T. 0168 370986

www.tpczevenbergen.nl, [email protected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

KERS

TREI

ZEN

DA

GTO

CHT

EN &

MEE

RDA

AG

S

DAGTOCHTEN: Kerstmarkt Duitsland v.a. € 19,50 Düsseldorf, Essen, Keulen en Oberhausen! Kerst in België & Frankrijk v.a. € 15,00 Antwerpen, Lille, Hasselt & Brugge Kerst in Nederland v.a. € 12,50 Valkenburg, Maastricht en Gouda NIEUW: Kerstshow Intratuin € 10,00 Halsteren Amsterdam & Rijksmuseum € 37,50 Margriet Winterfair v.a. € 29,50 Verrassingsreis 2e Kerstdag € 85,00 MUSICALS & EVENTS: Theatervoorstelling Anne € 85,00 Moeder ik wil bij de revuev.a. € 65,00 NIEUW: Billy Elliot v.a. € 62,50 Soldaat van Oranje v.a. € 77,50 Hij gelooft in mij v.a. € 62,50 Holland zingt Hazes v.a. € 85,00 Schalke 04 v.a. € 99,00 MEERDAAGS & SPECIALS: Parijs Dagtocht € 52,50 3-Daagse reis v.a. € 129,00 Londen Dagtocht € 52,50 2-Daagse reis v.a. € 119,00 3-Daagse reis v.a. € 159,00 Disneyland Paris Dagtocht v.a. € 50,00 2-Daagse reis v.a. € 165,00 Luxemburg 3-Daagse reis v.a. € 119,00 Winterberg / De Brabander 5-Daagse reis v.a. € 319,00

www.brabantexpres.nl

KERS

TREI

ZEN

DA

GTO

CH

TEN

& M

EERD

AA

GS

DAGTOCHTEN: Kerstmarkt Duitsland v.a. € 19,50 Düsseldorf, Essen, Keulen en Oberhausen! Kerst in België & Frankrijk v.a. € 15,00 Antwerpen, Lille, Hasselt & Brugge Kerst in Nederland v.a. € 12,50 Valkenburg, Maastricht en Gouda NIEUW: Kerstshow Intratuin € 10,00 Halsteren Amsterdam & Rijksmuseum € 37,50 Margriet Winterfair v.a. € 29,50 Verrassingsreis 2e Kerstdag € 85,00 MUSICALS & EVENTS: Theatervoorstelling Anne € 85,00 Moeder ik wil bij de revuev.a. € 65,00 NIEUW: Billy Elliot v.a. € 62,50 Soldaat van Oranje v.a. € 77,50 Hij gelooft in mij v.a. € 62,50 Holland zingt Hazes v.a. € 85,00 Schalke 04 v.a. € 99,00 MEERDAAGS & SPECIALS: Parijs Dagtocht € 52,50 3-Daagse reis v.a. € 129,00 Londen Dagtocht € 52,50 2-Daagse reis v.a. € 119,00 3-Daagse reis v.a. € 159,00 Disneyland Paris Dagtocht v.a. € 50,00 2-Daagse reis v.a. € 165,00 Luxemburg 3-Daagse reis v.a. € 119,00 Winterberg / De Brabander 5-Daagse reis v.a. € 319,00

www.brabantexpres.nl

Gratis meubelenhebben wij niet!

Maar wel 1000 M2 nieuwe en gebruikte Meubelen

tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

Page 29: Dm 20141029

Wij helpen bij:Lotgenotencontact

VoorlichtingBelangenbehartiging

Juridische zaken

Heeft u of iemand uit

uW omgeving brandWonden?

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

ZevenbergseMetaalhandelKoekoeksedijk 16

Tel 06 -16 94 44 84Wij kopen al uw oude Metalen

Ook GRATIS plaatsen van containers

GEBOREN BOUWERS SINDS 1841Uw betrouwbare en vakbekwame partner

voor uw bouw- en renovatiewerkzaamheden. Neem contact voor een vrijblijvende offerte.

t.a.v. P.D. Ruijsenaars, Walstraat 26, 4791 JC KlundertTel: 0168-402644, www.ruijs-bouw.nl, [email protected]

Heeft u plannen voor nieuwbouw *

verbouw * onderhoud of renovatie

Bel voor een vrijblijvende offerte.

Aannemingsbedrijf EngelenVan Abcoudestraat 1

4791 BS KlundertTel. 0168-405711

06-54726692Fax 0168-405980

Infra & verhuur

Grond- ensloopwerken

Tel. 0165 303332 www.vanewouw.nl

het leven is samen zo veel mooier

Blijf niet langer alleen. 75% slagingskans bij Mens & Relatie. Persoonlijke bemiddeling.

Bel nu: Lia van der Wel 0165-388816Of 088-0221900 (alle regio’s)

www.mens-en-relatie.nlomdat niets zo persoonlijk is als een relatie

www.tandvitaal.nl Onderdeel van:

Mondzorg ZevenbergenPast. van Kessellaan 3 - ZevenbergenT 0168 - 331 390E [email protected]

Een kroon op een implantaat valt niet onder de basisverzekering. Bij een aanvullende tandarts-verzekering worden de kosten mogelijk deels vergoed door uw zorgverzekeraar. Neemt u hierover contact op met uw zorgverzekeraar.

Voordelen kroon op een implantaat: het slijpen van naastgelegen tanden/kiezen onnodig implantaat voorkomt verdere slinking van de kaak eenvoudige ingreep, structurele oplossing vaak voordeliger dan 3-delige brug

Dan is een kroon op een implantaat een goede oplossing. Het plaatsen van een implantaat is een eenvoudige ingreep, waar onze deskundige implantologen veel ervaring in hebben. Wij helpen u graag. Vraag naar onze mogelijkheden.

* Dit betreft een eenvoudige behandeling in de zijdelingse delen. Uw tandarts geeft u graag meer informatie over de mogelijkheden.

Volledige behandeling inclusief kroon en kwalitatieve implantaten vanaf slechts € 1.395,- *

LAGE PRIJS,HOGE KWALITEIT!

Powered by:

MIST U EENTAND OF EEN KIES?

Financiering mogelijk.

Dorpsweg 136, 4655 AH de Heen(Steenbergen)

Op zoek naar echte rust??Chaletparc de Uitwijk heeft het!!! Hier worden luxe vrijstaande Top Totaal chalets geplaatst, nu tot wel 70 m2 vloeroppervlak, welke het gehele jaar door voor recreatieve doeleinden gebruikt mogen worden. Het parc gelegen nabij jachthaven “de Schapenput” beschikt over ruime landelijk gelegen kavels voorzien van alle comfort (nog enkele kavels bij vijvers beschikbaar). 20 minuten van Rotterdam en 10 min v.a. ‘t Grevelingenstrand. Bezoekadres: Heensedijk 77A

Meer info: Fam. v. Nieuwenhuyzen +31167-560000 www.de-uitwijk.nl of neem contact op met onze Top Totaal-vertegenwoordigerJ.K. Bekius GSM +31658977991.

Dorpsweg 136, De Heen, Tel. 0167-560000www.de-uitwijk.nl

Restaurant geopend: dinsdag t/m zondag v.a. 12.00 uur,maandag gesloten

Tevens terrein-, keuken- en bedieningsmedewerkers m/v gevraagd

Tevens heeft onze camping nog enkele seizoensplaatsen beschikbaar!

OPEN DAG ZONDAG 9 NOVEMBER VAN 13.00 - 16.00 UUR

“Voor de bewust levende mens”ZONDAG 2 NOV. 11:00 - 17:00 UUR

SPIRITUELE & WELLNESS BEURSHotel-Partycentrum ’t Trefpunt

Raadhuisplein 1A, 4921 ZJ Made

De entree is € 5,00 p.p., kinderen onder 12 jaar gratisInfo : www.anniefens.nl

Annie Fens 06 - 537 760 05Ook voor Paranormale Avonden

Page 30: Dm 20141029

PAGINA 30

WILLEMSTAD - Op woensdag 5 november aanstaande vindt de officiële start bouw plaats van het project Willemshuys in Willemstad. Komt dat zien!

U bent welkom om 16.00 uur op de bouwlocatie aan de Achterstraat te Willemstad. De wethouder komt voor deze speciale gelegenheid het startsein geven. Nieuwbouwproject Willemshuys aan de Achterstraat in Willemstad:Het kleinschalige nieuwbouwproject bestaat uit 13 ruime levensloopbestendige appar-tementen en 2 stadswoningen gelegen binnen de oude vesting met de voorzieningen op loopafstand en een fraai uitzicht op de oude molen. Comfortabel wonen te midden van een rijke geschiedenis.Willemshuys wordt in opdracht van Circumflex gerealiseerd door Bouwbedrijf Noor-dersluis en wordt in de zomer van 2015 opgeleverd. Meer informatie over het project is te vinden op de website www.woneninwillemshuys.nlWG Makelaars in Fijnaart en Veldhoen & Romeijn in Oud-Beijerland verzorgen de ver-koop.

Nieuwbouwproject Willemshuys

Start bouw woensdag 5 novemberKORT BEDRIJVIG

MOERDIJK - Zaterdag 1 november vindt de 14e Landelijke Natuurwerk-dag plaats op meer dan 400 locaties verspreid over heel Nederland. Na-tuurwerkgroep Moerdijkse Polders doet hiermee een oproep aan ieder-een om die dag mee te werken langs de Roode kreek tussen Fijnaart, Klun-dert en Willemstad.

De landelijke natuurwerkdag betekent lek-ker bezig zijn in de natuur met de natuur. Je hebt er een goede regenjas, een paar laarzen of stevige schoenen en een klein beetje conditie voor nodig. Maar dan heb je ook wat! Het is heerlijk om jezelf een dagje uit te leven in natuur en landschap met bijvoorbeeld het schoon-maken van poelen, het knotten van wilgen,

verwijderen van houtopschot en vele an-dere activiteiten. Een nuttige en gezellige dag om met vrienden en familie gezond bezig te zijn in het landschap.

Aan de slag in de gemeente MoerdijkVan 10.00-5.00 uur gaan we houtopschot verwijderen langs de Roode kreek aan de Zuidlangeweg, zodat de kreek weer zicht-baar en beleefbaar wordt. De Roode kreek maakt onderdeel uit van het Tonnekreekstelsel in de polder ‘De Ruigenhil’. Op deze locatie van Staatsbos-beheer zijn jong en oud welkom! Kinderen kunnen ook meehelpen, maar kunnen ver-volgens ook hutten bouwen van de vrijko-mende takken en stammen. Tussen de middag kunnen ze zelf knak-worstjes en marshmallows opwarmen op

een vuurtje. Als je maar een gedeelte van de dag kunt meewerken, ben je ook van harte welkom. In de pauze wordt ook voor soep gezorgd. Voor zaag- en knipmateriaal wordt gezorgd, maar je mag ook zelf je eigen (ongemotoriseerd) materieel mee-nemen.

Meedoen en aanmeldenVoor inschrijving, meer informatie en een overzicht van alle activiteiten in de buurt kun je terecht op www.natuurwerkdag.nl (zoek op woord: Tonnekreek). Je kunt je ook rechtstreeks aanmelden bij Phillip Verweij via email [email protected] of per telefoon.0168-325624. Ook voor verdere informatie kun je bij Phillip terecht. De Natuurwerkdag wordt georganiseerd door Landschapsbeheer Nederland in samenwerking met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Scouting Nederland en de IVN vereniging voor natuur- en mi-lieueducatie.

De Natuurwerkgroep Moerdijkse Polders maakt deel uit van de IVN Etten-Leur e.o.

Landelijke Natuurwerkdag

Leef je uit op de natuurwerkdag.

IMMANUELPAROCHIE0168-323218, www.immanuel-paro-chie.euCluster west:kernen Fijnaart, Willemstad, Noordhoek en KlundertRK HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE kerk te Fijnaarte-mail: [email protected] 30 oktober9.30u Geen ochtendviering i.v.m. de ver-bouwing.Zondag 2 november9.30u Allerzielen. Woord en communievie-ring. Voorganger Diaken M. Bastiaansen. Samenzang o.l.v. Wim Hommel. Misdie-naars Rina en Amy. Koster R. Vissers. Gebedsintenties: Thijs Meeuwisse, Riet en Lia. Kees van Kaam e.v. Koosje van Kaam- Thijs. Riet en Toon Dictus. Overle-den ouders Frijters- Hagens en Kees. Uit dankbaarheid voor hun 50 jarig huwelijk. Fam. Van Hoof, Adrie, Kees, Joke. Giel martens e.v. Corrie v.d. Broek Collectanten R. van Mourik en R. Romme. Collecte: 1e Caritas eigen noden; 2e voor eigen kerk. Herdenking van onze overleden dierbare en zegening begraafplaats. Aansluitend samenzijn met koffie.

Wegens drainagewerkzaamheden worden bezoekers van het kerkhof verzocht deze met voorzichtigheid te betreden. Gedu-rende de komende 2 à 3 weken zullen er sleuven worden gegraven om het drainage materiaal aan te brengen.

JOANNES DE DOPER te KlundertDe Maria-kapel is open op zaterdag van 10 tot 17u voor het aansteken van een kaarsje en gebed tot O.L.Vrouw. Geen spreekuur.

Cluster midden:Kern ZevenbergenRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-venbergene-mail: [email protected] 1 november9.30u Allerheiligen. Eucharistie m.m.v. Schola Cantorum Gregoriaans gezongen. Voorgangers: Pastoor P.d.Rooij en Pastor P.d/Meijer. Misintenties: Anita v.Dorst-

Stoop e.v. John v. Dorst. Ouders v. Dorst-KramersZondag 2 november11.00u Allerzielen. Eucharistie m.m.v. Bartholomeuskoor Requiem. Voorganger: Pastoor P.d.Rooij. 2e caritas collecte: eigen noden. Kindernevendienst, koffie drinken. Misintenties: Ouders Gabriël Boot en An-toinetta Beekers. Ouders Buurstede-Aarts. Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr. Willem v. Fessem. Fam. v. Fessem de Graaf. Leo Ooms en Huberta Wijtvliet. Henk Roosjen e.v. Frieda Roosjen-Mensink. Eerw. Heer v. Poppel. Ad Franken e.v. An Franken-v.Opstal. Maria Kerstens-Stoop en overl. fam. Kerstens Stoop. Overl. ouders Jaan-tje en Cees Hermans-Veeke. Toos Leijs-v.Gils e.v. Giel Leijs. Stien v.Geel-de Rooy e.v.Jan v.Geel. Ouders Arnoldus Krijnen en Petronella Boot en zoon Gabriël. Wim Tielen e.v. Adri v. Gils. Ouders Jan en Koos Frijters-Fens en zoon Ad. Ad v.d.Horst e.v. Willy Dietvorst. Kees en Gretha Ooijen-Verhoef. Ouders Martien Luijten en Maria Luijten-Adriaanse. Uit dankbaarheid voor het 30 jarige huwelijk van Hans Korte en Anneke Beljaars. Sjel Gabriëls. Helena Dietvorst w.v. Hendrikus van Beek, eerder w.v. Johannes Gabriëls. Giel Damen e.v. Riet Damen -Dingemans. Gorrie Mensen e.v. Riet Krijnen. Mien Mensen v. Opdorp. Ouders Krijnen Bruijns. Wim en Beb Krij-nen-Zandbergen. Ouders Mensen-Stoop. Petrus Schouw Mensen. Giel Mensen. Wim Tielen.

Cluster oost:kernen Zevenbergschen Hoek, Lage Zwa-luwe, Moerdijk en LangewegRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-venbergschen Hoeke-mail: [email protected] 2 november11.00u Allerzielen. Eucharistieviering met koor Lage Zwaluwe. Voorganger pastor G. Dirven en P. de Meijer. Misdienaars: Lieke Akkermans en Christianne Vermue. Inten-ties voor alle overledenen. Na de viering gelegenheid tot ontmoeting met een kopje koffie/thee. Voor Langeweg; Na de viering worden daar op de begraafplaats de dier-baren herdacht en de graven gezegend.

PROTESTANTSE GEM., MOERDIJKZondag 2 november9.30u Dankdag voor gewas, arbeid en vis-serij. Herdenkingsdienst 200 jaar kerkge-bouw, ds. F. den Harder. Organist dhr. C. van Kooij.

GEREFORMEERDE KERK VRIJGE-MAAKT, ZEVENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nlZondag 2 november9.30u Ds. Z. van Hijum, viering Heilig Avondmaal16.30u Ds. Z. van Hijum

GEREFORMEERDE KERK, ZEVENBER-GENStationsstraat 2, www.gereformeerde-kerkzevenbergen.nlZondag 2 november10.00u Oogstdienst. Voorganger: Mevr. A.H. van der Maarel.

HERVORMDE GEMEENTE, ZEVEN-BERGENwww.hervormdzevenbergen.nlZondag 2 november10.00u ds. G.C.Buijs. Oogstdienst.

HERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERTZondag 2 november10.00u Ds.W.P.v.d.Aa, Waalwijk18.30u Ds.A.SlingerlandWoensdag 5 november15.00u Ds.A.Slingerland, Dankdag voor gewas en arbeid19.30u Ds.A.Slingerland, Dankdag voor gewas en arbeid

GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTZondag 2 november10.00u Voorganger Rob Favier met zang en muziek. Jongerendienst, ieder wees welkom!16.30u ds. J. Boom, ‘s Gravenmoer

PAROCHIE H. BERNARDUS VAN CLAIRVAUXPostbus 174, 4730 AD Oudenbosch; pas-toor Maickel Prasing, 0165-330502; pas-toraal werker Annemiek Buijs-Tuytelaars,

0165-330502; diaken Peter Hoefnagels, 0165-330502; priester-assistent Alex Schuerman, 0164-248005; teamassistent Eric Roovers, 06-16540840. H. Johannes de Doper Standdaarbuiten: misintenties kunt u opgeven bij mw. K. van Gorp, 0165-318022, mw. I. Lambregts, 0165-317275 of op de pastorie van de Basiliek in Ouden-bosch. Misintenties aangeboden voor vrij-dag verschijnen in de eerstvolgende Bode. Als ze later worden aangeboden, worden ze niet gepubliceerd, maar wel in de be-treffende viering afgeroepen. Basiliek H.H. Agatha & Barbara: Markt 59, 4731 HN Ou-denbosch; 0165-330502; fax 0165-330514; [email protected]. Op werkda-gen is er van 9.00u tot 12.00u iemand in de pastorie aanwezig om u te woord te staan. U kunt altijd telefonisch een afspraak ma-ken met de pastoor.

Verlies verwerken: De werkgroep Dia-conie organiseert op donderdag 6 novem-ber om 19.30u in ‘de Pilaar’ een bijeen-komst rond verlies en rouw. De inleiding zal worden verzorgd drs. A. Polspoel. U bent van harte welkom. In verband met de organisatie graag vooraf aanmelden bij de pastorie van de Basiliek of via [email protected].

Mariakapel: Vanwege herhaald vanda-lisme is besloten de Mariakapel in Stand-daarbuiten met onmiddellijke ingang voor publiek te sluiten. Dat spijt ons, maar we kunnen de veiligheid in en om de kapel en het kerkgebouw daardoor niet langer garanderen. Mocht u noveenkaarsen voor thuis willen kopen, dan kunt u contact op-nemen met mw. K. v. Gorp (0165-318022) of mw. I. Lambregts (0165-317275). Donderdag 30 oktober19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 31 oktober10.00u de Blomhof, viering.Zondag 2 november11.00u Basiliek, eucharistieviering, Aller-zielen. Voorganger: pastoor M. Prasing. Intenties: Adrie Sitters en fam. Sitters-Koolen; fam. Machielsen en zus Corrie; Toon Braat e.v. Nelly Mol; Martinus de

Rond wed. v. Helena Bastiaansen; overl. ouders Buijs-Perdaems; Jeanne Buys; Annie Buys; overl. ouders Cor en Lucie Verpalen-Teunissen en hun dochtertje Ce-ciel; overl. ouders Kees Konings en Riet Grimbergen; Ruud Prasing; Kees Brans e.v. Zus Koevoets (verj.); Wil Rijsdijk e.v. Jo Rijsdijk-v. Sprundel; Johannes v. Overveld e.v. Catharina Akkermans; Gerard Jonge-nelen e.v. Dientje v.d. Buijs; overl. ouders v.d. Buijs-Verschuren en zoon Jo; Martha Anna Birx; Marco Wijnen (verj.); overl. ou-ders Hopstaken-Bakkers; Jan Hopstaken e.v. Riet v. Mechelen; Kees Hopstaken; Willem Brinkhuis, zoon v. een vriend v. Gerrit-Jan Stenfert; overl. ouders Kees en Jaantje Gijzen. Acolieten: Joanieke, Eva, Christ. Koor: Basiliekkoor.Dinsdag 4 november19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Voorganger: pastoor M. Prasing. Intentie: voor alle overledenen van onze geloofsgemeenschappen.

Overleden: Op zaterdag 25 oktober heb-ben we in de kapel van St. Anna afscheid genomen van Adrie v. Vlimmeren, waarna we hem hebben begeleid naar zijn laatste rustplaats op ons kerkhof. Op donderdag 30 oktober nemen we om 10.30u afscheid van Jan Voermans, wed. v. Cor Kouters, om 12.30u gevolgd door de crematieplech-tigheid in Roosendaal. We wensen alle nabestaanden veel sterkte.Winkel en Museum: Dagelijks open van 13.00-16.00u en bereikbaar via de kerk of het Doelpad.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HEIJNINGEN/STAND-DAARBUITENZondag 2 november10.00u Dorpskerk, ds. J.H. van der Sterre. Dankdag voor gewas en Arbeid. Thema kindernevendienst: Hagar en Sara, Izaak en Ismaël.

PROTESTANTSE GEMEENTE, WIL-LEMSTADZondag 2 november10.00u Koepelkerk Mw. Ds. J.G. Berbee-Bakhuis, Abbenes

KERKELIJK NIEUWS

BREDA 076-5729568HEIJNINGEN 0167-528558

Profi teer nu vanverlaagde BTW-tarief!

Page 31: Dm 20141029

www.brabantwerkt.nl vacatures bij jou in de buurt

De SchanS TuinSchermenbetonsysteem | tel. 0164 686418www.deschanstuinschermen.nl

Koman’s Vishandel B.V. te MoerdijkVerse Rode Poon heel per kilo € 4.95Verse Zalmfilet met vel 500 gram € 5.95Scampi 21-25 Easy Peel rauw zonder kop

per kilo € 13.95Openingstijden: Ma t/m Wo: 08.00-13.00u Do en Vr: 08.00-16.00u Za: 08.00-13.00u

Alleen contante betaling mogelijk

Koman’s Vishandel B.V.Den Bels 1, 4782 PG Moerdijke-mail: [email protected] / 0168-412422

Deze aanbieding is geldig t/m Zaterdag 8 november 2014

dagelijks vers voor u

gemaakt

bbq all-in

11.80voor meer scherpe aanbiedingen:

DEN DEEL 4 | MADE | 0162 - 68 31 37 | 06 - 40 98 17 26 | [email protected]

HUISGEMAAKTE ERWTENSOEP 1LITER 3.99

Voor ons distributiecentrum in Oud Gastel zoeken wij een gemotiveerde klemtruckchauffeur in ploegendienst. U verzorgt het verplaatsen van goederen naar de gewenste locatie en het orderpicken van die goederen.

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN• Lossen van trucks, containers;• Put awayen naar locatie;• Orderpicken;• Controle bulk (aantal, type en schade);• Veilig werken en zich houden aan alle voorschriften;• Signaleren van defecten aan de heftruck;• Tijdig en veilig laden van de accu’s behorende bij de heftruck op een

zodanig manier dat de machines optimaal ingezet kunnen worden.

FUNCTIE-EISEN• MBO-niveau door opleiding of werkervaring;• Certifi caat heftruckchauffeur. • Nauwkeurig en bewust van de gevaren die zijn werk met zich meebrengen;• Stressbestendig en fl exibele werkinstelling;• Het kunnen vertalen van veiligheidsvoorschriften in werkuitvoering.

Voor meer informatie over de De Rooy Warehousing BV en de vacature, kijk op www.derooy.com of bel (0499) 485 174.

WWW.DEROOY.COM

De Rooy Warehousing BV maakt deel uit van het familie bedrijf De Rooy Holding BV. De Rooy verzorgt vanuit Oud Gastel voor een aantal toonaangevende merken de op- en overslag en de distributie van witgoed in de Benelux.

REACTIES NAAR:De Rooy Warehousing BVT.a.v. Pieter van EetenPostbus 9645600 AZ EindhovenOf e-mail naar:[email protected]

KLEMTRUCKCHAUFFEUR

‘t Ravelijn 324791 KCKlundert

Telefoon: 06 1744 3256

E-mail: [email protected]

Bent u het verven van uw houtenkozijnen ook zo zat?

Vraag dan vrijblijvend een offerteaan voor het leveren en/of monterenvan kunststof kozijnen.

Bij HDV Bouw & Onderhoud kunt uook terecht voor andere kunststofbouwproducten, zoals goten, gevel-bekleding, dakranden en nog veel meer!

Onze producten zijn gegarandeerdonderhoudsarm en zeer duurzaam.

www.hdvbouwenonderhoud.nl

HDV

Bouw & Onderhoud

Page 32: Dm 20141029

wEGwaegrsthwrthj•srthjwrtjn

MEDIA MARKT Breda:Kruisvoort 14, 4814 RZ BredaTel. 076 - 5258100

Openingstijden:Ma. - vr. 10 - 22 uur, Za. 9.30 - 20 uurIedere zondag geopend van 11 - 17 uur

Parkeren: Ruim 2500 gratis parkeerplaatsen voor de deur

HAARSCHERPEAANBIEDINGEN

SAMSUNG Ue48hu750048'' Ultra HD 3D TV•Aansluitingen:HDMI4x,USB2.0,CI&CI+•MultitaskendankzijdeQuadCoreprocessor

•Inclusief23Dbrillen

Art.nr.:1317305

Retour via1699,-

1549,-

150,-

Media Markt Prijs:

Samsung:U betaalt:

48'' / 12

2 cm

Ultra H

D 3D TV

SAMSUNG Ue40Hu6900Sxz40'' Ultra HD Smart TV•Aansluitingen:HDMI4x,USB2.03x,CI&CI+•MeerdereschermenopenenviaMulti-LinkScreen

•ColorBrilliance:Extrakleurintensiteit•EnergieklasseB

40“ / 101 cm

4x Ultra HD

*Aanbiedingenmax.1perklant•Geenverkoopaanhandelaren•Zetfoutenenprijswijzigingen

voorbehouden•Aanbiedingenzijngeldigvan27.10

t/m2.11.2014•Zolangdevoorraadstrekt•