Dru 20141029

32
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES RUCPHENSE MIDWEEKEDITIE 29 OKTOBER 2014 WEEK 44 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 10.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Informatie van Volg ons via twitter: @RucphenseBode VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL VLEERMUIZEN VERHINDEREN SLOOP GEMEENTEHUIS SINT WILLEBRORD PAKT UIT OP HALLOWEEN RUCPHEN - De St. Martinuskerk in Rucphen staat in de steigers. Aan de buitenkant van de kerk wordt hard gewerkt aan het herstellen van het pannendak en het voegwerk, het restaureren van de glas-in-loodramen en het schilderen en repareren van de goten. De vieringen worden tijdens de verbouwing in jeugdhuis de Louwen gehouden. FOTO MONIQUE JANSEN DOOR MONIQUE JANSEN In eerste instantie was het de bedoeling dat het Gezondheidscentrum dit jaar zou openen, maar dat bleek niet haalbaar. Het concept van het centrum blijft wel over- eind. Verschillende aanbieders van zorg en welzijn vestigen zich in het complex naast het gemeentehuis. Ook maatschap- pelijke diensten, zoals het consultatiebu- reau, krijgen er een eigen plek. Vierkante meters Het gebouw komt er anders uit te zien dan in een eerder ontwerp is gemaakt. Het aantal vierkante meters is terug- gebracht van 3.100 naar 2.000. “Daar- mee zit het gebouw vol. Wel wordt het zo gemaakt dat het ook uitgebreid kan worden”, vertelt Luijkx-Koedoot. In het Gezondheidscentrum vestigen zich een groot aantal professionals op het gebied van zorg en welzijn. Zeker is dat onder meer de disciplines fysiotherapie, osteo- pathie, kinderosteopathie, acupunctuur, podotherapie, orthopedagogie, logopedie en sportmassage een plek in het gebouw krijgen. Mogelijk worden die aangevuld met een diëtist en een psycholoog. Daar- naast worden er maatschappelijke dien- sten aangeboden, maar het is nog niet bekend welke instantie dit gaat aanbie- den. Dat bepaalt de gemeente Rucphen. Binnentuin Hoewel de ontwikkelingen voor het Gezondheidscentrum langer lopen dan gepland, is Luijkx-Koedoot altijd optimis- tisch gebleven: “Ook de gemeente heeft er veel vertrouwen in. Alle neuzen staan dezelfde richting op.” Voor de realisatie van het gebouw werkt Dynamico samen met twee mede-inves- teerders. Het Gezondheidscentrum komt in de Binnentuin: het gebied dat centraal ligt tussen de drie grootste dorpen uit de gemeente: Rucphen, Sint Willebrord en Sprundel. Vorig jaar verhuisde de gemeente naar het Dienstverleningscen- trum. Met de komst van het Gezondheids- centrum komen er nog meer diensten in de Binnentuin. Voor bewoners uit de ge- meente zijn deze voorzieningen dan ook goed bereikbaar. Snel bouw van Gezondheidscentrum Disciplines op gebied van zorg en welzijn onder één dak RUCPHEN – De bouw van het Gezondheidscentrum naast het Dienstverleningscentrum in Rucphen start waar- schijnlijk begin 2015. Initiatiefneemster Eva Luijkx-Koedoot van Dynamico Fysiotherapie en Training verwacht in november een overeenkomst te tekenen over de realisatie van het gebouw. Het Gezondheidscentrum komt er alsnog, maar dan in afgeslankte vorm. BEHEEREXCURSIE EIGENAARS RUCPHENSE BOSSEN RUCPHEN - De GeheugenSchakel staat maandag 3 november in het teken van de laatste levensfase van dementerenden. Verpleeghuisarts Petra Wille, werkzaam bij stichting Groenhuysen treedt op als spreker. Tijdens de bijeenkomst is er ruim- te om ervaringen uit te wisselen. De Ge- heugenSchakel richt zich op mensen met dementie, hun partners en hun bekenden, maar ook andere belangstellenden zijn welkom. De bijeenkomsten vinden plaats in Kerkakkers aan de Burgemeester Voe- tenstraat 29 in Rucphen. Het programma begint om 19.30 uur en duurt twee uur. Aanmelden is niet nodig. Meer info geeft Marie Augustijn op 06-12306327. Petra Wille spreekt op GeheugenSchakel RUCPHEN - De gemeente Rucphen staat op de lijst voor het gebruik van sociale me- dia op een 233e plaats in de ranking met alle Nederlandse gemeenten op frankwat- ching.com. Qua reactiesnelheid zit de ge- meente op een 176e plaats. In het tweede kwartaal van dit jaar verstuurde Rucphen 74 berichten. Deze berichten werden bijna niet geretweet. Qua interactie staat de ge- meente op een 253e plaats. De gemeente geeft zichzelf een 6 voor de inzet van soci- ale media. Uit onderzoek blijkt landelijk dat collegeleden, gemeenteraadsleden, com- municatieprofs en het klantcontactcen- trum het meest gemotiveerd zijn om soci- ale media in te zetten voor de gemeente. Rucphen 223e op lijst inzet sociale media RUCPHEN - In het kader van de november- tentoonstelling ‘Het riool leeft’ in het ge- meentehuis houdt de gemeente Rucphen een uitdagende wedstrijd voor leerlingen van de basisscholen. Leerlingen van deel- nemende groepen spoelen maandag 3 no- vember om 16.00 uur een chippo, oftewel een plastic schijf met chip door het toilet. De gemeente klokt de tijd tot wanneer de chippo aankomt in het rioolgemaal. De leerlingen met de ‘snelste chippo’ winnen een prijs. Het drijvertje is geen belasting voor het milieu, doordat het waterschap hem tijdig verwijdert. De tentoonstelling ‘Het riool leeft’ is vanaf maandag 3 novem- ber twee weken lang te bezoeken. Wedstrijd spoelen van schijf door toilet ZEGGE - Heemkundekring Den Lande van Zegge roept een online agenda in het le- ven waarmee iedereen kan zien wat voor evenementen er worden gehouden in Zegge. Volgens de heemkundekring we- ten veel organisaties niet altijd wanneer er een evenement is. Via www.heemkun- dezegge.nl/agenda-zegge is dit makkelijk op te zoeken. De heemkundekring streeft er naar om zoveel mogelijk evenementen weer te geven. Om dit overzicht compleet te krijgen is medewerking van organisa- toren noodzakelijk. Zij worden verzocht evenementen met datum, de naam van de organisatie, locatie en tijd aan te melden via [email protected]. Heemkundekring start activiteitenagenda SPRUNDEL - De acties om geld in te zame- len om het nieuwe dorpshuis van Sprun- del in te richten gaan onverminderd door. Zondag 9 november wordt in de huidige De Trapkes een rommel-, kunst- en curiosa- markt gehouden ten bate van het nieuwe buurthuis. Daarvoor zoekt de organisatie nog spullen. Die kunnen worden afgege- ven bij de oude Trapkes op donderdag 30 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur, op za- terdag 1 november tussen 10.00 en 16.00 uur, op maandag 3 november tussen 10.00 en 12.00 uur en op donderdag 6 november tussen 13.30 en 16.30 uur. De toegang tot de rommel- en kunstmarkt kost 2,50 euro. De kunstmarkt is gratis toegankelijk. Trapkes in teken van rommelmarkt PRIMERA Rucphen Raadhuisplein 6, Rucphen, tel. 0165-348485 op je favoriete tijdschrift 50% korting aankoop van een Staatslot voor de trekking van 10 december* op je favoriete tijdschrift 50% korting Bij aankoop van een Staatslot voor de trekking van 10 december* Staatsloterij trekking 10 november Jackpot 19,3 miljoen tuincentrum Etten-Leur ALLE ZONDAGEN OPEN 12 - 17 u Lage Vaartkant 11 076-5034956 - www.lifeandgarden.nl OPENING GROOTSE KERSTSHOW! Openingsactie! Lemax kersthuisjes 2 DE HALVE PRIJS* * de goedkoopste halve prijs Geldig 29 okt. t/m 2 nov. 2014 wEGwa- bij Media Markt Breda HAARSCHERPE AANBIEDINGEN Blader snel verder VANDAAG IN DE BODE - OVERLIJDEN & HERDENKEN - & Overlijden Herdenken Elk afscheid is de geboorte van een herinnering Stap voor stap toewerken naar het afscheid Allerzielen en Allerheiligen Oase van leven en dood

description

 

Transcript of Dru 20141029

Page 1: Dru 20141029

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

R U C P H E N S EMIDWEEKEDITIE29 OKTOBER 2014WEEK 44

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 10 . 5 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Informatie van

Volg ons via twitter: @RucphenseBode

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS

KIJK OP WWW.

INTERNETBODE.NL

VLEERMUIZENVERHINDEREN

SLOOP GEMEENTEHUIS

SINT WILLEBRORDPAKT UIT OPHALLOWEEN

RUCPHEN - De St. Martinuskerk in Rucphen staat in de steigers. Aan de buitenkant van de kerk wordt hard gewerkt aan het herstellen van het pannendak en het voegwerk, het restaureren van de glas-in-loodramen en het schilderen en repareren van de goten. De vieringen worden tijdens de verbouwing in jeugdhuis de Louwen gehouden. FOTO MONIQUE JANSEN

DOOR MONIQUE JANSEN

In eerste instantie was het de bedoeling dat het Gezondheidscentrum dit jaar zou openen, maar dat bleek niet haalbaar. Het concept van het centrum blijft wel over-eind. Verschillende aanbieders van zorg en welzijn vestigen zich in het complex naast het gemeentehuis. Ook maatschap-pelijke diensten, zoals het consultatiebu-reau, krijgen er een eigen plek.

Vierkante metersHet gebouw komt er anders uit te zien dan in een eerder ontwerp is gemaakt. Het aantal vierkante meters is terug-gebracht van 3.100 naar 2.000. “Daar-mee zit het gebouw vol. Wel wordt het

zo gemaakt dat het ook uitgebreid kan worden”, vertelt Luijkx-Koedoot. In het Gezondheidscentrum vestigen zich een groot aantal professionals op het gebied van zorg en welzijn. Zeker is dat onder meer de disciplines fysiotherapie, osteo-pathie, kinderosteopathie, acupunctuur, podotherapie, orthopedagogie, logopedie en sportmassage een plek in het gebouw krijgen. Mogelijk worden die aangevuld met een diëtist en een psycholoog. Daar-naast worden er maatschappelijke dien-sten aangeboden, maar het is nog niet bekend welke instantie dit gaat aanbie-den. Dat bepaalt de gemeente Rucphen.

BinnentuinHoewel de ontwikkelingen voor het

Gezondheidscentrum langer lopen dan gepland, is Luijkx-Koedoot altijd optimis-tisch gebleven: “Ook de gemeente heeft er veel vertrouwen in. Alle neuzen staan dezelfde richting op.”Voor de realisatie van het gebouw werkt Dynamico samen met twee mede-inves-teerders. Het Gezondheidscentrum komt in de Binnentuin: het gebied dat centraal ligt tussen de drie grootste dorpen uit de gemeente: Rucphen, Sint Willebrord en Sprundel. Vorig jaar verhuisde de gemeente naar het Dienstverleningscen-trum. Met de komst van het Gezondheids-centrum komen er nog meer diensten in de Binnentuin. Voor bewoners uit de ge-meente zijn deze voorzieningen dan ook goed bereikbaar.

Snel bouw van GezondheidscentrumDiscipl ines op gebied van zorg en welzi jn onder één dak

RUCPHEN – De bouw van het Gezondheidscentrum naast het Dienstverleningscentrum in Rucphen start waar-schijnlijk begin 2015. Initiatiefneemster Eva Luijkx-Koedoot van Dynamico Fysiotherapie en Training verwacht in november een overeenkomst te tekenen over de realisatie van het gebouw. Het Gezondheidscentrum komt er alsnog, maar dan in afgeslankte vorm.

BEHEEREXCURSIEEIGENAARS

RUCPHENSE BOSSEN

RUCPHEN - De GeheugenSchakel staat maandag 3 november in het teken van de laatste levensfase van dementerenden. Verpleeghuisarts Petra Wille, werkzaam bij stichting Groenhuysen treedt op als spreker. Tijdens de bijeenkomst is er ruim-te om ervaringen uit te wisselen. De Ge-heugenSchakel richt zich op mensen met dementie, hun partners en hun bekenden, maar ook andere belangstellenden zijn welkom. De bijeenkomsten vinden plaats in Kerkakkers aan de Burgemeester Voe-tenstraat 29 in Rucphen. Het programma begint om 19.30 uur en duurt twee uur. Aanmelden is niet nodig. Meer info geeft Marie Augustijn op 06-12306327.

Petra Wille spreektop GeheugenSchakel

RUCPHEN - De gemeente Rucphen staat op de lijst voor het gebruik van sociale me-dia op een 233e plaats in de ranking met alle Nederlandse gemeenten op frankwat-ching.com. Qua reactiesnelheid zit de ge-meente op een 176e plaats. In het tweede kwartaal van dit jaar verstuurde Rucphen 74 berichten. Deze berichten werden bijna niet geretweet. Qua interactie staat de ge-meente op een 253e plaats. De gemeente geeft zichzelf een 6 voor de inzet van soci-ale media. Uit onderzoek blijkt landelijk dat collegeleden, gemeenteraadsleden, com-municatieprofs en het klantcontactcen-trum het meest gemotiveerd zijn om soci-ale media in te zetten voor de gemeente.

Rucphen 223e op lijstinzet sociale media

RUCPHEN - In het kader van de november-tentoonstelling ‘Het riool leeft’ in het ge-meentehuis houdt de gemeente Rucphen een uitdagende wedstrijd voor leerlingen van de basisscholen. Leerlingen van deel-nemende groepen spoelen maandag 3 no-vember om 16.00 uur een chippo, oftewel een plastic schijf met chip door het toilet. De gemeente klokt de tijd tot wanneer de chippo aankomt in het rioolgemaal. De leerlingen met de ‘snelste chippo’ winnen een prijs. Het drijvertje is geen belasting voor het milieu, doordat het waterschap hem tijdig verwijdert. De tentoonstelling ‘Het riool leeft’ is vanaf maandag 3 novem-ber twee weken lang te bezoeken.

Wedstrijd spoelenvan schijf door toilet

ZEGGE - Heemkundekring Den Lande van Zegge roept een online agenda in het le-ven waarmee iedereen kan zien wat voor evenementen er worden gehouden in Zegge. Volgens de heemkundekring we-ten veel organisaties niet altijd wanneer er een evenement is. Via www.heemkun-dezegge.nl/agenda-zegge is dit makkelijk op te zoeken. De heemkundekring streeft er naar om zoveel mogelijk evenementen weer te geven. Om dit overzicht compleet te krijgen is medewerking van organisa-toren noodzakelijk. Zij worden verzocht evenementen met datum, de naam van de organisatie, locatie en tijd aan te melden via [email protected].

Heemkundekring startactiviteitenagenda

SPRUNDEL - De acties om geld in te zame-len om het nieuwe dorpshuis van Sprun-del in te richten gaan onverminderd door. Zondag 9 november wordt in de huidige De Trapkes een rommel-, kunst- en curiosa-markt gehouden ten bate van het nieuwe buurthuis. Daarvoor zoekt de organisatie nog spullen. Die kunnen worden afgege-ven bij de oude Trapkes op donderdag 30 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur, op za-terdag 1 november tussen 10.00 en 16.00 uur, op maandag 3 november tussen 10.00 en 12.00 uur en op donderdag 6 november tussen 13.30 en 16.30 uur. De toegang tot de rommel- en kunstmarkt kost 2,50 euro. De kunstmarkt is gratis toegankelijk.

Trapkes in tekenvan rommelmarkt

PRIMERA Rucphen Raadhuisplein 6, Rucphen, tel. 0165-348485op je favoriete tijdschrift 50% korting

Bij aankoop van een Staatslot voor de trekking van 10 december*

Prim

era

favo

riete

tijd

schr

ift

Bij a

anko

op v

an e

en S

taat

slot

voor

de

trek

king

van

10 d

ecem

ber*

* Bij

aank

oop

van

een

heel

Sta

atsl

ot o

f vijf

kee

r een

1/5

Staa

tslo

t voo

r de

trek

king

van

10 d

ecem

ber 2

009.

Kijk

voo

r de

act

ievo

orw

aard

en o

p w

ww

.sta

atsl

oter

ij.nl

/prim

era

Bij aankoop van een Staatslot voor de trekking van 10 december*

50% korting Bij aankoop van een Staatslot

voor de trekking van 10 december*Bij aankoop van een Staatslot voor de trekking van 10 december*op je favoriete tijdschrift

50% korting Bij aankoop van een Staatslot

voor de trekking van 10 december*Staatsloterij trekking 10 november

Jackpot

19,3 miljoen

tuincentrum

Etten-Leuralle zondagen open 12 - 17 u

lage Vaartkant 11076-5034956 - www.lifeandgarden.nl

Opening grOOtse kerstshOw!

Openingsactie!

Lemax kersthuisjes2de halve prijs*

* de goedkoopste halve prijs

Geld

ig 2

9 o

kt.

t/m

2 n

ov.

20

14

wEGwa-bij Media Markt Breda

HAARSCHERPEAANBIEDINGEN

bij Media Markt BredaBlader snel verder

VANDAAGIN DE BODE

- OVERL IJDEN & HERDENKEN -

&Overlijden Herdenken

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering

Stap voor stap toewerken

naar het afscheid

Allerzielen en Allerheiligen

Oase van leven en dood

Stap voor stap toewerken

naar het afscheid

Allerzielen en Allerheiligen

Oase van leven en dood

Page 2: Dru 20141029

wEGwaegrsthwrthj•srthjwrtjn

MEDIA MARKT Breda:Kruisvoort 14, 4814 RZ BredaTel. 076 - 5258100

Openingstijden:Ma. - vr. 10 - 22 uur, Za. 9.30 - 20 uurIedere zondag geopend van 11 - 17 uur

Parkeren: Ruim 2500 gratis parkeerplaatsen voor de deur

HAARSCHERPEAANBIEDINGEN

SAMSUNG Ue48hu750048'' Ultra HD 3D TV•Aansluitingen:HDMI4x,USB2.0,CI&CI+•MultitaskendankzijdeQuadCoreprocessor

•Inclusief23Dbrillen

Art.nr.:1317305

Retour via1699,-

1549,-

150,-

Media Markt Prijs:

Samsung:U betaalt:

48'' / 12

2 cm

Ultra H

D 3D TV

SAMSUNG Ue40Hu6900Sxz40'' Ultra HD Smart TV•Aansluitingen:HDMI4x,USB2.03x,CI&CI+•MeerdereschermenopenenviaMulti-LinkScreen

•ColorBrilliance:Extrakleurintensiteit•EnergieklasseB

40“ / 101 cm

4x Ultra HD

*Aanbiedingenmax.1perklant•Geenverkoopaanhandelaren•Zetfoutenenprijswijzigingen

voorbehouden•Aanbiedingenzijngeldigvan27.10

t/m2.11.2014•Zolangdevoorraadstrekt•

Page 3: Dru 20141029

actualiteit

PaGiNa 3

Altijd actueel en altijd bij de hand

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

VÓÓR U EN DÓÓR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

Bezoek nuwww.internetbode.nl

voor het nieuws uit uw buurt

DOOR MONIQUE JANSEN

In het oude gemeentehuis zit één vleer-muis. Daarnaast zwermt er ook nog een exemplaar rond in het groen rondom het gemeentehuis. Volgens de Flora- en Fau-nawet mogen deze dieren niet worden gestoord. Om ze te verjagen dient er een ontheffing te worden aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken.

Aanvragen ontheffingDe gemeente Rucphen heeft dit verzoek in-middels ingediend. “De behandeling voor de aanvraag van een ontheffing duurt vier tot zes maanden”, vertelt wethouder René Lazeroms. Het is niet mogelijk om deze procedure te versnellen. Dat is alleen mo-gelijk als er een spoedbelang mee gediend is. Het was aanvankelijk de bedoeling dat het oude gedeelte van het gemeentehuis dit jaar nog zou worden gesloopt. Toch ver-wacht Lazeroms dat de aanwezigheid van de vleermuizen niet leidt tot vertraging tot de bouw van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie: “Uiterlijk 1 juli kunnen we slopen.”

MaatregelenBij een ontheffing van de Flora- en Fauna-wet mogen de vleermuizen niet zomaar

worden verjaagd. De eigenaar van het gebouw waarin de dieren huizen, dienen dan maatregelen te nemen om er voor te zorgen dat de vleermuizen geen schade ondervinden. “Ze moeten op een andere

locatie ‘vervangende woningen’ krijgen.Dat kan wellicht door vleermuiskasten neer te zetten”, geeft Lazeroms als voor-beeld aan.

Nieuwe MFAOp de plek van het voormalige gemeente-huis komt een nieuw buurtcentrum die de functie overneemt van gemeenschapshuis de Vaart en jeugdhuis De Louwen. Het is de bedoeling dat stichting De Vaart en SKW Rucphen gezamenlijk de exploitatie van de nieuwe MFA op zich nemen. Zij zijn in overleg om te fuseren. Volgens de wet-houder zorgt de leegstand in het gemeen-tehuis niet voor hinder: “Het raadhuis staat leeg, maar de alarmering zit er nog op. Het is dus een leegstaand gebouw met toezicht. Er staat ook niets meer.” In mei

werd het gebouw nog gebruikt voor een brandweerwedstrijd.

VerblijfsplaatsenSinds 1973 vallen alle vleermuizen in Ne-derland onder de Flora- en Faunawet. Dat betekent dat het verboden is om vleermui-

zen te vangen of dood te maken en dat hun verblijfsplaatsen niet mogen worden ge-stoord. De meest voorkomende vleermuis is in Nederland de dwergvleermuis. Die leeft het vaakst op zolders of in spouw-muren.In totaal zijn er zo’n twintig vleermuissoor-

ten in Nederland. De dieren kunnen een heel jaar in een gebouw verblijven. Vleer-muizen zijn kwetsbare dieren. Als hun biotoop verdwijnt, zijn ze hun territorium kwijt. Daarnaast planten ze zich beperkt voort. Vleermuizen zijn de enige zoogdie-ren die kunnen vliegen.

Vleermuizen verhinderen snelle sloop raadhuisBehandeling aanvraag voor onthef f ing duurt v ier tot zes maanden

Het oude gemeentehuis doet voorlopig dienst als ‘woonruimte’ voor één vleermuis. FOTO MONIQUE JANSEN

RUCPHEN – Het oude gedeelte van het voormalige gemeentehuis aan de Raadhuisstraat in Rucphen wordt voorlopig niet gesloopt. Twee vleermui-zen verhinderen dat het gebouw snel tegen de vlakte gaat. Door de aanwe-zigheid van deze beschermde dieren is het uitgesloten dat er op korte ter-mijn een slopersbal door het raadhuis gaat. Dat mag wettelijk gezien niet.

‘Wellichtvleermuiskasten

neerzetten’

DOOR CORINE ROKS

De Rucphense bossen, bekend om zijn va-riatie, waarin bos, heidevlakten en kleine landbouwenclaves elkaar afwisselen. Van oorsprong een heidegebied dat aan het einde van de negentiende eeuw in fases is beplant. In de volksmond wordt het daarom ook nog wel de Rucphense heide genoemd, een cen-traal groot heidegebied van ongeveer veertig hectare is bewaard gebleven en herinnert nog aan deze tijd. Het bos- en natuurgebied wordt beheerd door een aantal eigenaren waarvan Defensie de grootste is. Daarnaast hebben voornamelijk Natuurmonumenten, Brabant Water en vele particulieren, delen in eigendom.

BeheervisieMet een groep van twaalf belangstellenden, veelal particuliere boseigenaren, wordt de excursie onder leiding van Frans van Zijder-veld, beheerder Natuurmonumenten, gestart. Al snel houdt het gezelschap halt bij een ge-bied waarin de Amerikaanse Eik, met zijn prachtige herfstkleuren, domineert. “In dit deel van de Rucphense bossen zie je veel van deze bomen. Het is een snelgroeiende soort die de inheemse soorten verdringt”, verklaart Van Zijderveld. Hij vervolgt: ”Bovendien is deze Eik niet zo’n belangrijke gastheer voor insecten. Vlinders bijvoorbeeld zetten hun ei-tjes niet af op deze boom. De beheervisie van Natuurmonumenten is dan ook om deze Eik te accepteren omdat het onbegonnen werk is deze weg te krijgen, maar staat de Ame-rikaanse Eik een inheemse soort in de weg,

dan kappen we hem. Het hout laten we in het bos liggen zodat paddenstoelen kunnen groeien en insecten en reptielen een schuil-plaats hebben”. Op deze manier wordt deze middag ook de Grove den, een inheemse soort, versus Zeeden, een boom die specifiek in Brabant is gepland, besproken.

VariatieMaar de aanwezigen krijgen niet alleen tekst en uitleg, ook naar hun mening wordt gevraagd: “Wat is jullie visie hierop; vinden jullie dat in dit stuk bos moet worden inge-grepen; hoe ziet jullie stuk bos eruit”? Overi-gens blijkt geen enkel antwoord goed of fout. Iedere eigenaar mag zijn eigen afweging ma-ken; Ga ik voor mooi, diversiteit of inheems, om zo maar wat motieven te noemen. Het woord biodiversiteit klinkt deze zondagmid-dag opmerkelijk vaak. “Kijk ook eens wat je buurman doet”, is de tip die Van Zijderveld geeft. “Probeer wat variatie in het bos te creëren”. En dat is nou net de bedoeling van deze samenkomst want al gauw blijkt dat de grondeigenaren weinig contact met elkaar hebben en dit soort tripjes dragen daartoe positief bij. Ervaringen worden uitgewisseld, en tips worden in de groep besproken. Van Zijderveld wijst nog op de beheervisie van Natuurmonumenten voor de Rucphense bos-sen, welke te downloaden is via hun web-site: www.natuurmonumenten.nl

Deze visie bevordert het gezamenlijk doel van alle partijen, namelijk het kunnen blijven genieten van de natuur, met daarin uiteraard ruimte voor de eigen inbreng.

Excursie eigenaars Rucphense bossenDoel : beheer beter op elkaar afstemmen

Voorgrond rechts, Frans van Zijderveld begeleidt een groep terreineigenaren tijdens excursie door Rucphense bossen. FOTO CORINE

SCHIJF- Een stuk bos in beheer hebben is leuk maar daar komt best wel wat bij kijken. Zo bleek afgelopen zondag tijdens een beheerexcursie voor particuliere terreineigenaren door de bossen van Rucphen, georganiseerd door Natuurmonumenten. Tijdens deze wandeltocht werd er gezamenlijk van gedachten gewisseld over het onder-houd, diversiteit en leefgebied van insecten en dieren in deze bossen. Kennis en ervaringen van de boseigenaren en beheerder Natuurmonumenten werden gedeeld waarbij de nodige tips over en weer werden gegeven. Doel van deze excursie: het gezamenlijke beheer beter op elkaar af te stemmen en daarmee een mooier bos te creëren waarin alle partijen kunnen blijven genieten van de natuur.

Page 4: Dru 20141029

St. WillebrordVoor het vakkundig en degelijk herstofferen van al uw meubelen. O.a. Capitonneer-werk, antiek, klassiek en modern. Ook boten, caravans en auto’s.Met ruim 25 jaar stoffeer ervaring. Gegarandeerd een goed resultaat. Bel voor een vrijblijvende prijsopgave: tel. 0165-383958. www.meubelstoffeerderij-koevoets.nl

Voor de goedkoopste terrasoVerkapping

Kijk op www.samanbouw.nl

Rudi Saman

076-5015176 / 06-51145525

[email protected]

ElisE DansschoEnEn50% kortingop de gehele voorraad

0167-522939 / 06-10807891

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen.

J.J. de Bomde meubelvriend

marijke meustraat 32, Breda 076-5141601

ma T/m VrIJ open Van 12-18 uur

TE HUUR ■ ETTEN-LEUR

BEDRIJFSRUIMTES Van 100 m2 tot 225 m2

Industriegebied ‘Vosdonk’ te Etten-Leur Flexibel huurcontract www.drvm.nl/vosdonk

Zondag 2 November

Woensdag 5 November

Zondag 9 November HCR De Postelse Hoeve* Dr. Deelenstraat 10, 5042 AD Tilburg

Hotel Terminus Goes*Stationsplein 1, 4461 HP Goes

Golden Tulip Mastbosch Hotel-Breda*

Burg. Kerstenslaan 20, 4837 BM Breda

10.00 t/m 16.00 uur

10.00 t/m 16.00 uur

10.00 t/m 16.00 uur

*Zaal: zie borden G & C On Tour

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

zaterdag

1 november

v.a. 22.00 uur

back-Uprock

coverband

Uit etten-leUr

Pastoor van Breugelstraat 23

Bosschenhoofd

tel.: 0165 - 316793

www.cafestroop.nl

Pastoor van Breugelstraat 23Bosschenhoofd0165 - 316793

www.cafestroop.nl

ZATERDAG20 SEPTEMBER

22.00 uur

THEBOSS

BROTHERS

OPENDEURDAGEN

Puur genieten

maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek

fabricatie van ramen & deuren in PVC en aluminium

alles in eigen beheer sinds 1983 • 10 jaar waarborg

nieuwbouw • renovaties • meer dan 30 jaar ervaring

zaterdag 15 en zondag 16 februarivan 10 uur tot 17 uur

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • tel. 03 666 57 86

A l le dagen open 10u - 17u • zondag 14u tot 17u • www.bruvo.be

Bezoek onzeshowroom of Bel voor een

gratis offerte

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • Tel. 00 32 3 - 666 57 86 • Fax: 00 32 3 - 666 44 41 • www.bruvo.beALLE DAGEN OPEN VAN 10-17 UUR • ZONDAG VAN 14-17 UUR • Geen voorschotten, u betaalt pas na afwerking!

DE MOOISTE SERRE´S & KOZIJNEN

Bezoek onze

vernieuwde

showroom

BRUYNSEELS-VOCHTEN NVVERANDA’S • RAMEN • DEUREN in ALUMINIUM & PVC

Meer dan 25 jaar ervaring!2013

MEER DAN 30 JAAR ERVARING!

SERRES

BEL VOOR EENGRATIS

OFFERTE

Bezoekonzewebsite

Page 5: Dru 20141029

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonHoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Rucphense Bode

Rucphense Bode

Redactie Monique Jansen

Correspondent Hélène Heijs, Corine RoksAcquisitie John van Aert

Druk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties dinsdag 13.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 11.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 44De oplossing van deze puzzel is in week 45 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Meestal zie ik niet alles meer even scherp aan het einde van mijn hardlooprondje, maar dit gebeurde vrijdag toch echt. Terwijl ik zuchtend aan mijn laatste meters bezig was, zag ik aan de andere kant van de straat een mevrouw in een scootmobiel. Ze stopte bij een oprit, pakte twee brieven uit haar mandje, stapte af en liep naar de deur waar ze de brieven in de bus deed. Bij het volgende huis en dat daarna herhaalde het tafereel zich. Eenmaal thuis wist ik niet wat ik hiervan moest denken. Was haar via de wmo ooit een scootmobiel toegekend, terwijl ze hem eigenlijk niet nodig had? Ze liep niet als een gazelle, maar het leek haar redelijk goed af te gaan. Of had ze haar hulpmiddel wel degelijk nodig, maar was ze door steeds strengere regelgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid gedwongen elk baantje wat op haar pad kwam te accepteren? Vanaf 1 januari verandert er veel in de zorg. Toch is er nog niet veel meer zeker dan dat er minder geld beschikbaar is. Met dat in het achterhoofd kun je het bovenstaan-de van twee kanten bekijken. Stel dat de vrouw onnodig een scootmobiel heeft, je er voor het gemak van uitgaat dat ze niet de enige is, is het goed dat opnieuw naar alle zorgvragers wordt gekeken en kan er flink op de budgetten worden gekort. Als de vrouw hem wel degelijk nodig heeft, ze mede door haar beperking moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen en ze wel moet werken, gaat het de verkeerde kant op in Nederland. De postbezorgende mevrouw in haar scootmobiel heeft uren door mijn hoofd ge-speeld, maar ik weet nog steeds niet hoe ik haar moet plaatsen. Er kan natuurlijk ook iets anders spelen wat ik niet weet. De komende tijd moeten deskundigen vele tienduizenden mensen (opnieuw) beoordelen, indiceren in jargon. Ik hoop dat de des-kundigen in deze beoordelingsmarathon scherp blijven, ze alles goed afwegen, zodat ze de juiste keuzes maken en alle veranderingen fatsoenlijk vorm krijgen. Het zou niks voor mij zijn. Zelf zie ik het na een paar kilometer al niet meer scherp.

Postbode in scootmobiel

ColumnEugène de Kok

DOOR MONIQUE JANSEN

Dit jaar werkt het SKW Sint Willebrord samen met wijkvereniging De Gagelrijzen en ondernemersvereniging Willebrord Pro-motion. Vrijwilligers van het SKW staan op twee plekken langs de Trick or Treatroute klaar met groene en rode limonade. De wijkvereniging vaardigt enge figuranten en hulpmoeders uit die zullen helpen om de straten in Halloweensfeer te brengen. Kinderen kunnen zich in de Dorpsstraat gratis laten fotograferen. Uit alle kiekjes kiest een jury de ‘Mister en Miss Hal-loween 2014’. De winnaars krijgen hun eretitel uitgereikt tijdens Youngbeatz for Kids-disco op vrijdag 8 november in Ut Honk. Verkeersregelaars dragen bij aan de verkeersveiligheid. Ook staan EHBO’ers paraat indien nodig.

Trick or TreatKinderen kunnen dit jaar in de Dorps-straat, de Lijsterstraat, een klein deel van

de Poppestraat, de Rucphensestraat, de Lugtenburg, de Wilgenrijs en de Wilgen-burg aanbellen voor een snoepje onder het mom van ‘Trick or Treat’, vrij vertaald: een plagerijtje of een snoepje. Alle bewoners in deze straten hebben de vraag gekregen om mee te doen aan het Halloweenevene-ment. Deelnemende adressen mogen zelf weten wat voor snoep of andere lekkernij-en ze meegeven aan de kinderen. Op ba-sisscholen Maria Goretti en Willibrordus worden routes uitgedeeld. Kinderen die op een andere onderwijsinstelling zitten kun-nen het papieren parcours afhalen bij de organisatie op de dag zelf. De organisatie waarschuwt om extra op te letten in de drukke Dorpsstraat. Het is aan te raden om aan één kant te blijven en alleen over te steken bij de verkeersregelaars.

Eng circus Jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar oud zijn dezelfde dag om 20.00 uur welkom in Ut Honk om te griezelen tijdens

de Fright Night in Ut Honk. De organisatie heeft aan deze avond zelfs een heus thema gehangen. Er zou een circus neerstrijken die op één avond zoveel mogelijk dood en verderf willen zaaien.

De circusartiesten willen de jongeren vol-gens de organisatie kwellen met de meest verschrikkelijke acts. Vijftien acteurs zul-len hier hun uiterste best voor doen. Tij-dens de voorstelling komt het feestpubliek in aanraking met bloed, donkere ruimtes en figuren die je liever niet tegenkomt in het donker. De Halloween Fright Night begint om 20.00 uur. Kaartjes kosten 2,50 euro. Kinderen mogen vanaf tien jaar naar binnen, maar dit is wel op risico van de ou-ders. Vaders en moeders mogen mee naar binnen als ze durven.

Halloween groeit uit tot groot evenement in Sint Willebrord

Zest ig adressen doen mee aan ‘Tr ick or Treat ’ , Fr ight Night voor oudere jeugd

In verschillende straten kunnen kinderen bij bewoners aanbellen voor een snoepje. FOTO CORINE ROKS

SINT WILLEBRORD – Het Halloweenevenement belooft een nieuwe traditie te worden in Sint Willebrord. Na het succes van vorig jaar pakt de organisatie dit jaar nog groter uit. Verklede kinderen kunnen vrijdag 31 oktober tus-sen 17.30 en 19.30 uur bij maar liefst zestig adressen in het kader van ‘Trick or Treat’ aanbellen voor een snoepje. Ook staat er voor dappere jongeren een heuse Halloween Fright Night op het programma in jongerencentrum Ut Honk.

‘Basisscholen delen routes uit’

DOOR MONIQUE JANSEN

Het is al enige tijd duidelijk dat het samen-voegen van de parochies onontkoombaar is. Dat komt onder meer door het teruglo-pende aantal kerkgangers. Het IPV-bestuur meldt dat bij de fusie uitgebreid overleg wordt gevoerd met de vijf bestaande paro-chiebesturen. “Het is daarbij nadrukkelijk de bedoeling om de eigenheid van de hui-dige parochies –de toekomstige parochie-kernen- zo goed mogelijk te waarborgen”, benadrukt het IPV-bestuur. Alle kerkge-bouwen in de gemeente Rucphen blijven vooralsnog open.

KerkenElk dorp in de gemeente Rucphen heeft zijn eigen kerk: de St. Martinuskerk in Rucphen, de St. Martinuskerk in Schijf, de H. Mariaboodschapkerk in Zegge, de Sint Willibrorduskerk in Sint Willebrord en de H. Joannes de Doperkerk in Sprundel.

Het gebedshuis in Sprundel is inmiddels omgebouwd tot een gemeenschapshuis waarbij de kerkfunctie blijft behouden. De St. Martinuskerk ondergaat inmiddels een verbouwing waarbij achterin de kerk een nieuw pastoraal centrum komt. De pasto-rie is verkocht aan de gemeente Rucphen voor herontwikkeling.

OverlegDe parochiebesturen hebben de septem-ber- en oktobermaand gebruikt om inten-sief te overleggen over het besluit van de bisschop. Ze hebben de IPV gevraagd om de samenvoeging zo goed mogelijk voor te bereiden.“De definitieve besluitvorming tot fusie volgt pas op het einde van dit voorberei-dingsproces”, benadrukt de IPV. Bisschop Liesen is er zich van bewust dat een sa-menvoeging van de kerken ingrijpend is. Het zou echter noodzakelijk zijn voor een-heid in beleid en bestuur met het oog op

efficiënte pastorale zorg in de parochie en in de parochiekernen.

SamenwerkingsverbandDe parochies van Sprundel, Rucphen, Schijf en Zegge vormen al sinds 2002 de Interparochiële Vereniging Rucphen. In 2012 sloot ook de parochie van Sint Wil-lebrord zich bij dit samenwerkingsverband aan. De afgelopen jaren is met de bisschop intensief overlegd over een uiteindelijke samenvoeging. Daarbij zijn volgens de IPV de voors en tegens nauw afgewogen. De besturen hebben ook de ruimte gekregen om hun visie te bespreken. Sinds 2012 is de pastor voor de Rucphense parochies Frans Verheije. Hij werkt daarnaast ook nog in de kerken van de gemeente Zundert. De parochianen zijn via een kanselbood-schap geïnformeerd over de voortgang van de fusie. De IPV belooft tijdig informatie te verstrekken over de voortgang van het samenvoegingsproces.

Parochies fuseren uiterlijk in 2017Alle kerkgebouwen bl i jven vooralsnog open

RUCPHEN – De vijf parochies in de gemeente Rucphen fuseren uiterlijk 1 januari 2017. Bisschop Jan Liesen heeft dit besluit besproken met de parochiebesturen van Sint Willebrord, Sprundel, Rucphen, Schijf en Zegge. De vijf kerkgemeenten werken al intensief samen in de Interparochiële Vereniging Regio Rucphen (IPV). Dat gebeurt vooral op het gebied van pastorale zorg.

Page 6: Dru 20141029

PAGINA 6

RUCPHEN - Uw ogen zijn uniek. Met standaard brillenglazen haalt u dan ook niet het maximale uit uw ogen. Daarom worden de multifocale Varilux brillen-glazen speciaal voor u op maat gemaakt. Gevolg: zien in HD!

Tot en met 30 november krijgt u bij deze gepersonaliseerde brillenglazen een wel heel persoonlijk cadeau... uw portret gemaakt door de Spaanse portretkunstenaar Sergio Al-biac!* De kracht van Varilux multifocale brillenglazenOnze ogen ontkomen helaas niet aan veroudering en vanaf ons 45e levensjaar gaat ons zicht dan ook achteruit. Lezen gaat lastiger en scherp zicht is zeker niet meer vanzelfspre-kend. Varilux zorgt ervoor dat u weer kunt genieten van HD-zicht op alle afstanden. Door uw brillenglazen volledig aan te passen aan de persoonlijke eigenschappen van uw ogen heeft u een kijkoplossing op maat.

Uw unieke portret als kunstwerkAls u zulk scherp zicht heeft, geven we u ook graag iets om daarvan te genieten. Wat dacht u van een persoonlijk portret op een formaat van 33x48 cm. gemaakt door Sergio Albiac? Deze visuele kunstenaar uit Barcelona heeft speciaal voor Essilor (de bedenker en producent van Varilux) de speciale ‘words can’t describe you’-stijl ontwikkeld. U krijgt bij aankoop van een paar Varilux brillenglazen een voucher waarmee u een persoonlijke foto door Sergio om kunt laten toveren tot een hoogstpersoonlijke kunstwerk in deze voor Essilor gereserveerde stijl.

Zie de wereld in HD met VariluxMet deze actie slaat u twee vliegen in één klap: scherp zicht op alle afstanden met gepersonaliseerde brillenglazen van Varilux én een uniek en persoonlijk kunstwerk waar u niet snel op uitgekeken raakt. Kom daarom voor 1 december langs en profiteer van deze actie!*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Optiek van Meer laat u de wereld zien in HD met Varilux

Uw eigen unieke portret bi j een br i l met Vari lux glazenKORT BEDRIJVIG

SPRUNDEL - De KBO afdeling Sprun-del houd deze week een ledenwerf actie. Van KBO-Brabant hebben zij vele extra maandbladen gekregen met het WMO verhaal aangaande de Langdurige Zorg en Langer thuis Wo-nen. Een belangrijk en zeer actueel onderwerp. Zeker voor de groep seni-oren die nu 55 jaar en ouder zijn.

De seniorenvereniging uit Sprundel heeft vele adressen geïnventariseerd, zal daar-om deze week de extra “ONS” bladen bij die mensen afgeven of in de bus doen met de vraag dit te lezen, ook met de mogelijk-heid lid te worden van de afdeling. Alle afdelingen van de gemeente Rucphen heb-ben zich verdiept in de WMO, met neme de langdurige zorg, tevens wat daarbij hoort als begeleiding waar ieder die ge-bruik maakt van zorg recht op heeft. Dit alles is te lezen in het mooie blad wat U wordt aangeboden. Ook onze gemeente heeft reeds een beleidsplan opgesteld om te zorg te gaan uitvoeren de komende tijd met als overgangsjaar 2015. De senioren afdelingen volgen dit op de voet en zullen ook in de maand november voorlichting geven met medewerking van deskundi-gen van KBO-Brabant, mogelijk ook in het bijzijn van een afvaardiging van onze gemeente om U zo breed mogelijk te infor-meren. Overigens de KBO biedt veel meer. Voor een klein bedrag per jaar ben U volle-dig georganiseerd met alle ondersteuning die maar te wensen valt. Een vakbond voor de Senioren. Dit moet voor de jonge senio-ren als muziek in de oren klinken, denk aan het huidige onderwerp “Zorg en Wonen” maar ook aan de pensioenen en de vele andere thema’s die worden gegeven door

de afdelingen.Leden van de KBO ontvangen tien keer per jaar het blad “ONS” van KBO-Brabant, met veel informatie over interessante onder-werpen die 55-plussers aangaan. KBO af-deling Sprundel verzorgt maandelijks een themamiddag over een van de vele actuele onderwerpen.De KBO afdeling Sprundel heeft een keur aan ontspanning en ontmoeting mogelijk-heden. Belangrijk zijn de thema’s! Op 19 november komt in Sprundel het broodje brandweer terug in de nieuwe Trapkes. Uw veiligheid gekoppeld aan een broodje met koffie. Een week later een voorlichting over de Langdurige Zorg. Beiden thema’s zijn voor KBO-leden gratis bij te wonen.KBO afdeling Sprundel zoekt ook naar mensen die een (afgebakende) taak op zich willen nemen, een vak waarin U in gespecialiseerd bent. Denk aan ondersteu-nen bij de genoemde zorg, administratie, belasting invullen, woning aanpassingen, welzijn en veiligheid. Om zo mogelijk zo breed mogelijk te kunnen bijdragen in de lokale individuele belangen behartiging. Sluit U nu aan!Voor een klein bedrag per jaar bent U aan-gesloten bij de grootste organisatie in Bra-bant waar U gratis belangrijke informatie, alle hulp en ondersteuning kunt krijgen die uw wenst. U bent vanaf de aanmelding lid maar betaald pas vanaf 1 januari 2015. U kunt vanaf nu al meedoen aan alle activi-teiten.

Heeft U deze extra “ONS” met uitnodiging niet ontvangen en U hoort bij de doelgroep kunt U informeren bij Cees van Oorschot tel. 383301 Voorzitter, Kees van den Broek 382938 Secretaris.

KBO afdeling Sprundel op zoek naar jongere senior

ZEGGE - We schrijven 29 oktober 1944 vroeg in de avond: ”vele Zeggenaren hebben er een voorgevoel van, er staat wat te gebeuren; In de afgelo-pen week zijn ernstige beschietingen geweest in en om het Heesterbosch. Bij Janus van Nispen was Duits af-weergeschut geplaatst en velen gra-naten werden, door vanuit het zuiden oprukkende geallieerde troepen, op deze stellingen afgeschoten.

In en om het dorp waren er ook al dingen gebeurd die al aangaven dat het einde van de Duitse bezetting naderde. De kerkto-ren was de afgelopen week volgedragen met springstoffen en in de Dorpsstraat (O.L.Vrouwestraat) op de hoek bij de Ka-nestee was een duiker onder de weg door, ook voorzien van een enorme lading.Het was al donker, zo rond een uur of ne-gen, toen een Duitse soldaat bij de familie Haast in de Hoefstraat kwam vertellen dat iedereen de schuilkelder moest verlaten en zo snel mogelijk naar het eind van de

straat moest vluchten. Een korte tijd la-ter was het alsof de wereld verging; een enorme explosie, een grote vuurzee en de kerktoren knalde uiteen en viel op het kerk-hof; ook een groot gedeelte van het mid-denschip van de kerk ontkwam niet aan het neervallend puin.De Zeggenaren gingen een onrustige nacht in; was het maar licht dan kon je zien wat er allemaal gebeurde. Bij het aanbreken van de vroege morgen op 30 oktober werd de duiker aan de Kanestee opgeblazen en na een lange bezettingstijd, een tijd van grote onzekerheid, gevaar en onderdruk-king, pakt de Duitse bezetter alles wat er nog te pakken valt en verlaat Zegge.Die dag is het verder rustig in Zegge tot-dat zo rond een uur of vier in de middag met veel lawaai Amerikaanse tanks via de Spoorstraat en de Kapelstraat bezit nemen van Zegge. De bevrijders van Zegge be-hoorden tot de Amerikaanse 104e division “Timberwolves”. Zij verblijven een korte tijd in Zegge en trekken dan door naar Oudenbosch waar

ze later op de dag worden afgelost door Canadese strijdkrachten. Tegen de avond komen de “Timberwolves” terug naar Zeg-ge voor een verdiende adempauze.”Dit zijn enige citaten uit o.a. het Jaarboek 1996 van Heemkundekring “Den Lande van Zegge”. Van deze Bevrijdingsdag heeft de heemkundekring helaas geen fotomateri-aal voorhanden en laat daarom op de aan-kondiging een foto zien van de, daags voor de bevrijding, opgeblazen kerktoren.

A.s. 30 oktober is het 70 jaar na dato van die Bevrijdingsdag, een dag om dankbaar te zijn, een dag om te gedenken. Op deze dag zal de heemkundekring, uit naam van alle inwoners van Zegge, ‘s-morgens vroeg de vlag hijsen op het Dorpsplein. Uit dank-baarheid voor de verkregen vrijheid, als dank en als herinnering aan onze bevrij-ders: The American “Timberwolves”. De heemkundekring vraagt aan alle inwoners van Zegge dit voorbeeld te volgen en mas-saal 30 oktober van vroegaf te vlaggen. Bij voorbaat dank!

De bevrijding van Zegge, nu 70 jaar na dato

RUCPHEN - Eendracht maakt macht, dat moeten de verschillende hove-niersbedrijven van Vakgroep Hove-niers gedacht hebben om kinder-kanker te lijf te gaan. De afgelopen periode is men druk bezig geweest met het verzamelen van snoeiafval van de Taxus plant. Resultaat: €1.640,- voor Stichting Kika.

In het dagelijks leven zijn de 36 leden van de Vakgroep Hoveniers uit Brabant op zich zelf staande hoveniersbedrijven. Regelma-

tig komen zij samen om kennis uit te wis-selen. Tijdens deze bijeenkomsten is het idee ontstaan om zich gezamenlijk in te zetten voor een kinderkanker vrije wereld. Een verstandige keuze zo lijkt het. Men verzamelde 6563 kg. Het jonge snoeiafval van de Taxus plant bevat baccatine. Deze stof kan verwerkt worden tot medicijn in chemotherapie.

Betrokkenheid“Het is de eerste keer dat we collectief de handen in een slaan voor een goed doel.

Dat het meteen al zo’n mooi bedrag ople-vert is ongelofelijk” aldus Jonnie Michel-brink voorzitter van Vakgroep Hoveniers. ‘Dit resultaat stimuleert onze leden om volgend jaar een nog grotere bijdrage te kunnen leveren.Iedereen kent tegenwoordig wel iemand die tegen die verschrikkelijke ziekte moet vechten. Juist dát maakt de betrokkenheid groot.’

ToekomstDe leden van Vakgroep Hoveniers zijn vast-beraden. ‘In 2015 hopen wij op nog meer snoeiafval. Daarmee willen wij ons steen-tje bijdrage om deze ziekte een halt toe te roepen. Ieder kind verdiend een gezonde toekomst’ aldus Jonnie Michelbrink.

Vakgroep hoveniers gaat strijd aan tegen kinderkanker

Hoveniersbedrijven slaag de handen in een voor een kinderkanker vrije wereld.

SINT WILLEBRORDAccordeonparty: Op zondag 2 november is er weer de maandelijkse accordeonpar-ty. Altijd een leuke muzikale middag. Ieder-een met of zonder instrument is welkom.Er komen accordeonisten uit de regio, maar ook ver daar buiten. De aanvang is 13.30 uur. Einde 17.00 uur. Gratis entree en parkeren. Drummer en geluid aanwe-zig. Dit alles in café-zaal ‘t Pleintje, Kana-riestraat 15 te St. Willebrord.Info: Jos v/d Lindeloof tel. 0165-383384 of 06-23485802; Ton v. Nispen tel. 0165-383698 of 06-53750403.

ZEGGEBingomiddag: Zondag 2 november houdt Stichting Vriendenclub Zegge haar maan-delijkse bingo ten bate van de gehandi-capte kinderen van Zegge.

De bingo vindt plaats in zaal kerkzicht Onze lieve Vrouwestraat 110 te Zegge. Aanvang 14.00 uur.

SCHIJFCDA vergadert: Op zaterdag 1 november vergadert de steunfractie van het CDA om 9.30 uur in Kir Royal te Schijf. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Als enig agendapunt bespreken we de begroting van 2015. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Tosca Goorden, fractiesecretaris CDA, tel. 0165-325934 of e-mail [email protected]

RUCPHENOud-papier: Zaterdag 1 november (eerste zaterdag van de maand) wordt oud-papier opgehaald, door leden van NEO i.s.m. van Gansewinkel. Bij deze het verzoek de blauwe papiercontainer tijdig klaar te zet-ten (8.30u) op de container verzamelplaats bij u in de straat. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.Senioren-Express: Donderdag 30 ok-tober van 9.00 tot 11.00 uur verzorgt de Senioren-Express een radioprogramma op radio Rucphen FM 106.4 voor en door se-

nioren met agenda, muziek en informatie seniorenwerk gemeente Rucphen. Tijdens deze uitzending is er i.s.m. het erfgoed Brabant weer een dialectenquiz “wijze van” nr 44. Deze keer wordt het verhaal verteld door: Johan Biemans uit Bergeijk. Herkent u het dialectwoord In sturen per e-mail: [email protected] Per post: Erfgoedbrabant, postbus 1325. 5200 BJ ‘s-Hertogenbossch ondervermelding van quiz nr. 44. Luisteraars kunnen de oplossing ook tijdens de uitzending naar de studio bellen, tel. 342480. De oplossing van week 41 is mevr.Sonja Roefs-Advokaat uit Loosbroek. Live in de studio: Adrie van Ginneken met informatie nieuwe Trapkes en in ‘Blij met je hobby” het Kruisbooggilde Sint Jan Batist. Tevens is er gelegenheid voor het indienen van een felicitatie of muzikale groet, tel. 342480. Verenigingen en Instellingen kun-nen hun agenda en informatie betreffende seniorenwerk opgeven bij: J.Mangnus tel. 388041. e-mail: [email protected], www.radiorucphen.nl

KORTE BERICHTENKORTE BERICHTEN

Bisschopsmolenstraat 75Etten-LeurT. 076 - 50 33 170W. optiekgovaert.nl

OPTICIEN OPTOMETRIST OVN CONTACTLENSSPECIALIST ANVC

GovaertK E N N I S V A N O P T I E K

Bisschopsmolenstraat 75Etten-LeurT. 076 - 50 33 170W. optiekgovaert.nl

OPTICIEN OPTOMETRIST OVN CONTACTLENSSPECIALIST ANVC

GovaertK E N N I S V A N O P T I E K

Bisschopsmolenstraat 75Etten-LeurT. 076 - 50 33 170W. optiekgovaert.nl

Page 7: Dru 20141029

lief en leed

PAGinA 7

FamilieberichtenWeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112.Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.ApotheekBuiten de openingstijden van Apotheek Rucphen en Sint Willibrord wordt waargeno-men door : Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076 5953099. Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Franciscus Ziekenhuis, Boerhaave-laan 25, Roosendaal, tel. 0165 591400.TandartsHet antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.WijkzusterTelelefoon 0165 - 54 66 13DierenartsDierenartsengroep voor gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915. Voor landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.Dierenhospitaal Visdonk, Visdonkseweg 2a, Roosendaal, tel. 0165 583 750.

Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 088 - 55 740 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Surplus Zorg thuiszorgPassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

Thuiszorg Ons ThuisVoor al uw zorgvragen professioneel & kwaliteit. Direct inzetbaar. Tel: 06-13918168 of 06-13918940

Openingstijden Gemeente Rucphen Binnentuin 1 4715 RW Ruchpen Tel: 0165 – 349 500Maandag t/m Vrijdag 08.00 – 12.00 uur

076-5015807Markt 70 Etten-Leur www.jandewit-zn.nl

J&& d& W&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Verhoeven Rouwvervoer- wit rouwvervoer

Tel.: 06-53 33 84 16 www.verhoevenrouwvervoer.nl

EEN UNIEK LEVEN VERDIENT EEN UNIEK AFSCHEID.Afscheidshuis: Schijfse Vaartkant 1B, RucphenKantoor: Sint Bavostraat 36 4891 CJ Rijsbergen Telefoon: 076-5963698Kijk op onze tarievenlijsten: www.jackmathijssen.nl

Afscheidshuis Rucphen

Zadelmakerij borduren bedrukkenBosschendijk 173 A | 4731 DD Oudenbosch | 0165-331487

De revolutionaire figuur-studio uit Scandinavië& gezichtsbehandeling op natuurlijke basis.

Kade 9, Roosendaal, Tel. 0165 - 394302E-mail: [email protected]

Een mooier figuur met minder moeite.

Te huurbedrijfs-ruimtes Mon Plaisir 102-104

Vanaf 225 m2, vrije hoogte ca. 8 m

Industrieterrein Vosdonk

te Etten-LeurFlexibele voorwaarden

www.vbtmakelaars.nlwww.deboerstorimans.nl

Gestrest het jaar uit?! Het hoeft niet...De donkere dagen zijn begonnen en elk jaar gaat dit ook gepaard met het afsteken van vuurwerk vóór, tijdens en ná de jaarwisseling. Vuurwerkangst bij honden komt veel voor. Vaak wordt dit met de jaren intenser. Honden die angstig zijn voor vuurwerk worden veelal ook angstiger van andere plotselinge, harde gelui-den, zoals onweer of zwaar vrachtverkeer. Gebleken is dat de vroeger veel gebruikte pil-letjes, die de hond deden versuffen, niet vol-doende werkten.

Sterker nog, de hond krijgt alle geluiden bewust mee en de angst wordt daar alleen maar erger van.

Gelukkig weten we nu beter en hebben we ef-fectievere methoden om de honden van deze problemen af te helpen. De methode die we nu hanteren is gebaseerd op gewenning aan be-paalde geluiden.

Het grote voordeel daarvan is dat de hond niet alleen ‘beschermd’ is tijdens de dagen rond de jaarwisseling maar ook gedurende het jaar te-gen andere onverwachte geluiden. Wel is het es-sentieel om tijdig, dus nu, te beginnen met de training tegen vuurwerkangst.

Dierenhospitaal Visdonk wil graag zoveel mo-gelijk honden proberen af te helpen van hun vuurwerkangst en dat kan ook! Door op tijd te starten kunt u deze angst weg trainen. In sa-menwerking met gedragstherapeuten geven wij lezingen waarin we uitgebreid op deze training ingaan. Weet u dat uw hond angstig is voor vuurwerk of wilt u voorkomen dat uw hond angstig gaat worden, neem dan deel aan een van onze le-zingen. Op vrijdagavond 14 november is er een lezing bij ons op de kliniek. Aanmelden kunt u door contact op te nemen met ons Dierenhos-pitaal.Zo is oudjaar niet alleen voor ons maar ook voor uw hond een feest!

Dierenhospitaal Visdonk, Visdonkseweg 2a, 4707 PE Roosendaal

Dierenhospitaal Visdonk locatie Tolberg, Tolbergcentrum 53, 4708 GB Roosendaal

T 0165 583 750 F 0165 583 755 E [email protected] I www.dierenhospitaal-visdonk.nl

24 UUR 7 DAGEN PER WEEK BEREIKBAAR

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Spreekuur volgens afspraak.

M 100 / Y 100

C 46 / M 18 / Y 44 / 37

doende werkten.

“Joke (81), liefdevolle moeder en oma, zij stond altijd klaar voor iedereen.”

Elke uitvaart verteltzijn eigen verhaal.

0165 - 801 999www.zuylen.nl

Page 8: Dru 20141029

PAGINA 8

RUCPHEN - Zaterdag 1 november is weer de jaarlijkse landelijke natuur-werkdag en de Natuurwerkgroep gemeente Rucphen neemt daar actief aan deel. Er wordt gewerkt op land-goed De Moeren.

Landgoed De Moeren ligt in de gemeente Zundert en ontstond in de zestiende eeuw. Op het hoogtepunt in 1790 had De Moeren een omvang van ruim 1.200 hectare. Anno 2014 is dat nog 225 hectare. Zeventig hectare is landbouwgrond en wordt nog steeds verpacht, de rest bestaat uit bos en natuur. Verder staan er een landhuis in classicistische stijl, vier boerderijen, een Vlaamse Schuur, een koetshuis en zijn er monumentale tuinen, lanen en dreven. Het landgoed is eigendom van afstammelingen Van der Hoeven. Zij zijn aandeelhouder van

de BV die werd opgericht om het landgoed te exploiteren en in stand te houden.

WerkzaamhedenOp de heide gaan we deze keer opslag van de berkenboompjes en de grove den verwijderen. Verder kunnen we een stukje heide plaggen om de zonnedauw wat meer kans te geven zich verder uit te breiden. Na de werkzaamheden nemen we een kop soep. Wilt u zelf ook laarzen, of in ieder ge-val stevig schoeisel en werkhandschoenen meenemen.We wensen eenieder met hart voor de natuur in onze omgeving uit te nodigen . We starten om 9.00 uur tot 12.30 uur. We verzamelen in de schuur achter het huis op Moersebaan 2 te Zundert. Voor meer info of aanmelden bij locatie leider Johan Ver-munt, [email protected] of 0165-540176.

Landelijke Natuurwerkdag op de Moeren

Natuurwerkgroep

Werken in de natuur tijdens de landelijke natuurwerkdag. FOTO JOHAN VERMUNT

DOOR MONIQUE JANSEN

Het slachtoffer blijkt tegenover de under-cover journalist zeer openhartig. In eerste instantie zegt ze achttien jaar oud te zijn als Stegeman dat vraagt. Het meisje is op-vallend openhartig tegenover haar klant. Ze vertelt dat ze zich al vaker heeft ge-prostitueerd en dat het haar niet uitmaakt om dit werk te doen. Ook vindt ze het geen probleem om aan onveilige seks te doen.

Na even doorvragen geeft het meisje toe zestien jaar oud te zijn. Ze vraagt de ver-momde Stegeman om dit geheim te hou-den, omdat zij en haar pooier anders in de problemen komen. Ook onthult ze haar naam. Met een smoes verlaat Stegeman uiteindelijk de auto.

SpeurtochtHet team van Undercover in Nederland laat het er na de ontmoeting met het meis-

je niet bijzitten. Ze speuren de pooier van de jonge prostituee op en ontdekken dat hij in Rucphen woont.Na lang posten weten ze hem op camera-beelden vast te leggen. De informatie die het tv-programma vergaart, is inmiddels doorgespeeld aan de politie. Zij hebben de verdachte pooier opgepakt. Zijn 16-jarige slachtoffer verkeert inmiddels in veilig-heid. De Rucphenaar wordt verdacht van mensenhandel.

Rucphense pooier opgepakt dankzij Undercover in Nederland

Team tv-programma post te voor huis verdachte

RUCPHEN – Een Rucphense pooier die een minderjarig meisje liet prostitueren is opgepakt dankzij het SBS6-programma Undercover in Nederland. Journalist Alberto Stegeman vermomde zich als vijftiger Frans en dook zo de tippelwereld in. Daarbij stuitte hij op een carpoolplaats in Breda op een zestienjarige prostituee die zich voordeed als achttienjarige.

ZEGGE - Op woensdag 5 november is het weer zover. Dan is het tijd voor de kleine Grasduiners, want dan worden er weer lampionnen geknutseld tij-dens de speelinstuif die de Stichting Kinder Karnaval Zegge samen met de mensen van het SKW organiseert.

Knutselmateriaal is aanwezig. De middag begint om 2 uur en is in de Nieuwenberg en duurt tot half 4.Op Zaterdag 8 November is er dan weer een viering in de Kerk die gevolgd word door een lampionnen optocht. De kerk-dienst begint om 17.30 en de lampionnen optocht is direct hierna. Bij terugkomst is

er weer de kinderdisco waar ook de jeugd-raad word voorgesteld. De disco duurt tot 21.00 uur en voor deze keer zijn de ouders ook welkom en de toegang is gratis.Voor de grotere Grasduiners is er natuur-lijk weer het Bleere en Smeere festival. Hiervoor zijn al weer de nodige carnavals-krakers om zeep geholpen, maar het kan natuurlijk altijd beter. Mocht je nog mee willen doen dan kan je je nog aanmelden bij Marco Jacobs op mail adres [email protected] zijn ook de voorbereidingen voor de aankomende karnaval al flink gevor-derd. De eerste stukjes voor het Velleke Vol zijn al binnen, en ook de diverse bouw-

clubs zijn al druk met hun plannen bezig. Ook komt er weer een tonpraatavond aan, deze keer op zaterdag 10 januari. Er zullen weer 6 tonpraters in de ton klimmen om de gebeurtenissen rondom ons heen op de hak te nemen. Meer info over deze avond en de start van de voorverkoop volgt bin-nenkort.Intussen zijn de mensen van het SKKZ ook druk op zoek naar nieuwe leden voor de raad om een handje toe te steken voor en tijdens de karnavals periode. Mocht je hierin interesse hebben kan je je melden bij Marco Jacobs via de mail, of spreek ie-mand aan van de raad tijdens een van onze activiteiten.

Activiteiten de Grasduiners

maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften adviseert het college in de besluitvorming rond uw bezwaar.

Een ingediend bezwaar heeft geen schor-sende werking. De vergunning is van kracht vanaf de dag van verlening. Wel kunt u binnen de bezwarentermijn een verzoek om een voorlopige voorziening doen. De ver-gunning wordt dan pas van kracht nadat op dat verzoek is beslist.

Als er geen bezwaren zijn ingediend, wordt de vergunning zes weken na het verlenen ervan onherroepelijk.

Uitgebreid ontwerp of ingetrokken: ziens-wijze U kunt tot 6 weken na de dag van publi-catie reageren met een zienswijze. Stuur uw zienswijze per brief aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Of maak een afspraak om een mondelinge reactie te geven, via t. (0165) 349 500.

Nieuws en mededelingen• Tijdelijk storingsnummer 1 november 2014 voor acute meldingen. Zaterdag 1 november is ons storingsnummer beperkt

bereikbaar. Voor acute meldingen tussen 09.00 en 12.00 uur belt u 06-12326408. • OefeningenKoninklijkeLandmacht: Van 3 t/m 6 november 2014 verplaatsen 24 personen (te voet) en 2 militaire voertuigen

zich over bestaande wegen en paden. Van 3 t/m 7 november 2014 tussen 08.00 uur en 22.00 uur is er een oefening met losse munitie aan de Schietbaan in Rucphen (Rucphense Heide). Voor klachten of opmerkingen over deze oefeningen kunt u contact opnemen met Defensie, t. 040-2665195.

• De vastgesteldebesluitenlijst van het college (d.d. 14 oktober 2014) kunt u inzien op het gemeentehuis, of via http://www.rucphen.nl/college. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Bovenstaand nieuws is uitgebreid te raadplegen op onze website www.rucphen.nl

Week4429oktober2014

COLOFONDe Raadhuiskrant is een wekelijkseuitgave van de gemeente Rucphen.De volledige tekst van onze bekendmakingen vindt u op www.rucphen.nl/bekendmakingen

Postbus 9, 4715 ZG RucphenBinnentuin1, 4715 RW Rucphenwww.rucphen.nlTelefoon: 0165-349500Fax: 0165-341375E-mail: [email protected]

OpeningstijdenLoop binnen zonder afspraak:elke werkdag 08.00 - 12.00 uurwoensdag 08.00 - 20.00 uurOf maak een afspraak:elke werkdag 08.00 - 17.00 uurwoensdag 08.00 - 20.00 uur

Storingen:0165–349649

@gemrucphen nieuws en contact@raadhuiskrant bekendmakingen@puurrucphen evenementen@bmrucphen burgemeester

■Aanvragenomgevingsvergunning(regulier)Bouwenenafwijkenvanbestemmingsplan Aanvraag

opwaarderen 65 woningen Diverse adressen, Zegge: 20 oktober 2014 Vondelstraat, Schoolstraat, Nicolaas Beetstraat, Kapelstraat, Nieuwe Hoofdweg

Bouw

bouwen woning Vissenbergdreef ongenummerd, 21 oktober 2014 Sprundel

■Ontwerpbeschikkingomgevingsvergunning(uitgebreid)Milieu

het bouwen van twee veestallen Hogestraat 4 Sprundel tweede fase

■Verleendeomgevingsvergunning(regulier)Bouw Verzonden

plaatsen erfafscheiding Sint Janstraat 118, Sprundel 7 oktober 2014

Kap

kappen Quercus robur Hooghei 2, Zegge 30 september 2014

VerkeerscirculatieplanOp 13 september 2014 is het verkeerscircu-latieplan vastgesteld.

OmleidingRucphenHet verkeerscirculatieplan bevat onder andere “azijn” en “honing” verkeersmaat-regelen die moeten worden getroffen nadat de doortrekking van de Helakkerstraat en de doortrekking van de Vosdonkseweg een feit is. Door de aanleg van dit deel van de Omleiding Rucphen-Sprundel-St. Willebrord zal de verkeersafwikkeling voor een groot deel anders gaan verlopen.

AndereonderwerpenTevens is in het verkeerscirculatieplan aan-dacht besteed aan de onderwerpen ‘fietser-voorzieningen’, ‘parkeren’ en ‘bewegwijze-ring’.

InzageHet verkeerscirculatieplan ligt ter inzage bij de gemeente tijdens openingstijden.

InzageenreactiesOmgevingsvergunningenInzage in het gemeentehuis tijdens ope-ningstijden, vanaf de dag van deze publi-catie.

Regulier verleend of ingetrokken: bezwaar Tegen een verleende, ingetrokken of gewei-gerde vergunning kunt u gedurende 6 weken na de verzenddatum bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk

Page 9: Dru 20141029

kunstgebitreparatiesOOK WEEKEND REPARATIESaanpassen gebit prothese op implantatenklikgebit

Informatie afspraak isGRATIS!

Tandprothetisch Centrum Etten-LeurVoorsteven 116b (1e verd.) Etten-Leur T. 076 5040794

www.tpczevenbergen.nl, [email protected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

RepaRatie Witgoed/tV/audio-Video!

24u service bij u aan huis! ElectroShop Rucphen

www.electroshoprucphen.nl de echte vakman!

Monteur nodig? Bel: 0165-329634 /

06-29150821

vaarbewijscursus Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom - Dongen Etten-Leur - Rotterdam staRt oktoBEREn BEgin novEmBERspoedcursus op zaterdagTelefoon 0165-546707 www.yachtconsult.com.

De SchanS TuinSchermenbetonsysteem | tel. 0164 686418www.deschanstuinschermen.nl

100,0015,0020,00

5,005,001,005,002,50

15,0010,0015,00

5,0010,00

5,002,502,50

40,0020,0030,0015,00

2,002,00

20,002,00

25,002,50

15,002,50

10,005,00

25,0015,0010,0025,00

1,001,00

tel. 0165-383119St. Janstraat 75 Sprundel

Vanaf vrijdag zijn ze er weer! Wit, Tarwe, Anijs en Rozijnen Hupkes verkrijgbaar!

van vrijdag 31 Okt. 2014 t/m donderdag 6 Nov. 2014:

Croissants4 stuks € 1.95

Bezoek ook onze website: www.bakkerijvanoers.nlAanbiedingen alleen geldig in onze winkel!!

van vrijdag 31 Okt. 2014 t/m donderdag 6 Nov. 2014:

Speculaasnu per pak € 2.25Iedere Vrijdag brood dag:

Wit, Tarwe en Volkoren Brood€ 1.95

25%26

C A S UA L & WO R KW E A RHAVEPSTORE

AANBIEDING

APPROVED BY

PROFESSIONALS

APPROVED BY

PROFESSIONALSPROFESSIONALS

APPROVED BY

HIGHQUALITYGUARANTEED

opruiming

GoirleBergstraat 50T (013) 534 71 36

Etten-LeurWinkelcentrum 51-52T (076) 503 41 16

original

Ook voor casual dames- en herenmode, ondergoed & accessoires, klus- en werkkleding ga je naar HaVeP!

30%KORTING

50%KORTING

40%KORTING

70%KORTING

C A S UA L & WO R KW E A RHAVEPSTORE

AANBIEDING

APPROVED BY

PROFESSIONALS

APPROVED BY

PROFESSIONALSPROFESSIONALS

APPROVED BY

HIGHQUALITYGUARANTEED

opruiming

GoirleBergstraat 50T (013) 534 71 36

Etten-LeurWinkelcentrum 51-52T (076) 503 41 16

original

Ook voor casual dames- en herenmode, ondergoed & accessoires, klus- en werkkleding ga je naar HaVeP!

30%KORTING

50%KORTING

40%KORTING

70%KORTING

TREKKINGS-LIJST 2014

RUCPHEN – VoGELVERENIGING ,,DE VoGELVRIENDEN’’

TREKKINGSDATUM : 26-10-2014.

0086 – LEVENSMIDDELENMAND, GROOT

0091 – KOFFER0705 – DIENBLAD 0751 – SET HANDDOEKEN 0759 – BOEDDHA FONTEIN 1183 – GROTE VOGELKOOI1601 – FRITES PAN 1640 – LANTAARN MET KAARSEN 1642 – SET PANNEN1752 – BUITENLAMP 2019 – WAARDEBON VOOR VLEES2419 – GOURMET STEL2427 – WATERKOKER 2716 – SLANGENWAGEN2765 – STOFZUIGER 2828 – WAARDEBON, GROENRIJK3147 – KRUIMELDIEF3178 – SCHILDERIJ3250 – WEKKER RADIO3349 – LEVENSMIDDELENMAND,

KLEIN

PRIJZEN AFHALEN VooR 1 DECEMBER 2014 IN GEMEENSCHAPSHUIS,, DE VAART ’’ ST. MARTINUS-STRAAT 2C TE RUCPHEN. TEL.: 0165-341908.

Volg ons ook op Facebook: Keurslagerij Monden

koopjesweek:

keurslagerMoNDeNST. JANSTRAAT 38 SPRUNDELTELEFOON 0165 - 382 330

koopjesweek:

keurslagerAD MoNDeNST. JANSTRAAT 38 SPRUNDELTELEFOON 0165 - 382 330

koopje

3 kogelbiefstukken met gratis kruiden voor € 695SpeCIAL

Haas op stok(Varkenshaasmedaillon met ontbijtspekgevuld met zongedroogde tomaatjes)

100 gram voor € 225MAALTIjD VAN De Week

500 gram Italiaanse gehaktschotel voor € 525SpeCIAAL AANbeVoLeN

1 kilo Gekruid gehakt voor € 695Soep VAN De Week

Aspergesoep

1 liter € 325

Koopje

Shoarmavlees met gratiS 5 broodjes en bakje saus naar keuze 500 gram € 595

Special

Haas in ‘t groenOvenschaaltje met stukjes varkenshaas, knapperige groenten en mozzarella, garen in de oven op 180 graden, 15-20 min. 100 gram € 245

Speciaal aanbeVolen

tartaartjes4 halen, 3 betalen

VleeSwarenKoopje

100 gram gebraden rosbief + 100 gram gebraden gehakt € 399

Soep Van de weeK

aspergesoep 1 liter € 399

U wilt meervisie...

“Bijna iedereen binnen uw bedrijf heeft wel een eigen mening wanneer het gaat om

ondernemen. Maar toch mist u echte visie”

Dat kan dus beter! Kijk op www.dgdroosendaal.nlof neem meteen contact met ons op.

Dé zakelijke dienstverleners waar u écht wat aan heeft.

Rechtzaad 5 4703 RC Roosendaal, Tel 0165 - 39 56 77.

het leven is samen zo veel mooier

Blijf niet langer alleen. 75% slagingskans bij Mens & Relatie. Persoonlijke bemiddeling.

Bel nu: Lia van der Wel 0165-388816Of 088-0221900 (alle regio’s)

www.mens-en-relatie.nlomdat niets zo persoonlijk is als een relatie

Page 10: Dru 20141029

PAGINA 10

RUCPHEN - Op zondag 2 november houdt vogelvereniging “De Vogel-vrienden” Rucphen een grote vo-gelbeurs in gemeenschapshuis “De Vaart”, St.Martinusstraat 2c te Ruc-phen. Openingstijden van de vogel-beurs: 9.00-12.00 uur. Inbrengen van vogels vanaf 8.30 uur. Er worden even-als elke eerste zondag van de \maand weer vele vogels in diverse soorten en kleuren verwacht.

Op de Glosterdag te Olen (België) is door de keurmeesters de vogel van Kim La-zeroms als beste Gloster Corona Junior beoordeeld.Op de Internationale Vogeltentoonstelling te Rucphen zijn door de eigen leden ook dit jaar weer goede resultaten behaald. De volgende internationale kampioenschap-pen werden behaald. A.Aarssen met stam kanarie wit 375 punten, met stam kanarie albino 373 punten , met enkeling kanarie wit 93 punten. L.v/d Brand met stam ka-

narie zwart geel intensief 371 punten, met enkeling kanarie zwart geel intensief 93 punten. J.Knobel met stam kanarie agaat wit 371 punten, met stam kanarie zwar-topaal geel intensief 367 punten, met en-keling kanarie agaattopaas geel intensiewf 93 punten, met enkeling kanarie zwartko-baltgeel intensief 91 punten. E.Machielsen met stam kanarie satinet geel mozaïek type 1 370 punten. A.Jongenelen met cres-ted gekuifd bont 93 punten. H.Kuijpers met stam magellaansijs wildkleur 370 punten , met enkeling magellaansijs wildkleur 93 punten. R.Stes met enkeling kleine barm-sijs wildkleur 93 puntn. C.Wijngaards met stam goudvink wildkleur man 374 punten , met enkeling goudvink wildkleur man 93 punten. D.Nelen met enkeling kleine gras-parkiet lutino 92 punten. A.Vergouwen met enkeling catharinaparkiet Dd groen 93 punten. J.Schijvenaars met enkeling Citroenparkiet wildkleur 92 puntenNamens bestuur en leden van harte gefeli-citeerd met deze resultaten.

De Vogelvrienden

RUCPHEN - Een aantal paddenstoelendeskundigen van natuurorganisaties IVN en de KNNV start met een onderzoek om de paddenstoelen in de Rucphense Heemtuin in kaart te brengen. Gedurende vier seizoenen inventariseren zij welke soorten er in de verschil-lende leefgebieden aanwezig zijn. Na een eerste onderzoek bleek dat er meer soorten voorkwamen dan in eerste instantie werd aangenomen. Bij een eerste zoektocht troffen de onderzoekers melkzwammen, russula, aardsterren en diverse soorten mycena’s aan. De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor lesbrieven voor het scholenproject, maar ook voor geïnteresseerde bezoekers.

Onderzoek naar paddenstoelen

RUCPHEN - De gemeente Rucphen beraadt zich nog over de invulling van de eenmalige financiële tegemoetkoming voor minima. Het Rijk geeft deze groep om hun dalende koop-kracht te compenseren een extraatje. Dat varieert van 70 euro voor een alleenstaande tot 100 euro voor een echtpaar. Gemeenten mogen zelf weten of ze dit geld uitkeren aan alle minima of dat deze groep het geld zelf moet aanvragen. De gemeente Rucphen denkt nog na of dit bedrag automatisch wordt overgemaakt op de bankrekening van personen met een bijstandsuitkering en kwijtschelding van de gemeentelijke lasten of dat personen deze toelage zelf moeten aanvragen.

Invulling extraatje minima nog onbekend

RUCPHEN - 3 november: Sint Hubertusdag. Hubkesdag. De dag dat de patroon van de jacht heilig werd verklaard. De Hubkes, vierkante broodjes die elke zichzelf respecteren-de bakker dan bakt, gaan nog steeds als warme broodjes over de toonbank. St. Hubertus bekeerde zich tot het christendom na zijn confrontatie met een hert met een kruis in zijn gewei. Hij kon het dier niet doodschieten. De latere bisschop streed tegen heidense ge-bruiken. In plaats daarvan moesten ze brood naar hem brengen. Later aten jagers, en ook boeren, burgers en vee gewijd brood om zich tegen hondsdolheid en ander gruwelijks te beschermen.

Traditie van Hubkes nog niet uitgestorven

RUCPHEN - Het eerste weekend van november is in de gemeente Rucphen traditiegetrouw gereserveerd voor het Gemeentelijk Muziek Concours.

Muziekgezelschappen, drumbands en ma-jorettes uit de 5 kerkdorpen treden aan in de sporthal in de muzikale strijd om de titel GMC-winnaar 2014. Op 1 november om 19.00 uur gaat het G.M.C. van start. Op zaterdagavond zal de strijd gaan tussen fanfare Kunst Na Arbeid uit Schijf, Har-monie Nederland en Oranje uit Rucphen, Fanfare De Eendracht uit St. Willebrord en Accordeonvereniging Sempre Crescendo uit St. Willebrord. Harmonie St. Cecilia uit Zegge zal een optreden verzorgen maar niet meedingen naar de gemeentelijke titel. Op zondag komen de gemeentelijke majorette-groepen voor het voetlicht: The Starshines uit St. Willebrord, The Fantasy Kids uit Rucphen, The Butterflies uit Rucp-hen, The Twinkle Stars uit Zegge, Dream-flash uit Schijf en The Estrella’s uit Sprun-del. Deze majorette-groepen brengen ook nog een aantal solisten, duo’s, trio’s en

ensembles mee. Al met al een waar twir-lfestijn. Ook zullen op zondag de tamboer-korpsen van Nederland en Oranje uit Rup-chen en de jeugddrumband St. Cecilia uit Zegge de competitie aangaan in de strijd om de gemeentelijke titel voor het beste tamboerkorps. Het Showkorps van St. Ce-cilia uit Zegge zal eveneens een optreden verzorgen maar buiten mededinging. De organisatie van het GMC berust ieder jaar bij een muziekvereniging uit één van de 5 kerkdorpen. Dit jaar is Fanfare Door Het Volk - Voor Het Volk uit Sprundel aangewe-zen als de organisator van het evenement. Hoewel zelf al een aantal jaren, vanwege een té laag ledenaantal, niet meer deel-nemend aan dit gemeentelijk concours, zetten de organiserende leden toch álle zeilen bij om er een mooi muzikaal week-end van te maken. De entree is op beide dagen gratis! Zaterdag 1 november, aan-vang 19.00 uur Gemeentelijke HaFaAcc-wedstrijd (harmonie-fanfare-accordeon). Zondag 2 november, aanvang 11.00 uur Gemeentelijke Dru-Ma-wedstrijd (drum-band-majorette).

Gemeentelijk Muziek ConcoursVoorbereidingen in vol le gang

SINT WILLEBRORD - Aan de voor-avond van het Carnaval in het jaar 1960 besloten vijf muzikanten van Fanfare ‘De Eendracht’, na hun repeti-tie in de Luma-zaal , dat het tijd werd dat ook op Sint Willebrord het Carna-val gevierd ging worden. Voorzichtig werd begonnen met een dweilmid-dag, wat later door het toenemende succes, een dweilavond werd. Hier-mee was de basis voor het Carnaval gelegd. Het initiatief van de muzikan-ten groeide voorzichtig uit met een optocht, een Prins Carnaval en een Nar, en later een Raad van Elf, wat zelfs de landelijke pers haalde omdat deze louter uit vrouwen bestond. Nu, vijfenvijftig jaar later, is dit typisch Zuidelijke feest niet meer weg te denken uit de Willebrordse gemeen-schap, en dat moet gevierd worden. Voor het zotte- getal jubileum geldt daarom: Vijf kjeer elluf: ut fjeest komt van zelluf.

DOOR CORINE ROKS

Het feest begint al op zondag twee no-vember met een artiestenmiddag. Op de elfde van de elfde, het officiële begin van het Carnavalsseizoen, vindt de traditio-nele lampionen optocht voor de kinderen plaats. “Dit jaar voor het eerst op de datum

zelf, namelijk op dinsdagavond”, verklaart de voorzitter van Stichting Carnaval De Heikneuters, Coen Helmich. De Jeugdraad wordt deze dag geïnstalleerd bij gemeen-schapshuis ‘de Lanteern’, en de Raad van Elf bij haar residentie ‘De Kwast’.

Verlichte optochtEen week voordat in het Zuiden het Car-naval losbarst, vindt op zeven februari het jubileumfeest plaats. Een receptie met feestavond, disco en tonpraoter staat deze avond op het programma van S.C. De Hei-kneuters. Op vrijdag dertien februari, de dag voor het Katholieke feest van het vas-ten, kunnen de jongste Heikneutertjes in het kader van het jubileum meedoen met een verlichte jeugdoptocht, al dan niet met lampionnen.

“Een druk programma”, merkt Prins Fre-derik, alias secretaris Freddy Kannekens, op. “Over optocht gesproken”, vervolgt hij, “dit jaar is er op Willebrord een bouw-club actief, en daar zijn we blij mee. Aan creativiteit ontbreekt het in dit dorp niet, kijk maar naar de prachtige loopgroepen die elk jaar weer meedoen”. Wel vindt de Prins het jammer dat er in Heikneuterlaand maar één Moederkesbal gehouden wordt.

“Maar we hebben daarentegen weer wel een leuk Carnavalsbal bij voetbalclub Rood-Wit, zowel bij de Jeugd als bij de Senioren, alwaar we goed ontvangen wor-den”.

PrinsenwagenEen andere positieve ervaring van het hui-dige bestuur, kopgroep en Raad van Elf, die overigens nog wat Carnavalminnende aanwas kan gebruiken, was de samenwer-king met ‘Het Eikenblad’ : het in de oude pastorie gevestigde wooninitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking. Helmich vertelt: “Vorig jaar mochten een aantal bewoners mee op de Prinsenwa-gen, en dat was zó leuk. Maar ook het bal voor de ouderen, waar eveneens mensen van dagbehandeling Rozemarijn genodigd waren, heeft indruk op ons gemaakt. We krijgen vooral veel waardering van oude-ren, gehandicapten en kinderen, zij vinden het altijd een feest als de Prins met zijn gevolg aanwezig is”.Elk jaar, als Prins Carnaval in de gemeente de scepter zwaait, wordt er een ludieke actie op touw gezet zoals het illegaal mee-rijden in de optocht van Sprundel en het wisselen van de vlaggen op het plein voor het gemeentehuis. Ook voor 2015 heeft de Prins met zijn gevolg een spraakmakende actie in het vizier, we zijn benieuwd.

Willebrordse Carnavalsstichting viert jubileumVij f keer el f voor de Heikneuters

Het voltallige bestuur: Prins Frederik, Gerda Helmich en Coen Helmich. FOTO CORINE ROKS

‘Bewoners mee op Prinsenwagen’

ZEGGE - Op zaterdag 8 november is het weer tijd voor het jaarlijkse Blee-re en Smeere geweld in Kerkzicht in Zegge.

Vanaf 10 uur word het podium overge-nomen door de diverse Zegse bouwploe-gen om hun liedje te laten horen aan het aanwezige publiek. We hebben inmiddels al meerdere inschrijvingen binnen, en er wordt door de verschillende deelnemers hard gewerkt om hun liedje op tijd af te krijgen, en hiermee de Zegse Bommen van hun troon te stoten. De eerste num-mers zijn al binnen, en het belooft weer een mooie avond te worden. Inschrijven kan nog steeds bij Marco Jacobs via [email protected]

Bleere en Smeere bij de Grasduiners

De winnaars van Bleere en Smeere 2014.

ZEGGE - De dorpsraad Zegge heeft het initiatief genomen om een kerstmarkt te organiseren op 14 december van 16.00 uur tot en met 21.00 uur. Graag nodigen wij verenigingen en onder-nemers uit om deel te nemen aan deze kerstmarkt.

De kerstmarkt brengt de inwoners, vereni-gingen en ondernemers van Zegge op en rond het dorpsplein en dorpspark bij elkaar. Bezoekers van de kerstmarkt genieten van de wintersfeer en de gezelligheid van de

feestmaand december.Op de kerstmarkt laat de parochie en het verenigingsleven van Zegge zien wat zij te bieden heeft. Ook zijn de ondernemers vertegenwoordigd met kraampjes met koopwaar. Voor de kleine bezoekers vinden diverse activiteiten plaats. In de plaatse-lijke horeca en op het dorpsplein kunt u ge-nieten van een gezellig drankje en hapje. Kortom de kerstmarkt in Zegge laat ons dorp zien zoals het is; gezellig, knus, warm, mooie spullen en lekker eten en drinken.Voor meer informatie kunt u terecht op

onze website: www.dorpsraadzegge.nl - Hier vindt u tevens de aanmeldformu-lieren.Voor vragen en uw reactie kunt u terecht bij Marco van Overveld, 06-36133706 en Ton Christophersen 06 22420688. Zij co-ordineren namens de dorpsraad de kerst-markt. Ook kunt u reageren op: [email protected] u ons persoonlijk spreken? Dat kan op 3 en 6 november, dan zijn wij voor u be-schikbaar in de Nieuwenbergh vanaf 19.00 uur.

Aanmelden voor kerstmarkt Zegge

Bosschendijk 140 • 4731 RD Oudenbosch • T: 0165 502512

www.tuincentrumdebont.nl

1973 - 2014na 41 jaar

TIJD VOOR IETS NIEUWS(opening voorjaar 2015)

ALLES MOET WEG!!

TOTALELEEGVERKOOP

ZONDAG A.S.OPEN 12-17 u.

Page 11: Dru 20141029

Open van ma. t/m do. van 7.00 tot 16.30 uur en vrijdag van 7.00 tot 13.00 uur.

Centrum voor volledigegebitsprothese en implantologieMKZ gecertificeerd

Onze praktijk is geopend voor nieuwe patiënten!

Venneveld 20 (Majoppeveld-Noord) 4705 RR Roosendaal

0165 527490 voor reparatie in het weekend: 06 54324222

• Ons team bestaat uit een tandarts, tandarts-implantoloog, mondhygiëniste en tandprotheticus.

• Voor een nieuwe gebitsprothese, implantaatprothese, kroon- en brugwerk en aanpassingen.

• Vergoedingen door alle verzekeringen. • Behandeling volgens telefonische afspraak.• Alle producten die in onze praktijk gebruikt worden zijn van Nederlands fabricaat.

www.varilux.nl

* Deze actie loopt van 1 oktober t/m 30 november 2014, vraag naar de voorwaarden bij de deelnemende opticien.

ZIE DE WERELD IN HDMET VARILUX

Vanaf 45 jaar gaat ons zicht achteruit en is scherp zien niet altijd

meer vanzelfsprekend. Om op alle afstanden weer in HD-kwaliteit te

zien bieden de multifocale glazen van Varilux u een kijkoplossing op

maat. Uw brillenglazen worden volledig aangepast aan de unieke

persoonlijke eigenschappen van úw ogen.

Tijdelijk ontvangt u bij aankoop van Varilux glazen een cadeau dat

net zo uniek is als uw ogen, namelijk uw eigen portret gemaakt door

de Spaanse kunstenaar Sergio Albiac*. Een waardevol kunstwerk van

33x48 cm op basis van uw eigen foto. Mis deze kans niet en ga naar

www.varilux.nl voor een deelnemende vakopticien bij u in de buurt.

UW UNIEKE PORTRET NU GRATIS bij een bril met Varilux glazen

Poppestraat 2a • 4711 JP St. Willebrord • Tel. 0165 - 38 33 35www.optiekvanmeer.nl

www.varilux.nl

* Deze actie loopt van 1 oktober t/m 30 november 2014, vraag naar de voorwaarden bij de deelnemende opticien.

ZIE DE WERELD IN HDMET VARILUX

Vanaf 45 jaar gaat ons zicht achteruit en is scherp zien niet altijd

meer vanzelfsprekend. Om op alle afstanden weer in HD-kwaliteit te

zien bieden de multifocale glazen van Varilux u een kijkoplossing op

maat. Uw brillenglazen worden volledig aangepast aan de unieke

persoonlijke eigenschappen van úw ogen.

Tijdelijk ontvangt u bij aankoop van Varilux glazen een cadeau dat

net zo uniek is als uw ogen, namelijk uw eigen portret gemaakt door

de Spaanse kunstenaar Sergio Albiac*. Een waardevol kunstwerk van

33x48 cm op basis van uw eigen foto. Mis deze kans niet en ga naar

www.varilux.nl voor een deelnemende vakopticien bij u in de buurt.

UW UNIEKE PORTRET NU GRATIS bij een bril met Varilux glazen

* Deze actie loopt van 1 oktober t/m 30 november 2014, vraag naar de voorwaarden bij de deelnemende opticien.

Vanaf 45 jaar gaat ons zicht achteruit en is scherp zien niet altijd meer vanzelf-sprekend. Om op alle afstanden weer in HD-kwaliteit te zien bieden de multi- focale glazen van Varilux u een kijk-oplossing op maat. Uw brillenglazen worden volledig aangepast aan de unieke persoonlijke eigenschappen van úw ogen.

Tijdelijk ontvangt u bij aankoop van Varilux glazen een cadeau dat net zo uniek is als uw ogen, namelijk uw eigen portret gemaakt door de Spaanse kunstenaar Sergio Albiac*. Een waarde-vol kunstwerk van 33x48 cm op basis van uw eigen foto. Mis deze kans niet.

SCHIMMELNAGELS

Zomergemstraat 2a4826 CW Breda

076 578 00 50 www.dermcentrum.nl

Laat ze nu behandelen met de PinPoint laser.Na de laserbehandeling worden de nagelsgeleidelijk weer normaal in de daarop volgende maanden.

Voordelige bloemen

0.79v van 1.25

0.69v van 0.99

0.89v nú voor

14%goedkope

r

37%goedkope

r

30%goedkope

r

3.39

speciale aanbieding

1.59

speciale aanbieding

4.492.19

volgens VARA Kassa**VOOR HUISMERKENvolgens de Consumentenbond*

1.19v van 1.39

1.29v van 1.39

1.29v van 1.39

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

PRIJSVERLAGINGEN

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VOORDEELVOORDEELVOORDEELWEEKEND

Lengte 40 cm, 22 stelen of lengte 50 cm, 12 stelen.

Rozen**

Pompoen* 250 gHokkaido, per stuk

Snoep-tomaatjes*

4 STUKS

Varkenssaté*

500 g

Stokbrood*

Ca. 400 g

Boomstammetjes*

400 g

* Bron: Consumentengids april 2014

* Aanbiedingen geldig vanaf 31 oktober 2014.

** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014

** Geldig t/m zondag 02-11-2014

Lengte 50 cm, max. 20 stelen.

Bloemenboeket**

Reinigingsmelk, oogmake-up remover, of tonic met of zonder alcohol. 250 ml

Gezichts-reiniging

75 ml

Handcrème Q10 2x 100 stuks.

Watten-schijfjes

Page 12: Dru 20141029

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

Aanbiedingen geldig van woensdag 29 oktober t/m dinsdag 4 november 2014

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Het pakt voordelig uit bij Action

KIJK OP ACTION.NL

KERSTHOBBY ARTIKELENmaak je eigen MDF kersthangers of –fi gurendiverse leuke varianten

029

STEEKSCHUIMBLOK23x11x7.5 cm

THEELICHTEN75 STUKSca. 6 branduren

CADEAUTIP

PER STUK

DAMESHUISPAKfl eecediverse kleurenmaten S-XL

7 95

DAMESJACKPUdiverse kleurenmaten S-XL

LANTAARNGRIJS16x16x38 cm

DAMES/HERENFLEECEVESTdiverse kleurenmaten S-XL

249

175 7 99

449 1295

HUIL BABYPOPmet reiswieghuilt als ze haar speen verliest, met slaapoogjes, afmeting ca. 38 cmkeuze uit 2 varianten

7 95

229

299

199

NIVEABADCREMEdiverse soorten 750 ml

XL SOFTDIEROF HANDPOP DINOkeuze uit dino's of wilde dieren

THERMOLEGGING OF PANTYpolyester/elastan100 deniermaten S-XXXL

EXTRA DIKKEKWALITEIT

895

LAVALAMPterug van weggeweest!een zeer mooie designlamp voor ontspanning en decoratie kleur of glitter incl. adapter

22x22x50 cm 7.9528x28x68 cm 14.95

DECORATIESTEKERnajaar0.59

DECORATIEMOSMIX100 gram0.69

RUITENSPROEIERANTIVRIESbescherming tot -15 °C5 liter2.19RUITENSPROEIERANTIVRIESbescherming tot -25 °C5 liter2.99

THEELICHTHOUDERhuis met tekstmetaal9.5x9x18 cm1.4913.5x9x31 cm2.99LED DISCO

PROJECTORvoor een fantastisch licht effect 10W 220-240V14.95

DIVERSEHOBBY ARTIKELENideaal voor het beplakken van MDFvoor het creëren van de leukste creaties0.59

POPPENKLEDINGdiverse modellen voor poppen van 40-45 cm1.99

SANEXDEOSPRAYdiverse soorten150 ml1.49

SPAANSESLOFFENdiverse kleurenmaten 36-411.85

MAGNUMRUITENWISSERdiverse matenhoogwaardige kwaliteiteenvoudig te monterenmade by

449

149

lange levensduur en aerodynamisch

90x200 cm 2.3990x220 cm 2.49140x200 cm 3.49180x200 cm 3.99180x220 cm 4.49

JERSEYHOESLAKENgeschikt voor een ledikantwit of off-white60x120 cm

Page 13: Dru 20141029

- OVERL IJDEN & HERDENKEN -

&Overlijden Herdenken

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering

Editie Roosendaal | Rucphen

Stap voor stap toewerken

naar het afscheid

Besparen op uitvaart is vrij

eenvoudig

Allerheiligen enAllerzielen

Gedenken kan op vele manieren

Page 14: Dru 20141029

Wat is er nu mooier dan een uniek sieraadaangepast aan uw herinneringen van een geliefde die u mist. Omdat afscheid nemen iets is wat we niet graag doen draagt u op deze manier uw geliefde voor altijd dichtbij. Vanwege de vele mogelijkheden die bijna oneindig zijn en ieder zijn persoonlijke wensen heeft verdiepen wij ons graag in uw wensen enherinneringen om samen met u tot iets moois tekomen. Een uniek herinneringssieraad is mogelijkin goud, zilver, staal of leder.

Molenstraat 42 4881CS ZundertTel. (0031) 076-5972620

[email protected]

Landelijk gelegen in een Oase van Rustmet Ruime Parkeergelegenheid

Open vanaf 11.30 uur. Woensdag gesloten. Keuken doorlopend geopend tot 21.30 uur. www.kwizien.eu | [email protected] | T. +31 (0) 165 329785

Schouwenbaan 4 | 4725 SV | Wouwse Plantage | LIKE ons op facebook

Page 15: Dru 20141029

- OVERL IJDEN & HERDENKEN -

Het voelt bijna onwerkelijk. Op het moment dat u uw dierbare verliest, wordt er gelijk veel van u verwacht. De uitvaart moet geregeld worden, een kist of urn uitgezocht worden en een laatste rustplaats gekozen worden. Niet iets waar u in de eerste uren na het verlies op zit te wachten. Toch helpen al deze ‘gedwongen’ regelzaken u om uw gedachten te verzetten en toe te werken tot het echte afscheid. Met deze tips helpen wij u graag op weg.

DOOR RIA VAN MEIR

De eerste stap na het overlijden van een persoon is altijd de offi ciële

vaststelling door een arts. Neem daarom direct contact op met de

huisarts of de behandelend arts in het ziekenhuis om een verklaring van

overlijden te laten opstellen. Deze verklaring is nodig om aangifte van

het overlijden te doen bij de gemeente. U ontvangt dan een akte van

overlijden, die weer nodig is om een begrafenis of crematie te regelen.

UitvaartverzorgerDe aangifte bij de gemeente hoeft u overigens niet zelf te doen. Meestal

doet de begrafenisondernemer voor u de aangifte. U bent vrij om zelf een

uitvaartverzorger te kiezen die u zal begeleiden bij het afscheidsproces. Het

regelen van een uitvaartverzorger is dan ook de eerstvolgende stap, na het

inschakelen van de arts. De begrafenisondernemer kan u immers veel werk

uit handen nemen en wijzen op de juiste dingen die geregeld moeten worden,

al is het niet wettelijk verplicht om een uitvaartondernemer in te schakelen.

VerzekeringEen volgende stap is om na te gaan om de overledene een

uitvaartverzekering had, zodat u weet welke kosten er gedekt zijn. Indien

het overlijden gebeurde tijdens een reis, moet u ook de alarmcentrale

op de hoogte stellen. Bij een dodelijk verkeersongeluk moet ook de

maatschappij waar de autoverzekering loopt gebeld worden.

Laatste wilsbeschikkingHet kan zijn dat de overleden persoon een laatste wilsbeschikking

heeft opgesteld. In dat document staan de wensen voor de uitvaart

omschreven. De beschikking moet voorzien zijn van een datum en

een handtekening en het liefst ondertekend zijn in het bijzijn van een

tweede persoon. Het is ook mogelijk dat de laatste wilsbeschikking

is opgenomen in het testament. In dat geval zult u contact moeten

opnemen met de notaris over de inhoud van beide documenten.

RouwkaartenU kunt ervoor kiezen om de overledene thuis op te baren, zodat de naasten

persoonlijk afscheid kunnen nemen. De verzorging van de overledene vindt

plaats waar en wanneer de familie dat wenst. Dit kunt u zelf voor uw rekening

nemen, maar ook overlaten aan de begrafenisondernemer. Het is belangrijk

dat u zo snel mogelijk een datum, tijdstip en locatie kiest voor het offi ciële

afscheid, zodat de rouwkaarten de deur kunnen uitgaan. Tot slot zullen een

aantal praktische zaken, zoals het vervoer, de bloemen en de muziek, tijdens

de uitvaart geregeld moeten worden. Uw uitvaartverzorger zal u helpen in de

moeilijke keuzes, zodat u straks op een waardige manier afscheid kunt nemen.

Stap voor stap toewerken naar het AFSCHEID

Page 16: Dru 20141029

Uw condoleance in De Reiskoffer

Voor een informeel

samen zijn

na het afscheid

van een dierbare...

Hotel De Reiskoffer - Pastoor van Breugelstraat 45 - BosschenhoofdT: 0165 - 316 310 E: [email protected] www.hoteldereiskoffer.nl

UitnodigingHet Advocatenkantoor Asselbergs en Klinkhamer Advocaten te Etten-Leur, dat de belangen behartigt van een aantal gedupeerden van neuroloog Sanders van het Amphia ziekenhuis, organiseert een algemene informatiebijeenkomst op maandag 18 februari a.s. om 19:30 uur in het Trivium Hotel & Spa, Trivium 72 te Etten Leur. De informatiebijeenkomst, die vrij toegankelijk is, heeft tot doel mogelijk gedupeerden te informeren over hun juridische positie en mogelijkheden. Bent u niet in de gelegenheid om de bijeenkomst bij te wonen dan kunt u op www.letselzaken.com uw gegevens achterlaten waarna een van de letselschade advocaten persoonlijk contact met u zal opnemen.

Bredaseweg 161 4872 LA Etten-Leur t. 076 502 20 80 [email protected] www.ak-advocaten.eu

Verlies, rouw en het verdelen van de erfenis vormen een emotioneel levensfeit waarmee iedereen onherroepelijk wordt geconfronteerd. Alles wat zich in de familie heeft afgespeeld aan liefde, erkenning en waardering wordt in de heftige fase rond het overlijden van ouders door de broers en zussen gewogen en verrekend.

Aan het woord zijn Sanne Odekerken en Anoeska van Ginderen van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten te Etten-Leur, specialisten op het gebied van erfrecht.

Sanne vertelt: “Erfgenamen kunnen het vaak niet eens worden over de afwikkeling van de erfenis. Bijvoorbeeld omdat er in het verleden schenkingen hebben plaatsgevonden of dat één van de erfgenamen zich bevoordeeld of juist benadeeld voelt bij de overname van de ouderlijke woning of het familiebedrijf. Ook kan onenigheid bestaan over de uitgevoerde taken of de toegekende bevoegdheden van de executeur.

Anoeska ziet in toenemende mate discussies over de erfenis ontstaan. “We ervaren dat het voeren van gerechtelijke procedures prevaleert boven het aanzien van de familie dat wordt geschaad. Een andere oorzaak zit in het steeds vaker voorkomen van samengestelde gezinnen. Het belang van het intact houden van de familiebanden is dan minder aanwezig. Denk aan het hertrouwen van een van de ouders waardoor stiefouders een rol kunnen gaan spelen. De aanwezigheid van eventuele stiefkinderen maakt de zaak nog complexer.”

Sanne en Anoeska kunnen aan de hand van hun expertise een objectieve analyse geven. Is de verdeling eerlijk verlopen? Zijn er mogelijkheden voor het voeren van een gerechtelijke procedure? Heeft een executeur zijn werk naar beste vermogen gedaan? Uit ervaring weten zij dat het onderliggende probleem heel vaak zit in frustraties uit het verleden: “Als we die angel eruit kunnen halen, dan ligt de oplossing dichtbij”.

Tijdens het gratis spreekuur: iedere donderdag tussen 09:00 – 10:00 uur kunnen allerhande vragen met betrekking tot het erfrecht gesteld worden.

UitnodigingHet Advocatenkantoor Asselbergs en Klinkhamer Advocaten te Etten-Leur, dat de belangen behartigt van een aantal gedupeerden van neuroloog Sanders van het Amphia ziekenhuis, organiseert een algemene informatiebijeenkomst op maandag 18 februari a.s. om 19:30 uur in het Trivium Hotel & Spa, Trivium 72 te Etten Leur. De informatiebijeenkomst, die vrij toegankelijk is, heeft tot doel mogelijk gedupeerden te informeren over hun juridische positie en mogelijkheden. Bent u niet in de gelegenheid om de bijeenkomst bij te wonen dan kunt u op www.letselzaken.com uw gegevens achterlaten waarna een van de letselschade advocaten persoonlijk contact met u zal opnemen.

Bredaseweg 161 4872 LA Etten-Leur t. 076 502 20 80 [email protected] www.ak-advocaten.eu

Een objectieve analyse

Rozenvendreef 2, RoosendaalTelefoon: 0165 - 536629E-mail: [email protected]

OPENINGSTIJDENMaandag 10:00 – 23:00Dinsdag 10:00 – 23:00Woensdag 10:00 – 23:00Donderdag 10:00 – 23:00Vrijdag 10:00 – 23:00Zaterdag 10:00 – 23:00Zondag 10:00 – 23:00

- Rustige omgeving

- Volop parkeergelegenheid

- Stijlvolle aparte ruimte

Het team van uitvaartverzorging Jack Mathijssen nodigt u uit voor

ONZE OPEN DEUR DAGop zondag 2 november tussen 11.00 en 15.00 uur.

In beide Afscheidshuizen bent u welkom om met ons kennis te maken.In Rucphen: Schijfse Vaartkant 1 B In Rijsbergen: Sint Bavostraat 18

Tarievenboekje, wilsbeschikking en de regionale Afscheidswijzer liggen voor u klaar.U kunt dan met ons ook afspreken om een wilsbeschikking door te nemen

“Laat uw nabestaanden niet achter met vragen”.

Kantoor:Sint Bavostraat 36, 4891 CJ Rijsbergen.Telefoon: 076-5963698 of 06-13185863

Kantoor:Sint Bavostraat 36

Afscheidshuizen:Sint Bavostraat 18

RijsbergenSchijfse Vaartkant 1b

Rucphen

076 5963698 www.jackmathijssen.nl

U kunt bij ons ook terecht als u elders bent verzekerd.In Rucphen houden we iedere eerstedonderdag vande maand tussen 10.00 en 12.00 uureen inloopochtend.

“Specialisten in kostbare

herinneringen”

www.janineverhoeven.nl0165-396609

Molenstraat 61, Roosendaal

Tel: 0165-396609

Page 17: Dru 20141029

- OVERL IJDEN & HERDENKEN -

Gemiddelde uitvaart kost al snel zo’n 7000 euro

Besparen op uitvaart is vrij eenvoudig

Het is misschien niet het leukste om te doen, maar het loont te kijken naar de kosten van een uitvaart. Door keuzes te maken kun je makkelijk honderden euro’s besparen waardoor je ook een fors lagere uitvaartverzekering kunt afsluiten.

VAN ONZE REDACTIE

Kies je voor een marmeren grafsteen of eentje van graniet? Wil je in

het uitvaartcentrum een traditionele koffi etafel met cake na afl oop, zie

je het liefste dat de gasten wat drinken en eten bij jou thuis of laat je

ze na de plechtigheid meteen vertrekken? Laat je een kist dragen door

werknemers van het uitvaartbedrijf dragen of is het mooier als familieleden

en naaste vrienden dit doen? En misschien wel de belangrijkste vraag

die je je moet stellen is of je wilt worden begraven of gecremeerd?

Het zijn stuk voor stuk vragen die misschien geen gezellig, maar wel een

nuttig gesprek opleveren. Het geeft je namelijk een goed inzicht in de

kosten van een uitvaart. Volgens de bekende vergelijkingssite Independer

kost een gemiddelde uitvaart zo’n 7000 euro. Op basis van dit bedrag kun

je op zoek naar de meest voordelige uitvaartverzekering, maar je kunt

het zelf ook goedkoper maken door te bepalen wat je wel en niet wilt.

De kosten van een uitvaart bestaan onder meer uit bepaalde basiskosten,

een grafkist en bijbehorende steen, een rouwadvertentie in een lokale of

regionale krant, bloemen en rouwkaarten en dankbetuigingen, die vaak een

paar weken na de plechtigheid naar de nabestaanden worden verstuurd.

Op al deze uitgaven kun je eenvoudig besparen. Zo kun je kiezen voor

een betrekkelijk goedkope kist van eikenhout printfolie of eentje van

massief notenhout om maar wat te noemen. Het scheelt zo honderden

euro’s. Daarnaast is het natuurlijk een eenvoudige keuze om geen

dankbetuigingen te sturen of af te zien van een koffi etafel.

RechtenEen hele belangrijke keuze is die tussen cremeren of begraven. Het

grootste verschil zijn de grafrechten. Die verschillen sterk per gemeente.

Volgens de eerder genoemde website Independer zit er tussen de

duurste en goedkoopste gemeenten een gat van wel 6500 euro. Woon

je in een gemeente waar de kosten laag zijn, dan hoeft een begrafenis

niet veel duurder te zijn dan een crematie, maar als jouw gemeente wel

veel in rekening brengt voor de jaren na het overlijden, is het zeker de

moeite waard om vanuit kostenoogpunt over cremeren na te denken.

Lang niet iedereen zal het willen, maar het is het goedkoopste om je lichaam

na overlijden beschikbaar te stellen aan de wetenschap. Het wordt dan door

een anatomisch instituut van een universiteit gebruikt voor onderwijs aan

studenten en medisch-wetenschappelijk onderzoek. Wie dit wilt, moet een

codicil invullen dat zowel door u als het anatomisch instituut bewaard wordt.

Het aantal mensen dat deze keuze heeft gemaakt is de laatste jaren overigens

enorm gegroeid. Er is zelfs sprake van een overschot aan lijken. Daarom

hanteren veel universiteiten momenteel een inschrijfstop voor onbepaalde tijd.

Ruim 15 jaar staan wij garant voor originele en persoonlijke sieraden in Roosendaal en wijde omgeving. Wij ontwerpen een sieraad speciaal voor u, want iedere herinnering is uniek.

Bijvoorbeeld kan uw trouwring samengesmeed worden met die van uw partner, maar kan ook

worden opgedeeld in verschillende stukken en zo in meerdere sieraden verwerkt worden.

Een haarlok, as of een vingerafdruk behoort ook tot de mogelijkheden.

Ontwerpen en prijsopgaven zijn vrijblijvend.

Wij dragen graag een stukje bij in het verwerken van uw verlies.

U bent van harte welkom op de Molenstraat 61 te Roosendaal, een afspraak maken kan natuurlijk ook.

0165-396609

Dennis en Janine Crusio- Verhoeven

Specialisten in kostbare herinneringen”

Janine Verhoeven Designer Goudsmit

Page 18: Dru 20141029

Met dank aan rouwadvertenties.nu (Hellenique)

Een laatste groet, een intense uiting van liefde

Ondanks zijn strijdkracht is onze Twan op dinsdag 14 augustus rustig ingeslapen. We zijn verdrietig maar ook dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft.

Henk en Els van Oosten - KlaarJasper Denise & Edward Asraël

Twan is thuis. Je kunt Twan nog een bezoekje brengen op donderdagavond van 19.00 - 19.30 uur.

De afscheidsbijeenkomst is op vrijdag 17 augustus om 10.00 uur in de aula van ‘De Kievitsbloem’, Oostranddreef 1 in Lelystad. Aansluitend brengen we Twan naar zijn graf.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het restaurant van Natuurpark Lelystad, Vlotgrasweg 11.

Corr. adres: Familie Van Oosten, Waterland 5, 8245 GG Lelystad

Twan van Oosten

* 9 juni 1993 † 14 augustus 2012

Rouwadvertenties worden om verschillende redenen geplaatst. Het kan een aankondiging zijn om familie, vrienden en bekenden van de overledene te bereiken en tevens kan de advertentie dienen als een laatste groet, een intense uiting van liefde, vriendschap en respect.

Rouwadvertenties worden steeds persoonlijker. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van opmaaktechnieken om afbeeldingen, foto’s kleuren en speciale vormgevingen in het familiebericht te verwerken.

Met het lokale huis-aan-huis bereik van De Bode komt uw rouwadvertentie ook daadwerkelijk bij degenen die u dierbaar zijn.

Page 19: Dru 20141029

T

" D

e

Bolusberg "

Gerard Buys

Boerenweg 74622 RT Bergen op Zoom

0165 - 30 37 08 [email protected] www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf "De Bolusberg"

• Diverse tuin- en kamerplanten• Potterie• Bemesting- en bestrijdingsmiddelen• Potgrond• Snijbloemen• Sfeerartikelen• Tuin aanleg en onderhoud

T

" D

e

Bolusberg "

Gerard Buys

Boerenweg 74622 RT Bergen op Zoom

0165 - 30 37 08 [email protected] www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf "De Bolusberg"

• Diverse tuin- en kamerplanten• Potterie• Bemesting- en bestrijdingsmiddelen• Potgrond• Snijbloemen• Sfeerartikelen• Tuin aanleg en onderhoudT

" D

e

Bolusberg "

Gerard Buys

Boerenweg 74622 RT Bergen op Zoom

0165 - 30 37 08 [email protected] www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf "De Bolusberg"

• Diverse tuin- en kamerplanten• Potterie• Bemesting- en bestrijdingsmiddelen• Potgrond• Snijbloemen• Sfeerartikelen• Tuin aanleg en onderhoud

Wij verzorgen ook uw

rouw- en trouw-

arrangementen

In de week voor Allerheiligen (week 44) staan wij met potchrysanten

bij begraafplaats/ crematoriumZoomstede.

- OVERL IJDEN & HERDENKEN -

WAARVOOR STAAN DEZE VIERINGEN OP 1 EN 2 NOVEMBER?

Allerheiligen & Allerzielen

Over de hele wereld vieren mensen op 1 november Allerheiligen. Een dag later is het Allerzielen. Waarbij staan mensen stil op deze dagen?

Allerheiligen is een christelijk feest

ter nagedachtenis aan alle heiligen

en martelaren. Martelaar - afgeleid

van het Griekse woord martus, dat

getuige betekent - was de eretitel voor

mensen die bij de christenvervolgingen in

het Romeinse rijk hun trouw aan het christelijke

geloof met de dood moesten bekopen.

In het jaar 837 riep paus Gregorius IV 1 november

uit als katholieke gedenkdag. Onder meer in België,

Frankrijk, Italië, Polen en Spanje is het een nationale

feestdag. In ons land werd deze vrije dag in 1968

verplaatst naar de eerste zondag na 1 november.

Allerheiligen en Allerzielen zijn nauw met elkaar verbonden.

Allerzielen zou in het jaar 998 voor het eerst gevierd zijn,

maar pas in de dertiende eeuw de naam Allerzielen hebben

gekregen. Op deze dag herdenken mensen overledenen.

Nabestaanden plaatsen bloemen op het graf. Soms worden

er in familiekring wafels of pannenkoeken gebakken.

Allerheiligen en Allerzielen zijn de dagen waarop in de

rooms-katholieke kerk de onderwerpen dood en leven

na de dood aan de orde komen. Bij de kerkelijke viering

van Allerheiligen wordt het thema van het einde der

tijden behandeld. Er worden missen opgedragen aan

alle heiligen en kerkhoven bezocht. Het leven van de

heiligen die in de hemel verblijven wordt herdacht en

als voorbeeld gesteld voor een goed christelijk leven.

De voorbereidingen voor beide dagen vinden vaak plaats op

allerheiligenavond. In de middag en avond van Allerheiligen

worden voorbereidingen getroffen voor Allerzielen.

In rooms-katholieke streken maken mensen kerkhoven

schoon en versieren deze met bloemen. In veel parochies

is het gebruikelijk dat wanneer er een parochiaan uit de

kerk wordt begraven er een kruisje wordt opgehangen met

daarop de naam van de overledene. Op de eerstvolgende

Allerzielen komt de familie van de overledene naar

de mis om het kruisje in ontvangst te nemen.

HalloweenAllerheiligenavond heet in het Engels Halloween. In Engeland heeft

Halloween zich sinds de reformatie in de zestiende eeuw als wereldlijk

feest verder ontwikkeld. Nadat het door kolonisten naar Amerika was

overgebracht, heeft het zich de laatste decennia van daaruit weer over

Europa verspreid. Met de kerkelijke feesten heeft het huidige Halloween

niets meer te maken.

MarktenEr zijn speciale markten ter ere van Allerheiligen. De

grootste allerheiligenmarkt van Nederland vindt jaarlijks

plaats in het Groningse Winschoten. Hier komen zo'n

tachtig- tot honderdduizend bezoekers op af.

Page 20: Dru 20141029

- OVERL IJDEN & HERDENKEN -

In 2015 viert Stichting Crematoria en Begraafplaatsen

Zoom- en Zegestede haar 25-jarig bestaan. Naast een

aantal bijeenkomsten medio mei 2015 wil SCB Zoom-

en Zegestede volgend jaar een cyclus van lezingen

aanbieden die gerelateerd zijn aan het overlijden,

het afscheid en de rouwverwerking. De avonden

met bekende inleiders worden aangeboden aan

allerlei groeperingen in de regio met wie de Stichting

zich verbonden weet zoals uitvaartondernemingen,

rouwgroepen, werkgroepen palliatieve thuiszorg,

huisartsen, pastores en predikanten, individuele

rouwbegeleiders, maatschappelijk werkers en

beheerders van begraafplaatsen maar eveneens

aan allerlei geïnteresseerden en betrokkenen.

Hiernaast treft u een vooraankondiging

van de cyclus zoals deze is voorzien.

26 februari: Claudia Venhorst Onderzoeker religie, diversiteit en zorg

28 mei: Manu Keirse Hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven

24 september: Marieke de Bruijn Psychosociaal therapeute, docente verlieskunde

25 november: Marjeet Verbeek Theologe

Toegang tot deze avonden is gratis en u wordt

voorzien van een bakje koffi e. De avonden

vinden plaats van 19.30 uur tot 21.30 uur in de

Schelde aula van crematorium Zoomstede in

Bergen op Zoom. Voorafgaand aan de avonden

zal meer informatie verstrekt worden.

Voor meer informatie kunt u terecht op

www.zoomenzegestede.nl.

25 Jaar SCB Zoom- en Zegestede

Zoals in alle branches zijn er ook in de uitvaartbranche verschillende trends te vinden, zo ook als het gaat over urnen en grafstenen. Een staande of juist een liggende grafsteen van hout, graniet of glas. Je kan het haast zo gek niet bedenken of het is mogelijk. Hoewel je de keuze misschien liever overlaat aan nabestaanden kan het geen kwaad om je toch te verdiepen in de mogelijkheden.

DOOR REMKO VERMUNT

Dé trend op het gebied van grafstenen is op

dit moment grafversiering op plexiglas of zwart

graniet. Door het inbranden van een foto, een

bijzondere tekst of tekeningen wordt de grafsteen

op een unieke manier versierd, waardoor het een

zeer persoonlijk monument wordt. De laatste

woorden van een dierbare, een mooi gedicht

of een brief van lang geleden schitterend op

het glas. Het behoort tot de mogelijkheden

om een grafsteen een eigen ‘touch’ te geven.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog vele andere

mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het combineren

van verschillende materialen. Zo wordt hout

gemakkelijk gecombineerd met natuursteen en

robuuste stenen kan je combineren met ijzeren

smeedwerk. Designs verschillen van strak en

modern, naar rond en klassiek. Alles is mogelijk,

ook traditionele grafzerken behoren vandaag de dag

nog tot de opties. Simplistisch, statisch en vredig

voor hen die niet houden van te veel poespas.

CrematieSteeds vaker wordt er gekozen voor een

crematie na het overlijden van een dierbare. De

as wordt vaak bewaard in een urn, maar wordt

ook regelmatig uitgestrooid in zee, in een bos of

uit bijvoorbeeld een vliegtuigje. Wie kiest voor

een urn heeft daar ook verschillende keuzes in.

Zo is er de duo urn die het mogelijk maakt om

bijvoorbeeld een echtpaar samen te gedenken in

één urn. Duo urnen komen er in vele soorten en

maten, zo kan je kiezen voor een urn in de vorm

van een bronzen Boedha, maar ook in de vorm

van een zilver hartje of een simpele vierkante

urn gemaakt van natuursteen. Andere opties

zijn mini reisurnen, een beschilderde urn of een

simpele urn die je in een gedenkmuur weg kan

zetten. Voor de mensen die niet kunnen kiezen

tussen begraven en cremeren is er ook nog de

urnenkelder. Een urnenkelder biedt de oplossing

voor het bijzetten en begraven van maximaal 4

urnen of 4 asbussen. De kunststof urnenkelder is

weersbestendig en zwaar genoeg om de druk van

grondwater te weerstaan. Het is een combinatie

van begraven en cremeren. Zo zie je maar, iemand

gedenken kan op heel veel verschillende manieren.

VoorwaardenLet wel op, iedere begraafplaats hanteert andere

voorwaarden waaraan een grafsteen moet voldoen.

De verschillen zitten hem in de afmetingen,

materiaalkeuze en soms ook de vormgeving van de

steen. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om juist

dat ene mooie monument op het graf te plaatsen,

daarom is het belangrijk om van tevoren goed te

kijken naar de voorwaarden waaraan het graf moet

voldoen. Neem daarom altijd eerst contact op met

de gemeente, de desbetreffende begraafplaats

of vraag ernaar bij de begrafenisondernemer.

Gedenken kan op vele manieren

Page 21: Dru 20141029

Kunstgebittentomson

reparaties & nieuwemet garantie076-5976183

afspraak 8-22 uur (ook za & zo)Vagevuurstraat 5 Zundert

Openingstijden:dinsdag, donderdag en vrijdag 13.00-17.30 uurzaterdag 8.30-12.00 uurOpeningstijden:dinsdag, donderdag en vrijdag 13.00-17.30 uurzaterdag 8.30-12.00 uur

OPENINGSTIJDEN:dinsdag 8.30 uur tot 17.30 uurdonderdag 8.30 uur tot 17.30 uurvrijdag 8.30 uur tot 17.30 uurzateradg 8.30 uur tot 12.00 uurWe eten van 12.30 uur tot 13.00 uurMaandag en woensdag gesloten.

In de reclame!!!Ons heerlijk kwaliteits Half om Half Gehakt

voor maar € 4,95 p/kg

Wiener, zigeuner en naturelSchnitzels

Twee halen, ÉÉN BETALEN

Super malse magerHachee voor € 10,95 p/kg

Deze reclame is geldig van 28 oktober t/m 8 november.

Denk aan onze GRATIS bezorgservice voor

bestellingen boven de €25,- van ons heerlijke

kwaliteitsvlees

St. Antoniusstraat 21a, SchijfTel. nr. 0165 - 341703Fax nr. 0165 - 340338(Naast het benzinestation Tamoil in Schijf)

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

cafe - feesterij ‘t trefpuntRaadhuisstraat 80, Rucphen,Tel. 0165-341533

www.feesterijtrefpunt.nl

er valt wat te vieren of te presenteren?

Zalen voor 20- tot 250 pers.!

BanketBakkerMarcel kas

presenteertalles op gebied van banket,

zoals gebak € 1.60

allerlei Foto taarten Kindertaarten Bruidstaarten Doop- en geboorte- taarten Jubileumtaarten

diverse soorten vlaaien en koeken enz.

(alles gratis bezorgd)

Bel voor afspraak of bestellingtel.: 0165-384532

{

Infra & verhuur

Grond- ensloopwerken

Tel. 0165 303332 www.vanewouw.nl

GRATIS JURIDISCH

ADVIESINLOOPSPREEKUUR:

Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uurPasteurlaan 1

Bergen op Zoom(nabij Lievensberg Ziekenhuis)

Of maaK tELEfONISch EEN afSPRaaK: 0164-266600

VITAK Advocaten

“Vakmanschap voor particulieren en bedrijven”Tel: 0165-341600

www.ossenblokhovenier.nl

KACHELSHOP RUCPHEN

ZONDAG 2 NOvEmbERvAN 11.00 - 16.00 UUR

DIvERSE AANbIEDINGEN!Raadhuisstraat 30A - Tel. 0165-342750

ELKE 1E EN 3E ZONDAG vAN DE mAAND GEOPEND!www.kachelshoprucphen.nl

Snuffelmarkt “Nieuwe Nobelaer” Etten-leur

Anna van Berchemlaan 2 Zondag 2 november 2014 van 09:00-16:30 ***Gratis Parkeren*Gratis Parkeren***

www.snuffelmarktetten-leur.nl

STUNTPRIJS!!Düsseldorf of Oberhausen € 17,50Nu met extra snelle verbinding op 13, 18, 20 dec.

Margriet Winterfair 14 t/m 20 nov.excl. entree € 17,00 Keulen 13-18-20 dec. € 25,00 Brugge 16-18 dec. € 22,50 Maastricht 11-20 dec. € 22,50 Valkenburg 11-20 dec. € 22,50 2 dgn Londen 13 t/m 14 dec. € 99,50 * 2 dgn Disney/Parijs 27 t/m 28 dec. € 109,00 * Prijzen incl. overnachting, ontbijt, entrée *excl. boekingskosten € 15,- per boeking

Voor meer informatie en boekingen kunt u contact met ons opnemen: Muys Reizen Rucphen

Tel: 0165-342351 [email protected]

Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje”Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214.

Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag,donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 13. tot 16.u.

Kaarsjes�������� per doos van 108 stuks € 1,00 Romans ������ PER STUK € 0,50 6 voor € 2,50Alle cd’s, cd-roms en dvd’s ����������������� € 0,25Alle LP’s ���������������������������������������������� € 0,10Diverse plastic artikelen���������������������� € 0,05Alle behangrollen en alle inpak- en

kastpapier ������������������������������� halve Prijs

Ontdek de nieuwe Metro lijn gashaarden van DruDe moderne, strak vormgegeven inbouwhaarden met robuuste kaders en hoger glas (41cm) zijn voorzien van de energiezuinige

Eco Wave brandertechniek waarmee een eigen vlammenpatroon kan worden gekozen. De hoogte van de vlam is in 15 standen instelbaar.Dankzij de innovatieve techniek is controle over de warmte mogelijk en kan tot 50% op het gasverbruik bespaard worden. Met de handige

DRU Control App is de bediening van de haard via tablet of smartphone bovendien heel eenvoudig. Er is keuze uit een front, tunnel, 2- of een 3-zijdig model. De gashaarden kunnen met het fl exibele PowerVent© systeem bijna overal in een woonruimte worden geplaatst.

Van der Pluijm Haard en SchouwDe Boedingen 7, 4906 BA Oosterhout, tel. 0162-420041, [email protected], www.woningverwarming.nl

Openingstijden: maandag gesloten, dinsdag tot en met vrijdag 9.00-17.30 uur, zaterdag 9.00-16.00 uurKoopzondagen: 1ste zondag van de maand

Bezoek onze showroom en laat u inspireren!

A.s. zondag 2 november GEOPEND van 13.00 - 17.00 uurAnitaswoonshop.nl is een webwinkel

in woonaccessoires en tuindecoratie in Zundertzie: WWW.ANITASWOONSHOP.NL

KRAANVERHUUR MET/ZONDER MACHINIST

TE HUUR: MINI SHOVEL

Jan van BergenHulsdonkstraat 204882 JM ZundertTel: 076 - 5985324Gsm: 06 - 55918911

STALLINGnu plaats voor uw:

CAMPER / CARAVAN AUTO / BOOT

Of uw:Caravan / Camper

SNEL VERkOPEN!!Bel direct: 0186-652960

Recretiestalling Numansdorp Z-HVlak bij Rotterdam

[email protected]

“Die enedruppel.Die doeter toe.”- Liliane Brekelmans,oprichtsterLiliane Fonds

Page 22: Dru 20141029

PAGINA 22

SCHIJF - De KBO afdeling St.Martinus uit Schijf heeft op woensdag 5 novem-ber een informatie en ontspannings-middag voor haar leden.Deze middag is in D’n Hoge Dries en begint om half twee met een kopje koffie of thee.

Hierna zal op een leuke en originele wijze informatie worden gegeven over het be-lang van het gebruiken van milieuvriende-lijke schoonmaak producten. Hierna volgt een pauze waarin de bezoekers een kopje koffie of thee zal worden aangeboden. Na de pauze zal het shantykoor De Markmak-

kers uit Oudenbosch optreden. Dit zee-manskoor staat er om bekend dat zij op aanstekelijke wijze haar nummers brengt, dat zij zorgen voor optimale gezelligheid. Deze middag is gratis toegankelijk, het be-stuur hoopt dan ook dat veel KBO-ers de weg naar D’n Hoge Dries weten te vinden.

Informatie- en ontspanningsmiddag KBO Schijf

GEMEENSCHAPSHUIS DE VAARTMaandag 3 november: 13.00-17.00u skw competitie biljarten / kaarten open inloop; 13.30-14.30u kvo mensendieck; 15.30-16.30u kleutergym HV Orion; 15.30-17.00u koperles NEO; 16.00-18.00u ju-doles judovereniging Kiai; 17.45-19.45u majorette The Fantasy Kids; 19.00-20.30u spreekuur bouw en houtbond FNV; 20.00-21.00u gym heren.Dinsdag 4 november: 13.00-16.00u skw handwerken ouderen; 13.00-17.00u biljart-competitie ODSI; 14.30-17.30u dwarsfluit-les NEO; 15.30-17.00u klarinetles NEO; 17.30-20.30u majorette The Fantasy Kids; 19.00-21.30u Road Runners Rucphen; 20.30-22.00u volleybalWoensdag 5 november: 13.00-16.30u skw biljarten / kaarten open inloop; 13.30-16.00u koersballen; 17.30-21.00u majorette The Butterflies; 19.00-21.30u leesrepetitie toneel; 19.30-23.00u be-stuursvergadering NEODonderdag 6 november: 13.00-16.30u biljartcompetitie ODSI; 15.30-17.30u drumbandles NEO; 17.30-20.00u repetitie drumband NEO; 18.45-20.00u repetitie NEO B-orkest; 19.00-21.30u Road Run-ners Rucphen; 19.00-20.00u blokfluitles NEO; 19.30-21.00u klarinetles NEO; 20.00-22.30u repetitie NEO A-orkestZondag 9 november: 10.00-12.00u le-denvergadering De Vogelvrienden.Algemene informatie: Voor nadere informatie over het huren van ruimte of bovenstaande activiteiten kunt u contact opnemen met Leon Verpaalen tel. 0165 341908 of per E-mail [email protected] U kunt ook de website bezoeken: www.de-vaartrucphen.nl

DORPSHUIS DE TRAPKESZondag 2 november: 11.00-16.00u Open dag Dorpshuis De TrapkesMaandag 3 november: 13.00-16.30u Ou-derensoos; 13.30-14.30u KBO koor; 14.00-16.30u KBO koersbal; 16.00-17.00u NSA tafeltennis sportzaal; 16.30-17.30u Triple S; 18.00-20.00u Archida sportzaal; 18.30-20.00u SKW Clubwerk; 19.00-20.30u FNV Spreekuur; 19.30-21.30u DHV-VHV repeti-tie; 19.30-22.00u Speulend Sprundel repe-titie; 19.30-22.30u Biljartcompetitie wijkenDinsdag 4 november: 09.15-10.15u Groepsgym; 09.30-11.00u Accordeonles; 10.00-12.00u Bandstoten Hertog Jan; 13.00-16.30u Ouderensoos; 13.30-16.00u Estrella,s sportzaal; 19.00-20.00u TRC Sportief sportzaal; 19.00-21.30u Duitse les cursuswerk; 19.30-21.30u Mill dancers; 19.30-22.30u Biljartcompetitie wijken; 19.00-21.15u Yoga cursuswerk; 20.00-22.00u Gym NF sportzaalWoensdag 5 november: 10.00-12.00u Bandstoten Hertog Jan; 13.00-16.30u Ouderensoos; 13.30-15.30u Samen Sterk; 16.30-18.00u Estrella,s sportzaal; 19.00-20.00u Gym cursuswerk; 19.30-22.30u Biljartcompetitie wijken; 19.30-22.30u Dartscompetitie wijken; 20.00-21.00u Da-mesgym; 21.00-22.00u Badminton WdeBDonderdag 6 november: 10.00-12.00u

Biljarten Hertog Jan; 13.00-16.30u Oude-rensoos; 13.30-15.30u Handwerken; 16.00-17.00u NSA Tekenen/schilderen; 15.45-19.30u Estrella,s sportzaal; 18.15-19.15u Line dance Ouderenwerk; 19.30-20.30u Trimclub Sprundel sportzaal; 19.30-21.30u Bloemschikken cursuswerk; 19.30-21.30u EHBO Oefenavond; 19.30-22.00u Speulend Sprundel repetitie; 19.30-22.00u Sprundel Vocaal; 19.30-22.30u Biljartcompetitie wij-ken; 20.00-22.00u Badminton HUVrijdag 7 november: 09.30-11.30u Com. van 10; 10.00-12.00u Biljarten Hertog Jan; 13.00-16.30u Ouderensoos; 15.45-18.15u Estrella,s sportzaal; 18.30-20.30u Archida sportzaal; 19.30-21.00u Stuif ‘s in; 19.30-22.30u Biljartcompetitie wijkenZondag 9 november: 10.30-16.00u Rom-melmarkt in “de oude Trapkes”Maandag 10 november: 13.00-16.30u Ouderensoos; 13.30-15.30u KBO koor; 14.00-16.00u KBO koersbal; 16.00-17.00u NSA tafeltennis sportzaal; 16.30-17.30u Triple S; 18.00-20.00u Archida sportzaal; 18.30-20.00u Clubwerk SKW; 19.30-21.30u DHV-VHV repetitie; 19.30-22.00u Molenstichting; 19.30-22.30u Biljartcom-petitie wijken.

JEUGDHUIS DE LOUWENMaandag 3 november: 15.30-18.15u SKW Rondinella; 19.00-21.00u SKW Pi-lates 1 en 2Dinsdag 4 november: 19.30u Vergade-ring SKW, voorbereiding CarnavalWoensdag 5 november: 19.00-20.00u SKW Franse lesDonderdag 6 november: 09.30-10.30u SKW Gym 55+; 15.00-16.15u SKW Volks-dans 55+Vrijdag 7 november: 19.15-20.45u Jeugdtoneelvereniging PeeperklipsZaterdag 8 november: 10.00-12.00u SKW - IJgenweis; 13.30u SKW Stuif-es-in (werkgroep MA)Zondag 9 november: 19.00-21.00u SKW- Bladbloazers.Algemene informatie: Meer informatie over de activiteiten in Jeugdhuis de Lou-wen en van SKW Rucphen kunt u vinden op de website: www.skw-rucphen.nl U kunt ook contact opnemen met Diana Schotting (Sociaal Cultureel Werker) tel. 0165-342064 of [email protected]

GEMEENSCHAPSHUIS DE LANTEERNZaterdag 1 november: Gesloten.Zondag 2 november: Gesloten.Maandag 3 november: 08.30-10.00u SHL/Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloedafname; 13.00-16.30u SKW Senio-ren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljart Groep “De Spin”; 13.00-16.00u Dansgroep “Colijn”; 18.30-21.00u MajoretteDinsdag 4 november: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloedafname; 13.00-16.30u SKW Se-nioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljartgroep “De Spin”; 13.30-15.30u KBO Dansen; 19.00-20.00u Damesgym; 20.30-21.30u Zumba; 18.30-21.00u J.C. Ut Honk

Hangout.Woensdag 5 november: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloedafname; 10.00-11.30u Alleenstaan-declub “Met moed vooruit”; 13.00-16.30u SKW Senioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljartgroep “De Spin”; 13.30-14.30u SKW Damesgym; 13.30-15.30u KBO Bingo; 19.30-21.30u Zangvereniging Con Grazia; 19.00-20.00u KBO Moerstraten; 18.00-19.00u Majorette; 19.00-22.00u AED; 20.30-23.00u Dansschool Ton & Ma-rijke v/d Broek.Donderdag 6 november: 08.30-10.00u SHL/Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloedafname; 13.00-16.30u SKW Senio-ren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Bil-jartgroep “De Spin”; 13.00-14.30u SKW Volksdans; 18.30-21.30u Sempre Crescen-do; 20.00-22.00u Dansgroep “Colijn”Vrijdag 7 november: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloed-afname; 10.30-11.30u RVP Spreekuur; 13.00-16.00u Open inloop; 13.00-16.00u WAO Groep “De Spin”; 13.30-15.30u KBO Koersbal Oefenen; 18.00-20.00u Jan Evers; 18.00-19.00u Majorette; 19.30-23.00u Bribgeclub “De Lanteern”.

GEMEENSCHAPSHUIS D’N HOGE DRIESMaandag 3 november: 11.45-12.45u Tussenschoolse opvang; 13.00-14.00u KVO Volksdans; 13.00-17.00u Biljarten competitie; 15.30-17.00u KNA minirette/majorette; 18.00-20.30u KNA minirette/majorette; 19.00-23.30u Biljartclub de Vro-lijke Fotsers; 19.30-20.30u VOF José Gym/aerobic; 20.30-21.30u Aerobics; 19.45-22.15u Repetitie Schijfs toneelDinsdag 4 november: 08.30-09.30u Bloedprikken; 09.00-10.00u KVO Pilates; 11.45-12.45u Tussenschoolse opvang; 13.00-17.00u Biljarten competitie; 18.30-19.30u SKW Pilates; 19.30-22.30u Biljar-ten; 19.30-21.30u Natte Kwasten; 18.30-20.00u Fysio Schijf; 20.15-21.15u Volleybal dames/herenWoensdag 5 november: 09.15-10.15u SKW Gym ouderen; 12.45-14.45u Street-dance; 13.00-17.00u Biljarten, open inloop; 13.30u KBO ontspanningsmiddag; 17.00-18.00u Kindergymgroep; 18.30-19.30u Bewegingsgymnastiek; 19.30-20.30u Gymnastiek Volwassenen; 20.30-21.30u Aerobics; 19.00-20.30u SKW vergadering Disco Dries.Donderdag 6 november: 08.30-09.30u Bloedprikken; 09.00-13.00u Bibliotheek, uitleen jeugd & volwassenen; 09.30-10.30u KBO Ouderenkoor; 11.45-12.45u Tussenschoolse opvang; 13.00-17.00u bil-jarten en kaarten; 19.45-22.15u Repetitie Schijfs toneel; 19.30-21.30u Natte Kwas-ten.Vrijdag 7 november: 11.45-12.45u Tus-senschoolse opvang; 14.00-16.00u KBO Koersbal.Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten of de reservering van ruimtes kunt u terecht bij het beheer van SKW Schijf, tel. 0165-342649.

Activiteiten dorpshuizen Gemeente Rucphen

RUCPHEN - Evenals de voorgaande jaren organiseert wijkvereniging De Louwen weer zes rikavonden tijdens de winteravonden.

Het rikken gebeurt in De Vaart en begint steeds om half acht. Je kunt inschrijven

vanaf 7 uur. Je hoeft niet perse lid te zijn van de wijkvereniging. Iedereen is van har-te welkom. Je moet natuurlijk wel kunnen rikken. Iedere avond zijn er weer mooie dagprijzen. Er is ook een algemeen klas-sement voor de beste rikker van het sei-zoen 2014-2015. Hiervoor tellen de beste 5

uitslagen. Behalve de beker zijn er voor de beste spelers hele mooie prijzen Vrijdag 31 oktober is de eerste rikavond. De volgende avonden zijn 28 november en 19 decem-ber en 9 januari ,6 februari en 6 maart. De wijkvereniging hoopt net als voorgaande jaren op een groot aantal deelnemers.

Rikseizoen de Louwen begint weer

ZEGGE - The Twinkle stars hebben een mooi seizoen achter de rug met

mooie resultaten. Ze kunnen met volle moed naar de Brabantse Kampioen-schappen.

Op 19 oktober hadden de dames hun laat-ste wedstrijd van het seizoen in Waalwijk. De volgende punten zijn behaald: Meike 63.9; Marit 61.8; Lea 61.2; Meike, Lea en Marit 65.1; B-team 66; Jessica en Isabel 65.5; Iris 66.7; A-team 67; Lianda 70.5. Iris wist zich zelf nog te plaatsen voor de Brabantse en dit was ook dik verdiend. De Brabantse kampioenschappen vinden plaats op 8 en 9 November in Waalwijk. Het bestuur wenst de dames heel veel succes. Lijkt het je leuk om een keertje te komen kijken dit kan natuurlijk altijd. Op maandag van 18:00-20:30 op basisschool Mariadonk en op woensdag van 18.00-20.30 in de Nieuwenbergh. Voor meer informatie kunt u terecht op www.twinklestarszegge.nl of via Rosemarie 0165-343052. ‘like’ en volg ons op Facebook!

The Twinkle StarsPlaatsing voor Brabantse Kampioenschappen

Iris behaald dik verdiend haar punten voor de Brabantse kampioenschappen.

RUCPHEN - Vrijdag is het Halloween. Een Amerikaans feest dat 40 jaar ge-leden in Nederland zo goed als on-bekend was, maar dat daarna net als Valentijnsdag steeds meer aandacht kreeg en inmiddels in Nederland niet meer weg te denken is.

Weinigen weten dat naar dit feest ook een schaakopening is genoemd: het Hal-loween-gambiet. Een gambiet is een ope-ning, waarbij één van de spelers materiaal offert om sneller zijn stukken te ontwikke-len of om snel aan te kunnen vallen. Dat materiaal bestaat doorgaans uit een pion, maar in het Halloween-gambiet pakt wit het wat rigoureuzer aan en offert zelfs een heel paard.De opening wordt zelden gespeeld en als zwart het goed speelt verliest wit gewoon, maar het geeft wit wel degelijk kansen en vooral in vluggertjes weet wit regel-matig met deze opening de zwartspeler compleet te overrompelen. De opening is eigenlijk een variant van het Vierpaar-denspel een gaat als volgt: 1.e2-e4,e7-e5

2.Pg1-f3,Pb8-c6 3.Pb1-c3,Pg8-f6 4.Pf3xe5. Het lijkt krankzinnig, maar als we een paar zetten verder kijken zien we waarom het toch behoorlijk eng uit begint te zien voor zwart: 4...,Pc6xe5 5.d2-d4,Pe5-c6 6.d4-d5.Pc6-e5 7.f2-f4,Pe6-g6 8.e4-e5,Pf6-g8 8.d5-d6 (zie diagram)

Zwart heeft grote problemen om zijn stuk-ken te ontwikkelen, terwijl de witte stuk-ken heel snel in actie kunnen komen. De zwarte pion op d6 (de zwart wel kan slaan, maar dan slaat wit gewoon met de pion op e5 terug) verhindert dat zwart zich ont-wikkelt en is een belangrijk steunpunt in de witte aanval. Het witte paard zal bij-voorbeeld proberen via b5 of d5 binnen te vallen op c7 en ook het veld f7 zal onder vuur genomen worden. Wit moet wel snel toeslaan, want anders blijft hij gewoon een stuk achterstaan en breekt hem dat uiteindelijk toch op. Het is dan ook vooral een geschikte opening voor zeer aanval-lend ingestelde spelers, die er graag van begin af aan graag invliegen. Zwart be-leeft bange momenten en het loopt lang niet altijd goed af voor de zwartspeler. Als zwart niet in paniek raakt en het hoofd koel houdt, loopt de horrorfilm voor de zwart-speler aan het eind goed af. Maar u weet het: niet alle horrorfilms lopen goed af!

Het Halloween-gambietSV Eeuwig Schaak

SPRUNDEL - De vis club de Rode poon heeft zondag 26 oktober weer een on-derlinge kant wedstrijd gevist.

Uitslag: 1 M van Steen 245 cm; 2 J Heeffer 219 cm; 3 P van Hassel 143 cm; 4 K Dekkers 136 cm; 5 J Weterings 55 cm; 6 P van Steen 54 cm; 7 J Heeren 41 cm; 8 M Boeren 41 cm; 9 J Talleboom 40 cm; 10 T Koolen 38 cm; 11 J Nouws 24 cm; 12 P Lazeroms 0 cm.

Visclub De Rode Poon

Iedere zondagmorgen om 10.00 uur een dienst in Het Turfschip, Schipperstraat 2, 4871 KK Etten-Leur.Zondag 2 november spreekt Jaap Dieleman. Er is een aparte dienst voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.Weekactiviteiten: Woensdag 5 november om 20.00 uur midweekdienst in Het Turf-schip.Meer info over De Hoeksteen: Kijk op onze website: www.dehoeksteen.com. Alle preken van de voorgaande zondag zijn te beluisteren via onze website. De Hoeksteen is aangesloten bij de VPE, zie www.VPE.nl

Christengemeente deHoeksteen

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur076-5012941

www.juweliermekes.nl

Page 23: Dru 20141029

Van Sundert dakbedekkingAl 15 jaar een vertrouwd adres

• Gespecialiseerd in alle soorten dakbedekking• Kunststof dakbedekking en isolatie• Bitumen vervangende dakbedekking• Onderhoud, reparaties en dakinspectie Voor nieuwbouw en renovatie.Dahliastraat 23. 4711 ES St. Willebrord Tel. 0165 38 9196 • Fax. 0165 38 9207

www.sundak.nl [email protected]

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw eigen accountmanager of Kim Kustermans of Koen Emmers op 076 - 599 81 11 of via: [email protected]

ZUNDERT - Als ondernemer in Etten-Leur iemand uit Vlissingen een virtu-ele rondleiding geven door je bedrijf of als horeca ondernemer online de sfeer van uw restaurant laten proe-ven? Het kan nu met ‘Binnenkijken bij...’ van Uitgeverij De Bode.

VAN ONZE REDACTIE

Google Street View is voor de meesten een bekend begrip. Wie heeft er vanachter zijn of haar computer nog niet ‘rondgelo-pen’ door de Kalverstraat in Amsterdam, de Ramblas in Barcelona, Bondi Beach in Sydney of door de eigen straat? Tegen-woordig is de techniek van Google Street View ook interessant voor ondernemers. Door middel van kwalitatief hoogstaande panoramafoto’s kunt u mensen namelijk rondleiden door uw bedrijf. Waar ter we-

reld zij ook zijn, 24 uur per dag en zeven dagen per week. Op hun pc, laptop, tablet of telefoon kunnen zij een virtuele tour krijgen en alle producten in uw schappen bekijken. Uitgeverij de Bode biedt deze dienst vanaf nu aan onder de noemer ‘Binnenkijken bij...’. “Als modern mediabedrijf springen we graag in op dit soort ontwikkelingen”, zegt directeur Luuk Roozeboom. “We wil-len onze klanten een totaalpakket kun-nen aanbieden. ‘Binnenkijken bij...’ is een mooie toevoeging op onze weekbladen, onze website en de digitale producten die we al aanbieden.” Lijkt het u interessant? Neem dan contact op met Uitgeverij De Bode. Wij sturen dan een Google gecertificeerde fotograaf langs die 360 graden-panoramafoto’s maakt van uw bedrijf. Vervolgens zorgen wij ervoor dat klanten ook virtueel in uw winkel kun-

nen wandelen, dat u extra opvalt in de zoekresultaten van Google, mensen uw bedrijf direct kunnen binnenwandelen via Google Street View, er afbeeldingen zijn te zien van uw zaak in Google Maps en u alles makkelijk kunt delen via internet en sociale netwerken.

Vindbaar in GoogleIn de Google zoekresultaten wordt uw bedrijf opvallend vermeld door uw Bin-nenkijken vermelding. Overigens wordt het fotomateriaal uw eigendom en is het rechtenvrij te gebruiken.

Een paar klikkenDaarnaast kunt u tegen een aantrekkelijk tarief in de papieren editie van Weekblad De Bode in de rubriek ‘Binnenkijken bij...’ laten zien dat uw bedrijf online is te bezoe-ken. Wij kunnen de rondleiding verder op

onze website www.internetbode.nl plaat-sen. Mensen die het laatste lokale nieuws willen lezen, kunnen dan met een paar klikken uw bedrijf binnenwandelen. Als u wilt dat wij de fotograaf bij u langs stu-

ren, bel dan met Uitgeverij de Bode: 076-5998111. Of kijk op www.internetbode.nl.

Meer informatie is te vinden op:www.internetbode.net/streetview

Waar ook ter wereld altijd binnenkijken bij...Bijzondere dienst van Ui tgeveri j De Bode

BEDRIJVIG NIEUWS

U valt extra op in de zoekresultaten van Google door uw Binnenkijken vermelding.

0165 319 319www.kkm-makelaars.nl

076 504 15 00 www.heijblommakelaardij.nl

De bouw gaat van start bij La Chapelle!start bij La Chapelle!Nog enkele woningen te koop, informeer naar de beschikbaarheid

Aanvangbouwjanuari 2015

■ Op steenworp afstand van de dorpskern■ Met uitzicht over weilanden en bossen■ Ruime, op het zuiden gelegen tuinen

Landelijk en royaal wonen al mogelijk vanaf € 258.000,- v.o.n.www.lachapelle-bosschenhoofd.nl

. . . vertrouwd zaken doen Voor al uw verzekeringen. Voor advies, info en/of offertes kunt u ons bellen.

Koen Beenackers

Vestiging Zundert Het Laar 1, 4881 DS Zundert

Postbus 80, 4750 AB Oud Gastel Tel. 076- 5971700, Fax 076- 5972879

[email protected] www.sweere.nl

. . . vertrouwd zaken doen

Ook voor al uw agrarische verzekeringen.

Koen BeenackersVestiging Zundert

Het Laar 1, 4881 DS ZundertPostbus 80, 4750 AB Oud Gastel

Tel. 076 - 5971700, Fax 076 - [email protected]

www.sweere.nl

De Boerderijwinkel - Groentekwekerij LuijkxOude Koekoekweg 20 Etten-Leur

geopend: ma. t/m vrij 15.00-19.00 - zaterdag 9.00-16.00076-5016394 - 06-23057871

De grootste de mooiste en de lekkerste frietaarDappelen

Voor koken en bakken hebben wij voor U de soorten frieslanDers-bintje-Dore-nicola-eigenheimer en agria

5 kg

€ 2,00

10 kg

€ 3,00

en natuurlijk de oer hollandse wintergroenten zoals spruiten winterpeen boerenkool

rode witte en savooie kool knolselderieuien prei en rode bieten van eigen teelt

niets gesneden en voorverpakt maar puur zoals het hoort

Page 24: Dru 20141029

Paasdijkweg 33, Poortvliet, infolijn 0166 619100

TV Dressoir Tine, 160x45x55cm

(ook 120cm breed leverbaar)

Ladenkast Tine, 50x45x120cm

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE MET DE MEEST ACTUELE AANBIEDINGENWWW.WOONBOULEVARDPOORTVLIET.NL

geheel verniewde

Sfeervol landelijk vormgegeven woonpro-gramma. De bovenbladen en deuren zijn gemaakt van massief vergrijsd eiken. De geraffineerde combinatie tussen elegante vormgeving en een stoere afwerking van de deuren en bladen vormen de basis voor een exclusief interieur.

Sfeervol landelijk vormgegeven woonpro-gramma. De bovenbladen en deuren zijn gemaakt van massief vergrijsd eiken. De geraffineerde combinatie tussen elegante vormgeving en een stoere afwerking van de deuren en bladen vormen de basis voor een exclusief interieur.

Tafel Tine, 200x100x78cm

TineProgramma

gratisinterieur

adviesOp zoek naar een nieuwe zithoek of bent u toe aan geheel nieuw inter-ieur? Een nieuwe indeling of wilt u hulp bij het integreren van de laatste woontrends? Ons team van interieuradviseurs helpen u graag! In een vrijblijvend adviesgesprek geven onze interieuradviseurs een ant-woord op al uw woonvragen en samen zoekt u naar de perfecte oplos-sing voor het ideaalplaatje dat past bij uw woonstijl en budget. Maak uw woondroom waar en kom langs in onze showroom in Poortvliet voor het beste advies en een gezellig dagje uit.

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE BEZOEK OOK ONZE WEBSITE BEZOEK OOK ONZE WEBSITE BEZOEK OOK ONZE WEBSITE BEZOEK OOK ONZE WEBSITE MET DE MEEST ACTUELE AANBIEDINGENMET DE MEEST ACTUELE AANBIEDINGENWWW.WOONBOULEVARDPOORTVLIET.NLWWW.WOONBOULEVARDPOORTVLIET.NL

interieuradvies

Op zoek naar een nieuwe zithoek of bent u toe aan geheel nieuw inter-ieur? Een nieuwe indeling of wilt u hulp bij het integreren van de laatste woontrends? Ons team van interieuradviseurs helpen u graag! In een vrijblijvend adviesgesprek geven onze interieuradviseurs een ant-

Bowl salontafel 239.-

Vancouver999.-1699.-

Carpet Patchwork 239.-

50.000 m2 winkeloppervlakte 28 woonwinkels Laagste prijzen sinds 1919 5 jaar garantie

Dressoir Tine, 189x47x95cm

Buffetkast Tine, 119x50x225cm

Stoel Chloe, stof Monet taupe, zand, bruin en antraciet

2.5 + 2 zits Vancouverin microleder.

van 1699.- voor 999.-

Paasdijkweg 33, Poortvliet, infolijn 0166 619100

(ook 120cm breed leverbaar)

Salontafel Tine, 100x100x45cm

Stoel Do, stof allure bruin, zwart, beige of antraciet

Openingstijden: Dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 17.30 uur | Vrijdag (koopavond) van 10.00 tot 21.00 uur | Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur | Zondag en maandag gesloten

1599.-

479.-

169.-199.-

169.-189.-

399.-

599.-799.-

970.-

Ook leverbaar in160x90 en 220x90cm

Vitrinekast949.-120x46x220cm

Page 25: Dru 20141029

Houthandel en Mach.Timmerbedrijf

g.van TrijpSpecialist in hardhouten:binnendeuren - buitendeuren

kozijnen - ramen

Tevens uw adres voor: schaven, zagen en frezen

Canadastraat 4 St.Willebrord

Tel. 0165-543094 Mobiel: 06-53498628

Marijn van DijkTuin en Park MachinesKozijnenhoek 24

4715 RG Rucphen

Tel. 0165-328818

of 06-10824017

Veegmachine Mtd Optima PS700Nu in de actie met opvangbak en sneeuwschuif

van e1197.- nu voor e999.- incl. btw

Veegmachine Mtd Optima PS700zonder opvangbak of sneeuwschuif e849.- incl. btw

Motor Mtd Thorx 4 takt OHV-208cm2 Werkbreedte 70 cmBorstel diameter 36 cm Borstel verstelbaar 3 positiesWielaandrijving 5 vooruit 2 achteruit Bewegende borstel: jaGrantie 2 jaar

U bent bij ons altijd welkom, ook in de avonduren. Ook voor reparatie en onderhoud aan al uw Tuin en Park machines bent u bij ons aan het juiste adres.

Machines mogen

vrijblijvend

getest worden bij

bezichtiging.

actie:

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland Word vergoed door alle verzekeringsmaatschappijen Geen ontwenningsverschijnselen 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Ook ’s-avonds en in het weekend

● Hoogste slagingspercentage, 90,5%● Nieuwste methode -> Luxopuncture● Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

● 3 behandelingen van 20 minuten● Geen extra kilo’s en pijnloos● Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

Definitief AFSLANKEN!!!!●Nieuwstemethode- > Luxopuncture●GEEN JOJO-EFFECT●Wordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!●Wekelijkseenbehandeling van 20 min.●Behandelingendoorgediplomeerde therapeuten●Luxopunctureook: BURN-OUT DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN

STOPPEN MET ROKEN

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten Geen extra kilo’s en pijnloos

Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AFSLANKEN, DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QiGong/TaiChi

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143

Behandelingen ook ’s-avonds

Etten-Leur

TaxiServiceSprundel

RWH Van De LooDirecteur / Eigenaar06 - 53 51 62 77

[email protected] 194714 BASprundel

DE WISSELCafé-Restaurant-ZaalLAURENS en JOSINE OSSEBredaseweg 10, Zundert, tel. 076-5972542www.dewissel-zundert.nl

Maandmenu november € 21,95Salade met gerookte kip en

frambozen dressing***

Kop heldere wildsoep***

Gebakken pangafilet, kreeftensaus, garni***

Hazelnoot parfait

buffetten, ook aan huis!

Maandmenu juli/augustus € 20,95

Cocktail Hawaï***

Kop champignonsoep***

Gebakken zalmfilet met garni***

Roomijs aardbeien slagroombuffetten, ook aan huis!

• EEtcafé• REstauRant

• ZalEn mEt gRotE tuin• tERRas

v.a. 28 juli zijn we weer normaal geopend

• Eetcafé • Restaurant • Zalen met

grote tuin • Terras

Van den Broek Bestratingen Bosstraat 6 - 4714SB SPRUNDEL T. 0165-352222 - [email protected]

KORTINGEN TOT 70% Vrijdag 31 okt en Zaterdag 1 nov

WWW.VANDENBROEKBESTRATINGEN.NL

[email protected]

Zaterdag 1 nov

BLOKHUT LILLY 612X312CM OP=OP

RIVAS WILDVERBAND 6cm gehamerd

diverse kleuren leverbaar

NU

NU

14,50 ,

Per m²

NU 1399,-

Page 26: Dru 20141029

sport

pAGINA 26

UitslagenSprundel 1-Gloria UC 1 2-0Sprundel 2-Beek Vooruit 5 2-2Sprundel 2-Internos 3 4-2METO 3-Sprundel 3 1-4Sprundel 6-Hoeven 6 0-4Sprundel 7-Devo 4 2-2Hoeven A1-Sprundel A1 1-3Walcheren B1-Sprundel B1 3-1EBOH C1-Sprundel C1 4-3Sprundel C2-DSE C2 4-3Sprundel D1-Victoria’03 D1 5-0Internos VR1-Sprundel VR1 1-4Programma zaterdag 1 november14.30 Rood Wit 2-Sprundel 214.30 Sprundel A1-Zundert A114.30 Sprundel B1-Roosendaal B212.45 Sprundel B2-VVR B211.00 Moerse Boys MB1-Sprundel MB112.45 Sprundel C1-Groen Wit C115.00 Roosendaal C6-Sprundel C2

11.00 Rood Wit D1-Sprundel D111.15 Sprundel D2-Hoeven D209.00 DSE D3-Sprundel D309.30 Unitas’30 E7-Sprundel E110.15 Hoeven E3-Sprundel E208.45 Sprundel E3-Schijf E210.00 Sprundel F1-UVV’40 F108.45 Sprundel F3-Unitas’30 F13MZondag 2 november14.30 WDS’19 1-Sprundel 112.00 IFC 3-Sprundel 210.00 Sprundel 3-DIOZ 212.00 Sprundel 5-Internos 810.00 De Fendert 3-Sprundel 610.00 Achtmaal 4-Sprundel 7Algemene LedenvergaderingOp vrijdag 7 november is er weer de jaar-lijkse algemene ledenvergadering. Alle le-den boven de 18 jaar zijn van harte welkom in onze kantine. De vergadering begint om 20.00u.

SV Sprundel

Uitslagen seniorenBSC 1-Rood-Wit 1 0-3Rood-Wit 3-Steen 2 3-2Rood-Wit 4-SC Gastel 5 3-8BSC 5-Rood-Wit 5 5-1Rood-Wit 6-JEKA 11 1-10Uitslagen jeugdBSC B2-Rood-Wit B1 8-1DOSKO C2-Rood-Wit C2 8-2Oosterhout D1-Rood-Wit D1 2-1Unitas’30 E7-Rood-Wit E2 2-1Rood-Wit E3-Unitas’30 E9 4-17Rood-Wit F1-VVR F1 5-2Unitas’30 F10-Rood-Wit F2 2-0Rood-Wit F3-Unitas’30 F13 9-1Rood-Wit MP2-Unitas’30 MP5 1-14Programma seniorenZaterdag 1 novemberRood-Wit 2 zat-Sprundel 2 zat av.14.30uZondag 2 novemberRood-Wit 1-Clinge 1 av.14.30uRood-Wit 2-SC Gastel 2 av.12.00uVirtus 2-Rood-Wit 3 v.10.45uHoeven 4-Rood-Wit 4 v.9.30uRood-Wit 5-Hoeven 5 av.10.00uGroen Wit 5-Rood-Wit 6 v.10.00u

Programma jeugdDonderdag 30 oktoberRood-Wit D2-FC Bergen D2 av.19.00uZaterdag 1 novemberFC Axel A1-Rood-Wit A1 v.9.30uCluzona A2-Rood-Wit A2 v.13.15uRood-Wit B1-Halsteren B3 av.12.30uDIA C2-Rood-Wit C1 v.13.00uRood-Wit C2-SPS C1G av.12.30uRood-Wit D1-Sprundel D1 av.11.00uRood-Wit D2-Internos D4 av.9.30uTerheijden MD1-Rood-Wit MD1 v.9.45uHoeven E1-Rood-Wit E1 v.9.30uRood-Wit E2-DIOZ E1 av.11.00uRood-Wit E3-RSV E2 av.8.45uVVR F1-Rood-Wit F1 v.9.30uRood-Wit F2-DSE F2 av.9.45uRood-Wit F3-Hoeven F4 av.9.45uRoosendaal MP1-Rood-Wit MP1 v.9.30uTVC Breda MP3G-Rood-Wit MP2 v.9.45u

Pupil van de weekPupil van de Week bij de wedstrijd Rood-Wit W - Clinge is Ruben de Rooij. Ruben is de zoon van Wendy Huijbregts en Joep de Rooij. Hij heeft ook nog een zusje ge-

naamd Isa, welke ook een tijdje bij onze vereniging heeft gevoetbald. Ruben speelt in de E2 en zijn favoriete positie is in de verdediging of op het middenveld. Zijn favoriete voetbalclub is Ajax. De mooiste wedstrijd die Ruben heeft gespeeld was de wedstrijd van vorig seizoen waarin de E2, waarin hij toen ook speelde, met 17-0 won van Sprundel. Ruben zijn favoriete voetballer is Arjan Robben. Wij wensen Ruben heel veel plezier deze middag met de selectie van het 1e elftal.

VV Rood-Wit

Programma jeugdZaterdag 1 novemberSeolto A1-RSV A1 vt.13.00uRSV B1-Alliance B2 av.13.00uSJO Prinsenland C1-RSV C1 vt.9.15uRSV D1-Achtmaal D1 av.10.00uSC Welberg D1-RSV D2 vt.10.30uRSV E1-Kogelvangers E2 av.11.00uRood Wit W E3-RSV E2 vt.8.00uBeek Vooruit F3-RSV F1 vt.7.45uRSV F2-Unitas’30 F6 av.9.30uRSV M1-Dongen M3 av.9.30u (vr)Programma seniorenZondag 2 novemberRSV 1-Wernhout 1 av.14.30uJEKA 6-RSV 2 av.12.00uRSV 3-Schijf 2 av.10.30uMoerse Boys 5-RSV 4 av.10.00uRSV 5-Zundert 5 av.10.00uPupil van de weekHallo, mijn naam is Niek van Dorst, ik ben

7 jaar en zit in groep 4. Zo’n 2,5 jaar gele-den ben ik begonnen bij RSV. Ik kreeg toen mijn eerste voetbalschoenen van mijn opa Frie (Elsten). Dit seizoen ben ik begonnen bij F2, maar ik ben doorgeschoven naar F1. Dat vond ik eerst best spannend, maar inmiddels sta ik mijn mannetje wel in de verdediging bij dit leuke team. Soms sta ik ook op het middenveld, voorin zal je me niet snel vinden. Net zoals ome Ger-win, vind ik het leuk om te voetballen als het een beetje regent. Dan kan je goed slidings maken. Mijn favoriete voetbal-club in Nederland is PSV, maar ik ben ook groot fan van FC Barcelona. Verder speel ik graag buiten, speel spelletjes op de Ipad of ben met mijn trekkertjes aan het spelen. Ik vind het heel leuk om pupil van de week te zijn en hoop dat RSV gaat winnen. Wij wensen Niek en zijn familie een heel fijne voetbalmiddag toe!

RSVSCHIJF - Na 6 wedstrijden en nul pun-ten zijn bij Schijf de langere termijn doelstellingen al lang de prullenbak in. Iedere wedstrijd staat op zich en het is een kwestie van overleven.

Afgelopen zondag bleek de gifbeker einde-lijk leeg en was er winst tegen het te laag geklasseerde Boeimeer uit Breda. De de-gradant uit de derde klasse was in de eer-ste helft de bovenliggende ploeg. Schijf zette er de nodige strijdlust tegenover en had de zaken achterin goed voor elkaar. Toch moest doelman Nouws flink aan de bak. Met een paar uitstekende reddingen hield hij zijn doel schoon. Op slag van rust kon Schijf zelfs de score openen via Rob Adriaensen die van dichtbij de bal tegen de touwen kreeg. Na rust probeerde Boei-meer het tij te keren. Na een uur voetbal kreeg een Boeimeerspits de bal voorbij de ver uitgekomen Nouws waarmee de score gelijk kwam. Even later liet Boeimeer weer eens zijn klasse zien in een perfect uitge-voerde counter, waarmee de teller op 1-2

kwam. “Daar gaan we weer” klonk het uit de monden van de Schijfsupporters, maar niets was minder waar. In een memorabe-le eindspurt trok Schijf de drie punten naar zich toe. In de 80ste minuut werd Jeroen Dockx naar de grond getrokken. De pe-nalty die volgde werd prima ingeschoten door Nick van Dijk. Een minuutje later trok Jeroen Dockx zelf iemand naar de grond waardoor Boeimeer via de stip weer op voorsprong kwam. Maar nog was Schijf niet geslagen. Martijn Naenen maakte ge-lijk op pure doorzettingskracht en even la-ter spatte een prachtige vrije trap van Bas Adriaensen op de lat uiteen. Even leek het op een puntendeling uit te draaien maar het slotakkoord was voor Rob Adriaensen die in de blessuretijd de mooiste actie van de wedstrijd op de mat legde. In een eivol zestienmetergebied bleef Rob koel en mikte de bal precies in dat ene gaatje waar de keeper niet bij kon. Een pracht-goal, waarna Rob werd bedolven onder een kluwen van Schijfspelers die de winst vierden alsof het kampioenschap was bin-

nengehaald. Ook de dames van VV Schijf beleefden een goede middag. Door winst op Bavel is ook hier de nul weggepoetst.Uitslagen jeugdZaterdag 25 oktoberRSV A1-Schijf A1 2-3Schijf C1-De Fendert C2 3-0Uitslagen seniorenZondag 26 oktoberSchijf 1-Boeimeer 1 4-3Schijf 2-Roosendaal 6 2-0Schijf 3-Nieuw Borgvliet 5 3-4Schijf 4-VVR 5 0-2Victoria’03 6-Schijf 5 4-3Bavel VR2-Schijf VR1 0-2DSE VR3-Schijf VR2 0-1DVO’60 VR2-Schijf VR3 3-10Programma jeugdZaterdag 1 novemberSchijf/RSV MB1-DIOZ MB1 av.14.00Rillandia C1-Schijf C1 vt.09.15Schijf D1-TPO D1 av.12.00FC Moerstraten D1-Schijf D2 vt.08.30Schijf E1-Achtmaal E1 av.09.30Sprundel E3-Schijf E2 vt.08.00

VV Schijf eindelijk van de nul af

Uitslagen jeugdZaterdag 25 oktoberVirtus A2-DIOZ A1 0-2DIOZ F2-Vosmeer F2G 9-0Uitslagen seniorenZondag 26 oktoberDIOZ 1-SC Gastel 1 1-3DIOZ 2-MOC’17 4 5-2DOSKO 8-DIOZ 4 3-1Programma jeugdZaterdag 1 november14.30 DIOZ A1-Victoria’03 A2

11.00 DIOZ D1-SC Stavenisse D111.00 Rood Wit W E2-DIOZ E110.00 DIOZ F1-DEVO F110.00 Vosmeer F2G-DIOZ F211.30 TSC MP5-DIOZ MP114.00 ST Schijf/RSV MB1-DIOZ MB1Programma seniorenZondag 2 november14.30 Grenswachters 1-DIOZ 110.00 Sprundel 3-DIOZ 210.00 DIOZ 3-Victoria’03 410.00 DIOZ 4-Victoria’03 5

VV DIOZ

RUCPHEN - Jeugd team 2 van The Back Hands heeft dit weekend goede zaken gedaan. Het team wist op za-terdagmiddag met 8-2 te winnen van Unicum uit Geldrop. Door deze over-winning staat het team 6 punten voor op nummer twee.

Zaterdagmiddag was er ook succes voor Back Hands 4. Het team van Bryan Vis-senberg, Kayleigh Vissenberg en Maksim Lauwerijssen behaalde een 7-3 overwin-ning op Smash ‘76 uit Sint Annaland. Op zondagmiddag werden de voorrondes van de landelijke meerkampen gespeeld. Bij de Meisjes welpen werd Lynn Schijven twee-de in de poule, Debbie Verschoor werd derde en Christel van Buuren werd vierde, alle drie de speelsters zijn geplaatst voor de landelijke meerkampen. Bij de meisjes junioren werd Savana Ros tweede in de poule, Thamara Kessel werd vierde. Ook Savana en Thamara plaatste zich voor de landelijke meerkampen.

Uitslagen jeugdZaterdag 25 oktoberBack Hands 1-VTV 1 2-8

Back Hands 2-Unicum 2 8-2Middelburg 4-Back Hands 3 9-1Smash ‘76 3-Back Hands 4 3-7Back Hands 6-Smash ‘76 6 3-7

Programma seniorenDonderdag 30 oktoberBack Hands 9-Kerkwerve 3 av.20.00Vrijdag 31 oktoberNever Despair 2-Back Hands 1 v.18.30Back Hands 2-SAR 2 av.20.00ODT 3-Back Hands 3 v.19.15Back Hands 4-Middelburg 8 av.20.00Back Hands 5-Vice Versa 3 av.20.00Back Hands 7-Breda 1 av.20.00Back Hands 8-Witac 2 av.20.00Back Hands 10-Die Meede 9 av.20.00Zaterdag 1 novemberSmash ‘76 3-Back Hands 6 v.13.15

Programma jeugdZaterdag 1 novemberLitac 2-Back Hands 1 v.11.30Breda 1-Back Hands 2 v.9.45Back Hands 3-Arnemuiden av.13.30Back Hands 4-Markiezaat 2 av.13.30Back Hands 5-Belcrum 1 av.3.30Tanaka 7-Back Hands 6 v.13.15

Jeugd Back Hands 2 doet goede zaken

SCHIJF - Zaterdagavond 25 oktober vond in de Leur de bekendmaking plaats van de einduitslag van de kringverschieting 2014.

Deze avond werd verzorgt door de schiet-club van de Leur. De schijfse schutters be-haalden weer goede eindresultaten met 2 kampioenen in de klasse C en D en onze koning van 2014 werd 1e bij de klasse ko-ning der koningen.Dus resultaten waar we als club trots op mogen zijn. De resultaten van onze schutters:Ereklasse: 8e Gertjan van Trijp met 987 punten gem van 141 puntenA klasse: 4 Nick Peeters 977 punten gem van 139.6 punten; 7 Jeffrey Faes 973 pun-ten gem van 139.0 punten; 8 Peter van Trijp 973 punten gem van 139.0 punten; 18 Henk Hultermans 956 punten gem van 136.6 punten; 20 Roy de Rijck 951 punten gem van 135.9 punten; 22 Aniek Meinertz-hagen 942 punten gem van 134.6 punten.

B klasse: 4 Jac van de Sande 962 punten gem van 137.4 punten; 8 Diny Martens 946 punten gem van 135.1 punten; 10 Jan van Overveld 942 punten gem van 134.6 pun-ten; 21 Johan Peeters 899 punten gem van 128.4 puntenC klasse: 1 Toon Naenen 948 punten gem van 135.4 punten; 5 Lizet Kustermans 940 punten gem van 134.3 punten; 17 John Kustermans 902 punten gem van 128.9 punten; 18 Jos van de Sande 900 punten gem van 128.6 punten; 19 Kees van Nijnat-ten 894 punten gem van 127.7 punten; 22 Jeanette van Trijp 888 punten gem van 126.9 puntenD klasse: 1 Paul van Oers 924 punten gem van 132.0 punten; 5 Staf Faes 903 punten gem van 129.0 punten; 7 Marc Gesell 897 punten gem van 128.1 punten; 9 Marian Faes 891 punten gem van 127.3 punten; 11 Jos Vermeeren 884 punten gem van 126.3 punten; 13 Johan Vriends 873 punten gem van 124.7 punten; 20 Marc Goossens 814

punten gem van 116.3 punten; 21 Eric de Bruijn 801 punten gem van 114.4 punten; 25 Leo van Nijnatten 751 punten gem van 125.2 punten (6 verschietingen); 27 Peter Vissers 713 punten gem van 118.8 punten (6 verschietingen)Koning der Koningen: 1 Paul van Oers 621 punten mutatie van 32.8% gem van 88.7 puntenKorpsen: 4 de Grensschutters totaal van 5845 punten

Belangrijke clubdatums30 okt. kruisboog uitwisseling met Acht-maal aanvang vanaf 19.00 uur bij de Toekomst in Achtmaal (wij hopen op veel Schijfse schutters).31 okt. Jaarvergadering aanvang 20.00 uur.13 nov. luchtbuksverschieting uitwisseling met kruisboog Achtmaal bij ons in Schijf aanvang 19.00 uur.16 nov. aanvang 4e verschieting.

Twee kringkampioenen en een Koning der Koningen bij De Grensschutter

RUCPHEN - Het indoor seizoen 2014/1015 springen/dressuur voor paar-den en pony’s is weer van start gegaan.

Zondag 26 oktober is de eerste springwed-strijd voor de pony’s verreden in manege Reigershof te Oud-Gastel georganiseerd door ponyclub De Heerjansruiters uit Oud-Gastel. Tevens was deze wedstrijd een

selectie wedstrijd voor de Regio kampioen-schappen later dit seizoen.Voor de Rodeo Ruiters was het een moei-lijke start, maar niet getreurd er volgen nog vier wedstrijden om de punten bij elkaar te sprokkelen.Voor Sterre Martens, Joyce Franken en Femke v.d. Maagdenberg verliep deze wed-strijd wel volgens het boekje, Sterre met

haar pony Cindy uitkomend in de klasse A-B behaalde een 2e plaats, Joyce behaalde met haar pony Santos uitkomend in de klasse C-L een 1e plaats en Femke met haar pony Colba uitkomend in de klasse DE-L be-haalde een 2e plaats.Dames gefeliciteerd en voor a.s weekend de wedstrijd in de Gouwberg alle deelne-mers veel succes gewenst.

Rodeo Ruiters Rucphen

BREDA 076-5729568HEIJNINGEN 0167-528558

Profi teer nu vanverlaagde BTW-tarief!

Page 27: Dru 20141029

auto’s

AUTODEMONTAGEBEDRIJFJOKO

• Sloop-loop-schade auto’s - motors te koop gevraagd.

• Alle gebruikte onderdelen online.

• Vrijwaring bij ophalen.• Reparatie en onderhoud.

Lid ARN-Stiba-RDWMaalbergenstr. 24a Wernhout

Tel. 076-5971739 / [email protected]

op zoek naar een goede occasionmet tot wel 7 jaar garantie?

www.autoromme.nlhoeven • etten-leur • roosendaal

DE NATIONALE OPEL TESTDAG

SPECIAAL VOOR ALLE OPELRIJDERS.Bent u een Opelrijder? Dan bent u speciaal uitgenodigd voor de Nationale Opel Testdag op zaterdag 1 november. Tijdens deze feestelijke dag lopen wij uw auto GRATIS na op maar liefst 18 punten en kunt u pro teren van ons voordelige Opel Winterplan certi caat; uw garantie voor een zorgeloze winter. Kom langs in onze showroom of kijk voor meer informatie en aanbiedingen op opel.nl

Opel doneert € 1 per aangeschaft Opel Winterplan certi caat tijdens de NOTD aan de Hartstichting.

Bergen op Zoom (0164) 27 92 00Roosendaal (0165) 57 85 78Goes (0113) 23 79 23Vlissingen (0118) 46 17 10

www.autoteam.nl

Breda (076) 587 79 50Etten-Leur (076) 502 06 52

www.vriensopel.nlOnderdeel van Automotions Groep

U krijgt dan een eerlijk bod, direct geld +

RDW Vrijwaring

Uw auto verkopen?Bel: 06-51286089

Ook ‘s avonds en op Zondag!

Alle auto’s vanaf BJ 2000Max. 175.000 km

AUTOBEDRIJF JOHN PEETERS

� Voor alle merken nieuwe of gebruikte auto’s

� Credit pomp 24 uur open � Voor al uw reparaties

� Airco service � A.P.K. keuringsstation

O.L. Vrouwestraat 182 • Zegge • Tel. (0165) 533813

Merk Jaar PrijsDaihatsu Cuore 2005 € 3.950,-Ford Focus Station 2003 € 4.950,-Ford Fusion 2003 € 3.950,-Mitsubishi Spacewagon 2001 € 2.750,-Nissan Almera Tino 2005 € 4.950,-Opel Meriva 1.8 16V 2005 € 6.250,-Opel Meriva 1.4 2006 € 6.250,-Renault Twingo 2008 € 5.950,-Volvo V70 D5 automaat 2004 € 4.750,- Fiat Cinquecento 1997 € 975,-Seat Ibiza 1.4 2004 € 4.250,-Opel Combo Diesel 2009 € 5.250,- (ex. BTW)Mercedes Vito Diesel 2010 € 10.750,- (ex. BTW)Fiat Panda 2006 € 4.250,-Renault Clio 1999 € 1.500,-

www.autobedrijf-JohnPeeters.nl

Gem. verbruik: 3,6 - 6,3 l/100km, 27,7 - 15,8 km/l. CO2-uitstoot 94 - 147 g/km. *Actievoorwaarden: De 50/50 deal is een niet-doorlopend kredietaanbod via Kia Finance, handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij de AFM onder vergunningnummer 12011170, toetsing en registratie BKR te Tiel. Kia Finance en de Kia-dealer geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Informeer bij

uw Kia-dealer naar de voorwaarden en het standaard informatieblad van de door u gewenste financiering. Het jaarlijkse kostenpercentage vermeld in het standaard informatieblad is de prijsaanduiding van het krediet, hierin komen alle kosten tot uitdrukking. De 50/50 deal is geldig op alle uitvoeringen van de Rio. Maximale financieringsbedrag Rio: € 7.500,-. Genoemde actie en bijbehorende consumentenprijs is alleen geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Rio met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 30-11-14 en uiterste registratiedatum van 14-12-14. De inruilauto moet minimaal 3 maanden op naam staan en gevrijwaard zijn door uw dealer op het moment van tenaamstelling van de nieuwe auto. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op Kia.com. Alle genoemde vanaf verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, incl. extra inruilpremie, BTW/BPM, excl. kosten rijklaarmaken, metallic lak en de optionele lakbescherming. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Contante waarde

Inruil (inclusief inruilpremie)

Totaal kredietbedrag

Jaarlijks kostenpercentage

Debet rentevoet op jaarbasis (vast)

Termijn-bedrag per maand

Duur kredietovereen-komst in maanden

Totaal door u te betalen bedrag

Rio 3-deurs 1.2 CVVT BusinessLine € 16.149,- € 8.649,- € 7.500,- 0,0% 0,0% € 312,50 24 € 7.500,-

€ 1.800,-Voordeel tot

en de rest in 24 maanden, 0% rente

Kia Rio BusinessLineRijklaar vanaf € 7.149,-*

50/50 DEAL

Er is al een Rio vanaf € 11.495,- inclusief € 1.500,- inruilpremie

Voorzien van o.a.:•Airconditioning•Radio/CD-speler•Mistlampen vóór•Ruimtebesparend reservewiel•Grille met chromen afwerking•Achterlichten met LED techniek•Lederen stuurwiel en pookknop•Cruise control inclusief Speed Limiter en Supervision instrumentencluster •Bluetooth connectiviteit met stuurwielbediening•Auto Light Control•Bagagenet inclusief opbergvak onder kofferruimte Meerprijs 5-deurs € 800,-

inclusief € 1.500,- inruilpremie

Kia Rio BusinessLineNormaal € 15.245,-

Nu vanaf € 13.745,-

Autobedrijf Romme B.V. Etten-Leur Vosdonk 43 4879 NC Etten-Leur Tel.: 076 - 50 25 950 www.kia-ettenleur.nlAutobedrijf Romme B.V. Hoeven Brede Molenweg 6 4741 RL Hoeven Tel.: 0165 - 50 29 86 www.kia-hoeven.nlAutobedrijf Romme B.V. Roosendaal Belder 41 4704 RK Roosendaal Tel.: 0165 - 820 250 www.kia-roosendaal.nl

Direct weten wat uw auto waard is? Doe nu een gratis inruilscan op onze website!

Meer dan een half miljoen

Bodes elke week!

Page 28: Dru 20141029

sport

pAGINA 28

SINT WILLEBRORD - Dat geduld een schone zaak is heeft Brian Kas het afgelopen jaar ondervonden. Al werd het afgelopen weekend nog iets lan-ger op de proef gesteld omdat er eerst nog getraind diende te worden.

Vrijdag reisde Brian weer naar België om daar eerst een training te volgen om vervolgens zondag deel te nemen aan de Belgische Kampioenschappen. Tijdens de openingsceremonie werd Brian door Shihan Serge Trappeniers naar voren ge-roepen om zijn Diploma in ontvangst te ne-men waar Brian een jaar op heeft mogen wachten. Dit diploma kreeg Brian omdat hij op 26 oktober 2013 een goed examen

afgelegd heeft voor zijn 2e Dan voor de SKDUN (shotokan karate do united nati-ons). Doordat het diploma dan ook vanuit de SKDUN uitgereikt wordt kan er een tijd overheen gaan.Na dit mooie moment kon het echte werk dan ook beginnen. Brian ging deze dag de tatami op voor zowel kata als kumite. Brian begon met kumite in zijn eigen categorie waar hij de titel Belgisch Kampioen op zijn naam zette.Later kwam hij nog voor kata en kumite in een hogere categorie uit bij de senioren, ook hier liet Brian zien wat hij in huis had en behaalde bij beide onderdelen een vierde plaats. Brian van harte gefeliciteerd met deze mooie titel!

Geduld loont voor Brian KasSKFB Belgium

Brian (rode band) in actie tijdens kumite.RUCPHEN - Afgelopen zondag was de 32e editie van de marathon in Etten-Leur. Zoals gebruikelijk in de regio was het ook zondag weer een master 45+ (Ton Verbaandert uit Eindhoven in 2:32:07) die de totale overwinning van deze wedstrijd op zijn naam schreef.

Alhoewel de wedstrijd bekend is onder de naam ‘marathon’ loopt minder dan 10% van de deelnemers de afstand van ruim 42 km. Meest favoriete afstand is de 10 km met ruim 1200 deelnemers, gevolgd door de halve marathon met ruim 900 deelne-mers en de 5 km met bijna 900 deelne-mers. 265 deelnemers voltooiden een hele marathon. Bij de halve marathon stonden Annelies Verpaalen, Jack vd Borst en Jo-

han Peeters aan de start. Richard van Oos-terhout en Tini de Rooij moesten wegens een blessure helaas verstek laten gaan. De Keniaan Louis Ndiema scherpte zijn parcoursrecord van vorig jaar met 1:14 aan tot 1:05:31. De eerste 10 km legde Johan Peeters af in 49 minuten en dat tempo kon hij ook het tweede deel van de wedstrijd goed vasthouden.Onderweg stond Ad Evers Johan twee keer op te wachten met drinken en gel, trainer René de Kok begeleidde Johan een deel van het parcours en tijdens het laat-ste stuk was het Wim Wagemakers die Johan steeds stimuleerde om een van zijn voorgangers in te halen. Met 1:44:03 was hij meer dan 2 minuten sneller dan vorig jaar in Etten-Leur, claimde hij weer een

tweede plaats in de categorie masters 65+ en verbeterde hij bovendien zijn PR op de halve marathon met 7 seconden. Bij het 10 km-punt liep Jack vd Borst minder dan 100 meter achter Johan, maar in het tweede deel van de wedstrijd moest Jack iets prijsgeven. Zijn tijd van 1:46:09 viel ech-ter allerminst tegen. Annelies Verpaalen liep de halve marathon keurig in 2:17:15. Ria Bom liep een dijk van een wedstrijd. De speaker had haar al bijna de totaal-overwinning van de 10 km bij de vrouwen toegedacht, maar op de meet werd Ria nog gepasseerd door de ruim 30 jaar jongere Elke Wouters die een week eerder de 5 km bij AVR’90 op haar naam schreef. Petra Veraart (55:02) liep een goede wedstrijd maar was teleurgesteld dat die niet be-loond werd met een vierenvijftiger. Vlak na Petra passeerden Iris de Bruijn (55:17) en Lydia vd Borst (55:29) de finish. Jolanda de Jong loodste haar dochter Claudia na 1:01:58 over de finish. Toon Heeren (33:11) eiste wederom de overwinning in de cate-gorie masters 45+ voor zich op. Voor Pascal Burggraaf was het al lang geleden dat hij een wedstrijd liep; hij mag tevreden zijn met zijn tijd van 40:39. Sieb Bom (44:13) liep precies dezelfde tijd als een week ge-leden in Rucphen. Wim vd Sande (45:52) komt weer in het goede ritme en Johan van Meer (59:35) bleef ruim binnen het uur. Marian de Rond ondervond dat een wedstrijd zelf lopen niet zo tijdrovend is dan als verkeersregelaar posten. Maar nu zij voor het eerst zelf een wedstrijd gelo-pen heeft, heeft zij nog meer respect voor de lopers gekregen! Ook Astrid de Bont en Corrie Rens liepen net als Marian 5 km in Etten-Leur. Corrie liep 20 seconden sneller dan een week eerder bij AVR’90.

Zestien AVR’90 leden aan de start in Etten-leur

Annelies heeft nog goede zin na 15 km.

RUCPHEN - Maar liefst 21 Road Runners Rucphen aan de verschillende starts van de Herfst Marathon Etten-Leur, dat was het eer-ste Toppunt, ook de vele aanmoedigingen van de meegereisde supporters was Top en al die glunderende gezichten tijdens het lopen be-vestigde de gezellige sfeer op een echte Top loopdag in Oktober.

Ondanks het prachtige loopweer, was met 4100 deelnemers totaal ongeveer 400 minder dan editie 2013, aan RRR heeft het niet gelegen wij waren met 25 deelnemers, inclusief de kinderen, goed ver-tegenwoordigt. De eerste lopertjes, gingen samen met Pa en/of Ma als eersten van start met de ‘fa-

milierun’. Frank Roks samen met Renske en Tijn en Esther de Rooij samen met Karlijn en Mette. De 5 kilometer start volgde op 15 minuten hier zagen we de volgende Rrr’s finishen, Linda Nouws in 26’03, Astrid Schoonen in 32’59, Deborah Schoonen in 32’58, Jan Oomen in 35’40, Marlies Schouten 35’51 en Diana Hermans 35’47 minuten. De 10 kilo-meter startte om 11.30 uur en was voor de meeste Rrr’s de favoriete afstand, ook de prestaties mogen er zijn, Frank Roks zagen we met vliegbewegingen finishen in 41’21 ‘PR, als 33e Msen. Ronald van Dijk in 43’30, M55: 29e Frans Aarts in 47 ‘34, M65: 8e Kees Rijpers in 50’12, Vsen. 55e Marleen Mol-Jan-sen in 55’40, V35: 94e Elise Luijkx in 1.00’42 en 97e Judith Gijzen in 1.00’48 ook beiden een ‘PR’ en in

de categorie V45 liep Ria van der Borst in 1.02’21.Aan de start van het hoofdnummer de halve Mara-thon stonden onze ‘bikkels’, zenuwachtig te wach-ten op hun verlossende startschot, ruim 1,5 uur la-ter zagen we ze weer terug bij de finish. Uitslagen: Msen. 25e Angelo Jongenelis in 1.34’46 een ‘PR’, 40e Wesley Doorten in 1.40.51 een ‘PR’, M35 90e Dave de Rooij in 1.45’41 een ‘PR’, 127e Barry de Bruyn in 1.54’08 een ‘PR’, M55 76e Christ de Bruijn in 1.56’34, M55: 15e M55 Kees vd Borst in 1.38’26 en bij de dames V35 72e Linda Valentijn in 2.17’16 minuten ook haar eerste halve dus een ‘PR’. Alle-maal ‘Bikkels’ geschreven met een hoofdletter zijn het, gefeliciteerd! Zie voor de foto’s en volledige uitslagen onze site www.rrrucphen.nl

Road Runners RucphenTop t i jden in Et ten-Leur

SINT WILLEBRORD - Onder schitterde weer omstandigheden zijn de veldrijders gestart in de verschillende veldritten van het afgelopen weekend.

In Bergen op Zoom stonden de renners zondag aan de start voor de 5de veldrit van de West Brabantse Veldrit Competitie. In de bosrijke omgeving van Ber-gen op Zoom was een mooi parcours uitgezet in de bossen met veel los zand. Een mooi parcours voor de zandspecialisten. Door de renners van de vereni-ging werden een aantal mooie prestaties behaald. Daimy Hellemons behaalde de overwinning bij de dames. Er waren ook top 5 plaatsen voor Sven van Merriënboer 4de cat 8 jaar, Robin van Oorschot 4de en Niels Huijbregts 5de cat. 11-12 jaar.Voor de KNWU waren er veldritten te Harderwijk,

Berghem en Lierop. In de veldrit van Harderwijk reed Perry Frijters in een groep van 3 renners voor de 2de plaats. In de laatste ronde gleed hij weg in een bocht en minste net het podium. Er waren ook top tien plaatsen voor Roan Konings 8ste cat. 5 en Tristan van Hassel 9de cat. 7 te Berghem. Tristan van Hassel behaalde zondag een 7de plaats te Lier-op. Het komend weekend staat de veldrit in Etten-Leur Noord op het programma van de West Bra-bantse Veldrit Competitie en de KNWU-veldritten te Dommelen (district kampioenschap), Dordrecht en Almelo.

KNWUBerghemCat 5: 8 Roan KoningsCat 7: 9 Tristan van Hassel

HarderwijkNieuwelingen: 4 Perry FrijtersLieropCat 3: 15 Axel RoksCat 5: 13 Roan KoningsCat 7: 7 Tristan van HasselBergen op Zoom Veldrit West Brabantse Veldrit Competitie6 jaar: 6 Bart Huijbregts; 7 Lotte van Meriënboer8 jaar: 4 Sven van Merriënboer11-12 jaar: 4 Robin van Oorschot; 5 Niels Huij-bregts; 11 Giovanny Vissenberg13-14 jaar: 7 Sven Peeters; 10 Max van Helmond; 11 Sven Wouters; 15 Niek Struijs15-16 jaar: 10 Kevin Haest Dames: 1 Daimy Hellemons; 11 Ivy Weterings; 12 Tessa Bos

Jeugd Willebrord Wil Vooruit

RUCPHEN - Op de Internationale t.t. te Rucp-hen zijn door onze leden de volgende kampi-oenschappen behaald.

D. Sprenkels met stammen bruinrood int met 371 pt, met bruinjaspis wit met 367 pt en met enkelin-gen bruinrood int met 93 pt en met bruinjaspis geel schim met 93 pt. J. Knobel met stammen agaat wit

met 371 pt en met zwart opaal geel int met 367 pt en met enkelingen agaattopaas geel met 93 pt en met zwartkobalt geel int met 91 pt. Jan Schrau-wen met een stam isabel rood int met 370 pt. A.Vissenberg met enkeling roodmozaïk type 2 met 91 pt. Johan Koevoets met stammen agaattopaas wit met 370 pt, met bruineumo geel schim met 368 pt, met agaatonyx wit met 371 pt en met een enke-

ling bruineumo geelivoor schim met 93 pt. M. Ver-gouwen met een stam zwartkobalt geel schim met 366 pt. Bryan Heeren met een gloster consort bont schim met 93 pt.Justin Verstijlen met een chinese groenling met 93 pt.Het bestuur wenst alle prijswinnaars nog van harte proficiat.

De Gekleurde Zanger

Voor het mooiste gazon.

GASTELSEWEG / BOSSTRAAT 38, 4704 RL ROOSENDAAL

HOGE KORTINGENtot wel 70%

GROTE MAGAZIJN UITVERKOOPDIVERSE Loungesets, Dinnersets, Parasols,

Gazebo’s, BBQ’s en Buitenkeukens, etc.Vrijdag 31 oktober van 10.00 tot 20.00 uur. Zaterdag 1 november

en zondag 2 november van 10.00 tot 17.00 uur

30 dagen Afslank Challenge!

Doe je mee?Wil je af van die overtollige kilo’s en jezelf weer mooi

en energiek voelen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij gaan je helpen jouw doel te bereiken!

Maandag 10 november gaan de 30 dagen van start! Ontvang €30,- korting op het startpakket en 10% korting

op alle PowerSlim aankopen tijdens de Challenge!

Nieuwsgierig? Zie www.instituutmarlotte.nl en schrijf je in!

30 dagen coaching, 30 dagen voedingsadvies, 30 dagen tips.

Kortom in 30 dagen slanker, fitter en zelfverzekerder!!!

Schoonheidsinstituut Marlotte • De Heikant 6 in Sprundel0165-387081 • [email protected]

Page 29: Dru 20141029

g e v r a a g dwordt evt. bij u thuis opgehaaldmet origineel vrijwaringsbewijs

Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

Telefoon 0165 - 341913Autodemontagebedrijf Franken

Heimolendreef 36a - Rucphen

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | MAROS.NL 44

4.99VARKENSFILET KGPAARDENBIEF KG RUNDERLAPPEN KG RIBKAR- BONADE KG 3.99 PAARDEN

KOGELBIEF ½KG 3.99 SPARE RIBS KG 3.99 HAASKAR-

BONADE KG 4.49

BUIKSPEKLAPPEN KG 2.99nergens goedkoper

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken• moderne uurwerken• wijzerplaten

Wilgenstraat 81 OudenboschTel. 0165 - 320948

www.klokkenmakerijdetijd.nl

Op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag v.a. 15.00 uurLeeftijd tussen 6 en 13 jaar. Min. 6 pers. Een uur bowlen, 2 cons., frietje met frikandel/kroket met ketchup en mayonaise, kinderijsje, kinderfilm en kinderdisco. TOTAAL SPOTPRIJS € 8,- p.p.

Graag reserveren.Bel: 0165-536360

Na 12.00 uur

Bowling-Resto BuffaloDamstraat 52a te Roosendaal

www.bowlingroosendaal.nl

Tegen inlevering van deze

advertentie

Kinderverjaardag is Bowlingparty

Resto Buffalo“GRATIS BOWLEN”

vanaf 4 personen* GEZELLIG TAFELEN

krijgt u een uur GRATIS BOWLEN * min. 4 volwassenen

� Van de Kar grondwerken bv

• minigraver verhuur• afval container verhuur• ophoogzand• teelaarde/zwarte grond

vraag naar vrijblijvende [email protected] www.vdkar.com

06-53639243

auto-bus verhuurklein en groot

www.QualityCarrent.nl 076-5022267 - etten-Leur

aLLes km vrij !

www.autobedrijfvandenbroek.nlAtoomweg 2 • Roosendaal • 0165 - 55 33 43

Het juiste adres voor onderhoud

BMW X5 3.0 DSL 2003 189252 € 6.999,-

Citroen XSara VtS Coupé 2002 145000 € 2.295,-

DaihatSu Cuore 1.0 2000 107000 € 1.499,-

hYunDai aCCent 1.5 2002 99000 € 2.695,-

kia ShuMa 1.6 2003 250000 € 1.099,-

LeXuS iS 200 aut. 2001 250000 € 3.950,-

MazDa 323 f Station 1999 210000 € 1.299,-

MerCeDeS S320 fuLL option 2005 290000 € 9.750,-

opeL aStra Coupé 2.2 2001 215000 € 2.250,-

opeL CorSa 1.4 GSi 2000 220000 € 1.999,-

opeL MeriVa autoMaat 2003 118000 € 3.995,-

renauLt CLio 1.2 2002 211000 € 1.450,-

renauLt eSpaCe 2.0 2001 155000 € 2.250,-

renauLt LaGuna 2001 137000 € 1.599,-

renauLt MeGane 1999 197000 € 1.495,-

renauLt MeGane CaBrio 1998 211000 € 1.399,-

SaaB 900 LpG 1997 € 849,-

SMart puLSe 2000 155000 € 1.750,-

SuBaru iMpreza Station 2000 207000 € 1.699,-

Suzuki iGniS 2001 190000 € 2.450,-

Suzuki WaGon r 2003 110000 € 2750,-

VoLVo S70 2.5 aut. 1997 230000 € 1.695,-

40 jaar1974 - 2014

Dakwerkenvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nl

VOOR:

WINTERHARDE VIOLEN, POTCHRYSANTEN &

POTGRONDNAAR: M. RaatsKoekoekstraat 1, Ett en-Leurtel. 076-5019063 of 06-30422083

Plantenkwekerij Marc Raats

Bergsebaan 118, Nispen 06-16380941

WinterhardeViolen, Heide planten, Bolchrysanten, Heesters/klimplanten, Vaste tuinplanten, Buxus, Sierfruit

www.plantenkwekerijmarcraats.nl

Openingstijden: maandag t/m zaterdag 9.00u – 18.00u

Dagelijks verse aardbeien. Tot begin november

Uitgebreid en vernieuwd!!!!! Extra groot Herfst Assortiment!!! z

Voor meer info neem contact op of loop eens binnen:Martijn Huyskens Tuinmachines Korte Hei 19b, Rucphen, Tel. [email protected] www.martijnhuyskens.nl

VERKOOP ONDERHOUD

REPARATIE

GRATIS HAAL EN BRENG

SERVICE

APK - REPARATIES ALLE MERKEN - AIRCO SERVICE - OCCASIONS RUITENREPARATIE - SCHADEREPARATIE

Voor ons complete aanbod:www.CAOOMEN.NL

airco service en onderhoud

St. Janstraat 147, Sprundel Tel: 0165 - 382 [email protected]

Geselecteerd uit onze voorraad

6 11.950,-incl. afleveringsbeurt en

6 maanden bovag garantie

opel astra 1.6 station pdc leder interieur navigatie, telefoonvoorbereiding, lm velgen, privacy glass.

Farm Trans Organische Grondstoffen BV is op zoek naar een:

AdministrAtief medewerk(st)er plAnning ter ondersteuning van de transportplanning op MBO niveau

Acqu

isitie

wor

dt n

iet o

p pr

ijs g

este

ld.

Wij bieden:Een uitdagende fulltime baan in een team van jonge enthousiaste collega’s in een bedrijf meteen informele werksfeer en een passende beloning

Kijk voor meer informatie op WWW.farmtrans.nl of bel naarRichard v.d. Werf 0168-393030Sollicitaties: [email protected]

Mark S. Clarkelaan 17 (Havennr. 516), 4761 RK Zevenbergen (industrieterrein Moerdijk). Tel. 0168 - 39 30 30

t.k.a. partij

zwarte grond/geel zand

06-53184119

best betalende goudinkopervan breda - gratis taxatie !

inkoop - verpandinggoud - zilver - munten

076-587.29.10nu ook reparatiewerk

Wij helpen bij:Lotgenotencontact

VoorlichtingBelangenbehartiging

Juridische zaken

Heeft u of iemand uit

uW omgeving brandWonden?

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

Page 30: Dru 20141029

kerkelijk

PAGiNA 30

PAROCHIES I.P.V. REGIO RUCPHENH. Martinus Rucphen, H. Martinus Schijf, H, Joannes de Doper Sprundel, H. Willi-brordus St. Willebrord, Maria Boodschap Zegge.Pastoraal team: pastoor F. Verheije, team-leider diaken J. Foesenek, diaken J. van Steenoven, pastoraal werkster L. Verkade. Pastoraal werker Gerard Damen.Wij zijn bereikbaar op 0165-341246 (Rucp-hen Schijf Sprundel en Zegge) of op 0165-382201 (St. Willebrord). Voor zeer dringen-de zaken (aanvraag ziekenzalving, melden overlijden of crisissituaties) kunt u bellen naar de bereikbare dienst: 06-29334907 of 0165-382201 voor St. Willebrord. Voor het opgeven van misintenties, het aanmelden van dopen, huwelijken en andere vragen die de parochie betreffen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de pa-rochie.

PAROCHIE H. MARTINUS RUCPHENZaterdag 1 november 10.30uVanwege het weekend van Allerheiligen en Allerzielen is de gezamenlijke Commu-nieviering in het Centrum voor Wonen & Zorg ‘De Kerkakkers’ op zaterdag om 10.30 uur.Zaterdag 1 november 19.00uHoogfeest van Allerheiligen; Eucharistie-viering in de kerk te St.Willebrord. Cele-brant is rector N. Schnell, met assistentie van diaken J. Foesenek.Zondag 2 november 9.30uAllerzielen. Eucharistieviering in de kerk van de H. Martinus te Schijf. Voorganger pastor F. Burm met assistentie van pastor G. Damen en m.m.v. het St. Ceciliakoor en een ensemble van NEO. Intenties: o.o. Antonissen-Luijten; Adriana v.d. Lindeloof; o.o. Harrie v. Oosterbosch en Nellie Wij-nen; jgt. Johanna de Bruijn e.v. Adrianus Hoendervangers; o.o. Cornelis Vergouwen en Catharina v.d. Broek; o.o. Konings-Goorden en kinderen; Liza Hopstaken e.v. Jos Jochems; John v. Beers; o.o. Naalden-Nooren; o.o. Sweep-Lips; o.o. Piet en An-neke UitdeHaag-Vermunt; jgt. o.o. Kees v. Oers en Rietje Heeren; alle zieken v.d. parochie Rucphen, namens de ziekenaktie.Allerzielen, dag van stilstaan en her-denken: Op zondag 2 november, om 9.30 uur, hopen we vele parochianen te mogen begroeten in onze Allerzielenviering. I.v.m. de verbouwing van onze parochiekerk wordt deze viering gehouden in de kerk van Schijf. In de Allerzielenviering geden-ken we onze dierbare overledenen. Spe-ciale aandacht zal er zijn voor de gestor-venen van het afgelopen jaar (november 2013-november 2014), waarvoor een ker-kelijke uitvaart of avondwake is gehouden. Voor ieder van hen zal een kaars worden ontstoken, na het noemen van hun naam. Ook zal er een gedachtenisprentje worden uitgereikt, waarop de overledenen van het afgelopen jaar met naam, sterfdatum en leeftijd worden genoemd. Pastor Burm gaat in deze Eucharistieviering voor, met assistentie van Pastor Damen en mede-werkers van avondwake- en rouwbezoek-groep. Het St. Ceciliakoor verzorgt de ge-zangen, een ensemble van NEO zorgt voor stemmige, instrumentele ondersteuning. Met elkaar hopen we er een warme en troostrijke viering van te maken.

Aan het eind van de viering worden de naamkruisjes, die gebruikt zijn in de avond-wake of uitvaartdienst, aan de familie uit-gereikt. Na afloop is er voor genodigde na-bestaanden koffie of thee op de pastorie.Ziekenbezoek: Indien men opgenomen wordt in het ziekenhuis en er prijs op stelt bezoek te ontvangen, neem dan contact op met mevr. A. van Rooij, tel. 342331 of met mevr. A. Hoendervangers tel. 348090.Secretariaat: Het parochiesecretariaat is gevestigd in de pastorie, Raadhuisstraat 5. Geopend op maandagavond van 19.30 tot 21.00u en op donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30u, tel. 341246. www.parochie-rucphen.nl; [email protected]. Intenties uiterlijk maandagavond 18.00u inleveren.

PAROCHIE H.JOANNES DE DOPER SPRUNDELParochie H.Joannes de Doper te Sprun-del, Hertogstraat 17, 4714 BW Sprundel, 0165-382214. Secretariaat is geopend op maandag-vrijdagmorgen van 9.30-11.30u (dringende gevallen regiotelefoon 06-29334907); [email protected]; www.kerksprundel.nlDienstenWeek 45: 1 t/m 7 november. Allerheiligen/Allerzielen. Kind van God, verheug u!Zaterdag 1 november 17.00uAllerheiligen. Eucharistieviering. Voor-ganger: Past. F. Burm. Zang: Gemengd Kerkkoor. Overleden weldoeners van de kerk; levende weldoeners van de kerk; overl. ouders Vos-v.d. Sande en dochter Jo en schoondochter Jeanne; overl. ou-ders Johannes Clarijs en Adriana Ros en zoon Frans; Petronella v. Nijnatten-Meeu-wissen; Toon Janssen; Maria Verstijlen-Konings; Alphonsius Marinus Roovers v.w. geb.dag; Rietje Sprenkels en overl. ouders en broers en zussen; Jan en To v. Overveld-Dekkers en zoon Jac en schoonzoon Jan v.w. geb.dag moeder; overl. ouders Ros-v.d. Sande; Jan v. Sande; Guus Bartels; Jan Leenaarts; Jaaneke Brouwers-Roks; Jan Nouws e.v. Jo Jansen v.w. huwelijks-dag; Cornelia v. Bavel-Oomen; Sjaak de Jong; jgt. Christ Dekkers en overl. familie; overl. ouders v.d. Broek-v. Ginneken; Frans v. Dijk; Therus en To v.d. Sande-Hereijgens v.w. geb.dag To; Rinus v. Koulil v.w. geb.dag; Jo Gommeren-Tak; Kees v. Pul e.v. To Bartels; overl. ouders v. Pul-Struijs; overl. ouders Bartels-Slooters; overl. familie Ros-v. Oorschot; overl. familie v. Oorschot-Ar-nouts; overl. ouders v. Dijk-Gommeren en overl. familie; jgt. Jac Blom; Fons de Regt; Riet de Bruijn-v.d. Riet; overl. ouders v.d. Sande-Antonissen.Zondag 2 november 14.00uAllerzielen. Plechtige Allerzielenviering in de Kapel met daarna een processie naar ons kerkhof. Voorganger: Past. J. van Steenoven en leden Liturgische Werk-groep. Zang: Gemengd Kerkkoor.Vrijdag 7 november: Eerste vrijdag van de maand. Vanaf 9.00 uur wordt de zieken-communie weer bij u thuis gebracht.Overleden: Op vrijdag 24 oktober is over-leden Salijah Nurjaleksana weduwe van Pieter Gosewijn van Veldhuijzen in de leeftijd van 83 jaar wonend Neerhof 8 te Sprundel. Na een plechtige avondwake in onze Kapel op donderdag 30 oktober wordt zij op vrijdag 31 oktober gecremeerd te Roosendaal. Op zaterdag 25 oktober is overleden Johannes Marinus Christianen echtgenoot van Francina Maria Johanna Petronella Valentijn in de leeftijd van 67 jaar wonend Binnenhof 7 te Sprundel. Na een plechtige avondwake in onze Kapel op donderdag 30 oktober wordt hij op vrijdag 31 oktober gecremeerd te Roosendaal. Mogen zij rusten in vrede.Agenda: Op dinsdag 25 november wordt er om 13.30 uur weer koper gepoetst in de Kapel aan Hertogstraat 17.Geven: Geven doe je niet met je handen, maar met je hart.

PAROCHIE H. MARTINUS SCHIJFSt. Antoniusstraat 44, 4721 AN Schijf, 0165-341275, [email protected] 1 november 19.00u

Allerheiligen. Woord- en Communiedienst. Voorganger(s): Pastor Verkade m.m.v. het Gemengd Koor. Mnd. en verj. Hubert v. Overveld e.v. Toke Struijs; verj. Marinus Hendrikx e.v. Leentje Schrauwen; Al-lerh. en mnd. Frans v. Overveld e.v. Cor Goorden; Allerh. en mnd. Arno Antonis-sen; Allerh. en jgt. Toon de Laat e.v. An-nie v. Leijsen; Allerh. en jgt. o.o. Stan de Smidt en Jo v. Trijp; Allerh. en jgt. Hendrik de Krom en Cornelia Vergouwen. Van-wege Allerheiligen/Allerzielen: o.o. Jan v. Overveld en Maria Konings; o.o. Adri-anus Peeters en Maria Schrauwen; o.o. Jac Struijs en Nelly Kerstens, zoon Willy en dochter Wilma; o.o. Dingeman v.d. Sande en Jans Kuijstermans; o.o. Adria-nus Cools en Dimphena v. Overveld; o.o. Cees v. Oers en Lieske Cools; o.o. Dre v. Laerhoven en Cor Cools; o.o. Toon Konings en Dien Braat; o.o. Kees Vriends en Dien Schrauwen; Toon Cools; overl. dierbaren, ouders, broers en zussen van de familie v. Oers-Keijsers; o.o. Guust v. Overveld en Petronella Franken; Peter Braat zoon van Jan Braat en Riet v. Leijsen; o.o. Gevers-Snepvangers; o.o. Cornelius Verpalen en Jacoba v. Overveld, dochter Ria en zoon Jan; o.o. Jan Castelijn en Maria Konings; Sjef Braat e.v. Riet Castelijn; o.o. Marinus Braat en Petronella Konings; o.o. Marinus Vergouwen en Wilhelmina Zandbergen; Pater Frie Vergouwen; Charles v. Bergen e.v. Leentje v. Nijnatten en overl. familie; Familie Jochems-v. Nispen; Kees v. Nijnat-ten e.v. Cor v. Elven; Willem v. Nijnatten e.v. Rika v. Trijp; o.o. Gerardus v. Trijp en Helena Jansen en overl. familie.Zondag 2 november 9.30uAllerzielenviering voor de parochie Ruc-phen. Eucharistieviering. Voorganger(s): Pastor Burm.13.30u: Allerzielenviering Schijf. Allerzie-lenviering waarin 27 overledenen van de laatste 2 jaar worden herdacht, met aan-sluitend een processie naar het kerkhof waar de graven gezegend zullen worden en fanfare KNA stemmige muziek zal la-ten horen. Voorganger(s): Pastor Verkade m.m.v. het Gemengd Koor en fanfare KNA.Kosters/acolieten/misdienaars: Zater-dag 19.00u Rien v. Ruiten. Zondag 13.30u Rien v. Ruiten en Ria Konings.Lectoren: Zaterdag 19.00u Jose Martens. Zondag 13.30u Rien v. Ruiten.Overleden: Overleden is Nelly Mies we-duwe van Jan v. Trijp in de leeftijd van 86 jaar.Kerkhof open: elk weekend van de maand geopend voor bezoekers.Openingstijden secretariaat: Het se-cretariaat is geopend op maandag- dins-dag- en op donderdagmorgen van 10.00 tot 11.30u. Gelieve de intenties voor het komende weekend op te geven voor maandag 11.30u. Dan kunnen de intenties nog in de Bode worden geplaatst. Voor het brengen van kleding voor Polen gelieve ook met de openingstijden rekening te houden.Het pastoresteam is bereikbaar via: 0165-342069 of 06-29334907.

PAROCHIE HEILIGE MARIABOODSCHAP ZEGGEO.L. Vrouwestraat 105, 4735 AA Zegge, [email protected]; www.mariaboodschap-zegge.nlZondag 2 november 9.30u31e Zondag door het jaar. Eucharistievie-ring Allerzielen/Allerheiligen. Voorganger: Rector N. Schnell. Koor: Gemengd Zang-koor. Intenties: Piet Vergouwen en Net Jongenelen; Kees Wagemakers en Joke Jongenelen; Jac Bartels e/v Helena Oo-men; jgt. Waltherus Mol e/v Adriana Sij-mens; Wim Jongeneelen e/v Ad Oomen; Kees Jongeneelen e/v Nel Bartels v/w verj.; Dien Oomen e/v Toon Monsieurs; o/o Kees en Nel Meesters; o/o de Rooij v. Hal; Johannes v. Pul v. Achtmaal; Gerardus v. Pul-Roks; Peter v. Pul; jgt. Fam Dingeman Schijven-Oostvogels; o/o v. Hest-Pels; Marinus Bartels e/v Adriana v. Dijk en zoon Piet; jgt. Rie Roosenberg-Aalders; o/o v. Overveld Rokx; Jac v.d. Oever e/v Marie Verstreaten; Janus Aanraad e/v Jaanje Jansen v/w verj.; jgt. o/o Goos-

Jongeneelen; o/o Adrianus Wilhelmus v/d Vorst-Johanna de Vugt en Pascal v/d Vorst; o/o Cornelis Danen-Maria Rockx. Ook ge-denken wij in onze gebeden: Ries de Bruijn w/v Jo de Brouwer.Mededeling: Zondag is het weer de maandelijkse Caritas collecte.Zondag 2 november is om 9.30 uur de Eu-charistieviering van Allerzielen waarin we de overledenen gedenken. We noemen de namen van de overledenen van het afge-lopen jaar van wie we in een avondwake of uitvaart in de kerk afscheid hebben ge-nomen. De werkgroep Diaconie nodigt de nabestaanden van de overledenen uit om na de Eucharistieviering samen te komen in de pastorie.Dinsdag 4 november 10.00uWoord en communieviering. Voorganger: Diaken Jan v. Steenoven. Steunpunt Ma-riavaart.Dinsdag 4 november 19.00uWoord en Communieviering. Voorganger: Diaken J. v. Steenoven. Intenties: Voor allen die in ziekenhuis of verzorging/ver-pleeghuis verblijven.Parochiesecretariaat: geopend op dins-dagmorgen van 9.30-12.00u. Inleveren van misintenties, informatie over dopen, hu-welijk en uitvaart en andere vragen 0165-534905.Boodschappen en misintenties: kun-nen op dinsdagmorgen telefonisch of mondeling worden doorgegeven aan het secretariaat. Er wordt dan gezorgd dat uw boodschap bij de juiste persoon te-recht komt. De misintenties worden in de bode van de volgende week geplaatst. Misintenties in gesloten enveloppe met aan buitenzijde vermeld ‘Misintentie’ in de brievenbus van de pastorie. De kosten voor een misintentie zijn € 10,50.

PAROCHIE H. WILLIBRORDUSST. WILLEBRORDPastoor Bastiaansensingel 32, 4711 EC St. Willebrord, [email protected], 0165-382201. Teamassistente: Karin Wagener; www.parochiesintwil-lebrord.nlZaterdag 1 november 19.00uEucharistieviering. Celebrant: Rector Nor-bert Schnell geassisteerd door diaken Jan Foesenek. Lector: Janny Siemons. Koor: Willibrorduskoor. Gebedsintenties: Martinus Heeren en Johanna de Jong en zoon Marinus en kleindochters Miranda en Jolanda; Robert Schoone e.v. Mary-Ann, zoon van Adrie en Dick Buis; Leon v. Agtmaal; Leonardus v. Agtmaal en Cor-nelia Hellemons; Christiaan v.d. Smissen en Maria Kas; Janus Roks en Tijntje Kas; Petronella Maas en Jacobus Braat; Jaco-bus Broeren en Maria v. Beers en kinderen; Wilhelmus Koks en Johanna de Bruin en kinderen; To Aerts-Goossens e.v. Antonius Aerts wegens jgt.; Jacobus Koevoets en Mieke Koevoets-Heeren; Chris Hellemons e.v. Jeanette de Jong wegens verj.; Jack Verlaar en Dientje Verlaar-Lambregts en zoons Sander en Toon; Toon Verlaar e.v. Ger Verlaar-Snoeren; Johannes Brouwers en Johanna de Bruin en André Boeren; Martinus v. Hal en Mieke Wijnings; Elisa-beth Monsieurs en Johannes Wagtmans en overige familie; Ries Roks e.v. Nel v.d. Broek, overl. ouders en kinderen wegens verj.; Adriaan Rokx en Jacoba Brouwers en zoon Kees wegens verj.; Cato Feskens en Hendrik v. Oosterhout en zoon Johan; Ries Brouwers e.v. Marion v. Oosterhout; Seintje v. Peer e.v. Nilleke Brouwers; Jan Konings e.v. Lies Hagenaars en overl. fami-lieleden Konings; Celina-Robin-Celina de Bont en hun moeder Helma de Bont-Koe-voets wegens jgt.; Jan Konings e.v. Lies Hagenaars en familie Konings; Jacqueline v. Peer e.v. Martien v. Hal; alle overleden koorleden en dirigent en organist van het Willibrorduskoor; Adrianus de Rooy en Francisca Verstijlen en kinderen; Pieter Zuidhof en Maria Tiberius; Diana v. Meer e.v. Peter Nieuwlaat; Petrus Nieuwlaat e.v. Francisca v. Oosterbosch; Piet Muijs e.v. Toke Brouwers en overl. ouders; Piet Oomen e.v. Tonny Kuijstermans.Zondag 2 november 11.00u

Eucharistieviering. Allerzielen: Gedachte-nis van alle overleden gelovigen. Cele-brant: Rector Norbert Schnell geassisteerd door diaken Jan Foesenek. Lectoren: Wim Roelands en Ger Verlaar. Koor: Willibror-duskoor. Gebedsintenties: Theodora Maria v. Erp; Toon de Wildt en Dien Tak; Johan-nes v. Erp en Maria Boeren en zoon Jonhy; Johannes Derijck e.v. Catharina Aerts wegens verj.; Adrianus Aerts en Adriana Kools en overl. familie; Johannes Gijzen en Cornelia v. Dooren; Petrus v. Zundert en Maria Aerts en dochter Anja v. Zundert; Fraciscus Duijnstee e.v. Joke Duijnstee; Mw. Braat-Heeren en Petrus Braat; Rinus Monsieurs partner van Corry Mertens-Antens; Yolanda Koks-Broeren e.v. Toine Koks; Marijn Luijks e.v. Riet v.d. Smissen.Hoogfeest Allerheiligen 1 november: We lezen op het Hoogfeest van Allerhei-ligen uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes (Apok. 7, 2-4 + 9-14), uit de eerste brief van de heilige apostel Jo-hannes (1 Joh. 3, 1-3) en uit het evangelie van de evangelist Matteüs (Mt., 5, 1-12a). Op 1 november vereert de Katholieke Kerk van het Westen in één viering alle beken-de en onbekende heiligen, of ze nu heilig verklaard zijn of niet. Heiligen zijn alle per-sonen die in het hiernamaals bij God zijn. Het Hoogfeest van Allerheiligen wordt op zaterdagavond 1 november gevierd. De viering begint om 19.00 uur. De celebrant is rector Norbert Schnell, geassisteerd door diaken Jan Foesenek.Allerzielen 2 november: Op de dag van Allerzielen lezen we uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes (Apok. 21, 1-5a. 6b-7) en uit het evangelie van de evangelist Lucas (Lc. 23, 44-46. 50. 52. 54; 24, 1-6a). Op zondagmorgen 2 november is er om 11.00 uur de eucharistieviering van Allerzielen in onze kerk om al onze dierbare overledenen te gedenken. Omdat de viering dit jaar op zondag plaatsvindt, worden de graven en de urnenmuren op onze begraafplaats in deze viering geze-gend. De celebrant in deze viering is rector Norbert Schnell, geassisteerd door diaken Jan Foesenek, die ook de preek verzorgt, en geassisteerd door enkele vrijwilligers van de uitvaart en avondwake. Voor deze viering zijn ook alle nabestaanden van de overledenen uitgenodigd, van wie wij in het afgelopen jaar in een avondwake, een uitvaartdienst in onze kerk, in onze Willibrordusaula of in de aula van een crematorium in een kerkelijke plechtigheid afscheid hebben genomen.Bijzondere data om te onthouden: Dinsdag 18 november - 18.30 uur - 20.30 uur - Regionale Lichtjesavond. Woensdag 17 december - 19.00 uur - Gulden Mis - Re-gionale viering - Het gedenken van Maria’s blijde verwachting. Donderdag 18 decem-ber - 10.30 uur - Kerstviering KBO Sint Wil-lebrord. Zondag 21 december - 19.00 uur - Kerstconcert Gemengd Zangkoor “Con Grazia” in onze kerk. Woensdag 31 decem-ber - 19.00 uur - Oudejaarsviering met het “Koffertje van Willebrord”.Websites: Kijk ook eens op onze website voor nog meer actueel nieuws: www.pa-rochiesintwillebrord.nl Inmiddels is er ook een nieuwe website voor ons Mortua-rium Sint Willebrord: www.mortuarium-sintwillebrord.nlBereikbaarheid: In zeer dringende pas-torale gevallen is er altijd iemand van de parochie bereikbaar: 0165-382201. Op het antwoordapparaat staat het telefoonnum-mer dat kan worden gebeld, alléén voor zeer dringende pastorale zaken onder meer rond overlijden en uitvaart. In alle andere gevallen kan contact worden opgenomen met de parochie tijdens de openingstijden van het parochiesecretariaat.Openingstijden parochiesecretariaat: open op maandagmorgen en op donder-dagmorgen tussen 9.30-12.30u. U kunt er dan ondermeer terecht voor de opgave van uw gebedsintenties, de aanmelding van dopen en huwelijken en de aanschaf van gewijde artikelen; en ook voor vragen over en informatie over andere parochiële aangelegenheden, zoals uitvaart en het parochiële kerkhof.

Page 31: Dru 20141029

vacatures

Time2Flex zoekt ervaren oppermannen

bestratingen Stuur je cv naar [email protected]

of check www.time2flex.nl

H.A. DE BRUIJN B.v.is een technisch installatiebedrijf gericht op de agrarische sector. Als producent van Bruland stalinrichting en dealer van o.a. SAC melkwinning en JOZ mestverwerking zijn wij totaalleverancier voor de rundveehouderij in Zuid Nederland en België.

Ter uitbreiding van ons buitendienstteam zijn wij op zoek naar een:

SERvICE MONTEUR MELKTECHNIEK Wij vragen: •Medewerkersdietechnisch,zelfstandig,analytisch,

verantwoordelijk,representatiefenoplossingsgerichtzijn. •EenMBO+niveauineentechnischerichtingen/of

mechatronica en ervaring met softwareapplicaties en bereidheid tot het volgen van trainingen.

•Affiniteitmetderundveehouderij,eenklant-en servicegerichte instelling en geen acht tot vijf mentaliteit

•RijbewijsB

Wij bieden: •Werkenineencollegialeengemoedelijkesfeer. •SalarisenarbeidsvoorwaardenconformdeCAOvoorde

metaalnijverheid. Voor inlichtingen of een reactie kunt u tot 10 november terecht op onderstaand adres of telefoonnummer:

H.A.deBruijnLMBB.V.,T.a.v.MarkGommers,Buntweg11,4885KTAchtmaal.Telefoon:076-5985651E-mail:[email protected]

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Voor ons distributiecentrum in Oud Gastel zoeken wij een gemotiveerde klemtruckchauffeur in ploegendienst. U verzorgt het verplaatsen van goederen naar de gewenste locatie en het orderpicken van die goederen.

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN• Lossen van trucks, containers;• Put awayen naar locatie;• Orderpicken;• Controle bulk (aantal, type en schade);• Veilig werken en zich houden aan alle voorschriften;• Signaleren van defecten aan de heftruck;• Tijdig en veilig laden van de accu’s behorende bij de heftruck op een

zodanig manier dat de machines optimaal ingezet kunnen worden.

FUNCTIE-EISEN• MBO-niveau door opleiding of werkervaring;• Certifi caat heftruckchauffeur. • Nauwkeurig en bewust van de gevaren die zijn werk met zich meebrengen;• Stressbestendig en fl exibele werkinstelling;• Het kunnen vertalen van veiligheidsvoorschriften in werkuitvoering.

Voor meer informatie over de De Rooy Warehousing BV en de vacature, kijk op www.derooy.com of bel (0499) 485 174.

WWW.DEROOY.COM

De Rooy Warehousing BV maakt deel uit van het familie bedrijf De Rooy Holding BV. De Rooy verzorgt vanuit Oud Gastel voor een aantal toonaangevende merken de op- en overslag en de distributie van witgoed in de Benelux.

REACTIES NAAR:De Rooy Warehousing BVT.a.v. Pieter van EetenPostbus 9645600 AZ EindhovenOf e-mail naar:[email protected]

KLEMTRUCKCHAUFFEUR

Meer dan een half miljoen Bodes

elke week!

www.brabantwerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Page 32: Dru 20141029

Vanaf 1 januari 2015 wordt de zorg in Nederland anders georganiseerd en dat veroorzaakt nogal wat on-zekerheid. Misschien vraagt ook u zich af wat de gevolgen van al die veranderingen zullen zijn. Seniorenvereniging KBO-Brabant kan uw vragen beantwoorden, en – belangrijker nog – u direct onder-steunen bij uw zorgaanvraag.

Wat gaat er veranderen in de zorg?Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verant-woordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die dan Wmo-2015 gaat heten. Deze wet regelt

dat thuiswonende ouderen en mensen met een beperking ondersteuning en begeleiding krij-gen. Gemeenten mogen grotendeels zelf bepa-len hoe ze hun nieuwe taak gaan invullen.De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat verdwijnen en wordt vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Hierin is de intensieve zorg geregeld. Zorg en onder-

steuning worden voortaan vergoed door de gemeente of door uw zorgverzekeraar.

Waarom al die veranderingen?Een belangrijk doel van de verandering is: mensen langer thuis laten wonen en zo veel mogelijk zelf laten regelen voor ze bij de over-heid aankloppen voor hulp. De verandering is ook een bezuinigingsmaatregel: de rijksover-heid hoopt zo ruim 2 miljard euro te besparen. Daarnaast verwacht het Rijk dat gemeenten beter in staat zijn om zorg op maat te leveren.

Wat betekenen de veranderingen voor u? Concreet betekenen de veranderingen dat u wat minder snel recht hee� op zorg. De over-heid verwacht dat u eerst bekijkt wat u zelf nog kunt en op welke manier familie, vrien-den, buren of andere vrijwilligers u hierbij kunnen helpen. Pas daarna kunt u bij de over-heid aankloppen. De overheid wil hiermee de participatiemaatschappij stimuleren: een samenleving waarin mensen elkaar helpen.

Wat kan KBO-Brabant voor u doen? Om vanaf 1 januari 2015 uw zorg of onder-steuning zo goed mogelijk geregeld te krijgen, is het belangrijk dat u goed beslagen ten ijs komt. Zorg dat u weet waar u aan toe bent en waar u aanspraak op kunt maken! KBO-Brabant kan u daarbij helpen, u staat niet alleen. • De senior cliëntondersteuners van

KBO-Brabant ondersteunen u bij gesprek-ken met de gemeente en helpen u bij uw aanvraag. Zij weten van de hoed en de rand

en komen – kosteloos en ona� ankelijk! – op voor uw belangen.

• Afdelingen van KBO-Brabant organiseren voorlichtingsbijeenkomsten waar speciaal daarvoor opgeleide seniorenvoorlichters u informeren over de veranderingen.

• Als lid van KBO-Brabant kunt u, via onze senior cliëntondersteuners, zelfs een beroep doen op een gespecialiseerde juridische helpdesk.

• De lokale KBO-Afdelingen behartigen de collectieve belangen van senioren in uw gemeente, ook waar het de Wmo-2015 betre� .

Let op! De komende maanden kunnen de plannen voor de nieuwe wetgeving nog ver-anderen. Op www.kbo-brabant.nl kunt u de actuele ontwikkelingen volgen. Wilt u deskundige en

Word dan nu lid van bij uw zorgaanvraag in 2015?

Wilt u deskundige en

bij uw zorgaanvraag in 2015? persoonlijke ondersteuning

KBO-Brabant!

Ongerust over uw zorg in 2015?KBO-Brabant ondersteunt bij uw aanvraag

advertorial

Kom met ons op voor de belangen

van 50-plussersen word lid van KBO-Brabant!

Het lidmaatschap biedt vele voordelen:

• deskundige en persoonlijke ondersteuning

bij uw zorgaanvraag

• belangenbehartiging van senioren:

inkomen, mobiliteit, welzijn, wonen en zorg

• heel veel activiteiten bij u in de buurt:

ontspanning, sport, cultuur, zingeving

en educatie

• toegang tot de contactwebsite

Groet & Ontmoet

• mogelijkheden te over om vrijwilligers-

werk te doen

• collectiviteitskortingen op onder

meer uw zorgverzekering

• het laagste energietarief van Nederland

via Ons Energiecollectief

• korting bij lokale bedrijven met uw

ledenpas van KBO-Brabant

• korting op uw medische keuring

voor het rijbewijs

• elke maand het informa-

tieve ledenmagazine Ons

• deelname aan het

KBO-tabletproject en

toegang tot Ons Platform

Meld u aan via onze website

www.kbo-brabant.nl of bel ons op

(073) 644 40 66.

132.000 leden 300 lokale KBO-Afdelingen

Lidmaatschap tot 2015 gratis Lidmaatschap tot 2015 gratis

daarna circa € 25 per jaar

Naturel Hubkes10 stuks

Hubkes uit eigenbakkerij

Openingstijden:Ma t/m vrij: 08.30 - 20.00 uurZaterdag: 08.00 - 18.00 uurZondag: 10.00 - 17.00 uur prikkelen | adviseren | proeven | verwennen | bereiden

Raadhuisplein 12 | Rucphen | 0165 341281 | www.plus.nl/rucphen www.facebook.com/mannien

Manniën

WE RUCPHEN

Naturel Hubkes10 stuks

Hubkes uit eigenuit eigenbakkerij

Openingstijden:Ma t/m vrij: 08.30 - 20.00 uurZaterdag: 08.00 - 18.00 uurZondag: 10.00 - 17.00 uur prikkelen | adviseren | proeven | verwennen | bereiden

Raadhuisplein 12 | Rucphen | 0165 341281 | www.plus.nl/rucphen www.facebook.com/mannien

ManniënManniën

WE RUCPHEN

MANNIËN

prikkelen | adviseren | proeven

Anijs/Rozijn Hubkes10 stuks

Ontspannen winkelen

gratis parkeren | kopje koffi e

behulpzaam personeel

lekker proeven

van

vr. 3

1-10

t/m

di.

4-11

325€

298€

vanaf

vrijdag

31 okt.

vers

gebakken