Dbv 20141029

28
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES BEVELANDSE MIDWEEKEDITIE 29 OKTOBER 2014 WEEK 44 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 31.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Vanaf pagina 8 ‘s-HEER ABTSKERKE - Het boekenweek- geschenk van de Week van het Zeeuwse Boek is geschreven door de in ’s-Heer Abtskerke geboren cabaretière Katinka Polderman. Haar literaire debuut heet ‘De onfortuinlijke dood van Krijn Kip en andere verhalen die best wel eens echt gebeurd zouden kunnen zijn (maar misschien ook niet)’. Om de opening van de week luister bij te zetten geeft zij vandaag (woensdag) in de (voormalige) school aan de Van de Plasschestraat in ’s-Heer Abtskerke een boekpresentatie. Polderman bezocht deze school vroeger zelf. Het pand doet sinds de zomervakantie geen dienst meer als school en wordt verkocht door de gemeente. Katinka Polderman in haar oude school GOES - Het nieuwe boek ‘Zeeland 40-45’ brengt aan de hand van 138 foto’s in beeld hoe gewone Zeeuwen de vijf oorlogsja- ren doorkwamen. Auteur Veronica Frenks zocht de foto’s, die voor een deel niet eer- der zijn gepubliceerd, in collecties in bin- nen- en buitenland. ‘Samen met de korte, begeleidende teksten geven de foto’s een indringend beeld van gewone mensen in ongewone omstandigheden’, aldus uitge- verij WBOOKS. Zeeland 40-45 is vorige week gepresenteerd in het Zeeuws Mu- seum in Middelburg. Frenks reikte de eer- ste exemplaren van haar boek uit, onder meer aan burgemeester Letty Demmers van Vlissingen. Fotoboek over oorlog gepresenteerd VLAKE – De Vlaketunnel bij Vlake en het Dampoortaquaduct bij Middelburg zijn voor onderhoudwerk enkele nachten in beide richtingen afgesloten. De omleidin- gen staan aangegeven op gele borden. Weggebruikers moeten rekening houden met een langere reistijd. De Vlaketunnel is gesloten van 27 oktober 20.00 uur tot 28 oktober 6.00 uur en van 28 oktober 20.00 uur tot 29 oktober 6.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid over de N289. Het Dam- poortaquaduct is dicht van 3 november 20.00 uur tot 4 november 6.00 uur en van 4 november 20.00 uur tot 5 november 6.00 uur. Hier wordt het verkeer omgeleid via de ‘oude’ N57. Vlaketunnel nachten dicht BAARLAND - Zaterdag (1 november) her- denkt de gemeente Borsele de strijd die 70 jaar geleden geleverd is voor de bevrijding van Zuid-Beveland. Deze jaarlijkse her- denking wordt ingepast in de bevrijdings- route die gereden wordt ter herdenking van 70 jaar Slag om de Schelde. Diverse legervoertuigen zijn bij de herdenking aan- wezig. De ceremonie in Baarland wordt muzikaal opgeluisterd door Inter Scaldis Pipes & Drums. Geïnteresseerden zijn wel- kom. Om 11.15 uur vertrekt het gezelschap vanaf strandbrasserie De Landing aan de zeedijk naar het monument. Hier vindt een korte plechtigheid plaats, waarbij het ge- meentebestuur van Borsele een krans legt. Baarland herdenkt landing WILHELMINADORP – De crowdfundings- actie ‘Red de Roggenplaat’ van Natuurmo- numenten en Nationaal Park Oosterschel- de heeft 12435 euro opgeleverd. Dat liet Natuurmonumenten vorige week, na slui- ting van de actie, weten. ‘Ruim 300 dona- teurs tonen minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu dat ze de plaat in de Oosterschelde willen behouden.’ Zij be- slist 13 november over het ophogen van de plaat met zand, dat 12 miljoen euro kost. De regio probeert de helft bij elkaar te brengen. De rest moet van het ministerie komen. De organisaties bedachten koop- eenkuub.nl omdat de plaat volgens hen belangrijk is voor vogels en zeehonden. ‘Crowdfunding Roggenplaat succes’ DOOR BRITTA JANSSEN Toen de IJslandse bank Landsbanki in 2008 failliet ging had Goes hier twaalf miljoen euro op een spaarrekening staan. Jaren van besprekingen en rechtszaken volgden om het geld terug te krijgen. Goes trok in dit traject op met andere gedupeerde overheden in Nederland. De Bevelandse gemeente vormde met onder meer de gemeenten Veere, Dordrecht, Amstelveen en Alphen aan den Rijn de Noord-Holland groep. Hierin had de pro- vincie Noord-Holland een voortrekkersrol in het terugkrijgen van hun geld, via de verkoop van hun vorderingen. In totaal ging het voor de groep om 166 miljoen euro. “In je eentje ben je niet zo sterk en deze samenwerking ging goed”, aldus de wethouder. De afgelopen jaren bezocht ze verschillende bijeenkomsten en de afgelopen maanden voerde Meeuwisse met de partners overleg met de Deutsche Bank om de verkoop van de vorderingen rond te krijgen. “Er zijn marktpartijen die denken dat de koers van de IJslandse kroon gaat stijgen en dat ze zo winst kun- nen maken.” De samenwerkende overhe- den hebben hier niet op gewacht en hun vorderingen verkocht nu ze dit zonder ver- lies konden doen. “We wilden niet specu- leren, omdat dit geen hoofdtaak van een gemeente is.” Vertrouwen In 2011, 2012 en 2013 ontving Goes al een gedeelte van haar geld, bij elkaar een kleine zeven miljoen euro. “Met de 5,2 miljoen euro die nu terug is, hebben we uiteindelijk geen verlies geleden.” De wethouder zei er altijd vertrouwen in te hebben gehad dat de miljoenen terug- kwamen. “Maar het had tot 2017 kunnen duren, dus we zijn blij dat het nu afgerond is.” Omdat Goes het geld al die tijd in de boeken had laten staan, heeft ze nu niet ineens 5,2 miljoen euro meer te beste- den. “Maar een eventuele nieuwe lening hebben we nu pas later nodig.” Naar aanleiding van het Landsbanki- debacle heeft de rijksoverheid de regels voor overheden om geld op spaarreke- ningen te zetten aangescherpt. Daardoor denkt Meeuwisse dat een gemeente niet snel opnieuw op deze manier het schip in kan gaan. “Daarbij zijn wij nu niet zo rijk dat we veel geld hebben uitstaan. De algemene reserve (de spaarpot van een gemeente, redactie) is op orde, maar onze schuldpositie, het bedrag dat we lenen, is nog steeds fors. Door verder te bezuinigen willen we de schuldpositie verbeteren.” ‘Heel blij dat het geld nu terug is’ Goes heeft haar Landsbanki-miljoenen terug GOES - Drie jaar na het winnen van de rechtszaak heeft de gemeente Goes al haar Landsbanki-miljoenen terug. Daarmee is dit dossier, waarmee Goes en andere gedupeerde overheden sinds 2008 in hun maag zaten, defini- tief afgehandeld. “We zijn heel blij”, liet de Goese wethouder financiën Loes Meeuwisse vorige week weten. “Het is leuk als je geld tegemoet kunt zien, maar fijner als het echt op je rekening staat.” Voor Goes ging het in totaal om twaalf miljoen euro. KORTGENE – Een 80-jarige automobiliste uit Kortgene is vorige week overleden na een eenzijdig ongeval. Donderdagavond raakte ze ernstig gewond toen haar auto rond 18.00 uur van de Oudedijk in haar woonplaats af raakte. De vrouw kwam knel te zitten in haar auto. Het slachtoffer is door de hulpdiensten uit haar auto be- vrijd en ter plaatse gereanimeerd. Per trau- mahelikopter is ze naar het ziekenhuis in Goes gebracht. Daar is ze later die avond overleden, maakte de politie vrijdagmor- gen bekend. De politie onderzoekt de toe- dracht van het ongeval. Daarover was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet meer bekend gemaakt. Kortgeense (80) na ongeval overleden NIEUWDORP - De tweede roman van Ri- nus Spruit ‘Een dag om aan de balk te spij- keren’ verschijnt deze week in Duitsland. Titel is ‘Maartens perfekte Welt’. Het boek van de auteur uit Nieuwdorp wordt uitge- geven door Deutscher Taschenbuch Verlag (DTV) uit München. Ook zijn vorige boek ‘De rietdekker’ is door het gerenommeerde DTV uitgebracht. ‘Wer nichts wagt, kann auch nicht scheitern - aus dem Leben ei- nes Teilzeit-Melancholikers’, zegt de uitge- verij over hoofdpersoon Maarten Rietgans. De Duitse versie van ‘Een dag om aan de balk te spijkeren’ is (ook) verkrijgbaar bij Zeeuwse boekhandels. Meer informatie is te vinden op www.rinusspruit.nl. Roman Rinus Spruit nu ook in Duitsland NIEUWDORP - Vanuit het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp is zaterdag de vijfde Mallard Wandeltocht gehouden. De jubileume- ditie viel samen met de herdenking van de bevrijding zeventig jaar geleden. De jongere deelnemers zijn met voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog naar de Sloedam gebracht en liepen de tocht van zes kilometer terug. Lees meer op pagina 3. FOTO COBY WEIJERS VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL Meer dan een half miljoen Bodes Elke week! autoruitschade? 0113-251700 Spoorstraat 18-20 4431 NK ‘s-Gravenpolder VANDAAG IN DE BODE - OVERLIJDEN & HERDENKEN - & Overlijden Herdenken Elk afscheid is de geboorte van een herinnering Stap voor stap toewerken naar het afscheid Allerzielen en Allerheiligen Oase van leven en dood .com Spoorstraat 18c • 4431 NK ‘s Gravenpolder T (0113) 312547

description

 

Transcript of Dbv 20141029

 • actualiteit onroerend goed autos sport kerkelijk nieuws vacatures

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  B E V E L A N D S EMIDWEEKEDITIE29 OKTOBER 2014WEEK 44

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  o p l a g e : 3 1. 5 0 0t o ta l e o p l a g e z e e l a n d

  e n w e s t - b r a b a n t : 4 8 0 . 0 0 0

  ThUIS IN DE REgIO

  Vanafpagina 8

  s-HEER ABTSKERKE - Het boekenweek-geschenk van de Week van het Zeeuwse Boek is geschreven door de in s-Heer Abtskerke geboren cabaretire Katinka Polderman. Haar literaire debuut heet De onfortuinlijke dood van Krijn Kip en andere verhalen die best wel eens echt gebeurd zouden kunnen zijn (maar misschien ook niet). Om de opening van de week luister bij te zetten geeft zij vandaag (woensdag) in de (voormalige) school aan de Van de Plasschestraat in s-Heer Abtskerke een boekpresentatie. Polderman bezocht deze school vroeger zelf. Het pand doet sinds de zomervakantie geen dienst meer als school en wordt verkocht door de gemeente.

  Katinka Polderman in haar oude school

  GOES - Het nieuwe boek Zeeland 40-45 brengt aan de hand van 138 fotos in beeld hoe gewone Zeeuwen de vijf oorlogsja-ren doorkwamen. Auteur Veronica Frenks zocht de fotos, die voor een deel niet eer-der zijn gepubliceerd, in collecties in bin-nen- en buitenland. Samen met de korte, begeleidende teksten geven de fotos een indringend beeld van gewone mensen in ongewone omstandigheden, aldus uitge-verij WBOOKS. Zeeland 40-45 is vorige week gepresenteerd in het Zeeuws Mu-seum in Middelburg. Frenks reikte de eer-ste exemplaren van haar boek uit, onder meer aan burgemeester Letty Demmers van Vlissingen.

  Fotoboek over oorlog gepresenteerd

  VLAKE De Vlaketunnel bij Vlake en het Dampoortaquaduct bij Middelburg zijn voor onderhoudwerk enkele nachten in beide richtingen afgesloten. De omleidin-gen staan aangegeven op gele borden. Weggebruikers moeten rekening houden met een langere reistijd. De Vlaketunnel is gesloten van 27 oktober 20.00 uur tot 28 oktober 6.00 uur en van 28 oktober 20.00 uur tot 29 oktober 6.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid over de N289. Het Dam-poortaquaduct is dicht van 3 november 20.00 uur tot 4 november 6.00 uur en van 4 november 20.00 uur tot 5 november 6.00 uur. Hier wordt het verkeer omgeleid via de oude N57.

  Vlaketunnel nachten dicht

  BAARLAND - Zaterdag (1 november) her-denkt de gemeente Borsele de strijd die 70 jaar geleden geleverd is voor de bevrijding van Zuid-Beveland. Deze jaarlijkse her-denking wordt ingepast in de bevrijdings-route die gereden wordt ter herdenking van 70 jaar Slag om de Schelde. Diverse legervoertuigen zijn bij de herdenking aan-wezig. De ceremonie in Baarland wordt muzikaal opgeluisterd door Inter Scaldis Pipes & Drums. Genteresseerden zijn wel-kom. Om 11.15 uur vertrekt het gezelschap vanaf strandbrasserie De Landing aan de zeedijk naar het monument. Hier vindt een korte plechtigheid plaats, waarbij het ge-meentebestuur van Borsele een krans legt.

  Baarland herdenkt landing

  WILHELMINADORP De crowdfundings-actie Red de Roggenplaat van Natuurmo-numenten en Nationaal Park Oosterschel-de heeft 12435 euro opgeleverd. Dat liet Natuurmonumenten vorige week, na slui-ting van de actie, weten. Ruim 300 dona-teurs tonen minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu dat ze de plaat in de Oosterschelde willen behouden. Zij be-slist 13 november over het ophogen van de plaat met zand, dat 12 miljoen euro kost. De regio probeert de helft bij elkaar te brengen. De rest moet van het ministerie komen. De organisaties bedachten koop-eenkuub.nl omdat de plaat volgens hen belangrijk is voor vogels en zeehonden.

  Crowdfunding Roggenplaat succes

  DOOR BRITTA JANSSEN

  Toen de IJslandse bank Landsbanki in 2008 failliet ging had Goes hier twaalf miljoen euro op een spaarrekening staan. Jaren van besprekingen en rechtszaken volgden om het geld terug te krijgen. Goes trok in dit traject op met andere gedupeerde overheden in Nederland. De Bevelandse gemeente vormde met onder meer de gemeenten Veere, Dordrecht, Amstelveen en Alphen aan den Rijn de Noord-Holland groep. Hierin had de pro-vincie Noord-Holland een voortrekkersrol in het terugkrijgen van hun geld, via de verkoop van hun vorderingen. In totaal ging het voor de groep om 166 miljoen euro. In je eentje ben je niet zo sterk en deze samenwerking ging goed, aldus de wethouder. De afgelopen jaren bezocht ze verschillende bijeenkomsten en de

  afgelopen maanden voerde Meeuwisse met de partners overleg met de Deutsche Bank om de verkoop van de vorderingen rond te krijgen. Er zijn marktpartijen die denken dat de koers van de IJslandse kroon gaat stijgen en dat ze zo winst kun-nen maken. De samenwerkende overhe-den hebben hier niet op gewacht en hun vorderingen verkocht nu ze dit zonder ver-lies konden doen. We wilden niet specu-leren, omdat dit geen hoofdtaak van een gemeente is.

  VertrouwenIn 2011, 2012 en 2013 ontving Goes al een gedeelte van haar geld, bij elkaar een kleine zeven miljoen euro. Met de 5,2 miljoen euro die nu terug is, hebben we uiteindelijk geen verlies geleden. De wethouder zei er altijd vertrouwen in te hebben gehad dat de miljoenen terug-

  kwamen. Maar het had tot 2017 kunnen duren, dus we zijn blij dat het nu afgerond is. Omdat Goes het geld al die tijd in de boeken had laten staan, heeft ze nu niet ineens 5,2 miljoen euro meer te beste-den. Maar een eventuele nieuwe lening hebben we nu pas later nodig. Naar aanleiding van het Landsbanki-debacle heeft de rijksoverheid de regels voor overheden om geld op spaarreke-ningen te zetten aangescherpt. Daardoor denkt Meeuwisse dat een gemeente niet snel opnieuw op deze manier het schip in kan gaan. Daarbij zijn wij nu niet zo rijk dat we veel geld hebben uitstaan. De algemene reserve (de spaarpot van een gemeente, redactie) is op orde, maar onze schuldpositie, het bedrag dat we lenen, is nog steeds fors. Door verder te bezuinigen willen we de schuldpositie verbeteren.

  Heel blij dat het geld nu terug isGoes heef t haar Landsbanki-mil joenen terug

  GOES - Drie jaar na het winnen van de rechtszaak heeft de gemeente Goes al haar Landsbanki-miljoenen terug. Daarmee is dit dossier, waarmee Goes en andere gedupeerde overheden sinds 2008 in hun maag zaten, defini-tief afgehandeld. We zijn heel blij, liet de Goese wethouder financin Loes Meeuwisse vorige week weten. Het is leuk als je geld tegemoet kunt zien, maar fijner als het echt op je rekening staat. Voor Goes ging het in totaal om twaalf miljoen euro.

  KORTGENE Een 80-jarige automobiliste uit Kortgene is vorige week overleden na een eenzijdig ongeval. Donderdagavond raakte ze ernstig gewond toen haar auto rond 18.00 uur van de Oudedijk in haar woonplaats af raakte. De vrouw kwam knel te zitten in haar auto. Het slachtoffer is door de hulpdiensten uit haar auto be-vrijd en ter plaatse gereanimeerd. Per trau-mahelikopter is ze naar het ziekenhuis in Goes gebracht. Daar is ze later die avond overleden, maakte de politie vrijdagmor-gen bekend. De politie onderzoekt de toe-dracht van het ongeval. Daarover was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet meer bekend gemaakt.

  Kortgeense (80) na ongeval overleden

  NIEUWDORP - De tweede roman van Ri-nus Spruit Een dag om aan de balk te spij-keren verschijnt deze week in Duitsland. Titel is Maartens perfekte Welt. Het boek van de auteur uit Nieuwdorp wordt uitge-geven door Deutscher Taschenbuch Verlag (DTV) uit Mnchen. Ook zijn vorige boek De rietdekker is door het gerenommeerde DTV uitgebracht. Wer nichts wagt, kann auch nicht scheitern - aus dem Leben ei-nes Teilzeit-Melancholikers, zegt de uitge-verij over hoofdpersoon Maarten Rietgans. De Duitse versie van Een dag om aan de balk te spijkeren is (ook) verkrijgbaar bij Zeeuwse boekhandels. Meer informatie is te vinden op www.rinusspruit.nl.

  Roman Rinus Spruit nu ook in Duitsland

  NIEUWDORP - Vanuit het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp is zaterdag de vijfde Mallard Wandeltocht gehouden. De jubileume-ditie viel samen met de herdenking van de bevrijding zeventig jaar geleden. De jongere deelnemers zijn met voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog naar de Sloedam gebracht en liepen de tocht van zes kilometer terug. Lees meer op pagina 3. FOTO COBY WEIJERS

  VOOR HEt LaatStE aCtuELE LOKaLE niEuWS

  KijK OP WWW.intERnEtBODE.nL

  Meer dan een half miljoen Bodes Elke week!

  autoruitschade?0113-251700

  Spoorstraat 18-20 4431 NK s-Gravenpolder

  VANDAAGIN DE BODE

  - OVERL IJDEN & HERDENKEN -

  &Overlijden

  HerdenkenElk afscheid is de geboorte van een h

  erinnering

  Stap voor stap toewerken

  naar het afscheid

  Allerzielen en Allerheiligen

  Oase van leven en dood

  Stap voor stap toewerken

  naar het afscheid

  Allerzielen en Allerheiligen

  Oase van leven en dood

  .comSpoorstraat 18c 4431 NK s Gravenpolder

  T (0113) 312547

 • Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

  www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

  Beter wachten op de trein, dan wachten op een nier.

  Ga naar nierstichting.nl

  STALLINGnu plaats voor uw:

  CAMPER / CARAVAN AUTO / BOOT

  Of uw:Caravan / Camper

  SNEL VERkOPEN!!Bel direct: 0186-652960

  Recretiestalling Numansdorp Z-HVlak bij Rotterdam

  [email protected]

  De Maat is VolMode voor de volle vrouw maat 42 tot 60

  Oesterstraat 3, 4401 EL Yerseke0113 571 258 [email protected]

  www.garageboxentehuur.nuBergen op Zoom | Zevenbergschen Hoek | Breda | Kapelle (Zld)

  0164-687235

  zandstralen.nlBij ons kunt U terecht voor het zandstralen van:* Meubels* Auto onderdelen* Bromfiets onderdelen* Oldtimer onderdelen* Traktor- en

  landbouwmachines* Jeansbroeken

  Kortom alles wat u niet kunt schuren.

  Openingstijden:Maandag 13-17 u.Dinsdag totVrijdag 9-17 u.Zaterdag 8-13 u.

  [email protected] 13, 4421 SH KapelleT. 06-20136829 | 0113-603264Spullen brengen in de avonduren in overleg.

  Dakwerkenvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

  Bel Zoomdak06-18514726

  www.zoomdak.nl

  Wilt u op een leuke manier wijzer worden?Bij ons kunnen bedrijven en particulieren terecht voor erkende opleidingen, trainingen en workshops die leuk en leerzaam zijn om te volgen o.a.:

  Communicatie:Een goed gesprek met lastige types (start 2 juni)Om de tafel met de medewerker (start 23 mei)Als de telefoon gaat.(start 7 mei)

  Management:Personele Zaken in een notendop (start 19 mei)Alleen een hond heeft een baas (23 mei)Even op de stoel van de werkgever (5 mei)

  Managementsuppport:En zo is het afgesproken (notuleren) (start 7 mei)Van factureren tot incasseren (start 9 mei en 25 juni)Het mysterie van financin (start 2 juni en 29 augustus)Engels voor de secretaresse (start 6 mei en 27 augustus)

  Wij zijn erkend opleider voor LSSO, Nemas en de Associatie. Nieuwsgierig geworden? Wij sturen u graag informatie toe. Ook kunt u een afspraak maken voor een (gratis) intakegesprek.

  Roselina

  Energieweg 11B

  4691 SE THOLEN

  Telefoon: 0166-603036GSM: 06-20626810

  E-mail: [email protected]: www.roselina.nl

  Coaching & Officemanagement

  Wilt u op een leuke manier wijzer worden?

  Lorentzweg 204691 SR Tholen

  Telefoon: 0166-603036

  E-mail: [email protected]: www.roselina.nl

  Bij ons heeft u de garantie dat onze opleidingen altijd doorgaan!

  Bij ons kunnen bedrijven en particulieren terecht voor erkende opleidingen,trainingen en workshops die leuk en leerzaam zijn om te volgen o.a.:

  Managementopleidingen Basiskennis Management start 10 november 2014 Middle Management start 8 januari 2015 HRM Management start 5 januari 2015 Verbeteren met daadkracht 28 januari 2015 (workshop) Financieel Management voor de niet-financile manager

  Kantooropleidingen Administratief medewerk(st)er start 17 en 20 november 2014 Secretaresseopleiding start 12 januari en 4 februari 2015 Managementassistente start 26 november 2014 Excel basis start 19 november 2014 Pathologie start 25 november 2014 Acquisitie en klantcontact voor managementsupporters start 2 december 2014

  Financile opleidingen (start wekelijks wo.avond en do.middag) Basiskennis Boekhouden Praktijkdiploma Boekhouden Moderne Bedrijfsadministratie

  Workshops Notuleren met de laptop 31 oktober 2014 Effectief, kort en krachtig (NLP) 7 november 2014 Plannen en organiseren in Outlook 25 november 2014 Omgaan met feedback 7 januari 2015 Een rondleiding in de Anatomie 9 januari 2015

  Wij zijn erkend opleider voor LSSO, Nemas en de Associatie. Wij sturen u graag informatie toe, ook is een (kosteloos) intakegesprek mogelijk.

  KOZIJNEN | ZONWERING | OVERKAPPINGEN | DAKKAPELLEN

  T 0118 - 441 944 | ascozeeland.nl

  DAKKAPELLENOptimaal woongenot!

  Onderhoudsarm en optimale isolatie.

  KOM NAAR ONZE SHOWROOM VOOR EEN DEMONSTRATIE!

  Mortiereboulevard 40 | Middelburg | T 0118 - 441 [email protected] | www.ascozeeland.nl

  GROENTE EN FRUIT

  ABDIJSTRAAT 2, KAPELLEWWW.DE-FRUITSCHUUR.NL TEL: 0113-341746

  Kleine Spruitjes 500 gram 0.39Winterpeen per kilo 0.39Blanke Witlof 500 gram 0.39Clementine Mandarijnen 20 stuks 1.99Pers Sinaasappelen 20 stuks 2.49Elstar Handappelen 5 kilo 2.49

  Vele soorten BLOEMBOLLENAANBIEDINGEN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

  AANBIEDINGEN WEEK 44

  Het wordt weer genieten bij de keurslager!

  Cees Mol, keurslagerOostwal 36, 4461 TJ GoesT(0113) 211 667 F (0113) 232 006www.mol.keurslager.nl volg ons op Facebook!

  695

  650Herfststeaks 3 stuksBiefstukreepjes

  gemarineerd 400 gram

  4 Runderhamburgers +

  4 Varkenssaucijzen samen

  Italiaanse varkensfi let

  (fi let, salami, mozzarella) 3 stuks

  Gebraden rosbief +

  Gebraden gehakt 200 gram

  Filet Amerikaan +

  Beenhamsalade 200 gram

  Hutspot met vlees 500 gram

  Herfstschotel met stoofvlees 500 gram

  650

  295

  395

  499

  300

  650

  Kleine bedragen makengrote verschillen.

  gratis plaatsing

 • actualiteit

  DOOR ELLEN DE VRIEND

  De herdenkings- en bevrijdingscolonne verbond de Canadese oorlogsbegraaf-plaats in Adegem met de Canadese be-graafplaats in Bergen op Zoom. Vanuit Nieuwdorp en Colijnsplaat reden colonnes naar de Sloedam. Op verschillende plek-ken in Zeeland werden kransen neerge-legd en defils en herdenkingen gehouden. De Zeeuwse gemeenten, Belgi en Noord-Brabant herdachten de bevrijding samen.Na het opmarcheren van Inter Scaldis Pipes en Drums bij het monument op de Sloedam kon je een speld horen vallen. Commissaris van de koning Han Polman herinnerde de bezoekers tijdens zijn toe-spraak aan de heftige strijd die tiendui-zenden dappere militairen het leven heeft gekost. Jongens uit Canada, Groot-Brit-tanni, Schotland en Polen hebben hier gevochten voor onze vrijheid. Ze liggen begraven in Adegem en Bergen op Zoom. Mannen van andere continenten, die stre-den voor ons terwijl ze hier niemand ken-den. Zij gaven ons onze toekomst terug, een kans op een rechtvaardigere wereld. Polman voegde daaraan toe dat wij daar-om ook andere mensen moeten helpen en nu vluchtelingen op moeten vangen. In 1944 zijn twee zware veldslagen in West-Europa geweest: D-Day in juni in Norman-di en de Slag om de Westerschelde. Hier

  was de sleutelrol voor de bevrijding van de rest van Nederland en de toegang tot de haven van Antwerpen, begon Harald Bergmann, burgemeester van Middelburg, zijn toespraak. De Sloedam was toen een kilometer lang, 40 meter breed en werd aan weerszijden bespoeld door de zee. Dit historische stuk Zeeuwse grond was de enige toegangsweg over land tot het eiland Walcheren waar een grote Duitse legermacht zat.

  n de heftige strijd sneuvelden veel Schot-ten van The Calgary Highlanders en Cana-dezen van het bataljon Black Watch.

  KransleggingenF. Smoorenburg uit Krabbendijke, voorzitter van de VOMI-Zeeland, sprak met krachtige stem de exhortation uit waarna een mi-nuut stilte volgde. Toen twee coupletten van het Wilhelmus werden gespeeld door Muziekvereniging Arnemuiden werden deze door veel van de bezoekers mee-gezongen. Leerlingen van basisschool t Vierschip en de Oleanderhof droegen

  vervolgens de kransen aan die bij het her-denkingsmonument werden neergelegd. We moeten nog steeds dankbaar zijn dat we zo bevrijd zijn, zei Gerard Hoofdman (68) uit Tholen. Mira van der Wilgen (78) uit Middelburg zei niet meer veel te weten van de oorlog. Wij zijn naar familie in Bra-bant gevlucht. Kylian en Laura Jansma uit Goes zijn te jong om de oorlog te hebben meegemaakt. Maar we beseffen wel dat er heel veel doden zijn gevallen om ons te helpen. De toespraken vandaag bezorgden mij kippenvel, vertelde Laura. Een aanwe-zige veteraan benadrukte dat het belang-rijk blijft om te herdenken. We mogen wat hier is gebeurd nooit vergeten.

  Landingsmonument Zaterdag zijn er twee herdenking- en be-vrijdingsritten die samenkomen in Vlissin-gen en daarna in Middelburg eindigen. Er vertrekt een detachement uit Retranche-ment via Breskens, waar (om 9.00 uur) een herdenking van alle burgerslachtoffers in Zeeland zal plaatsvinden in het bijzijn van de commissaris van de koning. Hierna ver-trekt deze colonne via de Westerschelde-tunnel naar Baarland voor een herdenking, die om 11.15 uur begint bij het landings-monument op de Zeedijk. Aansluitend zal de colonne naar Vlissingen gaan. Ook ver-trekt in Westkapelle om 10.00 uur een co-lonne met historische voertuigen naar Vlis-

  singen. Om 10.30 uur is de herdenking bij het herdenkingsmonument Erika in West-kapelle. Op weg naar Vlissingen stoppen zij op enkele plaatsen om bij monumenten een krans neer te leggen. In Vlissingen wordt vanaf 13.00 uur de Vredesboule-vard geopend. Rond hetzelfde tijdstip is de onthulling van een monument in het herin-gerichte park Toorenvliedt in Middelburg. Daarna zal om 14.45 uur op het Damplein in Middelburg de capitulatie van de Duitse eenheden worden herdacht. Na de her-denking op het Damplein verplaatsen de activiteiten zich naar de Markt waar de afsluiting van de herdenkingsweek groots zal plaatsvinden.

  PaGiNa 3

  Nog bijna tien miljoen beschikbaar

  om te investeren

  Altijd actueel en altijd bij de hand

  ww

  w.i

  nte

  rnetb

  od

  e.n

  l

  VR U EN DR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

  ww

  w.i

  nte

  rnetb

  od

  e.n

  l

  Bezoek nuwww.internetbode.nl

  voor het nieuws uit uw buurt

  DOOR BRITTA JANSSEN

  In het financile document dat de gemeen-te Noord-Beveland vorige week openbaar

  maakte, raamt ze voor volgend jaar een overschot van 32.554 euro. Voor de jaren erna gaat ze uit van overschotten van 40.896 euro (2016), 110.986 euro (2017)

  en 232.535 euro (2018). Waar veel ge-meenten in deze economisch moeilijke tijd moeite hebben hun begroting voor 2015 - laat staan de ramingen voor de jaren erna

  - sluitend te krijgen, lukt dat Noord-Beve-land zonder al te veel moeite. Ze heeft in de begroting ook al de 100.000 euro die ze van het Rijk minder krijgt dan verwacht verwerkt n er blijft bijna tien miljoen euro over om te investeren. Dat geld gaat on-der meer naar het nieuwe multifunctionele centrum in Kortgene. We zijn op tijd begonnen met bezuini-gen en daar hebben we nu de winst van, stelt De Putter. Vier jaar geleden hebben we onze koers echt bijgestuurd. Noord-Beveland probeert enerzijds inkomsten te genereren en anderzijds de uitgaven te beperken. Nu snijden we ook weer in ons eigen vlees, door n fte (fulltime eenheid, redactie) weg te bezuinigen. Dat scheelt op jaarbasis 65.000 euro in de personeels-kosten. Aan de andere kant proberen we structureel geld te genereren, met bijvoor-beeld de realisatie van de strandslaaphuis-jes en door land te verkopen.

  ZorgZoals voor alle gemeenten is het ook voor Noord-Beveland nog onzeker hoe het uit-voeren van haar nieuwe taken per 1 janu-ari 2015 uitpakt. De gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor de uitvoering van de wetten in het sociaal domein. Hieronder vallen de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen.

  De rijksoverheid is hiervoor nu nog verant-woordelijk. Straks nemen de gemeenten deze taken over en ze krijgen daarvoor minder geld dan het rijk er nu aan spen-deert. Dat zorgt voor financile onzeker-heid bij de gemeenten, want ze hebben nog niet helemaal in kaart welke kosten hiermee gemoeid zijn. Noord-Beveland is net als andere gemeenten al tijden bezig met de voorbereiding op deze verandering. Het zou allemaal moeten kunnen, maar je weet het pas echt precies in 2015. De nieuwe taken op het gebied van de jeugdzorg geven de dertien Zeeuwse ge-meenten samen vorm. We hebben hierbij afgesproken dat we de pieken en dalen ge-zamenlijk opvangen. Die solidariteit vinden we heel belangrijk.

  LastenverhogingIn de begroting wordt de gemeenteraad onder meer voorgesteld de onroerende-zaakbelasting (OZB) met twee procent te verhogen, de rioolheffing met vijftien euro, de begraafrechten met tien procent en de afvalstoffenheffing met vijf euro. De toe-ristenbelasting laten stijgen naar 1,10 euro moet 30.000 euro opleveren.

  Meer informatieDe vergadering op 6 november waarin de raad de begroting behandelt is openbaar. De begroting is in te zien via de gemeente-lijke website www.noord-beveland.nl

  Noord-Beveland heeft nu de winst van op tijd bezuinigenWethouder Piet de Put ter z i t rust ig b i j presentat ie begrot ing aan gemeenteraad Noord-Beveland

  Doordat ze op tijd begon met bezuinigen is Noord-Beveland naar eigen zeggen een relatief gezonde gemeente. ARCHIEFFOTO BENNIE KRAJENBRINK

  WISSENKERKE - De gemeenteraad van Noord-Beveland buigt zich in haar vergadering van donderdag 6 november over de begroting voor 2015. Wethouder financin Piet de Putter kan die dag een sluitende begroting overleggen. En ook voor de jaren erna staan er zwarte cijfers in het document. Het is aan de raad om met de dekkingsvoor-stellen om tot die cijfers te komen, in te stemmen. Maar onze opdracht vanuit de raad is een sluitende begroting presenteren en dat lukt, aldus De Putter. Dan ben je als wethouder financin een tevreden man.

  Jongens uit Canada en Polen gaven onze toekomst terugHerdenking Slag om de Schelde

  De herdenking op de Sloedam werd zaterdag door honderden mensen bijgewoond. FOTO ELLEN DE VRIEND

  NIEUWDORP Veteranen, militairen met blauwe, groene en zwarte baret-ten en honderden burgers waren zaterdag aanwezig op de Sloedam, waar de Slag om de Schelde 70 jaar na dato werd herdacht met toespraken en kransleggingen. Daarnaast was er een Mallard Mars en een colonne van meer dan 100 legervoertuigen die van Belgi en Zeeland naar Bergen op Zoom reed.

 • Paasdijkweg 33, Poortvliet, infolijn 0166 619100

  TV Dressoir Tine, 160x45x55cm

  (ook 120cm breed leverbaar)

  Ladenkast Tine, 50x45x120cm

  BEZOEK OOK ONZE WEBSITE MET DE MEEST ACTUELE AANBIEDINGENWWW.WOONBOULEVARDPOORTVLIET.NL

  geheel verniewde

  Sfeervol landelijk vormgegeven woonpro-gramma. De bovenbladen en deuren zijn gemaakt van massief vergrijsd eiken. De geraffineerde combinatie tussen elegante vormgeving en een stoere afwerking van de deuren en bladen vormen de basis voor een exclusief interieur.

  Sfeervol landelijk vormgegeven woonpro-gramma. De bovenbladen en deuren zijn gemaakt van massief vergrijsd eiken. De geraffineerde combinatie tussen elegante vormgeving en een stoere afwerking van de deuren en bladen vormen de basis voor een exclusief interieur.

  Tafel Tine, 200x100x78cm

  TineProgramma

  gratisinterieur

  adviesOp zoek naar een nieuwe zithoek of bent u toe aan geheel nieuw inter-ieur? Een nieuwe indeling of wilt u hulp bij het integreren van de laatste woontrends? Ons team van interieuradviseurs helpen u graag! In een vrijblijvend adviesgesprek geven onze interieuradviseurs een ant-woord op al uw woonvragen en samen zoekt u naar de perfecte oplos-sing voor het ideaalplaatje dat past bij uw woonstijl en budget. Maak uw woondroom waar en kom langs in onze showroom in Poortvliet voor het beste advies en een gezellig dagje uit.

  BEZOEK OOK ONZE WEBSITE BEZOEK OOK ONZE WEBSITE BEZOEK OOK ONZE WEBSITE BEZOEK OOK ONZE WEBSITE BEZOEK OOK ONZE WEBSITE MET DE MEEST ACTUELE AANBIEDINGENMET DE MEEST ACTUELE AANBIEDINGENWWW.WOONBOULEVARDPOORTVLIET.NLWWW.WOONBOULEVARDPOORTVLIET.NL

  interieuradvies

  Op zoek naar een nieuwe zithoek of bent u toe aan geheel nieuw inter-ieur? Een nieuwe indeling of wilt u hulp bij het integreren van de laatste woontrends? Ons team van interieuradviseurs helpen u graag! In een vrijblijvend adviesgesprek geven onze interieuradviseurs een ant-

  Bowl salontafel 239.-

  Vancouver999.-1699.-

  Carpet Patchwork 239.-

  50.000 m2 winkeloppervlakte 28 woonwinkels Laagste prijzen sinds 1919 5 jaar garantie

  Dressoir Tine, 189x47x95cm

  Buffetkast Tine, 119x50x225cm

  Stoel Chloe, stof Monet taupe, zand, bruin en antraciet

  2.5 + 2 zits Vancouverin microleder.

  van 1699.- voor 999.-

  Paasdijkweg 33, Poortvliet, infolijn 0166 619100

  (ook 120cm breed leverbaar)

  Salontafel Tine, 100x100x45cm

  Stoel Do, stof allure bruin, zwart, beige of antraciet

  Openingstijden: Dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 17.30 uur | Vrijdag (koopavond) van 10.00 tot 21.00 uur | Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur | Zondag en maandag gesloten

  1599.-

  479.-

  169.-199.-

  169.-189.-

  399.-

  599.-799.-

  970.-

  Ook leverbaar in160x90 en 220x90cm

  Vitrinekast949.-120x46x220cm

 • actualiteit

  PaGiNa 5

  ColofonKantoor regio ZeelandKeizerstraat 3a, 4461 AN Goes, Tel. 0118 617 661

  HoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP Zundert, Postbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

  Bevelandse Bode

  Bevelandse Bode

  Redactie Britta Janssen, Eugne de KokCorrespondenten Jenine Hooglander en Jessica RoversAcquisitie Bert PaauweDruk Drukkerij VorsselmansSluittijdenAdvertenties maandag 12.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfotos vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 10.00 uurAanleveren via www.internetbode.nlBezorgklachten 076 599 8111

  Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  Puzzel week 44De oplossing van deze puzzel is in week 45 te vinden op www.internetbode.nl

  www.sudokusite.eu

  DOOR JESSICA ROVERS

  Toen Guust de Kok twintig jaar geleden door oud-wethouder Roose benaderd werd voor de functie, was hij niet meteen en-thousiast. Ik zei hem dat ik er eerst over na moest denken, want ik had eerlijk gezegd nog nooit van de KBO gehoord, vertelt hij. De Kok was al jaren actief in verschillende bestuursfuncties bij de Goesse Sportraad en een voetbal- en een carnavalsvereni-ging en had wel zin in een nieuwe uitda-ging. Nadat hij de nodige informatie over KBO Goes had opgezocht, besloot hij het aanbod te accepteren. Ik heb meteen ge-zegd dat ik niet deed aan kaarten en kege-len en toen ik bij de bond kwam was het toch een soort los-zandclub. Ik heb in de loop der jaren meer structuur aangebracht door onder andere een heldere taakverde-ling in het bestuur vast te stellen.

  OntwikkelingDe Kok vertelt dat KBO Goes een behoor-

  lijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Zo is volgens hem het algemene beeld van ou-derenbonden als gezelligheidsvereniging flink veranderd. Toen ik erbij kwam, is de bond meer aan belangenbehartiging gaan doen en dat is steeds meer geworden. Ouderen worden een steeds machtigere groep. Ondanks dat zij mondiger worden, hebben ze toch n stem nodig. Het is aan de ouderenraden om hier vertaling aan te geven. KBO Goes onderhoudt diverse contacten met overheids- en zorginstel-lingen. Toch speelt gezelligheid ook nog een belangrijke rol in de bond, alleen dan meer in het kader van het creren van een samenhorigheidsgevoel en het tegengaan van vereenzaming.

  GroeiBij KBO Goes werken zon vijftig vrijwilli-gers die werkzaam zijn in bijvoorbeeld de bezoekgroep en activiteitengroep. We proberen op alle gebieden wat te doen, legt De Kok uit. Zo helpen we mensen

  met de nieuwe regelgeving in de zorg, maar organiseren ook uitstapjes naar de musical Soldaat van Oranje. De Kok is er trots op dat toen zij dertien jaar geleden actief leden gingen werven, de bond groei-de van driehonderd naar meer dan vierhon-derd leden. Vandaag de dag bestaat KBO Goes uit zon 430 leden en is daarmee de op n na grootste bond van KBO Zeeland. Voor De Kok is het nu als voorzitter genoeg geweest. Negentien jaar is lang zat en ik vind dat je moet voorkomen dat je wegge-stuurd wordt. Mijn leeftijd gaat ook een rol spelen. Bovendien heb ik in Theo Snel een goede opvolger gevonden.

  Ouderenbonden zijn stem van 50-plussersAfscheid Guust de Kok als voorzi t ter KBO Goes

  Guust de Kok met zijn Bij de Tijd. FOTO JESSICA ROVERS

  GOES - Guust de Kok neemt 26 november na ruim negentien jaar afscheid als voorzitter van KBO Goes (Katholieke Bond van Ouderen). In de afgelopen twee decennia is de bond onder zijn leiding uitgegroeid van gezelligheids-vereniging naar een organisatie waarin belangenbehartiging, voorlichting en ontspanning door en voor ouderen centraal staan. Theo Snel volgt De Kok op. Hij blijft actief voor KBO Goes als redacteur van de nieuwsbrief Bij de Tijd.

  Meestal zie ik niet alles meer even scherp aan het einde van mijn hardlooprondje, maar dit gebeurde vrijdag toch echt. Terwijl ik zuchtend aan mijn laatste meters bezig was, zag ik aan de andere kant van de straat een mevrouw in een scootmobiel. Ze stopte bij een oprit, pakte twee brieven uit haar mandje, stapte af en liep naar de deur waar ze de brieven in de bus deed. Bij het volgende huis en dat daarna herhaalde het tafereel zich. Eenmaal thuis wist ik niet wat ik hiervan moest denken. Was haar via de wmo ooit een scootmobiel toegekend, terwijl ze hem eigenlijk niet nodig had? Ze liep niet als een gazelle, maar het leek haar redelijk goed af te gaan. Of had ze haar hulpmiddel wel degelijk nodig, maar was ze door steeds strengere regelgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid gedwongen elk baantje wat op haar pad kwam te accepteren? Vanaf 1 januari verandert er veel in de zorg. Toch is er nog niet veel meer zeker dan dat er minder geld beschikbaar is. Met dat in het achterhoofd kun je het bovenstaan-de van twee kanten bekijken. Stel dat de vrouw onnodig een scootmobiel heeft, je er voor het gemak van uitgaat dat ze niet de enige is, is het goed dat opnieuw naar alle zorgvragers wordt gekeken en kan er flink op de budgetten worden gekort. Als de vrouw hem wel degelijk nodig heeft, ze mede door haar beperking moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen en ze wel moet werken, gaat het de verkeerde kant op in Nederland. De postbezorgende mevrouw in haar scootmobiel heeft uren door mijn hoofd ge-speeld, maar ik weet nog steeds niet hoe ik haar moet plaatsen. Er kan natuurlijk ook iets anders spelen wat ik niet weet. De komende tijd moeten deskundigen vele tienduizenden mensen (opnieuw) beoordelen, indiceren in jargon. Ik hoop dat de des-kundigen in deze beoordelingsmarathon scherp blijven, ze alles goed afwegen, zodat ze de juiste keuzes maken en alle veranderingen fatsoenlijk vorm krijgen. Het zou niks voor mij zijn. Zelf zie ik het na een paar kilometer al niet meer scherp.

  Postbode in scootmobiel

  ColumnEugne de Kok

  Jong en ouder vinden elkaar in koersbalAller lei act iv i tei ten vr i jdag voor het goede doel

  GOES - Dansen, basketbal, koersbal, een proeverij en talentenshow, vrijdag kon jong en ouder in Goes deelnemen aan diverse activiteiten met n doel: zoveel mogelijk geld inzamelen voor Stichting Adavoc. Initiatiefnemer van de actie was dansschool Moves! in Goes. De ei-genaren kwamen in contact met de oprichtster van Stichting Adavoc en besloten de stichting te steunen. Mevrouw Safari doet dit alleen en de stichting staat voor het bevorderen van goede leefomstandigheden aan weduwen, weeskinderen, kwetsbare vrouwen en kinderen en kinderen met een beperking, schrijft SMWO in een persbericht. SMWO hoorde van het initiatief van de dansschool en besloot mee te helpen, net als nog meer bedrijven en instellingen. Dat resulteerde vrijdag in verschillende activiteiten. FOTO COBY WEIJERS

 • W W W . B O R S E L E . N L

  BORSELS BULLETIN2 9 O K T O B E R 2 0 1 4 W E E K 4 4

  REDACTIE GEMEENTE INFO afdeling Bestuursondersteuning, Tel. (0113) 238438 E-mail: [email protected] GEMEENTERAAD raadsgrif er, Tel. (0113) 238440 GEMEENTE BORSELE Gemeenteraad, College van Burgemeester en Wethouders, commissie bezwaarschriften.Postadres: Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Bezoekadres: Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand. Tel. +14 0113, fax (0113) 561385 Openingstijden Burgerzaken: Afdeling Burgerzaken:Maandag t/m vrijdag 09.00 uur 12.00 uurMaandag- en woensdagmiddag alleen op afspraak 13.30 uur 16.00 uurDonderdagavond 17.00 uur 20.00 uurOverige afdelingen:Maandag t/m donderdag 08.30 uur 16.00 uurVrijdag 08.30 uur 12.00 uurE-mail: [email protected]: www.borsele.nlTwitter: @gemeenteborsele

  BEKENDMAKINGConcept verordening Jeugdhulp Oosterschelde-regioHet college van burgemeester en wethouders van Borsele maken bekend dat zij van plan zijn om de concept verordening Jeugdhulp Oosterschelderegio aan de gemeenteraad aan te bieden ter besluitvorming. De verordening beschrijft de regelgeving met betrekking tot de veranderde jeugdhulp binnen het sociaal domein in de Oosterschelderegio.

  InzageU kunt de concept verordening Jeugdhulp Oosterschelderegio inzien van 29 oktober 2014 tot en met 14 november 2014 in het gemeentehuis in Heinkenszand. Ook is de concept verordening vanaf 23 oktober 2014 al te downloaden op www.borsele.nl/inzage.

  ZienswijzenOp grond van de Inspraakverordening gemeente Borsele en afdeling 3.4 Awb, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging, inwoners van Borsele en andere belanghebbenden hun schriftelijke zienswijze indienen. Deze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Ook is het mogelijk een mondelingen zienswijze aan ons kenbaar te maken. U kunt hiervoor een afspraak maken

  met mevrouw Idema, Sr. Beleidsmedewerker Samenleving, gemeente Borsele via telefoon-nummer (0113) 238 383.

  ZEEUWSE WOONMARKT 2014Op 30 oktober t/m 1 november 2014 is gemeente Borsele aanwezig op de Zeeuwse Woonmarkt 2014 die gehouden wordt bij TMC, Marconistraat 13-15 in Goes. Op donderdag van 13.00 21.00 uur, vrijdag van 13.00 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 16.00 uur zijn de medewerkers van gemeente Borsele aanwezig om al uw vragen te beantwoorden over de nieuwbouwplannen in de kernen Heinkenszand, s-Gravenpolder, s-Heer Abtskerke, Lewedorp, s-Heerenhoek, Borssele, Kwadendamme enOvezande. In al deze kernen zijn kavels beschikbaar in uiteenlopende oppervlaktes tegen vriendelijke bouwgrondprijzen. In onze nieuwbouwplannen is het ook mogelijk de grond te erfpachten in plaats van te kopen. Wij kunnen op deze beurs al uw vragen over de erfpachtconstructie beantwoorden. Ook voor al uw vragen over optieverlening en de te volgen procedure bij aankoop van een bouwkavel kunt u bij ons terecht. Tot slot verloten wij 5 mandjes met streekproducten onder degenen die het best hebben gescoord met onze Borselse Raad je plaatje kwis Voor meer informatie over deze beurs en de deelnemers aan deze beurs: http://www.zeeuwsewoonmarkt.nl

  MELDING ACTIVITEITENBESLUITOp 17 september 2014 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van Vermue Minnaard en Zn VOF gelegen aan Plattendijk in Heinkenszand (kadastraal bekend als sectie Z, nummer 962). Het betreft een melding voor de opslag van vaste mest. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT143017.Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer (0115) 745 165.

  GEMEENTE BORSELE OPCONTACTA 2014Op 4, 5 en 6 november staan de Bevelandse gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal op het Beve-landenplein op de netwerkbeurs Contacta. Op dinsdag van 18.00 22.00 uur en op woensdag en donderdag van 14.00 22.00 uur kunt u in onze stand terecht voor al uw vragen over ondernemen op De Bevelanden. Ook informatie over de Bevelandse bedrijventerreinen, zoals het nieuwe bedrijventerrein Noordzak III in Heinkenszand, kunt u op de beurs verkrijgen.Bent u startende of bestaande ondernemer en wilt u uw netwerk vergroten of heeft u een vraag voor n van de 5 Bevelandse gemeenten bezoek ons dan op het Bevelandenplein. Ook bent u van harte welkom op de altijd gezellige borrel op woensdagavond vanaf 22.00 uur.

  Voor meer informatie over Contacta en de interessante lezingen op de beurs:www.contacta.nl

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevings-vergunning hebben ontvangen:

  AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING REGULIER EN UITGEBREID

  Aanvragen reguliere procedureDe publicatie van de aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

  Verleende omgevingsvergunning regulier

  Bezwaar De beschikkingen en bijbehorende stukken liggen vanaf de verzenddatum van het besluit gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Wonen. De beschikkingen en bijbehorende stukken zijn iedere werkdag in te zien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de dag waarop de vergunning aan de aanvrager is bekendgemaakt (verzonden), bezwaar maken tegen de verleende vergunning. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Borsele. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de gemeentegids en op www.borsele.nl.

  Verlengen beslistermijn Op grond van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten de termijn voor het nemen van een besluit naar aanleiding van de onderstaande aanvragen, te verlengen met zes weken:

  Borssele Plein 1 15 oktober 2014 het verbouwen van de woningNieuwdorp Polenweg 7 15 oktober 2014 het vernieuwen van de kantoorunit

  Borssele Catalijneweg 10 14 oktober 2014 het samenvoegen en verbouwen van nummer 10 en 12Heinkenszand Westdijk 14 20 oktober 2014 het verbouwen van de woning en wijzigen van de voorgevel Lewedorp Nieuwe Kraaijert- 16 oktober 2014 het kappen van 15 stuks esdoorn sedijk (Kad. K 307) s-Gravenpolder Provincialeweg 27 16 oktober 2014 het bouwen van een bakkeet

  BorseleBBBooCulturel

  e

  MEEWERKEN AAN CULTUUR OOK IETS VOOR JOU?

  Culturele Raad?De Culturele Raad Borsele adviseert het college van burgemeester en wethouder over de hoofdlijnen van het te voeren gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid. Daarnaast heeft de Culturele Raad Borsele een uitvoerende functie. Hiervoor is een werkgroep gevormd. Deze organiseert jaarlijkse activiteiten als: Kleinkunst op Stoom. Een activiteit

  georganiseerd in samenwerking met de Stoomtrein Goes-Borsele, waarbij in de trein en op de stations allerlei verrassende optredens en exposities te zien zijn.

  Oeljebroelje, cultuurfestival aan de Schelde Een kunstmarkt in het Fort Ellewoutsdijk, met muziekoptredens van diverse groepen en artiesten.

  Een boekbespreking in samenwerking met de bibliotheek Oosterschelde en de Seniorenraad Borsele.

  Kindervoorstellingen in samenwerking met BONS.

  Ook organiseert de werkgroep nog incidenteel activiteiten, bijvoorbeeld onlangs nog een bijzondere toneelvoorstelling in en op Fort Ellwoutsdijk, of een schrijfestafette voor scholen. De Culturele Raad Borsele verstrekt ook subsidies aan organisaties in Borsele die iets organiseren op Cultureel gebied. Hiervoor zijn subsidieregels opge-steld, waarop door verschillende organi-saties een beroep wordt gedaan. Zo zijn dit jaar o.a. subsidies verleend aan het kerkje Ellesdiek, Euterpe Heinkenszand, de Open Atelier Route, Culturele Commissie Mariakerk Nisse, Sportvereniging Borssele, Commise Kerk, Kunst en Cultuur, Theaters aan zee en anderen. Gezamenlijk met de provincie Zeeland wordt in het kader van de cultuurarrangementen subsidie verstrekt aan: De Klomp festivals, Pastorale au Parvis/Classic Fever, Bluesfestival Kwadendamme, het volksdansfestival en Spectra.

  Wil jij ook meewerken aan cultuur in onze gemeente, in een adviserende of liever uitvoerende functie?Stuur dan een berichtje naar [email protected] waarin je aangeeft waar je interesse ligt en waarom je deel uit zou willen maken van de raad of haar werkgroep.Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Anne-Marie Verwater, ambtelijk secretaris van de Culturele Raad op het nummer 0113-238328. Cultuur! De gemeente Borsele maakt er werk van. Jij ook?

  CULTUREEL IN BORSELE

  Het gemeentehuis in Heinkenszand heeft nieuwe openingstijden. Nieuw is dat u vanaf 1 oktober zowel telefonisch als digitaal een afspraak kunt maken om bijvoorbeeld uw paspoort af te halen.

  OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS 2014Afdeling Burgerzaken

  Maandag t/m vrijdag 09.00 uur 12.00 uur Maandag- en woensdagmiddag alleen op afspraak 13.30 uur 16.00 uur Donderdagavond 17.00 uur 20.00 uur

  Overige afdelingen

  Maandag t/m donderdag 08.30 uur 16.00 uur Vrijdag 08.30 uur 12.00 uur

  Kijk voor het maken van een afspraak op www.borsele.nl

  NIEUWE OPENINGSTIJDEN

  Nieuwdorp IJslandweg (sectie 17 oktober 2014 het plaatsen van 3 windturbines A1333 en A1491)

  Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele op donderdag 6 november 2014 om 20.00 uur in de raadszaal t Hof Stenevate te Heinkenszand

  A. Opening.1. Spreekrecht publieke tribune. 2. Vaststelling van de agenda.3. Orde van de vergadering.

  B. Besluitvorming.B1. Ingekomen stukken. B2. Voorstel tot het instemmen met het benodigde extra krediet voor de herinrichting van

  zuidelijke gedeelte van Claras Pad te Heinkenszand. B3. Voorstel tot het vaststellen van de meerjarenplanning voor de uitvoeringsprogrammas

  wegen, groen, rioleringen, openbare verlichting en sportvelden 2015-2019 en akkoord met de aanvullende dekking van 100.000.

  B4. Voorstel met betrekking tot de begroting 2015 van GR de Bevelanden. B5. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting en meerjarenraming 2015-2018 C. Vragenuurtje.D. Sluiting.

  RAADSVERGADERING

 • PAGINA 7

  DOOR EUGNE DE KOK

  Uw personalia? Nico Werri van de Lo-kale partij Borsele, 61 jaar. In het dagelijks leven ben ik akkerbouwer en woonachtig in s-Heerenhoek. Ik ben getrouwd. Waarom heeft u zich kandidaat ge-steld voor de gemeenteraad? Ik wilde graag iets betekenen voor mijn gemeente en achterban.Hoeveel tijd bent u kwijt aan het raadslidmaatschap en hoe combi-neert u dat met uw werk? Ik ben er in de praktijk tussen de tien en vijftien uur per week mee bezig, maar het speelt altijd in mijn hoofd. Soms gaat dat wel eens ten koste van mijn reguliere werk.

  Zo herkennen de kiezers mij: Mijn kie-zers kunnen mij herkennen als degene die hun gevoelens verwoordt in de gemeente-raad. Wat moet je vooral wel en wat niet doen als raadslid? Je moet luisteren en nog eens luisteren naar wat er speelt in jouw achterban en in de samenleving. Daarmee moet je iets doen in de gemeen-teraad. Wat ik nooit zal doen is tegen mijn principes instemmen met een raadsvoor-stel waar onze achterban het niet mee eens is. Ik ben tegen de zogenoemde par-tijdiscipline. Wat zijn uw grootste successen en uw grootste missers? Daar mogen an-deren over oordelen.

  Als ik over vier jaar dt niet heb be-reikt, kan ik net zo goed stoppen als raadslid: Wij zitten al dertien jaar in de oppositie. Soms valt dat niet mee. Je kunt je afvragen waar de echte macht ligt in ons bestuursstelsel. Ik blijf in ieder geval de komende jaren ageren tegen voorstellen waarmee ik het niets eens ben. En ik wil zo goed mogelijk beargumenteren waarom ik het er niet mee eens ben. Met een miljoen zou ik het volgende voor Borsele doen: Met een miljoen

  euro zou ik de pijn van de ergste gevallen, zoals sommige mensen in de wmo, probe-ren te verhelpen. Mijn favoriete raadslid van een an-dere partij in Borsele is en waarom? Elk raadslid is op een bepaald gebied wel deskundig. Sommigen stijgen er bovenuit. Zij genieten mijn sympathie. De komende weken staat vooral dit punt op mijn agenda: Minder overheids-bemoeienis. Ik wil de persoonlijke verant-woordelijkheid teruggeven aan de burger.

  Principes zijn heilig voor Nico WerriDe Tien voor De raaD

  Nico Werri wil de persoonlijke verantwoordelijkheid teruggeven aan de burger. FOTO BENNIE KRAJENBRINK

  s-HEERENHOEK - Elke inwoner van de gemeente Borsele kent wel een paar gemeenteraadsleden, maar van welke partij zijn ze lid, waar zetten zij zich voor in, wat doen ze in het dagelijks leven en wat zouden ze met n miljoen voor de gemeente Borsele doen? Dat zijn vragen waarop de Bevelandse Bode in de rubriek Tien voor de raad antwoord geeft. Deze week Nico Werri van de Lokale Partij Borsele.

  Borselse mantelzorgers worden op die dag in het zonnetje gezet voor de vrijwillige zorg die zij verlenen. De Dag van de Man-telzorg heeft dit jaar het thema Allemaal verhalen. Dit thema staat onder andere voor elkaar inspireren en verhalen beteke-nis geven. Daarnaast is het belangrijk om de mantelzorger een gezicht te geven: wie is de mens, om wie gaat het en wat zijn de verhalen? Ook de gemeente Borsele sluit aan op dit landelijke thema en nodigt u uit, als blijk van waardering, om op 20 november naar Berkenhofs Tropical Zoo te komen. U kunt deelnemen aan een activi-teit naar keuze, u ontvangt een presentje en er wordt u een heerlijke lunch aange-boden. Samen maken we er een fijne dag van! Meld u snel aan.

  ActiviteitenU kunt kiezen uit een van de volgende activiteiten: Activiteit 1: Workshop Beeld-houwen Aan de hand van een voorbeeld vormen we een tulp, vogel of schaap uit een stuk speksteen. Vooraf aangeven welk figuur u wenst te maken. Activiteit 2: Workshop Fotografie Basisworkshop met uitleg en een praktijkgedeelte. U neemt uw eigen camera en een eventuele ex-terne flitser mee. Activiteit 3: RondleidingU wordt rondgeleid door de Tropical Zoo en krijgt uitleg over de diverse dieren in de tuin. Het is mogelijk om enkele van

  de dieren vast te houden. Activiteit 4: Op weg naar Spitsbergen Een reisverhaal, voorzien met eigen ervaringen! U wordt meegenomen op een 4800 kilometer lange zeereis naar dit verre eiland. Een inspire-rend en bijzonder reisverhaal! Activiteit 5: Uw levensverhaal op papier Waardevol om aan te werken, inspirerend voor uzelf en anderen en een mooi naslagwerk voor de toekomst. Op een luchtige, eenvoudige manier zet u in deze workshop uw levens-verhaal op papier. Met behulp van een tijd-balk, uitwisseling met andere deelnemers en uw herinneringen komt u tot een mooi resultaat.

  Vervangende zorgKunt u moeilijk van huis weg in verband met degene die u verzorgt? In samenwer-king met Allvo, Zorg en Dienstverlening wordt vervangende zorg door beroeps-krachten voor u geregeld. U kunt uzelf, of andere mantelzorgers tot en met 14 no-vember opgeven bij het VrijwilligersHuis in s-Gravenpolder, T. (0113) 311 999. Of stuur een e-mail naar [email protected]. Geef bij uw aanmelding uw workshopkeu-ze door (uw eigen top 3). Aanmeldingen voor de workshops worden genoteerd op volgorde van binnenkomst, vol is vol! Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: VrijwilligersHuis, gemeente Borsele, R&B Wonen en Allvo.

  Dag van de Mantelzorg op 20 november

  In Berkenhof s Tropical Zoo in Kwadendamme

  KWADENDAMME - Op 20 november houdt het Vrijwilligershuis de Dag van de Mantelzorg 2014. Deze vindt van 11.30 tot 16.00 uur plaats in Berkenhofs Tropical Zoo in Kwadendamme.

  De bijeenkomst vindt plaats van 13.30 tot 14.30 uur in de Beweegtuin Heinkenszand, voor het grand caf van woonzorgcentrum Fonteyne aan de Hoefbladstraat 1. Deze

  middag wordt u zich (nog) meer bewust dat structurele beweging de botten sterker maakt en houdt, zenuwen geprikkeld blij-ven, bloedsomloop op gang wordt gehou-

  den en meer vet verbrand wordt. Al deze zaken kunnen ernstige gevolgen hebben wanneer ze achter uitgaan. Wanneer je dit kunt voorkomen stel je klachten uit of

  af, aldus de organisatie. Tijdens de activi-teit worden voorbeelden van trainingsoe-feningen gegeven, ontvangt u informatie over gezondheid in relatie tot bewegen en het is gezellig. Kortom een sportieve, infor-matieve en gezellige middag!

  InloopmomentenInloopmomenten onder deskundige bege-

  leiding zijn er wekelijks op maandagmid-dag van 13.30 tot 14.30 uur, dinsdagoch-tend (alleen in even weken) van 10.15 uur tot 11.30 uur en vrijdagochtend van 9.30 uur tot 10.30 uur. Voor vragen of uitgebreide informatie over de beweegtuin kunt u terecht in het Vrij-willigersHuis, T. (0113) 311 999 of bezoek www.beweegtuinborsele.nl

  Beweegtuin houdt themabijeenkomstOp 4 november

  HEINKENSZAND - De beweegtuin in Heinkenszand heeft een aantal vrije en voor iedereen toegankelijke inloop-momenten onder deskundige begeleiding. Naast deze wekelijkse inloopmomenten wordt er ook een maande-lijkse thema-activiteit georganiseerd. Ook deze activiteit is gratis en voor iedereen toegankelijk. De volgende thema-activiteit vindt plaats op 4 november en gaat over voorkomen is beter dan genezen.

  W W W . B O R S E L E . N LV E R V O L G P A G I N A

  A, vastgesteld 5 augustus 1986; Heinkenszand, Gedeelte Watervliet II, deel

  C, vastgesteld 4 juli 1989; Heinkenszand Watervliet II, Deel B,

  vastgesteld 2 juli 1991; Heinkenszand, Gedeelte Watervliet 2, deel

  D, vastgesteld 6 maart 1993; 1e Herziening Bestemmingsplan Hein-

  kenszand, Gedeelte Watervliet 2, Deel D (De Boomgaard), vastgesteld 6 februari 1997;

  Kern Heinkenszand 1998, vastgesteld 5 november 1998;

  Heinkenszand, Gedeelte Over De Dijk, Fase I, vastgesteld 12 september 2000;

  Heinkenszand, gedeelte Over De Dijk, Fase II, vastgesteld 15 mei 2003;

  Woningbouw Heinkenszand, Gedeelte Over De Dijk, Fase II, vastgesteld 26 september 2006;

  Verkeers- en verblijfsdoeleinden Heinkens-zand, gedeelte Over de Dijk, Fase II, vastgesteld 21 november 2006;

  Borsels Buiten, vastgesteld 26 juni 2007; 1e Herziening uitwerkingsplan woningbouw

  Heinkenszand, Gedeelte Over De Dijk, Fase II, vastgesteld 6 september 2012;

  Kern Heinkenszand, gedeelte Dorpsstraat/Eendvogelstraat, 2013, vastgesteld 7 maart 2013;

  Bedrijventerrein Noordzak 2013, vastgesteld 7 maart 2013.

  Gewijzigde vaststellingDe gemeenteraad heeft bij de vaststelling de volgende wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan: op het adres Zwake 7/7a zijn meerdere

  functies toegestaan; een vergroting van het bouwvlak van het

  scoutingterrein ter hoogte van t Dijkje 2. Voor een meer gedetailleerd overzicht van de

  WINKELTIJDENWETBurgemeester en wethouders van Borsele maken bekend dat zij op 21 oktober 2014,zondag 23 november 2014 hebben aan-gewezen, waarop de openingsverboden van de Winkeltijdenwet niet gelden. Het betreft de kern Heinkenszand.Het besluit ligt, tijdens openingsuren, ter inzage op de afdeling Interne Zaken van het gemeentehuis en is te raadplegen via www.borsele.nl/besluiten.

  BESTEMMINGSPLANKERN HEINKENSZAND 2014Burgemeester en wethouders van Borsele maken, in het kader van artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het volgende bekend. Bij besluit van 2 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Borsele het bestemmingsplan Kern Heinkenszand 2014 gewijzigd vastgesteld.

  Het raadsbesluit is conform artikel 3.8 lid 4 Wro toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland. Zij hebben aangegeven dat er geen bezwaar is tegen vervroegde publicatie van het besluit. Per brief van 21 februari 2012 heeft het Rijk medegedeeld dat zij in haar algemeenheid instemt met vervroegde publicatie indien er in het plan geen directe rijksbelangen spelen.

  Inhoud bestemmingsplanHet nieuwe bestemmingsplan actualiseert de volgende bestemmingsplannen geheel of gedeeltelijk: Heinkenszand, Gedeelte Bedrijfsterrein Sui-

  kerheul, vastgesteld 11 januari 1983; Heinkenszand, Gedeelte Watervliet I, vastgesteld 3 juni 1986; Heinkenszand, Gedeelte Watervliet II, deel

  wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan dat bij de stukken is in te zien.

  InzageVia de landelijke website www.ruimtelijke-plannen.nl kunt u vanaf 30 oktober 2014 het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit raadplegen. Op deze website selecteert u het tabblad Bestemmingsplannen. Vul in het venster ID de volgende plancode in: NL.IMRO.0654.BPHZ2014-0003. U kunt destukken ook inzien via www.borsele.nl. Daarnaast ligt het vaststellingsbesluit samen met het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis te Heinkenszand.

  BeroepTegen het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld door: een belanghebbende aan wie redelijkerwijs

  niet kan worden verweten dat hij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerp bestemmingsplan;

  een belanghebbende die wil opkomen tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

  U kunt beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-rechtspraak van de Raad van State, Post-bus 20019, 2500 EA s-Gravenhage. De beroepstermijn loopt van 31 oktober 2014 tot en met 11 december 2014.

  Inwerkingtreding bestemmingsplanHet besluit tot vaststelling van het bestem-mingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn a oopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

  EVENEMENTENKALENDEROmschrijving Locatie Datum

  Danslessen, meer info: Dorpshuis Baarland Elke [email protected] vanaf 20:00 uurs-Heerenhoekse avond in de Jeugdhoeve Jeugdhoeve 1 november 2014met Bal Toneelvoorstelling De Flat van Jet, Caf de Goede 8 november 2014aanvang: 20.00 uur Verwachting Lewedorp Lezing door Indigo over alcohol en drugs, De Stenge Heinkenszand 12 november 2014voor 55-jarigen en ouder.Aanvang: 19:30 uur Toneelvoorstelling De Flat van Jet, Dorpshuis Nisse 15 november 2014aanvang: 20.00 uur Dag van de Mantelzorg, Berhofs Tropical Zoo 20 november 2014meer info: www.vrijwilligershuis.nl

 • PAGINA 8

  GOES - Sportclub Gehandicapten Beveland (SGB) geeft regelmatig rolstoelhockey demonstraties in Goes en om-streken. Hierbij kunnen bezoekers regelmatig meedoen in n van de rolstoelen van de club.

  Deze rolstoelen moeten veilig opgeborgen worden. De SGB is

  dringend opzoek een dichte ruimte (loods, schuur, o.i.d.) in Goes of omstreken om 15 handbewogen sportrolstoelen te stallen. Deze ruimte dient ongeveer 1,20 m bij 5 m te zijn en i.v.m. opsta-pelen van de stoelen minimaal 2 m hoog. Heeft u plaats hiervoor en wilt u de SGB helpen? Stuur dan een mail naar: Inge Caljouw: [email protected].

  Op zoek naar opslagplaats rolstoelenSportclub Gehandicapten Beveland

  GOES - Afgelopen zondag tevreden Goes gezichten na afloop van de wed-strijd IFC-VV Goes.

  Goes won de lastige uitwedstrijd tegen IFC met 0-2 en ging met de drie punten huis-waarts. Ons Eerste elftal staat samen met Nieuwerkerk en RKAVV op een gedeelde eerste plaats en aanstaande zondag is de laatste wedstrijd van de eerste periode. Kan ons Eerste Elftal aanstaande zondag al de eerste periode pakken? Wij spelen thuis tegen Boshuizen, Nieuwerkerk speelt thuis tegen VELO en RKAVV speelt thuis tegen IFC. Waarschijnlijk zal het doelsaldo beslissend zijn. Het belooft in ieder geval een spannende wedstrijd te worden. Onze spelers kunnen uw steun in deze wedstrijd goed gebruiken.

  ProgrammaZaterdag 1 november12:45 Goes B1-Tholense Boys B112:45 Goes C1-FC Dauwendaele C111:00 Goes C2-Luctor88 C111:00 Goes D1-Kruiningen D109:30 Goes E1-Bruse Boys E109:30 Goes E2G-Wemeldinge E209:30 Goes F1-Wemeldinge F109:00 Luctor88 F2-Goes F208:30 Kapelle MP1-Goes MP108:30 Kapelle MP4-Goes MP216:30 Unitas30 MA1-Goes MA111:15 Kloetinge MC2-Goes MC1Zondag 2 november14:30 Goes 1-Boshuizen 111:30 Goes 2-Hoeven 211:30 FC Bergen 2-Goes 310:30 Goes 4-Hansweertse Boys 3

  VV Goes

  GOES - Na een overwinning (4-3) op Arnemuiden heeft de ploeg van Mar-co Groeneveld in het linkerrijtje goed stand gehouden, zaterdagmiddag wacht de volgende klus wanneer er een bezoek wordt gebracht aan een andere promovendus op Walcheren: Oostkapelle.

  Programma zaterdag 1 november:14.30 Oostkapelle 1-SSV65 115.00 SSV65 2-Oranje Wit 212.45 SSV65 3-ZSC62 214.30 SSV65 4-Hoedekenskerke 214.30 Wolfaartsdijk 3-SSV65 5

  9.30 SSV65 G1-Walcheren G111.15 SSV65 B1-Kwadendamme B111.15 SSV65 C1-Heer Arendskerke C111.15 SSV65 C2-Heer Arendskerke C211.15 Walcheren D2-SSV65 D110.00 SSV65 D2-Kapelle D310.00 SSV65 D3-Kapelle D49.30 Renesse E1-SSV65 E18.45 Kloetinge E8-SSV65 E210.15 Krabbendijke F1-SSV65 F18.45 SSV65 F2-Kapelle F38.45 SSV65 F3-Kloetinge F78.45 SSV65 MP1-Apollo69 MP1G14.30 SSV65 VR1-FC Dauwendaele VR114.45 WDS19 MA1-SSV65 MA1

  SSV 65 op bezoek bij Oostkapelle

  Novaform Ontwikkelaars realiseert in Mannee ruime, betaalbare en duurzame woningen. Ze zijn vergelijkbaar met de rij- en hoekwoningen aan het Land van Straub. De Hillweg ligt haaks op de weg Land van Straub en is onderdeel van De

  Spie. Kopers hebben standaard keuzemo-gelijkheden. Alle rij- en hoekwoningen zijn reeds verkocht. Meer informatie is te vin-den op de website www.landvanstraub.nl. Wethouder Jo-Annes de Bat van de ge-meente Goes was uitgenodigd om namens

  Novaform Vastgoedontwikkelaars een cheque te overhandigen aan de bewoners van het nieuwbouwplan om een speci-ale invulling te geven aan het (nog in te richten) gebied op de hoek van Land Van Straub en de Hillweg.

  Nieuwbouw in Land van StraubNieuwe fase in wijk Mannee

  GOES - Het startsein voor de bouw van nieuwbouwproject Land van Straub, Mannee fase 2 in Goes is dinsdag gegeven.

  GOES - SMWO organiseert in samen-werking met ouderenbond KBO vrij-dag om 14.00 uur een voorlichtingsbij-eenkomst over veiligheid in en om het huis. De bijeenkomst vindt plaats in wijkcentrum de Pit in Goes Zuid.

  Er wordt ingegaan op preventieve maat-regelen om babbeltrucs, brand, inbraak, internetfraude en vallen in huis tegen te gaan. Er is een korte presentatie met korte filmpjes. Aan het einde krijgen de deel-nemers een brochure met een checklist mee om hun eigen huis door te lopen op gevaren voor babbeltrucs, brand, inbraak en vallen.

  Het project Veilig Thuis heeft als doel dat senioren langer zelfstandig en veilig thuis kunnen blijven wonen. Dat hierbij extra maatregelen nodig zijn, wijst de praktijk van alledag uit. Ook in Goes hebben ouderen te maken met babbeltrucs en inbraken. Een veel gro-ter deel van de senioren wordt slachtoffer van een valpartij. De gevolgen kunnen zeer ernstig zijn. Iemand van zorgcentrum Ter Weel gaat in op het onderwerp valonge-vallen. Ter Weel biedt aansluitend de cur-sus In Balans aan. Tijdens de bijeenkomst is er voldoende ge-legenheid voor het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen.

  Veiligheid in en om huis

  GOES - Bij het artikel Al 30 jaar platform voor dansers over het 30-jarig jubileum van Stichting Dansz, dat op 15 oktober in de Bevelandse Bode is geplaatst, stond een onvolledig onderschrift.

  Deze foto is gemaakt door Charles Linssen.

  Foto Dansz

  Met de gunning van Tennet is volgens Delta Netwerkgroep een stevige basis gelegd voor verdere groei en uitbouw van haar hoogspanningsexpertise. Het bedrijf ziet het als een kans voor jonge techneuten op hbo-niveau om zich verder in dit vakgebied te ontwikkelen en speci-aliseren. Delta Infra heeft vooral elektrotechnische

  en werktuigbouwkundige engineers, con-structeur en tekenaars nodig. De engineeringsdiensten worden verricht voor hoogspanningsstations in heel Ne-derland. De werkzaamheden bestaan uit studies, basis- en functioneel ontwerp, detailontwerp en tekenwerk tot aan het gereed maken voor de realisatie van de stations.

  Ook begeleiding bij de realisatie zit in het werkpakket. Delta Infra verricht de werk-zaamheden in eigen huis, maar besteedt ze ook uit. De opdracht van Tennet heeft een optie om na de termijn van drie jaar deze met twee keer een jaar te verlengen. Je creert een degelijk perspectief voor hoogwaardig werk binnen de Delta Net-werkgroep.

  Delta Infra aan de slag voor TennetZeeuws bedri j f n van de dr ie preferred suppl iers

  GOES - Delta Infra is n van de drie preferred suppliers voor engineeringsdiensten voor hoogspanningsstations voor de komende drie jaar.

  Het speelveld en trapveldje is n van de meest gebruikte terreintjes in de gemeen-te Goes. Door de populariteit van het veld was het deze winter helemaal kapot gespeeld en veranderd in een grote modderpoel. De

  jongeren in het dorp wilden graag kunst-gras en de gemeente had hier oren naar, omdat het steeds opnieuw inzaaien van gras ook niet lonend is gebleken. De aanleg is een onderdeel van het pro-ject Verbetering Dorpskern wat weer

  voortkomt uit het dorpsplan. Het kunstgras heeft 25.000 euro gekost en is aangelegd door Delta Kunstgras uit `s-Gravenpolder.

  Deze firma heeft een kleurrijke, multifunc-tionele korfbalpaal gesponsord.

  Kunstgras op speel- en trapveldjeIn s-Heer Hendrikskinderen

  s-HEER HENDRIKSKINDEREN - Wethouder Jo-Annes de Bat van de gemeente Goes opent vrijdag het nieuwe kunstgrasveld op het speelveld bij het Plein in `s-Heer Hendrikskinderen.

  OVEZANDE - Op 23 oktober heeft Fred Quatfass, zijn taak als voorzitter (sinds 2009) van de Dorpsraad van Ovezande overgedragen aan mevrouw Loes van Dam. Dit in verband met zijn vertrek uit Zeeland.

  Naast haar taak als waarnemend Secreta-ris neemt zij tijdelijk de rol van Voorzitter van de Stichting Dorpsraad Ovezande op

  zich. Op 19 november houdt de Dorpsraad de Jaarvergadering in het dorpshuis t Tref-punt, Hoofdstraat in Ovezande, aanvang 19 uur. Zij nodigt hierbij inwoners van Ovezande daartoe uit. Het programma van die avond treft u op onze site: dorpskrantovezan-de.nlVoornaamste agendapunten: Landbouw-verkeer door en rond Ovezande, informatie

  de Zeeuwse Gronden, i.v.m. het gereedko-men van de 15 appartementen in de dorps-kern van Ovezande in 2015.

  BestuursverkiezingTevens nodigen wij belangstellenden in Ovezande uit, om zich voor het lidmaat-schap van de dorpsraad op te geven, waar-bij ook de functies van Secretaris (te zijner tijd) en Voorzitter (momenteel) vacant zijn.

  Vertrek voorzitter Dorpsraad Ovezande

  GOES - De stichting Elektro Hyper-sensitiviteit (EHS) houdt zaterdag 1 november een regionale contactmid-dag in Zierikzee. Ook niet-leden zijn welkom.

  Velen weten nog niet dat gezondheids-klachten veroorzaakt kunnen worden door straling van bijvoorbeeld draadloze (DECT) huistelefoons, DECT-babyfoons, zendmas-ten, mobiele telefoons, wifi, hoogspan-ningsmasten en dergelijke. Ze zenden namelijk 24 uur per dag. Diverse klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn, slapeloos-heid of juist heel veel slapen, somberheid,

  pijn in spieren of gewrichten, allergien en dergelijke kunnen een gevolg zijn van straling.De regionale contactmiddag wordt gehou-den van 13.30 tot 16.30 uur in een stra-lingsarme woning in Zierikzee. Deze mid-dag is bedoeld om kennis en ervaringen uit te wisselen. Dit jaar is het thema: leefstijl en voeding. Een meetspecialist is aan-wezig om adviezen te geven. Leden van de stichting EHS hebben gratis toegang. Graag vooraf aanmelden via het aanmel-dingsformulier: www.stichtingehs.nl of [email protected], 0111-415292 / 06-22530210.

  Regionale contactmiddag over straling

  Sticht ing EHS

  VOOR HEt LAAtStE ACtuELE LOKALE NIEuWS KIJK OP WWW.INtERNEtBODE.NL

 • Volgens de gemeente zal het verkeer beter doorstromen zonder stoplicht. Ook wordt het veiliger en er worden kosten bespaard. In september is onderzoek gedaan naar het functioneren van het stoplicht. Het was toen uitgeschakeld. Daaruit is gebleken

  dat de wachttijden voor fietsers die de Van de Spiegelstraat oversteken minimaal zijn. Ook het autoverkeer uit de Zonnebloem-straat hoeft niet lang te wachten. Verder stroomt het verkeer op de Van de Spiegel-straat prima door.

  De gemeente neemt enkele maatregelen op het kruispunt: de voorsorteervakken verdwijnen en er wordt een gefaseerde oversteek gemaakt, zodat fietsers en voet-gangers de Van de Spiegelstraat in twee keer kunnen oversteken.

  Stoplicht Van de Spiegelstraat wegBeter voor doorstroming, vei l iger en goedkoper

  GOES - Het stoplicht op het kruispunt van de Van de Spiegelstraat en Zonnebloemstraat in Goes gaat weg. Vanaf volgende week staat het al op knipperen. De gemeente Goes zegt dat het stoplicht op deze locatie niet meer nodig is.

  GOES - Mensen met een laag inkomen in de gemeente Goes kunnen aanspraak maken op extra geld. Informatie over de koopkrachtregeling is te vinden op www.goes.nl.

  Het gaat om de groep mensen die onder 110 procent van de bij-standsnorm zit. Zij krijgen eenmalig extra geld: 100 euro voor een echtpaar, 90

  euro voor een alleenstaande ouder en 70 euro voor een alleen-staande. Het maakt niet uit welk soort inkomen iemand heeft. Zowel werkenden als zelfstandigen als mensen met een uitkering hebben recht op de extra bijdrage. Mensen met een studiefinanciering niet. Op de website www.laaginkomen.nl staat een test om te kijken wie in aanmerking komt voor de eenmalige bijdrage.

  Extra geld voor mensen met een laag inkomen

  Het project biedt met vrijwilligers steun aan een groeiende groep clinten. Het is n van de meest succesvolle projecten van Humanitas Zeeland en heeft de laat-ste jaren een flinke groei doorgemaakt. Thuisadministratie helpt mensen die moeite hebben hun administratie te orga-niseren.

  Vrijwilligers van Humanitas Zeeland hel-pen om systeem aan te brengen in de papierwinkel, de financile administratie weer op orde te brengen en opnieuw het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven te vinden. Na een jaar kunnen clinten weer zelf-

  standig hun financile huishouding voeren. Hierdoor worden problemen of het te groot worden hiervan voorkomen. In Zeeland zijn in totaal 70 vrijwilligers actief die op dit moment 235 mensen helpen bij het op orde brengen van hun administratie. De vrijwillige cordinator moet het leuk vinden het project in goede banen te lei-den.

  Meer informatie over het project is te vinden op www.humanitaszeeland.nl. Ge-interesseerden kunnen ook contact opne-men met Tonny Lamper van Humanitas via 0113-231422 (na 18.00 uur) of [email protected].

  Humanitas zoekt cordinatorVoor project thuisadministrat ie

  GOES - Het project thuisadministratie van Humanitas Zeeland zoekt ver-sterking in de persoon van een cordinator thuisadministratie voor de Be-velanden.

  AgendaGoes

  Datum Activiteit

  30 oktober Wethoudersspreekuur voor inwoners en ondernemers, zie www.goes.nl/spreekuur 18.30 19.30 uur Stadskantoor30 oktober Hamerraad en Commissie zie voor

  agenda www.goes.nl > Bestuur en Organisatie > Vergaderschema

  19.30 uur Stadskantoor

  Bekendmakingen GoesInformatiepagina woensdag 29 oktober 2014

  www.goes.nl>Inwoner>Nieuws/Actueel>Info Goes

  StadskantoorM.A. de Ruijterlaan 24461 GE Goes

  PostadresPostbus 21184460 MC GoesT 14 0113E [email protected] I www.goes.nl

  Openingstijden afdeling Publiekszakenma t/m vr 09.00 - 12.30 uur do-avond 17.00 - 20.00 uurza 10.00 - 12.00 uur

  Op maandag- t/m donderdagmiddag kunt u alleen na telefonische afspraak geholpen worden. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten.

  Openingstijden afdelingen Activering & Inkomensvoorziening en Zorgma t/m vr 09.00 - 12.30 uur

  Calamiteitentel. (0113) 249 770In noodgevallen buiten kantooruren: 06 5329 8141

  www.goes.nl

  6 november Behandeling door de Gemeente-raad van de begroting 2013

  14.30 uur Stadskantoor10 november Mantelzorgers worden in het zonnetje gezet op de Dag van de Mantelzorg. Meer info: www.goes.nl/ dagvandemantelzorg

  Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl

  Geen collegespreekuur

  Op donderdag 6 november vervalt het col-legespreekuur. Het eerstvolgende spreekuur is donderdag 13 november om 18.30 uur.

  Verlenging bestemmingsplan Streekziekenhuis

  Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 3.1 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 16 oktober 2014 heeft besloten om de werkingsduur van het bestemmingsplan Streekziekenhuis te verlengen met 10 jaar. Het raadsbesluit ligt vanaf 30 oktober 2014 zes weken ter inzage. Het raadsbesluit is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.06640000VLBPCPBG11 en tevens beschikbaar via www.goes.nl/bestemmingsplan-nen.

  Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzie-ningen-rechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA in Breda.

  Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

  Datum Zaaknummer Locatie Omschrijvingverzending27-10-2014 OOW-2014-544 Oostsingel 60b te Goes het plaatsen van een puincontainer

  van 27 oktober t/m 9 november 201427-10-2014 OOW-2014-552 Scheldestraat 83 te Goes het plaatsen van een container van

  27 t/m 31 oktober 201427-10-2014 STP-2014-542 Grote Markt te Goes standplaats voor oliebollenkraam

  van 1 december t/m 31 december 201427-10-2014 STP-2014-553 t Beest aan de voor het plaatsen van een varken Beestenmarkt 3 te Goes aan het spit op 8 november 201427-10-2014 STP-2014-539 De Spinne te Goes standplaats De Spinne voor een

  plantjesmarkt van 9 t/m 12 april 201527-10-2014 MUIT-2014-551 Karrelanden 15 te Goes melding uitrit

  Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

  Datum Zaaknummer Locatie Omschrijvingverzending22-10-2014 EVG-2014-508 Singelstraat te Goes een evenementenvergunning voor

  Pop - Up kersteditie op 20 december 201421-10-2014 EVG-2014-521 Manneeweg 7 te Kloetinge een evenementenvergunning kerstfair ten behoeve Stichting

  Jayden op 12 en 13 december 201421-10-2014 EVG-2014-503 Weeshuisplein en een evenementenvergunning voor Singelstraat te Goes Goes Winterstad kerstmarkt op het

  Weeshuisplein en op een deel van de Singelstraat op

  6 december 2014

  Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemees-ter/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

  Inzage van verleende vergunningen en ontheffingenNa een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

  Aanvragen omgevingsvergunning

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergun-ning hebben ontvangen:

  Datum Zaaknummer Locatie Omschrijvingontvangst20-10-2014 OMG-2014-0481 De Spinne te Goes het aanleggen van parkeerterrein

  De Spinne23-10-2014 OMG-2014-0486 Joannes Antonides van der het wijzigen van de reclame Goeskade 65 te Goes 23-10-2014 OMG-2014-0485 Oosthavendijk 17A te het bouwen van een opbouw op Wilhelminadorp bestaande garage22-10-2014 OMG-2014-0484 Volkerstraat 3 te Goes het plaatsen van tijdelijke units De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

  Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan Kavel Blokpoel, s-Heer Hendrikskinderendijk/Westerstraat te Goes Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 2.12 en paragraaf 3.3 van de Wet alge-mene bepalingen omgevingsrecht, bekend dat de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning s-Heer Hendrikskinderendijk/Westerstraat te Goes met ingang van 30 oktober 2014 zes weken ter inzage ligt. De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn digitaal te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVGW02 en tevens beschikbaar via www.goes.nl/bestemmingsplannen. De ontwerpbeschikking heeft betrekking op de bouw van een woning met schuur aan de s-Heer Hendrikskinderendijk/Westerstraat te Goes.

  Gedurende de genoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent de ont-werpbeschikking kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken met dhr. M. Jonker via 0113- 249 682 of [email protected].

 • PAGINA 10

  DOOR BRITTA JANSSEN

  Bij de foto-expositie kunnen bezoekers on-der meer afbeeldingen van torpedos, zee-mijnen, duikboten en zeppelins bekijken, maar ook de loopgravenoorlog met gifgas en vlammenwerpers komt aan bod. De foto bij dit artikel hoort ook bij de tentoonstel-ling. Dit Aapje Torpedo was de mascotte van de zeesoldaten van het Marinekorps Flandern, onderdeel van de Duitse Kaiser-liche Marine tijdens de Eerste Wereldoor-log. Het aapje draagt een matrozenmuts met het opschrift Torpedo en een jasje dat onderdeel uitmaakt van het parade-uniform van Duitse zeesoldaten en ook wel Affenjacke werd genoemd. Sommige Duit-se matrozen hadden volgens het Zeeuws Archief een aapje als pluche knuffel.Vanuit West-Vlaanderen bestookte het Marinekorps Flandern de geallieerden. Torpedos werden voor het eerst afge-vuurd van onderzeeboten en vliegtuigen, aldus het archief. De duikboten waren lange tijd Duitslands troef: maar liefst

  7545 schepen, waarvan 179 Nederlandse, gingen naar de haaien.

  OorlogstoerismeHet Zeeuws Archief beheert de fotocol-lectie van Arend Mijs. Hij verzamelde (propaganda)fotos die militairen van het Marinekorps Flandern maakten. Zij waren gelegerd aan de kust in Vlaanderen en be-schikten over de modernste wapens, zoals torpedobootjagers, zeemijnen, vliegtuigen, vliegtuigbommen, gifgas en vlammenwer-pers. Het is moeilijk voor te stellen, maar nog tijdens de oorlog kwamen Nederland-se toeristen naar de grens in Zeeuws-Vlaanderen om iets van de oorlog te zien. Na de Duitse overgave kwam het oorlogs-toerisme goed op gang. Onder de toeristen waren notaris Arend Mijs en zijn gezin uit Oostburg. Mijs was ook viceconsul voor Belgi in Oostburg. Mogelijk kon hij in die functie gemakkelijker fotos verwerven.

  DatabaseDe jaarlijkse open dag is de enige dag

  waarop bezoekers met een gids de onder-grondse depots van het Zeeuws Archief kunnen bezoeken. In de depots is een se-lectie van archiefstukken over de Eerste Wereldoorlog te zien. Aan bod komen de oorlog te land, ter zee en in de lucht, de Belgische vluchtelingen in Zeeland, de gevolgen van de oorlog voor de Zeeuwen en de anti-annexatiebeweging die de be-volking opriep te protesteren tegen de Bel-gische plannen om Zeeuws-Vlaanderen te annexeren.Het programma van de open dag biedt bijvoorbeeld ook een workshop over het vinden van Belgische vluchtelingen in Zeeland in de database Zeeuwen Gezocht. Zeeland werd overspoeld met vluchte-lingen uit Belgi. Bijna 100.000 mensen zochten vanaf oktober 1914 in Zeeland hun toevlucht. Een groot deel ging spoedig te-rug, anderen bleven langer en sommigen reisden naar Engeland. Hoe zijn deze oorlogsslachtoffers in de archieven terug te vinden? De Zeeuwse archiefinstellingen werkten samen aan een vluchtelingendatabase. Fred van de Kieboom en Leo Hollestelle, archivarissen van respectievelijk het Gemeentearchief Tholen en het Zeeuws Archief, vertel-len over de aanleiding en de gevolgen van deze vluchtelingenstroom en over de unieke database.

  LezingOp de open dag verzorgt Ad van Liempt, bedenker van het televisieprogramma An-dere Tijden, de lezing Het verleden is een vreemd land. Deze uitdrukking, gebaseerd op de uitspraak van L.P. Hartley The past is a foreign country: they do things dif-ferently there, gebruikt Van Liempt om uit te leggen dat je geschiedenis moet be-kijken door de ogen van toen, ook al is dat niet altijd makkelijk. Van Liempt was onder meer hoofdredacteur van NOVA en chef geschiedenis bij de NPS. Hij publiceerde verschillende bestsellers over de Tweede Wereldoorlog. Toegang tot de lezing kost vijf euro.

  Meer informatieKijk voor meer informatie op www.zeeuwsarchief.nl.

  Expo zeldzame oorlogsfotos in Zeeuws Archief

  Voor het eerst te z ien bi j open dag op 1 november

  Bron: Aapje Torpedo, mascotte zeesoldaten Duitse Marinekorps Flandern tijdens Eerste Wereldoorlog (1914-1918), Zeeuws Archief - Verzameling A. Mijs, toegang 643.

  MIDDELBURG - Het Zeeuws Archief in Middelburg is in het bezit gekomen van een zeldzame fotocollectie over de Eerste Wereldoorlog. De verzameling bestaat uit 386 fotos van het Duitse Marinekorps Flandern en is bij elkaar gebracht door de Zeeuws-Vlaamse notaris en viceconsul van Belgi, Arend Mijs . Hij leefde van 1866 tot 1934. De oorlogsfotos zijn samen met andere archiefstukken over de oorlog van 1914 tot 1918 gratis te bezichtigen tijdens de Dag van het Zeeuws Archief, aanstaande zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

  GOES - U hebt de zorg voor n of meerdere kinderen in de leeftijd van 16-20 jaar. Op deze leeftijd zit-ten jongeren vaak midden in het uit-gaansleven en mogelijk gaan zij ook experimenteren met wiet en/of hasj. Als ouder heb je niet langer meer het zicht op wat ze doen en waar ze naar toe gaan. Toch draag je als ouder ver-antwoording en wil je dat je kind ge-zonde en veilige keuzes maakt in zijn of haar leven.

  Indigo Preventie en Stichting Maatschap-pelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) organiseren samen met de cof-feeshops Highlife en Aarden op maan-dag 10 november in Goes een avond om u van meer kennis te voorzien. Er wordt uitgelegd wat wiet en hasj nu eigenlijk is, wat de risicos zijn en hoe u dit kunt signaleren bij jongeren. Daarnaast wordt er verteld hoe er contact wordt ge-maakt met uw jongeren door de jeugd- en jongerenwerkers die actief zijn binnen de gemeente Goes en hoe het gedoogbeleid werkt in Nederland. Dit is uw kans om een keer in een coffee-shop te gaan kijken en te zien hoe het hier in zijn werk gaat. Tijdens de avond zullen verschillende or-

  ganisaties, zoals Politie, SMWO, een erva-ringsdeskundige, de coffeeshops en Indigo Preventie u informeren over alles wat met jongeren, wiet en hasj en de coffeeshops te maken heeft. Op deze avond heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen aan deskundigen en onderling mogelijke erva-ringen uit te wisselen.De avond wordt gestart in Plan B, Grote Markt 7, Goes. Om 19.00 uur zal u wor-den ontvangen met koffie en thee. Om 19.15 uur gaat de avond van start. Na een welkom en een toelichting over de avond gaan we in groepen langs de verschillende coffeeshops waar de workshops worden aangeboden. We sluiten de avond weer af tussen 21.30 en 22.00 uur. U kunt zich aanmelden bij Indigo Preventie via [email protected] of telefo-nisch bij Indigo Preventie via 0113-246060 of Rob Verschoor 06-20238191. Er kunnen maximaal 75 ouders deelnemen. Deel-name is gratis. Het volledige programma krijgt u na aanmelding per e-mail toege-stuurd.

  In de gemeente Goes kunt u makkelijk parkeren in de omgeving van het centrum. Raadpleeg parkeervoorzieningen op de website www.goes.nl en klik op bezoe-kers.

  Coffeeshopstapavond voor ouders

  KORTGENE - Afgelopen zondag 26 ok-tober viste de HSV Kortgene een com-petitiewedstrijd aan de Schapendijk te Colijnsplaat.

  Het was heerlijk weer en de vis zorgde ook voor een leuke wedstrijd. De vijftien vis-sers vingen bij elkaar 44 vissen. De totale lengte bedroeg 8,20 meter. De grootste vis was voor Ron Verburg. Ron ving een fraaie bot van 36 centimeter. Met het invallen van het donker werden er kleine wijtingen gevangen.

  De winnaar was Leendert de Kam. Leen-dert is een gelegenheidsvisser en eindigt bij die gelegenheden vaak hoog in de uit-slag.

  De uitslag1. Leendert de Kam, 121 cm, 6 vissenL 2. Dies Slabbekoorn, 117 cm, 7 vissen; 3. Ingrid Maranus, 81 cm, 5 vissen, Beste Dame; 3. John Lohnstein, 81 cm, 4 vissen; 5. Leuny Slabbekoorn, 80 cm, 4 vissen, Tweede Dame; 6. Ron Lohnstein, 72 cm, 3 vissen; 7. Ron Verburg, 56 cm, 2 vissen.

  HSV Kortgene vist aan de Schapendijk te Colijnsplaat

  Programma 1 november14.30u Bevelanders 1-Spui 114.30u Bevelanders 3-VCK 511.15u Bevelanders C1-Zeelandia Mburg C310.00u Bevelanders D1-Veere D110.00u Bevelanders E2G-Zeelandia Mburg E709.00u Bevelanders F1G-Zeelandia Mburg

  F215.00u Kloetinge 4-Bevelanders 214.45u Zeelandia Mburg MB1-Bevelan-ders MB111.30u Duiveland/sknwk B1-Bevelanders B109.30u Yerseke MD1-Bevelanders MD109.00u RCS F5-Bevelanders F2G

  vv Bevelanders

  Uitgeverij De Bode BV, Keizerstraat 3a Goes, tel. (0118) 617661, www.internetbode.nl

  Is uw bedrijf goed vindbaar op in-ternet? Wist u dat 43% van alle Google zoekopdrachten lokaal ge-richt zijn? Dan is het als onderne-mer van groot belang dat uw onder-neming uitstekend gevonden wordt via Google. U hoeft geen kostbaar internetbureau in te schakelen om dit voor u te regelen, u kunt name-lijk zelf een uitstekende basis leg-gen voor goede vindbaarheid op internet. Maar wie maakt u hierin wegwijs en geeft u praktische in-formatie hoe u dit zelf kan verzor-gen?

  Na een geslaagde cursus Facebook voor ondernemers start Uitgeverij de Bode nu met een cursus Mijn Bedrijf op Google. We zoeken immers allemaal op Google als we een tuinman, een loodgieter of een verzekeringsagent nodig hebben. Maar, hoe zorg je er voor dat de mensen jou als eerste vinden?

  Tijdens een praktische cursus maken wij u wegwijs in verschillende facetten die Google te bieden heeft. Wist u bij-voorbeeld dat u via een Google bedrijfs- profiel lokaal gevonden kunt worden? En wist u dat klanten via Google Maps een virtuele rondleiding kunnen volgen door uw zaak? Het kan allemaal, u hoeft alleen maar te leren hoe het moet.Via de cursus Mijn Bedrijf op Google zet u uw bedrijf letterlijk en figuurlijk goed op de kaart. In juni van dit jaar in-troduceerde Google: Mijn Bedrijf. Een portaal waar u alles kunt regelen dat uw bedrijf nodig heeft om als beste uit de zoekresultaten te komen. Naast een zoekmachine heeft Google nog veel meer te bieden, denk aan Google+, Google Maps en Google Insights.

  Praktische werkwijzeOnder begeleiding van een ervaren expert leert u de praktische kant van Google kennen. Onze expert geeft

  nuttige tips hoe u professioneel om kunt gaat met Google en hoe u daar-mee optimaal gebruik maakt van alle mogelijkheden die het internet u te bieden heeft. Na een kort bondig the-oriegedeelte gaat u zelf aan de slag en als u de cursus verlaat heeft u een vol-ledig ingericht Google-bedrijfsprofiel en wordt uw onderneming door Google perfect weergegeven tussen de zoekre-sultaten.

  Praktische gegevensCursus: Mijn Bedrijf op GoogleLocatie: Keizerstraat 3a in GoesDatum: 11 of 13 november 2014Tijdstip: 18:30 tot 21:30 uurDocent: Koen EmmersInschrijven: internetbode.nl/mijnbedrijfMaximaal 8 personen per cursus.

  Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Koen Emmers of Marco van der Velden.

  Wilt u ook gevonden worden op internet?

  Koen Emmers. FOTO DE BODE

  BEDRIJVIG NIEUWS- ADVERTORIAL -

 • Voordelige bloemen

  0.79v van 1.25

  0.69v van 0.99

  0.89v n voor

  14%goedkope

  r

  37%goedkope

  r

  30%goedkope

  r

  3.39

  speciale aanbieding

  1.59

  speciale aanbieding

  4.492.19

  volgens VARA Kassa**

  VOOR HUISMERKENvolgens de Consum

  entenbond*

  1.19v van 1.39

  1.29v van 1.39

  1.29v van 1.39

  www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  PRIJSVERLAGINGEN

  Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

  VOORDEELVOORDEELVOORDEELWEEKEND

  Lengte 40 cm, 22 stelen of lengte 50 cm, 12 stelen.

  Rozen**

  Pompoen* 250 gHokkaido, per stuk

  Snoep-tomaatjes*

  4 STUKS

  Varkenssat*500 g

  Stokbrood*Ca. 400 g

  Boomstammetjes*400 g

  * Bron: Consumentengids april 2014

  * Aanbiedingen geldig vanaf 31 oktober 2014.

  ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014

  ** Geldig t/m zondag 02-11-2014

  Lengte 50 cm, max. 20 stelen.

  Bloemenboeket**

  Reinigingsmelk, oogmake-up remover, of tonic met of zonder alcohol. 250 ml

  Gezichts-reiniging

  75 ml

  Handcrme Q10 2x 100 stuks.

  Watten-schijfjes

  0113 231 055 | 0621 273 077 [email protected]

  GOESwww.bitbybit.nl

  COMPUTEROPLEIDINGENCAD | ADOBE | OFFICE | WEBDESIGN

  VCA cursus Basis en VOL 25 november 2014 8.30 uur start de cursus. Om 16.00 uur het examen.

  Inclusief lunch Locatie Tholen

  VCA basis 175,00

  VCA VOL 195,00 Excl. BTW

  KOZIJNEN | ZONWERING | OVERKAPPINGEN | DAKKAPELLEN

  T 0118 - 441 944 | ascozeeland.nl

  ZONWERINGTopkwaliteit

  met 7 jaar fabrieksgarantieen standaard electronische

  bediening

  met 7 jaar fabrieksgarantieen standaard electronische

  met 7 jaar fabrieksgarantieen standaard electronische

  en standaard electronische LAAGSTE PRIJS G

  ARANTIE!*

  KOM NAAR ONZE SHOWROOM VOOR EEN DEMONSTRATIE!*Vraag naar de voorwaarden.

  Mortiereboulevard 40 | Middelburg | T 0118 - 441 [email protected] | www.ascozeeland.nl

  Financiering mogelijk.

  Dorpsweg 136, 4655 AH de Heen(Steenbergen)

  Op zoek naar echte rust??Chaletparc de Uitwijk heeft het!!! Hier worden luxe vrijstaande Top Totaal chalets geplaatst, nu tot wel 70 m2 vloeroppervlak, welke het gehele jaar door voor recreatieve doeleinden gebruikt mogen worden. Het parc gelegen nabij jachthaven de Schapenput beschikt over ruime landelijk gelegen kavels voorzien van alle comfort (nog enkele kavels bij vijvers beschikbaar). 20 minuten van Rotterdam en 10 min v.a. t Grevelingenstrand. Bezoekadres: Heensedijk 77A

  Meer info: Fam. v. Nieuwenhuyzen +31167-560000 www.de-uitwijk.nl of neem contact op met onze Top Totaal-vertegenwoordigerJ.K. Bekius GSM +31658977991.

  Dorpsweg 136, De Heen, Tel. 0167-560000www.de-uitwijk.nl

  Restaurant geopend: dinsdag t/m zondag v.a. 12.00 uur,maandag gesloten

  Tevens terrein-, keuken- en bedieningsmedewerkers m/v gevraagd

  Tevens heeft onze camping nog enkele seizoensplaatsen beschikbaar!

  OPEN DAG ZONDAG 9 NOVEMBER VAN 13.00 - 16.00 UUR

  GASTELSEWEG / BOSSTRAAT 38, 4704 RL ROOSENDAAL

  HOGE KORTINGENtot wel 70%

  GROTE MAGAZIJN UITVERKOOPDIVERSE Loungesets, Dinnersets, Parasols,

  Gazebos, BBQs en Buitenkeukens, etc.Vrijdag 31 oktober van 10.00 tot 20.00 uur. Zaterdag 1 november

  en zondag 2 november van 10.00 tot 17.00 uur

 • PAGINA 12

  Koor en instrumentaal concert: Zaterdag 1 november wordt in de Maartenskerk van Wemeldinge een koorconcert gegeven, 19.30u. Op zullen treden het Zeeuws Mannen En-semble o.l.v. Mark Christiaanse, het jeugdkoor Jedidjah uit s-Gravenpolder met dirigent Arjan bij de Vaate en de Fluitgroep Chasifja uit Krabbendijke.BAARLANDBingo: Zaterdag 1 november houdt de Dorpsvereniging in het Dorpshuis van Baarland The Cameronian aan de Nieuweweg 4 in Baarland een bingoavond voor leden en niet-leden. Er worden 5 rondes en een super ronde gespeeld. Entree is voor leden gratis. Aanvang 20.00 uur.Zeeuw