SK november 2009

download SK november 2009

of 12

 • date post

  14-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Groninger Studentenkrant november 2009

Transcript of SK november 2009

 • www.studentenkrant.org | jaargang 26 | November 2009 | De enige onafhankelijke studentenkrant van Nederland.

  Opinie pagina 10

  Mark Rutte en Agnes Jongerius over de AOW

  Het Gesprek pagina 8

  Nieuwe burgemeester Peter Rehwinkel

  Test pagina 5

  Alle koffiezaken van Groningen getest

  StudentenkrantGroninger

  Lees deze

  krant of...

 • 2 Groninger Studentenkrant | November 2009

  Column

  Sinds een aantal maanden heb ik een nieuwe man. Nu is dit niet zon groot nieuws maar nieuwe verkering brengt altijd nieuwe ideen met zich mee. Zo leer je elkaar steeds beter ken-nen. Zoals in het donker op de wc zitten terwijl je je tanden poetst wanneer op het zelfde moment je man zich rot schrikt als hij de wc-deur opendoet. Sorry, vrouwen kunnen nu eenmaal meerdere din-gen tegelijk. Zo kwam ik er laatst ook achter dat mannen nog steeds een be-paald beeld hebben van poepende vrouwen. Of eigenlijk zich een be-paald beeld voorhouden. Ze leven in een illusie.

  Laatst deelde ik aan de man mee dat ik lekker gepoept had. Er is toch niks fijner dan dat? De reac-tie die plaatsvond verbaasde mij alom. NEE! galmde door de kamer waar woorden als vlindertjes, geurtjes, kleurtjes, bloemetjes op volgden. Het hield niet op. Blijkbaar was hij nog niet toe aan een poepende vriendin. Nu had ik er het laatst over met mijn genootschap. Dit genoot-schap bestaat uit een aantal da-mes die graag ergens bij wilden horen. Daarom werd dit clubje opgericht. En keer per week ko-men we samen om te eten en te schreeuwen. Over van alles en nog wat. Dus ook over poepen. Nu riep eentje dat poepen een hobby van haar was. Dit ging mij iets te ver maar ik hoorde van een

  ander dat ook bij haar de man al-leen in bloemetjes dacht. En zij hebben al twee jaar of langer. Nu is de vraag waarom. Waarom leven mannen in een il-lusie. Het antwoord is niet ver te zoeken. Vriendinnetjes moeten lekker ruiken en het beeld van vriendinnetjes en poep overdon-dert dit beeld enorm. Maar man-nen moeten ook lekker ruiken. Alleen wat wordt onder lekker verstaan? Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen een bepaalde voorkeur hebben voor het zweet van een man. De geur van zweet bepaalde de mate van aantrekkingskracht. Als ik aan mezelf denk dan vind

  ik het heerlijk om aan mijn man te ruiken. Zowel als hij naar Cha-nel ruikt als naar zweet. Een poe-pende man is voor mij dan ook niet zon probleem. Voor mannen zijn poepende vrouwen dus wel een probleem. Nu zouden ze eens onderzoek moeten doen naar het verband tussen de geur van poep en aantrekkingskracht. De hoofdvraag is of de illusie in stand moet worden gehouden. Ik denk het wel. Het is een traditi-onele man-vrouwverhouding die zijn herkomst vindt in de theo-rie van de overleving en voort-planting. Zolang de vrouw lekker ruikt, wil de man seks. En goede seks, ook voor de vrouw. Vooral voor de vrouw, omdat ze zo lek-ker ruikt. Zolang er seks is komen er kinderen, en zolang er kinde-ren komen is er leven. Heel simpel.

  Vrouwen poepen niet

  LIESBETH KAUW

  Een groep van zes hbo-studenten gaan twee we-ken lang op groene scooters door China om aan-dacht te genereren voor duurzaamheid in China.

  Duizend kilometer zullen ze afleggen op elektrische scooters die niet harder gaan dan 35 kilometer per uur. Ze hebben ook twee Chinese buddies bij zich omdat niet iedereen Engels spreekt in de binnenlan-den van China. De zes studenten zullen met hulp van hun Chinese tolken tips geven over duurzaam-heid langs hun lange route. De groep van zes studen-ten International Communication is samengesteld uit verschillende nationaliteiten. De twee studenten waar de SK mee spreekt komen uit Duitsland.

  Het project maakt deel uit van het grotere Chinalize (spreek uit als: Tjijnalijs) project waarbij hbo-stu-

  denten onderzoek doen voor Nederlandse en Chine-se bedrijven. De gemene deler is dat alle subprojec-ten "groen" zijn. In China valt op dat vlak nog veel te bereiken. Op het gebied van elektrische scooters gaat het dan toevallig wel erg goed. Volgens de pro-jectdeelnemers zijn al ongeveer 50% van alle scoo-ters "groen". Die stroom wordt vervolgens dan wel opgewekt in de meest aftandse kolencentrales die mussen tot 40 kilometer in de omgeving dood uit de lucht laten vallen. Maar alle begin is moeilijk.

  De groep wordt tijdens hun duizend kilometer lange tocht door China gevolgd door een televisieploeg die een documentaire over ze maakt. 30 Oktober ver-trekken de studenten vanuit Tianjin.

  Randy Martens

  HBOers maken duizend kilometer lange tocht door China

  advertentie

  Te Koop:Klassieke TrouwjurkGoed onderhouden

  Tel: 06-38549741

  advertentie

  OP DE COVER:Keihard gestolen.

  Een remake van de wereldberoem-de cover van de National Lam-poon van januari 1973. Deze co-ver werd in 2005 gekozen tot de op zes na beste magazine-cover van de laatste 40 jaar.

  PostElke maand worden we op de redactie van de Groninger Stu-dentenkrant overspoeld met ver-zoeken en vragen over veel ver-schillende onderwerpen.

  Hieronder een bijeenraapsel van hetgeen afgelopen maand op de al dan niet electronische deurmat plofte.

  Wil jij je naam volgende maand op deze pagina. Schrijf iets dat de moeite waard is voor eenbevol-kingsgroep die groter is dan mijn ouders naar hoofdredactie@stu-dentenkrant.org of schrijf naar:Groninger Studentenkrantt.a.v. de hoofdredactieSt. Walburgstraat 22C

  Beste Redactie,

  Mag ik misschien komen kijken hoe de krant gemaakt word? Ik ben zeer genteresseerd in kran-ten. Ook haal ik elke maand oud-papier op voor mijn scoutingver-eniging.

  Groetjes Bertine

  Lieve Bertine,

  Het is net als met worst, je wilt niet weten hoe het gemaakt wordt.

  Geachte redactie,

  ik las jullie krant in de leesmap bij ons op de wc. Terwijl de bi-det zijn dankbare werk deed re-aliseerde ik mij dat jullie verder pluriforme tijdschrift nog pozie mist. Ik heb de ganzenveer gepakt om jullie blad te verrijken.

  Binnen was ze mooiIn de schemer van de Blauwewas ze als een schone engelIn het neon van de Hasrethoort ze meer thuis in een kennel

  Hoogachtend,Gideon

  Beste Gideon,

  We hebben iemand uit de redactie gevonden die niet alleen een rijm-woord op salonfhig kon bedenken, maar ook een potische reactie wist te verzinnen.

  PretentieusIn het duister van je kamerwas je gedicht nog Crme brle-igIn de inkt van de Studentenkrantis het hoogstens salonfhig

  Laten we hopen dat dit niet tot een polemiek leidt.

  Redactie,

  Ik heb een column geschreven die ik jullie niet wilde onthouden. Deze mogen jullie plaatsen in ruil voor een vergoeding van 50,-

  Groeten Job(Naam gefingeerd, echte naam

  bekend bij de redactie)

  Beste Job,

  Wij maken graag gebruik van je aanbod. Je kunt het bedrag over-schrijven naar bankrekeningnum-mer 32.51.07.351. Wij behouden ons het recht voor je column te weigeren als deze niet aan onze kwaliteitseisen voldoet.

 • 3Groninger Studentenkrant | November 2009

  www.foksuk.nl

  advertentie

  Zon beetje rond deze tijd zie je veel studentbestuur-dertjes fysiek aftakelen. Dat heeft te maken met de constitutieborrels. De constitutieborrel is een feno-meen. Veel mensen weten er niet meer van dan dat het iets met gratis zuipen is. Hieronder alles wat je moet weten om er niet als een enorme feut op te ko-men dagen als je voor het eerst gaat.

  FeliciterenDit is de kern van de zaak: wanneer een vereniging weer een nieuw bestuur heeft wordt een borrel georganiseerd om ze te presenteren aan de wereld. Beter gezegd, het we-reldje. Het bestuur staat vaak op een vaste plek ergens achterin en alle bezoekende besturen komen dan n voor n, een kort praatje maken met alle nodige felicitaties. Sommige verenigingen nodigen alleen verwante besturen uit. Andere, meer aandachtsgeile verenigingen nodigen al-les uit wat los en vast zit. Het gaat nog steeds zoals op de basisschool: Als jij mij voor je feestje uitnodigt mag je op het mijne komen. Hoe meer mensen op je feestje hoe beter natuurlijk. Als bestuurslid van een grote vereniging mag je gemiddeld iets van 120 borrels aflopen op jaarbasis.

  Flessen wijnVan de bezoekende besturen wordt natuurlijk wel een presentje verwacht. Dit is in 98,4 % van de tijd een fles wijn. Na een borrel gaan de ontvangen flessen wijn bij de meeste verenigingen in de kast om op de volgende consti-tutieborrel van andere besturen weer uit te worden gezet in de kringloop. De meeste flessen wijn gaan rond totdat ze zuur als azijn zijn. Er worden ook wel ludieke cadeaus gegeven. Zo hebben de Christelijke verenigingen wel eens gieters cadeau gedaan met het commentaar dat Gods wa-ter over Gods akker moet vloeien. Bernlef geeft meestal een fles Sonnema cadeau. Bij borrel van de SOG of idem ge-ven de vice-voorzitters elkaar altijd een pak Jus dOrange die dan weggeadt moet worden.

  TraditiesEr wordt al geconstitutieborreld sinds de dagen van het klassieke Griekenland. In de tussentijd zijn er talloze tra-dities ontstaan. De meest zichbare (en hoorbare) is de pe-del. De pedel kondigt het volgende bestuur aan. Hij slaat dan met een soort staf op de grond om vervolgens te brul-len: Daaaames en hren. Het is mij een eer en een waar genoegen om aan u aan te mogen kondigen [het zoveelste bestuur] van [een of ander vereniging]. Hij?, hoor ik fe-ministen al denken, want zo zijn ze. Pedellen zijn altijd mannen. Een mannelijke basstem is ook wel een vereiste om iets van 30 maal over een menigte van dronken studen-

  ten uit te komen. Vrouwen worden uitgenodigd om het te proberen, een garantie om binnen n avond een stem te kweken als een krassende grammofoonplaat. Iets waar de gemiddelde Albertusdame vier jaar over doet.

  Dan heb je ook nog het gebruik om het gastenboek of de stok van de Pedel te brassen. Dat betekent gewoo