Bijeenkomst 4 november 2009

of 34 /34
Manifest-bijeenkomst 4 november 2009

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Bijeenkomst 4 november 2009

 • 1. Manifest-bijeenkomst 4 november 2009

2. Welkom!

 • Dagprogramma
  • Huishoudelijk
  • Intro De Kamers
  • Plakken voor Duurzaamheid
  • Terugblik en Vooruitkijken
  • Intro Manifest
  • Workshops Manifest
  • Debat
  • Terugkoppeling
  • Borrel

3. Huishoudelijk

 • Er wordt gefilmd!

4. 5. Plakken voor Duurzaamheid

 • Vele inzendingen
 • Zware jury-overleggen
 • En de winnaar is

6. Terugblik:Intervisie

 • Deelnemers zeer positief!
 • Groepen willen graag bij elkaar blijven
 • Groepen willen meer sessies per jaar

7. Terugblik:Intervisie Wist je dat:

 • Er groepen zijn die informele excursies regelen?
 • Er groepen zijn die gaan eten met elkaar?
 • Er groepen zijn die ook contact met elkaar hebben buiten de intervisie om?
 • De intervisies veel input leveren voor de CorpoClub in het algemeen?

8. Terug- en vooruit blik : 2010

 • Meer ruimte voordiscussie
 • Meer ruimte voornetwerken
 • Meeractieve inbrengvan de CorpoClubers zelf!
 • Minder talking heads

9. Vooruit blik

 • Van drie naarvier intervisie -bijeenkomsten
 • Van vier naardrie integralebijeenkomsten
 • Geen expertmeeting, maar plenaire themabijeenkomsten
 • HetManifestzal leidend zijn volgend jaar
 • Meer infovolgt: jaarprogramma, inhoud, etc
 • Mensen gaan onsverlaten

10. HetManifest

 • Verbazingenover de sector
 • Overhandigenaan de sector zelf
 • Op3 december(=eindejaarsbijeenkomst):overhandigen aanMarc Calon
 • Gebaseerd opvijf pijlers
 • Opgesteld door deCorpoClub-leden zlf(Anne, Astrid, Emy, Jouri, Kyra en Pepijn)

manifest 11. HetManifest

 • 2 xkorteworkshops
 • Inputvandeskundigen:
 • Aedes en Atriv
 • Onder leiding vanCC-leden:
 • Anne, Astrid, Emy, Kyra en Pepijn
 • Vandaag:uitwerken pijlers

manifest vandaag 12. DePijlers +vertegenwoordigers manifest

 • Cultuur:Zakelijkheid - Astrid
 • ImagoenReputatie- Emy
 • Leiderschap- Anne
 • Woningmarkt- Kyra
 • Missievan de Corporatie - Pepijn

13. Cultuur:Zakelijkheid Of liever gezegd: Hetontbreken van zakelijkheid! manifest 14. Imago enReputatie van Corporaties manifest 15. Leiderschap manifest 16. Leiderschap manifest Geen/slapleiderschap 17. Leiderschap manifest Geenpersoonlijk risico 18. Leiderschap manifest Zelfgenoegzaamheid 19. Leiderschap manifest Toekomst?? 20. Leiderschap manifest Horen, Zien en Zwijgen.. 21. Woningmarkt manifest Wat heeft de woningmarktnodig ? Wat gaan wijdoen? bewegingde; v -en; -ginkje 1 verandering van plaats: in ~ komen 2 massale actie, het streven ve groep of politieke partij: deCorpo Club ~ 3 aandrang: iets uit eigen ~ doen 22. Missievan de Corporatie manifest 23. 24. DeWorkshops

 • 2 van de 5 pijlerskiezen
 • Goedverdelen !
 • 2 x45 minuten !

manifest

 • Om16:00 uurterug in de Theaterkamer!

25. DeWorkshops manifest Eetkamer Janvan Vucht(Atriv) PepijnBoekhorst Missievan de corporatie Theaterkamer Mauricev Noordenne(Atriv) KyraGeertsema Woningmarkt Boven-eetkamer DaanDorr(Atriv) AnneVisscher Leiderschap Theaterkamer MartineLaene(Aedes) EmyPullens ImagoenReputatie Huiskamer Martijnde Loor(Atriv) AstridHaast Zakelijkheid (cultuur) 26. Lager huis manifest

 • 5stellingen n.a.v. workshops
 • Vroftgen
 • 10 minutenper debat
 • Inleidingdoor workshop-begeleider

27. StellingCultuur/ Zakelijkheid manifest Om zorgzaam te kunnen blijven, moet je een stuk zakelijker worden! Belonen van creativiteit maakt corporaties pas cht zakelijk!! 28. StellingImago en Reputatie manifest Negatieve publiciteit is terecht!: Het is goed als corporaties over 10 jaar commercile vastgoedpartijen zijn!! Geen overheidsbemoeienis 29. StellingLeiderschap manifest Een goede directeur houdt zich niet met de werkvloer bezig, maar met een goede visie : Martien Kromwijk (Woonbron) is de beste corporatie-directeur van 2009 als echte maatschappelijk ondernemer!! 30. StellingWoningmarkt manifest Alleen de echte vraag wordt achterhaald door achter de voordeur te komen! Pas daar je aanbod op aan! 31. StellingMissievan de Corporatie manifest De ideale corporatie heft zichzelf op nadat het maatschappelijk belang is geborgd in een wijk-co-operatie!: De ideale corporatie zorgt voor kwaliteit van wonen en leven in gebieden en projecten waar we verschil maken!! 32. Vervolg

 • Besprekenconcept met CorpoClub-delegatie
 • 3 december:Manifest definitief!
 • Volgend jaar :Corpo Club zet zich in voor Manifest
 • MonterenFilm
 • Uitwerkenvan deze bijeenkomst

manifest 33. Vervolg

 • InvullenManifest-kaart

manifest

 • Input wordt gebruikt voor Manifest

34. Borrel! Tot3 december !! Dank voor jullie medewerking en enthousiasme!! Ajb invullen manifest kaart + evaluatieformulier