Bijeenkomst 4 november 2009

34
Manifest-bijeenkomst 4 november 2009

description

 

Transcript of Bijeenkomst 4 november 2009

Page 1: Bijeenkomst 4 november 2009

Manifest-bijeenkomst

4 november 2009

Page 2: Bijeenkomst 4 november 2009

Welkom!

Dagprogramma– Huishoudelijk– Intro De Kamers– ‘Plakken voor Duurzaamheid’– Terugblik en Vooruitkijken– Intro Manifest– Workshops Manifest– Debat– Terugkoppeling– Borrel

Page 3: Bijeenkomst 4 november 2009

Huishoudelijk

Er wordt gefilmd!

Page 4: Bijeenkomst 4 november 2009
Page 5: Bijeenkomst 4 november 2009

Plakken voor Duurzaamheid

• Vele inzendingen• Zware jury-overleggen

•En de winnaar is………

Page 6: Bijeenkomst 4 november 2009

Terugblik: Intervisie

• Deelnemers zeer positief!

• Groepen willen graag bij elkaar blijven

• Groepen willen meer sessies per jaar

Page 7: Bijeenkomst 4 november 2009

Terugblik: IntervisieWist je dat:

• Er groepen zijn die ‘informele’ excursies regelen?

• Er groepen zijn die gaan eten met elkaar?• Er groepen zijn die ook contact met elkaar hebben buiten de intervisie

om?

• De intervisies veel input leveren voor de CorpoClub in het algemeen?

Page 8: Bijeenkomst 4 november 2009

Terug- en vooruitblik:2010

• Meer ruimte voor discussie

• Meer ruimte voor netwerken

• Meer actieve inbreng van de CorpoClub’ers zelf!

• Minder ‘talking heads’

Page 9: Bijeenkomst 4 november 2009

Vooruitblik

• Van drie naar vier intervisie-bijeenkomsten

• Van vier naar drie integrale bijeenkomsten

• Geen ‘expertmeeting’, maar plenaire ‘themabijeenkomsten’

• Het Manifest zal leidend zijn volgend jaar

• Meer info volgt: jaarprogramma, inhoud, etc

• Mensen gaan ons verlaten

Page 10: Bijeenkomst 4 november 2009

Het Manifest

• Verbazingen over de sector

• Overhandigen aan de sector zelf

• Op 3 december (=eindejaarsbijeenkomst): overhandigen aan Marc Calon

• Gebaseerd op vijf ‘pijlers’

• Opgesteld door de CorpoClub-leden zèlf (Anne, Astrid, Emy, Jouri, Kyra en Pepijn)

manifest

Page 11: Bijeenkomst 4 november 2009

Het Manifest

• 2 x korte workshops

• Input van deskundigen: Aedes en Atrivé

• Onder leiding van CC-leden: Anne, Astrid, Emy, Kyra en Pepijn

• Vandaag: uitwerken pijlers

manifest

vandaag

Page 12: Bijeenkomst 4 november 2009

De Pijlers + vertegenwoordigers

manifest

• Cultuur: Zakelijkheid - Astrid

• Imago en Reputatie - Emy

• Leiderschap - Anne

• Woningmarkt - Kyra

• Missie van de Corporatie - Pepijn

Page 13: Bijeenkomst 4 november 2009

Cultuur: Zakelijkheid

Of liever gezegd:Of liever gezegd:

Het Het ontbrekenontbreken van van

zakelijkheid!zakelijkheid!

Of liever gezegd:Of liever gezegd:

Het Het ontbrekenontbreken van van

zakelijkheid!zakelijkheid! manifest

Page 14: Bijeenkomst 4 november 2009

Imago en Reputatie van Corporaties

manifest

Page 15: Bijeenkomst 4 november 2009

Leiderschap

manifest

Page 16: Bijeenkomst 4 november 2009

Leiderschap

manifest

Geen/slap leiderschap

Page 17: Bijeenkomst 4 november 2009

Leiderschap

manifest

Geen persoonlijk risico

Page 18: Bijeenkomst 4 november 2009

Leiderschap

manifest

Zelfgenoegzaamheid

Page 19: Bijeenkomst 4 november 2009

Leiderschap

manifest

Toekomst??

Page 20: Bijeenkomst 4 november 2009

Leiderschap

manifest

Horen, Zien en Zwijgen…..

Page 21: Bijeenkomst 4 november 2009

Woningmarkt

manifest

Wat heeft de woningmarkt nodig?

Wat gaan wij doen?

be·we·ging de; v -en; -ginkje 1 verandering van plaats: in ~ komen 2 massale actie, het streven ve groep of politieke partij: de CorpoClub ~ 3 aandrang: iets uit eigen ~ doen

Page 22: Bijeenkomst 4 november 2009

Missie van deCorporatie

manifest

Page 23: Bijeenkomst 4 november 2009
Page 24: Bijeenkomst 4 november 2009

De Workshops

• 2 van de 5 pijlers kiezen

• Goed verdelen!

• 2 x 45 minuten!

manifest

• Om 16:00 uur terug in de Theaterkamer!

Page 25: Bijeenkomst 4 november 2009

De Workshops

manifest

Zakelijkheid (cultuur) Astrid Haast Martijn de Loor (Atrivé) Huiskamer

Imago en Reputatie Emy Pullens Martine Laene (Aedes) Theaterkamer

Leiderschap Anne Visscher Daan Dorr (Atrivé)Boven-

eetkamer

Woningmarkt Kyra Geertsema

Maurice v Noordenne (Atrivé)

Theaterkamer

Missie van de corporatie

Pepijn Boekhorst Jan van Vucht (Atrivé) Eetkamer

Page 26: Bijeenkomst 4 november 2009

Lagerhuis

manifest

• 5 stellingen n.a.v. workshops

• Vóór of tégen• 10 minuten per debat

• Inleiding door workshop- begeleider

Page 27: Bijeenkomst 4 november 2009

Stelling Cultuur/Zakelijkheid

manifest

Om zorgzaam te kunnen blijven, moet je een stuk zakelijker worden!

Belonen van creativiteit maakt corporaties pas écht zakelijk!!

Page 28: Bijeenkomst 4 november 2009

Stelling Imago en Reputatie

manifest

Negatieve publiciteit is terecht!:

Het is goed als corporaties over 10 jaar commerciële vastgoedpartijen zijn!!

Geen overheidsbemoeienis

Page 29: Bijeenkomst 4 november 2009

Stelling Leiderschap

manifest

Een goede directeur houdt zich niet met de

werkvloer bezig, maar met een goede visie:

Martien Kromwijk (Woonbron) is de beste corporatie-directeur van 2009

als echte maatschappelijk ondernemer!!

Page 30: Bijeenkomst 4 november 2009

Stelling Woningmarkt

manifest

Alleen de echte vraag wordt achterhaald door achter de voordeur te komen! Pas daar je

aanbod op aan!

Page 31: Bijeenkomst 4 november 2009

Stelling Missie van de Corporatie

manifest

De ideale corporatie heft zichzelf op nadat het maatschappelijk belang is geborgd in een wijk-

co-operatie!:

De ideale corporatie zorgt voor kwaliteit van wonen en leven in gebieden en projecten waar we

verschil maken!!

Page 32: Bijeenkomst 4 november 2009

Vervolg

• Bespreken concept met CorpoClub-delegatie

• 3 december: Manifest definitief!

• Volgend jaar: CorpoClub zet zich in voor Manifest

• Monteren Film

• Uitwerken van deze bijeenkomst

manifest

Page 33: Bijeenkomst 4 november 2009

Vervolg• Invullen Manifest-kaart

manifest

• Input wordt gebruikt voor Manifest

Page 34: Bijeenkomst 4 november 2009

Borrel!

Tot 3 december!!

Dank voor jullie medewerking en enthousiasme!!

Ajb invullen manifest kaart +

evaluatieformulier