Overheidsmanagement, november 2009

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Overheidsmanagement, november 2009

Transcript of Overheidsmanagement, november 2009

 • 11November 2009

  WWW.OVERHEIDSMANAGEMENT.NL

  Eduard Kerssemakers:Er is zoveel te delenMaatschappelijk ondernemen in een nieuw jasje Wabo als uitdaging voor managementLeren van de WatermonitorAmerikaanse IRS is meest klantgerichtBesturing van ICT-projecten 2.0

  ovm_11_2009_cover.indd Iovm_11_2009_cover.indd I 11/6/2009 3:09:46 PM11/6/2009 3:09:46 PM

 • Het standaardwerk voor de Overheid

  Aanbestedingsrecht voor overheden

  Geheel herziene drukIn deze geheel herziene derde druk wordt op een praktische en overzichtelijke wijze het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht behandeld.

  Inclusief Rechtspraak vanaf 2000 tot medio 2009 Praktische stappenplannen Speciale aandacht voor:

  - aanbestedingsrecht voor nutsbedrijven- aanvechten van besluiten- naleving van aanbestedingsrecht- voorbereiden en uitvoeren van aanbestedingen

  Voor wie?Aanbestedingsrecht voor overheden is geschreven voor juristen en adviseurs van aanbesteders of bedrijven die in de praktijk met het aanbestedingsrecht werken.

  Bestel uw exemplaar op www.boox.nl of vul de bon in.

  Naar een verantwoord aanbestedingsbeleid

  mr. M.J.J.M. Essers

  q Ja, ik wil graag Aanbestedingsrecht voor overheden bestellen.

  Naam: q M q V

  Organisatie:

  Straat: Huisnummer:

  Postcode: Plaats:

  E-mail:

  Factuuradres:

  Straat: Huisnummer:

  Postcode: Plaats:

  Datum: Handtekening:

  U kunt het formulier sturen naar: Reed Business bv, t.a.v. Marketing Overheid,

  Antwoordnummer 11725, 1000 RA Amsterdam

  Reed Business bv, waarvan Reed Business

  Overheid onderdeel is, legt uw klantgegevens

  vast bij het aangaan en de uitvoering van de

  (abonnements)overeenkomst en bijvoorbeeld

  wanneer u in het kader van dienstverlening

  contact heeft met Reed Business bv.

  Uw e-mailadres kan gebruikt worden om u als

  klant te informeren over gelijksoortige producten

  en diensten van Reed Business bv, tenzij u

  expliciet anders heeft aangegeven. Als u geen

  prijs stelt op deze informatie dan kunt u dit

  doorgeven aan: Reed Business bv, t.a.v.

  Adresregistratie, Postbus 808, 7000 AV Doetinchem

  of aangeven bij adresregistratie@reedbusiness.nl.

  Voor meer informatie verwijzen wij u naar het

  Privacy Statement op de website van Reed Business

  bv (www.reedbusiness.nl/privacy).

  #

  ovm_11_2009_cover.indd IIovm_11_2009_cover.indd II 11/6/2009 3:10:07 PM11/6/2009 3:10:07 PM

 • BerichtenRijksoverheid vermindert toezicht op gemeenten en provincies 4 / Kleine(re)gemeenten, laat je horen! 4 / Den Haag biedt beste digitale dienstverlening 5 /Overheid gedoogt ondermaats presteren 5

  InterviewNetwerken zit Eduard Kerssemakers, directeur Middelen van de Gemeente Weert en voorzitter van de FAMO, in het bloed. We hebben met zn allen zo veel kennis waar we allemaal baat bij hebben. Over polderen, meedenken, over de schutting gooien n netwerken.Matthijs Hogendoorn en Ivo Bolluijt

  Column Paul Bordewijk

  Maatschappelijk ondernemen in een nieuw jasje Het Rijk komt met een wetsvoorstel voor de rechtsvorm Maatschappelijke Onderne-ming. Wat is de meerwaarde voor organisaties op het snijvlak van markt en overheid? Robert Schouten

  Wabo als uitdagingPer 1 januari gaat de Wabo in. Daarvoor moet het afhandelingsproces bij gemeen-ten worden aangepast. Medewerkers worden opgeleid en getraind, maar het ma-nagement lijkt hierbij te worden vergeten. Hans van Gurchom

  FAMO-verenigingsnieuws

  Leren van de WatermonitorIn 2005 verscheen de eerste Watermonitor van waterschap Aa en Maas. De web-applicatie rapporteert jaarlijks over de doelstellingen van het waterschap. Wat is de tussenstand?Dennis de Kool

  IRS als toonbeeld van klantgerichtheidDe Amerikaanse belastingdienst IRS scoort een hoge klanttevredenheid onder bur-gers. Daar kan de Nederlandse Belastingdienst nog iets van leren.Maxwell Keyte

  Besturing van ICT-projecten 2.0De Algemene Rekenkamer publiceerde twee rapporten over lessen die kunnen wor-den getrokken uit ICT-projecten bij de overheid. De sleutel voor verbetering zou bij de opdrachtgever liggen. Marcel van Kooten en Lex Boer

  Literatuur buitenland: Publiek Privaat Partnerschap

  4

  6

  13

  14

  18

  22

  24

  29

  33

  40

  InhoudColofonOverheidsmanagement verschijnt 11 keer per jaar en richt zich op de aandachtsgebieden nancin, strategie en bedrijfsvoering, kwaliteit, HRM en ICT binnen de lokale, provinciale en rijksoverheid, en bij ZBOs en waterschappen.Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich gaarne aanbevolen.

  REDACTIERAADJ.P.G. van Dooren (Algemene bestuursdienst), Drs. F.M. Galesloot RA (FAMO), prof. dr. M.P. van der Hoek (Erasmus Universiteit), dr. C.J. Verhoeven (Verhoeven management bv), drs. H.J.W. Verdellen (ConQuaestor Consulting), P.W. Wanrooy MBA (Gemeente Neerijnen), drs. R. Wielinga (Gemeente Deventer).

  REDACTIEMatthijs HogendoornHoofdredacteurTel.: (020) 515 93 18E-mail: matthijs.hogendoorn@reedbusiness.nlIvo BolluijtRedacteurTel.: (020) 515 93 17E-mail: ivo.bolluijt@reedbusiness.nlEveline MulderEindredacteurTel.: (033) 422 00 82E-mail: e.mulder@lvbnetworks.nl UITGAVE VANReed Business bvPostbus 152, 1000 AD AmsterdamFax: (020) 515 91 45Internet: www.overheidsmanagement.nlE-mail: info@overheidsmanagement.nl UITGEVERLudo de BooTel.: (020) 515 91 74E-mail: ludo.de.boo@reedbusiness.nl

  ABONNEMENTENAbonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Opgave via www.overheidsmanagement.nl of bij onze Klantenservice. Bij betalingvia acceptgiro zullen wij een bedrag van 2,50 (incl. btw) aan acceptgiro-kosten in rekening brengen. Abonnementen lopen automatisch door, tenzij uiterlijk 30 dagen voor de vervaldatum bij onze klantenservice wordt opgezegd via telefoonnummer 0314-358358. Kies de optie vraag over het abonnement en vervolgens de optie abonnement opzeggen. Ook voor informatie over uw lopende abonnement kunt u contact opnemen met onze klantenservice:Postbus 808, 7000 AV DOETINCHEMTelefoon: 0314-358358 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).Fax: 0314-349048; e-mail: klantenservice@reedbusiness.nl

  ADVERTENTIESMarc NhnTel.: (020) 515 91 72E-mail: marc.nuhn@reedbusiness.nlJohn KroonTel.: (020) 515 91 70E-mail: john.kroon@reedbusiness.nlAlle advertentiecontracten worden afgesloten conform de Regelen voor het Advertentiewezen gedeponeerd bij de rechtbanken in Nederland. Een exemplaar van de Regelen voor het Advertentiewezen is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

  ONTWERPANGI studio

  Auteursrecht voorbehouden. Behoudens door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever die daartoe door de auteur(s) met uitsluiting van ieder ander onherroepelijk is gemachtigd. Uw opgegeven gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door Reed Business bv en speciaal geselecteerde bedrijven. Indien u hiertegen bezwaar heeft, stuurt u dan een briefje naar:Reed Business bv, t.a.v. adresregistratiePostbus 808, 7000 AV DoetinchemTel. 0314 358 358, fax. 0314 349 048ISSN 0928-8503

  AUTEURSINSTRUCTIESDe redactie nodigt u uit om bijdragen te leveren aan dit tijdschrift. Daarvoor gelden enkele spelregels.1. Artikelen worden exclusief aan Overheidsmanagement aangeboden. Zij

  worden inhoudelijk door de redactie getoetst.2. De redactie streeft ernaar artikelen met een omvang van zon 1.200 woorden

  te plaatsen. In uitzonderingsgevallen kan de redactie besluiten langere artikelen op te nemen. Deze mogen dan beslist niet langer zijn dan 1.800 woorden.

  3. Gebruik zo min mogelijk opmaakinstructies in de tekst en beperk hetnotenapparaat zo veel mogelijk.

  4. Vermeld bij het artikel uw naam, functie, adres en telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

  5. Stukken voor de redactie kunt u zenden aan:

  LVB NetworksT.a.v. mw. drs. E. MulderPostbus 2160, 3800 CD AmersfoortE-mail: e.mulder@lvbnetworks.nl

  ovm_11_2009_pages.indd 3ovm_11_2009_pages.indd 3 11/6/2009 2:43:34 PM11/6/2009 2:43:34 PM

 • BERICHTEN

  Kleine(re) gemeenten, laat je horen!

  Rijksoverheid vermindert toezicht op gemeenten en provincies

  Kleinere gemeenten moeten samen een vuist maken om te voorkomen dat ze ondergesneeuwd raken binnen onder meer de VNG. Dat stelde burgemeester Bert Kuiper van de gemeente Skarsterln tijdens de Grote Dag van de Kleine Gemeenten die in oktober plaatsvond in Maarssen.

  Volgens Kuiper mogen kleine gemeen-ten dit vooral zichzelf aanrekenen. De

  G4 is een macht binnen de VNG, net als de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. De kleinere gemeenten niet en dat is onze eigen zwakte. Het is hoog tijd dat we ons laten horen. De burge-meester was ook kritisch over de decen-tralisatie. Is het een doel dat gemeenten de eerste overheid zijn of is decentrali-satie een instrument om gemeenten op te schalen? Ik vertrouw het niet hele-maal, vroeg hij zich hardop af. Menen ze in Den Haag werkelijk dat we zo auto-noom zijn? Worden we niet te veel een uitvoeringskantoor voor het Rijk?Op het gebied van taakverschuiving noemde Kuiper Duitsland als lich-tend voorbeeld voor de Nederlandse

  overheid. Het is vloeken in de kerk, maar in Duitsland hebben grote gemeenten meer en verschillende taken dan kleine. Laten we die discussie ook hier eens starten.

  Kuiper stelde dat gemeenten zich steeds meer moeten pro leren als technocratisch instituut, maar dat de afstand met de