koerier november 2009

36
1

description

atletieknieuws uit het westland

Transcript of koerier november 2009

Page 1: koerier november 2009

1

Page 2: koerier november 2009

2

Page 3: koerier november 2009

3 Voorzitter: Tonni van de Marel Kranenburglaan 16 2672 ED Naaldwijk 0174-622779 e-mail: [email protected] Secretariaat: Penningmeester: Trudie van den Berg John Potters Houtenstraat 33 Kerklaan 15 2672 DP Naaldwijk 2678 ST De Lier 0174-630327 0174-640766 e-mail: [email protected] banknr 343631504 tnv Olympus’70 Naaldwijk postadres: Postbus 196 e-mail [email protected] 2670 AD Naaldwijk Overige bestuursleden: Wedstrijdsecretariaat (inschrijven wedstrijden): - Peter van Dijk (facilitaire zaken) 0174-631948 Corrie Huisman e-mail: [email protected] Beelstraat 13 - Anneke Starrenburg (T.C. wegatletiek) 0174-630383 2672 AA Naaldwijk e-mail: [email protected] 0174-622454 - Ron van Kampen (wedstrijdzaken) ; 0174-310995 gironummer 7521739 t.n.v. Atletiekver. Olympus’70 e-mail: [email protected] - Martin Tetteroo (T.C. baanatletiek) 0174-670911

Advertenties en sponsoring e-mail: [email protected] Marcel van Riel 0174-412616 e-mail: [email protected] Erelid: Ton Kortekaas

CLUBHUIS: Hoge Bomen, 2671 NZ Naaldwijk tel: 0174-621115

Ledenadministratie Elma van der Hoeven 0174-417794

Zandeveltweg 18, 2692 AT ’s-Gravenzande e-mail: [email protected]

Trainers baanatletiek:

Algemene coördinatoren Patrick van Dop Sen/ Juni ABCD 0622375447 Niko Zuidema Pupillen 0613319668

Groepscoördinatoren Patrick van Dop Sen / Jun A 0622375447 Peter van der Wel Jun BC 0612563362 Joni Stolk Jun D 0648562013 Niko Zuidema Pupillen A 0613319668 Janneke Enthoven Pupillen B 0636181882 Wilja Goudriaan Pup C, Mini 0174382388

Specialisatietrainers Senioren / Junioren ABC Raymond Mulder Sprint 0623582092 Wijnand Bladt Mila-kort 0174246626 Arthur van Dijk Mila-lang 0624797845 Patrick van Dop Horden 0622375447 Ellen Naastepad Ver 0613911777 Sjaak Hurkmans Hoog / Polshoog Marco Bronswijk Werpen 0174418824

Crosstrainers Arthur van Dijk Sen / Jun ABC 0624797845 Claudia van Schie Juni D / Pup A 0614504580

Overige Trainers Junioren BCD Alexander Kamermans 0623998228 Amy Stolk Hans Kemper Henk van Herk Hidde Stoffer Lianne van der Lugt 0611251675 Mark Hendriks Marlon Dashorst Niko Zuidema 0613319668 Raymond Mulder 0623582092 Tamara Middelburg Yannick Hurkmans

Overige Trainers Pupillen Lianne van der Lugt 0611251675

Mark Hendriks Marlon Dashorst Mick Willemsen Niels Hoogenboom Raymon Toussaint

Trainers wegatletiek: Peter Duyndam 0174-620840 (coördinator) Ron Switzar 06-20133393 Bart Duyvestein 0174-614247 Ernst Krul 070-3299483 Rob van Noordt 0174-387088 Cilia Moerenhout 0174-515423 Leo Struijk 0174-421972 Paul Schoenmaker 0174-297727 Aad Gankema 0174-421290 Jan de Jong 0174-421620 Philip Koelemij 0174-630838 Rinus Huis 0174-620328 Nico van den Berg 0174-640035 Bert Greve Kees van der Zanden 0174-244539 Piet de Jong 0174-414062

trainer krachthonk Jaap Alleblas [email protected]

Sportief wandelen: Ada van der Harst 06-53668101 Centia Tieleman 0174-240444 Angela Mooiman 06-15480969 Wedstrijdkleding navragen bij Trudie van den Berg Clubkleding (niet wedstrijd) Trudie van den Berg 0174-630327 Wedstrijdorganisatie (WOC) [email protected] John Duivenvoorden 0174-416318 Jeugd wedstrijdinformatie: C/BA en mini pupillen:

Niko Zuidema 0174-248052 ABCD junioren: Patrick van Dop 0174-382312

Jeugdcommissie aanspreekpunt Ellen Hillebrand 0621875851

Fysiotherapie: Wijnand Bladt 0174-246626

Kantinebeheer: Joke Gijsbers 0174-416392 Doorgeven uitslagen wegwedstr. (pers) Richard Vroom 0174-621207

Website: http://www.olympus70.nl

Vertrouwenscontactpersonen sociale veiligheid: Saskia Verstraate 070-3316486 ( moeder van Linda, Niels en Iris Penning ) Elma vd Hoeven 0174-417794 Wim Hanemaaijer 0174-510034

CLUBBLAD: Olympus 70 koerier

redactie Paul Michiels 0174-414052 Nachtegaallaan 5; 2691 CP ’s-Gravenzande E-mail: [email protected]

Richard Vroom 0174-621207 Gerberalaan 1; 2671 KA Naaldwijk

bezorging Gerard Kortekaas 0174-412584 Mr de Fremerystraat 52; 2691 ZK ’s Gravenzande inleveradres kopij: bij de redactieleden

Het afmelden als lid van Olympus ’70 moet gebeuren vóór 1 november van het lopende kalenderjaar. Dit kunt u schriftelijk doen bij de secretaris.

Page 4: koerier november 2009

4

40-ste jaargang nr 9 november 2009

INHOUDSOVERZICHTINHOUDSOVERZICHTINHOUDSOVERZICHTINHOUDSOVERZICHT

5 Bestuurspraatje; Tonni van der Marel 6 Ledennieuws: nieuwe leden, verjaardagen, geboorte 9 Activiteitenkalender. 9 Facilitaire zaken; Peter van Dijk. 10 S.A.W. Gezocht: Coördinator beeld en geluid. 10 Van de Sponsorcommissie 14 DE NIEUWSJAGERS

Ekiden met bijzonder optreden AOW-zestal - Drie maal nr. 1 - Clubrecords Zweedse estafette en de 4 x 400 - Drie keer brons in Papendrecht - Lianne en Niko clubkampioen - Menno wint ook in het buitenland - Monsternaar Tim weer sterk in Amsterdam - Lisa in Oranje - Doeke eindwinnaar in “ Grote Rivieren Circuit “ - Lisa: adel verplicht - Niko wordt door de historie ingehaald.

17 Te laat; Cent Wageveld 18 Westlandse dames lopen “Landgoed Twente marathon”; Marie-Anne Zwinkels. 21 Progressie leidt tot uitnodiging van de KNAU; Interview met Marjolein van Marrewijk: Aad Gankema. 24 JEUGDHOEK

Oogst van niet minder dan 2.260 sponsorpunten - Clubkampioenschappen - Puntenklassement: Ri-chard. Interview met een pupil: Thomas Jong; de jeugdcommissie

26 Wedstrijdkalender wegwedstrijden / trainingswedstrijden; Ron van Kampen 27 Kerstloop 30 UITSLAGEN; Paul Michiels 33 Clubrecords; Paul Michiels.

INLEVEREN KOPIJINLEVEREN KOPIJINLEVEREN KOPIJINLEVEREN KOPIJ

De uiterste inleverdatum voor het volgende clubblad is woensdag 9 december. Dit betekent dat de verdeling begint omstreeks 17 december.

Fit de winter door Op zondag 18 oktober is er bij Olympus'70 weer begonnen met de jaarlijkse con-ditie en fitheidtrainingen. Onder het motto: Fit de winter door, kunnen mensen wekelijks komen om oefeningen te doen onder leiding van Cilia Moerenhout en Paul Oomen. De laatste is echter tot december nog aan het reizen. Deze foto werd gemaakt op zondag 25 oktober onder goede weersomstandigheden. Iedere week zijn er andere oefeningen. Met name voor diegenen die gaan wintersporten (skiën, langlaufen, snowboarden en schaatsen) is dit een ideale voorbereiding op de win-tersportvakantie. Niet alleen voor ouderen maar ook voor jongeren. Voorbereid en getraind op de piste komen. De spieren en gewrichten worden soepel en het lichaam raakt gewend aan de bewegingen. Onder bezielende leiding van een of meerdere trainers van Olympus'70 heeft de groep sportievelingen veel plezier en heeft baat bij deze oefenstof. Het accent ligt bij deze trainingen niet bij het lopen maar bij soepel worden of blijven van heupen, gewrichten en romp. Iedere zondagochtend bij Olympus ’70 vanaf 10.00 uur start men met een warming up gevolgd door allerlei oefeningen soms met hulpmiddelen zoals deze keer een bal. Na afloop is er gratis koffie, dat zit in het inschrijfgeld begrepen.

Page 5: koerier november 2009

5

BESTUURSPRAATJEBESTUURSPRAATJEBESTUURSPRAATJEBESTUURSPRAATJE

In een eerder bestuurspraatje memoreerde ik het al, volgend jaar bestaan we 40 jaar en ne-men we onze nieuwe multifunctionele ac-commodatie officieel in gebruik. De daarbij horende feestelijkheden concentreren zich in het weekend van 6 en 7 maart. Noteer de da-ta alvast in je agenda. Er moet nog een hoop gebeuren voordat ons nieuwe gebouw ge-bruiksklaar is. Wanneer de aannemers klaar zijn, is er voor ons zelf ook nog veel werk te verzetten voordat we toe zijn aan het lintjes knippen. Nu de datum bekend is gaan we pa-rallel daaraan aan de slag om de feestelijkhe-den vorm te geven en voor te bereiden. Het is me nog niet overkomen, maar je spontaan aanmelden om mee te doen is van harte wel-kom. Dat brengt me meteen op iets anders. We hebben er als bestuur voor gekozen om de vacatures die er zijn binnen onze vereniging, met een echte advertentie bij jullie onder de aandacht te brengen. Deze advertenties wor-den geplaatst in het clubblad en ook op onze website. Neem snel eens een kijkje op www.olympus’70.nl. Het gaat om leuke func-ties waar je je ervaring en kennis in kwijt kunt en ook weer het nodige kunt leren.

Weten jullie dat je je op de website als lid kunt registreren. Dit biedt als voordeel, dat je zelf prikbordberichten aanmaken en reageren op prikbordberichten van anderen. Tevens kun je je abonneren op de nieuws- en/of prik-bordberichten. Je krijgt dan een e-mailbericht wanneer er een nieuws- en/of prikbordbericht is geplaatst. Je bent dan altijd meteen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen onze club. Momenteel hebben circa 150 leden en geïnteresseerden zich geregistreerd. Gezien ons ledenaantal van dik 700 moeten we dit toch makkelijk voor het eind van het jaar kunnen verdubbelen. Dus meldt je aan en volg alle ontwikkelingen op de voet, inclusief die rond ons lustrum en de opening.

De bouw van ons nieuwe onderkomen vordert gestaag (ook hiervan is de voortgang te vol-gen op onze site), maar er bestaat nog wel een dringende behoefte aan extra financiële mid-delen vanuit de Bouwcommissie en S.A.W.

Er wordt daarom in de Sponsorcommissie druk gestudeerd op manieren om extra in-komsten te generen, zodat we de beoogde plannen ook kunnen realiseren.

Hier in het Westland hebben we helaas geen suikeroom, die atletiek tot zijn hobby’s rekent en die deze hobby vanuit zijn eigen bedrijf fi-nanciert. Dat zou het nu een stuk eenvoudiger maken en de club in korte tijd naar grote hoogte stuwen. Dat hebben we kunnen zien bij AZ en de DSB-schaatsploeg. Helaas zijn we allemaal inmiddels ook geconfronteerd met de keerzijde van deze grote onderlinge verwevenheid. Tegelijk met het faillissement van het bedrijf komen ook de club en de ploeg in de problemen. Ik ben daarom nog steeds blij dat we bij Olympus ’70 over vele kleinere sponsors beschikken, dat maakt ons als vere-niging minder afhankelijk en kwetsbaar. Dat we daarom met elkaar wel harder ons best doen om extra sponsorbijdragen binnen te ha-len, neem ik graag voor lief.

Ondertussen gaat het sportieve proces gewoon door. Voor baanatleten en -atletes is het win-terseizoen begonnen, dat betekent crossen en indoorwedstrijden. De goede presentaties van onze atleten, atletes en trainers worden ook door de Atletiekunie opgemerkt. Na Marjo-lein van Marrewijk en Jeremy Bronswijk is hun oog nu gevallen op Lisa Driessen. Zij heeft een uitnodiging ontvangen voor de cros-sinterland in het Belgische Mol. Lisa gaat daar op zondag 8 november van start bij de wedstrijd over 4100 meter. Daarnaast is onze trainer Arthur van Dijk gevraagd om tijdens de cross in Mol en de Warandeloop in Tilburg als assistent-bondscoach op te treden.

Besluiten wil ik met sportiviteit voor het hele gezin. Zaterdag 26 december organiseren we weer de traditionele Kerstloop. Altijd een leu-ke sportieve onderbreking van de Kerstdagen. Iedereen kan (want de afstand lijkt me geen probleem) en mag (je hoeft geen lid te zijn) deelnemen.

Tonni van der Marel

Page 6: koerier november 2009

6

LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS

Nieuwe leden: Ryan Boon Maassluis José Breugelmans Honselersdijk Michiel Peeters Monster Gert van der Schee De Lier Sacha van Heijningen s-Gravenzande Mariëlle Vollebregt Naaldwijk Michel Boer s-Gravenzande Sam van Haaren s-Gravenzande Britt van Dien Wateringen Dennis Zwinkels Naaldwijk Thomas Cavallazo s-Gravenzande Jelmer de Boer Den Haag Anita van Elswijk Honselersdijk Monique Treffers Honselersdijk Anita van den Bos s-Gravenzande Wendy Overkleeft s-Gravenzande Dennis van Zwieten Maassluis Jan t Hoen Poeldijk

Verjaardagen: november:

1 Carolien van den Berg 1 Suzanne de Jong 1 Marcel van Riel 1 Wilco Huysman 1 Babette van der Kaaij 1 Bas Vreugdenhil 2 Marco Bronswijk 3 Nikki Born 3 Heleen van Kampen- Vervaart 3 Leeke van der Poel 3 Jolanda van 't Wout 3 Michiel Peeters 3 Monique Treffers 4 Janny van Bommel 4 Naomie Poot 4 Patrick Triep 4 Peter Potters 6 Marian Willemsen-vd Valk 7 Tim Hoogenboom 7 Leo van Santen 8 Zonneveld 11 Herwig Pauwels 11 Emma Dekker 11 Cees Damen 11 Jasper Wubben 12 Amy Stolk 12 Hennie van Velzen 12 Bas van Zijderveld 12 Pim Veraar 14 Bertran Verweij 14 Joren Kester 14 Trudy Peters 14 Whitney van Uffelen 15 Maurice van Veldhooven 15 Sabine Dolk 16 Yvonne Gram 16 Sandra Voois 16 Piet van der Lans 17 Diana Gram

18 Karin de Bloois 18 Marjolein van Marrewijk 20 Frank van Ruijven 20 Aad Thoen 20 Arjan Roodenrijs 20 Marja Voskamp 21 Jesse Olsthoorn 22 Ivo Kerklaan 22 Elvera de Jong 22 Fieke van der Valk 22 Ada Vreugdenhil-vd Hout 23 Jeanette van Heyningen 24 Jan Noordam 24 Sjoerd van Marrewijk 24 Harm Prins 25 Mick Aalbregt 26 Aad Zwinkels 27 Leo Fierloos 27 Stan Hillebrand 27 Sam van Haaren 28 Jacques Heuschen 29 Mariska Duijvestijn 30 Hans van der Arend 30 Ann. v Nieuwkerk- Junschläger 30 Martin Tetteroo

december:

1 Aline Philipsen 1 Luuk Redel 2 Henriëtte van den Berg 2 Laura Ammerlaan-vd Knaap 2 Carla Ophorst 2 Kees van den Bos 3 Peter van Holstein 3 Bram van Ruijven 3 Emma Pellegrom 4 Alexander Kamermans 4 Marit de Jong 4 John Potters 5 Wim Lepolder

6 Yvonne de Jong 8 Kees de Hoog 8 Ben van Elswijk 8 Rob Janszen 9 Puk Hoogkamer 9 Dorothy Enthoven 9 Bastiaan Koenen 10 Ben Groenewegen 12 Katja Grimbergen 12 Kees van Paassen 12 Bart Huisman 13 Sarah Eichmuller 13 Frans Dekker 13 Marion Kemper- vd Helm 14 Marcel Kester 15 Elaine van den Borg 16 Max Koedood 16 Arjan Boekestijn 17 Richard Paardekooper 17 Thomas Haga 17 Linda Vollebregt 18 Joni Stolk 18 Hanna van der Marel 19 Loyce Verbeek 20 Ria Lansbergen 22 Ton Koenekoop 22 John Bouwmeester 22 Esther Dekker 22 Tim van Marrewijk 23 Jelle Folles 23 Hans Schouten 23 Eline de Vreeze 23 Ron van der Lans 24 Cees Duijndam 24 Jolanda Bouwmeester 24 Ans van Dijk 25 Sjaak Kleijweg 25 Rick Vijverberg

Geboorte: Jeroen en Kim van Dijk en Jet meldden de geboorte van een dochter, resp. zusje. Zij werd geboren op 19 september en kreeg de naam

SAAR Johanna Cornelia.

Page 7: koerier november 2009

7

Page 8: koerier november 2009

8

Page 9: koerier november 2009

9

ACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDER Zat 14-11-2009 Venéco Run halve marathon Monster Zat 26-12-2009 Kerstloop Baan en omgeving Zon 14-02-2010 4e manche Haagse Crosscompetitie Baan en omgeving Zat 27-03-2010 Arcade Halve Marathon Naaldwijk Vrij 21-05-2010 Omloop Ter Heijde Ter Heijde Zat 12-06-2010 VTM Telecomloop Maasdijk Vrij 18-06-2010 Santen & Gasille Oranjeloop Kwintsheul Zat 03-07-2010 Kadeloop Schipluiden Zat 07-08-2010 Bradelierloop De Lier Zat 25-09-2010 Rijk Zwaanloop ‘s-Gravenzande Zat 13-11-2010 Venéco Run Halve Marathon Monster Zat 26-12-2010 Kerstloop Baan

FACILITAIRE ZAKENFACILITAIRE ZAKENFACILITAIRE ZAKENFACILITAIRE ZAKEN

Nieuwbouw, we had a dream!

Accommodatiezaken hebben de vereniging lang bezig gehouden. Op mijn bureau, tussen de vele tekeningen, subsidieaanvragen, bestuursnotulen, bouwvergaderingen, tegelpatronen en monster-stukjes staat ook een lectuurbak met historisch materiaal. Hierin staat al jaren het jubileumnum-mer uit 1980. Ja, ik ben een oud gediende, was er ook zij toen het eerste hardloopgroepje in de zo-mer van 1972 van de voorzitter van de sportraad Ben van der Kolk mocht gaan trainen op het laats-te grasveld op sportpark de hoge bomen. In het jubileumnummer worden vier bladzijden besteed aan “10 jaar accommodatieproblemen.”

Voor geïnteresseerden kan ik nog wel een mooie scan maken. Dit hoofdstuk gaan wij in 2010 defi-nitief sluiten. We kijken niet meer terug op alle “kommer en kwel” maar gaan genieten van een accommodatie waar jong en oud kunnen bewegen op eigen niveau. Ik ben blij dat ik dit heb meege-maakt.

Voor het zover is moeten we nog wel wat inrich-tingswerk verzetten. Dit wordt gecoördineerd vanuit het bouwteam, maar jullie hulp is hierbij ook noodzakelijk. Denk hierbij aan een efficiënte inrichting van de materiaalberging, de plaatsing van de bar, de sleutel- en postkasten, krachtspor-tattributen, maar ook 180m2 laminaat leggen en 140m1 plinten aanbrengen. Dan spreek ik nog niet over het ruimen van de oude zooi en het verhuizen naar de nieuwbouw. In de periode van december t/m februari zitten wij niet in een winterdip, maar zijn actief aan de slag. Oproepen worden geplaatst voor hulp op vrijdagavond en zaterdagmorgen. Ook specifieke klussen kunnen worden uitbesteed aan vrijwilligers met variabele tijdsplanning. Via de koerier, kantine, mail, prikbord en via de trai-

ners worden jullie uitgenodigd. Heb je interesse in een speciale klus? Mail of bel me.

Soms zit het mee Begin september werden wij geïnformeerd door Rinus Huis, een gewaardeerd trainer op woens-dagavond over een aanbod wat niet wekelijks komt aanwaaien. In verband met reorganisaties was het opgeslagen nieuwe meubilair ( perenhout) tegen opruimprijzen (voor niks dus) op te halen in Rotterdam. Hiermee kunnen we in een klap de gehele bovenverdieping voorzien van meubilair. Snel handelen was wel noodzaak, maar dat is al-lemaal gelukt. Op zaterdagmorgen 07:00 uur wa-ren 12 man aanwezig in de Spaanse Polder, inclu-sief een stevige vrachtwagen van DISVA. Binnen drie uur was 60m3 meubilair ( kasten, tafels, stoe-len, whiteboards, barkrukken en parasols) verhuist naar Naaldwijk. Allen bedankt.

Overleg op de laadvloer

Wordt vervolgd 26 oktober 2009 Peter van Dijk, [email protected] Bestuurslid Facilitaire Zaken

Page 10: koerier november 2009

10

Exploitatie nieuwe stijl De exploitatie van baan en clubgebouw komt vanaf 2010 geheel in beheer bij de Stichting Atletieksupport Westland (afgekort SAW). In maart staat de oplevering gepland voor het clubgebouw inclusief de indoor-baan. Voor de technische inrichting en beheer van geluid- en beeldinstallaties zijn wij op zoek naar een:

Coördinator beeld en geluid (m/v) Doelstelling: Afstemmen van het geheel van mogelijkheden van communicatie via beeld en geluid binnen de gehele ac-commodatie. In het bijzonder aan de koppelingen tussen de verschillende installaties wordt veel aandacht gevraagd. Bij de inrichting inventariseert hij de wensen en mogelijkheden over de aan te schaffen apparatuur op het ge-bied van: • Geluid, zowel vanaf radio, cd en andere opslagmedia; • Omroepinstallatie, zowel binnen als buiten; • Televisie, video, beamer; • Informatieve en commerciële digitale berichtgeving; • Internetaansluiting en gebruik binnen het clubgebouw; Rekening moet worden gehouden met een gefaseerde uitwerking.

Verantwoordelijkheden: Na ingebruikname is de coördinator verantwoordelijk voor instructies aan gebruikers en is het eerste aan-spreekpunt bij storingen. De coördinator heeft de secretaris van SAW (Peter van Dijk) als intern aanspreek-punt.

Profiel: Technische kennis op het gebied van geluid- en beeldinstallaties, positieve instelling; goed met mensen kun-nen omgaan; ervaring met computergebruik, specifiek ook internet.

Ingangsdatum: Direct

Aanmelden en Informatie verkrijgbaar bij: Wim Hanemaaijer ([email protected]) of Peter van Dijk ([email protected]) Een eerste Programma van Wensen is opgesteld door het bouwteam en is beschikbaar bij de secretaris.

Van de SponsorcommissieVan de SponsorcommissieVan de SponsorcommissieVan de Sponsorcommissie De herfst is al even bezig dus regen, wind en gelukkig ook regelmatig een lekkere dag. Doordeweeks lopen konden we tot voor 3 weken nog met licht, maar de laatste weken moeten we de reflectiehes weer aantrekken. En dan is de klok ook weer teruggezet. Alles wat herinnerde aan de zomer is verdwenen, ook de getinte kleur op benen, armen en gezicht is er afgewassen. Jammer, maar ieder jaargetijde heeft zo zijn positieve kanten. Immers de daling van de temperatuur heeft ook voordelen. Zeker voor lopers die minder goed presteren bij de hogere temperaturen. En de bekende wedstrijden komen er weer aan zoals de ½ marathon van Monster. De organisatie heeft een nieuwe sponsor gevonden, de Rabo Robuust Run en heet nu de Venéco Run. Ook de ½ marathon van Naaldwijk heeft een nieuwe sponsor Arcade. Proficiat organisatoren. Crosslopen zijn er weer volop zoals de Opschoor cross en de Duinrell cross. Kortom, uitdagingen in overvloed. Er is nog een uitdaging die ook geslecht moet worden. Ik heb het over de meters baan en het vinden van nieuwe sponsors. Want de gelden kunnen we als vereniging goed gebruiken. Ik denk daarbij aan het geld wat nodig is om het clubgebouw te voltooien. Een groot deel is al gedekt maar aanvullende gelden zijn altijd welkom. Mag de sponsorcommissie op jou rekenen? Kijk om je heen en wellicht zie je een leuke actie of een potentiële spon-

Page 11: koerier november 2009

11

sor. Neem dan contact op met de mensen van de sponsorcommissie. Weet je wat nou zo leuk is, je profiteert er zelf ook van. Dus AKTIE. Je kunt natuurlijk ook een meter baan sponsoren.

Bij sponsoren aangekomen, deze keer wil ik Boekestijn Elektrotechniek en Forest Vastgoed als sponsoren van reclameborden bespreken. Beide bedrijven sponsoren onze vereniging al vanaf 2008.

Boekestijn Elektrotechniek is gevestigd in De Lier en heeft meer dan 35 jaar ervaring in het ontwerpen, produceren en installeren van elektrotechnische installaties in zowel de tuinbouw, industrie en utiliteit. Maar je kunt er ook terecht voor automatisering, inbraakbeveiliging en telecommunica-tie. Vanuit een solide basis en open cultuur werken de ruim 30 medewerkers in teamverband aan de beste oplos-sing voor de klant die hierbij steeds centraal staat. De 24-uurs service organisatie zorgt er voor dat de continu-iteit van de systemen te allen tijde gewaarborgd is.

Daarnaast staan vakmanschap, kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en transparantie hoog in het vaan-del. Wil je meer weten, kijk op de website www.boekestijn.net of ga bij ze langs Kijckerweg 105a in De Lier of bel ze op 0174 514546. Forest Vastgoed is gevestigd aan de Secretaris Verhoeffweg 19e in Naaldwijk. Een ‘kleine’ projectontwikke-laar, maar daardoor flexibel en klantgericht van ontwikkeling tot en met de after sales. Korte en snelle com-municatielijnen, zowel intern als extern, en een betrokken en persoonlijke benaderingswijze zijn de basis voor een snel vertrouwde relatie. Immers in het projectontwikkelings-metier draait veel om vertrouwen. Groot genoeg voor projecten van formaat en creatief bij het vinden van maatoplossingen. Nieuwsgierig ge-worden, kijk op www.forestontwikkeling.nl of neem contact op 0174-642111.

Tot zover de berichtgeving van de sponsorcommissie.

Hartelijke sportgroeten, namens het sponsorteam;

Chiel Rodenburg, George Post, Leo Struijk, Marcel van Riel, Theo Bakker, Tonni van de Marel, Philip Koelemij en Ron van der Lans.

Page 12: koerier november 2009

12

Page 13: koerier november 2009

13

Page 14: koerier november 2009

14

DE NIEUWSJAGERSDE NIEUWSJAGERSDE NIEUWSJAGERSDE NIEUWSJAGERS

Altijd weer een beetje vreemde periode op atletiekgebied, nadat het baanseizoen zo’n beetje is afgelopen. Daar staat dan tegenover dat het crossen weer gaat beginnen. Er zijn atleten die het fantastisch vinden, er zijn er ook die het helemaal niks vinden. De Nieuwsjager vinden het wel leuk. Allereerst omdat het de uitge-lezen wedstrijden zijn voor baan en wegatleten om elkaar tegen te komen en bovenal omdat de jagers het zelf niet hoeven te doen. Genoeg gekletst, tijd voor een nieuwe aflevering van “de Nieuwsjagers”.

EKIDEN MET BIJZONDER OPTREDEN AOW-ZESTAL

We beginnen deze keer weer eens lekker thuis, op ons eigen park, waar op zaterdag 26 september de Ekiden plaatsvond. Aan de 15e editie van deze Quick Plug Ekiden op en rondom ons complex werd door 50 teams deelgenomen.

Omdat de Koplopers uit Delft als enige team in de wedstrijdcategorie mannen senioren was inge-schreven, verkozen zij te worden overgeheveld naar de categorie Recreanten, opdat er toch enige wedstrijdbeleving kon zijn. Dit Koplopers Run-ning Team heeft van start tot finish de leiding in handen gehad. Het team bestond uit Bert van Veen, Ernst Bovenkamp, Marc Rotsaert, René de Lange, Martin Bloemendal en Marco Janssen. De Delftenaren liepen zeer regelmatig, zo’n 17 minu-ten per 5 kilometer. Hun winnende tijd was 2.24.17.

Bij de Kwekerijen won de Heulse Kwekerij Halve Marathon, in 2.35.01. Dat was 35 seconden snel-ler dan het winnende bedrijventeam: Haze Ac-countacny Dreamteam.

Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Haze Accountancy Ladies, in 3.03.21 en bij de mannen veteranen naar de Pizzarunners/Kees de Kok in 2.57.35.

Een team 60-plussers van de Hague Road Runners liep naar een officieus Nederlands record van 3.01.28.

En dan het klapstuk. Het is op zeker het allereerste Westlands record in hun leeftijdscategorie, moge-lijk ook het eerste Nederlandse en misschien zelfs de eerste ‘wereldtijd’ bij de AOW-ers. Het gaat om vier ’s-Gravenzanders en twee Naaldwij-kers, in volgorde van opkomst: Arie Boers (65), Leo Struijk (69), Paul Michiels (68), Leo van Koppen (67), Henk Bronswijk (66) en Roland Dheere (71). Het zestal, onder de naam Dad’s 65+ Army boekte op de estafettemarathon een totaal-tijd van 3.39.42.

DRIE MAAL NR. 1 Eveneens op zaterdag 26 september vond de Sa-ton Optiek Halve Marathon van Katwijk plaats. De eerste Olympus ’70-atleet die we hier tegen-komen is Monstenaar Bart Huisman. Hij finishte op de 5 km als tweede in een tijd van 19.23. Bij de vrouwen was Lisa Driessen de sterkste op deze afstand. Lisa liet de chronometer stilstaan na 20.32.

Hans Middelburg was de eerste 35-plusser op de halve marathon. Hans liet 1.22.07 noteren. Ook Doeke de Jong mocht weer een gouden medaille aan zijn verzameling toevoegen. Doeke won de strijd bij de mannen 55-plus met een tijd van 1.32.00.

CLUBRECORDS ZWEEDSE ESTAFETTE EN DE 4 X 400

Dan was er ook nog succes op de baan in dat weekeinde. Ieder jaar weer een prachtig schouw-spel: de NK Estafettes in Amstelveen. Allereerst op zaterdag, de 4 maal 400 vrouwen. Het vrou-wenkwartet van Olympus ’70 verbeterde het club- en Westlands record . Ramona Thoen, Yvonne de Jong, Lianne van der Lugt en Marjolein van Mar-rewijk renden in die volgorde naar een tijd van 4.00.13. Dit betekent een verbetering van het oude record met meer dan drie seconden en achter Rot-terdam Atletiek de tweede plaats bij de NK Esta-fettes.

Dan door naar de zondag in Amstelveen. De jon-gens junioren A liepen een nieuw clubrecord op de Zweedse estafette. Het kwartet werd gevormd door: Raymon Toussaint, Bram van Ruijven, Mark Hendriks en Thomas Kamermans. Zij lieten een tijd noteren van 2.07.96, een verbetering van het record van de toenmalige C-ploeg met meer dan vier seconden.

DRIE KEER BRONS IN PAPENDRECHT

Op 10 oktober vond de Wim Hol Memorial plaats. Bij de achtste editie van deze wedstrijd in Papend-recht, over 10 Engelse Mijl, wonnen drie hardlo-pers van Olympus ’70 brons.

Page 15: koerier november 2009

15

Jan van der Meer werd derde bij de mannen 45+ in de tijd van 59.40. Bij de mannen 35+ werd 40-plusser William van der Zalm derde, door in 59.43 over de streep te komen. Doeke de Jong werd, in 1.04.25, derde bij de mannen 55+.

Groot succes daar in Papendrecht voor ons gastlid Lindsay van Marrewijk. Zij was de snelste vrouw in het nieuwe persoonlijke record van 59.57. Lindsay is daarmee, voor zover bekend, de vijfde Westlandse die de 10 Engelse mijl binnen het uur heeft bedwongen. De andere vier zijn: Ineke Vis, Carla Ophorst, Ine Valentin en Francis Schinkel.

LIANNE EN NIKO CLUBKAMPIOEN Een dag later zijn we weer op onze eigen baan pa-raat. Daar vormt de verbetering van het clubrecord op de 100 meter bij de vrouwen een van de hoog-tepunten van de clubkampioenschappen 2009. Vier jaar heeft Lianne van der Lugt geduld moe-ten hebben om haar persoonlijk record op de 100 meter aanzienlijk te kunnen aanscherpen. In juni 2005 had zij dat bepaald op 12.72 sec. en pas dit jaar was Lianne een fractie sneller: 12.71. Maar zondagmiddag viel alles op de goede plaats. Ge-holpen door een toegestane rugwind van 1,9 meter per seconde rende Lianne naar 12.51. Deze aan-zienlijke verbetering van haar persoonlijk record bracht haar zelfs voorbij het clubrecord van Ellen Naastepad, dat sinds de zomer van 2007 op 12.56 stond.

Verder verbeterde Anouk van der Sande, tijdens het ‘dessert’ van de clubkampioenschappen, het Westlands vrouwenrecord kogelslingeren. Anouk had dit record onlangs naar zich toegetrokken met de afstand van 26.32 meter. Nu kwam zij tot 27.21 meter.

De clubkampioenen 2009 vanaf de B-junioren zijn:

* Ilonka Stougje (Meisjes Junioren B), * Ralph den Hartogh (Jongens Junioren B), * Yvonne de Jong (Meisjes Junioren A), * Mark Hendriks (Jongens Junioren A), * Lianne van der Lugt (vrouwen senioren), * Niko Zuidema (mannen senioren), * Patrick van Dop (mannen 35+), * Martien Mol (mannen 40+), * Eric Philipsen (mannen 45+).

De afronding van de clubkampioenschappen 2009 was best gedenkwaardig voor enkele officials. Al deed Kees van der Lugt nog alle moeite om aan een toespraakje te ontkomen, het lukte hem niet. Ron van Kampen sprak lovende woorden voor de reeks van jaren dat Kees de overdag-wedstrijden qua wedstrijdsecretariaat voor zijn rekening had

genomen en onderstreepte dat met de overhandi-ging van een envelop.

Er was ook een bijzondere ervaring voor microfo-nist Richard Vroom met de tweelingbroers Niko en Wilko Zuidema. Ze deden er werkelijk alles aan om hem aan het eind van de urenlange club-kampioenschappen in verwarring te brengen om daarmee succes te kunnen boeken met een aloude truc. De broers wilden eerst zogenaamd niet ko-men opdraven voor de prijsuitreiking bij de man-nen senioren, omdat ze daar al (te) lang op hadden moeten wachten. Bokkig bleven zij achterin de kantine zitten. Dan maar eerst de prijzen van de ‘masters’ uitgereikt.

Vervolgens eiste het voorheen als ‘olijk’ om-schreven tweetal, dat zij “net als bij die anderen” een toespraak zouden krijgen [voor een inmiddels zeer klein gezelschap van clubgenoten, die ook wel naar huis wilden]. Maar goed, de heren kre-gen een toespraak. Een paar woorden voor Wilko, die tweede was geworden, en ook lovende woor-den voor Niko, die het kampioenschap voor zich had opgeëist.

De broers stonden uiteindelijk toch te stralen op het podium. En toen, nog net op tijd, viel bij de speaker het kwartje. Bovenaan stond de Ko in het knalgele shirt, die de 800 meter vlammend had gewonnen. Maarre, dat was toch Wilko geweest! Of zouden ze stiekem van shirt hebben gewisseld? Een snelle blik op de haardossen hielp hem uit de droom: ze staan mij in de maling te nemen (en de toeschouwende jongeren-atleten, die het wél wis-ten, hadden natuurlijk stevig hun kaken op elkaar gehouden). Nu werd het voor Richard toch nog een mooie ontmaskering van die twee. Maar het was absoluut op het laatste nippertje.

MENNO WINT OOK IN HET BUITENLAND

Misschien niet zoveel deelnemers van “bij ons” als andere jaren, maar toch togen weer enkele avonturiers naar de overkant om op zaterdag 17 oktober deel te nemen aan de DiscoveryRun in het Britse Harwich. Succes was er voor Menno Zui-dema Hij wist daar de 5 kilometer te winnen. Menno liet de chronometer stilstaan na 16.15. Voor de Monstenaar was dit een van de laatste wedstrijden onder de vlag van Olympus ’70. Vanwege studieredenen vertrekt hij naar Utrecht en gaat daar ook zijn sport bedrijven. Lorraine Ravestein, de vriendin van Menno, schreef in Harwich de 10 km bij de vrouwen op haar naam in 39.32. De in Utrecht studerende Lorraine was tot vorig jaar lid van Olympus ’70, maar is sinds dit jaar aangesloten bij de Utrechtse vereniging Phoenix.

Page 16: koerier november 2009

16

MONSTERNAAR TIM WEER STERK IN AMSTERDAM

Van Harwich naar Amsterdam, dat moet kunnen. Hier vond op 18 oktober de Amsterdam Marathon plaats. Als bijnummer was er een 7,5 km, waar Tim van Leeuwen vorig jaar samen met Roy Eversteijn een prima prestatie leverde. Dit jaar moest Tim alleen naar Amsterdam. De prestatie leed er echter niet onder. De kersverse Monste-naar finishte net achter de winnende Israëliër Moti Mizrahi, in een tijd van 25.03. Vorig jaar was Tim zesde geworden in een tijd van 25.16.

LISA IN ORANJE Dat rood en oranje elkaar wel liggen de laatste tijd, mag blijken uit het volgende. Lisa Driessen ontving van de Atletiekunie een uitnodiging voor de komende cross-interland in het Belgische Mol. De Hoekse atlete zal daar op zondag 8 november aan de start verschijnen van de wedstrijd over 4.100 meter (op het moment dat u dit leest, zijn de resultaten mogelijk al bekend!) Op 22 november zal Lisa voor Oranje starten tijdens de internatio-nale Warandeloop in Tilburg. Ze dankt haar selec-tie vooral aan haar progressie dit seizoen op de 1.500 en 3.000 meter. Na Jeremy Bronswijk (ko-gelslingeren) en Marjolein van Marrewijk (mid-denlange afstand) is Lisa het derde lid van Olym-pus ’70 dat dit jaar is doorgedrongen tot een nati-onale selectie. Coach Arthur van Dijk is gevraagd om tijdens de cross in Mol en de Warandeloop in Tilburg als assistent-bondscoach op te treden.

DOEKE EINDWINNAAR IN GROTE RIVIEREN CIRCUIT

Op zaterdag 24 oktober vond de finaleloop plaats van het Grote Rivieren Circuit. Doeke de Jong is eindwinnaar bij de mannen 55+. Dit circuit omvat zeven wedstrijden waarvan er minimaal vier moe-ten worden gelopen. Doeke kwam tijdens de laats-te wedstrijd in Gorinchem niet in actie vanwege een blessure. Door overwinningen in Groot-Ammers en Herwijnen en twee tweede plaatsen konden zijn naaste belagers hem in de laatste wedstrijd niet meer achterhalen. William van der Zalm werd bij de laatste wedstrijd over 10 km in Gorinchem vierde bij de mannen 35+ in een tijd van 35.44.

LISA: ADEL VERPLICHT In de eerste aflevering van de Opschoor Make-laardij Crosscompetitie 2009, gehouden op zon-dag 25 oktober, hebben leden van Olympus ’70 de wedstrijd over 6 kilometer naar hun hand gezet. In het Sterretjesbos bij de Nieuwe Waterweg in

Maassluis won Menno Zuidema deze afstand in 22.19. Snelste vrouw was Lisa Driessen. Zij pas-seerde de streep na 24.11. Als tweede finishte Ilo-na Lievaart (27.21).

De cross over 9 kilometer werd gewonnen door de Vlaardingse triatleet Ramon van der Wilde, die in de laatste van de drie ronden een duel uitvocht met medekoploper Maurice van Veldhooven. On-ze Lierse clubgenoot kreeg gaandeweg last van zijn linkerhamstring en moest uiteindelijk 48 se-conden toegeven op Van der Wilde, die finishte in 33.20.

Achter Michel de Maat (34.23), kwamen drie atle-ten van Olympus ’70 over de streep: Hans Mid-delburg in 34.31, Erwin Sparreboom in 34.34 en Jan van der Meer in 34.52.

NIKO WORDT DOOR DE HISTORIE INGEHAALD

En opnieuw moet een stukje historie worden her-schreven. Dook onlangs wijlen Hans Houtzager op als beste Westlandse kogelslingeraar ooit (zie De Nieuwsjagers in het oktobernummer), nu is het een andere Hans die, geholpen door de Atle-tiekunie, een geschiedenisboekje over de horden opendoet.

In juli schreven wij dat Niko Zuidema zich tijdens de NK in Amsterdam manifesteerde als eerste Westlandse atleet die de 400 meter horden binnen de 56 seconden liep. Daarmee pakte hij het West-lands record af van onze clubgenoot Hans Kemper, die in 1987 als lid van de toenmalige Haagse ver-eniging V & L de tijd van 56.04 sec had gelopen.

Maar Hans liep nog steeds met de overtuiging rond, dat hij toch ooit sneller was geweest. Hij wendde zich tot de archivaris van de Atletiekunie. Die dook in de archieven en kwam op maandag 26 oktober met het verlossende antwoord: op 6 mei 1988 rende Hans Kemper in Amsterdam naar 55.34 sec.

Dat betekent dus met terugwerkende kracht, dat Niko Zuidema zijn Westlands record (55.81 sec.) moet inleveren.

De sportieve reactie van Niko: “Ik heb er een uit-daging bij, maar die neem ik graag aan!”

En als het buiten alweer donker is, dat heb je nu eenmaal met die wintertijd, hebben we weer een aflevering voltooid van het eeuwig durend feuille-ton van De Nieuwsjagers. We kijken alweer uit naar de volgende aflevering met daarin onder meer de halve van Monster en veel crosswerk.

De Nieuwsjagers

Page 17: koerier november 2009

17

Te laat De afgelopen weken ben ik met grote regelmaat aangesproken door mensen die boos op mij waren. Boos omdat ze in de Koerier van september mijn column hadden gemist. Wat een eer zeg. Tsja, jammer maar helaas. Mijn stukkie voor de vorige editie was nu eenmaal te laat ingeleverd. De bekendste brievenbus van ’s-Gravenzande, die van Paul Michiels, gewaardeerd redactielid van dit periodiek, was potdicht gespijkerd toen ik arri-veerde met mijn nieuwste fraaie epistel. Want fraai was ie hoor, mijn nooit geplaatste overpeinzing over de loop die, helemaal terecht, ‘Westlands mooiste’ wordt genoemd. In dat stukje had ik u meegenomen naar dat schit-terende parcours rond ons Staelduinse bos waar het al jaren tijdens deze loop, warm weer is. Ik had u meegenomen naar de ontwikkeling van het bloot lopen. Bij vroegere edities was het slechts het vertrouw-de handelsmerk van een lokale ’s-Gravenzandse held. Als één der laatste lopers, breed lachend, duwde hij traditiegetrouw zijn enorme blote torso hobbelend over de finishlijn. Dit jaar was het anders, de lokale blootlopert was vervangen door een veel snellere bloterik, een echt winnaarstype. Die raffelde het parcours van ‘Westlands mooiste’ zo snel af dat de fietser die op zijn shirt paste om dat vlak voor de finish aan hem te overhandigen hem gewoonweg niet bij kon houden. Net als bij de bloterik achterin het peloton finishte de snelle man dus met ontbloot bovenlijf wat in zijn geval diskwalificatie betekende. De jury was onverbiddelijk. Een onderwerp om van te smullen. Maar ja. Dat nu heeft u gemist, want zoals gezegd ik was te laat. Hoe dat kan? Echte schrijvers werken altijd tegen de deadline aan en als die regel waar is ben ik een echte schrijver. Ik ben gewend pas op de allerlaatste avond waarop kopij kan worden aangeleverd mijn stukjes af te ronden. Zo ook het stukje voor de vorige Koerier. Voor-zichtig legde ik mijn kroontjespen, een erfstuk van meer dan zestig jaar oud, weg en nestelde me met een tevreden gevoel op de bank met een frisje. Dat had ik wel verdiend vond ik voordat ik op de fiets zou stappen om het stukje te gaan inleveren. Bovendien, het was warm die septemberavond.

Opeens schoot me te binnen dat ik eigenlijk nog een duurloopje moest uitvoeren (het Ter Heijde loopproject schema is me heilig) en besloot het nuttige met het aangename te verenigen en mijn stukje dit keer lopend te gaan afleveren bij de re-dacteur. Mijn route liep via het Staelduinse Bos, ja ik wil-de er ook nog even van genieten en ik loop graag in die omgeving. Nog maar net op de Bonnenlaan aangekomen be-gon het me toch te plenzen. Een donderbui van “heb ik jou daar” voedde het snel verdrogende bos met een overvloed aan water Geruime tijd hield ik me schuil onder wat bomen, het bliksemde er ook bij en daar houdt ome Cent niet zo van. De klok tikte echter voort want ja, twaalf uur van-nacht …einde inlevertijd kopij. Om tijd te winnen en omdat ik het intussen al be-hoorlijk koud had, besloot ik dwars door het bos te lopen naar de Nieuwe Laan. Daar, wist ik, kon je over het prikkeldraad heen en door een droge greppel een heel stuk afsteken. In het donkere bos struikelde ik op weg naar die plek een keer of vier over afgevallen takken en boomstronken, stootte mijn hoofd tegen een laag-hangende berkentak en schaafde mijn knie aan een vroege paddenstoel ‘Wij laten de natuur zijn gang gaan, heet dat bij het Zuid Hollands Landschap. Een lofwaardig streven dat erg pijnlijk kan uitval-len voor een hardloper met haast. Bij het prikkeldraad gekomen wilde mijn door de regen wat verstijfde benen ook niet meer zo erg. Prompt bleef ik dus met mijn nagelnieuwe short tight (Asics, € 49,95, Michèl de Maat, korting moet er nog af) hangen. Een grote scheur was mijn deel. De greppel was door de onweersbui flink gevuld. Mijn sprong eroverheen reikte niet ver genoeg en de modder spatte me om de oren toen ik er mid-denin belande. Met behulp van een paar graspolle-tjes trok ik me aan de ander kant omhoog en ver-volgde soppend en besmeurd mijn weg richting kern ’s-Gravenzande. Daar arriveerde ik uiteindelijk iets na nul nul nul nul uur bij de redactiebrievenbus. Het was dood-stil in de straat. Op een vrouw met een hondje na. Verschrikt keek ze me aan, schrok van wat ze zag en vervolgde op hoge snelheid haar nachtelijke rondje. Het hondje achter zich aan slepend.

Page 18: koerier november 2009

18

Ik haalde het papier met mijn verhaal uit mijn on-derbroek naar boven, dé plek waar ik waardevolle spullen bewaar. Het was verfomfaait en doornat. De tekst was zo goed als onleesbaar. Ik probeerde met mijn ijs-koude handen het door de brievenbus te wurmen maar helaas..die gaf niet mee. Dicht, op slot. Te laat. Het drong meteen tot me door. Jammer voor de lezers, maar dit keer geen stukje in de Koerier. Teleurgesteld maakte ik een prop van mijn pen-nenvruchten en schopte hem in de goot. Lang-zaam dreven mijn overpeinzingen rond “West-lands mooiste” naar een putje om daar met een plons in het riool te verdwijnen. Onderweg terug naar Naaldwijk werd in ingehaald door een bekende op de fiets die de avond bij zijn vriendin had doorgebracht. Hij bood me een lift

achterop zijn bagagedrager aan en ik vertelde hem mijn relaas. Hij reageerde verbaasd. ‘Je levert je kopij in op papier, geschreven met een kroontjes-pen en gaat dat ieder maand bij de redactie thuis brengen?’ Ik knikte van ja. ‘Doe eens effe 21ste eeuw man,’vervolgde hij, ge-bruik de PC!’ Nou, daar had ik nog nooit bij stil gestaan, maar ik moet zeggen dat is effe makkelijk zeg!. Eén druk op de knop en hup..o wonder, daar ging ie, mijn ‘Te laat’. In een split seconde bij de redactie, netjes afgele-verd, zonder moeite of gescheurde broek. . Ik ben bekeerd, mijn kroontjespen kan met pensi-oen. Cent Wageveld

Westlandse dames lopen Landgoed Twente MarathonWestlandse dames lopen Landgoed Twente MarathonWestlandse dames lopen Landgoed Twente MarathonWestlandse dames lopen Landgoed Twente Marathon

Hardlopen door het betoverende Nationaal Land-schap Noordoost-Twente en onderweg genieten van heerlijke streekproducten: dat is de Landgoed Twente Marathon! Met recht een sportieve be-proeving. Op zaterdag 24 oktober 2009 ging de tweede editie om 10.00 uur van start met onder de deelnemers 12 Olympus’70 dames uit het West-land. Zij hadden gekozen voor de duo-marathon, wat inhoudt dat de ruim 42 kilometer in een duo afgelegd moet worden en ieder dus de halve af-stand hardloopt en de halve afstand fietst. Er mag naar eigen believen gewisseld worden.

Vanaf paviljoen het Lutterzand ging de route over landgoederen en landerijen in het Nationaal Land-schap Noordoost-Twente die speciaal voor deze dag hun poorten hadden geopend. Het parcours was prachtig en het landschap was geheel gehuld in prachtige herfsttinten. Onderweg konden de dames naar eigen behoefte kennis maken met streekproducten zoals Twentse wijnen, pannen-koeken, Twentse worst en bietensoep. Het was

even wennen om het eten met het hardlopen te combineren, maar verschillende dames slaagden daar uiteindelijk erg goed in.

De marathon eindigde na ruim 42 kilometer weer waar die begonnen was, bij paviljoen het Lutter-zand. Op de finish werd iedereen geheel in stijl onthaald met een glas champagne. Ook stonden daar twee “tobbes” met warm borrelend water te wachten en konden de dames van een heerlijk bad genieten. Een ervaring om niet snel meer te verge-ten. Volgend jaar weer!

Marie-Anne Zwinkels

Page 19: koerier november 2009

19

Page 20: koerier november 2009

20

Page 21: koerier november 2009

21

Progressie leidt tot uitnodiging van de AtletiekunieProgressie leidt tot uitnodiging van de AtletiekunieProgressie leidt tot uitnodiging van de AtletiekunieProgressie leidt tot uitnodiging van de Atletiekunie

Loperspaspoort Naam: Marjolein Van Marrewijk Geboren: 18-november-1992 Studie: 5 VWO in Naaldwijk Lid van Olympus’70 sinds: Mei 2006 Atletiekprestaties: 1e op het NK junioren MB op de 800m 2.11.35 op de 800m

Ze komt uit een zeer sportief gezin. Haar vader is trainer en loopt al vele jaren. Haar moeder heeft ook de hardloopschoenen regelmatig aan en loopt ook wedstrijden mee. Haar oudere broer, Sjoerd, is een succesvol hardloper op de 5 en 10 kilome-ter. Maar het is niet alleen het gezin, de hele fa-milie Van Marrewijk kan lekker hardlopen, wat te denken van de broer van haar vader Rini van Mar-rewijk, Peter? Hij won een paar keer de halve ma-rathon van Monster en de Kerstloop, om maar een indicatie te geven.

Marjolein maakte dit jaar een behoorlijke progres-sie. Opvallend was dat zij als B-juniore mocht deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap (een senioren wedstrijd) in het Olympisch stadion, begin augustus. (afstand: 800 m ).

Ze deed dat niet onverdienstelijk met een 8-de plaats. Bij de club heeft ze aan Lisa Driessen een soort van sparringpartner, of is het toch een con-currente? Lisa Driessen is ook een talentvolle hardloopster van de groep die ook onder leiding van Arthur van Dijk traint. Regelmatig was het stuivertje wisselen wie er de snelste was qua pres-tatie, maar toen opeens schoot Marjolein door.

Trainingskwantiteit.

Marjolein, doet meestal 4 looptrainingen per week. Het verschilt wel per week. Daarnaast doet zij dan nog een beetje “kracht”, zoals zij dit noemt, denk dan aan opdrukken en buikspieren. Een soepel lichaam. Tot haar 13e zat Marjolein op turnen en daar was het heel gewoon om allerlei lenigheidoefeningen te doen die haar nu wel van pas komen.

In Naaldwijk zit zij op school. Het vijfde jaar van de VWO. Het combineren met trainen gaat tot op heden nog wel, al is het af en toe wel druk. Maar als ze écht geen tijd heeft om te trainen en haar huiswerk moet maken, mag ze wel onder school-tijd trainen. Van school is er een speciale regeling. Om ook nog een beetje zakgeld te krijgen heeft ze er wekelijks nog een krantenwijk erbij. En soms past ze in het weekend wel eens op bij kleine kindjes. Dat vindt ze altijd erg leuk. In de vakan-ties werkt ze ook nog bij haar vader in de tuin. We hebben dus duidelijk te maken met iemand die - op zijn zachtst gezegd - altijd wel ergens mee be-zig is. Als Marjolein de VWO heeft afgerond hoopt ze verder te gaan op het HBO of Universi-teit richting bewegingswetenschappen of pedago-gische wetenschappen. Het liefst in de omgeving, dus Leiden. Nog maar kort op atletiek.

In de korte tijd dat zij op atletiek zit (ruim drie jaar, red.) heeft Marjolein het al ver geschopt wat betreft haar prestaties.

Onder leiding van Arthur van Dijk, trainer van Olympus’70 middenlange afstand) maakte ze een uitstekend jaar wat resulteerde in een Nederlands kampioenschap bij de B-junioren. Door haar pri-ma tijden kreeg ze de mogelijkheid om mee te doen met de seniorenwedstrijd in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Als Marjolein zich op de 800 meter blijft concen-treren kan er mogelijk nog meer progressie ge-maakt worden. Soms is er de verleiding om eens mee te doen aan een 5 km wedstrijd op de weg. Ze kan dan zelfs zo’n wedstrijd winnen bij de vrou-

Page 22: koerier november 2009

22

wen maar het nadeel is dat zo’n wedstrijd met een relatief lange afstand voor een baanloopster, te lang in haar bene blijft zitten.

Jouw broer Sjoerd loopt ook zeer snel. Ik zie jullie vaak samen op de fiets naar de training komen, vanuit Kwintsheul naar Naaldwijk. Trekken jullie veel met elkaar op?

“Sinds dat ik op atletiek ben gegaan trek ik meer op met Sjoerd. Over het algemeen kunnen wij het heel goed met elkaar vinden. Soms hebben we na-tuurlijk wel een beetje onenigheid, maar vaak hebben we veel lol!”

Trainen jullie ook met elkaar?

“Soms, maar ik train iets meer op de baan en Sjoerd meer op de weg. En natuurlijk loopt Sjoerd harder!”

Heb je nog meer broers en/of zussen? “Ja, ik heb nog 2 zusjes, Eveline (12) en Suzanne (10). Eveli-ne zit ook op Olympus’70. Suzanne zit op tur-nen”.

Van wie hebben jullie het talent? Vader, moeder of zit het in de genen?

“Ik denk dat het toch een beetje in de Marrewijk-genen zit. Wat te denken aan Lindsay (van Mar-rewijk) en Carla Ophorst (-van Marrewijk) en na-tuurlijk mijn oom Peter en Sjoerd?”.

Zijn er nog meer familieleden die hardlopen of at-letiek beoefenen? “Mijn zusje Eveline zit ook op atletiek”. Te weinig sporthallen.

Regelmatig lopen de baan atleten in het buiten-land met name Duitsland en België, sinds kort kan het ook weer in Nederland, Apeldoorn. Vind je dat leuk die aparte wedstrijden, doen er überhaupt veel buitenlanders aan mee, of zijn er veel Neder-landers bij?

“In België heb ik bijna al mijn PR’s gelopen. Bij de Belgische wedstrijden is de sfeer heel gezellig en niet zo gespannen. Dan wil iedereen voor een snelle tijd en gaat het niet om het winnen. Ook is de concurrentie in België groter. Hierdoor krijg je hele snelle series en kun je hele goede tijden lo-pen. De meeste deelnemers zijn dan ook Belgen. En soms doen er ook nog wel andere buitenlan-ders mee naast de Nederlanders natuurlijk”.

“Het nadeel van de wedstrijden is wel dat het veel tijd vraagt. Gelukkig waren de wedstrijden in Bel-gië in de vakantie en wilden Arthur (en papa Ko) telkens naar België rijden”.

“Bij de officiële wedstrijden (bijvoorbeeld Neder-landse kampioenschappen) moeten de atleten zich

strikt aan een protocol houden. 20 minuten voor de start moeten zij zich gemeld hebben en mogen dan niet meer met enige reclame op lopen of bij zich hebben. Zelfs een bidon met een logo erop is dan niet toegestaan. In dat soort wedstrijden moe-ten de atleten dan ook in het officiële clubtenue verschijnen, zoals dat door de club bij de Atle-tiekunie is aangegeven. Bij andere wedstrijden mag er wel in andere kleding worden gelopen en ook een trainingsjack mag dan geëtaleerd worden. De sponsor Het Hele Westland, regioblad, kan dan tevreden zijn.” Er is meer dan hardlopen.

Als er thuis niet over hardlopen wordt gepraat waar hebben jullie het dan over? (grapje). “Er zijn nog genoeg dingen om over te praten! Vrienden, familie, school, werk, etc.”

Van wie kreeg je die uitnodiging om mee te doen aan het Nederlands kampioenschap? “Ik had me-zelf opgegeven met mijn PR van 2.11.35. De li-miet om mee te mogen doen, was 2.16. Ik wist dus dat ik met mijn PR van 2.11.35 mee mocht doen met het NK senioren”. Mogelijkheden in Arnhem, Papendal.

Je mag ook bij de jeugd van het Nationale team meetrainen op Sport medisch centrum Papendal in Arnhem. Voel je je vereerd en ga je daar gebruik van maken? Wat verwacht je er van?

“Ik vind het wel wennen dat mensen iets van je verwachten, maar vind het wel superleuk dat ik ben uitgenodigd om met de selectie mee te mogen trainen! Ik ga alleen niet wekelijks op Papendal trainen. Het is niet naast de deur en dan kost het gewoon te veel tijd om daar te trainen. Ik ga wel 3x een weekend op Papendal trainen en 1x een dag naar Papendal voor een clinic. Dat zijn de standaard trainingen die je moet volgen als je in de Nationale jeugdselectie zit. Als ik zou willen zou ik zelfs full-time op Papendal mogen trainen. Maar liever blijf ik nog gewoon bij Tuur (Arthur) trainen. Vooral door hem heb ik immers snelle tij-den gelopen!”

Inmiddels ben je er al een keer geweest. Wat heb je toen gedaan aan trainingen?

“Op 18 september hadden we alleen een bijeen-komst. In het weekend van 23 -25 oktober ben ik voor het eerst op trainingsweekend geweest. Het was heel gezellig! Het hotel was heel luxe en er was zelfs een sauna. We hebben vrijdag en zon-dag een duurloop gedaan. Dat ging niet altijd makkelijk, want ik ben pas net begonnen met de duurtrainingen. Maar gelukkig viel het mee en kon ik toch alles meedoen. Zaterdag was er een

Page 23: koerier november 2009

23

crosstraining waar ook de regioatleten aan mee mochten doen. Lisa kwam toen gezellig meetrai-nen. En Arthur was met Lisa meegegaan om te kijken. Het was wel jammer dat het steeds harder ging regenen. Vooral voor de mensen die aan de kant stonden, maar het was wel ECHT crossweer! Ook hebben we allemaal testjes gedaan om te kij-ken of je een beetje lenig en stabiel bent. We moesten ook allemaal oefeningen doen om de romp sterker te krijgen”.

Zou zoiets voor Sjoerd ook in het vat zitten of zijn er bij de mannen veel meer concurrenten?

“In ieder geval zijn er denk ik wel veel meer man-nen die de 5 en 3km lopen. En om bij de bond te mogen trainen moet je als man 14:10 lopen. En dat is nog wel heel veel harder dan dat hij nu loopt. Volgend jaar wil Sjoerd proberen de limiet te halen voor het NK senioren op de 5 km”.

Sjoerd komt toevallig ook even langs en kan in-derdaad bevestigen dat hij dat wil gaan proberen. Ook hij maakte een enorme progressie in één jaar tijd. Als hij wéér zoveel sneller zou worden dan komt hij er dicht bij. Maar dat is vaak de moei-lijkheid. Soms gaat het niet meer met die grote hoeveelheden van secondes. Aan Richard van der knaap heeft hij een goed trainingsmaatje.

Kleding.

Een vraag die mij al een tijdje boeit. Bij vrouwen zie je vaak dat zij met blote buik lopen. Geen héél shirt maar een bovenstuk. Ook bij koud weer. Is dat nou lekker lopen? Bij warm weer kan ik me er iets bij voorstellen (denkend aan de actie van Poe-siat in ´s-Gravenzande…) maar zo staat het wel koud. Waarom lopen de vrouwen ook niet gewoon met een shirt?

“Zelf heb ik daar nooit over nagedacht. Als het heel koud is tijdens het crossen doe ik gewoon een T-shirt aan of een lang hemdje. Maar zo’n kort hemdje zit wel lekker strak, en niet zo losjes als

een lang hemdje. Misschien willen sommige vrouwen graag dat mannen naar hun gaan kijken door dat topje, maar ik doe het gewoon omdat het lekker zit!”

Op de trainingsavonden klinkt er altijd bepaalde muziek door de boxen van het sportcomplex. Is dat een beetje jouw muziek?

“Nee, ik hoor het nauwelijks. Dat wil zeggen: ik ben zo geconcentreerd dat ik er niet op let. Arthur van Dijk zorgt voor de wekelijkse muziek soms zet hij een CD-tje van Ramona Thoen op”.

Hoeveel wedstrijden loop je per jaar? Na even tel-len is de optelsom: “Dat zijn er wel zo’n 25 per jaar”.

Een belangrijke wedstrijd die de komende tijd op de agenda staat is het NK Indoor in Apeldoorn, dat is in het weekend van 6 en 7 februari 2010. Hoek van Holland.

Naast studie en trainen is er ook nog vrije tijd om uit te gaan?

“Stappen doe ik bijna niet, ik ga wel eens naar verjaardagen of zo. Maar ik ben wel naar het strandfeest in Hoek van Holland geweest….”

Dat is nogal anders gegaan dan de bedoeling was en vijf weken later is het nog in het nieuws. Het had een enorme impact. Heb jij er iets van gezien?

“Eigenlijk niet. Ik stond aan de andere kant. Ik heb ook geen schoten gehoord bijvoorbeeld. Maar Sjoerd heeft er wel wat van gezien. Er is veel ge-rend om in veiligheid te komen. Jammer dat zoiets gebeurt”.

Studie.

Haar pakket van de VWO bevat onder andere La-tijn. Daarom is Marjolein de volgende week na het gesprek een week in Rome. Ze heeft dan te-vens een week rust. Zonder training. ‘t Zal wel onwennig zijn maar soms kan je best eens even helemaal tot rust komen. Even geheel wat anders doen op andere dingen geconcentreerd zijn. Die week daarop gaat ze er weer tegenaan.

Inmiddels is het tijd geworden om naar huis te gaan. Met vader Rini en broer Sjoerd gaat fami-liemens Marjolein richting Kwintsheul. We zullen - hoe dan ook - nog veel van haar horen en lezen. Heel veel succes toegewenst! Aad Gankema

Page 24: koerier november 2009

24

JEUGDHOEK

OOGST VAN NIET MINDER DAN 2.260 SPONSORPUNTEN Op zaterdag 26 september stond Olympus ’70 voor de AH Koornneef in Naaldwijk om sponsor-punten te verzamelen ten bate van de jeugd. Tal van enthousiaste pupillen waren in clubkleding gehuld naar de supermarkt gekomen, om daar zo veel mogelijk sponsorpunten te bemachtigen voor “ons” cluppie. Alle klanten en voorbijgangers konden meedoen met twee spellen, dit natuurlijk in ruil voor een paar punten, maar de meeste pun-ten werden binnengehaald door de lieve glimlach-jes op de gezichten. Ook was er een informatie-stand waar iedereen alles kon vragen over Olym-pus ’70.

Jan Hoogkamer (broertje van Lotte) was uiteinde-lijk de snelste op het hindernisparcours, hij ont-ving hiervoor op het eind van de dag een beker uit handen van de bedrijfsleider van Albert Heijn. De beste winkelwagengooier bleek het broertje van Cedric Demol te zijn, hij zal zijn beker nog ont-vangen!

De 2.260 sponsor punten die werden binnenge-haald zijn goed voor €226,- Dank hiervoor gaat uit naar Conny en Stijn Hoogenboom, Ellen, Stan en Mart Hillebrand, Carlito, Brenda, Danique en Quinten de Brabander, Margret en Angela de Vries, Jeroen en Thomas Jong, familie Aalbregt die spontaan kwamen helpen en Patrick van Dop voor alle voorbereidingen! Maar de grootste dank gaat natuurlijk uit naar alle mensen die hun spon-sorpunten wilden inleveren voor Olympus ’70!

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN Tijdens de clubkampioenschappen van Olym-pus ’70 op zondag 11 oktober, deden er maar liefst 60 pupillen mee, 27 meisjes en (dus) 33 jon-gens. 10 van deze pupillen maakte hun debuut op de baan, en deden voor het eerst mee met een wedstrijd. Zo begint het verslag van trainer Niko.

Een dag die volgens de voorspellingen slecht weer zou brengen, pakte uit in een heus PR-festijn. De 238 prestaties die door alle pupillen geleverd wer-den, en door de jury opgemeten (bedankt hier-voor), leverden in zijn totaliteit maar liefst 158 persoonlijke records op, en ook nog eens 2 knappe evenaringen. Een beetje geholpen door de wind, werden zo de laatste punten voor het puntenklas-sement verzameld, maar ook alle aanmoedigingen van langs de kant hielpen geweldig.

Het verslag zou heel lang kunnen worden, als alle pr’s en prestaties opgenoemd zouden worden, maar daarvoor verwijs ik naar de uitslagen. Hier-onder volgt een wat ingekort verslag met mooie, verbazingwekkende, in het oog springende, win-nende en dus vermeldenswaardige prestaties:

Bij de Mini-meisjes was het Rebecca, die impo-neerde door alle onderdelen te winnen, haar pun-tentotaal was zelfs hoger dan dat van alle MPC, die dus 1 jaar ouder zijn. Voor Britt was het haar eerste wedstrijdje, en Angela werd knap tweede met alleen maar pr’s. Sacha werd met startnum-mer 1 derde.

Bij de MPC was het Hannah, die voor het eerst onder de 8 sec-grens dook op de 40m. Dit bleek voldoende voor de titel. Marit werd knap tweede met vandaag drie pr’s. Op de derde plaats was het Esmee, die haar beker nog in ontvangst moet ne-men. Voor Sam was het haar eerste wedstrijd.

De Mini-jongens waren met z’n drieën, en ze haalden allemaal het podium. Dano, Max en Mer-lijn, alle nog onervaren presteerden vandaag knap. Op het eind bleek Dano de sterkste, hij mocht op het hoogste schavotje gaan staan. Max had daarna de meeste punten.

Er stonden wat meer JPC aan de start, 11 om pre-cies te zijn. Twee daarvan, Michiel en Wout ston-den voor het eerst aan de start van een “echte wedstrijd”. Cedric begon goed en won de sprint in een nieuw pr van 7.48, hij bleek aan het eind van de dag tweede te zijn geworden. Mart had een geweldige uithaal bij het balwerpen: 4e op de ranglijst aller tijden (RAT), en alle prestaties bij elkaar genoeg voor het clubkampioenschap. Het overgebleven plaatsje op het podium was voor Guus, die een pr had op de 600m. Bij het ver-springen waren er twee mannen die over de 3m sprongen, dat waren Mart en Huub.

De Pupillen B-jongens en -meisjes moesten niet alleen tegen hun eigen maatjes strijden, maar ook tegen elkaar; op het eind zouden de prijzen voor beide categorieën wel apart uitgereikt worden. Bij de meiden waren er twee deelneemsters, net als bij de jongens. Iris had vandaag een geweldige dag, ze haalde 4 pr’s, liep de 1000m in een tijd van 3:40.78 wat goed is voor de 2e plaats op de RAT en ze won de wedstrijd. Anne-Fleur was bij het verspringen ongenaakbaar, ze sprong maar liefst 3.33m. Bij de jongens was het Quinten die een goede dag had, hij sprintte naar 6.68 (5e plaats RAT) en is nu o.a. sneller dan Bob Keus toen hij zo oud was. Verder had Quinten op al zijn

Page 25: koerier november 2009

25

andere onderdelen ook een pr. Thomas had ook op al zijn onderdelen een pr, maar dat bleek niet ge-noeg om Quinten van het goud af te houden.

Sophie was bij de MPA1 het snelst op de 60m. Zij spurtte naar een tijd van 9.60 sec, maar door een geweldige 1000m van Anouk in 3:31.50 mocht laatstgenoemde bovenaan op het podium staan. Emma werd knap derde en voor Sophie was er ook nog plek op het podium. Nienke deed voor het eerst mee aan de clubkampioenschappen bij Olympus ’70, eerder deed ze dit bij een atletiek-vereniging in Zwitserland. Nikki presteerde het overigens om voor het eerst onder de 10sec te sprinten, dit deed zij met minimale cijfers name-lijk 9.99 sec

Jessica werd de kampioen bij de MPA2. Dit o.a. door een knappe sprint van 9.57 sec en een kogel die ze over de 7m smeet. Nanda werd na een ge-weldig uitgevochten duel met Anouk op de 1000m knap 2e in het eindklassement. Brons was er voor Juliette, zij haalde knap 3 pr’s.

Bij de JPA1 was het Max die voor het eerst mee-deed en hij imponeerde vooral met de kogel. Op de sprint was het Léon die aan het langste eind trok, daar waar het op de 1000m juist weer Malik was. Op het podium kwamen uiteindelijk Léon, Malik en Rick. Ze werden alleen in omgekeerde volgorde naar voren geroepen.

De mooiste prestatie bij de JPA2 kwam op naam van Kees, hij was ook de uiteindelijke winnaar. Op de 1000m was hij ontketend en hij vlamde naar een tijd van 3:19.37, wat maar 2 sec achter het clubrecord is van Ron Burger, Kees staat nu 4e op de RAT. Ook bij het hoogspringen was Kees de man, met een sprong van 1.28m won hij ook dit onderdeel. Op het podium mochten naast hem Koen en Stan plaatsnemen, Koen presteerde het overigens om de kogel precies op dezelfde af-stand te stoten als een half jaar terug bij de ope-ningswedstrijden.

Voor alle anderen die niet genoemd zijn, geldt dat ze ook onwijs hun best hebben gedaan en hele mooie prestaties hebben geleverd. Het blijkt maar weer waar het talent zit bij onze vereniging.

De clubkampioenen bij de jeugd, tot en met de C-junioren:

* Rebecca Looije (Meisjes Mini), * Dano van Calsteren (Jongens Mini), * Hannah van Velzen (Meisjes Pupillen C), * Mart Hillebrand (Jongens Pupillen C), * Iris Penning (Meisjes Pupillen B), * Quinten de Brabander (Jongens Pupillen B), * Anouk van Gaalen (Meisjes Pupillen A-eerstejaars),

* Leon Charles (Jongens Pupillen A-eerstejaars), * Jessica van Wingerden (Meisjes Pupillen A-

tweedejaars), * Kees de Koning (Jongens Pupillen A-

tweedejaars), * Julia de Koning (Meisjes Junioren D-

eerstejaars), * Sara Eichmuller (Meisjes Junioren D-

tweedejaars), * Daan Valstar (Jongens Junioren D-eerstejaars), * Kevin Philipsen (Jongens Junioren D-

tweedejaars), * Kim van Herk (Meisjes Junioren C), * Jelmer Koedood (Jongens Junioren C).

PUNTENKLASSEMENT Op woensdagavond 14 oktober was het zover, tij-dens de laatste training van dit seizoen werden de prijzen van het puntenklassement uitgereikt. Voor dat dit gebeurde, werd er eerst een spel gespeeld buiten en zelf versierde taart gegeten.

Het spel bestond dit keer uit een vragenblad waar de pupillen verdeeld in groepjes antwoord op moesten vinden. De antwoorden van de vragen waren overigens te vinden op en rond de baan op alle reclame- en sponsorborden van Olympus ’70. Denk bijvoorbeeld aan: waar kan je een huis lenen, loop ook eens binnen bij .. of wat is de achter-naam van Wim. Wil je antwoord op deze vragen, loop dan eens een rondje langs de sponsorborden op de baan, of vraag het aan een van de pupillen: zij weten inmiddels alles over onze sponsors!

Terwijl de taart nog in de mond zat, werd er be-gonnen met de prijsuitreiking, eerst de meisjes zo-als het hoort. Er waren vijf prijzen te verdelen en voor iedereen was er een kleine toespraak. De uit-slag:

1e Anne-Fleur 31 pnt 2e Rebecca 30 pnt 3e Iris en Angela 22 pnt 5e Danique 20 pnt

Daarna de jongens, hier waren 6 prijzen omdat er twee jongens op de vijfde plaats precies evenveel punten behaald hadden:

1e Quinten 44 pnt 2e Bas 30 pnt 3e Milan 25 pnt 4e Martijn 20 pnt 5e Thomas en Stan 19 pnt

Verder kreeg natuurlijk iedereen een prestatie-kaart mee naar huis, hierop staan de beste presta-ties die de betrokken pupil in het afgelopen sei-zoen heeft geleverd.

Richard.

Page 26: koerier november 2009

26

Interview met een pupil: Thomas Jong Terug van weggeweest, het maandelijkse inter-view met een pupil van onze vereniging. Jaren-lang heeft Ronald Hoogenboom dit verzorgd, nu word het weer opgepikt door de Jeugdcommissie. Ronald, bedankt voor je leuke interviews!

De eerste pupil die aan de beurt komt, is Thomas Jong. Hij is een pupil A1 en doet al vier jaar aan atletiek. Thomas is 9 jaar oud en woont in Den Haag. Hij traint op de maandag en de woensdag bij Lianne en Niko.

Thomas zit op de Maria Montessorischool Wate-ringseveld, daar zit verder niemand van de atletiek op school. Thomas heeft naast de atletiek nog meer hobby’s en dat is o.a. schaatsen.

De favoriete trainer van Thomas is Mark, en zijn lievelingsonderdelen zijn polsstokhoogspringen en verspringen. Thomas doet regelmatig mee met wedstrijden en dan vooral die bij Olympus ’70 zelf. Voor een wedstrijd bereidt hij zich voor met boterhammen met pindakaas (wie is er niet groot van geworden). Het laatste verbeterde pr van Thomas dat is de 1000m, maar in diezelfde wed-strijd had hij ook een pr bij het balwerpen, ver-springen en de 40m sprint.

In de familie van Thomas zijn er geen andere per-sonen die aan atletiek doen. Zijn grootste voor-

beeld is Quinten de Brabander, omdat die alles kan. Quinten zit in dezelfde groep als Thomas. Het leukste programma op de televisie vindt Thomas Zapp-sport. Hij heeft geen favoriet liedje op de radio. Het leukste dat Thomas met Olym-pus ’70 heeft meegemaakt is het kamp in Loon op Zand!

Thomas heeft nog een vraag voor zijn trainster Li-anne. “Hoe komt het dat jij zo hard kan sprinten?” Het antwoord van Lianne was als volgt: “Door veel plezier te hebben tijdens trainingen, maar natuurlijk ook door veel te oefenen en vaak wedstrijdjes te lopen!”

Het volgende interview mag Danique de Braban-der invullen, De vraag van Thomas aan haar is: “Hoe komt het dat jij zoveel pr’s haalt?

Nog een paar korte keuzevragen aan Thomas (zijn keuze is vet gedrukt):

Kort / lang Warm / koud Winnen/ PR Snel / langzaam Hard / zacht gekookt ei Taal / rekenen Vakantie / trainen

De Jeugdcommissie

WEDSTRIJDKALENDERWEDSTRIJDKALENDERWEDSTRIJDKALENDERWEDSTRIJDKALENDER

WEGWEDSTRIJDEN / TRAININGSLOPENWEGWEDSTRIJDEN / TRAININGSLOPENWEGWEDSTRIJDEN / TRAININGSLOPENWEGWEDSTRIJDEN / TRAININGSLOPEN Grote landelijke of regionaal belangrijke evenementen / trainingslopen 2009:

zo 1 nov 2009 Delftse Houtloop Delft zo 1 nov 2009 Sauna Brunch Loop Naaldwijk za 7 nov 2009 AV Fortuna Veld en bosloop Vlaardingen zo 8 nov 2009 Kopjesloop Delft za 14 nov 2009 Venéco Run Halve Marathon Monster zo 15 nov 2009 2e Opschoor Makelaardij Wintercross Maassluis zo 15 nov 2009 Delftse Houtloop Delft za 21 nov 2009 9e Zuiderzee Marathon Zwolle zo 22 nov 2009 De Dobbeloop Nootdorp zo 29 nov 2009 1 van de 4 loop Wassenaar zo 29 nov 2009 9e Grote Zakloop Nisse za 5 dec 2009 Sinterklaasloop Katwijk/Wassenaar zo 6 dec 2009 Delftse Houtloop Delft zo 6 dec 2009 Sauna Brunch Loop Naaldwijk za 12 dec 2009 AV Fortuna Halve Marathon Vlaardingen za 12 dec 2009 Goudse Kaas en Stroopwafelcross Gouda zo 13 dec 2009 3e Opschoor Makelaardij Wintercross Maassluis zo 13 dec 2009 Kopjesloop Delft zo 13 dec 2009 Spijkenisse-Spark Marathon Spijkenisse za 19 dec 2009 14e Meeuwen Makrelenloop Scheveningen za 19 dec 2009 Linschotenloop Linschoten zo 20 dec 2009 Delftse Houtloop Delft za 26 dec 2009 Kerstloop Naaldwijk zo 27 dec 2009 4e Opschoor Makelaardij Wintercross Maassluis zo 27 dec 2009 Oliebollencross Delft

Page 27: koerier november 2009

27

Zaterdag 26 December

Naaldwijk Olympus ‘70

- Iedere deelnemer neemt een leuk cadeau van 2 euro 50 mee.

- Start eerste loper 10:30, inschrijven van 10 tot 11 uur in de kantine.

- Tijdloop met om de halve minuut een start.

- De langzaamste loper kiest als eerst en de snelste loper het laatst

een cadeau

- Afstand 1609 meter . 1 Engelse Mijl

- Ouder-kind competitie. (kinderen t/m 12 jaar)

Page 28: koerier november 2009

28

Page 29: koerier november 2009

29

Page 30: koerier november 2009

30

BAANWEDSTRIJDEN 1. Amstelveen 26-9-2009: estafettes NK dames 4*100m NK s1 (4) 2. Olympus ’70 51.28 fin (6) 4. Olympus ’70 50.64 4*400m NK (3) 2. Olympus ’70 4.00.13 ` ( Clubrecord )

2. Amstelveen 27-9-2009: estafettes meisjes D 4*60m (24) 12. Olympus ’70 33.54 4*600m (11) 8. Olympus ’70 7.53.46 (clubrecord ) Zweedse Est. (15) 12. Olympus ’70 2.45.48 jongens D 4*80m (20) 16. Olympus ’70 46.63 4*600m (11) 10. Olympus ’70 8.04.85 Zweedse est. (18) 16. Olympus ’70 2.45.65 meisjes B 4*200m (11) 9. Olympus ’70 MC team 1.57.94 Zweedse est. (10) 8. Olympus ’70 MC-team 2.34.35 meisjes A Zweedse est. (12) 11. Olympus ’70 2.38.64 dames 4*200m (12) 2. Olympus ’70 1.48.87 10. Olympus ’70 II 2.01.28 Zweedse est. (8) 2. Olympus ’70 2.21.29 heren 4*200m 5. Olympus ’70 JA team 1.36.44 Zweedse est. (11) 8. Olympus ’70 JA team 2.07.96 ( clubrecord )

3. Alphen a.d. Rijn jongens pupillen B (25) 40m hoog bal ptn 9. Quinten de Brabander 6.80 0,95 21,14 1236 jongens pupillen A1 (8) 60m ver kog. ptn 8. Bas van Zuijderveld 11.23 2,54 3,54 769 jongens pup.A1 1000m (8) 7. Bas van Zuijderveld 4.25.67

4. Naaldwijk 11-10-2009: clubkampioenschappen

Een w achetr de prestatie betekent dat er te veel rugwind stond voor homologatie in de ranglijsten. Bij het verspringen is vervolgens de beste prestatie vermeld met toegelaten windsnelheid (indien aanwezig). Jongens pupillen C 40m 600m ver bal ptn Mart Hillebrand 7.67 2.20.74 3.04 32.36 1541 Cédric Demol 7.48 2.16.77 2.59 22.72 1404 Guus Faber 7.67 2.27.82 2.79 27.29 1378 Jelle van der Sar 7.60 2.26.02 2.86 22.37 1356 Huub van Gaalen 8.09 2.35.36 3.00 23.55 1247

Martijn Vahl 7.87 2.41.36 2.69 18.88 1120 Wout Gubbels 8.53 2.27.44 2.74 14.39 1049 Lars Pijnaker 8.15 2.40.93 2.67 17.31 1048 Jasper Wubben 8.70 2.23.67 2.49 16.98 1043 Michiel Peeters 8.73 2.43.79 2.49 15.79 884 Dano van Calsteren m 8.59 2.50.79 2.49 13.16 820 Ruben de Voogd 8.59 2.41.11 2.10 11.10 761 Max Veraar m 9.17 2.46.45 2.13 10.68 647 Merlijn Verlaan m 8.90 2.53.28 1.76 9.56 549 Meisjes pupillen C 40m 600m ver bal ptn Rebecca Looije m 8.03 2.28.19 2.80 16.35 1165 Hannah van Velzen 7.98 2.27.53 2.60 14.40 1107 Marit de Jong 7.86 2.40.32 2.70 12.29 1025 Angela de Vries m 8.30 2.29.94 2.52 11.03 961 Esmee Sommandas 8.11 2.44.69 2.57 6.22 802 Sam van Haaren 8.70 3.00.78 2.13 6.81 552 Sacha v Heijningen m 8.91 2.59.19 1.98 9.03 550 Nikita Rijkelijkhuizen 9.38 2.53.04 2.02 9.96 549 Brit van Dien m 9.93 3.19.33 1.75 8.30 280 Jongens pupillen B 40m 1000m ver bal ptn Quinten de Brabander 6.68 3.51.63 3.73 26.75 1951 Thomas Jong 7.85 4.06.50 3.03 20.70 1419 Meisjes pupillen B 40m 1000m ver bal ptn Iris Penning 7.20 3.40.78 3.10 20.41 1684 ( 1000m: 2e aller tijden ) Anne-Fleur Blok 7.33 4.03.83 3.33 13.88 1486 Jongens pupillen A 60m 1000m hoog kog. ptn Kees de Koning 9.15 3.19.37 1.28 7.34 2304 Leon Charles 9.37 3.38.99 1.18 6.03 1988 Malik Boutkabout 9.52 3.37.52 1.08 5.97 1894 Koen Koornneef 9.91 3.43.61 1.13 6.39 1859 Stan Hillebrand 10.22 3.54.22 1.08 6.52 1727 Max Spies 10.25 4.01.95 1.08 7.07 1718 Rick Vijverberg 10.37 3.45.00 1.08 5.36 1681 Pim Veraar 10.10 3.40.58 0.83 4.89 1531 Milan Vermeulen 9.63 dns 1.08 6.50 1374 Ruben Vreugdenhil 11.42 4.06.03 1.03 4.74 1361 Max Groen 11.26 4.33.02 0.93 5.36 1237 Guilaume Barendse 10.33 dns 1.13 5.38 1233 Bart van Velzen 10.84 4.23.90 0.83 3.86 1146 Bas van Zijderveld 10.91 4.15.48 0.83 3.36 1132 Tim van Marrewijk 11.22 4.40.90 0.93 3.76 1100 Meisjes pupillen A 60m 1000m hoog kog. ptn Jessica v Wingerden 9.57 3.55.07 1.08 7.07 1857 Anouk van Gaalen 9.89 3.31.50 1.08 4.65 1783 Nanda de Jong 10.36 3.32.55 0.98 5.16 1669 Juliette Dehue 9.74 4.10.77 0.98 5.39 1579 Emma Dekker 10.24 3.59.81 1.03 4.98 1562 Sophie Koedood 9.60 4.31.56 0.98 5.90 1551 Jane Kuijpers 10.34 4.40.73 1.08 6.39 1505 Puk Hoogkamer 10.51 4.15.49 1.03 5.01 1454 Nikki Born 9.99 4.18.93 0.93 4.90 1435 Sem de Bruin 10.59 4.51.20 0.93 5.37 1261 Nienke Ruiter 10.92 4.16.22 0.83 4.81 1237 Angela van Elleswijk 10.71 4.39.01 0.93 3.22 1127 Naomy Uffelen 11.57 4.38.60 0.93 4.50 1122 Emma Pellegrom 10.96 4.18.37 0.83 3.31 1109 Floor Wubben 11.36 4.20.51 0.83 3.99 1105 Romy van Steenis 11.34 5.04.91 0.83 4.63 999 Meisjes junioren D1 60m 600m ver (ver) kog. ptn

Page 31: koerier november 2009

31

Julia de Koning 8.89w 1.56.34 4.14 7.80 1893 Verena de Roo 8.88 1.55.79 3.80 8.66 1880 Eva Tetteroo 9.23w 2.01.92 4.11w 4,05 7.35 1735 Eveline v Marrewijk 9.12w 2.01.55 3.73 7.18 1674 Debora Middelburg 9.42 2.04.94 3.97 7.24 1637 Aline Philipsen 9.47 2.01.79 3.73w 3,59 7.25 1614 Ruby van Rooijen 9.60w 2.03.32 3.70 7.78 1598 Selma Koedood 9.46w 2.09.10 3.06w 7.90 1443 Jonna Vroom 9.65 2.18.44 3.71 6.45 1374 Karina Voois 10.43 2.11.83 3.02w 9.86 1358 Isabelle Schrage 10.12 2.07.81 3.14w 3,01 6.97 1314 Bo Kemmere 10.11 2.13.82 3.28 7.29 1304 Suzanne de Jong 10.57w 2.16.73 3.32 5.29 1100 Maxine Dassen 10.56 2.26.60 3.16 6.68 1077 Meisjes junioren D2 60m 600m ver kog. ptn Sarah Eichmuller 8.77w 2.04.97 4.10 8.11 1830 Winnie Olsthoorn 8.89w 2.05.11 4.06 8.06 1795 Bente Verhulst 9.30w 2.02.81 3.84 8.63 1729 Jahna van den Burg 9.55w 1.59.53 3.91 8.28 1717 Nienke de Jong 9.92w 1.59.24 3.50 7.13 1515 Linda Penning 9.64w 2.07.48 3.46 7.26 1472 Jiska van der Schee 9.42w 2.21.96 3.59 8.37 1469 Marit Hoogenraad 9.86w 2.11.90 3.70 6.28 1386 Tara van der Sande 9.82w 2.04.55 dnf 7.59 1182 Jongens junioren D 80m 1000m hoog speer ptn Kevin Philipsen 11.89w 3.27.67 1.28 33.30 1970 Tim Hoogenboom 11.81w 3.27.39 1.43 23.66 1947 Ivar de Kok 12.40w 3.44.65 1.33 28.59 1765 Jesper Nass 11.66w 3.27.47 1.23 13.59 1613 Jessy van Lier 12.15w 3.59.21 1.23 16.60 1433 Leander de Kok 13.07w 4.03.31 1.18 23.85 1399 Daan Valstar 12.20w 3.41.05 1.13 12.30 1352 Ivo Kerklaan 12.80w 4.13.94 1.13 23.17 1335 Sergio Fazzi 12.38w 3.47.97 1.18 9.71 1260 Sibren Langelaan 11.87w 3.57.67 1.08 8.61 1175 Erik van der Houwen 13.30w 4.22.70 1.13 13.49 1046 Jongens junioren C 100m 800m ver kogel ptn Jelmer Koedood 12.46 2.36.42 4.66w 12.38 2433 Ennio Fazzi 12.98 2.39.70 4.75 8.89 2180 Jeremy Bronswijk 14.40 2.42.88 4.27 10.02 1925 Ramon van Westen 14.23 2.39.31 4.02w 5.70 1690 Jelmer de Boer 15.04 3.12.01 4.05 7.00 1450 Meisjes junioren C 80m 600m ver speer ptn Kim van Herk 11.81w 1.55.18 4.84 21.14 1909 Nadine de Jong 11.25w 1.45.90 4.14 14.19 1831 Whitney van Uffelen 11.33w 1.53.08 4.45 15.20 1807 Anne-lotte Redel 11.68w 1.56.31 4.39 17.39 1750 Elaine van den Borg 11.44w 1.56.83 4.32 13.56 1682 Hanna van der Marel 12.14w 1.52.81 4.04 16.13 1631 Lisa van der Marel 12.33w 2.03.53 4.01 13.41 1416 Gina van Rooijen 12.15w 2.06.18 3.56 16.27 1386 Jongens junioren B 100m 800m hoog speer ptn Ralph den Hartogh 11.74w 2.26.37 1.68 35.53 2000 Thomas Kamermans 11.68w 2.24.21 1.58 28.70 1828 Max Koedood 12.73w 2.20.62 1.58 32.97 1736 Raymon Toussaint 11.78w 2.20.68 1.43 16.55 1455 Thomas Haga 12.25w 2.28.18 1.48 19.28 1381 Bas Vreugdenhil 12.85w 2.22.82 1.23 20.95 1106 Marco van der Knaap 13.58w 2.35.00 dnf 23.45 783 Rolf Koenen dns dns 1.23 33.46 500 Jesse Olsthoorn dns dns dns 33.58 390 Meisjes junioren B 100m 400m ver kogel ptn Ilonka Stougje 14.39 69.68 4.23w 4,02 8.82 1957 Esther Dekker 14.33 71.64 4.23 7.29 1806

Marit van der Sande 14.76 71.73 4.15w 7.58 1745 Sabine Dolk 14.36 69.10 4.18w 4,10 6.05 1744 Jongens junioren A 100m 800m ver speer ptn Mark Hendriks 12.26w 2.18.05 5.85w 5,77 36.71 2017 Alex. Kamermans 12.46w 2.45.06 4.89 20.26 1160 Thijs Olsthoorn 13.36w 2.54.77 4.61w 4,38 28.43 1004 Hidde Stoffer dns 2.23.43 dns 37.80 867 Meisjes junioren A 100m 400m ver kogel ptn Yvonne de Jong 13.03 63.59 4.51 6.89 2258 Wendy de Bloois 14.63 69.08 4.52 7.05 1876 Janneke Enthoven 14.63 72.59 3.64w 3,38 6.30 1501 Heren 100m 800m ver speer ptn Niko Zuidema 12.01w 2.07.30 5.68w 5,58 29.54 2061 Wilko Zuidema 12.06w 1.58.68 5.46 20.95 1979 Patrick van Dop 35+ 13.99 2.22.96 4.29w 30.19 1169 Dames 100m 400m ver kogel ptn Lianne van der Lugt 12.51 61.26 5.72w 9.63 2916 ( 100m: clubrecord ) Mannen Masters 100m 800m ver speer ptn Martien Mol 40+ 13.12 2.36.96 4.73 29.61 1257 Eric Philipsen 45+ 13.82 2.19.12 4.35 29.63 1250 Leo Olsthoorn 45+ 13.65 2.44.24 4.85 32.58 1181 Kees van den Bos 45+ 14.25 2.39.91 4.00 20.18 679 Bert Vreugdenhil 45+ 16.32 2.44.06 2.99 16.27 246 kogelslingeren: jongens C Jeremy Bronswijk 33,31 ( clubrecord ) jongens B Rolf Koenen 27,01 ( clubrecord ) meisjes A Nikki van Herk 21,60 heren Raymond Mulder 17,57 dames Anouk van der Sande 27,21 ( clubrecord ) Joni Stolk 19,92 heren masters Marco Bronswijk 31,12 Henk van Herk 26,47 ( clubrecord m50 )

ranglijst aller tijden 1000m meisjes pupillen B 3.38.97 Anouk van Gaalen 2008 3.40.78 Iris Penning 2009 3.45.5 Marijke Vreugdenhil 1992 3.45.6 Kim van Herk 2004 3.45.63 Nanda de Jong 2007

ranglijst aller tijden 1000 meter dames 12.51 Lianne van der Lugt 11-10-2009 Naaldwijk 1,9 12.56 Ellen Naastepad 27-05-2007 Amsterdam 0,6 12.78 Tessa de Niet C 27-07-2004 Utrecht 0,2 12.88 Amy Stolk B 07-06-2009 Den Haag 1,4 12.90 Monique Burger 30-01-1001 Zevenberg. 1,3

5. Den Bosch 17-10-2009 meisjes D 60m (24) 11. Aline Philipsen 9.2 12. Eva Tetteroo 9.2 ver (23) ` 5. Eva Tetteroo 4,15 9. Aline Philipsen 3,85 hoog (15) 7. Aline Philipsen 1,20 11. Eva Tetteroo 1,15 kogel (19) 9. Aline Philipsen 8,08 11. Eva Tetteroo 7,48

Page 32: koerier november 2009

32

CROSS

1. Maassluis 25-10-2009 m.pup 3 km (12) 2 Nienke Jong 13:22 12 Nanda de Jong 35:36 j.pup. 3 km (12) 4 Kees de Koning 12:52 dames 3 km (7) 5 Joyce van Eijk 17:47 mannen 3 km (10) 1 Jim van Ruijven 12:45 4 Maarten de Jong 14:51 dames 6 km (22) 1 Lisa Driessen 24:11 2 Ilona Lievaart 27:21 6 Ellen Grimbergen 29:43 8 Christ van Staalduinen 31:26 10 Anthoinette Kamermans 32:10 11 Joke Immerzeel 32:44 22 Marleos Enthoven 40:41 mannen 6 km (45) 1 Menno Zuidema 22:19 4 Rene van der Stap 24:00 9 Peter Duijndam 25:33 12 Arthur Heerkens 26:34 21 Geert van Ruyven 29:41 22 A Kling 29:55 40 Peter Kamermans 35:12 42 Rob Spaans 36:37 mannen 9 km (26) 2 Maurice van Veldhoven 34:08 4 Tim van Leeuwen 35:50 masters 9 km (61 2 Hans Middelburg 34:31 4 Jan van der Meer 34:52 10 Nico van den Berg 37:24 11 Max van Dorsten 38:05 15 Wim Wubben 39:21 24 Aad van der Knaap 42:11 25 Hr van Ruyven 42:22 26 Kees van der Zanden 42:25 27 Cees Duijndam 42:28 39 Hr Zwitzar 44:45 41 Kees Vreugdenhil 45:37 47 Ronald Hoogenboom 47:31

WEGWEDSTRIJDEN

1. Zaandam 20-9-2009: 10 EM (aanvulling) P.S.: dit zijn netto tijden Ilona Lievaart 1.10.58 Jannes Blok 1:15:46 Anneke Starrenburg 1:16:44 ? Aad Gankema 1:18:32 Jori Kleis 1.18.32 Ruud Dudink 1:18:51 Jan Zwartveld 1:19:03 Anja Boks-v Nieuwkerk 1:19:36 Kees de Kok 1:21:50 Hans van Haaster 1:22:59 Hermien v d Marel 1:23:58 Kees v.d. Bos 1:26:36 Joost Lagerwij 1:29:18 Klaas Pakvis 1:30:01 Henk-Jan Lammers 1.32.37 Helene Zwartveld 1:38:48 Wim van Toor 1:49:58

2. Katwijk 26-9-2009: halve marathon bruto netto m35 (100) 1. Hans Middelburg 1.22.07 1.22.06 m45 (134) 29. Bert Vreugdenhil 1.41.49 1.41.42

34. Jan Noordam 1.43.49 1.43.42 m55 (59) 1. Doeke de Jong 1.32.00 1.31.59 7. Ruud Dudink 1.44.04 1.43.53

3. Vlaardingen 27-9-2009: 15 km

1. Jorrit Pels (R’dam atl.) 50.50 m35 (14) 10. Frans Dekker 65.34 m40 (16) 6. Jan van Hoeven 56.26 m.recr . (98) 30. John Maat 72.51

4. Utrecht 27-9-2009: 10 km bruto netto 42. Mart Solleveld 33.50 33.48 1203. Ronald Koehorst 54.33 50.44

5. Burgh Haamstede 3-10-2009: strandmarathon bruto netto m40 (325) 168. Frank Piron 4.29.30 4.28.30 177. Johan van Velden 4.32.25 4.31.26

6. Den Haag 3-10-2009: 10 km 1 v.d. 4 loop m35 (31) 3. Jan van Hoeven 36.31 6. René van der Stap 38.14 m45 (55) 3. Jan van der Meer 35.49 18, Pieter-Johan Hart 42.37

7. Papendrecht 10-10-2009: 10 EM 1. Ruben Scheurwater 53.34 m35 (11) 3. William van der Zalm 59.43 m45 (24) 3. Jan van der Meer 59.40 8. Nico van den Berg 63.35 m55 (13) 3. Doeke de Jong 64.25

8. Harwich 17-10-2009 10 km m50 (18) 11. Cent Wageveld 51.34 5 km 1.Menno Zuidema 16.15

9. Amsterdam 18-10-2009: halva marathon (9011) bruto netto 4942. Ronald Koehorst 2.00.42 1.55.52

10. Gorinchem 24-10-2009: 10 km m35 (17) 4. William van der Zalm 35.44

11. Etten-Leur 25-10-2009

marathon m45 (96) 51. Piet ’t Hart 3.41.43 3.41.23

halve marathon m45 (321) 117. Gerard van den Berg 1.44.59 1.44.22 181. Kees van Paassen 1.51.18 1.50.14 d35 (83) 6. Diana Gram 1.44.58 1.44.21

12. Dordrecht 25-10-2009 10 km

heren (193) 2. Mart Solleveld 33.38 33.38

halve marathon d45 (21) 1. Carin van der Ende 1.39.36 1.39.33 m35 (54) 6. Frans Dekker 1.34.45 1.34.44

Page 33: koerier november 2009

33

m40 (95) 5. Jan van Hoeven 1.22.03 1.22.03 37. Edwin van der Wilk 1.45.19 1.45.17 m45 (98) 98. Richard Paardekoper 2.29.34 2.29.20

PRESTATIELOPEN 1. Katwijk 26-9-2009: 5 km

mannen: 2. Bart Huisman 19.23 19.11 dames (45) 1. Lisa Driessen 20.32 20.21

2. Vlaardingen 27-9-2009: 5 km

heren: 2. René van de Stap 18.38

3. Naaldwijk 14-10: Coopertest 1 Frank Piron 3120 2 Leo Valstar 2975 3 Gerard v/d Berg 2900 Diana Gram 2900 Daan Vreugenhil Daan 2900 Paul de Kaper 2850+2900 7 Ernie v.d Dop Ernie v.d 2880 8 Kees v't Wout Kees v't 2840 9 Kees Jansen Kees 2820 10 Ronald Hoogenboom 2800 11 Hilair Zwinkels Hilair 2780 12 Harry vd Arend Harry vd 2770

13 Leon Toussaint Leon 2760 Peter Haaring 2760 15 Wim v Kester 2750 16 Leonard Bloem 2720 John Hendriks 2720 18 Kees v Paassen 2710 Sven Treurniet 2710 20 Anja Hegge 2690 Gert vd Schee 2690 Rinus Huis 2690 23 George Steentjes 2660 Eric Boekestijn 2660 25 Ronald v Paassen 2620 26 Joke Immerzeel 2590 27 Peter van Holstein 2560 28 Lex Kluiters 2595 29 Piet Zonneveld 2540 30 Francois Petit de la Roche 2500 Peter Bronswijk Peter 2500 32 Leonie Ploemen Leonie 2495 33 Bianca Ydema 2490 Margret v Marrewijk 2490 35 John v Rest 2480 36 Pleun Poot 2460

37 Frans Zwinkels 2460 38 Jacqueline v/d Geest 2440 39 Guus Jansen 2400 Andreas Markus 2400 Leonie v Holst 2400 Paul v Schie 2400 Debby Huis 2400 44 Sandra Voois 2390 45 Henny Zwinkels 2360 46 Frits v.d. Dop 2330 47 Ronald Treurniet 2320 48 Margreth de Brabander 2270 Petra Scheffers 2270 Rob v Leeuwen 2270 51 Ine Zuiderwijk 2240 Marlies Kanis 2240 53 Petra Damen 2000

4. Amsterdam 18-10-2009: 7,5 km 2. Tim van Leeuwen 25.03 25.02

CLUBRECORDSCLUBRECORDSCLUBRECORDSCLUBRECORDS meisjes D 4 x 600meter EVA TETTEROO ALINE PHILIPSEN BENTE VERHULST JULIA DE KONING 7.53.46 Amstelveen 27-9-2009 jongens C kogelslingeren JEREMY BRONSWIJK 33,31 Naaldwijk 11-10-2009 jongens B kogelslingeren ROLF KOENEN 27,01 Naaldwijk 11-10-2009 jongens A Zweedse estaf. RAYMON TOUSSAINT BRAM VAN RUIJVEN MARK HENDRIKS THOMAS KAMERMANS 2.07.96 Amstelveen 27-9-2009 dames 100 meter LIANNE VAN DER LUGT 12.51 Naaldwijk 11-10-2009 4 x 100 meter YVONNE DE JONG LIANNE VAN DER LUGT MARJOLEIN VAN MARREWIJK RAMONA THOEN 4.00.13 Amstelveen 26-9-2009 kogelslingeren ANOUK VAN DER SANDE 27,21 Naaldwijk 11-10-2009

Einduitslag 15e QUICK PLUG EKIDEN Olympus'70 zaterdag 26 september 2009

Page 34: koerier november 2009

34

Startnr. Naam Tijd 1 Tijd 2 Tijd 3 Tijd 4 Tijd 5 Eindtijd Mannen veteranen 1 5 Olympus Pizzarunners (Kees de Kok) 0:21:28 1:03:52 1:26:24 2:06:35 2:28:23 2:57:35 2 4 HRR 60+ 0:21:13 1:05:39 1:27:54 2:09:16 2:30:40 3:01:28 3 6 Pizzarunners Olympus'70 (van Veelen) 0:24:06 1:06:27 1:27:33 2:13:29 2:35:52 3:06:53 Vrouwen 1 9 Haze Accountancy Lady's 0:20:23 1:03:45 1:25:20 2:09:49 2:32:42 3:03:21 2 7 Pizzarunners/Olympus'70 0:26:21 1:12:05 1:35:24 2:19:03 2:42:44 3:16:07 3 8 van den Enden van Ruijven Advokaten 0:22:54 1:10:28 1:34:18 2:26:29 2:53:05 3:29:19 Bedrijven 1 17 HAZE Accountancy Dreamteam 0:18:29 0:56:31 1:14:53 1:50:54 2:09:23 2:35:36 2 24 (K)anjers 0:19:27 0:58:42 1:18:06 1:57:34 2:18:22 2:47:16 3 25 Lowlands export Santinirunners 0:18:50 1:00:32 1:19:38 2:00:25 2:22:27 2:51:45 4 19 HAZE Accountancy Subtop 0:21:18 1:04:01 1:24:59 2:07:12 2:27:44 2:54:09 5 14 Bestuur Olympus'70 0:22:18 1:09:54 1:30:18 2:12:45 2:33:18 3:04:09 6 18 Spaans Loodgieters 1 0:23:00 1:05:37 1:27:15 2:14:15 2:35:31 3:05:52 7 30 Spaans Loodgieters 2 0:21:34 1:04:57 1:32:08 2:16:51 2:38:12 3:06:40 8 23 JEM-id Runners 0:21:53 1:07:59 1:35:08 2:13:07 2:33:45 3:07:47 9 28 Priva Hardlopers 0:21:13 1:07:34 1:31:01 2:14:18 2:36:44 3:09:28 10 15 Flynth adviseurs en accountants 0:25:11 1:09:41 1:31:24 2:17:26 2:42:29 3:14:01 11 16 HAZE Accountancy Cracks 0:23:07 1:11:29 1:33:00 2:20:17 2:43:36 3:17:44 12 20 Horticoop 1 0:22:12 1:08:46 1:33:53 2:15:30 2:43:57 3:20:01 13 12 Alfa Accountants & Adviseurs Dreamteam 0:31:06 1:15:06 1:39:52 2:24:21 2:53:13 3:22:02 14 27 Peter van Leeuwen Tweewielers 0:22:30 1:03:20 1:29:46 2:22:28 2:47:20 3:24:50 15 13 At-Lentiz Runners 0:26:55 1:08:21 1:37:07 2:25:11 2:52:09 3:25:02 16 29 Priva Runners 0:28:31 1:14:26 1:39:41 2:28:58 2:51:27 3:25:56 17 26 Nic. Sosef 0:24:49 1:19:33 1:43:31 2:30:04 2:53:51 3:26:06 18 22 IRC Wash & Run 0:27:32 1:11:12 1:37:31 2:27:23 2:57:37 3:31:19 19 21 Horticoop 2 0:25:35 1:18:28 1:45:59 2:38:26 3:05:25 3:38:09 Kwekerijen 1 44 Kwekerij halve marathon, Santinirunners 0:18:55 0:54:50 1:13:21 1:50:04 2:08:55 2:35:01 2 43 Fides Master Idols 0:20:10 0:57:32 1:15:43 1:56:05 2:15:45 2:40:39 3 41 Fep van der Ende Santini's Kwekerij 0:18:31 1:07:19 1:30:31 2:18:23 2:39:44 3:10:53 4 42 Fides Grand Idols 0:24:20 1:11:33 1:36:41 2:25:03 2:50:14 3:24:32 Recreanten 1 68 KRT (Koplopers Running Team) 0:17:09 0:50:59 1:08:00 1:43:17 2:00:01 2:24:17 2 64 Sparta Voorburg 1 0:19:45 0:56:20 1:15:33 1:54:11 2:12:52 2:39:44 3 55 D Doet Mee 0:21:02 1:03:22 1:22:22 2:06:02 2:30:22 2:59:26 4 63 Recreanten Santini 0:19:44 1:03:25 1:25:04 2:09:28 2:30:34 2:59:43 5 65 Sparta Voorburg 2 0:21:26 1:06:30 1:29:03 2:10:42 2:33:28 3:03:29 6 62 Loopgroep WIN 2 0:23:13 1:10:35 1:31:23 2:13:41 2:36:40 3:05:49 7 53 Ceesies Runners 2 0:22:41 1:05:29 1:27:22 2:14:17 2:36:01 3:06:56 8 51 Amazing Roadrunners 0:21:25 1:08:02 1:31:22 2:14:24 2:36:34 3:07:36 9 52 Ceesies Runners 1 0:23:47 1:07:00 1:28:45 2:13:22 2:37:01 3:09:33 10 61 Loopgroep WIN 1 0:20:57 1:07:51 1:32:17 2:18:36 2:43:02 3:15:22 11 66 Sparta Voorburg 3 0:25:11 1:10:19 1:34:38 2:21:41 2:45:09 3:15:45 12 58 De Hardloper team 2 0:26:51 1:13:39 1:38:39 2:28:31 2:51:27 3:20:07 13 70 De Rokende Schoenen 0:21:56 1:08:48 1:38:34 2:24:58 2:52:03 3:25:29 14 59 Driestiem 0:26:57 1:14:56 1:39:53 2:22:24 2:46:24 3:25:51 15 67 Thof's Krasse Knarren 0:26:23 1:11:14 1:33:28 2:25:51 2:51:25 3:26:50 16 54 Cilia's Bikkels 0:25:34 1:14:23 1:40:59 2:29:31 2:55:04 3:27:51 17 69 Flora Holland 0:26:41 1:07:35 1:37:13 2:24:00 2:52:27 3:32:26 18 57 De Hardloper team 1 0:26:51 1:19:34 1:47:19 2:35:11 3:02:57 3:38:05 19 56 DAD'S 65+ ARMY 0:24:00 1:11:34 1:37:59 2:24:11 2:52:45 3:39:32 20 60 HRR-Conditio 0:28:33 1:16:05 1:42:48 2:38:57 3:07:58 3:42:47 Gediskwalificeerd 11 Adnu+BV 0:22:33 1:09:50 1:35:40 2:24:42 2:46:51 3:08:23

Page 35: koerier november 2009

35

Page 36: koerier november 2009

36