Kareoler, november 2009

Click here to load reader

 • date post

  20-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  239
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Veteranen en Justitie BNMO-magazine, jaargang 69, november 2009 1 de Kareoler november 2009

Transcript of Kareoler, november 2009

 • de Kareoler november 2009 1

  de KareolerBNMO-magazine, jaargang 69, november 2009

  Veteranen en Justitie

  Op stap voor de leden

 • de Kareoler november 20092

  Blikveld

  2 de Kareoler november 2009

  Jaargang 69, 2009, nr. 9

  De Kareoler is een uitgave van de Bond

  van Nederlandse Militaire Oorlogs- en

  Dienstslachtoffers

  BeschermvrouweH.M. Koningin Beatrix

  Hoofdbestuur BNMOalgemeen voorzitter

  Henk Moorlag

  vice-voorzitter

  Sjef Verhagen

  algemeen penningmeester

  Lei Hermans

  algemeen secretaris

  Jan Burger

  tweede penningmeester

  Marinus Bouwmeester

  tweede secretaris

  Christel Roos

  lid

  John Kuipers

  Redactie de KareolerJos Morren, hoofdredacteur

  Henk Moorlag

  Willem Knook

  Armand Lucas

  Henk Raukema

  Redactie-adres op de achterzijde

  Ingeschreven in het verenigingsregister

  van de Kamer van Koophandel en

  Fabrieken te Utrecht onder nummer V.

  477894

  Verschijnt ook op geluidsband

  De BNMO is afhankelijk van u!

  Tot mijn grote verbazing hoor ik nog steeds geluiden dat de BNMO

  afhankelijk zou zijn van het ministerie van Defensie. Dat is raar, want de

  BNMO is nu juist een onafhankelijke belangenbehartiger. Het kan zijn dat

  sommige mensen de huidige professionele nazorg van Stichting de Basis

  nog steeds onder de noemer van de BNMO plaatsen. Die nazorg wordt

  geleverd binnen het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), achter

  de poort van het Centraal Aanmeldingspunt van het Veteraneninstituut

  (CAP). Daarbij speelt Defensie inderdaad een vooraanstaande rol, al is

  ook de Basis nog steeds een onafhankelijke instelling.

  Maar de BNMO maakt geen deel uit van het LZV en heeft ook geen

  samenwerkingsovereenkomst met het Veteraneninstituut. De BNMO is

  sinds 2007 weer datgene wat het bij aanvang in 1945 ook was: een

  vereniging van oud-militairen zelf. Leden die elkaar nodig hebben om

  samen een vuist te kunnen maken. Wij zijn niet afhankelijk van Defensie,

  integendeel. Onze juristen nemen het voor onze leden juist op tegen

  Defensie. Die gezamenlijke vuist is echter niet altijd even zichtbaar.

  De BNMO heeft een traditie in diplomatiek overleg. We staan nu eenmaal

  niet graag op de barricaden.

  Overigens hebben we voor die belangenbehartiging ook steeds voeding

  nodig. Dat er een flink licht kan schijnen tussen datgene wat je ontvangt

  en zou moeten krijgen, is mij duidelijk. Ik hoor nog teveel schrijnende

  verhalen van veteranen, zeker ook jongere, die grote moeite hebben om

  een normaal leven te leiden. Gezinnen met kinderen die zelf ook

  problemen ontwikkelen. Overigens is de praktische kant van de BNMO

  dat deze leden gewoon welkom zijn in Doorn, exclusief als BNMO-lid.

  Dat doet geen enkele andere veteranenorganisatie de BNMO na. Maar het

  hoofdbestuur zou graag zien dat deze leden (nog) duidelijker aangeven

  wat ze van de BNMO verwachten.

  Het is dan gemakkelijk wanneer u de afdelingsbijeenkomsten bezoekt en

  daar met uw afdelingsbestuurders spreekt. Zij zijn er speciaal voor u en

  staan u graag te woord. Het is ook gewoon heel gezellig binnen een

  afdeling, en als u speciale wensen hebt voor activiteiten, dan kunt u dat

  ook aangeven. De BNMO is niet afhankelijk van Defensie, de BNMO is

  afhankelijk van u. We moeten het samen doen!

  Henk Moorlag,

  algemeen voorzitter

 • de Kareoler november 2009

  Vingerwijzing

  In dit nummer

  3de Kareoler november 2009

  Ideen en suggesties

  In deze Kareoler weer diverse onderwerpen.

  Een rechtszaak over vermeende misdragingen

  van een veteraan, maar ook het succes van de

  regionale dagen voor militaire oorlogs- en

  dienstslachtoffers. Oud-voorzitter van het

  voormalige BNMO-Centrum (nu Stichting de

  Basis) Anton Kok heeft daarbij een In

  Memoriam geschreven voor zijn oude vriend

  en plaatsgenoot Jan Lith, en Willem Knook

  belicht toeslagen en indexering van

  pensioenen.

  Een rijk gevulde Kareoler dus, maar wellicht

  mist u toch nog wat. We kunnen het natuurlijk

  niet steeds alle leden naar de zin maken, maar

  we staan wel steeds open voor ideen en

  suggesties.

  In dat kader zijn ook brieven over

  belangenbehartiging welkom. Welke

  problemen ervaart u en waar moet de BNMO

  voor opkomen? Maak van uw hart geen

  moordkuil en schrijf het ons. Wellicht kom uw

  verhaal terecht op de vaste columnpagina.

  Van harte aanbevolen!

  De redactie

  2 Blikveld

  5 Hoofdzaken Nieuwe bestuursleden in Doorn

  6 De Romp Sprookje van Defensie op de Efteling

  8 De Romp Veteranen en Justitie

  10 Ledematen Op stap voor de leden

  12 Op de Lever In Memoriam Jan Lith 1920-2009

  13 Hand- en Spandiensten Basisdiensten 2010

  14 Ruggespraak Financile zaken

  16 Uit het hart Afdelingsnieuws

  18 (On)zekerheid over zorg voor veteranen

  19 In dankbare herinnering, Welkom bij de BNMO.

  Foto omslag: BNMO-lid Martin Baks tijdens

  een cursus voor contactpersonen op de Basis

  in Doorn. Meer hierover op pagina 10.

  Foto: Jos Morren.

 • Hoofdzaken

  4

  de Kareoler november 2009

  Kopstoot

  Meer dan zestig jaar na dato verschijnt er op

  de televisie weer een nieuwe documentairereeks

  over de Tweede Wereldoorlog. Op zondag 25 oktober

  was de eerste van negen afleveringen te zien. Vol

  verwachting zat ik voor de buis, want dit moest iets

  bijzonders zijn. Zo langzamerhand is die oorlog toch

  al zeer minutieus verslagen. Ik verwachtte nieuwe

  invalshoeken aan de hand van nieuwe bronnen en

  nieuw beeldmateriaal, ook al omdat Rob Trip vooraf

  doorlopend beloften deed in die richting. Maar

  helaas! Hoewel kundig en fraai gedocumenteerd, de

  misdadigheid bleef de gewone misdadigheid, al

  werd die tot mijn verbazing bij de verwoesting van

  Rotterdam toch enigszins genuanceerd. Rob Trip

  maakte heel duidelijk dat dit geen terreurdaad was.

  Niet volgens het oorlogsrecht althans, omdat de

  Nederlanders de stad in eerste instantie verdedigd

  hadden. Dat er in Rotterdam meer dan 24.000

  huizen in de as werden gelegd en zon 800 mensen

  de dood vonden, maakt dan blijkbaar niet zoveel uit.

  Overigens is er ook nog een ander verhaal waarin de

  Duitsers dreigden ook andere grote steden in de as

  te leggen, als door Nederland niet onmiddellijk

  gecapituleerd zou worden. Dan valt Rotterdam

  opeens binnen een groter, vooropgezet plan, en is er

  wel degelijk sprake van terreur. Graag nu geen

  brieven van geschiedkundigen naar dit blad, omdat

  het me om eerlijk te zijn niet interesseert. Want als

  je op een mooie voorjaarsmorgen onuitgenodigd en

  behoorlijk agressief met een leger binnen komt

  vallen om het land over te nemen, dan ben je wat mij

  betreft berhaupt al misdadig bezig. Terreur of geen

  terreur. Er volgen nog acht afleveringen van De

  Oorlog, waaronder op 13 december ook over de

  naoorlogse acties in het voormalige Nederlands-

  Indi. Ik ben benieuwd welke onthullingen dan

  zullen volgen, al kunnen de veteranen uit die

  regionen gerust zijn: bonter dan het al was, kan Rob

  Trip het beslist niet maken.

  SPO heft zich op

  De Stichting Partners van Oorlogsgetroffenen (SPO) stopt

  in 2010. Reden is de uitdunning en vergrijzing van het

  ledenbestand waardoor het aantal gespreksgroepen is

  gehalveerd en het steeds moeilijker wordt om nieuwe

  bestuursleden te vinden. De SPO werd veertien jaar

  geleden opgericht om partners van slachtoffers van

  krijgsgevangenkampen en andere door de oorlog

  getroffenen een klankbord te bieden. Dat gebeurt

  voornamelijk door lotgenotencontact in de vorm van

  gespreksgroepen voor partners van oorlogsgetroffenen op

  verschillende locaties is het land. Op zaterdag 10 april

  2010 zal de SPO haar jaarlijkse landelijke ontmoetingsdag

  houden en tevens haar vijftienjarig bestaan vieren.

  Vanwege de opheffing van de SPO in 2010 zal het haar

  laatste landelijke dag zijn. Het thema van deze dag zal te

  maken hebben met loslaten en afscheid nemen. De locatie

  is stichting de Basis in Doorn.

  Defensie draait over Wageningen

  Defensie blijft de jaarlijkse herdenking op 5 mei in

  Wageningen misschien toch steunen. Staatssecretaris De

  Vries van Defensie gaat zijn besluit hierover

  heroverwegen. De Vries schrijft in antwoord op vragen van

  de Tweede Kamer dat hij na de herdenking volgend jaar

  gaat bekijken of de ondersteuning doorgaat en zo ja, in

  welke vorm. Defensie ondersteunde het defil van de

  veteranen altijd met geld, materieel en manschappen.

  Eerder dit jaar kondigde De Vries aan na 2010 te willen

  stoppen met de steun. Dat stuitte op groot verzet van

  onder meer de veteranen, herdenkingscomits, en de

  Kamerfracties van de VVD en PVV.

 • Hoofdzaken

  5de Kareoler november- 2009

  door Jos Morren

  Nieuwe bestuursleden in Doorn

  Er is voor alles een eerste keer. Onlangs aangetreden bestuursleden uit de

  afdelingen kregen op 23 oktober op de Basis in Doorn voorlichting over

  wat de BNMO is en doet.

  Natuurlijk kenden de bestuursleden de BNMO al wel, maar

  menigeen hoorde voor het eerst over de rijke geschiedenis

  van de b