Puur magazine november 2014

of 16 /16
puur magazine | november 2014 gemeentelijk informatieblad van Puurs | www.puurs.be Paddenstoelen uit de grond Puurs herdenkt Wapenstilstand Kunstendag voor kinderen

description

infoblad gemeente Puurs

Transcript of Puur magazine november 2014

Page 1: Puur magazine november 2014

puurmagazine | november 2014gemeentelijk informatieblad van Puurs | www.puurs.be

Paddenstoelen uit de grond

Puurs herdenkt Wapenstilstand

Kunstendag voor kinderen

Page 2: Puur magazine november 2014

inhoudstafel2

Puur magazine november | 2014

Beste medeburgers

Het stille, donkere november is een bezinningsmaand.

Een maand waarin we de familieleden en vrienden

die er niet meer zijn, herdenken. En waarin we

stilstaan bij het oorlogsleed dat ons jaren geleden

overspoelde.

Dit jaar – honderd jaar na de start van de Eerste

Wereldoorlog – besteden we daaraan uiteraard extra

aandacht. Ook in Puurs, waar we op 11 november de

poorten van Fort Liezele voor u openen.

Maar laten we deze maand ook eens stilstaan bij wie

wél nog bij ons is. Zo telt onze gemeente, samen

met deelgemeente Liezele, meer dan driehonderd

tachtigplussers. Die vaak snakken naar gezelschap en

ontspanning. Jullie kunnen dat winterse lichtpuntje

zijn, bijvoorbeeld door lid te worden van één van

onze bezoekteams.

En er is meer om de donkere novemberdagen op

te fleuren. Kleurrijke paddenstoelen sieren het

straatbeeld. Een bruisende Kunstendag entertaint

creatieve jongeren.

Over al deze initiatieven, en meer, lees je in dit

Puur Magazine. Het ideale leesvoer voor onder een

dekentje in de zetel. Als dát die winterblues niet

wegkatapulteert …

Geniet ervan!

Koen Van den Heuvel

burgemeester

3 “Bomen krijgen tweede leven

als sierstuk in Puurs”

4 Beeldige bruggen langs de Vliet

5 Op bezoek bij onze 80-plussers

6 Start je voorlees-traditie

7-10 Uit in Puurs

11 Kunstendag voor kinderen

komt eraan

12-13 Op weg naar

twee nieuwe vrijetijdsprojecten

14 Wapenstilstand in Puurs

15 Korte en lange opvang

na de schooluren

Huwelijksjubilaris november65 jaar gehuwd12 nov François Maerevoet en Augusta Vergauwen, Veurtstraat 27

foto

Mar

c Van

raes

Page 3: Puur magazine november 2014

Het is herfst en dus schieten de paddenstoelen weer uit de grond in van Puurs. Deze houten kunstwerkjes fleuren

onze gemeente op tijdens de donker wordende dagen. De man die we daarvoor mogen bedanken? Creatieveling

Koen Van Robays.

Koen Van Robays: “Drie jaar ge-

leden reisde ik naar de Dordogne-

streek. Langs een verlaten weg spotte

ik een twintigtal paddenstoelen. Geen

gewone, maar kunstige exemplaren.

Gemaakt uit één stuk hout. Ik tikte er

meteen één op de kop. Op terugweg

naar huis droomden we ervan om de

paddenstoelen te importeren naar

België. Maar het draaide uiteinde-

lijk anders uit: ik verloor onverwacht

mijn job en besloot om me zélf op

houtbewerking toe te leggen.”

Ben je dan voortaan een professionele beeldhouwer?“Neen, het blijft een hobby – zeg

maar passie. Ik geniet er enorm van

om ruwe boomstammen om te vor-

men tot paddenstoelen. De laatste

Puurse paddenstoelen haalde ik uit

drie mooie Waalse eiken. Die bomen

waren al gekapt, en dan doet het me

plezier dat ik ze nog een tweede leven

kan geven. Ze worden een sierstuk in

jullie gezellige gemeente.”

Uit je jouw creativiteit nog in andere ontwerpen?“Ideeën zijn er genoeg – bijvoorbeeld

om nog andere vormen uit boom-

stammen te maken. Maar er rest me

niet zoveel tijd naast mijn ‘normale’

dagjob. Ik waag me af en toe ook aan

keramieken creaties: kleine beelden,

kandelaars, potjes, … maar ook daar-

voor schiet de tijd me tekort. Mocht

je als kunstenaar gemakkelijker je

brood kunnen verdienen, ruilde ik er

zo mijn job voor in. Maar nu is het dus

uitkijken naar mijn pensioen ...”

Je bent geen Puursenaar (Koen woont in Geraardsbergen). Toch fleuren jouw padden- stoelen onze gemeente op. Trots?Van Robays: “Toen ik vorig jaar op

een namiddag mijn ‘kunstige kinde-

ren’ kwam bezoeken, voelde dit in-

derdaad goed aan. Dat mijn werkjes

jullie gemeente mogen sieren, geeft

me veel voldoening. Eerst vond ik

het niet zo fijn dat mijn eiken pad-

denstoelen rood geschilderd wer-

den. Maar een Puurse vader en zoon

maakten dat tijdens mijn bezoek he-lemaal goed: vanop een afstand zag ik hem zijn pagadder optillen en op de rode paddenstoel vol met witte stippen zetten. Ik voelde me net zo gelukkig als die kleine jongen en zong binnensmonds vrolijk mee: “Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, zat kabouter Pinnemuts …” Een zalig moment. Ik wens alle Puur-senaars dan ook een even warme, plezierige en knusse herfst toe – op of rond de paddenstoelen!”

Win je eigen Puurse paddenstoel!Wil je ook zo’n paddenstoel? Post dan een leuke Puurse paddenstoe-lenfoto op onze facebookpagina ( w w w . f a c e b o o k . c o m / G e m e e n t e P u u r s )of mail de foto naar [email protected]. Zorg ervoor dat iedereen je pad-denstoelenfoto kan zien. De foto met de meeste likes op onze facebookpagina op maandag 1 december (10.00u) wint de pad-denstoel.

Puurs op z’n best 3

Puur magazine november | 2014

“Bomen krijgen tweede leven als sierstuk in Puurs”

Koen Van Robays gaf het voorbeeld met een paddenstoelenselfie.

Page 4: Puur magazine november 2014

Steek je straks een brug over in onze gemeente? Grote kans dat je er op een leuk kunstwerkje stoot. Bedenker van

dienst is Pol Ille uit Eikevliet.

Open ruimte opvrolijkenWie Klein-Brabant zegt, denkt aan … waterwegen! Daarom vormt onze gemeente samen met onder meer Bornem en Sint-Amands het Interge-meentelijke Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark. In 2012 mochten inwoners daarvan een idee indienen voor het project ‘Schelde-helden’. Een initiatief van toenma-lig minister-president en Puursenaar Kris Peeters om open ruimte langs de Schelde en de Rupel leuk in te kleden.

Kunstige bruggenDe oproep van ‘Scheldehelden’ was een kolfje naar de hand van Eike- vlietenaar Paul Ielegems – ook Pol Ille

genoemd. Zijn voorstel? De bruggen langs de Vliet opwaarderen met kun-stig smeedwerk. Een logische keuze: want bruggen vormen in ons land-schap van rivieren, beken en dijken dé verbinding tussen dorpen. De jury van ‘Scheldehelden’ keurde het idee van ‘Beeldige bruggenhoofden’ goed en de VLM (Vlaamse Landmaatschap-pij) trok de nodige subsidies uit.

Luchtige streekinfoArtistiek smeedwerk dus. Maar wie zou dat maken? Zes leerlingen uit de derde graad Mechanisch onderhoud van Atheneum Klein-Brabant, zo bleek. Met de hulp van hun leerkracht Stefan De Maeyer toverden zij giet-

ijzeren fietsers tevoorschijn. Want, een brug is dé plaats waar fietsers en wandelaars even halt houden tijdens hun tochtje. Tegelijk maken ze dan beter kennis met de omgeving: daar-om is elke brugleuning ook voorzien van een plaat met daarin de naam van de brug en een sculptuur die de plaats typeert.

Trek eropuitWil je de versierde bruggen al fiet-send ontdekken? Haast je naar de infobalie van het gemeentehuis voor de folder Bruggen vertellen een eigen verhaal. Je vindt er algemene info en een handige routebeschrijving. Veel fietsplezier!

Pol, aan de Scheeveldbrug koos je voor het thema ‘water en wind’. Waarom?“Beide natuurelementen zijn er sterk aanwezig. Wind? Absoluut, de plaats aan de brug is een echt trek-gat. Vraag maar aan de schoolkin-deren die dagelijks naar huis fietsen richting Oppuurs. Op het Scheeveld stond vroeger niet voor niets een

windmolen. En water: tja, er is de watertoren die naast de brug op-rijst. En de Vliet, natuurlijk. Wist je trouwens dat graan uit de voorma-lige Scheeveldmolen langs die rivier verscheept werd? Redenen genoeg om deze twee natuurkrachten als elkaars spiegelbeeld af te beelden. Een mooie verwelkoming voor wie Puurs binnenrijdt.”

Op elke brugleuning staat een fietser. Vanwaar die keuze?“Daarmee zet ik het fietsvriendelijke karakter van onze gemeente in de kijker. Want het mag gezegd wor-den: in Puurs bol je over een uitste-kend fietsnet, met stille wegen en berijdbare dreven tussen de Vliet en de Molenbeek. Tweewielers hebben het hier naar hun zin!”

Beeldige bruggen langs de Vliet

natuur op z’n best4

Puur magazine november | 2014

Projectbedenker Pol aan het woord

De brug op de grens met Bornem (Robert Verbelenstraat - Klein Mechelen).

Page 5: Puur magazine november 2014

Puurs en deelgemeente Liezele tellen meer dan driehonderd tachtigplussers. Meer dan de helft ervan is alleen-

staand. Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, is hun droom. Maar … daar voelen ze zich vaak eenzaam en ongeïn-

formeerd. Zin om daaraan iets te doen? Ga dan mee bij hen op bezoek!

Op bezoek bij onze 80-plussers

senioren op z’n best 5

Puur magazine november | 2014

Eind dit jaar wil onze gemeente zijn

eigen bezoekteam hebben. Een ver-

zameling vrijwilligers en professione-

len die een bezoekje brengen bij de

tachtigplussers die Puurs en deelge-

meente Liezele rijk zijn. Daar maken

ze dan een praatje, polsen ze naar

problemen, en delen ze informatie uit

over de dienstverlening voor senio-

ren. Zo doorbreken ze de eenzaam-

heid én geven ze tachtigplussers de

kans om langer thuis te wonen.

Voorgaande projecten als inspiratiebronHelemaal nieuw is dit project niet:

in 2005 was de start van het piloot-

project in Breendonk, waaruit de

maandelijkse thuiszittersnamidda-

gen groeiden. Een initiatief van het

Breendonkse dienstencentrum Pae-

penheide, samen met de plaatselijke

verenigingen en de seniorenraad.

De dienstencentra nodigen tijdens

deze contactmomenten alle oudere

buurtbewoners bij hen uit. Zo leren

ze elkaar kennen en kunnen ze een

praatje slaan.

Het project liep de voorbije twee ja-

ren ook al in Ruisbroek. Met succes.

Daarom breien het lokaal bestuur, de dienstencentra, het OCMW en de seniorenadviesraad er graag een ver-volg aan – via het bezoekteam. Deze keer zónder dat de tachtigplussers daarvoor de deur uit moeten.

Ga jij op bezoek?Heb jij tijd en zin om onze tachtigplus-sers mee een bezoekje te brengen? En hen zo de kans te geven om hun verhaal te doen en vragen te stellen? Meld je dan als vrijwilliger bij diensten-centrum de Kollebloem in Begijnhof-straat 13-15, stuur een mailtje naar [email protected] of bel naar 03 890 15 60. Je sprokkelt via die weg ook meteen meer infor-matie over het initiatief.

Page 6: Puur magazine november 2014

Verhaaltjes voorlezen? Het is niet alleen fijn voor jouw kleine oogappel. Ook mama en papa, of oma en opa beleven

er plezier aan. De Voorleesweek, die dit jaar van 22 tot 30 november loopt, draagt dan ook de titel: ‘Voorlezen,

van 0 tot 99!’

Kruip gezellig onder de wol, of nestel je in de zetel. Want het is weer Voor-leesweek. Tussen 22 en 30 novem-ber besteedt de Puurse bib nóg meer aandacht aan voorlezen.

Voorlezen? Een aanrader!Je bengels dromen niet alleen weg bij de verhalen die jij hen vertelt. Ze zul-len later ook veel vaker hún kroost op een verhaaltje trakteren. Want voor-lezen werkt aanstekelijk: het wordt een traditie die generatie op gene-ratie besmet. De titel van de Voor-leesweek 2014 luidt dan ook gepast: ‘Voorlezen, van 0 tot 99!’

Tips en inspiratie in de bibTwijfel je nog wat aan je vertelkun-

sten? Dan kan bij de Puurse bib te-

recht: op puurs.bibliotheek.be

wachten bijvoorbeeld talrijke boe-

kentips voor verschillende leeftijden.

Stuk voor stuk leuke voorleesboeken.

En ook de Zondagse Kost van novem-

ber is, dankzij het voorleesproject ‘De

vertelpostbode’, helemaal afgestemd

op de Voorleesweek.

‘De vertelpostbode’ is geknipt voor

boekenwurmen uit de derde kleuter-

klas en het eerste leerjaar. Samen

met hun ouders of grootouders ma-

ken ze kennis met postbode Freddy

en zijn vriendinnetje Reinilda. Ze zijn gek op verhalen – die ze graag komen vertellen – en op muziek: naast een postzak vol vertelsels, heeft Freddy altijd zijn gitaar en Reinilda altijd haar piano bij. Het zijn acteur Tom Kets en pianiste Laura Haemels die het duo tot leven brengen.

Jong en oud ziet de enthousiaste voorlezers aan het werk op 16 no-vember, tussen 10.00u en 12.00u, in de leeszaal van de bib. Een ticket (in-clusief ontbijt) bestel je via de web-shop (www.puurs.be/webshop) en kost 6 euro (deze Zondagse Kost maakt deel uit van Kunstendag voor Kinderen).

Start je voorlees-traditie

bib op z’n best6

Puur magazine november | 2014

Page 7: Puur magazine november 2014

3 november 2014- Pastagerechten met

aangepaste Italiaanse wijn CC de Kollebloem Kloosterhof 1 19.00u 03 890 76 20, [email protected], www.ccdekollebloem.be

4 november 2014- Film: Zwei Leben CC de Kollebloem Theaterzaal, Kloosterhof 2 Om 14.00u en om 20.00u 03 890 76 20, [email protected], www.ccdekollebloem.be

6 november 2014- Digitaal café: hoe werkt Windows 8? Bibliotheek Puurs Hondsmarkt 2 15.00u www.allemaaldigitaalinpuurs.be

- Ladies @the movies Markant Puurs CC de Kollebloem, Kloosterhof 1

20.00u [email protected]

- Karel De Grote, een keizer tussen twee werelden Davidsfonds Puurs ism bibliotheek Puurs Bibliotheek, Hondsmarkt 2 20.00u 03 889 23 33, [email protected],

www.dfpuurs.be

- Kaartwedstrijd dienstencentra OCMW Puurs Dienstencentrum de Kollebloem,

Begijnhofstraat 13 13.30u 03 890 15 60, [email protected]

8 november 2014- Els De Schepper - Feest! CC de Kollebloem Theaterzaal, Kloosterhof 2 20.00u 03 890 76 20, [email protected], www.ccdekollebloem.be

9 november 2014- Hobbytentoonstelling Femma Breendonk Parochiecentrum, Jan Hammeneckerstraat 32 10.00u [email protected]

11 november 2014- Film: The Fault in our stars CC de Kollebloem Theaterzaal, Kloosterhof 2 20.00u 03 890 76 20, [email protected], www.ccdekollebloem.be

13 november 2014 - Seniorenfeest CC de Kollebloem Sport- en Evenementenhal,

Kloosterhof 1 15.00u 03 890 76 20, [email protected]

14 november 2014- Parochiequiz Polyvalente zaal, Turkenhofdreef 3 20.00u 03 889 92 93, 03 889 75 03, 03 689 09 05

- Wim Geysen Producties: Wereldschemer

CC de Kollebloem Rode zaal, Kloosterhof 1 20.00u 03 890 76 20, [email protected]

- Kaartkampioenschap KWB Puurs Zaal jazaki, Palingstraat 20 20.00u 0475 45 51 79, 03 889 62 81 Ook op 12 december, 16 en 30 januari en 20 februari

november 2014

uit in Puurs 7

Puur magazine november | 2014

11 november 2014

11-novemberviering Gemeente PuursFort Liezele, 15.00u03 890 76 76, [email protected]

Herdenking 11 november Zwarte handKerkhof Ruisbroek, 12.30u

Zie ook pagina 14

Page 8: Puur magazine november 2014

15 november 2014- Walter Baele - Het leven zoals het zeker niet is CC de Kollebloem Theaterzaal, Kloosterhof 2 20.00u 03 890 76 20, [email protected], www.ccdekollebloem.be

17 november 2014- Fotobewerking met gratis programma’s CC de Kollebloem Kloosterhof 1 19.30u 03 890 76 20, [email protected], www.ccdekollebloem.be

18 november 2014- Film: The keeper of lost causes CC de Kollebloem Theaterzaal, Kloosterhof 2 20.00u 03 890 76 20, [email protected], www.ccdekollebloem.be

- Kookworkshop: dagelijkse kost voor diabetes type 2 dienstencentra OCMW Puurs leskeuken dienstencentrum de

Nieuwe Ark, Kerkstraat 34 13.30u en 19.00u 03 886 60 69, [email protected],

www.puurs.be/webshop

- (H)eerlijk potje anders (veggie)

CC de Kollebloem Kloosterhof 1 19.00u 03 890 76 20, [email protected], www.ccdekollebloem.be

19 november 2014- Bakken 4 kids CC de Kollebloem Kloosterhof 1 13.30u 03 890 76 20, [email protected]

20 november 2014- Bloemschikken & Decoratie:

Warmte in huis CC de Kollebloem Kloosterhof 1 19.30u 03 890 76 20, [email protected], www.ccdekollebloem.be

- Ieder zijn genetisch paspoort

Davidsfonds Puurs ism bibliotheek Puurs CC de Kollebloem, Kloosterhof 1 20.00u 03 889 23 33, [email protected],

www.dfpuurs.be

- Lezing: Natuurlijke hulp bij depressiviteit CC de Kollebloem Theaterzaal, Kloosterhof 2 19.00u 03 890 76 20, [email protected], www.ccdekollebloem.be

21 november 2014- Kringloopkoken Kringwinkel Puurs Rode Kruisstraat 21 12.00u 03 889 63 30, [email protected], http://www.spoor2.be

22 november 2014- Tom Helsen - Verhalen en liedjes CC de Kollebloem Theaterzaal, Kloosterhof 2 20.00u 03 890 76 20, [email protected], www.ccdekollebloem.be

24 november 2014- Open Dansavond Vlaamse Volkskunstbeweging VVKB De Karekiet Puurs Kelderverdieping Het Hof,

Palingstraat 22 20.00u 03 889 58 46, [email protected]

uit in Puurs8

Puur magazine november | 2014

16 november 2014

Kunstendag voor kinderen

Op zondag 16 november 2014 is er in heel Vlaanderen kunst voor kinderen. Musea, theaters, muziekorganisaties, cultuurcentra, bibliotheken, … kiezen uit hun aanbod iets wat kinderen en hun familie lusten en zorgen ervoor dat het smaakt. In Puurs kan je hiervoor terecht bij CC de Kollebloem en de bib! Een hele dag lang organiseren we workshops, voorstellingen, een superleuke film!

Op het programma:- 10.00u: De vertelpostbode (4 tot 8 jaar)- 10.00u: Action Painting (vanaf 8 jaar)- 10.00u en 15.00u: Kleuterdans (4 tot 5 jaar)- 10.00u, 11.15u en 13.30u: Raaklijnen² (vanaf 8 jaar)- 11.00u en 14.00u: Meneer Papier en Don Karton (2 tot 5 jaar)- 11.00u en 14.30u: Blanche en Forza (vanaf 6 jaar)- 11.30u – 13.30u: Pastarestaurant- 15.45u: Film Hoe tem ik een draak 2 (vanaf 5 jaar)

Zie ook pagina 11

Page 9: Puur magazine november 2014

- Chocoladeproeverij ‘Iedereen mondiaal’ Markant Puurs CC de Kollebloem, Kloosterhof 1 20.00u [email protected]

25 november 2014 - Film: The Loft CC de Kollebloem Theaterzaal, Kloosterhof 2 20.00u 03 890 76 20, [email protected], www.ccdekollebloem.be

- Mijn leven op stelten Markant Puurs Hondsmarkt 18.30u [email protected]

26 november 2014- Moderne tas in hippe stof Femma Breendonk Parochiecentrum, Jan Hammeneckerstraat 32 19.30u [email protected]

- Bezoek Kerstmarkt Hasselt KWB Puurs en Vriendenkring

+65-jarigen Station Puurs 09.00u 03 889 72 62 of 03 889 62 81

27 november 2014- Femma naaicafé Femma Breendonk Parochiecentrum, Jan Hammeneckerstraat 32 19.00u [email protected]

- Autisme en relaties Regiowerking VVA Puurs JOC WIJland, Fortbaan 9 20.00u 0475 82 00 33 (Anja), 03 899 22 33 (Goedele), [email protected], [email protected]

28 november 2014- Tableau nr 1 - Annick Segal / Bart Van Avermaet CC de Kollebloem Theaterzaal, Kloosterhof 2 20.00u 03 890 76 20, [email protected], www.ccdekollebloem.be

30 november 2014- Joost D’Hont en Christophe Bursens CC de Kollebloem Sint-Pieterskerk, Kerkplein 15.00u 03 890 76 20, [email protected], www.ccdekollebloem.be

- Ontmoetingsnamiddag Pure Zijns Bron Plazarama, Overwinningsstraat 133- 135,

Willebroek 14.00u [email protected]

uit in Puurs 9

Puur magazine november | 2014

Meer info over

alle activiteiten vind je

op www.uitinpuurs.be.

29 november 2014

Vormingplus plant 100 nieuwe boompjes!

Vormingplus regio Mechelen organiseert samen met Natuurpunt Klein-Brabant op zaterdag 29 november tussen 13.00u en 16.00u een grote boomplantactie aan de Sint-Pietersburcht in Puurs. De organisatie heeft een groen hart en wil zo haar papiergebruik voor cursussen compenseren. De organisatie plant honderd nieuwe boompjes die extra zuurstof en een extra tintje groen aan deze mooie streek zul-len geven. Iedereen, ook kinderen, zijn van harte welkom om dit nieuwe stukje natuur te realiseren. Deelnemers doen best stevige schoenen aan en brengen indien mogelijk een spade mee. Om al die inspanningen te belonen, bieden Vor-mingplus regio Mechelen en Natuurpunt Klein-Brabant alle deelnemers achteraf ook een lekker drankje aan.

Het verzamelpunt van deze actie is de Sint-Pietersburcht, Scheeveld 18 in Puurs. Deelname is gratis. Best wel vooraf inschrijven via www.vormingplus-regiomechelen.be of 015 43 21 20.

22 november 2014

Grote sinterklaasshow

Tijdens deze spetterende liveshow op het Dorpshart bereiden we ons samen met clown Wichita op een speelse en interactieve manier voor op voor de komst van sinterklaas en zijn zwarte pieten. Aansluitend krijgt elk kind van sinterklaas een leuke verrassing en kunnen de kleinste bengels bij hem op de schoot!

Dorpshart, 14.30u

Zie ook achterzijde

Page 10: Puur magazine november 2014

uit in Puurs10

Puur magazine november | 2014

Meermalige activiteitenTot en met 6 november 2014- Tentoonstelling Kleur Flegado-afdeling Zorg en t’Onzent CC de Kollebloem, Kloosterhof 1 Tijdens de openingsuren van CC de Kollebloem 03 890 76 20, [email protected], www.ccdekollebloem.be

1, 8, 15, 22 en 29 november 2014- 26e jaarlijkse slagwiezen

kaartwedstrijd Sportvissers vzw Fort Liezele, Fortbaan 2 14.00u

4 en 18 november 2014- Praat- en kaartnamiddag Neos - Netwerk van Ondernemende

Senioren - Puurs Taverne “Oude Kroon”, Kerkplein 3 14.00u 03 889 02 48, [email protected], www.neosvzw.be/puurs

4, 18 en 25 november 2014- Badminton Femma Breendonk Sportcentrum de Vrijhals, C. Verschaevestraat 15 21.00u [email protected]

8 en 9 november 2014- Eetdagen TC De Hasselt Via parking Kerkhofstraat Zaterdag vanaf 17.00u Zondag vanaf 12.00u en 17.00u 03 889 08 09, [email protected], www.tcdehasselt.be

Tot 11 november 2014- Expo ‘Liezele van de kaart’ Linsella Oude Pastorij, Zonnewijzerplein 1, Liezele Tel. 052 33 30 38, [email protected], www.grooteoorloginpuurs.be,

www.liezele.be/linsella.htm

13 en 27 november en 11 december 2014- Italiaans koken - Basis CC de Kollebloem Kloosterhof 1 19.00u 03 890 76 20, [email protected], www.ccdekollebloem.be

13 en 20 november 2014- Online kopen en verkopen CC de Kollebloem Kloosterhof 1 19.00u 03 890 76 20, [email protected], www.ccdekollebloem.be

Van 14 november tot 22 december 2014- Tentoonstelling: Encounters at the Boundary CC de Kollebloem Kloosterhof 1 Tijdens de openingsuren van CC de Kollebloem 03 890 76 20, [email protected], www.ccdekollebloem.be, www.encountersattheboundary.be

18 en 25 november 2014- Retouches - groep 2 CC de Kollebloem Kloosterhof 1 19.00u 03 890 76 20, [email protected], www.ccdekollebloem.be

19 november en 3 december- Juwelen maken: friendly plastic

& shambala’s Femma Breendonk Parochiecentrum, Jan Hammeneckerstraat 32 19.30u [email protected]

25 november en 2 december 2014- Feestelijke hapjes - Groep 1 CC de Kollebloem Kloosterhof 1 19.30u 03 890 76 20, [email protected], www.ccdekollebloem.be

27 november en 4 december 2014- Verrassend Italiaans CC de Kollebloem Kloosterhof 1 19.30u 03 890 76 20, [email protected]

Permanente activiteitenIedere dinsdagavond- Bridge CC de Kollebloem, Kloosterhof 1 19.30u 03 890 76 20, [email protected], www.ccdekollebloem.be

Iedere woensdagavond- Yoga-lessen Gezinsbond Puurs - Liezele CC de Kollebloem, Kloosterhof 1 20.15u 03 889 02 05

Iedere donderdagnamiddag- Computerhulp Bibliotheek Puurs Hondsmarkt 2 14.00u bibpuurs.provant.be/artikel/

heb-je-computerhulp-nodig

Jouw activiteit in Puur magazine van december?

Surf naar www.uitdatabank.be en geef ten laatste op zondag 9 november 2014

je activiteit in.

Een uitgebreide handleiding vind je op www.allesoveruitdatabank.be.

Page 11: Puur magazine november 2014

cultuur op z’n best 11

Op 16 november is het opnieuw Kunstendag voor Kinderen in CC de Kollebloem. Voor de derde keer op rij schotelt

het cultureel centrum dan workshops, theatervoorstellingen, films, muziek en dans voor aan kleine cultuurlief-

hebbers van 2,5 tot 12 jaar. PUUR Magazine presenteert je al enkele hoogvliegers.

Kunstendag voor Kinderen komt eraan

Podiumvoorstellingen waar muziek in zitOp het theaterpodium mag tijdens Raaklijnen² gedanst worden – door professionele dansers en het publiek. Zo brengen ze samen de relaties tus-sen mensen in beeld. Ook tijdens de kleuterdans-voorstelling is stilzit-ten verboden. De bengels uiten naar hartenlust hun vreugde, muzikaliteit en ritmegevoel. Nog een voorstel-ling waar muziek in zit? Blanche en Forza (een kakofonie). Forza com-poneert en musiceert – altijd op zoek naar het mooiste lied. Blanche woont in haar buurt, maar kookt dan weer de hele tijd – op zoek naar het beste gerecht. Zo lukt het hen nooit om el-kaar te zien … en toch hebben ze el-kaar nodig om hun doel te bereiken. De allerkleinsten dromen dan weer weg bij de muziek-knutselvoorstelling Meneer Papier en Don Karton. Een knisperend, ritselend verhaal.

Raaklijnen² - Katrien OosterlinckTheaterzaal10.00u, 11.15u en 13.30u vanaf 8 jaar

Blanche en Forza (een kakofonie) Sofie Palmers & Katrien PierletRode zaal | 11.00u en 14.30uvanaf 7 jaar

Meneer Papier en Don KartonDe Spiegelcrea-zolder | 11.00u en 14.00u2,5 tot 5 jaar

Kleuterdans - TerpsichoreBoudewijnzaal | 10.00u en 14.30utweede en derde kleuterklas

Creatieve workshopIs stilzitten niets voor jou? Dan is de workshop Action Painting je op het lijf … geschilderd. Hij is gebaseerd op de tentoonstelling van kunstenaar Ri-chard Jackson in het SMAK. Hij schil-dert met veel beweging, kracht en zelfs hulpstukken als ventilatoren. Precies wat jij ook mag doen.

Actoin Painting - ZzmoghMiddenzaal | 10.00u tot 15.00u8 tot 10 jaar

Van expo naar filmzaalOp Kunstendag voor Kinderen openen we ook de tentoonstelling Encoun-ters at the boundary. Eerst knippen we plechtig het lintje door, daarna ontdek je tijdens rondleidingen hoe jonge kunstenaars over architectuur denken.

Nog op de planning: de filmvoorstel-ling Hoe tem je een draak 2. Een fijne, meeslepende prent boordevol

draken en drakenstrijders. Spannend, maar nooit té angstaanjagend.

Encounters at the boundaryHalte Expo | 13.00uvanaf 2,5 jaar

Hoe tem je een draak 2Theaterzaal | 15.45uvanaf 3 jaar

Met lunchJe merkt het: meer dan genoeg om een hele dag in de Kollebloem door te brengen. En dat kan ook perfect: ’s middags serveert de Italiaanse chef Tino Cantoro een authentieke pasta-schotel en ook aan de veggies wordt gedacht. Eten doe je in de theater-zaal, maar vergeet niet om vooraf je plekje te reserveren.

Even praktisch- Inschrijven voor een Kun-

stendag-activiteit doe je op www.puurs.be/webshop (ook voor de maaltijd(en) en drankjes).

- Elke activiteit kost 6 euro, voor een filmticketje betaal je 3 euro.

- Boek je drie verschillende voorstellingen? Dan krijg je 10% korting per deelnemer.

Page 12: Puur magazine november 2014

Puurs timmert ijverig aan twee nieuwe vrijetijdsprojecten: een sportpark aan de Lichterstraat en een landschaps-

park rond Fort Liezele. De ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) werden half september voorlopig goedgekeurd,

en het openbare onderzoek errond loopt eind november ten einde.

Op weg naar twee nieuwe vrijetijdsprojecten

vrije tijd op z’n best12

Puur magazine november | 2014

Een nieuw sportparkIn de Lichterstraat wil de gemeente een nieuw sportpark aanleggen. Dat wordt de thuisbasis van voetbalclub Puurs en tennisclub Den Hasselt. Van-daag liggen de verschillende voetbal- en tennisvelden nog verspreid. Door ze samen te brengen in een centraal sportpark verbetert niet alleen hun bereikbaarheid. Ze kunnen ook beter samenwerken, meer inzetten op hun jeugdwerking, en krijgen meer groei-kansen. Het sportpark biedt op ter-mijn ook plaats voor andere, toekom-stige sportinitiatieven zoals fitness.

Een nieuw landschapsparkHet nieuwe landschapspark verrijst tussen JOC WIJland en Fort Lieze-le. Het wordt een groene plek waar plaats is voor horeca, evenementen, een speeltuin en een schaatsgeul. Fietsers en wandelaars krijgen alle ruimte in het park. Zo vormt het met-een een belangrijke stap- en trapver-binding naar het toekomstige sport-park in de Lichterstraat. Tot slot vindt ook een gemeentelijke parkbegraaf-plaats een sereen onderkomen in het landschapspark. Het inplantingsplan van het toekomstige landschapspark.

Page 13: Puur magazine november 2014

vrije tijd op z’n best 13

Puur magazine november | 2014

Ruimte om te wonen en te levenDe verhuizing van de twee sportclubs en het kerkhof creëert ruimte bin-nen Puurs. Daardoor kunnen we onze dorpskern – vlakbij de winkels, scho-len en het station – versterken door een nieuwe inbreiding. Geen over-bodige luxe, want er is behoefte aan betaalbare woongelegenheden voor jong en oud in onze gemeente.

Informatie over de veranderingenNieuwe projecten brengen altijd de nodige veranderingen met zich mee. Niet altijd gemakkelijk. Daarom in-formeert de gemeente de Puursena-ren graag zoveel mogelijk over het projectverloop. Je kijkt de dossiers, met het ontwerp-RUP, in op de dienst Ruimtelijke Ordening, en krijgt de kans om je opmerkingen te geven. Benieuwd naar de vormgeving van het nieuwe landschaps- en sportpark? Spring dan eens binnen in CC de Kol-lebloem. Aan de vrijetijdsbalie loopt een presentatie met de toekomst-beelden.

Informeren en reageren?Het volledige dossier rond het RUP Lichterstraat en het RUP Landschapspark is nog tot 27 november in te kijken op het gemeentehuis. Je kan er terecht van maandag tot donderdag, tus-sen 09.00u en 12.30u.

Opmerkingen of bezwaren? Dien ze uiterlijk op 27 november (de laatste dag van het openbaar onderzoek) in via een aangete-kende brief aan de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, Hoogstraat 29, 2870 Puurs. Je kan de brief er ook persoonlijk afleveren in ruil voor een ont-vangstbewijs.

Het inplantingsplan van het toekomstige landschapspark. Het inplantingsplan van het toekomstige sportpark.

Page 14: Puur magazine november 2014

Op 11 november, Wapenstilstand, staan we traditiegetrouw stil bij de gruwel uit de twee wereldoorlogen. Laten

we het dit jaar – precies honderd jaar na de start van Wereldoorlog I – nóg stiller maken. Puurs gaat alvast voor

een gepast eerbetoon: een fortbezoek en een boek vol herinneringen.

Herdenking in Fort LiezeleFort Liezele opent op dinsdag 11 no-vember vanaf 15.00u de poorten. Zijn museumzalen gunnen je een blik op het leven tijdens de wereldoorlogen. En authentieke legerjeeps wachten je op voor een ritje. Ondertussen ver-schijnt er vanuit de fortkeuken een hapje en een drankje. We sluiten de dag af met een fakkeltocht naar het vredesmonument, waar we alle ge-sneuvelden in stilte herdenken.

Iedereen is ook van harte welkom op de feestelijke inhuldiging van het schoorsteenmonument ‘Liezele van de kaart’ om 14.00u aan de kerk in Liezele als herinnering aan de nacht van 4 op 5 september 1914. Het mo-nument werd gemaakt gemaakt door de leerlingen van het Puurse Sint-Jan Berchmansinstituut.

Huldeboek voor gesneuveldenWapenstilstand is elk jaar hét mo-ment om de vele oorlogsslachtoffers te herdenken. De oorlogsmonumen-ten staan vol namen van ongelukki-gen. Netjes in alfabetische volgorde. Maar kent iemand nog de personen achter deze stenen vermeldingen? De Vereniging voor Heemkunde Klein-Brabant wou daaraan – honderd jaar na de Groote Oorlog – iets doen. Het

resulteerde in het jaarboek De Groote Oorlog: meer dan een loopgraven-strijd in de Westhoek. Het eerste deel Klein-Brabants huldeboek gesneuvel-den 1914-1918 is vanaf deze maand beschikbaar. Het boek werd geschre-ven door Jos Winckelmans en Gert Van Kerckhoven en telt 338 pagina’s.

Medeauteur Jos Winckelmans: “Dit boek geeft alle Klein-Brabantse ge-sneuvelden – voor Puurs en zijn deel-gemeenten zijn dat er 48 – een ge-zicht. We steunden voor onze opzoe-kingen op de gemeentelijke archieven en de omvangrijke legerarchieven in Evere en Brussel. En we doorkruisten het land – van oorlogskerkhof naar oorlogskerkhof. De jarenlange zoek-tocht maakte één ding duidelijk: de rol van Klein-Brabant tijdens de Eer-ste Wereldoorlog was groter dan ver-moed. Daarom gaan we in het tweede deel van ons boek, dat later volgt, verder in op het leven in onze streken en op onze acties tijdens de Duitse bezetting. De vondst van een aantal kaarten en documenten toont aan dat onze inbreng belangrijker was dan we dachten. We besteden in het tweede deel ook aandacht aan de tol die we voor onze inbreng betaalden: de vele burgerslachtoffers, de nietsontziende verwoestingen, en de strijd om de forten.”

Geïnteresseerd in Klein-Brabants huldeboek gesneuvelden 1914-1918?Bestellingen via de Vereniging voor Heemkunde Klein-Bra-bant: De Casteleyn Wolfgang D’Urselstraat, Hingene (open op zaterdagvoormiddag). Of telefo-nisch op 0478 91 15 12.

Prijs: 30 euro (gratis levering in Bornem, Puurs en St.-Amands)

We mogen ook twee exem-plaren weggeven van dit mooie boek. Bezorg ons je contactgegevens per mail ([email protected]) of reageer op het facebookbericht ( w w w . f a c e b o o k . c o m / GemeentePuurs) voor 1 decem-ber. We verloten 1 exemplaar on-der de mails en 1 op de facebook-pagina.

11 november14

Puur magazine november | 2014

Wapenstilstand in Puursfoto

: Kurt

Will

aert

s

Page 15: Puur magazine november 2014

Sinds 1 september gaan onze bengels weer naar de klas. En kunnen ze terecht in de naschoolse opvang voor korte

of lange tijd. Een initiatief van alle Puurse scholen en onze gemeente.

Spelende kinderen, enthousiaste begeleidersNa het laatste belsignaal meteen

zoon- of dochterlief van school ha-

len? Niet voor alle ouders even evi-

dent! Dat beseffen we in Puurs maar

al te goed. Daarom biedt de ge-

meente samen met de school een

korte na-opvang aan tot 17.00u.

Heb je nood aan langere opvang dan

is er de lange opvang. Na schooltijd

gaan de kinderen onder begeleiding

naar De Sloeber in Puurs of Ruis-

broek (en vanaf 1 september 2015

ook in Breendonk). Tot 18.30u kun-

nen ze daar dan naar hartenlust ra-

votten. Ouders kunnen tot 15.00u

de dag zelf de kinderen inschrij-

ven voor de korte- of lange opvang.

De vrijwilligers die een oogje in het

zeil houden, reageren alvast enthou-

siast.

“Ik vind mijn vrijwilligerswerk in de

korte opvang heel aangenaam. Ik

voel me net terug de schooljuffrouw

die ik vroeger was.”

Jeannine Vereycken

“Ik doe het echt wel heel graag. Er

heerst een plezante en toffe sfeer.”

Barbara Van der Auwera

jeugd op z’n best 15

Puur magazine november | 2014

Korte en lange opvang na de schooluren

Opvangcapaciteit voor volgend schooljaarDe inschrijvingen voor het schooljaar 2014-2015 zijn ondertussen afgesloten. Maar de schoolbesturen maakten nu al het aantal plaatsen voor volgend jaar bekend. Zo heb je alvast een idee van de opvangcapaciteit.

School Kleuters Lagere Totaal school- kinderen

De Wissel 56

Klavertjevier 150 300 450

Sjabi 180 304 484

Vrije Basisschool Liezele 75 100 175

Twinkelveld 0 250 250

‘t Kasteeltje 175 350 525

Carolus 100 150 250

De Krinkel 192 275 467

De Regenboog 135 0 135

Nog vragen? Stel ze aan de jeugddienst via tel. 03 890 76 01 of [email protected].

Page 16: Puur magazine november 2014

V.U

. K

oen

Van

den

Heu

vel,

Ho

og

stra

at

29

, 2

87

0 P

uu

rs,

D/

20

14

/8

51

2/

22

Interactieve show vol fun & magIe met clown Wichita

In samenwerking met Unizo Puurs en de Puurse handelaars

Puurse Sinterklaasshow Zaterdag 22 november om 14.30u op het Dorpshart

KleurWedstrIjd met leuke prijzen

geschenKje voor elk kind