Amore magazine november 2015

of 28 /28
Magazine over Thomas More EN MEER 10 Islamles 16 Topjobs 18 Jail TV 08 NOVEMBER 2015 SPORT EN BEWEGEN STARTERS

description

In deze editie lees je onder andere: Hoe word je leraar islam en Wat kriebelt er in Geel?

Transcript of Amore magazine november 2015

Page 1: Amore magazine november 2015

Magazine over Thomas More EN MEER

10 Islamles

16 Topjobs18 Jail TV

08 NOVEMBER 2015

SPORT ENBEWEGEN

STARTERS

Page 2: Amore magazine november 2015

2 AMORE

POPULARBAR

Page 3: Amore magazine november 2015

IN DITNUMMER

AMORE is het communi-tymagazine van Thomas

More. Verschijnt drie keer per jaar. HOOFDREDACTIE Nadine De Peuter REDACTIERAAD Luc Damen, Nadine De Peuter, Walter Machielsen, Martine Taeymans, Machteld Verbruggen CONCEPT EN REALISATIE Stapel Magazinemakers www.stapel.be FOTOGRAFIE Koen Bauters, Dries Luyten V.U. Machteld Verbruggen, Zand-poortvest 60, 2800 Mechelen MET DANK AAN alle studen-ten, docenten en mede werkers van Thomas More. INFO www.thomasmore.be CONTACT [email protected]

DENKEN

HOE WORDJE LERAAR

ISLAM?– 06 –

DINGEN

WAT KRIEBELT

ER IN GEEL?– 12 –

DOEN

WIE HEEFTDE BESTE

CONDITIE?– 18 –

?

Op Campus Turnhout baten de leden van studenten­vereniging Sepulcrum sinds begin dit academiejaar een eigen fakbar uit. Studenten kunnen op donder­dagmiddag in het pand van De Korporaal terecht voor betaalbare biertjes en gratis games en gezelschapsspelen. “Eind december evalueren we het project met het oog op een eventuele uitbreiding”, zegt preses Vincent Vloemans. “De kans is groot dat het ervan komt: we krijgen elke week meer studenten over de vloer.”

Page 4: Amore magazine november 2015

4 AMORE

THOMAS MORE ON

4 AMORE

KEUZEVAKKEN, INDERDAAD!

#IKKANNIETKIEZEN #THOMASMORE

@HOLEMANSDAVY IN DE BAN VAN KEUZESTRESS

BIKKEBIKKE

BIKBABY LOVE

SNELCURSUS BABYSIT IN TWEE HALVE DAGEN

OP CAMPUS LIERBIT.LY/CURSUS-BABYSIT

Excellent!CHIRO GESTEL WON DE FOTOWEDSTRIJD

VOOR JEUGD-BEWEGINGEN EN VERENIGINGEN

BIT.LY/BIKKEBIK

Een

vat van ’t stad

TURNHOUT VERWELKOMT

RECORDAANTAL KOTSTUDENTEN

BIT.LY/STADVAT

HIER ZITTEN WE DAN. NIEMAND KENNEN, NI WETEN OF WE JUIST ZITTEN,

NOG GEEN BOEKEN EN CURSUSSEN #STRESS #THOMASMORE #EERSTELES

@JENNIFERTYTGAT TWITTERT OVER DE KRIEBELS VAN DE EERSTE LESDAG

Excellent!

Page 5: Amore magazine november 2015

55

FINGERS CROSSED: CV VERSTUURD NAAR HÉT EVENEMENTENBUREAU WAAR IK ÉCHT AAN DE SLAG WIL #EVENTMASTERS #THOMASMORE

THOMAS MORE DUIMT MEE VOOR @DJPETIDIS James?James?

Grow-a-handOP HET LIVING & CARE INNOVATION

SMARTCAMP ROLT EEN ARMPROTHESE GEWOON UIT DE 3D-PRINTER

BIT.LY/GROW-A-HAND

“NOG NOOIT ZO TROTS GEWEEST OP DRIE

TEGENGOALS”BIT.LY/MORE-MADRID

THOMAS MORE HEEFT DE BESTE

OPLEIDING TOERISME EN RECREATIE-

MANAGEMENT VAN VLAANDERENBIT.LY/TIEN-VOOR-TOERISME

BABY LOVE

SNELCURSUS BABYSIT IN TWEE HALVE DAGEN

OP CAMPUS LIERBIT.LY/CURSUS-BABYSIT

Excellent! Inderdaad, James! EÉN LOKET VOOR

AL JE VRAGEN. MAIL, BEL, TWEET OF SPRING

GEWOON EENS BINNEN.WWW.THOMASMORE.BE/JAMES

REAL MADRID

THOMAS MORE

Excellent!

Page 6: Amore magazine november 2015

6 AMORE

WIE BRENGT DE KORAN

NAAR DE CAMPUS?

KAMEL ESSABANEISLAMDOCENTLERARENOPLEIDING CAMPUS KRUIDTUIN MECHELEN

MOHAMED ZOUGGAGHIISLAMSTUDENTLERARENOPLEIDING CAMPUS KRUIDTUIN MECHELEN

?DENKEN

6 AMORE

Page 7: Amore magazine november 2015

7

Sinds de start van dit academiejaar maakt islam een volwaardig deel uit van de

lerarenopleiding op Campus Kruidtuin in Mechelen: een opmerkelijke primeur

voor een hogeschool met katholieke roots. Kamel Essabane (38) uit Rotterdam is

een van de twee nieuwe docenten, Mohamed Zouggaghi (21) uit Mechelen een

van de tien pioniers op de schoolbanken.

WIE BRENGT DE KORAN

NAAR DE CAMPUS?

7

MOHAMED ZOUGGAGHIISLAMSTUDENTLERARENOPLEIDING CAMPUS KRUIDTUIN MECHELEN

Page 8: Amore magazine november 2015

8 AMORE8 AMORE

wordt opgehangen. Ik probeer mijn studenten mee te geven om altijd vanuit het positieve te vertrekken. Veel van die kritiek komt voort uit angst voor het onbekende. Dat wil daarom niet zeggen dat we die meningen niet serieus moeten nemen. Angst zorgt ervoor dat mensen zich op een bepaalde manier gaan uiten, en dat lokt defensieve reacties uit. De kunst is om dat los te laten. Om te proberen te begrijpen waar die angst vandaan komt. Als je de ander beter leert kennen, dan zie je dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Dat mensen elkaar snel leren begrijpen en respecteren.”

Kan een degelijk islam- onderwijs helpen om dat proces op gang te brengen?KAMEL “Ik hoop dat het mensen kan inspireren om actieve, kritische burgers te worden. Dat is uiteindelijk wat religie moet doen: mensen stimuleren om mee te doen in de maatschappij. Het moet aanzetten tot het goede, niet alleen voor de eigen gemeenschap, maar als het kan voor de hele we-reld. Daar wil ik mijn studenten graag op wijzen. Je geloof laat je ’s ochtends niet achter als je de deur uitgaat. Je mag er best trots op zijn, zolang je het gebruikt voor de hele samenleving, zodat iedereen er iets aan heeft.”

Wat voor leraar hoop jij later te worden, Mohamed?MOHAMED “Ik wil in de eerste plaats goed zijn voor mijn leerlin-gen. Hen op een rustige manier bijbrengen wat ik zelf belangrijk vind, met ruimte voor discussie. En nu en dan terugdenken aan de

we die thema’s kunnen vertalen naar de hedendaagse realiteit. Hoe het leven van de profeet ons kan inspireren om onze huidige samenleving vorm te geven.”

Wat is jouw motivatie om islamleraar te worden, Mohamed?MOHAMED “Na het secundair onderwijs heb ik een jaartje gewerkt als administratief bediende, maar dat lag me niet. Uiteindelijk heb ik besloten om mijn droom na te jagen en leraar Secundair Onderwijs te worden. Ik combineer de onderwijsvakken islamitische godsdienst en infor-matica. Dat lijkt vreemd, maar voor mij is dat een logische keuze. Mijn geloof is iets wat ik altijd mee zal dragen, terwijl ICT mijn grote passie is. Voor mij zijn beide vakken evenwaardig.”

Ben je zeer gelovig opgevoed?MOHAMED “Minder strikt dan sommige van mijn medestudenten. Zo ga ik zeker niet wekelijks naar de moskee. Mijn kennis van de Koran is vooral gebaseerd op wat ik tijdens de lessen islam op de mid-delbare school heb gezien. Maar daarom zit ik ook hier. Ik wil graag meer weten over het leven van de profeet en de geschiedenis van mijn godsdienst, om het op mijn beurt als leerkracht door te geven.”

De islam komt vandaag niet altijd even positief in de aandacht. Raakt jullie dat?KAMEL “Uiteraard wel. In de dagelijkse omgang merk ik daar weinig van, maar ik stel me wel vragen bij de sfeer die in de media

Hoe komt een docent uit Rotterdam in Mechelen terecht?KAMEL “In Nederland geef ik het vak levensbeschouwing op een aantal middelbare scholen, en nu en dan een gastcollege op de Hogeschool Utrecht. Dat laatste smaakte naar meer, en dus pendel ik sinds september één keer per week tussen Rotterdam en Mechelen. Vooral het feit dat ik hier de kans krijg om een nieuwe opleiding mee uit te bouwen, spreekt me aan. Dat Thomas More een hogeschool met een katholie-ke basis is, draagt alleen maar bij tot de uitdaging.”

Was je zelf betrokken bij de samenstelling van het lessenpakket?KAMEL “De inspecteur islami-tisch onderwijs heeft de thema’s bepaald die aan bod moeten komen, maar het staat ons vrij om daar zelf inhoud aan te geven. Zo behandel ik de biografie van de profeet en de geschiedenis van de islam, terwijl mijn collega Moham-med Sidi Habibi de vakken islam en cultuur en recitatiekunst van de Koran voor zijn rekening neemt. Wat ik zelf belangrijk vind, is hoe

Page 9: Amore magazine november 2015

9

tijd toen ik zelf op de schoolban-ken zat, en aan de leraars die me toen hebben geïnspireerd.”

En wat voor docent ben jij, Kamel?KAMEL “Ik probeer uit te stralen dat je moet openstaan voor diversiteit, zowel ten opzichte van andersgelovigen als binnen de islam, want ook daar bestaan ver-schillende meningen. Als iemand er een afwijkende visie op na houdt, dan zie ik dat niet als een bedreiging, maar net als een ver-rijking. Ik hoop dat ik studenten kan motiveren om zo’n houding te ontwikkelen. Dat is ook nodig, want binnenkort staan ze voor de klas met allemaal verschillende moslims, die de islam elk op hun manier beleven. Als docent moet je dat goed kunnen managen.”MOHAMED “Daar hadden we ’t in de vorige les nog over.”KAMEL “Precies. Ik vroeg aan mijn studenten hoe ze zouden reageren als ze straks een klas vol sjiieten voor zich hadden, terwijl ze zelf soennitisch zijn: een kleine denkoefening waarmee ik hen naar huis heb gestuurd. (lacht)”

Hoe is het om islam te doceren op een katholieke hogeschool?KAMEL “Ik ben alvast aangenaam verrast door de grote openheid. Vorige week nog woonde ik een vergadering bij, en toen had men voor halal eten gezorgd, terwijl ik daar helemaal niet om had gevraagd. Volgens mij zijn er ook meer raakpunten dan verschillen. Mijn geloof helpt me om open te staan voor andere manieren van het ‘goede leven’. Tegelijk moet je altijd bescheiden blijven. In de islam is het laatste woord altijd aan God. Je mag nooit denken dat je het beter weet dan een ander, zelfs als je diepgelovig bent. Religie moet je nederig maken, niet superieur.”

Voel jij je thuis bij Thomas More, Mohamed?MOHAMED “Absoluut. Die katholieke achtergrond is voor mij geen punt. Ik was aanvankelijk zelfs van plan om het onderwijs-vak godsdienst te kiezen, maar blijkbaar moet je daarvoor ge-doopt zijn. Op dat moment wist ik nog niet dat er plannen waren om islam in de opleiding te integre-

ren. Mijn ouders hebben me ook in mijn keuze voor het onderwijs gesteund. Ze willen vooral dat ik iets doe waar ik me goed bij voel.”KAMEL “Ik hoop dat meer mos-limjongeren, net als Mohamed, de stap naar het onderwijs zetten. Ook in de journalistiek komen we stemmen te kort. We moeten leren om ons meer te mengen in het maatschappelijk debat, om ons meer te ontwikkelen. Onze jonge-ren worden nog te vaak van thuis uit gestimuleerd om voor een job te gaan waar goed geld mee te ver-dienen valt, zoals informaticus of ingenieur. Terwijl de media en het onderwijs ons hard nodig hebben. Het feit dat wij hier samen zitten, is alvast een belangrijke stap.”

ISLAM OP SCHOOLDe introductie van islamitische godsdienst als keuzevak in de lerarenopleiding Lager Onderwijs en als volwaardig onderwijsvak in de lerarenopleiding Secundair Onderwijs past in de missie van katholieke dialoogschool die Thomas More onderschrijft. Ver­trekkend vanuit onze christelijke identiteit en traditie erkennen we de pluraliteit van levensbeschouwingen, met verdraagzaamheid en dialoog als belangrijkste wegwijzers op het pad naar een betere samenleving.

Page 10: Amore magazine november 2015

10 AMORE

“Ik ben sowieso van plan om volgend jaar Verpleegkunde te studeren. Dat extra jaar maakt voor mij geen verschil. Ik be-schouw het vooral als een kans om me nog meer in de job te verdie-pen. Het maakt de drempel

voor mij niet hoger, zeker niet als je weet dat ik aanvankelijk overwoog om Geneeskunde te studeren, en die opleiding duurt zeven jaar. Ik kijk er in elk geval naar uit. Men-sen helpen is mijn belangrijkste motivatie. Zo werk ik al een tijdje als vrijwilliger bij het Rode Kruis. De droom om daar mijn beroep van te maken, bijvoorbeeld als ur-gentieverpleegkundige, laat me niet los.”

JEROEN MAERTENSLAATSTE JAAR GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN SINT-ALOYSIUSINSTITUUT LIER

“Een verpleegkundige moet vandaag van vele markten thuis zijn. De verlenging komt tegemoet aan een Europese verplichting om meer sta-ge-uren tijdens de opleiding te organiseren. Vlaanderen heeft beslist om het meteen grondig te doen en een extra jaar aan

de opleiding te breien. We bekijken nu met de hogeschool of we de huidige bachelor-na- bacheloropleidingen in de bachelor kunnen integreren, zodat we komen tot een brede generieke vorming waarbij studenten met alle domeinen van de praktijk in contact ko-men. Op die manier kunnen we de bachelors beter voorbereiden op de uitdagingen van het werkveld, die steeds complexer worden.”

WALTER CLAESSENSDIRECTEUR PATIËNTENZORGAZ ST.-DIMPNA GEEL(VASTE STAGEPLAATS CAMPUS TURNHOUT)

UITDAGINGEN STEEDS

COMPLEXER

INHOUDELIJKE VERDIEPING

10 AMORE

MENSEN HELPEN

MOTIVEERT

JOU EEN ZORG? ?

STUDIEKIEZER

WERKVELD

Page 11: Amore magazine november 2015

11

“Er staat veel meer op het spel dan de verlenging van de opleiding met een extra contractstage. Het werkveld is al langer

vragende partij voor een inhoudelijke verdieping van het curriculum. We willen komen tot een ge-neralistische basisopleiding, waarbij de student een aantal extra competenties in alle gezond-heidsdomeinen verwerft. De mogelijkheid tot specialisatie zal zeker blijven bestaan, maar het is nog niet duidelijk onder welke vorm. Onze bachelors zullen hoe dan ook moeten inzetten op levenslang leren om de uitdagin-gen van de werkvloer en de ontwikkelingen op het vlak van evidence based nursing bij te benen.”

MAGDA VERMEULENCOÖRDINATOR SKILLSLAB – DOCENTCAMPUS LIER

“Ik zit momenteel in het tweede jaar Verpleegkunde en val dus uit de boot. Enerzijds is het fijn om te weten dat ik mijn diploma nog in drie jaar kan behalen. Ander-zijds ga ik binnenkort wel moeten concurreren met een generatie die

misschien beter voorbereid op de werkvloer staat. Bovendien vragen nogal wat stu-denten zich af of ze nog banaba’s kunnen volgen, als die vanaf volgend academiejaar in de opleiding worden geïntegreerd. Maar al bij al vind ik de verlenging een goede zaak. Het kan de professionaliteit van het beroep alleen maar ten goede komen.”

KAREN BACKXPROFESSIONELE BACHELOR VERPLEEGKUNDECAMPUS MECHELEN

VANAF VOLGEND ACADEMIEJAAR WORDT

DE BACHELOR VERPLEEGKUNDE VERLENGD MET EEN

EXTRA JAAR. LANGER NAAR SCHOOL VOOR HETZELFDE

DIPLOMA: BROODNODIG OF VERLOREN TIJD?

INHOUDELIJKE VERDIEPING

11

Wat met de banaba’s?

JOU EEN ZORG? FOTOGRAFE ELODIE DESMET

DOCENT

STUDENT

Page 12: Amore magazine november 2015

12 AMORE

DINGEN

12 AMORE

WIE SLAAT DRIE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP?

AN BORREMANSMASTER IN DE BIOWETENSCHAPPEN: VOEDINGSINDUSTRIE (KU LEUVEN)

Page 13: Amore magazine november 2015

13

WIE SLAAT DRIE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP?

Krekels, meelwormen, soldatenvliegen… in Geel kijken ze niet op van een flink uit de kluiten gewassen insect. Meer nog, ze worden er gekweekt en onderzocht met het oog op toepassingen in de voedingssector, de chemische industrie en de verwerking van afval. Twee keer nadenken dus voor je op de campus de vliegenmepper bovenhaalt.

AN BORREMANSMASTER IN DE BIOWETENSCHAPPEN: VOEDINGSINDUSTRIE (KU LEUVEN)

ROB VAN ENDE PROFESSIONELE BACHELOR BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE (THOMAS MORE), AFSTUDEERRICHTING FARMACEUTISCHE EN BIOLOGISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE

BRUNO MIGUEL PAIS MATIASPROFESSIONELE BACHELOR FARMACIE (COIMBRA UNIVERSITY COLLEGE, PORTUGAL)

13

Page 14: Amore magazine november 2015

14 AMORE14 AMORE

HUISKREKELAcheta domesticusVoedingBiochemicaliën

CHIRPY CHIRPY CHEEP CHEEP

Er krioelt wat op Campus Geel. Insecten als meeltor, zwarte soldatenvlieg en huiskrekel worden er

gekweekt én uitvoerig onder de loep gelegd. Het doel? Een antwoord bieden op prangende problemen van wereldformaat, zoals voedsel en grondstoffen winnen die minder belastend zijn voor onze planeet. Insecten hebben het voordeel dat ze laagwaardige biomassa efficiënt omzetten in een hoogwaardig eiwit, en dat maakt hen uitermate geschikt voor toepassingen in mens- en dierenvoeding. Maar ook als grond-stof voor biogebaseerde chemicaliën en als verwerkers van organische afvalstromen hebben insecten bij-zondere troeven op zak. Stof genoeg voor de onderzoeksteams RADIUS van Thomas More en Lab4Food van KU Leuven om samen met diverse bedrijven en instanties het pad naar de toekomst te effenen.

CAMPUS GEEL IN DE BAN VAN INSECTEN

VOEDINGInsecten zijn rijk aan vetten, eiwitten en mineralen. Bovendien is de kweek minder belastend voor het milieu dan klassieke veeteelt: insecten hebben niet veel plaats nodig, voeden zich hoofdzakelijk met afval, zetten voeder veel efficiënter om dan landbouwdieren en plan-ten zich snel voort. Daardoor kunnen ze een oplossing bieden voor de voedselschaarste in grote delen van de wereld. De onderzoekers op Campus Geel buigen zich over de verwerking van insecten in voeding voor mensen en dieren. Veel aandacht gaat naar productontwikke-ling: door insecten onherkenbaar in voedingswaren te verwerken, willen de onderzoekers de drempel om ze te eten verlagen.

MEELWORMTenebrio molitoVoedingBiochemicaliën

1 2

2

ONDERZOEKS-DOMEINEN

SOORTEN

Page 15: Amore magazine november 2015

1515

ZWARTE SOLDATENVLIEGHermetia illucensAfvalverwerkingBiochemicaliën

TREKSPRINKHAANLocusta migratoriaVoeding | Biochemicaliën(vanaf voorjaar 2016)

CHIRPY CHIRPY CHEEP CHEEP

CHEMICALIËNHet schild van insecten bevat chitine, een natuurlijke bouwstof die zorgt voor de stevigheid. Chitine is, na cellulose, het meest voorkomende polymeer op aarde dat in zuivere of verwerkte vorm kan worden gebruikt in de chemische, medische en cosmetische sector. Ook vetten en eiwitten die uit de insecten worden gewonnen, vinden de weg naar tal van industriële producten, zoals smeermidde-len, lijmen en reinigingsmiddelen.

IN HET SPOOR VAN DE SPRINKHAANWil je meer te weten komen over de toepassingen van insecten bij Thomas More en KU Leuven? Tijdens de Dag van de Wetenschap op zondag 22 november houdt Campus Geel opendeur. Aan de hand van interactieve workshops stellen studenten en onderzoekers hun projecten aan je voor.

www.dagvandewetenschap.be

AFVALInsecten zijn omnivoor. Vooral de larven kunnen op korte tijd enorme hoeveelheden organische overschotten – zoals supermarkt-afval en mest van varkens en kippen – wegwerken. Die halen de onderzoekers van Campus Geel onder meer bij afvalverwerker Van Gansewinkel. Voedselveilig-heid is een belangrijk aandachts-punt: sinds de gekkekoeienziekte is het in Europa verboden om die-ren of afgeleiden te gebruiken als diervoeding. Supermarktafval met stukjes vlees mag dus niet worden gebruikt om insecten te kweken. Bovendien staat de wetgeving de grootschalige verwerking van insecten tot diervoeder in de weg. Het Europees Voedselagentschap buigt zich over de kwestie.

3

3

4

4

Page 16: Amore magazine november 2015

16 AMORE

Het zal je maar overkomen: pas afgestudeerd, en meteen een ticket voor je droomjob op zak. Deze vier jonge mensen effenden bij Thomas More het pad naar een veelbelovende toekomst…

DROOM DAAD

16 AMORE

BEAUTY FASHIONMODEL BOOKER BIJ DOMINIQUE MODELS AGENCY

NAAM Wissame Kha DIPLOMA Professionele bachelor Communi-catiemanagement HOEZO? “Mijn zus werkte vroeger regelmatig als model. Die wereld boeide me enorm. Ik droomde van een job achter de schermen en ging Communicatiemanagement studeren. Voor mijn stage kon ik terecht bij Dominique Models Agency, het grootste modellenbu-reau van de Benelux. En ik mocht blijven. Met mijn diploma op zak ging ik aan de slag als Model Booker: een mooie opstap naar de wereld van beauty en fashion.” BALEN? “Ik zit net iets te vaak achter de computer. Maar het zou flauw zijn om daarover te klagen.”

KLASJES KINDJESKLEUTERJUF IN ZIEKENHUISSCHOOL UZ LEUVEN

NAAM Julie de la Rambelje DIPLOMA Professionele bachelor Leraar Kleuteronderwijs HOEZO? “Ik had al een diploma Toegepaste Psychologie op zak toen ik in Mechelen voor kleuteronderwijzeres ging studeren. Na mijn studies kon ik meteen aan de slag in de Ziekenhuisschool van het UZ Leuven, waar ik ook mijn stage deed. Ik geef er les aan zieke kindjes: in een klasje, maar ook aan het bed. Dat individuele contact met de kleuters ligt me enorm. Bovendien zijn die kinderen echt in de wolken met hun uurtje les.” HOEZO? “Emotioneel is het hard. De patiëntjes zijn vaak even oud als mijn dochtertje. Toch weet ik nu al dat ik nooit nog iets anders wil doen.”

Page 17: Amore magazine november 2015

17

DROOM DAAD

17

KETELS BUIZENZELFSTANDIG ELEKTROTECHNIEKER BIJ IMMOTECH

NAAM Ruben Lauwerysen DIPLOMA Professione-le bachelor Energietechnologie HOEZO? “Als kind van zelfstandigen had ik al vroeg beslist dat ik ‘op mezelf ’ wou beginnen. Na mijn studie volgde ik nog een cursus onderhoud en depannage. Meteen daarna heb ik de sprong gewaagd. Het voelt goed om op eigen benen te staan. Ik ben voortdurend onderweg en bepaal zelf mijn agenda. Zo hou ik nog voldoende tijd over voor het evenementenbu-reau dat ik samen met een vriend heb opgestart.” BALEN? “Achteraf bekeken had ik graag nog een jaar in dienstverband gewerkt. Ik heb geen colle-ga’s, dus moet ik alles zelf uitzoeken.”

BITS BYTESEMBEDDED HARD- EN SOFTWARE DEVELOPER BIJ EMSYS, EEN ONDERZOEKSGROEP VAN THOMAS MORE

NAAM Jurre Deweerdt DIPLOMA Professionele bachelor Elektronica-ICT HOEZO? “Ik ben onmiddellijk na mijn studies gevraagd om mee te werken aan een project rond embedded systemen voor de biomedische en andere sectoren. Zo ben ik dus op mijn hogeschool gebleven, zij het nu als onderzoeks-medewerker. Door eigen hard- en software te ontwikkelen, beperken we de afmetingen en het stroomverbruik. Zo maken we betrouwbare toepassingen met een zeer hoge efficiëntie. We werken in opdracht van bedrijven, maar ook voor andere onderzoeksgroepen bij Thomas More.” BALEN? “De wereld van de elektronica verandert voortdurend. Maar ik ben dan ook opgeleid voor jobs die nu nog niet bestaan.”

Page 18: Amore magazine november 2015

18 AMORE

WAT HEBBEN LIEN EN STEVEN IN HUN MARS?

18 AMORE

LIEN ROELANDTSTEVEN DONCKERSPROFESSIONELE BACHELOR SPORT EN BEWEGEN

Page 19: Amore magazine november 2015

19

Voor de studenten van de gloednieuwe bachelor Sport en Bewegen begon het academiejaar met een basecamp in Tongerlo, waarbij hun sportieve capaciteiten uitgebreid werden getest. Lien en Steven verschenen mee aan de start en hielden voor ons een dagboek bij.

DOENWAT HEBBEN LIEN EN STEVEN IN HUN MARS?

19

Page 20: Amore magazine november 2015

20 AMORE

01KLAAR, START!“Eén blik op de terreinen van het Sporta-centrum, en we wisten het zeker: deze opleiding is ons op het lijf geschreven. Vier dagen intensief met sport bezig zijn is een geweldige manier om het acade-miejaar te beginnen. Er waren meer studenten dan verwacht. Blijkbaar waren er op de laatste knip nog heel wat inschrijvingen bijgekomen. Daardoor was het even improvise-ren om iedereen van een plaatsje in de refter en de slaapvertrekken te verzekeren.”

BASECAMP | TONGERLO

21-24SEPTEMBER 2015

DE WEEK VAN LIENEN STEVEN

02 TEST, TEST“Het duurde nog even vooraleer we effectief het veld op mochten. Vooral de eerste dag werden we uitge-breid getest op kracht, uithouding, lenigheid en snelheid. Het viel ons op dat iedereen de testen heel serieus nam. Om 23u stonden we nog aan de rand van het zwembad in onze nieuwe badpakken en zwembroeken, klaar voor een zwemtest die bestond uit tien minuten uithouding, één lengte borstcrawl, één lengte schoolslag en 25 meter onder water.”

Page 21: Amore magazine november 2015

21

06 BALLETJE SLAAN“Uiteraard was er ook tijd om te sporten. Volleybal was voor ons een openbaring. Het leek ons vooral een statische sport, maar die mening hebben we grondig moeten herzien, afgemat als we waren. We ondervonden ook aan den lijve hoe het is om te sporten met een beperking: iets waar we later op de werkvloer mis-schien mee te maken krijgen.”

05 ALORS ON DANCE!“Ook dans en ritmiek stonden tijdens het basecamp op het programma. Een ervaren dansleraar bracht ons een soort hiphopdans bij. De pasjes werden op een rustig tempo aangeleerd, zodat iedereen kon volgen. Vooral de jongens zagen daar aanvankelijk tegenop. Toch moesten ze achteraf toege-ven dat ze zich hadden geamuseerd. Voor sommigen smaakte het zelfs naar meer!”

03 PLEASED TO MEET YOU“Tussen de vele tests in namen we ook de tijd om elkaar beter te leren kennen. Dat deden we onder meer aan de hand van een speeddate. We verdeelden ons in groepjes van twee en kregen telkens een vraag voorgeschoteld om het gesprek op gang te brengen. Daarnaast deden we ook spelletjes om de teamgeest aan te scherpen, zoals een kegel op een ander team veroveren zonder de grond te raken, of geblinddoekt een parcours afleggen.”

SPORT EN BEWEGENMeer dan 180 studenten begonnen dit academiejaar aan de nieuwe opleiding Sport en Bewegen. De professionele bachelor is bedoeld voor al wie mensen wil helpen om een gezonde levensstijl te ontwik­kelen met trainings­ en bewegings­advies op maat van individuen én organisaties. Met het diploma op zak kunnen de bachelors aan de slag als bewegingsdeskundige, trainer of beleidsmedewerker bij sportclubs, bedrijven en overheids­diensten. Een brede basis voor een start met voorsprong…

www.thomasmore.be/

sport-en-bewegen

04 KEN JEZELF“We leerden niet alleen elkaar, maar ook onszelf beter kennen. We bespraken in kleine groepen onze negatieve en positieve karaktertrekken. Vervolgens kregen we per twee de opdracht om een filmpje te maken over onze eigen talenten, dat we nadien door vrienden en familieleden moesten laten beoordelen. Die opdracht was misschien nog de moeilijkste van allemaal. Jezelf inschatten: niet evident.”

Page 22: Amore magazine november 2015

22 AMORE

TELEVISIEACHTER TRALIES

TV

Page 23: Amore magazine november 2015

2323

Een semester lang slaan Birgit, Chiara, Laura en Lien hun tenten op in Leuven Centraal. De gevangenis, jawel! Niet omdat ze iets hebben mispeuterd, wel omdat de professionele bachelors Journalistiek er samen met de gedeti-neerden televisie maken. “Goeiedag, beste kijkers. Welkom bij Jail TV…”

ail TV bestaat nu vier jaar in Leuven Centraal”, vertellen

de studentes tijdens een babbel op ‘hun’ tweede verdieping van Campus

De Ham in Mechelen. Het groepje van vier brengt deze semester vijf woensdagmid-dagen door achter de tralies van de

gevangenis. De televi-sieprogramma’s die ze er samen met de gede-tineerden maken, zijn te zien op het interne

kanaal van Leuven Centraal. “De eerste studenten moesten de gedetineerden nog alles

uitleggen over televisie maken. Intussen hebben

ze natuurlijk veel bijge-leerd. Ze weten er zelfs meer over dan wij. Omdat ze technisch goed onderlegd zijn, wisselen we vooral ideeën met hen uit en gaan we samen

filmen in de gevangenis. Het kerngroepje gedetineerden heeft dan de hele week om te monteren: de beelden mogen de gevangenis immers niet uit. Tijdens de studen-tennamiddagen leren zij op hun beurt samenwerken met telkens nieuwe mensen. Het team van Thomas More wisselt elk semester.”

Vrij filmen Praktijkgericht leren in een gevangenis met lang gestrafte gedetineerden: alledaags is het zeker niet. Maar spreekt het de studenten ook aan? “Er waren héél veel kandidaten. Voor onze externe opdracht hadden we bijvoorbeeld ook op een redactie kunnen terechtkomen. Voor mij stond het evenwel meteen vast dat dit het moést worden”, zegt Chiara beslist. “Zoiets kun je één keer in je leven doen.” Haar drie teamgenoten knikken instemmend. “We hebben vooraf met een studente gepraat die enkele jaren geleden zelf bij het project betrokken was. Het grootste deel van onze voorkennis haalden we uit een uitgebreide in-fosessie, maar toch zijn we de eer-

J

Page 24: Amore magazine november 2015

24 AMORE

ste keer allemaal vrij onwetend naar de gevangenis getrokken. In Leuven Centraal kregen we nog eens twee uur uitleg. En toen werd het plots allemaal echt. Ondanks de gevangeniscontext krijgen we voldoende vrijheid. We mogen de onderwerpen zelf kiezen en bijna alle gedetineerden interviewen. De meesten vinden Jail TV geweldig en werken graag mee. En zegt er iemand nee, dan is dat niet erg.”

VoxpopsHoe ziet een draaidag eruit en welke items komen er precies aan bod? “Het wisselt elke keer”, vertellen de meisjes. “Eerst pitchen we ideeën met een kleine, vaste groep gedetineerden. Daarna hebben we een uur pauze. Voor de eigenlijke interviews in de wandelgangen mogen we iedereen aanspreken. Monteren hebben we

en Lien zijn jonge vrouwen. Hoe verloopt dat? “Je vergeet heel snel dat je in een gevangenis bent”, zegt Laura. “De gedetineerden zijn vriendelijk en open, op een leuke manier. Er is nooit een onveilig gevoel en seksistische opmerkingen zijn er niet bij. Je moet wel een beetje letten op wat je aantrekt. Een rokje dragen is uitgesloten. Maar op je werk loop je ook niet te bloot rond, toch?” De anderen knikken. “Ons idee

24 AMORE

nog niet gedaan, maar er zijn twee cellen ingericht als montageruimte en studio, waar de televisie- en radiojournaals worden gemaakt. Het is best leerrijk om weer met analoge camera’s te werken. Digi-taal mag niet, om te vermijden dat de beelden op het internet zouden belanden.” En wat is dan het re-sultaat van een middagje draaien? “Meestal een voxpop, een reporta-ge of een radio-uitzending. Vorige keer polsten we naar hun favoriete televisieseries van vroeger. Dat was tof. Of we vragen hen waar ze echt trots op zijn in hun leven: een posi-tieve benadering van wie ze zijn. Het journaal maken ze zelf. Het kan gaan over een kookwedstrijd, spelletjes, een concert…” Niet te blootLeuven Centraal is een mannen-gevangenis. Birgit, Chiara, Laura

LEUVEN CENTRAAL BINNENSTEBUITEN

Jail TV is een langlopend project van De Rode Antraciet, een vzw die sinds 2004 werkt aan een maximale interactie tussen gevangenen en buitenwereld, en de Centrale Gevangenis Leuven. Via Jail TV worden langgestraften binnen de muren

betrokken bij de maatschappij van buiten. Een vaste kern gedetineerden – bijgestaan door een wisselende groep studenten van Thomas More – verzorgt een maandelijks journaal over topics die leven binnen de muren.

WE MOETEN ITEMS BEDENKEN WAAR

DE GEDETINEERDEN ZELF IETS AAN HEBBEN.

UITEINDELIJK ZIJN ZIJ HET DOELPUBLIEK.

J

www.derodeantraciet.be

BIRGIT LEONARD CHIARA SCHALCK LAURA TORDEUR LIEN SCHEERSPROFESSIONELE BACHELORS JOURNALISTIEKCAMPUS MECHELEN

Page 25: Amore magazine november 2015

25

over ‘de gevangenis’ hebben we nu al bijgesteld. Het contact is superinteressant. Er wordt veel voor de gedetineerden gedaan, en dat merk je. Zoiets wordt vaak vergeten als je er nooit een voet binnenzet. Hoewel ik zelf niet zo’n grote vooroordelen had”, zegt Birgit. “Toch waren we verrast over het enthousiasme”, beamen de anderen. “Uiteindelijk zijn wij de vreemde eenden in hun mon-tagecel. Maar ze zijn trots op wat

ze maken en proberen echt iets op te bouwen. Eigenlijk zijn het echte professionals.” Stoot de crew niet op persoonlijke muren? “Bepaalde onderwerpen moeten we links la-ten liggen”, knikt Lien. “We weten niet hoe ze erop zouden reageren, maar het is niet de bedoeling dat we gaan vragen wat ze willen doen wanneer ze buitenkomen. Dat zou hen te veel confronteren met hun eigen situatie. Ook wat wij interessant vinden, kan niet

25

Het resultaat wordt verspreid via het interne televisiekanaal: een soort Man Bijt Hond binnen de gevangenismuren, zeg maar. Jail TV maakt reportages, doet voxpops, brengt duiding, verslaat het lokale nieuws, biedt ontspanning en informatie. Ook komen er nu en dan BV’s op de koffie. Maandelijks maakt het team een aflevering van ongeveer 45 minuten. Daarnaast wordt er gewerkt aan eigen producties, zoals De beste hobbykok van Leuven Centraal met top­chef Kwinten De Paepe of een comedy­avond.

altijd. Een portret van hun leven binnen de muren, bijvoorbeeld: dat vinden ze saai, omdat ieder-

een er elkaar sowieso kent. We moeten dus creatief zijn en

items bedenken waar de gedetineerden zelf iets aan hebben. Uiteindelijk zijn zij

het doelpubliek.”

OpenmindedDe belangrijkste les die ze in Leuven Centraal hebben geleerd? “Dat je je niet moet laten afschrik-ken”, klinkt het in koor. “Iemand interviewen die minder voor de hand ligt, levert vaak een leuke ontdekking op.” Ook dat je moet nadenken over je vragen, zien ze als positief. “Het kan ons later zeker helpen bij het omgaan met verschillende situaties en culturen. En wat je maakt, wordt ook ge-bruikt of gepubliceerd. Net als in een echte job”, zegt Birgit. “Boven-dien leer je veel over jezelf. Zo heb ik gemerkt dat ik best wel open-minded ben. Sommige studenten vertellen me dat ze nooit voor dit project zouden kiezen. Maar ik vind het gewoon kei-interessant.” Geknik. “Telkens proberen aan te voelen waar de grens ligt, daar leer je wel van”, pikt Laura in. “Ik ben nogal een flapuit, dus nadenken of ik mag inpikken op grapjes is nieuw voor mij”, vult Chiara aan. “Dat ik me vlotter aanpas dan ik zelf dacht”, besluit Lien. “Je komt binnen door de controle, geeft je spullen af, wordt gescand – maar bij de gevangenen in de cel zelf is de sfeer plots heel relaxt, want je gaat samen televisie maken. Nooit van mezelf gedacht dat ik zo vlot kan schakelen.”

A I L

Page 26: Amore magazine november 2015

26 AMORE

peter_ve

HA! Lekker vol. 60 studenten in traject Digital Media Management #challengeaccepted #thomasmore #dmm

gillianadriaenssen

Knippen kunnen we !

#thomasmore #sundayshopday

steve_potters

Class of nursing Thomas More Mechelen visiting highlights @ Mechelen#nursing #coffeebar #kaffee_ine

Emmelie Spruyt

Prijs! ‘Meeste stemmen’

Winnaar fotowedstrijd zomer 2015

charlottepoppeliers

Verpleegsters in spé

#thomasmore #skillslab

ellenvanderveren

Moved in my new place to study

#studio #wearemore #newplace #babypalmtree #ikea

Maarten Miermans

Prijs! ‘Onschuldige hand’

Winnaar fotowedstrijd zomer 2015

aymie_antwerpen

Wij zijn klaar voor het nieuwe jaar!

#aymie #praesidium #openingsdagen #thomasmore

#TAG

#thomasmorePRIJS!

PRIJS!

Page 27: Amore magazine november 2015

27

fievaro

Classrooms can be pretty as well! It's nice to wake up with a view like that!#devest #voordeles #niemandtezien #officemanagement

loremartenss

Bij de #pinguïns in #planckendael !

#happy #penguins #briefing #event #thomasmore

lifestylespot_be Instagram profile picture

Festival van de abonnee @plackendael.

#school #taak #picoftheday #beyoutubers #fun #birds

Hanne Reumers

Prijs! ‘Origineelste foto’

Winnaar fotowedstrijd zomer 2015

thamy.ste

Big hair day...

#studying #thomasmore #lionhair #happyday32

jolienvrints

3 scouties in de klas

#scoutingdasdurven #fluitjegekregen #ThomasMore

hannelawijt

Wij zijn verdwaald in onze eigen school. Wij vinden dat wel grappig. #thomasmore

sandramoelants

Catering op de set: tomaat-meelworm. #slij-merigmaarsmakelijk? Eerder #knapperig! #insectgram #instafood #meelwormen #studioprogramma

vdb_l

Onderweg naar vrt met 3COMPRWV

#treinselfie #vrt #bezoekje #train #school #excursion #nmbs

PRIJS!

Page 28: Amore magazine november 2015

www.thomasmore.be

facebook.com/ThomasMoreBE

#ThomasMore

THOMAS DELERUEPROFESSIONELE BACHELOR ORTHOPEDIE, AFSTUDEERRICHTING SCHOENTECHNOLOGIECAMPUS GEEL

DROMEN

“Ik heb even gewerkt als leraar Lichamelijke Opvoeding, maar dat bleek niets voor mij. Ik had het gevoel dat ik te weinig het verschil maakte. Dat ik meer met opvoeden bezig was dan dat ik die kinderen effectief iets bijbracht. Een uitdaging met een doel op korte termijn en een gezonde dosis druk: dat heb ik nodig. Uiteindelijk schreef ik me in voor de professionele bachelor Orthopedie. Ik volg nu de afstudeer­richting Schoentechnologie. Daar ontwikkel ik schoenen op maat van mensen met voetproblemen. Het voelt goed om hen vooruit te helpen. Na mijn studie wil ik eerst vijf jaar meedraaien in een bedrijf, kwestie van mijn kennis te verbreden. En als het haalbaar is, bouw ik daarna zelf iets uit: een stille droom?”

OP DE JUISTE LEEST