Presentatie ZorgWaardePlus café: Peter Kruithof

of 13 /13
Convenant ‘Extra investeringen Langdurige Zorg 2011-2015’ Peter Kruithof directie Langdurige Zorg

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie ZorgWaardePlus café: Peter Kruithof

 • 1. ConvenantExtra investeringen Langdurige Zorg 2011-2015Peter Kruithof directie Langdurige Zorg

2.

 • Context
 • Achtergrondextra middelen
 • Keuze voor convenant
 • Doelstellingen convenant
 • Meten van de resultaten
 • Uitdagingen in de uitvoering
 • Vragen

Inhoud 3. Uitdaging: zorguitgaven 4. Uitdaging: de arbeidsmarkt 5. Arbeidsmarkt 6. Arbeidsmarkt 7.

 • Opdracht Regeerakkoord:
   • Investeren in kwaliteit van de langdurige zorg;
   • Aannemen en opleiden 12.000 extra medewerkers;
   • Terugdringen administratieve lasten
 • Grote investering: 852 miljoen structureel beschikbaar, waarvan:
   • 636 miljoen voor kwaliteitsimpuls convenant;
   • 142 miljoen voor contracteerruimte;
   • 74 miljoen voor stagefonds.

Achtergrond 8.

 • Uitgangspunten:
 • Vertrouwen in de sector;
 • Lage administratieve lasten Aansluiten bij bestaande systemen / zorginkoop;
 • Gezamenlijke inzet en verantwoordelijkheid betrokken partijen;
 • Helderheid over doelen, uitgangspunten en uitvoering;
 • Bestuurlijk commitment alle betrokken partijenconvenant

Keuze Convenant 9. 10.

 • Extra aannemen en opleiden van medewerkers 12.000;
 • Kwaliteit van zorg voor clinten vergrotencapaciteit en scholing;
 • Aantrekkelijkheid sector vergroten;
 • Terugdringen administratieve lasten
   • Experiment regelarme instellingen
   • Uitvoering planmeer tijd voor de clint

Doelstellingen 11.

 • Rol zorgkantoren bij reguliere zorginkoop;
 • Toezien op doelmatige aanwending;
 • Vrijheid bij individuele zorgaanbieders binnen de kaders van het convenant;
 • Meten van realisatie 12.000 op macro niveauonderzoeksprogramma VWS

Meten van resultaten 12.

 • Krappe arbeidsmarkt
 • Werven van extra personeel bovenop de huidige personeelsbehoeftegoede voorbeelden:In voor Zorg! ;
 • Ambitie op korte termijn realiseren;
 • Naast alle andere beleidswijzigingen;
 • Echt werk maken van administratieve lasten reductievertrouwen

Uitdagingen 13.

 • ?

Vragen /discussie