Mary Beijleveld Agile Content Content Café

of 13 /13
29-9-2015 1

Transcript of Mary Beijleveld Agile Content Content Café

Page 1: Mary Beijleveld Agile Content Content Café

29-9-2015 1

Page 2: Mary Beijleveld Agile Content Content Café

Mary Beijleveld

Overdag:Agile Coach, Trainer en Adviseur

(Ge)werkt bij:UWV, Approach Alliance, gem. Rotterdam, Provincie Overijssel, Sociale VerzekeringsBank, nu VX Company

’s Avonds en weekendsBestuurslid Agile Consortium, Nlscrum lid en mede organisator, Agile Holland lidOrganisator Agile coach camp NLSchrijft artikelen en blogs over Agile, Leiderschap, Architectuur & Simpel concept.Presentator en spreker op o.a. Xpdays, Open Spaces, Agile Coach Camps NL en DK

[email protected] 163 38 000Twitter: @ladybeetle

contactinformatie

29-9-2015 2

Page 3: Mary Beijleveld Agile Content Content Café

behendig, vlug, wendbaar ….. en adaptief

AGILEagile/ˈaʤʌɪl/▶adjective able to move quickly and easily. – DERIVATIVES

agilely adverb, agility noun. – ORIGIN ME: via Fr. from L. agilis, from agere ‘do’

29-9-2015 3

Page 4: Mary Beijleveld Agile Content Content Café

Agile principlesOur highest priority is to satisfy the

customer through early and continuous delivery of valuable

software

Continuous attention to technical excellence and good design

enhances agility

The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is

face-to-face conversation

Deliver working software frequently, from a couple of weeks

to a couple of months, with a preference for the shorter timescale

The best architectures, requirements and designs emerge from self-

organizing teams

Agile processes promote sustainable development. The sponsors,

developers and users should be able to maintain a constant pace

indefinitely

Build projects around motivated individuals. Give them the

environment and support they need, and trust them to get the job done.

Welcome changing requirements, even late in development. Agile

processes harness change for the customer’s competitive advantage

Simplicity – the art of maximizingthe amount of work not done – is

essential

Working software is the primary measure of progress

Business people and developersmust work together daily

throughout the project

At regular intervals, the team reflects on how to become more

effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly

429-9-2015

Page 5: Mary Beijleveld Agile Content Content Café

Source: https://www.box.com/shared/mg9kq3d17e

Agile is …..uhhh• Philosophy

– Positive humanity, power of collaboration, motivation by Authority, Mastership,

Purpose, …

• Culture

– Give room to creativity, self-organization, make mistakes and learn, responsibility and feedback, …

• Attitude / Behavior / Mindset

– Daring, entrepreneurial, quality, initiative, responsible, energetic, can do!, committed, …

• Collaboration

– Constructive, helpful, together, open, respectful, …

• Process / Approach

– Short cycle time, transparent, feedback, create value, self-organization, incremental, …

29-9-2015 5

Filmpje Dan Pink:http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc&feature=youtube_gdata_player

Page 6: Mary Beijleveld Agile Content Content Café

Agile principes• Onze hoogste prioriteit is om de klant tevreden te stellen door snel en ononderbroken waardevolle software te

leveren.

• Verwelkom veranderende eisen en wensen, zelfs laat in het ontwikkelproces. Agile processen bevorderen het concurrentievoordeel voor de klant.

• Lever regelmatig werkende software af, binnen tijdseenheden van enkele weken tot een maand, liefst telkens op korte termijn.

• De mensen van de business en de ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken in het project. Focus het project rondom gemotiveerde mensen. Faciliteer en steun hen en vertrouw op erop dat zij het voor elkaar krijgen.

• De meest efficiënte en efficiënte methode om informatie te delen binnen een ontwikkelteam is in een persoonlijk gesprek.

• Werkende software is de primaire maat van vooruitgang.

• Agile processen bevorderen een duurzame ontwikkeling. De sponsors, de ontwikkelaars en de gebruikers zouden een constant tempo van ontwikkeling voor onbepaalde tijd moeten kunnen handhaven.

• Continue aandacht voor technische kunst en kunde en een goed ontwerp verbetert wendbaarheid / flexibiliteit.

• Eenvoud - de kunst van het maximaliseren van de hoeveelheid afgeronde taken- is essentieel.

• De beste architecturen, eisen en wensen, en de ontwerpen komen voort uit zelforganiserende teams.

• Met regelmatige intervallen, overdenkt het team hoe het efficiënter kan worden, stemt dit af en past het gedrag dienovereenkomstig aan.

29-9-2015 6

Page 7: Mary Beijleveld Agile Content Content Café

29-9-2015 7

SCRUM

DSDM

XP

CRYSTAL

KANBAN

TDD

FDD

EUP

De Agile ‘paraplu’

Page 8: Mary Beijleveld Agile Content Content Café

Incrementeel versus IteratiefIncrementeel: bouw een deel per keer uitgaand van het oorspronkelijke idee

Iteratief: bouw een ruwe versie, valideer deze, en bouw dan langzaam kwaliteit/functionaliteit op

29-9-2015 8

Page 9: Mary Beijleveld Agile Content Content Café

Agile Projectmethoden

• Scrum, de meest gebruikte

• Atern, de Agile versie van DSDM, RAD

• FDD, TDD

• XP, extreem programmeren

• (R)UP

• Lean Software development

• Lichtgewicht Prince2 i.c.m. Scrum

29-9-2015 9

Page 10: Mary Beijleveld Agile Content Content Café

Wat heeft Agile ons gebracht

29-9-2015 10

Figuur: Rallydev.com

Page 11: Mary Beijleveld Agile Content Content Café

Lean & Agile

Lean Agile

Scrum

KanbanTPS

6σXP

TDD

Lean is ontstaan in de maakindustrie en is vervolgens in de logistieke wereldtoegepast en sinds recent in administratieve/managementprocessen

Agile is gebaseerd op LEAN, ontstaan in de software-industrie, en wordtsinds kort toegepast in het hele voortbrengingsproces van producten & diensten w.o. in het onderwijsonderwijs

29-9-2015 11

Page 12: Mary Beijleveld Agile Content Content Café

29-9-2015 12

Kanban: 看板

看 = Kan = Visueel板 = Ban = Kaart

Visueel signaal

Concept uit Lean manufacturing

Page 13: Mary Beijleveld Agile Content Content Café

Kanban Core Properties

1. Visualize the workflow

2. Limit Work in Progress

3. Manage Flow

4. Make Process Policies Explicit

5. Improve Collaboratively (using models & the scientific method)

29-9-2015 13David Anderson