Praktijkdag iChange - 07-02-2013 - Het meten van draagvlak voor verandering - Frithjof de Haan &...

of 22 /22
Draagvlak meten en verbeteren & iChange Praktijkdag - 7 februari 2013

Embed Size (px)

Transcript of Praktijkdag iChange - 07-02-2013 - Het meten van draagvlak voor verandering - Frithjof de Haan &...

  • 1. Draagvlak meten en verbeteren&iChange Praktijkdag - 7 februari 2013

2. Hoe kan jij Peter helpen zijn team te veranderen? Manager afdeling Projecten 3. Wat doen we in deze workshop?1. Bepaal de veranderopgave Van de organisatie Van de afdeling Van Peters team2. Analyseer de situatie Bepaal strategie Definieer gedrag met Triade-model Meet draagvlak3. Interventies Bepaal interventies Voer deze uit Monitor en stuur bij 4. Eigen ervaringen? Bespreek met een ander: Wat is jouw belangrijkste gedragsverandering? Hoe heb je die gerealiseerd? 5. Sanctie Brussel: ING moet na ontvangen vansteunmaatregelen activiteiten afstoten 6. Start van De Nieuwe BankKernwaardenDirectie Ondernemend Inlevend CommunicatieFinancin Servicegericht Transparant Oplossingsgericht HRM Risk Product-ProjectenVerkoopOperationsmanagement & ICTProjecten75 mdws Afdeling Projecten & ICT ICT 180 medewerkers 85 mdwsManager afdeling Implementeren nieuwe processen Projecten Support20 mdws 7. 1. Bepaal de veranderopgave Van de organisatie Van de afdeling Van Peters teamPeters opdracht Afd. ProjectenProjectmanager Zorg voor processen en sjablonen waar jouw projectmanagers mee gaan werken 8. Peters manager (hoofd Projecten & ICT) wil deveranderingen op basis van draagvlak realiseren 5. DraagvlakGewenst gedrag 4. Acceptatie 1. Ontvankelijk 3. Begrip2. Aandacht 9. Verandervraag van PeterNiveauUrgentieStappenAmbitieOpdracht vanuit ING; Juli 2012:Zelfstandige bankDirectieEisen toezichthouder verzelfstandiging opbouwen en verkopenManager afdeling Zeer veel veranderingen ProcessenBusiness en haar klantenProjecten & ICT onder grote tijdsdrukimplementeren professioneel ondersteunenZelfde werkwijze (elkaarTeammanagerNieuw team met 70% Ontwerpen enbegrijpen; werkProjecten externen implementerenovernemen) Cartoon Stef Ringoot 10. 2. Analyseer de situatie Bepaal strategie Definieer gedrag met Triade-model Meet draagvlakVeranderstrategie MachtPlanmatig Onderhandeling Afbakenen InteractiefDoorduwenOntdekken Top-downBottom-upGeen participatieCo-creatie 11. Met het Triade gedragsmodel kan je gedragverklaren, benvloeden en voorspellen Marketing Sport Justitie Business processen en software Prof. dr. Theo Poiesz Voor personen en groepen Sinds 99 12. Alleen als alle drie de Triade-factoren goedscoren zal gedrag van Peters mensen veranderen1. Motivatie 2. Capaciteit 3. Gelegenheid Wil iemand het? Kan iemand het?Gelegenheid geschikt? Iets leuk vinden Fysiek Beschikbare tijd Belang ervan inzien Cognitief Beschikbare faciliteiten (Verwachte) voldoening Financieel Fysieke omgeving Waardering/erkenning Materiaal Sociale omstandigheden Opdracht/instructie Beloning/straf 13. Voorbeeld: als coach een tennisteamvoorbereiden op kampioenschapIntrinsiekExtrinsiek Plezier, trots, Beker winnen, Motivatiegoed voor conditie (nut)artikel in de krant Kennis van regels, conditie, Goed racket, Capaciteitvaardigheden (technisch&tactisch) informatie over tegenstanderTrainer, (binnen)baan, op korteGelegenheid Tijd inruimen om te trainenafstand, winnerscultuur. 14. Hoe krijgt Peter zijn mensen zover dat zij met deprocessen en sjablonen gaan werken? (opdracht 1) Benoem:1. door welke factoren de mensen gemotiveerd worden2. over welke capaciteiten zij dienen te beschikken3. welke factoren de gelegenheid stimulerenom het gewenste gedrag te gaan vertonen.Triade-matrix Intrinsiek ExtrinsiekMotivatieCapaciteit Gelegenheid 15. Je team, of jijzelf, kan scoren. Hoe groter hetvolume, hoe groter kans op dat gedragTriade-MCGscore 16. ProCom hanteert het Triade-model voor hetmeten van draagvlak bij de doelgroep ProCom voorkomt: input alleen van directie-aanhang aanpak gebaseerd op kleine steekproef interventies op basis van incidenten Online enqute Wetenschappelijk onderbouwd Triade gedragsmodel 17. Per afdeling en per functiegroep zie je de kansop het gewenste gedrag ProCom geeft inzicht per: verandertraject afdeling functieTriade-score: 0,3 Triade-score: 0,1Afdeling A : interventies voor Gelegenheid Afdeling B: interventies alle Triade-factoren Slechts 55% mee eens 18. 3. Interventies Bepaal interventies Voer deze uitInterventies Bepaal interventies Monitor en stuur bijvoor de factor Gelegenheid (opdracht 2)Triade-score: 0,3 Gewenst gedrag: Iedereen werkt met de zelf bedachte processen IST-situatie: nulmeting afdeling Projecten: Score Motivatie: 0,8SOLL-situatie: Score Capaciteit : 0,7Score Gelegenheid > 0,8 Score Gelegenheid: 0,6 19. Het effect van interventies in Peters team iszichtbaar in de volgende meting1. Kans gewenst gedrag2. VerbeterpuntenMotivatie3. Effect interventies1 0.8 0.6 0.4 0.2 0Gelegenheid CapaciteitMeting 2 Meting 1 20. Help Peter door eerst te denken, dan te metenen daarna pas actie te nemen 1. Bepaal de veranderopgave Van de organisatie Van de afdeling Van Peters team 2. Analyseer de situatie Bepaal strategie Triade gedragsmodel Meet draagvlak 3. Interventies Bepaal interventies Voer deze uit Monitor en stuur bij 21. Meet en creer draagvlak voor duurzameverandering 22. Meer info? Kijk op draagvlakkrijgen.nl&