Info bulletin oktober 2012

download Info bulletin oktober 2012

of 48

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Info bulleting oktober 2012

Transcript of Info bulletin oktober 2012

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 1

  1922 2012

  Clubgebouw DSV, Keurkampstraat 5

  7415 DL Deventer. Telefoon 0570 607071

  Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken

  De DSV op het internet: www.dsveno.nl

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 2

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 3

  Het Info-bulletin is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Deventer

  en Omstreken. Het Info-bulletin verschijnt zesmaal per jaar in een oplage van

  300 stuks per keer.

  Redactieadres: Rolklaver 148, 7422 RC Deventer E-mail pk.zwier@home.nl

  De Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken, opgericht 10 februari

  1922, is aangesloten bij de COVS Nederland.

  Het bestuur bestaat uit :

  Gerhard Langenkamp, voorzitter, 0570-614578

  GLangenkamp1943@kpnmail.nl

  Jan Krooshof, secretaris, 0548-363608

  krooshof43@concepts.nl

  Henk Bluemink, penningmeester 06-10932649

  henk_bluemink@hotmail.com

  Wim Bronsvoort, 2e penningmeester, Werving en Behoud, 06-10624460

  wimbronsvoort@hotmail.com

  G Duchatteau, 2e voorzitter, Ontspanningscomm., 0570-633867

  g.duchatteau@home.nl

  Martijn de Leest, 2e secretaris, Technische Commissie, 06-51920811

  mdeleest@ziggo.nl

  Rudie Boone, Opleiding, waaronder spelregels, 0570-650723

  rudieboone@kpnmail.nl

  Correspondentieadres van de vereniging: Beusebergerweg 17, 7451 NG Holten. Bank : Rabobank nr. 31.45.45.700.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 4

  Elke donderdagavond is er gelegenheid tot training van

  19.30-20.30 uur, mits anders vermeld in de Info

  Oktober 2012

  25 Gastspreker om 21.00 uur

  27 Bowlingavond verzet naar 17 november !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  November 2012

  01 Behandeling van de spelregels, aanvang 21.00 uur

  08 Kaarten en sjoelen

  10 Klaverjasmarathon in De Keurkamp, aanvang 10.00 uur

  15 Praatavond

  16 Voorronde spelregelwedstrijd COVS-teams in ons clubhuis, aanvang 19.30 uur

  17 Bowlingavond in het Bowlingcentrum De Worp, aanvang 19.30 uur

  22 Gastspreker, de heer Makkelie, aanvang 21.00 uur

  24 Bezoek Sint Nicolaas aan onze kinderen/kleinkinderen, aanvang 10.00 uur

  29 Kaarten en sjoelen (vijfde donderdag), aanvang 21.00 uur

  December 2012

  06 Bezoek Sint Nicolaas aan de DSV, aanvang 21.00 uur. Komt allen!!!!!!

  13 Kaarten en sjoelen, aanvang 21.00 uur

  15 Kerstbingo in ons clubhuis De Keurkamp

  20 Gezellige praatavond onder de kerstboom in De Keurkamp

  Wijzigingen voorbehouden.

  Inleveren kopie Info uitgave december 2012,

  uiterlijk 1 december 2012.

  Jaargang 13, nummer 6 verschijnt medio december 2012.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 5

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 6

  Van de VoorzitterVan de Voorzitter

  De tijd van de vele ontspannende activiteiten zit er weer aan

  te komen. De leden van de ontspanningscommissie zijn druk in

  de weer de activiteiten uit te werken en hopelijk maakt u er

  veelvuldig gebruik van.

  Sint Nicolaas komt op 24 november bij de DSV om onze

  kinderen en kleinkinderen een onvergetelijke zaterdagmorgen

  te bieden. Misgun deze kinderen dit feest niet en vul het

  opgaveformulier in en lever dit in vr 1 november 2012.

  De voetbalcompetitie, zowel op het veld als in de zaal, is

  alweer gevorderd tot de eerste periode-kampioenen. Ik heb

  het gevoel dat er dit seizoen wat meer respect is voor de

  arbitrage dan voorheen. Buitensporigheden lijken onvermij-

  delijk, doch de veranderde cultuur binnen de KNVB begint

  zijn vruchten af te werpen.

  Nu is het wachten nog op een besluit om scheidsrechters de

  kans te geven om binnen de KNVB in beroep te gaan tegen

  uitspraken van de tuchtcommissie en niet bij de burgerrechter

  hun gelijk te moeten halen. Ook scheidsrechters zijn

  KNVB-leden!

  De gehouden maatwerkbijeenkomsten zijn goed verlopen en de

  opkomst van de deelnemers was goed te noemen. Een goed

  verzorgde training en weinig mogelijkheden om tot een geza-

  menlijke invulling van de spelregelvragen te komen.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 7

  Vervolg voorwoord Vervolg voorwoord

  De twee oefenavonden Bijspijkeren spelregels bij de DSV heb-

  ben hun nut bewezen. Van de deelnemers heeft menigeen dit aan

  de organisatoren laten weten. Derhalve is dit voor herhaling vat-

  baar.

  De COVS is een landelijke wervingsactie gestart voor

  scheidsrechters die nog niet zijn aangesloten bij de COVS. Zij

  krijgen allen een informatiemap met daarin het blad de

  Scheidsrechter, een schrijven van het hoofdbestuur (VCN), een

  folder met informatie over de COVS, een aanmeldingsformulier

  en een adressenlijst van postadressen van de groepen. Voor het

  welslagen van deze actie is de hulp nodig van alle groepen.

  Voor ons aller DSV waren er maar vier personen die (nog) geen lid

  zijn van onze vereniging en de COVS. Ik hoop dat door deze lan-

  delijke actie met steun van de groepen de

  COVS een nog krachtiger belangenvereniging wordt dan die nu al

  is.

  Op dit moment is er weinig te vertellen van de werkcommissie

  Toekomst DSV. Hieraan ligt ten grondslag dat de vakantieperiode

  achter ons ligt en de bereidwilligheid van de clubs ons parten

  speelt. Echter, de commissie geeft de moed niet op.

  Donderdag 16 november neemt ons spelregelteam deel aan de

  voorronde Peperbus Bokaal, te houden in ons clubhuis De Keur-

  kamp.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 8

  De belangstelling van onze leden, om het team te ondersteunen,

  is altijd miniem geweest. Toch roep ik de leden en begunstigers

  op om op de bewuste vrijdagavond naar ons clubhuis te komen.

  Het is een gegeven dat het met name voor de scheidsrechters,

  rapporteurs en praktijkbegeleiders zeer leerzaam kan zijn. Laat

  uw gezicht eens zien!

  Alle zieken en geblesseerden wens ik vanaf deze plaats een spo-

  edig herstel toe en spreek de hoop uit dat zij spoedig weer aan

  onze activiteiten kunnen deelnemen.

  Tot slot wens ik u allen een fijne competitie toe en tot ziens bij

  de clubavonden of andere DSV-activiteiten.

  Onze lijfspreuk is en blijft :

  Samen staan wij Sterk

  Gerhard Langenkamp,

  voorzitter

  Vervolg voorwoord Vervolg voorwoord

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 9

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 10

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 11

  Op zaterdagavond 15 december 2012 hebben we weer onze traditionele

  kerstbingo in ons clubgebouw:

  De Keurkamp.

  De zaal is open vanaf 19.30 uur en om

  20.00 uur gaan we beginnen.

  Tien rondes bingo en daarna nog een grote verloting met altijd leuke,

  kleine en bijzondere prijzen.

  Vele mooie prijzen zullen er uitgaan.

  Voor een gezellige avond bij de DSV, kom naar deze bingoavond.

  Neem buren, vrienden, kennissen of introducs mee en de

  OC ziet u graag op deze avond.

  Tot 15 december 2012!!!!!!!!!!!!!

  OntspanningscommissieOntspanningscommissie

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 12

  Spelregels:Spelregels:

  5 vragen van de commissie5 vragen van de commissie

  Vraag 1: Wanneer is de speeltijd verstreken?

  a) Als het eindsignaal klinkt.

  b) Als de tijd op het uurwerk van de scheidsrechter verstreken is.

  c) Als de tijd op het uurwerk van de scheidsrechter verstreken is,

  maar hij moet wel de uitwerking van een hoekschop afwachten.

  d) Als de tijd op het uurwerk van de scheidsrechter verstreken is,

  maar hij moet wel de uitwerking van een schot op doel afwachten.

  Vraag 2: Een speler wordt buiten het speelveld behandeld voor een

  blessure. Wanneer en waar mag hij tijdens het spel het speelveld we-

  er betreden?

  a) Nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter

  vanaf (elke plek op) een zijlijn.

  b) Nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter al-

  leen ter hoogte van de middenlijn.

  c) Nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter

  vanaf iedere willekeurige plaats.

  d) Nooit, omdat het spel moet zijn onderbroken.

  Vraag 3: Een veldspeler die een tegenstander duwt, moet alleen

  worden bestraft met een directe vrije schop c.q. strafschop, indien

  dit:

  a) Onvoorzichtig, onbesuisd of gepaard gaande met buitensporige

  inzet gebeurt.

  b) Naar het oordeel van de scheidsrechter gebeurt.

  c) Geen correcte schouderduw is.

  d) Met twee handen gebeurt.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 13

  Vraag 4: De verdedigende partij mag in het eigen strafschopgebied

  een vrije schop nemen. De doelverdediger plaatst de bal naar een

  medespeler, die de bal terugspeelt. Wat beslist de scheidsrechter?

  a) Altijd laten doorspelen.

  b) Alleen laten doorspelen als de bal rechtstreeks buiten het straf-

  schopgebied is geplaatst en de doelverdediger de bal niet met zijn

  handen aanraakt.

  c) Vrije schop laten overnemen.

  d) Indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de plaats waar

  de bal het strafschopgebied verliet.

  Vraag 5: De doelverdediger sto