Info bulletin oktober 2012

of 48 /48
Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 1 1922 2012 Clubgebouw DSV, Keurkampstraat 5 7415 DL Deventer. Telefoon 0570 – 607071 Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken De DSV op het internet: www.dsveno.nl

Embed Size (px)

description

Info bulleting oktober 2012

Transcript of Info bulletin oktober 2012

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 1

  1922 2012

  Clubgebouw DSV, Keurkampstraat 5

  7415 DL Deventer. Telefoon 0570 607071

  Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken

  De DSV op het internet: www.dsveno.nl

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 2

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 3

  Het Info-bulletin is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Deventer

  en Omstreken. Het Info-bulletin verschijnt zesmaal per jaar in een oplage van

  300 stuks per keer.

  Redactieadres: Rolklaver 148, 7422 RC Deventer E-mail [email protected]

  De Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken, opgericht 10 februari

  1922, is aangesloten bij de COVS Nederland.

  Het bestuur bestaat uit :

  Gerhard Langenkamp, voorzitter, 0570-614578

  [email protected]

  Jan Krooshof, secretaris, 0548-363608

  [email protected]

  Henk Bluemink, penningmeester 06-10932649

  [email protected]

  Wim Bronsvoort, 2e penningmeester, Werving en Behoud, 06-10624460

  [email protected]

  G Duchatteau, 2e voorzitter, Ontspanningscomm., 0570-633867

  [email protected]

  Martijn de Leest, 2e secretaris, Technische Commissie, 06-51920811

  [email protected]

  Rudie Boone, Opleiding, waaronder spelregels, 0570-650723

  [email protected]

  Correspondentieadres van de vereniging: Beusebergerweg 17, 7451 NG Holten. Bank : Rabobank nr. 31.45.45.700.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 4

  Elke donderdagavond is er gelegenheid tot training van

  19.30-20.30 uur, mits anders vermeld in de Info

  Oktober 2012

  25 Gastspreker om 21.00 uur

  27 Bowlingavond verzet naar 17 november !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  November 2012

  01 Behandeling van de spelregels, aanvang 21.00 uur

  08 Kaarten en sjoelen

  10 Klaverjasmarathon in De Keurkamp, aanvang 10.00 uur

  15 Praatavond

  16 Voorronde spelregelwedstrijd COVS-teams in ons clubhuis, aanvang 19.30 uur

  17 Bowlingavond in het Bowlingcentrum De Worp, aanvang 19.30 uur

  22 Gastspreker, de heer Makkelie, aanvang 21.00 uur

  24 Bezoek Sint Nicolaas aan onze kinderen/kleinkinderen, aanvang 10.00 uur

  29 Kaarten en sjoelen (vijfde donderdag), aanvang 21.00 uur

  December 2012

  06 Bezoek Sint Nicolaas aan de DSV, aanvang 21.00 uur. Komt allen!!!!!!

  13 Kaarten en sjoelen, aanvang 21.00 uur

  15 Kerstbingo in ons clubhuis De Keurkamp

  20 Gezellige praatavond onder de kerstboom in De Keurkamp

  Wijzigingen voorbehouden.

  Inleveren kopie Info uitgave december 2012,

  uiterlijk 1 december 2012.

  Jaargang 13, nummer 6 verschijnt medio december 2012.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 5

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 6

  Van de VoorzitterVan de Voorzitter

  De tijd van de vele ontspannende activiteiten zit er weer aan

  te komen. De leden van de ontspanningscommissie zijn druk in

  de weer de activiteiten uit te werken en hopelijk maakt u er

  veelvuldig gebruik van.

  Sint Nicolaas komt op 24 november bij de DSV om onze

  kinderen en kleinkinderen een onvergetelijke zaterdagmorgen

  te bieden. Misgun deze kinderen dit feest niet en vul het

  opgaveformulier in en lever dit in vr 1 november 2012.

  De voetbalcompetitie, zowel op het veld als in de zaal, is

  alweer gevorderd tot de eerste periode-kampioenen. Ik heb

  het gevoel dat er dit seizoen wat meer respect is voor de

  arbitrage dan voorheen. Buitensporigheden lijken onvermij-

  delijk, doch de veranderde cultuur binnen de KNVB begint

  zijn vruchten af te werpen.

  Nu is het wachten nog op een besluit om scheidsrechters de

  kans te geven om binnen de KNVB in beroep te gaan tegen

  uitspraken van de tuchtcommissie en niet bij de burgerrechter

  hun gelijk te moeten halen. Ook scheidsrechters zijn

  KNVB-leden!

  De gehouden maatwerkbijeenkomsten zijn goed verlopen en de

  opkomst van de deelnemers was goed te noemen. Een goed

  verzorgde training en weinig mogelijkheden om tot een geza-

  menlijke invulling van de spelregelvragen te komen.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 7

  Vervolg voorwoord Vervolg voorwoord

  De twee oefenavonden Bijspijkeren spelregels bij de DSV heb-

  ben hun nut bewezen. Van de deelnemers heeft menigeen dit aan

  de organisatoren laten weten. Derhalve is dit voor herhaling vat-

  baar.

  De COVS is een landelijke wervingsactie gestart voor

  scheidsrechters die nog niet zijn aangesloten bij de COVS. Zij

  krijgen allen een informatiemap met daarin het blad de

  Scheidsrechter, een schrijven van het hoofdbestuur (VCN), een

  folder met informatie over de COVS, een aanmeldingsformulier

  en een adressenlijst van postadressen van de groepen. Voor het

  welslagen van deze actie is de hulp nodig van alle groepen.

  Voor ons aller DSV waren er maar vier personen die (nog) geen lid

  zijn van onze vereniging en de COVS. Ik hoop dat door deze lan-

  delijke actie met steun van de groepen de

  COVS een nog krachtiger belangenvereniging wordt dan die nu al

  is.

  Op dit moment is er weinig te vertellen van de werkcommissie

  Toekomst DSV. Hieraan ligt ten grondslag dat de vakantieperiode

  achter ons ligt en de bereidwilligheid van de clubs ons parten

  speelt. Echter, de commissie geeft de moed niet op.

  Donderdag 16 november neemt ons spelregelteam deel aan de

  voorronde Peperbus Bokaal, te houden in ons clubhuis De Keur-

  kamp.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 8

  De belangstelling van onze leden, om het team te ondersteunen,

  is altijd miniem geweest. Toch roep ik de leden en begunstigers

  op om op de bewuste vrijdagavond naar ons clubhuis te komen.

  Het is een gegeven dat het met name voor de scheidsrechters,

  rapporteurs en praktijkbegeleiders zeer leerzaam kan zijn. Laat

  uw gezicht eens zien!

  Alle zieken en geblesseerden wens ik vanaf deze plaats een spo-

  edig herstel toe en spreek de hoop uit dat zij spoedig weer aan

  onze activiteiten kunnen deelnemen.

  Tot slot wens ik u allen een fijne competitie toe en tot ziens bij

  de clubavonden of andere DSV-activiteiten.

  Onze lijfspreuk is en blijft :

  Samen staan wij Sterk

  Gerhard Langenkamp,

  voorzitter

  Vervolg voorwoord Vervolg voorwoord

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 9

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 10

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 11

  Op zaterdagavond 15 december 2012 hebben we weer onze traditionele

  kerstbingo in ons clubgebouw:

  De Keurkamp.

  De zaal is open vanaf 19.30 uur en om

  20.00 uur gaan we beginnen.

  Tien rondes bingo en daarna nog een grote verloting met altijd leuke,

  kleine en bijzondere prijzen.

  Vele mooie prijzen zullen er uitgaan.

  Voor een gezellige avond bij de DSV, kom naar deze bingoavond.

  Neem buren, vrienden, kennissen of introducs mee en de

  OC ziet u graag op deze avond.

  Tot 15 december 2012!!!!!!!!!!!!!

  OntspanningscommissieOntspanningscommissie

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 12

  Spelregels:Spelregels:

  5 vragen van de commissie5 vragen van de commissie

  Vraag 1: Wanneer is de speeltijd verstreken?

  a) Als het eindsignaal klinkt.

  b) Als de tijd op het uurwerk van de scheidsrechter verstreken is.

  c) Als de tijd op het uurwerk van de scheidsrechter verstreken is,

  maar hij moet wel de uitwerking van een hoekschop afwachten.

  d) Als de tijd op het uurwerk van de scheidsrechter verstreken is,

  maar hij moet wel de uitwerking van een schot op doel afwachten.

  Vraag 2: Een speler wordt buiten het speelveld behandeld voor een

  blessure. Wanneer en waar mag hij tijdens het spel het speelveld we-

  er betreden?

  a) Nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter

  vanaf (elke plek op) een zijlijn.

  b) Nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter al-

  leen ter hoogte van de middenlijn.

  c) Nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter

  vanaf iedere willekeurige plaats.

  d) Nooit, omdat het spel moet zijn onderbroken.

  Vraag 3: Een veldspeler die een tegenstander duwt, moet alleen

  worden bestraft met een directe vrije schop c.q. strafschop, indien

  dit:

  a) Onvoorzichtig, onbesuisd of gepaard gaande met buitensporige

  inzet gebeurt.

  b) Naar het oordeel van de scheidsrechter gebeurt.

  c) Geen correcte schouderduw is.

  d) Met twee handen gebeurt.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 13

  Vraag 4: De verdedigende partij mag in het eigen strafschopgebied

  een vrije schop nemen. De doelverdediger plaatst de bal naar een

  medespeler, die de bal terugspeelt. Wat beslist de scheidsrechter?

  a) Altijd laten doorspelen.

  b) Alleen laten doorspelen als de bal rechtstreeks buiten het straf-

  schopgebied is geplaatst en de doelverdediger de bal niet met zijn

  handen aanraakt.

  c) Vrije schop laten overnemen.

  d) Indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de plaats waar

  de bal het strafschopgebied verliet.

  Vraag 5: De doelverdediger stopt al vallend een schot van een aan-

  valler. Het schot is echter zo hard, dat de bal van zijn borst stuit.

  Op ongeveer 1 meter afstand staat een verdediger. Deze stopt de bal

  met de voet, waarna de doelverdediger de bal weer snel oppakt. Wat

  beslist de scheidsrechter?

  a) Hij bestraft de doelverdediger met een indirecte vrije schop we-

  gens het tweemaal spelen van de bal.

  b) Hij laat doorspelen.

  c) Hij bestraft de verdediger met een indirecte vrije schop wegens

  het toespelen van de bal naar de doelverdediger.

  d) Hij bestraft de doelverdediger met een indirecte vrije schop we-

  gens het met de handen aanraken van een terugspeelbal.

  Antwoorden oktober 2012:

  De antwoorden kunt u vinden verderop in het Info-bulletin, na een van

  de artikelen van de commissie Opleidingen.

  1= 2= 3= 4= 5=

  Vervolg spelregels:Vervolg spelregels:

  5 vragen van de commissie5 vragen van de commissie

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 14

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 15

  In de vorige Info ontbrak wegens menselijk falen (van ondergetekende)

  het verhaaltje van Werving en Behoud. Voordeel is dat ik dit keer snel

  klaar ben; ik stuur gewoon hetzelfde in als in september.

  Het feit dat diverse mensen me hierop aanspraken, geeft aan dat de Info

  goed wordt gelezen, dat is dan natuurlijk wel weer mooi om te constateren.

  Ik zou kunnen zeggen dat het opzet was om te checken in hoeverre de In-

  fo gelezen wordt, dat was echter niet zo.

  Naast dat menselijk falen was er ook nog een technisch falen en wel het

  onjuist weergeven van de verjaardagskalender. Bepaalde mensen waren

  zowel in september als oktober jarig. Uit de reacties die hierop kwamen,

  maak ik op dat de verjaardagskalender een wel heel belangrijk onderdeel

  van ons clubblad is.

  Hoe dan ook, fout is fout, mijn excuses hiervoor en deze keer een nieuwe

  poging om de verjaardagen in de maanden oktober, november en december

  juist weer te geven. De juiste kalender van september heeft reeds in de

  Info van juni gestaan, dus om dat nu nogmaals als mosterd na de maaltijd

  weer te geven, gaat iets te ver.

  Het nieuwe seizoen 2012-2013 is inmiddels weer van start gegaan. In de

  zomerperiode heeft, om precies te zijn op zaterdag 7 juli, de wedstrijd in

  Heeten tussen het Sallands Streekelftal en Go Ahead Eagles plaatsge-

  vonden. Qua voetbal gezien kan de wedstrijd lastig als hoogstaand worden

  gekenmerkt. Hiervoor viel het allemaal toch wat tegen helaas. Uitslag 0-4.

  Wat niet tegenviel was de publieke belangstelling (ruim 1.000

  toeschouwers), de medewerking van alle DSV-vrijwilligers (ruim 35 perso-

  nen in

  totaal), het weer en de arbitrage van de beide wedstrijden. De voor-

  wedstrijd die voor het eerst werd geleid door een drietal jonge club-

  scheidsrechters van SV Heeten en de hoofdwedstrijd door onze leden

  Derya Serik, Rens Bluemink en Elderik Schoolderman. Nogmaals aan ie-

  Werving en BehoudWerving en Behoud

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 16

  dereen die heeft meegewerkt, wil ik namens de commissie hartelijk dank

  zeggen.

  Een fotoreportage van deze dag is op onze site terug te vinden. Dit jaar was

  de opbrengst aan de streep iets hoger dan in 2011. Belangrijkste reden hi-

  ervoor is het feit dat wij dit jaar de verloting mochten organiseren

  (afspraak is dat dit eens in de vijf jaar door en voor de DSV is).

  Een aantal nieuwe leden hebben zich de afgelopen periode aangemeld bij

  onze vereniging, dit zijn in willekeurige volgorde:

  Pascal Smeenk (zoon van. , scheidsrechter startgroep jeugd zaterdag).

  Johan van Dijk (assistant-scheidsrechter topklasse, scheidsrechter

  groep 3 zondag en afkomstig uit Ede).

  Gerrit Fikkert (scheidsrechter groep 1 zaterdag en afkomstig uit Hellen-

  doorn).

  Rinie Nijenhuis (afkomstig van de COVS Almelo sinds kort woonachtig in

  Colmschate).

  Paul Haarman (clubscheidsrechter bij ABS en sinds de zomer in de start-

  groep jeugd KNVB).

  Wat lief en leed betreft, zijn er enkele leden die de afgelopen periode te

  maken hebben gehad met fysieke problemen. Voor zover mogelijk hebben al

  deze personen een bezoekje en/of attentie van de DSV ontvangen (en anders

  hebben zij deze nog tegoed ). Het gaat in dit geval om: Paul Kamphuis,

  Sjoerd Nanninga, Betsie van Huizen, Ab van Buuren, Ernest Waanders,

  Herman Verhoef, Henk Timmermans, Kees van Huizen, John Karrenbeld,

  Hans Joostink en Charles de Bie. Als bestuur proberen wij op dergelijke

  zaken zeer alert te zijn, echter we kunnen niet zonder jullie informatie.

  Het verzoek aan eenieder is verder om ons te informeren wanneer mensen

  minder prettige zaken meemaken op het veld, met gezondheidsproblemen

  kampen, maar ook wanneer jubilea gevierd worden of om wat voor reden dan

  Vervolg Werving en BehoudVervolg Werving en Behoud

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 17

  Verjaardagen komende maandenVerjaardagen komende maanden

  Voor allen geldt uiteraard: een hele fijne verjaardag toegewenst:

  Oktober November December

  8 Eric Nieuwenhuijzen 1 Roelof Michel 1 Gerben Smeenk

  10 Geert Jan Meijer 2 Wilco Jansen 1 Gerard Veneman

  11 Gerhard Langenkamp 3 Elly Frequin-Velthuis 2 Gerard Vloedgraven

  11 Hans Noortman 4 Louk Hartong 4 Pim van der Hall

  13 Marnix Mulder 6 Paul Kamphuis 5 Cees Dengerink

  13 Richard van Remmen 8 Betsy van Huizen-Witteveen 5 Richard Thannhauser

  17 Rens Bluemink 9 Michiel Grijpma 9 Bobby Brggeman

  17 Bennie Reusken 12 Theo Brack 9 Hamza Sahin

  18 Ben Keizer 12 Henk Nijenhuis 10 Piebe Zwier

  20 Nannette Roetert 12 Annemarie Rensink 15 Frits Brinks

  26 Rob van Zutphen 13 Bertus Zwerus 15 Henk de Man

  27 Jan Tepperik 14 Henk Eilerts 16 Romy Heere

  29 Hans Plette 14 Jitze Hitman 17 Wim Scheppink

  14 John Karrenbeld 19 Gerrit Fikkert

  16 Hans ten Napel 21 Henk Bluemink

  20 G Duchatteau 22 Jan Beltman

  21 Gerard Harmelink 24 Jacco Borgman

  22 Bart Donders 26 Theo van Lies

  22 Martijn de Leest 28 Jacques Griep

  23 Hans Harleman 30 Paul van Remmen

  24 Herman Jeurlink

  25 Ab Brilleman

  27 Herman Schoneveld Met vriendelijke groet, 30 Henk Hemeltjen

  Namens de commissie

  Werving & Behoud

  Wim Bronsvoort

  Tel: 06 1062 4460

  E-mail: [email protected]

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 18

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 19

  OntspanningscommissieOntspanningscommissie

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 20

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 21

  Ik word wakker van getik op mijn ramen. Regen, alweer, net zoals de

  hele week eigenlijk. Maar het is een zaterdag, ik heb een wedstrijd

  vanmiddag. Na weken van mooi weer op zaterdag lijkt het nu een zware

  middag te worden. Hopelijk wordt het nog droog.

  Opeens een onverwacht telefoontje, de wedstrijd is afgelast. Ik kan

  me niet meer herinneren, wanneer de laatste keer een wedstrijd van

  mij werd afgelast, meestal gaat alles door. De meeste clubs in de

  topklasse hebben kunstgras, maar Deto niet.

  Ik weet eigenlijk niet of ik nu blij of teleurgesteld moet zijn. Misschien

  ken je dat gevoel. Een wedstrijd in de regen is niet fijn, maar wat moet

  je nu met deze middag? Binnenblijven zou het beste advies zijn.

  Waarschijnlijk wordt deze wedstrijd over twee weken alweer

  ingehaald, dus dat is een voordeel.

  Tot zover mijn inleiding. Het seizoen is alweer volop bezig en de eerste

  bijzondere verhalen zijn alweer verteld op donderdag.

  Voor de technische commissie breekt weer een tijd van activiteiten

  aan.

  Op 5 januari is er het zaalvoetbaltoernooi in Zwolle. Er zijn de laatste

  maanden wat nieuwe jonge leden bijgekomen, waaronder potentiele

  (zaal)voetballers. Ook hebben wat oudgedienden, zoals Derya en ikzelf

  aangegeven niet meer beschikbaar te zijn, omdat de kans op blessures

  te groot is.

  Al met al zal er waarschijnlijk een ander, nieuw team komen te staan.

  Plezier staat voorop, maar dat werkt meestal het beste als je ook wint.

  Technische commissieTechnische commissie

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 22

  Vervolg Techniche commissieVervolg Techniche commissie

  Waarschijnlijk zal er geen jaarwisselingstoernooi zijn dit jaar, na het

  opheffen van de FADO. Er zijn nog wel mensen mee bezig, maar dat

  schiet niet echt op. Als DSV gaan we de organisatie niet op ons nemen,

  met name omdat onze neutraliteit dan in het geding kan komen.

  Al eerder heb ik aangekondigd dat er weer eens een technisch weekend

  aankomt. Op dit moment zijn we in de afrondende fase met het vinden

  van een mooie locatie. De kans is groot dat dit in het buitenland is,

  maar niet zover als Turkije. Die reis staat in oktober weer op het

  programma.

  De datum is nog niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk in het

  weekend van 9 of 23 februari.

  Houd de website goed in de gaten, want daar komt dan het

  inschrijfformulier op te staan.

  Tot zover en tot volgende keer

  Namens de Technische commissie

  Martijn de Leest

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 23

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 24

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 25

  In deze editie kunnen wij u meedelen dat we weer een nieuwe adver-

  teerder mogen begroeten. Het betreft een internetwinkel

  h.o.d.n. HET ZOETHOUDERTJE.NL.

  Deze winkel biedt ons nostalgisch en overheerlijk snoepgoed aan uit

  grootmoederstijd. In de sortering zijn maar liefst 500 soorten opge-

  nomen, waaronder onder andere duimdrop, stroopsoldaatjes en

  winterse polkabrokken. Wie kent ze niet.

  Uiteraard is het een beleving om de site van deze adverteerder te

  bezoeken. Een en al herkenning, behalve voor de wat jongere leden dan.

  In de voorgaande Info is reeds aangekondigd dat we met een

  PRIJSVRAAG komen. Helaas zijn hiervoor geen ideen binnengekomen,

  na onze oproep. Inmiddels hebben we er dan maar eentje zelf bedacht.

  Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden, maar de inzending-

  en kunnen worden ingestuurd naar [email protected]

  Bij meerdere goede oplossingen zal geloot worden. De uiterste in-

  zenddatum is 30 oktober 2012.

  Uit de sponsorhoek

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 26

  Er is maar n prijs en die is beschikbaar gesteld door onze sponsor

  SPECIAL KIND. Het betreft een verplicht nummer voor eigenlijk alle

  scheidsrechters.

  Het is een dik boek van 234 paginas en geschreven door de bekend-

  ste Belgische scheidsrechter FRANK DE BLEECKERE over zijn weg

  naar de wereldtop en de titel van het boek luidt: ALLES VOOR HET

  VAK.

  De vraag luidt: Welke sponsoren van de DSV hebben hun bedrijf ge-

  vestigd aan de BRINK??

  Tot de volgende keer

  Erik Nieuwenhuysen

  Vervolg uit de sponsorhoekVervolg uit de sponsorhoek

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 27

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 28

  Op donderdag 27 september

  ontving de DSV Sebastiaan

  Kleijburg, beleidsmedewerker

  scheidsrechterszaken ama-

  teurvoetbal op het bondsbureau

  van de KNVB te Zeist. Sebas-

  tiaan is 30 jaar en heeft van

  zijn 16e tot 25e actief de

  scheidsrechtersfluit ter hand

  genomen. Veel wedstrijden uit

  West 1 zijn door hem geleid en

  de laatste twee jaar van zijn

  carrire mocht hij wedstrijden

  op de

  C-lijst fluiten. Op dit moment is

  hij op het veld niet meer actief,

  wel zet hij zijn ervaring in als

  docent arbitrage.

  Hij begon zijn verhaal met de opmerking dat de KNVB in de A-catego-

  rie wekelijks alle 5.500 wedstrijden kan bemensen met KNVB-scheids-

  rechters. De meeste wedstrijden in de B-categorie (27.000) worden

  geleid door (al dan niet) opgeleide verenigingsscheidsrechters.

  De KNVB streeft ernaar alle wedstrijden te bemensen met opgeleide

  bekwame scheidsrechters.

  Het Masterplan Arbitrage legde in eerste instantie de nadruk op de

  opleiding, op het aantal (kwaliteit). Er waren namelijk te veel niet op-

  geleide verenigingsscheidsrechters. De komende jaren zal de nadruk

  meer liggen op de kwaliteit en zullen verenigingscheidsrechters die de

  overstap naar de KNVB maken, begeleid worden door middel van

  Spreker van de maandSpreker van de maand

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 29

  Het ideale plaatje is dat een BOS-cursist eerst enkele jaren voor

  de vereniging fluit en daarna instroomt bij de bond. Je moet meters

  maken, veel en divers fluiten en onder goede begeleiding de volgende

  stappen naar de top zetten.

  Sebastiaan ziet het imago van de scheidsrechter veranderen. Jonge

  scheidsrechters krijgen ook in het betaald voetbal hun kans.

  Zij worden door het grote publiek herkend; sommigen zijn zelfs zo

  populair dat om hun handtekening wordt gevraagd.

  In de afgelopen tien jaar is de leeftijdsopbouw van het

  scheidsrechterskorps veranderd. Waar tien jaar geleden 10% van de

  scheidrechters onder de 30 jaar was, is nu meer dan 25% jonger dan

  30 jaar. Het aandeel van de oudere scheidsrechters is sterk gedaald

  en de jaarlijkse uitstroom wordt volledig door instroom van onderen

  gedekt. Voor het eerst in vijf jaar is vorig jaar het aantal

  scheidsrechters (zij het niet spectaculair) gestegen.

  Gezien de stijging van het aandeel meisjes- en vrouwenvoetbal zal de

  KNVB in de komende jaren meisjes uitdagen om via de opleiding pupil-

  lenscheidsrechter c.q. juniorenscheidsrechter de stap naar de

  BOS-cursus en de KNVB te maken.

  Ieder district heeft daartoe een (vrouwelijke) promotiemedewerker

  aangesteld. Zo kan onder meer structureel gewerkt worden aan de

  ambitie om ook bij het vrouwenvoetbal Nederlandse arbitrage-

  inbreng op het EK en WK te kunnen leveren.

  Vervolg sprekers van de maandVervolg sprekers van de maand

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 30

  De academie van de KNVB (verantwoordelijk voor alle voetbaltech-

  nische en arbitrageopleidingen) heeft als visie dat leren door de

  cursisten zelf gedaan moet worden. Natuurlijk moet de nodige kennis

  worden bijgebracht, maar in de praktijk moet een en ander worden

  ingebed. Dat houdt in dat in de cursussen aangesloten moet worden

  bij de intrinsieke (van binnen uit) motivatie. Een goede opleiding bij

  een vereniging, dat wil zeggen opgeleide pupillen-, junioren- en

  seniorenscheidsrechters leveren voor de breedtesport zoveel re-

  sultaat op dat ook de top (uitstekende scheidsrechters op bv-niveau)

  er baat bij heeft.

  Vanuit de kernwoorden passie, servicegerichtheid, professionaliteit,

  verantwoordelijkheid en leidend probeert de academie zo adequaat

  mogelijk in te spelen op de vragen naar opleiding en begeleiding van

  trainers, coaches en scheidsrechter. Om de arbitrage nog duidelijker

  over het voetlicht te brengen is dit jaar in samenwerking met

  andere sportbonden- voor de tweede keer de week van de

  scheidsrechter georganiseerd.

  Thema van deze week van de scheidsrechter is dit jaar: Op weg naar

  een veilig sportklimaat. Met een promofilmpje (op You tube te bekij-

  ken) en een website (onze scheids.nl), waarop ruimte is voor good

  practise-verhalen wordt getracht veel respons te oogsten.

  Al met al een boeiende avond, waarop het beleid van de KNVB wat

  betreft opleiding en arbitrage duidelijk uiteengezet werd.

  Han Marsman

  Vervolg sprekers van de maandVervolg sprekers van de maand

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 31

  Oliebollenactie 2012

  Voor de 10e keer gaat de ontspanningscommissie oliebollen bakken in ons

  clubhuis de Keurkamp aan de Keurkampstraat!!!!!

  Door het grote succes van voorgaande jaren gaan we er nog steviger tegenaan

  om oliebollen te bakken. Dit jaar geen nee meer verkopen en voor een ieder

  zullen er genoeg oliebollen te koop zijn!!!!!!!!!!

  Bestel ze tijdig bij de DSV &o en geniet en denk aan het sportieve jaar terug

  met betrekking tot de arbitrage.

  Op vrijdag 28 december 2012, onder het genot van een natje en een oliebol,

  bent u vanaf 15.00 uur van harte welkom in ons clubhuis aan de Keur-

  kampstraat om de bestelde oliebollen/appelbeignets zelf op te halen!!!!

  Tot 18.00 uur is ons clubhuis geopend.

  De oliebollen kosten dit jaar 0,50 per stuk en de appelbeignets kosten

  0,90 per stuk. Kwartinies (klein) 4 voor 1,00. Sneeuwballen 1,25

  per stuk/5 voor 5,00.

  Vraag nu aan zoveel mogelijk familieleden, kennissen, vrienden, collegas

  om oliebollen/appelbeignets van de DSV & o te kopen!!!!!

  De opbrengst komt ten goede aan de vereniging. Graag de onderstaande

  invulstrook inleveren bij Piebe Zwier (0570-654101/06-45102995) en direct

  afrekenen. E-mailen kan ook naar [email protected] .

  Inleveren graag vr 24 december 2012!!!!!

  We rekenen op een hoge verkoop en hopen u allen op 28 december 2012 in

  ons clubhuis te mogen ontmoeten.

  Ondergetekende :

  Naam :.......................................................................................................

  Aantal oliebollen met krenten :............................................................

  Aantal oliebollen zonder krenten :.

  Aantal appelbeignets :.........................................................

  Aantal kwartinies(klein) :.

  Aantal sneeuwballen :...

  OntspanningscommissieOntspanningscommissie

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 32

  -TECHNISCH BUREAU-

  DUCHATEAUDUCHATEAUDUCHATEAU REPARATIE EN VERKOOP

  AUDIO, VIDEO, DVD, TELEVISIE, WITGOED EN KLEIN

  HUISHOUDELIJK

  C HUYGENSSTRAAT 25, 7412 MD DEVENTER - TELE-

  FOON 0570-614531

  WWW.DUCHATEAU.NL

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 33

  Commissie OpleidingenCommissie Opleidingen

  De competities zijn op alle niveaus alweer geruime tijd aan de gang en we

  zijn inmiddels alweer toe aan de eerste inhaalweekenden. Voor de

  commissie Opleidingen is het begin van de competitie ieder jaar weer een

  drukke periode. Naast de voorbereidingen op de maandelijkse spelregel-

  avonden in september en oktober, heeft de commissie inmiddels ook acte

  de prsence gegeven op een viertal oefenavonden voor de spelregeltoets.

  Halverwege september werd deze avond opnieuw georganiseerd voor onze

  eigen leden, waarbij echt maatwerk geleverd kon worden. Ook een

  collega-scheidsrechtersvereniging heeft de expertise in Deventer

  ingeschakeld om de leden voor te bereiden op de toets en het doet ons

  dan ook veel deugd dat de zaal geweldig gevuld was met meer dan vijftig

  aanwezigen. Uiteraard plannen wij volgend jaar opnieuw oefenavonden in.

  Ook de twee clubavonden in september en oktober zijn zeer goed

  bezocht met op beide avonden op het hoogtepunt meer dan 50 aan-

  wezigen, ondanks dat er op de avond in september door de KNVB Oost

  een themabijeenkomst voor scheidsrechters was georganiseerd elders in

  Deventer. De commissie is blij met de hoge opkomst op de spelregela-

  vonden -ook op de overige clubavonden, de vereniging leeft!- en deze

  waardering stimuleert om ook de volgende clubavonden een interessante

  avond voor te bereiden.

  Na het theoretische geweld in september en oktober, staat op don-

  derdag 1 november de praktische kant van het arbitreren op het

  programma: waarnemen en observeren. Hans Noortman, stafdocent bij de

  KNVB, verzorgt deze buitengewoon interessante avond. Heb je een buur,

  collega of vriend die ook genteresseerd is in de arbitrage? Neem hem of

  haar gerust eens een keer mee naar onze spelregelavonden!

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 34

  In de afgelopen weken is ook het draaiboek van de commissie voor het

  komende seizoen in elkaar gezet en er zijn dit jaar twee activiteiten

  die extra voorbereiding vragen. Wederom organiseert de

  Scheidsrechtersvereniging Deventer e.o. in samenwerking met de

  COVS en LCS het NK-spelregels voor jeugdteams in het voorjaar.

  Daarnaast vindt op vrijdag 16 november ook de halve finale spel-

  regels in ons clubhuis de Keurkamp plaats, de zogenaamde Peperbus

  Bokaal.

  Mocht je door n van ons gevraagd worden om een helpende hand te

  bieden op deze avond, denk dan aan het motto van onze levendige

  vereniging: Samen zijn wij sterk. De trainer kennende zal het team

  opnieuw weer haar uiterste best doen om bij de bovenste plaatsen te

  eindigen, waarbij de teamprestatie uiteraard voorop staat.

  Tegen de tijd dat de volgende Info uitkomt, is dit evenement reeds

  gepasseerd, en zal hier langer bij worden stilgestaan.

  Niets meer aan de orde zijnde, sluiten wij bij deze af en wensen wij

  iedereen die de arbitrage een warm hart toedraagt, fijne wedstrijden

  toe op en rondom de velden.

  Namens de commissie Opleidingen,

  Sjoerd Nanninga

  Vervolg commissie OpleidingenVervolg commissie Opleidingen

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 35

  Vervolg commissie OpleidingenVervolg commissie Opleidingen Een spelregel uitgelicht:

  Overtredingen tijdens het nemen van een strafschop

  Commissie Opleidingen

  Bij een strafschop komt het regelmatig voor dat een speler te vroeg

  toeloopt of de doelman te vroeg de doellijn verlaat. Wat moet de

  scheidsrechter dan volgens de spelregels beslissen?

  De nemer of een medespeler van de nemer begaat een overtreding:

  als de bal in het doel gaat, wordt de strafschop overgenomen;

  als de bal niet in het doel gaat, onderbreekt de scheidsrechter het

  spel en hervat de wedstrijd met een indirecte vrije schop voor de

  verdedigende partij, te nemen vanaf de plaats van de overtreding.

  De doelverdediger of een medespeler van de nemer begaat een over-

  treding:

  als de bal in het doel gaat, wordt een doelpunt toegekend;

  als de bal niet in het doel gaat, wordt de strafschop overgenomen.

  Spelers van zowel de verdedigende als de aanvallende partij begaan

  een overtreding:

  de strafschop wordt overgenomen.

  Kijk voor een compleet overzicht van de spelregels op de website

  www.dsveno.nl onder het kopje downloads. Deze zijn geactualiseerd met

  de wijzigingen voor het seizoen 2012/13.

  Antwoorden spelregelvragen Info-bulletin oktober 2012:

  1=B 2=A 3=A 4=B 5=D

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 36

  Na eerst een afgelasting vanwege ons mooie Hollandse zomerweer was het

  op vrijdag 10 augustus dan eindelijk zover: de DSV 1e motortoertocht

  ging van start.

  Om 09.00 uur waren we allemaal present bij het clubhuis en na een heer-

  lijk kopje koffie met koek van Gerhard Langenkamp zouden we om 09.30

  uur vertrekken.

  Maar deze mooie zomerse dag begon met een beetje pech, want een van

  de motorrijders haalde thuis zijn motor van de standaard maar vergat

  zijn vorkslot eraf te halen. Gelukkig had hij geen schade en met een half

  uur vertraging konden we van start gaan.

  Na het toeren langs en over de IJsseldijk richting Wapenveld reden we

  naar de Veluwe. Daar is het als motorrijder echt genieten van de vele

  heuvels en mooie slingerbochten. Na anderhalf uur toeren was het tijd

  voor onze eerste stop. Door de hiervoor genoemde vertraging bleek dit

  meteen de koffiestop en lunch ineen te zijn.

  In de middag ging de tocht verder langs Barneveld, Lunteren en Ede om

  zo weer over de Veluwe naar Hoenderlo te rijden. Toen was het tijd voor

  een tweede stop. Na lekker op het terras zitten in het zonnetje met een

  frisdrankje werden een paar motorrijders toch wel lui en loom. Tijd om in

  te grijpen! Dus zei ik: We trappen hem weer an! Via een klein stukje

  Achterhoek en de Holterberg reden we naar Lemelerveld om daar de

  gehuurde motoren in te leveren.

  Om deze eerste DSV-tocht op een leuke manier af te sluiten, reden we

  naar Heeten om bij Reimerink een hapje te eten. Tijdens het eten kwamen

  de enthousiaste verhalen los over deze geslaagde toertocht.

  Verslag DSV 1e motortoertochtVerslag DSV 1e motortoertocht

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 37

  Als organisator van deze motortoertocht kijk ik terug op een geslaagde

  dag. Het heeft me blij verrast dat alle vier de motorrijders een prima

  cordinatie tussen denken en doen hebben.

  Ik hoop dat zich voor de volgende toertocht meer DSV-leden aanmelden.

  Met een BBRRMM groet,

  Gerard Harmelink

  Vervolg verslag motortoertochtVervolg verslag motortoertocht

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 38

  OntspanningscommissieOntspanningscommissie

  De ontspanningscommissie van de DSV (Scheidsrechtersvereniging Deventer

  en Omstreken) organiseert dit jaar voor de negende keer een halve klaverjas-

  kaartmarathon en wel op zaterdag 10 november 2012 van 10.00 tot 17.00 uur

  in ons clubgebouw: De Keurkamp, Keurkampstraat 3a, 7415 DL te Deventer

  (tel. 0570-607071). Open vanaf 09.00 uur.

  Er is ruimte voor 16 tafels (= 64 personen) Dus indien u zich ook wilt opgeven?

  Doe dat dan op tijd want, vol = vol !!!!!!!

  De kosten zijn 9,- pp. Hiervoor krijgt u bij binnenkomst een kop koffie/thee

  aangeboden, een lunch tussen de middag (twee broodjes/kop soep) en

  s middags zal met een snack worden rondgegaan.

  s Middags zal ook een verloting worden gehouden, met mooie prijzen!!!!

  De winnaars van het kaarten zullen zeker in de prijzen vallen en er is een

  prijzenkans van 50 % voor de deelnemers aan de marathon!!!!

  Er worden 7 bomen van 16 keer geven gespeeld.

  Aanmelden kan telefonisch bij Piebe Zwier (0570-654101 of 06-45102995),

  via de e-mail : [email protected] of telefonisch bij G Duchateau (0570-

  633867), via de e-mail: [email protected], en via onderstaande invulstrook.

  Opgave vr 3 november 2012.

  Ondergetekende .......................................................komt op zaterdag 10 november

  2012 met ...............personen. De kosten 9,- p.p. zijn wel/niet direct betaald

  aan G Duchateau of Piebe Zwier. Datum inschrijving:

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 39

  Vervolg OntspanningscommissieVervolg Ontspanningscommissie

  BOWLINGAVOND 17 NOVEMBER 2012

  We gaan weer bowlen!!!!!!!!!!!!

  Op zaterdagavond 17 november 2012 vanaf 19.30 uur wordt u verwacht bij Par-

  ty- en Bowlingcentrum De Worp (telefoon 0570-612869), Twelloseweg 1a te

  Deventer voor een kop koffie/thee en twee uur bowlen !!!!

  Om 20.00 uur beginnen we met bowlen. Dit zal duren tot 22.00 uur. We hebben

  vier banen gehuurd, dus we rekenen op een hoge opkomst!!!!! In 2011 een deel-

  nemersveld van 30 personen!!! Hierna nog een gezellige verloting.

  Introducs zijn toegestaan. De kosten voor deze avond hebben we wederom laag

  kunnen houden. De eigen bijdrage is gesteld op 7,- per persoon (hiervoor 2 uur

  bowlen en een kop koffie/thee).

  Deze strook graag inleveren vr zondag 11 november 2012 bij

  Elderik Schoolderman, G Duchateau of Piebe Zwier !!!

  Ondergetekende........................................ komt met ...... personen 7,- pp.

  Betalen graag vooraf bij een van de ontspanningscommissieleden!!!!

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 40

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 41

  SpraakwatervalSpraakwaterval

  Toon Schutte: de DSV is mijn derde leven

  Deze Spraakwaterval in de inter-

  viewserie met voormalige DSV-

  voorzitters die nog altijd DSV-lid

  zijn, wordt ingevuld door een

  gesprek met Toon Schutte. Zoals

  al gemeld in de vorige Info was hij

  de opvolger van Bennie Hermsen.

  Deze trad in 1991 abrupt af na een

  conflict met de KNVB, waardoor

  hij zich niet meer goed in staat

  voelde als voorzitter van de DSV te fungeren.

  Langdurig lidmaatschap

  Voor Toon geldt wat voor al zijn voorgangers opgaat, ook bij hem is sprake

  van een langdurig DSV-lidmaat-

  schap. In zijn geval nu al ruim

  40 jaar, want hij begon te flu-

  iten in 1971. Aanvankelijk op

  zondag, bij de senioren, maar na

  een paar jaar stapte hij over

  naar de zaterdag, en dan vooral

  bij de jeugd. Daar bracht hij

  het binnen District Oost tot

  Groep 8, het hoogst

  bereikbare. Hij heeft daar de jeugd op alle landelijke niveaus gefloten, met

  uitzondering van de A-jeugd van de Eredivisie. Tot een jaar of tien

  geleden toen hij vanwege een hardnekkige beenblessure vrijwillig is

  teruggestapt naar groep 021.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 42

  Indrukwekkend CV bij de DSV

  Daar beginnen de gesprekken altijd mee, de vraag naar de activiteiten

  in het heden en verleden bij de DSV. In zijn geval kun je rustig spre-

  ken van een indrukwekkende carrire. Hij had zich goed voorbereid op

  ons gesprek en had dus al een velletje papier klaargelegd. Hiervoor

  noemde ik al het verloop van zijn scheidsrechtersloopbaan, maar

  eigenlijk is zijn staat van dienst binnen de scheidsrechterswereld op

  bestuurlijk niveau nog indrukwekkender. Het gaat te ver om alles op te

  sommen. Hij begon in 1984 als bestuurslid van de DSV met de porte-

  feuille Spelregels, later omgedoopt tot Opleiding. Voorzitter van 1991 tot 1997, met

  daarin het jubileumjaar van het

  75-jarig bestaan van de DSV. Na

  dat voorzitterschap bleef hij lid

  van diverse commissies, ook

  binnen het District Oost van de

  COVS. Binnen al die werkzaam-

  heden was er een aspect dat al-

  tijd nadrukkelijk naar voren is

  gekomen, en dat zijn de Spelregels.

  Spelregelvraagbaak

  Op de clubavonden van de DSV komen regelmatig spelregelzaken naar

  voren. Automatisch gaan daarbij de blikken naar de tafel waar Toon

  zit, want hij is al jaren de vertrouwde vraagbaak inzake spelregel-

  vragen. Gevraagd naar de achtergrond van deze voorliefde gaat hij er

  even goed voor zitten.

  Het begon met mijn benoeming in het spelregelteam door Willem Belt-

  man. Geheel in zijn stijl wees hij mij daar gewoon voor aan. We

  oefenden thuis bij Andries Dupont, en ik herinner me nog goed mijn

  eerste spelregelwedstrijd in Nijverdal.

  Vervolg spraakwatervalVervolg spraakwaterval

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 43

  Vervolg spraakwatervalVervolg spraakwaterval Het enthousiasme was even wat bekoeld, maar een paar jaar later ben ik

  toch weer tot het spelregelteam toegetreden. Op een gegeven moment viel

  alles op zijn plaats en hadden we met Theo Hubers, Rinus van Amersfoort,

  Gerard Peters en later Rudie Boone een fantastisch team.

  En juist die saamhorigheid binnen dat team heeft me er zo lang bi-

  jgehouden. In 1998 werden we kampioen van Nederland, een gebeurtenis

  die ook de nodige publiciteit in de pers heeft opgeleverd. Ook zijn we een

  paar keer tweede of derde geworden. Individueel ben ik nooit kampioen van

  Nederland geweest, maar wel een keer van District Oost.

  Deventer scheidsrechters zien enorme spelregelkennis beloond met historisch goud

  Een afwijkende broek, mag dat?

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 44

  Een ander hoogtepunt op spelregelgebied was voor hem de keer dat hij

  deel mocht uitmaken van de jury bij de NK, twee jaar geleden in Doetin-

  chem. Iemand anders was door ziekte uitgevallen en Toon hoefde niet lang

  na te denken om aan de uitnodiging tot invallen gehoor te geven.

  Verder heeft hij een aantal jaren een rol gespeeld als voorzitter en lid van

  de NK-jeugd spelregelkampioenschappen, die zoals bekend de laatste jaren

  in Deventer worden gehouden.

  DSV is mijn derde leven

  Wanneer ik zo halverwege het gesprek concludeer dat de DSV toch wel een

  tweede leven voor hem is, volgt er een correctie. Mijn gezin en mijn werk gaan daar nog aan vooraf. Mijn vrouw zal ongetwijfeld een mening hebben

  over die volgorde, maar nu ik gestopt ben met werken hoeven we die

  discussie niet meer te voeren. Ik wil nog wel even benadrukken dat ik altijd

  met ongelooflijk veel plezier mijn werk in de elektrotechnische dienst heb

  verricht, ook al heb ik nogal wat reorganisaties meegemaakt. Door de vele

  internationale reizen heb ik wel eens andere zaken een tweede plaats

  moeten geven, maar ik had er niets van willen missen.

  Op dit moment zijn er nog drie zaken die binnen de DSV spelen. Hij is nog

  altijd lid van de onderhoudsgroep en wordt niet alleen voor corveewerk

  eenmaal in de twee maanden, maar ook voor allerlei technische klussen in

  het clubhuis ingeschakeld.

  Verder speelt hij nog een rol binnen de begeleiding van het spelregelteam,

  en (van een geheel andere orde): hij is niet alleen met Henk Timmermans

  oprichter van de Zwarte Bond, maar ook nog actief lid van dit mysterieuze gezelschap. Zoals bekend heerst er nog altijd stilte rond de ZB, dus ook in

  dit verband blijft de publiciteit beperkt tot een vermelding en niet meer

  dan dat.

  Vervolg spraakwatervalVervolg spraakwaterval

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 45

  Vervolg spraakwatervalVervolg spraakwaterval Toekomst DSV

  Toon praat graag over de DSV en de toekomst daarvan. Hij heeft geen

  deel mogen uitmaken van de commissie die zich vorig jaar over de

  DSV-toekomst heeft gebogen. Dit was aanleiding voor hem om zijn

  werkzaamheden binnen de DSV neer te leggen , met uitzondering van de

  hiervoor genoemde activiteiten. Een gepasseerd en gemist station, waar

  we dan ook niet verder op ingaan.

  Maar hij is niet somber over de DSV. We zullen het 100-jarig jubileum

  ongetwijfeld halen, hoewel ik denk dat er binnen het District Oost van

  de COVS toch fusies gaan plaatsvinden. Wie met wie is voorshands nog

  niet duidelijk. Maar onze vereniging is krachtig genoeg voor een zelf-

  standig voortbestaan. Zoals iedereen hoop ik dat de ledenaanwas weer

  op peil komt, en dat ook de jongere leden zich beschikbaar stellen voor

  kaderfuncties in bestuur en commissies. Wat ik hoor en weet van andere

  COVS-groepen gaat de vergrijzing een steeds grotere rol spelen en

  daar moeten we echt voor waken. Ik hoop daarom ook dat de contacten

  met de voetbalverenigingen in ons werkgebied op peil blijven en we op

  die manier ook aan ledenwerving kunnen blijven doen. En verder kan ik

  niets anders zeggen dan dat onze club voorlopig op deze voet met de

  invulling van de clubavonden moet doorgaan, want ook op dat gebied is

  de DSV voor mij uniek.

  Met deze constatering en de bijna overbodige vermelding dat Toon al

  jaren erelid is van de DSV, is ook deze Spraakwaterval weer uitermate

  positief ingevuld en afgerond!

  Wim van Oosten

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 46

  Essenstraat 8, 7418 BM

  Deventer

  0570-620820

  Watermanstraat 11

  7324 AJ Apeldoorn

  055-3030020

  BANDEN BALANCEREN UITLIJNEN VELGEN SCHOKDEMPERS VEREN

  www.steverinkbanden

  .nl

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 47

  OntspanningscommissieOntspanningscommissie

  Zaterdagavond 29 december 2012

  Oudejaarsavond bij de DSV!!!

  Ja, dit lees je goed. Voor we het weten is het

  einde van het jaar in zicht. Dan moeten we

  als OC weer iets bedenken voor deze avond.

  Op 8 mei jl. een vergadering gehad met de OC

  en ook de nieuwe activiteiten doorgenomen.

  Zo kwamen we dus ook op oudejaarsavond. Wat nu weer bedenken.

  Je ziet de tekst hierboven en dit zegt

  genoeg. Als OC zouden we graag 10 tot 12

  personen of groepen op deze avond aan het

  werk zien. Alleen verwachten wij van jullie

  dat je er zelf op tijd mee begint en dat het

  zr professioneel overkomt. Zie het als

  een soort revue!! Wij zorgen op deze avond

  voor de juiste muziek en hopen dat er een

  hoge opkomst van artiesten zal zijn. Heb je

  vragen, G, Elderik of Piebe zullen jullie

  vragen beantwoorden.

  Wat zal dit een leuke avond worden!!!

  Het thuisfront is op deze avond ook van harte

  welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!!!

  Probeer je nu eens op tijd op te geven en

  laten we er een KNALavond van maken. Graag

  tot ziens op 29 december 2012 !!!!

  De OC

 • Info DSV jaargang 13 nummer 5 oktober 2012 48