Hoe werkt de Improvement Scan globaal bij een vervolgmeting?

of 16 /16
Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model. Improvement Scan Hoe werkt de Improvement Scan in vogelvlucht daarna?

Embed Size (px)

description

De slides tonen de werkwijze rondom de Improvement Scan van de Lelie zorggroep. De Improvement Scan is een toepassing van het Improvement Model, ontwikkeld in een co-productie met de Lelie zorggroep en uitgegeven onder licentie van Novire. De Improvement Scan omhelst een uniek instrumentarium in de vorm van een denkmodel, toetsingskader én slimme tooling, welke het mogelijk maakt om op een zeer waardevolle en veilige wijze samen te werken tussen de Lelie zorggroep en haar zorgpartners (in een zeer vooruitstrevende wijze van hoofd- en onderaannemerschap). Krachten worden gebundeld en de eigenheid van iedere afzonderlijke organisatie is gewaarborgd, maar wel omgeven door veilige kaders waardoor deze vorm van samenwerken verantwoord kan worden naar alle belanghebbenden in de zorg, niet in de laatste plaats de klanten zelf. De slides zijn onderdeel van de e-learningomgeving, waarmee cursisten hun opleiding kunnen volgen en assessment kunnen afleggen, om daarmee hun persoonlijke certificering te behalen. In deze slides is in grote stappen te zien hoe het proces verloopt om te komen tot een Improvement Scan, met een valide uitkomst, bij een vervolgmeting. Na de eerste initiele meting verloopt dit proces veel sneller, vooral wanneer er geen fundamentele wijzigingen binnen de rode draad zijn. Welke stappen er minimaal moeten worden doorlopen? Dat ziet u hier!

Transcript of Hoe werkt de Improvement Scan globaal bij een vervolgmeting?

  • 1. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement ScanHoe werkt de Improvement Scanin vogelvlucht daarna?

2. De eerste meting van de Improvement Scan is een intensief proces. Van leeg A4-tje moet je komen tot een volledige dwarsdoorsnede in de brede scope van een organisatie, welke volledig valide en betrouwbaar moet zijn.Dat is geen sinecure.Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement Scan 3. Wanneer het fundament in de eerste meting stevig gelegd is, kan er in vervolgmetingen snel op doorgebouwd worden. Afwijkingen dienen opgezocht te worden. Er hoeft niet opnieuw begonnen te worden.Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement Scan 4. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement ScanHet startpunt is de laatste meting.Dit waren de laatste resultaten.Doorloop nu de volgende stappen, die ook zijn weergegeven in checklist 5. 5. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement Scan1. Ga de feedback van de zorgpartner na op de laatste scan. Deze feedback indien van invloed op de meting is in sessie 3 verwerkt. Draai het rapport van de sessie uit en verwerk de hier aangegeven wijzigingen in de Wizard. Nu zijn de wijzigingen duurzaam verwerkt. 6. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement Scan2. Bekijk de uitwerking van de onderzoeksonderwerpen en de vier themas en ga in een interview na of er in deze 4 themas van de rode draad fundamentele wijzigingen zijn?Zo ja, verwerk deze volgens het stappenplan van het eerste onderzoek.Zo nee, dan hoeft er niets te gebeuren. 7. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement Scan3. Draai vanuit de voorgaande meting de actielijst uit.Doorloop de punten op organisatieniveau die geen 100% gescoord hebben en onderzoek of hier aantoonbaar verbeteringen in zijn doorgevoerd.Zo ja, stel de indicatoren dan bij en upload de bewijslast.Zo nee, verander dan niets. 8. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement Scan4. Wanneer u een nieuwe volledige scan uitvoert, voert u opnieuw een dossieronderzoek uit. Bij een Light Scan is dit niet nodig.Neem of dezelfde dossiers en ga na of er wijzigingen zijn. Of neem een volledig nieuw dossier van klanten en medewerkers en vul dat.Doe dit ook weer aan de hand van BRL 5 en checklist 1. 9. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement Scan5. De indicatoren van de bestuursverklaring en gunningscriteria heeft u in stap 3 al bekeken. Ga hier na of er een andere uitkomst uit de risicoscreenings is dan de vorige keer en verwerk de uitkomsten volgens bijlage 7 van de BRL. 10. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement Scan6. De mogelijkheid bestaat om een thema te onderzoeken en daar dieper op in te gaan. Het is uiteraard altijd mogelijk speerpunten te kiezen en deze aanvullend te toetsen.De stappen 1 tot en met 3 zijn verplicht bij een Light Scan en stap 1 tot en met 4 bij een Improvement Scan vanwege de validiteit. 11. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement ScanAls alles gevuld is, is de BRL doorgelopen en verwerkt.Voordat de definitieve conclusies kunnen worden getrokken, resteert eerst de technische en inhoudelijke controle volgens checklist 2 en 3.Is alles correct? Dan kan de rapportage worden opgemaakt. 12. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement ScanVolgens checklist 4a (PreScan) en 4b (ImprovementScan) kan de rapportage worden opgemaakt. Het dashboard is gevuld en de scores zijn bekend. 13. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement ScanEr zijn folders en referentiekaarten beschikbaar om mee te zenden naar de zorgpartners bij iedere stap in het proces; van uitleg vooraf tot aan uitleg bij de rapportage. 14. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement ScanVolgens de stappen in het onderzoeksprogramma worden de uitkomsten nu gedeeld met de zorgpartner, afgestemd, waar nodig aangepast en opgeleverd voor het bestuurlijk overleg. Daarna wordt de definitieve versie opgemaakt en wordt deze gearchiveerd. 15. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement ScanIn een benchmarkrapportagezijn de scores van alle zorgpartners zichtbaar. 16. Onder licentie uitgegeven door en in co-productie ontwikkeld met Novire. De Improvement Scan is een afgeleide van het onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie gebrachte Improvement Model, zoals dat wordt beheerd door de stichting Beheer Improvement Model.Improvement ScanUit het dashboard en de rapportage kan verbeterpotentieel worden afgeleid en kan heel gericht naar verbetering van de score worden toegewerkt.De basis is verder verstevigd:nu klaar voor de volgende ronde!