Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter...

of 53 /53
1 Handleiding Improvement Academy Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

Embed Size (px)

Transcript of Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter...

Page 1: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

1

HandleidingImprovement AcademyWat is de filosofie,wat is de opbouw,wat zijn de modellen

achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

Page 2: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

2

Inhoud1. Het Improvement Model: een denkmodel2. Toetsing3. Inrichting4. Oplossingen5. Filosofie6. Leeromgeving en werkomgeving7. Opleidingsmodel en opleidingsonderwerpen8. Evaluatie- en beheersmodel9. Toetsingsmodel10.Opleidings- en certificatiestructuur (leeg, studenten,

docenten en trainers)11.Opleidingsbrochure12.Betrokken rollen13.Werkafspraken en procedures

Page 3: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

3

1.Opleidingen gebaseerd op het Improvement Model:Een denkmodel

Page 4: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

4

Het denkmodel

1. Het Improvement Model is het nieuwste kwaliteitsmodel voor de zorg- en welzijnssector;

2. In de kern is het een denkmodel van Novire;3. Het denkmodel helpt ‘180-graden-andersom’ te

denken en te werken:- Van organisatie-gestuurd naar klant-gestuurd;- Van aanbod naar vraag;- Van publiek naar privaat;- Van bureaucratisch naar ondernemend;- Van star naar flexibel en dynamisch.

4. Aanleiding: is het mogelijk om ‘andersom’ te denken en het in alle finesses, inclusief alle wet- en regelgeving, door te voeren? Om zó ruimte voor klant, medewerker en daarmee ook de organisatie te creëren?

5. Proces: er was een lang proces voor nodig om deze aannames en veronderstellingen te staven, te testen en in de praktijk te valideren.

6. Uitkomst: ja, het is mogelijk en ja, het levert prachtige resultaten op!

Page 5: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

5

2.Toetsing

Page 6: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

6

De toetsing

1. Maar dan zijn we er niet. Een mooi idee moet kracht en stevigheid krijgen. Alleen dan kunnen organisaties de verandering aan de hand van het model maken.

2. Daarom is denkmodel doorontwikkeld – in samenwerking met een College van Deskundigen – in een formeel keurmerk voor de zorg: een certificatieschema. Aan de hand van dit schema kunnen zorgorganisaties onafhankelijk en objectief worden getoetst en kan kwaliteit – en de mate waarin het denkmodel wordt voldaan – worden gemeten.

3. Dit is gedaan door stichting BIM (Beheer Improvement Model). Novire heeft deze stichting het recht en de opdracht gegeven om het denkmodel als certificatieschema te ontwikkelen en te beheren.

4. Sinds 2013 is het schema onder landelijke acceptatie door de Raad voor Accreditatie gebracht.5. Het Improvement Model is sindsdien één van de vier

geaccepteerde landelijke schema’s voor de zorg, naast ISO, HKZ en Prezo.

6. Maar de enige welke een uitkomstcertificering is; de andere schema’s zijn procescertificeringen.7. Andere verschillen zijn: scope, reikwijdte, brancheoverstijgend, doelstelling, omvang en diepgang.

Page 7: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

7

3.Inrichting

Page 8: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

8

De inrichting

1. Dit certificatieschema – de toetsing – geeft stevigheid en validiteit.

2. Maar toetsen doe je pas als het goed is geregeld in de praktijk: als het goed is ingericht.

3. Kortom, eerst inrichten, dan toetsen.

4. Terwijl stichting BIM aan de slag is gegaan met de validatie en de acceptatie door de Raad voor Accreditatie (het toetsingskader), is Novire door gegaan met de doorontwikkeling van een inrichtingskader.

Page 9: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

9

4.Oplossingen

Page 10: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

10

Oplossingen

1. Bij het inrichtingskader horen oplossingen voor het klantproces, het medewerkersproces en organisatieproces.

2. Kennis over alle aspecten waar een klant, een medewerker en een organisatie binnen zorg en welzijn mee te maken hebben, is verenigd in een kenniscentrum en praktisch gemaakt in een totaaloplossing, waarbij 12 modules in een innovatieve software-applicatie – de Qsuite – zijn geïntegreerd.

3. Werken met het Improvement Model in de inrichting geeft:

1. Zicht op de klant2. Greep op de organisatie3. Ruimte om te ondernemen

Page 11: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

11

Oplossingen

4. Deze totaaloplossing geeft rust en ruimte voor

de organisatie om te kunnen focussen op de klant en op alle ontwikkelingen die in het werkveld gaande zijn.5. Het is niet zozeer de

software waar het om gaat: het is de voortdurend doorontwikkelde kennis.

6. Kennis die Novire continue vertaalt in slimme oplossingen: van voorbeelddocumenten, kennisservice tot een nieuwe en innovatieve manier van software-ontwikkeling én opleidingen en certificeringen.7. De kern is het slim delen

van kennis: van en voor het werkveld. In een netwerkorganisatie.

8. Inmiddels maken al 40 organisaties hiervan gebruik.

9. En we staan pas aan het begin!

Page 12: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

12

5.Filosofie

Page 13: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

13

Filosofie

1. Nu eerst terug naar het gedachtegoed in het Improvement Model.

2. Dat is immers de basis, waar alles op gebaseerd is.

3. Dat is de basis waar al het andere op is doorontwikkeld.

4. In de volgende slides nemen we je op hoofdlijnen mee door dit gedachtegoed.

5. Zodat we uiteindelijk uitkomen bij de praktische toepassing binnen de Improvement Academy.

Page 14: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

14

Het gedachtegoed: basisfilosofie

De klant als participerende burger

is altijd het vertrekpunt

Dit vertrekpunt zet de toon,

de rest verhoudt zich daartoe

De basiswaarde en het uitgangspunt

Verhoudt zich tot wet- en regelgeving en leidt tot deze scope

1 2

3 4

Page 15: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

15

De veranderende opdracht vanuit klant en

maatschappij vragen om continue verbetering

Daarom verbetering ‘ingebakken’

op drie niveaus…

…, in 12 kernprocessen geordend…

5 6

7 8

Alle rollen in het speelveld verhouden zich hiertoe

Filosofie

Page 16: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

16

… en concreet toegepast in één IT-totaaloplossing met 12 modules

9

Filosofie

Page 17: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

17

… een methodisch verbetercyclus

met en voor de klant…

1 2Het klantproces is het startpunt:

12 modules faciliteren…

Filosofie: het klantproces

Page 18: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

18

3 … in één logisch klantproces.

Filosofie: het klantproces

Page 19: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

19

4 Met als basis een doordacht raamwerk op basis van zelfstandigheid, participatie en burgerschap. Zodat je richting krijgt in je klantproces op basis van valide uitkomsten.

Filosofie: het klantproces

Page 20: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

20

Wat?5 Tastbaar en concreet in één dossier met talloze

mogelijkheden tot maatwerk, per klanttype, sector en branche

Filosofie: het klantproces

Page 21: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

21

6.Leeromgeving en werkomgeving

Page 22: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

22

De leeromgeving De leeromgeving is e-learning. In deze leeromgeving bundelen we alle kennis.Hier begin je, vind je de inhoud, uitleg en opdrachten.

De Qsuite vorm met de oplossingen voor het klant-, medewerker- en organisatieproces de werkomgeving.

De werkomgeving

Leer- en werkomgeving

Page 23: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

23

Leer- en werkomgeving

Page 24: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

24

1. In de leeromgeving vind je het lesprogramma en kennistoetsen.

2. Bij de kennistoetsen halen de studenten punten. Deze punten worden automatisch toegekend en automatisch verwerkt in de persoonlijke certificering.

3. In de werkomgeving vindt de praktijksimulatie plaats. Aan de hand van werkopdrachten doen de studenten vaardigheden op.

4. De uitgevoerde opdrachten worden door de docent beoordeeld. De docent voert de toegekende punten in de werkomgeving ten behoeve van de persoonlijke certificering. De docent beoordeelt de opdrachten aan de hand van een beoordelingsrichtlijn.

Leer- en werkomgeving

Page 25: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

25

7.Opleidingsmodel enopleidingsonderwerpen

Page 26: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

26

Opleidingsmodel Wijkgericht werken op basis van het Improvement Model

Page 27: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

27

Opleidingsonderwerpen Wijkgericht werken op basis van het Improvement Model

Page 28: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

28

De opleidingsonderwerpen zijn afgeleid van rollen in het werkveld

Page 29: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

29

Opleidingsmodel en opleidingsonderwerpen

1. Het opleidingsmodel geeft de basisstructuur van de opleiding Wijkgericht werken weer.

2. In de kern zie je daar de opleidingsonderwerpen. Dat zijn de verschillende invalshoeken van waaruit we naar het thema Wijkgericht werken kijken.

3. Primair gaat de student daarmee aan de slag. De student wordt opgeleid en getoetst. Zowel in de leeromgeving als in de werkomgeving.

4. De docent behandelt dezelfde inhoud, met daarbij aparte stof voor docenten (plus).

5. De trainer van Novire behandelt weer deze zelfde inhoud, maar dan met aparte stof voor trainers vanuit Novire (plus plus).

6. Het totaal is geborgd binnen het door de Raad voor Accreditatie geaccepteerde Improvement Model.

Page 30: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

30

8.Evaluatie- en beheersmodel

Page 31: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

31

Evaluatie- en beheersmodel

1. De opleiding Wijkgericht werken wordt in verschillende releases uitgegeven.

2. De input voor nieuwe releases komt voort uit de gestructureerde evaluaties van de huidige release door studenten en docenten (zie procedure Evalueren).

3. Daarnaast komt de input vanuit de ontwikkelingen in de markt die middels onderzoeken en publicaties en middels het formele gevalideerde onderhoud van het certificatieschema worden vertaald in de doorontwikkelingen van de producten en oplossingen van Novire.

4. Op basis hiervan worden leer- en werkomgeving continue bijgewerkt.

5. Daarom is de persoonlijke certificering één jaar geldig. Hercertificatie vindt plaats op basis van de nieuwe release.

Page 32: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

32

9.Toetsingsmodel

Page 33: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

33

Toetsingsmodel

Page 34: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

34

Toetsingsmodel1. De persoonlijke

certificering komt gestructureerd tot stand.

2. Bij de student tellen de behaalde scores in de leeromgeving (kennisscore, automatisch gegenereerd) en de behaalde punten in de werkomgeving, die door de docent aan de hand van de beoordelingsrichtlijn (BRL) worden toegekend.

3. Ditzelfde geldt voor de docenten. Bij een hercertificering van een docent worden hieraan twee componenten toegevoegd: de score die de docent behaald in de toetsing door de trainer of de BRL juist is toegepast én de score van de studenten.

4. Ditzelfde geldt voor de trainers van Novire. Hierin telt de juiste toepassing van de BRL op de toets van de docenten en de scores van de docenten, die daarmee ook weer de scores van de studenten bevatten.

5. Op deze manier is de kwaliteit van binnenuit op alle niveaus, op een gelijkwaardige wijze en eenduidige manier geborgd.

6. Hiermee wordt voldaan aan de eisen die het Improvement Model stelt aan de persoonlijke certificering.

Page 35: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

35

10.Opleidings- en certificatiestructuur

Page 36: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

36

Opleidings- en certificatiestructuur algemeen model

Page 37: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

37

Opleidings- en certificatiestructuur algemeen model

1. Oriëntatie | Randvoorwaarden en systemen leren kennen, globaal kennis maken met de inhoud en wat je te wachten staat

2. Kennis en vaardigheden opdoen | Aan de hand van de opleidingsonderwerpen (rollen) alle betrokken rollen in het werkveld leren kennen. Kennis- en werkopdrachten maken.

3. Toepassen | Maken van de eindopdracht waarin alle verworven kennis en vaardigheden samen komen.

4. Certificering | Beoordeling van resultaten, vaststellen eindscore en overgaan tot persoonlijke certificering en registratie.

1. Het opleidings- en certificatiemodel kent 4 fasen in de opleiding

Page 38: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

38

Opleidings- en certificatiestructuur algemeen model

1. Cursus | Cursusnummer in de leeromgeving

2. Rollen | Rol welke in de cursus aan de orde komt.

3. Inhoud | Samenvatting van de inhoud welke in de cursus aan de orde komt.

4. Zorgproces | Deel van het zorgproces welke in de cursus aan de orde komt en waarin vaardigheden worden opgedaan.

5. Casus | Welke casus binnen deze cursus aan de orde is

6. Slagingsdrempel en wegingsfactor | Welke slagingsdrempel binnen de cursus zelf wordt gehanteerd en hoe zwaar deze cursus meetelt binnen de persoonlijke certificering.

3. Pogingen en feedback | Hoeveel pogingen kunnen gedaan worden bij het maken van de opdrachten in de leeromgeving? En wordt er direct feedback gegeven in de leeromgeving (automatisch)?

4. Lesweek | In welke lesweek dient de cursus te worden doorlopen.

Page 39: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

39

Opleidings- en certificatiestructuur studenten

Page 40: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

40

Opleidings- en certificatiestructuur docenten

Page 41: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

41

Opleidings- en certificatiestructuur docenten (ingezoomd, 1 van 2)

Page 42: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

42

Opleidings- en certificatiestructuur docenten (ingezoomd, 2 van 2)

Page 43: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

43

Opleidings- en certificatiestructuur trainers

Page 44: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

44

Opleidings- en certificatiestructuur trainers (ingezoomd, 1 van 3)

Page 45: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

45

Opleidings- en certificatiestructuur (ingezoomd, 2 van 3)

Page 46: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

46

Opleidings- en certificatiestructuur (ingezoomd, 3 van 3)

Page 47: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

47

11.Opleidingsbrochure

Page 48: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

48

Opleidingsbrochure

1. Het bovenstaande is technisch van aard.

2. Alle hierboven genoemde uitgangspunten zijn vertaald in een brochure waarin de aanleiding, beginselen, een schets van de situatie in het werkveld, het lesprogramma en de koppeling met de kwalificatiedossiers is opgenomen.

Page 49: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

49

12.Betrokken rollen

Page 50: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

50

Betrokken rollen

1. Bij de opleiding Wijkgericht werken zijn diverse rollen betrokken.

2. Alle rollen dienen op elkaar afgestemd te zijn om het totale opleidings- en certificeringsproces goed uit te kunnen voeren.

Ontwikkelaar en beheerder | Novire | Ontwikkelt, beheert en onderhoudt de leer- en werkomgeving

Servicedesk | Novire | Faciliteert, ondersteunt en beantwoordt technische vragen over omgevingen

Trainer | Novire | Traint docenten, beoordeelt en certificeert docenten en beantwoordt inhoudelijke vragen

Docent | Hoornbeeck College | Traint studenten, beoordeelt en certificeert docenten en beantwoordt inhoudelijke vragen

Student | Hoornbeeck College | Voert opleiding uit en behaalt persoonlijke certificering

Page 51: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

51

13.Werkafspraken en procedures

Page 53: Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering?

53

De Improvement Academy is een product van Novire, kenniscentrum en strategisch adviesbureau.

De Improvement Academy ontwikkelt en beheert opleidingen op basis van het landelijk door de Raad voor Accreditatie geaccepteerde Improvement Model.