Hoe is de documentatie rondom het Improvement Model opgebouwd?

of 13 /13
1

Embed Size (px)

description

De slides tonen de werkwijze rondom het Improvement Model. Het Improvement Model is een vernieuwend kwaliteitsmodel. Het is een kwaliteitskeurmerk, maar veel meer dan dat. Het model is primair een denkmodel dat een herordening in de zorg ondersteunt. En niet zomaar een herordening. Nee, de meest fundamentele die er maar zijn kan. Een herordening van het systeem / de organisatie naar de klant. En dan de klant als burger. Wiens grootste drijfveer in de kern is om 'mee te doen'. Zorgorganisaties kunnen aan de hand van het Improvement Model geleidelijk en op eigen tempo de puzzel opnieuw leggen. Door een Improvement Wizard in te vullen over het klantproces, het medewerkerproces en het organisatieproces ontstaat er - op basis van uitkomsten en resultaten van de zorg - een geaggregeerde score en kleur (rood, oranje, groen). Deze uitkomst zegt primair iets over de mate waarin de klant het vertrekpunt is in de organisatie, maar ook hoe de bedrijfsvoering van de organisatie is opgebouwd, welke kwaliteit en veiligheid wordt geboden én wat de maatschappelijke resultaten en opbrengsten van de geleverde zorg zijn. Het model bevat alle wet- en regelgeving waaraan een zorgaanbieder moet voldoen, zodat je ook echt in één keer klaar bent. Is de score afdoende? Dan kan een organisatie zich door een Certificerende Instelling laten certificeren. Het Improvement Model omhelst een uniek instrumentarium in de vorm van een denkmodel, toetsingskader, inrichtingskader én slimme tooling, welke het mogelijk maakt om op een andere manier de maatschappelijke opdracht vorm te geven en resultaten te laten zien. 'Maatschappelijke verantwoording nieuwe stijl' noemen we dat. Deze slides zijn onderdeel van de e-learningomgeving, waarmee auditoren of experts op gebied van het Improvement Model hun opleiding kunnen volgen en assessment kunnen afleggen, om daarmee hun persoonlijke certificering te behalen. In deze slides is te zien welke documenten en naslagwerken nodig zijn om de opleiding te volgen en het werk van auditor uit te voeren. Wat vindt u waar?

Transcript of Hoe is de documentatie rondom het Improvement Model opgebouwd?

  • 1. 1

2. 2Voor u begint aan de opleiding tot auditor Improvement Model is het van belang te weten welke documentatie u tot uw beschikking heeft 3. 3U heeft de beschikking over het documentatiecentrum dat u vindt onder uw account op www.stichtingbim.nl1 4. 4Hierin zijn alle formele documenten opgenomen n de overige publicaties van stichting BIM.1 5. 5In een werkmap zijn deze documenten in een praktische werkvolgorde geplaatst op basis van het onderzoeksmodel uit de beoordelingsrichtlijn.1 6. 6Daarnaast is er het kenniscentrum onderstichtingbim.qustomer.nlHierin zijn achtergrond- artikelen entoelichtingente vinden.2 7. 7Daarnaast is er ook de werkomgeving.Ook onderstichtingbim.qustomer.nlin de Qsuite.De Improvement Wizard is hier te vinden, maar ook werkdocumenten.3 8. 8In deze werkomgeving is ook het managementsysteem van stichting BIM opgenomen. U vindt daar bijvoorbeeld de procedures rondom het documentenbeheer van het model zelf.3 9. 9En in de werkomgeving zijn uw resultaten van uw persoonlijke certificering zichtbaar in uw eigen dashboard.3 10. 10Tenslotte is er de opleidingsomgeving. In de lessen van de Improvement Academy komt alle documentatie samen en wordt het u binnen de les gepresenteerd. Op het moment dat u het nodig heeft.4 11. 11 12. 12 13. 13