Improvement Academy | Wat is het kwaliteitssysteem van de opleiding?

of 22 /22
1 Handleiding Improvement Academy Wat is het kwaliteitssysteem van de opleiding?

Embed Size (px)

Transcript of Improvement Academy | Wat is het kwaliteitssysteem van de opleiding?

Dia 1

1HandleidingImprovement Academy

Wat is het kwaliteitssysteem van de opleiding?

2Inhoud

Een kwaliteitssysteem: verbetermodel

Beleid

Procedures en werkafspraken

Meldingen: ieders input is welkom!

Uitkomsten meten

Evaluaties: tijdig, juist en volledig

Beoordeling en een nieuwe release

Jaarplanning: we vergeten niets

3

1.Een kwaliteitssysteem: duidelijkheid en verbeteren

4

Kwaliteitssysteem: verbetermodel

Verbetermodel is de basisDe basis van het kwaliteitssysteem van de opleiding is het verbetermodel.

Het verbetermodel voor de opleiding is gelijk aan die van de organisatie.

5

Kwaliteitssysteem: verbetermodel

Wat is wat?De vertaling kan je als volgt maken:

Sector Bij een organisatieBij de opleiding1. Uitgangspunten en beleidBeleidsplan met de visie en missie van de organisatieHet opleidingsmodel en het 2. KlantprocesHet verlenen van de zorg en de begeleiding.Het uitvoeren van de opleiding.3. (Kern)processen en proceduresDe kernprocessen, procedures en werkafspraken over het uitvoeren van de zorg en de begeleiding.De kernprocessen, procedures en werkafspraken over het organiseren en uitvoeren van de opleiding.4. Producten, methodieken en protocollenLandelijke protocollen en methodieken met best-practice zorg- en behandelrichtlijnen.De leer- en werkomgeving waarin methodieken, protocollen en kennis zijn opgenomen.5. Registraties en meldingenMeldingen van incidenten, klachten, ideen ter verbetering en complimentjes die klanten en medewerkers indienen.Meldingen van ideen, meldingen aan de servicedesk, registraties van het gereed zijn van een eindopdracht etc.6. Resultaten en risicosMetingen van risicoscreenings op veiligheidsaspecten in een zorgorganisatie, zoals brandveiligheid, medicatieveiligheid etc..De uitkomsten van de certificeringen: met welke scores worden opleidingen behaald of niet?Metingen van waardering van studenten en docenten en de resultaten daarvan.7., 8., 9. Evaluaties en beoordelingEen jaarlijkse directiebeoordeling waarbij de uitkomsten van de processen ten opzichte van indicatoren worden bekeken en verbeteracties worden uitgezet.Het verbetermodel en de periodieke evaluatie van de opleiding op basis van de verschillende onderdelen (resultaten van de certificeringen, waardering van docenten en studenten etc.).10. Borging in de jaarplanningEen jaarcyclus waarbij n keer per jaar vaste activiteiten worden gepland en uitgezet en uitgevoerd, zoals een tevredenheidsonderzoek, het opmaken van de begroting etc..Per lesblok ingepland vast moment van meten van waardering en opmaken van de evaluatie en uitbrengen van een nieuwe release van de opleiding.

6

Kwaliteitssysteem: verbetermodel

Verbetermodel is de basisOp deze manier leidt het automatisch tot verbetering volgens een gestructureerde PDCA cyclus.

7

2.De onderdelen: hoe werkt het?Beleid en uitgangspunten

8

De onderdelen: Beleid en uitgangspunten

In modellen en structuren en het certificatiemodel daarachter n in de brochureHet beleid en de uitgangspunten ligt volledig verankerd in alle modellen en structuren. Uiteraard ook in de brochure.

9

3.De onderdelen: hoe werkt het?De procedures en werkafspraken

10

De onderdelen: Procedures en werkafspraken

.

Deze liggen vast in de leeromgeving (slides).Aanmelden studentenInrichten werk- en leeromgevingUitvoeren opleidingAfhandelen tickets servicedeskMonitoren voortgang opleiding studentenMaken eindopdrachtBeoordelen eindopdrachtCertificerenEvalueren opleiding

2. Maar ook in het kwaliteitssysteem in de leeromgeving.

11

De onderdelen: Procedures en werkafspraken

Ga naar de werkomgeving.Ga met je muis over Mijn Menu en je ziet een grijze menubalk.Klik dan op Processen.Dan zie je de cirkel rondom de klant.Deze cirkel ordent de 12 kernprocessen rondom de klant.Klik op het knopje kernprocessen links.Kies het onderste proces (die van de opleiding). De bovenste processen zijn van een zorgorganisatie.Kies een procedure.Je ziet een stroomschema. Ga daar overheen met je muis en je ziet je toelichting.Op je startpagina zie je snelkoppelingen naar de procedures die voor jouw rol van belang zijn.

12

4.De onderdelen: hoe werkt het?Meldingen: ieders input is welkom!

13

De onderdelen: Meldingen

.

Er zijn diverse meldingen.Zoals een Melding ter Verbetering.Ga naar je Mijn Menu, kies dan een melding.Voor de opleiding kan je bijvoorbeeld kiezen voor een lesidee. Heb je een goede suggestie, dan vul je deze hier in en vervolgens klik je op verzenden.De melding komt meteen bij Novire binnen in dit geval - en wordt daar verzameld.Zelf kan je ook jouw ingezonden meldingen bijhouden.Klik daarvoor op ingevulde meldingen en je kunt altijd zien wat de status is van de door jou ingezonden meldingen.Ook de meldingen via de zwarte knop ondersteuning zijn meldingen.

14

5.De onderdelen: hoe werkt het?Uitkomsten meten

15

De onderdelen: Uitkomsten meten

.

Er zijn diverse metingen.Op klantniveau, medewerkersniveau en organisatieniveau.Voor het kwaliteitssysteem van de opleiding geldt vooral de evaluatie van de opleiding (per rol).Wat vond je goed? Wat kon beter?We verzamelen alle metingen om deze vervolgens in de analyse te gebruiken.Onder ingevulde metingen kan je zien wat je hebt ingevuld.

16

6.De onderdelen: hoe werkt het?Evaluaties

17

De onderdelen: Evaluaties

Aan het einde van het lesblok maken we de evaluatie op volgens het evaluatiemodel.We verzamelen alle input uit het kwaliteitssysteem:De resultaten vanuit ons primair proces (de uitkomsten van de persoonlijke certificeringen);De ingediende meldingen bij de servicedesk;De ingediende meldingen (verbeterideen);De uitkomsten van de ingevulde evaluaties.

En we voegen daar de ontwikkelingen buiten (wet- en regelgeving) aan toe.

18

7.De onderdelen: hoe werkt het?Beoordeling

19

De onderdelen: Beoordeling

Zodat deze evaluatie gestructureerd beoordeeld kan worden door verantwoordelijken.Op basis hiervan worden verbetermaatregelen vastgesteld.Deze worden verwerkt in de nieuwe release van de opleiding.

20

8.De onderdelen: hoe werkt het?Jaarplanning

21

De onderdelen: Jaarplanning

Per blok plannen we de vaste evaluatiemomenten in.Zo krijgt iedereen op tijd een herinnering.De verbetercyclus draait zo vanzelf.

22

De Improvement Academy is een product van Novire, kenniscentrum en strategisch adviesbureau.

De Improvement Academy ontwikkelt en beheert opleidingen op basis van het landelijk door de Raad voor Accreditatie geaccepteerde Improvement Model.