Improvement Academy | Hoe ken ik casussen toe aan cursisten?

9
1 nstructie Inrichting werkomgeving Hoe ken ik casussen toe aan de cursisten?

Transcript of Improvement Academy | Hoe ken ik casussen toe aan cursisten?

  1. 1. 1 Instructie Inrichting werkomgeving Hoe ken ik casussen toe aan de cursisten?
  2. 2. 2 Inleiding 1 Wat is de leeromgeving en wat is de werkomgeving? De leeromgeving In de leeromgeving vind je de hele module. Hier begin je, vind je de inhoud, uitleg en opdrachten. Met de werkomgeving heb je een compleet elektronisch dossier ter beschikking. Wat we leren, gaan we hier toepassen. De werkomgeving
  3. 3. 3 Inleiding 2 De werkomgeving moet kloppen met de leeromgeving Plaatje opleidingsstructuur Lnking pin zijn de casussen Casussen gaat uit van klanttypen
  4. 4. 4 Inleiding 3 Casussen zijn de linking pin Casussen zijn de linking pin tussen de leeromgeving en de werkomgeving. In casussen wordt de kennis in de leeromgeving praktisch gemaakt in de werkomgeving. Een casus staat voor een persoon en heeft een naam.
  5. 5. 5 Inleiding 4 Door klanttypen kunnen we differentiren Met klanttypen kan je oneindig differentiren. In de systemen kan je per klanttype andere vragen stellen, andere doelen willen behalen. De vraag: Wie bent u? is voor verschillende klanttypen verschillend. Maar altijd gaan we uit van de normale mens, de burger, die in een andere levensfase andere behoeften, wensen en zorgvragen heeft. Levensfase is dus primair bepalend. Daarnaast het doel van de inzet van de zorg: is het op genezing, participatie of ondersteuning (en bij kinderen: op groei) gericht?
  6. 6. 6 Inleiding 5 Door klanttypen kunnen we differentiren We hebben als basis de volgende klanttypen (profielen) vastgesteld op basis van levensfase en doel: 1. Volwassene Meestal: op participatie en zelfstandigheid gericht Kan ook: op ondersteuning gericht (bij blijvende handicap en niet te genezen ziekte waarbij zelfstandigheid wordt belemmerd) 2. Kind en jeugd Baby (0), dreumes (1), peuter (2-3), kleuter (4-6), kind (7-11), puber (12-18) Per leeftijdscategorie op basis van de ontwikkelingspsychologie, op groei gericht. 3. Senior Op participatie gericht Op genezing gericht: tijdelijk zorg nodig Op ondersteuning gericht: blijvend zorg nodig (bijvoorbeeld psychogeriatrie)
  7. 7. 7 Instructie 6 Stel vast welke casussen aan de orde zijn en richt de klanttypen in 1. Bekijk in de beschrijving van de opleiding welke werkgebieden of sectoren van toepassing zijn. 2. Stel vast welke klantcasus daarbij hoort en welke klanttypen daarbij horen. 3. Schrijf een scenario voor een casus en richt het menu per bijbehorende klanttype in in de werkomgeving 4. Documenteer welke keuzes je maakt en welk klanttype welk verhaal vertelt en dus ook voor welke cursist van belang is. 5. Maak het zo dat cursisten meerdere casussen kunnen gebruiken. Immers, we moeten ook brancheoverstijgend leren denken. Maatschappelijke zorg Verpleging Verzorging Sector Naam casusklant en klanttype Sector Begeleiding thuis 1. Mevrouw H. Parlevliet Klanttype: Volwassene op participatie gericht Verpleegkunde Maatschappelijke Zorg Sociale dienstverlening / sociaal werk Maatschappelijke Opvang 2. Meneer G. Opstelten Klanttype: Volwassene op participatie gericht Maatschappelijke Zorg Sociale dienstverlening / sociaal werk Verpleegkunde Verzorging Helpende Zorg en Welzijn Jeugdzorg 3. Gezin Jansen (vader Teun en zoon Klaas) Klanttype: Volwassene op participatie gericht Klanttype: Kind 6-11 jaar Maatschappelijke Zorg Pedagogisch Werk Sociale dienstverlening / sociaal werk Senioren met psychogeriatrie en verblijf in ziekenhuis en revalidatie 4. Meneer van Efferen Klanttype: Senior - psychogeriatrie Verpleegkunde Verzorging Helpende Zorg en Welzijn Maatschappelijke Zorg Sociale dienstverlening / sociaal werk
  8. 8. eld 8 Instructie 7 Maak casusklanten aan voor de cursist 1. Wanneer de cursist een account heeft in zowel de leeromgeving als de werkomgeving is het belangrijk dat de inrichting goed wordt gezet. 2. Maak voor iedere cursist alle casusklanten aan. 3. Geef de casusklant van deze cursist de naam uit de casus met tussen haakjes de afkorting van de cursist (vorm: eerste letter voornaam en eerste drie letters achternaam en het jaartal waarin de cursist met de opleiding is gestart). Bijvoorbeeld Meneer van Efferen (ever15) 4. Leg als eerst verantwoordelijke bij deze klant de cursist vast. 5. Zorg ervoor dat de cursist alleen de eigen klanten en medewerkers ziet. Naam casusklant en klanttype Mevrouw H. Parlevliet Klanttype: Volwassene op participatie gericht Meneer G. Opstelten Klanttype: Volwassene op participatie gericht Gezin Jansen (vader Teun en zoon Klaas) Klanttype: Volwassene op participatie gericht Klanttype: Kind 6-11 jaar Meneer van Efferen Klanttype: Senior - psychogeriatrie In dit geval krijgt iedere cursist vier klanten. Zo kan de cursist uit de casussen kiezen en krijgt hij of zij een branche- overstijgend inzicht.
  9. 9. 9 De Improvement Academy is een product van Novire, kenniscentrum en strategisch adviesbureau. De Improvement Academy ontwikkelt en beheert opleidingen op basis van het landelijk door de Raad voor Accreditatie geaccepteerde Improvement Model.