De Treffer 2008-2009 - 2009-03-02

of 14 /14
DE TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen 020-699 20 48 / E-mail: [email protected] Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: [email protected] Voorzitter jeugdcommissie vacant Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 sv Diemen ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: [email protected] Clubblad verzending Mevr. M. Stoete tel. 020-6991599 Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen Hoe staan we er voor met onze sponsors? Jaargang 75 nr. 14 2 maart 2009 Ondanks herhaalde oproepen om sponsors aan te dragen ondervinden we weinig respons. We zijn als vereniging in de gelukkige omstandigheid dat we nu in het 2e seizoen zijn met hoofdsponsor RSBS. We hebben nog drie seizoenen met deze part- ner te gaan. Deze in Diemen gevestigde “Profs in Geld en Zekerheid” ondersteunt sv Diemen, naast hun sponsorbijdrage, ook met faciliteiten in de wedstrijdvoorbereiding van de Zondag 1 en in 2008 met de schenking van een prachtig elektronisch score- bord. Wij hopen dat we deze hoofdsponsor ook snel het plezier kunnen bieden dat de zondag-1 promotie maakt naar 3e klasse. Als lid van sv Diemen hoopt Bert Steen met zijn team van medewerkers dit natuurlijk mee te maken in zijn sponsorperiode. Als u het clubblad regelmatig leest dan weet u dat onze vereniging daarnaast be- schikt over een flink aantal “hondstrouwe” advertentiesponsors in De Treffer. Blader straks maar even door De Treffer en herken al deze schitterende ondersteuners van sv Diemen. De website zal de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen als communi- catiemiddel naar onze leden en belangstellenden. De Treffer zal naar verwachting “digitaal “ gaan, we zoeken een passende oplossing voor onze advertentiesponsors. Wij denken aan de uitbreiding van het aantal “banners” in de rechter kolom van de website. De gevraagde banner bijdrage van 100, - per seizoen kan hiertoe toch geen beletsel vormen. De laatste jaren hebben we, qua ondersteuning, de grootste groei kunnen maken in het aantal reclameborden rond ons hoofdveld. Hier zijn we zeker 30% in gegroeid. Twee zijden van het hoofdveld staan al in de bor- den. En we willen nog meer. Wij mikken hierbij niet perse op het grote bedrijfsleven, in en om Diemen. Wij zijn zeer tevreden met de slager, de schil- der, het aannemingsbedrijf, het schoonmaakbedrijf, de notaris, het automobielbedrijf, het café, enz. die ons al jarenlang ondersteunen. Dat kan dus ook voor uw bedrijf. Voor 255,- per jaar kunt u zich hierbij aansluiten. De BTW. van het bord kunt u afschrijven bij de belasting en de productiekosten verdelen over 10 jaar. Zo lang gaat zo’n bord zeker mee. Ga eens praten met de sponsorcoördinatoren. Zij zijn pas tevreden als we aan een 2e hoge ring van borden rond het veld kunnen beginnen. Met de shirtreclame wil het nog niet echt vlotten. Het moet toch voor de kleinere be- drijven een prachtig gezicht zijn wanneer onze talentvolle jeugdteams in shirts met reclame van hun bedrijf lopen. Welke vader of opa met een bedrijf wil dat niet? Kijk eens op pagina 8 van de sponsorbrochure op de website www.svdiemen.nl Naast de aankoop van de artikelen betaalt u een bijdrage van respectievelijk 100,- of 150,- welke uitsluitend ten goede komt aan het algemene jeugdwerk binnen sv Diemen. Zorg ervoor dat volgend seizoen elk jeugdteam voorzien is van shirtreclame. Als laatste aandacht voor de door ons gewenste stersponsors. We hebben er nog geen enkele kunnen werven. Hierbij mikten wij op het bedrijfsleven in Diemen. Maar helaas, ondanks ‘n schriftelijk verzoek van sv Diemen, kwam er geen enkele reactie. We werden niet eens uitgenodigd voor een presentatie. Toch houden we wekelijks zo’n 630 jeugdleden voor 4 uur van de straat en dragen bij aan een passende tijdsbesteding en opvoeding. Waar blijft onze steun? Al met al zul- len we het ten aanzien van de sponsoring moeten hebben van de partner die goed geïnformeerd is over sv Diemen en het ons gunt. Met deze wijsheid en de teruglopende economie zullen we het de komende jaren moeten doen. Peter van Rooij van de secretaris

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De Treffer 2008-2009 - 2009-03-02

Page 1: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-02

DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931

Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen ( 020-699 20 48 / E-mail: [email protected]

Voorzitter

M.F. Lunstroo

tel. 020-6992020

e-mail: [email protected]

Secretaris

P.P. van Rooij

tel. 020- 6951294

e-mail: [email protected]

Penningmeester

R. Stallinga

tel. 020-6004332

e-mail: [email protected]

Voorzitter jeugdcommissie

vacant

Kontributie-donatie

RABOBANK 39.35.09.214

sv Diemen ledenadministratie

Postbus 189

1110 AD Diemen

Kantinebeheerder

A.J. Stellingwerff

tel. 020-6992134

Redaktie clubblad

M.E. Post

tel. 020-6909679

e-mail: [email protected]

Clubblad verzending

Mevr. M. Stoete

tel. 020-6991599

Alle correspondentie

betreffende

de ledenadministratie

sturen naar:

sv Diemen

Ledenadministratie

Postbus 189,

1110 AD Diemen

Hoe staan we er voor met onze sponsors?

Jaargang 75 nr. 14 2 maart 2009

Ondanks herhaalde oproepen om sponsors aan te dragen ondervinden we weinig

respons. We zijn als vereniging in de gelukkige omstandigheid dat we nu in het 2e

seizoen zijn met hoofdsponsor RSBS. We hebben nog drie seizoenen met deze part-

ner te gaan. Deze in Diemen gevestigde “Profs in Geld en Zekerheid” ondersteunt sv

Diemen, naast hun sponsorbijdrage, ook met faciliteiten in de wedstrijdvoorbereiding

van de Zondag 1 en in 2008 met de schenking van een prachtig elektronisch score-

bord. Wij hopen dat we deze hoofdsponsor ook snel het plezier kunnen bieden dat de

zondag-1 promotie maakt naar 3e klasse. Als lid van sv Diemen hoopt Bert Steen met

zijn team van medewerkers dit natuurlijk mee te maken in zijn sponsorperiode.

Als u het clubblad regelmatig leest dan weet u dat onze vereniging daarnaast be-

schikt over een fl ink aantal “hondstrouwe” advertentiesponsors in De Treffer. Blader

straks maar even door De Treffer en herken al deze schitterende ondersteuners van

sv Diemen.

De website zal de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen als communi-

catiemiddel naar onze leden en belangstellenden. De Treffer zal naar verwachting

“digitaal “ gaan, we zoeken een passende oplossing voor onze advertentiesponsors.

Wij denken aan de uitbreiding van het aantal “banners” in de rechter kolom van de

website. De gevraagde banner bijdrage van € 100, - per seizoen kan hiertoe toch geen

beletsel vormen.

De laatste jaren hebben we, qua ondersteuning, de grootste groei kunnen maken in

het aantal reclameborden rond ons hoofdveld. Hier zijn we zeker

30% in gegroeid. Twee zijden van het hoofdveld staan al in de bor-

den. En we willen nog meer. Wij mikken hierbij niet perse op het

grote bedrijfsleven, in en om Diemen. Wij zijn zeer tevreden met de slager, de schil-

der, het aannemingsbedrijf, het schoonmaakbedrijf, de notaris, het automobielbedrijf,

het café, enz. die ons al jarenlang ondersteunen. Dat kan dus ook voor uw bedrijf. Voor

€ 255,- per jaar kunt u zich hierbij aansluiten. De BTW. van het bord kunt u afschrijven

bij de belasting en de productiekosten verdelen over 10 jaar. Zo lang gaat zo’n bord

zeker mee. Ga eens praten met de sponsorcoördinatoren. Zij zijn pas tevreden als

we aan een 2e hoge ring van borden rond het veld kunnen beginnen.

Met de shirtreclame wil het nog niet echt vlotten. Het moet toch voor de kleinere be-

drijven een prachtig gezicht zijn wanneer onze talentvolle jeugdteams in shirts met

reclame van hun bedrijf lopen. Welke vader of opa met een bedrijf wil dat niet? Kijk

eens op pagina 8 van de sponsorbrochure op de website www.svdiemen.nl Naast de

aankoop van de artikelen betaalt u een bijdrage van respectievelijk € 100,- of € 150,-

welke uitsluitend ten goede komt aan het algemene jeugdwerk binnen sv Diemen.

Zorg ervoor dat volgend seizoen elk jeugdteam voorzien is van shirtreclame.

Als laatste aandacht voor de door ons gewenste stersponsors. We hebben er nog

geen enkele kunnen werven. Hierbij mikten wij op het bedrijfsleven in Diemen. Maar

helaas, ondanks ‘n schriftelijk verzoek van sv Diemen, kwam er geen enkele reactie.

We werden niet eens uitgenodigd voor een presentatie.

Toch houden we wekelijks zo’n 630 jeugdleden voor 4 uur van de straat en dragen bij

aan een passende tijdsbesteding en opvoeding. Waar blijft onze steun? Al met al zul-

len we het ten aanzien van de sponsoring moeten hebben van de partner die goed

geïnformeerd is over sv Diemen en het ons gunt.

Met deze wijsheid en de teruglopende economie zullen we het de komende jaren

moeten doen. Peter van Rooij

van de

secretaris

Page 2: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-02

nr. 14 / 2 maart 2009 2 svDiemen / DeTreffer

Offi ciële mededelingenNieuwe ledenM.T. van Tulder 25-09-1999 F-pup. Rustenburgh 10, 1111 VE Diemen tel. 020-6005785G. Warsame 17-10-1998 E-pup. Gravestein 929, 1103 BH Amsterdam tel. 020-6996024A. H. Kikkert 03-12-1959 NSL. Gravenland 69, 1111 SL Diemen tel. 020-6957455B.L. Marsman 19-01-1964 NSL. Houtbosch 29, 1111 SP Diemen tel. 020-6900992P. Smit 12-05-1953 NSL. Tjalk 124, 1113 GN Diemen tel. 020-6909028S.C. Scheffer 20-05-1970 NSL. Hartschelp 16, 1112 DC, Diemen tel. 020-4000130R. Karnekamp 28-11-1962 NSL. Steenen Kamer 11, 1111 TC Diemen tel. 020-6003027

Adres wijzigingD. Willemse wordt: Rode Kruislaan 96, 1111 PC Diemen

Bedankt als lidS. Noordanus E-pup. L. Pullens NSL.D. Karabulut E-pup. A. Ritmeester NSL.

Inleveren kopij clubblad!Het volgende clubblad komt uit op maandag 16 maart

U kunt uw kopij van wedstrijden gespeeld in het weekend 7/8 maart

tot woensdag 11 maart 20.00 uur inleveren.

Verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend 14/15 maart

tot zondagavond 15 maart 20.00 uur!!!

Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!!

U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

De Treffer gaat digitaalBelangrijk bericht

Het bestuur heeft in de vergadering van 24 februari defi nitief besloten, dat de gedrukte versie van het

clubblad De Treffer met ingang van seizoen 2009-2010 gaat verdwijnen. Dus vanaf augustus 2009 een

digitale Treffer

De huidige Treffer wordt al ruim een jaar elke 14 dagen op de website www.svdiemen.nl geplaatst.

Hier is tot op heden nog niet zoveel publiciteit aan gegeven maar recent zijn we begonnen de leden via

een bericht in Sportlink hierover te informeren. Wij willen hiermee een proces van gewenning op gang

brengen.

Het bestuur en de redactie zijn in overleg hoe de digitale Treffer er in de toekomst uit moet gaan zien.

Tevens is een belangrijk onderwerp hoe we met onze advertentiesponsors om zullen gaan. Zij worden in

april benaderd door de sponsorcoördinator Philip Oomstee voor een gesprek.

Om inzicht te krijgen in het aantal personen, dat geen toegang heeft tot het internet en toch informatie wil

blijven ontvangen, vragen wij die personen zich te melden. Zodra wij weten om hoeveel personen het gaat,

zullen wij een plan uitwerken om hen van informatie over onze vereniging te voorzien. Mocht niemand

zich melden, dan gaan wij er van uit, dat iedereen voortaan alle informatie via de digitale Treffer op de

website www.svdiemen.nl zal opvragen.

Dus als u op geen enkele wijze een internettoegang heeft, maar wel op de hoogte wilt blijven, dan kunt u

dit schriftelijk aangeven bij: sv Diemen, t.a.v. de redactie, Postbus 189, 1110 AD Diemen.

Wilt u aangeven waar u behoefte aan heeft, bv. offi ciële mededelingen, standen, wedstrijdprogramma,

alles, enz.

Let op, dit is alleen van toepassing voor die personen, die echt op geen enkele wijze toegang hebben tot

het internet. Het is de bedoeling dat alle informatie over sv Diemen straks digitaal terug te vinden is en dat

onze leden dit via de website gaan opzoeken.M.E. Post en P.P. van Rooij

Page 3: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-02

nr. 14 / 2 maart 2009 3 svDiemen / DeTreffer

Jeugdtreffer Wedstrijdsecretarissen

F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865

Meisjesvoetbal M. Golsteijn tel. 020-7764909 Wedstrijdwijzigingen E. Oudshoorn tel. 020-6904445

Buitenboys B4 - sv Diemen B4 4-3 22 februariDe B4 kon eindelijk weer eens de wei in, na meer dan 2 maanden geen competitiewedstrijd te hebben gespeeld. Een lange winterstop dit keer. De laatste keer was thuis tegen Buitenboys op 7 december 2008 (4-0 winst). En hetzelfde Buitenboys was ook de tegenstander van van-daag in de return in Almere. Op papier moest het dus kunnen. En vandaag ook het lang verwachte debuut van aankoop Jorn Lems. Al in de eerste minuut kwam Bui-tenboys op 1-0, nog niet iedereen was op dit vroege uur helemaal wakker. Maar na 10 min maakte Rolf met een laag diagonaal schot 1-1 en even later gleed hij ook de 1-2 binnen. Een corner van Jaimy werd in de 26e min. door Emlyn bij de tweede paal ingekopt, 1-3. Diemen was sterker en kreeg meer kansen, het wachten was op meer doelpunten. Maar vlak voor rust moest Thomas net binnen de 16 aan de noodrem trekken, penalty voor Bui-tenboys, 2-3. Rust.

Net begonnen aan de 2e helft werd door Diemen slordig verdedigd en kwam Buitenboys op 3-3. En een ingekopte corner betekende en-kele minuten later zelfs 4-3 voor de thuisploeg, een scenario dat wij dit seizoen helaas al vaker hebben mogen aanschouwen. Rowan kon

hierna met enkele reddingen gelukkig erger voorkomen. Diemen hervond zich en kreeg weer grip op de wedstrijd. Er ontstonden kansen op de verdiende gelijkmaker maar de bal wilde er maar niet in. De afronding was niet goed en soms was het ook gewoon pech. Het bleef dus uit-eindelijk bij 4-3 voor Buitenboys. Jammer en zeker niet nodig. Lichtpuntje deze zondag was Jorn die uitstekend

Voor inlichtingen over het doorgaan van de

trainingen, afgelastingen van de wedstrijden

en alle andere informatie kunt u bellen

naar. . .

020-6000085

speelde in zijn eerste competitiewedstrijd na lange tijd. Complimenten! Volgende week weer een uitwedstrijd in Almere, dan tegen Waterwijk. Op papier moet het kun-nen. . .

Rob Engelhard

Weesp D2 - sv Diemen D3 5-5 21 februariEindelijk weer es ‘n wedstrijd! Het gebrek aan wedstrijd-ritme was tegen Weesp duidelijk te zien. We kwamen nog wel op voorsprong door Dhr. Tiemessen na 6 min. maar vrijwel uit de aftrap viel de 1-1. Weesp had ‘n paar snelle gasten die slim aangespeeld werden achter de verdediging en zo keer op keer alleen voor ons doel kwa-men. Uiteindelijk viel de 2-1. Langzaam knokten we ons in de wedstrijd en door alweer Mitchel kwamen we op 2-2. En, om moedeloos van te worden, wéér uit de aftrap de 3-2 voor Weesp, tevens ruststand. De 1e helft van de 2e helft speelden we ‘n heel goeie wedstrijd. Dhr. Smits moest weer es laatste man. Bij vrije trappen en corners mag ie mee. Eén vrije trap van hem sloeg keihard tegen de touwen (3-3). Mitchel scoorde even later zijn 3e (3-4). Dhr. Adu werd voor 5 min. eruit gestuurd (ruw spel) en bekroonde zijn comeback met de 5-3 voor Diemen. Dat het nog 5-5 werd was te wijten aan slordig verdedigen, het missen van héél veel kansen en ‘t horloge van de scheids. Overigens redde Abe nog ‘n puntje in de 80e min. door goed uitkomen. Eén punt gewonnen of toch twee verloren?

Evert

Van de bestuurstafel

In de bestuursvergadering van 24 februari 2009 is, onder andere, het volgende besloten of aan de orde geweest:• Presentatie door de werkgroep vrijwilligers over hun voortgang;• De digitale Treffer, bestuursbesluit om volgend seizoen digitaal te gaan;• De fi nanciële stand van zaken, het verzenden van de 2e ronde aanmaningen;• Verlenging contracten diverse trainers en assistenttrainers;• De doorstroming van A-junioren naar de senioren;• Situatie terreinconsuls KNVB;• Procedure overschrijvingen en afmeldingen aan het einde van het seizoen;• Verslag van het overleg met de gemeente, aanleg speelplaats en verzoek ombouw hoofd-

veld tot kunstgras met verlichting;• Opvolging Ron Metten na zijn vertrek als coördinator Futsal, eventueel beëindigen Futsal bij

sv Diemen;Mocht dit U aanleiding geven tot vragen en bemerkingen dan kunt U zich wenden tot één van de bestuursleden.

Page 4: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-02

nr. 14 / 2 maart 2009 4 svDiemen / DeTreffer

Advertentie

Page 5: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-02

nr. 14 / 2 maart 2009 5 svDiemen / DeTreffer

sv Diemen D7 - OSV D4 7-1 21 februariHet jaar 2008 afgesloten met een terechte kampioen-schap van de D7. Ongeslagen nog wel.2009 Begon met een aantal afkeuringen en een oefen-wedstrijd tegen Roda’23 welke kansloos verloren ging. Eindelijk vandaag 21 februari 2009 was het zover. We moesten thuis tegen OSV. Didier en Samantha waren er niet. We begonnen goed alleen waren de eerste 5 minu-ten voor OSV, daarna dacht Ronald, (na een paar kan-sen van Dino), nu is het genoeg en scoorde de 1-0 en de 2-0. Dit was tevens de ruststand.Na de thee (of limonade) werd het 2-1. Daarna prikte Ronald de 3-1 erin. Toen liep het gesmeerd bij de jon-gens. Max zorgde voor de 4-1 en Danilo de 5-1 en de 6-1. Kamil kreeg nog een grote kans om een doelpunt mee te pikken maar faalde 2 meter voor een leeg doel. Achterin zat het goed dicht met Anthony, Dennis, Dirk en Gijs. Middenveld met Stijn, Danilo en Ronald. Voorin met Kamil, Max en Elvis. Devin had een vrije rol en was overal te vinden. Brandon ging de 2e helft voetballen. Je zag de hele 2e helft dat hij wou scoren en het lukte hem ook nog. Hij maakte de 7-1. De eerste 3 punten zijn bin-nen. Volgende week wacht Monnikendam op ons. Ga zo door jongens. Wij zijn trots op jullie.

Chris Stokkart

GeuzenM D7 – sv Diemen D4 5-5 21 februariOp 21 februari konden eindelijk de kicksen weer uit de kast worden gehaald. Na weken van afgelaste wedstrij-den was een vriendschappelijke wedstrijd georganiseerd tegen de GeuzenM. In eerste instantie was de opkomst laag (ondanks alle emailberichten) maar na wat telefo-neren stonden Daniël, Michael, Arsenio, Georgino, Pah-wan, Leandro en David nog net op tijd op het veld. Met 7 man dus en zonder keeper gingen we de strijd met de Geuzen aan. Zij speelden ook met 7 spelers in het veld, maar wisselden voortdurend en hadden wel een echte keeper.In de eerste helft verdedigde Pahwan op een knappe ma-nier het doel. In de tweede helft ging Daniël keepen en hij blijkt echt over talent te beschikken. Onze voorhoede (Michael, Arsenio en Leandro) omspeelde keer op keer hun verdediging en door goed positiespel speelden de 7 Diemenaren de 12 Geuzen steeds op achterstand. Pas in de laatste minuut wisten de Geuzen met een geluks-treffer gelijk te komen en gezien het verloop van de wed-strijd was dat meer dan ze hadden verdiend.Het was al met al een erg leuke en sportieve wedstrijd en de 7 spelers van de D4 hebben fantastisch gepres-teerd. Na afl oop complimenteerde de coach van de Geu-zen ons team door te zeggen dat er bij Diemen duidelijk meer “talenten” rondlopen dan bij de Geuzen. Ik kon het na deze wedstrijd alleen maar met hem eens zijn.

Arjen Kikkert

sv Diemen D8 - Weesp D4 6-3 21 februariMet drie invallers voor geblesseerden en vakantiegan-gers begon de D8 aan de wedstrijd tegen Weesp D4. Dat bleek toch een makkelijker tegenstander dan het zich in het begin liet aanzien. Ze waren vrijwel allemaal een kop groter dan die van Diemen en vielen direct stevig aan. De snelheid van de D8 aanval won het al snel van de logge Weespverdediging. Nidal was dicht bij een treffer maar strandde op de keeper. Die had geen verweer te-gen de fraai ineens ingeschoten corner van invaller Stein Scheffer. Invallers Daan en Lorenzo zorgden er hierna met respectievelijk één en twee treffers voor dat Diemen

ruim uitliep. Een uitval van Weesp bepaalde de ruststand op 4-1. Dat had hoger kunnen uitvallen voor de thuisclub als Nidal niet was gestuit op de keeper en Stein de lat niet had geraakt. De tweede helft kon Weesp andermaal scoren uit een uitval. Diemen zakte wat terug, maar hervond zich na ongeveer tien minuten. Youri speelde Lorenzo vrij en dat betekende 5-2. Een strafschop na een handsbal van een Weespverdediger werd door Damian van Woerlee be-nut, 6-2. Opnieuw een uitval van Weesp zorgde voor de eindstand van 6-3.

Cees Kramer

fc Abcoude E3 - sv Diemen E2 1-6 21 februariDe eerste wedstrijd van het seizoen hadden we gewon-nen. De tweede was tegen Abcoude, waar we in de na-jaarscompetitie nog van verloren hadden. We begonnen goed met een kans voor Bryce, een schot van Tim op de lat en één van Demian net over. Het was raak bij een uitval van Koen over rechts. Zijn voorzet werd door Tim eigenlijk niet goed geraakt, maar de bal zat er wel in, 1-0. Helaas was de voorsprong van korte duur, want een mooi schot van Ab-coude bracht de stand weer in evenwicht. Ge-lukkig wisten we het betere spel weer snel te verzilveren met een mooie aanval over veel schijven die uiteindelijk door Koen afgerond werd. Ook aan de andere kant was het soms gevaarlijk. Maar de verdediging stond goed en Ava verdedigde als een bik-kel. Bij een uitval van Abcoude plukte keeper Wesley de bal heel attent voor de voeten van een tegenspeler weg. We konden lekker rusten toen Bryce vlak voor rust de 1-3 maakte.Na de rust was het snel 1-4, weer door Bryce. Matthew had bijna de 1-5 binnen. Die kwam even later uit een corner. De inzet van laatste man Berkan werd eerst nog gestopt door de keeper, maar bij de rebound liet Ber-kan hem kansloos. Ook daarna veel druk van Diemen, wat nog resulteerde in de 1-6 door een mooi geplaatst schot van Tim. Het werd bijna nog 1-7 door een prachtig afstandsschot van Bian. Dat belandde echter tegen de onderkant van de lat en ging er net niet in. Jongens, al-lemaal prima gespeeld. Als we zo blijven combineren en met deze inzet blijven spelen, dan gaan we hoge ogen gooien in deze competitie. En Tim natuurlijk bedankt voor het invallen.

Gerard Buskermolen

DRC E2 - sv Diemen E10 0-12 21 februari Na weken geen voetbal of een oefenpotje begon nu ein-delijk de competitie. Zou de E10 na het kampioenschap in de eerste helft ook in deze nieuwe competitie kansen maken. In de eerste helft bleek dat de weken rust mis-schien wat scherpte hadden weggenomen, maar dat de wil er wel duidelijk was. Het samenspel ging goed, alleen het geluk ontbrak in de afwerking. Aravinth die gelegen-heidsrechtsback was scoorde na 10 minuten de 0-1. De rest van de 1e helft waren er wel veel (kop)kansen, maar helaas geen goals.In de 2e helft werd het geduld beloond. Het spel werd steeds beter en de voorhoede (Thijs, Kwabena, Nicky

Page 6: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-02

nr. 14 / 2 maart 2009 6 svDiemen / DeTreffer

en Martijn) combineerden steeds beter. De 0-2 en 0-3 kwamen van de voet van Nicky. Kwabena zorgde voor de 0-4. Martijn stond daarna 2x op de juiste plek en was fel voor de goal (0-6). Daarna was het Nicky weer 2x. Via Kwabena, Martijn, weer Nicky en als laatste Aravinth (uit een corner) werd het uiteindelijk 0-12. Dat betekende dus dat de achterhoede met Max, Gideon en Aravinth de nul hielden. Sebastiaan zal inmiddels uitkijken naar de lente, want hij heeft het in veel wedstrijden rustig en koud. Wat E10 goed geleerd heeft, is dat er wel voor elke bal gestreden moet worden. Nu ook de voorhoede fel-ler is, wordt het makkelijker voetballen voor iedereen en krijgt E10 ook meer kansen. Ook is het leuk te zien dat Kwabena weer meer kansen krijgt en goals maakt, ga zo door. Als Wessel er de volgende wedstrijd weer bij is, zal er nog meer drive naar voren komen en dus krijgt de voorhoede nog meer kansen. Als laatste een compliment voor jullie dat jullie je niet hebben laten beïnvloeden door de nare opmerkingen van sommige jongens bij DRC!

Marten

sv Diemen F2 - Blauw Wit A F2 8-0 21 februariNa een lange rustperiode mochten onze jongens ein-delijk weer de wei in. En zoals de uitslag al doet ver-moeden waren ze gebrand om ervoor te gaan. Het door-trainen tussen de afgelastingen door heeft ze duidelijk geen windeieren gelegd. Voor aanvang was er nog wat onzekerheid of er wel genoeg jongetjes waren vanwege de vakantie. Maar gelukkig waren Mees, Raymond en Roni bereid om ons uit de brand te helpen. Bedankt jon-gens!!! En wat hebben jullie allemaal goed gespeeld het was echt leuk om naar te kijken en trots zijn we op de mooie doelpunten. We wisten wel dat het erin zat want eerlijk is eerlijk we verliezen wel vaak maar 9 van de 10 keer is dit niet nodig. Vaak voetballen wij beter maar helaas benut-ten we te weinig kansen. Daar was vandaag niets van te merken. Ik hoop dat dit jullie ook bij blijft en de volgende keer net zo goed er tegenaan gaan als in deze wedstrijd. Goed gedaan mannen.

Henneke Hoeboer

sv Diemen F-7 - OSV F-3 6-1 21 februariHet mocht vandaag dan eindelijk weer eens voor het echie! Weken van harde training zonder enige echte

serieuze testcase, dus de jongens waren er klaar voor. Onze tegenstander werd meteen het mes op de keel ge-zet, maar helaas werden de eerste twee kansen door Christiaan niet doeltreffend afgerond. Toen we nogmaals al combinerend het doelgebied inkwamen, schopte een verdediger de bal in blinde paniek per abuis in zijn ei-gen goal. Lekkerrr. Onze tweede werd gemaakt door een striemend schot over 20 meter van Alex. De bal moet wel hééél veel effect hebben gehad, want de keeper kon er echt niets mee!!! De keeper had het er wel zwaar mee en moest even door z’n coach getroost worden. Daarna maakte Christiaan dan eindelijk zijn eerste van de wed-strijd.In de tweede helft werden door Christiaan, Alex en Raul nog drie goals gemaakt. Tel daar één enkel slippertje van ons overigens weer uitstekend functionerende verdedi-ging bij op en je trekt de eerste drie punten van deze competitie met een 6-1 overwinning over de streep. Wij hebben allemaal genoten van jullie heerlijke combinatie-voetbal! Als laatste aandacht voor de twee acties van de wedstrijd: Raul maakte een prachtige dubbele step-over en liet vervolgens de tegenstander zijn hielen zien. Jus-tin holde na gepasseerd te zijn achter zijn tegenstander aan en maakte een perfecte sliding, waardoor zijn tegen-stander zelfs geen corner meer overhield! Hij wordt daar vast vannacht weer zwetend wakker van, aangezien hij nog steeds niet in de gaten heeft wat er in die fl its ge-beurde. . .

F-7 for everMischa Hoogland

IVV F7 - sv Diemen F13 13-0 21 februariDe jongens gingen er met zijn allen tegenaan vandaag, mooi weer en hun eerste uitwedstrijd tegen IVV F7. Bijna alle moeders dit keer aan de kant met veel toejuichingen, dus dit moet wel gaan lukken. Kwabena stond op doel, maar werd al snel gewisseld door zijn eigen groep, ze kozen nu maar voor Joram helaas dit wou ook niet echt lukken, met de rust was het al 6-0 voor IVV.Na de rust ging Faissal op doel, hij deed ook erg zijn best, helaas werd het uiteindelijk dan 13-0 voor IVV F7. Ondanks dat ze hadden verloren namen ze het sportief op. Volgende keer hopelijk beter.

Sandra Grishaver

KNVB 45+ Voetbal

De KNVB houdt in de maanden april, mei en juni toernooien die speciaal bestemd zijn voor 45-plussers (KNVB-lid-maatschap dit keer niet vereist). Daarmee wordt gehoor gegeven aan de steeds grotere behoefte van de generatie die opgroeide in het tijdperk waarin totaalvoetbal werd geboren. Heb jij je team al opgegeven?

Voetballers die de geboorte van het totaalvoetbal van dichtbij hebben meegemaakt, hun-keren naar het kleedkamergevoel van weleer en zijn vaak via voetballende kinderen weer in aanraking gekomen met een voetbalvereniging. Iedereen welkom Vorig jaar hield de voetbalbond een proeftoernooi voor 45-plussers met acht deelnemende teams uit de regio Soest. Gezien het enthousiasme en de toe-nemende belangstelling gaat de KNVB voetbal voor 45-plussers nu verder op de kaart zetten. De teams spelen hun wedstrijden in zeventallen op een half veld. Opmerkelijk is dat de deelnemers voor deze keer geen lid hoeven te zijn van een voetbalvereniging. Vriendenteams, buren of collega’s kunnen zich eveneens inschrijven.De inschrijving voor de toernooien verloopt voor leden van de KNVB via de secretaris

van hun vereniging. Teams van niet-leden kunnen zich inschrijven via KNVB.nl/45plus. De inschrijvingsperiode loopt tot 1 maart 2009. De toernooien worden gespeeld bij verenigingen in het land. De winnaars van deze toernooien plaatsen zich voor de districtsfi nales. Uiteindelijk plaatsen de twee beste teams van deze nieuwe competitie zich voor de zogenaamde Senior Games, die in september in de provincie Zeeland plaats-vinden.Lees alles over het KNVB 45+-voetbal op KNVB.nl/45plus

Page 7: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-02

nr. 14 / 2 maart 2009 7 svDiemen / DeTreffer

Familiedag

Er komt een familiedag en wel op zondag 7 JUNI.

Iedereen kan inschrijven, vaders/moeders tegen de kinderen of

‘n vriendschappelijke wedstrijd. We kunnen ook een barbecue doen.

Reserveer snel, vol is vol! U kunt reserveren bij Nel van Oosten of Bram Uljee.

E-mailadres Nel van Oosten: [email protected]

E-mailadres Bram Uljee: [email protected]

Waterwijk B7 - sv Diemen B4 4-3 1 maart Vandaag voor het eerst compleet met 15 man, dat be-tekende 4 wissels. Er moest dus door de coaches wat gegoocheld worden met de opstelling. Shaga begon in de spits en deze tactische vondst betaalde zich na vijf minuten uit, een voorzet van links werd door Shaga goed ingeschoten, 0-1. Een kwartiertje later een uitval

van Waterwijk. Rowan wist in eerste instantie de bal nog te keren maar in de rebound was het raak, 1-1. Hierna kansen over en weer en na een half uur spelen maakte Rolf met een laag schot van net buiten het strafschop-gebied de 1-2. Waterwijk kreeg lang-zaam meer kansen en achterin werd bij Diemen niet altijd even scherp ge-dekt. Dat resulteerde na een half uur in de gelijkmaker van Waterwijk, 2-2. Maar Emlyn wist vlak voor rust een voorzet in te tikken en Diemen weer op voorsprong te brengen, 2-3. Rust. Dezelfde ruststand als vorige week,

ook toen in Almere. . . En net als vorige week meteen na rust weer een goal tegen, 3-3. Echt onbegrijpelijk. De sfeer werd er niet beter op, mede door het zeer warrige fl uiten van de scheidrechter. De irritaties liepen binnen en buiten de lijnen steeds hoger op, dit in tegenstelling tot het spelpeil dat steeds minder werd. Enkele spelers van Diemen werden om uiteenlopende redenen uit het veld gestuurd maar mochten toch weer terugkomen en tot overmaat van ramp scoorde Waterwijk ook nog de 4-3. Thomas moest na een keiharde botsing met een Waterwijk-aanvaller geblesseerd uitvallen, Marc haalde nog een bal van de lijn en Diemen kwam helemaal niet meer in z’n spel. Het bleef bij 4-3, dezelfde eindstand als vorige week. Conclusie: Matig en ongeïnspireerd ge-speeld, te veel geklets in het veld en wederom door ei-gen schuld verloren, zonde en onnodig. Wij hopen op beter tijden.

Rob Engelhard

Tos Actief C2 - sv Diemen C4 4-2 1 maartHet was een mooie ochtend om te gaan voetballen. Een bleek zonnetje en een lekkere temperatuur zorgden voor perfect voetbalweer. We startten keurig op tijd. De wed-strijd was levendig, want het veldspel ging maar op en neer. Na ca 1 kwartier kwamen we op 0-1 achter; de ver-dediging was even niet bij de les. Kort daarna maakte Danny op aangeven van Jeroen mooi 1-1. Helaas werd het door een dekkingsfout weer 2-1.

Vol goede moed ging ik de rust in, want het zag er voor ons niet kansloos uit. Zoals zo vaak zaten we er niet al-lemaal goed in na de rust. Het spel werd rommeliger en er werd niet goed samengespeeld. De achterhoede stond te vaak tegen een overmacht aan aanvallers van TOS. We moeten er dus op letten dat we sneller terug-zakken; zeker het middenveld. Ondanks de goede in-zet van Vincent, Martijn, Kelvin en Bas liep TOS toch uit naar 4-1. Vooral de 4-1 van TOS was als doelpunt een mooie; als Diemen-supporter ben je er minder blij mee. Toch hebben we in allebei de helften meerdere kansen gehad om de stand in ons voordeel om te buigen. Als we alle kansen hadden benut dan had ik nog moeten zien of TOS als winnaar van het veld was gegaan. Uiteindelijk maakte Jeroen met een lepe boogbal over de keeper de 4-2. Keeper Bas had geen zin meer om nog wat ballen door te laten want in de 2e helft was ik goed over hem te spreken.Jongens dinsdag weer fl ink trainen op balaanname, snel-heid van handelen en omschakelen.

Ad

Roda’23 D1 - sv Diemen D1 1-5 28 februariAndré zei dat hij bij Roda al 7 jaar niet gewonnen had. Tijd om dat eens te doorbreken dus. We kwamen al heel snel op achterstand. Dave kwam goed zijn doel uit maar de bal caramboleerde via de aanvaller het doel in, 1-0 dus. Gelukkig was er nog een hoop tijd om dat te her-stellen. Anthony kreeg al weer een goede kans, maar schoot naast. Uit een vrije trap trof Jeremy later wel het doel, 1-1. Er waren verder nog wat kansen via schotjes van Rik en Boy. De strijd speelde zich vooral af op het middenveld en we voetbalden niet echt goed. Roda is fysiek een sterke ploeg en wij moeten het hebben van techniek.Na rust gingen we beter voetballen en creëerden we veel meer kansen. We kwamen gelukkig op voorsprong door een eigen doelpunt uit een corner (1-2). Dat is altijd lek-ker natuurlijk. Rowen maakte uit een mooi afstandsschot 1-3. Roda kwam nauwelijks nog op onze helft. Anthony maakte er 1-4 van met zijn linker, nadat hij de halve ver-dediging van Roda al omspeeld had. Tenslotte schoot Rik de stand naar 1-5 met een mooi afstandsschot nadat hij net weer was ingevallen. Luc moest voortijdig het veld verlaten omdat hij voor de zoveelste keer getorpedeerd werd door een tegenstander. Dat was wel jammer.

Martin

Page 8: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-02

nr. 14 / 2 maart 2009 8 svDiemen / DeTreffer

sv Diemen D2 - Bijlmer D1 2-1 28 februariVandaag de 1e wedstrijd van de nieuwe competitie. Zon-der de zieke Marius en met een jarige coach Jurry aan de kant. De D2 begon meteen in de aanval en creëerde een paar kansen. Salim profi teerde van het feit dat de verde-diging van Bijlmer met de eigen keeper in de knoop lag en maakte met een prachtig schot de 1-0. Beide ploegen speelden rommelig en er zat niet veel lijn in. De Bijlmer keeper schoot de bal uit recht in de voeten van Lesley die van grote afstand de 2-0 maakte.Na de rust werd het al niet veel beter. Er werd niet goed gevoetbald. Bijlmer was af en toe nog gevaarlijk en wist te scoren (buitenspel?). Eindstand 2-1. Weliswaar de eerste 3 punten binnen maar geen goede wedstrijd. Vol-gende week beter tegen Arsenal.

Elly

Abcoude D2 – sv Diemen D3 1 – 6 28 februariVandaag speelden we onze 2e competitiewedstrijd bij Abcoude. We begonnen de wedstrijd goed. Al na 5 mi-nuten kwamen we op 0- 1 voorsprong, door een afstand-schot van Niels. Later in de eerste helft kwamen er nog wat kansen maar geen goals. Zoals een mooi schot van Kevin A. op de paal. En nog een paar schoten van Yoell. We gingen met 0 – 1 voorsprong de rust in.In de 2e helft speelden we wat beter en hadden veel kan-sen. Vijf minuten na de rust scoorde Abcoude door een corner. 1-1. Later in de wedstrijd kwam er nog een mooi afstandschot van Niels. 1-2. Daarna werd Kevin A. nog onderuit gehaald in de 16 meter maar de scheidsrechter fl oot niet. Vlak daarna werd alweer de 1-3 gesoord, door een goed schot van Mitchel. Daarna ging het heel snel. We speelden ineens veel beter en scoorden veel door goed samenspel. We maakten kans naar kans en scoor-den veel. Kevin A. maakte 1-4, en daarna weer Mitchel 1-5. De laatste goal was van Kevin S. 1-6. Wij waren erg blij met deze uitslag. We gingen met 3 punten naar huis en staan nu eerste in de competitie. Dit moeten we proberen zo vol te houden.

Yoell

sv Diemen D8 - Roda’23 D10 6-0 28 februariOok de tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen werd begonnen met een geïmproviseerde opstelling door het ontbreken van twee verdedigers. Met Damian van Woer-lee dus als voorstopper en Youri op het middenveld. Ni-dal was al snel bij de openingstreffer. Zijn inzet belandde op de lat. De eerste helft gingen beide partijen daarna gelijk op hoewel Diemen een licht overwicht kende. De tweede helft was Youri naar de spits gehaald en die omzetting betekende de ommekeer in het duel. Met zijn eerste actie bereikte hij invallerspits Lesley die droog raak knalde, 1-0. Door hem liep de D8 ook verder uit toen hij voor 2-0 zorgde en later de derde treffer aante-kende, weer na een voorzet van Youri. Vooral door sterk werk van de linkerfl ank met Jamie en Danny en de ge-degen verdediging met Damian van Woerlee als prima vervanger van Kasper was de overwinning meer dan te-recht. De eindstand werd bereikt door een eigen treffer van Roda na een inzet van Danny. Jamie bepaalde de eindstand op 6-0.

Cees Kramer

sv Diemen E1 – Buitenveldert E1 4-0 28 februariNa goede resultaten van de E2 en D2 vandaag ook de beurt aan de E1 om punten te pakken en uit de onderste regionen te komen. Vanaf het begin was het geloof er dat er gewonnen kon worden. Diemen combineerde en was redelijk rustig aan de bal. Maar Buitenveldert was ook een gevaarlijke ploeg die kansen creëerde. Geluk-kig stond er een stevige verdediging en een prima kee-pende Miguel. Nadat Diemen haar tweede corner had gekregen, legde Kenneth de bal mooi op Scott die goed timede en hard binnenkopte. Even later liet de keeper de bal even los en was Boris er goed bij om 2-0 in te tikken. Maar zoals gezegd was Buitenveldert gevaarlijk en moest Diemen alles in de strijd gooien om de nul te houden. In de eerste helft gebeurde erg veel verder. Een bal bij ons en bij Buitenveldert op de lat en kansen over en weer.Na de rust beschikte Diemen over de langste adem en gaf het weinig kansen weg. Helaas kon Jamie niet meer meedoen maar de overige spelers (met Devin in de plaats van de afwezige Jessy) hielden prima stand. Tristan scoorde de bevrijdende 3-0 en snel daarna zet-te Ricky met een hele mooie voetbeweging Tim oog in oog met de keeper waarna Tim de eindstand op 4-0 be-paalde. Een goede opsteker jongens! Allemaal keihard hiervoor gewerkt en terecht drie punten. Volgende week allemaal fris aan de wedstrijd starten op de Toekomst! Succes!

Edwin van den Berg

sv Diemen E2 - Roda’23 E3 5-3 28 februariDe verwachtingen waren hoog gespannen. Lukt het de E2 om de lijn, die in deze voorjaarscompetitie is ingezet, voort te zetten??? We zijn benieuwd. . . Al snel na de af-trap namen on-ze jongens het initiatief. Diemen liet al snel zien dat ze terecht eerste staan in de competitie. Goed positie-spel, prachtig kaatswerk, heel sterk verdedi-gend werk van onze boys achterin en veel mooie kan-sen werden de supporters voorgeschoteld, echter zon-der doelpunt. Dan zal je altijd zien dat het doelpuntje aan de andere kant valt. Eén genieperige counter en de bal lag in het netje achter onze Wesley. In plaats dat de kop-pies gingen hangen, was het tegendoelpunt aanleiding om er nog een tandje bovenop te gooien. Helaas leidde dit niet tot een doelpunt in de eerste helft.Hoe anders begon de tweede helft. De achterstand werd al heel snel omgebogen in een voorsprong, 2-1 . Roda’23 zette aan en maakte een onwaarschijnlijk mooi doelpunt. Ze waren zo blij met dit doelpunt dat ze niet in de gaten hadden dat er binnen 20 seconden alweer door Diemen werd gescoord. Daarna was het verzet gebroken en kon Diemen uitlopen naar 5-2. In de slotminuten kreeg Ro-da’23 nog een ere-treffer, de eindstand van 5-3 was een juiste weerspiegeling van de krachtsverhoudingen. Klas-se jongens, we hebben weer van jullie genoten!!! Voor de statistieken, doelpuntenmakers: Koen, Aafa, Devin, Byan en Kenneth!!!

De Diemen E2 supporters

Page 9: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-02

nr. 14 / 2 maart 2009 9 svDiemen / DeTreffer

DWS E5 - sv Diemen E7 1-4 28 februariOm half een moesten we aantreden tegen de E5 van DWS. Met frisse moed begonnen we de wedstrijd. In de eerste minuten bleek al snel dat Diemen sterker was. Reeds na 5 minuten wist de net 10-jaar geworden Dean (exacte geboortetijd) trefzeker te scoren, 0-1. Diemen bleef aandringen, echter het doelpunt bleef uit. Af en toe kwam ook DWS aan aanvallen toe en moest de verdedi-ging met Tim, Niels en Sven ingrijpen. Ook Delano toon-de zijn keeperskwaliteiten en hield het doel schoon. Uit een corner van Tim kopte Niels fraai in, 0-2. Tot de rust bleef Diemen in de aanval, maar zelfs met druk vanuit de middenvelders Marc, Tim en Yannick bleven doelpunten uit. Na rust begonnen we sterk, de druk werd opgevoerd en kon Marc uit een terugkomende bal van een corner strak inschieten, 0-3. Na deze fase werd het voetbal wat minder en Marc werd voor een correcte tackle even uit het veld gestuurd. Hierna vergaten we goed over te spe-len en waren enkele spelers drukker bezig met de tegen-stander en de jonge scheids, dan de betere kwaliteit van Diemen te tonen. Ook het geluk leek een beetje weg, Jorik raakte tot twee keer toe de paal. Uiteindelijk wist hij via de paal en de keeper de pass van Dean te verzil-veren, 0-4. Verrassend wist DWS uit een vrije schop van ca 20 meter in één keer te scoren, 1-4. In de kleedkamer werd eerst een klein feestje voor Dean gevierd. Daarna werd nog wat gemopperd over de scheids. Ja, je zou maar 11 jaar zijn en een wedstrijd van de E-tjes moeten fl uiten, daar kon die jongen niets aan doen. Laten we in het vervolg niet praten, maar vooral doen waar we goed in zijn: samenspelen en goals maken. . . Jongens, en speciaal Dean, gefeliciteerd.

Vader Marc en Tim

sv Diemen F13 - CTO 70 F5 1-5 28 FebruariHet was eindelijk zover, F13 heeft zijn eerste doelpunt binnen. De jongens deden weer erg hun best om te sco-ren, het kwam er maar niet van terwijl ze toch wel wat kansen hebben gehad, maar de ballen die richting doel gingen waren toch nog wat te zacht, waardoor het voor de keeper van de tegenpartij een makkie was om de bal-

len tegen te houden, de tegenpartij had ondertussen 5 keer gescoord en er was nog ongeveer 4 minuten speel tijd te gaan en ja daar kwam die bal bij Joram die dan toch dat doelpunt maakte. Ze waren erg blij, F13 heeft ook een doelpunt gemaakt, daar hebben ze naar uitge-keken, maar het werd toch nog 1-5 voor CTO 70.Jair vond het wel een beetje vreemd dat er een meis-je in het andere team speelde en ze heeft ook nog een doelpunt gemaakt, dus meisjes kunnen ook voetballen was zijn antwoord. Maar goed F13 komt nu langzaam op gang en gaan er volgende week met zijn allen weer tegen aan.

Sandra Grishaver-Frank

sv Diemen F14 - sv Diemen F10 4-3 28 februariZaterdag 28 februari was het dan zover een tiental nieu-we sv Diemenaren mochten gezamenlijk voetballen te-gen Diemen F10. Ja het nieuwe Diemen F14 is samen-gesteld.De trainer, Joost, fl oot om 10 uur af en met een 7 tegen 7 opstelling werd de wedstrijd begonnen. Het spel en de bal gingen gelijk op en na 10 minuten nam Diemen F10 een voorsprong na een mooi doelpunt. De F14 liet het er niet bij zitten en samen vochten ze voor een doel-punt. Uiteindelijk lukte het Jari om een doelpunt te sco-ren. Sammie hield in de rest van de eerste helft zijn doel schoon. Na 20 minuten werd er afgefl oten en konden de jongens genieten van een lekker bekertje limonade. De tweede helft stond Davey op doel. Helaas kwam F10 be-ter in zijn spel scoorde tweemaal. Bij een stand van 3-1 vochten de F14-ers hard terug. Jari scoorde de tweede en het spel ging goed. Stijn en Sammie misten nog een mooie kans op gelijkspel. Gelukkig had Jari meer geluk en hij scoorde op een mooie manier zijn derde. De stand was 3-3 en het zag er lang naar uit dat dit de eindstand zou worden. Diemen F10 scoorde echter toch een vierde doelpunt en zij wonnen de wedstrijd dan ook met 4 te-gen 3. Ondanks de nederlaag werd er goed gevoetbald en kunnen de mannen terug kijken op een goede eerste wedstrijd samen.

Paul

Page 10: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-02

nr. 14 / 2 maart 2009 10 svDiemen / DeTreffer

Spelers gezocht voor de Zaterdagselectie

De zaterdagafdeling zal zich in het seizoen 2009-2010 verder gaan uitbreiden.

Het huidige eerste elftal bestaat uit een gezellige combinatie van spelers in de

leeftijd van 20-35 jaar en zal een selectie gaan vormen met het op te richten

tweede elftal.

We zijn nog op zoek naar spelers die het leuk vinden om in deze selectie te spe-

len. Je kan je bij wijze van kennismaking aanmelden voor een proeftraining. Dat

kan nu al! De zaterdag-1 traint op maandag- en woensdagavond om 20.30 uur. Bel

met Sandor Wallroth om je aan te melden 06-11474485 of kom gewoon een keer

langs.

Zaterdag/ZondagWedstrijdsecretaris zondagsenioren B. van Echtelt tel. 020-6991275

Contactpersoon zaterdag-1 S. Wallroth tel. 06-11474485

Contactpersoon zaterdag-2 P. Meeuwissen tel. 036-5310476

Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

UNO zat 1 – sv Diemen zat 1 3-4 21 februarisv Diemen heeft ook haar 2e wedstrijd na de winterstop gewonnen. In Hoofddorp werd UNO met 3-4 verslagen. Veel glans zat er niet aan de wedstrijd. UNO had veel balbezit, maar toch was het sv Diemen dat met de rust 0-2 voorstond. De 0-1 werd uit een corner van Jordy bin-nen getikt door Mike. De 0-2 kwam op naam van Donna die na een rush de bal van dichtbij in kon schieten.Ook de 2e helft begon goed, want invaller Bilal zorgde al snel voor de 0-3. Toch kon Diemen niet lang genieten van deze overwinning, want de scheidsrechter consta-teerde een overtreding in het eigen strafschopgebied. De penalty werd feilloos ingeschoten en UNO begon te geloven in een resultaat. Dat het nog billenknijpen werd had Diemen aan zichzelf te danken, want na het foute wegwerken van keeper Stephan kon de bal gemakkelijk over hem heen worden geschoten. Jaimy dacht een eind te maken aan alle onzekerheid door de 2-4 te maken, maar UNO wist toch nog 1 keer het net te vinden. Uitein-delijk bleef er te weinig tijd over voor UNO om nog terug te komen en ging Diemen met de gehele buit naar huis.

Robin van Tilburg

WV-HEDW 4 – sv Diemen 3 5-1 22 februariOngemeen dieptepunt in een belabberd seizoen. Uit bij Amstelland United was het nog slechter want tegen WV-HEDW hadden we toch minstens een half uurtje het idee dat er wat in zat. Dat we 1-0 achter kwamen was een ware gotspe. Een speler van WV lag geblesseerd in zijn eigen 16. Wij hadden de bal. Er werd geroepen: ”Bal buiten!” Wij probeerden het spel stil te leggen. En-kele spelers van WV hadden dat niet door, ‘veroverden’ de bal en voetbalden doodleuk naar onze goal om te scoren. Nog nooit meegemaakt! JanMaarten bracht ons terug in de wedstrijd met inmiddels al zijn zoveelste we-reldgoal, wéér van 30 meter, deze keer een lob (1-1). Voor rust werd het nog 2-1 voor Wilhelmina.

Breekpunt in de 2e helft, die we goed begonnen maar we missen toch écht een goaltjesdief want kans op kans werd door onszelf om zeep geholpen, was de 3-1. Dhr. Molenbuik werd simpel uitgespeeld en Dhr. Van Schaik werd verrast door ‘n hard schot vanaf 20 meter. Daarna zakten we als de spreekwoordelijke plumpudding in el-kaar en counterde Hortus ons simpel naar 5-1. Het had meer kunnen zijn. Overigens werd Dhr. Scheffers er nog uit gestuurd wegens het herhaaldelijk netjes aanspreken van de scheids. U-zeggen mag ook al niet meer!

Evert

De Dijk 3 – sv Diemen 3 4-1 1 maartHet zijn moeilijke tijden voor de mannen van het Derde. Een halve spelersbus vol geblesseerden. Gebrek aan kwaliteit in het veld. Tegenvallende resultaten. Spelers die afhaken als het minder gaat. Met die weten-schap togen we naar De Dijk al-waar we tegen de nog ongeslagen koplopers moes-ten aantreden. Bij gebrek aan eigen spelers waren we wezen shoppen bij de Zat. 1, die zelf niet hoefden te spelen. Robin en Stephan wa-ren de uitverko-renen. Wat een helden! Zij stonden er versteld van dat wij van te voren er al van uit gingen dat we zouden ver-liezen. Nou is De Dijk dus ook wel een érg goeie ploeg, hoor, waar de Zat. 1 ook zijn problemen mee zou heb-

De Zondag-3

verliest

Page 11: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-02

nr. 14 / 2 maart 2009 11 svDiemen / DeTreffer

ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris R.V. Metten tel. 06-45069114

Programma zaalvoetbal 4 maart t/m 15 aprilDatum Tijd W.nr. Wedstrijd Hal Scheidsrechter

4 maart 20.00 25682 Ter Beek 4 - svDiemen Bijlmer S.centr. G. van Hielten

11 maart 20.05 26490 svDiemen - Victoria Oostenburg G. van Hielten

18 maart 20.05 28073 svDiemen - Husky Oostenburg R. Bakker

3 april 21.00 28748 Hertha - svDiemen De Phoenix J. deVink

26 maart 21.55 26772 svDiemen 2 - Muiden 2 Oostenburg F. Wijngaard

14 april 20.10 29654 AZV - svDiemen 2 Zuid G. Cordes

6 maart 20.00 174895 KSJB 2 - svDiemen 3 Bijlmer S.centr. W. Golta

11 maart 21.00 174896 svDiemen 3 - Golden Stars 4 Oostenburg G. van Hielten

1 april 21.00 174899 svDiemen 3 - Pancratius 1 Diemen Diemen

7 april 21.00 174900 ZekveldSport 1 - svDiemen 3 De Bloemhof B. Radouane

11 maart 21.55 32005 TOB 7 - svDiemen 4 Oostenburg Diemen

18 maart 21.00 32006 DCG 7 - svDiemen 4 Ookmeer Diemen

1 april 21.55 144180 svDiemen 4 - De Dijk 5 Diemen Diemen

15 april 20.15 32008 Os Lusitanos 8 - svDiemen 4 Aristos W. Falize

Zaaldienst

11 maart Oostenburg 2 man om 20.00 uur aanwezig van het 1e team

ben. Ze spelen eigenlijk 2 klassen te laag door slecht clubbeleid (waren als 2e kampioen in de Res. 3e klasse maar werden het 3e om jonge gasten de kans te geven, inmiddels is De Dijk 2 uit de competitie gehaald). Eén van de mogelijkheden om tot ‘n stunt te komen is om zo lang mogelijk de nul te houden en hopen dat die gasten gefrustreerd en moe worden. Dit hielden we ‘n half uur vol toen wederom Dhr. Meulenpees zich liet verschalken en Dhr. Tiemessen nét te laat was om de bal voor de in-stormende spits weg te plukken. Balen.

De 2e helft probeerden we de schade te beperken en eventueel zelf te scoren. Dat dat laatste lukte was toch wel erg leuk. Zeker voor de maker. Nu kan de keeper van de Zat. 1 trots melden dat ie bovenin de topscorers-lijst van de Zon. 3 meedoet! Bedankt Stephan! Lekkerrr hoor

Evert

Page 12: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-02

nr. 14 / 2 maart 2009 svDiemen / DeTreffer

Programma 7 & 8 maartZaterdag 7 maart zaterdagsenioren wed.nr. kl.nr. scheidrechter 14.00 uur ZRC/Herenmarkt - svDiemen 101368 5B E. Landman 14.30 uur AMVJ 6 - svDiemen 2 101327 5/508 12.00 uur TOB vet. - svDiemen vet. 148230 1/C

Zaterdag 7 maart D-pupillen 10.45 uur svDiemen D1 - Abcoude D1 73426 Hfd. B R. Aarts10.00 11.15 uur Arsenal D1 - svDiemen D2 179961 2/39 12.30 uur svDiemen D3 - Blauw Wit A D4 179674 2/38 13.30 uur svDiemen D4 - HBOK D2 179751 4/2508.00 09.00 uur Ouderkerk D4 - svDiemen D5 179467 3/58 09.00 uur svDiemen D6 - Arsenal D3 179536 3/47 12.00 uur svDiemen D7 - Ouderkerk D5 179535 3/4811.15 12.30 uur Abcoude D5 - svDiemen D8 179769 4/27

Zaterdag 7 maart E-pupillen08.15 09.30 uur Ajax E1 - svDiemen E1 101186 Hfd. E08.00 09.00 uur Ouderkerk E3 - svDiemen E2 200536 1/2608.00 09.00 uur OSV E3 - svDiemen E3 200322 2/32 svDiemen E4 vrij 2/33 10.15 uur svDiemen E5 - Kismet’82 E1 200641 4/3109.45 11.00 uur NVC E11 - svDiemen E6 200725 4/35 10.15 uur svDiemen E7 - SDZ E5 200640 3/4809.45 11.00 uur RKDES E6 - svDiemen E8 199712 6/17 11.30 uur svDiemen E9 - Arsenal E7 200128 6/17 09.00 uur svDiemen E10 - Buitenveldert ME2 200492 6/30 09.00 uur svDiemen E11 - ZSGO/WMS E3 200491 6/18

Zaterdag 7 maart F-pupillen09.00 10.15 uur Almere F2 - svDiemen F1 188441 1/2109.15 10.30 uur AFC F3 - svDiemen F2 188726 2/26 10.00 uur svDiemen F3 - Amstelveen F1 207833 2/27 09.00 uur svDiemen F4 - De Meer F1 189409 2/22 09.00 uur svDiemen F5 - Amstelland U F3 188654 3/3910.45 12.00 uur Buitenveldert F3 - svDiemen F6 188706 3/3713.00 14.15 uur Buitenveldert F6 - svDiemen F7 188699 4/39 11.00 uur svDiemen F8 - AMVJ F4 188653 6/24 11.00 uur svDiemen F9 - Geinburgia F3 188655 6/25 11.30 uur svDiemen F11 - svDiemen F10 188841 6/2908.00 09.00 uur Nieuw Sloten F6 - svDiemen F12 189296 6/2608.45 10.00 uur Ouderkerk F10 - svDiemen F13 207065 7/28

Zaterdag 7 maart meisjes 14.00 uur svDiemen MB1 - Buitenveldert MB1 156822 1C 12.45 uur svDiemen MC1 - Houten MC2 156521 2H08.45 10.00 uur Zuidvogels MD1 - svDiemen MD1 207230 1/1309.00 10.15 uur RKAV ME1 - svDiemen ME1 199775 5/32

Zondag 8 maart zondagsenioren 14.00 uur RKAVIC - svDiemen 59167 4F A. Kolsteeg 11.30 uur RKAVIC 2 - svDiemen 2 59145 2/203 S.Lindberg 14.00 uur svDiemen 3 - ZRC/Herenmarkt 2 39388 4/412 T. Ruiter

Zondag 8 maart junioren 12.00 uur svDiemen A1 - JOS/W’meer A1 59056 Hfd. D J. Gruijthuijsen 14.00 uur svDiemen A2 - IVV A1 39373 2O 14.00 uur svDiemen A3 - KDO A2 172791 3P svDiemen A4 vrij 3N 10.00 uur svDiemen B1 - DCG B2 39370 Hfd. C N. Adluni 12.00 uur svDiemen B2 - Buitenveldert B1 39369 1i W. v.d. Geest10.15 11.30 uur NFC/Brommer B1 - svDiemen B3 59367 2W 10.45 uur svDiemen B4 - Almere B5 146427 3/3108.45 10.00 uur Abcoude B4 - svDiemen B5 59203 3/3210.00 11.30 uur AS’80 C1 - svDiemen C1 39250 Hfd. D H. ten Bookum13.00 14.00 uur Amstelland U C1 - svDiemen C2 39249 1L 12.30 uur svDiemen C3 - Ouderkerk C3 59188 3/51 09.15 uur svDiemen C4 - WV-HEDW C2 59513 3/51 10.00 uur svDiemen C5 - Buitenboys C5 59676 3/5208.30 09.30uur Roda’23 C8 - svDiemen C6 39243 3/54

Page 13: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-02

nr. 14 / 2 maart 2009 svDiemen / DeTreffer

Programma 14 & 15 maartZaterdag 14 maart zaterdagsenioren wed.nr. kl.nr. scheidrechter 14.30 uur RAP - svDiemen 97668 5B 14.30 uur RKAVIC 7 - svDiemen 2 97617 5/508 14.30 uur AGB vet. 2 - svDiemen vet. 72444 1C

Zaterdag 14 maart D-pupillen 10.45 uur svDiemen D1 - Zandvoort D1 72514 Hfd. B R. Aarts 09.00 uur svDiemen D2 - DCG D2 180200 2/39 svDiemen D3 vrij 2/38 12.30 uur svDiemen D4 - Legmeervogels D6 180412 4/2510.15 11.15 uur TOG D1 - svDiemen D5 180299 3/5808.00 09.00 uur Swift D4 - svDiemen D6 180650 3/4709.45 11.00 uur OSV D4 - svDiemen D7 180646 3/4812.00 13.00 uur Weesp D4 - svDiemen D8 180130 4/27

Zaterdag 14 maart E-pupillen svDiemen E1 vrij Hfd.E 11.30 uur svDiemen E2 - Abcoude E3 201010 1/2608.00 09.00 uur Amstelveen E2 - svDiemen E3 200996 2/32 12.45 uur svDiemen E4 - Aalsmeer E2 201009 2/33 12.45 uur svDiemen E5 - WV-HEDW E6 201745 4/31 10.15 uur svDiemen E6 - Roda’23 E10 201008 4/35 10.15 uur svDiemen E7 - AFC E7 201744 3/48 09.00 uur svDiemen E9 - svDiemen E8 201235 6/17 09.00 uur svDiemen E10 - DRC E2 201594 6/30 09.00 uur svDiemen E11 - Buitenveldert E7 201593 6/18

Zaterdag 14 maart F-pupillen10.30 11.30 uur Weesp F1 - svDiemen F1 190034 1/2108.00 09.00 uur Blauw Wit A F2 - svDiemen F2 190032 2/26 10.15 uur svDiemen F3 - De Dijk F2 190547 2/27 09.00 uur svDiemen F4 - DWS F2 190546 2/2209.00 10.00 uur Zeeburgia F7 - svDiemen F5 190392 3/3908.15 09.30 uur DWV F3 - svDiemen F6 190180 3/3709.45 11.00 uur OSV F3 - svDiemen F7 190207 4/3910.15 11.30 uur Martinus F10 - svDiemen F8 190590 6/2408.00 09.00 uur SCW MF1 - svDiemen F9 190342 6/25 10.00 uur De Meer F4 - svDiemen F10 189826 6/29 11.30 uur svDiemen F11 - Overamstel F1 189977 6/29 11.30 uur svDiemen F12 - TOS/Actief F5 189607 6/26 11.30 uur svDiemen F13 - IVV F7 207066 7/28

Zaterdag 14 maart meisjes 14.00 uur svDiemen MB1 - Waterwijk MB2 108608 1C 13.45 uur svDiemen MC1 - Waterwijk MC1 83787 2H 12.30 uur svDiemen MD1 - BFC MD3 183639 1/1309.45 11.00 uur Buitenboys E13 - svDiemen ME1 201377 5/32

Zondag 15 maart zondagsenioren 14.00 uur Laren’99 - svDiemen 57530 4F A. Vos svDiemen 2 vrij 2/203 14.00 uur svDiemen 3 - WV-HEDW 4 38590 4/412 P. Folla

Zondag 15 maart junioren svDiemen A1 vrij Hfd. D 14.00 uur svDiemen A2 - Muiden A1 38575 2O10.15 11.30 uur Kon. HFC A5 - svDiemen A3 172788 3P09.30 10.30 uur Arsenal A1 - svDiemen A4 172356 3N12.30 14.00 uur VSV B1 - svDiemen B1 42645 Hfd. C W. Kokkelkoren12.45 14.00 uur Ouderkerk B1 - svDiemen B2 42646 1i P. Siemens09.45 11.00 uur Waterwijk B4 - svDiemen B3 57562 2W 12.00 uur svDiemen B4 - Legmeervogels B6 57720 3/31 10.00 uur svDiemen B5 - AFC B7 57555 3/32 12.00 uur svDiemen C1 - Purmersteijn C1 42476 Hfd. D F. Los 10.00 uur svDiemen C2 - Ouderkerk C1 42475 1L 12.00 uur svDiemen C3 - Blauw Wit A C6 57222 3/5108.15 09.30 uur Roda’23 C7 - svDiemen C4 57708 3/51 10.00 uur svDiemen C5 - Ouderkerk C4 57710 3/5208.15 09.30 uur Roda’23 C9 - svDiemen C6 38560 3/54

Page 14: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-02

nr. 14 / 2 maart 2009 14 svDiemen / DeTreffer

De Treffer gaat digitaal kunt u lezen op pagina 2 van dit nummer. Ook de sv Diemen gaat over op de uitgave

van het clubblad via internet. Vanaf het nieuwe seizoen kunt u uw lijfblad lezen op internet. Hoe we de leden en

donateurs zullen berichten die geen internet bezitten is nog niet duidelijk, maar zal in de komende maand haar

beslag krijgen.

Kasper en Sander Stam hebben wat betreft de bezorging van “De Treffer” in de wijk Hector Petersenstraat e.o.

de welbekende pijp aan Maarten gegeven. Heren hartelijk dank voor de vele jaren dat jullie dit gedaan hebben.

Een nieuwe loper was snel gevonden, Jesper Bocxe, geen onbekende naam in de club, is bereid bij de wijk die

hij al loopt deze wijk er bij te nemen. Jesper dat stellen we bijzonder op prijs!

Voor de selectie onder 12 jaar regio Amsterdam Noord/Oost zijn Guus Til en

Jeremy Helmer geselecteerd. De eerste oefenwedstrijd wordt op maandag 2

maart gespeeld bij De Kennemers in Beverwijk, aanvang 19.00 uur. Jongens van

harte gefeliciteerd.

Salim Mansouri en Nick van den Hengel zijn voor diezelfde selectie op de stand-

by lijst geplaatst, zij vielen net buiten de eerste zestien.

In de rust van de wedstrijd sv Diemen C1 - Omniworld C3 trok de aangewezen scheidsrechter M. Thumin spon-

taan zijn kicksen uit in de bestuurskamer toen een schoen, maat 45, werd gezocht voor een speler van onze C1.

De zool van de schoen van de C1 speler was los gegaan. De scheidsrechter ging verder op zijn zaalschoenen en

fl oot een uitstekende wedstrijd. Zo zie je maar weer; de scheidsrechter kan ook je beste kameraad zijn.

Op maandag 2 maart heeft Andries Visser de bevallige leeftijd van 80 jaar bereikt. Andries geen onbekende in

Diemen is nog steeds donateur van onze vereniging en volgt de verrichtingen van de club op de voet. Andries

van harte en. . . blijf gezond.

Vorige week maandag was Jan van der Wijngaart weer bij de club, op visite wel te verstaan, het gaat goed met

Jan, gelukkig Jan daar zijn we blij mee. Over een dag of tien krijgt Jan zijn laatste kuur in het AMC, waarna hij

acht weken rust krijgt, daarna volgt een uitgebreid onderzoek.

Via het voetbalweekblad ELF ontvingen we een nieuwe bal, geschonken door BP Bergwijk, Diemen-zuid. Heel

hartelijk dank. Fijn dat zoveel zaken aan de sv Diemen denken.

Jaap Manshanden heeft maandag 2 maart een kijkoperatie aan zijn knie ondergaan, u begrijpt dat verdere

informatie niet mogelijk is. (maandag 2 maart wordt het clubblad gemaakt). In het volgende nummer zullen wij

u op de hoogte brengen.

Secretaris Peter van Rooij is drukdoende met het verzamelen van de e-mailadressen die nog ontbreken in de

ledenadministratie. Dit is van groot belang, zeker vanaf het komend seizoen, wanneer het clubblad digitaal

gaat. Door middel van de e-mail kunnen wij u tussendoor kond doen van belangrijke feiten. Heel graag uw e-

mailadres en uw mobiele telefoonnummer even doorgeven aan Peter van Rooij. [email protected]

Vorige week zondag is de A1 naar de wedstrijd Ajax - Volendam geweest, geen beste wedstrijd, maar 2-1 winst

voor Ajax. De A1 heeft de kaartjes via het bestuur gekregen en bedankt het bestuur hartelijk voor deze bijzon-

dere geste. Om misverstanden te voorkomen, sv Diemen kreeg deze kaartjes van Ajax i.v.m. het samenwerkings-

verband dat wij hebben met Ajax.

Onze hoofdsponsor Bert Steen is in het OLVG opgenomen met hartklachten, Bert moet gecatheteriseerd wor-

den, maar er wordt nog gewacht op de foto’s van een bypass operatie een aantal jaren terug in Spanje. Bert ligt

op zaal A4, kamer 3. Bert we wensen je een snelle beterschap en hopen je spoedig weer op onze velden te zien.

Om je op te volijken hebben en Volendam en sv Diemen vandaag punten gepakt.

Mini-treffers

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur

beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1

in de ether, dit alles op:

RADIODIEMEN