De Treffer 2008-2009 - 2008-11-24

16
Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: [email protected] Voorzitter jeugdcommissie vacant Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 sv Diemen ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: [email protected] Clubblad verzending Mevr. M. Stoete tel. 020-6991599 Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen DE TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen 020-699 20 48 / E-mail: [email protected] Herman Berkhout Jaargang 75 nr. 8 24 november 2008 Herman was zeven jaar bestuurslid waarvan het merendeel als voorzitter van de jeugdafdeling. In eerste instantie was hij voorbestemd als penningmeester maar toen Hans Bocxe aangaf dat het leiden van de zaterdagjeugd, die allengs groeide en groeide, hem teveel werd en deze functie hem ook niet op het lijf was geschreven werd besloten dat Herman hier de geschikte figuur voor was. Door de sterke groei van de gemeente Diemen en de daarmee samengaande groei van de bevolking groeide ook het ledenbestand van sv Diemen, met name de jeugdafdeling. Die groei deed zich vooral voor bij de jongste jeugd die op za- terdag voetbalde. Dit vergde veel organisatorisch vermogen want veel vrijwilligers dienden aangetrokken te worden om teams te leiden en te trainen en alles wat er zoal komt kijken om de zaak draaiende te houden. Er werd een jeugdplan opgesteld en er werd naar gestreefd dat elke categorie binnen de jeugdafdeling haar eigen gediplo- meerde trainer kreeg. Op een zeker moment werd besloten niet meer door te gaan met twee apart geleide jeugdafdelingen te weten de zaterdag en de zondag maar de jeugdaf- deling als één grote afdeling te laten fungeren. Herman kreeg de leiding over de gehele jeugd waarvan de groei bleef aanhouden, inmiddels was de doorstroom naar de zondagjeugd tot stand gekomen. Het jeugdbeleid begon zijn vruchten af te werpen en regelmatig leverde dit kampioenen en promoties op. Inmiddels spelen onze 1e jeugdelftallen uit elke categorie in de hoofdklasse en bijna alle teams draaien daarin goed mee. Er wordt nu aangewerkt om te proberen de 2e teams aansluiting te laten krijgen naar dat niveau zodat er geen gaten ontstaan naar het hoogste niveau. Tevens kunnen de lagere niveaus niet vergeten worden want deze recreatieve voetbal- lers hebben ook plezier in het voetbalspel en het beoefenen van sport is een maatschappelijk groot goed en dient tevens de volksgezondheid. De sv Diemen jeugd kreeg allengs meer bekendheid wat zich o.m. uitte in het frequente bezoek van scouts van Betaald Voetbal Organisaties. Wij hebben nu meer dan 600 actieve jeugdleden. Een dergelijk organisatie op- bouwen gaat je niet in de koude kleren zitten, eigenlijk is er roofbouw op Her- man gepleegd. Herman heeft lang geaarzeld of hij wel of niet door zou gaan met dit werk maar op de dag waarop ’s avonds de Algemene Ledenvergadering zou plaatsvinden hakte hij de knoop door en nam de beslissing om ermee te stoppen. Die beslissing moeten wij helaas respecteren, het is niet anders. Wij zijn Herman veel dank verschuldigd voor het vele en goede werk dat hij voor de vereniging heeft gedaan. Herman het ga je goed. Fred Lunstroo van de voorzitter

description

 

Transcript of De Treffer 2008-2009 - 2008-11-24

Page 1: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-24

Voorzitter

M.F. Lunstroo

tel. 020-6992020

e-mail: [email protected]

Secretaris

P.P. van Rooij

tel. 020- 6951294

e-mail: [email protected]

Penningmeester

R. Stallinga

tel. 020-6004332

e-mail: [email protected]

Voorzitter jeugdcommissie

vacant

Kontributie-donatie

RABOBANK 39.35.09.214

sv Diemen ledenadministratie

Postbus 189

1110 AD Diemen

Kantinebeheerder

A.J. Stellingwerff

tel. 020-6992134

Redaktie clubblad

M.E. Post

tel. 020-6909679

e-mail: [email protected]

Clubblad verzending

Mevr. M. Stoete

tel. 020-6991599

Alle correspondentie

betreffende

de ledenadministratie

sturen naar:

sv Diemen

Ledenadministratie

Postbus 189,

1110 AD Diemen

DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931

Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen ( 020-699 20 48 / E-mail: [email protected]

Herman Berkhout

Jaargang 75 nr. 8 24 november 2008

Herman was zeven jaar bestuurslid waarvan het merendeel als voorzitter van

de jeugdafdeling. In eerste instantie was hij voorbestemd als penningmeester

maar toen Hans Bocxe aangaf dat het leiden van de zaterdagjeugd, die allengs

groeide en groeide, hem teveel werd en deze functie hem ook niet op het lijf

was geschreven werd besloten dat Herman hier de geschikte fi guur voor was.

Door de sterke groei van de gemeente Diemen en de daarmee samengaande

groei van de bevolking groeide ook het ledenbestand van sv Diemen, met name

de jeugdafdeling. Die groei deed zich vooral voor bij de jongste jeugd die op za-

terdag voetbalde. Dit vergde veel organisatorisch vermogen

want veel vrijwilligers dienden aangetrokken te worden om

teams te leiden en te trainen en alles wat er zoal komt kijken

om de zaak draaiende te houden. Er werd een jeugdplan opgesteld en er werd

naar gestreefd dat elke categorie binnen de jeugdafdeling haar eigen gediplo-

meerde trainer kreeg.

Op een zeker moment werd besloten niet meer door te gaan met twee apart

geleide jeugdafdelingen te weten de zaterdag en de zondag maar de jeugdaf-

deling als één grote afdeling te laten fungeren. Herman kreeg de leiding over de

gehele jeugd waarvan de groei bleef aanhouden, inmiddels was de doorstroom

naar de zondagjeugd tot stand gekomen. Het jeugdbeleid begon zijn vruchten

af te werpen en regelmatig leverde dit kampioenen en promoties op. Inmiddels

spelen onze 1e jeugdelftallen uit elke categorie in de hoofdklasse en bijna alle

teams draaien daarin goed mee.

Er wordt nu aangewerkt om te proberen de 2e teams aansluiting te laten krijgen

naar dat niveau zodat er geen gaten ontstaan naar het hoogste niveau. Tevens

kunnen de lagere niveaus niet vergeten worden want deze recreatieve voetbal-

lers hebben ook plezier in het voetbalspel en het beoefenen van sport is een

maatschappelijk groot goed en dient tevens de volksgezondheid.

De sv Diemen jeugd kreeg allengs meer bekendheid wat zich o.m. uitte in het

frequente bezoek van scouts van Betaald Voetbal Organisaties.

Wij hebben nu meer dan 600 actieve jeugdleden. Een dergelijk organisatie op-

bouwen gaat je niet in de koude kleren zitten, eigenlijk is er roofbouw op Her-

man gepleegd. Herman heeft lang geaarzeld of hij wel of niet door zou gaan

met dit werk maar op de dag waarop ’s avonds de Algemene Ledenvergadering

zou plaatsvinden hakte hij de knoop door en nam de beslissing om ermee te

stoppen. Die beslissing moeten wij helaas respecteren, het is niet anders. Wij

zijn Herman veel dank verschuldigd voor het vele en goede werk dat hij voor de

vereniging heeft gedaan. Herman het ga je goed.

Fred Lunstroo

van de

voorzitter

Page 2: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-24

nr. 8 / 24 november 2008 2 svDiemen / DeTreffer

Met pensioen

Nou ja, met pensioen? Ik ben gestopt: via de Algemene Ledenvergadering heb ik melding gemaakt dat ik

mij niet meer herverkiesbaar stelde. En ik vond dat ik er maar gelijk een punt achter moest zetten. Na acht

jaar is het op.

Tien jaar geleden begonnen als leider van de F10 omdat Bram Uljee, ja hij was er toen ook al, leiders

nodig had voor dat nieuwe F team. Paar jaar later wedstrijdsecretariaat van de Deetjes. Daarna de stap

gezet naar het weer in beweging krijgen van de jeugd. Er was toen bijna niets geregeld. Ik werd voorzit-

ter jeugdcommissie pupillen, later van de gehele jeugd. Tijd meegemaakt dat er even geen A team was.

Heel weinig junioren, bij de recreatie van de A1 hadden we 6 junioren teams: A1, B1 en B2 en de C1, C2 en

C3. Nu hebben we 4 A’s, 5 B’s en 6 C’s. Met zowel de A1 en B1 eerste in de Hoofdklasse, dus “on the brink”

naar 3e divisie. Dat zou helemaal fantastisch zijn. De tijd meegemaakt dat onze D1 2e klasse speelde. Nu

in de top van de Hoofdklasse met een mooie overwinning op Ajax. Hofl everancier aan het regioteam bij

de KNVB.

Paastoernooi, nu weer bekend als het Sjef van der Heidentoernooi weer opgezet. Zaalvoetbal in de win-

ter.

Stappen gezet naar meisjesvoetbal. In een paar jaar naar vier teams. Begonnen met een meisje: Michelle

Moen, als ik het goed heb. . .

Mini-pupillen opgezet. Eerste seizoen was het mooiste met een eigen competitie van de Champions

League zo’n 60 spelers, verdeeld over 12 teams, met eigen shirts van AC Milan, Chelsea, etc. De Diemense

Baby-Boom is een beetje over. Jammer, heel jammer. Een gemis eerlijk gezegd. Dus vaders en moeders,

kunnen jullie hier nog iets aan doen?.

Jeugdbeleidsplan, trainersjassen, cadeautje, aardigheidje met de kerst aan de vrijwilligers, diploma’s voor

de E en F kampioenen, en een “dankje en een drankje” aan het eind van het seizoen. . .

Allemaal bereikt, samen met en dank zij de leden van de toenmalige jeugdcommissie, met de trainerstaf,

vrijwilligers, betrokkenen en bestuur.

Nu dan toch stoppen. Het was natuurlijk geen gemakkelijke beslissing. sv Diemen wordt nog ieder jaar

beter, de passie daarvoor is er eigenlijk ook nog steeds wel. Maar zoals ik zei, de energie zit er op. En daar-

bij: met een stukje zelfrefl ectie is ook duidelijk dat een aantal zaken niet meer lopen zoals je eigenlijk zou

willen. Zoals je het zelf een paar jaar geleden, met frisse geest etc. wel er bovenop had gezeten en tot een

mooi resultaat zou hebben gebracht. Dat lukt helaas niet altijd meer. Het is soms trekken en duwen, het

klikt niet met een aantal mensen en krijg je niet altijd je zin. Dus dan zit de houdbaarheid erop, denk je

dan, en is het beter om nieuwe mensen het over te laten nemen, met kennis van voetbal, frisse geest.

En dat kan. Er is een nieuwe jeugdcommissie. Mannen van de club. Kennis van voetbal, managementer-

varing, betrokkenheid: “sv Diemen is hun cluppie”. Ik verwacht daar veel van. Dus het gaat straks gewoon

nog veel beter. . .

Dan rest mij die jeugdcommissie daarbij veel succes te wensen en vooral alle vrijwilligers bij de club met

wie ik fi jn heb kunnen samenwerken van harte bedanken voor die mooie tijd. Ik denk dat we in die jaren

veel mooie dingen gedaan hebben.

Maar dan ook gewoon tot ziens op de velden bij de mooie wedstrijden van onze kanjers. . .

Herman Berkhout

Page 3: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-24

nr. 8 / 24 november 2008 3 svDiemen / DeTreffer

Nieuwe ledenM.A. de Bray 22-03-1998 E-pup. Agaatvlinder 25, 1113 KL Diemen tel. 020-6903706W. Santana Martinez 07-07-1994 C-jun. Krootstraat 14, 1104 KR Amsterdam tel. 06-19773872A. Moro 06-07-2001 F-pup. M.L. Kinglaan 590, 1111 LX Diemen tel. 020-6004900A. Elden 09-09-2002 F-pup. Rode Kruislaan 161, 1111 NH Diemen tel. 020-6005432A.E. Aalders 08-09-1996 D-pup. Neptunus 306, 1115 VD Duivendrecht tel. 020-4000666

Bedankt als lidD. Guerreiro A-jun.A. Khayry A-jun.W. van Dijk A-jun.T. Witteveen ZVB.A. Moerbeek ZVB.

Offi ciële mededelingen

Aan de leden, ouders /verzorgers van jeugdleden, trainers, vrijwilligers en sponsors

Zoals inmiddels wel bekend zal zijn is in de algemene ledenvergadering op 10 november aangegeven dat de jeugd-voorzitter Herman Berkhout niet beschikbaar is voor een volgende bestuursperiode van 3 jaar. Tevens heeft hij aangegeven dat hij zo spoedig mogelijk zijn taken wil beëindigen.Het dagelijks bestuur heeft met spijt kennis genomen van dit besluit. Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen het dagelijks bestuur en een delegatie vanuit de jeugdcommissie.In dit gesprek zijn afspraken gemaakt welke werkzaamheden met prioriteit moeten worden opgepakt. In elk geval gaat de jeugdcommissie elke 2e dinsdag van de maand vergaderen en zal één van hen de bestuursvergaderingen gaan bezoeken.Het Dagelijks Bestuur heeft de jeugdcommissie gemandateerd om, in nauw overleg met het bestuur, al dat gene te doen wat zij noodzakelijk achten voor een goed blijven functioneren van de jeugdafdeling van sv Diemen. Zij krijgt de leiding van de jeugdafdeling en heeft de volledige steun van het bestuur.Een ieder dient dan ook, vanaf heden, met hen samen te werken en aan uitnodigingen voor een gesprek met hen gevolg te geven. U kunt uiteraard ook met hen zelf een gesprek aanvragen.

De jeugdcommissie bestaat op dit moment uit de volgende leden:Michael Helmer, Pieter Buis, Pieter de Jong, Ton van den Hengel, Gerrie Klim, Bas Marsman/Menno Gol-steijn.

Een onderlinge taakverdeling is nog niet gemaakt, maar dit zal zo spoedig mogelijk gebeuren.De jeugdcommissie zal samen met het bestuur op zoek gaan naar een persoon (man/vrouw) die de functie van jeugdvoorzitter wil gaan vervullen. Met het goede team dat nu beschikbaar is moet het lukken om een nieuwe voor-zitter te vinden.

Natuurlijk zijn er daarnaast nog steeds de bekende wedstrijd coördinatoren:Bram Uljee F-pupillen André Jessurun E-pupillenMenno Golsteijn meisjesvoetbalElly Oudshoorn verzorgt de doorgifte van de wedstrijdwijzigingen naar de leiders.

Om de begeleiding van onze jeugd zo sterk mogelijk te maken zijn we op zoek naar personen (mannen/vrouwen) die de functie van wedstrijd coördinator willen vervullen, toernooien willen helpen organiseren en activiteiten willen gaan organiseren. Vele handen maken namelijk licht werk.U kunt zich voor het invullen van de functies melden bij de leden van het bestuur en/of de jeugdcommissie. Er wordt aan gewerkt dat de jeugdcommissie zo snel mogelijk een eigen mailadres krijgt

Bestuur

Sinterklaasfeest voor de F-pupillenOp woensdag 3 december is weer ons jaarlijks Sinterklaas toernooi voor de F-

jes!

Alle F-jes spelen dan een toernooi tegen elkaar van 14.00 tot 15.00.

Andere teams die op die tijd trainen, trainen dan niet.

Vraag dus even aan je trainer wanneer je dan wel traint. Anders ben je die mid-

dag vrij!

Page 4: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-24

nr. 8 / 24 november 2008 4 svDiemen / DeTreffer

Advertentiepagina

Page 5: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-24

nr. 8 / 24 november 2008 5 svDiemen / DeTreffer

Beste leden en ouders van leden

Om een grote club als sv Diemen draaiende te houden moeten er veel zaken geregeld worden. Dat variëert van con-tacten met de gemeente en KNVB tot bardiensten en het schoonmaken van de kantine en kleedkamers.sv Diemen is de laatste jaren fors gegroeid. Helaas is het aantal vrijwilligers niet meegegroeid. Daar komt bij dat veel van de huidige vrijwilligers al heel veel doen en eigenlijk wat ontzien zouden moeten worden.In het clubblad De Treffer en op de website wordt regelmatig om vrijwilligers gevraagd. De respons daarop valt niet mee kunnen we wel stellen. Daarom is op de jaarvergadering besloten dat er gekeken gaat worden naar alternatie-ven om te zorgen dat wat gedaan moet worden ook gedaan wordt. De mogelijkheden lopen uiteen van het invoeren van verplicht diensten draaien bij de club tot het uitbesteden van taken aan bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf.

Om de diverse mogelijkheden te onderzoeken is een werkgroep in het leven geroepen. De werkgroep bestaat uit:Erna Ruigrok van der Werve, Alma Schroeijers, Elly Oudshoorn, Hanneke van Wel en Johan Knol.

Doel is om zo snel mogelijk de bevindingen te rapporteren en met aanbevelingen te komen. In de tussentijd zullen wij u langs deze weg regelmatig informeren.Mocht u ook goede ideeën hebben hoe bepaalde taken binnen de club effi ciënter uitgevoerd kunnen worden dan kunt u dat melden bij ondergetekende ([email protected]).

Vriendelijke groet,namens de werkgroep,

Johan Knol

Website ontwikkelingen

Hoewel we nog lang niet ons doel bereikt hebben kunnen we toch een aantal ontwikkelingen melden over de website www.svdiemen.nl

Nieuw in de website zijn de volgende onderwerpen:• Invulinstructie wedstrijdformulieren, met PDF• Aanvraag snipperdag voor teams in de B-categorie• Gele en rode kaarten• Wedstrijdprogramma KNVB (deze week en volgende week), zeer actueel• Link naar teamwebsites• Het weer in Diemen• Langdurige lidmaatschappen DVAV/sv Diemen• Publicatie van al onze jubileumuitgaven

Daarnaast:• Diverse aanpassingen in het trainingsschema

Ons doel is de nu nog statische site om te vormen tot een meer actuele nieuwsbron voor alle leden en belangstel-lenden.

Peter van Rooij

Jeugdtreffer Wedstrijdsecretarissen

A-junioren vacant D-pupillen vacant

B-junioren vacant E-pupillen A. Jessurun tel. 020-6951417

C-junioren vacant F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865

Meisjesvoetbal M. Golsteijn tel. 020-7764909 Wedstrijdwijzigingen E. Oudshoorn tel. 020-6904445

sv Diemen E1 – CTO‘70 E1 3-0 12 novemberOm weer “in the winning mood” te komen moeten er veel wedstrijdjes gespeeld worden. Gelukkig zijn we in de omstandigheid dat veel andere teams ook bereid zijn de krachten te meten. Op woensdagavond dus een oefen-pot tegen CTO. Herfst- en regenachtig maar echte bik-kels laten zich niet kennen. Nu moet ik bekennen dat ik het verloop van de wedstrijd niet zelf heb gezien omdat ik ergens lekker binnen zat, maar Scott weet het goed na te vertellen ’s avonds aan tafel. Diemen begon goed aan de

wedstrijd, goed positiespel en opbouw. Na tien minuten rolde de keeper van CTO uit en had Tristan ineens de bal te pakken en wist het met een goed schot te scoren. Ongeveer vijf minuten later scoorde Scott met het hoofd uit een corner van Kenneth. Nog wel een paar aanvallen van Diemen in de eerste helft maar geen goals. In de tweede helft ging het gelijk op. Diemen kreeg ge-noeg kansen. Weer uit corner die eerst werd uitverde-digd door CTO bracht Koen de bal weer in bij Scott die nog een keer scoorde. Voor de rest weinig over te mel-

Page 6: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-24

nr. 8 / 24 november 2008 6 svDiemen / DeTreffer

den, aldus Scott. Een goede opsteker voor de hervatting van de competitie en lichtpuntje van de woensdagavond, want iedereen zal Ajax wel hebben zien verliezen van Volendam voor de KNVB-beker.

Edwin van den Berg

Roda’23 B6 - sv Diemen B4 4-3 16 novemberZonder keeper Rowan (geblesseerd) en Jeroen (op cur-sus in de Arena bij Ajax-PSV), begonnen wij door het ontbreken van een scheidsrechter bijna een uur(!) te laat aan onze uitwedstrijd tegen Roda. Een lange warming-up voor de spelers maar ook een lange cooling-down voor de meegereisde supporters. Maar meteen na aan-vang werd er lustig op los gescoord. 1-0 voor Roda (2e min) en 1-1 (4e min.) door Emlyn (fraai de keeper om-speeld en rustig binnengescho-ven). Maar meteen ook weer 2-1 (9e min.) voor de thuisclub uit Bo-venkerk. Helaas liep onze steun-pilaar op het middenveld Berend al na een kwartier een vervelende voetblessure op en moest hinkend naar de kant. De organisatie was ontregeld en bij Diemen klapte de buitenspelval een paar keer niet goed dicht. Gelukkig wist Tho-mas (hij is het vak nog niet ver-leerd) met goede reddingen meer doelpunten van Roda te voorkomen. Maar ook Diemen kreeg kansen en een voorzet van Marc van rechts werd door Emlyn verzilverd, 2-2. Rust.Deze wedstrijd moest gewonnen kunnen worden. Maar helaas, meteen na rust werd Diemen afgestraft voor het rommelige en onsamenhangende spel. Roda kwam snel op 3-2 en 4-2. Niet nodig, want Diemen was niet de min-dere ploeg. En Diemen kreeg ook meer overwicht en kansen. En na goed doorzetten van Rolf, maakte Em-lyn (hij is helemaal los de laatste weken) de 4-3. Die-men ging op jacht naar de verdiende gelijkmaker maar tot grote verbazing van alle Diemenaren in en buiten het veld, fl oot de scheidsrechter exact 5 minuten te vroeg af. Protesten mochten niet baten. Volgende week een zware thuiswedstrijd tegen AS’80, de nummer 3 in onze poule. En toch moet het kunnen, want alle ploegen zijn tot nu toe aan elkaar gewaagd. Tot slot, een bijzonder compliment voor Thomas, die het deze middag uitste-kend heeft gedaan onder de lat!

Rob Engelhard

Ouderkerk C3 - sv Diemen C4 1-3 16 novemberVooraf zat de stemming bij de vele meegereisde ouders er al goed in. Dat beloofde dus wat. Keurig op tijd startte de wedstrijd. In 1e instantie zag het er niet naar uit dat er snel een doelpunt van onze voet zou vallen. Na een paar gemiste kansen kwamen we toch op 0-1 door Danny na een fraaie aanval. De doelpogingen waren echter toch wel gevaarlijk maar Bas zweefde, greep en schoot alles wat maar in de buurt kwam uit zijn doel. Na een uittrap van hem op rechts kwam de bal via-via bij Kevin die de defensie van Ouderkerk zijn hielen liet zien en dus voor de 0-2 zorgde.

Op woensdag 3 december hebben de D- en E-pupillen van 14.00-16.00 uur geen trainen.

Dit i.v.m. met de Sinterklaasviering van de F-pupillen.

Ik ging met gemengde gevoelens op naar de 2e helft, want we hadden wel meer met 2-0 voorgestaan en daar-na in de 2e helft de wedstrijd uit handen gegeven. Ieder-een deed zijn best om de bal weer op de helft van de tegenstander te krijgen, maar dat lukte maar sporadisch. Bas had vandaag geen zin in een tegendoelpunt en deed goed zijn best in de 2e helft. Helaas moest hij toch een doelpunt incasseren. Het werd toen ongeloofl ijk span-nend, zeker langs de lijn. Onder luide aanmoedigingen van alle ouders van de C4 kropen we langzaam onder de druk uit en werden weer aanvallen richting het doel van Ouderkerk opgezet. Uiteindelijk was het Danny die de 1-3 scoorde met een bekeken schuiver in de lange hoek. Ouderkerk drong nog even aan, maar onze verde-diging hield de zaak dicht. Ik mag uiteraard niet partijdig zijn maar de man van de wedstrijd deze maal: keeper Bas. Die opmerking kwam trouwens niet alleen van zijn ouders maar van meerdere kanten. Die keeperstraining heeft dus best nut evenals de goede warmingup door Kelvin. Heren we gaan de goede kant op. Ik zie jullie donderdag a.s. (want dinsdag ben ik zelf aan het trainen) op de training.

Ad

sv Diemen D1 - DWS D1 3-6 15 novemberDe nummer 1 (DWS) tegen de nummer 2 (Diemen), een belangrijke wedstrijd dus. DWS was vooraf de fa-voriet met veel technische spelers en allemaal 2e-jaars. We kwamen al in de eerste minuut op voorsprong door een eigen doelpunt van DWS. Alfred schoot tegen een tegenstander aan en de bal ketste het doel in. Dat be-gon lekker, maar lang konden we niet genieten van dat doelpunt, want twee minuten later lag er bij ons ook één in (1-1). Boy zag zijn schot over het doel verdwijnen. Even later kwamen we weer op voorsprong. Alfred gaf een goede voorzet en Anthony kon de bal mooi met zijn hoofd inkoppen (2-1). DWS pikte dit wederom niet en al snel lag de 2-2 in ons doel. Joey raakte nog gebles-seerd en moest worden gewisseld. Voor rust kwamen we nog op 2 doelpunten achterstand te staan. Beide keren omdat de bal niet werd weggewerkt uit het 16m-gebied en we niet kort genoeg op de bal zaten. Het technische DWS wist daar maar al te goed raad mee.We gingen dus rusten met een 2-4 stand. Er werd op ge-hamerd dat er nog steeds mogelijkheden waren om ge-lijk te komen. Na rust werd Anthony neergehaald in het 16m-gebied, penalty dus. Hij schoot hem zelf goed bin-nen (3-4). Weer konden we niet lang genieten van deze goal, al snel hing de 3-5 in de kruising, niet te houden dus voor Dave. Nadat Alfred een kans niet wist te benut-ten, maakte DWS er nog 3-6 van doordat een klutsbal over Dave heen ging. DWS heeft zich kandidaat gesteld voor het kampioenschap, hoewel zij nog wel tegen Ajax moeten en de competitie nog erg lang duurt.

Martin

AFC D5 - sv Diemen D2 2-2 15 november Vandaag een spannende pot tegen AFC; één van de moeilijkste tegenstanders uit de poule. Nick had zich tijdens de training geblesseerd en is helaas een aantal weken uitgeschakeld. Tim nam op doel goed zijn plaats

Page 7: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-24

nr. 8 / 24 november 2008 7 svDiemen / DeTreffer

Inleveren kopij clubblad!Het volgende clubblad komt uit op 8 december

U kunt uw kopij van wedstrijden gespeeld in het weekend 29/30 november

tot woensdag 3 december 20.00 uur inleveren.

Verslagen van wedstrijden in het weekend 6/7 december

tot zondagavond 7 december 20.00 uur!!!

Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!!

U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

in. Diemen ging meteen fanantiek van start. Door onze goede verdediging kwam AFC het eerste kwartier niet aan bod. Richell maakte uit een mooie corner van Tim R. de 0-1. Daarna waren er ook nog goede kansen voor Diemen maar die werden niet benut. Halverwege de 1e helft kwam er een gevaarlijke linksbuiten bij AFC in en daar had onze verdediging wel moeite mee. Toch lukte het AFC nog niet om te scoren en met de 0-1 op het sco-rebord gingen we de rust in.Ook in de tweede helft ging onze D2 goed van start maar weer werden de kansen niet benut. AFC maakte de ge-lijkmaker: 1-1. De D2 ging wat rommeliger voetballen, onze verdediging moest hard werken. AFC zette meer druk en maakte uit een corner ook nog 2-1. AFC bleef druk uitoefenen maar scoorden niet. Jeroen maakte na een mooie solo gelukkig nog gelijk. Eindstand 2-2. Jon-gens en meisje, als jullie in de 2e helft zo gevoetbald hadden als in de 1e helft, dan hadden we gewonnen. Toch nog een puntje gepakt maar het wordt spannend aan de top met Bijlmer en AFC als grootste concurren-ten.

Elly

Legmeervogels D3 - sv Diemen D3 0-5 15 novemberWe moesten net zoals 2 weken geleden al weer vroeg opstaan om om half 9 te verzamelen. Het beloofde een spannende en leuke wedstrijd te worden want we moes-ten tegen de 4e plaats. We begonnen de wedstrijd fel en we creëerden veel kansen alleen het scoren ontbrak nog alle aanvallen waren met goed getik en mooi voor-zetten alleen wou de bal er gewoon niet in! Maar in de 16e minuut wist Eline door te breken en vanaf de zestien meter gebied met een hoge lob over iedereen heen, de keeper was kansloos 0-1. We bleven goede kansen cre-eren maar het scoren lukte gewoon niet. 0-1 was dan ook de ruststand. Met nog lichte problemen omdat de tegenstander dacht dat een van onze topspeler Kevin A. een c-junior was lieten we de spelerspassen zien. Het is allemaal wel goed afgelopen.De 2e helft begonnen we weer fel en jaagden de tegen-stander heel erg op waardoor ze veel fouten maakten. Vlak na rust wist Kevin Adu een mooie 0-2 te maken. We waren de betere ploeg maar ook niet zo goed: we waren teveel gericht op scoren we wouden te snel aannemen en Pasen waardoor onnodige fouten werden gemaakt. Ze braken nog een keer goed door maar Abe hield de bal eruit met een prachtige redding. Even later de 50e mi-nuut wist Youssef de 0-3 te maken zijn 1e doelpunt voor de D3! Net 1 minuut later wist ook Daniël A. de 0-4 te maken. We werden steeds slordiger aan de bal maar we bleven nog wel kansen creëren. Waardoor Daniël A. de

0-5 wist te maken. We hebben een verdiende overwin-ning vandaag en blijven ongeslagen. Met 51 doelpunten gemaakt en 7 tegen blijven we bovenaan met 5 punten verschil op Ouderkerk. Het kampioenschap komt steeds een stapje dichterbij!

Luuk

sv Diemen D7 - De Meer D2 13-0 7 novemberEr was een verrassing voor Deejay en Elvis omdat zij een weddenschap hadden met Nikita en deze heeft Ni-kita gewonnen hebben jullie haar de chips al gegeven mannen. We begonnen aan de wedstrijd het was even zoeken om te scoren en jullie roken de kansen al Kamil nam al vrij snel de eerste treffer voor zijn rekening en niet veel later kwam Max met de 2-0, Devin dacht ja dat wil ik ook en maakte er 3-0 van, Dino dacht laat ik het eens mooi doen en maakte er 4-0 (kopbal) daar was Jakko na-tuurlijk niet zo blij mee want dat kostte geld. We bleven maar scoren Kamil had een prachtig afstandschot 5-0, Kamil was op dreef ging alleen op de keeper af 6-0, Dino maakte de 7 en 8-0. Brandon heeft het rustig gehad. Dat was de eerste helft.We begonnen direct al te scoren Anthony 9-0 had een prachtig schot in de kruising, Ronald 10-0 een intikker-tje, ja ja jongens daar kwam Dirk met een mooi schot 11-0 en toen dacht Dirk dit vind ik leuk en maakte ook 12-0 en het laatste schot werd door Gijs ingeschoten. Het was niet een wedstrijd waar spanning in zat en dat was aan het spel ook te zien maar als er geen tegen-stand is dan gaat dat ook niet. Alle anders jongens die ik niet genoemd heb hebben ook leuk gespeeld. Op naar de volgende wedstrijd.

Graziella Stokkart

Jos/Watergraafsmeer E1 - sv Diemen E1 2-5 15 november In de laatste oefenwedstrijd speelden jullie al beter dan de weken ervoor. Vandaag een goede kans het ook in de competitie te laten zien. Op papier een sterke tegenstan-der die krap van Ajax verloren had. Op een mooi terrein (wel veel korrels!) tegen een gemotiveerde tegenstander en met een hele serieuze scheidsrechter mochten jullie het laten zien. En ik heb genoten! Ja, echt volop geno-ten van jullie! Vanaf de eerste minuut combineerden jul-lie goed en ging iedereen de strijd aan. Op een positieve èn sportieve manier. Al snel creëerden we een aantal kansen en scoorde Jessy 1-0. Ook 2-0 was mooi. Een corner van Koen die Jessy vrij inkopte. Ook Jos/Water-graafsmeer liet goed tegenspel zien en zocht steeds de aanval. Dus kansen over en weer. Niet alles kon worden tegengehouden en met een 2-1 voorsprong ging Diemen goed de rust in.

Page 8: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-24

nr. 8 / 24 november 2008 8 svDiemen / DeTreffer

Vaak is het aan het begin van de 2e helft even minder. Nu ook was het rommeliger dan in de hele 1e helft maar wel vooral erg spannend. Jos/Watergraafsmeer probeer-de van alles maar gelukkig viel de 2-2 niet. Een bal op de lat, al dan niet over de lijn, schoten die Miguel keerde, maar dus niet de gelijkmaker. En toen was er het moment van Devin. Heel, heel langzaam schoof hij de bal langs de uitkomende keeper en net via de paal verdween de bal in de rechterbenedenhoek. En dus 3-1 voor Diemen. Buit binnen? Nee, al snel viel toch de 3-2 en was het de vraag of Diemen stand zou kunnen houden. Maar na een uitbraak scoorde Devin zijn tweede van de dag, 4-2. Pas nadat Jessy, na wederom een counter, 5-2 had gescoord was overduidelijk dat Diemen drie punten binnen had. Een topwedstrijd, jongens. Goede prestatie!

Edwin van den Berg

KDO E1 - sv Diemen E2 2-0 15 november Na de gewonnen competitiewedstrijd tegen RKAV en de oefenwedstrijd midweeks tegen CTO werkten wij vol vertrouwen naar deze wedstrijd toe. Naast de winst in genoemde wedstrijden zagen wij ook het dat het spel goed was. Wij lieten zien dat wij goed kunnen voetballen maar gelukkig ook kunnen winnen. De dag begon van-daag met een dubbele tegenslag, want Boris en Damian moesten helaas afzeggen vanwege ziekte. Jongens be-

terschap en wij ho-pen jullie volgende week er gewoon weer bij te hebben. Op het laatste mo-ment hebben wij Raymond Mensah er bij gehaald en hij heeft laten zien dat hij goed kan voet-ballen. Raymond nogmaals bedankt! Wij speelden zeker

niet slecht maar waren toch weer niet scherp genoeg voor ons eigen doel. Eén lange bal van de keeper viel goed en het werd 1-0 voor de tegenstander. Vervolgens waren wij te afwachtend bij een kans van KDO waardoor het 2-0 werd. Zelf hadden wij ook kansen maar zoals ge-zegd waren wij niet scherp genoeg.In de tweede helft hadden wij veel meer controle over de wedstrijd en wederom creëerden wij veel kansen, maar zelfs het afmaken van 100% kansen lukte ons niet. Het positieve was dat wij met veel inzet speelden, weder-om lieten zien dat wij kunnen voetballen en dat wij in de tweede helft geen doelpunten tegen hebben gekregen.

Op woensdag 3 december hebben de D- en E-pupillen van 14.00-16.00 uur geen trainen.

Dit i.v.m. met de Sinterklaasviering van de F-pupillen.

Sinterklaasfeest voor de F-pupillenOp woensdag 3 december is weer ons jaarlijks Sinterklaas toernooi voor de F-

jes!

Alle F-jes spelen dan een toernooi tegen elkaar van 14.00 tot 15.00.

Andere teams die op die tijd trainen, trainen dan niet.

Vraag dus even aan je trainer wanneer je dan wel traint. Anders ben je die mid-

dag vrij!

Ik noem nooit namen want jullie doen allemaal je best en voetballen goed, maar onze keeper Wesley wil ik nu even toch complimenteren met zijn fantastische manier van keepen in de afgelopen weken. Wesley, ga zo door! Jongens, jammer ook vandaag hebben jullie meer ver-diend. Jullie hadden niet hoeven te verliezen, sterker nog ook deze wedstrijd hadden wij kunnen winnen. Maar goed, hadden telt niet en dit hebben wij in deze competi-tieronde vaker meegemaakt. Kop op, ik ben trots op jul-lie. Nog twee wedstrijden die wij allebei kunnen winnen om het goed af te sluiten. Succes!

Metin Köse

Roda ’23 E4 – sv Diemen E4 3-2 15 novemberVandaag tegen het ongeslagen Roda ‘23 E4. De E4 be-gon sterk aan de wedstrijd en drong Roda goed terug op eigen helft. De wedstrijd moest veel worden gestaakt vanwege blessures aan Roda kant. De keeper van Roda kreeg een bal in het gezicht en kon de eerste helft niet verder spelen. Chelsea maakte de 0-1, Roda kwam snel weer op gelijke hoogte 1-1. Patrick maakte de 1-2, dat was de ruststand.Na rust kwam de E4 niet meer lekker in het spel en kon Roda vrijuit voetballen, en na 2-2 volgde ook de 3-2. Geen slecht resultaat tegen een team dat tot nu toe met ruime cijfers wist te winnen. Volgende week beter.

Yvonne Ceelie

Buitenveldert ME4 - sv Diemen E-11 1-5 15 novemberNa een aantal minuten zien wij een mooie actie van Dries gevolgd door de eerst treffer van Sam. Pim was kansloos en als detail moet ik wel vermelden dat deze in het verkeerde doel ging. 1-0, maar de wedstrijd ligt open en de jongens herpakken zich snel en dat leidt al snel tot de gelijkmaker in de 16e minuut gemaakt door een prachtig schot van Jodi op de binnenkant paal. In de 25e minuut zorgt Omar voor 2-1 en zien de zaken er een stuk beter uit. Dries zorgt bijna voor een 3-1 voorsprong, maar deze wordt door de alerte keepster op het laatste moment van de lijn gehaald. Tweede helft lijken de meisjes zich toch niet helemaal van het gras te willen laten spelen en gaan in het offen-sief, maar dit wordt gesmoord door een mooie redding van Sam en die zelfde eerder onfortuinlijke jongeman zorgt nog geen vijf minuten later voor een prachtige 1-3 voorsprong en lijkt hiermee zijn eerdere pech defi nitief van zich af te hebben geschud. De eerstvolgende pe-riode lijkt voor Omar. Na een eerdere kans die over de lat ging zet Omar de stand op 1-4 en lijkt het lot voor de moedige blauwe engeltjes bezegeld. Deze laat toch nog even op zich wachten en Floris krijgt de bal op links

Page 9: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-24

nr. 8 / 24 november 2008 9 svDiemen / DeTreffer

en weet in de allerlaatste minuten met een hele mooie linkse hoek zijn doelpunt op te eisen zet de eindstand op 1-5. Maar ook hier gaat het niet lukken en de dappere bakvisjes gaan kansloos ten onder tegen (3e) doelman Sam. Voor de statistieken haal ik er dan maar twee uit. Jody Lorist voor zijn vechtlust, scherpzinnigheid en zijn mooie doelpunt die heel bepalend was voor de wedstrijd. Sam Noordanus die ons heeft laten zien hoe je nega-tieve energie in positieve kan omzetten en zich niet door één misser laat kisten.

Tom Schweitzer

sv Diemen F4 - Swift F2 6-2 15 novemberLekker weer eens een thuiswedstrijd, maar al snel ston-den we 0-2 achter. Onze mannen zaten duidelijk nog niet in het spel. Gelukkig raakten ze niet in paniek en lieten ze zien dat ze het positiespel uit de trainingen ook in een wedstrijd goed onder de knie hebben. En zo bracht Devin ons weer terug in het spel (1-2). Quinten maakte daarna korte metten met z’n tegenspeler en schoot strak in de bovenhoek (2-2). Mooie ruststand.Na de rust bleven ze de vaart er in houden. Vanuit een te-rugvallende bal haalde Bart hard uit (3-2). Daarna schoot Ian de bal - bijna vanaf de achterlijn - met een mooie boog in. De keeper stond er bij en keek er naar (4-2). Na veel mooie acties kon ook Bradley een doelpunt op z’n naam schrijven (5-2). En de hekkensluiter kwam na een fantastische voorzet van Bradley die door Bart alleen nog maar ingetikt hoefde te worden (6-2). Swen scoorde daarna ook nog bijna, maar het lukte net niet. Er was na-tuurlijk nog wel een tegenstander en omdat ze veel in de aanval waren, ging Swift met een aantal snelle counters in de tegenaanval. Maar achterin hielden Jay, Floris - en natuurlijk Mo - de deur goed op slot. Weer een prima wedstrijd gespeeld en de toeschouwers hebben een hele leuke wedstrijd gezien. Vooral het te-rugkomen van een achterstand en de koppies omhoog houden is klasse jongens!

Judith Welling

sv Diemen F8- Buitenveldert F5 2-1 15 november Deze week het duel om de tweede plek. Wie deze ver-liest verliest de aansluiting met koploper OSV. Dat het niet zo makkelijk als vorige week zou zijn was en werd ons al snel duidelijk. We hielden ons de eerste helft goed aan de afspraken met de mensen voor, midden en in de achterhoede. Toch kwam Buitenveldert er steeds weer goed doorheen. Veel kansen zouden we niet krijgen dus was scherpte vereist. Na 15 minuten was het Neo die het scherpst was in de kluts hij tikte de bevrijdende 1-0 bin-nen .Niet veel later kwam Buitenveldert langszij nadat ze al de betere kansen hadden gehad.Tweede helft met een fantastisch Hendro op goal moes-ten we weer aan de bak want Buitenveldert gaf niet op. Toch was het Ronen die nog steeds moeite heeft met op zijn benen te blijven staan (lol) die een aanval opzette en na wederom een kluts zijn eigen aanval fantastisch af-rondde 2-1. Daarna was het wederom knokken om die 3

punten in eigen huis te houden iets waar we steeds meer aan gaan wennen. Onder het toeziend oog van jullie trai-ner Gerard, die zeker tevreden moet hebben toegeke-ken, hebben jullie die tweede plek stevig in handen nu. Tot slot mijn complimenten voor ons scheidsrechter Mike die zich niet uit het veld liet slaan door de iets wat te fanatieke ouders, goed gedaan man.

Ed Smit

sv Diemen F11 - Sporting Martinus F10 2-6 15 novemberOnze thuiswedstrijd werd wegens de intocht van sinter-klaas vervroegd naar 09:00, desondanks waren de jon-gens al voor de wedstrijd zeer nerveus of dat nu kwam door die meneer uit Spanje, of door de kampioenskandi-daat waar we vandaag tegen moesten spelen?In ieder geval begonnen we zeer sterk aan de wedstrijd, het ging de eerste helft gelijk op al moesten we in de 7e minuut buigen voor een afstandschot van Martinus die er onhoudbaar in ging. De jongens bleven knokken en de gelijkmaker kon niet lang op zich wachten, het was onze roadrunner Mats die na een lange rush de 1-1 liet aantekenen. Toch wilde de jongens meer en vele kansen volgden alleen de keeper van Martinus was een sta in de weg. Martinus maakte vlak voor de rust de 1-2.Met deze achterstand gingen we de 2e helft het veld in, maar wel met de instelling dat er vandaag zeker een punt behaald kon worden, alleen Martinus wilde hier niet aan meedoen en zij maakten dan ook in de 23ste minuut de 1-3. Door een supersnelle wissel waar nog jaren over gesproken zal worden werd er door Mats de 2-3 geno-teerd. Helaas werd daarna de concentratie van de jon-gens achterin wat minder en werd er dan ook de laatste 8 minuten 3 maal op identieke wijze door het zeer spor-tieve Sporting Martinus gescoord. De uitslag is hiermee iets gefl atteerd maar toch jongens ga zo door, de punten komen de komende weken echt wel naar Diemen.

John

Voor inlichtingen over het doorgaan van de

trainingen, afgelastingen van de wedstrijden

en alle andere informatie kunt u bellen

naar. . .

020-6000085

Page 10: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-24

nr. 8 / 24 november 2008 10 svDiemen / DeTreffer

Trekkingsuitslag 2008

Onderstaand vindt u de winnende lotnummers van de loterij 2008. De trekking is verricht op 20 november 2008 door notaris J.A.H.G. van Tuijl.

1e prijs: € 100.000,- belastingvrij42688562e prijs:€ 10.000,- belastingvrij28702673e prijs:16-daagse rondreis door Griekenland voor 2 personen t.w.v. € 2.500,-42261144e-5e prijs:8-daagse wintersportvakantie voor 4 personen t.w.v. € 1.500,-1303095 2744220 6e-8e prijs:4-daagse citytrip naar Praag voor 2 personen t.w.v. € 750,-1432422 2255456 4611225 9e-18e prijs:Luxe kofferset van Gabol t.w.v. € 300,-0425911 0436373 1004616 1586280 25123872848334 2893880 4372095 4707495 504130619e-28e prijs:Kadobon van Thermen en Beauty Group Nederland t.w.v. € 200,-0565518 1390049 1701463 1901335 20683512266223 2381650 2526178 4548052 486498129e-43e prijs:Masita sportkleding naar keuze t.w.v. € 100,-0007063 0362096 0368897 0647618 12594241272243 1798437 1890320 2272358 22886394271117 4286191 4435905 4440405 4664525 44e-48e prijs:Wilson sporttas1002217 2009497 2807429 4484141 488693349e-73e prijs:4 Entreekaarten Bobbejaanland0054895 0063901 0430599 0483141 05624050627798 0681793 0880300 1107800 16981341860732 2266792 2456105 2626529 26657672707389 2794514 2831782 4400796 44726184653372 4735419 4882214 4925587 499723974e-93e prijs:4 Entreekaarten Madame Tussauds0558064 0621638 0677518 0812472 10192121314292 1700247 1939864 2248740 24279752634830 2841165 4059743 4069230 43859494426442 4469758 4669272 4758802 507806094 108e e-prijs:4 Entreekaarten SEA LIFE Scheveningen0098832 0342272 0532367 0633420 06852241397631 1715747 2220868 2829321 28325394044787 4119748 4346977 4438734 4562325109e-128e prijs:Kadobon Sport 2000 t.w.v. € 25,-0257418 0561691 1139085 1421320 15816461912511 2071042 2150392 2241967 22471112490762 2632258 4017386 4025836 42689364396769 4766547 4832388 4917043 4989309Prijzen op eindcijfers:Laatste zes cijfers goed: € 450,- 048670Laatste vijf cijfers goed: € 350,- 35789Laatste vier cijfers goed: Vacansoleil reischeque t.w.v. € 250,- 9563Laatste twee cijfers goed: € 5,- 86

Prijzen innenLot via eenmalige machtigingAls u uw lot hebt betaald via een eenmalige machtiging, hoeft u niets te doen. Binnen zes weken ontvangt u uw prijs thuis of, in geval van een geldprijs, op uw bankrekening.Lot via contante betalingBewaar zelf een kopie van uw winnende lot. Stuur het originele lot, volledig ingevuld, naar: Nationale Grote Clubactie, Postbus 90100, 5000 LA TILBURG.

Page 11: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-24

nr. 8 / 24 november 2008 11 svDiemen / DeTreffer

sv Diemen B4 - AS’80 B5 5-3 23 novemberNa alle praatsessies van de afgelopen week was het nu weer tijd om te voetballen. Op deze waterkoude zondag-morgen werd afgetrapt tegen AS ’80, dat goed van start ging en ook meteen een aantal grote kansen kreeg. Een sterk elftal maar Diemen bood goed tegenstand en oog-de veel feller dan vorige week tegen Roda. Maar helaas, na een halfuur de toch wel ver-diende 0-1 voor AS ’80. Diemen kreeg langzaam ook kansen en Rolf was heel dicht bij de gelijk-maker maar kwam een teenleng-te te kort. Rust. AS’80 maakte na het begin van de 2e helft snel 0-2 en 0-3 en de wedstrijd leek gelopen. Diemen bleef echter met inzet voetballen en een afgeslagen bal werd door Emiel schitterend onder de lat ingeschoten 1-3. Hierna hing de 1-4 in de lucht maar met een paar uitstekende reddingen wist Rowan doelpunten te voorkomen. En wat toen volgde deed de monden openvallen van verbazing. Met nog 8 minuten te spelen maakte Jeroen 2-3 en was er plotseling nog hoop op een gelijkspel. En nog geen minuut later was het Rolf die met een schuiver 3-3 maak-te! Vreugde in het veld en langs de lijn. Een punt leek gered met nog 6 minuten te voetballen. Maar Diemen bleef aanvallen en wilde nog meer. Na fel doorzetten op rechts veroverde Emlyn de bal en bediende Rolf die met-een intikte, 4-3, hoe was dit mogelijk?! En nog was het niet voorbij. In de allerlaatste minuut was het Jeroen, die met een nog voor de wedstrijd geoefende vrije trap, de bal van een metertje of 20 glaszuiver in de benedenhoek ramde, 5-3! Een ongelofelijke ontknoping en een dik verdiende winst op basis van inzet en doorzettingsver-mogen. Een heel groot compliment voor het hele team! Deze overwinning kwam precies op het goede moment. Klasse jongens!

Rob Engelhard

sv Diemen C4- Geuzen-Middenmeer C3 5-7 23 novemberMijn pen maakte overuren om alles te noteren. Of het nu kwam door de kou of dat we nog niet wakker waren weet ik niet. Voor ik het wist lag de 0-1 er al in. Al snel was de stand weer 1-1 door Danny. We kwamen met tegenwind niet echt van onze helft en dat ging dus al vrij snel weer mis en zo werd de stand 1-2. Bij een uitval door Kevin werd het weer snel 2-2. Ik merkte al snel dat veel spelers last hadden van de kou en niet bij machte waren om re-soluut de bal weg te werken of een bal tegen te houden.

Zo werd het dus 2-3 en 2-4.De rust kwam op tijd voor de verkleumde spe-lers. De gifbeker met te-gentreffers was helaas nog niet leeg. Ondanks mijn vlaggen voor bui-tenspel lag kort na rust de 2-5 erin en even later de 2-6 ook nog. Daarna rechtte Diemen C4 de rug en probeerde met combi-natiespel de tegenstan-der vast te zetten. Danny scoorde een mooie 3-6. Onder luide aanmoedi-

gingen van de ouders verplaatste Diemen C4 het spel steeds verder richting doel van de tegenpartij. Uit een voorzet van JC scoorde Kelvin de 4-6 en Danny via een van richting veranderd schot de 5-6. Tja en dan moeten we dus onze verdedigende taken niet gaan verwaarlo-zen, want als je met z’n allen gaat aanvallen dan gebeurt het vaak dat de tegenstander via 1 of meer uitvallen gaat scoren. En dat gebeurde dus, 5-7. Diemen drong nog stevig aan, maar scoorde helaas niet meer.Kop op mannen. Als jullie de inzet en passie van de 2e helft ook in de 1e helft hadden gehad dan hadden we minstens gelijk gespeeld. Tip: Coach elkaar tijdens de wedstrijd en roep om de bal en kom naar de bal toe. Man van de wedstrijd (zeker in de 2e helft) Vincent.

Ad

NFC/Brommer D2- sv Diemen D7 2-8 22 novemberVandaag in barre weersomstandigheden stond er op het programma NFC Brommer D2 tegen SV Diemen D7. We begonnen met Dino in het doel. We kwamen na 12 minu-ten al op 0-1 door een doelpunt van Elvis. Vlak voor rust door een mooie vrije trap op de rand van de 16 meter 0-2 door Ronald. De 1e helft mooi samenspel van iedereen. Achterin Dennis, Dirk Anthon en Samantha zat het pot-dicht. Middenveld o.l.v. Ronald samen met Gijs en Stein ook controlerend. De voorhoede met Max in het centrum Kamil op links en Elvis op rechts. De wissels Didier, De-vin, Brandon en Danillo ook goed ingevallen.De 2e helft de keeperswissel, Brandon op doel en Dino voetballen. Al gauw kwam de 0-3 van Dino op een pass van Ronald. De 0-4 op aangeven van Devin wederom door Dino. De ouders stonden op de (ere) tribune. Wij dachten bij de 0-5 dat Elvis de bal voor zou geven maar nee hij gaf een lob over de keeper heen. Dit was het mooiste doelpunt van de dag. Toen mocht de thuisclub wat terugdoen en werd het 1-5. Het werd 1-6 door weder-om Dino na aangeven van Max. De thuisclub zette nog 1 keer aan en werd het 2-6. Max nam de 2-7 voor zijn rekening en Kamil de 2-8 (eindelijk). Jongens en meisje, jullie hebben ondanks het slechte weer, weer een stap dichterbij het kampioenschap gezet. Ik hoop dat de lei-der Jakko en de coach Sergio tevreden zijn. Wij, de ou-ders, in elk geval wel.

Chris Stokkart

Wees aardig voor Sinterklaas!!!

Page 12: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-24

nr. 8 / 24 november 2008 12 svDiemen / DeTreffer

Spelregels E- en F-pupillenAfmetingen

Het speelveld moet rechthoekig zijn. De lengte mag varieren tussen 60 en 70 meter. De breedte tussen 45 en 55 meter. Aanbe-

volen wordt een lengte-/breedtefactor van ± 1.3 aan te houden.

Toelichting

Pupillenvelden worden bij voorkeur uitgezet in de breedte van een normaal speelveld, waarbij gebruik wordt gemaakt van de be-

staande belijning. Op een normaal speelveld kunnen maximaal twee pupillenvelden worden uitgezet. Het is niet noodzakelijk en

niet gewenst aanvullende belijning aan te brengen (zie verder Belijning).

Doel

Het doel moet een breedte hebben van 5 meter en een hoogte van 2 meter (binnenwerkse maten). De breedte (dikte) van doel-

palen en doellat mag niet meer dan 8 cm en niet minder dan 6 cm bedragen. De doelpalen en doellat moeten dezelfde breedte

hebben. Doelpaal en doellat mogen vierkant, rechthoekig, rond of ovaal van vorm zijn. De hoeken moeten afgerond zijn.

Achter de doelpalen moeten aan doelpalen en doellat netten kunnen worden aangebracht. Het doel mag geen scherpe of uitste-

kende delen hebben.

Belijning

Het speelveld wordt uitsluitend afgebakend door grenslijnen. Vanuit de spelregels is geen andere belijning noodzakelijk en ook

niet gewenst. De grenslijnen behoren tot het speelveld. De breedte van de lijnen bedraagt op grasvelden 10 tot 12 cm. Bij speci-

fi eke pupillenvelden, en in het bijzonder bij kunstgras, kan 6 - 8 cm worden aangehouden.

Toelichting

- Het is toegestaan op 8 meter uit de doellijn een strafschoppunt aan te brengen, waardoor het mogelijk wordt na de offi ciele

wedstrijd een serie strafschoppen te nemen. Er mag tevens een eigen middenstip, maar geen aparte middenlijn worden aan-

gebracht.

- Het is bij pupillenvelden op grote velden toegestaan, in de uitlopen en evenwijdig aan de zijlijnen, “hulplijnen” aan te brengen.

De verankeringskokers van de pupillendoelen kunnen daardoor op afstand van de zijlijn worden geplaatst. De afstand van de

hulpdoellijn tot de zijlijn is 1 a 2 meter.

- Bij pupillenvelden op grote velden is het niet toegestaan, evenwijdig aan de middenlijn, extra lijnen aan te brengen ten behoeve

van toeschouwers. Het op deze wijze toelaten van toeschouwers levert onnodig gevaar voor de spelers op. Toeschouwers

kunnen aan de andere drie zijden van het speelveld plaatsnemen. Het is derhalve personen die niet actief deelnemen aan de

wedstrijd verboden zich in het speelveld (inclusief middenlijn) te begeven.

- Op zelfstandige pupillenvelden is het “ter aankleding” toegestaan aanvullende belijning aan te brengen. Het gaat echter om

niet-verplichte en spelregeltechnisch niet-functionele belijning die niet op de normale speelvelden moet worden aangebracht.

Bal

Bij F- en E-pupillen wordt gespeeld met een bal maat nummer 5, met een maximaal gewicht van 320 gram, minimaal 290 gram.

Bij D-pupillen met een bal nummer 5 met een maximaal gewicht van 370 gram, minimaal 320 gram.

Aantal spelers en wissels

Een complete ploeg in het veld bestaat uit een doelman en zes veldspelers. Het minimum aantal spelers inclusief doelman is vijf.

Het doorlopend wisselen met een maximum van vijf spelers is toegestaan. Dit betekent dat het aantal door te wisselen spelers en

het aantal malen dat men doorwisselt onbeperkt is.

Opmerking

Aanbevolen wordt om maximaal 7 tegen 7 te spelen en slechts bij extreme weersomstandigheden dit aantal uit te breiden tot 8

tegen 8 of maximaal 9 tegen 9. De praktijk heeft geleerd dat het spelen van 7 tegen 7 door spelers en coaches het meest waar-

devol wordt geacht. Bij 8 tegen 8, 9 tegen 9 of meer worden voetbalweerstanden (ruimten, tegenstanders etc.) voor spelers groter

en dit komt het jeugdvoetballeerproces niet ten goede.

Bijzondere spelregels

Spelbegin Het spel begint of wordt hervat in het midden van het veld. De tegenpartij moet een afstand van 5 meter in acht

nemen.

Buitenspel De buitenspelregel is niet van toepassing.

Strafschop Slechts bij hoge uitzondering:

de afstand is acht meter. (F-pupillen gebruiken hun handen ter bescherming: niet bestraffen). Indien een werke-

lijke doelkans door overtreding (opzet) wordt ontnomen, dan kan een strafschop worden gegeven.

Terugspeelbal In het pupillenvoetbal is het voor 7-tallen toegestaan dat de keeper een terugspeelbal in zijn/haar handen mag

nemen.

Achterballen en hoekschoppen

Achterballen mogen door de doelman in het spel worden gebracht door middel van werpen of uit de handen schieten. Het hinde-

ren van de doelman is niet toegestaan.

Hoekschoppen worden als ‘halve corners’ genomen. Dat wil zeggen: vanaf een door de scheidsrechter te bepalen punt halver-

wege de hoekvlag en de dichtstbijzijnde doelpaal.

Vrije schop

Bij F- en E-pupillen worden alle overtredingen bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstanders op een minimale

afstand van vijf meter staan. Bij de D-pupillen gelden de normale spelregels voor vrije schoppen.

Inworp

Deze wordt op normale wijze genomen. Foutief genomen inworpen moeten worden overgenomen.

Ten slotte

Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van de spelleider c.q. scheidsrechter. Hij of zij kan maar een bedoeling hebben

en dat is de jongens of meisjes zoveel mogelijk laten voetballen. Op het speelveld mogen zich alleen bevinden de spelers en de

scheidsrechter. Coaches, begeleiders en anderen mogen zich dus niet tijdens de wedstrijd tussen de spelers begeven.

Page 13: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-24

nr. 8 / 24 november 2008 13 svDiemen / DeTreffer

Programma zaalvoetbal 26 november t/m 17 decemberDatum Tijd W.nr. Wedstrijd Hal Scheidsrechter26 november 20.55 20203 Husky - svDiemen Dudok Arena P. Timmermans10 december 21.00 20885 svDiemen - Hertha Diemen M. Bakridi28 november 20.55 19947 svDiemen 2 - Buitenveldert 6 De Weeren E. Dekker 3 december 21.05 174889 Pancratius 1 - svDiemen Badhoevedorp Pancratius18 december 21.05 174891 Vedette 4 - svDiemen 3 Landsmeer Vedette26 november 22.00 31996 svDiemen 4 - DCG 7 Ookmeer Diemen 3 december 21.55 31993 svDiemen 4 - Amstelveen 5 Diemen Diemen10 december 21.00 144169 De Dijk 5 - svDiemen 4 Zuid De Dijk

Zaaldienst 3 december Diemen 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 4e team10 december Diemen 2 man om 21.00 uur aanwezig van het 1e team

ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris R.V. Metten tel. 06-45069114

sv Diemen 3 – DRC 2 4-2 16 novemberJeugdtrainers opgelet!

Wat me de laatste tijd hogelijk irriteert bij de jeugdafde-ling is dat het jeugdbeleid stelselmatig door jeugdtrainers aan de laars gelapt wordt. In dat beleid staat namelijk dat het 4-3-3 systeem voor jeugdspelers het beste systeem is om een betere voetballer te worden. Ondertussen staan bijna alle selectieteams doodleuk 4-4-2 te voetbal-len, een systeem dat vooral gebaseerd is op reageren en verdedigen. Zo kon het gebeuren dat een jongen, in dit geval een spits, die in balbezit vrijwel niks fout deed maar bij balbezit van de tegenstander niet zo stom was om als een bezetene de 4(!) verdedigers met zijn mede-spits op te jagen al na een kwartier door de trainer werd gewisseld wegens ‘gebrek aan inzet’. Resultaat staat voorop bij deze angstcoaches. Met het Derde spelen wij al jaren 4-4-2 om dat wij als ouwe mannen gewoon meer man achter de bal moeten hebben om counters van de tegenstander op te vangen. Ondertussen verliezen we wedstrijd na wedstrijd. Van verschillende spelers kwam het verzoek om toch maar es 4-3-3 te proberen aan-gezien onze spitsen allen rond de 20 zijn en toch maar weinig verdedigende arbeid verrichtten. We voerden het nóg ‘n stap verder en gingen 3-4-3 spelen aangezien DRC maar 2 spitsen had. Verdedigend stond het als ‘n huis en iedereen had meer energie om aanvallend ook zijn steentje bij te dragen. Bij rust stond het 2-0 (2x Dhr. Babel) en de wedstrijd eindigde in 4-2 (1x Osborne en 1x Lino). De 2 tegengoals kwamen door het vele wisselen en doordat DRC zelf ook besloot op 3-4-3 over te gaan. Ik hoop dat de Heren Jeugdtrainers in navolging van de Drie ook met lef gaan spelen. Jammer dat zij geen ge-bruik kunnen maken van Dhr. Erents die voor het eerst in de basis startte en voor ging in de strijd!

Evert

DWV zat 1 – sv Diemen zat 1 2-3 15 novembersv Diemen heeft afgelopen week goede zaken gedaan met de uitoverwinning op DWV die eerder dit seizoen tegenstander was in de beker. DWV staat in de onder-ste regionen van de competitie en dus moest er daarom gewoon gewonnen worden om nog aanspraak te maken op de 4e plaats in de competitie. sv Diemen begon heel rommelig aan de wedstrijd en moest al vroeg in de wed-strijd de eerste tegentreffer incasseren. Nadat de spelers wakker geschud waren kon de jacht op de gelijkmaker beginnen. Via de razendsnelle spitsen werd de stand al snel omgebogen in het voordeel van Diemen. Jaimy schoot de ploeg verdiend naar 1-1 en ook de tweede treffer kwam op naam van Jaimy. Op het drassige veld in Amsterdam Noord was het een zondagschot van DWV die de keeper van Diemen totaal verraste en ervoor zorg-de dat de aanval weer moest worden opgezocht. Kansen kwamen er genoeg voor de rust, maar de spitsen had-den het vizier niet op scherp en Donna wist er slechts 1 te verzilveren.Na de rust bleef het tot het einde spannend mede door de scheidsrechter, die een dramatische wedstrijd fl oot. Diemen kreeg nog wel een aantal kansen maar het was vooral DWV dat aandrong. De thuisploeg kon echter geen vuist maken omdat Diemen goed in de organisatie stond met twee lichtgeblesseerde verdedigers (Sander speelde met een blauw oog). Er werd dan ook niet meer gescoord en Diemen kon de drie punten mee naar huis nemen: 2-3. Met een vrij weekend voor de boeg kan Die-men zich in alle rust voorbereiden op de laatste wedstrijd tegen koploper FC Omniworld.

Robin van Tilburg

Zaterdag/ZondagWedstrijdsecretaris zondagsenioren B. van Echtelt tel. 020-6991275

Contactpersoon zaterdag-1 S. Wallroth tel. 06-11474485

Contactpersoon zaterdag-2 P. Meeuwissen tel. 036-5310476

Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

Page 14: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-24

nr. 8 / 24 november 2008 svDiemen / DeTreffer

Programma 29 & 30 novemberZaterdag 29 november zaterdagsenioren scheidsrechter wed.nr. kl.nr. 14.30 uur svDiemen - Omniworld J. Westendorp 92107 5B 14.30 uur svDiemen 2 - RAP 8 92071 5/508 14.30 uur svDiemen vet. 1 - Blauw Wit A vet. 1 70757 1C

Zaterdag 29 november pupillen08.15 09.30 uur DWV D1 - svDiemen D1 70501 Hfd.B 09.00 uur svDiemen D2 - Buitenveldert MD1 140179 2/021 10.30 uur svDiemen D3 - RKDES D2 140143 2/02308.00 09.00 uur HBOK D2 - svDiemen D4 164864 4/01211.45 13.00 uur Pancratius D9 - svDiemen D5 139657 3/02909.45 11.00 uur HBOK D1 - svDiemen D6 164875 3/02410.30 11.30 uur TABA D5 - svDiemen D7 139642 4/01311.15 12.30 uur Abcoude D5 - svDiemen D8 137830 4/014 11.30 uur svDiemen E1 - Abcoude E1 159345 Hfd. E 11.30 uur svDiemen E2 - DWS E2 138158 1/012 11.30 uur svDiemen E3 - Aalsmeer E2 138157 2/018 09.00 uur svDiemen E4 - Martinus E4 138156 2/019 12.45 uur svDiemen E5 - Amstelland United E4 138155 3/029 10.15 uur svDiemen E6 - BFC E7 138154 4/018 10.15 uur svDiemen E7 - RAP E1 162578 3/027 10.15 uur svDiemen E8 - Nieuw Sloten E6 140032 6/008 09.00 uur svDiemen E9 - Martinus E10 138089 6/009 09.00 uur svDiemen E10 - Buitenveldert ME4 139963 6/010 09.00 uur svDiemen E11 - Roda’23 E15 138088 6/010 svDiemen F1 vrij 1/00709.00 10.15 uur Martinus F2 - svDiemen F2 139399 2/01209.30 10.30 uur Zeeburgia F6 - svDiemen F3 139298 2/01308.15 09.30 uur DCG F2 - svDiemen F4 139391 2/01408.00 09.00 uur RKAV F3 - svDiemen F5 139308 3/01909.00 10.15 uur Martinus F4 - svDiemen F6 139394 3/020 12.45 uur svDiemen F7 - TOB F3 165727 4/02208.00 09.00 uur HBOK F1 - svDiemen F8 139394 6/01309.00 10.15 uur Amstelveen F4 - svDiemen F9 139372 6/01411.00 12.00 uur Weesp F5 - svDiemen F10 138850 6/01411.45 13.00 uur Legmeervogels F15 - svDiemen F11 156236 6/01508.00 09.00 uur Arsenal F6 - svDiemen F12 139369 6/015

Zaterdag 29 november meisjes 12.00 uur svDiemen MB1 - Overbos MB2 156813 1C11.45 13.00 uur ‘t Gooi MC2 - svDiemen MC1 173055 2H 12.45 uur svDiemen MD1 - Buitenboys MD2 148269 1E 10.15 uur svDiemen ME1 - Ankaraspor ME1 138066 5/014

Zondag 30 november zondagsenioren 14.00 uur ZSGO/WMS - svDiemen Y. Kloosterman 53267 4F 11.30 uur Hillegom 2 - svDiemen 2 A. Menig 53253 2/203 12.00 uur A’dam Seref Spor 3 - svDiemen 3 36836 4/412

Zondag 30 november junioren13.00 14.30 uur Abcoude A1 - svDiemen A1 H. ten Bookum 141849 Hfd. D12.45 14.00 uur Blauw Wit A A2 - svDiemen A2 36823 2O 14.00 uur svDiemen A3 - RKDES A1 172815 3P08.00 09.00 uur Buitenveldert A2 - svDiemen A4 172346 3N12.45 14.00 uur EVC B1 - svDiemen B1 G. Loogman 36818 Hfd. C08.00 09.00 uur AFC B3 - svDiemen B2 36821 1i 12.00 uur svDiemen B3 - Waterwijk B5 53788 2W 10.00 uur svDiemen B4 - Omniworld B6 53626 3/03109.00 10.30 uur TABA B3 - svDiemen B5 53303 3/032 12.00 uur svDiemen C1 - AFC C3 H. Mokhtari 36988 Hfd. D 10.00 uur svDiemen C2 - CTO’70 C1 E. Mulder 36987 1L08.30 09.30 uur Roda’23 C7 - svDiemen C3 53613 3/051 14.00 uur svDiemen C4 - Abcoude C3 53453 3/051 12.00 uur svDiemen C5 - Omniworld C7 53615 3/052 09.45 uur svDiemen C6 - GeuzenM C5 36981 3/054

Page 15: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-24

nr. 8 / 24 november 2008 svDiemen / DeTreffer

Programma 6 & 7 decemberZaterdag 6 december zaterdagsenioren scheidsrechter wed.nr. kl.nr. 14.30 uur svDiemen - Almere J. Torres Mendoza 93496 5B 14.30 uur svDiemen 2 - Almere 2 93460 5/508 13.00 uur GeuzenM vet. 2 - svDiemen vet. 71214 1/C

Zaterdag 6 december pupillen 10.45 uur svDiemen D1 - AFC D2 R. Aarts 71089 Hfd. B 10.30 uur svDiemen D2 - DWS D2 170270 2/021 10.30 uur svDiemen D6 - TOB D1 164870 3/02408.00 09.00 uur SCW D2 - svDiemen D7 170079 4/013 12.00 uur svDiemen E1 - Almere E1 170200 Hfd.E09.00 10.00 uur GeuzenM ME1 - svDiemen E10 143229 6/010 12.00 uur svDiemen F12 - Legmeervogels F15 156234 6/015

Zaterdag 6 december meisjes09.30 11.00 uur Zaandijk MB1 - svDiemen MB1 156853 1C 12.00 uur svDiemen MC1 - Buitenboys MC2 156492 2H09.15 10.30 uur KDO E5 - svDiemen ME1 167559 5/014

Alle niet genoemde pupillenteams zijn vrij

i.v.m. het Sinterklaasfeest!

Zondag 7 december zondagsenioren 14.30 uur Geinburgia - svDiemen A. Diaz 54092 4F 11.30 uur Geinburgia 2 - svDiemen 2 P. Sierink 54074 2/203 14.00 uur svDiemen 3 - GeuzenM 2 37347 4/412

Zondag 7 december junioren11.30 12.45 uur Waterwijk A5 - svDiemen A3 37499 3P 14.00 uur sv Diemen A4 - AS’80 A2 172349 3N 12.00 uur svDiemen B1 - VSV B1 J. v.d. Zwaan 37329 Hfd.C 12.00 uur svDiemen B2 - Ouderkerk B1 37328 1i 12.00 uur svDiemen B3 - AFC B5 54770 2W 10.00 uur svDiemen B4 - Buitenboys B4 54607 3/03108.45 10.00 uur Omniworld B7 - svDiemen B5 54119 3/03208.45 10.00 uur Purmersteijn C1 - svDiemen C1 J. Jambroes 37490 Hfd.D10.45 12.00 uur Ouderkerk C1 - svDiemen C2 R. Dam 37491 1L 14.00 uur svDiemen C4 - svDiemen C3 54433 3/051 10.00 uur svDiemen C5 - AS’80 C4 54596 3/05209.30 10.30 uur TABA C3 - svDiemen C6 152490 3/054

Op woensdag 3 december hebben de D- en E-pupillen van 14.00-16.00 uur geen trainen.

Dit i.v.m. met de Sinterklaasviering van de F-pupillen.

Sinterklaasfeest voor de F-pupillenOp woensdag 3 december is weer ons jaarlijks Sinterklaas toernooi voor de F-

jes!

Alle F-jes spelen dan een toernooi tegen elkaar van 14.00 tot 15.00.

Andere teams die op die tijd trainen, trainen dan niet.

Vraag dus even aan je trainer wanneer je dan wel traint. Anders ben je die mid-

dag vrij!

Page 16: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-24

nr. 8 / 24 november 2008 16 svDiemen / DeTreffer

Het is een publiek geheim dat er bij sv Diemen een bak is met gevonden kleding. Soms, heel soms wordt er iets

opgehaald! Er zijn ook twee (2) blauwe trainingsjacks merk Errea gevonden, met op de achterzijde de naam

van Teun en Karan er op. Deze zijn af te halen bij Bram Uljee.

Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering werden een aantal leden gehuldigd vanwege hun langdurig

lidmaatschap van de vereniging. Dat waren: Ton Ruigrok van der Werve, Adri

Schroeijers en Cor van Wel, alle drie waren 50 jaar lid!!! Verder Jaap Buiten-

huis 40 jaar lid. Henk Kroese, Ron Metten en Frank Scheffers 25jaar lid. Deze

leden zijn niet alleen voetballers geweest bij de sv Diemen, ze hebben allemaal

zich ingezet voor de club en hoe. Hartelijk dank daarvoor en van harte gefelici-

teerd met jullie huldiging op de ALV. Trouwens Cor van Wel 50 jaar lid, speelt nog steeds, hij is de doelman van

de ZAAL-4!!! Grote klasse.

Tenslotte viel de naam Frans Schroeijers, Frans was vorig jaar aan de beurt met een huldiging (50 jaar lid).

Maar er was een andere reden, voorzitter Fred Lunstroo roemde de grote inzet van Frans voor de club en

vroeg de vergadering om Frans Schroeijers te benoemen tot Lid van Verdienste, een klaterend applaus was

het antwoord van de vergadering. Frans van harte gefeliciteerd.

De jeugdcommissie die zich op pagina 3 aan u heeft voorgesteld beschikt over een eigen e-mail. U

kunt uw vragen, opmerkingen etc. daar kwijt, buiten de tweede dinsdag van de maand dat de com-

missie vergaderd en waar u ook bij hen terecht kan. Het e-mail adres: [email protected]

Martien van der Vegt heeft in de wedstrijd tegen NFC/Brommer op 16 november zijn 50e doelpunt voor de

ZON-1 gescoord. Dat laatste doelpunt heeft lang op zich laten wachten en er werd lang op gejaagd, maar nu

heeft “Mannie” deze barrière geslecht. Martien gefeliciteerd en. . . chapeau!!! Je staat met deze 50 nog steeds

op de 10e plaats in het topscorersklassement. Nog één en je hebt Pieter Buis ingehaald en nog twee en je

staat gelijk met Alexander Schwegler. Moet lukken, toch?

Op pagina 1 leest u hoe voorzitter Fred Lunstroo afscheid neemt van Herman Berkhout die na vele jaren lid

jeugdcommissie en jeugdvoorzitter te zijn geweest heeft gemeend te moeten stoppen met zijn vele werk voor

de sv Diemen. Ik heb begrepen dat hij het leiderschap van de A3 voortzet, dat moet ook wel Herman, want

helemaal zonder sv Diemen zal niet gaan, tenslotte moet je nog afkicken van sportpark “De Diemen”.

Herman was een enthousiaste jeugdvoorzitter, die alle uitslagen en standen van “zijn” jongens nauwlettend

in de gaten hield en houdt. Onder zijn leiding heeft de jeugdafdeling zich aan alle kanten ontwikkeld, maar

liefst 630 jeugdleden is de sv Diemen rijk. Alle jeugdafdelingen van A-junioren t/m de

E-pupillen spelen in de Hoofdklassen en doen het daar uitermate goed! Herman we

zien je ongetwijfeld nog vaak op de velden van sv Diemen.

Op woensdag 3 december vanaf 14.00 uur is er Sinterklaasfeest voor de F-pu-

pillen, er wordt eerst een onderling toernooitje gespeeld en de verwachting is

dat de Goede Sint met een aantal Pieten dit toernooi zullen komen bezoeken.

Het is ook heel goed mogelijk, door de geweldige drukte voor de Sint dat hij

iets later komt, we wachten rustig af.

Willy Herzberg, in de jaren zeventig een rots in de branding als linksback van D.V.A.V.,

is geveld. Na een vervelende val, bleek dat Wil zijn heup heeft gebroken. Dat is al weer

vier weken geleden, in het begin ging het herstel niet erg voorspoedig, nu gaat het wat beter en hoorde ik dat

als het zo blijft gaan Wil over drie weken weer thuis zal zijn bij de beste verzorgster van Diemen en verre om-

streken. Wil het allerbeste! Een kaartje? Naar: O.L.V.G., Oosterpark 9, 1091 AC Amsterdam, Afdeling 7B, kamer

3.

Mini-treffers

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur

beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1

in de ether, dit alles op:

RADIODIEMEN