De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

of 33 /33
DE TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen 020-699 20 48 / E-mail: [email protected] Het zit er weer op Jaargang 75 nr. 19 29 juni 2009 Het seizoen 2008/2009 is ten einde en in een korte periode dient de boel weer in orde gemaakt worden voor het volgende seizoen. De opstallen krijgen een grote beurt even- als de velden en de materialen. Tevens ligt er administratief een grote klus te wachten want inmiddels hebben wij aan de KNVB opgegeven hoeveel teams er in het volgende seizoen in de verschillende categorieën aan de competitie zullen deelnemen. Nieuwe leden zullen in het ledensysteem moeten worden ingevoerd, leden die opgezegd heb- ben afgevoerd en spelers dienen over de verschillende teams verdeeld te worden. Trainingsschema’s worden vastgesteld en gecontroleerd wordt of voor de spelers (met uitzondering van de E- en F-pupillen) spelerspassen aanwezig zijn. Half augustus moet alles weer op orde zijn want in de 2e helft van die maand beginnen de trainingen weer en zullen voor een aantal teams bekerwedstrijden en vriendschappelijk wedstrijden worden gespeeld. Genoeg te doen dus. In zo’n laatste clubblad van het seizoen en zeker in de laatste gedrukte Treffer moet er natuurlijk teruggeblikt worden. Als ik het goed heb geteld heeft dit seizoen 14 kampioenen opgeleverd. Het 2e zaterdag, de A-2, 4 D-pupillen, 4 E-pupillen, 3 F-pupillen en het 4e zaalvoetbalteam. Allen van harte gefeliciteerd met deze goede prestaties. Voor de zaterdagsenioren was het helemaal een leuk seizoen, want buiten het kampioenschap van het 2e elftal dat voor het eerst als nieuw elftal meedeed, slaagde het 1e elftal, onder leiding van Jan Gieltjes, erin om in het eerste jaar via de nacompetitie naar de 4e klasse te promoveren. Nog 2 elftallen deden mee aan de nacompetitie t.w. het 1e zondagelftal en de A-1 juni- oren. Het 1e elftal kwam de 1e ronde goed door maar sneuvelde in de 2e ronde tegen OFC. Ik heb nog steeds het gevoel dat dit niet nodig was geweest. De A-1 kwam ook de 1e ronde goed door maar struikelde in de 2e. Ik denk dat dit team eigenlijk gewoon kampioen had moeten worden als je ziet dat de kampioen met 42 punten eindigde en sv Diemen met 40. Als je dan in ogenschouw neemt dat wij 2 punten in mindering hebben gekregen, met veel blessures te maken hadden en te veel schorsingen hebben opgelopen dan had er gewoon meer ingezeten. Maar gedane zaken nemen geen keer. Met de resultaten van de overige teams daarbij opgeteld kunnen wij niet anders con- cluderen dat wij een goed seizoen hebben doorgemaakt. De toernooien van sv Diemen waren zeer succesvol mede door het mooie weer en de trip van de jeugd naar Parijs was zeer geslaagd. Even was er de dreiging dat wij de zaalvoetbalafdeling moesten opheffen maar gelukkig gaat Tjeerd Roelofs de kar trekken en zullen wij met 3 teams aan de competitie deelnemen. Zoals bekend is er een actie gevoerd om vrijwilligers te werven. Die is zeer succesvol verlopen. Meer dan 100 personen hebben zich opgegeven om een bepaalde taak bin- nen de vereniging te gaan uitvoeren. Dit grote aantal heeft zelfs ons verrast. Wij zijn nu bezig om de resultaten uit te werken en komen hopelijk in augustus terug bij degenen die zich hebben opgegeven. Helaas hebben wij in mei afscheid moeten nemen van Ton Schriever, oud bestuurslid, lid van verdienste en hij was nog steeds actief voor onze vereniging en van Jan Nagel, oud bestuurlid, waarmee wij nog steeds een zakelijke relatie onderhielden. Alle medewerkers en vrijwilligers bedankt voor de inzet want zonder jullie is het niet mogelijk dat onze leden gedurende het seizoen hun wedstrijden spelen en trainingen afwerken. Ik wens u een goede vakantie toe. Fred Lunstroo van de voorzitter Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: [email protected] Voorzitter jeugdcommissie vacant Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 sv Diemen ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: [email protected] Clubblad verzending Mevr. M. Stoete tel. 020-6991599 Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

Page 1: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen � 020-699 20 48 / E-mail: [email protected]

Het zit er weer op

Jaargang 75 nr. 19 29 juni 2009

Het seizoen 2008/2009 is ten einde en in een korte periode dient de boel weer in orde gemaakt worden voor het volgende seizoen. De opstallen krijgen een grote beurt even-als de velden en de materialen. Tevens ligt er administratief een grote klus te wachten want inmiddels hebben wij aan de KNVB opgegeven hoeveel teams er in het volgende seizoen in de verschillende categorieën aan de competitie zullen deelnemen. Nieuwe leden zullen in het ledensysteem moeten worden ingevoerd, leden die opgezegd heb-ben afgevoerd en spelers dienen over de verschillende teams verdeeld te worden. Trainingsschema’s worden vastgesteld en gecontroleerd wordt of voor de spelers (met uitzondering van de E- en F-pupillen) spelerspassen aanwezig zijn. Half augustus moet alles weer op orde zijn want in de 2e helft van die maand beginnen de trainingen weer en zullen voor een aantal teams bekerwedstrijden en vriendschappelijk wedstrijden worden gespeeld. Genoeg te doen dus.In zo’n laatste clubblad van het seizoen en zeker in de laatste gedrukte Treffer moet er natuurlijk teruggeblikt worden. Als ik het goed heb geteld heeft dit seizoen 14 kampioenen opgeleverd. Het 2e zaterdag, de A-2, 4 D-pupillen, 4 E-pupillen, 3 F-pupillen en het 4e zaalvoetbalteam. Allen van harte gefeliciteerd met deze goede prestaties. Voor de zaterdagsenioren was het helemaal een leuk seizoen, want buiten het kampioenschap van het 2e elftal dat voor het eerst als nieuw elftal meedeed, slaagde het 1e elftal, onder leiding van Jan Gieltjes, erin om in het eerste jaar via de nacompetitie naar de 4e klasse te promoveren. Nog 2 elftallen deden mee aan de nacompetitie t.w. het 1e zondagelftal en de A-1 juni-oren. Het 1e elftal kwam de 1e ronde goed door maar sneuvelde in de 2e ronde tegen OFC. Ik heb nog steeds het gevoel dat dit niet nodig was geweest. De A-1 kwam ook de 1e ronde goed door maar struikelde in de 2e. Ik denk dat dit team eigenlijk gewoon kampioen had moeten worden als je ziet dat de kampioen met 42 punten eindigde en sv Diemen met 40. Als je dan in ogenschouw neemt dat wij 2 punten in mindering hebben gekregen, met veel blessures te maken hadden en te veel schorsingen hebben opgelopen dan had er gewoon meer ingezeten. Maar gedane zaken nemen geen keer. Met de resultaten van de overige teams daarbij opgeteld kunnen wij niet anders con-cluderen dat wij een goed seizoen hebben doorgemaakt. De toernooien van sv Diemen waren zeer succesvol mede door het mooie weer en de trip van de jeugd naar Parijs was zeer geslaagd. Even was er de dreiging dat wij de zaalvoetbalafdeling moesten opheffen maar gelukkig gaat Tjeerd Roelofs de kar trekken en zullen wij met 3 teams aan de competitie deelnemen.Zoals bekend is er een actie gevoerd om vrijwilligers te werven. Die is zeer succesvol verlopen. Meer dan 100 personen hebben zich opgegeven om een bepaalde taak bin-nen de vereniging te gaan uitvoeren. Dit grote aantal heeft zelfs ons verrast. Wij zijn nu bezig om de resultaten uit te werken en komen hopelijk in augustus terug bij degenen die zich hebben opgegeven.

Helaas hebben wij in mei afscheid moeten nemen van Ton Schriever, oud bestuurslid, lid van verdienste en hij was nog steeds actief voor onze vereniging en van Jan Nagel, oud bestuurlid, waarmee wij nog steeds een zakelijke relatie onderhielden. Alle medewerkers en vrijwilligers bedankt voor de inzet want zonder jullie is het niet mogelijk dat onze leden gedurende het seizoen hun wedstrijden spelen en trainingen afwerken.

Ik wens u een goede vakantie toe.Fred Lunstroo

van de voorzitter

VoorzitterM.F. Lunstroo

tel. 020-6992020e-mail: [email protected]

SecretarisP.P. van Rooij

tel. 020- 6951294e-mail: [email protected]

PenningmeesterR. Stallinga

tel. 020-6004332e-mail: [email protected]

Voorzitter jeugdcommissievacant

Kontributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

sv Diemen ledenadministratiePostbus 189

1110 AD DiemenKantinebeheerderA.J. Stellingwerfftel. 020-6992134

Redaktie clubblad M.E. Post

tel. 020-6909679e-mail: [email protected]

Clubblad verzendingMevr. M. Stoete

tel. 020-6991599

Alle correspondentiebetreffende

de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

LedenadministratiePostbus 189,

1110 AD Diemen

Page 2: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 2 svDiemen / DeTreffer

IN MEMORIAM TON SCHRIEVER

Op zaterdag 16 mei is op 70-jarige leeftijd

Ton Schriever

overleden.

Wij komen gedurende het voetbalseizoen elke vrijdag bij sv Diemen bij elkaar om alles voor het komende weekeinde in orde te maken voor de te spelen wedstrijden. Ton Schriever voorzag dan ons 1e speelveld van de benodigde lijnen. Op vrijdag 15 mei belde hij dat hij niet kwam omdat hij zich niet zo lekker voelde en dat hij die lijnen er zaterdag wel op zou zet-ten. Dat heeft hij die zaterdagmorgen ook gedaan, hij heeft toen nog ver-schillende mensen gesproken. De schok was dan ook groot toen wij later die zaterdag hoorden dat hij was overleden.Dit jaar zou hij 40 jaar lid van onze vereniging zijn geweest. Ton werd op 30-jarige leeftijd lid bij ons en kwam over van de Amsterdamse vereniging ZSGO. Een vereniging die in gefuseerde vorm nog steeds bestaat. Het feit dat hij op oudere leeftijd lid bij ons werd heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat hij Henny de Vries, zijn latere vrouw en DVAV/sv Diemen aanhanger, had leren kennen. Ton was een redelijke voetballer maar ook een lid die iets wilde doen voor de vereniging en dat bleek al snel. In 1974 trad hij toe tot het bestuur en hij heeft deze functie 16 jaar lang bekleed. Als portefeuilles had hij o.a. jeugd, als jeugdvoorzitter, en wedstrijdsecre-taris. Hij gaf zijn bestuursfunctie op in 1990 toen het toenmalige bestuur erin geslaagd was om onze vereniging te laten verhuizen van Spoorzicht naar Sportpark De Diemen. Bij zijn aftreden werd hij benoemd tot Lid van Verdienste. Ondanks zijn terugtreden als bestuurslid bleef Ton actief voor onze vereni-ging. Namens de KNVB was hij consul op zondag en keurde vroeg in de morgen onze velden. Aangezien Ton dit jaar 70 jaar werd moest hij met deze functie stoppen omdat dit de maximale leeftijd voor een KNVB-offi -cial is.Ton was een doener en dat heeft hij tot het laatste moment volgehouden. Zoals eerder vermeld werd elke vrijdag het 1e veld door hem voorzien van de benodigde speellijnen en als het weer het op dat moment niet toe-liet dan kwam hij terug op zaterdag of zelfs zondag. Tevens was Ton elke maandagmorgen present, om als lid van onze maandagmorgenploeg, het clubgebouw weer op orde te brengen na een speelweekeinde. Als u soms mocht denken dat Ton geen tijd meer overhad om iets anders te doen dan heeft u het mis. Hij spande zich ook in voor de handbalclub. Hij paste samen met Henny op zijn kleinkinderen en hij ging nog regelmatig naar de camping in het zomerseizoen. Ook zag hij regelmatig kans om van huis naar het winkelcentrum te lopen, op een bankje van een sigaar te genieten en dan weer terug. Hij zal in onze herinnering blijven als een bijzonder mens die heel veel voor onze vereniging heeft gedaan.

Fred Lunstroovoorzitter

Page 3: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 3 svDiemen / DeTreffer

Na een slopend ziekbed is op dinsdag 19 mei, op 60 jarige leeftijd

Jan Nagel

overleden.

Na een jaar van hoop en wanhoop is Jan op 60 jarige leeftijd overleden. De hoop leefde op toen bleek dat na de chemokuur en bestraling, de tumor kleiner was geworden en ingekapseld was. Daar was goed mee te leven hoorde Jan. Er moest nog wel een scan gemaakt worden en daar sloeg de wanhoop toe, niets bleef over van de hoop, er wachten nog slechts enkele maanden voor hem.Jan kwam via Ajax bij D.V.A.V. in de A-junioren terecht. Niet voor lang, de zondag-1 was zijn doel en dat lukte ook. Hij was één van de spelers, in het seizoen 1967/1968, van de gewonnen beslissinsgwedstrijd op het Zeeburgia terrein tegen TDW-Centrum. Na zijn voetbalcarrière werd het even stil rond Jan, maar later werd hij leider van de zondag-1, juist in de jaren dat dit team zijn grootste successen ooit behaalde, tot aan de tweede klasse KNVB toe. In het bestuur had Jan de technische zaken onder zijn beheer en ook het wedstrijdsecretariaat zondag werd door hem beheerd.Hij kreeg het druk met zijn zaak en de binding met sv Diemen werd minder. Zo nu en dan zagen we hem bij een wedstrijd van de zondag-1. Hij was trots op zijn zaak, die hij met hard werken had weten op te bouwen. Ons drukwerk werd door zijn drukkerij verzorgd, bij alle jubileumuitgaven, 40, 50, 60 en 75 jaar was Jan betrokken.Bij mijn telefoontjes en de koffi e die ik bij hem dronk, kwam altijd sv Diemen voorbij. Jan kon cynisch zijn iets dat niet door iedereen werd gewaardeerd, maar als je door dat cynisme heen keek, bleek er een heel andere Jan Nagel te zijn. Hij was een observeerder, stond nooit in het middelpunt, maar hield alles in de gaten en. . . zag ook alles.

Te vroeg moesten we afscheid van hem nemen, ik wens Marja hun dochters en schoonzoons heel veel sterke en de kracht toe om dit grote te verlies te kunnen verwerken.

Tinus Post

Page 4: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 4 svDiemen / DeTreffer

Goed geregeld door RSBS

Hypotheekrentes nu v.a.

Starters-, zelfstandigen- en ZZPʼers hypotheken.

2e hypotheek tot € 100.000,-

zonder dekking/taxatie.

Belastingaangifte v.a. € 24,95.

RROuddiemerlaan 8-D, 1111 HJ Diemen Tel: 020 - 4 16 26 56 E-mail: [email protected]

www.rsbs.nl

Topsponsor FC Volendam Hoofdsponsor SV Diemen

Direct persoonlijk contact met gekwalifi ceerde fi nancieel adviseurs.

Lenen tegen de laagste rente? Kijk op www.rsbs.nl.

Vrijblijvend en kosteloos advies!

Keuze uit meer dan 50 aanbieders waaronder:

Heeft u al een aanbieding van iemand anders? Vraag gerust bij ons een second opinion.

Bel 020 - 4 16 26 56 of ga naar onze website www.rsbs.nl voor een afspraak.

Alle soorten verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.

3,9%

6,9%nuv.a.

5,9%nuv.a.

www.rsbs.nl

Page 5: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 5 svDiemen / DeTreffer

Offi ciële mededelingen

Van de bestuurstafel In de bestuursvergadering van 9 juni 2009 is, onder andere, het volgende besloten of aan de orde geweest:• Het bestuur is voor de laatste keer formeel bijeengeweest in het seizoen 2008-2009;• Marco Stuifzand is formeel toegetreden tot het bestuur in de functie van 2e secretaris;• Verslag van de Sportraad Diemen door de voorzitter;• Stoppen met Jeugdplan Nederland van de KNVB op onze accommodatie;• Follow- up van de werkzaamheden van de werkgroep vrijwilligers verenigingswerk;• Overgang van het clubblad De Treffer van gedrukt naar digitaal;• Aanmeldingen, overschrijvingen en opzeggingen;• Overeenkomst AFC Ajax;• Voorlopig fi nancieel en kantine resultaat 2008-2009;• Onderhoudswerkzaamheden in het gesloten seizoen;• Lijst met wanbetalers en te royeren leden;• Contributieverhoging voor seizoen 2009-2010;• Stand van zaken in de diverse actief spelende afdelingen;• Spelerspassen.

Mocht dit U aanleiding geven tot vragen en bemerkingen dan kunt U zich wenden tot één van de bestuursleden.

Interne overschrijving binnen sv DiemenNa 31 mei is de grote ronde opzeggingen en overschrijvingen van en naar sv Diemen gerealiseerd. De ledenadmi-nistratie is hard bezig de resultaten te verwerken.Er is echter een groep waaraan nog geen aandacht is besteed;De groep die intern binnen sv Diemen willen overschrijven naar een andere afdeling.Dus bijvoorbeeld van de zondag senioren naar de zaterdag senioren of andersom.De 2e jaar A- junioren gaan automatisch over naar de zondagafdeling maar er kunnen ook A- junioren zijn die naar de zaterdagafdeling willen gaan.Hoe nu te handelen:• Stuur een mail naar de ledenadministratie m[email protected] of een briefje naar postbus 189, 1110 AD Diemen ter

attentie van de ledenadministratie, met vermelding van je plannen;• Dit kunnen we dan invoeren in de KNVB ledenadministratie Sportlink;• Stel de wedstrijdsecretaris van de afdeling die je gaat verlaten en de wedstrijdsecretaris waar je naar toe gaat

telefonisch in kennis van je voornemen. Zij kunnen hier dan rekening mee houden bij de teamindelingen.

De secretaris

Uitbreiding bestuur sv DiemenZo rond half maart kwam Marco Stuifzand met de verrassende mededeling dat hij belangstelling had om een be-stuursfunctie binnen de vereniging te gaan vervullen. Kort daarna volgde een gesprek met het dagelijks bestuur en werd een concept functieprofi el voor hem opgesteld. Marco kon zich daar in vinden. Vanaf dat moment heeft Marco meegedraaid met de dagelijks bestuursvergaderingen, de bestuursvergaderingen en de overschrijvingsavonden. Wederzijds is zijn belangstelling voor een bestuursfunctie goed bevallen.In de bestuursvergadering van 9 juni is besloten om Marco toe te voegen aan het bestuur in de functie van 2e secre-taris met het volgende takenpakket:- Vervanging secretaris.- Organisatie spelerspassen.- In- en uitschrijven van leden.- Opleidingen scheidsrechters en trainers.- Werving en begeleiding stagiaires.- Coördinatie AED groep, opbouw van een EHBO- groep.- Opbouw sportmedische begeleiding.Hij gaat deze taken vanaf heden actief uitoefenen. In de Algemene Ledenvergadering, komend najaar, zal de benoe-ming van Marco als bestuurslid formeel aan de leden worden voorgelegd.Nu zijn zoon Maikel en dochter Ilse ( die beiden bij sv Diemen in de C- leeftijd spelen) wat ouder worden wil Marco zich van de begeleiding van zijn kinderen binnen de vereniging wat meer toeleggen op de bestuurlijke werkzaam-heden.De naam Stuifzand is niet onbekend binnen de vereniging want Marco is een echte “Diemenees” en een aantal fa-milieleden van hem hebben (in diverse generaties) het blauwwit gestreepte shirt gedragen.Wij wensen hem veel succes met zijn werkzaamheden in het bestuur en de opbouw van de aan hem toegewezen taken.

Page 6: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 6 svDiemen / DeTreffer

Overdracht diverse taken binnen het bestuurDoor het aantrekken van Marco Stuifzand als bestuurslid zijn er diverse taken binnen het bestuur verschoven.

Coördinatie AED groepVanaf april 2008 heeft Peter van Rooij deze taak uitgevoerd. Hij deed dit met veel plezier. Wij zijn er toch in geslaagd een stabiel groepje van ongeveer 20 gecertifi ceerde personen bij elkaar te krijgen. Nu Marco is aangetreden als bestuurlid heeft Peter de coördinatietaken van dit groepje overgedragen aan Marco. Marco zal dus vanaf heden de contacten met de groep gaan onderhouden.

SpelerspassenVanaf de introductie van de spelerspassen, een aantal jaren geleden, heeft onze voorzitter Fred Lunstroo de coör-dinatie op zich genomen rond de spelerspassen. Hij doet dit met de geweldige steun van Simon Haas. Nu Marco is aangetreden kan Fred deze taak eindelijk overdragen aan een andere persoon t.w. Marco. Simon Haas zal de on-dersteunende werkzaamheden blijven uitvoeren.Dus vanaf heden moet u voor problemen en vragen rond de spelerspassen bij Marco en Simon zijn.Marco Stuifzand; tel. 06-55947438; mail. [email protected]

Nieuwe ledenAay, J.M.M. 19-03-1986 ZAT. Kamillestraat 27, 1032 VV Amsterdam tel. 020-6370623Abels, D. 07-05-1982 ZON. Julianaplantsoen 182, 1111 XW Diemen tel. 06-14488182Azaabal I. 28-02-1993 B-jun. Weesperzijde 78¹, 1091 EJ Amsterdam tel. 020-3318659Eelhart X. 16-11-1988 DA. Jelle Posthumapad 74, 1106 ZR Amsterdam tel. 020-6913507Bunsee, C.A. 03-08-1985 DA. Luxemburgstraat 30, 1363 BK Almere tel. 036-8486379Jong, D.C. de 12-11-1993 B-jun. Beukenhorst 213, 1112 BK Diemen tel. 020-6957920Amponsan D. 24-05-1997 D-pup. I. Richaardsstraat 26, 1103 MA Amsterdam tel. 020-3680978Amponsan D. 24-05-1997 D-pup. I. Richaardsstraat 26, 1103 MA Amsterdam tel. 020-3680978Enthoven, K.D. 06-10-1992 B-jun. Rijksstraatweg 70, 1115 AT Duivendrecht tel. 020-4166564Rosengarten, I. 30-07-1989 DA. Sinderenstraat 120, 1107 TR Amsterdam tel. 020-6977082Owusu, N. 30-01-1993 B-jun. Kantershof 609, 1104 HH Amsterdam tel. 020-6009996Woerlee, J. 21-12-1994 A-jun. Rode Kruislaan 84, 1111 PC Diemen tel. 020-6004400Kalapnathsing, T. 19-07-1999 E-pup. Tarwekamp 1, 1112 HC Diemen tel. 020-6957071Mansy, Z.M. 21-04-2003 F-pup. Rode Kruislaan 807, 1111 NZ Diemen tel. 020-6944943Boakye Sarfo, R. 08-01-2004 F-pup. Kikkenstein 2117, 1104 TB Amsterdam tel. 020-7750023Roo, R. de 02-01-2004 F-pup. Kolgans 25, 1111 VS Diemen tel. 020-3375264Groenewoud, D. 28-04-2002 F-pup. Wilhelminaplantsoen 17, 1111 CJ Diemen tel. 020-6904944Heemskerk, K.C. 09-07-2003 F-pup. Bastingstraat 9, 1111 NB Diemen tel. 020-6956392Keizer, S. 10-01-2002 F-pup. M.L. Kinglaan 600, 1111 LX Diemen tel. 06-24629214Meer, S.T. van der 04-01-2002 F-pup. Zeezigt 422, 1111 TV Diemen tel. 06-10178161Souisa, B.P.M. 22-02-2003 F-pup. Tureluurweg 33, 1111 WL Diemen tel. 020-4000428Hoogenhout, J.A. 19-08-2002 F-pup. Rode Kruislaan 22, 1111 PB Diemen tel. 020-6634546Sowidjojo, J.O. 16-04-2003 F-pup. Akkerland 2, 1112 HB Diemen tel. 020-6320454Alsak, G. 20-12-2001 F-pup. Rode Kruislaan 255, 1111 NL Diemen tel. 020-6004820Driesenaar, T.D. 15-01-2003 F-pup. Vredelust 12, 1111 VC Diemen tel. 020-4639204Haile, C. 31-07-2003 F-pup. Van Markenplantsoen 96, 1111 HX Diemen tel. 020-6953308Dhoeman, S.O.M. 31-10-2001 F-pup. Arent Krijtsstraat 33, 1111 AH Diemen tel. 06-14187167Lorist, D.V. 05-09-2003 F-pup. Botterweg 72, 1113 GC Diemen tel. 020-6003146Teigt, J.A. van de 23-05-2002 F-pup. Oude Waelweg 24, 1111 SX Diemen tel. 020-6994601Engels, A. 03-01-2003 F-pup. Pampuszigt 6, 1111 TH Diemen tel. 020-6443973Bulo, O. 15-01-1979 ZVB. Julianaplantsoen 198, 1111 XW Diemen tel. 06-42059853Bunsee, S. 18-06-1989 DA. Koolpalmhof 7, 1104 DH Amsterdam tel. 06-23437487Chamman, B. 10-08-1979 ZVB. Citroenvlinder 23, 1113 KJ Diemen tel. 06-14898353Goudswaard, G. 29-10-1987 DA. Portengenstraat 96, 1106 CD Amsterdam tel. 020-7710715Janssen, J. 02-05-1985 ZVB. Prinses Margrietstraat 26, 1111 EG Diemen tel. 06-43842714Kamp, I. van der 01-04-1956 NSLF. Hoogoord 126, 1102 CG Amsterdam tel. 020-7786847Lantman, S. 20-09-1980 ZVB. Pijlkruid 13, 1112 PC Diemen tel. 06-41277591Luijters, M. 13-07-1999 ME Pater OPirestraat 27, 1111 KR Diemen tel. 020-6902494Meesters, W. 07-10-1988 ZON. Burg. de Kievietstraat 42¹, 1111 GP Diemen tel. 06-20850165Meijer, M. 28-10-1983 ZVB. Krombekstraat 33, 1104 KP Amsterdam tel. 06-51900060Natha, A. 20-06-1998 D-pup. Chico Mendenstraat 3, 1102 JE Amsterdam tel. 020-7773963Piqué, G. 10-06-1985 ZVB. Kolgans 29, 1111 WE Diemen tel. 06-19095754Piqué, S. 22-02-1983 ZVB. Kolgans 29, 1111 WE Diemen tel. 06-33912587Singh, P. 08-07-1991 A-jun. H. Kuipers Rietberghof 25, Amsterdam tel. 020-6965169Walle, K. van der 15-07-1986 DA. Trichtstraat 32, 1107 PK Amsterdam tel. 020-6969328Marli, R. 19-09-1998 E-pup. Boomhazelaaroord 29, 1112 EA Diemen tel. 06-18818188

Page 7: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 7 svDiemen / DeTreffer

Vakantie

Inleveren pasfotoDe volgende spelers/sters moeten nog een pasfoto inleveren voor hun spelerspas. Geen spelerspas bete-kent NIET SPELEN!

Relatiecode Naam Geb.datumMJTG851 Amende, J.K. 16 6 1997MHJQ901 Barima, D. 5 11 1998MGZJS1T Reymond, D. 9 9 1999MDS079U Riet G.J. van 19 11 1998MDKF49C Seijlan, Y. 12 12 1998

Hoe werkt de digitale Treffer?U leest nu de laatste “papieren” Treffer. Vanaf het nieuwe seizoen vindt u uw clubblad alleen nog op de website van sv Diemen: www.svdiemen.nlAls u bent aangekomen op de website van sv Diemen, ziet u in de blauwe balk achtereenvolgens: Home, Nieuws en dan “De Treffer”. Daar klikt u op, u ziet daar de Treffers genummerd en op datum, klik dan op het nummer van de Treffer welke u wenst in te zien. Voor het programma van “deze week” en “volgende week”, klikt u op Programma & Uitslagen, dit ziet u aan de lin-kerkant van de website. Let op: vaak verandert in de loop van de week bij verschillende wedstrijden de aanvangstijd, kijk daarom op vrijdag nog een keer de aanvangstijd van uw wedstrijd na.

Tinus PostAfgevoerd als lidAttia, M. A-jun.Autar, W. MBBrunings, G. F-pup.Giovanni, G. A-jun.Kraan, J. F-pup.

Neinvaei, H. D-pup.Ouedraogo, F. ZON.Seylan, G. ZAT.Silva Oliviera F-pup.Yilmaz, G. ZVB.Puchalski, R. B-jun.

JeugdtrefferWedstrijdsecretarissen

F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865Meisjesvoetbal M. Golsteijn tel. 020-7764909 Wedstrijdwijzigingen E. Oudshoorn tel. 020-6904445

sv Diemen A4 - Waterwijk A4 8-0 10 meiVandaag op moederdag speelde de A4 waarschijnlijk zijn laatste competitieduel, bij winst was de 2e plaats zeker voor de mannen, dus was het zeker zaak om de 3 punten binnen te halen. Waterwijk is geen makkelijke tegenstander, want vorig duel werd het 1-3 voor Diemen, en ook nu boden de gasten felle weerstand, maar Die-men voetbalde gewoon beter. De combinaties verliepen vlot tussen de linies, en het was dan ook Michael A die de score opende na zo’n 20 min en de 1-0 voor Diemen. Waterwijk wilde snel hierna terugslaan, maar het was Diemen dat er lustig op los scoorde via Rafael, Yamandy en Michael A werd er een ruime ruststand van 5-0 be-reikt.In de 2e helft werd er lekker door gevoetbald en iedereen in het team kwam aan bod, coach Don zag de ene na de andere mooie combinaties voorbij gaan, de score werd verder uitgebouwd door een fraaie treffer van verdediger Daniël die de 6-0 maakte en de scherpe Rafael met de 7-0 en de hele fraaie knal in de rechter kruising beteken-de de 8-0 wat tevens de eindstand betekende.Met het hele team werd dit resultaat behaald en de defi -nitieve 2e plaats in de eindstand, mede behaald door de vele trainingsarbeid van de trainers Don en Theo en ui-teraard de spelers die steeds meer groeiden in hun ont-

wikkeling en dat ook op het veld lieten zien. Het waren keeper Mendel, verdedigers Bernard, Daniël, Erwin en Jorik, de middenvelders Danny, Tim, Mo, Davy, Hozan en de aanvallers Michael Muller, Yamandy, Rafael, en Michael Ansong.Supporters en begeleiding hebben genoten van vaak goed voetbal en een voorbeeldige inzet van het hele team tijdens de wedstrijden.

Een Fan langs de zijlijn, Don, Theo en supporters

Omniworld B6 - sv Diemen B4 7-2 3 meiVertraging bij het vertrek van de parkeerplaats (last-minute afmeldingen), een speurtocht naar het stadion van Omniworld in Almere-Bos, gesprekken over scoo-ters en een zeer korte warming-up in de regen kenmerk-ten de rommelige aanloop naar onze uitwedstrijd tegen Omniworld. Dit vertaalde zich binnen 10 minuten in een 2-0 achterstand. Diemen wist zich echter te hervinden en na een pass van nieuwe aankoop Kenny (familie van Berend?) omspeelde Emlyn de keeper en was het 2-1. Geluk bij een bal op de paal en twee reddingen van Ro-wan voorkwamen een grotere achterstand. Uit een cor-ner van Emlyn kopte Jorn de bal snoeihard onder de lat, een zeer fraaie treffer, 2-2. Na een pass van Marc door het midden was Rolf dicht bij de 2-3 maar de bal

Page 8: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 8 svDiemen / DeTreffer

D-6 KAMPIOEN

De D-6, ongeslagen KAMPIOEN!Staand v.l.n.r.: John v.d. Berg (trainer), Jos Helsloot (leider), Dex Lorist, Jeroen Willemse, Donovan v.d. Berg, Jorn Neering, Hidde Knol en Michel Lorist (trainer).Knielend v.l.n.r.: Lorenzo Schmidt, Sil van Riet, Daan Helsloot, Luka Kranendonk, Thije Mous, Glenn Hendriks, Stein Scheffer en Danny v. Kuijk.

De D-1 wint het VSV-toernooi in Velserbroek.Staand v.l.n.r.: Alfred Mensah, Guus Til, Emanuel Annim, Joey Hoogerman, Anthony Dean, Tijs Ernest, Jeremy Helmer, Dave Schijffers, Tim de Jong en Imad el Jakgnouni.Zittend v.l.n.r.: Rik Ernest, Bart Schreurs en Luc Zeeman. Boy Schouten ontbreekt.

De D-3, najaars- en voorjaarskampioen en driemaal toernooiwinnaar!

Achterste rij v.l.n.r.: Niels Stalenberg, Youssef el Jilali, Kevin Smits, Mitchell

Tiemessen, Eline Sparrenboom en Evert Molewijk. Middelste rij v.l.n.r.: Dave Keller, Florian Cerjak, Jeffrey Frederikstadt, Mike Loon, Kevin Adu, Delano Kruiter en Daniël

Sopers.Onderste rij v.l.n.r.: Yoël van Bentum, Abe

Molewijk en Luuk de Vos.

De trotse KAMPIOENEN!-1

Page 9: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 9 svDiemen / DeTreffer

ging rakelings voorlangs. En zoals vaak, uit een coun-ter in dezelfde minuut werd het vlak voor rust 3-2 voor Omniworld. Rust. Koud uit de kleedkamer werd het na vermeend buiten-spel 4-2 voor de thuisploeg en even later zelfs 5-2, de nekslag. Balverlies op het middenveld betekende 6-2 en coach Henk deed zijn blauwe Diemen-jas uit ging hoofd-schuddend op het dijkje aan de zijkant van het veld zit-ten. Jeroen kreeg om onduidelijke redenen 2 minuten op zijn strafblad bijgeschreven en Diemen probeerde er toch nog wat van te maken. Tegen de snelle spitsen van Omniworld klapte de buitenspelval echter niet goed dicht en dat betekent 7-2, de einduitslag. Een verdiende maar enigszins gefl atteerde nederlaag. Ter herinnering: thuis in november werd van deze ploeg nog met 4-2 gewon-nen. Oorzaak: Deze zondag speelden bij Diemen te veel spelers onder hun normale niveau. Jongens, 10 mei de laatste competitiewedstrijd tegen AS ’80 en op Hemel-vaartsdag nog een toernooi in Zuid-Scharwoude en dan kunnen jullie op het strand gaan liggen.

Rob Engelhard

sv Diemen D1 – ADO‘20 5-0 2 meiMet ADO’20 hadden we nog een appeltje te schillen. De vorige ontmoeting verloren we aldaar met 0-2 (ook door scheidsrechterlijke dwalingen: een penalty tegen). Al in de eerste minuut lieten we dat blijken: Anthony scoort de 1-0. Beter konden we niet uit de startblokken vertrek-ken. We lieten ADO verder nauwe-lijks in hun spel komen. We werden geholpen door hun keeper die op een schuiver van Jeremy de bal door zijn benen liet gaan (2-0). Een blunder. We waren duidelijk de be-tere ploeg, kregen kansen en ga-ven zelf bijna niks weg. Alfred en Joey kwamen voor de keeper maar wisten niet te scoren, maar dit lukte Guus wel op een goede pass van Anthony (3-0). Dit was de rust-stand.Geen vuiltje aan de lucht. ADO kon maar niet gevaarlijk voor onze goal komen, maar wij bleven kansen creëren. Rik kreeg goede moge-lijkheden, maar schoot eerst hard op de keeper en vlak daarna in het zijnet. Even later was het wel raak. Uit een uitstekende counter van ons kon Rik de keeper omspe-len en binnenschieten (4-0). Alles liep op rolletjes. Ik zag 3 hakjes achter elkaar, de één nog mooier dan de ander, jammer dat de bal over verdween. Wel raakte ADO nog de lat bij ons uit een corner, maar de bal was er niet in en werd goed weggewerkt. Ahmeeyah maakte er nog 5-0 van na een mooie combinatie. De derde plek in de poule is gewoon van ons en kan ons niet meer ontgaan!!!

Martin

sv Diemen D1 – Ajax D3 1-4 7 meiDe vraag was of we vandaag weer konden winnen van Ajax, net als in de uitwedstrijd (0-2). De eerste helft kon-den we nog goed tegenstand bieden. We kwamen zelfs op voorsprong door een schot in de kruising van Jeremy (1-0). Daarvoor had Anthony al een kopkans gehad. Daarna werd Ajax gevaarlijk voor onze goal. Ook wij kre-gen nog kansjes met een vrije trap van Jeremy, een kop-bal van Tijs uit een corner en een schot van Imad. Ajax maakte gelijk uit een corner (1-1). Het spel ging snel op

en neer en was zeer vermakelijk om te aanschouwen. Een bal ging nog net naast bij ons en Dave moest een aantal goeie reddingen plegen.Na rust kregen we steeds meer blessures en pijntjes. Al-fred viel uit met een hielblessure en Joey had ook weer last. Ook Anthony kon niet meer voluit gaan. Via een rebound van de lat kon een Ajax speler binnenkoppen (1-2). De druk werd steeds groter bij ons en we kwamen zelf bijna niet meer aan aanvallen toe. Ook de vermoeid-heid sloeg hier en daar toe. Ahmeeyah had een toernooi gespeeld om het Nederlands kampioenschap (en ge-wonnen!). Nogmaals gefeliciteerd daarmee! Over geluk hadden we eigenlijk niet te klagen: de bal raakte 2x de paal bij ons en 1x de lat. Ajax werd steeds gevaarlijker en er was geen houden meer aan. Het werd dan ook nog 1-3 en 1-4. Ajax was vandaag gewoon de betere en fi t-tere ploeg. Na afl oop waren er bloemen en wijn/bubbles voor Raymond (scheidsrechter) en Ahmeeyah. Nog één wedstrijd te gaan en het lange seizoen zit erop!

Martin

svDiemen D1 wint VSV-toernooi 10 meiWe stonden in de poule met VSV, Foresters, Purmerend, Koedijk en IVV. Op voorhand sterke ploegen die allemaal bovenaan staan in de hoofd- en eerste klasse. Vijf wed-strijden in een poule en dat was het. De eerste wedstrijd bleek meteen een lastige tegen de thuisclub, VSV. De eerste helft was voor hen, de tweede was voor ons met

een doelpunt van Jeremy. 1-0 winst dus. De tweede wedstrijd werd een walkover tegen het tegenvallende Foresters dat met een mix van D1 en D2 aantrad. Het werd 5-0 voor ons met goals van Guus (2x), Rik (2x) en Alfred. Ook de derde wed-strijd was geen probleem tegen Koedijk, het werd 3-0 voor Diemen met goals van de jarige tweeling Rik en Tijs, en Jeremy. Iedereen begon natuurlijk al te rekenen, maar kam-pioen waren we nog niet. De wed-strijd tegen IVV ging prompt met 0-1 verloren. Dat leverde nog meer rekenwerk op, maar we moesten de laatste wedstrijd gewoon winnen

tegen Purmerend. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan als je er al 4 gespeeld hebt, want het was zwaar met de wedstrijd van donderdag tegen Ajax nog in de benen. Ie-dereen zat er behoorlijk doorheen. Ook het veld bestond in de as meer uit zand dan uit gras. Hoewel de namen van de velden genoemd waren naar Nou Camp, San Si-ro, Wembley en Parc de Princes, gingen de alternatieve namen ook al snel van mond tot mond (Zand Siro en Nou Zand). Het werd nog aardig spannend, maar Rik maakte met een wereldgoal de 1-0. Met een afstandsschot van zeker 20 meter ging de bal over de keeper het doel in. Daarna miste Anthony nog een penalty, maar gelukkig maakte Joey nog de 2-0 om alles veilig te stellen. Op het andere veld bleef het tussen VSV en IVV 0-0 die resp. tweede en derde eindigden, en dus kon de champagne ontkurkt worden. Kampioen! Een uitstekend begin van de toernooi-agenda deze maand.

Martin

DWS D1 – sv Diemen D1 8-2 13 meiMet een gehavend team gingen we naar DWS. Zonder Anthony (blessure), Alfred (ziek) en Emanuel (op school-

Page 10: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 10 svDiemen / DeTreffer

kamp) moesten we het zien te redden, maar Salim uit de D2 kwam ons versterken. De eerste helft ging rede-lijk gelijk op. DWS kreeg de meeste kansen, maar ook wij kwamen af en toe gevaarlijk voor de goal van DWS. Ahmeeyah kreeg een goede mogelijkheid maar schoot naast. Bart kreeg een tik en moest het veld verlaten. Kort daarna werd het 1-0 uit een corner. Jammer zo’n goal vlak voor rust.Na rust bleven we goed voetballen met soms mooie combinaties, hoewel DWS wel uitliep naar 2-0 en 3-0. Een paar ballen waar Dave er niet goed uitzag. Dat was jammer, maar we herstelden ons goed. We kwamen op 3-1 door Rik (pass van Salim) en 3-2 door Jeremy (een bal die veranderd werd van richting). Er leken nog mo-gelijkheden te liggen maar in het laatste deel van de 2e helft brak het ons fysiek op. We misten 3 tweede-jaars-spelers en dat was toch wel te merken. DWS maakte 4-2 uit een corner en 5-2 uit een mooi schot geschoten met links in de hoek. Het werd uiteindelijk 8-2 door foutjes in de verdediging en omdat de middenvelders te weinig aan verdedigen dachten en er veel gaten vielen tussen de linies. Het ging eigenlijk nergens meer om, dus lang moeten we hier niet te lang bij stil staan. DWS is de te-rechte kampioen (en wij de terechte derde!).

Martin

sv Diemen D3 – Fortius D2 3-2 2 meiEén na laatste wedstrijd van ‘t seizoen. We moeten 6 punten uit 2 wedstrijden halen en hopen dat Abcoude nog puntverlies lijdt. Fortius stelde ‘n paar D1-spelers op waaronder de keeper en de spits. De kiep had ‘n hele verre uittrap en na 2 min. wist hij de spits over onze ver-dediging te bereiken die prompt scoorde (0-1). Als de D3 dit seizoen één ding heeft bewezen is dat ze nooit opge-ven. We hebben vaak genoeg achter gestaan maar nog niet verloren. Soms is het spel slecht maar de vechtlust is er altijd. Langzamerhand namen we het heft in handen en in de 10e min. wist Kevin A. de gelijkmaker te maken (1-1).In de 2e helft werden we steeds beter en begonnen nu ook meer kansen te krijgen. Halverwege de 2e helft maakte Florian ‘n mooie combinatie langs veel schijven af met ‘n typisch spitsengoaltje (2-1). Nu kwam Fortius weer opzetten en 5 min. voor tijd sloot onze buitenspel-val niet goed en de daarop volgende kans zat ook nog (2-2). Strijdend voor onze laatste kans zetten we nóg ‘n tandje bij. We kregen kans op kans. Vlak voor tijd kreeg de Fortiuskeeper ‘n applauswissel en kwam de échte D2-doelman tussen de palen. Hij maakte nog ‘n mooie redding maar even later was ‘t eindelijk raak door Mit-chel, onze topscorer. Hij passte hem met z’n verkeerde been (rechts) tergend langzaam in de goal (3-2). Yes!!!

Evert

sv Diemen D3 - fc Weesp D2 1-1 9 meiNog voor onze wedstrijd tegen Weesp, concurrent num-mer 1 voor het kampioenschap, kregen we te horen dat Abcoude, concurrent nummer 2, verloren had. Dit bete-kende dat als we zouden winnen we per direct kampioen zouden zijn. Plotseling hadden we het weer in eigen hand! We wisten ook dat Weesp fysiek de beste ploeg was waar we tegen gespeeld hebben. En het werd ‘n ontzet-tend spannende wedstrijd waar wij uiteindelijk de betere kansen hadden maar de bal ging er maar niet in. Dat we op 1-0 kwamen was door ‘n omstreden pennel die Kevin Adu er natuurlijk gewoon inschoot. Vlak voor rust kwam de gevreesde gelijkmaker toen wat van onze midden-

velders hun man-netje lieten lopen en Weesp goed de vrijstaande man vond (1-1).De hele wedstrijd door hebben we genoeg kansen gehad om het af te maken, vooral de 2e helft was ‘n ware stormloop op de Weesper goal. Alles kwam langs: bal op de lat, bal op de paal en zelfs ‘n bal die op de lijn bleef stil liggen. . . Heel soms kwam Weesp er uit maar Kevin Smits wist samen met Jeffrey, Dave, Mike en Abe stand te houden. Helaas zijn we nu weer afhankelijk van Abcoude-Weesp die nog gespeeld moet worden. Abcou-de kan nog kampioen worden, ze moeten dan minimaal met 17 goals verschil winnen, Weesp wordt kampioen als ze winnen en sv Diemen wordt kampioen als Abcou-de wint of gelijkspeelt. Overigens heeft de D3 dit seizoen niet 1 wedstrijd ver-loren in najaars- en voorjaarscompetitie. Wat mij betreft ware kampioenen! Petje af voor Abe, Daniel, Dave, Delano, Eline, Florian, Jeffrey, Kevin A., Kevin S., Luuk, Mike, Mitchel, Niels, Yoell en Youssef! Joost en ik zijn ontzettend trots!

Evert

Abcoude D2 – fc Weesp D2 2-0 13 meiHuh? U zult wel denken, waarom ‘n stukkie over ‘n wed-strijd waar geen sv Diemen-team in speelt? Dat komt zo: wij van Diemen D3 stonden nummer 1 met 1 wedstrijd meer gespeeld dan de 2 bovenstaande clubs en 2 pun-ten voorsprong op Weesp en 3 punten voorsprong op Abcoude. Dus gingen we met z’n allen (Florian, Yoëll en Kevin S. konden helaas niet) naar de wedstrijd om Ab-coude aan te moedigen in ieder geval niet te verliezen. En dat lukte! Tien minuten voor tijd scoorde Abcoude uit ‘n corner en vlak voor tijd viel de 2-0. Diemen D3 dus kampioen! Het gekke was dat de Abcoudernezen na het laatste fl uitsignaal helemaal uit hun plaat gingen. Dan-send en springend en op de foto met bossen bloemen. Wij gingen natuurlijk verhaal halen en wat bleek: zij had-den van de KNVB gehoord dat het doelsaldo, waar wij echt vet voor staan, niét meetelt en dat zowel Diemen als Abcoude nu kampioen zijn. Mochten we nog wel effe met ze poseren voor de foto en kreeg Evert nog ‘n bos-sie bloemen (ging vanzelfsprekend naar onze scheids Paul). Aardig, hè? Ik zou de komende dagen maar es de KNVB-site checken bij sv Diemen D3 wie er nu écht nummer 1 staat. KAMPIOENEN!!!

Evert

sv Diemen D8 kampioensv Diemen D6 - Swift D4 2-1 9 meiSwift begon de wedstrijd met een leuk gebaar, ze feli-citeerden ons vooraf met ons kampioenschap.Ja ja, de D6 werd vorige week al KAMPIOEN! Hoewel de uitslag anders doet vermoeden was dit nooit een spannende wedstrijd. Diemen was veel sterker maar verzuimde het veldoverwicht in doelpunten uit te drukken. Lorenzo, die verder opviel door af en toe voortreffelijk te kaatsen, prik-te voor rust de 1-0 binnen.

Page 11: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 11 svDiemen / DeTreffer

Na rust scoorde Glenn met een prima kopstoot. Vlak voor tijd kon Swift nog wat terugdoen toen er te slap werd ver-dedigd bij een ook al wat gemakkelijk weggegeven cor-ner. Eindstand 2-1. Een prachtig kampioenschap in een zeker niet misselij-ke poule. De tegenstand heeft me zelfs verrast, zo goed was die. Een geweldig resultaat dus voor de technische staf Michel, Jos en John. Hulde! Na de wedstrijd was er een prachtige bos bloemen en een torenhoge beker voor de helden: Luca, Sil, Dex, Jorn, Donnovan, Thije, Hidde, Glenn, Stein, Jeroen, Daan, Lorenzo en Danny. En de mannen die opgaan voor de selectie: jullie kunnen het!

Johan Knol

Pancratius D11 - sv Diemen D8 0-12 2 meiHand in hand kwamen de spelers aangerend naar het pu-bliek. Trainer René kreeg de waterzak over zich heen en het team ging met voetbalkleren aan onder de douche. Bloemen waren er voor spelers en technische staf en de fotografen stroomden toe voor de kampioensfoto. Een paar weken later volgde nog een feestmaal en uitreiking van een beker voor de spelers in het Wapen van Die-men, ruimhartig aangeboden door Jos, vader van Lucas. Kortom Diemen D8 is kampioen en dat wilden ze weten. Leek het er aanvankelijk op dat het kampioenschap tus-sen Diemen en CTO zou gaan, een onverwachte ver-liespartij van de ploeg uit Duivendrecht bracht de titel voor ons vrij makkelijk dichterbij. Zeker toen bleek dat tegenstan-der Pancratius te weinig spelers in het veld kon brengen, terwijl wij met ruim voldoende mankracht aantraden ondanks de absentie van Stijn, Berend en Kasper. De wedstrijd was nog maar goed en wel begonnen of Diemen scoorde al via Nidal die de kee-per makkelijk omspeelde, 0-1. Werd de treffer van Lucas nog afgekeurd vanwege buitenspel, die van Youri telde wel, 0-2. Danny miste een penalty nadat Nidal werd gevloerd. Invaller Elvis zorgde voor de 0-3 en Ni-dal voor 0-4, terwijl een bal van Lucas door Damian Woerlee tot doelpunt werd verwerkt 0-5. In de tweede helft was het die-zelfde Damian die de 0-6 liet aantekenen en toen was het scoreverloop bijna niet meer bij te houden: Nidal 0-7, Youri 0-8, Lucas 0-9 door benen keeper, Jaimey scoorde wel degelijk maar de scheidsrechter zag niet dat de bal over de lijn ging, Danny 0-10, Marco 0-11 en Danny 0-12 uit een fraaie solo. Keeper Carvey had weinig te beleven deze middag. De-ze hele competitie liet hij maar vijf ballen door. Onder de goede leiding van René en Edwin won Diemen D8 acht keer, speelde de ploeg één keer gelijk en werd maar een één keer verloren.

Cees Kramer

fc Abcoude E1 - sv Diemen E1 5-2 2 meiIk heb vreemde ervaringen met wedstrijden uit bij Abcou-de. Een keertje miraculeus gewonnen, wat vaker dwa-lingen bij scheidsrechters en onterechte verliespartijen.

Vandaag moet gezegd worden dat de scheidsrechter heel goed fl oot en de wedstrijd heel eerlijk verliep. Na een goede overwinning vorige week en de nul weten te houden ging het nu helaas verdedigend al snel mis. Al na een paar minuten liepen we achter de feiten aan doordat Abcoude 1-0 scoorde. Diemen vocht zich goed terug in de wedstrijd en kreeg een terechte penalty die Tim goed verzilverde. Maar de vreugde was van korte duur want de spits van Abcoude stond helemaal alleen te wachten voor ons doel en bracht Abcoude weer op voorsprong, Die klap kwamen we niet meer te boven, zeker niet toen Abcoude wegliep naar 3-1 en 4-1.In de tweede helft was de verhouding veel beter. De vechtlust was er meer en er waren veel driehoekjes. Het ging lang gelijk op en het was dan ook zuur dat Abcoude nog een keer scoorde tegen een gelijkwaardig Diemen. Gelukkig kon Scott nog een terechte tegengoal maken na alle eerdere aanvallen die er van Diemen waren ge-weest. Einduitslag dus 5-2 en feitelijk één speler van Ab-coude (Virgil) die ons allemaal met vijf goals de baas was. Helaas zat er niet meer in dan jullie te richten op de laatste wedstrijden van het seizoen, om te beginnen tegen Zeeburgia komende week.

Edwin van den Berg

sv Diemen E1 – Zeeburgia E1 1-6 6 meiEén van de laatste loodjes van het seizoen, een avond-

wedstrijd tegen het sterke Zeeburgia. Een echte Angst-gegner die je alleen met veel strijd kunt bijhouden. Vanaf de aanvang van de wedstrijd leek het er goed op dat Die-men de schroom had afge-worpen en echt van Zeebur-gia wilde winnen. Direct al een aantal leuke duels en een paar acties voor het doel. Eén ervan resulteerde in een cor-ner. Genomen door Kenneth en heel sterk hard ingekopt door Tim. Prachtig! 1-0 voor Diemen. Helaas was het suc-ces van korte duur. Want al snel liep een speler van Zee-burgia zo door de verdediging en maakte de gelijkmaker. Hierna ook snel 1-2, 1-3 en 1-4 en Diemen leek op weg naar een dikke nederlaag.Dat werd het gelukkig niet, al-hoewel de einduitslag anders doet vermoeden. Want in de

tweede helft leverde Diemen goed strijd en was het he-laas erg ongelukkig in de afwerking. Een bal van Bryce op de lat en best veel kansen. Maar Zeeburgia counterde naar de eindstand van 1-6 en pakte uiteraard verdiend de punten. Wel was het gedrag van deze jongens echt afschuwelijk te noemen. Intimidatie van onze spelers en grof gedrag naar de goed fl uitende scheidsrechter Arno. Jammer dat dit verslag niet onder ogen van het bestuur van Zeeburgia komt. Want men zou zich moeten scha-men. Zulke jonge spelers nog en dan al zo de weg kwijt. Alhoewel, ik zag net Chelsea ook veel kabaal achteraf maken en begrijp dat deze jongens ook waarschijnlijk veel tv kijken. Wat onze club en spelers betreft,. jullie hebben je uitstekend gedragen. De volgende keer borst

Page 12: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 12 svDiemen / DeTreffer

vooruit en met gezonde strijd dit Zeeburgia maar weer eens sportief fl ink aanpakken.

Edwin van den Berg

Toernooi sv Diemen E2 bij VSV 9 mei Het was wat kouder dan verwacht, maar wel droog. Een toernooi in Velserbroek. Er waren twee poules met elk vier E2-teams. De eerste twee wedstrijden wonnen we gemakkelijk met 2-0 en 3-0. Hadden wel grotere winsten mogen zijn. De laatste poulewedstijd was lastiger, maar ging ook met 1-0 naar Diemen. Daarna de halve fi nale te-gen de nr 2 uit de andere poule. We waren duidelijk beter en stonden lang met 1-0 voor. Maar 5 minuten voor tijd kwam de tegenstander langszij en moesten strafschop-pen de beslissing brengen. Na elk 5 strafschoppen was het gelijk. Sommige ouders durfden niet meer te kijken. Maar nr 6 bracht ons toch de verdiende overwinning en dus in de fi nale, tegen Alliance E2. Het was spannend, maar met 2-0 werd ook de fi nale gewonnen. Het was feest. Hardverwarmend om te zien hoe de jongens sa-men de toernooiwinst vierden. “Kampioenen! Kampioe-nen!”, en hand-in-hand nog een soort ereronde als af-sluiting. Gefeliciteerd heren, het was top.

Gerard Buskermolen

sv Diemen E5 kampioenIn de voorjaarscompetitie 2009 was de E5 ongenaak-baar voor de tegenstanders slechts 1 gelijk spel, de rest gewoon gewonnen.Wie hebben dat gedaan:Dino Arler, betrouwbare lijnkeeper met vele mooi red-dingen, minst gepasseerd.Maxim Stive, schakelt alle aanvallers uit en is nu ook gaan scoren.Daniel van Dijk, onverwoestbare opkomende laatste man.Koen Harm, van spits naar betrouwbare linksachter.Wouter de Gast, klein van stuk maar altijd overal aan-wezig.Hidde de Wild, spelverdeler veel loopwerk en een kei-hard schot.Timo Holthuizen, onvermoeibare gatenvuller, op vele plekken inzetbaar.Wouter Holthuizen, creatieve scorende linksbuiten.Shaan Tasneem, snelle scorende spits.Volgend seizoen gaan wij op één na (Wouter Holthui-zen), naar de D.Ouders en opa bedankt voor de steun en het enthousi-asme.

Wout

sv Diemen F7- Arsenal F4 9-2 2 meiNa een zware week, waarbij onze jongens moesten bij-komen van de rondvaart door de grachten en het aftrai-

nen van de genuttigde champagne tijdens het kampioens-feest, wachtte ons de laatste wedstrijd van het sei-zoen. Zonder de va-kantievierende Miles en Christiaan begon-nen de jongens aan de wedstrijd. Arsenal werd vanaf de aftrap onder druk gezet en

met goede combinaties werd het doel veelvuldig gezocht. Na een goede pass van Seger zorgt Raul na 2 minuten voor de 1-0. Al snel daarna volgt de 2-0 door weder-om Raul. Arsenal ziet geen kans onze verdedigers Wester en Jus-tin te passeren en al snel volgen de 3-0 door Lucas (mooi schot) en zorgt Raul voor zijn hattrick door de 4-0 te scoren. Met deze stand na 10 mi-nuten op het bord denken onze jongens niet aan conso-lideren maar aan een overwinning met klinkende cijfers.Na een goede loopactie op het middenveld door Lucas rondt Alex op beheerste wijze af, 5-0. Om de “thee” tij-dens de rust extra zoet te laten smaken maakt Lucas de 6-0. Na het rustsignaal wordt nog even onze keeper Brent “ontwortelt” in het doelgebied en hijst Wester zich in het geel. Met een aantal omzettingen in de opstelling wordt begonnen aan de tweede helft. Voordat Raul “vertrekt” naar de verdediging neemt hij nog snel zijn vierde van de dag, de 7-0, voor zijn rekening. Om onze tegenstan-der toch de netten in de Diemense doelen te laten testen worden de 7-1 en de 7-2 toegestaan. Nadat onze jon-gens hadden vastgesteld dat er niets mis was met de netten was het genoeg. Na een goede pass van Alex kon Justin het doelgebied van de tegenstander inlopen en de 8-2 scoren. Na een rush vanaf de linkerkant werd ook de laatste van de wedstrijd, de 9-2, door Justin in het doel gewerkt. Ongeslagen kampioen! Gefeliciteerd kanjers.

Nereo Schotte

sv Diemen F-7 op stoom!!! 30 meiNa twéé weken terug als énige afgevaardigde van SV Diemen het prestigieuze toernooi van LSVV te Zuid-Scharwoude te hebben gewonnen, gingen wij vandaag op jacht naar de volgende beker! De velden van NFC Brommer in Amstelveen lagen er prachtig bij in het zon-netje. Onze eerste tegenstander, de locale helden, wa-ren niet van het kaliber waar onze jongens echt ner-veus van worden. Het missen van legio kansen in een wedstrijd van slechts tien minuten deed dat echter wel! Gelukkig wist Alex uiteindelijk het net wel te vinden, al deed hij dit voor de spanning via de onderkant van de lat. Onze tweede tegenstander “Zwanenburg”, was van een zwaarder kaliber. Al snel moest keeper Miles een ge-vaarlijke uitbraak met een mooie sliding in de kiem smo-ren. Daarna namen wij het heft in handen en gelukkig stond het vizier ook scherper afgesteld! De één en twéé nul kwamen naar mooi aanvallen weer van de voet van Alex! De derde wedstrijd was tegen de “Legmeervogels” en werd ondanks een vroege achterstand, toch na weer twéé goals van Alex gewonnen. Ook de laatste wedstrijd tegen “RKAVIC” werd gewonnen met twéé doelpunten van de voet van Alex. . . én Raul! Hij stond al te lang droog, zeker naar zijn mening, en zal hierdoor een stuk prettiger (voor zijn ouders) het weekend in zijn gegaan! Maandag gaat onze gouwe selectie voor de laatste maal in deze samenstelling op jacht om de trilogie aan toer-nooizeges te vervolmaken. De competitie hebben we al in de pocket zitten! Vier prijzen in één seizoen, waar Bar-celona slechts “de Treble” haalde. Komt dat allen zien en “ Put your hands up for the F-7!” Héél véél succes gewenst iedereen volgend seizoen en weet dat ik elke jongen die ooit bij dit team (én de F-13) heeft gezeten, altijd gigantische kanjers zal blijven vinden!!!

F-7 for everMischa Hoogland

Page 13: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 13 svDiemen / DeTreffer

Verslag Pinkstertoernooi C- en D-selectie, 29 mei-1 juniVrijdag 29 mei was het zover. Om half 6 ‘s morgens waren de eerste trainers/begeleiders op het sv Diemen complex aanwezig om voorbereidingen te treffen voor het vertrek van de C- en D-selectie naar het Pinkstertoernooi in Maurepas, vlak onder Parijs. Vanaf 7 uur arriveerden de eerste spelers met hun ouders voor inname van de identiteitsbewijzen en zorgpassen en controle op de mee te nemen kleding en andere benodigdheden voor het weekendje voetbal. De aanwezige ouders, trainers en begeleiders kregen voor vertrek koffi e en thee aangeboden van onze voorzitter Fred Lunstroo, die voor deze gelegenheid de kantine had geopend. Nogmaals onze dank hiervoor. Iets na achten vertrok de bus met 74 personen

richting Frankrijk. Eén van de begeleiders reed met eigen auto vooruit om op het sportcomplex in Maurepas alvast de hotelvouchers in ontvangst te nemen. Gedurende de reis hebben de leiders een kamerindeling gemaakt om e.e.a. bij aankomst vlot te laten verlopen. Inclusief twee tussenstops en relatief weinig oponthoud kwamen wij rond half 5 ’s middags aan bij het hotel. De bus werd uitgeladen en de vouchers werden verdeeld onder de spelers, begeleiders en trainers waarna wij onze intrek namen in het hotel. Het hotel was geboekt op basis van halfpension, maar het ontbijt en het avondeten was op een locatie tussen het hotel en het sportcomplex. Aangezien de buschauffeur zich moet houden aan het rijtijdenbesluit is het gehele gezelschap naar het restaurant gelopen, een wandeling van ongeveer 20

minuten. Om half negen ’s avonds werden wij op het sportcomplex verwacht om de openingsceremonie bij te wonen. Na de toespraak van de burgemeester van Maurepas en een hapje en een drankje voor de begeleiders waren wij om 10 uur weer terug bij het hotel. Ondanks het vriendelijke edoch dringende verzoek van zowel de begeleiding als het hotelmanagement aan de spelers om op hun eigen kamer te blijven en te gaan slapen bleef het nog tot in de kleine uurtjes zeer onrustig.Zaterdag 30 mei waren de poulewedstrijden gepland. Alle teams hebben 3 wedstrijden gespeeld om te bepalen voor welke plaats zij op zondag in de eindrangschikking zouden gaan spelen. Het resultaat einde dag was dat de D1 na 1 gewonnen wedstrijd en 2 gelijke spelen ging strijden om de plaatsen 5 t/m 8. De D2 was succesvoller en mocht zich na 3 gewonnen wedstrijden winnaar noemen van hun poule en zich op gaan maken voor de strijd om de plaatsen 1 t/m 4. De C1 won 2 wedstrijden en speelde er 1 gelijk, maar door het mindere doelsaldo mochten zij de volgende dag op voor plaats 5 t/m 8. De C2 werd met 1 gewonnen en 2 verloren wedstrijden derde in de poule en gingen zondag voor de plaatsen 9 t/m 12. Na het avondeten zijn we met onze bus naar Parijs gereden voor een boottocht over de Seine en een korte bezichtiging van de Eiffeltoren. Iets voor 12 uur kwamen wij weer aan bij het hotel en het was ’s nacht te merken dat het een zeer inspannende dag was geweest voor onze spelers.Zondag 31 mei was de afsluitende dag van het toernooi. Alle teams moesten nog twee wedstrijden spelen om hun eindranking in het toernooi te bepalen. De D1 is uiteindelijk vijfde geworden, de D2 heel knap derde, de C1 vijfde waarbij beide wedstrijden door penalties moesten worden beslist en de C2 werd elfde. Omdat het eten in het restaurant toch niet bij alle kinderen in de smaak viel zijn ze ’s avonds door de begeleiding verrast met een stapel pizza’s. Dit was ook het moment voor de trainers en leiders van de verschillende teams om afscheid te nemen van hun spelers, waarbij ik heb vernomen dat er hier en daar wel een traantje werd weggepinkt. ’s Nachts bleef het nog lang onrustig…Om kwart voor negen maandagochtend stond de bus gereed om weer naar Diemen te vertrekken. Als dank voor een drietal zeer korte nachten en onder het motto ’s nachts een vent overdag ook een vent’ hebben een aantal begeleiders onderweg in de bus naar Diemen nog een aantal gegadigden uit hun slaap gehouden. Rond 4 uur ’s middags draaide de bus het sv Diemen complex weer op en werden de spelers verwelkomd door hun ouders.Dankzij het mooie weer, een leuke spelersgroep en een strak georganiseerd toernooi kunnen we met z’n allen terugkijken op een zeer geslaagd en sportief weekend. Oh ja: onze C1 mocht van de toernooileiding de Fairplaycup voor de C-categorie in ontvangst nemen.Zonder trainers en begeleiders was dit alles niet mogelijk geweest: Nathalie, gkl André, Martin, Maurik, Jurry, Michel, René, Jack B., Petra, Daan en Ted, Magdy, Jack C., Matthieu, Jan en Wendy, Ivelly en onze interim coaches van de C2 Benno en Joost. Ook sv Diemen en RSBS, hoofdsponsor van sv Diemen, willen wij bedanken voor hun bijdrage.

Bram Kloosterman

Page 14: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 14 svDiemen / DeTreffer

De D-8 een sterke KAMPIOEN!Staand v.l.n.r.: Damian, René, Damian, Henry, Elvis, Jari, Jamey, Nidal, Carvey

en Edwin.Knielend v.l.n.r.: Lucas, Marco, Robbie,

Danny en Youri.Berend, Stein en Kasper ontbreken op

deze foto.

De E-5 ongeslagen KAMPIOEN!Bovenste rij v.l.n.r.: Hidde de Wild, Koen Harm en leider Wout de Wild.Middelste rij v.l.n.r.: Dino Arler, Wouter Holthuizen, Daniël van Dijk, en Maxim Sive.Onderste rij v.l.n.r.: Shaan Tasneem, Wouter de Gast en Timo Holthuizen.

De trotse KAMPIOENEN!-2

Page 15: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 15 svDiemen / DeTreffer

sv Diemen F-7 volmaakt trilogie!!! 1 juniWederom een prachtige dag, met weliswaar een klein zwart randje erom! Vandaag was immers het laatste op-treden van ons succesteam. Een echt vriendenteam kun-nen we wel stellen en ik had dan ook moeite het droog te houden. Nog één keer op jacht naar succes met een oude bekende in ons midden, n.l. Floris. Floris nam sa-men met Justin vandaag de verdediging op zich en zo werd vooraf al elke hoop op succes bij onze tegenstan-der weggenomen! Tegen Zeeburgia, onze eerste tegen-stander, begon het éénrichtingsverkeer richting vijan-delijke goal! Helaas konden wij géén één van de legio kansen die wij creëerden benutten. Zeeburgia zwijnde en mocht daarna zelf twéé keer spelen die beide door hen gewonnen werden en hen een doelsaldo van plus vijf opleverde. Nu mochten wij twéé keer op rij aan de bak op jacht naar doelpunten. De “local hero’s” van DRC waren echter geenszins van plan hieraan mee te wer-ken en gingen met z’n allen lekker voor de goal liggen! Gelukkig wist Alex de ban te breken en wonnen wij zeer summier met één tegen nul. Bang dat dit zelfde scenario ook door de laatste tegenstander gehanteerd zou wor-den besloten we de laatste wedstrijd met slechts Floris achter en Wester op goal te spelen. Va banque dus op zoek naar de toernooiwinst! En het regende doelpun-ten!!! Toen het uitgeregend was stond er acht tegen één op het scorebord en was de winst binnen! Wie scoor-de er? Géén idee, doet het ertoe? Conclusie: Wij zijn dus beter dan Barcelona en het wordt dus tijd voor deze jongen afscheid te nemen! Hoe kun je zo’n seizoen nog evenaren? Ik wens iedereen de transfer van zijn dromen! Laten wij aan het eind van volgend seizoen nogmaals bij elkaar komen en in deze samenstelling als vriendenteam aan een toernooi deelnemen!!!

F-7 for everMischa Hoogland

RKDES F6 - sv Diemen F14 10 -2 2 meiZaterdag half negen verzamelen, want om half tien zou de wedstrijd beginnen tegen RKDES te Kudelstaart. Ge-lukkig stond er een volledig team, want met name door de inzet van de begeleider van de F11 zouden Sven en Mats meespelen. Enkele spelers van de F14 bleken niet aanwezig te zijn wegens vakantie. Na een half uur rijden waren we bij RKDES en we gin-gen bijna meteen naar het veld. Alwaar de tegenstander en scheidsrechter al stonden te wachten. Wij mochten beginnen met de aftrap maar dat zouden we in de eerste helft nog wel een aantal keer moeten doen. RKDES ging namelijk zwaar in de aanval en wij kregen de bal niet goed weg. Enkele mooie reddingen en goed uitlopen van de keeper Stijn kon ons niet reden, want we gingen de rust in met 8-0.In de rust werd de tactiek gewijzigd en werden de po-sities goed doorgenomen. Sven ging de tweede helft keepen. Hij zou de bal ver naar voren schieten, waar-bij de aanvallers het veld breed zouden houden. Zo gezegd zo gedaan en we kwamen dan ook tot enkele mooie uitvallen. Mats scoorde in een uitval dan ook een doelpunt en de stand werd 9-1. In het laatste gedeelte van de wedstrijd kwam Mats weer voor de keeper en hij speelde deze goed uit en scoorde ons tweede doelpunt. Hij kreeg bij deze actie echter ook een trap op zijn been en dat was voor ons een teken om de kleedkamer op te zoeken. De scheidsrechter fl oot af en de eindstand was 10-2 maar gezien het spel in de tweede helft houd ik de wedstrijd op 8-0 verliezen en daarna met goed voetbal gelijkspelen met 2-2.

Paul

Talenten Toernooi van West I voor de D1Op zondag 23 augustus wordt er een groot Talenten Toernooi van West I gehouden op de velden van AFC’34 in Alk-maar. Er nemen zestien ploegen deel, de teams zijn ingedeeld in poules van vier. De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor het landelijk kampioenschap, dat later in het seizoen wordt gespeeld.

Wedstrijden Poule ACode Wedstrijd Veld AanvangA1 AFC’34 - Diemen A 10.00A2 Geinoord Nieuwegein - VVZ B 10.00A3 AFC’34 - Geinoord Nieuwegein C 11.00A4 VVZ - Diemen D 11.00A5 AFC’34 - VVZ A 12.00A6 Diemen - Geinoord Nieuwegein B 12.00

Oproep aan alle medewerkersWillen alle medewerkers zoals trainers, ass. trainers, elftalleiders, hulpleiders, clubscheidsrechters, clubgrensrech-ters etc. meewerken aan de volgende vraag.U gaat volgend seizoen waarschijnlijk met uw kind mee naar een ander team bv. van F naar E? Om snel de interne telefoonlijst weer op orde te hebben verzoek ik u aan mij de wijziging zo snel mogelijk per mail door te geven.Mail naar Peter van Rooij; [email protected] is in ieders belang dat we deze lijst weer snel compleet hebben.

Peter van Rooijsecretaris

Page 16: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 16 svDiemen / DeTreffer

Bij de junioren deden de A1 en A2 (kampioen) het goed dit seizoenIn de junioren afdeling deden vooral de A1 en de A2 het goed. De A2 werd kampioen in haar afdeling, de A4 eindigde als tweede. De B1 werd tweede in de Hoofdklasse, knap! De overige teaams bij de B-junioren deden het minder goed. Ook geen kampioen bij de C-junioren, maar wel een knappe tweede plaats voor de C3 en een derde, ook in de Hoofdklasse voor de C1!

Net geen promotie voor de A1, een derde plaats in de reguliere competitie gaf wel recht op de nacompetitie, waarin de eerste ronde werd overleefd, maar in de twee-de ronde bleek de A1 van Pancratius nipt de sterkere. Slechts twee punten scheidde de A1 van het kampioen-schap, juist die punten die de KNVB in mindering bracht. Ook de schorsingen zullen mee gewogen hebben. Wel bleek de A1 de beste voorhoede en achterhoede te heb-ben gehad.

Zwanenburg A1 20 13 3 4 42 63 37VVH Velserbroek A1 20 13 3 4 42 44 26Diemen A1 20 13 3 4 40 68 23Pancratius A1 20 10 3 7 33 53 42Concordia sv A1 20 9 6 5 31 41 26VSV A1 20 8 4 8 28 28 27Abcoude A1 20 9 0 11 27 40 48JOS/W A1 20 7 3 10 24 41 52DWS A2 20 5 5 10 20 43 57HBC A1 20 6 2 2 20 35 49Legmeervogels A1 20 0 2 18 2 16 85

De A2 werd glorieus kampioen in hun afdeling, ook met de beste voor- en achterhoede. Drie wedstrijden minder dan nummer twee en toch dit resultaat, heel knap.Een 15-1 overwinning op Waterwijk is de grootste overwin-ning die ik kan vinden. Gefeliciteerd mannen!!!

Diemen A2 13 10 1 2 31 66 25Omniworld A4 16 10 0 6 29 51 47Volendam (rkav) A4 13 8 2 3 26 39 27CTO 70 A1 13 7 0 6 21 40 33Blauw Wit A A2 12 7 0 5 20 48 34IVV A1 15 6 1 8 19 41 44Muiden A1 16 5 1 10 16 46 66Volewijckers A1 15 4 1 10 12 35 63Waterwijk A3 13 3 0 10 9 39 66

Een zesde plaats voor de A3, een logische plaats als je meer doelpunten tegen krijgt dan vóór dan wordt het moeilijk. Jammer dat bij een paar wedstrijden met een oneven goal werd verloren.

Waterwijk A5 12 11 0 1 33 75 20Abcoude A2 15 9 2 4 29 58 39RKAV A2 15 9 1 5 27 48 40AS 80 A3 11 8 2 1 25 42 14RKDES A1 15 5 1 9 16 35 67Diemen A3 15 4 2 9 13 43 47KDO A2 15 3 3 9 12 30 54Roda 23 A5 14 3 2 9 10 27 54Kon. HFC A5 14 3 3 8 9 24 47

Tenslotte de A4 dat speelde in een afdeling met zes teams en zodoende een 1½ competitie speelde. Het team eindigde als tweede achter het ongenaakbare Ar-senal. Een goed resultaat.

Arsenal ASV A1 15 13 1 1 40 55 15Diemen A4 13 8 1 4 25 34 20Portugal Adam FC A1 13 8 1 4 24 37 27Buitenveldert A2 12 3 1 8 10 19 28Waterwijk A4 14 3 1 10 10 22 61AS 80 A2 13 1 3 9 6 18 34

Net zoals bij de A1 in de nacompetitie was Pancratius te sterk voor onze B1. Maar wel een schitterende tweede plaats in de Hoofdklasse! Na een minder sterke start van de competitie, driemaal gelijk, volgde een paar overwin-ningen. Kampioen Pancratius bleek tweemaal te sterk voor de onze. Sterk gespeeld heren!

Pancratius B1 26 20 1 5 61 104 31Diemen B1 26 16 3 7 51 64 48Kon. HFC B1 26 14 4 8 46 69 45BFC B1 26 14 2 10 44 56 43EVC B1 26 13 5 8 44 47 39VSV B1 26 11 4 11 37 53 50Waterwijk B1 26 10 4 12 34 57 62Abcoude B1 26 9 6 11 33 46 58Roda 23 B1 26 9 5 12 32 41 45DCG B2 26 9 5 12 30 42 60Wherevogels De B1 26 8 5 13 29 41 66Zeeburgia B3 26 7 5 14 26 44 61Overbos B1 26 7 4 15 25 55 77Purmerend B1 26 6 5 15 20 58 92

De B2 eindigde vijfde van onderen, dat had heel wat be-ter gekund, jammer van die vier winstpunten in minde-ring, scheelt toch twee plaatsen. Ik heb dit seizoen de B2 vaak zien spelen, een goede ploeg, ook hier weer meer tegendoelpunten dan vóór, de voorhoede had wel iets meer mogen scoren.

Buitenveldert B1 24 19 5 0 62 136 35AFC B3 24 19 4 1 61 83 30Omniworld B3 24 18 3 3 53 117 35AS 80 B2 24 14 1 9 43 62 49Waterwijk B2 24 13 3 8 42 71 57Weesp FC B1 24 12 2 10 38 66 70GeuzenM’meer B1 24 9 2 13 29 58 72Buitenboys B1 23 8 3 12 27 70 75Diemen B2 24 9 3 12 26 54 56CTO 70 B1 24 8 2 14 26 47 101Ouderkerk B1 24 5 2 17 17 56 83Abcoude B2 23 3 3 17 8 34 110Geinburgia B1 24 1 1 22 4 30 111

De B3 is op de vijfde plaats geeindigd, maar kijk eens naar de gescoorde doelpunten? Het meest van alle teams, 100 maar liefs, klasse mannen! Iets te veel tegen als je kijkt naar de ploegen boven jullie, ja verdedigen is ook een vak. Goed seizoen voor de B3.

Tot in het nieuwe seizoen!!!

Page 17: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 17 svDiemen / DeTreffer

Amstelland United B1 20 14 4 2 46 82 25Waterwijk B5 19 14 2 3 44 89 45Almere FC B3 19 11 4 4 37 59 35Waterwijk B4 16 11 2 3 35 62 39Diemen B3 19 10 3 6 33 100 55Meer de B1 15 10 1 4 29 58 39NFC/Brommer B1 18 7 2 9 22 61 87AFC B5 19 4 2 13 14 31 72Ouderkerk B2 20 4 1 15 13 41 65GeuzenM’meer B3 17 3 2 12 11 36 59Dijk De B2 18 0 1 17 1 23 121

De voorhoede van de B4 was aardig op dreef, alleen wel veel doelpunten tegen en dan wordt het moeilijk. Een gemiddeld seizoen voor de B4, negen gewonnen en elf verloren. Wel werd nummer twee, Omniworld een keer-tje verslagen.

Almere FC B4 21 16 4 1 50 112 37Omniworld B6 22 16 1 5 49 110 44Muiden B1 20 14 1 5 43 79 45AS 80 B5 21 12 5 4 41 87 58Roda 23 B6 20 13 1 6 40 101 83Almere FC B5 22 11 1 10 34 65 54Waterwijk B7 21 8 5 8 29 74 58Diemen B4 21 9 1 11 28 85 77Legmeervogels B6 21 6 3 12 21 47 79Forza Almere B1 21 5 0 16 14 48 128Buitenboys B4 22 3 1 18 9 54 95Ouderkerk B4 22 2 1 19 7 32 136

De B5 sluit de rij van de B-junioren en doet dat op een zesde plaats. Ook hier weer meer doelpunten tegen dan vóór, op twee na de meeste tegen. De B5 speelde niet éénmaal gelijk, het was zwart of wit maar geen grijs voor dit team, gelijk hebben ze.

Abcoude B4 18 16 1 1 49 111 15Buitenboys B5 21 15 2 4 47 126 41Roda 23 B7 21 15 2 4 47 60 25AS 80 B6 18 11 2 5 35 89 57Waterwijk B8 20 10 1 9 31 77 60Diemen B5 20 9 0 11 27 71 94Omniworld B7 21 8 4 9 27 60 63KDO B3 15 7 1 7 22 45 51AFC B7 16 4 2 10 14 44 57Buitenboys B6 21 4 1 16 13 51 149Pancratius B6 18 3 1 14 9 35 79TABA B3 19 3 1 15 7 34 112

Ook in de Hoofdklasse spelend wist de C1 de derde plaats te breiken, vóór Pancratius dit keer. Purmersteijn en HFC waren duidelijk te sterk vooor de C1. Tegen de kampioen, Purmersteijn werd tweemaal gelijkgespeeld, 0-0 en 2-2. Goed gedaan.

Purmersteijn C1 26 18 5 3 59 70 24Kon. HFC C1 26 17 4 5 55 70 30Diemen C1 26 14 5 7 47 61 40Pancratius C1 26 14 4 8 46 60 47Purmerend C1 26 13 4 9 43 41 37OSV C1 26 13 3 10 42 55 48AS 80 C1 26 11 4 11 37 49 40Abcoude C1 26 12 1 13 37 42 52AFC C3 26 9 7 10 34 47 48Omniworld C3 26 8 5 13 29 38 60Zeeburgia C3 26 6 9 11 27 32 41

RKDES C1 26 6 8 12 26 41 53GeuzenM’meer C1 26 6 1 19 19 36 61DWS C2 26 4 2 20 14 29 90

De C2 heeft het minder slecht gedaan dan de stand zo doet vermoeden. Er staan een paar teams dicht bij el-kaar. Maar ook hier zien we weer, meer doelpunten te-gen dan vóór en dan wordt het ontzettend moeilijk om hoog te eindigen.

Ouderkerk C1 24 22 0 2 66 108 39Weesp FC C1 24 20 0 4 60 116 43Abcoude C2 24 12 3 9 38 46 51Buitenboys C2 24 11 4 9 37 79 69CTO 70 C1 24 10 4 10 34 53 45Waterwijk C3 24 9 6 9 33 53 43Amstelland United C1 24 10 5 9 32 66 54WV-HEDW C1 24 9 3 12 30 56 75Diemen C2 24 8 4 12 28 64 72JOS/W C1 24 8 3 13 27 82 99Omniworld C4 24 6 7 11 25 62 71Zeeburgia C4 24 7 0 17 21 51 101Blauw Wit A C3 24 3 3 18 12 42 116

De C3 en C4 speelden in één afdeling. De C3 deed het goed en eindigde achter Voorland op de tweede plaats. Een hele goeie achterhoede, alleen de kampioen deed het beter. Voorland was dan ook veruit de sterkste in de-ze afdeling. De C4 had het moeilijker en vindt zich terug op de achtste plaats. De onderling wedstrijden werden gewonnen door de C3, 6-0 en 2-0.

Voorland C1 18 17 1 0 52 118 20Diemen C3 19 13 2 4 41 64 24Pancratius C5 19 10 5 4 35 61 37AFC C7 18 10 2 6 32 74 45WV-HEDW C2 20 10 2 8 32 59 51GeuzenM’meer C3 20 10 1 9 31 82 66Tos Actief C2 19 8 1 10 25 55 73Diemen C4 20 6 2 12 20 66 81Ouderkerk C3 19 6 1 12 19 50 74Roda 23 C7 17 1 4 12 7 29 95Blauw Wit A C6 17 1 1 15 2 21 113

Een heel gelijkmatig seizoen voor de C5 achtmaal winst en achtmaal verlies, 56 vóór en 62 tegen. Alle ploe-gen boven jullie hebben er allemaal mider tegen. Twin-tig doelpuntern minder tegen betekent heel wat punten meer. Succes volgend seizoen!

AS 80 C4 19 15 1 3 46 89 26Waterwijk C6 20 14 2 4 44 96 49Omniworld C7 18 12 2 4 38 106 46AS 80 C6 20 12 2 6 38 66 42Forza Almere C1 18 10 1 7 31 68 59Buitenboys C4 17 8 4 5 28 49 45Diemen C5 17 8 1 8 25 56 62Ouderkerk C4 18 4 2 12 14 35 60Waterwijk C7 18 3 5 10 14 38 69Buitenboys C5 18 3 1 14 10 21 97CTO 70 C2 19 1 1 17 4 30 99

Slechts drie punten scheiden de C6 van een midden-moot positie, ook hier weer schrikbarend veel doelpun-ten tegen. Twee vóór en zes tegen gemiddeld, tja dan wordt het moeilijk. GeuzenMiddenmeer werd ongesla-gen kampioen in deze afdeling.

Page 18: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 18 svDiemen / DeTreffer

Weesp FC C3 23 21 0 2 63 171 39Buitenboys C8 21 18 0 3 54 171 50AS 80 C8 21 16 1 4 49 123 42GeuzenM’meer C5 20 16 0 4 48 114 32Abcoude C5 21 16 0 5 48 113 41AS 80 C9 21 9 2 10 29 61 63Omniworld C9 18 8 0 10 23 53 77

Forza Almere C2 20 6 0 14 18 47 84Roda 23 C9 20 4 1 15 13 30 101Waterwijk C9 18 4 0 14 12 42 113Ouderkerk C5 19 3 2 14 11 29 163Diemen C6 21 3 1 17 10 44 120Roda 23 C8 15 1 1 13 4 24 97

Vier kampioenen bij de D-pupillen!!!Maar liefst vier kampioenen bij de D-pupillen t.w.: de D2, D3, D6 en D8, daarbij mogen we de derde plaats van de D1, in de hoofdklasse en de tweede plaats van de D7 niet vergeten. De D4 en de D5 deden het wat minder.

De D1 heeft het voortreffelijk gedaan, achter twee gere-nommerde clubs als derde geeindigd, op ruime afstand dat wel, maar tot ver in de competitie deed de D1 mee en stond zelfs enige tijd aan de leiding in de competitie. Het verschil met de nummers 1 en 2 zit duidelijk in de schut-ters, maar van de rest, zijn wij weer de beste.

DWS D1 26 24 2 0 74 147 20Ajax D3 26 19 3 4 60 140 25Diemen D1 26 17 1 8 52 80 44Blauw Wit A D1 26 15 5 6 50 53 39AFC D2 26 15 3 8 48 59 58DCG D1 26 14 4 8 46 51 34Legmeervogels D1 26 12 3 11 39 66 62ADO 20 D1 26 10 3 13 33 39 60Roda 23 D1 26 9 4 13 31 48 61DWV D1 26 7 3 16 24 42 86Haarlem D2 26 8 1 17 22 42 80Abcoude D1 26 6 1 19 19 36 79Stormvogels D2 26 5 3 18 18 36 98Zandvoort D1 26 2 2 22 8 18 111

Een KAMPIOENSCHAP voor de D2 en zeer duidelijk. Een hele goede verdediging en maar liefst vijf punten voor op nummer twee. Gefeliciteerd!

Diemen D2 10 8 0 2 24 30 17JOS/W’meer D1 10 6 1 3 19 43 30Arsenal ASV D1 10 4 2 4 14 29 27DCG D2 9 3 3 3 12 25 28Tos Actief D1 9 2 3 4 9 27 25Bijlmer D1 10 1 1 8 4 17 44

Al weer een KAMPIOEN, hier was het wel heel erg span-nend, het kampioenschap werd behaald op doelsaldo en dat is beduidend beter dan dat van Abcoude. Gefelici-teerd mannen!

Diemen D3 10 6 4 0 22 39 13Abcoude D2 10 7 1 2 22 30 18Weesp FC D2 10 6 2 2 20 33 16Fortius D2 10 4 2 4 14 23 19Arsenal ASV D2 10 1 1 8 4 13 50Blauw Wit A D4 10 1 0 9 3 11 33

De D4 had het moeilijk in zijn afdeling, zeven punten werden er behaald, tweemaal werd het zoet van de over-winning geproefd. In de eindstand leverde dat een vijfde plaats op.

ZSGO/WMS D2 9 7 0 2 21 51 13HBOK D2 9 5 2 2 17 43 23Meteoor D2 9 4 2 3 14 34 22Legmeervogels D6 7 3 2 2 11 33 30Diemen D4 8 2 1 5 7 23 42Weesp FC D5 10 1 1 8 4 14 68

De D5 had het het moeilijkst van alle D-teams, een laat-ste plaats, één overwinning voor deze jongens, het sco-ren ging moeilijk, jammer, volgend jaar beter.

AFC D8 10 7 2 1 23 53 22Tos Actief D3 10 6 2 2 20 45 23GeuzenM D4 10 5 1 4 16 35 35TOG D1 9 4 1 4 13 37 30Ouderkerk D4 9 2 1 6 7 20 45Diemen D5 10 1 1 8 4 18 53

Glorieus KAMPIOEN, anders kan je dit niet noemen, eenmaal werd er gelijk gespeeld tegen Arsenal, 2-2 niet voor niets op de tweede plaats geeindigd. De beste voor-hoede en de sterkste verdediging.

Diemen D6 10 9 1 0 28 48 11Arsenal ASV D3 10 7 1 2 22 43 15Swift D4 9 5 0 4 15 24 20KDO D1 10 3 0 7 9 31 43Kadoelen sv D2 10 3 0 7 9 22 56DWS D5 9 1 0 8 3 18 41

Een hele nette tweede plaats voor de D7, kampioen Pancratius was duidelijk de sterkste in deze afdeling. De twee nederlagen werden dan ook geleden tegen de kampioen, waar van een fors.

Pancratius D5 9 9 0 0 27 95 16Diemen D7 10 7 1 2 22 55 20Ouderkerk D5 9 3 2 4 11 26 29OSV D4 9 3 0 6 9 23 59Monnickendam D2 10 3 0 7 9 20 59Kadoelen sv D3 9 1 1 7 4 22 58

Als laatste de D8 ook een waardig KAMPIOEN, een hele sterke voorhoede en een achterhoede die het wel heel erg goed deed. De enige nederlaag was tegen het op de derde plaats geeindigde CTO.

Diemen D8 10 8 1 1 25 41 11Weesp FC D4 9 5 1 3 16 31 17CTO 70 D2 9 5 1 3 16 28 17Roda 23 D10 9 3 3 3 12 32 18Abcoude D5 9 3 1 5 10 30 44Pancratius D11 10 0 1 9 1 10 65

Page 19: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 19 svDiemen / DeTreffer

Drie kampioenen en de nodige ere-plaatsen bij de E-pupillenGoede en minder goede resultaten wisselen elkaar af bij de E-pupillen. Maar liefst drie kampioenen leverde deze afdeling, De E5, E9 en de E10. Verder tweede plaatsen voor de E2, E6, E7 en de E8. De E5 en de E10 zelfs ongeslagen. Er zijn wel jaren geweest dat we het met minder moesten doen.

In de hoofdklasse spelend had de E1 het erg zwaar, even leek het er op dat het te zwaar was. Maar zoals u ziet hielden de onzen twee ploegen onder zich. Het ma-ken van doelpunten was hier een groot probleem. Ajax was de terechte kampioen.

Ajax E1 22 18 0 4 54 122 26Zeeburgia E1 21 15 3 3 48 86 26Abcoude E1 20 15 0 5 45 92 45Roda 23 E1 21 13 4 4 43 59 32AFC E1 21 13 4 4 43 56 31Omniworld E1 22 14 1 7 43 58 33Weesp FC E1 22 9 0 13 27 53 87DCG E1 20 7 1 12 22 44 74JOS/W’meer E1 22 6 2 14 20 42 78Diemen E1 22 4 1 17 13 35 76Buitenveldert E1 21 2 2 17 8 33 100AS 80 E1 22 2 2 18 8 18 90

CTO was net iets te sterk voor de E2, aan de doelpun-tenmakers heeft het niet gelegen, de meesten zijn voor sv Diemen. Ik moet natuurlijk wel vermelden dat de eni-ge nederlaag van CTO tegen de E2 was! Kijk.

CTO 70 E1 9 8 0 1 24 50 13Diemen E2 10 7 1 2 22 58 21Amstelland United E1 7 4 1 2 13 37 14Roda 23 E3 8 3 1 4 10 33 32Abcoude E3 8 1 1 6 4 15 34Ouderkerk E3 8 0 0 8 0 5 84

De verdediging van de E3 mag er best wezen, die was niet slecht, een voorlaatste plaats met twee overwinnin-gen voor de E3.

Amstelland United E2 10 9 0 1 27 79 14OSV E3 10 7 1 2 22 57 38Geinburgia E1 10 5 2 3 17 45 34Amstelveen E2 10 3 2 5 11 32 51Diemen E3 10 2 1 7 7 33 37Volewijckers E2 10 1 0 9 3 24 96

De E4 was de best van de rest, een heel gemiddeld team, kijk maar naar de cijfers, vier gewonnen en vier verloren. AFC was de sterkste.

AFC E3 9 9 0 0 27 69 6Roda 23 E4 10 8 0 2 24 45 22Diemen E4 8 4 0 4 12 23 17Sporting Martinus E4 9 4 0 5 12 22 29Legmeervogels E3 9 1 0 8 3 5 47Aalsmeer E2 9 1 0 8 3 13 56

De eerste KAMPIOEN bij de E-pupillen en hoe? On-geslagen mevrouw en meneer. Hele grote klasse! De meeste doel[punten vóór en minste tegen, dus terecht dat dit team als eerste is geeindigd.

Diemen E5 9 8 1 0 25 59 12GeuzenM’meer E4 9 6 2 1 20 51 23WV-HEDW E6 9 4 0 5 12 36 32

Geinburgia E3 9 3 0 6 9 34 51Kismet 82 E1 8 2 1 5 7 23 39AFC E10 10 2 0 8 6 30 76

Eerlijk is eerlijk BFC was hier te sterk, wel scoorde de E6 de meeste doelpunten, maar ja daar word je geen kampioen mee, een tweede plaats was hun deel. Goed gespeeld mannen.

BFC E8 10 7 2 1 23 34 17Diemen E6 10 6 1 3 19 37 24Roda 23 E10 8 3 5 0 14 24 17Buitenboys E9 10 4 2 4 14 25 28Waterwijk E10 8 2 0 6 6 31 26NVC E11 8 0 0 8 0 16 55

Ook voor de E7 een tweede plaats, achter AFC, die dui-delijk de sterkste was. De achterhoede van onze jongens deed het erg goed. Klasse!

AFC E7 8 7 1 0 22 63 4Diemen E7 9 6 1 2 19 34 11SDZ E5 10 4 1 5 13 29 31VVA/Spartaan E4 8 4 0 4 12 18 26Vlug en Vaardig E2 9 2 1 6 7 16 45DWS E5 10 1 2 7 5 20 63

Twee teams van sv Diemen op de eerste twee plaatsen, met de E9 als KAMPIOEN, gefeliciteerd! De E8 scoorde het vaakst, de verdediding van beidenteams was de bes-te. De onderlinge uitslagen? E8-E9 4-6 en E9-E8 2-5.

Diemen E9 9 6 0 3 18 40 35Diemen E8 10 5 3 2 18 57 35Arsenal ASV E7 9 4 4 1 16 43 37Arsenal ASV E8 10 2 3 5 9 41 61RKDES E6 8 2 2 4 8 24 33Nieuw Sloten sv E8 10 2 2 6 8 30 34

Weer een KAMPIOEN en ongeslagen, klasse! Ver uit de beste voorhoede, er werd maar liefst 70 maal gescoord, trouwens ook een zeer sterke achterhoede, de doelman hoefde maar tienmaal de bal uit het net halen.

Diemen E10 9 8 1 0 25 70 10Nieuwendam SC E2 9 5 1 3 16 49 24DRC E2 9 4 1 4 13 23 39Ankaraspor ME1 9 3 1 5 10 24 62OSV E6 10 3 1 6 10 21 35Buitenveldert ME2 8 1 1 6 4 21 38

In deze afdeling was HBOK te sterk, een vierde plaats-voor de E11. De verdediging moest wel erg veel doel-punten toestaan. Toch nog vier overwinningen.

HBOK E1 10 8 1 1 25 66 13Legmeervogels E9 9 5 2 2 17 46 23Nieuw Sloten sv E6 10 4 2 4 14 55 30Diemen E11 10 4 0 6 12 28 66Buitenveldert E7 9 3 2 4 11 41 40ZSGO/WMS E3 8 0 1 7 1 9 73

Page 20: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 20 svDiemen / DeTreffer

Bij de F-pupillen drie kampioenenVan de veertien F-pupillenteams, werden er in de voorjaarscompetitie drie kampioen. De F1, F2 en de F7, mo-gen zich de sterkste noemen. de andere elf teams moesten het met wat mindere resultaten doen. We beginnen meteen maar met een KAMPIOEN, de F1, na een wel heel spannende competitie. Hetzelfde aantal punten, maar een beter doelsaldo doet het kampioen-schap naar de F1 gaan, gefeliciteerd!

Diemen F1 9 7 0 2 21 38 15Nederhorst F1 9 7 0 2 21 31 24Buitenboys F1 9 4 1 4 13 20 18TABA F1 5 3 0 2 9 12 14Omniworld F2 9 2 1 6 7 17 26Almere FC F2 9 0 2 7 2 11 32

We blijven bij de KAMPIOENEN, nu de F2 die ook na een spannende competitie met één puntje verschil de kampioensvlag mocht hijsen. De achterhoede van de F2 was de sterkste. Gefeliciteerd!

Diemen F2 10 7 1 2 22 35 14TOB F1 10 6 3 1 21 36 17RKAV F2 8 4 1 3 13 23 23AFC F3 9 3 2 4 11 21 23Blauw Wit A F2 9 2 1 6 7 20 28Legmeervogels F5 10 2 0 8 6 18 48

Voor de F3 viel er weinig eer te behalen dit seizoen, een vijfde plaats, toch nog één overwinning, goed gedaan.

Amstelveen F1 9 8 0 1 24 50 16 Zeeburgia F5 10 5 2 3 17 28 22Dijk De F2 10 4 2 4 14 24 29Abcoude F3 10 4 1 5 13 14 28Tos Actief F2 9 2 2 5 8 14 23Diemen F3 8 1 1 6 4 12 24

Bij de F4 was het alles of niets, viermaal gewonnen en zesmaal verloren. De doelcijfers komen dicht bij elkaar, een vijfde plaats voor de F4.

Nieuw Sloten sv F1 10 7 1 2 22 45 31Legmeervogels F2 10 6 1 3 19 27 19Meer de F1 10 6 0 4 18 45 30Sporting Martinus F2 10 5 0 5 15 27 27Diemen F4 10 4 0 6 12 29 32DWS F2 10 1 0 9 3 13 47

Als er een team gelijkmatig is dan moet het de F5 wel zijn. Vijf gewonnen, vijf verloren, de doelcijfers liggen ook vlak bij elkaar, een derde plaats voor de F5.

Amstelland United F3 9 8 1 0 25 42 15Nieuwendam SC F1 9 7 1 1 22 50 16Diemen F5 10 5 0 5 15 34 39JOS/W’graafsmeer F2 10 4 0 6 12 28 41Zeeburgia F7 8 2 0 6 6 28 36TABA F3 8 0 0 8 0 9 44

De F6 zit helemaal niet zo ver van de eerste twee plaat-sen, één nederlaag meer. Een sterke verdediging, iets meer doelpunten en een tweede plaats had er wel inge-zeten.

Buitenveldert F3 10 8 0 2 24 32 17DWV F3 10 6 2 2 20 41 21Diemen F6 10 5 2 3 17 25 19Fortius F3 9 2 4 3 10 16 15Arsenal ASV F2 10 1 3 6 6 12 34TABA F2 9 1 1 7 4 14 34

De derde KAMPIOEN bij de F-pupillen en hoe, ongesla-gen, met schitterende doelcijfers. Verder een straat voor-sprong op nummer twee. Van dit team mogen we nog veel verwachten! F7 for ever!

Diemen F7 9 8 1 0 25 59 13Buitenveldert F6 10 5 3 2 18 44 25OSV F3 9 4 1 4 13 29 24Arsenal ASV F4 9 4 0 5 12 29 26SDZ F7 8 2 1 5 7 13 31Volewijckers F4 7 0 0 7 0 7 62

De derde of de vijfde plaats scheelt maar één overwin-ning, dus de F8 heeft het niet zo slecht gedaan als het wel lijkt. Ik zie een hele goede voorhoede, iets te veel doelpunten geïncasseerd.

Meer de F3 10 8 0 2 24 48 17Sporting Martinus F10 10 7 0 3 21 35 25AMVJ F4 9 4 1 4 13 21 25Roda 23 F10 9 3 1 5 10 27 42Diemen F8 10 3 1 6 10 33 37AMVJ F3 10 2 1 7 7 32 50

Vijf ploegen in deze afdeling, ik ga er natuurlijk van uit dat de wedstrijd die de F9 achter staat gewonnen was en dan eindigen ze een plaatsje hoger.

Nieuw Sloten sv F5 7 7 0 0 21 38 7Dijk De F6 7 4 0 3 12 28 16Buitenveldert MF1 7 3 1 3 10 20 17Geinburgia F3 8 2 0 6 6 9 39Diemen F9 7 1 1 5 4 14 30

Twee teams van sv Diemen in deze afdeling en op de twee laatste plaatsen. Dat een F1 team hier wint is niet zo gek natuurlijk. Onderling resultaat: F11-F10, 3-1 en F10-F11, 3-3. De F11 was dus iet sterker. De Meer had het wel moeilijk.

Overamstel F1 10 10 0 0 30 123 9Legmeervogels F12 10 6 0 4 18 35 25Buitenveldert F10 9 5 0 4 15 22 39Diemen F10 9 3 1 5 10 20 34Diemen F11 9 3 1 5 10 17 46Meer de F4 9 0 0 9 0 7 71

Page 21: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 21 svDiemen / DeTreffer

Een keurige derde plaats voor de F12, scoren ging moei-lijk, maar de verdediging deed het goed. Als we goed kijken zien we dat er in deze afdeling bijna alleen hogere teams meededen.Tos Actief F5 10 8 1 1 25 34 12Buitenveldert F5 10 8 0 2 24 48 17Diemen F12 10 5 2 3 17 17 20SDZ F10 10 3 2 5 11 34 26Nieuw Sloten sv F6 10 2 1 7 7 22 32Kadoelen sv MF1 10 1 0 9 3 11 59

De F13 had het zwaar, hier ging het scoren moeilijk en ook de verdediging zag er niet al te best uit. Volgend sei-zoen beter jongens.

Ouderkerk F10 9 8 0 1 24 52 18IVV F7 7 6 0 1 18 39 10CTO 70 F5 7 5 0 2 15 34 19Amstelveen F5 9 3 0 6 9 27 25Diemen F13 10 2 0 8 6 19 61Legmeervogels F15 6 0 0 6 0 1 39

Onze jongste loot aan de sv Diemen familie de F14 had het heel zwaar, begonnen na de winterstop hebben ze de spelregels van het edele voetbalspel geleerd. Komend seizoen zult u van deze jongens horen. Reken maar!

RKDES F6 9 8 0 1 24 70 8KDO F4 9 8 0 1 24 45 19RKAV F6 9 4 1 4 13 29 39Amstelveen F6 9 4 0 5 12 25 30Roda 23 F15 9 1 2 6 5 13 33Diemen F14 9 0 1 8 1 14 67

De Treffer

Vanaf nu “digitaal”!

Een matig seizoen voor de meiden van sv DiemenEen matig seizoen voor de vier meidenteams van sv Diemen. Alhoewel voor de MC1 moeten we een uitzon-dering maken, die hebben een goed seizoen achter de rug.De MB1 heeft een moeilijk seizoen achter de rug, een zevende plaats met 18 punten. Vooral de verdediding valt in het oog, veruit de minste van de hele afdeling. Dan wordt het natuurlijk zwaar om te winnen, toch lukte dit vijf keer.

Waterwijk MB2 16 15 0 1 45 58 16Buitenveldert MB1 17 12 1 4 37 65 29Buitenboys MB1 17 11 2 4 35 44 15Overbos MB2 17 7 4 6 25 38 34Velsen MB1 15 6 1 8 19 19 29Zwanenburg MB1 17 5 4 8 19 27 38Diemen MB1 16 5 3 8 18 46 61VVC MB1 18 5 3 10 18 36 46TABA MB1 15 4 1 10 13 25 53Zaandijk MB1 16 1 3 12 6 17 54

De MC1 heeft een uitstekend seizoen achter de rug, een vierde plaats is niet niks. Een hele goede voorhoede, maar achter zat het wat minder goed in elkaar. De drie bovenstaande ploegen hebben maar liefst 35 doelpun-ten minder tegen, dat scheelt de welbekende slok op de nog meer bekende borrel.

AS 80 MC1 22 21 1 0 64 162 17Huizen MC1 23 19 0 4 57 98 18JSV Nieuwegein MC1 21 17 1 3 52 81 18Diemen MC1 21 13 1 7 40 81 53Almere FC MC1 16 11 1 4 34 90 34Maarssen MC3 23 11 0 12 33 52 79NVC MC1 17 8 2 7 26 45 47Houten MC2 24 8 2 14 26 40 91Waterwijk MC1 24 7 4 13 25 41 84Buitenboys MC2 24 7 2 15 23 39 80Gooi ‘t sc MC2 15 7 0 8 21 27 46HMS MC1 20 2 4 14 10 14 74AS 80 MC2 18 2 1 15 7 19 74PVCV MC1 20 1 1 18 4 8 82

De Deetjes bij de meiden eindigden op de derde plaats. Misschien vindt u mij wel een zeurpiet, maar kijk ook hier eens naar de doelcijfers tegen. Veruit de meeste tegen en dat scheelt natuurlijk, ik denk dat als er wat meer aan-dacht aan de verdediging was gegeven er meer ingeze-ten had voor dit team.

Gooi ‘t sc MD3 10 9 1 0 28 59 15Zuidvogels MD1 10 7 1 2 22 49 17Diemen MD1 10 4 1 5 13 33 50Hertha MD1 10 3 1 6 10 22 29BFC MD3 10 2 1 7 7 13 36SDO MD2 10 2 1 7 7 19 48

Tenslotte de ME1, dit team eindigde op de derde plaats, een goede middenmoter, Geuzen en Buitenboys waren duidelijk de sterkste in deze afdeling. Ik wijs er de laatste keer op, ook hier de meeste doelpunten tegen.

Buitenboys E13 10 8 0 2 24 46 16 GeuzenM’meer ME1 10 7 2 1 23 44 17 Diemen ME1 10 4 2 4 14 33 44 RKAV ME1 9 2 4 3 10 21 20 Buitenveldert ME3 9 1 2 6 5 17 39 AMVJ E4 10 1 2 7 5 15 40

Page 22: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 22 svDiemen / DeTreffer

Voorlopige indelingen 2009/2010 – Junioren- en PupillenteamsOnderstaand de VOORLOPIGE teamindelingen voor het seizoen 2009/2010. De defi nitieve indeling en trainingstij-den worden aan het begin van het nieuwe seizoen bekend gemaakt op de website www.svdiemen.nl

We zoeken voor een aantal teams nog leiders/trainers. Meld je aan via [email protected] !!!

Mocht je naam/naam van uw kind niet voorkomen in een van de lijsten, stuur dan svp een mail naar de jeugdcom-missie ([email protected]) onder vermelding van je volledige naam en de naam van het team waar je ‘t laatst in speelde.

Voorlopige indeling A-juniorenVoor de A1/2 begint de training weer in de week van 3 augustus. De training voor A3/A4 start in de week van 17 au-gustus. Nadere informatie over trainingsdagen/tijden volgt op de website van sv Diemen (www.svdiemen.nl)

A1 en A2 Alwin Aarts, Mourad Amhaini, Sylvester Amankwah, Lennart Blijd, Gregory vd Burg, Luciano Byron, Kai Fleming, Dennis Gaal, Philip Halfhide, Given Hirschau, Maikel Groenteman, Mauritsio Helstone, Tom ter Horst, Este-ban Jessurun, Marc Koswal, Kevin Kroese, Ryan Lauffer, Sjoerd Lemereis, Anthony Lubbers, Delan Mercet, Mitchell Post, Gerson Prudencia, Tom Rennefeld, Ibrahim Samorah, Koen Schreuder, Ruhne Seekles, Kasper Stam, Sander Stam, Maxim Stefels, Pepijn Stuart, Brandon Thompson en Niels Westenberg.Trainers/leiders A1: Marciano Sleeswijk/Hans ter Horst/Erol ChitaroeTrainers/leiders A2: Rocky Tabares/Raymond Aarts

A3 en A4 Thomas Akkurt, Giovanni Andro, Bryant Arendsen, Oscar Chang, Jaimy Bakker, Demelcio Dors, Bob van Eck, Bernhard Elden, Toon Fleminks, Danny Guerreio, Goeder, Cecilson Grazette, Gino de Groot, Gillian Hall, Sven Houtzager, Kishan Jiawon, Chacho Jizhar, Tim Jonker, Tom Lucassen, Raoël. van der Meijden, Alex Ofori, Tobias Otto, Davey Overklift, Fabian den Oudsten, Erwin vd Poel, Tim Ridder, Sam Sekyere, Pawan Singh, Armir Tay, Jorik Weegenhausen, Nahom Wellseisus, Hans vd Werf, Emlyn Woolmer en Andy Jonkers.Trainers/leiders: Don Overklift/Theo Weegenhausen.

Voorlopige indeling B-juniorenDe B1 en B2 selectie gaat trainen op 24, 28 en 31 juli. (19.00-20.30)Trainer Wesley Venema nodigt de overige Bjunioren om ook mee te doen aan die trainingen.Nadere informatie over defi nitieve trainingsdagen/tijden voor alle B-teams volgt op de website van sv Diemen(www.svdiemen.nl)

B1 en B2 Richie Agyapong, Rens Bakker, Jesper Bocxe, Marcel de Gast, Jordan Gemert, Anthony van Groe-nestein, Mike Hofmann, Dexter de Jong, Thomas Kana, Murat Karal, Leroy Kroese, Rahir Leurs, Daan Molewijk, Stef Mul, Rico Olijve, Nana Owusu, Marciano Remak, Bram de Smalen, Bas Smelt, Jesse Smit, Nick uit den Boogaard, Dion van Vark, Darby Versnel, Remco Waalwijk, Joep van Weerdenburg, Jelle de Wild, Jordy Willemsen en Micha Worms.Trainer: Wesley Venema

B3 Emiel Afl aki, Randy Anim-Addo, Reni Anim-Addo, Wouter Brederveld, Thomas vd Broek, Marc Engelhard, Barry Karnekamp, Berend Keurentjes, Jorn Lems, Jeroen Nijland, Rowan Schmitz, Nico Singh, Rolf Timmer, Patrick Hen-driks en Gianni Schouten.B4 David Acheampong, Dan Afrifa, Youness Baddane, Hamza Chaara, Danny van Doorn, Stijn Krieg, Sander La-verman, Renzo Loon, Martijn Madern, Kwame Mensah, Jécé Overweg, Kelvin Petronia, Sam Sarpong, Max Slag-boom en Vincent Slewe.Trainers: Henk Schmitz, Ron Karnekamp, Carlos Leurs.Leiders: Shahin Afl aki/Ron Karnekamp/Cor van Doorn.

B5 Jaimy Bakker, Abraham Bouchichian, Glenn Ascencion, Daniël vd Craats, Robin Duitscher, Youri Hommen, Raoul Lucassen, Eben Owusu, Alex Ploeg, Eric Ploeg, Axel Thijm, Yannick Timar, Dennis Valkenburg, Lauro Fritz, Joost de Jong en Dylan Plett.Trainer: ?Leider: Jos Valkenburg/?

Page 23: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 23 svDiemen / DeTreffer

Voorlopige indeling C-juniorenVoor de C1 t/m C4 begint de training weer in de week van 10 augustus. De training voor C5/C6 start in de week van 17 augustus. Nadere informatie over trainingsdagen/tijden volgt op de website van sv Diemen (www.svdiemen.nl)

C1 en C2: Ahmeeyah Valk, Anthony Dean, Alfred Mensha, Arthur Diepersloot, Caleb Hiwatt, Colin Seedorf, Ema-nuel Annim, Freddy Brown, Imad el Jakgnouni, Ibrahim Karag, Jeroen Damman, Jeroen Letteboer, Jesse Ringel-berg, Joey Fritz, Joey Hoogerman, Joshua Kloosterman, Joris Mol, Luc Zeeman, Martijn Strijp, Mark Simons, Niels Neering, Nordin Heus, Noel Ruigrok, Sal Kapel, Tim R de Jong, Tommy Gans en Yannick de Graaf.Trainers: Magdy Khary, Jurry Fritz

C3 Arno Veldboom, Brian Ruijpers, Boris van Diemen, Danish Mahabier, Dave Schrijfers, Delano Kruiter, Don Ramon Ptofi jt, Ivo Domissen, Jason Cyrus, Joep Waalberg, , Hans vd Mortel, Marwan Amri, Mitchell Tiemessen en Wendy Remert.Trainers: Jan Heus/Robert Veenendaal

C4 Bas de Gans, Daniel Owusu, Daniel Sopers, Deon Simon, Elvis Osawe, Florian Cerjak, Eline Sparreboom, Isa Molewijk, Juan Cardozo, Kevin Smits, Marco Kracht, Niels Stalenberg, Ronald Appelboom en Quincy Bakker.Trainer: Evert Molewijk

C5 Siyar Alam, Sharir Anwar, Baffour Asamoaha-Omono, Martijn Bosman, Donny Bredius, Daniël Declerq, Quincy Duivestein, Mitchel Heemskerk, Dave Huberts, David Kikkert, Max Noordanus, Dave Stuifzand en Quincy Wekker.Trainer:Leider: Arjan Kikkert

C6 Lennaert Deerenberg, Kamil Endogan, Youri Fritz, Stein Keurtentjes, Guido Schoots, Teun de Smalen, Sander Smis, Maikel Stuifzand, Pim Westenberg, Jeroen Willemse, Dirk van de Woerd en Quillermo Smelhoven.Trainer: H. WestenbergLeider

Voorlopige indeling D-pupillenVoor de D1 t/m 3 begint de training weer in de week van 3 augustus. De training voor D4 t/m D8 start in de week van 17 augustus. Nadere informatie over trainingsdagen/tijden volgt op de website van sv Diemen (www.svdiemen.nl)

D1 t/m D3: Anouk Aalders, Aava Amedi, Darren Amponsah, Daryl Amponsah, Jamie Beks, Yoëll van Bentum, Do-novan vd Berg, Scott vd Berg, Boris Brinkhof, Kenneth Brouwer, Jesse Bryant, Rowen Buis, Koen Buskermolen, Patrick Ceelie, Danillo Dato, Youssef El Jilali, Rik Ernest , Tijs Ernest, Jeffrey Fredrikstadt, Lesley de Graeve, Nick vd Hengel, Miguel Heus, Tim Hoeboer, Rick de Jong, Tim de Jong , Dave Keller, Mike Loon, Salim Mansouri, Abe Molewijk, Devin van Olphen, Nidal Quaali, Jordy Petronia, Marius Ploeger, Lorenzo Schmidt, Boy Schouten, Bram Schreuder, Luis Silva Dos Santos, Damian Smit, Guus Til en Bian Veer.Trainers: Andre van der Kamp/Kees van Olphen

D4 Jork Damman, Tim vd Heide, Daan Helsloot, Glenn Hendriks, Hidde Knol, Luka Kranendonk, Danny van Kuik, Dex Lorist, Thije Mous, Jorn Neering, Niels Poelwijk, Sil van Riet, Stein Scheffer, Genno Woerlee en Luuk de Vos.Leider/Trainer: Jos Helsloot/Michel Lorist

D5 Michael Annan, Elvis Afrifa, Marc van Echtelt, Anthony Chang, Max Hartsink, Tiemo Holthuizen, Arsenio Inge, Ismael Ishak, Gijs Jorna, Brandon Knol, Didier Merk, Dennis Pool, Dino Sokkart, Leandro Tjon Affo en Devin Wil-lems.Leider/Trainer: Jakko Knol

D6 Damian Achterberg, Henry Akomen, Sadiq Awan, Balal Butt, Casper Brule, Stijn Groenveld, Berend Jansen, Georginio Kilian, Danny Korndorffer, Youri Kramer, Lucas Mooij, Karanvir Sanghera, Robbie Schouten en Demian Woerlee.Leider/Trainer: Rene Schouten

D7 Dino Arler, Daniel van Dijk, Wouter de Gast, Koen Harm, Kevin van Hees, Justin Huijsers, Jay Huijsers, Sa-mir Kali, Yves Koekkoek, Donny vd Molen, Shaan Tasneem, Tymo Simons, Shane Opuku, Yusuf Seijlan en Maxim Stive.Trainer/Leider:

D8 Nick Akkerman, Dairrick Barima, Melvin Blits, William Boakye, Enrico Dipowirono, Brian van Doorn, Anwar El Bardai, Nazario Inge, Amar Natha, Wesley Leemburg, Inderjot Singh, Rammen Singh, Pahwan Soenessardien, Guido Spork, Michael van Tulder en Jari Valkenburg.Trainer/leider: Cor van Doorn, Jos Valkenburg

Page 24: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 24 svDiemen / DeTreffer

Voorlopige indeling E-pupillenVoor alle teams beginnen de trainingen in de week van 17 augustus. Nadere informatie over trainingsdagen/tijden volgt op de website van sv Diemen (www.svdiemen.nl)E1 t/m E4 Lorenzo Bosk, Ezra Breeveld, Caine Brunings, Tristan Buis, Armis Elftal, Skander El Bou Messaoudi, Twan van Empelen, Roni Felter, Jay de Graeve, Quinten Helmer, Wouter Holthuizen, Alex Hoogland, Shaquille Ima-nuel, Ilias Ishak, Zaid Jakgnouni, Damian Kerpentier, Berdan Kizlikan, Berkan Köse, Mees Lammersen, Olaf Lukken, Omar Mansy, Raymond Mensah, Driss Quaali, Prince Owusu, Kwabena Owusu, Franklin Paassen, Dean Palmer, Jesse te Paske, Mink Peterson, Dyanni Poyner, Gerlison Prudencia, John Samseij, Samson vd Sande, Mees Schef-fer, Jiri Simons, Matthew Sowidjojo en Emmanuel Waterberg.Trainers: Arno Brouwer/Maurice te Paske/Wayne Poyner/Rafi k El Bou Messaoudi

E5 Delano Augustinus, Yannick Buijs, Dardy Castejon, Tim van Echtelt, Christian Gontha, Sven Heemskerk, Dean Ho Tham Kouie en Seth Sarpong.Trainer/leider: Erik Heemskerk/Tony Castejon

E6 Nicky Duijm, Thijs van der Marck, Martijn Mörs, Sebastiaan Mörs, Aravinth Nagan, Gideon Okorie, Max Suur-meijer en Wessel vd Wiel.Trainer/leider: Peter Mörs

E7 Julius Benvej, Alaji Braimah, Virently Flanders, Sioux Hillebrand, Bas Hoeboer, Lude Mous, Joey Rookhuizen, Nazarro Santulli, Safraaz Sardha en Bradley Sarfo.Leider: T. Hoeboer, dhr. HillebrandTrainer:

E8 Ben Afrifa, Arlain Besiktasliyan, Jireh Brempong, Max Hopwood, Demio de Kleijn, Felix Lucassen, Robert Marli en Tim vd Meij.Leider: dhr. BesiktasliyanTrainer:

E9 Michael Annan, Zakaria El Hour, Tim Kalapnathsing, Matthijs Klooser, Just Kuiper, Jody Lorist, Floris Schweitzer, Dries Tuinstra en Guleed Warsamme.Leider:Trainer:

E10 Moos Beentjes, Pieter Feenstra, Alexander Ferdinandus, Brend Groenewold, Daan Harm, Rijan Heije, Matthijs Hoogenhout, Mattie Kidane, Christiaan Mus en Sagar Soenessardien.Leider/trainer: R. Ferdinandus

E11 Lewis Adu, Jasper Alberda, Steve Schröder, Bobby Simons, Justin Stellingwerf, Robin Tang, Steven Teije, Rik vd Wal, Robin vd Woude en Mitchel Zwartjes.Leider/trainer: Roy Stellingwerf

E12 Neo Baron, Kwabena Damoah, Seger Dinant, Nordin Elhajoui Eljaafaari, Mattijn Keijzer, Joshuar Korang, Umar Mohammed, Raoul Schutte en Daniel Tjon Hing.Leider:Trainer:

Elly OudshoornWedstrijdsecretariaat sv Diemen

Voorlopige teamindeling F-pupillen seizoen 2009-2010De selectie bestaat uit de volgende teams, F-1, F-2, F-3 en F-4. Deze moeten er op rekenen dat zij op maandag en woensdag van 16.30 tot 18.00 uur moeten trainen.Eerste training woensdag 19 augustus.F1 Floris Lukken, Bart Welling, Devin Jaring, Bradley Tifres, Justin Schotte, Jason Sumter, Milco Westerbeek, Miles Bekker en Mohammed Bardai.F2 Mats Dalmulder, Riley Reemnet, Jari van Loon, Gabriel Stevens, Lucas Ilcken, Dave Luijters, Zino Leakat, Wes-ter Beemen en Ronen Hofmann.F3 Poernomo Hamid, Euen Palmer, Cristian Samseij, Seth Breeveld, Kyle Budhulall ,Novell Sinouh, Lucas Ferdi-nandus, Aaron Menelik en Mika van Eijk.Leider: Erlé SamseijF4 Diko Kilarciyan, Robin Gontha, Davy Pielstroom, Sven Heemskerk, Bas Faber, Rony Munnik, Zyad Mansy en Armando Elden.

Page 25: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 25 svDiemen / DeTreffer

F-5: Hendro Hamid, Eddie dos Santos Smit, Donny van den Adel, Milan Dorst, Marcus Cakmak, Garo Alsak, Shariff Pnoeman en Ryan Schuitemaker.Leider: Ed SmitF-6: Julian Homveld, Luca Mak, Roy de Roo, Yousrhi Salem, Reine Sijmons, Kevin Bahadoer, Timo van Berkum en Dico van de Heuvel.Leider: Bert HomveldF-7: Dylan Muuren, Nick de Roo, Storm Rooze, Brandon Tjon A Pauw, Dylan Blom, Jurre Kreuger, Jafaar Rassi, Otniél Tuinfort en Raphaël Boakye Sarfo.Leider: Johan MuurenF-8: Faissal Ait Laachir, Johnny Beekveld, Joram Beijne, Jair Grishaver, Ahmed Moro, Jochem van Trigt, Samuel Keizer en Jasper Hoogenhout.Leister: Sandra GrishaverF-9: Pelle Brinkhof, Dani Groenewoud, Kay Heemskerk, Zaner Miran, Donnie Schinning, Ritchie Schinning, Len-nard Terborg, Stijn van Breenen, Sven van Es en Jules Verschuren.Leider: Johan van EsF-10 Tim Driesenaar, Caleb Haile, Dyon Lorist, Stijn van de Meer, Bastian Souisa, Jody Sowidjojo en Amos En-gels.Leider: ???De training begint op woensdag 19 augustus F- 8, F-9 en F-10 van 14.00 uur tot 15.00 uur en de F-5, F-6 en F-7 van 15.00 tot 16.00 uur. Let op deze tijden kunnen nog veranderen!

Bram Uljee

Start bekercompetitie en reguliere competitieDe F1/F2, E1/E2, D1/D2, C1/C2, B1/B2 en A1/A2 zijn ingeschreven voor de bekercompetitie.

De bekercompetitie voor hoofd- en eersteklassers gaat van start in het weekeinde van zaterdag 22 en zondag 23 augustus. De tweede poulewedstrijd staat gepland voor dinsdag 25 augustus. De laatste speeldag voor de poules valt in het weekeinde van zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Het staat de districten vrij voor de poulewedstrijden in het district andere data vast te stellen.De start van de competitie is in het weekend van 5/6 september.

Elly OudshoornWedstrijdsecretariaat sv Diemen

Zaterdag/ZondagWedstrijdsecretaris zondagsenioren B. van Echtelt tel. 020-6991275Contactpersoon zaterdag-1 S. Wallroth tel. 06-11474485Contactpersoon zaterdag-2 P. Meeuwissen tel. 036-5310476Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

Omniworld zat – sv Diemen zat 4-0 2 meiEen mooie zaterdagmiddag waarbij alle puzzelstukjes van de competitie in elkaar zouden vallen. Diemen reis-de af naar Almere voor de laatste wedstrijd tegen het inmiddels gepromoveerde Omniworld. Vóór de wedstrijd waren de verwachtingen niet hooggespannen, want de twee ploegen uit Almere waren dit seizoen oppermach-tig. De thuiswedstrijd ging met 3-5 verloren, maar er werd nog aardig tegenstand geboden en dus zat een stunt in het stadion van Omniworld er met een klein beetje ge-luk dus nog in. Het werd allemaal heel anders, want de thuisploeg denderde over de Diemenaren heen en bin-nen de kortste keren stond de ploeg uit Almere al met 2-0 voor en leek Diemen rijp voor de slachting. Toch kreeg Diemen nog zeker drie opgelegde kansen, maar net als de rest van het team hadden de anders zo mak-kelijk scorende spitsen een offday en werd er voor de 3e keer dit seizoen niet gescoord. Het was een gebrek aan scherpte van de thuisploeg en keeper in vorm bij

Diemen die ervoor zorgden dat de uitslag “slechts” bij 4-0 bleef. Door het verlies eindigt de Zaterdag 1 op de vierde plaats op de eindranglijst en kwalifi ceert het zich net als Olympia Haarlem en DEM voor de nacompetitie: Eigenlijk de enige kans dit seizoen om te promoveren naar de 4e klasse.

Robin van Tilburg

sv Diemen zat – Olympia Haarlem zat 3-1 9 meiDoor een goede 3-1 overwinning staat de zaterdag 1 van sv Diemen met één been in de 4e klasse. Olympia Haar-lem werd zaterdag met 3-1 verslagen en dus heeft de ploeg zich een uitstekende uitgangspositie verstrekt voor de terugwedstrijd in Haarlem, waar beslist wordt welk team zal promoveren. Diemen kwam in de eerste helft wel met 1-0 achter door een scherp indraaiende corner die van dichtbij kon worden ingekopt door de spits van Olympia. Diemen herpakte zich al werden er niet veel kansen gecreëerd. De laatste 15 minuten voor de rust

Zaterdag-2 kampioen, zaterdag-1 promoveert naar de vierde klas!!!

Page 26: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 26 svDiemen / DeTreffer

had Diemen het betere van het spel en kwam op gelijke hoogte door Robin, die van buiten de 16 meter de bal in de hoek plaatste. Na de rust kwam Diemen veel scherper uit de kleedkamer en duurde het ook niet lang voordat de ploeg op voorsprong kwam. Bas zorgde op aangeven van Dean op fraaie wijze voor de verdiende voorsprong. Daarna zakte het spel weer wat in en werden beide ploe-gen nauwelijks meer gevaarlijk. De 3-1 kwam wederom op naam van Robin, die na een overtreding op Donna de bal vanaf 11 meter raak schoot. Met de stand van 3-1 op het scorebord pakte sv Diemen voor de 3e keer dit seizoen de overwinning op Olympia en zal het, met nog 1 wedstrijd te spelen, met veel vertrouwen afreizen naar de laatste wedstrijd in en tegen Haarlem.

Robin van Tilburg

Zaterdag-1 promoveertZATERDAG 1 GEPROMOVEERD! 16 meiDe zaterdag 1 is in het eerste jaar sinds de heroprichting gepromoveerd en speelt volgend seizoen in de 4e klasse van de KNVB. De ploeg verloor in Haarlem met 2-1 van Olympia, maar dat was voldoende om de nacompetitie winnend af te sluiten. Diemen had het de hele wedstrijd lastig tegen Olympia. Op het slechte veld kwam Diemen niet in zijn spel, maar kwam het tegen de verhouding in wel op voorsprong. Tekenend voor de wedstrijd van Diemen was het nota bene een speler van Olympia die de bal achter zijn eigen doelman werkte, 0-1. De 2e helft voerde Olympia de druk op en ging het nog 45 minuten voor de winst. Met hulp van de slecht fl uitende scheids-rechter kreeg Olympia al kort na de rust een (wel terech-te) penalty. Stephan dook naar de verkeerde hoek; 1-1. Haarlem begon er weer in te geloven, maar moest nog minimaal 2 doelpunten scoren om strafschoppen af te dwingen. Met ongeveer nog een half uur te spelen viel na een scrimmage voor de goal van Diemen de 2-1 voor Haarlem. Diemen deed er alles aan om het 3e doelpunt te voorkomen, maar Haarlem kreeg veel kansen. 30 mi-nuten lang stond Diemen met de rug tegen de muur en kwam het eigenlijk niet meer van de eigen helft af. In de slotminuten hield Stephan met een paar schitterende reddingen zijn team op de been en daardoor wist Olym-pia uiteindelijk niet meer te scoren. De champagne fl es-sen werden ontkurkt en het feest kon beginnen! Hierbij bedank ik namens het team de jongens van de Vetera-nen en de A-junioren die ons vandaag aangevuld heb-ben.

Robin van Tilburg

Indeling zaterdag-1 voor het nieuwe seizoen:

4e klasse CDiemen 1 14:30Fortius 1 14:30Germaan De 1 14:00JOS/W’graafsmeer 1 14:30KSJB 1 14:30OSV 1 14:30Parkstad sv 1 14:30Sporting Maroc 1 14:30Sporting Noord 1 14:00VVA/Spartaan 1 14:00Wartburgia 1 14:30Weesp FC 1 14:00

Geuzen Middenmeer 2 – sv Diemen 3 4-4 3 meiEen enerverende wedstrijd, sprak Dhr. Buis in de rust. Het was op dat moment al 3-3. De Drie had eigenlijk ‘n helft lang het beste van het spel maar verdedigingsfou-ten zorgden keer op keer voor gevaar. Bij gebrek aan de heren Visser en Scheffers is het nog steeds behelpen achterin. Guno werd op de nummer 10 gezet (eigenlijk ‘n 1e elftalspeler) en deed dat heel goed. Evert stond op zijn naamgenoot Evert die ondanks zijn niet geringe leeftijd nog behoorlijk snel was. Geuzen kwam op 1-0. JM maakte gelijk, eindelijk es ‘n lelijke goal (1-1). Gast-speler Robinho maakte uit ‘n corner 2-1, precies in de kruising. Toen maakte de ene Evert ‘n fout en kon de an-dere Evert scoren (2-2). Even later gingen Osbourne en Deano voluit om in balbezit te blijven. De bal leek achter maar Baggio kreeg ‘m voor en de bal viel pardoes voor de voeten van Tjabbo die beheerst de 3-2 maakte. Geu-zen’s nummer 10 liet dit niet op zich zitten en maakte ‘n echte Robben-goal, vanaf de achterlijn keihard in ‘t dak van ‘t doel, het Rolluik verbijsterd achterlatend (3-3).De 2e helft dreigden we conditioneel ten onder te gaan. Een Middenmeergoal werd afgekeurd wegens buiten-spel maar vlak voor tijd brak die ene Evert weer door en kon onze sluitpost ‘m alleen ten koste van ‘n pennel tegenhouden. De penalty schoof onder Rolandinho door (4-3). Nu was het de beurt aan de andere Evert om van zich te laten spreken. Op zijn tandvlees sleepte hij zich richting de spits waar Lino net bezig was met de laatste van zijn vele slaloms. Hij zag de Molensteen vrij staan, die op zijn beurt met zijn laatste krachten de bal rich-ting 2e paal chipte alwaar ‘n verdediger de bal trachtte weg te roeien. Hij knalde vol tegen Deano waarna de bal via onderkant lat, de handen van de keeper, de paal en wederom de grabbelende Grobbelaar tergend langzaam over de doellijn rolde. 4-4! Enerverend, toch?

Evert

ZSGO/WMS 3 – sv Diemen 3 3-2 10 meiEn toen waren Daantje en ik ‘n uur te vroeg op de ver-zamelplek. En toen kwam het Rolluik toevallig langs en zag ons staan. Toen zijn we gewoon alvast maar richting Ookmeer gegaan waar we gezellig naar AGB 5-CTO zo-veel hebben zitten kijken. Toen we naar ZSGO gingen was Michael d’r al. Toen moest ie dus op doel, das dui-delijk. En toen begonnen we de wedstrijd en kwamen we op 1-0 door ‘n mooie goal van Ivan al had het 2-0 kunnen zijn als Frank eerder niet tegen de paal had ge-schoten maar er in. Toen, direct erna, kwam WMS op 1-1 door een knullige frommelgoal. Toen het rust was was de stand inmiddels 2-1 voor hen want ze hadden gescoord met ‘n doelpunt.Toen de 2e helft begon was het nog steeds lekker weer en gingen we er op onze eigen eigenwijze wijze es fl ink tegen aan. Toen de Leeuw van Diemen zijn eerste goeie bal raakte stond Ivan plots één op één voor de keeper, lekkere bal, Martien! Toen was het dus 2-2, dat was een goeie goal Ivan. En toen ging ZSGO/WMS tijdrekken want wij waren vet veel beter maar de bal ging er maar niet in. Toen verloren we toch omdat zij alsnog ‘n doel-punt maakten door er één in het doel te zetten. En toen waren wij uitgepierd en was het seizoen voorbij, op naar het volgende!

Evert

eerstvakantie

Page 27: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 27 svDiemen / DeTreffer

4e klasse FAGB 1 14:30Arsenal ASV 1 14:30Diemen 1 14:00Fortius 1 14:00Laren 99 1 14:00Muiderberg 1 14:00Nederhorst 1 14:30Swift 1 14:30TOG 1 14:00Tos Actief 1 14:30Vecht de 1 14:00ZSGO/WMS 1 14:00

Indeling zondag-1 in het nieuweseizoen.

Kampioenschap en promotie bij de zaterdagseniorenEen kampioenschap voor de zaterdag-2 en promotie voor de zaterdag-1 geen slecht resultaat. Terwijl de ve-teranen als zevende eindigden in hun afdeling. De Zat-2 was veruit de sterkste in haar afdeling en scoorde maar liefst 90 keer, ook de verdediging was de beste. Voor de ZAT-1 was er aan het eind van het seizoen nog een prettige verrassing toen bleek dat dit team via de nacompetitie alsnog gepromoveerd was.

Tegen Almere was niet een ploeg opgewassen, niet zo gek als u weet dat dit team het vroegere sv Almere is. sv Diemen dat voor het eerst sinds vele jaren weer met een “eerste” team aan de competitie deelnam en maar meteen promotie bewerkstelligde. Een vierde plek voor dit team. Grote klasse voor de trainer, begeleiding en de spelers van dit team, veel succes volgend jaar.

Almere FC 1 18 18 0 0 54 100 9Omniworld 1 18 15 1 2 46 95 18DEM 1 18 10 2 6 32 63 51Diemen 1 18 9 2 7 29 62 49Olympia Haarlem 1 18 9 1 8 28 41 48Bloemendaal 1 18 8 3 7 27 58 41RAP 1 18 8 1 9 25 52 56DWV 1 18 3 3 12 12 34 71UNO vv 1 18 3 1 14 10 41 62ZRC/Herenmarkt 1 18 0 0 18 -4 25 166

De Zat-2 een nieuw team bij sv Diemen, liet zien uit het goede hout gesneden te zijn. Kijk eens naar de doelcij-fers, fantastisch en natuurlijk terecht kampioen! Slechts tweemaal werd er verloren dit seizoen. Gefeliciteerd!!! Ook voor jullie veel succes het komend seizoen.

Diemen 2 21 18 1 2 55 90 25AMVJ 6 20 13 3 4 42 58 37Almere FC 2 19 12 1 6 37 82 44WV-HEDW 18 20 12 1 7 37 47 37

Waterwijk 3 20 9 5 6 30 51 50Pancratius 4 21 9 3 9 28 68 59Abcoude 2 19 8 3 8 27 51 48RKAVIC 8 19 8 0 11 23 66 79Muiden 2 18 3 6 9 14 33 51WV-HEDW 17 20 3 4 13 13 31 89RKAVIC 7 17 3 3 11 11 21 50RAP 8 20 2 4 14 10 37 66

De veteranen hebben een gedegen seizoen achter de rug, een goede middenoter, op een na de beste voor-hoede, meer dan 100 maal werd er gescoord. Jammer dat de verdediging niet iets sterker was, dan had een hogere plaats er dik in gezeten.

Germaan De VE1 23 21 1 1 64 134 41SDZ VE1 24 16 2 6 50 96 47GeuzenM’meer VE2 23 14 1 8 43 89 61Blauw Wit A VE1 23 13 3 7 42 76 43Sloterdijk VE1 22 12 2 8 38 94 69Altius VE1 22 12 2 8 38 63 39Diemen VE1 23 12 2 9 38 101 70TOB VE1 20 9 2 9 29 75 68Voorland VE1 18 8 2 8 26 60 65Waterwijk VE1 22 7 1 14 22 57 100ABN AMRO VE2 20 5 2 13 17 58 100Fortius VE1 21 4 3 14 15 49 90Koedijk VE1 21 4 1 16 12 45 111AGB VE2 20 1 2 17 5 38 131

Nacompetitie Zon-1 hoogtepunt bij de zondagseniorenBij de zondagsenioren was de nacompeitie voor de Zon-1 het hoogtepunt van het seizoen. Vier wedstrijden werden er gespeeld in de nacompetitie, de vierde, tegen OFC, werd nipt verloren en weg was de kans op de derde klasse. Het tweede team deed het niet best, maar nog steeds tweede klasser. Het slechtste seizoen voor het derde sinds jaren, hoogepunten van het derde dit seizoen zijn de verslagen van dit team, die worden geproduceerd door Eef Erwt.

Er valt weinig op de Zon-1 aan te merken, een vierde plaats in de eindrangschikking, de beste voorhoede en een achterhoede die er ook mag zijn. Geinburgia en ZS-GO/WMS waren duidelijk de sterksten in deze afdeling. Het eerste pakte nog een periodetitel mee en kwam in de nacompeitie nog dicht bij de promotie, vlak voor tijd in de tweede wedstrijd tegen OFC sloeg het noodlot toe. Volgend seizoen weer in de vierde klas.

Geinburgia 1 22 14 6 2 48 45 16ZSGO/WMS 1 22 15 2 5 47 41 28NFC/Brommer 1 22 12 5 5 41 43 24Diemen 1 22 11 7 4 40 45 23Laren 99 1 22 10 8 4 38 36 28Nederhorst 1 22 7 7 8 28 43 46Swift 1 22 6 8 8 26 35 40RKAVIC 1 22 4 11 7 23 37 43KDO 1 22 7 2 13 23 27 45BSM 1 22 6 3 13 21 28 46Ouderkerk 1 22 4 6 12 18 29 41Goy ‘t 1 22 2 3 17 9 34 63

Page 28: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 28 svDiemen / DeTreffer

Het tweede zondagteam heeft wel eens beter seizoen gespeeld. Derde van onderen geëindigd, dat kan toch beter heren? De voorhoede deed het aardig, maar ach-ter ziet het er slecht uit, dat scheelt heel wat puntjes. Ook dit team gaat ten onder aan de sv Diemencultuur. . . aanvallen, aanvallen en aanvallen.

Roda 23 2 20 15 1 4 46 71 28Weesp FC 2 20 14 2 4 44 72 41Zeeburgia 2 20 13 4 3 43 66 35Geinburgia 2 20 10 3 7 33 62 53Legmeervogels 2 20 9 4 7 31 46 46Abcoude 3 20 8 2 10 26 50 55RKDES 2 20 7 3 10 24 64 55Kon. HFC 3 20 6 4 10 22 43 49Diemen 2 20 7 3 10 22 58 73RKAVIC 2 20 4 5 11 17 49 67AFC 4 20 0 3 17 3 24 103

Wat moeten we zeggen van de Zon-3? Dat het het enige team is dat al zijn wedstrijden heeft gespeeld, hoera voor het kunstgras! Verder niet veel, valt me een beetje tegen van deze iets “oudere” heren.

Dijk De 3 21 20 1 0 61 112 17Swift 5 21 12 2 7 38 65 43DRC 2 20 11 2 7 35 62 61AGB 6 21 11 2 8 35 53 49WV-HEDW 4 19 9 4 6 31 56 48ZSGO/WMS 3 20 8 4 8 28 58 52GeuzenM’meer 2 19 7 5 7 26 52 50Adam Seref Spor 3 20 8 2 10 26 47 55Diemen 3 22 7 3 12 24 48 64Amstelland United 5 21 6 4 11 19 60 73Volewijckers 2 18 4 5 9 12 43 58ZRC/Herenmarkt 2 20 0 2 18 2 20 106

De cijfers van de Zondag-1 dit seizoenHet eerst zondag elftal speelde het afgelopen seizoen 29 wedstrijden, 22 voor de competitie, 3 voor de beker en vier in de nacompetitie. Op het einde werd nog een periodetitel binnen gehaald en het scheelde maar wei-nig of “we” waren derde klasser geworden. Lars Haas hij heeft alle wedstrijden gespeeld

De volgende spelers speelden in de Zon-1Lars Haas 29 wedstrijdenMike Nieman 27 wedstrijdenJasper Texier 25 wedstrijdenDanny Atar 25 wedstrijdenFaisal Bakir 24 wedstrijdenIlja Demilt 24 wedstrijdenBoaz Saam 24 wedstrijdenKay Minnema 24 wedstrijdenOscar Orihuela 21 wedstrijdenRichard Ensink 19 wedstrijdenJustin Dieckmann 18 wedstrijdenPatrick Scholte 17 wedstrijdenErsin Sener 17 wedstrijdenGregory Hirschfeld 15 wedstrijdenThijmen de Haas 14 wedstrijdenIvan Kolar 11 wedstrijdenMartien van der Vegt 10 wedstrijdenGiovanni Scarabello 8 wedstrijdenNigel Frijhoff 7 wedstrijdenKevin Kroese 4 wedstrijdenRobert Nolet 3 wedstrijdenDaan Mos 2 wedstrijdenMustapha Zyne 2 wedstrijdenAlexander Schwegler 1 wedstrijdSherief Rahim 1 wedstrijdDarsenio Biezen 1 wedstrijd

Sinds 1981 meest gespeeldFrank Scheffers 376 wedstrijdenBart van Echtelt 326 wedstrijdenPieter Buis 317 wedstrijdenAlexander Schwegler 281 wedstrijdenPeter Holthuizen 252 wedstrijdenSerdal Yilmaz 225 wedstrijdenMichael Helmer 223 wedstrijdenRobin Oomstee 209 wedstrijdenDanny Atar 181 wedstrijdenLars Haas 176 wedstrijden

Twee nieuwkomers dit seizoen in de top-10, Danny Atar en Lars Haas, volgend jaar over de 200?

De totalen van de andere spelers dit seizoenKay Minnema 157 wedstrijdenOscar Orihuela 116 wedstrijdenMartien van der Vegt 113 wedstrijdenMike Nieman 101 wedstrijdenBoaz Saam 85 wedstrijdenIlja Demilt 81 wedstrijdenPatrick Scholte 71 wedstrijdenGregory Hirschfeld 69 wedstrijdenJasper Texier 45 wedstrijdenRobert Nolet 35 wedstrijdenThijmen de Haas 33 wedstrijdenFaisal Bakir 24 wedstrijdenRichard Ensink 20 wedstrijdenGiovanni Scarabello 19 wedstrijdenJustin Dieckmann 18 wedstrijdenErsin Sener 17 wedstrijdenGiovanni Scarabello 16 wedstrijdenIvan Kolar 11 wedstrijdenNigel Frijhoff 9 wedstrijdenKevin Kroese 7 wedstrijdenDarsenio Biezen 5 wedstrijdenDaan Mos 5 wedstrijdenMustapha Zyne 2 wedstrijdenSherief Rahim 1 wedstrijd

Doelpuntenmakers dit seizoenDanny Atar 19 doelpuntenKay Minnema 19 doelpuntenMartien van der Vegt 5 doelpuntenBoaz Saam 5 doelpuntenIlja Demilt 5 doelpuntenMike Nieman 3 doelpuntenThijmen de Haas 2 doelpuntenPatrick Scholte 2 doelpuntenNigel Frijhoff 1 doelpuntKevin Kroese 1 doelpuntIvan Kolar 1 doelpunt

Page 29: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 29 svDiemen / DeTreffer

De elf besten vanaf 1981Michael Helmer 204 doelpuntenDanny Atar 102 doelpuntenKay Minnema 96 doelpuntenSerdal Yilmaz 87 doelpuntenAlexander Schwegler 55 doelpuntenFrank Scheffers 55 doelpuntenMartien van der Vegt 54 doelpuntenPieter Buis 51 doelpuntenRuud Schroeijers 37 doelpuntenPeter Holthuizen 34 doelpuntenRobin Ternede 34 doelpunten

Na vele jaren eindelijk weer eens een speler die de grens van honderd doelpunten overschrijdt, Danny Atar. Ik zie dit Kay Minnema volgend jaar doen.

ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris T. Roelofs tel. 020-6169871

Zaal-4 glorieuze kampioen in haar afdelingGeen slecht resultaat van onze zaalvoetballers. Een kampioenschap voor de Zaal-4 en twee vierde plaatsen voor het eerste en tweede. Niet verkeerd dacht ik zo. Ook speelde de ZAAL-3 mee, dit team werd later inge-schreven en speelde zodoende buiten mededinging en vinden we dus niet terug in deze standen.De zaalafdeling bedankt Ron Metten voor zijn jarenlange inzet voor deze afdeling en heet Tjeerd Roelofs van harte welkom, Tjeerd neemt de taak van Ron over.

De ZAAl-1 heeft wel een heel gemiddeld seizoen ach-ter de rug, kijk maar naar de cijfers, een knappe vierde plaats werd hun deel aan het eind van de competitie. Verdedigend sterk gespeeld, om hoger te eindigen had-den er wat meer doelpunten gemaakt moeten worden.

Baron De 1 20 16 0 4 48 114 56Muiden 1 20 12 0 8 36 141 120Weesp FC 1 20 11 3 6 36 132 111Diemen 1 20 10 1 9 31 102 89Ter Beek 4 20 10 1 9 31 92 86Hertha 1 20 9 3 8 30 93 79Husky 1 20 9 2 9 29 105 128Allen Weerbaar 3 20 7 2 11 23 95 111Victoria 1 20 7 2 11 23 84 109Bijlmer 1 20 6 2 12 20 72 97OSO ZV 2 20 5 0 15 15 84 128

Muiden was in deze afdeling veruit de sterkste, de ZAAL-2 vinden we terug op de vierde plaats, een goed resultaat. De doelcijfers bevestigen deze plaats, Diemen was duidelijk “the best of the rest”. En daar zullen jullie het mee moeten doen.

Muiden 2 22 19 2 1 59 171 100Weesp FC 5 22 16 2 4 50 165 102Plein83 6 22 16 2 4 50 170 116Diemen 2 22 13 4 5 43 143 105B’veldert/Denksport 6 21 9 4 8 31 126 118APGS 1 22 9 5 8 31 99 93RKAVIC 1 21 8 3 10 27 115 132Amstelglorie 2 21 7 4 10 25 101 120AZV (Amstelveen) 4 22 7 2 13 23 97 120ABN Amro zvc 3 22 4 1 17 13 66 144Amstelveen 2 22 3 2 17 11 85 139RKAVIC 4 21 3 1 17 9 73 122

Komen we als laatste bij de enige kampioen bij de zaal-voetbalafdeling. De ZAAL-4 was duidelijk de beste in deze afdeling, kijk alleen maar eens naar de gescoorde doelpunten, daar is niets mis mee. Slechts eenmaal werd er verloren, op 25 maart was het KDO dat de ZAAL-4 met 6-5 versloeg. Van harte gefeliciteerd met jullie kam-pioenschap!!!

Diemen 4 22 18 3 1 57 168 66Vedette/De R 10 21 16 3 2 51 103 60Dijk De 5 22 15 4 3 49 136 92KDO 6 22 11 3 8 36 115 74Os Lusitanos 8 22 9 7 6 34 85 75DCG 7 22 10 1 11 31 95 119TOB 7 22 10 3 9 30 109 102Amstelveen 5 22 7 0 15 21 98 158Roda 23 4 20 6 2 12 20 78 91VVGA 2 22 6 2 14 20 109 140Schollevers 4 21 4 0 17 12 107 131Dug Out 4 22 2 4 16 10 67 162

We gaan even een paar weekjes op

vakantie. Tot in augustus!

Page 30: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 30 svDiemen / DeTreffer

De laatste papieren TrefferWe hebben er het laatste jaar veelvuldig op gewezen, komend seizoen gaan “we” digi-taal. Uw clubblad verschijnt net als in de “papieren” periode om de veertien dagen. U vindt daarin de verslagen, offi ciële mededelingen, etc., net zoals dat nu gaat. Ook het inleveren van de verslagen verandert niet. Of de programma’s in het clubblad worden geplaatst is nu nog een vraagteken, u kunt deze programma’s namelijk makkelijk op de website van sv Diemen vinden.

Het is dit jaar precies 25 jaar geleden dat ik het redacteurschap van de heer Kuit over-nam, de grondlegger van het huidige clubblad. Het was nog op “Spoorzicht” waar het clubblad op maandagmorgen werd getikt en ‘s middags en ‘s avonds gedrukt en ver-zameld. De volgende dag werden de clubbladen dan gereed gemaakt voor de post. Iedere week weer, later verscheen het clubblad om de veertien dagen. Dat ging nog op de ouderwetse schrijfmachines, later werden dat electronische schrijfmachines, de pagina’s werden dan klaar gemaakt om gedrukt te worden.Weer later deed de computer zijn intrede, eerst voorzichtig later prominent, de laatste jaren wordt het clubblad in zijn geheel op de computer opgemaakt, is er een up to date vergaarmachine aangeschaft en kunnen we voluit automatisch nieten. De laatste 10 jaar wordt het clubblad gedrukt op een copyprinter, wat het drukken makkelijker maakt. De ploeg die dit iedere veertien dagen doet is een “gouwe” ploeg, staat altijd paraat, ook als er weleens iets mis gaat, geen probleem dan komen we morgen om het af te maken. Het is een geoliede machine!!! Ik ben blij dat ik daar 25 jaar mee heb mogen samenwerken. Sommigen zelfs vanaf het begin, dat ze het zolang met me hebben uit-gehouden is mij een raadsel.

Er komt een einde aan 75 jaar clubblad op papier, want hoe we het ook bekijken, er ligt geen Treffer meer op tafel, je pakt niet meer even snel het clubblad op om er nog even in te neuzen. Dat is jammer, maar helaas. Op de website van sv Diemen kunt u alles vinden wat voor u van belang is, misschien is het in het begin even zoeken, maar daar went u snel aan.

Ik wil alle medewerkers van het clubblad bedanken voor hun inzet iedere keer weer, ik ga geen namen noemen, ik ben veel te bang dat ik iemand vergeet. Maar wel wil ik u laten weten wat er zoal gebeurt. U kent in ieder geval de bezorgers, de laatste schakel van de velen. Verder de drie drukkers, ja u leest het goed, drie man die iedere veertien dagen 880 clubbladen drukken. Dan onze vakman aan de vergaarmachine, de chef nieter, de plakkers van de etiketten en de mensen die zorgen dat de bladen in het omslag komen. De man die zorgt dat de bladen die met de post gaan op tijd op het postkantoor zijn. We hebben ook mensen die zorgen dat de clubbladen bij de lopers van de diverse wijken komen en last but not least beschikt sv Diemen over mensen die als de nood het hoogst is, met een belletje, komen helpen. Chapeau!!!

De maandag zal nooit meer dezelfde zijn, o de aarde draait door hoor, dat weet ik, maar ik zal het missen. Het was niet alleen een clubblad maken, het sociale contact was groot, kijk, dat zal ik het meeste missen.

Tinus Postredacteur De Treffer

Page 31: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 31 svDiemen / DeTreffer

Training- en oefenprogramma zondagselectie seizoen 2009/2010Dag Datum TijdZondag 2 augustus 12.00 uur Start training Dinsdag 4 augustus 20.00 uur TrainingDonderdag 6 augustus 20.00 uur TrainingDinsdag 11 augustus 20.00 uur TrainingDonderdag 13 augustus 20.00 uur Training

Vrijdag 14 augustus t/m zondag 16 augustus trainingskamp in Weert

Dinsdag 18 augustus 20.30 uur TrainingDonderdag 20 augustus 20.30 uur TrainingVrijdag 21 augustus 20.00 uur TrainingZat/Zon 22/23 augustus ……..uur BekerwedstrijdDinsdag 25 augustus 20.30 uur TrainingMidweeks 25/26/27 augustus …… uur Bekerwedstrijd Donderdag 27 augustus 20.30 uur TrainingZaterdag/Zondag 29/30 augustus ……. uur Bekerwedstrijd Dinsdag 1 september 20.30 uur TrainingDonderdag 3 september 20.30 uur TrainingZondag 6 september 14.00 uur Start competitie

Tegenstanders en tijden voor bekerwedstrijden zijn nog niet bekend.Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden op de training of wedstrijden doorgegeven.Prettige vakantie toegewenst en tot zondag 2 augustus.René van Vark Mob. 06-4111 7578 of 06-3000 3946Renato Tuur Mob. 06-2454 9966Philip Oomstee Mob. 06-4622 3605Gerrie Klim Mob. 06-5197 0322Martien van der Vegt Mob. 06-4628 6885

Afsluiting/begin zondagselectieDe trainers, René van Vark en Renato Tuur, hebben in vogelvlucht nog even het afgelopen seizoen door-genomen.Doelstelling voor het nieuwe seizoen is dat de Zondag-1 voor het kampioenschap moet kunnen gaan en de Zondag-2 bij de bovenste 4 moet kunnen meedraaien. Dit moet zeker mogelijk zijn aangezien er 11 spelers overkomen uit de A-1 en A-2 naar de selectie. Deze jongens zijn nieuw bij de senioren en de trai-ners verwachten dan ook dat de huidige selectiespelers deze jongens goed opvangen en begeleiden bij de trainingen en wedstrijden. Het training- en oefenprogramma voor het nieuwe seizoen is uitgereikt.Gelukkig hebben we voor het nieuwe seizoen Gerrie Klim bereid gevonden om bij het 2e elftal als leider op te treden. Martien van der Vegt zal in het nieuwe seizoen Philip Oomstee gaan assisteren bij de Zondag-1 en tevens zal hij proberen om nieuwe activiteiten te gaan ontwikkelen. Activiteiten zoals: 6x per seizoen, na afl oop van de wedstrijd van het 1e elftal, een optreden van een zan-ger of DJ.

programmaboekje bij thuiswedstrijd van 1e elftal.affi ches van thuiswedstrijd 1e elftal welke bij de winkeliers kunnen worden opgehangen.pupil van de week.

Dit zijn enkele activiteiten maar er zijn nog veel meer plannen. Echter hij kan dit niet alleen en is dus op zoek naar mensen die hem hierbij willen en kunnen bijstaan. Lijkt dit je wat neem dan even kontakt op met Martien v.d. Vegt mob. nr. 06 - 4628 6885. Hij zit op je te wachten.De trainers sloten deze bespreking af met iedereen een fi jne vakantie te wensen en tot ziens op de 1e training die begint op Zondag 2 augustus.

Philip Oomstee

Page 32: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 32 svDiemen / DeTreffer

Page 33: De Treffer 2008-2009 - 2009-06-29

nr. 19 / 29 juni 2009 33 svDiemen / DeTreffer

Mini-treffers

Als u dit clubblad ontvangt gaat de vakantieperiode beginnen. Ik wens u een hele fi jne vakantie toe, waarin u weer helemaal tot rust kunt komen, wat voor vakantie u ook prefereert. Geniet ervan! Laat alle stress achter u en. . . kom weer heelhuids terug. Veel plezier.

Miguel Heus de doelman van de E1 heeft dinsdag 19 mei zijn arm op twee plaatsen gebroken. Miguel viel uit een boom (wat doet hij daar dan ook) het betekent voor hem een tijdje rustig aan doen en dat valt voor Miguel zeker niet mee. Miguel moest een nachtje in het AMC blijven omdat het niet helemaal duidelijk was of zijn arm gezet moest worden of dat er operatief moest worden ingegrepen. Hij zit tot aan zijn oksel in het gips, dat er waarschijnlijk 29 juni af mocht. Dan nog revalidatie en hij kan er weer tegenaan. Miguel wil alle

mensen bedanken die belangstelling hebben getoond en de spelers en ouders van de E-selectie bedankt voor het leuke kado! Miguel het allerbeste en bij het begin van het nieuwe seizoen sta je er weer. Toch?

Mike Hofmann is zijn hes van zijn trainingspak (donkerblauw) kwijt. Zijn initi-alen MH staan erop, alhoewel de letters eraf zijn zijn ze nog duidelijk te zien. Als

iemand het heeft neem even contact op met Mike. Alvast bedankt!

Richard Heus wil alle mensen bedanken die het mogelijk hebben gemaakt dat de “familiedag” zeer ge-slaagd genoemd mag worden. Zeker voor herhaling vatbaar, hoorde je van verschillende kanten. Ook na-mens de E1 en E2 heel hartelijk dank.

Op pagina 13 vindt u een uitgebreid verslag van het Pinkstertoernooi van de C- en D-selectie in Parijs. Bram Kloosterman de scribent van dit artikel beschrijft dat toernooi en aan het slot van zijn betoog bedankt hij alles en iedereen. Bram is er echter een vergeten en er werd mij in een e-mail gevraagd of ik die persoon nog even wilde vermelden. Namens alle trainers, begeleiding en alle spelers heel hartelijk bedankt voor de goede zorgen Bram Kloosterman. Bram is niet alleen een goede verslaggever, maar zat ook als een bok op de ha-verkist op de tas met ID bewijzen en Bram was ook de man die het geld heeft bewaakt en gedragen. Chapeau voor Bram!!!

Ik ga voor de laatste maal in een “papieren” Treffer al mijn medewerkers heel hartelijk bedanken voor hun inzet die negentienmaal dat het clubblad is verschenen dit jaar. Zonder jullie geen clubblad, we hebben een hele bijzondere groep, die veel inzet toonde en nooit te beroerd was om meer te geven als het nodig was. De maandagmorgen zal nooit meer zijn zoals hij was.

Hoe vindt u het digitale clubblad? Ga naar ww.svdiemen.nl klik in de bovenste blauwe balk op De Treffer klik dan onder het kopje Treffer online op het nummer dat u wilt inzien. Bijna altijd het laatste neem ik aan.

Ook voor de programma’s kunt u terecht op de website, ga naar ww.svdiemen.nl klik onder het kop-je informatie op Programma & Uitslagen u komt daar het wedstrijdprogramma deze week (ko-mend weekend) en het wedstrijdprogramma volgende week tegen, als u op een van beide klikt ziet u het programma voor dat betreffende weekend. Dit programma is altijd up to date, iedere verandering in het wed-strijdprogramma wordt onmiddellijk door de KNVB op de site verwerkt. Kijk het programma altijd nog een keer op vrijdag na of uw/jouw wedstrijd nog op het zelfde tijdstip wordt gespeeld. Ook kunt u hier de uitsla-gen en afgelastingen vinden, klik op uitslagen en u bent helemaal op de hoogte.

Het eerste “digitale” clubblad zal “ergens” in augustus uitkomen. Via de e-mail wordt u hier van op de hoog-te gesteld.

Inleveren kopij clubblad!Het volgende clubblad komt uit ergens in augustus

U kunt uw kopij inleveren t/m woensdag woensdag 5 augustusLever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!!

U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar:[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!