De Treffer 2008-2009 - 2008-12-08

14
Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: [email protected] Voorzitter jeugdcommissie vacant Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 sv Diemen ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: [email protected] Clubblad verzending Mevr. M. Stoete tel. 020-6991599 Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen DE TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen 020-699 20 48 / E-mail: [email protected] Futsalafdeling Jaargang 75 nr. 9 8 december 2008 Onder de naam futsal gaat het voormalige zaalvoetbal tegenwoordig door het leven. Ondanks dat velen deze naam verafschuwen is het de of- ficiële naam die door onze KNVB wordt gebruikt. ik geloof zelfs ook inter- nationaal. Je kan je wel tegen die naam blijven verzetten maar ik denk dat het vechten tegen de bierkaai is en ik leg mij daar bij neer. Heeft niet een dichter eens gezegd “What is in a name” of iets in die trant. sv Diemen heeft ook een futsalafdeling en op initiatief en onder leiding van een aantal personen werd op za- terdag 4 oktober 2008 een geslaagde reünie gehouden met een klein toernooitje als opwarmertje. Al met al een zeer geslaagde avond en ik wil de organisatoren mijn complimenten ma- ken. U heeft van dit evenement een uitgebreid verslag in de vorige Tref- fer van de hand van Sandra van Asselt kunnen aantreffen. Zij beschreef in haar artikel dat deze afdeling die in 1974 werd opgericht door Frans Spronk, Frans v.d. Zwalm en Henk v. Dijk het 1e jaar alleen maar trainde en in 1975 startte met deelname aan de competitie. De afdeling maakte een sterke groei door, boekte vele successen en be- stond op haar hoogtepunt uit liefst 14 herenteams en 4 damesteams. Het eerste herenteam bereikte zelfs de de hoofdklasse en de interregionale klasse. Langzamerhand is toch te klad in deze afdeling gekomen en nadat wij deze competitie met 4 teams zijn begonnen is door het terugtrekken van het 3e team onze sterkte momenteel tot 3 teams teruggebracht. De terugloop zou kunnen komen doordat futsal minder populair wordt, de huidige speeltijden niet passen in het tijdsbestedingspatroon van vele mensen of dat de binding met sv Diemen klein is omdat het contact tus- sen de vereniging en de spelers er niet is. Ik weet het niet. Daarbij komt nog dat Ron Metten heeft aangekondigd dat hij aan het ein- de van het seizoen zijn functie als wedstrijdsecretaris beëindigt wegens drukke werkzaamheden dan begrijpt u dat de vooruitzichten voor deze afdeling niet rooskleurig zijn. Het zou toch jammer zijn dat na een historie van bijna 35 jaar sv Diemen geen futsalafdeling meer zou hebben of met 2 of 3 teams een kwijnend bestaan zou leiden. Zijn er mensen die de draad willen oppakken en de taak van Ron willen overnemen en deze afdeling nieuw leven willen inblazen zodat wij ons een toekomstperspectief doen zien die aan het verleden doet denken. Meld u aan en u wordt met open armen ontvangen. Fred Lunstroo van de voorzitter

description

 

Transcript of De Treffer 2008-2009 - 2008-12-08

Page 1: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-08

Voorzitter

M.F. Lunstroo

tel. 020-6992020

e-mail: [email protected]

Secretaris

P.P. van Rooij

tel. 020- 6951294

e-mail: [email protected]

Penningmeester

R. Stallinga

tel. 020-6004332

e-mail: [email protected]

Voorzitter jeugdcommissie

vacant

Kontributie-donatie

RABOBANK 39.35.09.214

sv Diemen ledenadministratie

Postbus 189

1110 AD Diemen

Kantinebeheerder

A.J. Stellingwerff

tel. 020-6992134

Redaktie clubblad

M.E. Post

tel. 020-6909679

e-mail: [email protected]

Clubblad verzending

Mevr. M. Stoete

tel. 020-6991599

Alle correspondentie

betreffende

de ledenadministratie

sturen naar:

sv Diemen

Ledenadministratie

Postbus 189,

1110 AD Diemen

DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931

Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen ( 020-699 20 48 / E-mail: [email protected]

Futsalafdeling

Jaargang 75 nr. 9 8 december 2008

Onder de naam futsal gaat het voormalige zaalvoetbal tegenwoordig

door het leven. Ondanks dat velen deze naam verafschuwen is het de of-

fi ciële naam die door onze KNVB wordt gebruikt. ik geloof zelfs ook inter-

nationaal. Je kan je wel tegen die naam blijven verzetten maar ik denk dat

het vechten tegen de bierkaai is en ik leg mij daar bij neer. Heeft niet een

dichter eens gezegd “What is in a name” of iets in die trant.

sv Diemen heeft ook een futsalafdeling en op initiatief

en onder leiding van een aantal personen werd op za-

terdag 4 oktober 2008 een geslaagde reünie gehouden

met een klein toernooitje als opwarmertje. Al met al een

zeer geslaagde avond en ik wil de organisatoren mijn complimenten ma-

ken. U heeft van dit evenement een uitgebreid verslag in de vorige Tref-

fer van de hand van Sandra van Asselt kunnen aantreffen. Zij beschreef

in haar artikel dat deze afdeling die in 1974 werd opgericht door Frans

Spronk, Frans v.d. Zwalm en Henk v. Dijk het 1e jaar alleen maar trainde en

in 1975 startte met deelname aan de competitie.

De afdeling maakte een sterke groei door, boekte vele successen en be-

stond op haar hoogtepunt uit liefst 14 herenteams en 4 damesteams. Het

eerste herenteam bereikte zelfs de de hoofdklasse en de interregionale

klasse. Langzamerhand is toch te klad in deze afdeling gekomen en nadat

wij deze competitie met 4 teams zijn begonnen is door het terugtrekken

van het 3e team onze sterkte momenteel tot 3 teams teruggebracht.

De terugloop zou kunnen komen doordat futsal minder populair wordt,

de huidige speeltijden niet passen in het tijdsbestedingspatroon van vele

mensen of dat de binding met sv Diemen klein is omdat het contact tus-

sen de vereniging en de spelers er niet is. Ik weet het niet.

Daarbij komt nog dat Ron Metten heeft aangekondigd dat hij aan het ein-

de van het seizoen zijn functie als wedstrijdsecretaris beëindigt wegens

drukke werkzaamheden dan begrijpt u dat de vooruitzichten voor deze

afdeling niet rooskleurig zijn. Het zou toch jammer zijn dat na een historie

van bijna 35 jaar sv Diemen geen futsalafdeling meer zou hebben of met

2 of 3 teams een kwijnend bestaan zou leiden. Zijn er mensen die de draad

willen oppakken en de taak van Ron willen overnemen en deze afdeling

nieuw leven willen inblazen zodat wij ons een toekomstperspectief doen

zien die aan het verleden doet denken.

Meld u aan en u wordt met open armen ontvangen.

Fred Lunstroo

van de

voorzitter

Page 2: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-08

nr. 9 / 8 december 2008 2 svDiemen / DeTreffer

Nieuwe ledenD. Kilarciyan 23-06-2001 F-pup. Distelvlinderweg 30, 1113 KB Diemen tel. 020-6906733D.T. v.d. Heuvel 09-12-2001 F-pup. Tjalk 122, 1112 GN Diemen tel. 020-6982116K.B. Damoah 18-01-2000 F-pup. Henry Dunantlaan 48, 1111 ZK Diemen tel. 020-6002525J. Lems 12-08-1993 B-jun. Tureluurweg 96, 1113 GA Diemen tel. 020-6003978T.K.G. Mus 14-07-2002 F-pup. Geerdinkhof 630, 1103 RM Amsterdam tel. 020-6954620H. Schmitz 19-10-1957 NSL. Kolgans 23, 1111 VS Diemen tel. 020-6002380

Offi ciële mededelingen

Nieuwjaarsreceptie

Hierbij nodigen wij alle leden, ouders, supporters, trainers en spon-

sors van sv Diemen uit voor de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 ja-

nuari om 15.00 uur.

De traditionele wedstrijd Oud sv Diemen tegen huidig sv Diemen selec-

tie wordt natuurlijk ook weer gespeeld. Daarnaast is er om 17.00 uur, voor

de eerste keer, de trekking van de Vrijwilligers Loterij 2008. Hiervoor zijn

de vaste vrijwilligers van sv Diemen gevraagd deel te nemen. Zij hebben

een persoonlijke brief ontvangen van het bestuur.

Begin daarom 2009 goed met de receptie bij sv Diemen.Het Bestuur

Kantine gesloten

De winterstop begint op maandag 22 december, vanaf dan is de kantine gesloten tot maandag 5 januari.De Nieuwjaars receptie is op zaterdag 3 januari 2009.

!!!Zaalvoetballen in de kerstvakantie - zondag 28 december!!!

Zondag 28 december organiseren we voor de F- en E-pupillen (jongens en meiden) van sv Diemen een zaalvoetbal-toernooi (5 tegen 5)

Locatie: Sporthal Diemen, Prins Bernhardlaan 2.F-pupillen: van 09.00-12.00E-pupillen: van 12.30-15.30

De kinderen hoeven zich niet van te voren aan te melden maar kunnen zich zondagochtend in de zaal melden waarna de teams samengesteld worden. We gaan dus niet met bijv. een E2 tegen een E10 spelen; de spelers van de diverse teams worden verdeeld.We hebben 12 F-teams, 11 E-teams en 1 meisjes E-team. Van elk team vragen we één afge-vaardigde om te helpen met indeling van de teams, score bijhouden, fl uiten etc.. Het hoeft dus niet de leider zelf te zijn maar een vader, moeder, broer etc. We hebben inmiddels al wat aanmeldingen maar er is nog meer hulp nodig!

Als zich niet genoeg helpers per dagdeel aanbieden, kan het toernooi niet doorgaan. Dat zou jammer zijn want de meeste kinderen vinden het ook leuk om een keer in de zaal te voetballen!

Aanmelding van hulp bij Elly Oudshoorn (wedstrijdsecretariaat) via het email adres van de jeugdcommissie:[email protected] Vermeld aub je naam, emailadres en telefoonnummer.

Page 3: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-08

nr. 9 / 8 december 2008 3 svDiemen / DeTreffer

Jeugdtreffer Wedstrijdsecretarissen

A-junioren vacant D-pupillen vacant

B-junioren vacant E-pupillen A. Jessurun tel. 020-6951417

C-junioren vacant F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865

Meisjesvoetbal M. Golsteijn tel. 020-7764909 Wedstrijdwijzigingen E. Oudshoorn tel. 020-6904445

sv Diemen B4 – Omniworld B6 4-2 30 novemberNa de spectaculaire overwinning tegen AS ’80 wachtte er vandaag weer een sterke tegenstander. In de eerste helft werd het goede spel van vorige week voortgezet. Veel inzet en mooie combinaties. Lekker buffelen op het middenveld van Berend en Marc en achterin hielden Jai-my, Thomas, Randy en Nico in de eerste fase de boel goed dicht. Er kwamen kansen voor Diemen en in de 17e min. rondde Jeroen een voorzet van Emlyn met een laag schot koelbloedig af, 1-0. Diemen had overwicht en Rolf maakte de verdiende 2-0. Helaas werd de voorsprong ondanks een aantal goede mogelijkheden niet verder uit-gebouwd. En vlak voor de thee kwam Omniworld zelfs op 2-1, waardoor de spanning weer helemaal terug was. Rust.In de 2e helft begon Omniworld beter te voetballen en ontstonden er gevaarlijke situaties achterin bij Diemen. En in de 65e min. werd het ook terecht gelijk, 2-2. Rowan voorkwam met een knappe redding een achterstand. En na een pass van Jeroen ging Barry op volle snelheid links langs de lijn en zijn loepzuivere voorzet werd laag langs de grond door Rolf ingeschoten, 3-2. Even daarna aan de andere kant een (gelukkig) afgekeurd doelpunt van Omniworld (duwen op Rowan) en meteen daarna ook een hard schot op de lat. De gelijkmaker leek er aan te komen maar Diemen hield stand. En er kwam voor-in meer ruimte. In de allerlaatste minuut was het Em-lyn die uit een counter de winst defi nitief binnenhaalde, 4-2. Prima! Hopelijk kunnen we deze goede periode van overwinningen voortzetten. We klimmen de laatste we-ken in ieder geval aardig op de ranglijst. Knap ook, hoe

jullie met de positiewisselingen in het veld omgaan. In de kleedkamer werd Thomas door coach Henk tot Man of the match uitgeroepen. Volgende week weer een thuis-wedstrijd, dan tegen Buitenboys B4. Weer drie punten?

Rob Engelhard

sv Diemen C4 - Abcoude C3 5-2 30 novemberHet was weer echt C4 weer. Koud, vochtig door natte sneeuw en geen zon. We hadden er weer zin in. Met 2 gastspelers zette Diemen al snel Abcoude onder druk. Er werd heel vaak goed gecombineerd. Uit een voorzet van JC scoorde Danny met een mooie boogbal over de keeper van Abcoude heen. Toch waren de aanvallen van Abcoude niet ongevaarlijk, maar ze werden, vooral in de 1e helft in de kiem gesmoord. Goed doorzetten van Gregg zorgde voor de 2-0. Wie de 3-0 heeft gescoord kon ik door de mêlee van spelers niet zien. Door een niet zo goede uittrap en niet attent reageren kon Abcoude op 3-1 komen, Danny kon de 4-1 maken. Ik ging er eens lekker voor staan bibberen bij de start van de 2e helft en had een paar keer al een doelpunt geteld, maar helaas huppelde de bal dan net naast. Vooral de bal van Jeroen (he’s back) had een fraaie curve. Helaas ging de bal net voor het doel van Abcoude langs. Ab-coude zette ons in de 2e helft ook meer onder druk, hier-door beperkten we ons tot uitvallen. Bij weer zo’n aanval werd onze verdediging uit positie gespeeld en verdween de bal via-via in ons doel. Onze keeper was toen vast-besloten om er geen 1 meer door te laten en reageerde dus alert in situaties waarbij ik al op nog een tegendoel-punt rekende. Het bleef dus spannend want je hebt er

!!!Zaalvoetballen in de kerstvakantie - zondag 28 december!!!

Zondag 28 december organiseren we voor de F- en E-pupillen (jongens en meiden) van sv Diemen een zaalvoetbal-toernooi (5 tegen 5)

Locatie: Sporthal Diemen, Prins Bernhardlaan 2.F-pupillen: van 09.00-12.00E-pupillen: van 12.30-15.30

De kinderen hoeven zich niet van te voren aan te melden maar kunnen zich zondagochtend in de zaal melden waarna de teams samengesteld worden. We gaan dus niet met bijv. een E2 tegen een E10 spelen; de spelers van de diverse teams worden verdeeld.We hebben 12 F-teams, 11 E-teams en 1 meisjes E-team. Van elk team vragen we één afge-vaardigde om te helpen met indeling van de teams, score bijhouden, fl uiten etc.. Het hoeft dus niet de leider zelf te zijn maar een vader, moeder, broer etc. We hebben inmiddels al wat aanmeldingen maar er is nog meer hulp nodig!

Als zich niet genoeg helpers per dagdeel aanbieden, kan het toernooi niet doorgaan. Dat zou jammer zijn want de meeste kinderen vinden het ook leuk om een keer in de zaal te voetballen!

Aanmelding van hulp bij Elly Oudshoorn (wedstrijdsecretariaat) via het email adres van de jeugdcommissie:[email protected] Vermeld aub je emailadres en telefoonnummer.

Page 4: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-08

nr. 9 / 8 december 2008 4 svDiemen / DeTreffer

Advertentiepagina

Page 5: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-08

nr. 9 / 8 december 2008 5 svDiemen / DeTreffer

zo maar een paar om je oren. Toen het 5-2 werd door een eigen doelpunt van Abcoude was de strijd wel zowat gestreden. Heren; ik zie nog steeds vooruitgang. Blijven trainen dus.

Ad

DWV D1 - Diemen D1 0-3 29 novemberDWV had de slechtste start van allemaal in deze compe-titie. Ze verloren met 18-0 van Ajax. De laatste tijd gaat het ze wat beter af en staan ze op de 10e plek. We be-gonnen sterk aan de wedstrijd en de 1e helft was voor ons. Na een kans van Jeremy was het Alfred die 0-1 maakte na een mooie combinatie met Rik. Na nog wat kansen van Anthony (buitenspel?) en Rik was het weer Alfred die 0-2 binnentikte na een goed uitgewerkte coun-ter. DWV kreeg niet veel kansen maar schoot nog wel bij ons op de lat. De ruststand was dus 0-2.In de 2e helft gingen we veel wisselen, lieten we DWV meer komen en gingen we de voorsprong verdedigen. Eerst maakte Anthony er nog wel 0-3 van met een mooi schotje in de kruising. We zaten dus al op rozen. DWV werd ook wat sterker en we speelden bijna alleen nog maar op onze helft. Dit beeld werd bevestigd door het feit dat onze spits een speciale opdracht meekreeg om hun nummer 10 uit te schakelen en dus veel verdedigend werk moest doen. Hierdoor leek het soms alsof we zon-der spits speelden. Aanvallend kwam er daardoor niet veel meer uit, maar dat hoefde ook niet meer, gezien de stand. Na 2 nederlagen op rij (ADO ’20 en DWS) nu weer een mooie overwinning en 3 punten erbij.

Martin

sv Diemen D2 - Buitenveldert MD1 12-2 29 novemberVorige week gewonnen met 4-0 maar te weinig doelpun-ten om op doelsaldo boven Bijlmer te komen die even-veel punten heeft als Diemen. Met nog 2 wedstrijden te gaan in de competitie is de strijd om het kampioenschap

F13 ziet het levenslicht

Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van de F-13 dit team bestaat uit de volgende spelers:Faissal Ait Laachie, Jair Grishaver, Johny van Beekveld, Joram Beijenes, Aaron Menelik, Dico van de Heuvel, Diko Kilarciyan, Kwabena Baah Damoah, Ahmed Moro, Armando Elden en Tobias Mus.Het team wordt getraind door Bart van Kuilen op woensdag van 14.00-15.00 uur. Ik ben nog opzoek naar leiders/ster.

Bram Uljee

spannend. Woensdag was er extra fel getraind om het zelfvertrouwen weer op te krikken en je zag dat dit zin had gehad. Diemen ging meteen in de aanval tegen de meiden van Buitenveldert. Na 10 minuten stonden we al met 3-0 voor door een zuivere (gevarieerde) hattrick van Salim (1x met rechts, een kopbal en 1x met links). Buitenveldert probeerde wat terug te doen; invalkeeper Aba (Nick is nog geblesseerd) haalde een mooie bal uit de hoek maar kon niet voorkomen dat Buitenveldert met een mooie boogbal van afstand 3-1 maakte. Diemen her-pakte zich en uit een corner maakte Salim via de keeper (nog een variant!) de 4-1. Het tempo van de wedstrijd lag te hoog voor Buitenveldert; ze kwamen er niet echt aan. Voor rust werden er nog 4 doelpunten gemaakt met goals van Jeroen (solo), Lesley (rebound) en 2x Richell. Ruststand 8-1.Na de rust wat minder doelpunten maar toch nog 4 door Richell (2x), Lesley en Boris (van afstand!). Ook Buiten-veldert wist nog 1 punt te maken. Eindstand 12-2; heel goed voor het doelsaldo! Onze middag kon niet meer stuk toen we van Jurry een SMS kregen dat Bijlmer gelijk gespeeld had. Dus de D2 staat 2 punten los met nog 1 wedstrijd tegen Amstelland voor de boeg. Het moet wel heel gek lopen als we niet aan de champagne kunnen!

Elly

sv Diemen D3 - RKDES D2 10-1 29 novemberEindelijk was de D3 al in de eerste helft wakker. Meestal waren de jongens en meisje nog niet helemaal bij kennis als de wedstrijden begonnen, maar deze keer wel. Het wakkerst was Daniel A. Al in de 4e minuut scoorde hij al 1-0. Als dat nog niet genoeg was scoorde Daniel A. in de 10e minuut 2-0. Toen werd Kevin A wakker hij scoorde in de 14e minuut 3-0 en in de 16e minuut 4-0. Ook Mitchel was vroeg naar bed gegaan en scoorde in de 18e minuut 5-0. Dat kon Kevin A niet op zich laten en in de 19e mi-nuut scoorde hij de 6-0. Youssef vond het zielig voor de

Staand vlnr: Joost Appelboom (trainer/hulpcoach), Niels Stalenberg, Kevin Adu, Kevin Smits, Daniël Asamoah, Eline Sparreboom, Mitchel Tiemessen, Daniël Sopers, Abe Molewijk en Evert Molewijk (coach/hulptrainer)Zittend: Yoëll van Bentum, Mike Loon, Luuk de Vos, Jeffrey Frederikstadt, Youssef El Jilali, Floris Cerjak en Delano Kruiter.

D3 KAMPIOEN!!!

Page 6: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-08

nr. 9 / 8 december 2008 6 svDiemen / DeTreffer

Inleveren kopij clubblad!Het volgende clubblad komt uit op 22 december

U kunt uw kopij van wedstrijden gespeeld in het weekend 13/14 december

tot woensdag 17 december 20.00 uur inleveren.

Verslagen van wedstrijden in het weekend 20/21 december

tot zondagavond 21 december 20.00 uur!!!

Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!!

U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

tegenpartij en wilde ook graag scoren, dus hij schoot in eigen doel 6-1. Dit was genoeg voor de eerste helft.In de tweede helft hadden we een heel andere opstel-ling. Luuk in het doel en Abe in de spits. Als Abe zou sco-ren kregen we van Evert & Joost patat. In de 32e minuut deed Jeffrey voor hoe een prachtig doelpunt moet wor-den gemaakt, dat was de 7-1. Daniel A moest even laten zien dat hij nog steeds wakker was. In de 41e minuut scoorde hij 8-1 en in de 50e minuut 9-1. In de 55e mi-nuut vond de scheidsrechter dat Luuk die op doel stond, ook wat moest doen en hij gaf een strafschop. Luuk liet zien dat hij een goede vervanger van Abe was want hij stopte de penalty, de bal klemvast. Daarna liet Kevin A nog eens zien hoe je een mooi doelpunt kan maken. Dat was 10-1. Ondanks alle voorzetten en passes kon Abe helaas geen doelpunt maken. Maar we werden door de-ze wedstrijd wel kampioen en daarom kregen we toch patat en drinken.

Van en voor de kampioenen: door Niels

Taba D5 - sv Diemen D7 1-19 29 novemberDiemen gaat zelfverzekerd het spel in. Taba bied wat weerstand. Nou dat kan natuurlijk niet. Elvis maakt 0-1 voor Diemen. De grensrechter weet niet goed wat bui-tenspel is en er ontstaat wat verwarring. Max maakt de 0-2. Danillo onze aanvoerder 0-3. Taba die niet weet wat er gebeurt scoort in eigen doel 0-4. Het hek is van de dam. De mooie voorzetten van Gijs en Stein maken dat er een reeks van doelpunten volgt. 0-5 Kamil. 0-6 Dino. 0-7 Dino. En ja hoor zelfs verdedigers van Diemen ma-ken hier doelpunten Dirk 0-8. Devin passt naar Ronald en deze scoort 0-9. Elvis 0-10. En dit was de eerste helft. Brandon die nu op doel staat popelt om het veld in te gaan. De scheidsrechter van Taba die tevens coach tijdens de wedstrijd is houdt in de rust waarschijnlijk een goede preek. De grensrechter wijzen we in de tweede helft even de goede kant van het veld. Maar wat is dat Taba gaat opeens voetballen ze maken 1-10. Antonie ziet direct wat er aan de hand is en stopt prachtig. Danillo maakt 1-11. En daar gaan we weer. Soms is het leven makkelijk en schiet je de bal er zo in. Kamil maakt het 1-12. Ronald 1-13. En daar is Kamil weer met 1-14. 1-15 maakt Max. Jongens dit is prijsschieten. De scheidsrechter denkt nou ik kan wel even bellen wat kan het schele? Gelukkig ziet hij wel de overtreding waar Samantha wordt neergelegd en een penalty krijgt. En ja Samantha zal Samantha niet zijn als ze hem er niet met een prachtig schot in de hoek inschiet wat 1-16 maakt. Dan denken de senioren van Taba het is mooi geweest en voordat is afgefl oten lopen

ze het veld op. Nou opa van Dennis we gunden u een mooiere wedstrijd. Als klap op de vuurpijl krijgen we drie doelpunten cadeau. Maak hier maar eens een journalis-tiek hoogstandje van.

Sylvia

sv Diemen E1 – Abcoude E1 1-4 29 novemberAls vader wil je graag over de prachtige prestaties van je kind en zijn team schrijven. Helaas zal Scott er zelf een aantal weken niet actief bij kunnen zijn omdat hij afgelo-pen week een zware enkelblessure heeft opgelopen en nu rond hinkt met een bonk gips om zijn been. Balen, ze-ker voor zo’n gretige sportman als Scott. Als ook Aava na de warming-up ziek afhaakt staan onze jongens dus ei-genlijk al direct een puntje achter. Maar de overgebleven spelers gaven de punten niet zomaar aan Abcoude. Wel aan het begin wat counterkansen voor Abcoude maar gelukkig steeds gestopt door een fantastisch keepende Miguel die heel wat keren gestrekt naar de grond moest om doelpunten tegen te voorkomen. Met een uitbraak kwam zelfs Diemen door Jesse op voorsprong en vroe-gen we ons af of er een verrassing in zat. Abcoude viel aan en heel ongelukkig schoot een eigen speler van Die-men de bal hard in zijn eigen goal. De ruststand kwam hierdoor op 1-1.In de 2e helft was de druk van de tegenstander te groot en konden onze jongens niet voorkomen dat een te-gentreffer viel. Uiteindelijk kreeg Diemen er nog drie om de oren en slaagde het er niet in de keeper van Abcoude nog een keer te passeren. Het spel was te wisselvallig en onrustig. Komende week krijgen jullie weer de kans te laten zien dat het ook anders kan. Want dat hebben we langs de kant wel eerder gezien. Hopelijk is Aava er dan weer helemaal bij en zal Scott jullie blijven supporte-ren de komende tijd. Ricky en Jesse, uiteraard bedankt voor jullie ondersteuning. Tot slot nog een dankwoord voor Maurice die er hard aan heeft getrokken dat onze jongens er weer knap uitzien met hun mooie trainings-pakken. Helemaal “dressed to impress”. Nu de overwin-ningen nog!

Edwin van den Berg

Page 7: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-08

nr. 9 / 8 december 2008 7 svDiemen / DeTreffer

Voor inlichtingen over het doorgaan van de

trainingen, afgelastingen van de wedstrijden

en alle andere informatie kunt u bellen

naar. . .

020-6000085

sv Diemen E4 – Sporting Martinus E4 3-5 29 novemberVandaag weer een zware wedstrijd tegen een ploeg die maar 2 verliespunten heeft. Vanaf de eerste minuut was het een mooie wedstrijd. Chelsea maakte het eerste doelpunt maar het was Martinus die voor de rust op een 1-2 voorsprong kwam.Ook de tweede helft lieten beide ploegen goed voet-bal zien, Martinus maakte wederom een doelpunt (1-3). Daarna kwam de E4 terug in de wedstrijd door een vrije trap van Patrick (2-3). Toch nam Martinus weer afstand door de 2-4 te scoren. Chelsea scoorde de 3-4. Het laat-ste wapenfeit kwam van Martinus, eindstand 3-5.

Yvonne Ceelie

sv Diemen E7 – RAP E1 5-1 29 novemberIn de ijzige kou moesten we tegen RAP. We begonnen enigszins terughoudend. RAP speelde meer samen en de verdedigers hadden hun handen vol. Ook Delano moest af en toe goed in actie komen. Echter tegen het schot van afstand in de kruising door hun stevige laat-ste man waren we niet bestand, 0-1 achter. Het leek wel of we nu pas wakker werden en langzaam vochten we ons terug in de wedstrijd. De keeper van RAP leek wel te slapen bij het afstandschot van Tim, 1-1. Het samen-spel bleef moeizaam. En Sven, die met een verdraaide knie was begonnen, moest helaas uitvallen. Grote Tim en Yannick hadden het hierdoor zwaar achterin. De mid-denvelders Marc, Tim en Niels drukten wat meer aan, en de spitsen Dean en Jorik kregen bijna kansen. Door de druk kregen we een corner. Tim draaide de bal in een keer in het doel, 2-1. RAP zakte in.Tijdens de rust regel-de de coach een goede aanvaller, William uit de E9.Direct na de rust gaf William een mooie voorzet aan Jo-rik, die trefzeker 3-1 op het scorebord zette. De swin-gende William passeerde wel vijf RAP-spelers en schoot de bal er hard in, 4-1. Het samenspel ging beter en RAP was uit hun spel geraakt. Met een goede voorzet van William wist Jorik de eindstand te bepalen, 5-1.Henk, goed gefl oten en erg fi jn dat je onze jongens op maandag extra training wil gaan geven (waarschijnlijk vanaf 2e week december op maandag van 16:30-17:30 uur), top! William bedankt voor het invallen, commentaar van de tegenpartij laten we voor wat het is, toch coach. . . Sven, beterschap met je knie.

een halfje scheids

sv Diemen E10 - Buitenveldert ME4 16-1 29 novemberVandaag moest het gebeuren: een gat slaan op doel-saldo. De mede koploper (Ouderkerk) moest tegen de

nummer 3 en dus lag hier een grote kans voor ons. Bui-tenveldert ME4 was de tegenstander en de hoop was op veel goals. Met een geblesseerde Max in de verdediging ging E10 scherp van start. Binnen 10 minuten was het 4-0 door goals van Thijs, Aravinth, Nicky en weer Thijs. Twee super scherpe voorzetten van Nicky hielpen na-tuurlijk wel hierbij. Daarna was er enige overmoed en werd er minder goed samengespeeld en meer en meer gebreid. Dat was niet de bedoeling! De 5-0 kwam van de voet van Gideon, maar daarna begonnen de dames van Buitenveldert ook aan te vallen. Na 3 corners was het bij de 4e corner raak. Via het been van Aravinth vloog de bal achter Sebastiaan, die tot dan toe bijna niks te doen had (5-1). Gelukkig wist Kwabena vlak voor rust er nog 6-1 van te maken. In de rust zette coach Peter weer de puntjes op de i.En E10 kwam dan ook als een speer de kleedkamer uit. Even aftasten en dan doordrukken dachten de jongens. Het eindresultaat was 16-1! De goals werden gemaakt door: Nicky, Wessel (met het hoofd), een e.d., Thijs, Mar-tijn en weer Wessel, Gideon (ook al met zijn hoofd), 2x Nicky en als laatste Martijn nog een keer. In de 2e helft werd er mooi samengespeeld en goed via de zijkanten aangevallen met de vele goals als resultaat. Nicky werd met 4 goals dagtopscorer. Thijs was weer vertrouwd op de rechterfl ank aan het strijden en de backs Gideon en Wessel kwamen vaak mee op. Voordeel is natuurlijk dat Max en Sebastiaan achterin de boel gesloten houden. Na de wedstrijd werden de overwinning en Max’ verjaar-dag gevierd. Jongens een goede wedstrijd, ga zo door.

Marten

sv Diemen E11 - Roda’23 29 novemberHet vroege tijdstip en een gure waterkoude wind mocht de heren van het E11 team niet weerhouden van een klinkende overwinning. In de eerste helft was het na 3 minuten meteen raak, Damian scoorde en herhaalde dit 7 minuten later. In de 18e minuut was Omar er ook klaar voor en maakt de 3-0. Sam vond de 3 op het scorebord niet genoeg en scoort in de 19 en 21 minuut er nog 2 bij. De heren hadden wel een glaasje limonade verdiend met een 5-0 voorsprong na één speelhelft.De tweede helft was net goed begonnen of Chris wist na een paar minuten alweer de 5 weg te spelen voor een 6-0. Dries en Floris wisten er respectievelijk 7 en 8-0 van te maken. Niets zo vervelend als het verliezen met een 0 en dat deed Roda ‘23 dan ook niet. Onder niet af latende aanmoedigende moeder van Roda’23 werd het tegenpunt gemaakt. Chapeau voor Roda’23 en de en-thousiaste moeder. Chapeau voor Omar om er dan in de laatste minuten toch nog een 9-1 van te maken. Al met al een leuke wedstrijd waarmee de E11 heren zich goed hebben vermaakt, Mohammed was de coach deze wed-strijd. Zijn enthousiasme heeft zeker bijgedragen aan de overwinning. De koude handen, voeten en oren van de toeschouwers van sv Diemen waren snel vergeten.

Géke Uninge

Page 8: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-08

nr. 9 / 8 december 2008 8 svDiemen / DeTreffer

DCG F2 - sv Diemen F4 2-3 29 novemberDe vroege ochtendwedstrijd werd gespeeld op het hoofdveld van DCG. Wij keken als supporters aan te-gen grote borden met FEBO (Fans Even Blijven Oplet-ten). Gezien de koude en het weer goede spel van F4 was deze aanmoediging echt wat overbodig. Het kee-perdilemma werd opgelost doordat Floris de eerste helft ging keepen en Bart de tweede helft. Ook Swen trok nog even een keeperspak aan in de rust, maar dit was duide-lijke een schijnbeweging, want na wat overleg ging Bart alsnog tussen de palen. De twee reservekeepers deden het overigens net als in de vorige wedstrijd tegen Ma-roc weer uitstekend. Na een goede warming up ging F4 goed van start. In de eerste helft wisten zowel Devin als Bradley te scoren, zodat met een voorsprong de limo-nade nader binnen kon worden gegoten.In het begin van de tweede helft schoot ook Swen de bal nog eens hoog in het net. Daarna bracht DCG de spanning terug in de wedstrijd door twee keer te scoren. Gelukkig bleef het daarbij en kon weer een mooie over-winning worden bijgeboekt.

Richard Lukken

sv Diemen F9 - AmstelveenH 1-3 29 novemberHier het wedstrijdverslag van onze “jongens”. Tegenpar-tij: Grote jongens met een massieve spits tegen (geme-ten met waterpas en rolmaat) de dreumesen van ons. Wedstrijd begint: Even opwarmen, balletje rond laten gaan en even kijken hoe Amstelveen reageert. Dat doen ze dus niet en na 10 minuten domineren: “BOEM” 1-0, dit smaakt naar meer. Echter door deze knal van Su-perspits Rony die nog even een Sambagroet doet bij de cornervlag, gaat de wekker bij Amstelveen! De Massieve spits van Amstelveen krijgt de bal, maakt een denkbeel-dige lijn, kruist het hele veld over en scoort de kraker: 1-1. De verdediging achter: Tom, Bas.Fen Bas.E, over-leggen met elkaar “heb jij hem gezien? Ja ik zag een

ridder op een paard met een grote lans”. De voorspelers werden er bij gehaald “oke jongen nu gaat het gebeuren, deze wedstrijd gaan we fl ink scoren”. De kansen waren er, prachtige passes een echt elftal om trots op te zijn, maar de bal wil er maar niet in. Volgens de boekmakers en coach iets van 6 of 7 kansen, maar de Super spits stormde op en besliste de wedstrijd. De eindstand is 1-3 geworden, maar we hebben ze met de penalty’s laten zien dat ze gewoon geluk hadden. Op naar de volgende wedstrijd!

Ron Faber

Legmeervogels F15 – Diemen F11 0-15 29 novemberNa in het begin van het seizoen met 5-7 te hebben ge-wonnen van Legmeervogels begonnen we de wedstrijd met vol vertrouwen. Al in de 3e minuut maakte Bran-don de 0-1, de 10e minuut liet Mika zich van zijn beste kant zien en knalde de 0-2 binnen. Onze snelheidsdui-vel Mats liet ook in deze wedstrijd de tegenstanders zijn hielen zien en maakte de 0-3 en de 0-4, toch was het in de eerste helft nog niet voorbij, onze laatste man Storm maakte de mooiste goal van de dag, door met een fraaie lob de 0-5 tevens de ruststand neer te zetten.De tweede helft begonnen we met Dylan op doel, en lie-ten we de tegenstander met 1 speler meer spelen. Dit maakte voor onze Blauwbloezen niet veel uit want de jongens hadden honger in meer, veel meer. Dit resul-teerde dat binnen 4 minuten de stand naar 0-9 (Mats 2x, Storm en Mika) was gestegen. Joni schoot zeer beheerst de dubbele cijfers op het scorebord. Hierna troffen Mika (3x), Mats en Brandon nog doel. Vandaag waren we een paar maatjes te groot voor de jongens van Legmeervo-gels. De toeschouwers van de thuisclub probeerden nog wel een transfer los te weken, om onze spits de komen-de wedstrijden bij hun te laten spelen. Alleen Mats gaf hier glimlachend van oor tot oor, weinig gehoor aan.

John

sv Diemen B4 – Buitenboys B4 4-0 7 december Na wat gepuzzel met de opstelling door gelegenheids-duo S&R begonnen wij onder een waterig zonnetje aan onze derde thuiswedstrijd op rij. Diemen had in het begin een licht veldoverwicht en in de 10e min. gleed spits Rolf rand strafschopgebied de bal onder de keeper door in het doel, 1-0. Hierna brak een periode aan zonder echte kansen voor beide partijen. Het spel ging op-en-neer en het bleef bij wat schoten op en over het doel van Buiten-boys. Maar in de 32e min. was het Emiel die vanaf rechts een halfhoge voorzet op Marc gaf, die de bal met een halve omhaal hard onder de lat binnenschoot, 2-0. Rust. Frisdrank en toespraak in kleedkamer 11 door Shahin. In de 2e helft bleef Diemen de betere ploeg. Tien mi-nuten na rust werd een hoge voorzet van Jaimy door de Buitenboys-keeper niet goed verwerkt en Emiel (‘The Afl akerd’ voor vrienden) plaatste de in zijn voeten geval-len bal beheerst tegen het net, 3-0. Links en rechts von-den hierna wat opstootjes plaats en scheidsrechter Ron Groen moest van beide partijen een speler disciplinair naar de kant sturen. De achterhoede met Randy en Be-rend (in de 2e helft centraal achterin) en op de vleugels Jaimy en Nico (licht geblesseerd maar goed spelend) hielden de zaak achterin verder onder controle. Het was linksbuiten Barry die in de 61e min. met een laag schot van links de 4-0 op het scorebord bracht. Wouter, Emlyn en Rolf (binnenkant paal) kregen nog kansen om de sco-

re verder uit te bouwen maar het bleef bij 4-0. Goed de nul gehouden door Rowan en weer winst dus, de maxi-male score van 9 punten uit de laatste drie wedstrijden. Maar volgende week is het een ander verhaal, dan naar koploper AS ’80. Kunnen we dan het huzarenstukje van 3 weken geleden herhalen?

Rob Engelhard

sv Diemen C4 - sv Diemen C3 0-2 7 decemberOnder een stralend zonnetje en een lekkere temperatuur ging de C4 deze wedstrijd aan met Diemen C3. Ik vind het persoonlijk nog steeds niks dat je in je klasse een elftal van je vereniging treft maar het is niet anders. Met gemengde gevoelens (we hadden vorige keer toch met 6-1 verloren?) stond ik te kijken langs de kant. Door een slecht weggewerkte bal kwam de C3 op 0-1. Bas deed er nog van alles aan maar kon deze niet adequaat stoppen. Het schot van Danny daarna had doel moeten treffen. Keeper Nordin van de C3 voelde de lat boven zich trillen, maar de bal stuiterde voor de lijn weg. Vrij kort daarna kwam de C3 op 0-2. Gelukkig kon mijn pen en papier voorlopig in mijn jack blijven, want we bleven met kunst en vliegwerk overeind. Onze keeper deed ook behoorlijk zijn best om meer tegendoelpunten te voorkomen. Rust-stand 0-2. Helaas voor ons viel Jeroen uit.Na rust kwamen we in het begin van de 2e helft bijna niet van onze eigen helft. Gelukkig was er altijd wel een

Page 9: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-08

nr. 9 / 8 december 2008 9 svDiemen / DeTreffer

De Grote Clubactie

Het zit er alweer op. Crisis, recessie, wat ze ook beweren, wij hebben nergens last

van gehad. Ook dit jaar weer 1200 loten verkocht. Jongens, en meisjes, hartelijk dank!

1950 Euro voor de clubkas. Kunnen we leuke dingen van doen. Beste verkopers per

afdeling: D-jeugd Ronald Appelboom 80 loten, E-jeugd Max Suurmeijer 57 loten en F-

jeugd Neo Baron 111 loten. Hun prijs 50.00 Euro ieder, hebben ze reeds ontvangen.

Speciale dank aan Henk van Dijk, Clara Post en Nel van Oosten voor de ondersteu-

ning. Tot volgend seizoen.

met vriendelijke sportgroet, Frank Scheffers en Bart van Echtelt, coördinatoren Grote Clubactie

voet van een verdediger of hand van de keeper die er-voor zorgde dat de C3 niet scoorde. Af en toe kwamen we even onder de druk uit en gingen we op weg naar Nordin’s doel. Met wat rustiger tikken en wat beter el-kaar coachen hadden we wellicht nog een keer tegen-gescoord. De kans van Kelle had er zeker in gemoeten; helaas mikte hij precies in de handen van Nordin. Eind-stand 0-2 We gaan nog steeds vooruit mannen. Nu nog wat meer combinatievoetbal naar de juiste plek. Trainen dus. Volgende week de laatste wedstrijd voor de winter-stop.

Ad

sv Diemen D1 - AFC D2 5-1 6 decemberAls we vandaag zouden winnen van AFC, konden we goede stappen maken, omdat DWS tegen Ajax moest en één van hun dus punten zou gaan verliezen (of alle-bei zou nog beter zijn). In de beker hadden we gelijk te-gen AFC gespeeld met een partijdige scheidsrechter en zonder Anthony, die toen geblesseerd was. Als er vandaag iemand het ver-schil maakte, dan was hij het wel. Al in de 6e mi-nuut opende hij de score na een mooie combinatie met Alfred (1-0). Daarna volgden nog enkele grote kansen van hem (2x vrij voor de keeper en allebei net naast), een kopbal van Alfred, een schot van Rik, en een bal op de lat van Anthony. We kregen een penalty, nadat Alfred werd weggeduwd in het strafschopgebied. Anthony zette de keeper op het verkeerde been (2-0). Dit was de ruststand.We mochten dit niet meer weggeven natuurlijk. Eerst was er nog een bal van Anthony op de paal. Daarna zak-ten we in en lieten we AFC het spel maken. Dat pakte verkeerd uit bij een corner (2-1). Gelukkig herpakten we ons en scoorde Anthony de 3-1. AFC kwam er daarna niet meer aan te pas en liet gaten in de verdediging val-len. Anthony kon 4-1 maken na een knappe solo van Al-fred en Ahmeeyah schoot via de lat over. Het werd 5-1 door wie anders dan Anthony die uit een corner kon intik-ken. Rik had tenslotte nog een mooi schot dat net naast de kruising vloog. Met dit goede resultaat schuiven we een plekje op naar plaats 2 omdat DWS met 3-0 van Ajax gewonnen heeft.

Martin

sv Diemen D2 - DWS D2 (beker) 1-11 6 december(Ook een verslag als het wat minder gaat).

Een bekerwedstrijd om heel snel te vergeten. DWS was vanaf minuut 1 de betere partij. Diemen deed veel te weinig terug, was niet fel genoeg en verloor alle duels. Uitgeschakeld voor de beker. Waarschijnlijk te veel pe-pernoten en chocolade letters gegeten op deze zaterdag na Sinterklaas. Snel vergeten en volgende week op naar het kampioenschap!

Elly

Roda D11 - sv Diemen D8 0-8 6 decemberAl snel was te zien dat dit een makkelijke middag voor de D8 zou worden. Roda staat immers niet voor niets op de laatste plaats. Youri was in de eerste minuten al bijna bij de openingstreffer. Hij schoot even later wel raak uit een pass van Marco. 0-1. Damian van Woerlee zorgde voor 0-2. Toen eiste Lucas heel opmerkelijk de aandacht voor zich op. Eerst kopte hij bijna raak en daarna schoot hij fraai in 0-3. De voormalige keeper Lucas meldde na afl oop in de perskamer vol trots dat het zijn tweede doel-punt in zijn Diemenloopbaan betrof. Youri maakte er 0-4 van en Damian Achterberg 0-5. “Maar ik heb het doel-punt helemaal niet gezien”, vertelde hij op weg naar de kleedkamer. Tijdens het loslaten van het schot werd hij gevloerd en belandde met zijn hoofd in het zanderige veld. Wel, de bal vloog fraai in de verste hoek over de keeper, zoals de meegereisde Diemenaanhang wel kon zien. Na rust kon Diemen de voorsprong rustig uitbouwen. Roda drong enkele keren aan de zijlijn aan. “Het wordt zo eindelijk een wedstrijd”, sprak de Rodacoach, al was dat wel wat veel gezegd voor de paar plaagstootjes waar Diemenkeeper Carvey nauwelijks werk aan hand. Nidal lukte het in de tweede helft aanvankelijk maar niet te sco-ren, hoe hard hij er ook voor werkte. Damian van Woer-lee trof wel het doel 0-6. Youri knalde nog op de paal, maar daarna was het toch raak voor de kleine Nidal. 0-7. Tot slot zag Henry zijn ijver eveneens beloond met een van richting veranderend schot 0-8. Een reguliere actie voor de ploeg van technische staf René en Edwin, die de vele trainingsuren die ze in de D8 steken, vertaald zien in goed spel.

Cees Kramer

sv Diemen E1 – Almere E1 3-5 ()beker) 6 december Nadat Diemen succesvol de groepsfase heeft doorstaan nu de knock-out wedstrijd tegen Almere. Met Boris als versterking voor de geblesseerde Scott. De wedstrijd be-gon direct spectaculair. Almere kreeg twee enorme kan-

Page 10: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-08

nr. 9 / 8 december 2008 10 svDiemen / DeTreffer

sen maar goed keeperswerk van Miguel en enorm veel geluk zorgden ervoor dat het 0-0 bleef. Maar aan het be-gin was er maar een club die voetbalde en Diemen kon alleen tegenhouden. Totdat er heel scherp werd gejaagd door Koen die tussen de verdediger en keeper kwam en Diemen verrassend op voorsprong bracht. Een goede opsteker. Alleen maakte Almere snel de gelijkmaker en snel daarna de 1-2. Hierna nog heel wat kansen, vooral voor Almere, maar Diemen bleef in de wedstrijd.In de tweede helft leek dit snel voorbij toen 1-3 werd ge-scoord. Maar Diemen knokte zich terug en weer scoorde Koen 2-3. Hing een verrassing toch in de lucht? Heel even was het geloof er maar nadat een corner ongeluk-kig werd uitverdedigd werd de marge weer 2 voor Alme-re, 2-4. Vervolgens was het weer Diemen. Tristan tikte goed bij de eerste paal binnen. Weer heel dichtbij geko-men. Maar helaas viel 3-5 toch en is het bekeravontuur voor dit seizoen voorbij. Een terechte overwinning voor Almere, dat wel, maar door het scoreverloop en mijn blauwwitte bril natuurlijk nogal zuur dat het zo uitpakte en Diemen degene is die knock-out gaat. Nog twee wed-strijden dit jaar en dan weer fris het nieuwe jaar begin-nen. Langs deze weg wil ook Scott iedereen uit zijn team hartelijk bedanken voor de kaart en cadeaubon.

Edwin van den Berg

sv Diemen E11 – GeuzenM E9 5-5 6 decemberNa voor iedereen een laat sinterklaas avondje moesten wij al om 9 uur aan de bak. Het beloofde een mooie dag te worden, maar na 3 minuten begon het toch te rege-nen. Dat mocht de pret niet drukken, want al na een paar minuten scoorde Omar de 1-0! Chris stond lekker te ver-dedigen en met een mooie omhaal haalde hij de bal voor ons doel weg. Kort daarna nam Jody een prachtige cor-ner en ging hij via de keeper in het doel, 2-0! Onze 3e goal kwam weer uit een goeie corner van Floris via een tegenspeler keihard in het doel, 3-0! Even later kreeg Chris de bal voor de voeten en schoot van een afstandje de bal als een streep achter de keeper, 4-0! Dat kon niet meer stuk dachten we, maar Omar raakte geblesseerd en stond wissel met Damian, ook een van onze ster-spelers. 2 spitsen langs de kant en de concentratie was even weg bij de verdediging. Binnen korte tijd kregen we 3 goals om onze oren. . .De 2e helft waren we weer helemaal terug en Pim stond lekker te keepen, maar kon niet voorkomen dat het toch 4-4 en 4-5 werd. Na een handsbal kregen wij een penal-ty en die werd keurig ingeschoten door Sam. Vlak voor tijd raakt Pim geblesseerd aan zijn hand en neemt Floris over. Omar krijgt vervolgens nog een paar goeie kansen, maar de tijd was op, dus gelijk spel. Goed gespeeld jon-gens, volgende keer de verdediging op scherp en gaan we voor weer de winst!

Brigitte, moeder van Chris

F7 Sinterklaas toernooi F7Bij deze willen de jongens de mensen bij sv Diemen be-danken dat Sinterklaas bij hun club langs mocht komen. Dan de twee wedstrijdjes we wisten dat we goeie tegen-standers zouden krijgen, Dat is de F7 zelf ook, maar dat de F3 en F4 uit de kleedkamers getrokken werden. Oei, dat was even schrikken en dat terwijl Sinterklaas kijkt, maar na de jongens mooie oranje gekleurde hesjes aan-getrokken te hebben (Dan kunnen ze alvast aan de kleur wennen). Was de F7 er klaar voor, eerst tegen de F3 nou dat ging niet eens zo gek, de tegenstander kreeg

wat kansen maakte zelfs 1 doelpunt en wij kregen zelf ook wat kansen. 1-0 verloren dat is een stand waar ik van tevoren niet op had durven hopen, maar ik had na-tuurlijk beter moeten weten. Tegen de F4 werd moeilijker dit blijkt wel uit de eindstand 3-0 verloren. Maar jongens zeer goed tegenstand geboden, Christiaan heeft nog even een mooie sprint met bal getrokken, maar helaas stond de keeper van de F4 in de weg. Jongens 0-1 en 0-3 vooral bij de spitsen deed dit even pijn, dit gebeurt gelukkig niet vaak en ‘t kan beter nu dan in de competitie gebeuren moet je maar denken.Jongens allemaal heel goed je best gedaan.

Simon

Toernooi voor de F7 3 decemberAfgelopen woensdag mochten wij één keer oefenen te-gen de F-3 (1-0 verlies) en één keer tegen de F-4 (3-0 verlies). Ik was er helaas niet bij, maar naar ik heb ge-hoord hebben wij tegen hen een beter niveau hebben behaald. Met name de F-3 heeft met de billen tegen el-kaar aangeknepen de wedstrijd met geluk tot een goed einde gebracht! De F-4 was die dag wel terecht een ma-tje te groot, maar diverse spelers van ons hebben ge-toond het niveau aan te kunnen! Nog één laatste compe-titiewedstrijd dit jaar jongens en dan gaan we in januari serieus trainen!Watch out, selectiespelers!!!

F-7 for everMischa Hoogland

Martinus F9 – sv Diemen F9 1-5 6 december 2008Twee weken geleden werd na een kwartier spelen de wedstrijd toch maar afgeblazen wegens onweer en sneeuw die horizontaal over het veld blies, dus die gin-gen we vandaag inhalen. Gelukkig voor ons werd de hele wedstrijd overgespeeld, want toen stonden we met 2-0 achter, dus we hadden wat goed te maken. Dat leek er even niet op, want al gauw stonden we met 1-0 ach-ter, maar Rony scoorde vlak daarna de gelijkmaker, 1-1. De jongens raakten helemaal op dreef en verstoorden alle aanvallen met Bas F. en Dave als keien op het mid-denveld, ze waren overal! Rony scoort de 1-2 snoeihard vanaf de zijkant. Na een uitgooi van de keeper in de voeten van Zino laat deze de kans niet liggen en maakt de 1-3! De weinige ballen voor onze goal worden door Robin tegengehouden en Donny heeft er ook voor ge-zorgd dat de tegenstander niet kon scoren.In de 2e helft geeft Zino een super voorzet naar Rony en die schiet binnen, 1-4! Tom heeft het keepwerk van Robin overgenomen en stopt een paar gevaarlijke bal-len. Nieuw keepertje in de dop? Door goed over te spe-len geeft Rony een prima voorzet aan Robin die al in de buurt van het doel stond te wachten op zijn kans en Robin schiet prachtig langs de keeper in, 1-5! Aange-zien we vandaag maar met 7 waren en dus geen wissels hadden liepen de jongens op een gegeven moment op hun tandvlees, maar ze bleven gaan. Jongens, geweldig gespeeld!!!!

Brigitte, moeder van Robin

Page 11: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-08

nr. 9 / 8 december 2008 11 svDiemen / DeTreffer

Zaterdag/ZondagWedstrijdsecretaris zondagsenioren B. van Echtelt tel. 020-6991275

Contactpersoon zaterdag-1 S. Wallroth tel. 06-11474485

Contactpersoon zaterdag-2 P. Meeuwissen tel. 036-5310476

Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

Z.S.G.O-W.M.S - sv Diemen 2-1 30 novemberOp een vies koude zondag stond Diemen een zware kluif te wachten in Osdorp, we moesten op bezoek bij de kop-loper. Dus het belang van deze wedstrijd was bij allen bekend. Door een te afwachtende houding was het na 5 min. al raak voor de thuisploeg. Hier had Diemen niet direct een antwoord op, alleen wat kleine uitbraken maar het bleef de thuisploeg die het spel maakte. Wat rond de 30e min ook resulteerde in de 2-0, wat tevens ook de ruststand was.Na een speech in de rust stonden de koppies weer een kant op en waren klaar om de Amsterdammers toch nog een hele zware middag te bezorgen. Dit had al in de eerste min. na rust resultaat door een hele knappe goal van (good old) Mannie. Dit luidde dus een spannende 2e helft in. Ondanks een hoop vechtlust lukte het niet om het doel te vinden. De thuisploeg leek ons een handje te helpen door een kwartier voor tijd een domme rode kaart te pakken. Maar ook tegen 10 man lukte het niet om te scoren. Vlak voor tijd had Diemen nog de kans op de gelijkmaker maar nadat iedereeen de bal miste wist niemand van Diemen de bal op 3 meter van de goal bin-nen te werken. Zonde want er zat zeker meer in, volgen-de week staat er nog een pittig duel op het programma: Geinburgia dan volgende week maar de 3 punten.

Lars Haas

Amsterdam Seref Spor 3 – sv Diemen 3 2-0 30 novemberIn een wel erg troosteloze omgeving waar voormalige voetbalvelden braak liggen, overwoekerd door onkruid, bouwvallige clubhuizen leeg staan verzamelden we op een druilerige zondagmiddag bij Seref Spor om bin-nen anderhalf jaar tijd voor de tweede keer geheel ten onrechte klop te krijgen. Toen verloren we na een 2-0 voorsprong alsnog met 3-2 door twee blessuregevallen en we met 9 man kwamen te staan. Ook deze keer wa-ren we voetballend overduidelijk beter dan onze turkse vrienden maar bij ontstentenis van Ivan en ook andere spelers, ik noem een Frank, een Michael, een Foeke en een Karsten, misten we voorin een afmaker om de ve-le mogelijkheden op eventuele kansen om te zetten in goals. Zoals de Wijsgeer sprak: “Als je niet schiet ken je niet scoren” en ook: “Zonder te scoren ken je niet win-nen” en was het niet de Betweter die zei: “Als ie er aan de ene kant niet in gaat zul je zien dat ie er wel aan de andere kant in gaat!” Dit was duidelijk zo’n frustre-rende middag dat alles op een teleurstelling uitdraaide. Een buitenspelval die niet klopt, Tom die een zekere goal weet te voorkomen met een werkelijk uiterste krachts-inspanning waarna de corner er alsnog in gaat. Net als twee seizoenen terug raakten ook nog es twee spelers geblesseerd (Guno en Brian). Overigens voetbalden we soms zeer verzorgd voetbal en aan het systeem heeft het ook niet gelegen. Toch?

Evert

sv Diemen zat 1 – Almere zat 1 0-3 6 december24 punten uit 8 wedstrijden en slechts 4 doelpunten te-gen. Dat waren vooraf de statistieken van de tegenstan-

der. FC Almere is dit seizoen oppermachtig in de 5e klas-se. Geen wonder, meer dan de helft van het team kwam vorig jaar uit in de 2e klasse. Met de nodige personele problemen was het vooraf de taak om het verlies zo klein mogelijk te houden. sv Diemen slaagde. Al kwam het, bijna de hele wedstrijd, niet in de buurt van strafschopge-bied van de tegenstander. Het werd “slechts” 0-3 en sv Diemen stapte van het veld met heel wat vieze shirts en broekjes. Eén kans van Dean in de slotminuten van de wedstrijd. Meer zat er zaterdag niet in. Echter, de uitslag geeft nog enigszins hoop voor de toekomst, want waar de meeste teams van de competitie keihard onderuit gin-gen, beleefde sv Diemen slechts een zachte val en kon het trots zijn dat tot 2 keer toe (4-2 en 3-0) een blamage werd voorkomen. Met een fl inke puntenachterstand zal sv Diemen de jacht heropenen op de concurrentie, want naast FC Almere kan de Zaterdag-1 van iedereen win-nen, maar ook verliezen. Hopelijk is het team dan weer op volle oorlogssterkte, want afgelopen zaterdag was het dieptepunt van het seizoen en moest er hulp gevraagd worden (Kevin bedankt!) om het team compleet te krij-gen. De volgende tegenstander aankomende zaterdag is UNO, de nummer 8 van de competitie. Aan Diemen de taak om te laten zien dat er nog gewonnen kan worden.

Robin van Tilburg

sv Diemen 3 – GeuzenM 2 2-3 7 decemberNa een matte vertoning vorige week tegen Seref uit, 2-0 verloren, moesten vandaag de neuzen van de Drie al-lemaal dezelfde kant op. Naar het hogere doel: winst! Vooraleerst moesten de teugels aangaande het ‘Op Tijd Komen’-beleid alsmede de ‘Aanmelden Of Ik Wel Of Niet Kom Spelen’-doctrine aangehaald worden. Nadat onze Grote Aanvoerder hierover zijn zoveelste gloedvolle be-toog hield leken de goede bedoelingen, toen de wed-strijd eenmaal begonnen was, al snel over boord gezet. We sloten ‘n uitermate slechte 1e helft af met een 2-0 achterstand en met bitter weinig aanknopingspunten op een betere 2e. . . Het was wel aangenaam om Dhr. Ba-bel weer in ons midden te hebben want door zijn bles-sure misten we de afgelopen weken behoorlijk wat snel-heid voorin. Bovendien scoort ie ook nog wel es ‘n goal! En de 2-1 was werkelijk een heerlijke goal. Geïnspireerd hierdoor scoorde onze linkshalf Dhr. Molenberg ‘n we-reldgoal. De bal verdween rechtsreeks uit ‘n corner in de verre kruising. Helaas werd de goal afgekeurd omdat Dhr. Hibbel, de scheids, ‘n botsing tussen twee Geuzen promoveerde tot vrije trap. . . De 2-2 viel toch. Weer was het Dhr. Babel die, op aangeven van Dhr. De Rond, een sublieme aanval afrondde. We dachten het lek boven te hebben maar 5 min. voor tijd besloot de scheids dat, on-danks dat Sinterklaas nu écht voorbij is, de tegenstander alsnog ‘n cadeau mocht hebben middels ‘n loepzuivere buitenspelgoal (2-3). Hoewel Dhr. Compier, onze vlagge-nist van dienst, protesteerde tot ie er uit zag als ‘n rode poon kwam hij er niet op terug. . . Typisch geval van jammer.

Evert

Page 12: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-08

nr. 9 / 8 december 2008 12 svDiemen / DeTreffer

Programma 13 & 14 decemberZaterdag 13 december zaterdagsenioren wed.nr. kl.nr. scheidsrechter 14.30 uur UNO - svDiemen 95346 5B R. Callenbach 11.45 uur WV-HEDW 18 - svDiemen 2 95314 5/508 14.30 uur svDiemen vet. 1 - Fortius vet. 1 71599 1C

Zaterdag 13 december pupillen09.45 11.15 uur Legmeervogels D1 - svDiemen D1 71671 Hfd.B09.00 10.00 uur Amstelland United D2 - svDiemen D2 109657 2/02110.00 11.00 uur Abcoude D3 - svDiemen D3 109669 2/023 12.00 uur svDiemen D4 - Nieuw Sloten D6 164865 4/012 09.00 uur svDiemen D5 - GeuzenM D4 110597 3/029 10.30 uur svDiemen D6 - Kadoelen D3 164876 3/024 12.00 uur svDiemen D7 - GeuzenM D6 110595 4/013 12.00 uur svDiemen D8 - DOB D1 110124 4/01411.00 12.15 uur Omniwworld E1 - svDiemen E1 95160 Hfd. E svDiemen E2 vrij 1/01209.00 10.00 uur Amstelland United E2 - svDiemen E3 111380 2/018 svDiemen E4 vrij 2/01909.00 10.15 uur RKAV E3 - svDiemen E5 111401 3/02907.45 08.45 uur SDO E6 - svDiemen E6 111434 4/01809.15 10.30 uur Blauw WitA E5 - svDiemen E7 162376 6/00808.00 09.00 uur De Meer E3 - svDiemen E8 109544 6/00808.45 10.00 uur Adam Seref Spor E1 - svDiemen E9 111313 6/00909.15 10.30 uur Nieuw Sloten ME1 - svDiemen E10 109430 6/01009.15 10.30 uur Nieuw Sloten E8 - svDiemen E11 143231 6/010 svDiemen E12 vrij 10.00 uur svDiemen F1 - Volendam F1 110282 1/007 10.00 uur svDiemen F2 - RKAVIC F2 110281 2/012 10.00 uur svDiemen F3 - Bijlmer F2 110280 2/013 09.00 uur svDiemen F4 - RKAV F1 110279 2/014 09.00 uur svDiemen F5 - AMVJ F1 110278 3/019 09.00 uur svDiemen F6 - Roda’23 F4 110277 3/020 13.30 uur svDiemen F7 - Arsenal F4 165728 4/022 11.00 uur svDiemen F8 - Nieuw Sloten F5 110276 6/013 11.00 uur svDiemen F9 - Weesp F5 110283 6/014 11.00 uur svDiemen F10 - Martinus F9 110746 6/014 11.00 uur svDiemen F11 - Arsenal F6 109723 6/015 09.00 uur svDiemen F12 - SDZ F11 110180 6/015

Zaterdag 13 december meisjes 14.00 uur svDiemen MB1 - Velsen MB1 156900 1C

08.00 09.00 uur Huizen MC1 - svDiemen MC1 156498 2H

09.00 10.00 uur GeuzenM MD2 - svDiemen MD1 111463 1E

09.00 10.00 uur GeuzenM E7 - svDiemen ME1 143216 5/014

Zondag 14 december zondagsenioren 14.00 uur svDiemen - KDO 55888 4F A. Kolsteeg 11.30 uur svDiemen 2 - Weesp 2 55869 2/203 N. van Zanten svDiemen 3 vrij 4/412

Zondag 14 december junioren 12.00 uur svDiemen A1 - Legmeervogels A1 55127 Hfd. D K. Ellis 11.30 uur De Germaan A1 - svDiemen A2 37843 2D 14.00 uur svDiemen A3 - Abcoude A2 172811 3P09.45 11.00 uur Monnickendam A2 - svDiemen A4 172352 3N10.00 11.30 uur Pancratius B1 - svDiemen B1 37841 Hfd. C R. van der Hulst 12.00 uur Weesp B1 - svDiemen B2 37839 1I13.00 14.00 uur De Meer B1 - svDiemen B3 166737 2W10.00 11.15 uur AS’80 B5 - svDiemen B4 54941 3/031 09.45 uur svDiemen B5 - KDO B3 173315 3/032 12.00 uur svDiemen C1 - Zeeburgia C3 37722 Hfd. D F. Los 10.00 uur svDiemen C2 - Weesp C1 37721 1L 14.00 uur svDiemen C3 - WV-HEDW C2 55263 3/05109.15 10.15 uur GeuzenM C3 - svDiemen C4 55094 3/05108.30 09.30 uur Waterwijk C7 - svDiemen C5 54932 3/052 09.45 uur svDiemen C6 - Weesp C3 37716 3/054

Page 13: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-08

nr. 9 / 8 december 2008 13 svDiemen / DeTreffer

Programma 20 &21 decemberZaterdag 20 december zaterdagsenioren wed.nr. kl.nr. scheidrechter 14.30 uur Sloterdijk vet. - svDiemen vet. 66141 1/C

Zaterdag 20 december pupillen 09.00 uur svDiemen D4 - ZSGO/WMS D2 164855 4/012 10.30 uur svDiemen D6 - DWS D5 164866 3/02408.00 09.00 uur Weesp E1 - svDiemen E1 87056 Hfd.E 11.30 uur svDiemen E2 - Legmeervogels E1 112813 1/012 09.00 uur svDiemen E3 - JOS/W’meer E2 165184 2/018 09.00 uur svDiemen E7 - TABA E5 162374 3/027 11.30 uur svDiemen E8 - Nieuw Sloten E7 114679 6/008 09.00 uur svDiemen E10 - Roda’23 E15 114611 6/010 10.00 uur svDiemen F1 - AFC F1 127181 1/007 10.00 uur svDiemen F2 - Kon. HFC F5 156665 2/01210.00 11.15 uur Legmeervogels F2 - svDiemen F2 113132 2/01309.30 10.45 uur SDZ F7 - svDiemen F7 165718 4/02210.00 11.15 uur Legmeervogels F12 - svDiemen F8 113134 6/013 11.30 uur svDiemen F9 - svDiemen F13 vriendschappelik09.30 10.45 uur SDZ F10 - svDiemen F10 112562 6/01411.15 12.30 uur SDZ F11 - svDiemen F11 113497 6/01508.00 09.00 uur SCW MF1 - svDiemen F12 113004 6/015 11.30 uur svDiemen F13 - svDiemen F9 vriendschappelijk

Zaterdag 20 december meisjes09.15 10.30 uur Waterwijk MC1 - svDiemen MC1 156482 2H 10.15 uur svDiemen ME1 - Parkstad E1 159769 5/014

Zondag 21 december zondagsenioren 14.00 uur svDiemen - Laren’99 46229 4F A. Bijvoet 15.00 uur Swift 5 - svDiemen 3 34858 4/412 A. Broodkoorn

Zondag 21 december junioren13.00 14.30 uur Abcoude A1 - svDiemen A1 175803 Hfd. D mevr. R. Koopman 14.00 uur svDiemen A3 - Kon. HFC A5 33371 3P 12.00 uur AS’80 A2 - sv Diemen A4 172330 3N 12.00 uur svDiemen B2 - Buitenboys B2 168326 1i10.45 12.00 uur Ouderkerk B2 - svDiemen B3 47743 2W 12.00 uur svDiemen C3 - Abcoude C3 49365 3/051 12.00 uur svDiemen C5 - Buitenboys C4 167144 3/05208.30 09.45 uur AS’80 C9 - svDiemen C6 34433 3/054

U kunt iedere vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur uw kleding afhalen!

Hé pap je staat buitenspel

Dat is wat je kinderen zeggen als zij bij het sporten bij het hek worden afgezet en u niets doet voor

“onze” vereniging. Er is zoveel te doen bij “onze” vereniging, let wel “onze” vereniging.

U hoeft echt niet iedere week iets te doen, maar meehelpen kan wel. Bijvoorbeeld in de rust voor de

limonade/thee zorgen, een wedstrijdje fl uiten bij de allerjongsten, of op maandagochtend meehelpen

bij het schoonmaken van “onze” kantine. Misschien bent u wel handig in technische klusjes, dan kunt

u dat op uw juiste tijd doen.

De lijfspreuk van Bram Uljee:

Bij “onze” club hoef je nooit met je handen over elkaar te zitten, er is altijd wat te doen.

De schoonmaakploeg op maandagochtend is gemiddeld 72 jaar oud, naar beneden afgerond.

Als er op korte termijn niets gebeurt dan zal er binnenkort een schoonmaakbedrijf moeten worden in-

gehuurd. Dat gaat zeker gebeuren als het merendeel van onze 900 leden inactief blijft.

Doet u hier iets aan?Simon Haas

Page 14: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-08

nr. 9 / 8 december 2008 14 svDiemen / DeTreffer

Via het voetbalweekblad ELF ontvingen we een speelbal. De ballen worden aangeboden door regionale be-

drijven die de ELF ballenactie ondersteunen. Het bedrijf dat voor deze bal zorgde is RSBS, juist onze hoofd-

sponsor, wij danken RSBS hartelijk!

De jeugdafdeling van sv Diemen dankt Kapsalon De Meer van harte voor de fi nanciele bijdrage van € 250,-,

voor de viering van het Sinterklaasfeest. Een geweldige geste die de jeugd van

sv Diemen zeer waardeert, trouwens heel sv Diemen vindt dit geweldig. Harte-

lijk dank Kapsalon De Meer voor uw bijdrage!!!

In de u welbekende wandelgangen gaat het gerucht dat in de voorjaarscom-

petitie een F13 gaat spelen, die hun wedstrijden bij voorkeur om 12.00 uur gaan

spelen. Bram Uljee krijgt het maar druk.

Scott van den Berg heeft een zware enkelblessure opgelopen, Scott speelt in de E1. Je teamgenoten zullen je

missen Scott, ik hoop dat je enkel snel geneest en dat je dan weer snel de E1 gaat versterken. Het allerbeste.

Er zijn ons 5 NIKE ballen geschonken. De gulle gevers zijn: Café Elsa’s aan de Middenweg 2x, Coova.org,

www.schoolcateringdiemen.nl en rijschool Versnel. Alle gulle gevers heel hartelijk dank!!!

Het duurt nog wel even maar ik geef het toch maar even mee. Op zondag 28 december is er voor alle E- en F-

pupillen (ook de meisjes) zaalvoetbal in de sporthal aan de prins Bernhardlaan. Voor de F-jes vanaf 09.00 uur

tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 15.30 uur voor de E-tjes. Niet vergeten!!!

Heeft u op- en/of aanmerkingen die de jeugdcommissie van sv Diemen aan gaan dan kunt u mailen

naar: [email protected] u krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Goede berichten van de Rode Kruislaan, Wil Herzberg is na een vervelende periode in het ziekenhuis, nu weer

thuis. Fijn Wil. Ik begrijp dat er nog hevig gerevalideerd moet worden, maar jou kennende gaat dit zeker luk-

ken. Gefeliciteerd en het allerbeste!!!

Mini-treffers

Programma zaalvoetbal 10 december t/m 23 januariDatum Tijd W.nr. Wedstrijd Hal Scheidsrechter10 december 21.00 20885 svDiemen - Hertha Diemen M. Bakridi 9 januari 19.15 21926 Allen Weerbaar 3 - svDiemen De Zandzee J. de Smalen14 januari 21.00 23202 svDiemen - Weesp Diemen J. Paulen23 janauri 20.10 24418 OSO 2 - svDiemen De Meent J. de Smalen10 december 22.00 155063 Plein’83 6 - svDiemen 2 Diemen M. Bakridi17 december 21.00 23601 svDiemen 2 - Amstelveen 2 Diemen W. Falize 5 januari 20.10 22016 svDiemen 2 - RKAVIC 1 Muiden F. Nibbelink14 januari 21.50 14708 svDiemen 2 - ABN/Amro 3 Oostenburg M. Bakridi19 januari 20.10 24181 Weesp 5 - svDiemen 2 Aetsveld F. Burgers18 december 21.05 174891 Vedette 4 - svDiemen 3 Landsmeer R. van der Hulst23 januari 22.00 174892 AORC/ Palestra 5 - svDiemen 3 Zuid W.N.A.10 december 21.00 144169 De Dijk 5 - svDiemen 4 Zuid De Dijk17 december 22.00 32000 svDiemen 4 - VVGA 2 Diemen W. Falize 7 januari 22.05 31999 Schollevers 4 - svDiemen 4 Bankras Schollevers21 januari 21.55 32002 svDiemen 4 - Roda’23 4 Diemen Diemen

Zaaldienst10 december Diemen 2 man om 20.45 uur aanwezig van het 2e team14 januari Diemen 2 man om 20.45 uur aanwezig van het 1e team

ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris R.V. Metten tel. 06-45069114