Verandermanagement - Gedragsverandering

of 26 /26
Gedrags- veranderin g 1 TUPS© 29 03 2015

Embed Size (px)

Transcript of Verandermanagement - Gedragsverandering

1. Gedrags- verandering 1 TUPS 29 03 2015 2. . 2 .. 3. Uitgangspunten. 3 Blz. 12 Veranderen draait primair om het realiseren van nieuw gewoonte gedrag. Nieuw gewoontegedrag vergt management van gedragsintenties en van verandersitiuaties. Veranderen verloopt in verschillende fases en kost aandacht, energie en tijd. 4. Hoe gedrag benvloeden ? 4 De intenties en de omgeving benvloeden het gedrag. Meestal winnen de situatieprikkels het van de intentie. Benvloeding: Proberen de situatie te veranderen. Omgeving GedragIntenties 5. Veranderen verloopt in verschillende fases. 5 De meeste veranderplannen die mensen maken, houden te weinig rekening met de mentale voorbereidingsfase die we nodig hebben om tot succesvolle verandering te komen. Wanneer we niet voldoende tijd nemen om te bepalen wat we echt willen, is de kans op succesvolle verandering zeer gering. De fase voor de overweging tot verandering. Het overwegen van de verandering. De voorbereiding van de verandering. De actie. Het onderhoud. James Prochaska, John Norcross, Carlo DiClemente 6. Intenties benvloeden gedrag. 6 Icek Ajzen Als je iets wil veranderen, zul je allereerst het gedrag dat je wilt zien duidelijk moeten definiren. 7. Prikkels uit de omgeving benvloeden gedrag. 7 .. Behaviorism: Is a theory of learning based upon the idea that all behaviors are acquired through conditioning. Conditioning occurs through interaction with the environment. 8. Prikkels uit de omgeving benvloeden gedrag. 8 Stimulus Response Reinforcement Punishment 9. Gedragswet 1. 9 Automatisch gedrag wint van gecontroleerd. Het grootste deel van ons gedrag komt tot stand zonder dat we er erg in hebben. Bewust, gecontroleerd gedrag Onbewust, automatisch gedrag 10. Gedragswet 2 10 Pijn wint van plezier. 11. . 11 .. 12. Hoe gedrag benvloeden? 12 13. Nieuw gedrag stimuleren. 13 Gewenst gedrag voor doen. Feedback geven op vertoond gedrag. Belonen van gewenst gedrag. Stimuleren van het leren van anderen. Mobiliseren van de sociale omgeving. Frequente onderlinge ondersteuning. Veranderen van de sociale omgeving. Veranderen van de fysieke omgeving. Dagelijks de progressie meten (Self-monitoring). 14. Gezamenlijk vertrekpunt. 14 Om samen te kunnen veranderen, zul je een gezamenlijk vertrekpunt moeten hebben. Een observatie Een doel Een probleem Een gevoel Blz. 54 15. Hoe de intenties van anderen benvloeden? 15 Informatie verstrekken: Wat is de noodzaak, waarom moet het nu, wie vindt het nog belangrijk? Zelf het goede voorbeeld geven. Vragen stellen: Anderen zelf laten nadenken. Blz. 55 Het uitzenden van informatie naar Anderen geeft meestal een goed gevoel Maar het effect ervan op de intenties Van anderen is meestal gering. Omgeving GedragIntenties 16. . 16 A B CAntecedent Een directe aanleiding. Een prikkel die volautomatisch gedrag triggert. Behavior En of meerdere automatische fragmenten in denken, voelen, praten en motorisch handelend Consequence Een direct gedragsresultaat. Deze prikkel bepaalt of gedrag sterker of zwakker wordt. 17. Antecedenten 17 Antecedenten zijn prikkels die optreden voorafgaand aan gedrag. Fysieke antecedenten: Gebeurtenissen of dingen in onze omgeving die voorafgaand aan gedrag. Sociale antecedenten: woorden of daden van andere mensen in onze omgeving voorafgaand aan gedrag. Deze prikkels kunnen ervoor zorgen dat gedrag n of enkele keren voorkomt. Wanneer op dit gedrag geen of negatieve consequenties volgen, zal de antecedent snel minder krachtig worden in zijn gedragseffecten. Antecedenten kunnen ingezet worden voor gedragsverandering, Maar alleen in samenwerking met consequenties. Consequenties zijn de belangrijkste factor in gedragsverandering. 18. Antecedenten 18 Bij de antecedenten moeten we vaststellen of ze gewenst gedrag uitlokken of juist ongewenst gedrag. Doen - Ben Tiggelaar blz 151 19. Consequenties. 19 plezierige consequentie pijnlijke consequentie Toevoegen van Beloning Bestraffing Wegnemen van .. Bestraffing Beloning Fysieke consequenties: Tastbare beloning: cadeaus, financile beloning, meer vrijheid, interessante taken, Sociale consequenties: Woorden of daden van anderen in onze omgeving. Complimenten, gezamenlijk evalueren van positieve gevolgen, aandacht 20. Consequenties. 20 Bij de consequenties moeten we ons afvragen of ze het gewenste gedrag bekrachtigen of bestraffen. Het is van belang te weten hoe sterk de effecten van de consequenties zijn. Consequenties die meteen met zekerheid optreden hebben een krachtiger effect dan consequenties die later optreden en onzeker zijn. Doen - Ben Tiggelaar blz 151 21. . 21 Realiseer je dat consequenties (prikkels die volgen op gedrag) veel meer invloed hebben op je gedrag en dat van anderen dan antecedenten (prikkels die voorafgaan aan gedrag). Instructies, opdrachten, verzoeken en vragen zijn vaak noodzakelijk. Maar het geven van heldere feedback na afloop, een gemeend compliment of een tastbare beloning voor een goede prestatie maken je uiteindelijk tot een effectievere leider. 22. Intenties zijn een soort antecedenten. 22 Intenties zijn vaak niet voldoende om te veranderen. Intenties kun je beschouwen als een soort mentale antecedenten: gedachten in ons hoofd die voorafgaan aan een bepaald gedrag. Intenties hebben wel invloed op het proberen van nieuw gedrag, maar weinig op de herhaling er van. Daarvoor moeten we naar de directe consequenties van het gedrag kijken of naar de langetermijnresultaten. 23. Countering 23 Wanneer je vermoedt dat het uitvoeren van het gewenste gedrag, ondanks het toevoegen van diverse antecedenten en consequenties aan de verandersituatie, nog steeds heel moeilijk wordt. Het gaat erom dat je het gewenste gedrag met extra gedrag verdedigt van de negatieve invloeden van moeilijke verander situaties. Het houdt in dat je voor moeilijke verandersituaties n of meerdere ondersteunende gedragingen verzint die helpen het gewenste gedrag uit te voeren. Doen - Ben Tiggelaar blz 163 24. . 24 Verzin bij een bepaald gedragsvoornemen dat je al lange tijd hebt een vorm van counter-gedrag: eenvoudig hulpgedrag dat je helpt om het gewenste gedrag uit te voeren. Voorbeeld... Als bepaalde uitspraken van collega's je altijd boos maken, kies er dan nu bewust voor om te reageren met een glimlach en te denken: niet zij, maar ikzelf ben de baas over hoe ik reageer. Noteer deze uitspraak desnoods in een notitieblok dat je gebruikt in de vergadering. Geef jezelf in gedachten een paar stevige complimenten na afloop. 25. . 25 .. Antecedent Counter- gedrag Gewenst- gedrag Conse- quentie s morgens komt de meeste e- mail binnen Ik plan om tussen 11.00 en 11.30 mijn e-mails te doen Ik bel elke dag 3 klanten Ik haal een order binnen Wat zou je in de moeilijkste verandersituaties wel lukken en intussen het gewenste gedrag bevorderen? 26. 4 vormen van countergedrag. 26 Bewegen: bv bewust een actieve, sportieve houding aannemen, time out nemen Je zelf (hardop) toespreken: Ik kan dit. Ik heb de juiste keuze gemaakt Denken: Voelen: Gevoelens oproepen van succesvolle momenten. Counter gedrag moet je op voorhand oefenen.