Praktisch Verandermanagement

of 13 /13

Embed Size (px)

description

We zijn een praktisch Verandermanagementbureau met een drive voor excellente uitvoering. Onze aanpak, gebaseerd op Lean, zorgt voor een betere samenwerking tussen afdelingen en gaat verspilling in bedrijfsprocessen tegen. Het gevolg is duidelijkheid over doelen, betrokken medewerkers, snellere klantbediening en een beter financieel resultaat. Onderdeel van de NRG-Group De NRG-Group biedt oplossingen op het gebied van Finance, Supply Chain- & Verandermanagement. Dit doen we bij bedrijven in de Food, Industry & Service. Het doel dat we bij onze klanten nastreven is een efficiënte interne bedrijfsvoering door het optimaliseren van mensen, processen en systemen. Of het om het invullen van een tijdelijke functie gaat (NRG-Office), een vaste functie (NRG-Recruitment) of het beter laten functioneren van processen en teams (NRG-Advice). Wij zijn uw partner in Daily Business.

Transcript of Praktisch Verandermanagement

Page 1: Praktisch Verandermanagement
Page 2: Praktisch Verandermanagement

Inhoud

• Wie zijn we?

• Visie & missie

• Aanpak

• Beoogde resultaten

• Onderscheidend vermogen

Page 3: Praktisch Verandermanagement

NRG-Advice in het kort

We zijn een praktisch Verandermanagementbureau met een drive voor

excellente uitvoering. Onze aanpak, gebaseerd op Lean, zorgt voor een betere

samenwerking tussen afdelingen en gaat verspilling in bedrijfsprocessen tegen.

Het gevolg is duidelijkheid over doelen, betrokken medewerkers, snellere

klantbediening en een beter financieel resultaat.

Onderdeel van de NRG-Group

De NRG-Group biedt oplossingen op het gebied van Finance, Supply Chain- &

Verandermanagement. Dit doen we bij bedrijven in de Food, Industry &

Service. Het doel dat we bij onze klanten nastreven is een efficiënte interne

bedrijfsvoering door het optimaliseren van mensen, processen en systemen.

Of het om het invullen van een tijdelijke functie gaat (NRG-Office), een vaste

functie (NRG-Recruitment) of het beter laten functioneren van processen en teams (NRG-Advice). Wij zijn uw partner in Daily Business.

Page 4: Praktisch Verandermanagement

Referenties*

Optimalisatie Sales- & Operationsproces

Optimalisatie Exportproces

- Implementatie Lean binnen Facility Management

- Implementatie Lean binnen Groep ICT

Optimalisatie Offerteproces

* Op aanvraag kunt u contact opnemen met bovenstaande klanten , zodat zij zelf hun ervaringen

kunnen delen.

Page 5: Praktisch Verandermanagement

Visie ‘Doelstellingen top-down, executie bottom up’

Veranderingen worden vaak top-down

doorgevoerd. Wij geloven dat veranderingen

effectiever doorgevoerd kunnen worden door

optimaal gebruik te maken van ideeën op de

werkvloer.

In onze 3 fasen aanpak krijgen uw medewerkers

afdelingoverstijgend inzicht in het orderproces,

de sturing van dat proces en de communicatie

over het proces. Ze benoemen zelf de mogelijke

pijnpunten in het proces. Zo ontstaat meer

wederzijds begrip. Het is onze ervaring dat

daardoor de samenwerking verbetert. Door

daarna gezamenlijk een nieuw proces te

ontwerpen ontstaat het draagvlak dat bij een top-

down benadering vaak ontbreekt.

Page 6: Praktisch Verandermanagement

Missie

We zijn de beste op het gebied van

praktisch Verandermanagement met

een hoog & meetbaar projectresultaat.

Door de werkvloer intensief te

betrekken creëren we breed draagvlak

voor duurzame verandering in proces,

communicatie & gedrag mét resultaat.

Page 7: Praktisch Verandermanagement

Onze aanpak Zorgt voor implementatiekracht

We hanteren een projectaanpak in 3 fasen. Doorlooptijd

en gebruikte resources zijn afhankelijk van de scope van

het te onderzoeken orderproces.

• Fase 1: Diagnosticeren

• Fase 2: Analyseren

• Fase 3: Implementeren

Elke fase is opgedeeld in tussentijdse mijlpalen en

duidelijke deliverables. Zo is het traject voor

medewerkers én opdrachtgever transparant en zijn

resultaten meetbaar.

Page 8: Praktisch Verandermanagement

Impressie workshop proces

Doel?

In kaart brengen huidig orderproces.

Wie?

De medewerkers van de in- & externe afdelingen die bij het orderproces zijn

betrokken.

Wat?

Afdelingsoverschrijdende workshops.

Hoe?

Interactieve sessies.

Nadat overeenstemming is bereikt over het orderproces tussen de deelnemers

volgt een pijnpuntenanalyse. Op basis van deze analyse bedenken de

deelnemers procesverbeteringen. De procesverbeteringen vormen de input

voor businesscases, die weer als basis dienen voor de implementatie van de

procesverbetering.

Page 9: Praktisch Verandermanagement

Impressie workshop communicatie

Doel?

Een heldere communicatie over het orderproces.

Een duidelijke overlegstructuur, aansluitend op het proces.

Wie?

De Managers van de in- & externe afdelingen die bij de besturing van het

proces zijn betrokken.

Wat?

Workshop communicatie.

Hoe?

Interactieve sessies.

Page 10: Praktisch Verandermanagement

Na de analyse, volgt een presentatie aan de opdrachtgever met als

onderdelen:

1. Het nieuw ontworpen proces

2. Stuurinformatie nieuw ontworpen proces

3. Communicatiestructuur nieuw ontworpen proces

4. Gekwantificeerde resultaten op proces, sturing, communicatie & gedrag

5. Implementatieplanning

Op basis van deze presentatie volgt een go/ no go voor implementatie van

de business cases om het proces te verbeteren, die NRG-Group kan

begeleiden.

Page 11: Praktisch Verandermanagement

Resultaten van onze aanpak

Mens

Proces

Stuurinfo

Pro-actief gedrag, proceseigenaarschap, betere communicatie

tussen afdelingen en met de klant, betere vaardigheden.

Productiviteitsverhoging, doorlooptijdverkorting,

bedrijfsproces sluit aan bij klantverwachting,

voorraadvermindering, minder ‘waste’, verbetercultuur.

Actiegerichte informatie, aansluitend op het proces; juiste

stuurgetallen op de juiste plaats, juiste input voor

effectief overleg, kwalitatief hoogstaande input voor

automatisering & systeemaanpassing.

Mens

Proces

Stuurinfo

Pro-actief gedrag, proceseigenaarschap, betere communicatie

tussen afdelingen en met de klant, betere vaardigheden.

Productiviteitsverhoging, doorlooptijdverkorting,

bedrijfsproces sluit aan bij klantverwachting,

voorraadvermindering, minder ‘waste’, verbetercultuur.

Actiegerichte informatie, aansluitend op het proces; juiste

stuurgetallen op de juiste plaats, juiste input voor

effectief overleg, kwalitatief hoogstaande input voor

automatisering & systeemaanpassing.

Gedrag

Proces

Communicatie

Pro-actief gedrag, proceseigenaarschap, betere vaardigheden,

betere samenwerking, verbetercultuur.

Productiviteitsverhoging, doorlooptijdverkorting,

voorraadvermindering, minder ‘waste’, hogere kwaliteit.

betere communicatie met de klant, betere communicatie

over de ‘muren’ van de afdeling, actiegerichte informatie

- aansluitend op het proces, juiste input voor effectieve

communicatie tussen afdelingen, kwalitatief hoogstaande

input voor systeemaanpassing.

Page 12: Praktisch Verandermanagement

• Hebben een passie voor excellente uitvoering.

• Combineren ‘hard’ met ‘soft’ skills.

• Zijn bedrijfskundig opgeleid.

• Zijn gesprekspartners op elk niveau in de organisatie.

• Zijn Lean en Six Sigma gecertificeerd.

• Zijn de spil tussen Management en de werkvloer.

• Zijn ervan overtuigd dat juist op het niveau van de uitvoerende

medewerkers de bedrijfsdoelstellingen worden geëffectueerd.

• Brengen daarom veel tijd door op de werkvloer.

Onderscheidend vermogen NRG-Advicers…

Page 13: Praktisch Verandermanagement

Meer informatie over de NRG-Group?

Neem contact op met Mendel Borgmans

M (06) 171 53 823

E [email protected]