NRG-Advice | Praktisch Verandermanagement

of 14 /14

Embed Size (px)

description

Wij zijn een praktisch Verandermanagementbureau met een drive voor excellente uitvoering. Onze aanpak zorgt voor een betere samenwerking tussen afdelingen en gaat verspilling in bedrijfsprocessen tegen. Het gevolg is betrokken medewerkers, snellere klantbediening en een beter financieel resultaat. We baseren onze werkwijze op erkende methodes als Lean en Prince 2. Met onze aanpak wordt Lean weer LeaRn. Bij ons geen uitgebreide powerpoints of theoretische rapporten. Wij gaan direct aan de slag met uw mensen. Daarbij combineren we ‘hard’ skills (feiten & cijfers) en ‘soft’ skills (gedrag). Als we geen workshops houden met uw mensen vindt u NRG-Advicers op de werkvloer. We stellen vragen, luisteren, motiveren en durven te confronteren. Mooie organisaties* in de service- & maakindustrie hebben wij reeds mogen begeleiden bij het doorvoeren van procesverbeteringen en het invoeren van een cultuur van continu verbeteren. Het is onze intrinsieke motivatie uw organisatie duurzaam beter te laten presteren. Eerder zijn we niet tevreden!

Transcript of NRG-Advice | Praktisch Verandermanagement

Page 1: NRG-Advice | Praktisch Verandermanagement
Page 2: NRG-Advice | Praktisch Verandermanagement

Inhoud

• Wie zijn we?

• Visie & missie

• Aanpak

• Beoogde resultaten

• Onderscheidend vermogen

Page 3: NRG-Advice | Praktisch Verandermanagement

NRG-Advice in het kort

Wij zijn een praktisch Verandermanagementbureau met een drive voor excellente uitvoering. Onze

aanpak zorgt voor een betere samenwerking tussen afdelingen en gaat verspilling in bedrijfsprocessen

tegen. Het gevolg is betrokken medewerkers, snellere klantbediening en een beter financieel

resultaat.

We baseren onze werkwijze op erkende methodes als Lean en Prince 2. Met onze aanpak wordt Lean

weer LeaRn. Bij ons geen uitgebreide powerpoints of theoretische rapporten. Wij gaan direct aan de

slag met uw mensen. Daarbij combineren we ‘hard’ skills (feiten & cijfers) en ‘soft’ skills (gedrag). Als

we geen workshops houden met uw mensen vindt u NRG-Advicers op de werkvloer. We stellen vragen,

luisteren, motiveren en durven te confronteren.

Mooie organisaties* in de service- & maakindustrie hebben wij reeds mogen begeleiden bij het

doorvoeren van procesverbeteringen en het invoeren van een cultuur van continu verbeteren.

Het is onze intrinsieke motivatie uw organisatie duurzaam beter te laten presteren. Eerder zijn we

niet tevreden!

*referenties op aanvraag

Page 4: NRG-Advice | Praktisch Verandermanagement

De NRG-Group biedt sinds 2006 kennis- & capaciteitsoplossingen op het gebied van

Supply Chain-, Finance & Verandermanagement.

Onze focus ligt op middelgrote- tot grote ondernemingen die SAP gebruiken ter

ondersteuning van hun Daily Business. We werken inmiddels met 25 toegewijde mensen

en een uitgebreid netwerk van NRG-Partners voor mooie organisaties*. Wij streven

ernaar de beste te zijn in wat we doen, niet de grootste.

Wij geloven in totaalpartnerschap. Dit houdt in dat wij de ontwikkelingen binnen de

marktgebieden op de voet volgen, onze specialismen continu blijven ontwikkelen en de

bedrijfscultuur van onze klanten kunnen ademen. En daarbij verder kijken dan de

functie of het project. Alleen zo kunnen wij flexibel meebewegen en zorgen voor de

juiste oplossing op het juiste moment. Of dat nu het invullen van een tijdelijk functie is

(NRG-Office), een vaste functie (NRG-Recruitment) of het beter laten functioneren van

processen en teams (NRG-Advice). Wij zijn uw partner in Daily Business. Kijk voor meer

informatie op www.nrg-group.eu.

*Referenties op aanvraag.

NRG-Advice Onderdeel van de NRG-Group

Page 5: NRG-Advice | Praktisch Verandermanagement

Onze visie Bepaalt onze implementatiekracht

Veranderingen worden vaak top-down doorgevoerd. Het

is onze overtuiging dat veranderingen effectiever

doorgevoerd kunnen worden door optimaal gebruik te

maken van ideeën op de werkvloer.

In onze 3 fasen aanpak krijgen uw medewerkers

afdelingoverstijgend inzicht in het orderproces, de

sturing van dat proces en de communicatie over het

proces. Ze benoemen zelf de mogelijke knelpunten die

in het proces spelen. Er ontstaat meer wederzijds

begrip voor elkaars knelpunten. Daardoor verbetert de

samenwerking. Door daarna gezamenlijk een nieuw

proces te ontwerpen ontstaat het draagvlak dat bij een

top-down benadering vaak ontbreekt.

Wij implementeren de verandering door het nieuwe

proces te borgen middels gedragen stuurinformatie –

niet teveel en niet te weinig - en een

communicatiestructuur, die aansluit op het proces..

Page 6: NRG-Advice | Praktisch Verandermanagement

Onze missie… Maakt waarom we elke dag met eNeRGy werken

We willen de beste zijn op het gebied

van praktisch verandermanagement

met een hoog & meetbaar

projectresultaat.

Met eNeRGy en de focus op de

werkvloer creëren wij breed draagvlak

voor duurzame verandering in proces,

sturing & gedrag mét resultaat.

Page 7: NRG-Advice | Praktisch Verandermanagement

Deliverable Plan van aanpak met:

• Het te verbeteren

proces

• Te behalen

doelstelling proces

• Scopebepaling

• Benodigde resources

klant (Op basis van

scopebepaling).

• Procesanalyse

• Data-analyse

• Knelpuntanalyse

• Analyse overleggen

& communicatie

• oplossingen

• kwantificering van

oplossingen

• Actieplan om

oplossingen door te

voeren

Realiseren afgesproken

duurzame oplossingen:

• Realiseren

gedragsverandering

• Geoptimaliseerd proces

• Geoptimaliseerde sturing

• Geoptimaliseerde

communicatie

• Overdracht naar

organisatie

Activiteit • Gesprekken

opdrachtgever

• Deskresearch (data &

proces)

• Interviews

• Voorbereiding

Workshops

• Value Stream Walk –

Identificeren eerste

Quick Wins.

• Workshops proces,

sturing & gedrag

• Data-analyse

• Coachen, trainen &

begeleiden van

management &

medewerkers

1.

Diagnosticeren

2.

Analyseren &

draagvlak creëren

3.

Trainen, coachen & implementeren

Projectmanagement

Page 8: NRG-Advice | Praktisch Verandermanagement

Onze 3 fasen aanpak Zorgt voor implementatiekracht

We hanteren een projectaanpak in 3 fasen. Doorlooptijd en

gebruikte resources zijn afhankelijk van de scope van het te

onderzoeken orderproces.

• Fase 1: Diagnosticeren

• Fase 2: Analyseren & draagvlak creëren

• Fase 3: Trainen, coachen & implementeren

Elke fase is opgedeeld in tussentijdse mijlpalen en duidelijke

deliverables. Zo is het traject voor medewerkers én

opdrachtgever transparant en zijn resultaten meetbaar.

Page 9: NRG-Advice | Praktisch Verandermanagement

Impressie procesworkshops Fase 2

Doel?

In kaart brengen huidig orderproces.

Wie?

De medewerkers van de interne- & externe afdelingen die bij het orderproces zijn

betrokken. Het aantal is afhankelijk van de scopebepaling.

Wat?

Afdelingsoverschrijdende workshops. Het aantal workshops is afhankelijk van de

scopebepaling.

Hoe?

Interactieve sessies

Nadat er overeenstemming is over het proces tussen de deelnemers volgt een

knelpuntenanalyse op basis van het gedeelde proces. Op basis van deze input

worden in nauwe samenwerking met medewerkers & managers

procesverbeteringen bedacht. Verder volgt een analyse welke kansen voor

verbetering het snelst zijn te realiseren en de meeste impact hebben.

(Bouwen businesscase)

Page 10: NRG-Advice | Praktisch Verandermanagement

Impressie workshop communicatie & overleg (Fase 2)

Doel?

Duidelijkheid brengen in processturing

& communicatie over het orderproces.

Wie?

De teamleiders & managers van de

interne- & externe afdelingen die bij

de besturing van het proces zijn

betrokken. Aantal is afhankelijk van de

scopebepaling.

Wat?

Workshop stuurinformatie. Aantal is

afhankelijk van de scopebepaling.

Hoe?

Interactieve sessies

Page 11: NRG-Advice | Praktisch Verandermanagement

Als fase 1 & 2 zijn doorlopen, volgt een presentatie van de analyses

aan de opdrachtgever met als onderdelen:

1. Het nieuwe proces

2. Stuurinformatie nieuwe proces

3. Nieuwe communicatiestructuur

4. Implementatieplanning

5. Gekwantificeerde resultaten op proces, sturing, communicatie & gedrag

Op basis van deze presentatie volgt een go/ no go voor implementatie,

die NRG-Advice kan begeleiden (Fase 3).

Page 12: NRG-Advice | Praktisch Verandermanagement

Resultaten van onze aanpak

Mens

Proces

Stuurinfo

Pro-actief gedrag, proceseigenaarschap, betere communicatie

tussen afdelingen en met de klant, betere vaardigheden.

Productiviteitsverhoging, doorlooptijdverkorting,

bedrijfsproces sluit aan bij klantverwachting,

voorraadvermindering, minder ‘waste’, verbetercultuur.

Actiegerichte informatie, aansluitend op het proces; juiste

stuurgetallen op de juiste plaats, juiste input voor

effectief overleg, kwalitatief hoogstaande input voor

automatisering & systeemaanpassing.

Mens

Proces

Stuurinfo

Pro-actief gedrag, proceseigenaarschap, betere communicatie

tussen afdelingen en met de klant, betere vaardigheden.

Productiviteitsverhoging, doorlooptijdverkorting,

bedrijfsproces sluit aan bij klantverwachting,

voorraadvermindering, minder ‘waste’, verbetercultuur.

Actiegerichte informatie, aansluitend op het proces; juiste

stuurgetallen op de juiste plaats, juiste input voor

effectief overleg, kwalitatief hoogstaande input voor

automatisering & systeemaanpassing.

Gedrag

Proces

Sturing

Pro-actief gedrag, proceseigenaarschap, betere communicatie

over de ‘muren’ van de afdeling, betere communicatie met de

klant, betere vaardigheden, betere samenwerking, meer begrip.

Productiviteitsverhoging, doorlooptijdverkorting,

verbeterde klantfocus, voorraadvermindering, minder

‘waste’, verbetercultuur..

Actiegerichte informatie, aansluitend op het proces; juiste

stuurgetallen op de juiste plaats (niet teveel – niet te

weinig), juiste input voor effectieve communicatie,

kwalitatief hoogstaande input voor systeemaanpassing.

Page 13: NRG-Advice | Praktisch Verandermanagement

• Hebben een passie voor excellente uitvoering.

• Combineren ‘hard’ met ‘soft’ skills.

• Hebben kennis van de branche en de ontwikkelingen die spelen.

• Zijn gesprekspartners op elk niveau in de organisatie.

• Zijn Lean en Six Sigma gecertificeerd.

• Zijn de spil tussen management en medewerkers.

• Zijn ervan overtuigd dat juist op het niveau van de uitvoerende

medewerkers de bedrijfsdoelstellingen worden geëffectueerd.

• Brengen daarom veel tijd door op de werkvloer.

Ons onderscheidend vermogen NRG-Advicers…

Page 14: NRG-Advice | Praktisch Verandermanagement

Voor meer informatie:

Mendel Borgmans

Managing Partner NRG-Advice

M (06) 171 53 823

E [email protected]

Bezoekadres NRG-Advice:

Driehuizerweg 327

6525 PM Nijmegen

www.nrg-advice.nl

www.nrg-group.eu

Graag onderzoeken we in een vrijblijvend

kennismakingsgesprek de mogelijkheden tot

samenwerken met uw organisatie.