van wijnen

Click here to load reader

 • date post

  21-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  2

Embed Size (px)

description

van wijnen

Transcript of van wijnen

 • I f

  1 Ann Voskamp

  Duizendmaal dank Zoek het echte leuen uoaar het te uinden is: ulak uoor je neus

  Zoals de meeste lezers snakt Ann Voskamp ernaar haar leven goed te leven. 'Hoe vinden we vreugde,' zo vroeg ze zich af, 'te midden van tijds-druk, geldgebrek, en alles wat elke dag weer misloopt? Hoe ziet een dankbaar leven er eigenlijk uit als de dagen zich aaneenrijgen en alles donker is? Wat heeft God ons vandaag te bieden?'

  Deze ontroerend eerlijke en zeer praktische gids voor een vreug-devol leven nodigt je uit om Gods geschenken om je heen te zien. Door dank te zeggen voor het leven dat ze had, vond Ann Voskamp het leven dat ze altijd al had gezocht.

  Ann Voskamp en haar man hebben een boerderij in Ontario, waar zes kinderen worden opgevoed tussen de masvelden, de kriebels en krabbels van hun moeder, en de worstelingen en dankbare lofzan-gen van een gewoon en dus bijzonder gezin.

  "Een Hooglied voor onze tijd.'

  -nn

  iCn

  = (S> = 00

  cn

  OMVANG : c a . 2 5 6 biz .

  FORMAAT: 1 3 X 2 1 c m

  UITVOERING : g e b o n d e n

  VERKOOPPRI JS : c a . 1 5 , 9 5

  VERSCH l jN lNC : j u n i 2 0 1 2

  ISBN: 9 7 8 9 0 5 1 9 4 4 3 4 1

  NUR-CODE : 7 0 7

  JfOfiSS-

  USAToday BestselIer/Neiv York Times Bestseller

 • im Keller - samen met Kathy Keller

  Het huwelijk Gods Luijsheid ouergeuende liefde

  INJ

  tn

  in IS cn 00

  cn

  Tim Keller samen met Kathy Keller

  HET HUWELIJK

  Gods wijsheid over gevende

  liefde

  OMVANG : c a . 3 0 4 b iz .

  FORMAAT : 1 4 X 2 1 c m

  UITVOERING : p a p e r b a c k

  VERKOOPPRI JS : c a . 1 9 , 9 5

  VERSCHI JNING : m e i 2 0 1 2

  ISBN: 9 7 8 9 0 5 1 9 4 4 4 0 2

  NUR-CODE: 7 0 7

  Tim Keiler: 'Sentimentele verhalen over het huwelijk vind ik vermoeiend om aan te horen. Veel van wat ik hoorde bij bruiloften, in de kerk of op de zondagsschool is net zo oppervlakkig als een wenskaart. Het huwelijk is veel, maar het is allesbehalve zoetelijk. Het huwelijk is groots, maar zwaar. Het is een brandende vreugde en kracht, en toch is het ook bloed, zweet en tranen, vernederende nederlagen en uitputtende overwinningen. Ik ken geen enkel huwelijk ouder dan een paar weken dat kan worden omschreven als een sprookje. Het is daarom niet zo gek, dat Paulus spreekt over een mysterie dat groot is (Ef. 5). Van tijd tot tijd lijkt het huwelijk een onoplosbaar vraagstuk, een doolhof waarin je verdwaald bent. Toch is er geen relatie tussen menselijke wezens die groter of be-langrijker is dan het huwelijk. Als de mens in het paradijs zijn vrouw ziet, barst hij uit in een ge-dicht: 'Eindelijk, een gelijk aan mij!' Afgezien van onze relatie met God is het huwelijk de diepste levensvervulling. En daarom is net als het kennen van God zelf, het leren kennen en liefhebben van je man of vrouw moeilijk en pijn-lijk, maar ook de moeite waard en wonderbaarlijk.'

  Tim Keiler beschrijft samen met zijn vrouw Kathy in dit nieuwe boek hoe het huwelijk er volgens de Bijbel uit zou moeten zien.

  Tim Keiler is stichter en predikant van de Redeemer Presbyterian Church in Manhattan, New York City. Eerder verschenen van hem In alle redelijkheid (9e druk). De vrijgevige God (5e druk), Namaak-goden (2e druk). Ruim baan voor gerechtigheid en Kruistocht.

  'je trouLut nooit met de enige uoare. Daarom is het huwelijk ueel liefhebben en hard uoerken.'

 • D bron ooor de speelfilm. Tentoonstelling in Rijksmuseum. Herbouw oan het schip uan Willem Barentsz in Harlingen.

  Gerrit de Veer

  :cri m

  iin =

 • Het bruisend zeenat spat uan de pagina's.

  Ah Hoving

  Modellen vertellen Bijzondere uerhalen bij modellen uit de Marinecollectie 'm-m

  icn -ro

  itTi

  im = S ) sen = 00

  en

  UITGAVE IN SAMENWERK ING MET

  R 1 J KS| M U S E U M a m s t e r d a m;

  OMVANG : c a . 2 8 8 biz .

  F O R M A A T : 2 2 X 2 6 c m

  UITVOERINC: p a p e r b a c k m e t f l a p p e n

  VERKOOPPRI JS : c a . 3 9 , 5 0

  VERSCHI JN ING: a p r i l 2 0 1 2

  ISBN: 9 7 8 9 0 5 1 9 4 4 3 9 6

  NUR-CODE: 688

  Het Rijksmuseum is geen scheepvaartmuseum, maar het beheert wel een van de interessantste maritieme collecties in Nederland: scheepsmodellen, nautische archeologische vondsten en op voor-malige vijanden buitgemaakte voorwerpen, van scheepsspiegels tot kanonnen en vlaggen. Vaak gaat het om unieke relikwien van onze geschiedenis, zijn ze onvervangbaar en valt aan elk model een verhaal te koppelen.

  Die verhalen staan in dit prachtig uitgevoerde en rijk gellustreerde publieksboek. Over Nova Zembla, VOC-schepen, de De Ruyter en Van Speijk, schepen met wielen, de eerste onderzeeboot, vuurto-rens en nog veel meer.

  Het gaat in dit boek over scheepsbouw, over scheepsmodelbouw, over vernieuwingen en conflicten, over vindingrijkheid, helden-moed en talent en vaak ook over eerzucht en onvermogen, wrok en listigheid, ambitie, afgunst en jaloezie. Ab Hoving heeft het spran-kelend opgeschreven, en bij de in het Rijksmuseum gemaakte foto's wrijf je je ogen uit - zo mooi.

  Ab Hoving (Groningen, 1947) is hoofdrestaurator scheepsmodel-len in het Rijksmuseum en sinds 1989 werkzaam aan de Marine-modellenkamer, een door het Rijksmuseum beheerde collectie nautische modellen. Hij is betrokken (geweest) bij replicaprojecten als de Duyflcen in Australi, het Utrechts Statenjacht en het nieuwe ontwerp van De 7 Provincin te Lelystad. Eerder verscheen onder zijn redactie bij Van Wijnen: Het Statenjacht Utrecht.

  Een unieke maritieme collectie komt tot leuen

 • Jeannet Bijleveld

  Schuren en plamuren Onderhoudstips uoor relaties

  cn

  I

  OMVANG : c a . 1 2 8 b iz .

  FORMAAT : 1 5 X 1 9 c m

  UITVOERING: g e b o n d e n

  VERKOOPPRI JS : 1 2 , 5 0

  VERSCHI JNING: m a a r t 2 0 1 2

  ISBN: 9 7 8 9 0 5 1 9 4 4 3 8 9

  NUR-CODE : 7 0 7

  'Toen het Friesch Dagblad een schrijver zocht voor een nieuwe rela-tiepagina in de zaterdagbijlage, belden ze mij. Precies op de dag dat wij 25 jaargetrouwd waren en op het uur dat vrienden van ons bij de advocaat zaten voor hun definitieve scheiding. Echtzo'n moment datje alles wel wilt doen om stellen te bemoedigen om op tijd te investeren in hun relatie. Dat gaf me de euvele moed om ja' te zeggen. Gelukkig kreeg ik veel hartverwarmende reacties. Het bleek dat de artikelen veel stof tot praten gaven bij de weekendkojfie. Ik hoop dat dit boekje veel mensen zal helpen om op een relaxte manier elkaar beter te begrijpen. Dat de stof de lezers helpt om te relativeren door afen toe om zichzelf te kunnen lachen. Beschouw dit boekje maar als een doe-het-zelf- boek voor relatieklus-jes, als een bundeltje tips van de ene klusser aan de ander over van alles wat je tegen kunt komen. Over zichtbare dingen met snel resul-taat en die lastige dingen die heel belangrijk zijn, maar veel minder zichtbaat. Waarje geduld voor moet hebben en steeds weer mee aan de slag moet om het bij te houden. Met het schuurpapier van de eerlijkheid en hetplamuurmes van de vergevingsgezindheid kom je al een heel eind!'

  Jeannet Bijleveld (Bussum, 1962) studeerde bouwkunde in Delft en Pastoral Studies in Londen. Ze is getrouwd met Lieuwe en zij kregen zes kinderen: Joanne, Lize, Wim, Wytze, Tineke en Bette. Lieuwe is cordinator bij het opvangcentrum Lichtpunt in Kollu-merzwaag, Jeannet planvormer bij het Wetterskip Fryslan. Daar-naast is ze veel bij kerkelijke activiteiten te vinden, waaronder de Marriage Course van Alpha.

  Een bouivkundige ouer relaties.

 • Hilde Tromp

  Dit wil ik je graag zeggen Wijze lAJOorden uoor jongeren

  in m

  LT)

 • Tom Wright

  Goed leven

  -ro

  iLT) =

 • John Piper

  Gebruik je verstand!

  - 0 0

  =cn

  iLn : = 00

  en

  Gebruik je VERSTAND iOH IM, RIPER-

  OMVANG : c a . 1 9 2 b iz .

  FORMAAT ; 1 5 X 2 3 c m

  UITVOERING : p a p e r b a c k

  VERKOOPPRI JS : c a . 1 9 , 9 5

  VERSCHI JN ING : a p r i l 2 0 1 2

  ISBN: 9 7 8 9 0 5 1 9 4 4 0 8 2

  NUR-CODE : 7 0 7

  Dit boek is een pleidooi voor gezond nadenken als middel om God en mensen lief te hebben. Het is een pleidooi tegen allerlei valse te-genstellingen, bijvoorbeeld tussen hoofd en hart, denken en voelen, geloof en rede, denkwerk en liefdesdienst. Het zet aan tot nadenken als onmisbaar middel dat God gegeven heeft om hem te kennen, zodat hart en hoofd samen God kunnen dienen.

  Gebruik je verstand! is vooral bedoeld voor christenen - met of zon-der opleiding - die God beter willen leren kennen en liefhebben, en anderen verder willen helpen.

  'Zeer Bijbels en uitermate afgewogen... een toegankelijke, intellectueel rijke studie, die de lezer oproept tot vernieuwde liefde voor God en de naaste.'

  -J.P. Moreland, hoogleraar filosofie Talbot School of Theology

  John Piper schreef een wijs en hartstochtelijk boek over het belang van het liefhebben van God met ons verstand.

  -Alan Jacobs, hoogleraar Engels Wheaton College

  Pipers boek is toegankelijk geschreven en Bijbels evenwichtig. Het corrigeert christenen die vooral gericht zijn op kennis van de Bijbel zonder dat die veel invloed heeft op alle terreinen van hun leven; maar ook christenen die iets goed vinden omdat het goed voelt.

  -Reformatorisch Dagblad

  John Piper is predikant van de Bethlehem Baptist Church in Min-neapolis. Hij schreef talloze boeken, waaronder Verlangen naar God en De vreugde van Goc/(zie blz. 10 en 11).

  'Een theoloog in wiens denken God centraal staat.' - A A D KAMSTEEG

 • John Piper

  Verlangen naar God Ouerdenlangen uan een christenhedonist

  100 -UD