Theo Wijnen en Ruud Bourmanne

Click here to load reader

 • date post

  22-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  50
 • download

  0

Embed Size (px)

description

VVSG-traject organisatie-ontwikkeling en kwaliteits-management CAF in het geheel van organisatie-beheersing en interne controle. Theo Wijnen en Ruud Bourmanne. VVSG-traject Organisatieontwikkeling & kwaliteitsmanagement. Korte blik op de geschiedenis 1990 – 2010 Kritische analyse - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Theo Wijnen en Ruud Bourmanne

 • VVSG-traject organisatie-ontwikkeling en kwaliteits-managementCAF in het geheel van organisatie-beheersing en interne controleTheo Wijnen en Ruud Bourmanne

  Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

  VVSG -VVSG -

  VVSG-traject Organisatieontwikkeling & kwaliteitsmanagement

  Korte blik op de geschiedenis 1990 2010Kritische analyseNieuwe fase in het traject 2010 2020Traject naar Uitmuntendheid en de plaats van CAF hierin

  Werken met het CAF model in de praktijk CAF Terugkomdag* -*

  Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

  VVSG -VVSG -

  Korte blik op de geschiedenis 1990 2010Veel ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsmanagement:

  Wetgevende kaders in OCMWs, steden en gemeentenKwaliteitsdecreet welzijnsvoorzieningen, gemeente- en ocmw decreetOntwikkeling en toepassing in de praktijkDeskundigheidsbevordering en netwerking-initiatieven: ROPs Kwaliteitszorg Welzijnsvoorzieningen, studiedagen, kwaliteitscongressen, opleidingen, e.a.Meerdere publicaties VVSG/Politeia; o.a. Praktijkboek Kwaliteitszorg, reeks Professionele Vaardigheden, o.a. de pocket Werken met het CAF in Lokale Besturen. Publicaties Van Den Broele; Kwaliteit in beweging en Werken aan kwaliteit.Wetenschappelijk onderzoek

  Werken met het CAF model in de praktijk CAF Terugkomdag* -*

  Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

  VVSG -VVSG -

  Kritische analyseOnderzoek SBOV 2007-2011: (rapporten)

  Gebruik van technieken kwaliteitsmanagement

  Motivatie, gebruik en meerwaarde van kwaliteitsmanagement

  Hoogmissen en probleem van bestuurskracht

  Veel werk verzet in lokale besturen:Inspanningen zijn vaak fragmentarischZonder duurzame inbedding in de organisatie

  Werken met het CAF model in de praktijk CAF Terugkomdag* -*

  Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

  VVSG -VVSG -

  Nieuwe fase in het traject 2010-2020Hoog op de agenda van veel lokale besturen:Kwaliteit van dienstverlening aan de burgers en de efficintie van de eigen organisatieIn 2010: start van een nieuw VVSG-traject voor organisatieontwikkeling en kwaliteitsmanagement:Stapsgewijze realisering:Sectordynamiek staat centraalPragmatischBouwen aan een performant kwaliteitsmanagementsysteemAandacht voor een evenwicht in stuctuur- versus cultuurelementenStreven naar uitmuntendheidBasis = samenwerking en kennisdeling tussen besturenOok samenwerking met andere partners in het werkveld van lokale besturen

  Werkvormen:Kwaliteitscirkels voor gemeenten/stedenVVSG-extranetVoortzetting en actualisering van bestaande initiatieven

  Werken met het CAF model in de praktijk CAF Terugkomdag* -*

  Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

  VVSG -VVSG -

  Traject naar uitmuntendheid en de plaats van CAF hierinTraject naar uitmuntendheid 3 grote fasen:

  Eerste stap: Invullen van de eerste nodenOpvolging?!!?Samenhang?!!?Systeemdenken?!!?Tweede stap: Opzetten & implementeren van een gentegreerd (kwaliteits)managementsysteemSysteemopbouw systematisch plannen, uitvoeren, opvolgen en bijsturen (PDCA)Derde stap: Evolueren naar uitmuntendheidResultaatsgebieden trends, evoluties en vergelijkingen

  Schema: Traject naar Uitmuntendheid of ExcellenceWerken met het CAF model in de praktijk CAF Terugkomdag* -*

  Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

  VVSG -VVSG -

  Traject naar uitmuntendheid en de plaats van CAF hierinWaar past CAF in het VVSG Traject Organisatieontwikkeling & Kwaliteitsmanagement?

  Fase 1: CAF vanuit het oogpunt van:Het op gang brengen van een verbeterdynamiekHet op gang brengen van bewustwording & bewustzijn van het belang van kwaliteitsmanagement bij leidinggevenden en medewerkersHet op gang brengen van een lange termijn verbetertraject

  Fase 2: CAF vanuit het oogpunt van:Bewustwording & bewustmaking van de organisatie van het belang van kwaliteitsmanagement, rekening houdende met haar problemen & uitdagingenHet uitvoeren van een nulmeting: hoe ver staat de organisatie?Het op gang brengen van een verbeterdynamiek met het oog op de opbouw, ontwikkeling en implementatie van een (kwaliteits)managementsysteem kapstok

  Fase 3: CAF vanuit het oogpunt van:Het evolueren naar uitmuntendheid resultaten van het onderliggende (kwaliteits)managementsysteem periodiek afzetten tegen de norm = excellentie of uitmuntendheid de lat voor de organisatie steeds wat hoger leggenHet opsporen van trends en evolutiesHet maken van vergelijkingen (benchmarking & -learning) met collega organisaties

  Werken met het CAF model in de praktijk CAF Terugkomdag* -*

  Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

  VVSG -VVSG -

  Traject naar uitmuntendheid en de plaats van CAF hierinWerken met het CAF model in de praktijk CAF Terugkomdag* -*Fase 2:Werken aan systeem-opbouwFase 3:Evolueren naar uitmuntend-heid

  Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

 • Het CAF Model

  1. Leiderschap

  9. Resultaten op het vlak van desleutel-activiteiten

  5. Processen

  3. Medewerkers

  2. Strategie &Planning

  4. Partnerships enmiddelen

  8. Resultaten in desamenleving

  6. Resultaten bij de burger/ klant

  7. Resultatenbij demedewerkers

  FACTOREN

  RESULTATEN

  INNOVATIE EN LEREN

 • Dank voor uw aandacht!

  Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst