Jaarbericht Van Wijnen

Click here to load reader

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Jaarbericht Van Wijnen

Transcript of Jaarbericht Van Wijnen

 • Van Wijnen Holding N.V. Jaarbericht 2012

  in een nieuwe werkelijkheidLenig blijven

  Meebewegen met ontwikkelingen houdt ons lenig.

  We vernieuwen onszelf continu, met behoud van

  ons vakmanschap. Zo blijven we goede huisvesting

  ontwikkelen, bouwen, onderhouden en beheren.

  En zo blijven we de ontwikkelende bouwer die we

  al meer dan honderd jaar zijn.

 • 2 Jaarbericht 2012 Van Wijnen Holding N.V.

  Van Wijnen Noord B.V.Project: Woningen Leeuwenveld II, blok 5, Weesp

  Van Wijnen Oost B.V. Project: Kantoor Siemens, Hengelo

  Van Wijnen Zuid B.V. Project: Cambium College, Zaltbommel

  Dit is Van Wijnen

  Van Wijnen is met bijna 1.600 medewerkers n van de grotere bouw- en projectontwikkelings-ondernemingen van Nederland. Met 23 vestigingen in het hele land (onze lokale verankering) zijn we altijd in de buurt. We doen aan nieuwbouw, verbouw, onderhoud en beheer van alle soorten gebouwen, zoals woningen, scholen en zorgcomplexen, winkelcentra en sport- en recreatieaccommodaties. Vaak zijn we al betrokken bij planontwikkelingen of nemen we daartoe zelf het initiatief. We werken graag met anderen samen, bijvoorbeeld om de leefbaarheid in wijken en buurten te vergroten. Ook zorgen we ervoor dat onze mensen zich binnen onze bedrijven kunnen ontplooien en staan we naast onze opdrachtgevers om ze bij bouwprojecten te begeleiden, van het voortraject tot en met de nazorg. In de meer dan honderd jaar dat we bestaan, hebben we steeds laten zien dat die lenigheid in ons zit; we hebben altijd meebewogen met ontwikkelingen. Dat blijven we doen. Van Wijnen. Meer dan bouwen.

  Onze missieKlant Betrokken Daadkracht Vakmanschap Samenwerken Ambitieus Talenten ontwikkelen Trots

  Onze visieDichtbij Betrokken Vertrouwen Ondernemend Lef Ambitie Slagvaardig Samen Open

  Kernpunten Van Wijnen Ondernemingsplan 2013-2015 Vergroten ondernemerschap Verbeteren rendement Vasthouden aan decentrale organisatie-opzet Groeien in onderhoud en beheer Reduceren van schuld Verlagen van faalkosten Vergroten van betrokkenheid van medewerkers Naast nieuwbouw meer richten op bestaande voorraad vastgoed Neerzetten van een organisatie die bij een betere markt kan groeien naar een omzet van circa

  1 miljard.

  Resultaten in 2012

  Van Wijnen is erin geslaagd om 2012 met een redelijk resultaat af te sluiten, zowel in gerealiseerde projecten als in nancile doelstellingen. De resultaten uit vooral de bouw zijn goed, mede dankzij de bouwactiviteiten die uit de projectontwikkeling werden gehaald. Ook maakte Van Wijnen opnieuw een kse groei door in onderhoud en beheer. Ondanks een gestegen omzet nam het resultaat af, met name door reorganisatiekosten en het treffen van een aantal voorzieningen in het kader van projectontwikkeling. Verder vonden investeringen in ontwikkelingen plaats, veelal met partners. Die betroffen onder meer de aankoop van leegstaande kantoren voor ombouw tot studentenhuisvesting.

  BouwenVan Wijnen verkocht in 2012 ruim negenhonderd woningen aan particulieren en beleggers en bouwde en verbouwde woonzorgcomplexen voor diverse doelgroepen. Daarbij werd tevens gekeken naar multifunctionaliteit om gebouwen (zorgcomplexen, maar ook scholen) ook op de lange termijn rendabel te houden.

 • 3Van Wijnen Holding N.V. Jaarbericht 2012

  Onderhoud en beheerVan Wijnen groeide in 2012 opnieuw in onderhoud en beheer, mede dankzij een professionaliserings-slag in ICT: de hele tak werd uitgerust met hoogwaardige ICT-apparatuur en er kwamen vier meldkamers waar alle onderhoudsmeldingen digitaal worden afgehandeld. In combinatie met de landelijke dekking weten steeds meer opdrachtgevers met landelijk vastgoedbezit de weg naar Van Wijnen te vinden.

  De markt van kantoren en winkelsVeel winkels en kantoren staan leeg. Van Wijnen bedacht creatieve oplossingen en transformeerde diverse panden in wooncomplexen voor studenten.

  ICTNiet alleen de activiteiten in onderhoud en beheer werden geprofessionaliseerd. Van Wijnen nam bedrijfsbreed een centrale database in gebruik, waarin alle klantinformatie is opgeslagen en experimenteerde succesvol met papierloos vergaderen.

  MVO en duurzaamheidOpdrachtgevers vragen meer en meer om duurzame huisvesting. Van Wijnen vult de mogelijkheden voor kwalitatief goede en duurzame gebouwen concreet in. Onderdeel van maatschappelijk verantwoord acteren, is ook dat er wordt gekeken naar de leefbaarheid van wijk of buurt. Van Wijnen verbetert daarbij niet alleen de technische staat van woningen, maar werkt ook mee aan meer variatie in het woningenbestand en aan maat-regelen om de wijk ook tijdens de herstructurering prettig bewoonbaar te houden.

  PersoneelVan Wijnen wil voldoende goede mensen in huis hebben en houden. Ruimte voor zelfontplooiing en interne doorstroming zorgden er opnieuw voor dat een fors aantal jongere mede werkers op cruciale plekken in de organisatie de werk zaamheden heeft overgenomen van de oudere generatie.

  Innovatie: virtueel bouwenVirtueel bouwen heeft bij Van Wijnen in 2012 een grote vlucht genomen. Het Bouw Informatie Model (BIM) en lean werken zijn omarmd bij tal van projecten, samen met bouwpartners. Het leidde tot meer ef ciency, kostprijsverlaging en faalkosten-reductie. Daar is grote behoefte aan, zeker in combinatie met de groeiende vraag naar betaalbare, kleinere woningen.

  IntegriteitVan Wijnen voldoet aan de gedragscodes van de Neprom en de Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwbedrijven (SBIB). Daarnaast bereikte Van Wijnen als beste bouwer de eerste plaats in de Reputatie Monitor van Building Business.

  Social MediaTwitter, Facebook, Linkedin en andere Social Media-kanalen zijn voor Van Wijnen onmisbaar geworden. Niet alleen om opdrachtgevers, medewerkers, consumenten, partners en andere genteresseer den te informeren, maar ook om te ontdekken wat er in de branche en de markt leeft.

  De toekomst

  Van Wijnen ziet graag dat de branche zich vernieuwt en zich proactiever opstelt. Directie-voorzitter Cees van Bemmel: De bouw is n van de motoren van de economie die we draaiende moeten houden. Wij dragen daar graag aan bij. Niet alleen omdat we willen blijven zorgen voor kwalitatief goede huisvesting voor allerlei groepen, maar ook omdat we mensen aan het werk willen houden. Hun vakmanschap is onmisbaar. Daardoor kunnen we blijven ontwikkelen en bouwen. Daardoor is winst boeken nog steeds mogelijk. We hebben laten zien dat lenig blijven in een grillige markt resultaat oplevert.

  Van Wijnen West B.V. Project: Gezondheidscentrum, Krimpen aan den IJssel

  Van Wijnen Midden B.V. Project: Winkelcentrum Diemerplein, Diemen

  Van Wijnen Recreatiebouw B.V. Project: Recreatiebungalows Landal Aelderholt, Aalden

 • Kengetallen en ratios

  www.vanwijnen.nl 04-1

  3

  Van Wijnen Holding N.V. Postbus 76 3740 AB Baarn T 035-548 28 [email protected]

  Bedragen x 1 miljoen 2012 2011 2010 2009

  OMZETWoningbouw 207 218 337 409 Utiliteitsbouw 253 233 210 223 Onderhoud en beheer 153 142 104 72 Eigen ontwikkeling 114 132 107 92 Overige 12 10 12 13 Bruto-omzet 739 735 770 809 Intercompany omzet (106) (114) (111) (87)Netto-omzet 633 621 659 722

  ORDERPORTEFEUILLE 827 950 1.156 1.354

  RESULTATENEBITDA 19,3 24,8 29,0 37,7EBIT 12,1 17,7 20,7 27,9Resultaat voor belastingen 6,4 12,2 15,6 23,4Resultaat na belastingen 3,8 8,2 10,5 16,1Afschrijvingen 7,2 7,1 8,3 9,8

  INVESTERINGENMaterile vaste activa 3,4 4,3 3,4 2,9

  VERMOGEN/KAPITAALEigen vermogen 82,7 86,7 80,6 79,9Vermogen op lange termijn 131,1 132,3 126,3 124,0Netto werkkapitaal 45,2 52,6 53,1 32,4

  PERSONEELLoonsom (inclusief sociale lasten) 101 98 100 102Aantal medewerkers ultimo verslagjaar 1.566 1.586 1.568 1.669

  VERHOUDINGSCIJFERS (%)EBITDA / netto-omzet 3,0 4,0 4,4 5,2EBIT / netto-omzet 1,9 2,9 3,1 3,9Resultaat voor belastingen / netto-omzet 1,0 2,0 2,4 3,2Resultaat na belastingen / netto-omzet 0,6 1,3 1,6 2,2Resultaat na belastingen / eigen vermogen 4,6 9,5 13,0 20,2Eigen vermogen / totale vermogen 25,3 25,5 25,4 25,2

  *Voor vergelijkingsdoeleinden aangepast

  *