STUDIEGIDSOPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of STUDIEGIDSOPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

STUDIEGIDS OPLEIDING HUMAN RESOURCE

MANAGEMENT

Voltijd en deeltijd, studiejaar 2016-2017

FACULTEIT MANAGEMENT & ORGANISATIE

WOORD VOORAF

Beste studenten, Welkom bij de opleiding Human Resource Management op de Haagse Hogeschool. Leuk dat je bij ons komt stu-deren! Een nieuwe fase in je studieloopbaan breekt aan en wij leren je graag de kennis en kunde van een HR-professional. Om je wegwijs te maken binnen de opleiding, is deze studiegids een handig instrument. Je zult al gauw merken dat studeren op het HBO anders is dan op het MBO of op de middelbare school. Als suc-cesvolle Hbo-student zal je zelf meer initiatief en verantwoordelijkheid moeten nemen. Het is van belang goed te plannen en je te (laten) informeren. Maar je staat daar niet alleen voor. Als opleiding bieden we daarvoor in het programma handvatten aan. We doen dat zowel in groepsverband als individueel (via tutoring, vakdocenten, docenten professionele ontwikkeling en de decaan). Daarnaast vind je in deze studiegids alle belangrijke informatie over hoe alles binnen de opleiding is georgani-seerd. Het bestaat uit een formeel deel waarin de rechten en plichten van een student staan beschreven, het Onderwijs- en Examenreglement (OER) of het studentstatuut, en uit een deel waarin allerhande praktische infor-matie over de opleiding en het programma staat. Daarmee hopen we dat dit een gids is die eraan bijdraagt dat je hier met veel plezier en succes studeert.

Sander Rijksbaron, opleidingsmanager Human Resource Management Daphne Metsemakers, teamleider Human Resource Management

Inhoud studiegids Human Resource Management STUDIEGIDS OPLEIDING ........................................................................................................................................................... 1 WOORD VOORAF ..................................................................................................................................................................... 1 1. INLEIDING .......................................................................................................................................................................... 3 2. PRAKTISCHE INFORMATIE .................................................................................................................................................. 4

2.1. Roostertijden vakantieplanning ............................................................................................................... 4 2.2. Lesperiodes en vakanties ......................................................................................................................... 5 2.3. Informatie en communicatie ................................................................................................................... 5 2.4. Belangrijke adressen en contactpersonen ............................................................................................... 6 2.5. Faculteit management en organisatie ...................................................................................................... 7

3. DE OPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ............................................................................................................. 9

3.1. Onderwijsvisie ......................................................................................................................................... 9 3.2. Opleidingsleerplan (deel 1) .....................................................................................................................10 3.3. Opbouw van de voltijd en deeltijdstudie HRM .......................................................................................13 3.4. Opleidingsleerplan deel 2 .......................................................................................................................17 voltijd .............................................................................................................................................................17 deeltijd ...........................................................................................................................................................22 Keuzeonderwijs en minoren ...........................................................................................................................27 Internationalisering (stage en studeren in het buitenland) .............................................................................28

4. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) ........................................................................................................................ 29

HOOFDSTUK 2. OPLEIDING ..........................................................................................................................38 HOOFDSTUK 3. ONDERWIJS .........................................................................................................................40 HOOFDSTUK 4. TOETSEN .............................................................................................................................47 HOOFDSTUK 5. EXAMENS EN GETUIGSCHRIFTEN ........................................................................................50 HOOFDSTUK 6. STUDIELOOPBAANBEGELEIDING .........................................................................................52 HOOFDSTUK 7. STUDIEADVIES ....................................................................................................................52 HOOFDSTUK 8. ONREGELMATIGHEDEN .......................................................................................................55 HOOFDSTUK 9. BIJZONDERE VOORZIENINGEN ............................................................................................56 HOOFDSTUK 10. SLOTBEPALING ....................................................................................................................57

5. REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE EN TOETSCOMMISSIE .................................................................................................. 59

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen ............................................................................................................59 Hoofdstuk 2. De examencommissie ............................................................................................................59 Hoofdstuk 3. De toetscommissie ................................................................................................................62 Hoofdstuk 4. Gang van zaken ......................................................................................................................63 Hoofdstuk 5. Informatieplicht, verslaglegging en ondersteuning ................................................................64 Hoofdstuk 6. Slotbepaling ...........................................................................................................................65

_________________________________________________________________________________________________________________

Studiegids Opleiding Human Resource Management Voltijd en Deeltijd, studiejaar 2016-2017 FACULTEIT MANAGEMENT & ORGANISATIE

2

1. INLEIDING Deze studiegids vormt het handboek van de opleiding Human Resource Management (HRM) van De Haagse Hogeschool. Alle belangrijke informatie met betrekking tot de opleiding is in dit document te vinden. Deze studiegids bestaat uit twee delen. Het eerste deel (hoofdstuk 2 en 3) betreft praktische informatie over de studie.

Hoofdstuk 2 geeft informatie over roostertijden, vakantieplanning en studentenvoorzieningen. Hoofdstuk 3 behandelt de onderwijsvisie, het opleidingsleerplan en de studieopbouw voor voltijd

en deeltijd.

Het tweede deel (hoofdstuk 4 en 5) bevat de formele regels rond examens en onderwijs. In hoofdstuk 4 staat de onderwijs en examenregeling (OER). In hoofdstuk 5 staat het reglement van de examen- en toetscommissie beschreven.

De twee delen van deze gids worden jaarlijks geactualiseerd. De hogeschoolbrederegels en bepalingen rond onderwijs, inschrijvingen, tentamens, getuigschriften, rechtsbescherming en medezeggenschap worden samen ook we studentestatuut genoemd. Het opleidingsdeel wordt jaarlijks door de opleidingsmanager van de opleiding na voorafgaande goedkeu-ring van de faculteitsdirecteur vastgesteld en geldt voor de duur van een studiejaar. Bij wijzigingen van de opleidings-OER, die in het nadeel zijn van studenten die al eerder met de opleiding zijn begonnen, worden indien nodig overgangsregelingen getroffen. Het Studentenstatuut is digitaal via de portal te raadplegen op het Studentennet onder https://intranet.hhs.nl/nl/opleidingen/human-resource-management-voltijd/Pagi-nas/statuten-regelingen.aspx.

_________________________________________________________________________________________________________________

Studiegids Opleiding Human Resource Management Voltijd en Deeltijd, studiejaar 2016-2017 FACULTEIT MANAGEMENT & ORGANISATIE

3

https://intranet.hhs.nl/nl/opleidingen/human-resource-management-voltijd/Paginas/statuten-regelingen.aspxhttps://intranet.hhs.nl/nl/opleidingen/human-resource-management-voltijd/Paginas/statuten-regelingen.aspx

2. PRAKTISCHE INFORMATIE Dit hoofdstuk geeft je praktische informatie over de opleiding over bereikbaarheid, roostertijden, vakantie-planning en studentenvoorzieningen.

2.1. Roostertijden vakantieplanning HRM Voltijd

1e uur: 08:45 09:30 2e uur: 09:30 10:15

PAUZE 10:15 10:30 3e uur: 10:30 11:15 4e uur: 11:15 12:00

PAUZE 12:00 12:15 5e uur: 12:15 13:00 6e uur: 13:00 13:45 7e uur: 13:45 14:30

PAUZE 14:30 14:45 8e uur: 14:45 15:30

9e uur: 15:30 16:15 PAU