Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

of 60 /60
REGIO MIDDEN-BRABANT ZAKENMAGAZINE | JAARGANG 30 | JANUARI/FEBRUARI 2014 Anders dan anderen Harm Holierhoek en Niels Govers Jan Pelle Als je in Brabant een goed verhaal hebt, gaan de deuren open Sjoukje Schat-Hof Soms moet je offers brengen BOB Debat Begrijp het eigen huishoudboekje BUSINESS Reynier van Bommel Groei ondanks recessie

Embed Size (px)

description

In de zakenmagazines van Regio Business Midden-Brabant en Noordoost-Brabant lees je over weergaloze successen, zakelijke missers, doordachte visies, persoonlijke dips en de kracht van netwerken. Altijd met de focus op regionaal ondernemerschap.

Transcript of Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

Page 1: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

REGIO MIDDEN-BRABANT ZAKENMAGAZINE | JAARGANG 30 | JANUARI/FEBRUARI 2014

anders dan anderen

Harm Holierhoek en niels govers

Jan PelleAls je in Brabant een goed verhaal hebt, gaan de deuren open

sjoukje schat-HofSoms moet je offers brengen

BOB Debat Begrijp het eigen huishoudboekjeBOB Debat Begrijp het eigen huishoudboekje

BUSINESS

Reynier van BommelGroei ondanks recessie

Page 2: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

TECHNISCHEBANEN

22 FEBmeld je aan:

werkenbijhoppenbrouwers.nl

DAGZ

ATER

- D

AG

kreitenmolenstraat 201, 5071 nd udenhout - T: 013-511 72 27kreitenmolenstraat 201 udenhout 013-511 72 27

Wervings_adv_Hopp_22_feb_2014_RB.indd 1 12-12-13 12:05

Page 3: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

Zakenmagazine voor ondernemers en managers

in midden-Brabant

jaaRGanG 30janauari/februari 2014

KanTOORaDREsKobaltstraat 155044 jK TilburgT 013 - 4631446 f 013 - 4634050

[email protected]

CORREsPOnDEnTIEaDREsPostbus 82

5000 ab Tilburg

DIRECTIEGian Ploegmakers

Mariëlle Ploegmakers

OffICEanne van der Heijden

saLEsallison Kampen

annemiek slofstra bas Zonneveld

TRaffIC & COnTEnTnicole severijns

REDaCTIEGerda baeyens, Henrike brouwer,

Linda Groothuijse, jeanette van Haasen, Elke van der Heyden, Ingrid Roets,

Marjolein simons, sara Terburgen Karien Vissers.

fOTOGRafIEKees bennema, Camiel Donders,

Raldo neven, Marjo van de Peppel en jan sprij.

VORMGEVInG/LaY-OuTHans Vermeulen

Passionals

DRuKOCC dehoog media partners

aDVERTEnTIEVERKOOP013-4631446

LIDMaaTsCHaPPersoonlijk lidmaatschap, inclusief bOb activiteiten, per jaar: € 175,- (excl. btw).

Bedrijfslidmaatschap, inclusief bOb activiteiten, per jaar: € 250,- (excl. btw). aanmelden via www.regio-business.nl.

Het lidmaatschap kan op elk gewenst tijdstip ingaan. Het lidmaatschap loopt tot 1 januari en wordt automatisch verlengd, tenzij het uiterlijk

vóór 1 november opgezegd wordt.

COPYRIGHTsHet auteursrecht op de in dit tijdschrift

verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden.

REGIO mIddEn-bRabant

Anders dan anderen

Harm Holierhoek en Niels Govers

Jan PelleAls je in Brabant een goed verhaal hebt, gaan de deuren open

Sjoukje Schat-Hof:Soms moet je offers brengen

BOB Debat Begrijp het eigen huishoudboekjeBOB Debat Begrijp het eigen huishoudboekje

Reynier van BommelGroei ondanks recessie

uW VeRmOgen

Het thema van het BOB Debat in deze editie is ‘Het vermogen van

de DGA’. Ruim begrip; wat verstaan we eigenlijk onder vermogen?

Het fi nanciële vermogen of het vermogen om risico’s te nemen, te

innoveren, te delen, te leiden, kortom om te ondernemen? Het

eerste is een resultante van al die andere vermogens. Het moge

duidelijk zijn dat succes niet voor iedereen is weggelegd. Een

manusje van alles, een jongleur, een specialist en een psycholoog

verenigt in één persoon. Dat is vragen om ongelukken en die

gebeuren helaas dan ook regelmatig.

Maar gelukkig zijn er nog veel meer positieve ondernemersverhalen

te vertellen. En hoewel wij onze kop niet in het zand steken, delen

wij juist deze verhalen graag met u. Ook in deze editie laten we

weer een aantal rasondernemers aan het woord. Wat opvalt is dat

zij niet op alle competenties goed scoren. Maar ze weten wel wat

hun eigen sterktes zijn en mobiliseren de juiste mensen om zich

heen die hun hiaten aanvullen.

Ik wens u het vermogen om in 2014 van uw

eigen kracht uit te gaan. En mocht dat uw ver-

mogenspositie aanzienlijk verbeteren dan is

dat mooi meegenomen.

Gian Ploegmakers

[email protected]

Page 4: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

RON HAANSFIRST IMPRESSION

OP T58 KUNNEN WE CONTINU INNOVEREN DOOR WERKEN EN RECREËREN ENIGZINS TE COMBINEREN WAT ER EIGENLIJK VOOR ZORGT DAT WE HIER OP EEN HELE ANDERE MANIER GEÏNSPIREERD RAKEN.

BIJ ONS DRAAIT ALLES OM BELEVING, VANDAAR DAT DEZE PLEK MET ZIJN LUXUEUZE UITSTRALING DAAR ENORM AAN BIJDRAAGT.

RON HAANSFIRST IMPRESSION

OP T58 KUNNEN WE CONTINU INNOVEREN DOOR WERKEN EN RECREËREN ENIGZINS TE COMBINEREN WERKEN EN RECREËREN ENIGZINS TE COMBINEREN WAT ER EIGENLIJK VOOR ZORGT DAT WE HIER OP EEN WAT ER EIGENLIJK VOOR ZORGT DAT WE HIER OP EEN HELE ANDERE MANIER GEÏNSPIREERD RAKEN.

BIJ ONS DRAAIT ALLES OM BELEVING, VANDAAR DAT DEZE PLEK MET ZIJN VANDAAR DAT DEZE PLEK MET ZIJN LUXUEUZE UITSTRALING DAAR LUXUEUZE UITSTRALING DAAR ENORM AAN BIJDRAAGT.

WWW.T58.NL

STEF VAN DER STEENPERFECTION

Page 5: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

8Wim Bens kijkt terug op 2013; een zeer bewo-gen jaar. Welke kansen

liggen er nu en hoe speelt de Rabobank daarop in? Een blik terug en vooruit.

3434De Groningse Sjoukje Schat-Hof woont en werkt

al jaren tussen de Brabanders. Dat botst wel eens. ‘Ik ben nogal

direct’, zegt ze. ‘Soms té. Maar ik hoor graag wat

ik niet goed doe.’

31 Column Marc Heuvelmans: Nieuwe werkelij kheid

32 Wall Impressions: Visuele prikkels voor ruimtelij ke accentuering

34 Vrouw in Business: Sjoukje Schat-Hof

36 ING Midden Brabant: Alle expertise onder één dak

49 Nieuwkoop Automotive Group: Overname familiebedrij f

49 Enexis: Opening nieuw hoofdkantoor door Koning Willem-Alexander

51 Column Albert Verschure: Kennedy kende ‘m al

6 Witlox Van den Boomen: Impact maken op een eigen-zinnige manier

8 Rabobank Tilburg en omstreken: Dichtbij en betrokken

12 CapitalatWork: Vermogensbeheer met resultaat

18 BTC Teleconsult: Hoe komen we vandaag tot de werkplek van morgen?

23 Column Ard Smulders: ‘Staan’ is het nieuwe zitten

24 Ondernemen met Visie: Jan Pelle

27 Tradepark 58: Barbecuetje aan de surfplas

28 Van Luxemborg & De Kok: Je bent betrokken of je bent het niet

56 Van Boekel accountants en adviseurs: De ideale schij f van vij f

58 Young Business Club Willem II: Serieus gezellig

BU

SINESS

NA

TION

AA

L

40B

OB

K

ATERN

Met o.a. uitnodigingen voor de BOB Borrels bij FC Den Bosch en Van Mossel Tilburg, terugblikken, de agenda en leden in de spotlight: Zinsights, Counters, FRAAi architecten, Axtention, The Simple Life Company, Mijnletsel.nl, Heights en De Lijn.

52

BO

B

DEB

AT

Begrijp het eigen huishoudboekjeFinancieel specialisten, ondernemers en dga’s debatteren over onder-werpen als vermogensplanning en het kennisniveau van de gemid-delde ondernemer. Daarnaast wordt de vraag gesteld: hoe proactief moet een accountant, fi scalist, notaris of bankier zijn? Ook de erva-ringsverhalen van de debaters leveren nuttige inzichten op, want ook al heb je een adviseur, zelf een fl inke portie fi nanciële kennis hebben is nooit weg en in veel situaties zelfs noodzakelijk.

I Eigenzinnige aanpak Brabants familiebedrij f succesvol

Van Bommel groeit ondanks recessie

VI Zevende editie High Growth Awards

63 groeibedrijven creëren 1.100 banen

X De opkomst van crowdfunding

Veel meer dan geld alleen

Page 6: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 46

Impact maken op een eigen-zinnige manier

‘Wat wil de klant? Wat heeft hij nodig? Welke prognoses kunnen we maken op basis van de feiten? Hoe kunnen we de bedrijfs-opvolger(s) zo vroeg mogelijk bij het proces betrekken? Hoe creëren we onderlinge opportuniteiten voor onze klanten?’ Dit soort vragen is bij Witlox Van den Boomen, dat een strategische alliantie onderhoudt met VDB Advocaten Notarissen, aan de orde

van de dag. Sparren met ondernemers is immers de gezamenlijke passie van alle adviseurs.

brabantse familiebedrijven ‘Het overgrote deel van onze klanten bestaat uit familiebedrijven en directeuren-groot-aandeelhouders. De meeste van die bedrijven zijn actief in onze vier focusgebieden:

Eindhoven, Uden/Veghel, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Hoewel we ook nationaal en grensoverschrijdend werken, ligt ons hart toch duidelijk in Brabant’, stellen Niels Govers en Harm Holierhoek, belasting-adviseurs bij Witlox Van den Boomen. ‘De vraag hoe we de ondernemers in die gebieden zo breed en optimaal mogelijk kunnen bedienen, houdt ons voortdurend

cOVeRstORY

Vij f beroepsgroepen, vier focusgebieden, twee organisaties, één denkwij ze

TEKsT GERDa baEYEns fOTOGRafIE KEEs bEnnEMa

Disciplines samenbrengen en ondernemers over de volle breedte coachen, is wat Witlox Van den boomen adviseurs en accountants en VDb advocaten notarissen al meer dan zestig jaar doen. Met een frisse denk- en werkwijze, heldere analyses, krachtig advies en een eigenzinnige vastberadenheid maakt deze adviesorganisatie het verschil.

Team Tilburg van Witlox Van den Boomen en VDB Advocaten Notarissen

Page 7: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 4 7

Witlox Van den BoomenVDB advocaten notarissenBurgemeester Burgerslaan 42 5245 AK Rosmalen T 073-5287777 | 073-5287350E [email protected] | [email protected] www.wvdb.nl | www.vdb-law.nl

bezig. De regionale markt zeer goed kennen is uiteraard een primaire vereiste. Daarbij moet je ook geregeld je gezicht laten zien. Het is belangrijk dat men weet wie achter de naam van de adviseur schuilgaat. Onze medewerkers nemen dan ook actief deel aan het lokale en regionale leven. In Tilburg om maar een voorbeeld te noemen zijn we onder andere aanwezig bij Tilburg Culinair, de Heerenzitting en Ten Miles. En voetbal-supporters weten dat we al jarenlang spon-sor van Willem II zijn. Vanzelfsprekend maken we ook deel uit van diverse profes-sionele netwerken, zowel lokaal, nationaal als internationaal.’

Multidisciplinair sparren ‘Met het up-to-date houden van vaktechni-sche kennis en het aanbod van kwalitatieve producten of diensten, ben je allang niet meer onderscheidend’, zegt Harm. ‘Hetzelfde geldt voor specialisaties; iedereen specia-liseert tegenwoordig. Wij menen dat we de klant het beste kunnen bedienen door ver-schillende disciplines onder één dak samen te brengen en hem vanuit die geïntegreerde dienstverlening te adviseren. Door totaal-oplossingen te bieden en te sparren met de DGA over de kansen in zijn markt en risico’s die op zijn pad kunnen komen. We houden de vinger aan de pols en richten onze blik op de toekomst.’ ‘Dat doen we ook binnen de eigen organisatie’, voegt Niels eraan toe. ‘Dit jaar hebben wij bijvoor-beeld ‘Mijn W|VDB’ gelanceerd, een online portaal waar klanten onder andere nuttige informatie en dossiers kunnen vinden en diensten kunnen ontsluiten zoals online boekhouden, scan en herken, salarisadmi-nistratie, rapportagetools en een digitale kluis. Zowel de klant als Witlox Van den

Boomen kunnen via dit online platform samenwerken, informatie delen en de jaarrekeningen en aangiften accorderen.’

Young businessclassDat Witlox Van den Boomen steevast voor-uitkijkt blijkt ook uit de Young Business Class, een initiatief dat het bedrijf vijf jaar geleden opstartte met de bedoeling bedrijfs-opvolgers reeds in een vroeg stadium te betrekken bij het bedrijf en de bedrijfsvoe-ring. ‘We willen niet alleen onze huidige klanten, maar ook de klant van de toekomst optimaal adviseren. Om in dat streven te slagen, willen we de opvolging in een be-drijf zo vroeg mogelijk leren kennen. Als coach ben je toch de zakelijke vriend van je klant. Dan is het toch mooi om de volgende generatie mee te nemen in het proces en de toekomstige klant te volgen in zijn ontwik-keling? We bieden die respectievelijke opvolgers overigens ook de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Dat doen we door een platform te creëren waar zij hun ervarin-gen, vragen, informatie en, indien van toe-passing, ook hun twijfels kunnen delen.’

anders dan anderen‘Klanten met elkaar verbinden zien we als een onlosmakelijk onderdeel van onze dienst-verlening’, gaat Niels verder. ‘Ook bij die onderlinge ontmoetingen streven we naar meerwaarde. Zo hebben we recent nog ‘Het Familiebedrijf 2023’ georganiseerd, een seminar waar gerenommeerde sprekers

de kansen en valkuilen van het familie-bedrijf in de toekomst belichten. Verder organiseren we het Brabants Q4-tje waar-bij we - de naam zegt het eigenlijk al - in het laatste kwartaal sprekers uitnodigen om hun visie op ondernemen te laten horen. Dit jaar waren dat Floris van Bommel van de gelijknamige herenschoenenlijn en Piet-Hein Eek, een bekende interieurontwerper. Beiden kunnen worden gerekend tot de nieuwe generatie Brabantse ondernemers.’ ‘Eigenlijk proberen we altijd net anders te zijn dan de rest’, poneert Harm. ‘Wat kunnen we doen wat een ander niet doet? Dat is de vraag die we ons bij alles blijven stellen. Dus huren we bijvoorbeeld een VIP-bus en rijden we met een mooi gezelschap naar de Night of the Proms in Antwerpen. Op die manier leer je klanten op een andere manier kennen. Het mooiste is als zo’n uitstapje achteraf blijkt te resulteren in mooie con-tacten en contracten tussen onze klanten onderling. Al ruim zes decennia lang pro-beren we de ultieme sparringpartner van onze klanten te zijn. Proactief, praktisch, pragmatisch en persoonlijk kenmerken onze adviesverlening. Dat we daarbij niet schro-men een duidelijke en soms eigen-zinnige mening te geven, zullen onze klanten kunnen beamen. Maar tot nu toe blijkt dat alleen maar voor waardering te zorgen.’ �

je bent zijn zakelijke vriend

Harm Holierhoek en Niels Govers

Page 8: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 48

Dichtbij en betrokken

financieel management

De bank zijn die je moet zijn

TEKsT InGRID ROETs fOTOGRafIE CaMIEL DOnDERs

Wim Bens: ‘Het was een jaar van weinig groei, maar met veel toegevoegde waarde’

Wim bens, directievoorzitter Rabobank Tilburg en omstreken kijkt terug op 2013; een zeer bewogen jaar. Welke kansen liggen er nu en hoe speelt de Rabobank daarop in? Een blik terug en vooruit.

Page 9: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 4 9

De directievoorzitter begint meteen met een onderwerp dat de gemoederen de laatste maanden behoorlijk bezighield. ‘De Libor-affaire is een gebeurtenis die niet had mogen gebeuren. Het past niet bij de kernwaarden die wij als Rabobank al 115 jaar hanteren. Het vertrouwen is behoorlijk geschaad en we werken er hard aan om dat terug te winnen. We zullen goed in de spiegel moeten kijken. Belang-rijk is: wat hebben we geleerd en wat kunnen we in de toekomst verbeteren? Libor is inmiddels uitgebreid besproken met eigen leden en klanten. Ook de dia-loog tussen Rabobank Nederland, lokale banken en leden is een stuk verstevigd.’

Creatief en innovatiefMaar er is meer gebeurd in 2013. Wim vertelt: ‘De bedrijvenmarkt heeft het moeilijk gehad. Niet in alle markten. Bepaalde sectoren deden het heel goed, maar retail en bouw bleven moeizaam. Retail blijft, door alle ontwikkelingen op internet, aan verandering onderhevig en ondernemers moeten creatief en innova-tief blijven.’ Wim: ‘Het was voor de bank een jaar van weinig groei, maar met veel toegevoegde waarde. We hebben dichtbij de mensen gestaan in lastige fi nanciële posities. De Rabobank heeft ze zoveel mogelijk ondersteund in het nemen van besluiten. Bij nieuwe ondernemingsplan-nen hebben we extra scherp gekeken naar toekomstperspectief, zodat ondernemers

met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien.’

Zelf aan de knoppenOok in 2014 blijft Rabobank Tilburg en omstreken dichtbij de klant ondanks de virtuele ontwikkelingen. Wim legt uit: ‘Die virtualisering neemt fors toe, geïnitieerd door de klant zelf. Het is een ontwikkeling die we stimuleren, want daardoor kunnen we onze prijs vriendelijk houden. Klanten vinden het ook prettig wanneer zij zelf aan de knoppen kunnen draaien. Ze krijgen nu de mogelijkheid om zelf het kanaal te kie-zen: internet of mobiel. Uiteindelijk passen we daar de tarifering op aan. Als de klant veel zelf doet, wordt hij daarvoor beloond.’

OntmoetingsplaatsMet haar kantoren blijft Rabobank Tilburg en omstreken fysiek dichtbij de mensen. ‘Op 18 november jl. is het kantoor Spoorlaan 296 heropend met een geheel nieuwe eigentijdse ambiance’, vertelt Wim trots. ‘Ook het naastgelegen adviescentrum wordt in 2014 duurzaam verbouwd. We willen centraal aanwezig blijven, dichtbij en goed bereikbaar. Het gebouw krijgt ook de functie van ontmoetingsplaats. Het idee is om het gebouw te delen met de samen-leving. Verschillende partijen mogen gebruikmaken van ruimtes, daar samen-komen en elkaar ontmoeten. Tijdens de verbouwing werken we tijdelijk vanuit het Interpolis gebouw.’

DienstbaarRabobank Tilburg en omstreken wil in 2014 vooral de bank zijn die zij moet zijn. Dichtbij, betrokken en toonaangevend. ‘Dit is onze opdracht en wij willen klanten posi-tief verrassen. Gastvrijheid en hospitality zijn daarbij van onmetelijk belang’, besluit Wim Bens gedreven. �

Oproep van Wim bens, directievoorzitter

Het hart van uw onderneming (groot of klein) moet blijven kloppen. Het is daarom van groot belang dat uw betalingsverkeer tijdig voor-bereid is op SEPA (Single Europe Payments Area) en over is op IBAN (International Bank Account Number). De deadline is 1 februari 2014. Heeft u vragen, neem contact met ons op of doe de SEPA-Check op onze website.

Rabobank tilburg en omstrekenSpoorlaan 3005017 JZ TilburgT 013-5379600E [email protected] I www.tilburg.rabobank.nl

Dichtbij, betrokken en toonaangevend

Zelf in de spiegel kijken

Page 10: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

TALENT&WERKTelefoon 013 46 41 [email protected]

OOK PERSONEEL NODIG?

Jumbo Supermarkten is tevreden over Piet

adv_Diamant_T+W_01-10.indd 1 17-12-2009 13:34:18

MORE CAR FOR LESS MONEY U heeft een auto via een Nederlandse onderneming en u woont in België? Dan kunt u middels IC®-Netto Operational Lease fors op autokosten besparen. Voordelen1. Alle autokosten ten laste van de Nederlandse onderneming2. Nederlandse BTW – 100% verrekenbaar3. Geen BPM van toepassing4. Aantrekkelijke koopoptie, zowel zakelijk als privé uitoefenbaar

Hoe werkt het?1. De Nederlandse onderneming sluit een IC®-Netto Operational Lease contract af2. De auto wordt ingeschreven op Belgisch kenteken

Meer informatieNeem contact op met één van onze medewerkers. Of bezoek onze website.

Executive Car Lease & Renting BV Paardeweide 26a4824 EH Breda

Tel : +31 76 548 25 00Mail : [email protected]

CSS | schoonmaakdienstenSchijfstraat 25 | Oisterwijk | T 013 - 5331985 [email protected] | www.css-schoonmaak.nl

De SChoon(St) makerS van noorD-brabant!

Schoonmaken én schoonhouden van• Interieurenexterieur• Glasbewassing• Gevelreiniging• Leveringsanitaireproducten

CSS_adv.RB.02.indd 1 11-11-13 11:32

Page 11: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

Zo betrokken, het zou verboden moeten worden.

MR. LUUK JONKER, HOOGST PERSOONLIJK BETROKKEN BIJ AUTODROP.

Bij Holla Advocaten nemen we het graag persoonlijk. Dat betekent dat we betrokken zijn bij de zaken die

we behandelen. Het houdt ook in dat we regelmatig contact hebben en ons écht in onze klanten verdiepen.

We stellen het belang van onze cliënt altijd voorop en hebben oog voor de mens achter de zaak. We zijn

een van de 25 grootste advocatenkantoren van Nederland, onze advocaten bieden, naast professionele

juridische bijstand, advies op maat vanuit onze vestigingen in Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg.

Op www.holla.nl stellen we ons graag persoonlijk aan u voor en vindt u meer informatie over onze aanpak.

Adv. Management team 215x285mm.indd 1 29-11-11 15:26

Page 12: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 412

financieel management

Vermogensbeheer met resultaat

CapitalatWork, onderdeel van de Luxem-burgse verzekeringsgroep Foyer, richt zich op behoud en groei van het vermogen van particuliere en professionele relaties. Steven Faber: ‘Wij spreken eigenlijk liever van investeren dan van beleggen. Wij gaan na-melijk met het vermogen van relaties om zoals ondernemers met hun bedrijf omgaan; uiterst zorgvuldig en gericht op de lange termijn. Bij onze analyse kijken wij naar een bedrijf alsof wij het in zijn geheel over zouden willen nemen. Daarbij ga je dus niet over één nacht ijs. Alleen als wij een bedrijf zeer goed kennen, zullen wij het in onze portefeuilles opnemen.’

uitgebreide researchIn totaal heeft CapitalatWork vijf kantoren verspreid over België, Nederland en Luxemburg. Het totale vermogen dat wordt beheerd bedraagt ongeveer vijf miljard euro. In totaal werken bij CapitalatWork ruim

100 mensen. Steven: ‘Een substantieel deel van deze mensen is direct bezig met het uitstippelen van het beleggingsbeleid. Dit illustreert de focus die CapitalatWork heeft. Wij richten ons puur op vermogens-beheer. Wij zijn geen bank en verlenen dus geen kredieten, handelen niet voor eigen rekening en gaan ook geen andersoortige risico’s aan. Op geen enkele manier kun-nen tegenvallers in deze zin de continuïteit van CapitalatWork aantasten.’ In Breda werkt een compact team dat, naast Steven Faber, bestaat uit Klaas Staal, Michael Zandbergen, Jean-Paul van Bavel en Lieke Antens. Op de Nederlandse markt kunt u ook Maarten Rooijakkers en Rienk Ytsma tegenkomen vanuit Antwerpen. Klaas Staal is relatiebeheerder in Breda. Naast Neder-landse cliënten heeft Klaas ook veel erva-ring op de Nederbelgische markt. Klaas merkt op: ‘Wij hebben de ervaring, de kennis en het netwerk van onze totale organisatie en zijn daarmee een serieuze partner op het gebied van vermogensbeheer. Tegelijkertijd is ons kantoor klein en is het contact persoonlijk en informeel. Onze cliënten spreken altijd rechtstreeks met de personen die hun portefeuille beheren.’

als een ondernemerRelatiebeheerder Michael Zandbergen stelt: ‘Ondernemers zijn een belangrijke doel-groep van CapitalatWork. Wij investeren in beursgenoteerde obligaties, -aandelen en cash en doen dat zoals ondernemers ook werken: wij bepalen de marktwaarde van potentiële beleggingen aan de hand van de verwachte kasstromen.’ Michael vervolgt:

‘Ondernemers zijn hun leven lang gewend om zelf achter de knoppen te zitten. Als zij vervolgens hun bedrijf verkopen, is het vaak een hoge drempel om de beslissingen over het vermogen uit handen te geven aan een vermogensbeheerder. Ik merk dat wij door onze aanpak deze drempel weg kun-nen nemen.’

Hoog in het vaandelCapitalatWork hecht veel waarde aan trans-parantie, zowel in beleid als in kostenstruc-

capitalatWork

In de benelux is CapitalatWork foyer Group in twintig jaar tijd uitgegroeid tot een gerenommeerde naam op het gebied van vermogensbeheer en vermogensplanning. Het nederlandse team timmert onder leiding van managing director steven faber hard aan de weg om verder te groeien. Dat begint met deskundigheid, helderheid en vertrouwen. Een gesprek met het enthousiaste team van CapitalatWork in breda.

niet over één nacht ijs

Wij bepalen de marktwaarde

Page 13: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 4 13

capitalatWork foyer groupBijster 164817 HX BredaT 076-5237050E [email protected] I www.capitalatwork.com

Vermogensbeheer met resultaat

tuur. Steven Faber: ‘Wij stellen portefeuilles samen van individuele aandelen, obligaties en cash. Helder en overzichtelijk. Een cliënt kan ook kiezen voor onze beleggings-fondsen. Dit biedt in bepaalde gevallen voordelen, maar zal zeker nooit tot dubbele kosten leiden. Wij hebben eigen beleggings-fondsen omdat wij overtuigd zijn van bepaalde positieve eigenschappen. Zoals het bereiken van voldoende spreiding of toegankelijkheid tot marktsegmenten die voor een individuele belegger niet goed bereikbaar zijn.’ CapitalatWork heeft dit atWork heeft dit atjaar een prijs in de wacht gesleept voor haar beleggingsfondsen. Het betreft de Lipper Award voor het beste obligatiehuis met een compact aantal beleggingsfondsen. Twee jaar geleden werd dezelfde prijs toegekend, maar dan voor de aandelenfondsen van CapitalatWork. Steven Faber: ‘De ach-atWork. Steven Faber: ‘De ach-at

terliggende beleggingsresearch is voor al onze beleggingsfondsen hetzelfde. Wij zien de Lipper Awards voor enkele van onze fondsen dan ook als een bekroning op onze totale beleggingsfi losofi e.’

begrijpelijke taalJean-Paul van Bavel, als vermogensbeheer-der verantwoordelijk voor de invulling van de portefeuilles, merkt op: ‘Wij vinden het belangrijk dat een cliënt voor CapitalatWork atWork atkiest omdat hij vertrouwen heeft in onze totale aanpak. Ons uitgangspunt is om de beleggingswereld, die bol staat van vak-

jargon en ingewikkelde constructies, voor iedereen begrijpelijk te maken. Wij houden van gewonemensentaal, helder en direct. Wij lopen daarmee vooruit op regelgeving, die steeds meer nadruk op helderheid en een-voud legt. En deze no-nonsense benadering heeft resultaat. Opvallend is dat veel cliënten,ondanks de nog steeds grote onzekerheden over de economie, de laatste maanden geld bijstorten. Dat beschouwen wij als een belangrijk teken van vertrouwen.’ �

bekroning op onze fi losofi e

Nathalie Cardoen (Marketing Executive), Maarten Rooijakkers (CEO), Klaas Staal (Client Relationship Manager), Lieke Antens, (Management Assistant), Jean Paul van Bavel (Directeur Vermogensbeheer), Steven Faber (Managing Director) en Michael Zandbergen (Client Relationship Manager)

Page 14: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

Min./max. gecombineerd verbruik: 7,3-12,8 l/100 km, resp. 13,7-7,8 km/l, CO2-uitstoot resp. 194-298 g/km. Consumentenprijs vanaf € 83.500 incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaarmaken. Zie voor verkoopvoorwaarden www.landrover.nl. Leaseprijs vanaf € 1.702 p.m. excl. BTW (bron: Land Rover Financial Services, full operational lease, 48 mnd., 20.000 km/jr.). Wijzigingen voorbehouden.

Land Rover Experience Centre The Adventure Reitscheweg 35, ‘s-Hertogenbosch

073 644 67 79 www.the-adventure.nl

DE NIEUWE RANGE ROVER SPORT

HOW ALIVE ARE YOU?

A JAGUAR FOR THE PRICE OF A CAR.Standaard o.a. 8-traps automaat en Bi-Xenon met LED dagrijverlichting.

JAGUAR.NL

Min./max. gecombineerd verbruik : 4,9 - 11,6 l/100km. CO2-uitstoot resp. 129-270 g/km. Vanafprijs is incl. BPM en BTW en excl. kosten rijklaarmaken. Zie voor kosten en voorwaarden www.jaguar.nl. *Leasen vanaf € 978 o.b.v. Full Operational Lease, 48 maanden, 20.000 km p.j, excl. 21% btw en brandstof. Jaguar Financial Services. Wijzigingen voorbehouden.

JAGUAR XFVANAF € 49.900lease vanaf € 978*

THE ADVENTUREReitscheweg 35 – 5232 BX ‘s-HertogenboschTel: +31 (0) 73 644 6779 – Fax: +31 (0) 73 644 9982www.the-adventure.nl

JGRNGEN3W030_XF_Adventure_AutostadMag_148Hx210_IC.indd 1 18/09/13 09:33

Page 15: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

Col

lage

Stu

dio

DESIGN PORTRAIT.

Adrian, the amateur botanist, could never part with his Toby or Charles. Charles is designed by Antonio Citterio.

www.bebitalia.com

Ringbaan Zuid 251 - 5021 LR Tilburg - 013 5359464

MejisregioBusiness215X285SCharles.indd 1 20/11/13 17:23

Page 16: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

www.ruwenberg.com

verwelkomt vanaf nu ook individuele zakelijke reizigers.

Conferentie Hotel & Training CenterDe Ruwenberg

Sterk in ieder merk.

Renova Lease | Robert Wielders | Huifakkerstraat 14815 PN Breda | Tel (076) 522 35 49

www.renovalease.nl

Page 17: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 4 17

De fl uwelen handschoen of de botte bij l?

TEKsT GERDa baEYEns fOTOGRafIE jan sPRIj

De komst van accountmanager Jan Willem Jansen betekent opnieuw een stap in de richting van vernieuwing, voortdurende ver-betering en verdieping van de klantrelatie. ‘We zitten als kantoor niet stil’, zegt op-richter Nico Hofman, wat overigens ook blijkt uit de vele nevenactiviteiten*, bedoeld om klanten te informeren, te binden en te ontzorgen.

Incassotraject op maat‘Met twintig medewerkers is ons kantoor groot (klein) genoeg om klanten een per-soonlijke service te kunnen bieden, stelt Harold van de Waardt, partner bij Hofman Gerechtsdeurwaarders. ‘Concreet betekent het dat opdrachtgevers bij ons een vast aan-spreekpunt vinden. Onze incassomedewer-kers zijn al jaren aan dit kantoor verbonden en weten van de hoed en de rand. Bovendien

kunnen ze bij problemen een beroep doen op de juristen en gerechtsdeurwaarders in huis.’ ‘Maatwerk houdt in dat we, samen met de opdrachtgever, vaststellen wat de bedoeling is,” vult Jan Willem aan. ‘Moet de falende debiteur een duwtje in de rug krijgen? Wil de opdrachtgever een vertroe-belde relatie met zijn klant voorkomen? Of is het vooral zaak de achterstallige beta-ling te innen? Zodra dit helder is, beginnen we aan het traject, waarbij tussentijds mee-denken en bijsturen uiteraard mogelijk zijn.’

Regionaal vertrouwd‘Je pappenheimers kennen is voor een in-cassokantoor van essentieel belang,’ meent Nico. ‘Omdat ons kantoor al decennialang geworteld zit in de regio, kennen we het reilen en zeilen in de streek. We weten dus wat wél en niet werkt. Je moet Brabanders

namelijk niet op dezelfde manier aanpakken als, zeg maar, Groningers. Vanuit dit denken zijn we een samenwerkingsverband aan-gegaan met zes gelijkgestemde kantoren, verspreid over Nederland. Ook zij kennen hun eigen pappenheimers.’ ‘Met een ge-middeld slagingspercentage van ruim 80% zit ons kantoor boven het regionaal en landelijk gemiddelde. Dat blijkt ook uit ons recent geïnstalleerde management-informatiesysteem. Je moet immers inzich-telijk kunnen maken dat je het goed doet,’ besluit Harold. �

Hofman Gerechtsdeurwaarders, incassospecialisten en Juristen Van der Does de Willeboissingel 41/425211 CD ‘s-HertogenboschT 073-6872400 E [email protected] www.hofmanincasso.nl

financieel management

Incasso met pit Harold van de Waardt, Nico Hofman en Jan Willem Jansen

* Vernieuwende initiatieven voor voortdurende verbetering: • Lid van businessclub SPM Shoeters (klanten ontmoeten in een topsportsetting)• Tweewekelijks (gratis en vrijblijvend) inloop spreekuur in De Gruyter Fabriek (andere locaties volgen)• Mede-initiatiefnemer en bedenker van veilingdeurwaarder.nl (de website voor offi ciële openbare verkopingen)• Organiseert jaarlijks seminars voor klanten (over actuele juridische onderwerpen)• Gastlessen op middelbare scholen (bewust-

‘Vernieuwend, klanten koesteren, kunnen schakelen tussen de harde en zachtere aanpak, fl exibel, meedenkend en oplossings-gericht’, het zijn kernwaarden die Hofman Gerechtsdeurwaarders al meer dan twintig jaar hanteert. Hierdoor is het kantoor dé incasso-specialist in de regio geworden.

Page 18: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 418

‘Wie nog niet met Het Nieuwe Werken bezig is, denkt er op z’n minst over na. En wie er over nadenkt, is er eigenlijk al mee bezig. En dat is logisch. Want wie wil het nu niet voor medewerkers mogelijk maken om leuker, fl exibeler en effi ciënter te wer-ken?’ Ronald Horn is al jarenlang met zijn compagnon Dick Houtsma bezig om talloze organisaties te adviseren en te faciliteren in het integreren van Het Nieuwe Werken in de dagelijkse praktijk. Zijn visie is helder: Het Nieuwe Werken werkt pas als je je zaakjes goed voor elkaar hebt. Want meer mobiliteit en vrijheid creëren in het werk is mooi, toch is controle voor een goede aan-sturing essentieel. En dat kan alleen als alle middelen en media goed georkestreerd zijn.

Infrastructuur‘Productiviteit en innovatie staan centraal in Het Nieuwe Werken’, vervolgt Ronald. ‘Concreet betekent dat: hoe maken we zo goed mogelijk gebruik van alle mogelijk-heden en ontwikkelingen die IT en tele-communicatie nu te bieden hebben, om de werkplek van morgen in te richten? Want dat is waar het in essentie om gaat: de werk-plek. Als de wens om anders te gaan werken er is, wordt de volgende stap bepaald door de mentaliteit. Oftewel: ben je bereid om dát te doen wat nodig is om aan de ene kant iedereen te faciliteren in een nieuwe manier werken, en om aan de andere kant grip te houden op processen, mensen en

ict & telecOmmunicatie

Beleid, investering en bereidheid op één lij n

TEKsT ED LanGERMans fOTOGRafIE PauL TEIXEIRa

Hoe komen we vandaag tot de werkplek van morgen?

bTC Teleconsult is één van de grootste onafhankelijke zakelijke adviseurs in telecommunicatieoplossingen voor vandaag en mor-gen. Dat is niet voor niets: bTC Teleconsult heeft sinds 1990 een stevige reputatie opgebouwd. Met 70 collega’s adviseert en bouwt bTC Teleconsult vaste en mobiele spraak en data oplossin-gen voor het MKb. Vanuit een pragmatische aanpak ontstaan de mooiste oplossingen op het gebied van toekomstgerichte en toekomstbestendige werkplekken. Oprichter en directeur Ronald Horn licht toe waarom ondernemingen bij bTC Teleconsult te-rechtkomen voor het realiseren van de werkplek van morgen.

Ronald Horn: ‘Het Nieuwe Werken werkt pas als je je zaakjes goed voor elkaar hebt’

Zichtbare noodzakelijkheden

Page 19: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 4 19

data? Want Het Nieuwe Werken betekent meer dan iedereen op pad sturen met een laptop, een tablet en een mobiele telefoon. De hardware en ook de software die op de apparaten draait, noem ik de ‘zichtbare noodzakelijkheden’. Want met elkaar op af-stand overleggen klinkt mooi, maar zonder een beeldscherm en software zoals Microsoft Lync is het bijna niet te organiseren, laat staan ze met elkaar in verbinding te bren-gen.’ Kortom, er komt nogal wat kijken om ‘nieuw te werken.’ Wat betekent dat voor de organisatie? Ronald legt uit: ‘Dat bete-kent dus dat dit om een infrastructuur vraagt die rekening houdt met hoe je bedrijf is georganiseerd, dat nodig is te weten wat je van (tele)communicatie en IT verwacht en eist en hoe je daar in de toekomst tegen-aan kijkt. Dat vraagt dus om een investe-ring. En dat vraagt om beleid.’

De wil om te veranderen‘Laten we eerlijk zijn: het Nieuwe Werken is geen wondermiddel om een organisatie beter te laten functioneren. Het is een manier van denken en doen die medewerkers in staat stelt om zelf de omstandigheden te scheppen waarin zij met meer rendement hun werk kunnen doen’, zegt Ronald stellig.‘Het locatiegebonden werken maakt plaats voor ‘output gedreven’ werken. Met andere woor-den: het maakt niet uit waar je werkt, als het resultaat van je inspanningen maar tot de verbeelding spreekt. En liefst nog meer

dan dat. BTC Teleconsult heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een expert op het gebied van integratie, beveiliging en beheersbaarheid van processen en data die nodig is om met succes invulling te geven aan de wil om anders te gaan werken.’

Een goed planDit anders werken kan niet zonder een goed plan, dat weet Ronald uit ervaring: ‘Er moet een inventarisatie plaatsvinden van de eisen aan IT en telecommunicatie nu en morgen. En van de richting waarin de onderneming zich moet ontwikkelen. Als we dat weten, kunnen we iedere onder-nemer inspireren met de mogelijkheden die de zich in rap tempo ontwikkelende tech-nologie bieden. Maar dat niet alleen: we kunnen ook vertellen welke mogelijkheden de onderneming het meeste rendement bieden. En gek genoeg kunnen we dat op elk niveau realiseren.’ Hoe doet BTC dit dan? ‘We gaan op zoek naar de manier waarop we operationeel en fi nancieel het meeste rendement uit de investering halen. Zo werken we als een systemintegrator met partners die relevant zijn voor de kwaliteit van de telecommunicatie. Zoals KPN, dat met KPN ÉÉN een geïntegreerde oplossing ÉÉN een geïntegreerde oplossing ÉÉvoor vaste telefonie, mobiele telefonie en internetdiensten biedt. Hiermee kunnen we een optimaal rendement uit de infrastruc-tuur halen’, legt hij uit. ‘We gaan dus samen doelen bepalen, beleid maken en imple-menteren. En: begeleiden en onderhouden. Daarbij nemen we onze klanten heel veel geregel en zorg uit handen. Met als resul-taat dat zij met vertrouwen gebruik kunnen maken van betrouwbare vaste en mobiele werkplekken die klaar zijn voor de dag van morgen’, besluit Ronald. �

Btc teleconsultKraaivenstraat 36-015048 AB Tilburg T 088-4110035E [email protected] www.btcteleconsult.nl

De wil om anders te werken

Eén zakelijke oplossing voor vaste en mobiele telefonie, internet en online software

Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de cloud en de steeds grotere keuze aan devices maken het bijvoorbeeld makkelijker om online te vergaderen, documenten te delen, op afstand samen te werken en gebruik te maken van innovatieve toepassingen. Tegelijk maakt het enor-me aanbod het lastiger om keuzes te maken. Ook de inzet van privémiddelen voor zakelijk gebruik zorgt voor extra complexiteit. KPN ÉÉN maakt bereikbaarheid en samenwerken weer eenvoudig.

Of uw organisatie nu groot of klein is, met KPN ÉÉN valt alles op z’n plek. Want daarmee heeft u vast en mobiel bellen, internet en online software in één. Binnen één contract en op één factuur. Met één helpdesk, één telefoonnummer en één vaste prijs per medewerker voor het verbruik en functionali-teiten. De oplossing die eenvoudig met uw orga-nisatie meegroeit of krimpt. Kortom, KPN ÉÉN.

Page 20: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

van producenttot consument

Internationaal transport en distributie van schoenmode en textiel

T+0031 (0)13 820 29 80 - [email protected] - www.gvt.nl

G LO B A L S O LU T I O N S

Internationaal transport en distributie van schoenmode en textiel

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 3,7 -11,0; kms/liter: 27,0 - 9,1; CO2 gr/km 98 - 259. Prijs incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken. Zie verkoopvoorwaarden op www.opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.

www.lathouwers.nl’s-Hertogenbosch Afrikalaan 2, Tel. 073 - 6 463 463

Veghel, NCB - Laan 119, Tel. 0413 - 33 12 12

Tilburg Kraaivenstraat 28, Tel. 013 - 594 25 55

8 INCH TOUCHSCREEN MET 20% BIJTELLING.Alles draait om connecties.Dynamisch design en grensverleggende technologie. Dat is de nieuwe Insignia. U bent altijd en overal connected dankzij het unieke IntelliLink systeem. De nieuwe Insignia is leverbaar vanaf € 27.995,- met een ruime keuze aan efficiënte motoren, ook met 20% bijtelling. Kom nu kennismaken in onze showroom.

20% bijtellingDE NIEUWE INSIGNIA

Page 21: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

Heb het vermogen om jezelf te onderscheiden. Durf anders te zijn dan de concurrent,

maar blijf trouw aan jezelf en stel de waarheid niet mooier voor dan dat ze is. Want ook dit nieuwe jaar blijven sterke merken transparant.

Ze communiceren eerlijk naar het personeel en eerlijk naar de klant. Hulp nodig?

Wij creëren, beheren en produceren onderscheidende communicatie die organisaties inspireren en klanten activeren.

Bel Cees Drijvers 06-513 181 96, voor een onderscheidend gesprek over communicatie.

Regio Business Dec 24-12-2013.indd 1 24-12-13 12:03

Page 22: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

Wij geven u graag onafhankelijk en passend risicoadvies

U wilt de ruimte om te ondernemen. De adviseurs van Meeùsbieden die door u actief te adviseren over uw risico’s, preventie enhet verzekeren ervan. Dat doen we inmiddels voor 70.000 bedrijven.

Meeùs is onderdeel van Aegon.

www.meeus.com/zakelijk

Wie helpt u met ondernemen en geeft u advies?

RegioBusiness_DenBosch_zakelijk_92x128.indd 3 19-12-2013 15:27:11

MKB‘ers hebben helaassteeds vaker te maken met

klanten die niet betalen en komenhierdoor zelf in de problemen. Snelle

actie is noodzakelijk. Flanderijn incassoen gerechtsdeurwaarders begrijpt dit als

geen ander. Onze oplossingsgerichte methoderesulteert in betere inningsresultaten.

Dát is de Flanderijn aanpak.www.fl anderijn.nl

Als eerste één oplossing op elk vlak: KPN ÉÉN.

Of uw organisatie nu groot of klein is, met KPN ÉÉN valt alles

op z’n plek. Want daarmee heeft u internet, vast en mobiel

bellen in één. Onder één contract en één factuur. Met één

helpdesk, één telefoonnummer, één beheerportaal en één

vaste prijs per medewerker. Voor wie u de ideale oplossing

samenstelt, die u flexibel kunt uitbreiden of verminderen.

Kortom KPN ÉÉN.

Maak nu een afspraak met uw business partner van KPN

voor een persoonlijk advies.

BTC Teleconsult Tilburg | Kraaivenstraat 36-15048 AB Tilburg | T 088-4110035 | F 088-4110034www.btcteleconsult.nl | [email protected]

KPN ÉÉNEén zakelijke oplossing

voor vast, mobiel en internet

Of uw organisatie nu �root of klein is, met KPN ÉÉN valt alles op z’n plek. Want daarmee heeft

u internet, vast en mobiel bellen in één. Onder één contract en één factuur. Met één helpdesk,

één telefoonnummer, één beheer�ortaal en één vaste prijs per medewerker. Voor wie u de ideale

oplossing samenstelt, die u fl exibel kunt uitbreiden of verminderen. Kortom KPN ÉÉN.

Maak nu een afspraak met uw business partner van KPN voor een persoonlijk advies.

Als eerste één oplossing op elk vlak: KPN ÉÉN.

kpn doet ’t gewoon

40262033_KPN_EEN_Ad_210x297mm.indd 1 11-06-13 09:49

Page 23: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

cOlumn

‘staan’ is het nieuwe zitten!Onlangs las ik in het nRC het artikel ‘Een zittend leven duurt niet lang’. Hierin is te lezen hoe slecht de hele dag zitten voor ons is. Er zijn inmiddels wetenschappelijke bewijzen van onderzoeken in australië en noorwegen die aangeven dat er verbanden zijn tussen zittijd en sterfte.

Een mens is immers niet gemaakt om te zitten. natuurlijk sport ik wel en maak stevige ritjes met mijn sportfi ets maar wanneer je een dag in je eigen leven nagaat dan krijg je een indruk hoeveel je werkelijk zit. je staat op en gaat zitten ontbijten. Daarna je auto in zittend naar je werk, vervolgens zit je daar vaak een hele dag aan je bureau. Om weer zittend in de auto richting huis te gaan, dan zittend eten en daarna zitten op de bank voordat je weer gaat slapen.

Was het al slim om een duurdere arbo goedgekeurde stoel te kopen om je rug te sparen, nu bestaan er ook andere opties om het passief zitten tot het verleden te laten horen. fabrikanten spelen daar handig op in. Zo heb ik zelfs al een bureau met fiets, genaamd de Oxidesk, bij mij binnen staan. Maar dat zal niet iedereen meteen aanspreken. In de toekomst verwacht ik erg veel van de zit/sta werkplekken. je moet je voorstellen dat daar een arbo goedgekeurde hoge bureaustoel bij staat welke je het ene uur wel gebruikt terwijl je het volgende uur je werk staand doet achter dat- zelfde bureau. Dat afwisselen helpt dus echt en staan wordt gezien als licht actief bewegen.

Ga eens na wat dit je allemaal op kan leveren? Minder rugklachten, fittere productievere medewerkers, minder ziekteverzuim, meer werkplezier en ook nog een langer leven. Ik zou zeggen: sta op en doe er iets aan, voor het te laat is.

Hoeveel zit u op een dag, zit er ook ‘beweging’ in u? Mail of bel me gerust. [email protected]

ard smulders | Directeur HaVL Kantoor & ICT

Kijk voor meer informatie en ons volledig aanbod op www.msmakelaars.nl

Huisvestingsvraagstuk?

M&S makelaars, de juiste partner voor een goed resultaat!

Piusplein 56 Tilburg telefoon [013] 535 92 35 [email protected]

Als ondernemer bouwt u aan uw onderneming. Daarin spelen ook huisvestingsvraagstukken een rol. Deze vraagstukken vergen exacte (markt)kennis en inlevingsvermogen. Wij zijn thuis in deze materie én in de regio. Met een no-nonsense aanpak adviseren en begeleiden wij u graag objectief en deskundig. Als u op korte of lange termijn uw huidige situatie wilt analyseren, neem dan vrijblijvend contact op voor een afspraak.

U bouwt aan uw onderneming...wij regelen uw huisvesting

To PrinT or noT To PrinT. That’s Myso. Het is tijd voor een nieuwe partner... Een partner die jij volledig onder controle hebt. Al je drukwerk digitaal beschikbaar: jij past het aan, beheert en bestelt. Printen of niet printen wordt jouw beslissing tot op het allerlaatste moment. Zo heb je nooit te veel drukwerk, gedateerd drukwerk of drukwerk op de verkeerde plek! Jouw nieuwe partner heet Myso.

We leggen graag uit waarom Myso perfect bij je past. Laat je overtuigen door de voordelen die voor jou uniek zijn. Myso. My solution. For you.

Page 24: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

jan Pelle (59) daagt het brabantse bedrijfs-leven uit om wereldwijde vraagstukken op ondernemende wijze aan te pakken. Een permanente opgave.

Jan Pelle: ‘Als je in Brabant een goed verhaal hebt, gaan de deuren open’

Page 25: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 4 25

OnDeRnemen met Visie

samenwerking als business opportunity‘De aanwezigheid van een hele sterke tech-nologische regio, innovatieve kennisinstel-lingen en een goede mentaliteit, geven ons een uitstekende startpositie’, zegt de direc-teur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). ‘Als je in Brabant een goed verhaal hebt, gaan de deuren open. Dit is een culturele verworvenheid die mij zeer optimistisch maakt. We staan immers voor belangrijke opgaven waarin we te maken hebben met een concurrentie op wereldschaal, maatschappelijke uitdagingen die om oplossingen schreeuwen plus een stevige werkloosheid.’ Bij Jan Pelle lijken een betere economie en een betere wereld samen te gaan. ‘Klopt’, reageert hij. ‘Meer en meer vind ik dat wij talenten moeten in-zetten om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Ik merk dat steeds meer bedrijven deze manier van denken ook gaan zien als een geweldige business opportunity. Dat is het ook.’

InfrastructuurHet bevorderen van samenwerking tussen verschillende initiatieven in Brabant lukt BOM aardig. Onlangs slaagde het er nog in om tot goede afspraken te komen met Brainport Development op het vlak van buitenlandse acquisities waarin werd vastgelegd wie welke rol heeft als het gaat om onderwerpen met betrekking tot buiten-landse bedrijven. ‘Belangrijk bij het maken van duurzame verbindingen is om met

elkaar in gesprek te gaan en te blijven’, legt Pelle uit. ‘Als de verwachtingen die aan Brabant worden gesteld stevig zijn, de ambities sterk en de uitdagingen ernstig genoeg, zullen we ons steeds de vraag moe-ten blijven stellen of we de economische infrastructuur effi ciënt genoeg hebben georganiseerd. Dit vraagt om een open houding en een bereidheid om samen te werken, soms zelfs te veranderen. Dit is een permanente opgave waarbij we elkaars talenten moeten ontwikkelen en dienen te beseffen dat we van elkaar afhankelijk zijn.’

bewustwordingJan Pelle, sinds 2008 directeur van BOM, voorheen wethouder Economische Zaken in Roosendaal, is trots op het bruisende ondernemerschap in Brabant. Niet alleen tonen bedrijven die bij BOM zeer bekend zijn dagelijks hun kracht, ook zijn er genoeg Brabantse parels die geheel zelfstandig succesvol zijn, zowel in Europa als wereld-wijd. Maar er is meer werk aan de winkel. ‘We moeten een systeem ontwikkelen waar-door er permanent nieuwe producten, dien-sten en bedrijven ontstaan’, stelt Pelle, die verbindingen tot stand wil brengen die laten zien dat samenwerking met BOM tot meer business leidt. ‘Termen als innovatie, ver-nieuwing en samenwerking werden voorheen door ondernemers wel belangrijk gevonden, maar dat hun bedrijf bleef draaien was veel belangrijker. Ondernemers beseffen tegen-woordig echter steeds meer dat ze het niet meer alleen kunnen. Als je samenwerkt, kun je betere business maken. We hebben meer snelgroeiende bedrijven nodig die hierin de uitdagers vormen. Ook gesprekken met verschillende bedrijven uit verschillende sectoren kunnen tot verrassende combinaties

leiden. Uiteindelijk gaat het om de bewust-wording dat ondernemers een heel belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de samenle-ving en tevens een zeer goede boterham kunnen verdienen.’

Toekomstige generatiesMilieu, voedsel, gezondheid, energie. Uit-dagingen genoeg. Maar waar zit nou echt de uitdaging voor Pelle? ‘Dat het mij en mijn collega’s gaat lukken om anderen tot succes te laten komen’, zegt de oud docent politicologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. ‘Met het oog op toekomstige generaties hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan een leefbare, zinvolle aarde waarin mensen waardig met elkaar samen-leven. Als het thema milieu daarin wordt meegenomen, ben ik helemaal gelukkig.’ �

Snelgroeiende bedrij ven vormen de uitdagers

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Goirlese Weg 155026 PB TilburgT 088-8311120 E [email protected] www.bom.nl

TEKsT jEanETTE Van HaasEn

We zijn van elkaar afhankelijk

Ondernemerstips van Jan Pelle• Sla de handen ineen• Sta open voor nieuwe ideeën• Zoek nieuwe kansen en grijp ze• Benut je talent• Denk vanuit het grote geheel

Page 26: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

Er zijn veel verzekeringsmaatschappijenen hypotheekaanbieders.

Uit dat grote aanbod selecteren wij preciesdie verzekering of hypotheek die goed bijuw situatie past.

Dat kunnen wij omdat wij volledig vrijzijn in onze adviezen!

100% ONAFHANKELIJK

Onze vestigingsadressen:Craenweide 1, 5056 BW Berkel-Enschot, T (013) 533 91 18

Stationsstraat 81, 5121 EC Rijen, T (0161) 22 32 67

WWW.GEERTVANDENOETELAAR.NL

T. 013 - 822 75 95 | E. [email protected]

Snel, efficiënt & effectief... dat zijn onze speerpunten!

| Edisonstraat 6-03 - 5051 DS Goirle || Postbus 276 - 5050 AG Goirle |

| Telefoon 013 - 2201109 || [email protected] |

INCASSOTRAJECT - GERECHTELIJK TRAJECT - EXECUTIETRAJECT

www.vissersgerechtsdeurwaarders.nl

Page 27: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 4 27

T58 is de kans voor het midden- en kleinbedrij f

TEKsT HEnnY ZETTELER fOTOGRafIE DOLPH CanTRIjn

Wat was voor Stef de reden om voor T58 te kiezen als locatie? ‘De ware reden, als ik eerlijk ben, is dat ik al sinds 1997 een bedrijfspand wilde bouwen. Maar tot 2007 kon je hier in Tilburg als ondernemer niet of nauwelijks aan een kleine bouwkavel komen. Op T58 kregen we een kavel van 1500 vierkante meter. Perfect, op maat ge-maakt. Niet te groot. Dit bedrijvenpark is dus dé kans voor het midden- en kleinbe-drijf.’ Wat maakt T58 verder zo bijzonder? ‘Vraag het mijn medewerkers. Iedereen zit

hier binnen enkele minuten aan de recreatie-plas, midden in het groen. Echt top om hier te werken. Maar je moet er zitten om dat te begrijpen. Het ziet er allemaal gelikt uit.’

KruisbestuivingHebben ondernemers op T58 ook wat aan elkaar? Anders gezegd, is er sprake van kruisbestuiving? Zijn outfi t alleen al laat weinig twijfel voor misverstanden. ‘Wij doen zaken met de buurman en die ernaast en die ernaast. Kijk, mijn broekriem komt

van Dutch Design, mijn pak van Kristels-fashion, mijn overhemd van Tuerlings en het koekje dat ik verzuimd heb u aan te bieden is van Hoppe. Ook onze bedrijfs-verbandtrommel hebben we aangeschaft bij MExT, hier tegenover. Ze zitten allemaal vlakbij.’ Van der Steen bevestigt grif dat die ondernemers ook heel goed de weg naar zijn pand kennen. Maar hij zou er nog veel meer willen zien. Dat brengt ons op de vraag naar het minpunt van T58? ‘Er zijn hier nog te weinig bedrijven. Ik mis collega-ondernemers, ze komen nog niet snel genoeg. Daarom nodig ik ondernemers uit met mij een afspraak te maken om hier te komen kijken’.

bedrijfssloganAl jaren zit Van der Steen met een groepje collega-ondernemers op een kookclubje. Daarom zijn de klanten niet alleen enthou-siast over het nieuwe pand maar ook over de culinaire hoogstandjes die Stef daar op gezette tijden uithaalt. Het streven naar vrije tijd - voor de klant wel te verstaan - heeft hem ooit de bedrijfsslogan opgeleverd, die hij dezer dagen weer oppoetst: ‘Geautoma-tiseerd, meer vrije tijd’. �

Perfection automatiseringenDroogdokkeneiland 14 5026 SR TilburgT 013-5362060E [email protected] I www.perfection.nl

tradepark 58E [email protected] www.t58.nl

BeDRiJfsHuisVesting

Stef van der Steen

spontaan barbecuetje met zijn klanten op het buitenterras achter zijn strakke, lichte bedrijfspand. Met een weergaloos uitzicht op de weidse surfplas daarachter, omgeven door groen. stef van der steen weet wat hij wil. streeft met zijn bedrijf naar ‘Perfection’. Op T58 komt hij met die klantvriendelijke aanpak behoorlijk in de buurt, want er gaat tenslotte niets boven tevreden klanten.

barbecuetje aan de surfplas

Page 28: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 428

Ze werken al zo’n zeven jaar samen en deelden de ups en de downs. ‘Ik herinner me dat Henry en ik enkele jaren geleden nog op de avond voor kerst tot laat aan tafel hebben gezeten’, zegt Bart Snijders (38). ‘Geen handig tijdstip, maar ik had zijn ad-vies nodig. Er was sprake van uitbreiding, maar de plannen waren nog niet concreet

uitgewerkt. Ook moesten er een aantal kwesties rondom de fi nanciering besproken worden, want een gesprek met de bank kwam eraan. Op zo’n moment heb je een partner nodig die je bijstaat. En die was er.’ Henry Corsten (47) vindt het vanzelf-sprekend. ‘Je bent betrokken of je bent het niet’, stelt hij. ‘Onze relatie is geen

momentopname, maar een investering in de toekomst. Iedere ondernemer wil ten-slotte dat zijn bedrijf over vijf jaar ook nog bestaat.’

uitbreidingBanketbakkerij De Maro uit Berkel-Enschot, landelijk bekend door haar ambachtelijk

financieel management

Voorbij cij fers en centen

TEKsT jEanETTE Van HaassEn fOTOGRafIE KEEs bEnnEMa

je bent betrokken of je bent het niet

Bart Snijders en Henry Corsten

Een klik garandeert een goede samenwerking. Ook in een zake-lijke relatie. Dit kenmerkt het contact tussen Henry Corsten van Van Luxemborg & De Kok accountants en belastingadviseurs en bart snijders, eigenaar van banketbakkerij De Maro.

Page 29: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 4 29

bereide eierkoeken, produceert honderd-duizenden stuks in meerdere varianten per week die uiteindelijk bij retailbedrijven, groothandels, inkooporganisaties en cate-ringbedrijven terecht komen. De zaken gaan nu goed voor Snijders en zijn twintig man personeel. Het bedrijf bevindt zich vlak aan de vooravond van een nieuwe productlijn die uit koek en cakes bestaat. Daarnaast ligt er het plan om in het eerste kwartaal van dit jaar nieuwbouw te reali-seren op het aangrenzende stuk grond van het huidige bedrijfspand. Maar deze groei ging niet over rozen.

spannendSnijders nam in 2006 het bedrijf in Waalwijk over. Vervolgens vonden er in de twee volgende jaren verbouwingsactiviteiten plaats waar een bank bij moest worden betrokken voor de fi nanciering. Het pand werd uitgebreid, maar bleek al gauw weer te krap. Eind 2009 zegde Snijders zelfs de huur op terwijl er nog geen nieuw pand op papier stond. ‘Dat was vreselijk spannend’, weet Corsten nog. ‘Maar soms moet je knopen doorhakken. Situaties die niets meer opleveren en alleen nog maar geld kosten, moet je stoppen.’ De verhuizing van Waalwijk naar Berkel-Enschot in 2011, een update van de personeelsbezetting en een volledige automatisering namen op-nieuw veel tijd en energie in beslag. Het waren enerverende jaren vol ontwikkelin-gen die Snijders en Corsten als een hecht team doormaakten.

Tweerichtingsverkeer‘Als ondernemer heb je het vaak ontzettend druk’, gaat Snijders verder. ‘Maar Henry is niet alleen van de cijfertjes. Hij is ook

aanwezig op moeilijke momenten zoals bij een gesprek met de bankier of afscheid van een geliefde collega die helaas niet meer bij ons herplaatsbaar was. Laat staan de keren waarop ik er bijna de brui aan wilde geven omdat dingen niet wilden vlot-ten. Op zo’n moment houdt hij me gefocust.’ Voorbij cijfers en centen bevindt zich een ander werkgebied dat voor Corsten bij zijn professie hoort. ‘Je kunt wel roepen dat je betrokken bent, maar je kunt het ook gewoonzijn’, legt hij uit. ‘Op basis van openheid en vertrouwen, gericht op dezelfde doelen. Je moet kritiek durven geven, maar ook kunnen incasseren. Niet voor niets wordt vanuit ons kantoor een tweerichtingsver-keer tussen klant en accountant zeer op prijs gesteld. Ondernemers klagen wel eens dat hun accountant niet proactief is, maar soms zijn zij degene die zich passief of terug-houdend opstellen. Jammer. We kunnen veel meer voor hen betekenen.’

VerdiepenVan terughoudendheid heeft Corsten bij Snijders geen last. De gedreven onderne-mer heeft doelen voor ogen en maakt van zijn hart geen moordkuil. ‘Soms fl ap ik er zomaar iets uit, kan ik kort door de bocht zijn’, geeft hij toe terwijl hij zijdelings naar Corsten kijkt. ‘Daar moet je als accountant tegen kunnen’, reageert Henry kalm. ‘Ieder mens zit anders in elkaar. Mijn werk vraagt van mij dat ik me in een ander verdiep. Ik kan absoluut geen eierkoek bakken, maar

ik begrijp wel waar Bart mee bezig is.’ Hij wijst naar de witte bedrijfsjas die aan de overkant van de tafel over een stoel hangt. ‘Die is van mij’, benadrukt hij. ‘In die jas loop ik vaak met Bart een rondje over de productieafdeling. Zo houd ik voeling met zijn bedrijf.’ Bart krijgt regelmatig opmer-kingen van collega’s zodra zij hen samen tegenkomen, bijvoorbeeld op een borrel of meeting: ‘Zij zijn prettig verbaasd als ik hen vertel dat Henry niet mijn oom, maar mijn accountant is’. Corsten schiet spontaan in de lach. ‘Kennelijk is het niet vanzelfspre-kend dat je gelijkwaardig met je accountant om gaat’, reageert hij. ‘Voor ons is dat nou precies de reden waarom het tussen ons zo klikt.’

InnovatieDe Maro heeft op dit moment haar handen vol aan productinnovatie. Met de juiste mensen op de juiste plaats en nieuwbouw in zicht, kijken Snijders en Corsten optimis-tisch uit naar een nieuw jaar vol uitdagingen. Na zoveel hobbels te hebben overwonnen, kunnen ze alle toekomstige ook wel aan. �

Durven geven, durven incasseren

je bent betrokken of je bent het niet

Van luxemborg & De Kok accountants en Belastingadviseurs Ringbaan West 3285025 VB TilburgT 013-4638355E [email protected] I www.luxemborg.nl

Page 30: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

commercials | bedrijfsfilms | instructiefilms | dagreportages | impressiefilms | journalistieke producties

PLUGr.tv is een fullservice audiovisueel, communicatie & journalistiek productiebureau in Tilburg. Samen met opdrachtgevers maken wij videoproducties van creatief concept tot oplevering.

kiemkracht in ieder kind

Ook zij gingen u voor:

www.plugr.tv [email protected]

Moeilijke en ingewikkelde processen op een heldere, simpele en duidelijke wijze vertellen in beeld en geluid.Daar ligt onze kracht!

PLUGr.tv is gevestigd in hetMADE business center

Maidstone 20, 5026 SK Tilburg

Page 31: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

Wist u dat 80% van alle bruggen en sluizen in Nederland beweegt

dankzij Bierens tandwielen?

Bierens passion for gears

Bierens Machinefabrieken B.V.Postbus 4028, 5004 JA TILBURG (NL)Ringbaan Noord 189, 5046 AB TILBURG (NL)T +31 (0)135360025 | F +31 (0)135435550E [email protected] | I www.bierens.com

Bierens reviseert en vernieuwt ook oude brugmechanieken, zoals hier in de Weerter Stadsbrug.

Bierens mechanieken: ook in de Hogesluis te Amsterdam

Afval: daar zit muziek in!

goed mee om te gaan. Het Brabants Afval Team (BAT) is gespecialiseerd in afval en terreinonderhoud. Afval zo behandelen dat het betaalbaar is en goed voor het milieu dat is een vak apart, ons vak. Het BAT creëert toegevoegde waarde uit afval door recycling.

Het BAT heeft een geheel vernieuwde website! Kom kijken op www.bat.nl!

Kijkt u voor nog

op www.bat.nl of neem contact op met Ben Scheepers, accountmanager van het BAT, telefoon (013) 53 25 983.

cOlumn

nieuwe werkelijkheid De toekomst is niet meer wat het geweest is. We hebben een strenge economische winter achter de rug, maar het wordt voorjaar. De eerste krokussen steken voorzichtig hun kopjes uit de grond en overwinteraars ontwaken uit een diepe winterslaap. Hier en daar vertoont zich een eerste spoor van herstel en een enkeling waagt zich aan een blik in de toekomst. Wat brengt die? Dat is zonder kristallen bol lastig te voorspellen maar één ding is zeker: het wordt nooit meer zoals het geweest is. Voor de voorspelling van onze toekomst kunnen we niet meer terugkijken naar wat eens was. Economische modellen werken niet meer, vanzelfsprekendheden zijn voorbij. betrouwbare curves van groei en krimp laten ons in de steek en economen lijden aan desoriëntatie. net als de rest van de wereld zullen ook zij moeten geloven aan de nieuwe werkelijkheid.

Wat is die nieuwe werkelijkheid? Dat is de werkelijkheid van de generatie jonge twintigers die de komende dertig jaar onze maatschappij gaat bepalen. Zij trekken zich niets aan van conventies uit het verleden, gaan hun eigen gang, maken eigen keuzes en delen hun eigen waarden. Dat zijn mensen die in de digitale revolutie zijn opgegroeid en die het tempo waarin die zich voltrokken heeft tot het normale ritme van hun leven hebben gemaakt. Dat zijn de mensen die niet pikken dat ze worden afgeluisterd, bespied of onderworpen worden aan razzia’s op Hun internet. Deze mensen weten dat delen het nieuwe vermenigvuldigen is, dat kennis niet meer exclusief is en dat twijfel de nieuwe zekerheid is.

Wat doet de nieuwe werkelijkheid met de wereld? Die wereld krijgt de noodzaak opgedrongen snel in te spelen op veran-deringen, kansen meteen te pakken en uit te nutten en kennis te delen in communities. Wie kennis voor zichzelf exclusief wil houden zal het onderspit delven want alleen degene die deelt zal medegedeeld krijgen. Op het niet willen delen van kennis staat de zware straf van excommunicatie uit kennisfora met een dodelijk isolement tot gevolg. specialisten zullen alleen nog maar specialist kunnen zijn door hun kennis te delen.

De snelheid waarmee kennis verkregen kan worden en de omvang van het aanbod zijn niet meer in het brein van één persoon te vatten. Dat vergt een continue uitwisseling met betrok-kenen, een nieuwe defi nitie van een specialist. niet meer iemand die van alles een beetje weet en van één ding alles. Meer iemand die weet te delen wat hij weet met datgene wat anderen weten en daartussen kan verbinden. En dat alles web-based en met de snelheid van het licht. nieuwe werkelijkheid. Het is even wennen, maar er is geen ontkomen aan.

marc Heuvelmans. Partner bogaerts & Groenen advocaten.

Page 32: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 432

Een ruimte vraagt om sfeer en originaliteit, vindt Floor Weenink (42). De Oisterwijkse aarzelde dan ook geen moment toen Jos Klanderman (50) van Dok Vast Ontwikke-ling en Beheer van Vastgoed haar benaderde met de vraag om de 55 meter lange gang-wand plus de kantinemuur van DB Schenker op Vossenberg II aan te pakken. ‘Het is geweldig om tot een visueel concept te komen dat aan de wensen van de opdracht-gever voldoet en mijzelf tevens uitdaagt’,

zegt de eigenaresse van Wall Impressions enthousiast. Van natuurtaferelen tot straat-beelden, van mensen en dieren tot gebouwen,alles kan op groot formaat geprint worden, zelfs naadloos. Afhankelijk van de onder-grond van de wand zijn er diverse materia-len toepasbaar. ‘Belangrijk vind ik dat de wall impressies passen bij de ruimte’, aldus Weenink. ‘Dat kan een ruimte bij een parti-culier of in een bedrijf zijn, maar ook een horecagelegenheid of zorginstelling. In een

prettige werkomgeving presteren mensen nu eenmaal beter.’

bREEaM OutstandingHet immense pand van Nieuwbouw Distri-butiecentrum Dok Vast in Tilburg mag er wezen. Het werd vorig jaar niet alleen in slechts 3,5 maand tijd door Dok Vast op-geleverd, het ontving ook onlangs het ontwerpcertifi caat Outstanding voor de BREEAM ambitie met een score van 88%.

inteRieuR

Visuele prikkels voor ruimtelij ke accentuering

TEKsT jEanETTE Van HaasEn fOTOGRafIE RaLDO nEVEn

sfeer kun je creëren. En als je droomplek mijlenver weg ligt, haal je ‘m gewoon dichterbij. floor Weenink, eigenaar van Wall Impressions is in deze materie helemaal thuis. Ze transformeert een kale wand in een verrassende beleving.

Ik creëer nieuwe werelden

Page 33: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 4 33

‘Dit is het tweede distributiecentrum in Europa dat deze certifi cering heeft gekre-gen’, zegt Klanderman trots. ‘Van de groenstroken buiten tot aan de toiletten binnen, alles is uiterst energiezuinig en milieuvriendelijk aangepakt.’ Binnen deze duurzame nieuwbouwomgeving zorgen de fotoprints van Wall Impressions - dat samenwerkt met professionele fotografen of foto’s uit eigen bestand selecteert - voor de fi nishing touch. Zo is de 55 meter

lange gang van DB Schenker ineens een kunstwerkje en haar kantine ‘mucho intimo’ door het levendige Cubaanse straatbeeld. Als etaleur en binnenhuisadviseur zit vi-suele verfraaiing in Floors bloed. Toen haar eigen kelderwanden ooit een boost moesten krijgen, wist ze dat ze dit ook voor anderen wilde doen. Floor: ‘Sinds-dien creëer ik nieuwe werelden in alle branches. Hierin kan ik al mijn creativiteit kwijt.’ �

Wall impressionsEikenven 235062 AD OisterwijkT 06-28762623E [email protected] I www.wallimpressions.nl

Jos Klanderman en Floor Weenink

Page 34: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

De Groningse sjoukje schat-Hof (58) woont en werkt al jaren tussen de brabanders. Dat botst wel eens. ‘Ik ben nogal direct’, zegt ze. ‘soms té. Maar ik hoor graag wat ik niet goed doe.’

Sjoukje Schat-Hof: ‘Ik loop er niet voor weg’

Page 35: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 4 35

VROuW in Business

soms moet je offers brengenHaar harde g verraadt dat ze van boven de rivieren komt. Niettemin woont ze nu precies 26 jaar in Brabant. Naar Groningen hoeft ze niet meer terug omdat ze de Bra-bantse mentaliteit opgeruimder en toegan-kelijker vindt. In het kader van integratie vierde Sjoukje Schat-Hof vroeger zelfs carnaval tussen de Brabanders. Maar dat hield ze na twee keer voorgoed voor gezien. Het zit nu eenmaal niet in haar DNA.

VerhuizingHet interview vindt plaats in het fl inke pand van Axon, een internationaal bedrijf met een vierkoppige directie dat technische appa-ratuur ontwikkelt voor de tv-industrie. Axon heeft haar hoofdkantoor in Gilze, onderhoudt twee kantoren met een eigen entiteit in Engeland en Amerika en telt branchoffi ces in Singapore, Beijing, Moskou, Dubai en Sao Paolo. Wanneer ik Sjoukje bij ontvangst complimenteer met de fraaie ambiance, ver-telt ze zowaar dat Axon halverwege deze maand verhuist naar een nog fraaier pand op Bedrijvenpark Midden-Brabant Poort aan de A58. ‘Het is tijd voor een nieuwe uitda-ging’, verkondigt de Director of Finance & Operations opgetogen. ‘Dit geeft ruimte voor het opfrissen van onze huisregels. Normen en waarden bepalen de identiteit van een bedrijf. Respect, open en eerlijk met elkaar omgaan vind ik belangrijk. Ik houd niet van verborgen agenda’s of politieke spelletjes.’

nuchterMede daarom werd enkele jaren geleden door Schat-Hof vanuit het competentie ma-nagement een 360 graden feedback systeem ingevoerd, wat inhoudt dat iemand feed-back over zichzelf aan een aantal mensen vraagt dat rondom hem of haar werkt.

‘Zelf hoor ik graag wat ik niet goed doe’, legt Sjoukje uit die tot voor kort verant-woordelijk was voor de HR afdeling, maar het hiervoor te druk kreeg.‘Dan kan ik er misschien iets aan doen. Uiteraard kun je je eigen DNA niet zomaar veranderen, maar het is goed om je van je sterke en minder sterke eigenschappen bewust te zijn.’ Zo weet Sjoukje van zichzelf dat ze erg direct kan zijn, soms zelfs té in de ogen van haar medewerkers. ‘Ik ben als nuchtere Groningse redelijk direct in mijn communicatie’, legt ze uit.‘Daarbij ben ik niet altijd even handig met het uiten van emoties. Tel daarbij op een omgeving met mannelijke techneuten en je snapt de wrijving. Maar ik loop er niet voor weg. Duidelijk communiceren blijft essentieel.’

LoopbaanSjoukje wilde als kind naar de kunstacade-mie, maar haar ouders zagen dat niet zitten. Ze koos na de middelbare school voor kli-nische chemie en werkte als analiste in verschillende ziekenhuizen. Toen ze kin-deren kreeg, stopte ze met werken. Maar dat betekende niet dat ze alleen nog maar thuis zat. ‘Ik ondernam veel, deed vrijwil-ligerswerk en volgde een opleiding in de automatisering toen ons gezin naar Brabant verhuisde’, aldus Sjoukje. ‘Automatisering is heel iets anders dan bloedonderzoeken doen. Maar aangezien mijn man een drukke baan had en ik als analiste weer onregel-matige- en weekenddiensten zou moeten draaien, koos ik bewust voor een andere richting. We hadden namelijk ook nog twee opgroeiende kinderen thuis.’ Na in de auto-matisering te hebben gewerkt ging Sjoukje de fi nanciële kant op en deed er een studie SPD/ boekhouding bij. Met alle nodige

kennis en papieren op zak werd ze in 1994 voor een fi nanciële functie bij Axon aan-genomen. In 2006 werd ze directeur.

EvenwichtHaar carrière was nooit gepland. Ze greep de kansen die voorbij kwamen en ervoer daarbij de onvoorwaardelijke steun van het gezin. ‘Vrouwen zijn redelijk goed verte-genwoordigd op de arbeidsmarkt, maar bij een hoop van hen ontbreekt de ambitie’, betreurt ze. ‘Voor ambitie moet je nu een-maal soms offers brengen. Een evenwicht bereiken tussen werk en privé blijkt vaak nog te lastig. Veel vrouwen werken drie dagen terwijl hun man fulltime werkt. Juist bij die groep vrouwen zit veel talent dat niet voldoende ontplooid wordt.’ Sjoukje draait haar hand er niet voor om zichzelf te blijven ontwikkelen. Ze is onder andere aangesloten bij vrouwennetwerk Linked Experienced Females (LEF), een netwerk voor vrouwen uit de regio gericht op per-soonlijke ontwikkeling en leiderschap. ‘Ik kom vanuit mijn positie niet veel buiten, ben qua werkzaamheden behoorlijk intern gericht. Daarom hecht ik extra waarde aan het onderhouden van netwerken buiten het bedrijf om voor kennisoverdracht en inspiratie. Die contacten houden me fris en scherp.’ �

Bij veel vrouwen ontbreekt de ambitie

axon Digital DesignHercules 285126 RK GilzeT 0161-850450E [email protected] www.axon.tv

TEKsT jEanETTE Van HaasEn fOTOGRafIE KEEs bEnnEMa

Page 36: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 436

financieel management

Kennisdeling en advies gaan hand in hand

fOTOGRafIE KEEs bEnnEMa

alle expertise onder één dakHan Hoste (directeur Private Banking West en Midden Brabant-Zeeland), Hans van de Grift (directeur MKB rayon Breda-Midden Brabant) en Job den Hamer (directeur Grootbedrijf West en Midden Brabant-Zeeland)

Page 37: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 4 37

Grootbedrijf ‘Wij zijn pas tevreden als een klant ons als strategisch partner ziet en ervaart.’ Deze uitspraak is afkomstig van Job den Hamer, districtsdirecteur Grootbedrijf West- en Midden Brabant en Zeeland. ‘Vanuit ons kantoor in Tilburg adviseren wij middel-grote bedrijven met een omzet vanaf tien miljoen euro in West- en Midden Brabant en Zeeland. Onze relatiemanagers werken specifi ek voor een bepaalde sector en weten daardoor heel goed wat er speelt in een bepaalde branche. Regelmatig organiseren wij ronde tafel bijeenkomsten om kennis te delen en op deze wijze ondernemers aan elkaar te verbinden. ING beschikt ook over een groot en eigen internationaal kantoren-netwerk. Zo kunnen wij onze klanten ook verder helpen met het verwezenlijken van hun internationale ambities.’

MKb Hans van de Grift, Rayondirecteur MKB Breda–Midden Brabant zegt kansen te zien voor de regio Midden Brabant. Zijn motto is: ‘Kansen zien, doen wat je zegt en laat zien wat je doet.’ Hij verklaart: ‘ING is een bank met wortels in het MKB en een bank die van oudsher een warme band heeft gehouden met kleine en grotere onderne-

mers. Net als menig familiebedrijf hecht de ING aan traditie, loyaliteit en duurzaamheid. Wij zijn graag een vertrouwd aanspreek-punt voor bedrijven die willen sparren over hun huidige koers of toekomstplannen. Rob Snels, directeur MKB Tilburg en het team staan graag klaar om ondernemers en lezers van dit magazine persoonlijk te woord te staan. Wij zijn de voorkeursbank voor ondernemend Midden Brabant!’

Private banking ‘ING Private Banking kenmerkt zich door het opbouwen van een persoonlijke relatie met klanten en het gedegen en deskundige beheer van vermogen’, zegt Han Hoste, directeur Private Banking West- en Midden Brabant en Zeeland. ‘Onze relaties hebben behoefte aan inzicht en overzicht in hun eigen fi nanciële situatie. Dat is wat wij hen eerst bieden. Vervolgens komen wij met een helder en passend advies. Deze houding wordt gewaardeerd door onze relaties en verklaart ook onze groei in de markt. Op het

ING kantoor aan de Spoorlaan in Tilburg is veel kennis en kunde gebundeld voor Midden Brabant. Wij zijn er graag voor u en denken graag met u mee.’

OntmoetingsplaatsMaurice Kuiper, kantoormanager ING-kantoor Tilburg: ‘ING wil de voorkeurs-bank van Nederland worden. Om dat te bereiken staan gemak, deskundigheid en betrokkenheid centraal. Veel klanten regelen hun bankzaken steeds vaker online en komen naar het kantoor voor uitgebreid deskundig advies. Dit vernieuwde ING-kantoor is nu nog meer een ontmoetings-plaats tussen de klant en de bank geworden. Het is een plek met een huiselijke aankle-ding voor persoonlijke aandacht voor de klant en biedt meer ruimte en privacy voor een deskundig gesprek over bankzaken. Samen met het team verheug ik me op het helpen van de klanten in Tilburg met hun fi nanciën.’ �

Ronde tafel bijeenkomsten

Traditie, loyaliteit en duurzaamheid

alle expertise onder één dak

ing midden BrabantSpoorlaan 4205038 CG TilburgT 020-2288822E [email protected] I www.ING.nl

Oranje is kansen zien. Omdat het huidige economische klimaat veel creativiteit en doorzettingsvermogen vraagt van onderne-mers, moeten zij altijd kunnen rekenen op een alerte, betrokken en deskundige bank. Een bank die inspireert en stimuleert om kansen te grijpen. InG maakt onderscheid in onder andere Grootbedrijf, MKb en Private banking. Wat is het verschil tussen deze disciplines? In gesprek met InG, een huisbankier en strate-gisch partner voor zakelijk en privé.

Page 38: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

Hapert Oude Provincialeweg 840497-382730

Oisterwijk Bedrijfsweg 17013-5283226

Tilburg Ringbaan Noord 65013-5321411

Valkenswaard Dragonder 16040-2014125

Waalwijk Van Andelstraat 10416-671111

Weert Edisonlaan 10495-584585

www.van-mossel.nl

UW VERTROUWDE PARTNER IN EEN

NIEUW JASJE

De Golf heeft zich door de jaren heen ontwikkeld en is toch dezelfde vertrouwde wagen gebleven.

Ook als van Mossel Volkswagen ontwikkelen wij ons voortdurend en zijn wij graag uw vertrouwde mobiliteitspartner.

Van Mossel biedt méér dan u verwacht.

3190785_fc_190x260mm_V3.indd 1 24-12-13 12:27

Page 39: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

www.regio-business.nl

LAAT DE REGIO WETEN WIE JE BENT!

MAAK JE PROFIEL AAN OP DE NIEUWE WEBSITE VAN REGIO BUSINESS

Het hebben van de juiste contacten en relaties is in de huidige tijd steeds belangrijker. Het opbouwen en onderhouden van een duurzaam netwerk helpt je sneller en effectiever bij het bereiken van je doel: onder-nemen met passie in een succesvol bedrijf. Wij helpen je dit doel te bereiken met het 3D Business concept: offl ine met onze zakenmagazines, face-2-face via onze BOB Events en online met het Business platform. Hoe profi teer je optimaal van deze mogelijkheden? Kijk op www.regio-business.nl/profi leren

Page 40: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 440

BOB

BOBK

ATERNR E G I O b u s I n E s s

KATERN

R E G I O b u s I n E s s 40

KATERN

40

Regio business in beweging

Business Ontmoet Business in 2014

Vorig jaar hebben we het online business platform gelanceerd, de website van Regio business. Dat heeft gezorgd voor een heleboel leuke en nuttige contactmomenten voor onze leden, naast uiteraard meer online zichtbaarheid. We delen graag wat feiten en cijfers met u.

facts & figuRes RegiO-Business.nl• Gemiddeld wordt regio-business.nl 10.300 keer bezocht per maand, door 7.225 unieke bezoekers; • Een bezoeker bezoekt per keer gemiddeld 4 minuten de website;• Een nieuwsbericht of agenda-item verspreiden we ook via onze social media, met een bereik van gemiddeld 30.000 per week;• Door een online profi el, waar ook aangeleverde nieuws- berichten, agenda-items of artikelen uit het magazine aan zijn gekoppeld, bent u beter vindbaar in Google; • Per maand bekijken ongeveer 2.000 unieke bezoekers via het organische verkeer (dus niet via de website maar via Google) de artikelen uit de magazines die online geplaatst zijn op de website. In totaal, inclusief verkeer dat al op de website zit, zijn dit er 3.750 per maand;• Inmiddels zijn er bijna 1.000 contactverzoeken door leden aan andere Regio business leden verstuurd;• Er staan momenteel 1425 bedrijfs- en 2975 persoonlijke profi elen online.

BOB Kennis(maKings)sessies sinds enige tijd kunt u als bezoeker van de bOb borrel ook in een kleiner verband, tijdens de bOb borrel, netwerken met andere ondernemers. Met elke keer een ander thema of onderwerp als kapstok, is het mogelijk snel en effectief in contact te komen. Dit blijkt een groot succes. Wilt u dit zelf een keer ervaren? Houd uw mail dan in de gaten en meld u aan. Enkele opmerkingen van bezoekers die al een bOb Kennis (makings)sessie hebben bijgewoond: ‘Ik vond het fi jn om in een kleinere setting mensen te ontmoeten die allemaal openstaan voor nieuwe ontmoetingen. Dat is af en toe wel lastig op de borrel zelf.’ ‘Goed initiatief voor diegenen die snel veel nieuwe mensen willen ontmoeten.’ ‘Het leverde prima contacten én leuke discussies op’.

BOB KateRn

Homepage regio-business.nl

In gesprek tijdens een BOB Kennis(makings)sessie

Page 41: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

HeightsSchipluidenlaan 1375035 KE TilburgT 013-4626036I www.heights.nl

fRaai architectenReitscheweg 375232 BX ’s-HertogenboschT 06-48490050I www.FRAAi-architecten.com

Zinsights Personal coaching Venetiëkade 55237 EW ‘s-Hertogenbosch T 06-31681298E [email protected]

mark gravesZinsights Personal Coaching

We komen het allemaal wel eens tegen:Irritaties en uitdagingen op het werk; als-

maar moeten presteren; spanningen op je

werk of in je relatie; angst om je baan te

verliezen; burn-out; een hoofd dat nooit stil

wil zijn; altijd achter de feiten aanlopen; het

gevoel dat je energie weglekt; het niet

kunnen loslaten van gebeurtenissen uit het

verleden.

Mij n persoonlij ke visie:We willen allemaal gepassioneerd worden

door onze manier van leven en werken.

Door het loslaten van allerlei opgelegde

patronen en verwachtingen komt er ruimte

voor jezelf, de ander en de vraag: wie ben

ik en waar wil ik voor staan?

Dit heb ik te bieden:The Journey back to work

begeleiding van particulieren en bedrijven

die kampen met onder andere bovenstaande

issues van henzelf of hun werknemers. Het

ondersteunen van reïntegratieprocessen.

Het terugbrengen van Zin… in werk en

privé.

Lydia Fraaij efRaai architectenArchitectuur als MAATPAK

Dit heb ik te bieden: fRaai levert op maat gemaakte ruimtelijke

concepten. De wens van de klant staat cen-

traal en de architect adviseert bij het zoeken

naar oplossingen. De meerwaarde van de

architect is inzicht en overzicht. In samen-

werking met andere bouwpartijen worden

immers de beste keuzes gemaakt.

Mij n bedrij f staat voor:Energetisch-effi ciënte ruimte. Waarbij functio-

naliteit, pure materialen en eenvoud zorgen

voor comfort en tijdloze architectuur.

Mij n speerpunt in 2014 is:Het verder uitzetten van ons nieuwe concept

op de markt. We helpen mensen met de

verkoop van hun woning. De potentie van de

woning wordt op eenvoudige wijze in 3D ge-

visualiseerd. Vanaf € 375,- laten we zien wat

de vergunningsvrije en vergunningsplichtige

uitbreidingsmogelijkheden zijn. Mogelijke

plattegrondindelingen verzorgen we vanaf

€ 265,-. En tot slot bieden we energieadvies

op maat vanaf € 110,-.

anthony notosHeightsOnline Payments Consultants

Mij n bedrij f staat voor:Mijn bedrijf staat voor één ding: resultaat.

Ik zorg ervoor dat mijn klanten meer om-

zet maken en lagere kosten hebben.

Mij n fi nancieel management advies is:Heb je meer dan 2500 betaaltransacties per

maand? Probeer de hele fi nanciële keten in

kaart te brengen en reken eens door wat

iedere stap kost; of deze keten slimmer,

eenvoudiger, goedkoper en beter kan. be-

spreek het met je bank, accountant of mij.

Vraag offertes op, benchmark en onderhan-

del over alles. Doe dit om de twee jaar. je

zult verstelt staan van het resultaat.

Mij n ambitie is om:De ingedutte markt van het betalingsverkeer

eens fl ink wakker te schudden. Niet alleen

door creatieve oplossingen voor klanten

maar ook door zelf innovaties in gang te

zetten. Op dit moment werk ik aan twee

nieuwe bedrijven die in 2014 en 2015 de

betaalmarkt in positieve zin gaan verstoren.

liD in De sPOtligHt

counters Nimrodstraat 255042 WX TilburgT 013-5821667I www.counters.nl

Harold DingemansCountersAdministratie en advies dat telt

Mij n ambitie is om: aan te tonen dat je voor het laten uitvoe-

ren van je bedrijfsadministratie heel goed

terecht kunt bij een kantoor zoals Counters

en niet perse naar een accountant hoeft.

Daar heb ik een handige vergelijkingstabel

voor gemaakt die ik graag met geïnteres-

seerden wil delen.

Mij n goede voornemens voor 2014 zij n: samenwerken is het nieuwe Werken, zo-

als ik heel recent in een e-mailnieuwsbrief

schreef aan mijn gewaardeerde klanten.

En zo denk ik er trouwens ook over voor

nieuwe klanten.

Je kunt me wakker maken voor: Een mooi potje tennis of ijshockey, een

balletvoorstelling van mijn dochter of een

drumsessie van mijn zoon. Maar ook het

presenteren van een mooi opgemaakte

jaarrekening aan een klant. Dat is zakelijk

gezien elke keer mijn trots.

Kijk voor alle leden op www.regio-business.nl

Page 42: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

Kijk voor meer foto’s op:

www.regio-business.nl

impressie BOB masterclass & BOB Borrel

bogaerts & Groenen advocaten Tilburg

26 november 2013400 bezoekers

Page 43: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

19.00 - 21.00 uur

Culinair genieten met

Twins

fC Den bosch ’s-Hertogenbosch

Twins bedrijfscatering en Regio business nodigen u graag uit voor de eerste bOb borrel van 2014 op woensdag 22 januari bij fC Den bosch. Twins verzorgt sinds enkele jaren de catering in de businessclub en de sponsorsociëteit op de tweede verdieping met een prachtig uitzicht op het veld. Zakelijke bijeenkomsten, variërend van 20 tot 400 gasten, die plaatsvinden in een topsportomgeving is hetgeen Twins onder andere te bieden heeft.

Het belooft naast een culinaire avond ook een effectieve avond te worden; er is namelijk volop gelegenheid tot netwerken, in groot of klein verband. alle activiteiten van deze avond staan namelijk in het teken van contact maken. Hoe de spelers van fC Den bosch contact maken met de bal ziet u vanaf 16.15 uur wanneer u een live coaching van oud voetballer arnold scholten kunt bijwonen vanaf de tribune. Tijdens de bOb borrel is er ook gelegenheid voor een rondleiding in kleiner gezelschap waarbij u in contact komt met andere ondernemers. Volop gelegenheid tot scoren dus!

aanmelden kan via www.regio-business.nl.

uitnodiging BOB Borrel

Woensdag 22 januari Vanaf 16.00 – 23.00 uur

aanmelden via www.regio-business.nl

Regio Business. Your Business! bOb staat voor business Ontmoet business; de bOb borrel is een levendige ontmoetingsplaats waar kennis en kaartjes volop worden uitgewisseld.

BOBBO

RREL16.00 – 17.00 uur

Live coaching door

Arnold Scholten

18.30 - 18.45 uur

Feestelijke opening

17.00 - 18.00 uur

Ontvangst BOB Borrel

Deze BOB Borrel wordt mede mogelij k gemaakt door:

facility partners bOb borrel:

Van een effectieve kantine-exploi-tatie tot en met exclusieve bedrijfs-horeca. Van een voedzame lunch tot en met een gastronomische

presentatie. alle noodzakelijke expertise is binnen Twins bedrijfscatering verankerd. Twins bedrijfscatering staat garant voor: onvoorwaardelijke focus op de dagelijkse uitvoering van de cateringdienstverlening, een transparante cateringexploitatie zonder verborgen kosten en een garantie voor de laagste prijs en de beste deal. www.twinsbedrij fscatering.nl

autobedrijf jos van boxtel ’s-Herto-genbosch is al zo’n 35 jaar het ver-trouwde gezicht voor de hele regio m.b.t. verkoop, het onderhouden

en repareren van nieuwe en gebruikte Toyota personen- en bedrijfswagens. Ook voor schadeherstelwerkzaamheden aan alle merken. nieuw is de service+pas, voor nog meer rijple-zier: www.servicepluspas.nl

speciaal voor de zakelijke markt is Lucien Peskens aanspreek-punt. Met een mobiliteitsscan adviseert hij in het realiseren van substantiële besparingen. www.josvanboxtel.nl

V i s i o n & S o u n d

Page 44: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

axtention Postbus 585260 AB VughtT 06-54785552I www.axtention.eu

René leendertsaxtention

Mij n passie is:Ondernemers helpen die:

· Het net even iets te druk hebben

· Een klankbord kunnen gebruiken

· Een tijdelijke (extra) rechterhand missen

· Kampen met groeistuipen

· Tegenslagen willen overwinnen

ik bied u:(Tijdelijk) twee ervaren ondernemershanden

‘aan dek’. Gedurende de maand januari is

het nog mogelijk een afspraak te maken

voor 1 dagdeel gratis consult: vragen stellen

en antwoorden krijgen met gesloten beurs!

Waar is de ervaring op gebaseerd:Vanaf mijn 24ste heb ik bedrijven geleid

in diverse sectoren. In 2000 verkocht ik de

laatste aandelen en sindsdien help ik on-

dernemers met de verworven kennis en

vaardigheden. frequent op basis van vier

vragen: Waar staat het bedrijf, waar zou

het moeten staan, hoe komen we daar en

waar willen we over drie jaar staan?

Mag ik u helpen?

liD in De sPOtligHt

iletsel - letselbureauGounodlaan 255049 AE TilburgT 013-5470052I www.iletsel / www.letselbureau.nl

the simple life companyKastanjeplein 55253 AW NieuwkuijkT 06-28999078I www.thesimplelifecompany.nl

De Lij n Postbus 5405201 AM ’s-HertogenboschT 073-6122511I www.delijn.nl

Hans Noordsij iLetsel - Letselbureau

Mij n bedrij f staat voor:Goede hulp aan letselschadeslachtoffers

bij het regelen van hun schade. Door mijn

persoonlijke benadering geef ik mijn cliën-

ten betrokkenheid bij hun eigen zaak. Zij

hebben het voordeel van 24/7 inzage en

participatie in hun eigen (online) dossier. Ik

bezoek mijn cliënten in de regel thuis zo-

dat ze niet zelf de deur uit hoeven.

Mij n passie is: Groen! Ik ben overgestapt op het nieuwe

Werken, werk bijna 100% papierloos, rijd

een elektrische auto en blog hierover op

www.leafrijder.nl, heb zonnepanelen en

maak gebruik van Led-verlichting.

Het Nieuwe Werken betekent voor mij :Een bedrijfsvoering die totaal onafhankelijk

is van enige locatie. alle kantoorgegevens

en processen zijn veilig en snel te benaderen

en te bewerken via een moderne cloud-

oplossing. samen met mijn zoon heb ik daar-

voor iLetsel ontwikkeld. Inmiddels maken

meer dan 30 letselschadekantoren/letsel-

advocaten gebruik van iLetsel en zijn ruim

15.000 dossiers aangemeld.

Wendy edensThe simple Life Company

Dit heb ik te bieden:als Pa regel en ontzorg ik. Hierdoor kun jij

als ondernemer of organisatie je bezighou-

den met zaken waar je écht goed in bent. Ik

geloof dat een goed georganiseerde werk-

omgeving ruimte geeft voor ontwikkeling,

creativiteit en groei. Om te kunnen excel-

leren, ook fi nancieel, heb je focus nodig.

Die geef ik je terug, én tijd. Wat heb jij als

ondernemer nodig? Welke zaken nemen

meer tijd in beslag dan je eigenlijk zou wil-

len? administratie, de organisatie van een

evenement, sales-ondersteuning? Ik neem

zaken graag uit handen.

Mij n onderscheidend vermogen:Een groot organisatorisch talent gecombi-

neerd met creativiteit. Handig voor jou als

je slimme ideeën uitgevoerd wil hebben.

Je kunt me wakker maken voor: Prachtige dans en pianospel. Daar kan ik

echt door geïnspireerd raken en door ont-

roerd worden.

Jurgen KetelaarsDe Lijn

Wie zij n wij : De Lijn is in 2009 opgericht vanuit de fi lo-

sofi e dat wij waarde willen toevoegen aan

de dienstverlening van een klant. We zijn

business consultants gespecialiseerd in

waardeketenmanagement voor diensten-

organisaties met de focus op burger-/

klanttevredenheid of (kosten)efficiency.

Van strategie naar operatie.

Wat we doen:Wij faciliteren de realisatie en creëren, sa-

men met de klant, de inhoud (business

analyse/informatieanalyse), zorgen voor

een verbeterplan, helpen de verbeteringen

te realiseren en borgen het gehele proces.

Wat bieden wij :Een fl exibele, kleine organisatie met een

bewezen methodiek, mensgericht, veel

kennis en ervaring in zowel de private als de

publieke sector. Geen advies maar een

verandering!

Kijk voor alle leden op www.regio-business.nl

Page 45: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 4 45

BOB

BOBK

ATERN

j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 4

KATERN

j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 4 45

KATERN

45

KATERN

KATERN

agenda, nieuws en reacties

laat de regio weten wie en waar je bent

BOB KateRn

nieuWs en eVents

bent u lid van Regio business en heeft u relevant nieuws of orga-niseert u binnenkort een event? Mail ons uw informatie en wij publiceren het bericht op www.regio-business.nl.

bent u actief op social media? Volg ons dan op LinkedIn, facebook en Twitter en wij volgen u terug. Interessante items die u publiceert verspreiden wij dan weer onder onze volgers. Word ook lid van onze groep op LinkedIn en volg/plaats interessante discussies.

Reacties

Dankzij de agenda op de website @Regiobusiness aanmeldingen gekregen seminar Modernisering ZW. Kom je ook? @bedrijfPlus. Regiobusiness bedankt voor jullie tweet. Top! @Zilverpark. Lees hoe #Ons Middelbaar Onderwijs zich voorbereidt op de komst van #sEPa in de nieuwe @Regiobusiness. @RaboTilburg. Hartelijk dank voor het plaatsen van mijn artikel. #netwerken #timemanagement #blog @EenHelderHoofd. Leuk kennismakingsgesprek gehad met @Regio business in Tilburg. Ontmoeten, verbinden en delen. @all4PeoplenL. Meer dan 400 gasten! Weer top georganiseerd @bonheurgroep #bObborrel #EnTrada @HVbMVastgoed. Masterclass vd #bobborrel @Regiobusiness was groot succes: 90 min carl van de velde = veel inspiratie + morgen aktie!!! @Robbrosens. net terug van de #bOb borrel van @Regiobusiness. Complimenten, zeker ook aan @Marc Heuvelmans en @bogroadvocaten voor de goede ontvangst! @marklenaerts. Compliment over de spreker, ik vond het erg inspirerend! Karin Rademaker, Golden Tulip Hotel Central. Zojuist ingeschreven voor bOb-borrel op 19/12. nog even netwerken bij @Regiobusiness in Kerstsfeer. Wie tref ik nog meer? @ruudhenneman. Heel veel dank voor het plaatsen van de berichten en het verspreiden via social media. Erg fi jn! Linda van Leuken, Leuk en Zinnig. Goed verhaal anne-Mart. Inspiratie als kern van netwerken. Daar doen veel ondernemers het voor! @MarcHeuvelmans. Hartelijk dank voor het initiatief voor plaatsing van het persbericht!! Kan ik erg waarderen. jorg Zwaans, begra. Ik zie net dat je mijn artikel ook op jullie website hebt geplaatst. Ik ben er heel erg blij mee, nogmaals hartelijk dank. Klaas-jan Klatten, Inter actus Groep.

agenDa

16 januaribring your Own Device, DHs Informatisering, Oss

21 januariWorkshop balans-Check door sylvia Roovers,Chalet Hilvarenbeek, Hilvarenbeek

22 januaribOb borrel,fC Den bosch, ‘s-Hertogenbosch

28 januari Proeverij 2014 advance Groep,brasserie De belvertshoeve, Oisterwijk

30 januariWorkshop Time-Management 2.0,Een Helder Hoofd, schijndel

6 februari Kennissessie ‘Online groei creëren’Estate Internet, Tilburg

11 februariMasterclass ‘Haal meer rendement uit je bedrijfsfi nanciering’, door Anke Kootstra,Texperience Center, Goirle

12 februaribOb borrel,Van Mossel, Tilburg

17 februari bOb Debat noordoost-brabant, Internationaal zakendoen, ’s-Hertogenbosch

18 februari bOb Debat Midden-brabant,Internationaal zakendoen, Tilburg

Kij k op www.regio-business.nl voor de volledige agenda; agenda-items kunt u mailen naar [email protected].

BOB

BOB

BOB

Page 46: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

Kijk voor meer foto’s op:

www.regio-business.nl

impressie BOB Kerstborrel

Club PellikaanTilburg

19 december 2013400 bezoekers

Page 47: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

Van Mossel Tilburg

Regio business en Van Mossel nodigen u op woensdag 12 februari uit

voor een exclusieve bOb borrel in de nieuwe showroom van Van Mossel

aan de Ringbaan noord in Tilburg. u bent een van de eerste die de kans

krijgt deze prachtig verbouwde Volkswagen showroom te bezoeken.

‘Met een strakke en moderne uitstraling en een volledig merkbelevings-

gerichte sfeer levert de showroom een prachtige werkomgeving op met

nog meer gastvrijheid voor onze klanten’, aldus Eric berkhof, directeur-

eigenaar Van Mossel Groep.

Kom de gastvrijheid proeven tijdens de bOb borrel. Wij heten u vanaf

17.00 uur welkom met een heerlijk welkomstdrankje. aanmelden voor

deze bOb borrel kan via www.regio-business.nl. alleen de drankjes zijn

voor eigen rekening.

uitnodiging BOB Borrel

Woensdag 12 februari Vanaf 17.00 - 23.00 uur

aanmelden via www.regio-business.nl

Regio Business. Your Business! bOb staat voor business Ontmoet business; de bOb borrel is een levendige ontmoetingsplaats waar kennis en kaartjes volop worden uitgewisseld.

BOBBO

RREL18.30 - 18.45 uur

Feestelijke opening

Deze BOB Borrel wordt mede mogelij k gemaakt door:

Van Mossel Volkswagen levert ge-garandeerd betrouwbare auto’s en altijd goede service, kwaliteit en ga-rantie. bovendien staat Van Mossel garant voor een snelle levering en

fl exibele opstelling. Naast de verkoop van auto’s kan de klant bij Van Mossel terecht voor mobiliteit in de ruimste zin van het woord. Van de aanschaf van een particuliere (gebruikte) auto tot en met de verzorging van een compleet wagenparkbeheer voor een grote onderneming. www.van-mossel-volkswagen.nl

Van Mossel Leasing is gespeciali-seerd in het fi nancieren en beheren van wagenparken. sinds 1994 is Van Mossel Leasing uitgegroeid tot de grootste zelfstandige, fullservice

dealer en leasemaatschappij van nederland. De belangrijkste reden voor het succes van Van Mossel Leasing is de constante aandacht voor klanttevredenheid. www.vanmosselleasing.nl

bij audi Centrum Tilburg kunt u kennismaken met alle audi-model-len. Het audi belevingscentrum biedt plaats aan 25 nieuwe audi’s en daarnaast een bijzonder uit-

gebreid aanbod jonge occasions. audi Centrum Tilburg is tevens nederlands grootste audi a8 dealer. www.audicentrumtilburg.nl

jarenlang schadevrij rijden, is wat wij u van harte toewensen. Maar de realiteit is vaak anders. Een onge-luk zit soms in een klein hoekje. Een onlogisch geplaatst paaltje of

een opspringend steentje kan al snel schade aan plaatwerk of ruiten veroorzaken. Gelukkig kunt u ook dan bij uw vertrouwde dealerbedrijf terecht. www.vanmosselautoschadegroep.nl

bij Van Mossel bedrijfswagens staat een team van vakkundige medewerkers voor u klaar om u van dienst te zijn bij reparatie en onderhoud van uw bedrijfswagens.

Ze houden u mobiel zodat u gewoon de weg op kan gaan. www.vanmosselbedrij fswagencentrum.nl

Van Mossel automotive solutions is gespecialiseerd in het leveren van maatwerk. Zij kunnen uw spe-cifi eke wensen vertalen naar een zeer efficiënte inrichting van uw

bedrijfswagen. Van Mossel automotive solutions is geautori-seerd leverancier en montageadres van sortimo bedrijfswa-geninrichtingen. www.van-mossel.nl

Van Mossel financiële Diensten is gespecialiseerd in financieringen en verzekeringen voor de automo-biel branche. De dienstverlening kenmerkt zich door een uitgekiend

productenpalet speciaal samengesteld voor autokopers zowel zakelijk als privé. Door de snelle groei zijn ze inmiddels uitge-groeid tot een zelfstandig bedrijf dat voor meerdere dealers werkt. De speciaal geselecteerde producten staan garant voor uitstekende voorwaarden en scherpe tarieven. www.vmfd.nl

18.45 - 21.00 uur

Culinaire buffetten

17.00 - 18.00 uur

Ontvangst

BORREL

facility partners bOb borrel:

Page 48: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

Computers - Randapparatuur - Printers - Netwerk - Multimedia - Point of sale Componenten - Data Opslag - Telecom - Beeld en Geluid - Supplies - Presentatie

Kabels – Software – Gaming – Huishoudelijk – Fotografie – Kantoorartikelen

Bekijk 720.000 ICT producten

Een logobonbon is de blikvanger op uw bedrijfspresentatie, feestje of bruiloft.

Borneostraat 7a, 5215 VB 's-HertogenboschT 073 - 610 55 65 | 06 - 551 30 036 | F 073 - 610 55 67E [email protected] E [email protected] www.chocolaterievink.nl www.choco-world.nl

Een smakelijk cadeau of Opvallende bedrijfspromotie !

Op zoek naar een ludiek relatiegeschenk?

Verras uw klanten,relaties en medewerkersmet een origineelchocolade-cadeau!

De crisis te lijf?

Zorg voor gezond financieelmanagement met ons product

Allincasso no cure no pay

stalman.nl Incasseert wél

Oranje Nassaulaan 1 | 5211 AR ‘s-Hertogenbosch | 073-6918182

Page 49: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

Henk van ’t End is sinds maart 2013 als algemeen directeur in dienst bij Nieuwkoop Automotive Group. Hij neemt alle activi-teiten evenals alle medewerkers over. Het bedrijf wordt voortgezet onder dezelfde naam. Van ’t End heeft de afgelopen 30 jaar diverse functies bekleed binnen het dealer-netwerk van Mercedes-Benz. Nieuwkoop Automotive Group heeft zorgvuldig gezocht

naar de juiste overnamekandidaat om de continuïteit van haar activiteiten te waar-borgen. Ze is van mening in Henk van ’t End de juiste persoon gevonden te hebben.

familiebedrijf‘Nieuwkoop Automotive Group is van oor-sprong een familiebedrijf en dat merk je in de beleving binnen alle geledingen van het

bedrijf. Deze beleving sluit naadloos aan bij mijn bedrijfsvoering,’ aldus van ’t End. ‘We zijn al meer dan 50 jaar een begrip in ’s-Her-togenbosch en omgeving en staan bekend om onze service, dienstbaarheid, gastvrijheid en leveren niet te vergeten een compleet scala aan merken. Dit blijven we in de toe-komst waarborgen en versterken.’ �

In het huisvestingsbeleid van Enexis staan milieu en duurzaamheid centraal. Medio 2013 werden in Venlo, Maastricht en Zwolle drie nieuwe regiokantoren geopend die grotendeels in hun eigen energie kun-nen voorzien; deze gebouwen staan in de top 10 van duurzaamste gebouwen van Nederland.

Het nieuwe werkenOok in het nieuwe hoofdkantoor in het Paleiskwartier in Den Bosch zijn voor-

zieningen aangebracht gericht op energie-zuinigheid, zoals een energiezuinige klimaat-installatie. Daarnaast is de centrale locatie gekozen vanwege de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. De inrichting van het gebouw is volledig afgestemd op het nieuwe werken.

VakmanschapTijdens de opening staan de kernactivitei-ten van Enexis centraal, met bijzondere aandacht voor het (technische) vakmanschap

van de medewerkers, de toepassing van ICT in de netten en de ontwikkeling van smart grids. �

nieuwkoop automotive groupHervensebaan 135232 JL ’s-HertogenboschT 073-6466700E [email protected] www.auto-nieuwkoop.nl

enexisMagistratenlaan 1165223 MB ‘s-HertogenboschI www.enexis.nl

Businessflitsen

Met ingang van 1 januari zijn de activiteiten van nieuwkoop automotive Group overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Mede door het ont-breken van opvolging binnen de familie nieuwkoop zijn arie nieuwkoop en Thea nieuwkoop (weduwe van de grondlegger van het multimerken concept, Cok nieuwkoop) tot dit besluit gekomen.

Zijne Majesteit Koning Willem-alexander opent 29 januari in ‘s-Hertogenbosch het nieuwe hoofdkantoor van netbeheerder Enexis.

Beleving binnen alle geledingen

Overname nieuwkoop automotive

Koning Willem-alexander verzorgt de opening

nieuw hoofdkantoor Enexis

Henk van ’t End

Nieuwe hoofdkantoor van Enexis

Page 50: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

Akkerstraat 7 | 5084 HL Biest-Houtakker | T. 013 – 521 04 62 | gaud.nl

GAAN VOOR GAUD

In aanloop naar het WK 2014 zetten wij bij Gaud alle posities weer op scherp.

Als totaalleverancier van Informatie- en Communicatietechnologie kennen wij

het ‘ICT-spel’ als geen ander. Strategisch, aanvallend en sportief, zo kunt u onze

service en dienstverlening het beste samenvatten. Niet de grootste, maar wel

de meest betrokken partij uit de regio! Gaat u komend jaar met ons voor GAUD?

Merkt u het ook? Alles verandert.

Passionals Creatie & Styling • www.passionals.me • [email protected]

Passionals

Samen werken wij aan nieuwe ideeën, oplossingen en methoden voor elke situatie. Bel 06-24397397.

Page 51: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

Nieuwlandstraat 59 Tilburg � 013 750 10 70www.lacouronneducomte.nl

UW PARTNER IN

Direct mail

Fulfilment

Druk & Print

Crossmedia

Adres:Rheastraat 24, 5047 TL TilburgTelefoon: 013 577 45 49E-mail: [email protected]: www.kopakbv.nl

cOlumn

Kennedy kende ‘m alWelkom in dit nieuwe jaar. uiteraard heeft u zich eind 2013 in alle rust bezonnen over uw passie, die ene uit de hand gelopen hobby, oftewel: uw ondernemerschap. althans, dat is te hopen. Want technische en communicatieve ontwikkelingen te midden van een beweeglijke markt met dito prijzen, vragen om aandacht en aanpassing van uw kant. Maar vooral om visie.

Wees eens eerlijk. Waar droomt u als ondernemer van? Om over vijf jaar niet meer te hoeven werken? Om uw bedrijf te verkopen? Dan moet u daar nu iets aan doen. besluit u om niet meer op voorraad te werken, maar met orders? Of wilt u het uurloon veranderen in een vast bedrag? allemaal best, maar máák die keuze. En bereid u erop voor dat als u al jaren om dezelfde as draait en dit dansje ineens zonder enige visie loslaat, er geheid weerstand op volgt. Maar wie zijn visie helder heeft en deelt, krijgt zijn mensen mee. En wie niet mee kan of wil, heeft pech.

Houd vervolgens ook uw klanten eens onder de loep. Teveel MKb-ers laten zich domineren door grote jongens. Ze zijn er zelfs afhankelijk van terwijl die relaties vaak allesbehalve warm zijn. Maar als zo’n klant om wat voor reden wegvalt, valt u ook weg. bouw die belangen liever af en trek meerdere klanten aan zodat u zelf kunt bepalen wie uw klanten zijn. Het is leven of geleefd worden, ook in de business.

Regeer niet bij de dag, het gaat niet alleen om de order van morgen. Zorg dat elke investering in het belang is van de onderneming, ook die van over vijf jaar. john f. Kennedy begreep dit al toen hij in 1961 de befaamde woorden over land en burger sprak. Om in ondernemerstermen te blijven: ‘Denk niet alleen aan wat de organisatie voor u kan doen, maar ook aan wat u kunt doen voor de organisatie’. Want wie niets verdient voor de organisatie, is er simpelweg niet op z’n plek. Dit geldt evenzeer voor de ondernemer zelf. Ondernemers werken hard, dat ontken ik niet. Maar ze missen nogal eens visie omdat ze het zo druk hebben met andere dingen. Volgens mij kun je met drie dagen ondernemen met visie meer geld verdienen dan met zes dagen zonder. beste ondernemers, ik wens u niet alleen een daadkrach-tig 2014 toe, maar ook een jaar waarin uw zakelijke GPs een heldere route aangeeft.

albert Verschure. Van Luxemborg & De Kok.

Page 52: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 452

Het laatste BOB Debat van 2013 vond plaats bij Mutsaerts aan de Ringbaan-West in Tilburg. Tijn Mutsaerts, fi nancieel advi-seur en tevens ondernemer, begon zijn bedrijf 35 jaar geleden aan de Heuvelring en bouwde het uit tot een assurantiekantoor met 43 medewerkers. ‘Groei gaat in golven waarin je je bedrijf steeds aan moet passen,

soms is dat vrij eenvoudig en soms heb je hulp van buiten nodig. Ik kijk overal met plezier op terug en doe mijn werk nog steeds met veel plezier’, vertelt hij. Een van de vragen die tijdens dit BOB Debat besproken worden, is hoe ondernemers hun vermogen kunnen beschermen. Arno Bekkers (Luminesense en TSD Detacheringen) en

Herman de Jager (Van Luxemborg & De Kok) geven aan dat dit afhangt van de fase waarin de onderneming zich bevindt. Arno Bekkers merkt op: ‘Starters zijn nog niet met hun pensioen bezig.’ Herman de Jager vult aan: ‘En sommige ondernemers komen nooit in de fase dat ze vermogen hebben om te beschermen.’ Daarom adviseert

begrijp het eigen huishoudboekje

Vermogensplanning van de dga

BOB DeBat

TEKsT saRa TERbuRG fOTOGRafIE RaLDO nEVEn

financieel specialisten, ondernemers en dga’s (directeur-grootaandeelhouders) debatteren deze middag

over onderwerpen als vermogensplanning en het kennisniveau van de gemiddelde ondernemer. Daar-

naast wordt de vraag gesteld: hoe proactief moet een accountant, fi scalist, notaris of bankier zijn? Ook

de ervaringsverhalen van de debaters leveren nuttige inzichten op, want ook al heb je een adviseur,

zelf een fl inke portie fi nanciële kennis hebben is nooit weg en in veel situaties zelfs noodzakelijk.

Page 53: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 4 53

Freek Njio (Mutsaerts) ondernemers om al bij de start een financieel adviseur te raad-plegen en zaken als een arbeidsongeschikt-heidsverzekering te regelen. Dat lijkt een uitstekend advies, want volgens de adviseurs aan tafel zetten ondernemers nog teveel ondoordachte stappen. Jeroen Beijsens (Daamen Notarissen) geeft als voorbeeld: ‘Ik zie mensen krediet aanvragen voor hun bv terwijl ze óók privé meetekenen en daardoor hoofdelijk aansprakelijk worden voor het krediet.’

Voldoende proactief? Gespreksleider Louis van Stralendorff (Interselling) vraagt: ‘Zijn adviseurs vol-doende proactief richting ondernemers?’ Patrick van den Hoek (Tailor IT Training) reageert: ‘Nee vaak niet, ik neem in de regel zelf contact op met mijn accountant als ik het over vermogensplanning en dergelijke wil hebben. Ook banken zijn over het alge-meen genomen reactief, zij komen pas met activiteiten als je een vraag stelt.’ Hij meent ook dat vermogensplanning een onderwerp is waar je als ondernemer of dga regelma-tig mee bezig zou moeten zijn. Henk van Gils (Topdirection) adviseert ondernemers om duidelijk aan te geven wat hun verwach-tingen zijn. ‘Ik heb mijn accountant in het begin duidelijk gemeld dat ik zelf proactief te werk ga en dat van hem ook verwacht.’ Maar hij erkent dat dit lastig is. ‘Als advi-seur merk ik zelf ook dat het ‘a hell of a job’ is om bij te houden wat een ondernemer

allemaal doet. Ik erken de spagaat waarin financieel adviseurs zitten.’ Niet iedere ondernemer schakelt hulp van buitenaf in. Patrick Pellikaan en zijn broer namen een jaar geleden het familiebedrijf Club Pellikaan over. ‘Dat was een enorm grote klus, dus dat konden we zeker niet alleen. Onze financieel directeur heeft ons bijgestaan. Hij was in staat om ons zeer goed te begeleiden bij het vormgeven van de nieuwe, complexe structuur.’ 35.000 sporters zijn lid bij de zeven fitnessinstituten. Pellikaan geeft aan dat het belangrijk is om te weten waar de behoeften van die klanten liggen en dat dit ook het uitgangspunt van financieel adviseurs zou moeten zijn. ‘Het draait in heel veel branches nog te weinig om wat iemand verwacht. Wij zijn gaan praten met onze klanten en hebben nu exact in beeld wie wel en wie geen begeleiding wenst. Zo kunnen wij veel efficiënter werken.’ Henny de Haas (Hoppenbrouwers Elektrotechniek) merkt op: ‘Het is dubbel. Als ondernemers zitten we op de centen. Niemand zit te wachten op een adviseur die even flink uren komt schrijven. Natuurlijk weet ik dat ze hun geld dubbel en dwars waard zijn, maar als ik niets heb om over te praten, hoeven ze niet langs te komen.’ Aan Henny’s ver-haal moet toegevoegd worden dat hij geen doorsnee ondernemer is. Hij beschikt zelf over enorm veel kennis van de financiële kant van zijn bedrijf. Die kennis deed hij op tijdens het overnametraject ruim tien jaar geleden waarin hij Hoppenbrouwers overnam. ‘Ik merkte strijd tussen mijn advi-seur en die van de verkopende partij. Ik heb mijn adviseur weggestuurd en de rest van het traject zelf gedaan. Dat is goed gegaan, maar ik raad het niemand aan, omdat het lastig is om geld en emoties gescheiden te

Riquette Mulders, Rabobank Tilburg e.o.

Xxxx

adviezen van de deelnemers:

arno Bekkers: ‘Informeer en ontwikkel jezelf. En review je overeenkomsten eens in de zoveel tijd.’

Tijn Mutsaerts: ‘Maak goede afspraken met jeadviseur.’

Herman de Jager: ‘Denk na over waar je met je bedrijf naartoe wilt en ga daarover sparren.’

Henny de Haas: ‘Zoek een adviseur waar je een klik mee hebt, iemand die je vertrouwt.’

freek njio: ‘Durf te evalueren en af en toe eens om een second opinion te vragen.’

Riquette mulders: ‘Adviseurs raad ik aan om een vertrouwensband op te bouwen en open te staan voor kritiek.’

Jeroen Beijsens: ‘Sta in ieder geval een keer per jaar stil bij je algehele situatie, zodat je weet waar je staat en naartoe wilt.’

marc Plattel: ‘Gun elkaar de tijd om een relatie op te bouwen en goed te proeven wat iemand van je verwacht.’

Henk van gils: ‘Ondernemers, vertel je adviseur wat je echt wilt, waar wil je over een paar jaar echt staan?’

Patrick Pellikaan: ‘Neem de tijd om stil te staan, want anders ben je zo een jaar verder.’

Patrick van den Hoek: ‘Het realiseren van de verwachtingen en doelen in de relatie met je adviseur(s) hangt nauw samen met elkaar ‘kennen’, vertrouwen en transparantie in de verwachtingen en doelen. Dit vraagt een openheid, tijd en door-looptijd; investeer als persoon en als ondernemer in de relatie met je adviseur(s).’

a hell of a job

Tijn Mutsaerts, MutsaertsPatrick van den Hoek, Tailor iT Training

Page 54: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 454

houden.’ Tijn Mutsaerts noemt hem een uitzondering, want: ‘wie kan dit nou zelf?’

Zelf kennis vergarenAan de debattafel zit nog een ondernemer die waarschijnlijk net zo’n autodidact is als Henny de Haas. Arno Bekkers vindt dat je - zeker als eigenaar van een grote onderneming - zelf goed op de hoogte moet zijn. ‘Wij maakten jaren geleden al afspra-ken met onze adviseurs, maar vonden de kosten veel te hoog en de adviezen te reac-tief. Daarom zijn we intern kennis gaan vergaren, bijvoorbeeld over fiscaliteit. Dat raad ik iedereen aan.’ Zijn mededebaters noemen dit een typisch voorbeeld van een adviseur waar je snel afscheid van moet nemen. En dat is precies wat Bekkers deed, maar ook bij zijn huidige accountants zijn het de eigen medewerkers die het initiatief nemen. Hij blijft dan ook bij zijn advies:

‘Weet hoe je huishoudboekje in elkaar zit en wat wel en niet van toepassing is op jouw situatie.’ Herman de Jager hoort onderne-mers vaak zeggen dat ze hun adviseur niet of te weinig horen. ‘Maar je kunt niet ver-wachten dat een adviseur zijn hele klanten-bestand persoonlijk bezoekt als er iets gebeurt’, stelt hij. Adviseurs moeten volgens hem vooral veel praten met klanten en er zo achterkomen wat de klant wil. ‘En wanneer gaat de meter dan lopen?’ is de terechte vraag van Louis van Stralendorff. ‘Niet als je aan het sparren bent, maar wel bij een

advies dat de diepte in gaat’, luidt De Jagers antwoord. Marc Plattel (Hendrikx+Bakker) ervaart dat de discussie over betaling vaker naar voren gehaald wordt en dat duidt er op dat ondernemers zelf ook proactiever worden waar het financieel advies betreft.

nieuwe werkwijzeSinds 2013 werken financieel adviseurs niet meer op basis van provisie. Vanaf dat jaar betalen ondernemers en particulieren rechtstreeks aan de adviseur. Riquette Mulders (Rabobank Tilburg e.o.): ‘Wij bevinden ons als adviseurs inderdaad in een ommekeertraject. We hangen prijskaartjes aan adviezen en producten zodat van te-voren helder is wat een advies of product kost.’ Freek Njio: ‘Het voordeel van deze werkwijze is dat je als ondernemer vooraf kunt vastleggen welke mate van proactivi-teit je wenst.’ Tijn Mutsaerts meent dat één keer per jaar bij klanten langsgaan voor een gesprek niet meer dan normaal is. ‘In die gesprekken schetsen wij de ontwikke-lingen in ons werkveld. Ik vind het te makkelijk om adviseurs in zijn algemeen-heid reactief te noemen. Soms heeft dit een reden. Veel ondernemers zijn bang om meteen een hoge rekening te krijgen en dat komt de dienstverlening niet ten goede.’ Maar hij ziet ook een oplossing voor advi-seurs: ‘Wees vooraf duidelijk over wat een advies kost en wat de klant hiervoor krijgt.’ De debaters zijn het ermee eens dat de nieuwe werkwijze duidelijkheid en ver-trouwen schept. ‘Bovendien begrijp je als ondernemer toch dat als je een adviseur belt voor een advies, je daarvoor een reke-ning krijgt?’ merkt Henny de Haas op. Maar begrijpt iedereen dat wel? ‘Hoe zit het eigen-lijk met het kennisniveau van ondernemers?’,

wil Louis van Stralendorff weten. Volgens Jeroen Beijsens ligt dat aan de persoon, maar vooral aan de grootte van een bedrijf. ‘Als je 100 man in dienst hebt, heb je waar-schijnlijk ook een financiële afdeling. Een eenmanszaak heeft dat niet.’ Riquette Mulders is het met hem eens. ‘Bij de wat kleinere ondernemers merk je dat het kennisniveau van bijvoorbeeld de eigen inkomens- en vermogenssituatie soms beperkt is.’ Mede-eigenaar van Regio Business, Mariëlle Ploegmakers, wijst de debaters erop dat het overgrote deel (95%) van de ondernemin-gen in Nederland tot deze groep behoort.

Een fikse groep dus waarvoor hulp van een goed gekwalificeerde adviseur geen over-bodige luxe zou zijn. Marc Plattel constateert wel een toename in kennis waar het bedrijfs-opvolging betreft. ´Ik tref vaak mensen die zich bijzonder goed ingelezen hebben’, geeft hij aan. Riquette Mulders gaat verder: ‘Ondernemers zouden meer moeten weten over bijvoorbeeld hun pensioen, hoe ziet hun inkomens- en vermogenssituatie er op dat moment uit? Adviseurs mogen onder-nemers best een spiegel voorhouden door situaties te schetsen als: ‘dit gebeurt er als je stopt, zoveel geld heb je nodig voor zoveel pensioen en dit zijn de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.’ En dan kun je een advies geven, aangepast aan iemands doelen en wensen.’ Jeroen Beijsens bevestigt: ‘Maak inzichtelijk wat je advies betekent voor een bedrijf.’

Patrick Pellikaan, Club Pellikaan Arno Bekkers, Luminesense Herman de Jager, Van Luxemborg & De Kok

adviseur in spagaat

Geen overbodige luxe

Page 55: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 4 55

Een aantal debaters sparren ook graag met medeondernemers. Henk van Gils: ‘Als je met ondernemers praat tijdens netwerk-bijeenkomsten of zoals ik dat doe in een kleinere, vaste groep dan ontstaan er andere discussies. Ik vind het nuttig om los van adviseurs te sparren met andere onderne-mers.’ In dit soort groepen draait het om vertrouwen en dat is precies wat een advi-seur ook moet bereiken, stelt Herman de Jager. ‘Met de jaarrekening gesloten, moet de adviseur met de ondernemer praten over wat hij later wil.’ Henny de Haas stelt dat je als ondernemer toch minimaal de jaar-rekening moet kunnen lezen. ‘Dga’s en ondernemers die geen verstand hebben van financiën, proberen zonder diploma de zee over te zwemmen. Als dat goed gaat, is dat meer geluk dan wijsheid. Adviseurs zouden wat vaker kennis moeten delen met ondernemers, in workshops bijvoorbeeld. Hieruit komen dan vanzelf vragen waar-voor wel betaald wordt.’

ConcurrentieAdviseurs doen er goed aan hun onderschei-dend vermogen verder te ontwikkelen, want de concurrentie op tariefniveau neemt toe. Zo moeten notarissen de concurrentie aan met stempelaars zoals de notarisdienst die een grote winkelketen onlangs lanceerde. Patrick Pellikaan heeft met een soortgelijke ontwikkeling te maken. ‘De Basic Fits zitten inmiddels overal.’ Daarvan kunnen zijn fitnesscentra zich onderscheiden door

service te leveren en dat blijft betaalbaar door goed te inventariseren wie welke service nodig heeft. Financieel adviseurs mogen ook best wat creatiever zijn. Jeroen Beijsens: ‘Organiseer eens een intervisie-sessie om zaken inzichtelijk te maken. Ik zit zelf ook in een dergelijke clubje en heb er ontzettend veel aan om met ondernemers uit een ander vakgebied te praten over kan-sen en problemen.’ Concluderend kunnen we stellen dat ondernemers van kleine en grote bedrijven er goed aan doen om hun financiële situatie en toekomstwensen regel-matig te bespreken met een adviseur en hier budget voor te reserveren. Ondernemers die zelf veel kennis hebben over vermogens-beheer sparen wellicht kosten uit, maar leveren weer in op tijd en mankracht, wat kleinere ondernemers vaak niet hebben. Ook bij dit onderwerp geldt: als je ach-terover blijf zitten, gebeurt er niets. Heb je behoefte aan een proactieve adviseur, maak hier dan heldere afspraken over. �

Henny de Haas, Hoppenbrouwers Elektrotechniek

Henk van Gils, Topdirection

Meer geluk dan wijsheid

Het volgende BOB Debat vindt plaats op dinsdag 18 februari. Het thema is dan Internationaal zakendoen. Wilt u meepraten over dit onderwerp en in de volgende editie van Regio Business staan? Meld u dan aan via het contact-formulier op www.regio-business.nl. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook: [email protected].

Jeroen Beijsens, Daamen Notarissen

Marc Plattel, Hendrikx+Bakker

Freek Njio, Mutsaerts

Page 56: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 456

financieel management

De ideale schijf van vijf

Het management van Van Boekel bestaat, met de toetreding van Joris Verhoof, sinds kort uit vijf personen. ‘Die vijf is een mooi symbolisch getal’, zeggen Linda van Hoof en Joris Verhoof. ‘We streven ernaar om

onze cliënten zo volledig mogelijk te on-dersteunen in hun bedrijfsvoering. De vijf leden van de maatschap fungeren daarbij als het ware als de onderdelen van een schijf van vijf, die alle ingrediënten bevat

om een bedrijf gezond te laten functio-neren.’ Joris voegt als fi scalist een sterk element toe aan de dienstverlening: ‘Fiscaal advies is voor ondernemers tast-baar’, legt Verhoof uit. ‘Ondernemers willen

Alle ingrediënten voor een gezond bedrij f

TEKsT LEOn Van CORVEn fOTOGRafIE ROn PEPPEnsTER

Een bedrijf is heel wat meer dan een boekje met jaarcijfers. Daaruit spreken alleen de resultaten uit het verleden. Die geven echter – zoals bekend – geen garantie voor de toekomst. Van boekel plaatst zich daarom heel bewust in de markt als accountants- én adviesbureau. ‘We zijn goed in de cijfers, maar vervolgens doen we daar ook iets mee. Ze vormen het uitgangspunt voor een proactieve relatie op diverse gebieden: accountancy, fi scaal, fusies en overnames, P&O en HRM. Een mix van effi ciency-versterkende diensten’, volgens Joris Verhoof, fi scalist bij Van Boekel.

Paul Mouwen, Corné van Gils, Joris Verhoof, Linda van Hoof en Frank Jacobs

Page 57: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 4 57

Van Boekel acountants en adviseursRingbaan West 3065000 AK TilburgT 013-4633533E [email protected] www.vanboekel.nl

De ideale schijf van vijf

weten wat ze moeten betalen of wat ze terugkrijgen. Fiscaal kun je ze dat letterlijk laten zien. Het is onze taak om dat ook heel persoonlijk te doen. Bij de ondernemer aan tafel, maar ook tijdens bijeenkomsten. Door middel van persoonlijk contact creëer je de mogelijkheid om samen met de onder-nemer de meest effectieve en fi nancieel gunstige keuze te maken.’ Dat geldt volgens Verhoof voor het hele fi scale traject: ‘We laten de cliënt de mogelijkheden zien en houden de ontwikkelingen in de gaten. Dat hoeft de cliënt niet zelf te doen. Hij kan zich bezighouden met zijn vak, zijn dagelijks werk.’ De cliënt ontzorgen, voor hem klaar staan en op het juiste moment de juiste ant-woorden bieden. Het is volgens Linda van Hoof de kern van de werkwijze van Van Boekel. ‘Bij alle onderdelen kijken we zo-veel mogelijk vooruit. Onze basis is daarbij een sterk functionerende afdeling accoun-tancy en fi nanciële administratie. Die verschaft de ondernemer de noodzakelijke cijfers. Maar voor Van Boekel vormen de cijfers pas het begin. Ze bieden namelijk de mogelijkheid om naast de ondernemer te gaan staan en samen met hem te kijken naar zijn toekomstperspectieven: fi nancieel, zakelijk en persoonlijk.’

financieel management‘Ondernemers worden in deze tijd steeds meer gedwongen om te anticiperen. Liquiditeitsplanning vereist continue aan-dacht. Je moet op elk moment weten waar je als bedrijf staat zodat je op tijd maatre-gelen kunt nemen en, bijvoorbeeld, met de juiste prognoses de onderhandelingen met de bank kunt ingaan. Een voortdurend inzicht in de fi nanciële situatie van het bedrijf is hierbij van groot belang. Met

ten zó goed kennen, dat we als het ware weten hoe zij denken. Alleen dan kunnen we de beste, toekomstgerichte service verlenen.’

begeleidenBinnen het MKB zijn op dit moment onder-werpen als bedrijfsovername en bedrijfs-opvolging zeer actueel. Daarbij komt heel veel op de ondernemer af. In de persoon van Paul Mouwen heeft Van Boekel de expertise in huis om de cliënten volledig te kunnen begeleiden in het traject van koop of verkoop. Vanuit zijn jarenlange ervaring met het onderwerp, begrijpt hij als geen ander dat dit een heel zorgvuldig, persoonlijk proces is, dat vaak veel tijd nodig heeft. Mouwen staat de ondernemer daarin bij als adviseur en dienstverlener en zorgt ervoor dat uiteindelijk het gewenste resultaat wordt bereikt. Daarnaast verleent Van Boekel, indien de cliënt dit wenst, on-dersteuning en advies op het gebied van P&O en HRM, veelal in de persoon van Jolanda van Wanrooij. ‘MKB-bedrijven krijgen soms zaken op hun bord die de ondernemer minder liggen. Personeel en Organisatie en HRM staan vaak wat verder af van ‘het vak’. Men beseft wel het belang, maar heeft er minder voeling mee. ‘Hadden we het zojuist over ontzorgen, dan is dit een mooi voorbeeld van hoe Van Boekel

de cliënt kan bedienen met extra service’, zegt Linda van Hoof. ‘Uiteindelijke doel-stelling daarbij is om het beste menselijke kapitaal binnen een organisatie naar een hoger niveau te tillen.’

Eén met de ondernemer‘Als je in de keuken van een bedrijf mag kijken en de dagelijkse gang van zaken ziet, dan pas kun je als accountants- en advies-kantoor de beste service verlenen aan je cliënten’, vat Joris Verhoof de persoonlijke band samen waar Van Boekel steeds naar streeft. ‘Je moet weten wat er zich afspeelt achter de cijfers. Wie zijn de mensen? Wat doen ze? Wat willen ze? Dat werkt trouwens andersom ook. Als de ondernemer de per-soon kent die zijn cijfers beheert, dan zal hij eerder contact zoeken.’ Die wederzijdse persoonlijke relatie werkt volgens Linda van Hoof zowel inspirerend als motiverend: ‘Voor al onze medewerkers en - zo blijkt in de praktijk – ook voor onze cliënten. Kennis delen, inzicht krijgen (of het nu in cijfers is of in mensen) levert mogelijkheden op. De basis van de cijfertjes wordt er enorm door verbreed. Het ontwikkelt zich tot een geheel van service, diensten en relaties, die ervoor zorgen dat de ondernemer op de beste manier wordt begeleid en met vertrouwen naar de toekomst kan kijken.’ �

Weten hoe ze denken

weten wat ze moeten betalen of wat ze terugkrijgen. Fiscaal kun je ze dat letterlijk laten zien. Het is onze taak om dat ook heel

behulp van fi nancieel management tracht Van Boekel dat zo effectief mogelijk te begeleiden. Daarvoor moeten we de cliën-

de cliënt kan bedienen met extra service’, zegt Linda van Hoof. ‘Uiteindelijke doel-stelling daarbij is om het beste menselijke

Page 58: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

R E G I O b u s I n E s s | j a n u a R I / f E b R u a R I 2 0 1 458

sponsoring via Young Business club Willem ii

TEKsT DanIELLE sanTEGOETs fOTOGRafIE TOIn DaMEn

‘Dat maakt het een interessant zakelijk net-werk’, zegt Tommy Grein. Grein is met zijn bedrijf Q-Promotions lid van het eerste uur. ‘We begonnen vier jaar geleden met één stoel en zijn doorgegroeid naar business-partner. Dit jaar zijn we bovendien naam-sponsor van de Young Business Club. De binding met Willem II en de kruisbestuiving tussen de ondernemers maken het sponsor-schap voor ons interessant. Via de Young Business Club leer je veel mensen kennen. Bovendien zie je elkaar regelmatig, wat goed is voor het onderhouden van je rela-ties. En doordat de leden ook regelmatig andere ondernemers uitnodigen, spreek je steeds weer nieuwe mensen. Dat vergroot je netwerk enorm.’ ‘Het leuke van de Young

Business Club is, dat ondernemers zelf met nieuwe leden aankomen’, vertelt Account-manager van Willem II Pim Delmee. ‘Of dat ze mij erop attenderen een bedrijf te benaderen dat interesse heeft in sponsoring.

Die betrokkenheid bij het netwerk en bij Willem II is belangrijk voor het succes. Vier jaar na de oprichting telt de Young Business Club nu rond de 100 leden uit 65 à 70 bedrijven.’

fungehalteDe Young Business Club heeft haar ‘thuis-honk’ op de eerste verdieping van het Koning Willem II-stadion. Bezoekers zijn welkom van een uur voor tot drie uur na de wedstrijd. De slogan is ‘Serieus gezellig’ en dat dekt dan ook echt de lading. Grein: ‘Natuurlijk zijn we allemaal sponsor van-uit een bedrijfsmatige doelstelling. Het moet ook iets opleveren. Maar vooral na de wed-strijden is het fungehalte hoog. We hebben regelmatig een thema-avond en sowieso is er altijd gevarieerd entertainment. Hoofd-zaak is dat je voor je plezier naar Willem II gaat. Dan komt het werk vanzelf.’ �

Willem ii tilburg5026 PC TilburgT 013-5490590E [email protected] www.willem-ii.nl

RelatiemaRKeting

netwerk vergroten

sponsoring via Young Business club Willem ii

serieus gezellig

Pim Delmee en Tommy Grein

Interesse in een lidmaatschap van de Young businessclub? Maak dan gebruik van de speciale actie: € 660,- euro per seat, voor de resteren-de acht thuiswedstrijden van dit seizoen. Drankjes en hapjes zijn inbegrepen. Voor meer informatie of andere moge-lijkheden kunt u contact opnemen met:

Pim DelmeeT 06-26452209E [email protected]

speciaal voor startende ondernemers die willen proeven van voetbalsponsoring, heeft Willem II de Young business Club. De meeste leden zijn tussen de 20 en 45 jaar en er is een grote variatie in bedrijven. Van klusbedrijf tot advocatenkantoor, van ZZP tot MKb.

Page 59: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014

Uitnodiging

Prof. Cobbenhagenlaan 75Postbus 414, 5000 AK TilburgT +31 (0)13 466 88 88E [email protected]

@VoortAdvocaten

www.devoort.nl

Als werkgever wilt u weten hoe uw medewerkers functioneren. Hoe ver mag (en wilt) u daarin gaan? Het werk van een vrachtwagenchauffeur wordt bijvoorbeeld deels geregistreerd door een tachograaf, maar mag u ook weten of hij tijdens zijn rusttijden zijn ‘second love’ belt? Daarnaast werken veel bedrijven met uitzendkrachten, payrolling en/of zzp’ers. Wat zijn de voor- en nadelen van deze flexibele constructies?

De Voort Advocaten | Mediators heeft met mr. Ilse Melis en mr. Lieke van den Eijnden de expertise van privacyrecht en flexibele arbeids-relaties in huis. Neem contact met hen op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via 013 466 88 88 of [email protected] of [email protected].

Bemoeit u zich met de second love van uwmedewerker?

van den Eijnden de expertise van privacyrecht en flexibele arbeids-relaties in huis. Neem contact met hen op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via 013 466 88 88 of [email protected] of

van den Eijnden de expertise van privacyrecht en flexibele arbeids-relaties in huis. Neem contact met hen op voor een vrijblijvend

De Voort Advocaten | Mediators heeft met mr. Ilse Melis en mr. Lieke van den Eijnden de expertise van privacyrecht en flexibele arbeids-De Voort Advocaten | Mediators heeft met mr. Ilse Melis en mr. Lieke van den Eijnden de expertise van privacyrecht en flexibele arbeids-De Voort Advocaten | Mediators heeft met mr. Ilse Melis en mr. Lieke

werken veel bedrijven met uitzendkrachten, payrolling en/of zzp’ers. ook weten of hij tijdens zijn rusttijden zijn ‘second love’ belt? Daarnaast werken veel bedrijven met uitzendkrachten, payrolling en/of zzp’ers.

wordt bijvoorbeeld deels geregistreerd door een tachograaf, maar mag u ook weten of hij tijdens zijn rusttijden zijn ‘second love’ belt? Daarnaast werken veel bedrijven met uitzendkrachten, payrolling en/of zzp’ers.

wordt bijvoorbeeld deels geregistreerd door een tachograaf, maar mag u ook weten of hij tijdens zijn rusttijden zijn ‘second love’ belt? Daarnaast

mag (en wilt) u daarin gaan? Het werk van een vrachtwagenchauffeur wordt bijvoorbeeld deels geregistreerd door een tachograaf, maar mag u

Als werkgever wilt u weten hoe uw medewerkers functioneren. Hoe ver mag (en wilt) u daarin gaan? Het werk van een vrachtwagenchauffeur wordt bijvoorbeeld deels geregistreerd door een tachograaf, maar mag u

Als werkgever wilt u weten hoe uw medewerkers functioneren. Hoe ver mag (en wilt) u daarin gaan? Het werk van een vrachtwagenchauffeur Als werkgever wilt u weten hoe uw medewerkers functioneren. Hoe ver Als werkgever wilt u weten hoe uw medewerkers functioneren. Hoe ver

Op donderdag 23 januari 2014 organiseert De Voort Advocaten | Mediators van 15.00 tot 17.00 uur een onderweg naar huis bijeenkomst waarbij lezingen worden gegeven over privacyrecht en flexibele arbeidsrelaties. U kunt hier gratis aan deelnemen. Meer informatie hierover of direct aanmelden kan via [email protected]

mr. Ilse Melis (links) en mr. Lieke van den Eijnden

VHB_09560_adv_RegioBusiness_SecondLife_1pag_def.indd 1 12-12-13 week 50 16:22

Page 60: Regio Business Midden-Brabant jan-feb 2014