Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

of 56 /56
DAG VAN DE ARCHITECTUUR Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant 37 inzendingen | 7 nominaties | 3 winnaars

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

Page 1: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

DA

G VA

N D

E ARCH

ITECTUU

R

DA

G VA

N D

E ARCH

ITECTUU

R

Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

DA

G VA

N D

E ARCH

ITECTUU

R

37 inzendingen | 7 nominaties | 3 winnaars

opm.dvda_architectuurprijs2014_os.indd 1 11-06-14 15:14

Page 2: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant
Page 3: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

Page 4: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant
Page 5: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

[ p. 4 ]

[ p. 5 ]

[ p. 6 ]

[ p. 9 ]

[ p. 10 ]

[ p. 12 ]

[ p. 13 ]

[ p. 14 ]

[ p. 15 ]

[ p. 15 ]

[ p. 16 ]

[ p. 16 ]

[ p. 17 ]

[ p. 17 ]

[ p. 18 ]

[ p. 18 ]

[ p. 19 ]

[ p. 19 ]

[ p. 20 ]

[ p. 20 ]

[ p. 21 ]

[ p. 21 ]

[ p. 23 ]

[ p. 24 ]

[ p. 26 ]

[ p. 27 ]

[ p. 28 ]

[ p. 28 ]

[ p. 29 ]

[ p. 29 ]

[ p. 30 ]

[ p. 30 ]

[ p. 31 ]

[ p. 31 ]

[ p. 33 ]

[ p. 34 ]

[ p. 36 ]

[ p. 37 ]

[ p. 39 ]

[ p. 40 ]

[ p. 40 ]

[ p. 41 ]

[ p. 41 ]

[ p. 43 ]

[ p. 51 ]

[ p. 52 ]

de bokalen

voorwoord

verslag jurering

particuliere woningen en verbouwingen

Bedaux de Brouwer Architecten BV BNA Woonhuis Bedaux-Nagengast Tilburg winnaar

Bedaux de Brouwer Architecten BV BNA Woonhuis Berkel-Enschot Berkel-Enschot nominatie

Bedaux de Brouwer Architecten BV BNA Woonhuis Vught Vught nominatie

Bedaux de Brouwer Architecten BV BNA Kapsalon Arnold’s Hilvarenbeek

Drijvers Oisterwijk BV Restauratie rijksmonumentale woonboerderij Almkerk

Drijvers Oisterwijk BV Boerderijvilla met diagonale lichtstraten Deurne

Ed Bergers Architecten Uitbreiding woning Tilburg

H-Kwadraat architectuur BV Villa T-N Tilburg

H-Kwadraat architectuur BV Villa ST-CR Tilburg

Architectenbureau JMW Verbouwing woonhuis Familie van Veen-de Boer Goirle

Architectenbureau JMW Verbouwing woonhuis Familie Hartstra Tilburg

Kim de Greef Architectuur Paviljoen Valensplein Hoogeloon

luijten|smeulders|architecten Tuinhuis met zwembad Tilburg

Van den Hout & Kolen architecten Villa Familie Korst-Tromp Tilburg

Van den Hout & Kolen architecten Villa Familie Bolwerk Vught

Van der Wiel architectuur Woonhuis Biki’s House Oisterwijk

Van der Wiel architectuur Woonhuis 360 House Oisterwijk

Van Oers Weijers Architecten BNA Uitbreiding villa Oisterwijk

projectmatige woningbouw

Bo.2 architectuur en stedenbouw Studentenhuisvesting PAX Tilburg winnaar

Bedaux de Brouwer Architecten BV BNA Appartementen Meerrijk Eindhoven nominatie

Aerde Borgert Architecten 3 Drive-in woningen Tilburg

Bedaux de Brouwer Architecten BV BNA Woningen Suytkade Helmond

Bo.2 architectuur en stedenbouw Tilburg Talent Square Tilburg

Ed Bergers Architecten 31 Zorgwoningen Noorderligt Tilburg

H-Kwadraat architectuur BV Wooncomplex RIGA Tilburg

Architectenbureau JMW 100 Appartementen Breda

luijten|smeulders|architecten Appartementen Leijbron Tilburg

luijten|smeulders|architecten Appartementen Zandleij Tilburg

Van Oers Weijers Architecten BNA Stadswoningen Tilburg

utiliteitsbouw

Bedaux de Brouwer Architecten BV BNA Multifunctioneel Cultureel Centrum Elckerlyc Hilvarenbeek winnaar

Bo.2 architectuur en stedenbouw Paviljoen Andante Crematorium Tilburg nominatie

Van Oers Weijers Architecten BNA Nieuwbouw en verbouw Hoppenbrouwers Elektrotechniek Udenhout nominatie

Aerde Borgert Bedrijfsgebouw T58 Tilburg

luijten|smeulders|architecten Uitbreiding gymzaal KBS St. Jozef Rijen

Van den Hout & Kolen architecten Kantoor Kuysten van Helvert Drunen

Van Oers Weijers Architecten BNA Vernieuwbouw Basiq Dental Oisterwijk

Van Oers Weijers Architecten BNA Nieuwbouw Petrol Industries Tilburg

bureaupresentaties

Linda Arts

colofon

Page 6: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

de bokalen | De bokalen voor de Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant zijn gemaakt door Linda Arts. De bokaal is een multiple in gezandstraald glas.

Het betreft een object dat zowel liggend, staand als hangend gepresenteerd worden. Licht, belijning en daaruit voortvloeiende ruimtelijkheid zijn, evenals in de

architectuur, vaste waarden in het werk van Linda Arts. Met subtiele ingrepen wil zij de ervaring van de beschouwer beïnvloeden en daarmee verassen

www.lindaarts.nl | zie ook p.51

Page 7: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

4 | 5

Ondanks de moeilijke tijden die de bouw in algemene zin en de architecten-

bureaus in het bijzonder doormaken, zijn er voldoende projecten gerealiseerd

die een inzending voor de architectuurprijs waard waren en deze verdienen.

Deze editie kent 37 inzendingen, 6 minder dan de editie van 2012. In 2012

zonden zestien bureaus projecten in, dit jaar 12. Hoewel genoemde tijding

zeker een rol zal spelen, gebiedt de eerlijkheid ons te zeggen dat het vaak

dezelfde bureaus zijn die meedoen en dat een aantal van die bureaus inmid-

dels geen lid meer zijn. Ook de BNA ontkomt niet aan een kritische blik. Logisch

en terecht in een tijd van herbezinning en herpositionering, maar wel iets dat

ons als nieuw bestuur uitdaagt om de komende periode mee aan de slag te gaan.

De kwaliteit van de inzendingen, de diversiteit van de opgaven en de door onze

leden en daarmee samenwerkende partijen, aan de dag gelegde architectoni-

sche en technische oplossingen, laten een duidelijke meerwaarde zien van het

betrekken van een architect. Het stemt positief, net zoals de recente bericht-

geving over de economie dat doet. Binnen die kaders moet ook de BNA haar

plaats weer vinden en een rol van betekenis gaan spelen. Zodanig dat men

(weer) graag lid wordt en ook weet waarom.

Bij de architectuurprijs zijn drie categorieën te onderscheiden:

- particuliere woningen en verbouwingen 18 inzendingen (12 in 2012)

- projectmatige woningbouw 11 inzendingen (16 in 2012)

- utiliteitsbouw 8 inzendingen (15 in 2012)

In tegenstelling tot twee jaar geleden is de verdeling over de drie categorieën

veel ongelijkmatiger. Min of meer overeenkomstig de tendens in de markt,

zoals die de afgelopen jaren was. Daar naar kijkend, rijst ook de vraag of er in

het vervolg geen categorie(en) bij moet komen die de aanpassingen aan de

bestaande gebouwenvoorraad (meer) afdekt, zoals bijvoorbeeld ingrijpende

renovaties en herbestemmingen. Verder is een overweging om per categorie

duurzaamheidsaspecten mee te laten wegen en/of budgettaire kaders te

stellen. In het verleden is dit, wat dit laatste betreft wel gebeurd bij de

verbouwingen en particuliere woningen.

Alle inzendingen zijn gebundeld in deze prachtige catalogus, een mooi overzicht

van hetgeen onze kringleden voor haar opdrachtgevers kunnen betekenen en

realiseren. Nieuw dit jaar was de mogelijkheid om een korte bureaupresentatie

in te dienen, met als doel een handzaam overzicht te krijgen van de leden die

onze kring telt. Het aantal presentaties is vooralsnog echter beperkt, maar wij

gaan ervan uit dat dit aantal, met deze editie als begin, in de toekomst groeit en

het gewenste doel dient. Het overzicht van aan de ene kant de plannen en aan

de andere kant de bureaus dient ter inspiratie van overheden en opdrachtgevers

en moet het werk en het vak op een positieve manier uitdragen en onder de

aandacht brengen. Dus: zegt het voort, zegt het voort! Laat zien en ben er trots

op wat we binnen de kring nog steeds voor elkaar krijgen!

Alle inzendingen zijn vanaf medio juni ook weer in de Bibliotheek Tilburg

Centrum te bekijken. Een bezoek ter plaatse doet echter pas echt recht aan

de betreffende gebouwen. Mocht u dus interesse hebben en dat heeft u,

anders las u dit niet: wandel, stap op de fiets of in de auto en oordeel zelf!

Dank en waardering gaan uit naar de jury, want zonder hen geen prijs. De jury

bestaande uit leden van de ons omringende kringen, te weten: Frank Willems,

Lode Havermans en Sebastiaan Robben, werd voorgezeten door Bas van der Pol,

oud-coördinator van CAST. Aan hun de niet te benijden taak, met zorg,aandacht

en (kostbare) tijd, een oordeel te vellen over de plannen en deze naar eer en

geweten te beoordelen.

Ook veel waardering en lof voor Masja Mols en Berny van de Donk, want zonder

hen geen catalogus en verslag. En voor Ed Bergers: zonder hem geen editie 2014.

Niet op de laatste plaats, dank aan de sponsoren voor hun financiële steun,

die de totstandkoming van deze uitgave heeft mogelijk gemaakt en niet te

vergeten: alle inzenders!

Veel lees- en kijkplezier en op naar 2016, als de volgende prijs op de agenda

staat. Wij spreken de hoop, nee liever verwachting uit, dat er dan weer meer

dan genoeg plannen zijn, om die editie eveneens tot een succes te maken.

voorwoord | Namens het Bestuur van de BNA kring Midden-Brabant, Jeroen Weijers - voorzitter

De Architectuurprijs BNA kring Midden-Brabant is sinds vele jaren een vast onderdeel in de cyclus van activiteiten van de Dag van de Architectuur.

Het bestuur van de kring heeft ook dit jaar weer een oproep gedaan onder de leden om hun beste projecten van de afgelopen twee jaar in te sturen.

Er konden projecten worden ingediend die in het jaar 2012 of 2013 én binnen de provincie Noord-Brabant gerealiseerd zijn.

Dat laatste criterium stelt de jury in de gelegenheid om een project ook daadwerkelijk te bezoeken om een beter oordeel te kunnen geven.

Page 8: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

verslag jurering | Het juryrapport is opgesteld door Berny van de Donk

Deze prijsvraag is georganiseerd door de kring Midden-Brabant van de

Bond van Nederlandse architecten (BNA). Alle projecten zijn gerealiseerd

door (bureaus van) kringleden in de provincie Noord-Brabant in de

afgelopen twee jaar. De drie gehanteerde categorieën zijn: particuliere

woningen en verbouwingen, projectmatige woningbouw en utiliteitsbouw.

De representaties van deze projecten zijn op A3-formaat voorgelegd aan

de jury. Na één dag juryberaad en een aanvullend dagdeel jurering op

locatie kende de jury acht nominaties toe. Uiteindelijk is per categorie

één winnaar gekozen.

In het detail toont zich de meester

De tweejaarlijkse prijsvraag kent een lange traditie. De stemgerechtigde

juryleden ervaren het als een pluspunt van deze traditie dat de jury bestaat

uit ambachtelijke evenknieën uit omliggende regio’s, die met vergelijkbare

opgaves hebben geworsteld, en vanuit nieuwsgierigheid het werk van

collega’s willen beproeven op vakmanschap. En ook zelf willen leren van

die worsteling. Natuurlijk staat een integere, opbouwende oordeelsvorming

voorop. Men werkt op een steenworp afstand van elkaar, niemand is er op uit

om ruiten in te gooien, maar de jury voelt zich vrij om zo objectief mogelijk te

rapporteren over het materiaal. Als er duidelijke taal wordt gebezigd is dat om

een venster op verbetering te bieden.

Het metselwerk aanraken, om een pand heenlopen, door een ‘gevelperforatie’

de lichtinval ervaren. Het liefst zou de jury alle 37 inzendingen bezoeken.

En zo tot op spijkerniveau gevoel krijgen bij het werk van de vakgenoten.

Daarvoor ontbreekt de tijd. Toch kan het geoefende oog ook uit twee dimen-

sies veel opmaken, zeker als de inzenders de moeite hebben genomen voor

een adequate papieren presentatie. Foto’s en tekeningen moeten boekdelen

spreken, treffende teksten kunnen dat verder versterken. Natuurlijk, dat oog

wil heel wat bij architectuur, en moet uiteindelijk zelfs doorslaggevend zijn.

Maar juist het verhaal áchter zo’n ontwerp is boeiend. Hoe pakt deze

ontwerper de complexiteit van de opgave aan? Kunnen we het denkproces

logisch ontleden of als kleren-van-de-keizer ontmaskeren?

juryvoorzitter zonder stem

Bas van der Pol redacteur bij AIR, architectuurcentrum Rotterdam

juryleden

Lode Havermans _ architect bij Havermans Hielkema Architecten, Breda

Sebastiaan Robben _ architect bij De Twee Snoeken, ’s-Hertogenbosch

Frank Willems _ architect bij WillemsenU Architecten, Eindhoven

Op uitnodiging van de BNA kring Midden-Brabant stond Anneke Vervoort de jury bij

met praktische ondersteuning.

Page 9: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

Het is niet alle inzenders gelukt om beeld en tekst met elkaar te laten rijmen.

De jury blijft dan zitten met - altijd onbevredigende - eigen vooronderstellin-

gen. De jury besloot daarom een aantal inzendingen voor nadere inspectie te

bezoeken en trok hiervoor een extra dagdeel uit. Soms omdat men er van

overtuigd was dat het ontwerp prijswaardig zou kunnen zijn en dat wilde

verifiëren, soms ook omdat men twijfelde aan de uitwerking en op spijkerni-

veau wilde controleren.

Traditie en vernieuwing

De BNA kring Midden-Brabant is een bewonderenswaardig actieve afdeling,

deze kring zoekt uitwisseling en interactie met elkaar, opdrachtgevers en het

publiek. De inzenders zijn echter grotendeels usual suspects, de gevestigde

orde. Het lijkt of de jongere garde schroomt om een plan in te dienen, of (nog)

geen BNA-lid is en dus niet mág indienen. Wellicht is het verstandig drempels

te slechten en zo de jeugd te krijgen, zo de deuren te openen om de toekomst

te verwelkomen.

Bijna alle inzenders zijn keurig binnen de lijntjes van de categorieën gebleven.

Een enkeling daagde de jury met haar inzending (een ‘folly’ op een publiek

plein) uit tot een stevig gesprek over die indeling. Bijna niemand heeft echter

stoutmoedig een haaks op de categorieën gelegen thema als Leitmotiv

gehanteerd. Duurzaamheid bijvoorbeeld is zelden genoemd, terwijl we met

dat onderwerp toch zacht gezegd nog niet klaar zijn. Bijzonder is ook dat er

weinig transformaties of verbouwingen zijn ingediend. Vaak bieden de

beperkingen in dat soort opgaves de gelegenheid om meesterschap te tonen.

Verder hebben veel bureaus méérdere ontwerpen binnen één categorie

ingediend. De jury had het op prijs gesteld wanneer de deelnemers zelf een

strengere voorselectie hadden gemaakt of de relatie tussen eigen inzendingen

beter hadden geduid.

Bedaux de Brouwer Architecten is nadrukkelijk aanwezig in de genomineerde

en winnende projecten. Het valt de jury op, maar ongetwijfeld ook de

professionele beschouwer en zelfs de geïnteresseerde leek, dat dit bureau

over de jaren heen een zeer consistente kwaliteit weet te bereiken en ook

weet te vernieuwen. De jury hoopt dat haar loftrompet geen belemmering

vormt voor de collega’s uit de regio, maar juist een stimulans mag zijn om

bij volgende edities van deze prijsvraag de uitdaging aan te gaan dit niveau

te overtreffen.

Een publiek vak

Een belangrijke doelgroep van deze prijsvraag is het gewone publiek.

De plannen worden gebundeld tot een mooi boekje, tentoongesteld in

de Tilburgse bibliotheek en de prijzen uitgereikt op dé publieksdag van

de architectuur. Dat doet de BNA-kring niet voor niks. Het doel is dat jong

en oud in gewone woorden kennis maakt met de fine-fleur van de regionale

architectuur. Uitgelegd krijgt dat met ‘gevelperforaties’ meestal ramen en

deuren worden bedoeld. Beter zicht krijgt op hoe een architect toegevoegde

waarde biedt. De jury waardeert dit publieke karakter van de prijs. Want die

toegevoegde waarde wordt lang niet altijd als vanzelfsprekend ervaren. Op

het podium dat deze prijs biedt is terecht plaats voor hen die in deze lastige

crisistijd konden en mochten bouwen. En zo de wereld toch een stukje mooier

wisten te maken. Zij verdienen het dat hun vakmanschap en ondernemer-

schap wordt gevierd.

Deelnemers én organisatie zijn tegelijk uitgedaagd om vanaf dit zelf verkozen

podium met overtuiging de publieke betekenis van hun vak uit te dragen.

Zo wordt de bijdrage van goede architectuur aan de Midden-Brabantse

leefomgeving voor het brede publiek steeds opnieuw op overtuigende en

inspirerende wijze inzichtelijk gemaakt. Een uitnodigende hand aan de

nieuwe generatie – zo denkt de jury – is van belang om deze gewaardeerde

traditie voort te kunnen zetten én te vernieuwen.

6 | 7

Page 10: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant
Page 11: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

particuliere woningbouw en verbouwingen | 18 inzendingen | winnaar en nominaties 8 | 9

Page 12: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant
Page 13: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

Woonhuis Bedaux-Nagengast

Bedaux de Brouwer Architecten BV BNA

[ winnaar ] particuliere woningbouw en verbouwingen

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

projectleider

teamleden

aannemer

constructeur

adviseurs

ontwerp

oplevering

Pieter Pauwstraat 2a, Tilburg

Fam. Bedaux Nagengast

Thomas Bedaux

Rob Vermeulen

Kees Paulussen, Rien Lagerwerf

J.A. van Gisbergen

H4D Dongen

Visietech BV

2010 - 2011

medio 2013

10 | 11

Door een aanpassing van het bestemmingsplan ontstond aan de rand van een woonwijk uit de jaren dertig ten oosten van

het centrum van Tilburg een bouwkavel. Op deze plek ontwierp Thomas Bedaux voor zijn gezin een woonhuis.

De materiaalkeuze, een gele baksteen, is geïnspireerd op een aantal iconische gebouwen uit de omgeving zoals de voor-

malige Rijks-HBS en de Lourdeskerk. Aan het eind van de Reinier de Graafstraat is een ranke woning van 3 lagen opgericht.

Het huis ligt op de grens van drie bijzondere werelden; de bestaande woonwijk, een boerenerf en een begraafplaats.

De verschillende ruimten van het huis, uitgevoerd met verschillende hoogtes en dimensies, bieden verrassende uitzichten

op deze omgeving. De locatie in de bestaande stadskern, de hoogwaardige materialen, de zware isolatie, de oriëntatie,

de warmtepomp en de zonnepanelen maken deze woning tot een uiterst duurzaam huis.

Een typische architectenwoning.

Een opvallend bakstenen front met

uitgesproken gevelopeningen doet

sculpturaal aan. De keuze van het

qua kleur passende voegwerk

ondersteunt dit karakter. Door een

juiste afstand tot het buurhuis is

het een zeer geslaagde beëindiging

van deze straat. Door de zware

voorgevel en de veel lichtere

glazen achtergevel gaat het pand

een spannend aanvoelende strijd

met de zwaartekracht aan.

In de ogen van een toevallige

passant zal dit huis modern

overkomen, toch zit het vol met

subtiele historische verwijzingen.

De gele baksteen verwijst naar de

lokale bouwgeschiedenis, en een

aantal details in gevelperforatie

en interieur tonen geslaagd

respect aan de (voor)ouders van

de architect.

Page 14: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

Woonhuis Berkel-Enschot is gelegen in een landelijke omgeving van

ongekende schoonheid. Aan een driehoekige brink ligt een verzameling

schuren en woonhuizen. De opdrachtgever wilde een bestaand woonhuis uit

de jaren ’70 vervangen. Uitgangspunt was een huis te ontwerpen dat

enerzijds goed zou passen in de omgeving en anderzijds veel licht en uitzicht

zou bieden.

Het woonhuis is ontworpen als een moderne interpretatie van een langgevel-

boerderij. Het heeft een dominant dak met een lage goot, typerend voor de

boerderijen uit deze streek. De hoek van het gebouw is volledig geopend met

grote glazen puien om van binnenuit te kunnen genieten van de prachtige

setting aan de voorzijde van het huis. Door materialen uit de omgeving te

gebruiken nestelt het huis zich als vanzelfsprekend tussen de omringende

bebouwing en de natuur. Het huis sluit aan op een bestaande schuur. Het

tussenlid is uitgevoerd in glas en hout en zorgt in beeldtaal voor een zachte

overgang tussen oud en nieuw.

Het huis kent een relatief bescheiden programma, waarbij de begane grond

gebruikt wordt om te wonen en te slapen. De plattegrond is op een uiterst

efficiënte wijze ingedeeld. De opdrachtgever had geen behoefte aan een

formele entree, waardoor de achterdeur nu ook fungeert als voordeur.

Het ontwerp is te lezen als een pleidooi voor continuïteit in de architectuur

zonder harde confrontaties op te zoeken tussen oud en nieuw. Juist door

bestaande vormentaal en pallet te gebruiken is op een subtiele wijze een

element toegevoegd op deze bijzondere plek.

Brem 3, Berkel-Enschot

Particulier

Pieter Bedaux

Marcel de Freytas

Kees Paulussen, Cees de Rooij

Bouwbedrijf G. Kuijpers, Tilburg

H4D Raadgevend Ingenieurs, Dongen

2011 - 2012

eind 2012

Michel Kievits

Woonhuis Berkel-Enschot

Bedaux de Brouwer Architecten BV BNA

[ nominatie ] particuliere woningbouw en verbouwingen

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

projectleider

teamleden

aannemer

constructeur

ontwerp

oplevering

fotograaf

Dit huis doorbreekt het beeld dat op het netvlies komt als je aan een huis

denkt. Dat is in eerste instantie niet per se positief. De keuze om een

ongebruikelijke hap uit het pand te nemen kan lomp en lelijk uitpakken,

hoe mooi het uitzicht vanuit de woonkamer ook zal worden. En de vraag is of

de gemaakte keuze voor dit gewaagde raam de meest voor de hand liggende

was. Hier lijkt echter met chirurgische precisie bepaald tot hoever het

netvlies geprikkeld mag worden. Ook de verdere detaillering van het pand is

fijnzinnig. Het resultaat is een moedige én innovatieve toevoeging aan het

dorpse idioom van dit bureau.

Page 15: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

12 | 13

Het woonhuis met atelier is gelegen aan de Kleine Gent in Vught, een bosrijke

straat tegen het historische centrum. De opdrachtgever wilde een groot

familiehuis met een apart ateliergebouw. Het huis is ontworpen als een statig

huis, passend op de markante plek.

Het ateliergebouw heeft een open kapconstructie van houten spanten en kan

voor meerdere doeleinden worden gebruikt. Het hoofdhuis en het atelier-

gebouw omarmen de weelderige tuin, een ontwerp van tuinarchitect Wirtz.

Het huis is aan de straatzijde klassiek en sober vormgegeven, binnen is het

licht en opent het zich volledig naar de tuin met grote glasvlakken.

De opdrachtgever hechtte veel waarde aan de leefbaarheid en het gebruik

van het huis. De grote woonkeuken is gepositioneerd in het hart van het huis

en heeft een centrale rol in het huishouden.

Samen met de interieurarchitect Veronique Slooff is gezocht naar een

optimale interne logistiek en samenhang van de verschillende ruimten.

Het huis combineert ambachtelijke details met moderne techniek.

Kleine Gent 8, Vught

Particulier

Pieter Bedaux

Jeroen Kouwenberg

Kees Paulussen, Cees de Rooij

Houtepen Aannemersbedrijf, Goirle

H4D Raadgevend Ingenieurs, Dongen

Eklips Advies Schijndel

Veronique Slooff Amsterdam

Wirtz International Schoten (B)

2010 - 2011

30 augustus 2012

Michel Kievits, Esther Quelle

Woonhuis Vught

Bedaux de Brouwer Architecten BV BNA

[ nominatie ] particuliere woningbouw en verbouwingen

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

projectleider

teamleden

aannemer

constructeur

adviseurs

interieurarchitect

landschapsarchitect

ontwerp

oplevering

fotograaf

Een degelijk ontwerp van een bureau dat keer op keer laat zien het vak in

de vingers te hebben. Dit familiehuis met atelier roept weliswaar geen

‘hosannagevoel’ op, maar is in zijn eenvoud van grote klasse. Het kent goede

verhoudingen en een oog voor detail dat ook een leek intuïtief zal waarderen.

Zo ziet een vakgenoot misschien direct de ingewikkelde maar goed uitgevoer-

de aansluiting van dakpan op muur, de ongeschoolde burger ziet domweg

een dak dat deugt.

De raampartijen zijn doelbewust gevarieerd: terugliggend, met Frans balkon

of wat uitstekend ten opzichte van de gevel. En toch is het duidelijk dat

ze – om in familietermen te blijven –een gelijke genetische afkomst hebben.

Zelfs de eigenwijze kleine dakkapellen horen bij het gezin.

Page 16: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

projectomschrijving

architectenbureau

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

projectleider

teamleden

aannemer

constructeur

interieurarchitect

ontwerp

oplevering

fotograaf

Kapsalon Arnold’s

Bedaux de Brouwer Architecten BV BNA

Doelenstraat 47, Hilvarenbeek

Arnold’s Hairdesign

Thomas Bedaux

Koen de Witte-van Rijswijk

Kees Paulussen

Michielsen Tilburg

H4D Raadgevend Ingenieurs, Dongen

Wim de Vos Interieurarchitect Amsterdam

medio 2010 t/m medio 2012

begin 2013

Nol Havens

Een knappe transformatie van twee verschillende bouwdelen. Een woonhuis

en de daarachter gelegen werkplaats zijn met eenvoudige middelen onder

handen genomen en verbonden door een nieuwe glazen corridor.Veel waar

voor -zo vermoedt de jury- weinig geld.

Dapper is de keuze om niet te veel te maskeren, maar beide panden in

essentie te laten zijn wat ze waren. De nog steeds stoere werkplaats oogt

ruimtelijk, al valt hier vooral ook het fraai ontworpen interieur op.

particuliere woningbouw en verbouwingen | overige inzendingen

Page 17: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

Wittendijk 2a, Deurne

De heer en mevrouw van den Heuvel

Niels Drijvers

Sylvia Drijvers-Merschmann

Manders van Doorne BV, Liessel

Adviesbureau van de Meerendonk

2010 - 2012

december 2013

Sylvia Drijvers-Merschmann

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

teamleden

aannemer

constructeur

ontwerp

oplevering

fotograaf

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

teamleden

aannemer

ontwerp

oplevering

fotograaf

Almkerk

Particulier

Niels Drijvers

Sylvia Drijvers-Merschmann

Bouwbedrijf Balemans BV, Breda

2012 - 2013

2013

Sylvia Drijvers-Merschmann

Boerderijvilla met diagonale lichtstraten

Drijvers Oisterwijk BV

Restauratie rijksmonumentale woonboerderij

Drijvers Oisterwijk BV

De bewust ontworpen botsing tussen hout en riet heeft tot een intrigerend

eindproduct geleid. De - zonder duidelijke reden - diagonaal geplaatste

lichtstraten hebben waarschijnlijk (want onzichtbaar in de presentatie)

binnen de woning een interieur opgeleverd dat kan baden in daglicht.

Aan de buitenzijde echter is de ongewoon vormgegeven ontmoeting tussen

deze twee bouwmaterialen niet helemaal geslaagd. Vooral de materialisatie

van het ontwerp zorgt voor een onrustig eindbeeld.

Een restauratie van een monumentale boerderij is een meesterproef voor

ontwerpers. Om met beperkt instrumentarium een respectvol, eigentijds

stempel te zetten op zo’n bestaand pand is immers geen sine cure.

De buitenkant van het gebouw is met eerbied behandeld. Bestaande

gevelopeningen zijn voorzien van bij het pand passende en toch moderne

glaspartijen. Binnen het gebouw zijn ruimtelijkheid en stijlelementen van

de archetypische boerderij goed behouden. De altijd duivelse details liggen

echter op de loer: de slordige aansluiting van strakke witte wanden op de

eeuwenoude balkenstructuur is aan het oog van deze meester ontsnapt.

14 | 15

Page 18: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

In het ontwerp van deze strakke villa is vernuftig nagedacht over het laten

overlappen van ruimtelijke elementen. De bruinrode schutting komt verlaagd

terug aan de voorzijde, het tuinterras en de carport bevinden zich feitelijk

onder één stalen dak. De compositie van verspringende gevelopeningen is

interessant maar wringt af en toe, of wordt ruw onderbroken door een

compleet glazen geveldeel. De goede afleesbaarheid van het interieur aan

de buitenzijde is een pluspunt. Een minpunt is dat het waarschijnlijk

intrigerende interieur niet kan worden beoordeeld door het ontbreken

van fotomateriaal.

Romeinenstraat 6, Tilburg

Dhr. en Mevr. Tillaart-Nijenhuis

Stephan Haans

Frank IJpelaar

Guido Vekemans, Goirle

Piet Noordermeer, Hilvarenbeek

2009 - 2011

eind 2012

John van Groenendaal

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

projectleider

aannemer

constructeur

ontwerp

oplevering

fotograaf

Koningshoeven 66, Tilburg

Bart Bosman en Cindy Geurts

Ed Bergers

Dennis van Herel, Luuk van den Berg

Hamer Bouwservice, Berkel-Enschot

S. van Boxtel, Tilburg

2011 - 2012

2012

Antoine Derksen

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

teamleden

aannemer

constructeur

ontwerp

oplevering

fotograaf

Uitbreiding woning

Ed Bergers Architecten

Villa T-N

H-Kwadraat architectuur BV

Een dakopbouw in de vorm van een tent is de gedurfde kers op de taart van

een grondige interne verbouwing. De keuze voor het doorzetten van het

dakvlak in afwijkend zink is door de campingmetafoor begrijpelijk. De details

zijn helder en verzorgd. De positionering midden op het dak en de eisen van

het Bouwbesluit hebben waarschijnlijk geleid tot een wat minder geslaagd

langwerpig schuin raampje bij het pannendak. Het loszetten van de tent had

dit euvel kunnen voorkomen.

Page 19: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

Van deze villa toont het bureau vooral de interessante plattegrond. Naar het

beschreven groene uitzicht, of de uitgekiende situering ten opzichte van de

dichtbijgelegen buurwoningen moet worden gegist. Het interieur zelf is op de

geleverde foto’s overigens zo maagdelijk wit dat de jury zich afvraagt of deze

inzending de werkelijke situatie of een ‘rendering’ toont. Op de geveltekenin-

gen is de compositie van ramen en deuren beter dan de woning aan de

Romeinestraat, maar nog steeds geen spannend schilderij.

Frankische Driehoek 17, Goirle

Familie van Veen-de Boer

Jeroen Wouters

Rob Grim

De Beer Bouwgroep

Markslag Beljaars

2011

2013

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

projectleider

aannemer

constructeur

ontwerp

oplevering

Witbrantlaan Oost 28, Tilburg

Dhr. en Mevr. Stokmans-Creemers

Stephan Haans

Frank IJpelaar

Louis van Tilborg, Ulecoten

Piet Noordermeer, Hilvarenbeek

2011 - 2013

juni 2013

John van Groenendaal

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

projectleider

aannemer

constructeur

ontwerp

oplevering

fotograaf

Verbouwing woonhuis Familie van Veen-de Boer

Architectenbureau JMW

Villa ST-CR

H-Kwadraat architectuur BV

Een intelligente transformatie van een bestaande woning. Er is duidelijk

nagedacht over de sequentie van de ruimtes. Het bureau heeft met dit

hoftype een interessant concept te pakken, en werkt dit qua plattegrond

doordacht uit. Bij de detaillering laat men echter steken vallen, is het te vaak

een kwestie van ‘nét niet’. De grofheid van de boeiboorden is daarvan een

exemplarisch voorbeeld.

16 | 17

Page 20: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

Valensplein, Hoogeloon

Gemeente Bladel

Kim de Greef

ADAPT 3D Modelmakers, Janus Roosen

juli 2012 - december 2012

maart 2013

Kim de Greef

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

aannemer

ontwerp

oplevering

fotograaf

Hasselstraat 80b, Tilburg

Familie Hartstra

Jeroen Wouters

Gijs Hoeijmans

Schapendonk/ Oerlemans

Hooijen

2008

2013

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

projectleider

aannemer

constructeur

ontwerp

oplevering

Paviljoen Valensplein

Kim de Greef Architectuur

Verbouwing woonhuis Familie Hartstra

Architectenbureau JMW

Onmiskenbaar de vormen van een huis, al kun je er niet in wonen.

Met ontroerend veel plezier en liefde voor het vak ontworpen, al past het

eigenlijk in geen enkele categorie. Met lef dus in de brievenbus van de BNA

gestopt om mee te dingen naar een prijs. Toch dwingt deze frivole ‘folly’

respect af. Het is een goed ding. De stoere ‘cortenstale’ (de)constructie van

een archetypische woning is conceptueel sterk, de zaag is intelligent

gehanteerd. De uitwerking van het interieur had wel wat puntiger gemogen:

het bankje met de afwijkende houten zitting is nét niet goed aangesloten op

de tegelvloer.

Deze architect slingert een discussie aan over de grenzen van de prijsvraag,

over de wens om meer brutale overschrijdingen te zien. Maar hoe ver reikt

die coulance? Had John Körmeling zijn draaiend huis mogen inzenden?

De jury vraagt zich hardop af of het niet juist prima zou zijn als architecten

ook een kleine ingreep, of zelfs een briljant gedetailleerde dakgoot kunnen

inzenden.

Ook hier een transformatie naar een hoftype, een beproefde aanpak voor dit

bureau. Dit keer een architectonisch rijkere variant dan de verbouwing in

Goirle. Misschien lieten de Tilburgse opdrachtgevers wat meer ruimte voor

het toepassen van afwijkende hoeken en basale glaspartijen in de gevel.

Het toepassen van dezelfde donkere kozijnen in het oorspronkelijke huis is

geslaagd. Hoe beproefd ook, het uitwerken van de details doet men minder

bekwaam: iets subtielere deuren en scharnieren zouden het tot een ‘helemaal

wél’ niveau kunnen optillen.

Page 21: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

Witbrantlaan Oost 30, Tilburg

Familie Korst-Tromp

Frans van den Hout

Ronald Behrtel

Aannemersbedrijf Houtepen bv, Goirle

Adviesbureau Markslag Beljaars bv, Tilburg

maart 2010 - september 2011

juni 2012

Roel van Diem

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

teamleden

aannemer

constructeur

ontwerp

oplevering

fotograaf

Bosscheweg 12, Tilburg

Dhr. en Mevr. de Leeuw

Frans van Roy, Koen van den Kieboom, Tanya Albertoe,

Wolfgang Volz, Margo van Raak

Bouwbedrijf Vermeulen, Gilze Rijen

H4D Raadgevend Ingenieurs B.V, Dongen

2009 - 2010

juni 2012

luijten|smeulders|architecten

locatie

opdrachtgever

teamleden

aannemer

constructeur

ontwerp

oplevering

fotograaf

Tuinhuis met zwembad

luijten|smeulders|architecten

Villa Familie Korst-Tromp

Van den Hout & Kolen architecten

Een woning met goede maten, mooie doorlopende lijnen in dakranden en

borstweringen. De architect maakt keuzes die qua grafische compositie

consequent worden doorgezet. Wel zijn de linker- en rechtergevel heel divers:

de ene zwaar, de ander door het vele glas juist enorm licht. Daardoor lijkt het

geheel wat uit balans. Verder wil de overstekende verdieping in dit ontwerp

maar niet echt gaan hangen. Als de voorste slaapkamer een meter dieper was

geweest had het gebouw als geheel meer lef getoond en stonden de auto’s

bovendien helemaal droog.

De plattegrond heeft een heel draaglijke lichtheid, is met slimme uitwissel-

bare ruimtes prettig flexibel. De woonkamer voelt met een ruim vijf meter

hoge vide echter ongezellig aan, maar wellicht bedriegt de foto ons hier

enigszins: de vele kinderen (waarom anders zoveel slaapkamers) vullen

die kubieke meters vast al snel sfeervol op.

De plattegrondtekening in de presentatie herinnert de jury aan het Farns-

worth House. Ludwig Mies van der Rohe zette hiermee in 1951 de standaard

voor een huis in het groen. Misschien is deze associatie ook opgekomen in het

hoofd van de Tilburgse architect? In ieder geval geeft hij een weloverwogen

eigen interpretatie aan een transparant huis in een tuin. Het omvouwen van

de zwevende vloer naar wand en dak is een goed afleesbare, lovenswaardige

keuze. Deze doorlopende lijn is in de uitvoering echter niet overal even

geslaagd. De luifel had meer overstek mogen krijgen. Verder ondergraaft de

gemetselde muur in de zijgevel het transparante principe. In de voorgevel

lijken de dragende kolommen en verticale kozijndelen elkaar onnodig in de

weg te staan.

18 | 19

Page 22: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

Juliana van Stolberglaan 24, Vught

Familie Bolwerk

Frans van den Hout

John van Lierop

Bouwbedrijf Ponjé bv, Handel

Adviesbureau Bolwerk Weekers, Deurne

april 2010 - juli 2011

december 2012

Joep Jacobs

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

teamleden

aannemer

constructeur

ontwerp

oplevering

fotograaf

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

aannemer

ontwerp

oplevering

Wim van Baaststraat 17, Oisterwijk

Familie Boeren

Frank van der Wiel

Van Heertum

2010 - 2011

medio 2013

Villa Familie Bolwerk

Van den Hout & Kolen architecten

Muur en dak vormen een interessante, dominant ogende contour.

De concurrerende horizontale lijn van de verdiepingsvloer haalt de kracht

van de schuine vorm weer wat onderuit en hindert de leesbaarheid van het

gebouw. Als geheel doet het gebouw een worsteling vermoeden tussen vorm

en functionaliteit. De veranda bijvoorbeeld zal – denkt de jury - weinig

bescherming bieden tegen zon of regen. Hier wordt de contour op een minder

geslaagde manier dominant.

Woonhuis Biki’s House

Van der Wiel architectuur

De architect bouwt een degelijk huis en wil met toevoeging van diverse

elementen een staalkaart van zijn kunnen ten toon spreiden. Het zijn stuk

voor stuk fijnzinnig toegepaste bouwdelen die niet zouden misstaan bij de

verbouwing van een jaren ’70 woning. Hier lijkt het echter alsof de nieuw-

bouwwoning de basis moest vormen voor die staalkaart. En zonder die

toevoegingen is het in de basis niet minder maar ook niet meer dan zo’n

jaren ’70 woning.

Page 23: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

Oisterwijk

Gemeente Oisterwijk

Particulier

Jeroen Weijers

Alicja Zborowska - van Gestel, Bart van den Broek

Bouwkundig Adviesburo Coolen

2013

2013

Jeroen Weijers

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

projectleider

teamleden

constructeur

ontwerp

oplevering

fotograaf

Uitbreiding villa

Van Oers Weijers Architecten BNA

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

aannemer

ontwerp

oplevering

Wim van Baaststraat 7, Oisterwijk

Familie Van Beerendonk

Frank van der Wiel

Van der Wal Oirschot

2010 - 2011

eind 2012

Woonhuis 360 House

Van der Wiel architectuur

Deze woning is duidelijk familie van Biki’s House en bevindt zich in dezelfde

uitbreidingswijk van het dorp. Ook hier dwingt de vormentaal ons associaties

op met een aantal decennia geleden. De staalkaart van de architect is hier

wel iets rustiger en wat meer doordacht. De houten poort aan de achterzijde

rijmt bijvoorbeeld prima met de raamcompositie van de zijgevel.

Dit ontwerp deugt. Het spannende contrast tussen zwart en wit, tussen oud

en modern doet zijn werk. De discussie spitst zich dan al snel toe op, maakt

nieuwsgierig naar details, zoals de precieze aansluiting van de glazen sluis

op beide delen. Zoals het verschil tussen het gepotdekselde detail op de

tekening en de feitelijke uitwerking. En is het verticale raam in de uitbouw

nu net een halve plank te hoog of te laag? Maar het laat onverlet dat de

architect hier twee werelden knap verenigt.

20 | 21

Page 24: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

De bedreven bouwers

Huybregts Relou is een goed georganiseerd bouwbedrijf met een breed dienstenpakket. Gespecialiseerd in utiliteits-

bouw, woningbouw en groot onderhoud projecten. Grootschalige en multifunctionele projecten bouwt en begeleidt het

bedrijf met veel enthousiasme. Huybregts Relou is vakkundig, een professionele bouwer en ISO en VCA gecertificeerd.

Heldere en korte communicatielijnen vormen een solide fundament.

Kanaaldijk Zuid 1 5691 NL Son T 0499 - 48 34 83E [email protected] I www.huybregts-relou.nl Huybregts Relou is onderdeel van VB Groep.

Corp_adv_210x210_v1.indd 1 23-05-14 wk 21 14:41

Page 25: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

22 | 23

De bedreven bouwers

Huybregts Relou is een goed georganiseerd bouwbedrijf met een breed dienstenpakket. Gespecialiseerd in utiliteits-

bouw, woningbouw en groot onderhoud projecten. Grootschalige en multifunctionele projecten bouwt en begeleidt het

bedrijf met veel enthousiasme. Huybregts Relou is vakkundig, een professionele bouwer en ISO en VCA gecertificeerd.

Heldere en korte communicatielijnen vormen een solide fundament.

Kanaaldijk Zuid 1 5691 NL Son T 0499 - 48 34 83E [email protected] I www.huybregts-relou.nl Huybregts Relou is onderdeel van VB Groep.

Corp_adv_210x210_v1.indd 1 23-05-14 wk 21 14:41

projectmatige woningbouw | 11 inzendingen | winnaar en nominatie

Page 26: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant
Page 27: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

24 | 25

Op een minder fraaie, zelfs rauwe

plek in de stad staat een geslaagd

ensemble van studentenwoningen.

De gebouwen omarmen een rustig

binnenplein, het – geplande -

groen op de gemeenschappelijke

dakterrassen versterkt dat beeld.

De subtiele variaties in het

metselwerk binnen de rigide

structuur en de fietsenstalling

als etalage spotten op een prettige

manier met de strengheid van de

façade. De gebouwen weten op

een speelse manier per saldo toch

een vertrouwenwekkend gezag uit

te stralen. Dit project geeft een gat

in de stad een geheel nieuwe

identiteit en elan. Om op deze

stadse schaal met – zo vermoedt

de jury – beperkt budget de

bakstenen randvoorwaarden voor

leefbaarheid te kunnen organise-

ren vereist hart, hoofd en ziel voor

het vak.

Op het voormalige terrein van Kinderwagenfabriek Van Delft, waar later de kantoren van ZLTO waren gevestigd, is een studenten-

complex met 265 woningen gebouwd. Dit project maakt deel uit van een grotere herontwikkeling in de Tilburgse Spoorzone,

het Magazijnkwartier.

Bij de bouw van het Pieter Vreedeplein is de Magazijnstraat, die de ondergrondse parkeergarage ontsluit, verbreedt. In de steden-

bouwkundige visie voor het Magazijnkwartier wordt de gesloopte straatwand hersteld. Binnen het bouwblok is een tweede blok

ontworpen, als een herkenbaar ensemble dat aantakt op de Telegraafstraat.

De buitenkant van dit ensemble krijgt een formele uitstraling. De doorwaadbare binnenwereld is informeler, met grote collectieve

dakterrassen en een groen hof dat ontsloten wordt door de poort van de oude fabriekswoningen. Het programma kent veel

herhaling. Door de volumes verschillend te geleden en oriënteren en door balkons en puien per woning te variëren wordt alsnog

woningdifferentiatie bereikt. De geleding van de volumes is zodanig dat lawaai van het spoor wordt geweerd, terwijl de daglicht-

toetreding in het hof wordt gemaximaliseerd. De gevels hebben een industriële uitstraling en tonen een eenheid in verscheiden-

heid. De bakstenen rasters volgen verschillende patronen in een grove en een gladde steen, diverse reliëfs en uiteenlopende

verticale geleding. De entrees met grote glaspuien in brede portieken versterken de identiteit per pand middels een onderscheid

in kleur. Onder het complex bevindt zich een parkeergarage ten behoeve van een volgende planfase. De studenten parkeren op

maaiveld aan de buitenzijde van het complex en stallen hun fiets op de begane grond van hun woongebouw. De inrichting van

het maaiveld is ontworpen door MTD landschapsarchitecten in overleg met Bo.2. Bruto vloeroppervlak: 13060 m2.

Magazijnstraat, Tilburg

Magazijnkwartier BV

Bram van Ekeren, Dirk van de Pol

Paul Goltstein, Jan de Koning

Van de Ven bouw en ontwikkeling

Aveco de Bondt

Cauberg Huygen

maart 2010 - augustus 2012

oktober 2013

Bo.2 architectuur en stedenbouw

Studentenhuisvesting PAX

Bo.2 architectuur en stedenbouw

[ winnaar ] projectmatige woningbouw

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

teamleden

aannemer

constructeur

adviseurs

ontwerp

oplevering

fotograaf

Page 28: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

Van verre zichtbaar in het park Meerland rijst Meerrijk op als een oranjerode

monoliet. Een onmiskenbare blikvanger die zich met zijn gelaagde opbouw

en dynamische silhouet naar iedere richting anders toont. Bij nadering blijkt

de monoliet een levendig stedelijk interieur te herbergen, een ritmische

aaneenschakeling van openbare pleinen, collectieve hoven en private

terrassen. Een geschakeerde menging van woningen, winkels en voorzienin-

gen brengt het compacte centrum tot leven. Stadswoningen aan het park

omzomen de commerciële kern, met daarboven een verscheidenheid aan

uitzichtrijke appartementen.

De twee-eenheid van parkeerniveau en opgetild voetgangersmaaiveld vormt

de gemeenschappelijke sokkel. Hierop zijn door verschillende architecten

sculpturale stedelijke blokken ontworpen op basis van gezamenlijk ontwik-

kelde spelregels, met de ‘rode rots’ als leidraad. De eigen interpretatie en het

individuele handschrift van iedere architect zorgen daarbinnen voor een

aangename variatie.

Vanuit de recentelijk opgeleverde kern rond het centrale plein zal Meerrijk

in de komende jaren gefaseerd worden voltooid.

Meerplein, Eindhoven

ASR Vastgoed Ontwikkeling

Jacq. de Brouwer

Mieke Gooren

Huybregts-Relou Son

IMd Raadgevend Ingenieurs, Rotterdam

Huisman en Van Muijen, Eindhoven

FiMek Estate Zaltbommel

2003 - 2011

april 2013

Michel Kievits

Appartementen Meerrijk

Bedaux de Brouwer Architecten BV BNA

[ nominatie ] projectmatige woningbouw

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

projectleider

teamleden

aannemer

constructeur

adviseurs

ontwerp

oplevering

fotograaf

De context van het pand is helder, het verhaal én beeld kloppen stedenbouw-

kundig. De schaal is – ondanks de omvang van het gebouw – menselijk

gebleven. De inzenders beheren het metier om dit sculpturale gebouw een

eigen – inmiddels zeer herkenbare - signatuur mee te geven. Het materiaal-

gebruik is eenduidig en tot op detailniveau met ambachtelijke aandacht

begeleid. Een strak balkonnetje, een gemetselde nis: voor architecten én

niet-architecten intuïtief afleesbaar.

In de geopende zijde van de toren zit ogenschijnlijk onrust, daar gebeurt veel

en is het monolithische karakter minder herkenbaar. Het heeft misschien te

maken met de zoektocht van dit bureau naar een nieuwe thematiek, waarbij

eigenheid en functionele diversiteit in plattegronden meer accent krijgt.

Deze gevel mist de trefzekerheid die in de plint getoond wordt.

Page 29: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

Benedenkerkstraat 77, Waspik

Dhr. en mevr. Kools-de Hond

Marina Moons

Anton Honcoop

Bouwbedrijf Jan Bax BV

adviesbureau van Esch

ex Vacquier, Berlicum

Thomas Peynenborgh

2006 - 2009

2011

projectomschrijving

architectenbureau

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

projectleider

teamleden

aannemer

constructeur

adviseurs

ontwerp

oplevering

fotograaf

Hagelkruisplein, Tilburg

Interfour BV Projectontwikkeling

Elles Borgert

Ruud van Aerde

Rossou van der Linden Metselwerken BV

Adviesbureau S. v. Boxtel

2011-2012

2013

Tommy de Lange

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

teamleden

aannemer

constructeur

ontwerp

oplevering

fotograaf

3 Drive-in woningen

Aerde Borgert Architecten

De ontwerper doet een te waarderen poging om een ouderwets type nieuw

leven in te blazen. Parkeren op eigen terrein is in de binnenstad een niet te

onderschatten winstpunt. Vindingrijk is de lichtinval naar de tuingerichte

leefruimte. De aansluiting met het bestaande bouwblok links zal minstens

één slapeloze nacht hebben gekost en is - alleen daarom al - geen gedroomde

oplossing. De plattegrond en vooral de gesloten voorgevel scheppen letterlijk

en figuurlijk afstand. Maken het voorbijgangers lastig visueel contact te

krijgen met de bewoners.

projectmatige woningbouw | overige inzendingen 26 | 27

Page 30: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

SSH, TalentSquare 339

TBV Wonen/Van de Ven bouw en ontwikkeling

Dirk van de Pol, Jef van den Putte, Niels Olivier

Stan Gerrits, Cas Bollen, Piotr Szczesniak, Bart Thal,

Ferry Bruijn, Koen de Jonge

vd Ven bouw en ontwikkeling

Ingenieursbureau Goudstikker – De Vries

Peutz

maart 2011 - februari 2012

juli 2013

R. van Gendt, B. van Ekeren, N. Olivier

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

teamleden

aannemer

constructeur

bouwfysisch advies

ontwerp

oplevering

fotograaf

Batikstraat - Fluweelstraat - Katoenstraat - Satijnstraat - Tafstraat

Helmond

Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid te Waalwijk

Peter Keijsers

Jeroen Kouwenberg

Van Wijnen Helmond

JV2 Bouwadvies Nuenen

2008 - 2010

medio 2012

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

projectleider

aannemer

constructeur

ontwerp

oplevering

Tilburg Talent Square

Bo.2 architectuur en stedenbouw

Woningen Suytkade

Bedaux de Brouwer Architecten BV BNA

Dit bureau slaagt er keer op keer in om grote stedenbouwkundige volumes

op een adequate, haast vanzelfsprekende manier tot een eenheid te

componeren. Ook hier, op een lastige plek direct aan het drukke spoor, heeft

de architect Tilburg verrijkt met een charmant pand. De afwisselend witte en

grijze raamomlijstingen wekken de interesse van ieders netvlies zonder de

rust van de totale gevelstructuur te verstoren. Architectonisch leidt het lokaal

verbreden van de galerij tot een iets te voorspelbare spanning in het ontwerp.

De vraag is bovendien of het heel functioneel is in dit pand waar al veel

andere ontmoetingsplekken zijn.

Een woningproject met een goed gemaakte scheiding tussen publieke en

private ruimte. Hulde, want de patiowoning is een introvert huistype waarbij

zo’n begrenzing nogal precies komt. De volgende begrenzing - tussen

woonkamer en hof - lijkt juist wat dun. Deze rij woningen doorstaat

eenvoudig de proeve van bekwaamheid in beheersing van materiaal: glas en

baksteen zijn in comfortabel evenwicht. Toch is de uitstraling van het geheel

wel wat ongenaakbaar, zelfs kil in lekentaal. Ondanks de individuele variaties

in het metselwerk overheerst de uniformiteit. Dit toont zich bijvoorbeeld in

de wijze waarop de buitengevel zich opdringt aan de slaapkamerplattegrond.

Page 31: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

31 Zorgwoningen Noorderligt

Ed Bergers Architecten

Veldhovenring 79, Tilburg

Roozen van Hoppe, Haghorst

Ed Bergers, Dennis van Herel

Luuk van den Berg

Wijnen Bouw, Schijndel

Hooijen Konstruktiebureau BV, Tilburg

2008 - 2012

2013

Stijn Poelstra

Kloosterstraat 41-49, Tilburg

Komar vastgoed BV., Tilburg

Stephan Haans

Frank IJpelaar

Op het Hoog, Moergestel

Piet Noordermeer, Hilvarenbeek

2010 - 2012

maart 2013

John van Groenendaal

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

projectleider

aannemer

constructeur

ontwerp

oplevering

fotograaf

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

teamleden

aannemer

constructeur

ontwerp

oplevering

fotograaf

Wooncomplex RIGA

H-Kwadraat architectuur BV

Altijd ingewikkeld, de opgave om midden in een stadscentrum een divers

aantal woningentypen te realiseren. De vele publiek en private functies

strijden om voorrang in een puzzel met beperkte vierkante meters. Dat

puzzelen is hier met veel aandacht gedaan, de keuze voor een hofstructuur

is begrijpelijk. Het toevoegen van begroeide gevels en zorgvuldig geplaatst

collectief groen is sympathiek. Tegelijkertijd is zo’n toevoeging voor de jury

ook een aanwijzing dat een ontwerp niet genoeg op eigen benen staat om

floramatige initiatieven van individuele bewoners te kunnen dragen. Verder

lijken compositie, materiaalgebruik en maatvoering soms puzzelstukken

te zijn uit verschillende dozen.

Wonen aan een rustig modern hof, grenzend aan een druk Tilburgs lint.

Deze verborgen tuin is overduidelijk hét meest opvallende en zeer geslaagde

element van dit plan. Eenmaal door de poort creëert de architect voor

bewoners en bezoekers een welhaast meditatieve sfeer waarin het goed

toeven, goed zorgen is. De sobere toonzetting van het ontwerp en een enkele

boom completeert dit binnenhof. Aan de straatkant valt de kleur van de

baksteen niet helemaal in de smaak, en blijft de detaillering van het gebouw

achter bij wat tekening en foto’s beloven. De aansluiting op de lintbebouwing

is links beter geslaagd dan rechts. Dit gebouw wil - zo lijkt het - vooral een

eigen context maken.

28 | 29

Page 32: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

projectleider

aannemer

constructeur

ontwerp

oplevering

locatie

opdrachtgever

projectleider

teamleden

aannemer

constructeur

adviseurs

ontwerp

oplevering

fotograaf

Don Sartostraat 66-01 t/m 66-04, Vogelenzang 7-01 t/m 7-23, Tilburg

Wonen Breburg, Tilburg

Monique Groenen, Menno Voss, Koen Vissers, Margo van Raak,

Koen van den Kieboom, Marcel van der Linden, Wolfgang Volz

Huybregts Relou, Son

Goudstikker de Vries, ’s Hertogenbosch

Innax, Breda

2010 - 2011

september 2013

luijten|smeulders|architecten

Dr. Strucykenplein, Breda

Wonen Breburg-Nederlandse Bouw Unie

Jeroen Wouters

Gijs Hoeijmans

Nederlandse Bouw Unie

Goudstikker de Vries

2009

2013

Appartementen Leijbron

luijten|smeulders|architecten

100 Appartementen

Architectenburo JMW

Een gebouw op een voorheen (te) ruim plein. Vroeger een plek met de allure

van de wederopbouw, en een welkome onderbreking van een drukke weg.

Nu veranderd in een druk bebouwd stuk stad. De inzender heeft gekozen voor

een architectonisch idioom dat zich – in tegenstelling tot de stellige tekst van

de indiener - weinig aantrekt van de omgeving en de historische context. De

jury vindt de gesuggereerde aansluiting op het werk van Peutz niet afleesbaar.

Op zichzelf is het gevelbeeld zorgvuldig gekozen, het kettingmotief en de

opengewerkte transparante punten zijn zeker bijzonder te noemen.

Het is geen eenvoudige opdracht om in dit tijdsgewricht juist in sociale

woningbouw voldoende tijd en middelen te bevechten voor ontwerp en mate-

riaal. Dat is in dit appartementencomplex wel gelukt. Het duidelijke grid is

herkenbaar gebleven en verleent allure aan het pand. Toch vallen de

oplettende, architectonisch geschoolde kijker wel wat schoonheidsfouten op.

Niet overal is het doortastende stramien strak gehanteerd. Zo wijken hoogtes

van borstweringen af en zijn aansluitingen niet overal in lijn met het gekozen

ritme.

Page 33: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

teamleden

aannemer

constructeur

ontwerp

oplevering

fotograaf

Stadhuisplein, Tilburg

Walloma B.V.

Jeroen Weijers

Alicja Zborowska – van Gestel, Nick van Esch

Heerkens van Bavel

Sigma Engineering

2012 t/m 2013

2013

Jeroen Weijers

locatie

opdrachtgever

teamleden

aannemer

constructeur

adviseurs

ontwerp

oplevering

fotograaf

Petrus Canisiusstraat 70-01 t/m 70-41, Tilburg

Wonen Breburg, Tilburg

Monique Groenen, Menno Voss, Koen Vissers, Margo van Raak

Koen van den Kieboom, Marcel van der Linden, Wolfgang Volz

Bouwgroep Moonen, ’s-Hertogenbosch

Goudstikker de Vries, ’s-Hertogenbosch

Innax, breda

2010 - 2011

september 2013

luijten|smeulders|architecten

Stadswoningen

Van Oers Weijers Architecten BNA

Appartementen Zandleij

luijten|smeulders|architecten

Ook bij dit appartementencomplex is in aanzet een heldere keuze gemaakt

voor een stevig raster en een robuuste positionering van stenige volumes.

Zodoende is dit een interessante zoektocht naar het doorbreken van de

saaiheid van zo’n blok. In de uitwerking had het krachtiger gekund, door

juist vast te houden aan gemaakte hoofdkeuzes. Nu wordt het lijnenspel

in de gevel op veel plaatsen getart. De gaten in de gevel die ontstaan door

het visueel samentrekken van de tweede en derde verdieping zijn mooie

uitzonderingen op het grid. Maar de keuze voor een lichtgrijze kleur van

de balkonrand ontkracht dat speelse effect.

Op de kopse kant van een bestaand pand is een precisie-ingreep uitgevoerd:

de wens om meer te laten wonen boven winkels is lovenswaardig en hier met

lef ter hand genomen. Moedig, want dit soort projecten is niet eenvoudig te

realiseren. Het blijft schuiven met kubieke meters binnen deels onwrikbare

bestaande structuren, net zolang tot er een – in alle randvoorwaarden -

passend programma verschijnt. Het is als draaien aan een ‘Rubiks Cube’ in

reuzenformaat, met één hand op de rug. Heel verrassend is de uiteindelijk

gekozen variant echter niet. Zo lijken de recht tegenover elkaar liggende

raampartijen aan te duiden dat er nog even had moeten worden door-

gedraaid om een intieme woonsfeer te realiseren in de roerige binnenstad.

30 | 31

Page 34: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

Architectural Ceramics CenterMosa.

In het MACC kunnen klanten terecht voor informatie,

inspiratie, advies en ondersteuning. Voor wanden,

vloeren en gevels. De collecties in de showroom geven

een voorproefje van de kwaliteit in materialen en

esthetiek. Daarnaast vormen ze een stijlvolle omgeving

waar architecten, ontwerpers én hun klanten kennis

kunnen maken met de vele mogelijkheden die de Mosa

producten bieden.

Mosa Architectural Ceramics Center Amsterdam

www.mosa.nl/macc-amsterdam

Mosa Architectural Ceramics Center Maastricht

www.mosa.nl/macc-maastricht

Page 35: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

utiliteitsbouw | 8 inzendingen | winnaar en nominaties 32 | 33

Page 36: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant
Page 37: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

34 | 35

Een gebouw waarin diverse culturele functies zijn ondergebracht waaronder

een theaterzaal, een bibliotheek en een muziekschool, gecombineerd met

18 appartementen en een parkeergarage. Het complexe programma is zo

vormgegeven dat het zich zo goed mogelijk voegt in het kwetsbare steden-

bouwkundig weefsel van het dorpshart van Hilvarenbeek.

Het culturele programma is gekeerd naar het Vrijthof, het woonprogramma

naar de aangrenzende woonwijk. Door ondermeer gebruik te maken van een

bescheiden bouwhoogte, een binnentuin en een uitkragend geveldeel heeft

het forse bouwvolume een elegant silhouet gekregen. Ook het zorgvuldig

materiaalgebruik, dat qua kleur en textuur overeenkomt met de aanliggende

monumenten, draagt bij tot de kwaliteit van deze stedenbouwkundige

inpassing.

De lineaire serre volgt de rooilijn van de steeg ‘Achter het raadhuis’. De foyer

in deze serre verbindt de theaterzaal met het theatercafé en de binnentuin.

Vanuit de foyer hebben de bezoekers zicht op het historische silhouet van

Hilvarenbeek met de karakteristieke kerktoren als hoogtepunt.

Achter ‘t Raadhuis 2, Hilvarenbeek

V.O.F. Bouwcombinatie Hilvarenbeek

Jacq. de Brouwer

Cees de Rooij

Mieke Gooren, Remco van Loon, Kees Paulussen

V.O.F. Bouwcombinatie, Hilvarenbeek

Ingenieursbureau P. Noordermeer, Hilvarenbeek

Francine Broos, Loon op Zand

2005 - 2011

medio 2013

Michel Kievits

Multifunctioneel Cultureel Centrum Elckerlyc

Bedaux de Brouwer Architecten BV BNA

[ winnaar ] utiliteitsbouw

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

projectleider

teamleden

aannemer

constructeur

interieur

ontwerp

oplevering

fotograaf

1

25

6

4 3

begane grond

1 entree

2 foyer

3 theaterzaal

4 balletzaal

5 patio

6 bibliotheek

Dit is het archetype van een multifunctioneel centrum. De altijd ingewik-

kelde uitdaging van een veelzijdig programma is bewonderenswaardig tot

een prettige en logische compositie gesmeed. En tot een modern gebouw

dat zich bescheiden opstelt. De bezoeker wordt als het ware uitgenodigd

zich te richten op de omgeving, met name in de binnenstraat langs de zaal.

Men wordt toeschouwer van hedendaagse voorbijgangers en historische

vergezichten. Zo is er uitgekiend zicht op de kerk, het multifunctionele

centrum uit vroeger tijden. Enige verbazing was er wel over de uitwerking

van het gemetselde plafond. Het lijkt te veel aan het toeval overgelaten.

Daarnaast merkt de jury op dat de worsteling met de plaatsing van de entree

voelbaar is. Enerzijds is deze mooi en logisch georiënteerd op het Vrijthof,

maar tegelijkertijd onduidelijk vanaf de zijde van de parkeerplaats, ondanks

het uitnodigende gebaar van het grote venster op de kop van de uitkraging.

Het zijn slechts mineure kanttekeningen bij een gebouw dat een goede, zelfs

synergetische balans heeft gevonden tussen context maken en context raken.

Page 38: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

Karel Boddenweg 5, Tilburg

Crematorium Tilburg EO, directeur: mevr M. van den Heuvel

Ralphf van Gendt, Bram van Ekeren

Paul Goltstein, Bart Thal, Jan de Koning

Winters bouw en ontwikkeling

Raadgevend ingenieursbureau van Nunen

Kuijpers installaties - WHR installatie-adviseurs

Bone Interieurbouw BV

september 2011 – mei 2013

december 2013

Ralphf van Gendt

Paviljoen Andante Crematorium

Bo.2 architectuur en stedenbouw

[ nominatie ] utiliteitsbouw

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

teamleden

aannemer

constructeur

adviseurs

interieur

ontwerp

oplevering

fotograaf

Een cirkelvormig paviljoen, simpel,

nauwkeurig en goed vormgegeven.

Het gebouw en de inrichting zijn

op elkaar afgestemd. Gebogen

lijnen keren overal terug, en het

meubilair is sober maar stemmig.

De ronde vorm is logistiek goed

uitgekiend en treffend bij de

context van het crematorium: na

de bijeenkomst is de cirkel rond. In

een gaande beweging (de vertaling

van de muziekterm ‘andante’)

neem je hier in een respectvolle

omgeving afscheid van een

dierbaar mens.

Het ontwerp voor een derde aula bij het crematorium in Tilburg voorziet in

de behoefte om voor kleine groepen een intieme ruimte aan te bieden waar

nabestaanden zelf invulling kunnen geven aan het afscheidsritueel.

De locatie van het paviljoen op de voormalige draaicirkel van het parkeer-

terrein, tussen het hoger gelegen strooiveld, de natuurbegraafplaats en de

naastgelegen uitvaartorganisatie is even logisch als bijzonder.

De cirkelvorm is gebruikt om de binnenruimten vloeiend in elkaar over te

laten lopen. De bezoeker begeeft zich langs de buitenschil en rondom een

kern die de ruimte structureert en waarin alle facilitaire ruimten zijn

ondergebracht. De gevel opent- en sluit zich al naar gelang dit het programma

ondersteunt. Daglicht wordt ingezet om de opeenvolging van verschillende

sferen te accentueren.

Onder de luifel ligt een glazen entree portaal dat leidt naar een open

ontvangstruimte met garderobe en toiletten. Deze ruimte biedt zicht op

de openbare omgeving. Van hieruit kunnen de ruimten links- en rechtsom

worden gebruikt. Linksom begeleidt een gesloten rug de bezoeker naar de aula

waar boven de keermuur een panorama over het strooiveld zichtbaar is.

Deze pui gaat over in een glasgevel met zware lariks lamellen. De condoleance

ruimte is daarmee weer maximaal geopend, maar wel in grote mate privé.

De drie ruimten kunnen naar wens, door in de gebouwkern verzonken

schuifdeuren, van elkaar worden gescheiden.

Gebruikers bepalen zelf hun uitvaartritueel en hebben het paviljoen in zijn

geheel voor een bepaalde periode ter beschikking. Aula 3 Andante biedt

daarmee, zoals de naam ook suggereert ruim de tijd.

De materialisering kenmerkt zich door het gebruik van een beperkt aantal

materialen, allen met een natuurlijke uitstraling. De gevel bestaat uit

natuursteen, koper, zware lariks kozijnstijlen en structureel glas waarin de

omgeving weerspiegeld. Binnen is gekozen voor eenvoud, met een warme

kleur cementgietvloer en houten meubels in een gebroken witte omgeving

geaccentueerd met echt witte tafelbladen en olijfkleurige stoffering. De textuur

en glansgraad van verschillende oppervlakken varieert om het lichtspel te

versterken. Bruto vloeroppervlak: 250 m2.

Page 39: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

36 | 37

Het getuigt van ambacht om in aansluiting op een bestaand, wat saai complex,

deze sfeer te kunnen maken. De kordate keuze voor kleurgebruik in de tussen-

ruimte maakt het mogelijk de drie losse gebouwen toch als een ensemble te

ervaren. De nieuwbouw heeft een geslaagde gevelcompositie, iets waarmee

deze inzending zich onderscheidt van de te vaak voorkomende maskerende

buitengevels in de utiliteitsbouw. En uiteraard is de CO2-neutraliteit een

absoluut pluspunt in deze tijden, maar een kwestie van noblesse oblige voor

deze opdrachtgever?

Kreitenmolenstraat 201, Udenhout

H.C.F. de Haas Holding B.V.

Jeroen Weijers

Alicja Zborowska - van Gestel, Nick van Esch, Frank van Oers

Heerkens van Bavel

Bouwkundig Adviesburo Coolen

Sabine Interieuradvies

2010 t/m 2012

2012

Fischer Fotografie

Nieuwbouw en verbouw Hoppenbrouwers Elektrotechniek

Van Oers Weijers Architecten BNA

[ nominatie ] utiliteitsbouw

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

teamleden

aannemer

constructeur

interieurarchitect

ontwerp

oplevering

fotograaf

Hoppenbrouwers Elektrotechniek is al sinds jaar en dag gevestigd aan de

Kreitenmolenstraat, een belangrijke entree van Udenhout. Toen uitbreiding

noodzakelijk was, wilde zij daar dan ook graag gevestigd blijven.

Deze mogelijkheid werd geboden, toen de naastgelegen gemeentewerf te koop

kwam. Daarop kon de gewenste nieuwbouw worden gerealiseerd, die middels

een entree en ‘ontmoetingsplein’ gekoppeld zou moeten worden aan het

bestaande pand. De koppeling en de opzet van de nieuwbouw, moest zodanig

zijn dat deze op een later moment afzonderlijk, eventueel zelfs per verdieping,

verhuurd zouden kunnen worden.

Hoppenbrouwers heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en wilde dit

dan ook tot uiting laten komen in het nieuwe gebouw. Maar ook in het proces

dat tot de realisatie daarvan moest leiden. Het gehele bouwteam heeft dan ook

gezamenlijk een LEAN-cursus gevolgd en het proces is volgens de principes

hiervan tot stand gekomen. Het resultaat is het eerste CO2-neutrale kantoor-

en bedrijfsgebouw van Tilburg e.o. Het bestaande pand heeft daarbij, zowel aan

de binnenzijde, als aan de buitenzijde een metamorfose ondergaan. Nodig om

het aan te laten sluiten op de nieuwbouw, uitgangspunt van het gehele plan.

Dit strakke blok beslaat drie verdiepingen gekoppeld door een kern die

asymmetrisch in het volume staat. Vanwege de toegankelijkheid vanuit de

entree en koppeling, maar ook om rondom grote en open kantoortuinen te

kunnen realiseren. De gevraagde flexibiliteit, maar vooral de weidse blik en

de bomen aan de voorzijde droegen bij aan de keuze voor panoramische

raamstroken. Op de begane grond, die hoger is dan de andere verdiepingen, tot

aan de grond. Per gevel, maar ook overhoeks ‘gecomponeerd’ en geaccentueerd

door panelen en metselwerk. De diepe negge, waarin de screens zijn weg-

gewerkt en de strakke steenkeuze zorgen voor een krachtig en stoer blok.

Hart van het gebouw is het middendeel, de koppeling. Hier lopen monteurs,

kantoorpersoneel, directieleden, klanten en opdrachtgevers elkaar letterlijk

tegen het lijf. Ontmoeting en verbinding zijn hier aan de orde. Ondermeer door

de brug op de eerste verdieping van het bestaande naar het nieuwe deel en de

zichtlijnen tot diep in beide gebouwdelen. De koppeling met de entree

onderscheiden zich duidelijk door de lamellen, door ons bedacht en functio-

neel, maar schitterend ingevuld door Ellen Brouwers designing art. Glaskunst

die door heel het gebouw terugkomt en de diverse afdelingen duidt.

Page 40: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

The Floor is Yours

Bij Desso staat innovatie centraal bij alles wat wij doen. In 2007 zijn wij gestart met de Circles of Architects® sessies, waarbij overal ter wereld met een beperkte groep interieurarchitecten en architecten product en marktinnovaties worden besproken. Door een dialoog aan te gaan met de interieurarchitecten en architecten ontstaat een uniek ontwerp proces, waarbij niet alleen de focus ligt op tapijt, maar ook op architectuur, productietechniek, kunst en mode. Op deze manier ontstaan innovatieve, functionele en creatieve producten.

Meer informatie kunt u vinden op de website www.circlesofarchitects.com

Desso BV | T 0416 68 41 30 | www.desso.com

Page 41: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

teamleden

aannemer

constructeur

ontwerp

oplevering

fotograaf

Maidstone, Tilburg

Paul van Aerde Beheer BV/ERCO vastgoed BV

Ruud van Aerde

Elles Borgert

Heerkens van Bavel Bouw BV/aannemersbedrijf Houtepen BV

H4D Raadgevend Ingenieurs BV

2010 - 2012

2012

Ruud van Aerde

Bedrijfsgebouw T58

Aerde Borgert Architecten

Een stoer industriepand met een eigen karakter, duidelijk overstijgend

ten opzichte van de standaard bedrijfshuisvesting. De presentatie van een

vlekkenplan suggereert een dynamiek die in de plattegrond niet geheel tot

uiting komt. Het uitgesproken donkere stucwerk is mooi in balans met de

gevelopeningen. De jury vraagt zich echter af of dit effect de tand des tijds

zal doorstaan.

utiliteitsbouw | overige inzendingen

The Floor is Yours

Bij Desso staat innovatie centraal bij alles wat wij doen. In 2007 zijn wij gestart met de Circles of Architects® sessies, waarbij overal ter wereld met een beperkte groep interieurarchitecten en architecten product en marktinnovaties worden besproken. Door een dialoog aan te gaan met de interieurarchitecten en architecten ontstaat een uniek ontwerp proces, waarbij niet alleen de focus ligt op tapijt, maar ook op architectuur, productietechniek, kunst en mode. Op deze manier ontstaan innovatieve, functionele en creatieve producten.

Meer informatie kunt u vinden op de website www.circlesofarchitects.com

Desso BV | T 0416 68 41 30 | www.desso.com

38 | 39

Page 42: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

locatie

opdrachtgever

teamleden

aannemer

constructeur

ontwerp

oplevering

fotograaf

locatie

opdrachtgever

teamleden

aannemer

constructeur

adviseurs

ontwerp

oplevering

Kantoor Kuysten van Helvert

Van den Hout & Kolen architecten

Dillenburgstraat 2, Drunen

Arno Kolen

Ronald Behrtel

Zwaluwe Bouw, Zevenbergschen Hoek

Adviesbureau Markslag Beljaars bv, Tilburg

juli 2007 - april 2011

januari 2012

Joep Jacobs

Tuinstraat 15, Rijen

Gemeente Gilze-Rijen

Kees van Beijsterveldt, Menno Voss, Koen Vissers,

Wolfgang Volz, Margo van Raak

Oome Raamsdonk B.V.

H4D Raadgevend Ingenieurs B.V, Dongen

S2H Raadgevende Ingenieurs B.V., Wageningen

2010 - 2011

februari 2012

Uitbreiding gymzaal KBS St. Jozef

luijten|smeulders|architecten

Het kantoor is duidelijk verwant aan de eerder besproken woningen. Ook

is er binnen consequent gebruik gemaakt van smaakvolle materialen: de

houten balustrade bij de trap is een toonbeeld van vakmanschap. Het

horizontale deel van het gebouw lijkt aan de voorkant in te zakken, terwijl

het zelfde bouwdeel aan de achterzijde juist omhoog komt. Deze ingrepen

in het lijnenspel lijken wat willekeurig, niet consequent herleidbaar uit de

context van het gebouw. Hier communiceert bovendien een op zich zorg-

vuldig grafisch ontwerp aan de buitenzijde, niet helemaal met een goed

georganiseerde plattegrond.

Een inventieve invulling in een dorpse omgeving. De vondst om te verdiepen,

en om mét de nieuwe gymzaal een tribune aan de buitenruimte toe te voegen

is slim bedacht. Eveneens vormt de aulavloer door deze toevoeging een prima

podium voor de schoolmusical van groep 8. De uitwerking van het plan had

beter gekund: materiaalgebruik en detaillering zijn minder inventief en

hadden – net als de zaal zelf - óók net wat meer verdieping mogen hebben.

Page 43: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

40 | 41

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

teamleden

aannemer

constructeur

ontwerp

oplevering

fotograaf

Nieuwbouw Petrol Industries

Van Oers Weijers Architecten BNA

Kalundborg 6, Tilburg

Van Zon Beheer B.V.

Jeroen Weijers

Frank van Oers, Nick van Esch

Janssen Aannemers

Sigma Engineering

2011 t/m 2013

2013

Fischer Fotografie

locatie

opdrachtgever

projectarchitect

teamleden

aannemer

constructeur

adviseur

ontwerp

oplevering

Bedrijfsweg 4, Oisterwijk

Basiq Dental B.V.

Jeroen Weijers

Nick van Esch

Janssen Aannemers

Jos van den Bersselaar Constructie

2012 t/m 2013

2013

Fischer Fotografie

Vernieuwbouw Basiq Dental

Van Oers Weijers Architecten BNA

Een mooi, helder gebouw met high tech uitstraling. Een jongere generatie

zal misschien direct de associatie hebben met kleding, anderen vermoeden

op het eerste gezicht een hip hoofdkantoor van een oliemaatschappij. De

lamellen vormen een soort tweede huid waarachter van alles kan gebeuren

zonder dat het storend is voor het totaalbeeld. Maar dit gebouw is aan

binnen- en buitenkant gemaakt voor één bedrijf. Het interieur met – een door

branding ingegeven - bakstenen muur en oud hout kent een idioom dat niet

op dezelfde wijze is toegepast aan de buitengevel. Kantoor en bedrijfshal

lijken qua materiaalgebruik wel bij elkaar te horen al is dit onvoldoende af

te leiden uit de ingezonden foto’s.

Het is even zoeken naar de door de inzender beschreven rigoreusheid van

deze ingreep. Ten opzichte van zijn twee andere inzendingen is uit het

fotomateriaal moeilijk af te leiden waarom dit project mee zou moeten

dingen naar een prijs. De basic beplating vult weliswaar de horizontale gaten

van het oude gebouw, en staat het blinkend witte interieur misschien model

voor de dentale belofte van een mooi gebit. En ook de behaalde energie-

prestatie is natuurlijk winst. Maar het geheel tovert slechts een bescheiden

glimlach om de mond van de jury, zeker geen stralende rij witte tanden.

Page 44: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

® G

ereg

istre

erd

hand

elsm

erk

- ee

n Hu

nter

Doug

las®

pro

duct

H u nte rD o ug la s ® P la fon d sys temen , Zonwering en G eve l sys teme n Luxa f l ex ® Li c h t- e n wa rmte reg u le ren de sys temen

Innovatieve producten maken innovatieve projecten Over de gehele wereld werkt Hunter Douglas samen met architecten en designers om ideeën vanaf de

tekentafel te realiseren. Met haar geavanceerde zon- en lichtregulerende systemen, intelligente gevel-oplossingen en hoogwaardige akoestische plafonds draagt Hunter Douglas bij aan het creëren van innova-tieve, duurzame en comfortabele gebouwen. Zo ook voor het Distributie Centrum in Tilburg, waar grote en extreem vlakke QuadroClad® gevelpanelen het gebouw een strak uiterlijk geven en het fel rode open V100 buitenplafond speciaal vervaardigd werd om te kunnen voldoen aan de eisen van het sprinkler systeem.

Hunter Douglas Architectural Projects NederlandPiekstraat 2 - 3071 EL Rotterdam - Postbus 5072 - 3008 AB RotterdamTel. (010) 496 22 22 - Fax (010) 423 78 90 - [email protected] - www.hunterdouglas.nl

Project : Distributie Centrum, Tilburg, NederlandsProduct : Quadroclad® Gevelsysteem en

Luxalon® Linear V100 Exterior PlafondsysteemArchitect : Jeroen Weijers, Van Oers Weijers Architecten

141258_Adv Lineair tbv BNA 210x210.indd 1 27-05-14 13:12

Page 45: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

® G

ereg

istre

erd

hand

elsm

erk

- ee

n Hu

nter

Doug

las®

pro

duct

H u nte rD o ug la s ® P la fo n d sys teme n , Zo nwe ring e n G eve l sys teme n Luxa f l ex ® Li c h t- en wa rmte reg u le ren de sys temen

Innovatieve producten maken innovatieve projecten Over de gehele wereld werkt Hunter Douglas samen met architecten en designers om ideeën vanaf de

tekentafel te realiseren. Met haar geavanceerde zon- en lichtregulerende systemen, intelligente gevel-oplossingen en hoogwaardige akoestische plafonds draagt Hunter Douglas bij aan het creëren van innova-tieve, duurzame en comfortabele gebouwen. Zo ook voor het Distributie Centrum in Tilburg, waar grote en extreem vlakke QuadroClad® gevelpanelen het gebouw een strak uiterlijk geven en het fel rode open V100 buitenplafond speciaal vervaardigd werd om te kunnen voldoen aan de eisen van het sprinkler systeem.

Hunter Douglas Architectural Projects NederlandPiekstraat 2 - 3071 EL Rotterdam - Postbus 5072 - 3008 AB RotterdamTel. (010) 496 22 22 - Fax (010) 423 78 90 - [email protected] - www.hunterdouglas.nl

Project : Distributie Centrum, Tilburg, NederlandsProduct : Quadroclad® Gevelsysteem en

Luxalon® Linear V100 Exterior PlafondsysteemArchitect : Jeroen Weijers, Van Oers Weijers Architecten

141258_Adv Lineair tbv BNA 210x210.indd 1 27-05-14 13:12

bureaupresentaties

Page 46: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

Krachtige architectuur met beperking van middelen

Bedaux de Brouwer Architecten is een architectenbureau met 23 medewerkers

en een kwalitatief hoogwaardig oeuvre. Een groot aantal projecten is de afgelopen

decennia met architectuurprijzen bekroond, het werk is inmiddels in vele landen,

binnen en buiten Europa gepubliceerd.

Het bureau is opgericht in 1937 en kent al vijfenzeventig jaar een continuïteit

van hoge kwaliteit in ontwerp en uitwerking. Lag vroeger het zwaartepunt van

de werkzaamheden van het bureau bij villabouw en bouwwerken voor (semi-)

overheid, de laatste jaren is daarnaast een accent komen te liggen op utilitaire

werken, woningbouw en stedenbouwkundige plannen.

De architectuur van Bedaux de Brouwer Architecten laat zich omschrijven als

een mild, tijdloos modernisme, met oog voor mens en omgeving. De verschillende

projecten zijn herkenbaar aan de ingetogen, scherp gesneden architectuur met

een uitgesproken materiaalkeuze en strakke detaillering.

Bedaux de Brouwer Architecten B.V. BNA

Dr. Keyzerlaan 2, 5051PB Goirle

telefoon 013 536 85 55

[email protected]

www.bedauxdebrouwer.nl

EDBERGERSARCHITECTEN wil de wereld een beetje mooier maken.

In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers en bouwpartners creëren

we architectuur met een eigen persoonlijkheid - poëtisch en esthetisch, nuchter

en pragmatisch. Gebouwen die loskomen van de ontwerper en een geheel eigen

karakter hebben, gebouwen die gebruikers een plaats geven waarin ze zich

geborgen voelen en waar ze hun leven vorm kunnen geven. Wij combineren

diepgaande ervaring met een uiterst persoonlijke benadering en het vermogen

om alle unieke aspecten van een opdracht te benutten.

woningbouw projectmatig en particulier | nieuwbouw en verbouw | interieur |

herbestemmen | monumenten | renovatie | utiliteit | haalbaarheidstudies |

stedenbouw | complexe binnenstedelijke inbreidinglokaties

EDBERGERSARCHITECTEN

Noordstraat 111, 5038 EH Tilburg

telefoon 013 544 23 26

[email protected]

www.edbergers.nl

Page 47: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

Drijvers Oisterwijk BV houdt zich reeds meer dan 65 jaar bezig met diverse

architectuurprojecten in geheel Noord-Brabant. Niels, Fons en Sylvia Drijvers

begeleiden u op persoonlijke, intensieve, maar vooral professionele wijze bij

uw interieur- / restauratie- / nieuwbouwproject. Het team van in totaal 7 man

sterk pakt iedere opdracht met veel enthousiasme en deskundigheid aan.

Een hoog kwaliteitsniveau met gevoel voor detaillering staat centraal bij ieder

bouwplan. Drijvers is specialist in de restauratie van boerderijen, Vlaamse

schuren, molens en woonhuizen. Maar ook interieurinrichtingen van woon-

huizen, gemeentekantoren en horecagelegenheden behoren tot het repertoire.

Moderne en traditionele architectuur gaan hand in hand en komen samen

tot een op de locatie optimaal afgestemd ontwerp. Ieder project, groot of klein,

is door de combinatie van interieur en exterieur helemaal maatwerk. U heeft

de mogelijkheid om een totaalconcept te laten maken waar vanaf de eerste

schetsen in- en exterieur precies op elkaar zijn afgestemd.

Drijvers Oisterwijk b.v.

Burgemeester Suijslaan 1, 5062 EP Oisterwijk

telefoon 013 528 20 82

[email protected]

www.drijvers-oisterwijk.nl

Luijten|smeulders|architecten is een architectenbureau dat werkzaam is op het

gebied van architectuur, stedenbouw en interieurontwerp; zowel nieuwbouw als

herbestemming en renovatie. Het bureau is actief in geheel Nederland en bedient

een breed scala opdrachtgevers variërend uit de sectoren van (gezondheids)zorg,

woningbouw, onderwijs, kinderopvang, politiebureaus, kantoren en theaters.

In de benadering en uitwerking van ontwerpopgaven staan functionaliteit,

duurzaamheid en de cultureel maatschappelijke bijdrage van het ontwerp

centraal.

Dankzij een goed inlevingvermogen in de gebruiker en de zoektocht naar

optimaal functionerende ruimtes wordt een maatwerk oplossing gecreëerd.

Projecten worden gevisualiseerd in een 3d-Revitmodel, waardoor voor alle

betrokkenen een zo volledig en duidelijk mogelijk beeld wordt gegeven van

het ontwerp.

Door de deskundigheid op het gebied van integraal ontwerpen en bouwcoördi-

natie, begeleidt luijten| smeulders|architecten haar opdrachtgevers gedurende

het gehele ontwerp- en bouwproces: van idee tot oplevering.

Luijten|smeulders|architecten is gevestigd in Tilburg en wordt geleid door de

partners Steef Luijten en Monique Groenen.

luijten|smeulders|architecten

Wilhelminapark 11, 5041 EA Tilburg

telefoon 013 536 05 30

[email protected]

www.luijten-smeulders.nl

luijten smeulders architecten

Page 48: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

Povše & Timmermans architecten • ingenieurs bv

Rijksweg Zuid 10, 6131 AN Sittard

Nieuwlandstraat 28, 5038 SN Tilburg

telefoon 046 423 03 66 | 013 580 11 11

[email protected]

www.pt-architecten.nl

povše&timmermansa r c h i t e c t e n • i n g e n i e u r s b v

Povše & Timmermans architecten • ingenieurs bv is een architectenbureau dat de 

afgelopen 30 jaar haar naam heeft gevestigd met opdrachten voor overheid,

semi-overheid, schoolbesturen, stichtingen, verzekeraars en projectontwikkelaars.

Met name complexe huisvestingsvraagstukken met uitgebreide ruimte program-

ma’s en meerdere gebruikers is een gebied waar ons bureau zich in heeft

gespecialiseerd tot volle tevredenheid van onze opdrachtgevers. Dit betreft

gebouwen als gemeentehuizen, sportgebouwen, sporthallen, gymnastiekzalen,

brede scholen, scholen voor speciaal onderwijs, kinderdagverblijven, verzorgings-

huizen, woningbouw, crematoria etc.

Wij zijn uitgegroeid tot een veelzijdig bureau met overwegend jonge architecten.

Ons bureau onderscheidt zich, behalve door het jonge elan van de ontwerpende

directieleden, door de continuïteit en kwaliteit van kennis en ervaring bij het

technisch personeel, waarvan de meesten al lange tijd verbonden zijn aan het

bureau. Ondanks onze omvang vormen wij geen grote, hiërarchische organisatie.

Door te werken met kleine zelfstandige units, die elk apart, kleine maar ook zeer

grote opdrachten aankunnen onder leiding van een individueel opererende

architect, blijven de lijnen met de opdrachtgever zo kort mogelijk. Dit is niet

alleen in het belang van de opdrachtgever, het is ook de enige manier voor een

architect om zijn persoonlijke visie duidelijk te maken.

Van Beijsterveldt & Gommers architecten wil iets voor de opdrachtgever

be-tekenen. In onze visie is iedere opdracht uniek en willen wij binnen

de mogelijkheden van het budget er zoveel als mogelijk uithalen voor de

opdrachtgever.

Wij beperken ons niet tot één specifieke stijl. De wensen van de klant zijn

leidend. Door deze open visie komen we altijd tot een uniek en verrassend

ontwerp.

Wij ontwerpen gebouwen van hoge kwaliteit, vanzelfsprekend ingepast in hun

omgeving, met een eigen karakter, een bijzondere ruimtelijkheid en duurzaam

afgewerkt. Ruimte waar de opdrachtgever zich privé of in de werksituatie

comfortabel in “thuis” voelt.

Ons bureau heeft naar gelang de opdracht een integrale benadering van het

bouwproces. Van het eerste idee tot en met de oplevering. Constructie, installatie,

duurzaamheid, bouwmethodiek en kosten nemen wij vanaf het begin mee in

het ontwerp.

VAN BEIJSTERVELDT & GOMMERS ARCHITECTEN

Alphenseweg 69, 5126 AB Gilze

Liesbosdreef 15, 4841 JL Prinsenbeek

telefoon 0161 23 30 20

[email protected]

www.beijsterveldt-gommers.nl

Page 49: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

van den hout & kolen architecten is een full-service bureau op het gebied

van architectuur en interieurarchitectuur. De werkzaamheden vinden plaats

binnen de gebieden van de woningbouw en de utilitaire bouw, en behelzen

zowel nieuwbouw, verbouw- als renovatieprojecten.

Het bureau heeft een bezetting van 7 personen, waaronder vier architecten

en een interieurarchitect.

van den hout & kolen architecten hecht grote waarde aan een conceptuele

architectonische vormgeving en een verfijnde detaillering van haar projecten.

Om de ontwerp-ideeën aan de opdrachtgever te verduidelijken worden vanaf

de eerste visies ruimtelijke modellen vervaardigd van het concept. Op deze

wijze blijft het ontwerpproces transparant en kan de betrokkenheid van de

opdrachtgever bij het project optimaal blijven.

Per opgave wordt een projectarchitect aangewezen welke centraal aanspreekpunt

is voor de opdrachtgever.

van den hout & kolen architecten

Wilhelminapark 18, 5041 EB Tilburg

telefoon 013 468 10 70

[email protected]

www.charcoal.nl

Van der Wiel architectuur BNA Oisterwijk is een architectenbureau met een

frisse blik op architectuur en vormgeving.

Voor mij persoonlijk is architectuur een beleving. Een thema dat ik graag in

mijn ontwerpen terug laat komen. Voor mijn opdrachtgevers tracht ik een

woon- of werkomgeving te creëren die verrassend en prettig is. Een gebouw

dat aanvoelt als een 2e huid.

Ik ontwerp voor u een gebouw dat geheel aan uw wensen voldoet.

Een gebouw dat bestaat uit een combinatie van 2 elementen; mijn handschrift

en de vertaling van uw wensen. Deze combinatie zal leiden tot een gebouw

met een hedendaagse uitstraling waarin u prettig zult wonen of werken.

In het gehele ontwerp- en bouwproces zal ik u zoveel mogelijk ontzorgen,

zodat u het bouwen van een eigen woning als een mooie beleving zult ervaren.

Beleef!

Van der Wiel architectuur

Dokter Desainlaan 5, 5062 EK Oisterwijk

telefoon 013 513 05 27

[email protected]

www.vanderwiel-architectuur.nl

ARCHITECTUUR

VAN DER WIEL

Beleef!

BNA

Page 50: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

Van Oers Weijers Architecten BNA staat voor kwaliteit en creëert graag samen

met u een omgeving waarin u zich prettig voelt. Van nieuwbouw tot renovatie.

Van interieur tot verbouwing. Professioneel, met kennis en kunde, maar vooral

ook betrokken en met oog voor detail.

Uw wensen, eisen en ideeën zijn het startsein voor onze creativiteit. In het

uiteindelijke resultaat ziet u dit vertaald in een passend ontwerp. Dit zonder de

functionaliteit uit het oog te verliezen. Voor nu, maar zeker ook voor de langere

termijn. Duurzaamheid is dan ook een vanzelfsprekend onderdeel in het

totaalproces.

Ons dienstenpakket omvat advisering, vormgeving, technische uitwerking,

inrichting en begeleiding. Een totaalaanpak heeft daarbij de voorkeur voor

garantie op het beste resultaat.

Van Oers Weijers Architecten

Nieuwlandstraat 48, 5038 SP Tilburg

telefoon 013 536 80 55

[email protected]

www.vowarchitecten.nl

Page 51: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door adverteerders en sponsoren.

EklipsEklips

ANNO 1750

tel: fax:

013-5091259013-5092584

[email protected]

de luther 1-35095 ac hooge mierdewww.vangisbergen.nl

AANNEMERSBEDRIJFJ.A. VAN GISBERGEN B.V.

V.O.F. BOUWCOMBINATIE HILVARENBEEK

ANNO 1750

tel: fax:

013-5091259013-5092584

[email protected]

de luther 1-35095 ac hooge mierdewww.vangisbergen.nl

AANNEMERSBEDRIJFJ.A. VAN GISBERGEN B.V.

Page 52: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

WWW.VANDEMOORTEL.BE

Amsterdam Gouda

Breda Oudenaarde (B)

Korth Tielens | Amsterdam Atelier PRO | Den Haag

West 8 | Rotterdam Peter Vlaminck | Lochristi

Page 53: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

50 | 51Aditi / Dum

Uméní House of Art

Tsjechie | 2013

Linda Arts

“De kern van mijn manier van werken ligt in het verbinden van uitersten” zegt Linda Arts over haar werk. Die uitersten zijn te karakteriseren als horizontaal en vertikaal,

licht en donker, ruimtelijk en vlak, glanzend en mat, maar ze liggen ook besloten in haar manier van werken. De schilderijen zijn niet alleen het resultaat van een

systematische aanpak, waarbij de structuur van te voren wordt bepaald, maar ook van intuïtie en verwondering over wat zich tijdens het schilderen aandient. Evenzo

ontlenen de werken hun zeggingskracht niet alleen aan de zorgvuldigheid waarmee ze zijn uitgevoerd, maar ook aan de kleine onregelmatigheden van een persoonlijk

handschrift. Door hun subtiliteit laten de schilderijen van Linda Arts zich niet in een afbeelding vangen. ‘Der liebe Gott steckt im Detail’ zei Aby Warburg, een van de

grondleggers van de kunstgeschiedenis, bijna een eeuw geleden al. Die constatering is niet alleen van toepassing op de schilderijen, maar ook op de grafiekwerken en

murals die Arts maakt; deze laten zien hoeveel ‘weinig’ kan inhouden.

Hanneke de Man, 2007, Museum De Pont | www.lindaarts.nl

Zonder titel # 253

Olieverf op paneel

150 x 80 cm | 2014

foto: Peter Cox

Muurschildering | SNO Contemporary Art Projects, Sydney, Australie | 2013

Page 54: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

colofon

redactie Berny van de Donk, Masja Mols

jury Bas van der Pol - voorzitter, Lode Havermans, Sebastiaan Robben, Frank Willems

vormgeving masja mols grafisch ontwerp bno

druk Drukkerij Groels

oplage 400 stuks

uitgave BNA kring Midden-Brabant

Voor het tekst- en beeldmateriaal van de gepresenteerde plannen zijn de betreffende architectenbureaus verantwoordelijk.

Page 55: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant
Page 56: Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

DA

G VA

N D

E ARCH

ITECTUU

R

DA

G VA

N D

E ARCH

ITECTUU

R

Architectuurprijs 2014 | BNA kring Midden-Brabant

DA

G VA

N D

E ARCH

ITECTUU

R

37 inzendingen | 7 nominaties | 3 winnaars

opm.dvda_architectuurprijs2014_os.indd 1 11-06-14 15:14