Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

of 68 /68
REGIO MIDDEN-BRABANT ZAKENMAGAZINE | JAARGANG 26 | DECEMBER 2010/JANUARI 2011 Stef van der Steen Bouwen met visie Floor Appels Deals afdwingen werkt niet BOB Debat Bedrijfshuisvesting Is duurzaam duur? Willem Vermeend Alert en waakzaam aan de zijlijn BUSINESS Tiny Pheninckx Onderwijs in bedrijfscontext

description

Regio Business Midden-Brabant december 2010 / januari 2011

Transcript of Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Page 1: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

REGIO MIDDEN-BRABANT ZAKENMAGAZINE | JAARGANG 26 | DECEMBER 2010/JANUARI 2011

Stef van der SteenBouwen met visie

floor appelsDeals afdwingen werkt niet

BoB Debat BedrijfshuisvestingIs duurzaam duur?

Willem Vermeend

Alert en waakzaam aan de zijlijn

business

tiny pheninckxonderwijs in bedrijfscontext

Page 2: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&“ Wij zitten niet tegenover, maar naast de klant”

Ruud van Kempen, commeRcieel adviseuR utiliteit & WoningbouW

doK vast & van de ven

ruud van kempen: “als het om duurzaam ondernemen gaat, willen wij een voortrekkersrol vervullen. daarbij is samenwerking met inspirerende en vooruitstrevende partijen belangrijk. momenteel werken wij in opdracht van dok vast, gespecialiseerd in de ontwikkeling van utiliteitsgebouwen, en van de ven bouw en ontwikkeling aan een innovatief nieuwbouwproject. Wij brengen ondermeer energiezuinige led verlichting aan en verzorgen aanwezigheidsdetectie, waardoor licht niet onnodig brandt. Hoppenbrouwers denkt altijd vooruit met de opdrachtgever. Wij zitten niet tegenover, maar naast de klant.”

Hoppenbrouwers en dok vast hebben een duurzame relatie opgebouwd. “Het vertrouwen in elkaar resulteert telkens in nieuwe opdrachten”, vertelt jos klanderman, directeur van dok vast. “als je met Hoppenbrouwers samenwerkt, merk je niet dat je met een grote club te maken hebt. Je hebt écht het gevoel dat je gehoord wordt.” en ook van de ven, hoofdaannemer van het lopende project, heeft vol vertrouwen Hoppenbrouwers ingehuurd. stef Polman, bedrijfsleider bij van de ven: “Hoppenbrouwers vertaalt onze wensen naar de juiste oplossing. Ze hebben een systeem bedacht, waarmee met het inschakelen van het alarm automatisch de lichten en verwarming uitgaan. Hoppenbrouwers heeft alle disciplines in huis. Hierdoor kunnen zij meerdere taken oppakken. Het voordeel? eén aanspreekpunt!”

&Kreitenmolenstraat 201 5071 ND Udenhout Tel.: (013) 511 72 27 [email protected] www.hoppenbrouwers.nl

HoPPenBroUWersindustriële automatisering | utiliteit | service | woningbouw | beveiliging | inspectie en onderhoud | telecom en datanetwerken

Page 3: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Zakenmagazine voor ondernemers en managers

in Midden-Brabant

jAARGANG 26december 2010/januari 2011

kANTOORADREskobaltstraat 155044 jk TilburgT 013 - 4631446 f 013 - 4634050

[email protected]

cORREsPONDENTIEADREsPostbus 82

5000 AB Tilburg

uITGEvERsGian Ploegmakers

Mariëlle Ploegmakers - van Gool

sALEscarlo HoevenaarsAnnemiek slofstra

OffIcEErik de Loos

REDAcTIEGerda Baeyens, cécile van Berkel,

Rob claesen, Annemarie van Malsen, Ingrid Roets, Elke van der Heyden,

sara Terburg, Marc smits, Liliane verwoolde, e.a.

fOTOGRAfIEcamiel Donders, kees Bennema,

Marjo van de Peppel, jan sprij, e.a.

vORMGEvING/LAy-OuTHans vermeulen

Passionals

DRukOcc dehoog media partners

ADvERTENTIEvERkOOP013-4631446

LIDMAATscHAPPersoonlijk lidmaatschap, inclusief BOB activiteiten,

per jaar: € 100,- (excl. btw). Bedrijfslidmaatschap

inclusief BOB activiteiten, per jaar: € 175,- (excl. btw).

Aanmelden via www.regio-business.nl. Het lidmaatschap kan op elk gewenst tijd-stip ingaan. Het lidmaatschap loopt tot 1 januari en wordt automatisch verlengd,

tenzij het uiterlijk vóór 1 november schriftelijk opgezegd wordt.

cOPyRIGHTsHet auteursrecht op de in dit tijdschrift

verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden.

REGIO MIDDEN-BRABANT

Stef van der SteenBouwen met visie

Floor AppelsDeals afdwingen werkt niet

BOB Debat BedrijfshuisvestingIs duurzaam duur?

Willem Vermeend

Alert en waakzaam aan de zijlijn

Tiny PheninckxOnderwijs in bedrijfscontext

BlIjf ZIttEN WaaR jE ZIt

Het thema van deze editie is bedrijfshuisvesting; voor een

ondernemer geen eenvoudig vraagstuk. Was het vroeger je

mogelijke pensioenpotje; momenteel is dat erg onzeker

geworden. Moet je je bestaande pand aanpassen of een nieuw

pand kopen of huren?

Ook wij zijn onlangs verhuisd; een deur verder, dus stelt niets voor

zou je zeggen. Maar naast dat het direct en indirect toch weer

veel geld heeft gekost, geeft het ook altijd de nodige onrust.

Inmiddels zitten we er een paar weken en is het business as usual.

Of eigenlijk as unusual want het geeft ook weer nieuwe dynamiek

in de toko.

Tijdens het BOB Debat (lees het verslag verderop in deze editie)

geven specialisten en ervaringsdeskundigen een aantal tips

waaraan te denken bij bedrijfshuisvesting. Het nieuwe werken,

duurzaam bouwen, leegstand, parkmanagement

en bereikbaarheid passeren natuurlijk de

revue. Wat opvalt is dat er veel goede wil

is, maar dat uiteindelijk de portemonnee

bepaalt. En laten we daar nou net een beetje

met z’n allen op zitten zodat er bijna geen

bewegingen in de markt zijn?

Mijn tip: sta op en verroer je wel. Sowieso

goed voor de economie!

Gian Ploegmakers

Uitgever

Page 4: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Nieuw. De Alfa Romeo Giulietta.Nu in onze showroom.

Page 5: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

6 De Rooi pannen: Met beide benen in de praktijk

8 Rabobank tilburg en omstreken: het idee is dat…

11 Iact group: Ict zonder kopzorgen

15 Inter actus groep: hoe staat mijn bedrijf ervoor?

19 De Ruwenberg: Kwaliteit zonder weerga

20 Zesdaagse: In Brabant leeft het wielrennen

23 helder: Zo helder als telecom

27 Expat center Brabant: tilburgs welkom voor expat

28 ondernemen met Visie: Stef van der Steen

31 legal opinion: hans Kamerbeek

32 Van Boekel: Sparren met ondernemers

66 lions club Regte heide: topbezetting op 20e Nieuwjaarsconcert

35 column joost Eijkens: We fl exibiliseren ons kapot

37 Van Zegveld International: Met nieuw adres in de spotlights

38 Vrouw in Business: floor appels

40 Van hoogmoed architecten: lang leve staal

45 Midden-Brabant poort: Een complementair bedrijvenpark

47 2 SEll It: Investeer in succes

49 Werf: juiste interactie leidt tot resultaat

51 dé Netwerkbeheerder: Business to business is business

53 gWS d.e. schoonMaker: prikkeling van de omgeving

54 Uitnodiging BoB Kerstborrel: 22 december De Ruwenberg

57 cofely Zuid: Verduurzaam en bespaar

60 Schildersbedrijf ghering: Uniek onderhoudsplan

NATIONAAL I De toekomst volgens Willem Vermeend

Europa is onze redding

VI Doorbraak duurzaam bouwen vereist fusie van belangen

De oude weg loopt dood

X Intensiever en effi ciënter gebruik van vierkante meters

kosten werkplek en faciliteiten kunnen omlaag

62 BOB Debat BedrijfshuisvestingWat is duurzaam bouwen? Een onderwerp dat de aandacht heeft of in ieder geval zou moeten hebben van iedere ondernemer. Een debat over het hergebruik van materialen, het verplaatsen van complete gebouwen en energieverbruik.

40“We dragen verant-woordelijkheid voor

de toekomstige generaties”, aldus

Peter van Hoogmoed. Duurzaam bouwen is een

bouwwijze die goed is voor mens en milieu.

60Pieter Ghering was begin twintig toen hij

het schildersbedrijf van zijn vader over nam. “Met drie generaties

voor me was de keuze voor het schildersvak

vanzelfsprekend.”

Page 6: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Met beide benen in de praktijk

De Rooi Pannen heeft vestigingen in Tilburg, Eindhoven en Breda. De Tilburgse vestiging aan de Ringbaan West is de grootste. Pheninckx: “We staan vooral bekend als MBO-opleider voor de horeca, maar we hebben ook afdelingen voor onderwijs in handel, vormgeving, toerisme/recreatie en twee VMBO-afdelingen.” De MBO-opleidingen hebben alleen bestaans-

recht als ze goed aansluiten op de praktijk. Pheninckx: “Daarom betrekken we onder-nemers op verschillende manieren bij onze opleidingen en staan we als organisatie met beide benen in de praktijk.”

stagebedrijven welkomDe Rooi Pannen organiseert een keer in de twee jaar de Ondernemersavond.

“Hiermee bedanken we het bedrijfsleven voor de goede samenwerking. De laatste editie hadden we ruim 450 gasten. Het is positief dat zij ons bezoeken op een van hun schaarse vrije avonden. Samenwerken met het bedrijfsleven, onder andere via stages, is voor ons als beroepsopleiding van levensbelang.” Daarnaast zijn er onderne-mers en vertegenwoordigers van bedrijven

coVERStoRy

Scholengemeenschap De Rooi pannen

Tiny Pheninckx

TEksT sARA TERBuRG fOTOGRAfIE kEEs BENNEMA

De Rooi Pannen, centrum voor ondernemersonderwijs, is een onderwijsinstelling die jongeren opleidt voor de branches handel, horeca, toerisme/recreatie en vormgeving. “Leerlingen komen van steeds verder om bij ons onderwijs te volgen”, vertelt Tiny Pheninckx, voorzitter van het college van Bestuur. De Rooi Pannen werkt nauw samen met het bedrijfsleven. Leerlingen lopen er stage, ondernemers geven gastcolleges en praten mee over de inhoud van het onderwijs.

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 16

Page 7: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

De Rooi pannenDr. Ahausstraat 15042 EK TilburgT 013-5955600E [email protected] www.derooipannen.nl

Business factsOpgericht: 1967Aantal vestigingen: 3 (Tilburg, Eindhoven, Breda)Aantal leerlingen: 7600

die gastcolleges geven of die zitting hebben in een van de klankbordgroepen. Hierin wordt de inhoud van de opleidingen en de examinering geëvalueerd. Pheninckx: “En we hebben een businessclub van oud-leerlingen die ieder jaar een aantal evenementen organiseert.” Hoewel De Rooi Pannen veel stagebedrijven in portefeuille heeft, zijn nieuwe bedrijven altijd welkom. “Dit kunnen allerlei soorten bedrijven zijn, van hele grote tot kleine familiebedrijven. Voor ons is van belang dat we iedere leerling een plaats kunnen bieden die aansluit op zijn of haar wensen. Belangstellenden mogen zich dus altijd bij ons aanmelden”, aldus de bestuursvoor-zitter.

PraktijkervaringHet beleid van De Rooi Pannen heeft drie speerpunten. Pheninckx somt op: “Door-stroom van het VMBO naar het MBO, het behouden van onze kleinschaligheid en het in huis halen van de praktijk.” Wat dit laatste punt betreft: leerlingen van De Rooi Pannen doen op school veel praktijk-ervaring op. Het onderwijsinstituut telt in Tilburg, Eindhoven en Breda een indruk-wekkend aantal praktijkruimtes. Er is onder andere een winkelcentrum van 2.800 m2, een brood- en banketwinkel, tien keuken-restaurantcombinaties en drie onderwijs-hotels met in totaal 55 kamers. Pheninckx: “Het enige verschil tussen onze interne en de externe praktijk is, dat bij ons commer-ciële doelstellingen zoals het maken van winst nauwelijks een rol spelen. Het gaat er om dat leerlingen onderwijskundige doelen halen. Er mogen fouten gemaakt worden, dus ze kunnen dingen uitproberen en zich ontwikkelen.”

Nieuwe vormgevingDe kleinschaligheid zit in de tien aparte lesgebouwen; iedere afdeling heeft een eigen gebouw met een eigen aula, een eigen kantine en eigen medewerkers. Pheninckx: “Iedereen kent elkaar in ieder geval van gezicht, detectiepoortjes hebben we dan ook niet. Ons nieuwste gebouw in Tilburg is dat van de afdeling Vormgeving. Deze richting viel onder Handel, maar omdat dat een te grote afdeling werd, hebben we Vormgeving zelfstandig gemaakt. Het nieuwe gebouw is in januari 2010 geopend. Het hele pand straalt het vak vormgeving uit, het is van binnen en van buiten strak, de kleuren zijn fel en het dak is zo gebouwd dat de lichtinval binnen optimaal is.” Vormgeving leidt op voor een groot aantal beroepen in onder andere de richtingen etaleren, signmaking, standbouw en belettering.

competentiegerichtVijf jaar geleden maakte het eindtermonder-wijs in het MBO plaats voor competentie-gericht onderwijs. Dit kreeg al snel het stempel dat leerlingen teveel vrijheid ge-noten. Pheninckx is het daar wat De Rooi Pannen betreft niet mee eens. “Volgens ons verschillen beiden niet erg van elkaar. Wij werken al jaren competentiegericht, want volgens ons is dat: onderwijs bieden in de bedrijfscontext. Als je zoveel praktijk in huis hebt als wij, dan bied je dat dus al. Wel zijn we meer nadruk gaan leggen op

de vorming van leerlingen op een ander gebied dan kennis en praktische vaardig-heden. Namelijk in houding: hoe moet je omgaan met mensen en hoe moet je ze als klant benaderen. Van stagebegeleiders uit de praktijk hoorden we altijd dat het bijbrengen van de juiste houding ontzet-tend belangrijk is.” De Rooi Pannen is ook

een school met structuur. “We stellen eisen aan leerlingen; ze zijn verplicht om de lessen te volgen. Bij afwezigheid bellen we hun ouders, ook als ze al achttien jaar oud zijn. In de interne praktijk moeten ze zich kleden en gedragen zoals ze het op een stage extern ook moeten. Alle leerlingen hebben ook in het competentiegericht onderwijs nog steeds een lesrooster, theorie- en praktijklessen en een vaste klas met een mentor. Hierdoor is het op De Rooi Pannen geen vrijheid-blijheid. De reden dat steeds meer leerlingen en ouders voor ons kiezen, is deze structuur.” �

Ondernemers als klankbord

Geen vrijheid-blijheid

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 1 7

Page 8: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

BUSINESSREpoRtagE

Tom Coehorst, Paul Gross en Marc Leijtens

De verantwoordelijkheid om inkomen voor later, zorg en zekerheid zelf goed te regelen wordt steeds groter. Een goed pensioen is niet meer vanzelfsprekend. Henk Lammers, accountmanager Private Banking en Petro van Laarhoven, specialist Pensioenen & Employment Benefits van Rabobank Tilburg en omstreken, stelden samen met Paul van Aerde, directeur Aerde advies&bouwmanagement een plan op zodat hijzelf en zijn collega’s later zorgeloos van hun pensioen kunnen genieten.

TEksT INGRID ROETs fOTOGRAfIE kEEs BENNEMA

Inkomen voor laterHet idee is dat… we samen zorgen voor later

Henk Lammers, Paul van Aerde en Petro van Laarhoven

op 4 januari 2011 wordt het Nationale pensioenregister geopend. Daar vindt u een compleet overzicht van uw pensioen dat is opgebouwd bij een werkgever en aoW.

De Stichting Pensioenregister is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

www.mijnpensioenoverzicht.nl

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 18

Page 9: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Rabobank tilburg en omstrekenSpoorlaan 3005017 JZ TilburgT 013-5379686E [email protected] www.tilburg.rabobank.nl

De laatste tijd worden we veelvuldig gecon-fronteerd met verontrustende kranten-koppen als ‘Pensioenkorting dreigt’, ‘Uw pensioen is voortaan onzeker’ en ‘Haast met uw nieuw pensioen’. Reden voor paniek? De Tilburgse pensioenhoogleraar Gerry Dietvorst stelt ons enigszins gerust: “Nederland heeft internationaal gezien nog altijd een van de betere pensioenstelsels. Het stelsel vertoont scheuren, maar er is geen reden voor paniek. Tijdig en gedisci-plineerd maatregelen nemen voorkomt teleurstellingen.” Henk Lammers, account-manager Private Banking onderstreept het advies van de professor. “Dat geldt zeker voor ondernemers, want er bestaan nogal wat misvattingen omtrent hun pensioen zoals: ‘mijn bedrijf is mijn pensioen’ of ‘zodra mijn zoon de zaak overneemt, kan ik stoppen’. Maar ís die opbrengst bij verkoop of overdracht van het bedrijf wel voldoende om van een zorgeloos pensioen te kunnen genieten? De ondernemer moet daar bewust over nadenken en vroeg beginnen met de opbouw van zijn oudedagvoorziening.”

Wens en emotieDe accountmanager Private Banking kent zijn klant zeer goed, hij is op de hoogte van de zakelijke en privé situatie. Henk Lammers ziet advisering als een continu proces waarbij hij specialisten invliegt wanneer dat nodig is. “Het pensioen van een ondernemer is een complex verhaal”, waarschuwt Henk. “Het vermogen zit namelijk in het collectief, in het vermogen van de onderneming (aandelen), het bedrijfspand en de verkoopopbrengst. De belangrijkste vraag bij het vaststellen van het op te bouwen pensioen is: wat is de wens en emotie van de ondernemer?

Moet het netto besteedbaar inkomen nu en in de toekomst gelijk blijven, mag het meer of juist minder zijn? Op basis daarvan wordt een keuze gemaakt: verzekeren, banksparen, box 3 sparen en/of pensioen in eigen beheer opbouwen. Een combinatie is natuurlijk ook mogelijk. De eerste twee mogelijkheden zijn meer dwingend, het zelf sparen in box 3 geeft maximale fl exibiliteit. Mijn persoon-lijke voorkeur? Zelf de regie in handen houden!” Paul van Aerde (56) knikt instem-mend. “Als ondernemer moet je zeer fl exibel blijven en zo min mogelijk vastleggen. Mijn wens? Na mijn pensioen doorleven zoals ik nu leef plus enkele wensjes zo links en rechts. Wanneer ik zal stoppen, kan ik nog niet precies aangeven. Ik wil mijn werk in een bepaalde periode afbouwen. Mijn pensioen zit voor een groot gedeelte in de zaak. Voor de medewerkers geldt dat niet, dus moet ik zorgen dat ook die pensioenen goed geregeld zijn. Pensioen is in het huidige tijdsbeeld als gevolg van een lage rentestand, langere levensverwachtingen en tegenvallende beleggingsresultaten een onzekere zekerheid geworden. Het is daarom belangrijk zaken vroeg te regelen”, benadrukt Paul van Aerde.

schouder aan schouderPaul richtte in 2003 zijn bedrijf op na een management buy-out bij Stichting Gasthuis. Er lag toen een zeer goede pensioenregeling volgens de CAO Ziekenhuizen. Bij de overstap naar de Rabobank is die regeling zo goed mogelijk overgenomen en onder-gebracht bij een verzekeraar. “De situatie van Paul is een bijzondere”, vertelt Petro die het collectieve pensioen van Aerde advies&bouwmanagement voor zijn rekening neemt. “Hij heeft besloten zijn

pensioenregeling onder te brengen in deze collectieve verzekering. Een mogelijkheid die nu niet meer bestaat. De laatste tien jaren zijn wij bedolven onder een lawine van wijzigingen in de pensioengerelateerde wet- en regelgeving. Toch zijn wij alle drie van mening dat iedereen zich bewust moet zijn van wat er speelt. Daarbij is uitleg van de regeling en de communicatie eromheen erg belangrijk. Rabobank Tilburg en omstreken doet dit proactief, schouder aan schouder met de klant. Het idee is dat we het samen doen”, aldus Petro die hiermee het coöperatieve gedachtegoed van de Rabobank vertaalt. Paul legt uit: “Collega’s mogen er niet van uitgaan dat alles goed geregeld is. Ook zij moeten bezig zijn met hun toekomstvoorziening. Elke twee jaar organiseren we een informatiebijeenkomst voor onze medewerkers waar Petro uitleg komt geven over onze pensioenregeling en welke ontwikkelingen en keuzemogelijk-heden er zijn ten aanzien van het pensioen. De arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft een ondergeschoven kindje en het ANW-hiaat is zo’n belangrijke aanvulling, dat ik die met stevige drang heb aanbevolen bij mijn collega’s. Wanneer je door je directeur en de Rabobank aan de hand meegenomen wordt en pro-actief geïnfor-meerd wordt, is het pensioenvraagstuk een stuk makkelijker”. �

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 1 9

Page 10: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

“ Paul van DONG Energy houdt voor mij de energiemarkt nauwlettend in de gaten. Hij belt me regelmatig voor een update en stuurt dagelijks een e-mail, zodat ik zelf kan bepalen wat het beste moment is om energie in te kopen. En aangezien energie één van onze grootste kostenposten is, hebben we het dus over fl inke besparingen. Dat vind ik wel lydhør.”

“““PPP l DONG E h dt ij d i kt l tt d i

“ SAMEN SLIM ENERGIE INKOPEN.”DAT VIND IK WEL LYDHØR

M

Frans Voortman (inkoper bakkerijketen)

Page 11: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

BUSINESSpRofIEl

Iact group: een drieluik - deel 1

TEksT INTERLINGO fOTOGRAfIE cAMIEL DONDERs

“Als procestechnoloog zag ik dat veel kleine bedrijven behoefte hadden aan gedegen ICT-advies. Daarom richtte ik in 2000 IACT Consultancy op.” Aan het woord is Eric Nabben. “Wat IACT van meet af aan onderscheidde was dat wij de klant centraal stellen in plaats van de techniek. Wij bieden zakelijke ICT-oplossingen aan die ook voor leken begrijpelijk zijn. Geen onduidelijk vakjargon, geen hoge kosten voor vage adviezen en geen misleidende aanbiedingen. Daar zijn onze klanten niet bij gebaat. Zij willen een ICT-partner waarop zij volledig kunnen vertrouwen, zodat ze zich zelf met hun core business kunnen bezighouden. Daarom hebben wij vanaf dag één heldere doelstellingen geformuleerd, in techno-logisch hoogwaardige, betrouwbare oplos-singen geïnvesteerd en ons alle positieve en negatieve kritiek ter harte genomen. En dat heeft ons gebracht waar we nu staan. Wereldwijd voorzien wij onze klanten van betrouwbare ICT-oplossingen met een ongekend hoge servicezekerheid.”

kloppend hart Eric Nabben: “Naast de medewerkers vormt ICT tegenwoordig het kloppende hart van elke onderneming. En IACT Group wil ervoor zorgen dat dit hart blijft kloppen. Ook in ons logo geven wij hier uiting aan. Onze verschillende bedrijfsonderdelen zijn in het hart weergegeven als puzzelstukjes met ieder hun eigen kleur.”

Bedrijfsoptimalisatie door IcT“Door de snelle zakelijke internetverbin-dingen is het voor bedrijven mogelijk fl exibeler te werken, zonder hoge investe-ringen en zonder aan één locatie gebonden te zijn. Steeds meer bedrijven ruilen hun lokale netwerk in voor online software-applicaties die ter beschikking worden gesteld door IACT Group. Daarvoor hebben wij een modulaire productlijn ontwikkeld met de naam WYLANCE waarbij klanten exact datgene afnemen wat ze nodig heb-ben. Niet meer en niet minder. Dit kan uiteenlopen van een 24/7 online werkplek tot bedrijfseconomische gegevensanalyse. Wij beschikken daarvoor over twee profes-sionele, eigen datacentra met state-of-the-art apparatuur van topmerken. Als onze klanten deze omgeving zelf in huis zouden moeten halen, zou dit disproportioneel duur zijn. Via ons hebben ze nu toch de beschik-king over een veilige, betrouwbare, integrale ICT-oplossing afgestemd op hun daadwer-kelijke behoeften. Hiervoor hoeft de klant alleen maar over een internetverbinding te beschikken. De voordelen? Aanzienlijk lagere investeringen, gegarandeerd legale softwarelicenties en gebruikskosten afge-stemd op de daadwerkelijke gebruiksduur en het aantal gebruikers tegen een vaste prijs per gebruiker per maand. En dit laatste is steeds weer fl exibel te veranderen als het aantal FTE’s wijzigt. En ook het milieu is erbij gebaat dat meer bedrijven samen

gebruikmaken van één gezamenlijke infra-structuur. Dit betekent minder energie-verbruik en dus minder CO2-uitstoot per klant.” �

Iact groupNimrodstraat 15 5042 WX Tilburg T 013-4628122E [email protected] www.iactgroup.com

In de volgende uitgave van Regio Business gaan we in op de productlijn Wylance en wat dit in de praktijk kan opleveren voor de klanten van IACT.

In drie vraaggesprekken beschrijven Eric Nabben en jeroen van de sanden, de directie van de in Tilburg gevestigde IAcT Group, hun geheel eigen visie op het IcT-landschap en laten ze zien hoe ondernemers met IAcT Group hun bedrijfsprestaties met behulp van IcT kunnen optimaliseren.

Eric Nabben

IcT zonder kopzorgen – voor een vast bedrag per maand

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 1 11

Page 12: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

De centrale ligging van de salon maakt ons uitstekend bereikbaar. Ook kunt u gebruik maken van onze

privé-parkeergelegenheid (informeer even bij onze receptionistes). Solar Plexus is zeven dagen per week

geopend van maandag t/m vrijdag 10.30 - 22.15 uur. Zaterdag en zondag 11.00 - 22.00 uur.

Ontspannende massages bij Massagesalon Solar PlexusEen prikkelende prikkelende dimensie dimensie dimensie prikkelende dimensie prikkelende prikkelende dimensie prikkelende prikkelende dimensie prikkelende

Ontspannende massages bij Massagesalon Solar PlexusEen prikkelendeEen prikkelendeEen prikkelende dimensie prikkelende

Een prikkelende dimensie

Massagesalon Solar Plexus is inmiddels een ruim begrip geworden in de wereld van de ontspannende massages. In een ongedwongen sfeer en in een moderne strak ingerichte salon bieden wij u als drukke zakenman een stukje (ont)spanning aan op hoog niveau.

De massagesalon is uitgegroeid tot een bron van inspiratie voor een ieder die een prikkelende dimensie wil toevoegen aan zijn of haar lifestyle. De dames bieden u als liefhebber een stukje paradijs in diverse daarvoor ingerichte suites. Deze luxe suites bieden een prachtige gelegenheid voor uw speciale wensen, wat kan variëren van een (ont)spannende olie massage tot een uitgebreide aqua massage inclusief jacuzzi. Waanzinnige momenten beleeft u in de special de Luxe room, waarin u al de facetten van de VIP exclusief ondergaat met als extra dimensie een heerlijke Whirlpool.

Uw wensen centraalMassagesalon Solar Plexus kent geen drempels. Ook echtparen zijn van harte welkom. Masseuses met een passie voor zowel man als vrouw laten u kennis maken met hun ontspanningsmassages met al haar facetten. Veel zakenmannen en -vrouwen zijn u al voor gegaan en maken enthousiast gebruik van de mogelijkheden die de suites u bieden.

www.massages.nu

MASSAGESALON

Koestraat 44, 5014 ED Tilburg,

T 013 469 06 86.

Page 13: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

OCC dehoog: één krachtige partner voor traditionele én nieuwe media

Vandaag de dag maakt drukwerk steeds vaker onderdeel uit van grotere

communicatieoplossingen, die op hun beurt weer steeds vaker een mix

zijn van traditionele én nieuwe media. Als full-service grafimedia

productiebedrijf kan OCC dehoog u in deze veranderende wereld over

de volle breedte van dienst zijn.

Eigenlijk doen wij maar één ding: u voorzien van de juiste communicatieve

oplossing. Drukwerk, DTP-werkzaamheden, geautomatiseerde opmaak,

web-development, hosting en internet marketing ter ondersteuning van

uw acties zijn slechts enkele voorbeelden van wat wij te bieden hebben.

U hoeft echter maar één ding te onthouden: OCC dehoog

www.occ-dehoog.nl

Postbus 128, 4900 AC Oosterhout • De Wetering 30, 4906 CT Oosterhout • T. 0162 476 500 • F. 0162 47 65 25 • [email protected] • www.occ-dehoog.nl

New MediaStudio Printing

Adv_Business_v1.indd 1 07-01-2011 11:57:43

Page 14: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Hij is er . De nieuwe jaguar Xj. Bij Deze Bent u uitgenoDigD om Hem te komen

ervaren Bij uw regionaal jaguar Centrum. geniet van Dit uitgesproken

voorBeelD van jaguars nieuwe Designfilosofie . een sportsaloon met geDurfDe

lijnen, waarmee onopgemerkt voorBijrijDen geen optie is . onDer Het glazen

panoramaDak vinDt u een virtueel instrumentarium, HigH Definition touCH

sCreen, fosforBlauw liCHt en natuurlijk weelDerig Hout en zaCHtgelooiD

leDer. Én een van De Beste geluiDssystemen ter werelD. kortom, een amBianCe

Die met reCHt een nieuwe Dimensie van luXe genoemD mag worDen.

Welkom in een nieuwe dimensie van luxe.

» Volg uW eigen Weg: jaguar.nl

Consumentenprijs vanaf € 103.420,- inCl. Btw en Bpm. leaseprijs vanaf € 1.899,- p.m. eXCl. Btw (Bron: jaguar Business partner, full operational lease, 48 maanDen, 20.000 km/jaar). prijs- en speCifiCatiewijzigingen voorBeHouDen.

3 jaar faBrieksgarantie. BranDstofverBruik: 7,0 – 12,1 l/100 km, 14,3 – 8,3 km/l. Co2-uitstoot: 184 – 289 g/km

B O G A E R S J AG U A R B R E DA B .V.

m i n e rv u m 7 1 1 8

4 8 1 7 z n B r e Da

t e l e f o o n : 0 76 - 52 6 3 8 0 0

w w w. B o g a e r s - j ag u a r . n l

20100706-XJtechnology-dealer-215*285.indd 1 06-07-2010 15:24:29

Page 15: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

BUSINESSpRofIEl

uw fi nanciële coach binnen handbereik

hoe staat mijn bedrijf ervoor?

TEksT INGRID ROETs fOTOGRAfIE kEEs BENNEMA

“Veel ondernemers hebben hun fi nanciële administratie goed op orde, maar toch lukt het niet om deze informatie optimaal om te zetten in goede stuurinformatie”, vertelt Joost de Wind. Het door Inter Actus op maat ontwikkelde ManagementRapportagePlus biedt een overzichtelijke rapportage op één A4. Dat moet u als muziek in de oren klinken. Het doorspitten van pakken papier met te uitgebreide managementinformatie, op zoek naar de verschillen, behoort tot het verleden. Bovendien gooit Inter Actus de cijfers niet letterlijk bij u over de schutting, maar geeft een fi nanciële coach persoonlijk een toelichting op de rapportage. Zo weet u maandelijks hoe uw bedrijf ervoor staat en kunt u tijdig bijsturen, een betere marge genereren en kostenbesparende maatregelen nemen. Het enige dat u aanlevert is een uitdraai van uw fi nanciële administratie in Excel.

Bruikbare adviezenJoost toont een voorblad met daarop beknopt de bedrijfsresultaten en het balans-management van een handelsonderneming. Hij glijdt met zijn vingers langs de kolom-men: “De ondernemer heeft direct zicht op de balans- en verlies & winst rekening

inclusief een verschillenanalyse ten opzichte van het budget/forecast en even-tueel de branchegegevens. Zo kun je afwijkingen constateren. Wij geven de ondernemer handvatten om na te denken over waar het probleem kan zitten. Als er afwijkingen zijn in bijvoorbeeld de bruto-marge per product, ligt dat dan aan een verkeerde inkoop, een teruggelopen verkoop of een verkeerde boeking?

Het is een wisselwerking waarbij wij hem tijdens het gehele proces begeleiden en van bruikbare adviezen voorzien. Daar zit onze toegevoegde waarde.”ManagementRapportagePlus van Inter Actus bestaat uit een vrijblijvende abonne-mentsvorm, waarbij u per direct kunt opzeg-gen. U betaalt eenmalig een opstartfee en vervolgens een vast maandelijks bedrag. Het intakegesprek, noodzakelijk om maat-werk te kunnen bieden, is gratis. �

Inter actus groepSpuiweg 19A5145 NE WaalwijkT 0416-688722M 06-14230970E [email protected] www.interactus.nl

Inter Actus lanceerde op 1 november ManagementRapportageplus, een unieke tool voor het MkB. Dit managementinformatiesysteem genereert maandelijks een beknopte rapportage specifiek toegespitst op uw bedrijf. Met het persoonlijk advies en begeleiding van Inter Actus kunt u daar waar nodig tijdig bijsturen. consultant joost de Wind (BEc) legt uit hoe u met minimale inspanning maximaal zicht kunt houden op uw bedrijfsprestaties.

Joost de Wind

Direct inzicht in uw bedrijfsprestaties

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 1 15

Page 16: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Bij Holla Advocaten nemen we het graag persoonlijk. Dat betekent dat we betrokken zijn bij de zaken die

we behandelen. Het houdt ook in dat we regelmatig contact hebben en ons écht in onze klanten verdiepen.

We stellen het belang van onze cliënt altijd voorop en hebben oog voor de mens achter de zaak. We zijn

een van de 25 grootste advocatenkantoren van Nederland, onze 80 advocaten bieden, naast professionele

juridische bijstand, advies op maat vanuit onze vestigingen in Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg.

Op www.holla.nl stellen we ons graag persoonlijk aan u voor en vindt u meer informatie over onze aanpak.

Je verdiepen in je klant is een kwestie van doen.MR. ROBERT VAN MUIJEN, HOOGST PERSOONLIJK BETROKKEN BIJ BRABANT WATER

543_10004 Holla adv Corporate 215x285.indd 1 15-09-2010 17:38:27

Page 17: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

BoB Borrel agenda:

• 22 december 2010 BOB kerstborrel De Ruwenberg sint-Michielsgestel

Business Ontmoet Business

3 november 2010400 bezoekers

kijk voor meer foto’s op:

www.regio-business.nl

Quality centre‘s Hertogenbosch

Impressie BoB Borrel

Page 18: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

DÉ DIRECT-MAIL SPECIALIST !

Allround dienstverlener op het gebied vandirect-mail: sealen, couverteren, printen, postverspreiding, fulfilment, adresseren, transporten opslag.

Kiest u voor Kopak Print & Mail, dan kiest u voorsnelheid, kwaliteit en goede service tegenmarktconforme tarieven.

S E A L E N ✦ C O U V E R T E R E N ✦ P R I N T E N ✦ F U L F I L M E N T ✦ A D R E S S E R E N ✦ T R A N S P O R T ✦ O P S L AG

w w w. k o p a k b v. n l

adres Rheastraat 24, 5047 TL Tilburgtelefoon 013 577 45 49 fax 013 577 45 50 e-mail [email protected]

FULL COLOUR PRINTEN

Printen tot 350 grs.papier dubbelzijdigPrijzen op aanvraag

Over grenzen denken...van drukwerk zodat u in uw dagelijkse communicatie hoogwaardige middelen kunt inzetten in allerlei vormen

...van digitaal drukwerk zodat u kunt werken met kleine oplages of producties op maat, snel geleverd en van hoge kwaliteit

...van fulfilment zodat uw producten in de juiste combinatie, correct en op tijd bij uw klanten aankomen

www.biblovangerwen.nlTelefoon (073) 594 47 44Fax (073) 594 47 55

De Grote Beer 105215 MP ‘s-Hertogenbosch

Biblo_ad_92x128_stnd_new.indd 1 21-9-10 13:54

Page 19: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

BUSINESSpRofIEl

Ruwenberg biedt kwaliteit zonder weerga

Meer dan ‘zaal met fl ip-over’

TEksT GERDA BAEyENs fOTOGRAfIE jAN sPRIj

Uiteraard kunt u ook voor ‘vergaderen met fl ip-over’ terecht aan de Ruwenbergstraat, maar dan betaalt u wel een pittig prijs-kaartje. Bovendien laat u een unieke kans voorbijgaan; als het gaat om trainingen en conferenties bevindt De Ruwenberg zich immers op eenzame hoogte wat betreft logistieke faciliteiten, sfeer en service.

Bewust zakelijk“Wij focussen bewust op de zakelijke klant en houden ons ver van de recreatieve markt”, zegt Richard Jouvenaar, “je kunt namelijk niet in beide excelleren. Onze gasten komen uit het managementsegment, multinationals of bedrijven die internatio-naal zaken doen. Ook businessscholen (TIAS), universiteiten (Antwerpen) en partners als Regina Coeli maken structu-reel gebruik van onze accommodatie. Ons centrum heeft vier gescheiden vleugels, elk met eigen plenaire zalen, subruimtes, lounge, koffi ehoek, hotelkamers enz. Shell en Esso hoeven elkaar dus niet tegen het lijf te lopen”, lacht Jouvenaar. “Verder zou ik nog kunnen vertellen dat alle zalen een audiovisuele wand hebben en alle zitplaatsen een laptopaansluiting, dat de lichtsterkte beantwoordt aan de IACC-criteria (International Assocation of Confe-rence Centers), dat onze all-in-formule gasten vrijwaart van bijkomende kosten, dat wij met twee servers (twee netwerken) en 125 IP-adressen garant staan voor een

snelle internetverbinding, dat onze koffi e échte koffi e is... Maar onze sterkte bestaat denk ik toch vooral in een ondefi nieerbare vorm van klantgerichtheid, de strategische ligging - halverwege Amsterdam en Brussel op korte afstand van de A2 en halverwege het internationale tech-centrum Eindhoven en het Bourgondische Den Bosch - en onze spontane vriendelijkheid. En in het schapen-drijven als outdooractiviteit! De overeen-komst tussen managen en schapendrijven is trouwens best verrassend”, fi losofeert Jouvenaar.

BOB & BcOp 22 december is De Ruwenberg gastheer van de BOB Borrel. Volgens directeur Jouvenaar is het de perfecte gelegenheid om zakelijk Brabant te laten kennismaken met de veelzijdigheid van het complex en de mogelijkheid om zakelijk te overnachten. Daarnaast start De Ruwenberg binnenkort met een businessclub: tegen betaling kunnen zakenmensen (in alle vrijheid) baantjes trekken, hun golfswing oefenen of lekker relaxen in de wellnessruimte. Richard Jouvenaar vertelt u graag meer over het businessclublidmaatschap. �

De Ruwenberg Hotel, Conferentie en Opleidingscentrum Ruwenbergstraat 75271 AG Sint-Michielsgestel T 073-5588888E [email protected] I www.ruwenberg.nl

“Wij vragen meer, dus moeten we ook meer bieden”, stelt Ruwenberg-directeur jouvenaar. De talloze enthousiaste reacties van gasten bewijzen dat hij en zijn medewerkers ruimschoots in deze missie slagen.

Richard Jouvenaar

je kunt niet in beide excelleren

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 1 19

Page 20: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

BUSINESS & SpoRtS

In Brabant leeft het wielrennen

Het was een schitterende setting. Een enorme roze tent op het Tilburgse Het Laar, waar zes dagen lang topwielrenners rond-cirkelden. Er heerste een typisch Brabantse sfeer, waarbij entertainment en perfecte catering natuurlijk niet ontbraken. “Voor ons als organisatie een teken dat we er

niet naast zaten,” blikt voorzitter van het stichtingsbestuur John Kooij op de eerste editie terug. “In Brabant leeft het wielrennen enorm en dat kon je goed merken aan de publieke belangstelling, maar ook aan het enthousiasme van het bedrijfsleven.” Door dit succes volgt er - met een tussenpauze

van twee jaar - een doorstart. Er komt echter geen tent meer naar Tilburg, want de tweede Zesdaagse van Brabant wordt verreden in de Ireen Wüst IJsbaan. “Een prima locatie, waar we alleen de baan in moeten leggen. Ze beëindigen daar voor ons zelfs het schaatsseizoen een week eerder.”

Bedrijfsleven blij met doorstart Zesdaagse

TEksT jOHN DEN BRABER

Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de stad Tilburg zag de Zesdaagse van Brabant aanvankelijk eenmalig het levenslicht. Het succes van het evenement op Het Laar was echter zo groot dat er toch een vervolg komt. Dit tot grote vreugde van het wielerpubliek, maar ook het regionale bedrijfsleven. “De Zesdaagse is hét evenement om ontspanning en zakendoen te verenigen.”

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 120

Page 21: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

In Brabant leeft het wielrennenculinaire hoogstandjesKooij verhuurde tijdens de eerste Tilburgse zesdaagse veertig sponsorunits op het middenterrein van het wielerstadion. In deze boxen kunnen bedrijven hun gasten ontvangen en hen op een avond vol top-sport, entertainment én culinaire hoog-standjes trakteren. De Bonheur Horeca Groep, een Tilburgs bedrijf dat al veel ervaring heeft in het verzorgen van grote evenementen, verzorgde de catering. Ondanks zijn routine ging er voor directeur Ton Gimbrère een nieuwe wereld open toen hij het Pijnenburg-Velodrome binnen-wandelde. “In zo’n hectische setting snel werken en kwaliteit leveren, was wel een uitdaging, maar geen onbekende. We verzorgen ook al langer de catering bij Willem II en daar wacht de scheidsrechter ook niet met affl uiten tot de mensen zijn uitgegeten. Wel mooi hoor. Onze keuken stond letterlijk aan de rand van de wieler-baan. De koks keken hun ogen uit.” Omdat er natuurlijk geen enorme diversiteit aan producten aanwezig kan zijn en de gasten

niet urenlang aan tafel zitten, bleek effi -ciency het toverwoord. Al het personeel van Bonheur was goed op elkaar afgestemd en het menu was vooraf goed bedacht. “We kregen gelukkig heel veel complimen-ten over onze menukeuzes. En hoewel het eten natuurlijk maar een onderdeel is van de totale beleving, is het toch fi jn als mensen daar erg tevreden over zijn.”

Volgens Gimbrère deed ook de speciale omgeving een positieve duit in het zakje. “In de horeca telt de locatie steeds meer. Bij een goed uitzicht smaakt je eten toch net iets lekkerder. Wat dat betreft zit je bij de Zesdaagse natuurlijk goed.” Gimbrère ziet de Zesdaagse van Brabant dan ook als een uniek evenement én een grote uitda-ging voor al haar partners. “Wij gaan ook tijdens de komende editie weer proberen om de gasten van de Zesdaagse een volwaardig culinair product te bieden. Het is voor ons immers ook een prima gelegenheid om ons bedrijf te profi leren.”

unieke sfeerOok Robert Bool kijkt met veel plezier terug op de debuutuitgave van de Zesdaagse van Brabant. Met zijn bedrijf Diamant-groep ontving hij gasten en relaties in een van de sponsorboxen. “Iedereen was laaiend enthousiast. Er was veel bewondering voor de prestaties van de wielrenners, maar ook voor de sfeer in de tent. Je zit echt bovenop alle actie en dat is uniek.” Het was voor de directeur van het leerwerkbedrijf een speciale ervaring om een wielerevenement zo intens mee te maken. “We sponsoren ook in het voetbal, maar dat is maximaal een keer per week. Nu zit je zes dagen lang tussen de topsport, waarbij je gasten iedere dag iets verrassends voorgeschoteld krijgen.” Mede door het aanstekelijke enthousiasme van het bedrijfsleven wordt er van 14 tot en met 19 maart wederom

een Zesdaagse van Brabant georganiseerd. Ditmaal is de Ireen Wüst IJshal dus de plaats van handeling. Volgens Kooij is de verhuizing zeker geen nadeel. “We kunnen nu 65 sponsorboxen kwijt op het midden-plein. Daarnaast is het logistiek veel een-voudiger te handelen dan in een grote tent. Onze huidige locatie biedt ons daarnaast de garantie dat we enkele jaren kunnen overbruggen tot er een permanente wieler-baan in Tilburg komt. De gemeente spreekt er al jaren over en misschien kan een verdere ontwikkeling van de Zesdaagse van Brabant het beslissende zetje in de rug betekenen.” �

snel werken, kwaliteit leveren

Zes dagen topsport

In Brabant leeft het wielrennen

Stichting Zesdaagse Brabant tilburgVoorzitter: John KooijT 013-5333464M 06-53297646E [email protected] www.zesdaagsebrabant.nl

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 1 21

Page 22: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Renova Lease l Robert Wielders l Huifakkerstraat 1 4815 PN Breda lTel (076) 522 35 49 l www.renovalease.nl

Sterk in ieder merk.

m/v… Gezocht: nieuwe klantenInteresse? www.passionals.nl

Mad

e in H

ollan

d

Page 23: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Zo helder als telecom

Dit mes snijdt aan vier kanten

TEksT LILIANE vERWOOLDE fOTOGRAfIE cAMIEL DONDERs

Helder Telecom is verwisseld van eigenaar. De nieuwe eigenaar, Dimmen Wesdijk van het voormalige Mobile United, legt uit hoe dit in zijn werk is gegaan: “Het ging Mobile United al een tijdje voor de wind. Goede producten en een uitstekende service hebben gezorgd voor een sterke groei van onze klantenkring. Maar dat heeft consequenties. Het bedrijfspand in Breda werd te klein en de bedrijfsnaam dekte allang de lading niet meer. Het huidige aanbod reikt veel verder dan de mobiele telefonie. Toen Helder Telecom op ons pad kwam, waren alle pro-blemen in één keer opgelost. Mobile United vaart verder onder de naam Helder Telecom en we hebben een prachtig bedrijfspand, waarin we weer jaren vooruit kunnen.”

flinke voordelenTwee belangrijke winstpunten dus. Maar de overname biedt nog meer voordelen. Dimmen Wesdijk: “Mobile United was landelijk actief en gespecialiseerd in de juridische branche. Voor ruim 400 advo-catenkantoren verzorgen we de volledige telecommunicatie. In de toekomst willen we echter ‘breder’ opereren en ook meer in de regio. Dat is precies wat Helder Telecom doet. Dit mes snijdt niet aan twee kanten, maar aan vier kanten.”

Zo helder als waterSinds de samenvoeging heeft Helder Telecom voor elk gebied specialisten in

huis. De consultants kunnen de klant alles vertellen over Voice Over IP, mobiele en vaste telefonie, mobiele dataoplossingen, BlackBerry-oplossingen, Track & Trace en meer. En dan hebben ze niet alleen kennis van zaken, ze kunnen het ook nog uitleggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. “Helder Telecom heeft zich hier al een tijd geleden op toegelegd. Een goeie zet. Voor de leek is de wereld van de telecommunicatie een oerwoud, een bos om niet doorheen te komen. De consultants van Helder Telecom maken telecom zo helder als water uit de kraan.

Ze zorgen dat het er is en dat het doet wat de gebruiker wil.” Nu Helder Telecom zo precies aansluit op de weg die Mobile United voor zichzelf had uitgestippeld, zijn er weinig redenen om veel te veranderen. Logo, huisstijl, de mensen die er werken, de inrichting van het pand, alles blijft nage-noeg zoals het is. Dat bevalt Wesdijk: “De tevreden klant van Helder Telecom gaat hier nauwelijks iets van merken. En die ene onverhoopte ontevreden klant? Die vindt door de samenvoeging van de bedrijven misschien precies wat hij miste.” �

helder telecomSchutweg 155145 NP WaalwijkT 0416-740740E [email protected] www.heldertelecom.nl

BUSINESSpRofIEl

Ogenschijnlijk is Helder Telecom nog gewoon Helder Telecom. De specialist in slimme telecom-oplossingen is nog steeds gehuisvest in Waalwijk en de mensen die er klaarstaan zijn grotendeels dezelfde. Maar op de directiestoel zit een nieuw gezicht.

Begrijpelijke taal

Dimmen Wesdijk

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 1 23

Page 24: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

“Een enorm voordeel voor de ondernemer”

Solaris Parkmanagement als centraal aanspreekpunt, collectieve beveiliging

door o.a. toegangsbeveiliging van het terrein, kentekenregistratie, camera’s

gekoppeld aan een meldkamer en fysieke beveiliging, maar ook duidelijke

bewegwijzering en de verzorging van het glasvezelnetwerk en het complete

groen/grijs-onderhoud.

Het eerste CO2-neutraal bedrijvenpark in Nederland

Duurzaam en milieubewust

Ondergrondse infrastructuurglasvezelnetwerk

Besparing van ongeveer 34% op de energiekosten

Veiligheid en hoogwaardig parkmanagement.

R O O Z E N - V A N H O P P E O N T W I K K E L T

Eersteklas bedrijvenpark Midden-Brabant Poort

Gelegen op een toplocatie, direct aan de A58 tussen Breda en Tilburg,

nog op redelijke reisafstand van bijvoorbeeld Antwerpen, Rotterdam en

Eindhoven, is Bedrijvenpark Midden-Brabant Poort (MBP) in Gilze-Rijen

een aanwinst voor de regio. Mede ook door de aandacht voor Duurzaam

Bouwen (CO2-neutraal) en hoogwaardig parkmanagement. MBP is een

samenwerkingsverband van de gemeente Gilze en Rijen en gebiedsontwik-

kelaar Roozen-van Hoppe. Nog voor het einde van dit jaar wordt het eerste

bedrijfspand in gebruik genomen.

M E E R I N F O R M AT I E I S T E V I N D E N V I A

www.middenbrabantpoort.nlT 06-53684877 Fiona Conrads

more emotion

Specialisten op het gebied van de verkoop,

installatie en verhuur van professionele

audiovisuele apparatuur.

First Impression audiovisueel BV, Maidstone 24 TILBURG tel: +31(0)13 52 34 180 www.firstimpression.nl

Page 25: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

“Een enorm voordeel voor de ondernemer”

Solaris Parkmanagement als centraal aanspreekpunt, collectieve beveiliging

door o.a. toegangsbeveiliging van het terrein, kentekenregistratie, camera’s

gekoppeld aan een meldkamer en fysieke beveiliging, maar ook duidelijke

bewegwijzering en de verzorging van het glasvezelnetwerk en het complete

groen/grijs-onderhoud.

Het eerste CO2-neutraal bedrijvenpark in Nederland

Duurzaam en milieubewust

Ondergrondse infrastructuurglasvezelnetwerk

Besparing van ongeveer 34% op de energiekosten

Veiligheid en hoogwaardig parkmanagement.

R O O Z E N - V A N H O P P E O N T W I K K E L T

Eersteklas bedrijvenpark Midden-Brabant Poort

Gelegen op een toplocatie, direct aan de A58 tussen Breda en Tilburg,

nog op redelijke reisafstand van bijvoorbeeld Antwerpen, Rotterdam en

Eindhoven, is Bedrijvenpark Midden-Brabant Poort (MBP) in Gilze-Rijen

een aanwinst voor de regio. Mede ook door de aandacht voor Duurzaam

Bouwen (CO2-neutraal) en hoogwaardig parkmanagement. MBP is een

samenwerkingsverband van de gemeente Gilze en Rijen en gebiedsontwik-

kelaar Roozen-van Hoppe. Nog voor het einde van dit jaar wordt het eerste

bedrijfspand in gebruik genomen.

M E E R I N F O R M AT I E I S T E V I N D E N V I A

www.middenbrabantpoort.nlT 06-53684877 Fiona Conrads

Page 26: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Charlotte MolenkaMp

etienne Gallery De linD 38 5061 hX oisterwijk

t 013 - 529 95 99 www.etiennegallery.nl

DanCinG in the Dark 150 X 180 CM olie op linnen

Page 27: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

BUSINESSpRofIEl

Tilburgs welkom voor expats

Expat center Brabant helpt nieuwkomer sneller settelen

Verblijfsvergunning, werkvergunning, BSN nummer. Een nieuwkomer moet nogal wat procedures doorlopen voordat hij aan het werk kan bij zijn Nederlandse werkgever. Dat erkent ook de gemeente Tilburg, die daarom Expat Center Brabant Tilburg initieerde. Lenny van de Zande is hospitality coach bij het Tilburgse Expat Center. Zij helpt nieuwkomers zich zo snel mogelijk thuis te voelen in hun nieuwe woonomgeving. Lenny van de Zande: “Expat Center Brabant heeft vestigingen in Eindhoven en Tilburg. In Eindhoven is het loket waar alle aanvragen, inschrijvin-gen en formaliteiten worden afgehandeld die nodig zijn om in Eindhoven of Tilburg

te werken of wonen. We werken samen met de IND, de Immigratie- en Naturalisatie-dienst. Wanneer een werkgever een conve-nant heeft met de IND, kan de procedure sneller en eenvoudiger. De expat krijgt een beetje voorrang.”

GezinVaak neemt een arbeidsmigrant zijn of haar gezin mee. Ook de gezinsleden willen wonen en werken, naar school, sporten, kortom: hun weg vinden in hun nieuwe woonplaats. Ook hierbij adviseert het Expat Center. Van de Zande: “We leggen uit hoe de huisvesting hier is geregeld, voor buiten-staanders vaak erg verwarrend. Vaak komen

nieuwkomers ook met heel praktische vragen. De buurvrouw heeft ons op de koffi e gevraagd: wat moet ik meenemen? Hoe krijg ik een internet-aansluiting? Of hoe maak ik een afspraak met de dokter?

Tot nu toe maken acht Tilburgse werk-gevers gebruik van het formaliteiten gedeelte (wat in Eindhoven wordt uit-gevoerd), waaronder bijvoorbeeld de Universiteit van Tilburg. Lenny van de Zande: “We zijn in februari met een pilot begonnen en we timmeren aan de weg om nog meer bedrijven en nieuwkomers te bereiken. We willen een ontmoetingsplaats worden waar mensen elkaar vinden.” �

Expat center Brabant tilburgNieuwlandstraat 345038 SN TilburgT 013-5323721I www.expatcenterbrabant.com

hRM Business lunch14 december van 12 - 15 uur in het Patronaat te Tilburg. Wethouder Eco-nomische Zaken Erik de Ridder van de gemeente Tilburg zal deze Meet & Greet openen. Tijdens de lunch hebben HRM’ers de mogelijkheid om op informele wijze informatie en erva-ringen uit te wisselen. Deelname is gratis. Informatie of aanmelden via: [email protected].

Expat center Brabant ondersteunt werkgevers in Tilburg en Eindhoven bij de tijdrovende en vaak onlogische inschrijfprocedures van kennis-migranten en wetenschappelijke onderzoekers. Het is tevens het adres voor de expat in het algemeen, zoals arbeidsmigranten en studenten, met vragen over onderwijs, wonen, werken en recreatie.

Lenny van de Zande en Floor Kersteman

Expat krijgt een beetje voorrang

TEksT ANNEMARIE vAN MALsEN fOTOGRAfIE kEEs BENNEMA

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 1 27

Page 28: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Op een toplocatie langs de A58 liet stef van der steen een bedrijfspand bouwen dat efficiëntie en esthetiek uitstraalt, medewerkers inspireert en klanten enthousiasmeert. Gedreven vertelt hij over bouwen met visie en de valkuilen onderweg.

Page 29: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

oNDERNEMEN MEt VISIE

‘T58 for the happy few’ staat voor hoog-waardige kwaliteit geboden aan een selecte groep ondernemers te midden van water en groen. Met Tradepark 58 zet de gemeente Tilburg hoog in en zij hanteert dan ook strikte criteria omtrent wie er mag bouwen en hoe dat moet gebeuren. Zo komen uit-sluitend innoverende bedrijven met een duidelijke toegevoegde waarde (getoetst door de Universiteit van Tilburg) in aan-merking. Perfection Automatiseringen past dus perfect in het plaatje.

Nul of veertien?“Zo’n tien jaar geleden besloten we naar een ander onderkomen uit te kijken want door groei barstte Perfection Automatiseringen bijna uit het toenmalige pand. De vraag was of het een bestaand dan wel een nieuw pand moest worden. Enerzijds horen wij immers, gezien de aard van ons bedrijf, eerder thuis in een kantoorpand. Anderzijds hebben wij een beperkte goederenstroom en hebben we dus een magazijn nodig; dan is het niet erg handig als je medewerkers ergens op de veertiende etage zitten. De bedrijfspanden op industrieterreinen hebben dan weer als nadeel dat de magazijnopper-vlakte te groot is voor onze behoefte. En met een kantoorvilla betaal je een erg hoge prijs voor relatief weinig werkruimte. Een nieuw pand bouwen was dus de enige optie.”

Do’s & Don’ts“Op dat moment begon het T58-project te leven en dat bood ons de mogelijkheid een relatief kleine bouwkavel te kopen in een schitterende omgeving te midden van ‘schone’ industrie. Het eerste dat moest gebeuren was een gedegen plan van aanpak opstellen want dat is van essentieel belang voor het vlotte verloop van het bouwproces. Door al je eisen en wensen vast te leggen, kom je niet voor onaangename, tijdrovende en dure verrassingen te staan. Je moet je gebouw werkelijk van A tot Z kunnen beschrijven voordat je naar de architect stapt: de beoogde uitstraling, flexplekken, het meubilair, de toegankelijkheid, groen-voorziening, interne en externe transport-stromen, elektra, koeling en lichtplan (en dit geldt zeker als je domotica in je gebouw wilt opnemen). Bespreek met je medewer-kers hoe zij hun werkomgeving zien. Houd ook rekening met groei; bouw met het oog op morgen. Laat je niet verleiden tot wilde ideeën maar maak het pand marktcourant zodat het niet onlosmakelijk met je bedrijfs-activiteiten verbonden is, maar ook voor andere bedrijfstakken interessant kan zijn.

Ga op zoek naar partners: een architect, financierder(s) en een bouwmanagement-bedrijf dat bemiddelt tussen jou en alle betrokkenen. En stap vooral niet in de valkuil om af te wijken van het bouwbestek; bedenk dat besparingen aan het begin van

het traject voor bijkomende kosten achteraf zorgen. Ook dát weet ik uit ervaring”, lacht Stef.

koken voor klantenStef wist zeker dat zijn bedrijfspand een open, uitnodigende keuken annex bar moest hebben; hij wilde immers na product-presentaties zijn klanten kunnen trakteren op een zelfbereid hapje en drankje. Deelnemers die zich aanmelden voor de verschillende informatiesessies (meer info zie www.perfection.nl) kunnen genieten van sushi en sashimi. Alles wordt door hobbykok Stef of door een cateraar ter plekke verzorgd. Dat klanten niet alleen enthousiast zijn over de mogelijkheden van het nieuwe pand maar ook over dit culinaire initiatief is niet verwonderlijk. “Niet alleen onze klanten zijn tevreden maar ook onze medewerkers zijn lovend over de prettige, gezonde werkomgeving en het prachtige uitzicht. En voor mij persoonlijk vormt dit pand een mooie pensioenvoorziening. Kortom, iedereen is gelukkig met onze overstap naar T58”, besluit Stef. �

Bouwen met visie

ondernemen met Visie: Stef van der Steen

TEksT GERDA BAEyENs fOTOGRAfIE kEEs BENNEMA

Bezint eer ge begint

Mooie pensioen-voorziening

Ga op zoek naar partners

perfection automatiseringen enDigiaccessDroogdokkeneiland 145026 sR TilburgT 013-5362060E [email protected] I www.perfection.nl

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 1 29

Page 30: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Tijdelijk een salaris- of HR-professional nodig?

Incomme Consulting adviseert en ondersteunt onder nemingen op het gebied van salarisverwerking en personeelsmanagement.

Incomme ConsultingKerkstraat 545175 BB Loon op Zandwww.incomme.nl

Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 5,5l/100 km (1 op 18,2 km) tot 8,2l/100 km (1 op 12,2 km). Gemiddelde CO2-uitstoot van 147 g/km tot 195 g/km.

Getoond model kan afwijken van standaarduitvoering. Verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, exclusief metallic lak, kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Leasetarief o.b.v. 60 maanden en 20.000 km./jr. Full Operational Lease via Kia Autolease. Tarief is excl. BTW en brandstof en incl. rente, afschrijving, reparatie, onderhoud en banden, houderschapsbelasting en all-risk verzekering. Onder voorbehoud van kredietacceptatie. SE&O. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor meer informatie en volledige garantievoorwaarden op www.kia.nl.

Nu ook leverbaar met 1.6 GDI benzinemotor. Standaard zeer compleet uitgerust met o.a.:

Geen enkel probleem.U kunt kiezen uit verschillende uitrustingsniveaus.

Kom naar onze showroom en ervaar de nieuwe Kia Sportage zelf.

Wilt u nóg meer luxe en comfort?

• 1.6 GDI benzinemotor (99 kW/164 Nm) met ISG start-/stopsysteem• 16” Lichtmetalen velgen• 6 Airbags en actieve hoofdsteunen vóór• Airconditioning• Centrale vergrendeling met afstandsbediening• ESC met Hill Start Assist en Downhill Brake Control• Geïntegreerde radio/CD/MP3-speler met 6 speakers en iPod/AUX-aansluiting• Ook leverbaar met 2.0 CVVT benzine- (120 kW/194 Nm) of 2.0 CRDi dieselmotor (100 kW/320 Nm)

DE NIEUWE KIA SPORTAGEZO MOOI KAN 7 JAAR GARANTIE ZIJN.

KIA SPORTAGE 1.6v.a. 22.995,-lease v.a. € 449,- /mnd.

Kraaivenstraat 18 (Autoboulevard Kraaiven) 5048 AB TILBURGTel.: 013 465 21 00www.kia-tilburg.nl

id5_KIA167_2350996_003.indd 1 26-10-2010 13:15:44

Page 31: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

De hoogste tijd voor…

…de najaarscollectie 2010

G&G Special SizesSchouwburgring 125 5038 TW Tilburg T 013 - 542 68 47 www.ggspecialsizes.com

GGFOR MENFOR MEN

&

Kijk voor meer informatie en ons volledig aanbod op www.msmakelaars.nl

Zo zijn we toch allemaal begonnen?

U bouwt aan uw onderneming...wij regelen uw huisvesting

M&S makelaars, de juiste partner voor een goed resultaat!

Piusplein 56 Tilburg telefoon [013] 535 92 35 [email protected]

Als ondernemer bouwt u aan uw onderneming. Daarin spelen ook huisvestingsvraagstukken een rol. Deze vraagstukken vergen exacte (markt)kennis en inlevingsvermogen. Wij zijn thuis in deze materie én in de regio. Met een no-nonsens aanpak adviseren en begeleiden wij u graag objectief en deskundig. Als u op korte of lange termijn uw huidige situatie wilt analyseren, neem dan vrijblijvend contact op voor een afspraak.

lEgal opINIoN

speeddaten

Het uWv Werkbedrijf is het overheidstrefpunt voor werkgevers en werkzoekenden. Werkgevers krijgen er informatie over het vinden van geschikt personeel en ze moeten ook bij het uWv zijn om hun ongeschikte personeel te ontslaan. Werkzoekenden kunnen bij het uWv terecht voor een uitkering en voor hulp bij het vinden van werk.

Het uWv kan dat niet altijd op eigen houtje. Zij staat regelmatig open voor publiekprivate samenwerking, want in de marksector gaan de zaken vaak sneller en efficiënter. Zo zijn er in het verleden samenwerkingsverbanden geweest met bijvoorbeeld start uitzendbureau en MkB Nederland.

vanaf november 2010 is er het zogeheten servicepunt flex. Dat is een gezamenlijk initiatief van enerzijds het uWv en anderzijds de ABu en de NBBu, de bonden van uitzendondernemingen. In het servicepunt flex wordt, aldus het uWv, een nieuwe stap gezet in de reeds bestaande samenwerking met de private fl exbranche. Zo wordt tussen het uWv en de uitzendorganisaties al samengewerkt op onder meer de Werkpleinen door middel van speeddates, binnen mobiliteitscentra en op de vacaturesite werk.nl.

De gezochte samenwerking is op zich goed te begrijpen. Het uWv wordt door velen als een log bedrijf bestempeld en budgetten zijn vaak al op voordat het jaar halverwege is. In de private sector met haar resultaatgerichte management worden doorgaans betere resultaten geboekt. De uitzendonder-nemingen zouden weleens het meest van de samenwerking kunnen gaan profi teren. Een grote concurrent wordt immers ingekapseld. Het is de vraag of het uWv er veel baat bij heeft. Terecht vragen sommigen zich af of de private uitzend-organisaties daadwerkelijk tijd en geld gaan steken in moeilijk bemiddelbare werkzoekenden.

De eerdere publiekprivate samen-werkingsverbanden van het uWv waren niet bepaald succesvol en zij hielden het zelden lang vol. Ik ben benieuwd of deze speeddate van het uWv niet ook op een teleurstelling gaat uitdraaien.

Reageren? column@kamerbeekfi llet.nl

hans Kamerbeek. Advocaat arbeidsrecht bij kamerbeek fillet Advocaten.

Page 32: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

sparren met ondernemers

“Het persoonlijke contact met de klant trekt mij aan. Het is leuk om met een on-dernemer rond de tafel te zitten en te sparren over zijn bedrijf. Je bent als ac-countant een vertrouwenspersoon. Je deelt het financiële lief en leed van de ondernemer. Zaken die de ondernemer soms thuis niet eens kan bespreken.” Aan het woord is Frank Jacobs, vennoot van Van Boekel accountants en adviseurs.

Net als de drie medevennoten is Frank Jacobs geboren en getogen in Tilburg. Ook de klantenkring van het accoun-tantskantoor, dat zo’n 60 medewerkers heeft, is voor 70 procent afkomstig uit de regio Tilburg. De overige 30 procent komt uit Brabant en Zeeland en de rest van Nederland. “Dat ik uit Tilburg kom, zie ik als een groot voordeel. Ik ben vaak bekend met de achtergrond van mijn

cliënten. Bovendien ken ik in deze regio heel veel bedrijven, zodat ik weet wie de concurrenten en de zakenpartners zijn. Ik kan me zo een goede voorstelling maken bij de bedrijfsvoering.” In zijn vrije tijd komt Jacobs zijn klanten ook vaak tegen. In de stad, bij de voetbalvereniging van zijn zoon of op de tribune bij Willem II. “Natuurlijk, netwerken hoort bij het vak. Het is nuttig, maar ik vind het ook leuk.

BUSINESSREpoRtagE

We hechten aan een persoonlijke band

Stephan Horsten, Corné van Gils, Linda van Hoof-van der Schoot en Frank Jacobs

TEksT ANNEMARIE vAN MALsEN fOTOGRAfIE cAMIEL DONDERs

van Boekel accountants en adviseurs is niet alleen gevestigd in een karakteristiek, historisch pand. Ook het bedrijf zelf kent een geschiedenis die al 64 jaar terug gaat. De bedrijfsvoering is echter van nu: modern en betrokken. kenmerkend is het per-soonlijke contact met de klant en de proactieve houding. “Bij veranderde wet- of regelgeving die relevant is voor de klant, ontvangt deze gelijk een mailtje.”

Page 33: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Van Boekel accountants en adviseursRingbaan West 3065025 VB TilburgT 013-4633533E [email protected] www.vanboekel.nl

Ik vind het prettig om mijn klanten ook privé te leren kennen. Zo kan ik hen nog beter adviseren. Houdt een persoon van zekerheid, of is het juist een gokker in het ondernemerschap? Met die kennis kan ik hem op de juiste manier adviseren en sturen.”

DienstverleningVan Boekel accountants en adviseurs be-dient vooral het midden- en kleinbedrijf. Voor deze klanten levert het accountants-kantoor het volledige pakket aan diensten, zoals de loonadministratie, belastingadvies, jaarrekening, fi nanciële planning, investe-ringsvraagstukken en zaken rond opvolging en vermogensopbouw. Van Boekel is in het bezit van de WTA vergunning en kan daar-door ook wettelijke accountantscontroles uitvoeren. Zelf heeft Jacobs voornamelijk het MKB en familiebedrijven in zijn porte-feuille. Jacobs:“We passen onze dienst-verlening graag aan de klant aan: waar en wanneer het hem of haar uitkomt. Als het nodig is, kunnen we rustig van gedachten wisselen op ons kantoor, maar als de on-dernemer liever op de zaak blijft, komen we naar hem toe.”

ProactiefVan Boekel adviseert soms ook onge-vraagd. “We zijn proactief in onze dienstverlening”, aldus de Tilburgse ac-countant. “Dat betekent dat we ook op eigen initiatief de klant adviseren. Een voorbeeld? Toen onlangs bekend werd dat het BTW-tarief op arbeid bij verbouwingen zou worden verlaagd naar 6 procent, hebben we dat bericht zo snel mogelijk rond gestuurd naar onze klanten in de bouw. Zodat ze daar rekening mee kunnen

houden bij het uitbrengen van een offerte. Misschien dat die BTW-verlaging iemand net over de streep kan trekken om een verbouwing wel uit te laten voeren.

Verder informeren wij onze relaties op gezette tijden met nieuwsbrieven, zowel op papier als digitaal.” Ook bij standaard werkzaamheden zoals de verloning denkt Van Boekel mee. Wanneer de mutaties in de loonadministratie een maand sterk af-wijken, worden ze nog eens extra nageke-ken. Jacobs: “Stel dat is opgegeven dat een werknemer in een maand 400 over-uren heeft gemaakt. Als dat anders nooit voor komt, nemen we wel even contact op om te controleren of het er niet 40 hadden moeten zijn. Verder geven we na-tuurlijk advies bij het in dienst treden van een nieuwe werknemer: heb je daar en daar wel aan gedacht? Regeren is vooruitzien.” Jammer genoeg gaat ook de economische crisis niet aan de Tilburgse ondernemers voorbij. Jacobs merkt dat niet alleen bij zijn eigen kantoor, maar ook bij zijn klanten. “De ondernemers hebben het moeilijk”, vertelt hij. “Ze zijn minder bezig met uitbreiding en groei. We zitten niet om tafel om te berekenen hoeveel meer omzet een ondernemer kan realiseren als hij wil investeren in een nieuwe machine. In plaats daarvan advi-seren we als een bedrijf moet inkrimpen of de kosten moet beperken.”

AchterbanSommige ondernemingen redden het niet. Zoiets gaat ook een accountant niet in de koude kleren zitten, erkent Frank Jacobs. “Dat voel je persoonlijk. Het gaat niet alleen om de ondernemer en zijn be-drijf, maar achter die ondernemer zie ik ook de achterban, zijn vrouw en kinde-ren. Bij een faillissement denk je daar zeker nog een tijd over na.” Toch zijn het juist die persoonlijke betrokkenheid en de mens achter de cijfers die het vak voor hem zo de moeite waard maken. “Ik zelf heb minder affi niteit met wettelijke controles als accountant, maar mijn col-lega’s vullen dit graag en goed in.”

Jacobs weigert overigens om mee te gaan in het al te negatieve denken over de crisis. “Ik ben er van overtuigd dat we er snel weer bovenop kunnen komen, als we er maar vol voor gaan. Maar dat is mijn persoonlijke overtuiging. Jammer genoeg heb ik er zelf geen invloed op.” �

Proactief in de dienstverlening

Regeren is vooruitzien

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 1 33

Page 34: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Gedreven inzakelijk vastGoed

te H

UU

r

dr. Hub van doorneweg 175 – 189 te tilburgals ware ‘eyecatcher’ van de stad tilburg bevindt dit kantorencomplex zich pal aan de a58 in tilburg zuid. de gebou-wen zijn gesitueerd op bedrijvengebied ‘Het laar’, een van de belangrijkste kantorendistricten van tilburg. vanwege de moderne hoogwaardige uitstraling en de prominente ligging vormen zij aldus een zeer bepalend deel van de skyline van tilburg.

De beschikbare kantoorruimte is gelegen op de eerste, tweede, derde, vijfde, zesde en zevende verdieping van de tweede noordelijke toren van het complex van vier soortgelijke gebouwen. In totaal omvat de beschikbare ruimte circa 2.500 m² verhuurbare vloeroppervlakte en kan zowel in zijn geheel als per laag, circa 417 m², worden aangeboden.

In de omgeving zijn onder andere gerenommeerde zakelijke dienstverleners als Interpolis, Schelstraete Advocaten, Fillet Advocaten, SCAB Accountants en Storimans Wijffels Architecten gevestigd.

De kantoorruimte wordt bijzonder compleet, plug and play, opgeleverd en voor huurder zijn 45 parkeerplaatsen beschikbaar op het bij het gebouw behorende parkeerdek. Het parkeerdek is voorzien van een slagboominstallatie met intercomsysteem.

De verhuur geschiedt in collegiale samenwerking met DTZ Zadelhoff ‘s-Hertogenbosch

aantrekkelijke huurvoorwaarden

kijk voor ons volledige aanbod op www.raimondweenink.nl

tel. (013) 5 955 955 • [email protected]

Page 35: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Vanzelfsprekend wilt u uw pand helemaal perfect

schoon hebben. Het is tenslotte het visitekaartje van

uw bedrijf. Goed schoonmaken is echter wel een

specialisme. CSS Schoonmaakdiensten beheerst dit

specialisme en is al jarenlang expert in reinigen. Met

een speciaal werkprogramma garanderen wij dat uw

gebouw het hele jaar door van binnen én van buiten in

perfecte conditie is. Schoon, verzorgd én hygiënisch.

Een schone zaak

interieurschoonmaak, gevelreiniging, glasbewassing, levering van sanitaire producten

CSS Schoonmaakdiensten BV

Schijfstraat 24 5061 KB Oisterwijk Tel. 013-5331985www.css-schoonmaak.nl [email protected]

Schoonmaken en schoonhouden

CSS Schoonmaakdiensten is een full-service schoonmaakbedrijf:

Alle zaken die schoongemaakt moeten worden komen aan bod. Van

gevel tot toilet en van kantoor tot raam. Zo bent u er zeker van dat

alles op elkaar afgestemd is en uw pand het hele jaar door voor-

treffelijk schoon is. Bovendien heeft CSS Schoonmaakdiensten meer

dan 25 jaar ervaring in de schoonmaakbranche, zodat u zeker niet voor

verrassingen komt te staan.

• interieur en exterieur

• glasbewassing

• gevelreiniging

• levering van sanitaire voorzieningen

Vingerhoets Automobielbedrijven is hét Peugeot gezicht voor de regio Midden-Brabant met vestigingen in Diessen,

Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Als hecht familiebedrijf weten we al sinds Opa Driek Vingerhoets het bedrijf 90 jaar geleden startte dat iedere onderneming, groot en

klein, zijn eigen wensen heeft. Voor iedereen een Vingerhoets.

IEDERE ONDERNEMER EEN INGERHOETS

• 3,9% rente op Financial Lease bedrijfswagens• 3 jaar garantie• reparatie en onderhoudscontract vanaf 1,5 cent/km max. 60 maanden of 100.000 km.

colUMN

We fl exibiliseren ons kapot

joost Eijkens. Directeur bij cardan Groep.

Gefeliciteerd werkgevers van Nederland! volgens een recent gehouden onderzoek onder 1700 Europese bedrijven bent u koploper als het gaat om het fl exibiliseren van uw arbeids-voorwaarden. u moet er immers iets voor over hebben om uw werknemers voor een langere termijn aan u te binden. Een uitdagende baan, een leuk salaris en een beetje liefde zijn al lang niet meer voldoende.

De werknemers van vandaag de dag willen zekerheden. Zekerheden die verder gaan dan een vast contract. Zeker-heden over groei, ontwikkeling en over een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Zekerheden die fl exibel in te vullen zijn en perfect aansluiten bij de persoonlijke levensstijl van iedere individuele werknemer. Natuurlijk, ook u hecht veel waarde aan een goede balans tussen werk en privé. Dus vinden we het tegenwoordig niet meer dan normaal dat elke werknemer recht heeft op fl exibele werktijden, kan sparen voor ouderschaps- of zorgverlof en naar behoefte vakantiedagen kan kopen of verkopen. Al deze extra’s bevorderen immers de loyaliteit en betrokkenheid van uw personeel.

Mooi, maar wat heeft deze flexibiliteit u de laatste jaren opgeleverd? Een sterk teruglopend aantal jubilarissen en een hoop extra administratieve rompslomp. De gemiddelde arbeidsrelatie duurt tegenwoordig niet langer dan 3 jaar. En wanneer u als ondernemer in Nederland één personeelslid in dienst neemt, verdrievoudigen per direct het aantal wetten, regels en administratieve verplichtingen waar u aan moet voldoen. Zaken die meestal niet tot uw core business behoren en de fl exibiliteit van uw onderneming soms aardig kunnen belemmeren.

Wordt het niet eens tijd dat u naar een effectieve manier van personeelsbeleid gaat kijken? Een manier die u de vrijheid geeft om te blijven ondernemen en uw personeel de profes-sionele arbeidsvoorwaardelijke ondersteuning biedt die zij mogen verwachten. Ga eens praten met een échte specialist die zorgt voor een effectiever, infor-matiever en flexibeler verlonings-proces. Dat neemt u een hoop werk uit handen en geeft uw werknemers een hoop meer zekerheden. Zo kunt u zich blijven focussen op uw core business.

Meer weten over payrolling, staffi ng en/of de fl exibilisering van uw personeelsformatie? [email protected]

Page 36: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Wie ècht groen is, kiest voor blauw!

Polo BlueMotionGeen wegenbelastingGeen BPM14% bijtelling

€ 16.290,-lease vanaf€ 329,- p/mnd

www.van-mossel.nl

Informeer ook naar de gunstige bijtelling op veel andere Volkswagen-modellen!

ècht groen is, kiest voor blauw!

Geen wegenbelasting

TilburgRingbaan Noord 65013 - 532 14 11

OisterwijkBedrijfsweg 17013 - 528 32 26

WaalwijkVan Andelstraat 10416 - 67 11 11

A

Page 37: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

BEDRIjfShUISVEStINg & facIlIty MaNagEMENt

Met nieuw adres in de spotlights

Van Zegveld International slaat nieuwe weg in

TEksT ELkE vAN DER HEyDEN fOTOGRAfIE cAMIEL DONDERs

Onlangs heeft Van Zegveld haar intrek genomen in het nieuwe pand aan de Jules Verneweg in Tilburg. “Naast de vertrouwde groothandel zullen we specifi ek voor de regionale markt tevens onder de naam Lightstore gaan opereren”, aldus Maurice Janssens, directeur/mede-eigenaar van Van Zegveld International. “De locatie biedt ons de mogelijkheid om na zestig jaar ervaring tevens een nieuwe formule op de markt te brengen met www.lightstore.nl; een webshop en een catalogus met een volledig assortiment. De naam is geboren uit het feit dat het grootste gedeelte van het assortiment verlichting en armaturen betreft. Daarnaast blijft het leveren van onderdelen van elektrische huishoudelijke apparaten waar service, kwaliteit en een scherpe prijsstelling centraal staan de core business. Daarbij geldt dat we voor bedrijven in de omgeving nu ook een afhaalgroot-handel zijn. Onze gunstige logistieke ligging wordt zo optimaal benut en is bovendien laagdrempelig.”

verlichtende noviteitEen interieurarchitect heeft zich gebogen over de inrichting van de 900 vierkante meter beneden en nog eens 600 vierkante meter op de bovenverdieping. Hierbij heeft hij het aspect licht een zeer belang-rijke rol laten spelen. Janssens: “Voor

een comfortabele werkplek wordt een goede verlichting steeds belangrijker. Onderzoek heeft uitgewezen bij welk licht de mens het beste werkt, afgestemd op de arbeidsomstandigheden en het concentratie-niveau van de medewerker. In samen-werking met Philips hebben we het pand met deze nieuwste lichttechnieken ingericht en kan de klant dit unieke fenomeen bij ons komen ervaren. Uiteraard zijn wij ook verkoper van deze noviteit.”

Hoge klantentrouw“Geen enkel bedrijf kan zonder trouwe klanten en daarom is klanttevredenheid voor ons erg belangrijk. Het bedrijf dat in 1950 is opgericht, kent zelfs nog klanten van het eerste uur en dat zien we als een mooi compliment. Onze no nonsense houding en eerlijkheid zullen hieraan onge-twijfeld een steentje hebben bijgedragen. En met zestig jaar ervaring hebben we goede netwerken opgebouwd. Zo kunnen we voordelig zaken doen met leveranciers van A-merken en dat blijft voor onze afnemers niet onopgemerkt!” �

lightstoreJules Verneweg 945015 BM TilburgT 013-4689293E [email protected] www.lightstore.nl

Al meer dan een halve eeuw levert deze groothandel onderdelen van alle gangbare A-merken elektrische huishoudelijke apparaten tegen lage groothandelsprijzen. Dit met een levering binnen vierentwintig uur. voor lokale bedrijven heeft het nu ook de functie van afhaalgroothandel gekregen.

Maurice Janssens

Goede verlichting steeds belangrijker

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 1 37

Page 38: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

VRoUW IN BUSINESS

TEksT LILIANE vERWOOLDE fOTOGRAfIE kEEs BENNEMA

Floor Appels

Vakvrouw met een goedgevulde rugzak

Deals afdwingen werkt niet

Appels makelaardij is een familiebedrijf, waarvan Floor Appels de derde generatie is. Opa Lou Appels start het bedrijf in 1938 met twee poten: aan de ene kant de make-laardij en aan de andere kant de verkoop van verzekeringen. In 1962 neemt zoon Louk Appels het bedrijf over en voegt er een derde poot aan toe: hypotheken. Sinds september 2008 voert Floor Appels er de scepter. Dat is ongeveer het moment dat de crisis de economie verlamt en huizen-bezitters massaal kiezen om beslissingen op het gebied van huisvesting voorlopig in de ijskast te zetten. Floor Appels ziet dit vooral als een uitdaging. Waar anderen bij de pakken neer gaan zitten, beslist zij om duidelijke keuzes te maken. De sleutel-woorden in haar beleid: maatwerk in dienst-verlening, lange-termijn-relaties en kwaliteit.

vastbijtenFloor Appels is tenger en klein van stuk, maar vrijwel onmiddellijk wordt duidelijk dat we te maken hebben met een vakvrouw, uitgerust met een goedgevulde rugzak om haar functie uit te voeren: “Ik heb altijd geweten dat ik het bedrijf wilde opvolgen. Ik ben dus al jong begonnen om me hierop voor te bereiden. Ik heb de HEAO-opleiding Management, Economie en Recht door-lopen, met als specialisatie Vastgoed en Makelaardij, aangevuld met de master ‘European Real Estate’. Dankzij deze laatste opleiding ken ik de denkwereld van ontwikkelaars en exploitanten en kan ik hen adviseren hoe zij hun aanbod kunnen af-stemmen op de wensen van de consument.”

TweesporenbeleidTijdens de opleidingen beklimt Floor diverse malen het podium: “Het was onderdeel

floor Appels is opvallend jong voor de functie die zij bekleedt. Op 29-jarige leeftijd manoeuvreert zij als directeur van Appels Makelaardij door de economische crisis. Welke weg bewandelt zij hierbij? En maakt de crisis haar wanhopig of juist helemaal niet?

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 138

Page 39: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

appels MakelaardijTilburgseweg 885051 AJ GoirleT 013-5349115E [email protected] www.appels.nl

van de opleiding om de stukken die je had geschreven te verdedigen. Dat heeft me geleerd om mezelf neer te zetten. En dat kwam me weer uitstekend van pas tijdens het moment waarop ik het stokje officieel overnam. We hebben dit groots gevierd in het Jan van Besouwhuis in Goirle. Daarna was het tijd om mijn strategie te bepalen binnen Appels Makelaardij.” Floor kiest voor een tweesporenbeleid. Enerzijds gaat zij voor de persoonlijke benadering, gecom-bineerd met de hoogst mogelijke kwaliteit. Anderzijds kiest zij ervoor om de automa-tiseringsmogelijkheden voor haar branche ten volle te benutten. “Internet is niet meer weg te denken in de makelaardij. Maar met alleen internet komen verkopers er niet in deze tijd. Het is moeilijker dan ooit om de juiste koper te vinden. Dat vraagt om vakmanschap en deskundige begeleiding van het volledige traject.”

vertrouwen creërenHet doordachte beleid kan er niet voor zorgen dat de crisis aan Appels Makelaardij voorbij gaat. Er moet flink worden bezui-nigd. Alle kosten worden tegen het licht gehouden en er wordt gekeken waar kan worden gesneden. “Op zulke momenten is het belangrijk dat je achter je keuzes blijft staan. We hebben dus zeker bezuinigd, maar uitsluitend binnenskamers. We hebben niet ingeleverd op de kwaliteit van de dienstverlening. De klant krijgt nagenoeg

onbeperkte aandacht en zaken die de verkoop bevorderen en die specifieke deskundigheid vragen, besteden we nog steeds uit. Daarnaast hebben we de vruchten geplukt van onze sterke positie in Goirle. Sinds 1938 is Appels Makelaardij in bijna elke woning in Goirle meerdere keren binnen geweest. Voor veel klanten zijn we de dorpsmakelaar, die hen alles kan vertellen over de woning die ze op het oog hebben. Dat heeft ons erg geholpen om ook in deze magere tijden brood op de plank te krijgen voor het hele team.”

Gezond bewustzijnsniveauDe crisis heeft niet alleen invloed op het financiële vlak, hij doet ook veel met de sfeer binnen het bedrijf. Maar verrassend genoeg ziet Appels op dit gebied alleen maar voordelen. “Laat ik beginnen met te zeggen dat de crisis goed is voor de wereld. Het brengt ons terug op een gezond bewust-zijnsniveau. De tijd waarin alles mocht en alles kon is voorbij. Daar worden we alleen maar beter van. Binnen Appels Makelaardij heeft de crisis gezorgd voor een groot saamhorigheidsgevoel. De makelaars laten zien dat ze binnen de club willen blijven. Als er twijfel is over een beslissing, steken ze de koppen bij elkaar om de beste oplos-sing te bedenken. Ze maken tijd voor de klant. Ze vragen, vragen en vragen door. Zo leren ze de klant kennen, waardoor ze het product kunnen leveren waarnaar hij op zoek is.” In de mannenwereld, die de makelaardij toch is, voelt Floor zich uit-stekend. “Ik heb graag mannen in mijn omgeving. Ik kan moeilijk omgaan met onderhuidse gevoelens, met dingen die blijven sudderen. In een mannencultuur kom je die minder tegen. Dat wil overigens

niet zeggen dat de vrouwelijke kwaliteiten binnen onze organisatie niet ruimschoots aanwezig zijn. Mijn vader kon zich inleven in zijn relaties, op een manier die een vrouw hem niet snel zal verbeteren. Wat dat betreft heb ik een geweldige leermeester gehad. Uiteindelijk draait in de woningmakelaardij alles om emoties. Je hebt er niets aan om deals af te dwingen, in een dorp waarin iedereen je kent. We blijven inzetten op de lange-termijn-relatie. Daarom ben ik altijd goudeerlijk in mijn adviezen.” �

Deals afdwingen werkt niet

crisis is goed voor de wereld

• VrouwinBusinessiseenge-zamenlijkinitiatiefvanRegioBusinessenCécilevanBerkel,directeurvanPelkmansVan-Berkelorganisatie-adviseurs(www.pelkmansvanberkel.nl).

• CécilevanBerkellaatindezereekseenaantalondernemen-devrouwenaanhetwoord.Zeismetnamegeïnteresseerdindepersoon,dekeuzesendeervaringenvandevrouwelijkeondernemers.

• KentuofbentueenVrouwinBusiness?Laathetonswetenviainfo@regio-business.nl.

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 1 39

Page 40: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

BEDRIjfShUISVEStINg & facIlIty MaNagEMENt

TEksT ELkE vAN DER HEyDEN fOTOGRAfIE cAMIEL DONDERs

Innovatie in de bouw

“We dragen verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties”, aldus Peter van Hoogmoed van Van Hoogmoed architecten. Duurzaam bouwen is niet alleen het ontwik-kelen van een woning die zo lang mogelijk kan voldoen aan onze woonbehoefte, maar vooral ook een bouwwijze die goed is voor mens en milieu. Het betekent verantwoord omspringen met water, energie, grondstof-fen en met de ruimte, zonder in te leveren op het comfort. Van Hoogmoed: “De bouw-sector is verantwoordelijk voor een derde van het totaal aan CO2-uitstoot en energie-verbruik. Er worden allerlei initiatieven en regelingen ontplooid om de bouw duur-zamer en energiezuiniger, of zelfs energie-neutraal te maken. Hier is nog veel winst te behalen. Ik ben me actief gaan bezighouden met revitalisering en duurzaam en energie-neutraal bouwen. Ons project Westerpark in Tilburg is een goed voorbeeld van duurzame revitalisering van na-oorlogse woonblokken.”

Perfect materiaal“Via deze activiteiten kwam ik in contact met Justus de Charro, directeur van Deltastaal en lid van de Staalfederatie Nederland (SFN). Met hem is het project ‘Energieneutraal Duurzaam Kantoorgebouw

in Staal’ (ENDIS), gefinancierd door SFN, ontwikkeld. Het initiatief komt voort uit de overtuiging dat staal een ‘perfect’ materiaal is voor de bouw en daarnaast het meest duurzame bouwproduct voor de toekomst. Om te kunnen bewijzen dat energieneutraal en duurzaam bouwen met staal anno 2010 mogelijk is, is in opdracht van Staalfederatie Nederland in samenwerking met Slim-bouwen een casestudy uitgevoerd, uitgaande van innovatieve ontwikkelingen in bouw- en installatietechnieken die nu beschikbaar zijn.” Uitgaande van een bestaande locatie is een gebouwontwerp ontwikkeld op het niveau van Definitief Ontwerp, onder de naam ENDIS. Top-kennis is gebundeld in een uiterst deskundig ontwerpteam, dat naast Van Hoogmoed architecten onder andere bestaat uit een constructeur, een aannemer/ontwikkelaar, een installatie adviseur, een energiedeskundige, een specialist industrieel, flexibel en demontabel bouwen en Stichting Slimbouwen. De uitdaging was om met ieders specifieke kennis een duurzaam, energieneutraal en een grotendeels in staal uitgevoerd pand neer te zetten.

staal versus beton“Bij de uitwerking van dit ontwerp hebben we steeds een vergelijking gemaakt tussen

Met medewerking van van Hoogmoed architecten is er een nieuw kantoorgebouwconcept gelanceerd onder de naam ENDIs. Dit staat voor Energieneutraal Duurzaam kantoor-gebouw in staal. Met de overtuiging dat staal, gezien het duurzame karakter, de toekomst heeft, werd deze casestudy uitgevoerd door een uiterst deskundig ontwerpteam. De resultaten zijn in het gelijknamige boek gebundeld. voorop prijkt een ‘blokkige’ tekening, dat laat zien dat het pand volledig demontabel is en hybride in gebruik.

Peter van Hoogmoed: “Staal is 100% recyclebaar”

Lang leve staal

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 140

Page 41: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Van hoogmoed architecten Hogeschoollaan 2315037 GC TilburgT 013-4678320E [email protected] www.vanhoogmoedarchitecten.nl

ontwerpteam:- Van Hoogmoed architecten - Evert Vrins Energieadvies- CAE Nederland- Movares Nederland- Inno-experts- Heerkens van Bavel Bouw- Cofely Zuid

dit energieneutrale, duurzame ontwerp en een traditioneel ontwerp in beton. Zo weegt het ENDIS gebouw slechts 71 kilo per vierkante meter, tegen 350 kilo bij een traditionele bouw. Bovendien kunnen constructies, ongeacht vorm, in het geheel of gedeeltelijk prefab worden gebouwd. Door vooraf het staal te assembleren is er een kortere bouwtijd. In tegenstelling tot de conventionele bouw waarbij allerlei disciplines door elkaar lopen, is nu een geordend en logisch proces mogelijk waar-door de faalkosten sterk afnemen. Volgens de berekeningen is er een jaarlijkse energie-besparing te behalen van ongeveer 80.000 euro.” Flexibiliteit van een gebouw is, vanwege de mogelijkheden tot herge-bruik, ook een belangrijk aspect bij duur-zaamheid. Aansluitend op de veranderende vraag van de markt kan een dergelijk ‘hybride’ gebouw van functie veranderen. Een kantoorgebouw kan moeiteloos omgevormd worden tot bijvoorbeeld appartementen, een zorgcentrum of een hotel, wat de levensduur van een pand verlengt. Bovendien kan het in zijn geheel worden hergebruikt op een andere locatie, want dankzij het gebruik van staal, IFD en constructietechnieken is het gebouw demontabel. In tegenstelling tot beton, dat hooguit in de vorm van puin een tweede leven krijgt, kan staal uitstekend hergebruikt worden. Het weinige staal dat overblijft, wordt gerecycled.

klimaatbeheersingBij het ontwerp heeft ook de positie van het gebouw ten opzichte van zijn omge-ving een cruciale rol gespeeld. Naast een noord-zuid oriëntatie is het atrium een wezenlijk onderdeel van het ontwerp

geweest omdat het zorgt voor een natuur-lijke klimaatbeheersing in het gebouw. De glazen gevel zorgt voor voldoende dag-licht, zodat er weinig kunstlicht nodig is. Met de modernste technieken is het tevens een multifunctioneel element voor warmte-verlies en -winst, ventilatie en energiebe-sparing of -opwekking. Naast duurzaam-heid en energiegebruik voldoet het ontwerp aan de hoogste bouwfysische eisen.

Een tien met een griffelHet ontwerp van ENDIS is tot slot getoetst door GPR Gebouw (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Gebouw), waarbij een positieve vergelijking kon worden gemaakt met een traditioneel gebouw wat betreft energie-gebruik, milieuzorg en comfort. Ook is het getoetst door BREEAM-Nl, die de duurzaamheid van vastgoedprojecten beoordeelt. Er wordt niet alleen gekeken naar het energieverbruik van een pand, maar ook naar landgebruik, ecologie, het bouwproces, watergebruik, afval, vervui-ling, transport, materialen, gezondheid en comfort. Van Hoogmoed: “Volgens een zorgvuldige analyse zou ENDIS gecertifi -ceerd worden met een ‘BREEAM-Nl Outstanding’! Een groot compliment voor alle betrokkenen.”

Toekomst“De conclusie is dat de realisatie van ENDIS, het duurzaamste kantoorgebouw in Nederland, in de praktijk absoluut haal-baar is”, besluit Van Hoogmoed tevreden. “Wij hebben laten zien dat met degelijke staalconcepten en goed gefundeerde kennis, het bouwen met staal zich van een stevig gewortelde toekomst kan verzekeren. ENDIS verdient het om op korte termijn te worden gerealiseerd. Het wachten is nog op een enthousiaste investeerder.” Deze casestudy, gebundeld in een boek, is ver-krijgbaar via de Stichting Slimbouwen à 15 euro per stuk. �

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 1 41

Page 42: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011
Page 43: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Sinds het faillissement van de Pébé groep op 14 september jl. is er door directies, management en curator hard gewerkt en druk onderhandeld. Met toestemming van de bank, curator en rechter-commissaris is de doorstart van Pébé vastgoedonderhoud onder SW een feit. Met twaalf vestigingen in vijf regio’s, waaronder de vestigingen Rotterdam en Oss in de regio Zuid, heeft

SW landelijke dekking. SW richt zich met name op het aanbieden van zowel een totaal onderhoudsconcept voor de complete gevel alsmede het bieden van bouwkundige totaaloplossingen. Pébé richt zich eveneens op deze markt. Het concern gaat verder onder de naam SW Pébé en zal vanuit de bestaande vestiging van Pébé in Sprang-Capelle opereren.

succesvolProjecten en garantievoorwaarden van opdrachtgevers van het oude Pébé blijven gegarandeerd, evenals de bekende gezichten en werkwijze. Een veertigtal van de oor-spronkelijke werknemers kan aan het werk blijven dankzij de doorstart. SW gaat er van uit met deze overname haar marktpositie in de Regio Zuid te versterken en kijkt samen met Pébé uit naar de samenwerking. �

SW pébéNieuwevaart 15161 AN Sprang-CapelleT 0416-312424E [email protected] www.pebe.nl

BUSINESSflItS

Pébé, opgericht in 1965, staat in de markt van vastgoedonderhoud bekend als een vooruitstrevende speler. Eind vorig jaar was Pébé genoodzaakt om drastische maatregelen te treffen binnen de organisatie. Ondanks een harde sanering zorgden de zeer strenge winter, de economische crisis en omzetstagnatie ervoor dat een faillissement van de Pébé groep onafwendbaar was.

pébé start door als SW pébé

versterking door samenwerking Tamara van Oort- van Pinxteren,

vestigingsmanager SW Pébé

Internationaal denken...Regionaal ondernemen.

Ondernemen is kansen grijpen.Zaken voortvarend aanpakken op basis van solide cijfers, betrouwbare informatie en glasheldere adviezen. Zodat u precies weet waar uw kansen liggenén hoe u die kunt benutten. Wacht niet tot morgen.

HLB Van Daal & Partners is gevestigd in Dongen, Gemert, ’s-Hertogenbosch, Oss, Schijndel, Tilburg en Waalwijk www.hlb-van-daal.nl

Page 44: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Industrieweg 48-7, 5145 PW WaalwijkT 0416 671 720

PROFILE TYRECENTER Tilburg | Orionstraat 24 | 013 580 20 20PROFILE TYRECENTER Wijk en Aalburg | Polstraat 113 | 0416 691 550PROFILE TYRECENTER Den Bosch | Moeskampweg 15 | 073 640 03 07

Wij leveren banden voor alle merken en type voertuigen. Informeer voor een vrijblijvend, onafhankelijk en prijsbewust bandenadvies.

Hyperspecialist in Banden en wielen

Page 45: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Een complementair bedrijvenpark

Midden-Brabant poort

TEksT sARA TERBuRG fOTOGRAfIE kEEs BENNEMA

Midden-Brabant Poort wordt ontwikkeld in een publiek-private samenwerking van de gemeente Gilze-Rijen en Roozen van Hoppe Bouw & Ontwikkeling uit Haghorst. Mede-directeur Fiona Conrads vertelt: “Op de punt van het terrein komt een zichtlocatie van 25 meter hoogte, Landmark genaamd.”

samenwerkenHet park staat open voor verschillende branches, kleinschalige detailhandel is echter uitgesloten. De directie streeft naar een complementair bedrijvenpark waar ondernemers samenwerken en elkaar aan-vullen. Roozen: “Het intergemeentelijke overleg tussen Tilburg, Gilze-Rijen en Waalwijk maakt zich er hard voor om bedrijven in de luchtvaarttechniek naar de regio te halen. We proberen een bedrijf binnen te halen dat flightsimulatie biedt. Militairen van vliegbasis Gilze-Rijen kunnen hier gaan trainen en het sluit aan op de opleiding Luchtvaarttechniek aan het ROC in Tilburg.” Conrads: “We streven naar een cluster voor vliegtuigonderhoud. Het Landmark zou daar een mooie locatie voor zijn.” Ook kunnen bedrijven in de regio die

te groot worden voor hun huidige locatie zich op Midden-Brabant Poort vestigen.

DuurzaamDit industrieterrein is wat betreft faciliteiten uniek in Nederland. Roozen: “De distributie van stroom, water en gas gebeurt in eigen beheer. Doordat we warmte-koudeopslag toepassen en een warmtekrachtkoppelings-installatie hebben, zijn de energiekosten zeer laag. Ondernemers moeten hierin inves-teren, maar de terugverdientijd is zes jaar. Aansluiten op het reguliere netwerk en later overstappen, kan ook.” Het beheer ligt bij de vereniging waarin de eigenaren op het terrein georganiseerd zijn. Als 50% van het terrein vergeven is, bepalen de bedrijven de exacte invulling van het parkmanagement. Het bedrijvenpark heeft ook een ecologische verbindingszone; er zijn paddenpoelen, een overloopgebied en enkele plassen.

crimiNee!Midden-Brabant Poort wil zich aansluiten bij CrimiNee! Roozen: “Dit bestaat uit drie schillen; de Rijkspolitie die camera’s heeft staan langs (snel)wegen en parkeerplaatsen langs de routes naar dit terrein, de particu-liere bewaking op het terrein en ten derde de bewaking van ieder pand afzonderlijk. Dankzij CrimiNee! is het risico op inbraak en dus ook de verzekeringspremie laag.” �

Bedrijvenpark Midden-Brabant poortPostbus 121 5126 ZJ GilzeT 06-53684877E [email protected] www.middenbrabantpoort.nl

BEDRIjfShUISVEStINg & facIlIty MaNagEMENt

Bedrijvenpark Midden-Brabant Poort in Gilze is volop in ontwikke-ling. Mededirecteur Hendrik Roozen: “Het eerste gebouw staat er en de bouw van acht panden start binnenkort. Er is plaats voor 40 tot 50 bedrijven.” De kaalheid van het terrein aan de A58 is bedrieglijk, want onder de grond ligt een complete infrastructuur. Wegen, verlichting en groen volgen de komende maanden.

Fiona Conrads en Hendrik Roozen

uniek in Nederland

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 1 45

Page 46: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

more emotion

Specialisten op het gebied van de verkoop,

installatie en verhuur van professionele

audiovisuele apparatuur.

First Impression audiovisueel BV, Maidstone 24 TILBURG tel: +31(0)13 52 34 180 www.firstimpression.nl

“omdat wijniet in grenzen geloven”

Boogschutterstraat 55015 BX TilburgT +31 (0)13 464 89 50 E [email protected] www.sbaeuro.com

Ondernemers werken graag hard. En laten zich daarbij niet graag beperken. SBA Euro begrijpt dat en stelt bedrijven in staat grenzeloos te ondernemen. We leveren tijdelijke arbeidskrachten die met enthousiasme de handen uit de mouwen steken - soms afkomstig uit Nederland en vaak uit het buitenland. Met hun inzet en productiviteit leveren ze een bijdrage aan het succes van menig Nederlands bedrijf. En daar wordt iedereen beter van.

Page 47: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

2 SEll It consulting & training BVBruistensingel 1225232 AC ‘s-Hertogenbosch T 073-6408264E [email protected] I www.2sellit.nl

Als commercieel directeur keek Rob Schaart vaak in de interne keuken van andere bedrijven. Meer dan eens zag hij een commercie die voor verbetering vatbaar was. De overtuiging dat het beter kon én moest deed hem resoluut kiezen voor het ondernemerschap. Hij startte zijn eigen bedrijf: 2 SELL IT consulting & training BV.

Businesscoach-trainer“Ondernemers gaan steeds vaker op zoek naar tijdelijke persoonlijke ondersteuning en bijkomende expertise op het vlak van

marketing- en salesstrategie. Gezien de huidige conjunctuur is het immers van essentieel belang elke commerciële kans optimaal te benutten, maar hoé dat moet blijkt minder vanzelfsprekend te zijn. Daarom hebben wij een uniek concept ontwikkeld dat enerzijds gericht is op optimalisatie van het commerciële proces en anderzijds op verbetering van commer-ciële en communicatieve vaardigheden. Onze aanpak bestaat uit klantspecifi eke training in combinatie met praktijk-coaching. Persoonlijke begeleiding, dat

is waar het om gaat. Juist dat laatste aspect wordt door de meeste trainingsorganisaties stiefmoederlijk behandeld, alle aandacht gaat uit naar het trainen. Maar met trainen alleen bereik je niet de nodige gedrags-verandering; pas als het aangeleerde in de praktijk is verankerd, is er sprake van succesvol veranderen.”

180% rendement“Onderzoek begin 2010 heeft aangetoond dat de gecombineerde aanpak zoals wij die voorstaan, voor de klant een ROI van minimaal 180% oplevert. Dat betekent grofweg dat elke euro investering in een businesscoach-trainer minimaal 1,80 euro opbrengt! De kracht van ons concept ligt in het feit dat een en dezelfde persoon het trainingsgedeelte en de praktijkbegeleiding op zich neemt en dat is uniek, zeker wat betreft de noodzakelijke vaardigheden. Onze businesscoach-trainers worden nauw-keurig geselecteerd, zijn zelf jarenlang zeer succesvol ondernemer geweest, zij hebben zelf met de laarzen in de modder gestaan en weten wat klantgerichtheid inhoudt. Bovendien hebben zij zonder uitzondering de nodige levenservaring. Dit alles maakt hen tot de perfecte sparring-partner van klanten die op zoek zijn naar maximale resultaatsverbetering. En dat is toch waar het uiteindelijk om gaat”, besluit Rob Schaart. �

het unieke concept van 2 SEll It

BUSINESSpRofIEl

Investeer in succes

Rob Schaart

TEksT GERDA BAEyENs fOTOGRAfIE jAN sPRIj

Meer dan ooit telt elke commerciële kans, maar jammer genoeg weten ondernemers vaak niet hoe deze optimaal te benutten. Af en toe naar een training gaan, werkt niet. 2 sELL IT helpt de ondernemer het onderste uit de commerciële kan te halen.

Rob Schaart daagt de lezers van Regio Business graag uit voor een kosteloos consult van maximaal twee uur. als u naar het kantoor van 2 SEll It komt, analyseert hij samen met u uw commerciële situatie en vertelt hij hoe u kansen optimaal kunt benutten met een concreet voorstel.

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 1 47

Page 48: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

GOUDSBLOEMVALLEI 30 5237 MJ ’S-HERTOGENBOSCH POSTBUS 773 5201 AT ’S-HERTOGENBOSCH T. +31 (0)73 692 06 92 F. +31 (0)73 692 06 88 E. [email protected]

Dit is een Pike. Deze techniek behoort tot het basisarsenaal van elke breakdancer. Bij breakdance draait alles om fl exibiliteit, kracht en balans. Voor het MKB is dat niet anders. Wij herkennen dat. Wij helpen onze klanten bij het realiseren van lagere kosten, betere producten, meer omzet of een groter marktaandeel. Onze medewerkers beginnen de dag natuurlijk niet met een mooie Pike. Maar wij streven wél hetzelfde perfecte samenspel van mens en technologie na. Of het nu gaat om levering en implementatie van SAP Business All-in-One, SAP Business One, het beheer in het kader van uw SAP functionaliteit of het implementeren en beheren van uw SAP hardware landschap.

Bent u ook benieuwd wat Ctac voor uw bedrijf kan betekenen? U komt daar snel achter door de gratis zomer ERP-scan van onze MKB-specialist mYuice aan te vragen. Ga naar www.ctac.nl/ERPscan.

Ctac slaat de brug tussen Mens en Techniek

www.ctac.nl

29475_Corporate adv_Ctac_215x285_WT.indd 1 06-07-2010 16:40:58

Page 49: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

BUSINESSpRofIEl

juiste interactie leidt tot resultaat

persoonlijke benadering van Werf staat centraal

Begin dit jaar legde directeur Sabine Hulsman van The Cookie Company de hulpvraag voor een passende fi nanciële professional bij Werf neer. Een procedure die een maand geleden resulteerde in een vaste aanstelling van de gewenste business controller. Het Bossche bedrijf Werf, dat landelijk werkt met negen professionals, richt zich op de detachering en werving & selectie van fi nancieel personeel met als specialisme creditmanagement en werkkapitaalbeheer.“Er was geen ontkomen aan Mark”, vertelt Hulsman over de aanpak van directeur-eigenaar Damman. “Zijn overtuigings-kracht en enthousiasme samen met het ‘no cure no pay-principe’ maken de werkwijze heel interessant. Wij zijn geen doorsnee bedrijf. Wanneer je een standaard selectieprocedure op onze organisatie loslaat, krijg je heel vaak mensen die niet in de bedrijfscultuur passen.” Kleurrijk, onderscheidend en recalcitrant, zo typeert Hulsman haar bedrijf dat 55 medewerkers

telt. The Cookie Company, met hoofd-vestiging in ’s-Hertogenbosch, maakt sinds 1994 kinderkleding en accessoires met licenties voor retailers in Europa. “Het gezonde spanningsveld lag in het feit dat ik als een irritante pitbull steeds belde wat Sabine nu exact voor kandidaat wenste”, verwoordt Mark Damman de interactie die tot het gewenste resultaat leidde.

selectieverDamman: “Meer dan 80 procent van een succesvolle plaatsing heeft te maken met het persoonsprofi el van de kandidaat. De succesfactor bij The Cookie Company is dat het geen standaardprocedure betreft. Kernvragen, C.V. en profi el maken natuur-lijk wel deel uit van het geheel maar op een bepaald niveau van functies komt er meer bij kijken om de juiste kandidaat te vinden. Hoe gedraagt iemand zich onder wisselende omstandigheden? Hoe acteert zo’n persoon wanneer ik vanuit een formele situatie plots een vraag stel die men niet

verwacht? Hoe reageert men wanneer het gesprek een hele andere wending krijgt door vragen op privégebied te stellen? Er zijn heel veel tools om het persoonsprofi el scherp te krijgen.”Sabine Hulsman: “Mark heeft er een hele persoonlijke benadering op losgelaten. Daar waar de meeste bureaus naar mijn idee nogal oneerbiedig gezegd ‘C.V.’s schuiven’, is Werf veel selectiever te werk gegaan. Mark tikte mij ook op de vingers om toch echt nog eens met een bepaalde kandidaat te gaan praten. Die persoon is het uiteindelijk geworden. Zijn aanpak van ‘laat mij het nu gewoon regelen, dan komt het goed’ heeft hij waargemaakt.” �

WerfSint Jorisstraat 155211 HA ’s-HertogenboschT 073-6121725E [email protected] www.werf.biz

Mark Damman

TEksT MARc sMITs fOTOGRAfIE jAN sPRIj

Niet alleen een goede match tussen opdrachtgever en kandidaat maar ook de juiste klik tussen opdrachtgever en dienstverlener. Mark Damman van Werf vond de business controller waar sabine Hulsman van The cookie company naar op zoek was. Een succesvolle plaatsing dankzij een persoonlijke benadering.

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 1 49

Page 50: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Een taxatie of waardebepaling kanvan toepassing zijn voor bijvoorbeeldeen aankoop, advies, (her)financie-ring, bedrijfsbeëindiging enz. Onze “Keuringsdienst van Waerde”speelt daar prima op in en is een teamvan ervaren specialisten binnen deorganisatie van Waerde State bv. Ditteam houdt zich uitsluitend met hettaxeren en/of waarde bepalen (waer-deren) van zakelijk onroerend goed.

Onze vastgoedexperts zijn gekwalificeerd en tevens ingeschreven bij de NVM,vakgroep NVM-BOG, het NWWI-instituut, SCVM en in het register van de stichtingVastgoed Cert (kamer bedrijfsmatig vastgoed), een onafhankelijk en branchebreedplatform. De deskundigheid binnenhet hele team blijkt uit de vele jarenervaring en expertise, de bewezenstaat van dienst en de “kennis vanwaerde” in het werkgebied, zowellokaal, regionaal als landelijk. Verderis het team onafhankelijk, is een‘kleine’ organisatie en waarborgt vol-ledige integriteit door de persoonlijkebinding met de opdrachtgever.

“Waerderen & Taxeren”“ de Keuringsdienst van Waerde”

v.l.n.r. Suzanne Frederiks, Mike Janssen,Marjolein van Hoeken en Jack van Kessel

Elko Hoorn en Jack van Kessel…de stuwende kracht achter Waerde State

WWW.WAERDESTATE.NL

T E L . 0 9 0 0 4 6 6 6 6 6 6

www.DekoVerdivas.nl

[email protected]

Telefoon: 013 - 463 13 35

drukwerk • print • mail • logistiek

RO 10701 Adv regio business 92x11 1 05-07-2010 10:53:16

Heeft u behoefte … om uw verkoopresultaten te verbeteren? … aan ondersteuning op het gebied van sales & marketing? … aan een meewerkend voorman of sparringpartner?

Wij nodigen u hierbij uit voor een kosteloos consult van max. 2 uur. Bel: 073 6408264 of 06 46742699

2 SELL IT consulting & training BV Bruistensingel 122 5232 AC ’s-Hertogenbosch W: www.2sellit.nl E: [email protected]

Page 51: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

BUSINESSpRofIEl

Business to business is business

Netwerken loont, de gunfactor stijgt

TEksT INGRID ROETs fOTOGRAfIE MARIANNE vAN RIjsWIjk

Netwerkborrels, lid zijn van een business club, persoonlijk contact leggen; de gun-factor stijgt. Con is ervan overtuigd: netwerken loont! De relatie van dé Netwerkbeheerder met TES Installatie-techniek Tilburg bestaat al een aantal jaren. Con: “Ik ken directeur Cees Gijsbrechts via de Business Club van Prise d’eau Golf. Bij de verbouwing van ons eigen pand verzorgde TES de elektrotechnische instal-latie. Begin dit jaar, na afl oop van de golfcompetitie, zat ik naast Cees en kwam het onderwerp netwerkbeheer ter sprake. Dat bleek een issue te zijn bij TES en hij bracht mij in contact met René van Gils, directeur TES Installatietechniek Utiliteit in Prinsenbeek. Een positief kritische in-stelling en pro-actieve houding leidde tot een defi nitief plan. Onze uitdaging? Geen! Deze opdracht is ons op het lijf geschreven.

Het is een grote opdracht in aantal (80 werkplekken), het gehele netwerk wordt opnieuw geïnstalleerd en aangesloten op supersnel glasvezel. ‘s Nachts worden de systemen in Tilburg en Prinsenbeek gespie-geld. Een redundant backup systeem”, aldus Con trots.

snel en toekomstproofVoorheen was de infrastructuur van TES gebaseerd op VPO (virtual private offi ce). De kwaliteit bleek onvoldoende. René van Gils licht toe: “Ons dataverkeer wordt inten-siever en bestaat meer en meer uit grafi sche beelden, foto’s en 3D tekeningen van projecten. Het systeem moet daarvoor een stuk sneller zijn. Ook de betrouwbaarheid en kosten waren aanleiding om meerdere offertes aan te vragen. Wij hebben gekozen voor dé Netwerkbeheerder omdat het een

business to business partij is in de regio, zij mag geen gezichtsverlies lijden of negatieve publiciteit krijgen. De klik is er, het gevoel tussen beiden en een scherpe prijsstelling spreekt voor zich”, aldus René. Met de nieuwe, eigen infrastructuur is TES voor-bereid op een moderne werkwijze met technologieën als Skype en VOIP. “Automatisering is de as van je organisatie. Als die stil valt, is dat funest voor je bedrijf. Dit hadden we veel eerder moeten doen”, besluit René van Gils. �

dé NetwerkbeheerderRingbaan Oost 1505013 CE TilburgT 013-5812211E convanrijswijk@denetwerk- beheerder.nlI www.denetwerkbeheerder.nl

René van Gils, Con van Rijswijk en Cees Gijsbrechts

Het feit dat dé Netwerkbeheerder een business to business partij is in de regio Brabant, is één van de redenen voor TEs Installatietechniek om de opdracht voor een nieuwe IcT infrastructuur te gunnen aan het automatiseringsbedrijf van con van Rijswijk.

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 1 51

Page 52: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Werƒ is een jonge frisse onderneming gespecialiseerd in Detachering

en Werving & Selectie van � nancieel personeel en interim management

op het gebied van Finance & Credit Management.

Voor onze klanten zoeken wij de best passende � nancieel personeel

op HBO/WO niveau.

kijk voor informatie en mogelijkheden op werf.biz

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

We rƒ voor Kika!Werƒ werf t* Kika!

Werƒ is een jonge frisse onderneming gespecialiseerd in Detachering

en Werving & Selectie van � nancieel personeel en interim management

op het gebied van Finance & Credit Management.

Voor onze klanten zoeken wij de best passende � nancieel personeel

op HBO/WO niveau.

kijk voor informatie en mogelijkheden op werf.biz

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

We rƒ voor Kika!Werƒ werf t* Kika!

Werƒ is een jonge frisse onderneming gespecialiseerd in Detachering

en Werving & Selectie van � nancieel personeel en interim management

op het gebied van Finance & Credit Management.

Voor onze klanten zoeken wij de best passende � nancieel personeel

op HBO/WO niveau.

kijk voor informatie en mogelijkheden op werf.biz

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

We rƒ voor Kika!Werƒ werf t* Kika!

Werƒ is een jonge frisse onderneming gespecialiseerd in Detachering

en Werving & Selectie van � nancieel personeel en interim management

op het gebied van Finance & Credit Management.

Voor onze klanten zoeken wij de best passende � nancieel personeel

op HBO/WO niveau.

kijk voor informatie en mogelijkheden op werf.biz

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

We rƒ voor Kika!Werƒ werf t* Kika!

DOE JE SNEL VERTROUWD ZAKEN MEE!

013 - 577 45 74www.maxict.nl

Max ICT is ICT totaalaanbieder richting de zakelijke MKB markt en professionele consument. Wat u van ons mag verwachten:

Professioneel en persoonlijk accountmanagement• Zeer ruim assortiment (400.000 producten)• Snelle levering (veelal binnen 24 uur)• Betaalgemak• Scherpe prijsstelling en service• Selectie op goede ICT merken•

…van nature gastvrij

In een bosrijke omgeving tegen Nationaal Park ‘Loonse en Drunense Duinen’ vindt u Conferentiehotel Guldenberg, gunstig gelegen tussen ‘s-Hertogenbosch en Tilburg. Dit voormalig Jezuïetenklooster is vandaag de dag een karakteristiek conferentiehotel met 14 conferentiezalen, 89 hotelkamers, uitgebreide culinaire arrangementen en diverse ontspanningsmogelijkheden. Persoonlijke aandacht voor u, uw groep en uw doelstellingen staat hoog in het vaandel.

Uitgerust inspannen

Guldenberg 12, 5268 KR Helvoirt | T. 0411 - 64 24 24 | [email protected] | www.guldenberg.nl

Page 53: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

gWS d.e. schoonMakerWesteind 105245 NL RosmalenT 073-5218550E [email protected] I www.gwsdeschoonmaker.nl

‘Tip voor GWS’ sierde het kaartje dat onlangs op de bureaus bij opdrachtgevers viel met het verzoek tot feedback via inter-net. Interactie met de medewerkers zoals de kleurplaatactie voor de kinderen. Prikkels afgeven om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren. Gaby Westelaken (44) focust zich als één van de twee directeuren op de toekomst van GWS d.e. schoonMaker. Hij verzorgt de fi nanciële bedrijfsvoering en de acquisitie. Zijn broer Gert-Jan (47) heeft de operatio-nele leiding en onderhoudt de contacten met de opdrachtgevers. De toekomst van hun bedrijf met de beoogde groei is gewaar-

borgd door de fusie die GWS dit jaar met d.e. schoonMaker is aangegaan. Vanaf februari operationeel, formeel sinds 1 juni van kracht. Vijf jaar geleden zijn de taken van de beide broers veranderd en legde Gaby Westelaken een bedrijfsplan neer waarbij groei een van de speerpunten vormt. Door de fusie telt het bedrijf nu tweehon-derd medewerkers en evenzoveel vaste opdrachtgevers. “Grotere opdrachten kon-den we al aan maar we willen meer ‘body’ krijgen.” Tot de dienstverlening, die voor meer dan zeventig procent overdag wordt verleend, behoren schoonmaakwerkzaam-heden voor kantoren, schouwburgen,

scholen en woningstichtingen. Eindhoven Airport is sinds kort een van de opdracht-gevers en geeft de beoogde schaalvergroting verder gestalte met een servicegebied dat strekt van ’s-Hertogenbosch, Breda, Tilburg, Eindhoven, Veghel tot Oss.

Brede aandachtHet bedrijf is nadrukkelijk maatschappelijk actief op het gebied van sport, jeugd en op-leidingen in de regio. Gaby Westelaken: “Ook op die manier geven we prikkels af naar onze omgeving. Mensen aan je binden staat centraal in de bedrijfsvoering. Minder verloop en een laag ziekteverzuim dankzij tevreden medewerkers met de juiste kwali-teit als resultaat. Goed schoonmaakwerk betekent dat de beleving van de klant gewoon goed is. Iedereen kan schoonmaken maar je moet het zien. Daar sturen wij vooral op. Een klant tekent voor een programma maar goed schoonmaken houdt in dat je net iets meer doet dan dat er staat. Schoonmaken is communicatie. Onze objectleiders draaien per rayon relatief weinig omzet in tegen-stelling tot landelijke bedrijven. Zodoende kunnen ze de juiste aandacht aan zowel de klant als de medewerker geven. Wij onder-scheiden ons door continuïteit, fl exibiliteit en doordat we doen wat we zeggen. Dat klinkt heel eenvoudig maar heel vaak gebeurt het niet.” �

prikkeling van de omgeving

BEDRIjfShUISVEStINg & facIlIty MaNagEMENt

Interactieve schoon-maakmiddelen

Gaby Westelaken

TEksT MARc sMITs fOTOGRAfIE MARjO vAN DE PEPPEL

Groei, meer aandacht voor medewerkers en relaties en een dienst-verlener zijn die ook iets terugdoet voor de omgeving. GWs d.e. schoonMaker in Rosmalen wil het meest prikkelende bedrijf in de regio zijn. De juiste interactie met relaties en medewerkers vormt daarbij het ‘instrument’. “Plezier in het werken en gemotiveerde medewerkers. Bij ons staat de mens altijd centraal.”

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 1 53

Page 54: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Woensdag 22 december

vanaf 17:00 uur

Business Ontmoet Business

Aanmelden via www.regio-business.nl

RegioBusiness.YourBusiness!BOB, een initiatief van

zakenmagazine Regio Business, staat voor Business Ontmoet

Business; de BOB Borrel is een levendige ontmoetingsplaats waar

kennis en kaartjes volop worden uitgewisseld.

De Ruwenberg sint-Michielsgestel

Woensdag 22 december

vanaf 17:00 uurWoensdag 22 december

vanaf 17:00 uur

Graag nodigen wij u uit om samen met ons het jaar af te

sluiten met een feestelijke BOB kerstborrel. Woensdag

22 december bent u vanaf 17.00 uur van harte welkom

bij conferentie- en opleidingscentrum De Ruwenberg.

In dit oorspronkelijke kasteel op een prachtig landgoed

wordt u ontvangen in een gezellige kerstsfeer. u zult

tijdens de BOB kerstborrel in de juiste stemming

gebracht worden voor de feestdagen!

De BOB kerstborrel wordt u aangeboden door Regio

Business, De Ruwenberg en haar partners. Alleen de

drankjes zijn voor eigen rekening.

Aanmelden kan via www.regio-business.nl

Uitnodiging BoB Kerstborrel

sint-Michielsgestelsint-Michielsgestelsint-Michielsgestelsint-Michielsgestel

Uitnodiging BoB Kerstborrel

Page 55: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

BO

BB

OR

RE

L17.00 uur - 18.00 uur

Ontvangst met Prosecco

aangeboden doorWijnhandel van Dorsten

17.00 uur - 23.00 uur

sfeervol entertainment

19.00 uur - 21.00 uur

Dinner met spectaculair dessertbuffet

De BOB kerstborrel wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het landelijk gelegen

conferentie- en trainings-

centrum De Ruwenberg is

een ideale locatie voor uiteenlopende opleidings- en

trainingsprogramma’s. Een combinatie van moderne

luxe en een eeuwenoude traditie. Een locatie waar

werk en ontspanning elkaar ontmoeten en aanvullen.

De Ruwenberg beschikt, naast 197 luxe ingerichte

hotelkamers, over squash- en tennisbanen, een

loopparcours, een optimaal ingerichte fi tnessruimte,

driving range, een zwembad en een sauna.

www.ruwenberg.nl

Hutten is een toonaan-

gevende nationale speler

op de markt van de

culinaire dienstverlening.

En onderscheidt zich door

het optimaal faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling

van samenwerkers en het altijd meer aandacht

geven aan gasten, opdrachtgevers, leveranciers en

de maatschappij. Hutten is een kleurrijke partner in

termen als passie, beleving, creativiteit en ambachtelijk

vakmanschap. www.huttencatering.nl

In de sfeervolle winkel van

Wijnhandel van Dorsten

aan de snellestraat 14 in

’s-Hertogenbosch vindt u

ruim 500 soorten wijn uit alle wijnlanden en -gebieden.

Daarnaast is er een apart assortiment voor de horeca en

grootverbruik. Het assortiment bestaat uit prima wijnen

vanaf 3 euro tot de absolute top chateaux en alles wat

daar tussen zit. Met name de eigen import wijnen van

kleine zelfstandige producenten uit frankrijk, Duitsland,

Italië en spanje zijn de moeite waard. De nadruk ligt op

puurheid met respect voor de druif en bodem, zodat er

een eerlijke wijn ontstaat, gemaakt voor de liefhebber.

www.wijnhandelvandorsten.nl

facility partners BOB Borrel:

18.45 uur - 19.00 uur

feestelijke opening door Richard jouvenaar,

directeur van De Ruwenberg

Page 56: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Te huur

Helvoirtsestraat 6, Helvoirt

Voor meer informatie: 073 6 132 424 of www.dtz.nl

Kasteel Zwijnsbergen te Helvoirt is rond 1430 gebouwd

door Jan van Zweensbergen. Het kasteel is gelegen

op een schitterend landgoed met mooie loofbomen en

waterpartijen. Het object is in 2006 geheel gerenoveerd. Het

te verhuren kantoorgedeelte beslaat circa 815 m² verdeeld

over het hoofdgebouw (626 m²) en het koetshuis (189 m²).

• EUR140.000,-perjaar,tevermeerderenmetBTW

• Ruimparkerenopeigenterrein

• Zeercompleetopleveringsniveau

• Eventueelindelenbeschikbaar

Page 57: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

BEDRIjfShUISVEStINg & facIlIty MaNagEMENt

TEksT ROB cLAEsEN fOTOGRAfIE cAMIEL DONDERs

Cofely Nederland is met ruim 7.000 mede-werkers de grootste technische dienstver-lener van Nederland. “Of het nu gaat om een ziekenhuis, energievoorziening voor een stadsgebied, een kantoorpand of de farmaceutische industrie: in technisch opzicht kunnen we alles. Maar Cofely zet een stap verder: wij lopen ook voorop met de ontwikkeling van duurzame techno-logie”, vertelt commercieel directeur Rob van Gils van Cofely Zuid. Een goed voor-beeld is het gebouw in Oisterwijk waar hij kantoor houdt. “Toen wij dit pand vijftien jaar geleden bouwden, waren wij onze tijd ver vooruit. Wij waren één van de eersten die energie bespaarden door warmte-koude-opslag”, vertelt Van Gils. “Via een put van-gen we regenwater op dat wordt gebruikt om toiletten mee door te spoelen. Eén grote zonnecollector zorgt voor de energievoor-ziening van diverse installaties. De tempe-ratuur in het pand is voortdurend 21°C. Dankzij dit systeem, een goede isolatie en door gebruik te maken van de warmte die mensen en computers afgeven, is het gebouw bijna energieneutraal”.

Operatie NachtwachtDuurzaam ondernemen tegen minimale kosten, zonder verlies van functionaliteit. Dat is, kort samengevat, energy effi ciency: één van de belangrijkste activiteiten van

Cofely. Zo realiseert Cofely door de inzet van effi ciënte en milieubewuste oplossingen energiebesparingen tot maar liefst zestig procent en zorgt ze voor een forse beperking van de CO2-uitstoot. “Als onderdeel van GDF SUEZ hebben we een wereldwijd opererend moederbedrijf achter ons staan dat zich volledig focust op energie- en milieuoplossingen voor particulieren, over-heden en het bedrijfsleven”, aldus Van Gils. Een voorbeeld van zo’n oplossing is ‘Operatie Nachtwacht’, een project van Cofely Energy Solutions. “Hiermee scannen we dag en nacht het energieverbruik in een gebouw. Dit levert vaak verrassende inzich-ten en besparingen op. Zo blijkt soms tijdens controles dat compressor, toiletverlichting en verwarming de hele nacht aanstaan. Wij maken vervolgens inzichtelijk hoe organisa-ties op dit energieverbruik kunnen besparen. Zo wordt maatschappelijk ondernemen rendabel.”

Lange termijnCofely staat klanten ook op andere terreinen terzijde. Zoals op het gebied van Human Comfort, dat synoniem is aan een aange-naam leef- en werkklimaat. Van Gils: “Door zaken als de juiste verlichting, airco, lucht-vochtigheid, warmte, koeling en beveiliging op elkaar af te stemmen, creëren we een veilige en comfortabele werkplek.” Asset

Effi ciency staat voor de ontwikkeling van technische installaties die ook op de lange termijn renderen. “Om het maximale uit installaties te halen, optimaliseert Cofely de prestaties, functionaliteit, levensduur en beschikbaarheid ervan. Zo geven we bedrij-ven statiegeld op armaturen en garanderen we dat we lampen na twintig jaar terugne-men. Zo kunnen we toezien op een gecon-troleerde inzameling van afgeschreven materialen. Dankzij deze gegarandeerde restwaarde is de investering bovendien een stuk lager.” �

cofely ZuidSchijfstraat 215061 KA OisterwijkT 013-5292668E [email protected] www.cofely-gdfsuez.nl

Duurzaam ondernemerschap is rendabel. Zo kunnen bedrijven die investeren in energy effi ciency veel kosten besparen, doordat het resulteert in een lager energieverbruik en een effi ciënte inzet van bedrijfsmiddelen. cofely Zuid ondersteunt veel Brabantse ondernemingen bij het verduurzamen van hun bedrijfsprocessen. van sportcomplex stappegoor in Tilburg tot het Máxima Medisch centrum locatie veldhoven.

Rob van Gils

verduurzaam en bespaar

cofely: ver vooruit in duurzaam ondernemen

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 1 57

Page 58: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Nimrodstraat 15 | Postbus 4259 | 5042 WX Tilburg

|T. 013 4628122 F. 013 4628121|[email protected] www.iactgroup.com

Automatiseren zonder kopzorgen

IACT Group maakt automatisering eenvoudig en transparant. Al meer dan 10 jaar zorgen wij

ervoor dat onze klanten zorgeloos kunnen werken.Met de Wylance productlijn van IACT Group

automatiseert u flexibel, duurzaam enbedrijfszeker.

Door procesmatig te werken haalt u meerrendement uit uw onderneming en dus meer

winst.

LANCE workflowWY

Belangrijke ruwe gegevens verwerken totinformatie waar u uw onderneming op kunt

sturen.

LANCE workdataWY

Overal veilig kunnen werken, 24 uur per dag,7 dagen per week voor een vast bedrag

per medewerker per maand.

LANCE workspaceWY

Zoek de verschillen

Gouden bergen beloven kunnen we allemaal. Beloftes nakomen, dat is waar het om gaat. Een goede personeels-

intermediair klopt zichzelf niet op de borst, maar steekt de handen uit de mouwen en gaat voor u aan de slag.

Keser Recruitment maakt het verschil.

Finance | Marketing | Sales | Management Tilburg, Eindhoven & Den Bosch

www.keser.nl

Page 59: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Ringbaan West 306, Postbus 413, 5000 AK Tilburg

T. 013 463 35 33, F. 013 463 88 12, [email protected], www.vanboekel.nl

Accountancy en advies

Belastingadvies

Financiële planning

Personeelsadvies en salarisadministratie

OPLOSSING VOOR ELK VRAAGSTUK!

o o g v o o r ú w c a s e

THORNERBEEK 12 5032 EB TILBURG (013) 463 80 [email protected] WWW.STUDIOCASE.NL

Een logo, huisstijl, flyer, uitnodiging, banner, brochure, mailing,advertentiecampagne, website of andere communicatie-uiting,Studiocase heeft oog voor uw zaken, geeft deze creatief vormen maakt ze zichtbaar en herkenbaar voor u en uw doelgroep.

TALENT&WERKTelefoon 013 46 41 [email protected]

OOK PERSONEEL NODIG?

Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen is tevreden over Anne Marie

adv_Diamant_T+W_11-10.indd 1 01-11-2010 16:24:42

Page 60: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

BEDRIjfShUISVEStINg & facIlIty MaNagEMENt

TEksT ANNEMARIE vAN MALsEN fOTOGRAfIE kEEs BENNEMA

schilderwerk zonder kopzorgenUniek onderhoudsplan voor VVE’s, instellingen en particulieren

Al meer dan honderd jaar geeft Schilders-bedrijf Ghering kleur aan de Tilburgse samenleving. De schilders hebben een aantal aansprekende panden in onderhoud, zoals dat van Theaters Tilburg, Interpolis, de Kamer van Koophandel en Verbunt Wijnkopers. Ook verzorgen ze het onder-houd aan de Heuvelpoort in Tilburg en

van een aantal zorginstellingen, waaronder Vincentius in Udenhout en Kentalis in Sint-Michielsgestel. Onlangs nog gaven ze hun visitekaartje af bij de verbouwde showroom van BMW garage Renova en het nieuwe pand van reisbureau Disma. Maar ook veel particulieren leggen het onderhoud van hun huis in handen van

Schildersbedrijf Ghering.

van 1891 naar modernPieter Ghering (43) is de vierde generatie die Schildersbedrijf Ghering leidt. Hij was begin twintig toen hij het bedrijf van zijn vader over nam. “Met drie generaties voor me was de keuze voor het schildersvak

Pieter Ghering

Een verlaagd BTW-tarief op arbeid en de winterschilderpremie: juist nu is het aantrekkelijk om de schilder in huis te halen. schildersbedrijf Ghering biedt ook nog een oplossing voor de langere termijn. In de vorm van een onderhoudsabonnement, waardoor verenigingen van eigenaren, scholen, zorginstellingen en particulieren vier of tien jaar lang verzekerd zijn van een goed onder-houden pand, tegen een vast bedrag per jaar.

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 160

Page 61: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

schilderwerk zonder kopzorgen

Schildersbedrijf gheringBenatzkystraat 195011 ED TilburgT 013-4551135E [email protected] www.ghering.nl

min of meer vanzelfsprekend”, blikt hij terug. Schildersbedrijf Ghering heeft een historie die terug gaat tot 1891. Het bedrijf heeft in 1991 bij het honderdjarig bestaan de zilveren legpenning van de gemeente Tilburg ontvangen. Vandaag de dag heeft het bedrijf echter alle kenmerken van een modern schildersbedrijf: Ghering voert het AF keurmerk voor erkende schilders-bedrijven en is VCA gecertificeerd.

Daarmee voldoet het aan alle eisen voor gezond en veilig werken. Het werkveld van Ghering is inmiddels uitgebreid naar heel Zuid-Nederland. De laatste jaren heeft Ghering zelfs projecten in Duitsland en Frankrijk aangenomen.

Erkend leerbedrijfSchildersbedrijf Ghering is een erkend leerbedrijf: jonge schilders leren het vak van hun ervaren collega op de werkvloer. “Gelukkig trekt de belangstelling voor het schildersvak weer aan”, vertelt Pieter Ghering. “Blijkbaar besluiten mensen in tijden van crisis weer vaker te kiezen voor een ambachtelijk beroep als schilder of timmerman.” Zijn bedrijf ervaart de gevol-gen van de economische crisis natuurlijk ook. “De markt is grillig”, erkent Ghering. “Ik verwacht dat dat voorlopig wel zo zal blijven, alhoewel ik merk dat het consu-mentenvertrouwen aan het terugkomen is. Voor de toekomst zie ik schaalvergroting

eerder in het samenwerken met andere bedrijven of het uitbesteden van werk.”

uniplanIn een eerder stadium zijn ook al keuzes gemaakt om nieuwe wegen in te slaan. Zo is Ghering sinds 2002 aangesloten bij Uniplan. Uniplan is een landelijk opereren-de franchiseorganisatie waarbij 80 erkende onderhoudsbedrijven zijn aangesloten. Het biedt een onderhoudsabonnement voor zorginstellingen, scholen, verenigingen van eigenaren (VVE’s) en particulieren. Ghering: “Vier of tien jaar lang staat voor de eigenaar vast wat hij kwijt is aan het onderhoud van zijn pand. Dat hoeft niet beperkt te blijven tot het binnen- en buiten-schilderwerk, maar kan een breed scala aan onderhoudswerkzaamheden bevatten: van onderhoud aan het dak, glas, liftonder-houd en verlichtingsplannen tot het plaatsen van kunststof kozijnen. Een gedeelte van dit onderhoud doen we zelf. Waar nodig wordt het uitbesteed aan erkende, gespecia-liseerde onderaannemers.” Voor de klant is er echter één vast aanspreekpunt, dat zorgt ervoor dat het onderhoudswerk naadloos op elkaar aansluit. Bij achterstallig onder-houd zal in het eerste jaar relatief veel werk worden verricht. De kosten hiervan worden echter gespreid over tien jaar, wat betekent dat de klant niet gelijk met een grote kostenpost zit. De jaren daarna vindt er jaarlijks een inspectie plaats en wordt onderhoud uitgevoerd volgens een van te voren vastgesteld en overeengekomen schema.

WinterschilderpremieHet Uniplan abonnement is niet alleen toegankelijk voor zorginstellingen, scholen

en VVE’s. Ghering: “We zijn met dit plan ook begonnen in de particuliere markt. En dan moet je niet alleen denken aan de luxere woningen, maar ook aan normale tussenwoningen. Afhankelijk van wat we betrekken bij het onderhoud, kan dit voor een tussenwoning al vanaf vier tot vijf tientjes per maand.” Pieter Ghering wijst particulieren ook graag op de winterschil-derpremie, een regeling die geldt van half november tot half maart. “Samen met het verlaagde BTW tarief van zes procent op schilderwerk voor huizen die ouder zijn dan twee jaar, levert dat de huizenbezitter een interessant voordeel op. Des te meer reden om juist nu de schilder in huis te halen.” �

De markt is grillig

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 1 61

Page 62: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Is duurzaam duur?

Impressie BoB Debat Duurzaam bouwen

BEDRIjfShUISVEStINg & facIlIty MaNagEMENt

TEksT sARA TERBuRG fOTOGRAfIE cAMIEL DONDERs

Regio Business brengt ondernemers bij elkaar, onder andere tijdens de BOB Debatten. Dit debat bij Ehrbecker schiefelbusch in Raamsdonksveer gaat over duurzaam bouwen. Over het hergebruik van materialen, het verplaatsen van complete gebouwen en energieverbruik. De aspecten van duurzaam bouwen zijn uiteenlopend en daarom vraagt gespreksleider kees Rennen de aanwezigen om eerst eens een definitie te geven van duurzaam bouwen.

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 162

Page 63: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Het debat vindt plaats in het nieuwe, duur-zame hoofdkantoor van elektrotechnische groothandel Ehrbecker Schiefelbusch. Het bedrijf heeft verschillende vestigingen voor elektro-, licht-, kabel- en automatise-ringstechnische producten. Gastheer John de Joode vertelt: “Wij willen met dit pand en de dynamische verlichting die we hier hebben, laten zien dat we techniek hoog in het vaandel hebben staan.” Hij legt uit dat verlichting veel meer is dan iets dat aan en uit kan. Door gebruik te maken van de modernste lichttechnieken, is het ziektever-zuim bij Ehrbecker Schiefelbusch gedaald. De Joode: “Het spelen met lichtintensiteit en lichtsoorten brengt namelijk niet alleen sfeer; wetenschap heeft aangetoond dat het ook ons bioritme positief kan beïnvloeden. Zo stimuleert warm roodachtig licht, gecombineerd met een lage verlichtings-sterkte, het slaaphormoon melatonine. Licht met een hoger aandeel koel blauwachtig licht, zorgt ervoor dat het hormoon cortisol toeneemt en ons actief houdt.” Daarnaast worden koeling en verwarming geregeld door middel van een tijdschakeling. Door toepassing van HR++ glas wordt warmte van de zon buiten gehouden en afkoeling naar buiten beperkt.

Aandacht vereistDe acht heren aan tafel vertegenwoordigen verschillende branches. Naast John de Joode zijn aanwezig: een architect (Peter van Hoogmoed), twee bedrijfsmakelaars (Bart Schraven en Raimond Weenink), een specialist in onder andere aluminium (deel)gevels (Nico Kremers jr.), twee project-ontwikkelaars en bouwers van al dan niet flexibele bedrijfshuisvesting (Robbert van den Akker en Hendrik Roozen) en een

leverancier van duurzame energieoplos-singen (Rob van Gils). Allemaal hebben ze wel iets te maken met en dus te melden over duurzaamheid. Het is dan ook een onderwerp dat de aandacht heeft of in ieder geval zou moeten hebben van iedere ondernemer. Raimond Weenink (Raimond Weenink Bedrijfsmakelaardij) merkt op:

“Ondernemers profileren zich graag met een duurzaam gebouw, bovendien zijn er investeerders die alleen nog maar in duur-zame gebouwen investeren.” John de Joode (Ehrbecker Schiefelbusch) waarschuwt: “Maar er zijn ook bedrijven die goedkope groene oplossingen aanschaffen om zich als groen te kunnen profileren.”

Dubbele verdienstenWaar ondernemers wel van doordrongen zijn, is dat we ons zowel bevinden in een ecologische crisis (natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput) als in een economische crisis. Energie besparen levert dus op twee fronten iets op. Er ligt zeker een taak voor de bouwsector om bij te dragen aan minder uitstoot en een lager energieverbruik; een derde van de totale uitstoot van CO2 en het energieverbruik komt uit of door de bouw. Ook de rol van de overheid is hierbij van belang. Maar wat te doen met alle kantoor-ruimte die leeg staat? Dit is alleen in Nederland al 6 miljoen m². Dus wat is duurzamer? Nieuw bouwen en leegstaande

panden slopen of oude panden opknappen? En heeft een enkel duurzaam pand neer-zetten wel zin als de omgeving niet duur-zaam is? Dit zijn slechts enkele van de vragen die duurzaam bouwen oproept; tijd voor de deelnemers aan dit debat om antwoorden te formuleren. Volgens Rob van Gils (Cofely Zuid) betekent duurzaam ‘voor de lange termijn volhoudbaar’. Hij zegt: “Dat kan ook een pand zijn met een korte levensduur waarbij de materialen en onderdelen te hergebruiken zijn.” Raimond Weenink voegt hier flexibiliteit aan toe: “Het kantoor moet ook flexibel in te delen zijn zodat het mee kan met veranderende werkbehoeften.” Robbert van den Akker (De Meeuw Bouwsystemen) gaat nog een stap verder. “Het totale gebouw moet flexibel zijn; het hele pand oppakken en ergens anders weer neer zetten, dat is duur-zaam.” “Maar”, voegt Hendrik Roozen (Roozen van Hoppe) toe, “ondernemers zijn nu niet geneigd te investeren in duurzaamheid. Ze willen ook iets terug-

verdienen. Dat kan als een heel gebied zoals een bedrijventerrein duurzaam is, door bijvoorbeeld alternatieve energie te gebruiken. De terugverdientijd voor een gebied dat warmte-koude-opslag combi-neert met warmtekracht- koppelingsinstal-laties is ongeveer 4 jaar. En op individueel gebied is de terugverdientijd ongeveer 6 jaar en dan heb ik het alleen over koeling

Hendrik Roozen, Roozen van Hoppe Robbert van den Akker, De Meeuw Bouwsystemen Raimond Weenink, Raimond Weenink Bedrijfsmakelaardij

Lichttechniek laat ziekteverzuim dalen

MvO voor goede PR?

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 1 63

Page 64: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

en verwarming.” Volgens John de Joode is er op dit moment bij ondernemers ‘een hang naar dynamische gebouwen, waarin ze bijvoorbeeld een kantoor, maar ook de verlichting leasen’. Zo is het in theorie bijvoorbeeld ook mogelijk om een kantoor-gebouw te bouwen dat geen energie nodig heeft en dus zelfvoorzienend is. Rob van Gils legt uit: “Door goede isolatie is er geen warmte- of koudeverlies naar buiten toe en de warmte die de mensen in het pand uitstralen kan worden opgeslagen in zoutkristallen in de plafonds met de tech-niek Phase Change Modules (PCM) en in de bodem middels warmte- en koude bodemopslag (WKO).”

verouderde normeringen Een probleem bij duurzaam bouwen, is de normering; aan welke criteria moet een gebouw voldoen om duurzaam genoemd te mogen worden? Een degelijk normering-systeem kan duurzaam bouwen volgens de debaters een boost geven. Peter van Hoogmoed (Van Hoogmoed architecten) schetst: “Hier ligt een taak voor de over-heid. Duurzaamheid moet meetbaar zijn en daarvoor zijn objectieve, wetenschappelijke normen en kengetallen nodig waaraan materialen en producten moeten voldoen.” Volgens Van Hoogmoed loopt de input van deze normen en kengetallen achter, terwijl de overheid al in 2012 bepaalde normering-systemen vast wil leggen in het Bouwbesluit.

“Ik doel dan op de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR, ontwikkeld door onder andere de gemeente Tilburg) die stelt duur-zaamheid meetbaar te maken. Voor ons als architecten is het bijvoorbeeld interessant om te weten met welk gevelmateriaal we het beste scoren. Stel dat we heel veel glas willen gebruiken in een gebouw dan is dat niet gunstig voor het energieverbruik en moet je dat elders terug verdienen bijvoor-beeld met een WKO-installatie. Als je met deze normering naar gecertificeerd hout kijkt dan scoort dat beter dan aluminium, maar is dat terecht?” Volgens Nico Kremers jr. (Kremers Aluminium) is dat zeker niet terecht. Hij zegt: “Voor de ontwikkeling en innovatie van bouwbedrijven is dit heel gevaarlijk. Het uitgangspunt van normerin-gen moet correct zijn en er moeten afspraken gemaakt worden met branches zodat geen oneerlijke concurrentie ontstaat. Het kost veel energie om aluminium te winnen uit bauxiet, maar het is zeer goed te herge-bruiken. De normering moet dus gebaseerd zijn op de lange levensduur van aluminium. Dit materiaal wordt vaak weggeschreven binnen de levenscyclus van het gebouw, terwijl aluminium prima hergebruikt kan worden in bijvoorbeeld blikjes of de auto-motive en dat maakt het zeer duurzaam.”

flexibel bouwenMaar hoe komt een ondernemer nu aan een echt duurzaam pand? Gian Ploegmakers, ondernemer en uitgever van Regio Business vraagt: “Wat moet een ondernemer die wil verhuizen doen? Naar een bestaand pand of juist nieuwbouw? Moet hij duurzaam bouwen of alleen naar zijn portemonnee kijken? Of vooral toch maatschappelijk verantwoord ondernemen, omdat dat goede

pr oplevert?” Robbert van den Akker is van mening dat flexibel en dus duurzaam bouwen de toekomst heeft. “Ondernemers willen altijd groeien en door op deze manier te bouwen, kan dat. Er zijn zelfs volledig demontabele kantoren.” De debaters wijzen erop dat dit alleen mogelijk is met kantoren en niet met bedrijfshallen. Toch zijn die er volgens Robbert van den Akker ook, al is dat met hoge bedrijfshallen niet mogelijk. Het is interessant om te kijken naar de financierbaarheid van duurzaam bouwen. Zoals Bart Schraven (Palzuid Vastgoed) zegt: “Het zijn de cijfers die gaan spreken. Als je duurzaam wilt bouwen en de terug-verdientijd op papier hebt staan, wil de bank echt wel mee investeren.” Volgens de debaters werkt duurzaam bouwen het beste in teamverband. Hendrik Roozen schetst: “Je moet het met een team doen, hierin zit een architect, een constructeur, een installateur en een adviseur op het gebied van energie en dergelijke. Zij zitten bij elkaar in het voortraject en dat betekent dat zij en dus wij als branche risico moeten durven lopen, omdat we nog geen rekenin-gen kunnen versturen.” De andere debaters bevestigen dat het werken in multidiscipli-naire teams de toekomst heeft waar het duurzaam bouwen betreft. Nico Kremers jr. ziet de rol van architecten toenemen: “De opdrachtgever stelt een team samen dat gezamenlijk het bouwproces coördineert, vooral de architect zal hierin belangrijk zijn. Zijn rol is de afgelopen jaren wat terug gedrongen in het bouwproces, maar in België zie ik al weer dat architecten de bouw leiden.” Peter van Hoogmoed vindt het vooral van belang dat de verschillende disciplines vanaf het begin met elkaar aan tafel zitten.

Rob van Gils, Cofely Zuid Nico Kremers jr., Kremers Aluminium John de Joode, Ehrbecker Schiefelbusch

Ondernemer wil terugverdienen

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 164

Page 65: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

ToekomstGian Ploegmakers vraagt of ondernemers het vooral belangrijk vinden dat ze in een mooi pand zitten of dat ze denken aan hoe ze het welzijn van hun werknemers kunnen verhogen, zoals Ehrbecker Schiefelbusch dat in Raamsdonskveer met verlichting doet. John de Joode reageert: “Dat is afhankelijk van de grootte van een bedrijf, ik denk dat

een MKB’er wel gevoelig is voor welzijn.” Raimond Weenink ziet dat kopers veran-deren. “Ze kijken al of een gebouw voldoet aan de huidige eisen van gebruikers, maar ook of ze er over tien jaar nog gebruikers voor kunnen interesseren. En bij de finan-ciering van grote panden kijkt de bank ook naar dit soort aspecten. Belangrijke onderdelen van een taxatierapport zijn energiezuinigheid en duurzaamheid. Vijf jaar geleden was het ondenkbaar dat deze termen in een taxatierapport stonden!” Maar wat doen we met bestaande panden? Rob van Gils: “Met een kleine ingreep is er ook in bestaande gebouwen een prima klimaatbeheerssysteem aan te leggen, gekoppeld aan een gebouwbeheersysteem. De besturing kan draadloos geregeld worden door aan te sluiten op RF zenders in rookmelders en noodverlichtingunits.” Ook Bart Schraven zou graag zien dat leegstaande panden weer gebruikt worden. Raimond Weenink reageert: “Maar vaak mag je een pand geen andere functie geven

en soms is renoveren duurder dan nieuw-bouw.” Rob van Gils: “En bovendien willen ondernemers graag iets nieuws. Thuis verrui-len we een prima werkende tv ook voor een flatscreen; de mens is nog niet duurzaam tussen de oren! Cofely ziet verduurzaming als een belangrijk middel voor waarde-vermeerdering en kostenverlaging van vastgoed. Veel gebouwen voldoen niet aan de minimumeisen, waardoor het binnen-milieu en het energieverbruik vaak onvol-doende scoren. Hier zijn flinke stappen te maken”. Volgens Bart Schraven moet er zo gebouwd worden dat gebouwen niet al na 30 jaar leeg komen te staan zoals nu massaal met de jaren ’70 gebouwen gebeurt. Hij zegt: “Er zouden panden gebouwd moeten worden die over 200 jaar nog mooi zijn.” Een goed idee, maar volgens John de Joode zal men voor goedkope oplossingen blijven kiezen en niet willen investeren in dure panden die heel lang mee gaan. �

Peter van Hoogmoed, Van Hoogmoed architecten Bart Schraven, Palzuid Vastgoed

AdviesTerafsluitingvanditdebatgevendedeelnemersnogeenlaatsteadviesaanondernemers:

Rob van Gils: “Ik baseer mij op een uitspraak van Ghandi; ‘Wees zelf de verandering die je in de wereld wil zien’. De ondernemer kan bijvoorbeeld kijken wat hij aan energie ver-bruikt voor verlichting en kijken of hij met minder of zuinigere verlichting toe kan. En zorg dat de verwarming ’s nachts uit staat; dat kan al met een simpele tijdschakelaar en het levert direct iets op. Ik denk dat we allemaal bewuster moeten zijn, want wij laten een aarde achter voor onze kinderen en hun kinderen.”

Raimond Weenink: “Ik denk dat op een eenvou-dige wijze inzichtelijk te maken is dat duurzaam en energiezuinig bouwen direct financieel voordeel oplevert voor de gebruiker.”

Hendrik Roozen: “Daar sluit ik me bij aan; duurzaam bouwen levert geld op.”

Robbert van den Akker: “Als je als onderne-mer kiest voor nieuwbouw, denk dan eens aan modulair bouwen. Dit levert flexibele panden op die bovendien duurzaam zijn. Ook doen ze qua uitstraling, faciliteiten en kwaliteit niet onder voor traditionele nieuwbouw en kunnen ze concurreren met de bestaande voorraad.”

Bart Schraven: “Bedrijven bouwen steeds vaker duurzame en energiezuinige gebouwen. Ik zou bedrijven er op willen attenderen dat er veel oude gebouwen leegstaan. Deze gebouwen kunnen na een goede en duurzame verbou-wing met energiezuinige installaties net zo ‘groen’ zijn als nieuwe gebouwen. En mis-schien nog wel groener omdat bij deze optie geen nieuwe bedrijfsterreinen hoeven worden uitgegeven.”

Peter van Hoogmoed: “Je doet het uiteindelijk voor degenen die er nog niet zijn.”

Nico Kremers jr.: “En ik wil hier nog aan toe-voegen dat de ondernemer niet alleen moet kijken naar wat het hem financieel oplevert, maar ook naar wat het zijn personeel aan werkplezier en de omgeving aan natuurbe-houd biedt.”

John de Joode: “Kijk als ondernemer dus verder dan het bedrag onder de streep.”

Maak duurzaamheid meetbaar

Het volgende BOB Debat vindt plaats op woensdag 8 december. Het thema is dan financieel- & Risico Management. Wilt u mee-praten over dit onderwerp en in de volgende editie van Regio Business staan?

Ga naar www.regio-business.nl en maak uw interesse om deel te nemen aan het BOB Debat ken-baar via het contactformulier. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook: [email protected]

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 1 65

Page 66: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

candy Dulfer en het Euregio jeugdorkest

BUSINESS EVENt

Lions club Tilburg Regte Heide organiseert op 9 januari 2011 voor de 20e keer haar nieuwjaarsconcert. Locatie is opnieuw de aula en foyer van de universiteit van Tilburg.

Hans de Werd, voorzitter van Lions Club Regte Heide, bladert tevreden door het concert jaardraaiboek. Liefst zes ‘werkcom-missies’ heeft hij benoemd en uiteraard aan het werk gezet om het 20e concert tot een groot succes te maken. “Al 19 jaar is dit evenement niet meer weg te denken van de jaarkalender van het bedrijfsleven uit de regio Tilburg. Dat is echter geen reden om tevreden achterover te leunen. Het is een uitdaging om elk jaar te zoeken naar nieuwe elementen om dit evenement op topniveau te houden.” Zo is de muziek-commissie er dit jaar in geslaagd om saxofoniste Candy Dulfer naar Tilburg te halen. Haar optreden samen met het Euregio Jeugdorkest is een unieke combi-natie en zal jong en oud tot de verbeelding spreken. “Bovendien heeft de locatiecom-missie de aankleding van de UvT uitge-breid en de catering een andere invulling gegeven”, constateert de Werd enthousiast.

Goede doelenMet de opbrengst van het 20e concert worden twee projecten ondersteund. “Een aantal jaren geleden hebben we een medische hulppost in Dapcha (Nepal) gerealiseerd, welke uitbreiding behoeft en extra faciliteiten nodig heeft. Daarnaast zal een school voor beroepsonderwijs in Same (Tanzania) gerenoveerd worden.” Hans benadrukt dat ook voor deze projec-ten intensief samengewerkt wordt met

Nederlandse stichtingen en werkgroepen die al jaren ter plaatse actief zijn. “Wij volgen de vooruitgang van de projecten, controleren de uitgaven en koppelen dat terug naar onze sponsoren.”

Lions club Regte HeideVanaf juni dit jaar mag hij een unieke club van 35 - mannelijke - leden voorzitten. Het nieuwjaarsconcert loopt als een rode draad door zijn voorzittersjaar. “Het is mijn doel om alle leden een bijdrage aan de organisatie van het concert te laten leveren. Prachtig om te zien welke kwali-teiten de heren, naast hun specifi eke vakgebied, in huis hebben.”

sponsormogelijkhedenEen evenement van deze omvang kan niet zonder fi nanciële bijdragen van het bedrijfs-leven. Er zijn drie standaard sponsorpak-ketten samengesteld, maar ook kan een pakket op maat gemaakt worden. �

Hans de Werd

Topbezetting op 20e Nieuwjaarsconcert

Nieuwjaarsconcert lions club tilburg 9 januari 2011, aanvang 14.00 uur. Aansluitend feestelijke nieuwjaars-receptie Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2, Tilburg.

Contactpersoon sponsoring:Paul VermeeT 013-5800376E [email protected] Dulfer

R E G I O B u s I N E s s | D E c E M B E R 2 0 1 0 / j A N u A R I 2 0 1 166

Page 67: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Denkt u wel eens na over uw huisvesting?

Kan het niet beter, efficiënter, wat verbruikt u aan gas en elektra, is de huur nog wel marktconform, bereikbaarheid, uitstraling, is uw huisvesting klaar voor de toekomst? Bij veel van dit soort vragen is kennis en ervaring van groot belang. Als onafhankelijk vastgoed adviseur kan Palzuid Vastgoed u hierbij helpen!

Palzuid Vastgoed | Heuvelring 41 Postbus 1048 | 5004 BA TilburgT: +31 88 0224466 | E: [email protected] www.palzuid.nl

Topbezetting op 20e Nieuwjaarsconcert

Page 68: Regio Business Midden-Brabant dec2010/jan2011

Vertrouwen in elkaar.Het is belangrijk een partner te hebben op wie je kuntvertrouwen. Met een betrouwbaarheid van bijna 99%zijn de logistieke diensten van DPD Pakketserviceéén van de beste in Europa. Als partner heeft DPDPakketservice alle vertrouwen in Willem II!

www.dpd.nl

2010-11-10-REGIONAAL-215x285 10-11-10 21:48 Pagina 1