Personaliseren netwerk personaliserenl

51
Gepersonaliseerd onderwijs in Nederland Netwerk gepersonaliseerd leren 4 december 2013 F. Schouwenburg, Kennisnet Twitter: @allfrans

description

voor netwerk gepersonaliseerd leren

Transcript of Personaliseren netwerk personaliserenl

Page 1: Personaliseren netwerk personaliserenl

Gepersonaliseerd onderwijs in NederlandNetwerk gepersonaliseerd leren 4 december 2013

F. Schouwenburg, Kennisnet Twitter: @allfrans

Page 2: Personaliseren netwerk personaliserenl

Is er wel ontwikkeling?

Page 3: Personaliseren netwerk personaliserenl

Technology Trigger Peak ofInflated Expectations

Trough of DisillusionmentSlope of Enlightenment Plateau of

Productivity

time

expectations

Years to mainstream adoption:

less than 2 years 2 to 5 years 5 to 10 years more than 10 yearsobsoletebefore plateau

September 2013

Wifi

Learning analytics

Affective Computing

Big Data

BYOD Strategie

Cloud Computing

E-Portfolios

Digitaal Leermateriaal

Gamification

Tablets

Mobiel leren

Non-formele leeromgevingen

Sociaal leerplatform

Onderwijs tablet

Do-It-Yourself

Adaptieve leersystemen

3D-printing

Internet der dingen

Quantified self

Wearables

School App Store

Hype Cycle voor Nederlands onderwijs

Page 4: Personaliseren netwerk personaliserenl

Adaptief leermateriaal

Page 5: Personaliseren netwerk personaliserenl

Innovatie van nieuwe toetreders

Page 6: Personaliseren netwerk personaliserenl

Moocs

Page 7: Personaliseren netwerk personaliserenl
Page 8: Personaliseren netwerk personaliserenl

Khan het ook om de school heen?

Page 9: Personaliseren netwerk personaliserenl
Page 10: Personaliseren netwerk personaliserenl

Is kennisoverdracht de belangrijkste taak?

Page 11: Personaliseren netwerk personaliserenl

Vaardigheden voor de 21e eeuw

De zeven belangrijkste competenties van belang voor succes: 1. samenwerken2. probleemoplossend

vermogen3. ict geletterdheid4. creativiteit 5. kritisch denken6. communiceren7. sociale en culturele

vaardigheden

Meer weten? Studie Universiteit Twente.

Page 12: Personaliseren netwerk personaliserenl

Klassieke ict-kloof

Page 13: Personaliseren netwerk personaliserenl

Lessen over pionieren Jos Franssen

Voorwaarden voor succes:

Aan de basis staat vaak wel een pionier

Betrokkenheid van vroege gebruikers

Aandacht voor de didactische inzet van ict

Aansluiting bij de bestaande visie op onderwijs

Heldere toegevoegde waarde

Gebruiksgemak van de toepassing

Page 14: Personaliseren netwerk personaliserenl

Kunskapskolan – ZO.LEER.IK! (10 december!)

Page 15: Personaliseren netwerk personaliserenl

Implementatiestappen

Page 16: Personaliseren netwerk personaliserenl

Stratosphere – Michael Fullan

technologie

pedagogiekverander-kennis

Page 17: Personaliseren netwerk personaliserenl

Criteria leerervaring voor ALLE leerlingen

1. Onweerstaanbaar boeiend (voor leerling en leraar)

2. Efficient en eenvoudig in gebruik

3. Gebruik maken van overal beschikbare technologie

4. Gebaseerd op het oplossen van levensechte problemen

Page 18: Personaliseren netwerk personaliserenl

Veranderingen eenvoudiger en succesvol maken

Investeren in doelgerichte relaties met leerling en dmv beperkt aantal

ambitieuze doelen met doordachte aanpak:

• Intrinsieke motivatie

• Vergroten verbeter- en verandervermogen

• Transparante resultaten en praktijken

• Leiderschap op alle lagen

• Positieve, proactieve houding tav voortgang

Michael Fullan, Stratosphere

Page 19: Personaliseren netwerk personaliserenl

Aan NL onderwijs: werk liever data informed dan data driven. De angst voor deze omslag moet Nederland aanpakken. #fullan

Page 20: Personaliseren netwerk personaliserenl

Accelerated learning framework

http://acceleratedlearningframework.wordpress.com/

Page 21: Personaliseren netwerk personaliserenl

Lessen van Hattie (visible learning)

Page 22: Personaliseren netwerk personaliserenl

Lessen van Fullan

Wil je de groep veranderen, begin dan bij de (hele) groep.

Vergt betrokken leiderschap!

Professionaliseren is vaak het vermijden van verandering

Personaliseren is niet individualiseren!

Nieuwe pedagogiek: leren om te leren in 21e eeuwse context

Cultuurverandering door meer samen te werken (intern en extern)

Page 23: Personaliseren netwerk personaliserenl

7 leiderschapscompetenties (Kirtman 2013)

1 Challenge status quo

2 Build trust with clear communication and expectations

3 Create a (short) commonly owned plan for succes

4. Focus on team over self - how many good leaders you

leave behind in your team?

5. Keep a high sense of urgency and sustainable results - data

6. Commit to Continuous Improvement for self

7. Schools that do better are in networks  and partnerships

Page 24: Personaliseren netwerk personaliserenl

Ervaringen in Canada

Ict heeft een natuurlijke plek In het proces

De simpelste ict-middelen blijken het krachtigst

Sluit aan bij de ervaring van docent en bouwt daarop voort

Michael Fullan, Stratosphere

Page 25: Personaliseren netwerk personaliserenl

Lessen van LeerKRACHT

Overtuiging creeren Rolmodel zijn

Vaardigheden verzorgen

Processen en systemen inrichten

Page 26: Personaliseren netwerk personaliserenl

Wat is jouw rol als schoolleiding voor een succesvolle transformatie?

Formuleert, ondersteund door leerKRACHT, zijn/ haar eigen veranderverhaal over kwaliteitsverbetering in het onderwijs, en resultaten van de leerlingen op school

Inspireert leraren en neemt obstakels en weerstand bij leraren weg

Geeft het goede voorbeeld door…▪ …zelf mee te doen: zelf lessen bezoeken, meedenken bij gezamenlijke les

voorbereiding, actief het bord gebruiken en deelnemen aan Pizzasessies▪ …zelf een rolmodel te zijn voor ‘elke dag samen een beetje beter’ door te leren van

leraren, de coach en andere schoolleiders en hiervoor actief feedback te vragen

Geeft het goede voorbeeld door gebruik te maken van de leerKRACHTtechnieken zoals het verandermodel, de ijsberg, het feedbackmodel en het bord

Werkt gedurende het jaar aan het borgen van leerKRACHT als ‘normale manier van werken’, bijvoorbeeld in het schoolplan, de normjaartaak en communicatiematerialen

Faciliteert teams van leraren bij het uitvoeren van leerKRACHT met behulp van het rooster, de weekplanning en ondersteunende materialenMeet de transformatievoortgang met ondersteuning van leerKRACHT, maakt de resultaten hiervan zichtbaar en neemt actie om obstakels weg te nemen

Herkent en faciliteert situaties waarin leraren behoefte hebben aan extra training of verdieping en adresseert deze behoefte met behulp van de coach

Faciliteert en leidt teamsessies op basis van de leerKRACHTmethode zoals aangegeven in dit boek zodat leraren effectief van elkaar kunnen leren

1

2

3

4

5

6

7

8

9

De schoolleiding op een leerKRACHT school:

Rolmodellen

Overtuiging creëren

Processen en systemen inrichten

Vaardigheden verzorgen

Page 27: Personaliseren netwerk personaliserenl

Het grijpt in elkaar

Alle onderzoek: Creating a collaborative culture is the single most

important factor

Fullan McKinsey

HattieVier in Balans

4 w’s

Vaste koers

Page 28: Personaliseren netwerk personaliserenl

Route naar gepersonaliseerd leren..

Korte termijn Lange termijn

• Van goed bedoeld naar goed gericht• Deskundigheid docent• Tijdwinst en hoger rendement zoeken• Methode verrijken• Differentiatie versterken met ict• “Samen iedere dag een stukje beter”

• Informatiemanagement regelen• Programma van eisen met sector• Consumentenorganisatie• Afspraken met producenten• Bredere productie adaptieve systemen• Koppelen systemen

School als volwassen vragerLeraar als professionalMarkt als volwassen leverancier

Page 29: Personaliseren netwerk personaliserenl

Checklist

Op enig moment een koers gewijzigd of losgelaten?

Wordt u afgeleid door extra kansen zoals regelingen, subsidiepotjes?

Vinden anderen dat ook?

Page 30: Personaliseren netwerk personaliserenl

Vraag voor de mindmap

Hoe dichten we de kloof?

Zijn er andere redenen voor stremming te noemen?

In kaart brengen

Oplossingsrichtingen bedenken

(leermaterialen, volgsystemen, hardware, deskundigheid,

organisatie, visie, wet/regelgeving, leiderschap)

Page 31: Personaliseren netwerk personaliserenl
Page 32: Personaliseren netwerk personaliserenl
Page 33: Personaliseren netwerk personaliserenl

Extra slides

Page 34: Personaliseren netwerk personaliserenl

Van onderwijsvisie naar ict

Wat komen we tegen?

• De School – Zandvoort

• Steve Jobsscholen

• Sterrenscholen

• Slimfit!

• Zo.Leer.Ik!

• PulseOn!

• (Netwerkschool)

Waar beginnen?

Resultaat: Overzicht van mogelijkheden en ideeen om te beginnen in de

school.

Page 35: Personaliseren netwerk personaliserenl

De School - Zandvoort

Maatwerk Flexibele

tijden

Gelijkwaardig in

besluitvormingThematisch onderwijs

Page 36: Personaliseren netwerk personaliserenl

Gerealiseerd (zonder subsidies)

Positieve resultaten

Inspectie

GGD

0% uitstroom SBO

Vervolgonderwijs

Financieel gezond

Integratie onderwijs en opvang

Erkenning onderwijstijden

Aanleiding tot landelijk experiment

Cao-afspraken

Akkoord met bonden over werktijden

Innovatie

Onderwijskundig

Organisatorisch

Mix vast en zzp-ers werkt

Page 37: Personaliseren netwerk personaliserenl

Nationale issues zijn geen issues

• Individueel leerplan• Elke tien weken vastgesteld in

driehoek• Bekostiging via totaalpakket

Passend onderwijs

• Gerealiseerd in vier lagen organisatie (kind, groep, school, bestuur)

• Geborgd in besluitvormingsstructuur

Ouderbetrokkenheid

Page 38: Personaliseren netwerk personaliserenl

Nationale issues zijn geen issues

•Alle 58 kerndoelen gerealiseerd•21e eeuwse vaardigheden!•Kiezen voor breedte: Talentontwikkeling in alle 58 gebieden

Opbrengstgericht werken

• Doorlopende ontwikkeling door heterogene groepen en individuele leerplannen

• Talentontwikkeling van de docent

Professionals

Page 39: Personaliseren netwerk personaliserenl

Wat lossen we en passant nog op?

maatwerk

• Doorkleuteren of doubleren?

• Niemand valt buiten de norm

Flexibele tijden

• Meer• Spreiding• Besteding• Enorme

stressreductie (kind)

• Combinatie werk en gezin

Gelijkwaardige besluitvorming

• Ouder betrokken

• Kind betrokken• Medewerker

betrokken• Bestuur

betrokken• Nergens

geisoleerde besluitvorming

Thematisch onderwijs

• ALLE 58 kerndoelen!

• Burgerschap• Boeiend

onderwijs• Levensecht• Verrijkt aanbod

Page 40: Personaliseren netwerk personaliserenl

Kunskapskolan – ZO.LEER.IK! (10 december!)

Page 41: Personaliseren netwerk personaliserenl

Implementatiestappen

Page 43: Personaliseren netwerk personaliserenl
Page 44: Personaliseren netwerk personaliserenl
Page 45: Personaliseren netwerk personaliserenl

slimfit

Page 46: Personaliseren netwerk personaliserenl

Overeenkomsten

Maatwerk betekent:

• Een andere organisatie van tijd

• Andere rol van de leraar

• Doorlopend in gesprek met leerling (en ouders)

• Vastlegging!

• Beschikbaarheid materialen

• Liefst ict-systemen die gekoppeld zijn

• Liefst adaptieve materialen

• Maar hoe staat dit ervoor?

Page 47: Personaliseren netwerk personaliserenl

Waar lopen we tegen aan?

Page 48: Personaliseren netwerk personaliserenl

McKinsey

Page 49: Personaliseren netwerk personaliserenl
Page 50: Personaliseren netwerk personaliserenl

www.stichting-leerkracht.nl

Page 51: Personaliseren netwerk personaliserenl

Ik ga investeren, maar..

levert het tijdwinst

op?

leidt het tot betere

resultaten?

wat weten we erover

uit onderzoek?

kan ik het met

collega’s delen?