Relevantietypologie Maatschappelijk netwerk en eenzijdig netwerk 1.

of 40 /40
Relevantietypologie Maatschappelijk netwerk en eenzijdig netwerk 1

Embed Size (px)

Transcript of Relevantietypologie Maatschappelijk netwerk en eenzijdig netwerk 1.

 • Dia 1
 • Relevantietypologie Maatschappelijk netwerk en eenzijdig netwerk 1
 • Dia 2
 • Achtergronden relevantietypologie De relevantietypologie omvat referentiemodellen voor managementinformatie. De relevantietypologie bestaat uit vijf varianten die ieder zowel een positieve als een negatieve verschijningsvorm kunnen hebben. In negatieve varianten is sprake van een verminderde beheersbaarheid. Ter bepaling van de gewenste managementinformatie zal de relevantietypologie altijd in samenhang met de proces en betrouwbaarheidstypologie van Starreveld dienen te worden beschouwd. Deze proces en betrouwbaarheidstypologie vormt een uitwerking van het midden van het tolmodel. 2
 • Dia 3
 • 3
 • Dia 4
 • Korte omschrijving 1. Maatschappelijk netwerk.Een netwerkorganisatie bestaande uit professionals met een heldere missie en doelen. 2. Eenzijdig netwerk.De tegenhanger van het maatschappelijke netwerk. De belangen van n groep stakeholders overheersen sterk zodat er overdreven op n aspect gestuurd wordt. 4
 • Dia 5
 • Begrip netwerkorganisatie In een netwerkorganisatie werken verschillende participanten samen aan telkens wisselende projecten. Deze participanten kunnen zich zowel binnen als buiten de organisatie bevinden. De participanten zijn vaak hoog gekwalificeerde medewerkers met een hoge mate van autonomie. 5
 • Dia 6
 • 6
 • Dia 7
 • Kenmerken 1.1 Missie, doelen, doelstellingen, kritische succesfactoren en strategie 1.2 Structuur 1.3 Processen 1.4 Managementstijl 1.5 Cultuur Gevolgen voor de managementinformatie 1.6 Vorm en inhoud van de managementinformatie 7 Maatschappelijk netwerk
 • Dia 8
 • 8
 • Dia 9
 • 9
 • Dia 10
 • Voorbeeld Topscore Adviesbureau missie: het bereiken van blijvende verbeteringen bij klanten Adviesopdrachten worden veelal uitgevoerd in multidisciplinaire teams, samengesteld uit professionals van verschillende units. 10
 • Dia 11
 • 11
 • Dia 12
 • 1.1 Bovenkant van de tol bij maatschappelijk netwerk Missie, KSFen, doelen,doelstellingen en strategie zijn volledig uit te werken. Balanced scorecards zijn mogelijk. Onderscheid naast doelen voor de gehele organisatie ook doelen voor de individuele projecten 12
 • Dia 13
 • Toepassing Topscore "time to market" van nieuwe producten, imago, klanttevredenheid, tevredenheid medewerkers, aantal publikaties en voordrachten door professionals 13
 • Dia 14
 • 1.2 Structuur bij een maatschappelijk netwerk Adhocratie waar hoogwaardige professionals in steeds wisselende teams met elkaar samenwerken. Onderlinge afstemming als cordinatiemechanisme. Projectmatige werkwijze. 14
 • Dia 15
 • Toepassing Topscore Zes vakgerichte business units bestrijken dezelfde markt als de vier branche gerichte business units. Na ieder project wordt het projectteam ontbonden na een formele evaluatie en worden de medewerkers voor een volgend project ingezet. 15
 • Dia 16
 • 1.3 Processen bij een maatschappelijke professional Processen zijn beheersbaar waarbij de nadruk ligt op flexibiliteitsmaatregelen en controle van het eindproduct. 16
 • Dia 17
 • 1.4 Managementstijl bij de maatschappelijke professional Teammanager. Manager probeert de medewerkers als team te managen en waardering is op basis van de bijdrage aan het team. Ondernemer. Manager treedt naar buiten toe en is actief op het gebied van acquisitie De aard van de medewerkers (hoogwaardige professionals) is het meest gebaat bij losse delegatie met uitzondering van bepaalde aspecten zoals bijvoorbeeld de urenverantwoording. 17
 • Dia 18
 • 18
 • Dia 19
 • Toepassing Topscore De hoogwaardige professionals nemen de belangrijkste positie in. Cordinatie vindt plaats op basis van beperkte interne regelgeving. Het management delegeert veel (loose control) en gedraagt zich als ondernemer en teammanager 19
 • Dia 20
 • 1.5 Cultuur bij maatschappelijke professional Trefwoorden functionele cultuur: -Niet alleen op zichzelf gericht maar ook op anderen binnen en buiten de organisatie. -Flexibiliteit, klantgerichtheid -Interactieve besluitvorming. 20
 • Dia 21
 • 21
 • Dia 22
 • 1.6 Vorm en inhoud van de managementinformatie bij pionier Formele managementinformatie: -Op hoofdlijnen vaak ook projectgerelateerd; -Niet alleen financieel-economisch maar ook vanuit klant- en intern perspectief -Relatief lage frequentie. Informele managementinformatie is relatief belangrijk in de vorm van projectvergaderingen. 22 1.6 Vorm en inhoud van de managementinformatie
 • Dia 23
 • 23
 • Dia 24
 • Eenzijdig netwerk Is een maatschappelijk netwerk waar in steeds wisselende teams gewerkt wordt maar de nadruk op n doel komt te liggen. Bijvoorbeeld: -Tevredenheid van de professionals Of alleen -klanttevredenheid. 24
 • Dia 25
 • 25
 • Dia 26
 • Eenzijdig netwerk 26 Kenmerken 2.1 Missie, doelen, doelstellingen, kritische succesfactoren en strategie 2.2 Structuur 2.3 Processen 2.4 Managementstijl 2.5 Cultuur Gevolgen voor de managementinformatie 2.6 Vorm en inhoud van de managementinformatie
 • Dia 27
 • Voorbeeld Flopscore Qua activiteiten vergelijkbaar met Topscore Echter: -de markt voor haar producten en diensten vertoont sinds enige tijd een terugval vertoont. -Harde bezuinigingen met eenzijdige focus op financile resultaten. 27
 • Dia 28
 • 28
 • Dia 29
 • 2.1 Missie, doelen, doelstellingen, kritische succesfactoren en strategie En doel overheerst. Andere perspectieven uit de Balanced scorecard zijn sterk onderbelicht. 29
 • Dia 30
 • 2.2 Structuur Blijft gelijk aan maatschappelijke netwerk: Adhocratie waar hoogwaardige professionals in steeds wisselende teams met elkaar samenwerken. Onderlinge afstemming als cordinatiemechanisme. Projectmatige werkwijze 30
 • Dia 31
 • 2.3 Processen De beheersing van de processen in de projecten is overdreven toegespitst op n aspect. Bijvoorbeeld: Alles doen om de klant tevreden te stellen Alles doen om de medewerkers tevreden te houden. 31
 • Dia 32
 • 32
 • Dia 33
 • 2.4 Managementstijl Door elke keer de nadruk te leggen op de eenzijdige doelstelling probeert de manager zijn doel te bereiken(politiek manager). Alles moet uit de kast gehaald worden om dat ene doel te bereiken(real-time manager). Losse delegatie 33
 • Dia 34
 • 2.5 Cultuur Operationalistisch: -het belang van n aspect wordt overdreven, -bijvoorbeeld te klantgericht of te mensgericht Gevolgen: -uit het oog verliezen van kosten; -aantasten van privacy. 34
 • Dia 35
 • Formele managementinformatie: -zeer veel informatie over dat ene doel, -andere aspecten worden niet meegenomen. Informele managementinformatie is belangrijk maar kan gegeven de negatieve cultuur en managementstijl gebruikt worden in het politieke machtsspel. 35 2.6 Vorm en inhoud van de managementinformatie
 • Dia 36
 • 36
 • Dia 37
 • Toepassing Flopscore Hoewel Flopscore, naar analogie van Topscore, een managementrapportage heeft die is afgestemd op een voor alle aspecten uitgewerkte Balanced Business Scorecard, wordt nu voorrang gegeven aan een beperkte selectie van vooral financile indicatoren en niet financile indicatoren die een rechtstreekse relatie met het resultaat hebben (zoals productiviteit). 37
 • Dia 38
 • 38 Migratiemogelijkheden voor het eenzijdig netwerk
 • Dia 39
 • Toepassing Flopscore Topscore zal indien de onderneming wil voortbestaan, zich niet alleen moeten richten op het financile perspectief. De weg terug naar het maatschappelijke netwerk ligt dan voor de hand of eventueel een ontwikkeling tot maatschappelijke professional. 39
 • Dia 40
 • Samenvatting 40