Masterclass Netwerk Democratie

of 24 /24
Netpolitiek Masterclass#2 Overheid & ICT Mieke van Heesewijk partner|directeur Netwerk Democra Marga Groothuis Universitair docent Staats- en bestuurs Universiteit van Leiden

Embed Size (px)

description

Presentatie die Mieke van Heesewijk gaf tijdens de masterclass voor Netpolitiek

Transcript of Masterclass Netwerk Democratie

Page 1: Masterclass Netwerk Democratie

NetpolitiekMasterclass#2

Overheid & ICTMieke van Heesewijk partner|directeur Netwerk Democratie

Marga Groothuis Universitair docent Staats- en bestuursrechtUniversiteit van Leiden

Page 2: Masterclass Netwerk Democratie
Page 3: Masterclass Netwerk Democratie

Masterclass#2Gij zult openbaar maken

Netwerk Democratie | Mieke van HeesewijkMasterclass Netwerk Democratie, 21 oktober 2013

Page 4: Masterclass Netwerk Democratie

Netwerk Democratie staat voor een veerkrachtige democratie die met behulp van nieuwe technologie alle leden van de samenleving betrekt en verbindt

1. Verbinden van stakeholders2. Maatschappelijk debat3. Tools for society

Netwerk Democratie wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Netwerk Democratie is een platform voor democratische innovatie

Page 5: Masterclass Netwerk Democratie

Voorjebuurt.nl

Horizontale verbindingen

Page 6: Masterclass Netwerk Democratie

Voorjebuurt.nl

Page 7: Masterclass Netwerk Democratie

Voorjebuurt.nl

Page 8: Masterclass Netwerk Democratie

8

VERTICALE VERBINDINGENTRANSPARANTIE & ACCOUNTABILITY

Page 9: Masterclass Netwerk Democratie

APPS VOOR DEMOCRATIE 2012OPEN DATA

APPS VOOR DEMOCRATIE 2014

Page 10: Masterclass Netwerk Democratie

APPS VOOR DEMOCRATIE 2012OPEN DATA

Page 11: Masterclass Netwerk Democratie

PUBLEAKS.NL SEPTEMBER 2013

BURGERPARTICIPATIE, PERS EN RADICALE TRANSPARANTIE

Page 12: Masterclass Netwerk Democratie
Page 13: Masterclass Netwerk Democratie

WAARHEIDSVERSNELLERChris van der Heijden - Groene Amsterdammer (9/10/13):

WikiLeaks, Publeaks en tal van andere onthullingsplatforms, plus een oerwoud aan blogs en

sociale media, maken het bijna onmogelijk de waarheid onder het tapijt te houden. Een jongere generatie politici, bankiers, artsen, bestuurders en andere hotemetoten zal zich deze wetenschap tot een tweede natuur maken. Zij

zullen niet anders kunnen dan volledige openheid betrachten, en zeker niet met de ene hand de passie

preken terwijl ze met de andere de duivel strelen. Want dat komt uit, altijd. Dat weten ze.

Page 14: Masterclass Netwerk Democratie

illusie of toekomst?

Page 15: Masterclass Netwerk Democratie

Volgdewet.nl betrekt burgers bij het wetgevingsproces en maakthet wetgevingsproces voor een breed publiek transparant en inzichtelijk en wil daarmee het draagvlak voor de democratische rechtsorde vergroten

Page 16: Masterclass Netwerk Democratie

Wetgeving richt zich bij uitstek op een traditioneel democratisch proces

Page 17: Masterclass Netwerk Democratie

Uitbreiding internetconsulatieActiepunt 7 Open Government PartnershipSeptember 2013Laat keuze consultatie aan ministeries

Page 18: Masterclass Netwerk Democratie

Lancering op 25 april 2013Netwerk Democratie organiseerde in samenwerking met de Raad voor Openbaar Bestuur en de Universiteit Leiden de bijeenkomst ‘Gij zult openbaar maken’ over transparantie in openbaar bestuur en wetgeving.

Page 19: Masterclass Netwerk Democratie

Lancering op 25 april 2013WODC rapport van de Universiteit van Leiden iov Ministerievan Justitie laat zien dat vooral ‘het voortraject’ van de totstandkoming van wetgeving in Nederland weinig transparant isivm andere Europese landen.

Page 20: Masterclass Netwerk Democratie

Volgdewet tracht het hele wetgevingstraject in beeld te brengen aan de hand van groepen in de samenleving die zich hier actief mee bezig houden (in samenwerking met universiteiten)

Page 21: Masterclass Netwerk Democratie

Volgdewet gaat burgers ondersteunen bij het initiëren van nieuwe wetten en hen proberen in contact te brengen met stakeholders en parlementariërs

Page 22: Masterclass Netwerk Democratie

Volgdewet zal inzicht geven in websites en apps die al bestaan of die nog ontwikkeld moeten worden en die burgers wellicht verder kunnen helpen om zicht te krijgen op wetgeving of invloed uit te oefenen.

Page 23: Masterclass Netwerk Democratie

Volgdewet.nl wil de betrokkenheid van burgers bij wetgeving vergroten, maar wil ook de druk vergroten om het wetgevingsproces meer openbaar te maken en op deze wijze meer draagvlak te creëren. 

Page 24: Masterclass Netwerk Democratie

Illusie of toekomst?

Netwerk Democratie | Mieke van HeesewijkMasterclass Netwerk Democratie, 21 oktober 2013