Osteoporose en fractuurpreventie: een update

download Osteoporose en fractuurpreventie: een update

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

description

Update medicatie, Presentatie van Prof. dr. P. Geusens op 19 november 2011 voor de Stichting IWO.

Transcript of Osteoporose en fractuurpreventie: een update

  • 1. Osteoporose en t ensh sig u fractuurpreventie: een yr updatee o p .G c Pd r.f. P Geusens, MD, PhD roInternal Medicine/Rheumatology, Maastricht UMCP& Biomedical Research Center, UHasseltMUMC&UHasselt

2. Entrez PubMedOsteoporosisTreatment t ensh s Totaal tot 19/11/2011 r yig 33880 u Nieuw in 2011 op . Ge c P984d r. rof. PMUMC&UHasselt 3. Medische behandelingbij hoog fractuurrisico Calcium en vitamine D Effect van therapie op: t ensh s Fracturen yig u r e Mortaliteito p .G Persistentie c Pd r. medicatie f. Effect van staken van ro en de toekomstPMUMC&UHasselt 4. t ensh s yig u r e o p .G cPCALCIUM ENdr.rof.VITAMINE DPMUMC&UHasselt 5. Secundaire osteoporose, vitamine D deficintie encalcium inname 50 jaar 3000 2500 t ensh s 2000 yig u r eo p .Gc 1500r. Pd 1000 f. 1000 ro mg/d 500P 500 mg/d0 02550 75 100 azMaastricht & UHasselt % patinten 10. Serum 25(OH)D bij 626 fractuurpatinten (50+)200t ens175150h s ig uy r e p .G125100 c o75 r. P50f. d25 0 Pro0 2550 75 100azMaastricht & UHasselt% patinten 11. Medische behandeling:calcium en vitamine D Optimalisatie van calcium inname:t ens h s Totaal: 1000-1200 mg calcium/dag ig u Vb: geen melkproducten+ 3-4 zuivelporties of 1000 mgy r e calcium supplement p .G Vb: 2 zuivelporties/dag + 1-2 zuivelporties of +500 mgocalcium supplementc Vitamine D: 800 E/dag P Vb: 4 zuivelporties/dag geen aanpassing nodig dr. Bij osteoporose behandelingro f. Bij mensen in verzorgingsinstelling Hoger indien nodig PMUMC&UHasselt 12. t ens h syig ur eo p .Gc P d r.MEDICATIE.EN PREVENTIE VAN ro fPFRACTURENMUMC&UHasselt 13. Available anti-osteoporosis medications in postmenopausal women Post-hoc analysisMedication 1/d1/wk1/mo 1/3mo 1/6mo 1/yrAlendronatePOxx -- - - t ensRisedronatePOxx x- - -ZoledronateIVh sig u -- -- - x r eDenosumabSC-- -- x - yStrontium ran. PO#- -- - -Teriparatideo SCp .G #- -- - -cPTH (1-84) SC- -- - -Raloxifene POr. P - -- - -dIbandronatePO/IV -- - - rof.Fracture prevention according to GRADE analysis in primary analysis of fracture studies:Px: wide spectrum: vertebral, non-vertebral, hip#: intermediate spectrum: vertebral, non-vertebral: small spectrum:vertebralMUMC&UHasselt 14. Medicatie Uitleg: toediengswijze, frequentie, duur, voorzorgsmaatregelen, tolerantie, complianceVoldoende calcium en vitamine D 1ste keuze: Alendronaat PO / Risedronaat POt ens h s ig uContra-indicatie orale bisfosfonaten. Intolerantie, non-compliance, nieuwe fractuur of bij vragenr e over effect en veiligheid tijdens gestructureerde monitoringy p .G o2de keuze: op basis van spectrum van fractuurpreventie, gemak, frequentie en toediengswijze (PO, SC, IV), c duur, voorzorgsmaatregelen, patintkarakteristieken en voorkeur, tolerantie en compliance r. P d Denosumab SC Strontium ranelaat PO Ibandronaat PO/IVf. Zoledronaat IV Raloxifeen PO ProNa 3de fractuur waaronder 2 wervelfracturenIntolerantie/contra-indicaties overige medicatiesTeriparatide SCPTH (1-84) SCFractuurpreventie in fractuurstudies volgens GRADE: Wervel, niet-Wervel en HeupWervel,niet-WervelWervel 15. Persistentie orale osteoporosemedicatie (12 maanden)Ongeveer 240.000 patinten in Nederland gebruiken orale middelen voor osteoporoseOngeveer 50% van de patinten in Nederland stoptt ensbinnen 1 jaar met hun anti-osteoporose medicatie% patinten nog steeds op therapie h s ig uy r e o p .G cP d r.rof. PAantal dagen na start therapie Netelenbos JC, et al. Osteoporos Int. 2010 16. t ens h syig ur e o p .G cP d r.PATINTEN.PREFERENTIE ENro fPPERSISTENTIEMUMC&UHasselt 17. t ensh s yig u r eo p .GcPd r. rof.PMUMC&UHasseltLee, Osteoporos Int (2011) 22:741753 18. Participant responses to questionnaire on parameters of preference, convenience and willingness to take long term after experiencingboth alendronate once weekly and once daily regimens. P < 0.001 for each parameter. t ensh s yig u r eo p .GcPd r. rof.PMUMC&UHasselt Kendler, Maturitas 48 (2004) 2432 19. Percentage (95% confidence interval) of patients who preferred ibandronate monthly dosing to alendronate weekly dosing: (A) excluding patientswho did not express a preference for one treatment; and (B) including patients who did not express a preference for one treatment t ensh s yig u r eo p .GcPd r. rof.PMUMC&UHasseltHadji, Joint Bone Spine 75 (2008) 303e3 20. Kaplan-Meier curves forpatients in the ibandronate/patient supportprogramme (PSP) and alendronate groups (PERSIST study) t ensh s yig u r ep .G56.6%c o P38.6% 3d r. rof.PMUMC&UHasselt Cooper, Int J Clin Pract, 2006, 896 21. Therapietrouw en zoledronaatt ensMerendeel voorkeur voor 1 maal jaarlijks IV h s ig ur e 100y% Voorkeur patinten p .G80 c o77.5%80.0% Jaarlijks IVP60 Wekelijkse pil r. Gelijk d40ro20f.6.3%15.3%11.8% P8.2% 0 Aclasta 5 mgALN 70 mg(n = 110)(n = 110) Mc Clung M et al. Bone 2007;41: 122-128. 22. De patinten verkiezen een eenvoudige subcutane injectie om de 6 maanden boven wekelijkse orale tablettenPercentage patinten die een grotere voorkeur voor een schema t ensrapporteerden1h sSubcutane injectieig ueenmaal om de 6 maanden y r eo p .GcPr.Orale tableteenmaal per week f. dProVan de patinten die een voorkeur rapporteerden, vermeldden 65% van de Prolia groep en 63% van de alendronaat groep dat ze devoorkeur gaven aan de injectie eenmaal om de 6 maanden, wat neerkomt op gemiddeld 64% van de patinten die de voorkeur gaven aaneen injectie om de 6 maanden. Globaal drukte 83% van de patinten een voorkeur uit. Bijgevolg, van de patinten die een voorkeuruitdrukten, verkoos 77% (64/83) de injectie om de 6 maanden.MUMC&UHasselt 1. Kendler DL. Osteoporos Int 2010;21:837846. 23. t ensh s yig u r eo p .GcPd r. rof.PMUMC&UHasselt Freemantle, OI, 2011, online 24. Percent of patients on teriparatide treatment at each time point in the study t ensh s yig u r eo p .GcPd r. rof.PReimbursement in most participant countries is limited to 18 pen devicesMUMC&UHasselt Langdahl, CTI, 2009, 484 25. Sterk aanbevolen Follow up tijdens behandeling:Kan zinvol zijngestructureerde monitoringStartt enstherapie Gestructureerde klinische monitoring (min. na 3 maanden, nadien jaarlijks) h s ig uIntolerantiey r eNonNiet-wervel fractuurKlinisch vermoedenBij p .G Compliance na 1 jaar therapie van nieuwetwijfel/vragen owervelfractuur cPRX d r. BotmarkersDXA na 2-3 jaarrof. Overleg P Zo nodig andere medicatie of SC of IVTeriparatide (2de keuze: PTH), na 3defractuur waaronder 2 wervelfracturen 26. t ensh s yig u r eo p .G c Pd r. f.EFFECT VAN MEDICATIE OProPMORTALITEITMUMC&UHasselt 27. Time to MortalityZoledronate after recent hip fracture t ensh s yig u r eo p .GcPd r. rof.P*Rates of clinical fracture were calculated by KaplanMeier methods at 24 months and therefore are not simple percentagesMUMC&UHasseltLyles, N Engl J Med 2007;357:1799-809 28. HR for reductions in death by timing of first study drug infusion. *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001. t ensh s yig u r eo p .GcPd r. rof.PAnalysis by 2-wk intervals showed a consistent reduction ofmortality in patients receiving thefirst dose 2-wk or later after surgical repair.MUMC&UHasseltErikson, J Bone Miner Res 2009;24:13081313 29. The effect of treatment of osteoporosis on mortality ineight studies included in theprimary analysis t ensh s yig u r eo p .GcPd r. rof.P Mortality reduction was not related to age or incidence of hip or non-vertebral fracture, but was greatest in trials conducted in populations with higher mortality rates.MUMC&UHasselt Bolland, JCEM, 2010, 1174 30. The effect of treatment of osteoporosis on mortality in10 studies included in thesecondary analysis, grouped by individual agents t ensh s yig u r eo p .GcPd r. rof.PMUMC&UHasselt Bolland, JCEM, 2010, 1174 31. Mortality for survivors of hip fracture according tobisphosphonate treatment (KaplanMeier analyses) t ensh s yig u r eo p .GcPd r. rof.PMUMC&UHasselt Beaupre, Osteoporos Int, 2011, 983 32. Hazard ratio of death after treatment with bisphosphonates after hip fracture t ensh s yig u r eo p .GcPd r. rof.PMUMC&UHasseltSambrook, Osteoporos Int (2011) 22:25512556 33. Kaplan-Meier survival curves according to osteoporosis medication for women withosteoporotic fractures aged 6074 yr (A), aged 75 yr (B). The P value refers to differences between treatment groups. t ensh s yig u r eo p .GcPd r. rof.PMUMC&UHasselt Center, JCEM, 2011,1006 34. t ensh s yig u r eo p .G cPd r. VAN f.EFFECT VAN STAKENroPMEDICATIEMUMC&UHasselt 35. Mean percent change of NTX/Cr levels from pivotal study baseline to the end of yr 8 of the risedronate trial t ensh s yig u r eo p .GcPd r. rof.PMUMC&UHasselt Eastell, JCEM, 2011, 3367 36. Effects of a single 5-mg dose of zoledronate (solid circles) orplacebo (open circles) on markers of bone turnover over 3 years inosteopenic postmenopausal women t ensh s yig u r eo p .GcPd r. rof.PMUMC&UHasseltGrey, JBMR, 2010, 2251 37. Denosumab Re-treatment and Changes toSerum CTx and BSAP LevelsPhase 2: Postmenopausal Women With Low BMD t ensPlacebo30 mg Q3MSerum CTxh sig u BSAP1.6 y r e25Discontinued Re-treatmentp .GDiscontinued Re-treatmentTreatment60 mg Q6MTreatment60 mg Q6M1.4oMedian mcg/L (Q1, Q3)Median ng/mL (Q1, Q3)20c1.2 P1.0r.150.8d0.6 10 f.0.4 ro 50.2P 0 00 6 12 1824 303642 480 6 12 18 24 3036 4248 Months MonthsAdapted from Miller PD, et al. Bone. 2008;43:222-229. 38. Serum BTMs, by previous treatment withalendronate in patients who switched to teriparatide t ensh s yig u r eo p .GcPd r. rof.PMUMC&UHasseltCosman, JCEM, 2009, 3772 39. Changes in bone density after teriparatide/PTH withdrawal t ensh s yig u r eo p .GcPd r. rof.PMUMC&UHasselt Bilezekian, Drug, 2005, 2481 40. Herevaluatie na therapieSterk aanbevolenAanbevolenOpvolgingKan zinvol zijnLaag risico: na 2-3 jaart ens- Geen nieuwe klinische of bij nieuwe fracturen - Leefstijladviezen h srisicofactoren en inclusief klinische - Medicatie staken ig u Na 5 jaar therapie*: - Geen nieuwe