oktober 2010

Click here to load reader

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

SeniorenMagazine

Transcript of oktober 2010

 • 1SENIORENMAGAZINEVOORSCHOTEN

  Oktober 2010 jaargang 2 nummer 5

  Vlietdagen Voorschoten op 17 en 18 sept. j.l.

 • 2ColofonDit magazine is een uitgave van de Stichting Senioren Voorschoten. www.seniorenvoorschoten.nl

  Redactie:Anouch Brits, Marius Giphart, Rob Kloosterman, Hans v Kuijk, Marlies Porte, Hans Timmerman.

  Inzendadres kopij en vragen over adverteren: tel. 071 561 7113, e-mail: [email protected]

  Het volgende nummer verschijnt begin decem-ber. Deadline voor kopij is 15 november 2010.

  Druk:Dipas Zoetermeer; www.dipas.nl

  Abonnement:Gratis voor alle senioren van Voorschoten. U kunt zich opgeven via tel. 071 561 7113 of via www.seniorenvoorschoten.nl of e-mail naar [email protected]

  Verenigingsinformatie:

  ANBO: contributie in 2010 30,30; tweede lid op hetzelfde adres: 27,- Aanmelden via tel. 071 561 4852 of e-mail naar: [email protected] www.anbo.nl/voorschoten

  Platform Gehandicaptenbeleid Voorschoten: informatie via tel. 071 561 3971 of e-mail naar [email protected] www.xs4all.nl/~deboerrb/PGV/Platform.html

  Raad van Samenwerkende Kerken: Secretaris: mw. P. Vos-Smit, Het Wedde 2, 2253 RE Voorschoten, telefoon 071 576 3382, e-mail: [email protected]

  Rode Kruis: informatie via tel. 071 561 3309 of e-mail naar [email protected] www.vliethorst.rodekruis.nl

  SWOV: informatie via tel. 071 561 9001 ofe-mail naar [email protected] www.swo-voorschoten.nl

  UVV: secretaris tel. 071 561 7113 of [email protected] Project informatie: T. Siebers: tel. 071 561 8249 of e-mail [email protected] www.uvv-voorschoten.nl

  De Zonnebloem:Informatie via tel. 071 576 82 82 of e-mail naar [email protected] http://voorschoten.zonnebloem.nl

  VAN DE REDACTIEMagazine voor alle seniorenin Voorschoten en omgeving

  De bladeren kleuren geel en de paddestoe-len schieten uit de grond. De herfst als voorloper van de winter is begonnen.

  We hoeven wel geen voedselvoorraad aan te leggen voor barre tijden, zoals onze ouders dat nog deden met wecken, opzouten en drogen, maar op de een of andere manier nemen wij allemaal zekere maatregelen.

  De kleding wordt donkerder en de stof dikker. De tuin wordt winterklaar gemaakt en de cv-ketel nagezien. Laat nu de donkere tijd maar komen.

  U zult begrijpen dat een dergelijk gedrag ook de redactie niet vreemd is. Het heeft invloed op de teksten, de voorpagina, de lay-out en de activitei-tenkalender.

  Het Weekend van Voorschoten:Vrijwilligersmarkt op 11 september j.l.

 • 3Inhoud5 Column: op de ernstige toer

  5 Cirkelbus

  7 Vrijwilliger van de toekomst

  9 De Zonnebloem Voorschoten naar Spaarnwoude, startbijeenkomst

  10 Gemeente Voorschoten Senioren in rode cijfers

  11 SWOV Internet verrijkt je leven

  13 Platform Gehandicapten Valys, juridisch steunpunt, hoera hij doet het, informatiedag, bewust- wording, jumelagecommit

  14/15 UVV Voorschoten Culturele ochtenden, inloop, beurzen, nieuwe website

  17 Column: onmacht

  18/19 ANBO Voorschoten Verenigingsmarkt, ANBO klassiek, belastingservice, pensioenakkoord

  20 ANBO kortingen

  21 Voorschoten varia Fietsles, dansen, opheffing VVE

  22/23 Het Rode Kruis Vrijwilligersmarkt, afscheid Esther Broere, computer cursussen, inloop

  24/25 Gezondheid Afscheid van de zomer, griepprik, Alzheimer caf, Voeding voor ouderen

  26/27 Interview: Leen Hoogvliet

  28 Geld en recht Huwelijksvoorwaarden, AOW toeslag

  29 Digitaal Nuttige links voor senioren Haal meer uit uw compactcamera

  31 Sportfondsen Voorschoten Golfaanbieding

  32 Samenwerkende Kerken De kerk is voor de toekomst

  33 Stichting Rondom Mantelzorg

  33 Bibliotheek Voorschoten

  35 Lezers schrijven

  35 Sr.Service Nederland

  36/37 Uit en Thuis Concerten, tentoonstelling

  38/41 Activiteiten voor Senioren

  43 Puzzel pagina

  Gelukkig kunnen we in dit Magazine nog even nagenieten van recente grote zomer evenementen, met name het Weekend van Voorschoten maar ook de Vlietdagen. Beiden vonden onder prachtige weersomstandighe-den plaats.

  Echter de gedachten van de redactie gaan langzamerhand alweer naar het komende Magazine van december. Dat nummer staat geheel in het teken van de winter, de zonnewende of, zo u wilt, van Kerstmis.

  Deze maand bestaat ons blad nog maar twee jaar. Naar ons gevoel lijkt die tijd veel langer. Als je alle bladen naast elkaar legt zie je een duidelijke, naar onze mening positieve, ontwikkeling. Of u daar ook zo over denkt, laten wij graag aan uw eigen perceptie over. Via de lezers-schrijven" rubriek kunt u ons daarvan op de hoogte houden (zie contact informa-tie in de colofon).

 • Fitness 55+Het gezelligste uurtje van de week

  Op woensdag 11.00 12.00 u bent u welkom voor een klassikale fitnessles

  Sportinstituut Goederaad

  Raadhuislaan 43, Voorschoten, tel. 071 561 5200 Voor

  verantwoor

  d en

  plezierig sp

  orten

  ROUWTHERAPIE & VERLIESVERWERKING RELATIETHERAPIE

  SYSTEEM (FAMILIE)OPSTELLINGEN

  Coachingspraktijk HARTS-TOCHT Voorschoten M 06-47153722 www.harts-tocht.com [email protected] Geregistreerd bij Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR) en het NVPA (Ned.Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen)

  Inschrijven is gratis

  Snelle zorginzet voor

  Verpleegkundige zorg Persoonlijke verzorging Begeleiding Huishoudelijke zorg

  AWBZ, PGB, WMO of op particuliere basis

  en indien gewenst:administratieve ondersteuning bij uw PGB

  ProfZorg is HKZ gecertificeerd en Lid van de brancheorganisatie

  071-5728028

  ProfZorgthuiszorg

  HoofdvestigingLeidseweg 1632253AC [email protected]

 • 5Op de ernstige toerColumn door Hans van Kuijk

  De overheid zit met een probleem: de Nederlanders wor-den te oud ! Daar komt bij dat slechts 40% van de bevol-king actief werkzaam is en 60% te jong is om te werken, geen werk heeft om welke reden dan ook, of inmiddels van een welverdiend pensioen geniet.

  We worden steeds ouder en blijven vaak langer gezond.Niettemin zijn dit allemaal redenen die veroorzaken dat de kosten om dit verschijnsel te handhaven de pan uit rijzen.

  De voorgenomen plannen tot ingrijpen in de ouderenzorg zijn op het moment dat dit geschreven wordt nog in ne-velen gehuld maar de voorzichtige voorspellingen laten geen rooskleurig beeld zien ondanks het voor-nemen handen af van de ouderenzorg.

  Dan is er nog een probleem dat zorgen baart: het minimabeleid, of zo u wilt, de armoedeval, waarbij geconstateerd wordt dat dit in veel ge-vallen door de gemeenten in stand gehouden wordt. Laat ik voorop stellen, dat in onze regio daar geen sprake van is.

  Gemeenten weten vaak niet hoe hun armoedebeleid in de praktijk uitpakt. Ze hebben geen zicht op wat het betekent voor de koopkracht van de doelgroep en hoe het de arbeidsmarktperspectieven benvloedt. Sommige gemeenten proberen het effect van de armoedeval te verzachten door de inkomensgrens te verhogen waarop de financile regelingen worden stopgezet. Maar dat bete-kent dat er meer mensen door getroffen worden.

  Sinds enkele jaren kennen we ook in Voorschoten het fenomeen van de Voedselbank. Er is echter een lande-lijk verschijnsel dat onder invloed van huidige economie er door de leveranciers steeds kariger wordt ingekocht waardoor de verstrekking van levensmiddelen aan de voedselbanken terugloopt.

  In Voorschoten is dat nog niet het geval, maar wat wel een probleem vormt is de opslag- en distributieruimte. Tot nu toe is er nog een deel van het buurthuis in Vlietwijk ter beschikking, maar dat houdt op zodra de Topaz-vestiging (het huidige Hofflanthuys) aan de Einsteinlaan in gebruik wordt genomen en het buurthuis een nieuw onderkomen krijgt.

  De helaas zo noodzakelijke Voedselbank is dus dringend op zoek naar een vervangende ruimte.Heeft u aanbiedingen of suggesties laat het dan even weten aan de Stichting Senioren Voorscho-ten.

  Het zo voortreffelijk verlopen Weekend van Voorschoten was, vooral op de Vrijwilligers-markt, druk bezocht en de vele organisaties die

  er aan deel namen waren positief over de belangstelling. Wie de meeste leden of vrijwilligers heeft gescoord is niet bekend, maar zeker is dat na 11 jaar dit nog steeds een gewaardeerd evenement is. Hulde aan de organisatoren en al die standmedewerkers !

  Ditmaal een column met een ernstige ondertoon. Dat moet ook eens kunnen.

  Wilt u mobiel blijven ? Meldt u dan als abonnee van de 20-jarige CIRKELBUS !

  U ziet ze bijna dagelijks door het dorp rijden, de wit-gele busjes van de Stichting Ouderenvervoer Voorschoten, beter bekend als de Cirkelbus.

  Iedereen vanaf 60 jaar kan lid worden van de Cirkelbus. De meeste abonnees zijn ouder. Voor de prijs van 9.50 kunt u de hele maand vrij reizen door Voorschoten. De enige voorwaarde is dat u zelf kunt in- en uitstappen. Natuurlijk krijgt u, zo nodig, hulp van de chauffeurs en kan uw rollator of boodschappenkarretje ook mee. (Rolstoelen kunnen wij echter niet vervoeren).

  Mocht u vragen hebben over de Cirkelbus of abonnee willen worden dan kunt u zich melden op ons Meldpunt. Onze medewerkers zijn aanwezig van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.Ons telefoonnummer is 071 562 2267.

 • Tuincentrum De BosrandVoor alles wat groeit en bloeit.

  OpeningstijdenMa t/m Do 09:00 tot 17:45 Vrijdag 09:00 tot 20:45 Zaterdag 09:00 tot 17:00 Zondag zie www.tcdebosrand.nl

  Sfeervol genieten

  o m d at e r a l g e n o e g v e r a n d e r t

  Juist dan is goed contact belangrijk. Met n persoon die alles voor u regelt en voortdurend beschikbaar is.Pauline en haar collegas zjn er voor u.

  Dt garandeert De Horsten.

  www.dehorstenuitvaartverzorging.nl

  Tel. 071 - 561 08 00 (24 uur per dag)Pauline Baijer, Koninklijke Marinelaan 1a, Voorschoten

  Riool Gas Water Ventilatie Dak

  CV CV-toestellen Onderhoud gastoestellen

  www.freekvanos.nl [email protected]

  071 - 576 35 59

 • 7De Vrijwilliger van de Toekomst!Twanneke Nijhuis, Directeur SWOV

  Tijdens de Vrijwilligersmarkt heeft u ze kunnen zien: de Vrijwilligers van de Toekomst! Jongeren gekleed in een blauw shirt hielpen vrijwillig bij allerlei activiteiten tij-dens deze dag.

  Zij deden dit in het kader van de verplichte maatschap-pelijke stage die zij tijdens hun middelbare schooltijd moeten lopen. Via de website van MASWAS hadden zij zich ingeschreven op de door de organisatie van de Vrij-willigersmarkt aangeboden klussen.

  De bedoeling van de stage is dat jongeren zich bewust worden van de maatschappelijke taken die er zijn. Jon-geren kunnen op deze manier kennis maken met vrijwil-ligerswerk en met de samenleving.

  En daar zijn we in geslaagd! De eerste twee stagiaires waren er al om 6 uur s morgens (zie foto hiernaast). De jongeren waren verbaasd over zoveel vrijwilligers (organi-saties) en vertelden hoe leuk zij het vonden om te helpen. Er werd bijvoorbeeld geholpen bij het schoonvegen van de straten, het opbouwen van de kramen, het uitdelen van flyers, helpen bij het schminken en het ponyrijden. Kortom heel veel te doen en gedaan!

  Wilt u als organisatie een stage aanbieden of wilt u meer weten over de mogelijkheden dan kunt u dit via de web-site www.maswas.nl aangeven. Maswas werkt nauw samen met de Vrijwilligersvacaturebank Voorschoten.

  foto: Ren Zoetemelk

  foto: Roel Utermark

 • 9

 • 9"De Zonnebloem" Afdeling VoorschotenMarlies Porte SECRETARIS GEZOCHT! INTERESSE?Bel met voorzitter Rob van Gelder tel. 071-561 2187

  Zonnen onder de platanen in Spaarnwoude

  Startbijeenkomst

  Dinsdagmiddag 14 september was er in het Bondsge-bouw een sfeervolle viering, met het toepasselijke thema Zoals een zonnebloem. De voorgangers waren Pastor Paardekooper en Dominee Smit. Het dameskoor van de

  Moedergodskerk zong mooie liede-ren, onder leiding van organist dhr. Brouwer. Voorzitter Rob van Gelder bracht een toast uit op een nieuw Zon-nebloemjaar, terwijl hij vertelde dat het jubileumjaar nu echt bijna ten einde was.

  Door Bep Blansjaar (zie foto rechts) werd een leuk gedicht voorgedragen, waarin ze de ongemakken van het bejaard zijn op de hak nam. Zeer her-kenbaar voor de meesten en men had pret voor tien. Ook de accordeonmuziek van Ruth Spaargaren zorgde voor een gezellige sfeer. Terwijl ze door de zaal liep (zie foto links) speelde ze bekende liedjes van vroeger. Vrolijk zong men mee en er werd zelfs een dansje gewaagd.

  Voorzien van een mooi plantje, leuk ingepakt door de Bosrand, gingen de gasten tevreden huiswaarts.

  Woensdag 1 september gingen we met een extra grote bus op weg naar pannenkoekenboerderij onder de pla-tanen. Dit was het vierde en laatste uitstapje ter gelegen-heid van ons 50-jarig jubileum. Ook deze keer was de bus gesponsord door het Rabobank-stimuleringsfonds.

  In Spaarnwoude werden we hartelijk ontvangen met koffie en heerlijke zelfgemaakte appel-strodel. Omdat het zulk prachtig weer was gingen we in groepjes van vijf gasten, begeleid door vrijwilligers, een puzzeltocht lo-pen. Door middel van de vragen leerden we het een en ander over het mooie recreatiegebied

  en de boerderijdieren. Ook moesten we twee Oudhol-landse liedjes bedenken en samen oefenen.

  Uit een boekje met twee dezelfde nummers, kregen we bij het koffiedrinken n nummer mee, terwijl op het andere deel de gekozen pannenkoek werd geschreven. Bij terug-komst van de puzzeltocht werd aan tafel door de bedie-

  ning de nummers omgeroepen. Was het jouw nummer dan riep je bingo en kreeg je de pannenkoek. Mooi ver-sierd met bijvoorbeeld een haan van poedersuiker erop.

  Na de heerlijke maaltijd was het tijd voor de uitslag van de puzzeltocht. Elk groepje zong zijn liedje en iedereen zong gezellig uit volle borst mee. Gelukkig hadden we al-lemaal prijs, een Oudhollandse koetjesreep. Na de ijsjes werd er genoten van de zon op het terras en van een be-zoek aan de boerderijdieren.

  De uitslag van de Zonnebloemloterij zal worden gepubliceerd in het Magazine van december 2010

  Oefenen van liedjes

 • 11

  Stichting Welzijn Ouderen VoorschotenInternet verrijkt je leven Twanneke Nijhuis, Directeur SWOV

  Heeft u het al gemerkt? Er is pas geleden een landelijke campagne gestart die Door Internet blijf je meedoen heet. Met deze campagne hoopt men ouderen enthou-siast te maken voor internet. Bekende Nederlanders als Willeke Alberti, Ben Cramer en Wieteke van Dort onder-steunen deze campagne. Zij zijn te zien op de vele posters die overal in het land zijn opgehangen.

  Naar schatting maken drie miljoen Nederlanders geen gebruik van internet. Daaronder zit een groot aantal seni-oren. En dat is jammer en soms ook heel lastig. Denkt u maar eens aan internet bankieren, online boodschappen doen of aangifte doen bij de belastingdienst. Mensen die niet meedoen dreigen buiten de boot van onze digi-tale maatschappij te vallen. Vooral voor ouderen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn de deur uit te kunnen is de computer een uitkomst. Je kunt contacten onderhouden met andere internetgebruikers, informatie opzoeken, mailen met familie en zelfs goedkoop bellen (skypen) met het buitenland.

  Veel senioren hebben niets met computers, laat staan met internet. De campagne is er ook op gericht om drem-pels die er zijn, weg te nemen. Internet vergroot namelijk de kansen op een zo lang mogelijk zelfstandig leven. Een grote drempel is ongetwijfeld de aanschaf van een com-puter. Voornamelijk voor oudere minima is de aanschaf en het internet abonnement een probleem. De gemeente Voorschoten biedt aan gezinnen met schoolgaande kin-deren met een laag inkomen de mogelijkheid om via de bijzondere bijstand, een computer en een internetabon-nement vergoed te krijgen. Misschien is het mogelijk deze regeling ook voor oudere minima toegankelijk te maken?

  Een andere drempel is het volgen van een computer cursus. Maar zoals u in het activiteitenoverzicht van de SWOV heeft kunnen lezen, worden er in ons dorp ver-schillende computercursussen gegeven. Voor beginners en voor gevorderden. Voor jonge en voor oudere senioren! Het is zelfs mogelijk om les van een vrijwilliger bij u thuis te krijgen indien u de deur moeilijk uit komt. Zelfs voor mensen met een visuele of lichamelijke beperking zijn er mogelijkheden om ondersteuning te krijgen.

  Organisaties zoals de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) en Seniorweb ondersteunen deze campagne. Senioren die graag willen internetten, maar niet weten hoe, kunnen contact opnemen met Seniorweb. Seniorweb heeft een 0900 nummer (0900-82 82 82 8) ingesteld, waar mensen terecht kunnen voor meer informatie (10 cent per minuut, op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur). Er zijn gratis informatie pakketten te verkrijgen en er is een inspiratie-boekje Ontdek internet ontwikkeld.

  Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de SWOV of VIA 55+ voor informatie over cursus en ondersteunings-mogelijkheden in Voorschoten. De SWOV is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur op 071 561 90 01. Of belt u met VIA 55+, op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur op 071 561 92 77. En mocht u al over internet beschikken, dan kunt u ook de website van de SWOV be-zoeken: www.swo-voorschoten.nl

  Voor een gratis activiteitenoverzicht kunt u bovengenoem-de telefoonnummers bellen.

 • APKv.a.30 Dobbeweg4,2254AGVOORSCHOTEN KLEINEBEURTv.a.55 Telefoon:0715616057 GROTEBEURTv.a.165 FAX:0715618425 GRATISLEENAUTOBIJONDERHOUD INTERNET:www.robkuiper.nl

  DAMESMODETreubstraat 13

  Ouderen krijgen tegen vertoon van deze advertentie10%korting omdat de ouderen al genoeg gekortworden in Nederland terwijl juist deze generatie onzevrijheid en welvaart hebben geschonken !

  PAULIDES + PARTNERS FYSIOTHERAPIE EN BEWEGINGSCENTRUM

  WWW.PAULIDESPARTNERS.NL

  Prof. Einsteinlaan 1 2251 VD Voorschoten Tel. :071-5617336

  v. Beethovenlaan 69b2253 BE VoorschotenTel. : 071-5610965

 • 13

  Platform Gehandicaptenbeleid VoorschotenLeny van Gogh

  Heeft u klachten ? Meld het ons !!We zullen proberen er iets aan te doen !!Tel. 071-561 3971 of 071-561 4257Email:[email protected] [email protected]

  Compensatie regeling bij Valys ingevoerdSinds maart j.l. zijn er bij Valys enkele veranderingen doorgevoerd. Omdat er de nodige klachten waren, zijn er duidelijker regels gekomen over het meenemen van hulp-middelen. Voorts is er een compensatieregeling ingevoerd voor het geval Valys duidelijk niet aan de regels voldoet. Dat is het geval als Valys: u meer dan vijf kwartier te laat komt ophalen. de maximaal toegestane ritduur met meer dan n

  uur overschrijdt. bij ritten met een gegarandeerde aankomsttijd (bijv.

  voor huwelijk, treinreis) de afgesproken aankomsttijd niet haalt.

  In die gevallen hoeft u geen eigen bijdrage te betalen en worden de verreden kilometers niet van uw kilometer-budget afgeschreven.Ontleend aan Juris no 3, 2010, p. 15. Loes van der Valk

  Juridisch steunpuntOp deze pagina besteedt het PGV met enige regelmaat aandacht aan juridische aspecten van het aanvragen van een voorziening. Soms kan het zinvol zijn juridisch advies in te winnen. Het overkoepelende orgaan van de gehandicapten en chronisch zieken de CG-Raad heeft samen met de Stichting De Ombudsman een Juridisch Steunpunt. De aangesloten organisaties en hun leden kunnen bij dit steunpunt advies vragen. Zo kan iemand die bezwaar wil aantekenen tegen een beschikking met een betere juridische argumentatie de procedure ingaan. Het steunpunt kan natuurlijk ook van mening zijn dat uw zaak kansloos is. Dan bespaart het u nodeloos werk en ergernis. Bij dit steunpunt is veel kennis aanwezig over de regelgeving in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, recht op huishoudelijke hulp of problemen rond de ar-beidsmarkt.

  Het PGV is aangesloten bij de CGRaad. Als u zich bij het PGV heeft aangemeld kunt u via ons een beroep doen op het Steunpunt (Aty Wintzen, tel. 071-561 3971). Dat kan overigens ook via andere belangenorganisaties als u daar lid van bent. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het steunpunt: tel. 035 672 2666 en via: [email protected] op Juris no 3, 2010, p. 4-5. Loes van der Valk

  Hoera, hij doet het!!Na maandenlang telefoneren is het eindelijk zo ver: de rateltikker op de oversteek van de Prinses Margrietlaan naar de Overslagstraat doet het!!Een rateltikker is voor blinden en slechtzienden heel belangrijk omdat ze dan kunnen horen waar ze via een zebra kunnen oversteken.

  Informatiedag op 25 novemberHet PGV en de Stichting Welzijn Ouderen organiseren op donderdag 25 november a.s. een informatiedag voor ouderen met het thema Gezond Leven. Het exacte pro-gramma is nog niet bekend. In elk geval komt Olga Com-mandeur van het TV programma Nederland in bewe-ging om te laten zien wat we kunnen doen om zo soepel mogelijk te blijven. Mw. Nienke ten Hoor-Aukema komt vertellen hoe we gezond en toch lekker kunnen eten. Een deskundige komt u laten zien en leren hoe u kunt voor-komen dat u valt en, als dat wel gebeurt, hoe u kunt op-staan. Ze zal u ook laten zien hoe u goed achter een rol-lator kunt lopen want het blijkt dat veel rollatorgebruikers dit niet goed en veilig doen. De bibliotheek zal aanwezig zijn met een stand. Er zal voorlichtingsmateriaal zijn, etc..

  Het programma duurt van 10.30 -15.00 uur. Tussen de middag zullen we zorgen voor een lekkere, gezonde lunch. Noteer de datum alvast: 25 november, informa-tiedag in de Merelhof van 10.30 - 15.00 uur.Het belooft een leuke, interessante dag te worden.

  BewustwordingDe Gemeente is van plan in de komende maanden te gaan werken aan de be-wustwording van de pro-blemen waar mensen met een beperking en ouderen tegen aanlopen. Gedacht wordt dan aan het over-hangende groen, uitstal-lingen bij de winkels, terrassen die moeilijk te passeren zijn, her en der neergekwakte fietsen. Ik hoop dat dan ook aandacht wordt besteed aan het slechte plaveisel en aan slecht afgestelde stoplichten. Het is de bedoeling dat di-verse groepen benaderd worden: ambtenaren, winkeliers, scholieren. De plannen moeten nog worden uitgewerkt. Er is wel al een gemeentelijk meldpunt voor overhangend groen: 0800 235 8248.

  Kennismaking met het jumelagecommit Kita-VoorschotenHet bestuur van het Platform heeft kennis gemaakt met het bestuur van het jumelage comit Kita Mali-Voorscho-ten. Het doel van deze kennismaking was om te kijken wat wij als Platform kunnen betekenen voor dit comit.Het was een heel prettige kennismaking.Als afgevaardigden uit Kita weer hier komen zullen we zeker kontakt leggen om te kijken of onze ervaringen met mensen met een beperking en ouderen voor hun van be-lang kunnen zijn.

 • 14

  De UVV Afdeling Voorschoten

  Op woensdag 27 oktober om 10.00 uur: lezing over Romantische en klassieke pianomuziek: drie eeuwen ontwikkeling door Drs. Madeleine Pfundt

  Het concertprogramma geeft voorbeelden uit drie eeuwen compositie van klaviermuziek en daarmee ook een over-zicht van de ontwikkeling van verschillende muzikale stijlen en genres. In deze lezing die mede een inleiding vormt op het concert van 30 oktober a.s. door Valentina Toth (zie p. 37) - wordt de ontwikkeling in een muziekhis-torische context geplaatst.

  Omdat composities uit de 19e eeuw het meest vertegen-woordigd zijn op het concertprogramma, ligt ook in de

  lezing het accent op die periode. Aan de orde komen o.a. vragen als: op welke traditie baseerden zich Schubert, Schumann, Cho-pin en Grieg of waren zij vernieu-wers? Wat betekende Debussy voor de Franse pianomuziek? Maar er is ook aandacht voor de 18e eeuwse composities en de vraag waarom de geprogram-meerde sonate van Haydn typisch een compositie voor piano is.

  Culturele ochtenden in de Merelhof (meer informatie: Hanneke vd Eijkel, tel 561 6744)Iedereen is welkom, jong en oud. De entree bedraagt slechts 3,50 incl. koffie of thee.

  Op woensdag 24 november om 10.00 uur: lezing over de complexe relatie tussen fotografie en schilderkunst in de 19de en contemporaine kunstwe-reld door Drs. Ingrid Grootes.

  Fotografie is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de kunstwereld. Toen in de 19de eeuw de fotografie werd uitgevonden, was dit niet zo vanzelfsprekend. De vraag rees of dit nieuwe medium niet eerder tot het do-mein van de techniek dan dat van de kunsten behoorde.

  Hoewel sommige kunstenaars vreesden dat het brood hen uit de mond zou worden gestoten, omarmden ande-ren juist de fotografie als inspiratiebron. Aan de andere kant ontleenden fotografen vaak hun ideen en vormen aan de schilderkunst, die op haar beurt soms weer gen-spireerd was door fotos.

  In deze lezing zal a.h.v. het werk van verschillende kun-stenaars en fotografen licht geworpen worden op deze vaak complexe onderlinge relatie. Wat kan immers als ka-rakteristiek fotografisch dan wel schilderkunstig worden beschouwd? De huidige digitale ontwikkelingen laten zien dat bestaande denkbeelden niet zo vast meer staan.

  Inloopochtend UVV handwerkenop woensdag 17 november tussen 10 en 12 uur

  Vele jaren lang werd in november een bazaar van de handwerk dames gehouden. De laatste paar jaar is het aantal medewerkers echter terug gelopen. Daarom werd besloten om een inloopochtend te houden voor de ver-koop van onze handwerken.

  Deze vindt plaats op een woensdagochtend, onze gebrui-kelijke handwerkochtend. Op deze inloopochtend kunt u zowel de dames van het fijne handwerken als de dames van de handwerksoos in actie zien.

  Naast de door ons vervaardigde handwerken, treft u ook andere zelf gemaakte producten aan, zoals jam, piccalilly en wenskaarten. De opbrengst komt ten goede aan het werk dat de UVV verricht.

  Zowel kopers als nieuwe deelnemers zijn van harte wel-kom op woensdag 17 november tussen 10 en 12 uur in de Ruimte Plus van de Merelhof. Koffie en thee staan tegen een kleine betaling klaar.

 • 15

  Nieuwe website UVV

  Het visitekaartje van uw bedrijf is uw businesscard. Uit-gebreide bedrijfsinformatie is te lezen in een flyer /leaflet, brochure of jaarverslag. Met de intrede van het internet kwam daar een belangrijk nieuw medium bij: de website. Met een chic ogende site voorzien van een uitstekende navigatiestructuur bereikt u de juiste doelgroep. U toont de bezoekers op elk gewenst moment een compleet en actueel beeld van uw onderneming/organisatie.

  Dat schrijf ik op mijn website www.mbwebdesign.nl. Elk zichzelf respecterende onderneming/organisatie beschikt over een website voor een goede en snelle communicatie met de buitenwereld.

  De UVV had een eigen website, die deel uitmaakte van het landelijk net van UVV afdelingen. De ontwerper ge-bruikte een sjabloon, waardoor alle aangesloten afdelin-gen dezelfde, inmiddels oubollige, look hadden.

  Binnen het bestuur was duidelijk behoefte ontstaan om nieuws met de medewerkers te communiceren en de website ook een Voorschotens gezicht te geven. Met die wens was de nieuwe website geboren. Vormgeving en in-houd werd mijn taak die ik met veel plezier heb vervuld en in de toekomst als webmaster zal blijven vervullen.

  Op de homepage zijn onder het kopje Nieuws van de bestuurstafel alle belangrijke zaken te lezen, die het be-stuur met haar medewerkers en bezoekers wil delen.

  Alle informatie over het programma van de Culturele Ochtenden en de organisatie van Kledingbeurzen en Winterbazaar is gepubliceerd en de projectleiders kun-nen mij de wijzigingen doorgeven. Bij elke project staan de namen van de medewerkers vermeld.

  Namens het bestuur wens ik u veel kijk- en leesplezier op www.uvv-voorschoten.nl

  Marijke BlankenPenningmeester & Webmaster

  Kinderwinterkleding- en Speelgoedbeursop vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober

  Locatie: Ruimte Plus, Merelhof 7-11 te Voorschoten

  Inleveren: vrijdagmiddag 8 oktober 12.30 - 16.00 uur van maximaal 30 st. kleding en maximaal 10 stuks speelgoed in goede staat.

  Verkoop: vrijdagavond 8 oktober 18.30 - 21.00 uur

  Ophalen kleding en afrekenen: zaterdagochtend 9 okto-ber 11.00 - 11.30 uur

  Nadere informatie: Marjorie Koenen, tel. 071-5616290 of Riet van Steen, tel. 071 5615137

  Kledingbeurs voor volwassen gaat niet doorop 27 - 29 oktober

  In tegenstelling tot berichten in de krant, kan de in okto-ber 2010 geplande kledingbeurs niet doorgaan. Helaas zijn wij er niet in geslaagd voldoende medewerkers te vin-den. Daarom hebben we moeten besluiten deze kleding-beurs niet te laten doorgaan.

  UVV blijft hopen dat de kledingbeurs in het voorjaar van 2011 wel doorgang kan vinden.

 • onderhoudservice

  voorschotenOSV www.osv-voorschoten.nlonderhoudsbedrijfZoekt u een betrouwbaar en servicegericht onderhoudsbedrijf

  voor grote en kleine werkzaamheden aan uw woning?

  Woningaanpassingen om langer in uw huis te kunnen blijven wonen zoals voorzieningen op debegane grond

  Vervangen van ramen, deuren, kozijnen en zetten van dubbel glas met behoud van deoorspronkelijke profileringen en afwerkingen

  Advies, ontwerp, compleet verzorgen van n realisatie van alle bouwwerken zoals: aanbouw,dakopbouw, berging, dakkapel, dakramen, kozijnaanpassingen, etc.

  Complete keuken- en badkamerverbouwing met al het bijbehorende installatiewerk zoals aansluitenen aanleggen van centrale verwarming, gas, water, elektra, riool en mechanische ventilatie

  Binnen- en buitenschilderwerken, wanden plafondafwerkingen, spuitwerk en ook houtreparaties

  Uw werk in n hand en n aanspreekpunt van plan tot oplevering.Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende offerte of prijsindicatie.

  Neem hiervoor contact op met Michael Sloos: 071 562 0045

  Oplossing Kruiswoordpuzzel(puzzel op p. 43)

 • 17

  Onmacht ? column door Ewout van der Kuipovergenomen uit het VOEKS nieuws met toestemming van de Vereniging van Oud-Employs der "Koninklijke/Shell"

  Een kennis stuurde mij een knipsel met een artikel van prof. G.P.A. Braam (emeritus hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Twente). Het ging over De onmacht van de Ouderenbonden. Daarin schrijft hij, o.a., over die Ouderenbonden: Ze vervullen gewaardeerde taken in de gezelligheidssfeer. Ze spreken ook over belangenbeharti-ging, maar de invulling daarvan is twijfelachtig.

  Prof. Braam baseert zijn mening op een wetenschappelijk onderzoek van 30 jaar geleden, en recente uitspraken van PCOB bestuurders: dat wijst allerminst in de richting van ferme stellingname, maar veeleer op een gedrag als ver-

  lengstuk van de overheid. Ik ben het niet eens met zijn opmerkingen. Ik geef toe, dat er continu wordt geknab-beld aan onze zorgvoorzieningen. En dat benvloeding van overheidsbeleid een lange en moeizame weg kent. En ik weet dat de PCOB nogal gezagsgetrouw kan zijn. Maar in de loop der jaren is er, door de gezamenlijke ouderenbonden, toch veel bereikt voor ouderen. Dat zou zonder die benvloeding niet, of pas veel later, bereikt zijn.

  Dat het moeizaam gaat is logisch. De ouderen staan veelal aan de zijlijn en nemen niet meer actief deel aan de diverse besluitvormingsprocessen bij de overheid, het bedrijfsleven en bij de instelling- en corporatie besturen. Daar zitten doorgaans niet-senioren. Benvloeding moet allemaal via inspraakprocedures, lobbyen of individuele benadering van demachthebbers. Nee, professor, ik neem al jaren deel aan die benvloeding en zie wel dege-lijk veranderingen. Natuurlijk, ik heb ook wel eens mijn twijfels aan die invloed. Dat komt mede doordat de oude-renbonden onderling elkaar bestrijden: om het primaat en om de macht, soms over principes.

  Vooral op landelijk niveau gaat de samenwerking vaak moeizaam. Zo is de ANBO uit het CSO gestapt, omdat zij, naar hun zeggen, te veel energie in het functioneren van dat CSO moesten steken en te weinig effectiviteit zagen. Mogelijk terecht, maar het zette wel een domper op de samenwerking van de bonden op provinciaal, regionaal en lokaal niveau. En dat werkt nog steeds door.

  Hoe komt dat toch? Mijn ervaringen op lokaal, regionaal en provinciaal niveau zijn uitstekend. Vaak weet ik niet eens van welke bond mijn collegas lid zijn. En dat inte-resseert mij ook nauwelijks. Op landelijk niveau is het echter al jaren mis. Ooit is er, met groot enthousiasme, een Senioren Partij opgericht. Om, ook in de politiek, meer invloed te krijgen. Maar al gauw was er weer een splitsing van geesten, en ging men rollebollend met el-kaar over de gangen van het parlement en over straat. Tot vermaak van de andere politici, maar tot verbijstering van de oudere kiezers, die hiermee hun nieuw verworven in-vloed weer zagen verdwijnen.

  Het zijn, iedere keer weer, een paar haantjes, uit op eigen roem en glorie, die een moeizaam verworven resultaat in korte tijd weten te verkwanselen. Het gekke is, dat wij dat ook lten gebeuren. Dit is wel het plaatje dat in de media wordt geschilderd, terwijl op de achtergrond, veelal in mediastilte, hard wordt gewerkt. En met resultaat.

  Niet spectaculair, maar stapje voor stapje naar betere omstandigheden en voorzieningen voor de senioren. Me-deburgers, die, na een lang leven van hard werken, niet afgeschreven willen worden, maar een zinvolle plaats wil-len behouden in de maatschappij. Maar daarvoor voor-zieningen nodig hebben, waar de jongere machthebbers nog niet aan denken. Maar tegen de tijd dat die jongeren er wel aan toe zijn, hebben wij, ouderen, er hopelijk voor kunnen zorgen, dat die voorzieningen er wl zijn.

  Om dat te bereiken, is wel macht nodig. En ouderen krijgen steeds meer de macht van het getal. Maar daartoe zal je je eerst moeten organiseren. Nog maar 10% van de ouderen is lid van een ouderenorganisatie. Dat is veel te weinig. Doe daar eerst maar eens wat aan !

  Naschrift redactie: in Voorschoten is alleen de ANBO actief op het gebied van landelijke belangenbehartiging. Voor ANBO informatie: Fred Bosman, tel. 071 561 4852 of e-mail [email protected] het PCOB of KBO zult u moeten uitwijken naar Was-senaar of Leiden.

 • 18

  ANBO Afdeling VoorschotenMarius Giphart, voorzitter

  Impressies over de Verenigingsmarkt Miep de Wit

  Spanning was er. Lukt alles met de ANBO-Bus ? Staat hij goed ? Voldoet hij aan de verwachtingen? Het antwoord is: Ja ! Alle inspanningen door Fred Bosman, onze se-cretaris, die zijn best gedaan heeft de bus in Voorschoten te krijgen, zijn niet voor niets geweest. De ANBO-bus (voor het eerst in gebruik) ziet er prachtig uit. Een paar aanpas-singen zijn nog nodig, een trapliftje, leuningen, maar dat komt allemaal in orde.

  De Burgemeester Staatsen, de wethouders Inge Adema (VVD) en Fred Blommers (Ons) hebben de bus bekeken en vonden het een aanwinst voor de ANBO.

  Landelijk zal deze bus ingezet worden bij promoties en voorlichtingen in diverse plaatsen in Nederland. De bus had op een gunstiger plek kunnen staan, maar toch zijn wij met veel mensen in gesprek geweest.

  Opvallend was dat veel mensen nog steeds de breuk tus-sen ANBO en VOV betreuren. Nog opvallender was dat di-verse mensen dachten dat zij nog lid van de ANBO waren en als bewijs hun VOV pas lieten zien. Wat nu precies het verschil is tussen de ANBO en de VOV was niet voor ie-dereen duidelijk. Het volgende kwam in ieder geval naar voren. Bij de VOV krijgt men kortingen voor o.a. de auto wasbeurt, benzine, bloemen enz. en het was niet bekend dat dit oorspronkelijk de ANBO kortingen zijn en dat de ANBO leden uiteraard die kortingen nog steeds krijgen in het dorp (zie p. 20 voor de kortingslijst).

  Wat men vaak niet beseft is dat de ANBO zich landelijk inzet voor alle ouderen. Denk aan de stem van de ANBO in de Pensioenraad en de SER en hun adviezen aan de landelijke politiek. Niet alleen voor de linkse beweging maar voor alle ouderen in Nederland. Maar wat is oud? Men voelt zich niet oud en zeker als je 55+ bent is het nog een "ver van je bed show". Maar helaas, in Nederland word je vanaf je 55ste tot de ouderen gerekend.

  In Voorschoten is de ANBO in veel organisaties als be-langenbehartiger vertegenwoordigd. Alle andere belang-rijke en ontspannende zaken, zoals Lief en Leed, bridgen, klaverjassen, reisjes enz. worden momenteel door de VOV georganiseerd. Wordt het niet eens tijd weer n groot ge-heel te worden. Over je schaduw heen stappen" heet dat tegenwoordig. Samen groot, samen sterk. Dat geldt voor het land, maar zeker ook voor Voorschoten.

  Al met al was het een prachtige dag: mooi weer, nieuwe leden en hoop voor de toekomst. Wel hebben we het ontbreken van vrijwilligers gevoeld, zodat wij hierbij nog-maals oproepen om u aan te melden als vrijwilliger. Er zijn genoeg activiteiten te bedenken waarvoor u in actie kunt komen. Neem eens contact op met Fred Bosman, tel. 071 5614852, of e-mail naar [email protected]

  ANBO op de klassieke muziektoer !!

  De Concertkamer Voorschoten organiseert maandelijkse concerten in Het Kruispunt. De eerste zes concerten wa-ren ware juweeltjes en we verheugen ons op het vervolg (op zaterdag 30 oktober en 27 november).

  ANBO Voorschoten ondersteunt deze concerten van harte en heeft de volgende kortingsregeling bedongen: op vertoon van het ANBO lidmaatschap kunnen twee ANBO leden gratis samen n introducee meenemen. Zie p. 37 voor het programma.

 • 19

  Vrijwilligers gezocht voor belastingserviceFred Bosman

  De Belastingservice ouderenbonden is een zeer succesvol gezamenlijk initiatief van de ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB, bedoeld voor leden met alleen AOW, evt. aan-gevuld met een klein pensioen. Kunt u in de maanden februari en maart tijd vrij maken voor dit dankbare werk? Bent u bereid om een cursusdag bij de Belastingdienst te volgen en heeft u een e-mailadres, dan zijn we op zoek naar u ! Bent u nog geen lid van n van de genoemde ouderenbonden? Als u zich aanmeldt voor de Belasting-service wordt u het eerste jaar gratis lid !

  Voor aanmeldingen of meer informatie kunt u contact opnemen met Fred Bosman, tel. 071 561 4852 of e-mail [email protected]

  Effect pensioenakkoord onvoldoende onderkend

  De sociale partners willen de jaarlijkse stijging van pensioenuitkeringen - de indexering - beperken om-dat ouderen alsmaar langer leven. Dat is helemaal niet nodig. Er bestaan voldoende alternatieven om ons pensioenstelsel te verbeteren.

  Bij de toekomst van ons pensioenstelsel gaat het in wezen om twee problemen. Op de eerste plaats heeft de krediet-crisis aangetoond dat pensioen minder zekerheid biedt dan wordt aangenomen. Op de tweede plaats neemt de levensverwachting in de toekomst verder toe. Het is goed dat sociale partners een antwoord proberen te formule-ren op deze problemen.

  Verhoging pensioenleeftijd is de uitwegNa de mislukte poging van de Sociaal Economische Raad om een alternatief te formuleren voor de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd, hebben de sociale partners dit voorjaar alsnog een akkoord bereikt. De verhoging van de pensioenleeftijd is niet langer onbespreekbaar. Hetzelf-de geldt voor het accepteren van wat meer onzekerheid in de pensioenregeling.

  Gevolg van de stijgende levensverwachting is dat pensi-oenfondsen over meer jaren pensioen moeten uitbetalen. Op termijn is dit moeilijk te financieren. Een forse verho-ging van pensioenpremies is geen optie. Als werknemers een van de vijf dagen werken voor hun pensioen, is de grens bereikt. Ervaringen met de kredietcrisis laten zien dat meer risico nemen bij het beleggen ook geen optie is. Een verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 en 67 jaar biedt wel een uitweg. Het verbetert de financile houd-baarheid van ons pensioenstelsel.

  Kwaliteit regeling blijft buiten beschouwingOpvallend is echter dat sociale partners geen rekening houden met verschillen tussen pensioenregelingen. De financile noodzaak om in te grijpen is veel minder aan-wezig als deelnemers nauwelijks pensioen opbouwen. Het is merkwaardig dat in het pensioenakkoord per on-derneming en bedrijfstak wel gekeken wordt naar de ont-wikkeling van de levensverwachting, maar dat de kwali-teit van de pensioenregeling buiten beschouwing blijft.

  Werknemers kunnen de gevolgen van een verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd opvangen door langer door te werken. Gepensioneerden zijn nauwelijks in staat financile terugslag te verwerken. Voor hen is het beper-ken van de jaarlijkse stijging van de pensioenuitkeringen daarom altijd een lastig punt. Niet of beperkt indexeren is alleen uit te leggen als pensioenfondsen in financile problemen verkeren. In alle andere gevallen moeten se-nioren worden beschermd tegen vermindering van hun koopkracht.

  Geen korting vanwege hogere levensverwachtingHet korten op de jaarlijkse verhoging van de reeds inge-gane pensioenen vanwege de hogere levensverwachting is ons een doorn in het oog. Het argument dat gepensio-neerden in het verleden te weinig premie zouden hebben betaald, gaan wij niet aan onze achterban uitleggen. En al helemaal niet omdat een deel van de rekening niet bij werkgevers mag worden gelegd, omdat dat niet in het be-lang is van onze economie en werkgelegenheid.

  Het is te hopen dat informateur Opstelten en de onder-handelaars van VVD, PVV en CDA maatregelen nemen om de plannen te blokkeren. Pensioenfondsen moeten niet de mogelijkheid krijgen om bij de jaarlijkse stijging van pensioenuitkeringen een korting toe te passen van-wege de hogere levensverwachting van ouderen.

  Liane den Haan, directeur van ANBORob Walsteijn, adviseur bij ANBO

 • 20

  Texaco VoorschotenKorting op brandstof en autowassenZie de kortingsbon

  Bar Bistro Het Wedde, Richard Wagnerlaan 85 Tel.071561 3895

  10 % korting op het maand menu

  M.Sloos SchilderwerkenTel.071562 0045

  10 % korting; garantie van 4 jaar op het binnen en buitenschilderwerk

  Kapper If you dare, Ambachtspad 3Tel.071561 727510 % korting (niet op zaterdag en niet in combinatie met andere kortingen)

  Richard verkeersopleidingen, Veurseweg 106Tel. 071561 9507, Mobiel 0653 413 408 Rijbewijs Verlengen? 20% korting op al onze lessen

  Bloemenhofje, Winkelcentrum HoflandTel.071576 5633

  10 % korting

  Gewoon Geluk Trendy Mode, Treubstraat 13Tel. 071561 7099

  10 % korting

  Besuyen Rijwielspecialist, Voorstraat 13Tel. 071561 2702 Korting navragen in de winkel

  Roest Tweewielers, Schoolstraat 62. Tel. 071561 2496 Korting navragen in de winkel

  Herenkledingzaak Ruudolf, Schoolstraat 87Tel. 071561 4300

  7 % korting

  Bloemenwinkel Suzie Fleurs, Voorstraat 34Tel.0715620460

  10 % korting

  Vilano haarsalon, Voorstraat 48Tel. 071561 259720 % korting op gangbare tarieven (dus niet op 65+ tarieven !!)

  KadoshopPepijn, Schoolstraat 146Tel. 071561 38915 % korting

  Waardenburg Wonen en slapen, Treubplein 2Tel. 071 561 7979

  15 % korting

  Your life Sportsclub, Industrieweg 4Tel. 071561 1906

  10 % korting op alle daluren abonnementen

  Van der Voort Schoenen, Schoolstraat 34Tel. 071561 35845 % korting op aankopen voor uzelf (exclusief afgeprijsde artikelen)

  Autobedrijf Hamers, Dobbeweg 2Tel. 071560 0200APKkeuring 25, Ex afmeldkosten, ex roetmeting

  Pauline Koffie, Thee & Cadeaus, Treubplein 10

  Tel. 071 562 09005 % korting (niet op espresso apparatuur)

  P.M. Project Meubilair, Dobbeweg 15Tel. 561 8513

  10 tot 15 % korting

  Zwembad Het Wedde, R. Wagnerlaan 85Tel. 071561 4848

  3,10 i.p.v. 4,40 iedere vrijdag 11.00 13.00 u

  ANBO kortingenDe kortingen beneden zijn beschikbaar voor de houders van de ANBO ledenpas

  3 EUROKortingbon voor:

  Korting bij Texaco Voorschoten:

  Autowassen:wasbeurt 5 voor de prijs van 6,95 (ipv 9,95)kortingbon hiernaast meebrengen !

  Brandstof:korting op de pompprijs: Euro 95 5,4 cent;Superplus 5,4 cent; Diesel 4,2 cent

  Deze kortingen krijgt u alleen op vertoon van uw ANBO pas !!

  Wasbeurt 5 ( 9,95)voor de prijs van:

  6,95

  Geldig voor:oktober/november

  2010

  TEXACOin Voorschoten

 • 21

  Voorschoten is een fietsdorp en Nederland een fietsland. Je ziet mensen naar hun werk fietsen, ouders kinderen naar school brengen, boodschappen worden per fiets gehaald en er worden heel wat fietstochten gemaakt. Goed voor de gezondheid n goed voor het klimaat. Een fiets is een schoon vervoermiddel en over het algemeen ook veilig en snel.

  Het is om vele redenen belangrijk dat ouderen al fietsend blijven deelnemen aan het verkeer. Maar soms lukt het een tijdje niet vanwege ziekte of iets anders. Dan is het moeilijk om opnieuw aan het steeds drukker wordend verkeer deel te nemen. Vaak durven mensen uit angst niet meer op de fiets te stappen.

  De Fietsschool Voorschoten kan deze mensen een steun in de rug bieden door een aantal lessen aan te bieden. Zo wordt het zelfvertrouwen weer opge-bouwd en de angst overwonnen. Het is toch belangrijk voor ons allen om in beweging te blijven en al fietsend te genieten van ons groene dorp?

  Tot nu toe heeft de Fietsschool Voorschoten nieuwe Ne-derlandse vrouwen fietslessen gegeven. Vaak waren deze vrouwen bang na een valpartij met botbreuken als gevolg.

  Na vele jaren durfden ze het weer te wagenen ze zijn enthousiast geworden. Nu hebben ze een diploma en

  fietsen vrolijk en zelfbewust rond. Ze zijn onze beste ambassadeurs en voelen zich veel mobieler dan voorheen.

  Bent u genteresseerd geraakt? Neem gerust contact op en stel ons uw vra-gen. De Fietsschool Voorschoten maakt programmas op maat en tegen een aantrekkelijke prijs. Vanaf het begin le-ren fietsen (inclusief theorielessen en een lesmap) kost bijvoorbeeld 60,00. Er zijn lesfietsen beschikbaar en de gemeente Voorschoten stimuleert het fietsen met een projectsubsidie. De les-sen vinden plaats op een veilige plek en er wordt geoefend tot u het (weer) kunt en durft.

  De fietsdocent heeft een opleiding ge-volgd bij de landelijke Fietsersbond. De

  Fietsschool is een initiatief van de Fietsersbond Voor-schoten die zich inzet voor een fietsvriendelijk- en veilig Voorschoten. En o ja, nieuwe actieve mensen zijn van harte welkom, er staan weer leuke acties op stapel.

  Informatie: Gery van Nieuwkoop, tel 071 561 3039

  Voorschoten varia

  Naar aanleiding van diverse verzoeken gaan we bij wijze van proef op een paar zondag-middagen een dansmatinee verzorgen en wel op de volgende data: 24 oktober en 28 november.

  Bij voldoende belangstelling zullen we het aantal middagen uitbreiden.

  Het matinee wordt gehouden in de grote zaal van het Buurthuis De Boschbloem van 14.00 tot 16.30 uur.

  Als hoogtepunt zal op 24 oktober een senior hoofdklasse-paar een wervelende dansde-monstratie geven.

  De zaal is open om 13.30 u., de entree is 2,-.Bij binnenkomst krijgt u een kop koffie of thee. Voor meer informatie kunt u terecht bij:Frans Vissers telefoon 071 561 3958 of

  Janny en Henri van den Bosch telefoon 071 576 1904.

  Fietsles in Voorschoten

  Dansen in Voorschoten. Proef op zondag middag !!

  Na een rijke geschiedenis van ruim 80 jaar wordt het Voorschotens Vocaal Ensemble eind dit jaar opgeheven. De opheffing, waartoe in mei werd besloten door de al-gemene ledenvergadering, was onvermijdelijk geworden door de toenemende vergrijzing en de gestage terugloop van het ledental. Het afscheid zal op 25 september wor-den gevierd met een boottocht voor de leden en genodig-den op de Braassemermeer en de Kagerplassen.

  Verscheidene leden gaan door met zingen in andere koren in Voorschoten en omgeving. Diverse memora-bilia van het koor, zoals het vaandel en de prijzenkast, zijn inmiddels geschonken aan het Historisch Museum Voorschoten. Het batig saldo van de vereniging zal wor-den geschonken aan enkele goede doelen in binnen- en buitenland, die te maken hebben met beoefening van de toonkunst.

  Opheffing Voorschotens Vocaal Ensemble

 • 22

  "Het Rode Kruis" Afdeling VoorschotenPauline Verbree, cordinator

  Vrijwilligersmarkt

  Op 11 september was weer de jaarlijkse Vrijwilligersmarkt. De weergoden waren ons gelukkig goed gezind, dus het was een heer-lijke dag. Dat vonden kennelijk meerdere mensen, want het was gezellig druk.

  Dit jaar zocht het Rode Kruis niet alleen collectanten, maar ook docenten die onze computercursussen kunnen geven. Wij zijn dan ook erg blij dat zich meerdere mensen bij onze cordinator hebben gemeld die computerlessen willen geven. Binnenkort gaan onze huidige docenten met deze vrij-willigers praten en zal onze docentengroep weer op volle sterkte zijn.

  Wij zijn nog steeds op zoek naar collec-tanten!

  Afscheid Esther Broere

  Op 15 september heeft Esther Broere afscheid genomen als Cordinator van het Rode Kruis. Alle vrijwilligers en gasten waren uitgenodigd om haar op feestelijke wijze uit te zwaaien, want zij was die dag ook jarig.

  Het was een gezellige drukte. Veel mensen wilden haar nog even gedag zeggen. En er stonden emmers vol met bossen bloemen voor haar. De voorzitter van het Rode Kruis in Voorschoten, de heer Bert Oosterloo, heeft Esther in een speech bedankt voor al haar goede werk en haar tomeloze inzet.

  Ter afscheid is haar door het bestuur een etentje aangeboden (zie foto boven). Het Rode Kruis en de vrijwilligers en gasten zullen haar zeer gaan missen!

  Esther gaat nu fulltime aan de slag in het bedrijf dat zij en haar man hebben opgezet. Het kantoor van 123Schoonhuis is gevestigd in Voorschoten, dus gelukkig zullen wij Esther nog wel eens zien rondlopen in Voorschoten.

  foto: Ren Zoetemelk

 • 23

  Computercursussen

  We zijn bezig met het aanstellen van nieuwe docenten voor de computercursussen. De computercursussen gaan van start zodra zich voldoende cursisten hebben aange-meld.

  Cursisten die zich al hebben aangemeld, krijgen bericht van hun docent zodra bekend is wanneer de lessen gaan beginnen.

  Bel met 071 561 3309 voor informatie of als u zich op wil geven.

  Computerinloop

  De eerstvolgende inloop is op maandag 18 oktober en 15 november.U kunt bij ons terecht met uw vragen over computers, computercursussen, internet en e-mail enz.

 • 24

  GezondheidAfscheid van de zomer

  Dr. A.P.M. Melman, huisarts

  Een mooie zomer hebben we gehad. Misschien is dat gevoel al een beetje op de achtergrond geraakt, maar u herinnert zich vast nog wel de mooie zonnige dagen van vooral juni en juli.

  Genieten van onze mooie stranden, meren, polders en bossen konden we toen. Het verlangen naar een ver zon-nig buitenland was dan ook geheel verdwenen. Nu voe-len en zien we dat het herfst wordt en dat we afscheid moeten nemen van de zomer.

  Afscheid nemen komt in het leven van een ieder fre-quent voor. Soms valt dat licht, omdat je weet dat er vroeg of laat een weerzien komt. Soms valt dat zwaar, wanneer je weet dat het afscheid definitief zal zijn. Huisartsen zijn vaak bezig met afscheid nemen. Aan het einde van een consult of een visite neem je afscheid, soms met een nieuwe afspraak of een plan voor verder onderzoek en een andere keer is dat niet nodig. Ik bemerk dan dat ik wel eens tot ziens zeg, maar realiseer me dan dat de patint het natuurlijk helemaal niet zo op prijs stelt om binnenkort weer de huisarts te moeten raadplegen. Ik be-schouw het dan maar als een boodschap dat ik bij nieu-we vragen of problemen weer voor hem of haar klaar sta.

  De herfst van het leven is evenals het jaargetijde herfst een periode van afscheid nemen. De haren worden dun-ner of zijn grijs. De fysieke mogelijkheden nemen af. Plan-nen, die je voor later hebt bewaard blijken niet altijd meer te realiseren te zijn. Misschien is het goed eens pas op de plaats te maken, je plannenlijstje kritisch te bekij-ken. Irrele zaken schrappen en uit de haalbare plannen een keuze te maken en daaraan ook echt te werken is een mooi doel. Dat geeft perspectief om het komende jaarge-tijde op een positieve wijze te beginnen.

  Zoals eerder genoemd: soms moet het afscheid defini-tief zijn. Ernstig zieke mensen, voor wie geen behande-lingsmogelijkheid is of waarbij de therapien toch geen genezing geven, realiseren zich, dat een afscheid nadert. In die fase is het nog meer dan anders van belang, dat je zelf de regie kunt voeren over je leven en je omgeving.

  Vertrouwen op en hulp krijgen van je naasten en mantel-zorgers is dan juist geboden.

  Beschikbaarheid van uw huisarts mag u in die periode optimaal verwachten. Dat de huisarts goede medische zorg verleent en probeert uw lijden zo veel mogelijk te verlichten (= palliatieve zorg) spreekt voor zich. Maar ook dat de huisarts open staat voor uw wensen en onzekerhe-den in deze moeilijke periode en uit kan leggen, wat hij of zij voor u kan betekenen.

  Veranderingen in de gezondheidszorg zijn er vele en niet altijd ten goede, maar wat wel een grote vooruitgang betreft, is het ontstaan van hospices in ons land. Een hospice is een plaats, met een huiselijke sfeer, die zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd. Ongeneeslijk zieken kunnen hier tot aan hun overlijden worden verzorgd. De verzorging wordt door verpleegkundigen en door een groot corps van vrijwilligers gegeven.

  Een van de hospices in de omgeving van Voorschoten, Hospice Wassenaar, heeft op 29 september haar vijf-jarig bestaan gevierd met een symposium De kracht van de kleinschaligheid. Zelf heb ik in de afgelopen vijf jaar regelmatig kunnen ervaren als huisarts van daar verblij-vende patinten hoe betrokken en intensief de verzorging is, waarbij echt een thuis gevoel wordt gerealiseerd: www.hospicewassenaar.nl

  De herfst is ook de periode van de griepprik. In 2009 wa-ren dat drie prikken ivm de dreiging van de Mexicaanse griep ( al of niet tgv deze intensieve vaccinatiecampagne gelukkig mild verlopen). Dit jaar kunnen we volstaan met n vaccinatie. Via uw huisarts krijgt u uw oproep thuis gestuurd. Ten gevolge van logistieke problemen is er een grote spreiding in het verzenden van de vaccins. Voor Voorschoten betekent dit dat sommige huisartsen al be-gin oktober kunnen vaccineren en andere huisartsen pas in de tweede week van november.

 • 25

  Een Alzheimer Caf is een maandelijkse informele bij-eenkomst voor mensen met dementie, partners, fami-lieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. Na een inleiding door een deskundige kunnen de bezoekers ideen, informatie en ervaringen uitwisselen.In Voorschoten wordt het Alzheimer Caf gehouden opiedere derde woensdag van de maand in de Merelhof.

  Het tijdschema van deze avonden is als volgt:19.00 - 19.30 u: inloop, koffie/thee, muziek19.30 - 20.00 u: gastspreker, gast, inleiding/interview20.00 - 20.30 u: pauze, muziek20.30 - 21.00 u: interview bezoekers, discussie21.00 - 21.30 u: napraten, muziek

  Het programma voor september:

  Woensdag 20 oktober Thema: Dementie en familie

  Waar kom je als dochter voor te staan als je moeder aan dementie lijkt te lijden? Hoe en van wie leer je te mantel-zorgen en met problemen om te gaan ? Hoe kun je een evenwicht bewaren tussen deze zorg en je overige leven? Gastspreker: Een dochter die de zorg heeft voor haar nog zelfstandige wonende moeder, die aan dementie lijdt.

  Ondervoeding bij ouderen

  Nienke ten Hoor-Aukema van Bon Apptit, uw Dietist

  Gedeeltelijke of gehele ondervoeding bij 65-plussers komt vaker voor dan gedacht. Ondervoeding ontwikkelt zich gestaag, wordt snel onderschat en wordt veelal laat door familie of de omgeving onderkend. Zwitserse wetenschappers toonden aan, dat mensen met minder dan 3 soorten voedsel in de koelkast vaker in het ziekenhuis werden opgenomen en driemaal meer risico liepen om bin-nen drie maanden in een zorginstel-ling te worden opgenomen.

  Een lege koelkast is gecorreleerd met een zwakke gezondheid. Dit toont ook aan, dat de bejaarde de dagelijkse activiteiten niet meer aankan. Gewrichten verstijven en de ledematen reageren niet meer op prikkels. Vooral ouderen die er alleen voor staan ervaren het doen van boodschappen en de maaltijd-bereiding dan snel als een zware klus.

  Een verminderde eetlust, problemen met het gebit, ver-minderde geur- en smaakbeleving en een sneller vol ge-

  voel zijn factoren waardoor ouderen onvoldoende kunnen eten.

  Vaak drinken ouderen ook minder, omdat het dorstgevoel is vermin-derd. Ook eenzaamheid en depres-sie kunnen de voedingsinname ver-slechteren. Het gebruik van medicij-nen onder ouderen is vaak hoog en kan klachten geven die de inname van voeding beperken, zoals mis-selijkheid

  In het algemeen dienen de volgende vier basisvoorwaarden in acht geno-men te worden: 3 verzadigende maaltijden met

  alle benodigde voedingsstoffen variatie in voedingsmiddelen goed gewicht dagelijks lichaamsbeweging bij

  voorkeur buiten

 • 26

  Ondernemen is vooruitzien!

  Nieuwsgierig naar een ondernemer, die kans zag een onderneming in ruim 40 jaar te laten uitgroeien van een bedrijf met een paar groentezaken tot een supermarktke-ten met meer dan 60 filialen, besloot ik deze ondernemer Leen Hoogvliet te vragen om een interview. Gelukkig kende ik hem en op mijn vraag stemde hij toe met een afspraak. Op zijn kantoor in zijn ruime villa zaten we comfortabel tegenover elkaar. Het gesprek kon beginnen en eigenlijk had ik maar n vraag. Wat is er allemaal gebeurd sinds je geboorte in de schaduw van de Dom op 8 oktober 1939?'

  Mijn vader en moeder hadden in Utrecht een groente-zaak aan de Lijnmarkt. Moeder deed de winkel en mijn vader bezocht instellingen waaraan hij leverde. Ik lag vaak in een aardappelkist onder de toonbank te slapen. Het vak is me met de paplepel ingegoten. En dan de ge-luiden, de stemmen en de geur. Ik weet niet beter,' glim-lacht Leen.

  Het ondernemersschap zat de familie al generaties in het bloed. 'Mijn opa was landkoopman in Strijen waar mijn oma een hotel runde'.

  Wat is een landkoopman? 'Een landkoopman koopt een product, bijvoorbeeld appelen of aardappelen vr de oogst tegen een vaste prijs en neemt daarmee een zeker risico. Mijn vader kocht pas echt, als er zicht was op een normale opbrengst en dan nog kan het mee- of tegenzit-ten. In zijn tijd exporteerde hij toen al naar Engeland, maar leverde toch vooral aan groentewinkels op de Zuid Hol-landse eilanden. Eerst nog met paard en wagen en later met een vrachtauto. Het was een goed lopend bedrijf tot de crisis van 1929 uitbrak. De klanten betaalden niet meer en hij ging failliet. De vele 'vrienden' uit Strijen raakte hij bij dat faillissement bijna allemaal kwijt. Di te-leurstelling veranderde zijn kijk op mensen. Het was een levensles. Ga vooral je eigen gang en vertrouw anderen niet op voorhand, maar ga eerst en vooral uit van eigen kracht. Deze les en deze houding tikt nog door bij huidige generatie, zegt Leen gedecideerd.

  Niet alleen zijn opa, maar ook Joris Hoogvliet, Leens va-der, wilde werken als eigen ondernemer en exporteren net als zijn vader, maar hij deed het anders. Hij kon een oogst niet beoordelen aan de groei van het gewas en kocht daarom liever geoogste producten rechtstreeks van de boer om de kwaliteit te kunnen beoordelen. 'Met zijn vrachtauto reed mijn vader naar Duitsland om de aardappelen en appels zelf bij de klanten af te leve-ren. Op een reis zat het hem niet mee. Hij kreeg vier lekke banden en besloot er mee te stoppen om een taxi- annex autoverhuurbedrijf in Zoetermeer te beginnen, zegt Leen lachend. Al spoedig had hij 7 autos voor de verhuur en n waar

  hij in reed als taxichauffeur. Maar ook hier kreeg hij te maken met tegenslag. Had hij net 1000 gulden verdiend, of een klant reed een van de huurautos in elkaar en was hij alles weer kwijt. Hij hield het ook hier voor gezien en in 1936 huurde hij, inmiddels getrouwd, een woning in Utrecht en begon een aardappelhandel door langs de deuren aardappelen te verkopen. Zijn aardappelkennis kwam hem nu goed van pas.

  Een grossier, waar hij vertrouwen in had, adviseerde hem veel aardappelen in te kopen. Omzet draaien daar kwam het op aan. Voor 35 gulden kocht hij aardappelen en ver-kocht ze dan voor 40. Aan zijn vrouw vroeg hij, hoeveel heb je nodig voor het huishouden?' Tot op de cent nauw-keurig rekende zij hem dat voor, 3 gulden en 12 cent. Ze hielden nu geld over en hij nam een handige huis-aan-huis verkoper in dienst, die niets wist van aardappelen, maar ze wel kon verkopen. Het aantal vaste klanten, waar elke week kon worden bezorgd, breidde gestaag uit. Een jaar later besloot Joris Hoogvliet een winkel te huren aan de Lijnmarkt. Leens moeder deed de winkel en ging naast aardappelen ook groenten en fruit verkopen. Het was voor die tijd een modern bedrijf met machines om groenten te snijden en aardappelen te schrappen.Leen en zijn oudere broer Piet moesten, zo jong als ze wa-ren, helpen met het afhalen van snijbonen.

  Joris Hoogvliet had het goed gezien en ondanks de crisis liep de winkel als een tierelier. In 1939 zei hij nog tegen zijn vrouw, 'als het zo doorgaat, kan ik over drie jaar gaan rentenieren'. De oorlog voorkwam dat en de zaak kreeg te maken met inkoop- en aanvoerproblemen. Dank zij goe-de relaties met zijn grossier kon hij gelukkig nog steeds inkopen en de instellingen en klanten blijven bedienen. Pas in 1944 begon de echte ellende. Met paard en wagen reed Leen's vader in s nachts naar de Betuwe om de win-kel te kunnen bevoorraden. Die ritten waren niet zonder gevaar. De Duitsers hadden speciale geluidsopsporings-apparatuur, die zodra ze in het duister wat hoorden, di-rect in die richting begonnen te schieten. Verschillende mensen zijn daarbij om het leven gekomen.Dolle dinsdag kan Leen zich nog goed herinneren, want zijn moeder verkocht in haar enthousiasme zoveel, dat haar gezin die dag bijna niets te eten had. Zijn vader had er beperkt begrip voor. Leen was een actief mannetje, dat vanuit de Kilgoot, vijf verdiepingen hoog, door een blaaspijpje erwten op passe-rende Duitsers schoot. Ook was de kleine Leen regelmatig zoek, intussen reed hij doodgemoedereerd in zijn trap-autootje door de Utrechtse binnenstad en liet iedereen zoeken.

  Na de oorlog bleek hij tbc aan zijn been te hebben, maar gelukkig kon de huisarts in 1946 een half jaar kuren in Davos regelen. Eenmaal weer thuis hernam Leen zijn vrije leventje. Hij speelde graag buiten en ving ringslangen langs het Am-

  Interview met de heer Leen Hoogvliet, een ondernemer pur sang (deel 1)Hans Timmerman

 • 27

  sterdam Rijnkanaal die zich, in de voor slangen rustige oorlogtijd, royaal hadden vermenigvuldigd. Het deed mij denken aan de overvloedige flora en fauna uit het grens-gebied tussen het toenmalige West- en Oost-Duitsland.Ik bouwde met vriendjes een vlot van lege koekblikken en daarmee voeren we op het kanaal. Vonden je ouders dat niet gevaarlijk?' Nee...hoewel, ze wisten het niet, maar hadden wel het vertrouwen dat ik niet in zeven sloten tegelijk liep.

  Ondernemen betekende voor Leens vader ook openstaan voor nieuwe mogelijkheden. In 1947 verkocht hij binnen 10 minuten spontaan zijn zaak. Hij overhandigde de sleutels aan de verbouwereerde koper en sprak de legendarische woorden mijn zaak is nu verkocht!. Wat zei je moeder hiervan, wist zij er van te voren van en vond zij dat goed? vroeg ik verbaasd. Mijn vader vroeg over zaken nooit wat aan mijn moe-der. Zij was dat ook gewend van haar vader zegt Leen op een toon van, zo werkt dat nu eenmaal.

  We moesten nu wel het huis uit en nog diezelfde dag laadden we al onze spullen op de vrachtauto, die mijn vader nog uit de dump van de Ameri-kanen had gekocht en we vertrokken. Zie je het voor je. Vader en moeder en mijn zussen voorin. Mijn broer en ik zaten tussen de weinige inboedel onder een dekzeil in de laadbak. Op naar Nieuw Lekkerland in de Alblasserwaard waar mijn vader woonruimte te huur wist. Het was een gemeente met een stuk of 20 boerde-rijen op een dijk. Aan het eind van de middag arriveerden we bij een boerderij. De eigenaar en mijn vader waren het snel over de te huren ruimte eens, maar hij moest nog wel een vestigingsvergunning aanvragen en het gemeen-tehuis was al dicht. Ik regel het wel met de burgemeester zei mijn vader en we reden naar zijn woonhuis, maar hij weigerde en verzocht ons dringend te vertrekken. Waar moet ik heen met mijn vrouw en vier kinderen, vroeg mijn vader en voegde daaraan toe, dat hij hier met hele familie bleef staan tot hij de vergunning had. Diverse pogingen van de burgemeester om ons weg te krijgen mislukten en de bur-gemeester wilde ook wel een keer naar bed. s Nachts om n uur kreeg hij de vergunning. De verhuurder kon niet begrijpen hoe hij dt voor elkaar gekregen had.

  Mijn vader zei later wel tegen mij, als je voor een belang-rijke beslissing staat, neem die dan niet direct, maar ga eerst op vakantie en neem bij thuiskomst pas een be-sluit!, zegt Leen veelbetekenend.

  Voor ons als kinderen was het hier een Eldorado. Twintig boerderijen op een dijk en een schooltje met 2 klassen. Iedereen kende iedereen, maar voor mij als stadse jongen was het wel erg saai. Ik ben een handeltje in Lisdodde, die daar volop groeide, begonnen en verkocht ze aan langs rijdende fietsers.Kwajongensstreken waren Leentje ook niet onbekend. Zo

  liet hij eens een varken los, die hij dan voor een paar centen voor de boer weer wist te vangen.

  Leens vader had spijt van de verkoop van zijn zaak en wilde wel op zijn knien terug naar Utrecht. Na acht maanden hield hij het daar niet meer uit en gelukkig kon hij een huis huren op de Loosduinse weg in Den Haag en een goed beklante groentewinkel aan het Noordeinde. De groenten kocht hij in, voor zichzelf en voor veelal kleine groenteboeren, bij de hem goed bekende veilingen van Barendrecht, Utrecht, Westland en Leidschendam. In feite was de winkel uitgebreid met een groothan-del.

  Leen, inmiddels 8 jaar, zocht handel en ging konijnen houden. Hij zette de beesten in aparte hokken waar ze snel groeide van alle groenteafval,

  maar geen jongen kregen. Waarom krijg ik geen jonge konijnen, vroeg ik aan mijn vader, maar hij gaf geen uit-leg. Wel zij hij zoiets als, konijnen houden van gezellig-heid.. Ik heb er toen een paar bij elkaar gezet en binnen de kortste keren had ik jongen en daar ging het mij om. Tegen kerstmis verkocht ik ze voor zeven gulden aan de klanten.Goede handel dacht ik. Waardeloos groenteafval omzet-ten in konijnen, zegt Leen, intussen er nog zichtbaar van genietend.

  De jonge Leen zat vol zakelijke ideen. Met appels en sinaasappels ging hij naar een bushalte en verkocht dat fruit aan de wachtende buspassagiers met de woorden, u heeft vast thuis wel wat goed te maken. Hij bracht ook be-stellingen weg, maar schakelde daar al spoedig voor een paar cent vriendjes uit de buurt voor in. Hij zorgde er wel voor zelf bij de klant af te rekenen vanwege de fooi. Han-del zat hem echt in het bloed, zo verdiende hij een aardig zakgeld met het hakken of laten hakken van aanmaak-houtjes uit lege sinaasappelkistjes. Zijn vader verkocht die in de winkel voor 20 cent, bij de zakken eierkolen en antraciet. Hij kreeg een dubbeltje.

  Leest u verder in het volgende Seniorenmagazine hoe dat dubbeltje een kwartje werd.

 • 28

  Geld en RechtBelasting besparen door huwelijksvoorwaarden

  Mw. Mr. Delahaye, notaris te Voorschoten

  Heeft men in het verleden bij het aangaan van het hu-welijk of tijdens het huwelijk huwelijksvoorwaarden gemaakt, dan is het goed om na te gaan of de reden, waarom deze destijds zijn gemaakt, niet inmiddels is ver-vallen.Was de voornaamste reden dat n van het echtpaar een eigen zaak had, is deze inmiddels verkocht en hoeft het vermo-gen niet langer beschermd te worden tegen schuldeisers, dan kan het ophef-fen van de huwelijksvoorwaarden een aanzienlijke besparing van erfbelasting opleveren.

  VoorbeeldDe heer en mevrouw Jansen zijn op hu-welijksvoorwaarden gehuwd. Daarin is bepaald dat ieder zijn eigen vermogen behoudt. De man heeft een vermogen van 1.200.000,-. De vrouw heeft geen vermogen. Het echtpaar heeft samen twee kinderen.Indien de heer Jansen als eerste overlijdt, bedraagt zijn nalatenschap 1.200.000,-. Op grond van de wet erven zijn echtgenote en kinderen ieder 1/3e deel, ofwel ieder 400.000,-.De kinderen zijn ieder 64.400,- erfbelasting verschul-digd. In totaal is dat 128.800,-.Het erfdeel van mevrouw kan, afhankelijk van andere voorzieningen voor haar, geheel onder de vrijstelling voor de erfbelasting vallen.

  Indien bij overlijden van de heer Jansen de huwelijks-voorwaarden waren opgeheven, waren zij in gemeen-

  schap van goederen gehuwd. Dat zou in dit voorbeeld betekenen dat de nalatenschap 600.000,- (de helft) zou bedragen. De echtgenote heeft op grond van het huwe-lijksgoederenrecht recht op de andere helft. De echtge-note en de twee kinderen erven ieder 1/3e deel van de

  nalatenschap, ofwel ieder 200.000,-.leder kind is 24.400,- erfbelasting ver-schuldigd. Over de erfdelen van de twee kinderen is in totaal 48.800,- erfbelas-ting verschuldigd. Het erfdeel van de vrouw valt in dit voorbeeld geheel onder de vrijstelling voor de erfbelasting.De belastingbesparing bij het overlij-den van de heer Jansen is 80.000.-.

  Wanneer er redenen zijn de huwelijks-voorwaarden te handhaven (vanwege gevaar voor echtscheiding of vanwege het recht op uitkering krachtens een le-vensverzekeringpolis) kunnen de huwe-lijksvoorwaarden ook worden aangevuld

  met een zogenaamd finaal verrekenbeding. Dit beding houdt in dat wanneer het huwelijk eindigt door overlijden verrekend wordt alsof er een gemeen-schap van goederen was.

  Ook indien de minst vermogende echtgenoot als eerste overlijdt, kunnen de huwelijksvoorwaarden in combinatie met goede testamenten voor wat betreft de erfbelasting gunstig uitpakken. Uw notaris kan voor uw situatie bere-keningen maken; in die berekeningen dienen de beide overlijdens te worden betrokken.

  AOW-toeslag vervalt in 2015(bron: www.svb.nl)

  Als u getrouwd bent of samenwoont met een partner die nog geen 65 jaar is, kunt u een toeslag krijgen op uw AOW-pensioen. In 2015 wordt deze toeslag afge-schaft.

  Wat betekent het afschaffen van de toeslag in 2015?Wordt u 65 op of na 1 januari 2015? Dan krijgt u geen toe-slag meer voor uw jongere partner.Wordt u 65 vr 1 januari 2015? Dan ontvangt u een toe-slag tot uw partner 65 wordt, ook al is dat na 1 januari 2015. U ontvangt alleen een toeslag als uw jongere part-ner geen of weinig inkomsten heeft.

  Toeslag 2011Er is een wetsvoorstel ingediend om de AOW-partnertoe-slag te verlagen met 8%. Voor huishoudens met een ge-zamenlijk inkomen van circa 20.000,- en minder geldt deze verlaging niet. Het gaat hier nog om voorgenomen beleid. Het wetsvoorstel is op 28 juni 2010 aangeboden aan de Tweede Kamer. De inwerkingtreding van de maat-regel is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad. De streefda-tum voor inwerkingtreding is 1 januari 2011.

 • 29

  DigitaalNuttige links

  door de redactie

  Het is jammer dat het overgote deel van de bezitters van een compactcamera niet verder komt dan de P of A stand.

  Moderne compactcamera's hebben voorgeprogrammeer-de scneprogramma's zoals landschap, portret, sneeuw, vuurwerk en sport. Deze instellingen zorgen op een een-voudige manier voor betere opnamen.

  Een praktijk-voorbeeld: we fotograferen kinderen in een sfeervol restau-rant. In de gewo-ne P stand met de flitser aan zie je de kinderen op de voorgrond

  helder verlicht. De achtergrond is donker, terwijl je ogen toch echt een mooie sfeervolle achtergrond zien.

  Zou je dezelfde foto maken in de kaarslichtstand met flits, dan zie je dat de kinde-ren mooi verlicht zijn en dat de achtergrond met het sfeerlicht ook zichtbaar is. De camera gebruikt de flits om de kinderen in te flitsen en een langere sluitertijd om de achtergrond te verlichten.

  Probeer de scneprogramma's op uw camera eens uit!

  Haal meer uit uw compactcamera !

  Hans van den Boogaardt van Foto v/d Boogaardt

  www.hetweekend.nl Heel veel foto's en filmpjes van "Het Weekend van Voorschoten": de openingsavond, de vrijwil-ligersmarkt, de oldtimerdag etc.

  www.hovo-nederland.org Ruim 1000 academische cursussen worden door 15 HOVOs op ruim 30 locaties (waaronder Leiden) aangeboden. Met pensioen of nog aan het werk, dat maakt niet uit bij HOVO. Er wordt s ochtends, s middags of s avonds lesgegeven. Op een enkele onderwijsinstelling ook op zaterdagochtend. Het aantal colleges dat de verschillende HOVO-instellingen bieden is te veel om op te noemen. Brede introductiecol-leges over o.a. kunst, geschiedenis, medische onderwer-pen, psychologie, filosofie of architectuur, naast boeiende cursussen over zeer uiteenlopende onderwerpen.

  www.swo-voorschoten.nl/vacatures Nieuwe vacature-bank voor vrijwilligers.

  www.wga.hu Mooie Engelstalige site die 24.000 kunstwerken bevat waaronder heel veel werk van Rem-brandt. The Web Gallery of Art is a virtual museum and searchable database of European painting and sculpture from 11th to mid-19th centuries. It was started in 1996 as a topical site of the Renaissance art, originated in the Italian city-states of the 14th century and spread to other countries in the 15th and 16th centuries. Intending to present Renaissance art as comprehensively as possible, the scope of the collection was later extended to show its Medieval roots as well as its evolution to Baroque and Rococo via Mannerism. More recently the periods of Neoclassicism, Romanticism and Realism were also included.

  Gefotografeerd in P stand met automatische flits

  Gefotografeerd in kaarslichtstand. Bestaand licht met invulflits.

 • 31

  Sportfondsen VoorschotenGerard van Hal, manager Sportfondsen

  Golfaanbieding U kunt nu met een behoorlijke korting lid worden van

  golfbaan Het Wedde te Voorschoten

  Deze aanbieding is geldig tot en met 31 oktober 2010.

  Onze golfbaan kent (nog) geen wachtlijst. Na inschrijving kunt u binnen een paar dagen golfen op onze mooie 9-holes golfbaan Voldoende lesmogelijkheden onder begeleiding van een golfpro

  Onze normale tarieven zijn: eenmalig entreegeld 360,00 Jaarabonnement 395,00 (2010)

  Wat is dan uw korting? Tot en met 31 december 2010 betaald u helemaal NIETS voor uw abonnementskosten!! Uiteraard betaald u wel het eenmalig entreetarief.

  Indien u de hieronder gevraagde gegevens invult en deze advertentie naar ons retour faxt of stuurt, ontvangt u van ons een informatiepakket met het voordelige inschrijfformulier. Uiteraard mag u ook met deze advertentie naar de receptie van Het Wedde komen, u ontvangt dan ter plaatse een inschrijfformulier.

  Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opsturen of faxen naar: Sportfondsen Voorschoten B.V.Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postbus 70 2250 AB VoorschotenPostcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fax: 071-5614198 www.sportfondsenvoorschoten.nl Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon: 071-5614848

 • 32

  Samenwerkende KerkenDe kerk is voor de toekomst

  ds. Hanna Smit

  Smaak van de negentiende eeuw Dat was het thema van de Monumentendag 2010. Het mocht ook de werktitel zijn voor de vrijwilligersmarkt. Daar zaten we mee in het team van de Samenwerkende Kerken van Voorschoten. We schoten in nostalgisch gemijmer en daar kleeft altijd het gepraat aan van hoe goed het vroeger was. Geen van ons heeft de 19e eeuw meegemaakt en sterke verhalen borrelden op in ons gemijmer. Want de sterke verhalen overleven, groeien zelfs als de vertellers ze wat aandik-ken. Maar was het wel echt zo? En wat met de verhalen de geschiedenissen die in het graf van vergeten terecht kwamen?

  We kwamen terecht bij het hedendaagse gepraat over vergrijzing. De hele samenleving heeft het daarover en het is niet moeilijk om in de kerk mee te klagen over alles wat niet verder lijkt te kunnen en met onze generatie zal uitsterven. Kerkgebouwen zijn er genoeg die monument zijn. Pareltjes uit de 19e eeuw en veel ouder nog. Maar ze kosten veel geld als het om het onderhoud gaat. Dat is een bijna niet te dragen financile belasting.

  Bij de pogingen om de smaak van de 19e eeuw te pak-ken te krijgen werden we wat moedeloos. Dat leek ons niet de bedoeling van de vrijwilligersmarkt. We probeer-den andersom te denken.

  Een kerk(-gebouw) is de plek waar de geloofsgemeen-schap samenkomt om te vieren, om elkaar als mensen te ontmoeten, om over toekomst na te denken.Die gemeenschap noemen we ook kerk. De kerkmen-sen weten zich n voor n en allen samen aangespro-ken om de hoop op toekomst levend te houden. Ze wen-sen elkaar vrede en alle goeds toe, er wordt gedoopt en gezegend. Er klinken woorden die mensen hoop geven op een goede toekomst en er wordt hard gewerkt om dat zichtbaar te maken. Er is zorg voor het milieu, er wordt gewerkt aan vrede. Zo pratend kwamen we bij die andere slogan: De kerk is voor de toekomst. Daar willen we aan werken.

  Op het moment van schrijven staan we aan de vooravond van de Start van een nieuw seizoen kerkenwerk. Er zal vanouds vertrouwd worden geleerd en gevierd maar er wordt ook verwachting gewekt met Spiritueel Caf, de titel voor andersoortige ontmoetingen. Er is van alles te doen voor jeugd en jongeren en de ouderen zoeken ver-wachtingsvol hun eigen mogelijkheden. Want: de Kerk is voor de toekomst

  Agenda: 5 oktober en 28 februari Stapsgewijs naar een duurzame schepping 20.00 uur in de Hoeksteen naast de Dorps-kerk.

  5 okt, 9 nov., 18 jan., 15 febr. Doet me deugd, over de deugden vanuit filosofisch oogpunt, 20.00 uur, in De Werf naast kerkgebouw het Kruispunt.

  28 oktober en 11 november, Requiem Aeternam, uitleg over het requiem van Jenkins dat door Exultate Deo ge-zongen wordt op 19 november, 20.00 uur in zaaltje van de Moeder Godskerk. (Zie p. 36 voor meer informatie).

  www.valent.nuwww.marienstaete.nlwww.wwz-oegstgeest.nl

  Hier zijn wij reuze trots op! Wij zijn blij met de waardering die u hiermee uitspreekt. De medewerkers van het thuiszorgteam staan klaar voor dagelijkse zorg en acute zorg. Dag en nacht. Nu en in de toekomst. Meer informatie of thuiszorg aanvragen kan via 071 409 33 33.

  De 8,4 is de gemiddelde uitkomst van het clinttevredenheidsonderzoek dat een onafhankelijk onderzoeksbureau vorig jaar voor ons heeft gehouden.

  U gaf een 8,4 voor onze thuiszorg

 • 33

  Uw bibliotheek uw inspiratiebron!

  Nee, dat is niet zo maar een kreet. In de bibliotheek is heel wat inspiratie op te doen voor uw vrije tijd. Het nieuwe bridgen bijvoorbeeld. Of informatie over poker, helemaal hip op het moment. Voor de buitenlucht zijn er tal van wandelgidsjes. Een bijzondere is de Koninklijk Weg, wandelpaden met Koninklijke allure. Andere leuke ideen voor een dagje uit, eventueel met kleinkinderen, doet u op met Beleef toen nu!, de leukste plekken in Ne-derland die geschiedenis schreven. Verder kunt u zich vermaken met films op dvd, muziekcds en/of games.

  Niet meer zo goed ter been en toe aan een scootmobiel? Dan is het niet onverstandig om eerst de RijWijzer met uw scootmobiel te raadplegen.

  In de bibliotheek kunt u ook nog tal van kranten en tijdschriften inzien, al dan niet onder het genot van een espresso, cappuccino of een lekkere chocolademelk. De oudere nummers van tijdschriften zijn bovendien voor een week te leen, zodat u thuis nog even rustig verder kunt lezen.

  Daarnaast worden er elke maand lezingen of workshops georganiseerd. Het nieuwe programmaboekje is uit en ligt voor u klaar.

  Kortom de bibliotheek heeft u zo veel te bieden op gebied van vrijetijdsbesteding, te veel om op te noemen. Kom dus eens langs op de Wijngaardenlaan 4. Alle dagen geopend. Voor meer info en exacte openingstijden zie bo-venaan of kijk op www.obvw.nl

  Activiteiten in oktober en november

  Do. 14 okt.: Jean Kwok, Voorschotense schrijfsterHet debuut van onze Chinees-Amerikaanse plaatsgenote bleef bepaald niet onopgemerkt. Geen wonder, want Jean heeft een bewogen le-ven achter de rug en verhaalt hier over in haar deels autobiografische en deels fictieve roman Bijna Thuis. De recensies zijn zonder uitzonde-ring lovend! Jean vertelt over haar werk en haar leven.Aanvang: 20.00 uur | Toegang: 7,50 | Leden: 6,50 |

  Do. 18 nov.: Slotavond Nederland leest, Heleen DupuisHet boek De grote zaal van Jacoba van der Velde is het middelpunt van de actie Nederland leest. Het behandelt de eenzaamheid van de mens en het onvermijdelijke einde van ieders leven, de dood. Het verhaal is gesitueerd in een verpleegtehuis, waar een oude vrouw haar laatste dagen slijt. Het is een prachtig en ontroerend boek, dat buitenge-woon lovende recensies kreeg. Naar aanleiding van het onderwerp is mevrouw Prof. dr. Heleen Dupuis, emeritus hoogleraar medische ethiek bereid om ons vanavond te laten delen in haar visie op het boek en de problematiek rond dit thema. Aanvang: 20.00 uur | Toegang: 7,50 | Leden: 6,50 |

  Zondag 21 nov.: gedrag en opvoeden van hondenIngrid Schouten geeft in haar Hondenschool Dinja dage-lijks goede adviezen over de opvoeding van honden. Van-middag krijgt u aan de hand van het gedrag bij wolven inzicht in het gedrag van onze honden. Verder probeert Ingrid U inzicht te geven in de lichaamstaal van honden waardoor U uw hond beter kunt leren begrijpen.Aanvang: 13.30 uur | Toegang: 6,00 | Leden: 5,00 |

  Openingstijden:ma, wo en do: 13.00 - 17.30 udi en vrij: 10.00 - 20.00 u; za: 10.00 - 13.00 u.zo: 13.00 - 16.00 u (oktober t/m maart)

  Themabijeenkomst 'Omarm je woede'

  Woede is n van de krachtigste en tevens n van de moeilijkste emoties om mee om te gaan. Indien u mee wilt praten over deze belangrijke emotie en/of uw er-varingen op dit gebied wilt delen, komt u dan naar de bijeenkomst Omarm je woede. Vantevoren aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten voor deelname.

  Datum : Donderdag 14 oktoberTijd: : 14.00 16.00 uur. Vanaf 13.30 u bent u welkom Locatie: : Ruimte PlusAdres: : Merelhof 7-11, 2251 DA Voorschoten

  Stamtafel van Stichting Rondom Mantelzorg

  Onder het genot van een kop koffie worden ervaringen en adviezen uitgewisseld en kan er aandacht besteed wor-den aan een gewenst onderwerp. Vooraf aanmelden voor deze inloopbijeenkomsten is niet nodig.

  Datum : Donderdag 21 oktober en 18 november Tijd : 10.30 11.30 uurLocatie : Het Wapen van Voorschoten,Adres : Voorstraat 16, 2251 BN Voorschoten

  Stichting Rondom Mantelzorg biedt advies en ondersteuning aan mensen die voor een ander zorgen. Zorgt u voor een partner, vriend of buur die vanwege ouderdom, ziekte of handicap extra hulp nodig heeft? Dan bent u mantelzorger.

  Voor meer informatie, Stichting Rondom Mantelzorg, tel. 070 754 36 78 en www.rondommantelzorg.nl.

 • Florence, ht adres voor: Thuiszorg

  Alarmering

  Verzorgingshuiszorg

  Verpleeghuiszorg

  Servicepakket

  Voedingsvoorlichting en

  dieetadvisering

  Zorg aanvragen is soms een hele onderneming. Florence helpt u gratis met het vinden van de juiste zorg, begeleiding, advisering en service.

  070 - 41 31 000 www.florence-zorg.nl

  w

  Florence Zorgwinkeluw gids in zorgland

  Zorgwinkel VoorschotenBachlaan 21

  2252 NB Voorschoten

  070 - 754 42 22

  Voorstraat 13

  2251 BL Voorschoten

  Telefoon 071 - 561 27 02

  E-mail [email protected]

  Internet www.besuyen.nl

  SELECTC

  ENTER

  J.W. Frisolaan 15, 2252 HC Voorschoten Tel/fax 071-5619264 http:/www.vph-wph.nl e-mail: [email protected]

  Nieuwtjesdienst voor elk land of motiefSupplementen voor uw albumsIn-en verkoop en bemiddeling naar veilingenAlbums, insteekboeken en catalogi etc.ook accessoires voor de muntenverzamelaar

  Geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10-17 uur Verder bezoek op afspraak Ruime parkeergelegenheid

  Alles voor de nieuwe senior !

  Velen van de nieuwe senioren zijn nog zeer ac ef,vanzelfsprekend staat de zelfredzaamheid

  hoog op uw prioriteitenlijst.

  Sr.ServiceNederland onderschri diten biedt diensten aan om het comfort van leven

  te handhaven of zelfs te verhogen!

  Een greep uit ons aanbod: Organisa e van verjaardag - theater - vakan e Gezelschapsdienst Administra e ondersteuning Workshops crea viteit - computer - ac ef Verhuisservice, van A tot Z geregeld

  Graag nemen wij een deel van w zorgen en dat van uwkind(eren) voor nze rekening.

  Uw comfort is onze service !

  www.srservicenederland.nl / [email protected]

  06-21802119 06-20141784

  Sr.ServiceNederland

  uw comfort is onze service !

 • 35

  Sr.Service Nederland

  In het Magazine van september j.l. verscheen een nieuwe interessante adverteerder die diensten en services aan de nieuwe 65 plussers aanbied: Sr.ServiceNederland. De initiatiefneemsters hierachter zijn Pauline van Dam en Carry van der Sman. Een introductie.

  Sr.ServiceNederland is het Bemiddelings-bureau in Comfort en Ondersteuning voor de nieuwe 65 plussers. Een greep uit het aanbod is: organisatie van een familie-bijeenkomst, verjaardag en diverse taken in het huishouden, zelfs het plannen van uw reis behoort tot de mogelijkheden. Kortom Sr.ServiceNederland levert gemak, comfort, welzijn en vriendschap en maakt het leven een stuk plezieriger! Sr.ServiceNederland kan samen met u de dag zo comfortabel moge-lijk invullen. U kunt denken aan het maken van een wandeling tot het volgen van een creatieve workshop dans en beweging op muziek van toen.

  Pauline van Dam; ons motto is 'uw comfort is onze ser-vice!' Wij vinden het belangrijk dat onze clinten services en diensten bij ons kunnen afnemen om zo hun familie en vrienden te ontlasten. Helaas kan het huidige zorgstel-sel niet aan alle vraag en comfort voldoen, voor de extras

  hebben zij het eenvoudig weg te druk. Aangezien je als nieuwe senior nog heel veel wl kan en wil doen, maar het soms aan tijd en kennis ontbreekt, hebben wij ge-dacht dit gat op te vullen. Wij verrichten geen zorgtaken, dat laten wij over aan de specialisten op dit gebied, echter zijn wij bijzonder geschikt voor het organiseren van een uurtje bezoek, een leuke wandeling, het organiseren van

  een diner, verhuizing, uw administratie etc.

  Onze diensten en services leveren wij op maat, de clint geeft zijn wensen en behoef-ten aan en wij gaan dit organiseren. Ook is het mogelijk om tijdelijk van onze diensten en services gebruik te maken. Carry van der Sman vult aan: Juist dat op maat werken maakt ons uniek, geen standaard pakketten, maar alleen die dingen waar de clint be-hoefte aan heeft. Wij hebben beiden ervaring op het gebied van organiseren en Pauline ook in de zorg. Bovendien werken wij met gemotiveerde medewerkers die het, net als wij, plezierig vinden om het mensen naar de zin te maken. Het is toch juist fantastisch

  wanneer je de dag van iemand kan veraangenamen! Daarom proberen wij het met een klein team te doen, zo-dat wij onze hoge kwaliteitseisen kunnen handhaven.

  Voor contact informatie van Sr.ServiceNederland zie de advertentie hiernaast.

  Lezers schrijven

  Zonnebloemgast mevr. Freeke, vertelde dat ze over de opgebro-ken Leidseweg met haar scoot-mobiel op de rijbaan moest rijden. Ze voelde zich onveilig en was bang niet gezien te worden.Redactie: een nijver redactielid had elders scootmobiels gezien die met een oranje veiligheids-jasje over de rugleuning rijden. Zo'n jasje is voor een paar euro te koop. Op de foto een geslaag-de testrit door Mevr. Blansjaar.

  Een lezer tipte ons dat u tijdelijk een persoonlijke OV-chipkaart kunt aanschaffen voor slechts 1,- (normale prijs 7,50). Deze actie is mogelijk gemaakt door een bij-drage van de Provincie Zuid Holland. Redactie: dank voor deze tip. Uw redacteur heeft de kaart voor zichzelf en zijn vrouw gemakkelijk aangeschaft via www.connexxion.nl/1eurochipkaart. U moet wel een foto uploaden (mag een vakantiefoto zijn) en u moet via iDeal betalen. U kunt ook een formulier bestellen via de Connexxion klantenservice: 0900-266 6399.

  Wij kregen twee e-mails. Is er ook een seniorenpas be-schikbaar via het Magazine?