Agapè Magazine oktober 2010

Click here to load reader

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Deel van je leven

Transcript of Agapè Magazine oktober 2010

 • JAARGANG 4, NR. 12 - oktobeR 2010

  Hannah deelt haar leven op Sportschool

  Jing deelt evangelie op facebook

  Deel het leven metWaarom Kerst?

  o.a. in deze uitgave:

  De ark is nog niet vol

 • 4 Hannah deelt haar leven op de sportschool

  6 Egbert: Ik zoek naar wat God doet in mensen

  8 Marina: Voorlopig is de ark nog niet vol!

  10 Road2Africa: Mensen willen zien en horen dat Jezus van ze houdt.

  12 Jeene deelt zijn leven bij de scouting

  14 Brenda: De waarzegster zei: Ga op zoek naar God

  15 Vader & Dochter weekend

  16 Marks vakantiesouvenir

  17 25-jarige studentenwerker krijgt kleinkind

  18 Online je leven delen?

  19 Miniwebsite op kerksites slaat aan in Frankrijk

  20 Agenda, gebedspunten & vacatures

  22 Judy: Ik was alles behalve aardig tegen haar

  23 Kijk mee: noodhulpverlening door GAiN

  INHOuDsOpGAVE

  Jeene deelt zijn leven bij de sco

  uting

  2

 • Maar ik ben wel blij met zijn vraag. Het helpt me om scherp te stellen en mensen weer te zien zoals God hen ziet en te ontdekken wat ze bezig houdt door gewoon maar vragen te stel-len. Net als Egbert dat zal blijven doen...

  Rozemarijn Medema, eindredacteur

  Zoek jij naar wat God doet in mensen om je heen?

  ColofonAgap is onderdeel van de internationale en interkerkelijke organisatie

  Campus Crusade for Christ - een van s werelds grootste christelijke

  bewegingen. De organisatie bestaat uit 27.000 fulltime medewerkers

  en 225.000 vrijwilligers, met een passie voor Jezus Christus om de

  Grote Opdracht te helpen vervullen in ongeveer 190 verschillende

  landen. Agap ontwikkelde de Jezusfilm, die inmiddels ruim zes miljard

  keer bekeken is en in meer dan 1000 talen is vertaald, en het bekende

  evangelisatieboekje God persoonlijk Leren Kennen (De Weg Terug).

  Agap is lid van de Evangelische Alliantie, de Evangelische Zendings

  Alliantie en de Raad voor Financile Betrouwbaarheid (RfB). Financile

  informatie is te verkrijgen via www.agape.nl of op aanvraag.

  Agap (Grieks) betekent: Gods liefde voor mensen, onze liefde voor God

  en de zelfopofferende liefde die we voor elkaar moeten hebben. Deel

  van je leven: Die liefde willen we uitdelen aan de mensen om ons heen

  zodat zij God persoonlijk kunnen leren kennen. Uiteindelijk kent iedereen

  iemand die Jezus daadwerkelijk volgt!

  Agappostbus 271, 3940 AG Doorn

  T 0343 - 415741, F 0343 - 414161

  E info@agape.nl, I www.agape.nl

  Bank 1021474, 483638846 t.n.v. Agap Doorn

  Directie: Mark de Boer en Henk en Tiny Veltman-Boer

  Agap: Deel van je levenRedactieteam: Ronald Blonk, Mark de Boer, Rozemarijn Medema, Aafke van Oosterom, Freek de Vries.

  Schrijvers: Margriet Alblas, Agnes van den Broek, Matthijs den Dekker, Jaro pijnacker Hordijk, Rozemarijn Medema, Aafke van Oosterom.

  Fotografie: Heidi de Gier en Corrie Heida.

  Vormgeving en druk: pieters Grafisch BedrijfVerschijnt 2x per jaar

  Poe Tijdens het maken van dit nummer prikkelde studentenwerker Egbert mij met deze lastige vraag. Ik moet eerlijk bekennen dat ik heel vaak niet op deze manier kijk naar mijn dierbaren, vrienden, familie en buren.

  4 Hannah deelt haar leven op de sportschool

  6 Egbert: Ik zoek naar wat God doet in mensen

  8 Marina: Voorlopig is de ark nog niet vol!

  10 Road2Africa: Mensen willen zien en horen dat Jezus van ze houdt.

  12 Jeene deelt zijn leven bij de scouting

  14 Brenda: De waarzegster zei: Ga op zoek naar God

  15 Vader & Dochter weekend

  16 Marks vakantiesouvenir

  17 25-jarige studentenwerker krijgt kleinkind

  18 Online je leven delen?

  19 Miniwebsite op kerksites slaat aan in Frankrijk

  20 Agenda, gebedspunten & vacatures

  22 Judy: Ik was alles behalve aardig tegen haar

  23 Kijk mee: noodhulpverlening door GAiN

  VOORWOORD

  deel van je leven

  3

 • HANNAH Deelt HAAR leVeN HANNAH Deelt HAAR leVeN4

 • We ontmoetten elkaar daarna wekelijks en praat-ten urenlang over allerlei vragen die ze had. Op een gegeven moment sprak ze het verlangen uit om ook in relatie met God te leven. Met het boekje God per-soonlijk Leren Kennen kon ik beknopt het evangelie uitleggen en heeft ze God gebeden in haar leven te komen! Hierna deden we samen de Connect studies en ontdekte ze meer over wie God is.

  toegewijdHannah werd zelf ook gecoacht in een discipelschaps-groep van twee Agap-medewerkers toen ze voor haar studie Engelse Taal en Cultuur in Engeland woonde. Deze vrouwen zijn heel belangrijk voor mij geweest doordat zij echt in mij investeerden, toegewijd waren aan mijn groei en hun leven met mij en andere studen-

  ten deelden. Hun levensstijl sprak me enorm aan! sinds twee jaar woon en werk ik in Rotterdam. Elke week ga ik samen met het team en een stel christe-lijke studenten naar de universiteit om studenten te ontmoeten. Met enqutes over God en geloven raken

  we met studenten in gesprek en ik hoop ook altijd zelf iets te delen van mijn leven met Jezus. Ik houd Open Huis voor studenten om met elkaar te eten, elkaar beter te leren kennen en ons leven te delen. En samen met Miranda organiseer ik maandelijkse women-only avonden waar we met meiden op een creatieve manier nadenken over identiteit en bestemming. Ik hou van mensen en wil hen graag meegeven dat God van hen houdt.

  ApathischHet is gaaf te merken dat studenten open staan voor het geloof. Tijdens de introductieweek eind augustus kregen we van 100 studenten e-mailadressen omdat

  ze interesse hebben om na te denken over geloofs- en levensvragen. We hebben vrij veel contact met internationale studenten die wel meer open lijken te staan voor het evangelie dan Nederlandse studenten. Zij hebben al een grote stap gemaakt door hierheen te komen en te studeren. Dan is een uitnodiging voor een open huis geen hoge drempel meer. Bij de Nederlandse studenten ligt dat anders. Jammer genoeg zijn veel van hen apathisch over God. Ik vind het lastig nieuwe vriendschappen te maken met Nederlandse studenten. Toch wil ik ook mijn leven met hen delen omdat Jezus ons vraagt een licht te zijn voor de mensen.

  tijdens het sporten vroeg ze me haar te helpen Hannah

  Vorig jaar leerde ik een Servische studente op de sportschool kennen, vertelt studentenwerker Hannah. Toen ze hoorde dat ik studenten help die op zoek zijn naar God vroeg ze me of ik haar wilde helpen in haar zoektocht. Diana is inmiddels tot geloof gekomen!

  HANNAH Deelt HAAR leVeN HANNAH Deelt HAAR leVeN

  Zij investeerden in mij, waren toegewijd aan mijn groei en deelden hun leven

  met mij

  Het is gaaf te merken dat studenten open staan voor

  het geloof

  5

 • Wat is de toekomst van ons land? Een gene-ratie zonder idealen, slechts gericht op eigen klein geluk? Deze vragen kwamen bij mij naar boven toen we onlangs tien willekeurige stu-denten in Utrecht spraken.

  Zoals elke week interviewden we met het studentLife-team studenten over hun visie op God en geloof. In veel opzichten heel verschillende mensen, maar met opvallende overeenkomsten in hun antwoorden op onze vraag: wat wil je aan het eind van je leven bereikt hebben? Ze gebruikten verschillende woorden: gezondheid, een gezin, gelukkig zijn. Het meest opvallende was dan ook wat ze net zeiden: geen van hen had ambities. Geen van hen gaf expliciet aan dat ze de wereld wilden verbeteren. Het kwam blijkbaar niet in ze op om iets voor anderen te betekenen.

  Onwillekeurig moest ik denken aan het geweldige contrast met een man die zon 300 jaar geleden leefde. De Duitse graaf Nicolaus von Zinzendorf liet toen een motto in een ring graveren: Niemand leve voor zichzelf. Von Zinzendorf en zijn vrienden waren gegrepen door het Evangelie. De tekst in de ring (afkomstig uit Romeinen 14) werd hun levensmotto. Ze voegden de daad bij het woord, en niet zonder resultaat. Zo gaf Von Zinzendorf een zwervende groep Moravirs onderdak op zijn landgoed in Hernnhut. Daaruit ontstond een beweging van gebed en zending die leidde tot een ruim 100 jaar durende opwekking waardoor honderdduizenden mensen Christus leerden kennen.

  ContrastHet is een intrigerende zin: niemand leve voor zichzelf. Enerzijds is het een onmiskenbaar bijbelse aansporing. Maar misschien voelt u ook wel ergens diep van binnen als u heel eerlijk bent weerstand. Dat is niet zo gek; onze natuurlijke neiging is nu eenmaal om juist wel voor onszelf te leven. De wereld om ons

  heen houdt ons dat ook voor, en in de kerk zijn we soms zo druk met alle activiteiten dat we nauwelijks tijd voor anderen lijken te hebben.

  DrukEn toch. In dat ene zinnetje zit de kern van het evangelie besloten en daarmee de zin van ons hele leven. Wij zijn onderdeel van Gods aanpak voor de wereld die in grote geestelijke nood is. De vraag naar de zin van het leven is de nummer-n van niet-beantwoorde vragen op website ask.com. En ik geloof dat zelfs de tien studenten hier ten diepste naar zoeken.

  bubbelAgap wil mensen helpen hun leven zinvol in te vullen door ze bij de liefde van Jezus te bepalen en te laten zien dat Hij alles gaf en ons met God verzoend heeft. We kunnen het ons niet veroorloven om in onze eigen bubbel te blijven zitten. Niet alleen vanwege het heil van anderen, maar ook voor ons eigen geluk. Want ik ben er van overtuigd dat we, juist door ons huis en ons hart open te stellen voor anderen, onszelf daarin terugvinden. Je leven delen is geen kwestie van moeten, maar van mogen. Want in het Koninkrijk van God is delen vermenigvuldigen.

  Mark de Boer, directeur Agap

  Wij zijn er voor de wereld

  tHemA-ARtikel tHemA-ARtikel6

 • ik zoek naar wat God doet in mensenIk