Moerdijkse Bode 11-11-2015

download Moerdijkse Bode 11-11-2015

of 24

 • date post

  24-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 11-11-2015

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  11 NOVEMBER 2015WEEK 46

  Centrum van Zevenbergen krijgt tweede supermarkt

  MOERDIJK - SOVAK is met ingang van deze maand gestopt met de ambu-lante ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking die zelfstandig wonen. Prisma heeft deze ondersteuning aan de nagenoeg 90 be-trokken clinten per 1 november over-genomen. Bij ambulante ondersteuning gaat het onder andere om het zelf bij-houden van een huishouden, het onder-houden van sociale contacten, omgaan met post en financin en het ondersteu-nen van contacten met instanties.

  De beslissing van SOVAK om te stoppen met deze vorm van ambulante begeleiding is een

  strategische keuze. De dienstverleningsor-ganisatie gaat zich nog meer toeleggen op haar kernactiviteit, namelijk de ondersteu-ning aan clinten met een verblijfsindicatie voor 24-uurs zorg in het kader van de Wet langdurige Zorg (WLZ).

  ContinuteitPrisma biedt evenals SOVAK zorg en onder-steuning aan mensen met een (verstandelij-ke) beperking in Noord-Brabant. De clinten van SOVAK kunnen in de toekomst dan ook op kwalitatief goede ondersteuning blijven rekenen.Ook de tien medewerkers die deze clinten nu ondersteunen zijn van harte welkom bij Prisma. Omdat het merendeel

  van de medewerkers mee gaat naar Prisma is de continuteit van zorg gegarandeerd, hetgeen voor de betrokken clinten heel erg

  belangrijk is. De medewerkers die niet mee gaan krijgen een alternatief binnen SOVAK aangeboden.

  Ambulante ondersteuning van SOVAK naar Prisma

  DOOR RIA VAN MEIR

  Na de positieve berichten uit Den Haag over de aantrekkende economie ziet West-Brabant nu ook voorzichtig tekenen van herstel. Voor het eerst sinds de economi-sche crisis daalt het aantal mensen met een werkeloosheidsuitkering. In juni 2015 is het aantal WW-uitkeringen met n pro-cent afgenomen tegenover dezelfde peri-

  ode een jaar eerder. Dat is weliswaar la-ger dan het landelijke gemiddelde van vijf procent, maar een stuk positiever stijging van veertien procent tussen juni 2013 en juni 2014. In juni 2015 zat ruim vijf procent van de West-Brabantse beroepsbevolking thuis met een WW-uitkering. Bergen op Zoom (6,6 procent), Roosendaal (6,1 pro-cent), Oosterhout (5,7 procent), Etten-Leur (5,6 procent), Halderberge (5,6 procent),

  Rucphen (5,5 procent) en Steenbergen (5,5 procent) zaten daar nog boven. Het hoge aantal WWers komt onder meer door de sluiting van Philip Morris, Tetra Pack en Philips Lightning.

  BijstandIets meer dan de helft van de WWers vindt uiteindelijk een baan, maar met name 50+ers slagen er vaak niet in om weer terug aan de slag te gaan. Zij komen vaak terecht in de bijstand, tot 1 januari 2015 nog de Wet Werk en Bijstand, nu de Participatiewet. Eind 2014 telde de gemeente Bergen op Zoom relatief de meeste WWBers met 4,5 procent, gevolgd door 4,3 procent WWBers in Breda.

  Ook als het gaat om Wajongers is Bergen op Zoom koploper met 2,3 procent van de beroepsbevolking. In Roosendaal heeft 2,1 procent van de beroepsbevolking een Wa-jonguitkering.

  Groeiversnelling nodigHoewel het aantal vacatures weer iets toeneemt, met name in de detailhandel, zakelijke diensten, industrie en de sector zorg & welzijn, telt West-Brabant nog steeds 33.780 werklozen. Een groeiver-snelling van het aantal nieuwe banen is nodig om het herstel op de arbeidsmarkt een flinke oppepper te kunnen geven. We komen van ver, zijn goed op weg, maar moeten de vinger goed aan de pols hou-den, beseft Irvensen.

  Aantal werkloosheidsuitkeringen neemt toeGemiddeld juist afname in regio West-Brabant

  MOERDIJK - In de gemeente Moerdijk moesten het afgelopen jaar meer mensen een beroep doen op een werkloosheidsuitkering. Dat blijkt uit het rapport Regio in Beeld van UWV West-Brabant. Gemiddeld genomen nam het aantal WWers in West-Brabant juist af met n procent. Toch is er vol-gens Niek Iversen, regiomanager bij het UWV, geen reden tot paniek. We zijn de juiste weg ingeslagen om het landelijke voorzichtige optimisme in deze regio waar te maken.

  ZEVENBERGEN - De gemeenteraad van Moerdijk heeft donderdagavond inge-stemd met de invoering van terrassentax voor de horeca. Dit ondanks een motie namens Burger Belangen Moerdijk (BBM), PvdA, VVD en fractie Joosten, die met acht tegen 17 stemmen sneuvelde. De terras-sentax gaat in per 1 januari 2016 en geldt in de praktijk voor terrassen groter dan 25 m2. Voor terrassen in de grootte van 26 tot 50 m2 bedragen de kosten 150 euro per jaar en voor die vanaf 51 m2 275 euro per jaar. Overigens gaat het alleen om com-mercile horecabedrijven. Sportkantines bijvoorbeeld zijn uitgezonderd van de re-gel.

  Raad akkoord met terrassentax in 2016

  ZEVENBERGSCHEN HOEK - Na goed over-leg tussen de gemeente Moerdijk, de Pro-vincie Noord-Brabant en busmaatschappij Arriva is het gelukt om een oplossing te vinden voor de onzekerheid die ontstaan was rondom de bereikbaarheid met de bus van en naar de kern Zevenbergschen Hoek. Er komt een nieuwe bushalte aan de provinciale weg ter hoogte van de Drie Hoefijzerstraat. De buurtbus die door Ze-venbergschen Hoek komt zal de inwoners naar deze locatie gaan rijden. Wethouder Thomas Zwiers is opgelucht: Ik ben blij dat na de vele inspanningen vanuit alle partijen het toch is gelukt om deze voorzie-ning te behouden.

  Nieuwe bushalte in Zevenbergschen Hoek

  KLUNDERT - Op donderdag 19 november organiseert de afdeling Klundert van de Zonnebloem een muziekquiz. Deze activi-teit wordt gehouden in gebouw De Ring aan de Kerkring. De Zonnebloem, afdeling Klundert, richt zich op mensen met een fysieke beperking. De muziekquiz is een nieuw evenement, waarbij de muziekken-nis van de deelnemers op een sportieve manier zal worden getest. Aan de quiz, die om 13.00 uur begint, zijn leuke prijzen ver-bonden en er vindt ook een loterij plaats gedurende de pauze. Mensen die zich op willen geven kunnen zich schriftelijk aan-melden bij Sylvia Endeman, Kerkring 23, 4791 HG Klundert.

  De Zonnebloem houdt muziekquiz

  MOERDIJK - Het college van burgemees-ter en wethouders van de gemeente Moerdijk heeft de subsidie over 2014 voor de Stichting Cultuur Moerdijk definitief vastgesteld op 27.000 euro omdat aan alle gemaakte afspraken is voldaan. Stichting Cultuur Moerdijk is een overkoepelende stichting die diverse culturele uitingen in de hele gemeente Moerdijk ontplooit. On-der andere exposities en diverse soorten concerten, maar ook de Kunst- en Cul-tuurroute, filmvoorstellingen van Filmhuis Cine7 en cultuureducatieve programmas voor het basisonderwijs. Tevens reikt de Stichting Cultuur Moerdijk jaarlijks de Cul-tuurprijs uit.

  27 mille voor Stich-ting Cultuur Moerdijk

  Rommelvlietdag brengt geld op voor speelmaterialen

  Oliebollen vliegen de pan uit bij OranjevaanMuziekvereniging spekt de kas voor opvoering musical

  FIJNAART - Het nieuwe oliebollenseizoen van Muziekvereniging Oranjevaan uit Fijnaart kende afgelopen zaterdag een vliegende start. Enkele uren nadat de eerste exemplaren in het vet lagen, kon het bordje uitverkocht worden opgehangen. In totaal werden 1.950 oliebollen gebakken en verkocht. De opbrengst van de oliebollenacties gaat dit seizoen naar Ciske de Rat De Musical, die de 125-jarige muziekvereniging Oranjevaan in maart volgend jaar drie keer op de planken brengt. De jonge Ciske (Jannes Matthee) hielp zaterdag mee met het bakken van de oliebollen. De kaartverkoop van de productie gaat komende vrijdag officieel van start. FOTO MUZIEKVERENIGING ORANJEVAAN

  Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!

  Inkoop Verkoop Veiling Verpanden Beleggen Taxatie

  Kerkhofweg, Zevenbergenelke vrijdag 10.00-13.30 uur

  www.goudwisselkantoor.nl

  Floraplein 2, Steenbergenelke vrijdag 13.30-16.30 uur

 • Nog 11 uit voorraad leverbaar

  Nog 11 uit voorraad leverbaar

  Volkswagen Golf Comfortline Rijklaar vanaf 23.799Meerprijs Golf Variant 1.149

  KODA Rapid Spaceback 2 Jaar Extra Garantie voor 149

  Auto Borchwerf Bergen op Zoom B.V.Bedrijventerrein Oude Molen | Steenspil 40 Halsteren | 0164 - 650 230

  Auto Borchwerf Roosendaal B.V.AutoStrada Borchwerf | Vlierwerf 10Roosendaal | 0165 - 556 888

  Audi Centrum RoosendaalIndustrieterrein Borchwerf 2 | Argon 41Oud-Gastel | 0165 - 52 29 50

  www.autoborchwerf.nl - info@autoborchwerf.nl www.audiroosendaal.nl Wijz

  igin

  gen,

  dru

  k- e

  n ze

  tfou

  ten

  voor

  beho

  uden

  . Get

  oond

  e af

  beel

  ding

  en k

  unne

  n m

  eeru

  itvo

  erin

  gen

  beva

  tten

  .

  Auto Borchwerf bestaat dit jaar 30 jaar en dat vieren wij met feestelijke aanbiedingen. We hebben speciaal voor u rijk aangeklede autos ingekocht; de hier afgebeelde modellen zijn slechts het topje van de ijsberg van wat we voor u in de aanbieding hebben. Kom langs in november en pro teer mee, want wie jarig is trakteert!

  + 2 jaar Extra

  Garantie

  4 jaargarantie=

  Gratis DSG automaat

  400Voordeel

  tot

  2.600 Private lease

  369 per maand

  Nog 15 uit voorraad leverbaar

  Private lease

  299 per maand

  Auto Borchwerf Bergen op Zoom B.V.Auto Borchwerf Roosendaal B.V.

  + 2 jaar Extra

  Garantie

  4 jaargarant