Moerdijkse Bode 11-05-2016

download Moerdijkse Bode 11-05-2016

of 28

 • date post

  29-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  238
 • download

  10

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 11-05-2016

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  11 MEI 2016WEEK 19

  ZEVENBERGEN - Theatercollectief Protheze komt dit jaar met het rela-tiestuk Volmaakt Geluk naar Theater de Schuur in Zevenbergen en Fort Sa-bina in Heijningen. De voorstelling in Zevenbergen vindt plaats op 4 juni en in het fort op 11 juni.

  Protheze onderscheid zich van andere verenigingen door kleine voorstellingen heel dicht op het publiek. Eerder oogst-ten Rick Engelkes en Isa Hoes veel lof in de theaters met dit prachtige stuk. Het verhaal gaat over Tom (Erik Molenberg) en Ellen (Christa van Kleef). Beiden een

  goede carrire, hij in de handelswereld, zij in de advocatuur. Regelmatig nodigen zij Ellens hartsvriendin Mara (Carien Ooijen) uit voor een etentje. Tijdens een van hun avonden met zijn drietjes komt het tot een diepgaand gesprek. Hierdoor verandert de verhouding tussen de drie totaal. Het evenwicht tussen hen raakt verstoord en vanaf dan maken zij alle drie hun eigen keuzes. Dit leidt tot een verassende wen-ding in alle drie hun levens. Kaartjes zijn te bestellen via e-mail (eamolenberg@home.nl) of telefonisch via 0168-32 90 05. Deze oorstelling begint beide avonden om 20.00 uur.

  Protheze speelt twee keer Volmaakt Geluk

  DOOR PETER HOUTEPEN

  De door de scholieren uit te voeren Buurt-check is een gewenste aanvulling op de buurtcheck door inwoners, de voormalige burgerschouw. Het is een manier om ook de visie van de jeugd op de kwaliteit van de openbare ruimte mee te nemen. Wet-houder Jaap Kamp geeft op donderdag 19 mei om 08.45 uur het startschot voor de

  maatschappelijke stage in het gemeente-huis in Zevenbergen.

  BeoordelingIn de ochtend wordt door scholieren van het Markland College de Buurtcheck uit-gevoerd in de kernen Zevenbergen, Lange-weg, Fijnaart, Klundert, Standdaarbuiten en Willemstad. In de middag gaan de scholieren naar

  Moerdijk, Zevenbergschen Hoek, Helwijk, Noordhoek, Zevenbergen en Oude Molen en Heijningen.

  Samen met enkele gebiedsbeheerders van de gemeente gaan de leerlingen kritisch kijken naar de kwaliteit van de openbare ruimte. Ze geven hiervoor een beoordeling en maken onder andere fotos en filmpjes. De resultaten hiervan worden aan het

  eind van de dag ingeleverd tijdens de ge-zamenlijke afsluiting om 15.30 uur in het gemeentehuis.

  BetrokkenDe gemeente Moerdijk, Markland College Zevenbergen en de Vrijwilligerscentrale vinden het belangrijk dat de maatschap-pelijke stage wordt gecontinueerd. Het stimuleert de jongeren om een kijkje te ne-men in het vrijwilligerswerk en op die ma-nier betrokken te zijn bij de maatschappij. Kenmerkend voor een maatschappelijke stage is dat er een balans is tussen leren en iets doen voor de samenleving.

  Kritische kijk op kwaliteit van openbare ruimteMaatschappel i jke stage voor schol ieren Markland Col lege

  MOERDIJK - Op donderdag 19 mei gaat een groep scholieren uit vwo-3 van het Markland College in Zevenbergen een maatschappelijke stage lopen in alle kernen van de gemeente Moerdijk. Zij doen dit in de vorm van een zogeheten Buurtcheck.

  Visie van de jeugd ook meenemen

  FIJNAART - In de Eerste Kruisweg in Fijnaart is een begin gemaakt met de reconstructiewerkzaamheden. Naar ver-wachting duren die tot en met het eind van de maand juli. In opdracht van de ge-meente Moerdijk worden de werkzaamhe-den uitgevoerd door de firma Heijmans. De reconstructie wordt in fases uitgevoerd. Het is mogelijk dat, door onvoorziene om-standigheden, aanpassingen plaatsvinden in faseringen en de tijden van de werk-zaamheden. De gemeente Moerdijk meldt dat gedurende de reconstructie doorgaand (fiets)verkeer niet mogelijk is over de Eer-ste Kruisweg. Enige overlast tijdens de werkzaamheden is niet uit te sluiten.

  Reconstructie Eerste Kruisweg van start

  MOERDIJK - In de periode tot 2030 stopt naar verwachting dertig tot veertig procent van de agrarische bedrijven in Noord-Bra-bant. De helft van de stallen en schuren die hierdoor vrijkomen komt uiteindelijk leeg te staan. Dit verwacht onderzoeksin-stituut Alterra, dat in opdracht van de pro-vincie onderzoek heeft verricht naar leeg-stand onder agrarisch vastgoed in Brabant. Inclusief de huidige leegstand komt dit op termijn neer op 6,2 miljoen vierkante me-ter aan leegstaande stallen en schuren. De provincie zet in op een gezamenlijke aan-pak met vastgoedeigenaren, ondernemers, financiers, maatschappelijke organisaties en overheden.

  Steeds meer agrarirs stoppen met boerderij

  MOERDIJK - De provincie Noord-Brabant gaat stankoverlast door industrile be-drijven aanpakken. Uit evaluatie blijkt dat sommige bedrijven die zich aan de vergun-ning houden toch teveel stankoverlast veroorzaken. Daarom heeft de provincie de regels aangescherpt. De nieuwe re-gels gelden voor zowel nieuwe als oude bedrijven. Wanneer er gegronde klachten uit de omgeving komen over stankoverlast dienen zij hun werkwijze aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld met het verhogen van schoorstenen en het plaatsen van geurfil-ters. Het doel van de aangescherpte regels is om de leefbaarheid van de provincie te vergroten.

  Stankoverlast wordt verder ingeperkt

  ZEVENBERGSCHEN HOEK - Op zondag 12 juni wordt in Zevenbergschen Hoek een groots en vernieuwend evenement geor-ganiseerd onder de naam Dn Hoek Leeft. Het evenement bestaat onder andere uit een grote braderie met meer dan zestig kramen, een kinderkermis en een plein vol kinderactiviteiten, een vrijmarkt, twee podia vol met muziek en entertainment, een culturele expositie en demonstraties. Daarnaast verzorgen verschillende plaat-selijk verenigingen presentaties. Dn Hoek Leeft wordt op zondag 12 juni gehouden in het centrum van Zevenbergschen Hoek, begint om 11.00 uur en duurt tot omstreeks 18.00 uur.

  Nieuw evenement in Zevenbergschen Hoek

  Standdaarbuiten geeft zich over aan line dansenBeentjes van de vloer t i jdens Dorpsweek

  STANDDAARBUITEN - Terwijl buiten de hardlopers in de hitte hun rondjes liepen, vermaakten andere mensen zich tijdens de Dorpsweek in Standdaarbuiten in de grote tent tijdens het country- en westernfestival. The 7 Hills Dancers uit Zevenbergen zorgen er al jaren tijdens de Dorpsweek voor dat in de tent bij velen de beentjes van de vloer gaan. De dansers uit Zevenbergen doen eerst even voor hoe het moet, waarna de dansvloer snel vol stroomt met mensen die het ook wel eens willen proberen. Vaak tot hun eigen verbazing hebben ze het dan nog snel onder de knie ook. Lees elders in deze Bode meer over het verloop van de Dorpsweek. FOTO TIES STEEHOUWER

  Eerste hulp bij solliciteren?

  Maak gratis een professioneel CV opwww.brabantwerkt.nl

  Zeekadet uit Willemstad assisteert bij Dodenherdenking 2e Pinksterdag oPen

  11.00 - 16.00 uurGastelseweg 31 | Tel.: 0165-569457

  SlaPen & wonen

  Molenstraat 131 Oudenbosch

  Mei - Junizondag

  geopend12.00 - 16.00

  Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!

  Inkoop Verkoop Veiling Verpanden Beleggen Taxatie

  Kerkhofweg, Zevenbergenelke vrijdag 10.00-13.30 uur

  www.goudwisselkantoor.nl

  Floraplein 2, Steenbergenelke vrijdag 13.30-16.30 uur

  7 dagen geopend Molenstraat 131 Oudenbosch

 • Mijn huidverraadt mijn leeftijd niet

  meer

  dermaTeam

  en

  biedt botox, fi llers, moderne lasers en

  Ulthera voor huidverjonging.

  de beste samenwerking voor een gezonde en mooie huid

  kwaliteit in huidzorg

  In de centra van dermaTeam Huid & Laser wordt door dermatologen cosmetische zorg verleend gericht op

  huidverjonging en huidverfraaiing. Tevens kunt u terecht voor huidtherapie. DermaTeam werkt met de allerbeste

  apparatuur, die de zekerheid geven dat u onder de meest optimale omstandigheden wordt behandeld.

  Ga naar www.dermateam.nl en ontdek wat dermaTeam voor w huid kan doen.

  Pinkster-acties!

  *Vraag naar de voorwaarden in de showroom.Jan van Sundert Lokkerdreef 10, Etten-Leur Tel. (076) 504 8800

  2

  2

  1001 soorten wand- & vloertegels Vloertegels 60x60cm n per m vanaf

  Wandtegels n per m vanaf

  1001 soorten wand- & vloertegels Vloertegels 60x60cm 16,95

  2

  per m

  Wandtegels per m

  16,11,95

  Incl. whirlpool (180x80 cm), badmeubel, spiegel, 2 wastafelkranen, wandcloset- combinatie. Excl. tegels.*

  3730,-

  Complete badkamer

  2795,- Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

  5940,-

  Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

  5940,-5940,-4389,-Greeploze keuken

  2e PINKSTERDA

  G GEOPEND VA

  N 11:00 TOT 17

  :00

  300 KEUKENS, BADKAMERS & SAUNAS 1001 VLOER- & WANDTEGELS 4500 M2 WINKELPLEZIER!Kijk voor meer inspiratie, informatie en openingstijden op www.janvansundert.nl

  Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

  Hoogglansgreeploze keuken

  9850,-11980,-

 • actualiteit

  PaGiNa 3

  DOOR PETER HOUTEPEN

  De service in Moerdijk wordt gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 6,7. Dat is dicht bij het streefcijfer van 7.0. We zijn dus met de dienstverlening aan onze bur-gers op de goede weg, meent wethouder Frans Fakkers. Zo is onlangs de gemeente-lijke website geheel vernieuwd met meer digitale producten en is het bovenste deel van de site meer