Get connected nr 11

download Get connected nr 11

of 28

 • date post

  26-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Februari 2016, een nieuw Get Connected magazine met de laatste stand van zaken op EBU-gebied. Van Groene, gezonde scholen tot Big Data. En van Nul-op-de-meter tot de Gezondheidspolis. Op de Get Connected bijeenkomst 9 oktober werd Healthy Urban Living al geïntroduceerd als de ‘paraplu’ van de EBU-werkzaamheden. In dit magazine vatten we Healthy Urban Living en de relatie tot de EBU agenda nog een keer samen in een overzichtelijke infographic. Ook leest u onder meer een update over de International Talent Community Utrecht en het Zorgpact Midden Nederland.

Transcript of Get connected nr 11

 • Get Connectednr. 11, FEBRUARI 2016

  Werken aan een gezonde, leefbare woon- en werkomgeving

  Healthy Urban LivingZie pagina 8

  Economic Board Utrecht 1m

  Economic Board Utrecht Lekker rennen in de buitenlucht #Utrecht #HealthyUrbanLiving!

 • get connected

  03

  04

  05

  06

  21

  22

  24

  26

  27

  08Healthy UrbanLiving

  Slim omgaan met Big Data

  VoorwoordHenk Broeders

  Nieuwsitems

  Financiering

  GameChangers

  Human Capital Agenda

  Internationalisering

  360o interview

  Research

  Agenda

  Gezonde scholen,gezonde leerlingen

  14Gezond

  18Slim

  10Groen

  INHOUD

  Leef gezond, ga naar Utrecht!

 • voorwoord

  3

  Hard en vernieuwend werken. En werken aan ver-

  trouwen in elkaar. Ja vertrouwen, hoe afgezaagd

  dit ook klinkt. Dat is de reden waarom wij met onze

  partners erin zijn geslaagd 200 miljoen euro aan

  investeringen in groene, gezonde en slimme initia-

  tieven uit te lokken. Initiatieven die bijdragen aan

  nieuwe banen, aan marktaandeel voor het Utrechtse

  bedrijfsleven en aan een groene, gezonde en slimme

  toekomst voor onze regio.

  Even terug in de tijd. Drie jaar geleden is de Economic

  Board Utrecht (EBU) opgericht. We lieten als regio te

  veel kansen liggen. Kansen om door samenwerking

  tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven

  grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken

  en daarbij optimaal de excellente kennispositie op

  groen, gezond en slim te benutten. Uitdagingen zo-

  als transities in de zorg, in energie, nieuwe techno-

  logien die alles op zn kop zetten en de aansluiting

  tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

  Uit deze urgentie is de EBU ontstaan, met als doel

  investeringen in maatschappelijke uitdagingen uit

  te lokken. Dit doet de EBU door cross-sectoraal te

  werken en door schaalgrootte te organiseren zodat

  initiatieven investeerbaar worden.

  De theorie is prachtig, de praktijk is en blijft mensen-

  werk. Groot compliment daarom aan iedereen die

  betrokken is. De urgentie tot samenwerking heeft

  ertoe geleid dat we in elkaar zijn gaan investeren, in

  meer vertrouwen. In de deze tijden van fundamen-

  tele veranderingen weten we n ding zeker: Beter

  een goede buur dan een verre vriend. De focus op

  maatschappelijke vraagstukken wordt door iedereen

  herkend en zowel naar eigen als gedeeld belang

  vertaald. De kracht van onze gezamenlijke agenda.

  De resultaten van de samenwerking zijn mooi: 200

  miljoen uitgelokte investeringen in groene, gezon-

  de en slimme initiatieven. Een stevige agenda voor

  de broodnodige aansluiting tussen onderwijs en ar-

  beidsmarkt, een internationaliseringsagenda die op

  stoom komt en Healthy Urban Living, oftewel ge-

  zond stedelijk leven, als gedeeld motto.

  De opgebouwde samenwerking en het gegroeide

  vertrouwen in elkaar en in de kracht van de regio

  zijn wat mij betreft nog belangrijker. Samenwerking

  en vertrouwen zijn hard nodig om de grote uitda-

  gingen aan te pakken.

  ING stipte net voor de kerst een van de belangrijk-

  ste uitdagingen aan: De kloof tussen de vraag naar

  hoogopgeleid personeel, bijvoorbeeld in de ICT, en

  het lager opgeleide aanbod is d uitdaging voor de

  regionale arbeidsmarkt. En we moeten met elkaar de

  belofte van Healthy Urban Living waarmaken. Denk

  daarbij bijvoorbeeld aan Nul-op-de-meter, Zelf-

  management en Big Data. Maar denk ook aan het

  Stationsgebied in de stad Utrecht als ons interna-

  tionale uithangbord. Want naast goede buren wil-

  len we ook verre vrienden. Daarom werken we ook

  gezamenlijk aan onze internationale positie.

  Burgemeester Van Zanen van de gemeente Utrecht

  verwoordde het prachtig in zijn nieuwjaarsspeech:

  We zorgen er voor dat Utrecht ook in de nabije toe-

  komst n van de beste plekken in de wereld blijft

  om te leven. En dat doen we samen. Elkaar kennen,

  met elkaar willen samenwerken en vertrouwen is ht

  fundament om dit voor elkaar te boksen.

  'Samenwerking en vertrouwen zijn hard nodig om de grote uitdagingen aan te pakken'

  HENK BROEDERS Voorzitter EconomicBoard Utrecht

  Beter een goede buur dan een verre vriend

 • 4nieuws

  UTRECHT INC. OP NR. 11IN WERELDRANGLIJST Op 25 november 2015 is UtrechtInc., de Utrechtse broedplaats voor

  innoverende startups, als elfde geindigd in de index van beste

  Universiteits business incubators ter wereld. De ranking werd

  gepubliceerd door UBI.

  Het mooie resultaat werd bekend gemaakt via een web broadcast vanuit

  Trafalgar Square in Londen. De deelnemende incubators werden

  beoordeeld op verschillende disciplines, waaronder ICT en biotech. In

  totaal deden er 220 incubators uit 60 landen mee. In oktober behaalde

  UtrechtInc. al een zesde plaats in de Europese ranking van UBI.

  UtrechtInc. heeft sinds 2009 135 startups ondersteund. De Nederlandse

  startupincubator krijgt hiermee internationale erkenning voor de manier

  waarop zij ondernemerschap en innovatie stimuleert. UtrechtInc. is een van

  de partners waarmee de Economic Board Utrecht gezamenlijk naar buiten

  treedt als Startup Utrecht; een samenwerking waarin gewerkt wordt aan

  een sterker startup & accelerator ecosysteem voor de regio.

  OPENING ILAB UTRECHTOp 13 november werd iLab Utrecht Science Park geopend, een initiatief

  van Utrecht Science Park (USP) en Hogeschool Utrecht (HU). iLab

  Utrecht Science Park is een volledig ingericht en bemenst laboratorium

  op het Utrecht Science Park (de Uithof), waar zowel starters als geves-

  tigde bedrijven zonder voorinvestering onderzoek kunnen (laten) doen

  in een setting van samenwerking tussen alle deelnemende partijen.

  iLab Utrecht Science Park vormt een centrale plek waar starters en

  bedrijven met hun vragen terecht kunnen en van waaruit de verbinding met

  onderzoekers en onderzoeksfaciliteiten wordt gemaakt. Bovendien stelt het

  lab bedrijven in staat om getalenteerde studenten te ontdekken en hen een

  stage of zelfs een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Naar verwachting

  worden in de toekomst meerdere iLabs geopend op het USP. Het lab is

  op initiatief van het USP en de HU tot stand gekomen, in samenwerking

  met Utrecht Life Sciences, Economic Board Utrecht, Topsector Chemie en

  Topsector Life Sciences & Health.

  4

  NIEUWSITEMS

  UTRECHTSE WERELDPRIMEURVEHICLE-TO-GRID GROEIT UIT TOT REGIONAAL ENERGIESYSTEEM

  De Utrechtse wijk Lombok had in juni 2015 een wereldprimeur met de

  eerste Vehicle-to-Grid laadpaal. Een slimme laadpaal voor alle elektri-

  sche autos die uit zon opgewekte elektriciteit zowel kunnen laden als

  opslaan voor later gebruik. In november zetten wethouders uit vijftien

  gemeenten uit de regio Utrecht hun handtekening onder de ambitie om

  dit uit te bouwen tot een regionaal energiesysteem.

  Vehicle-to-Grid is een initiatief van onder andere de gemeente Utrecht,

  netbeheerder Stedin, GE Benelux, Vidyn, Economic Board Utrecht en

  LomboXnet.

  De ambitie voor de regio Utrecht bestaat uit het realiseren van duizend

  Smart Solar Charging-laadpunten, waarbij energie uit zon kan worden

  opgeslagen in elektrische autos. Daarvoor mikken de initiatiefnemers en

  de vijftien gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort,

  Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug,

  Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist om eveneens duizend elektri-

  sche deelautos en tienduizend gekoppelde zonnepanelen te realiseren. De

  gemeente Amersfoort en provincie Utrecht zetten al hun handtekening op

  9 juni 2015.

  Altijd energie

  De slimme laadpalen worden gekoppeld aan zonnepanelen op de omlig-

  gende huizen van bewoners, daken van bedrijven en openbare gebouwen

  zoals scholen. De publieke palen kunnen de accu van elektrische autos la-

  den n ontladen waardoor de auto kan worden gebruikt als energieopslag.

  Onlangs werd Vehicle-to-Grid nog gekozen in de Toekomstmakers Top-100

  met de honderd meest baanbrekende innovaties uit Nederland.

  Opschaling naar een regionaal energiesysteem biedt grote kansen voor

  extra werkgelegenheid voor Nederland. Zo voorspelt de Rijksdienst voor

  Ondernemend Nederland (RVO.nl) 10.000 banen in 2020 en 50.000 banen

  in 2030 dankzij elektrische autos. Daarnaast zorgen proeftuinen zoals in

  Utrecht voor het aantrekken van wereldbedrijven naar Nederland. Zo heeft

  GE vanwege het project in Utrecht besloten haar divisie laadinfrastructuur

  in Nederland te behouden en werd Nissan partner in het project.

  Hogeschool UtrechtFemke van den Heuvel

 • titeltitel

  5

  financiering

  5

  Het Lokaal is het eerste initiatief dat

  een bijdrage ontvangt uit het Groen,

  Gezond, Slim Fonds. De EBU heeft het

  Groen, Gezond, Slim Fonds opgezet

  om crowdfunding extra aantrekkelijk te

  maken. Zo dragen we bij aan realisatie van

  nieuwe initiatieven, zegt Stef Rell van de

  Economic Board Utrecht.

  Het fonds is bedoeld voor MKB-

  ondernemers die (een gedeelte van de

  benodigde) financiering via crowdfunding

  ophalen. De EBU kan bij dergelijke

  initiatieven tot 25% bijdragen aan de

  totale financiering. De aanvraagprocedure

  voor het Groen, Gezond, Slim fond