Get Connected nr 6

of 32 /32
Creatief en groen NR 6 | OKT 2013 GET CONNECTED EEN UITGAVE VAN DE ECONOMIC BOARD UTRECHT

Embed Size (px)

description

Het zesde nummer van ‘Get Connected’ heeft het thema ‘Creatief en Groen’ meegekregen. Creatief en Groen is bijvoorbeeld het Smart Grid-Platform. Vijf (jonge) ondernemingen uit het Smart Grid-platform leggen het succes hiervan uit. Ook maakt u kennis met diverse vernieuwende, verantwoordelijke en creatieve parels: toekomstgerichte ondernemers en diensten uit Utrecht en omstreken. En natuurlijk is er in deze editie aandacht voor de laatste Get Connected bijeenkomst op een uitzonderlijke locatie: vliegbasis Soesterberg.

Transcript of Get Connected nr 6

 • 1Creatief en groen

  NR

  6 |

  OK

  T 2

  013

  GET CONNECTED EEN UITGAVE VAN DE ECONOMIC BOARD UTRECHT

 • 23 VoorwoordDe Utrechtse belofte, Henk Broeders

  4 Update EBULaten we meer genieten van ons succesTon van Mil (EBU)

  7 Facts & FiguresUtrecht meest competitieve regio van Europa

  8 De casus: het Smart Grid-platformBedrijven over een succesvolle publiek-private samenwerking

  12 Parels Hubbub Phuntronix ModuloBton SminkGroep Tulpi-design PRSS Pixplicity OKRA

  17 Op locatieDesignercafe: allure vers van de naaimachine

  20 DubbelinterviewRappersopdejaarvergaderingHarold Warmelink (De Flint) en MichelvanVelde(OneShoe)

  23 Inspiratie & DoenEBU gaat internationaal

  24 Get Connected stijgt opGamescentraalopeenvroegerevliegbasis

  28 Inspiratie & DoenAndersopweg

  29 Estafette-interviewConservatief innoverenHerbertPesch,directeurEvident

  31 Agenda & Colofon

  Inhoud

  Designercafe

  Ton van Mil (EBU)

  Cover: kunstwerk Secret Operation 610 van Rietveld Landscape | studio Frank Havermans, collectie De Basis, Park Vliegbasis Soesterberg. Wie secret operations ontwikkelen in het kader van in-novatie, duurzaamheid, wetenschap of kunst kunnen gebruik maken van dit mobiele researchlaboratorium voor twaalf personen.

  www.vliegbasissoesterberg.info1

  Creatief en groen

  NR

  6 |

  OK

  T 20

  13

  GET CONNECTED EEN UITGAVE VAN DE ECONOMIC BOARD UTRECHT

 • 3Europa heeft Utrecht in 2013 opnieuw uitgeroepen tot de regio methet beste Europese vestigingsklimaat. Ik houd van het optimisme datwe hieraan kunnen ontlenen, maar als kersverse voorzitter van deEconomic Board Utrecht (EBU) ben ik ook alert: het moet geen alibi

  worden om achterover te leunen...De EBU ziet de uitslag van het Europese onderzoek dan ook niet louter alseen bewijs van onze regionale kracht, maar vooral ook als een belofte voorde toekomst. Het onderzoek wijst immers uit dat we alles in huis hebben ominvesteringen aan te trekken, maar het zegt niet dat we dat ook doen. En hetzegt dat we een economische topregio kunnen zijn, niet dat dit al het geval is.De grote vraag die de EBU zichzelf stelt, is dan ook: hoe kunnen we onze bril-jante geesten, onze hoogwaardige infrastructuur, ons excellente onderwijs en het krachtige Utrechtse ondernemerschap dat in Europa zo hoog scoort, nog beter benutten? Met de steun van werkgevers werkt de EBU aan het antwoord op deze vraag. De strategische agenda die we vaststelden, is daarvoor een belangrijk middel. Maar onze kracht zit in de uitvoering daarvan; in de mate waarin we erin slagen om investeringen aan de regio te binden.Ik noem enkele eerste voorbeelden waarbij de EBU de samenwerking tusseninvesterende private en (semi-)publieke partijen organiseert en ondersteunt:het zorgtoegankelijk maken van 50.000 woningen, de lancering van eeninvesteringsfonds van tientallen miljoenen euros voor serious gaming,slimmer inkopen doen met de 1 miljard euro die de regionale overhedenjaarlijks uitgeven, de energierekening in bestaande woningen terugbrengenen de regionale versterking van de breedbandinfrastructuur.Zo brengt de EBU een aanpak in praktijk die modern en pragmatisch is. Eenaanpak die over de muren van onderwijs, onderzoek, overheid en onderne-mers heen kijkt en die regios en sectoren verbindt in plaats van ze als afge-bakende eenheden te behandelen. Een aanpak ook, die zowel economische als maatschappelijke welvaart brengt. Want dat leerde u ons: de noodzaak om nieuwe markten te zoeken, verrassende combinaties niet uit de weg te gaan en de balans tussen people, planet en profit te bewaken. En dat doen we aan de hand van drie themas: gezond leven, groene economie en diensteninnovatie. Deze Get Connected illustreert de EBU-methode. Hij staat bol van voorbeel-den van werkgevers die vanuit hun creatieve dienstverlening werken aan een sterkere economie en het maatschappelijk welzijn. Zodat we over tien jaar niet alleen het beste vestigingsklimaat van Europa hebben, maar ook de beste werkgevers en de gezondste inwoners huisvesten.