BIMopen 2014; Philips Connected lighting envision

of 21 /21
Lighting beyond illumination Hoe Philips Connected Lighting gebouwen kan aanpassen aan toekomstige communicatie en informatie trends? 4 juni 2014 Philips Lighting OPEN BIM EXPERIENCE Derk Bots - Philips Lighting Benelux

Embed Size (px)

description

Bijdrage Philips Connected Lightning aan BIMopen 2014

Transcript of BIMopen 2014; Philips Connected lighting envision

  • 1. Lightingbeyond illumination HoePhilipsConnected Lighting gebouwenkanaanpassenaantoekomstige communicatieeninformatietrends? 4juni 2014 PhilipsLighting OPENBIMEXPERIENCE Derk Bots - Philips Lighting Benelux

2. Inhettijdperk vandata Genereren we624exabyte aandataperjaar Internetgebruik groeit nogdagelijks Iederetweedagen,producerenwemeergegevensdandaterwerd geproduceerdvanafhetbeginvandebeschavingtot2003 Hoeontwerpjevandaageengebouwvoor2018? Wist udat 3. Imagine 4. Imagine 5. Dewereldovergereisdom behoeftenvandeklanttebepalen Inzichtindebezettingendegebruikspatronen Optimaliserenvanruimtegebruik Aanpassenreinigingsprogramma's Ondersteuningvoorhetnieuwewerken Gebruikergedefinieerdeinstellingen Beterecommunicatie 6. Gebruikers Mobielecontrole Personaliseren Comfort Veiligheid Productiviteit Rendement Verbeterdeervaring 7. Gebouwbeheerders Gecentraliseerde/remote/ eindpuntcontrole Locatiegebaseerdediensten workflowoptimalisatie Energieefficintie Toekomstbestendigheid Klanttevredenheid Branding Integratiemetanderesystemen 8. PhilipsConnectedLighting licht &meer. 9. November01,2013_SectorConfidential12 10. November01,2013_SectorConfidential13 Innovatie in DigitalLEDLight PoweroverEthernet 3000LM